Stavební rozpočet s výkazem výměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební rozpočet s výkazem výměr"

Transkript

1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Stavební rozpočet s výkazem výměr SV1511/09 Zateplení víceúčelové budovy v Malovicích Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: Zateplení víceúčelové budovy v Malovicích ze dne: 11/2015, zpracovanou projektovou kanceláří: Ing. Jaromír Havlíček - Projka s.r.o., Rokycanova 332/10, Písek Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace. CZK Verze Popis Komentář Rozpočet neobsahuje poplatky za zábory pozemků okolo objektů pro instalaci lešení a manipulaci s materiálem. Investor zajistí na vlastní náklady. Před zahájením prací je nutné u správce nadzemního elektrického vedení zajistit instalaci ochranných opatření proti zásahu elektrickým proudem. Investor zajistí před zahájením provádění tepelných izolací půdního prostoru její vyklizení. Víjma stávající tepelné izolace. Odstranění této izolace je součástí výkazu výměr. Před zahájením prací investor zajistí zábor sousedního pozemku v těsném sousedství se zateplovaným objektem z východní strany včetně zajištění přístupu na tento pozemek. Veškeré náklady spojené s tímto záborem nejsou součástí tohoto výkazu výměr. Firmy Typ Firmy Název Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Jméno

2 Zakázka: Zateplení víceúčelové budovy v Malovicích Popis Cena DPH Cena s DPH SO01: Stavební objekt : Svislé konstrukce 0061: Úpravy povrchů vnitřní 0062: Úpravy povrchů vnější 0063: Podlahy 008: Trubní vedení 009: Ostatní konstrukce a práce 0094: Lešení 0096: Bourací práce 024: Vzduchotechnika 099: Přesun hmot HSV 713: Izolace tepelné 740: Silnoproud 760: Konstrukce sádrokartonové 762: Konstrukce tesařské 764: Konstrukce klempířské 767: Konstrukce zámečnické 783: Nátěry 784: Malby VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Celkem (bez DPH) DPH Celkem (včetně DPH) 2 z 17

3 SO01: Stavební objekt : Svislé konstrukce Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 m3 3,45 21 Zazdívka okenních výplní ze skelných tvarovek - pozice č. O Pohled jižní; 3,8*0,7*0,3+1,4*0,6*0,3 1,05 Pohled východní; (1,5*0,6*0,3)*2+(1,8*1,3*0,3)*2+(0,8*1,9*0,3) 2, Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 0, Přizdívka ozubu pilířů u hlavního vstupu; (0,1*4,43)*2 0, : Úpravy povrchů vnitřní Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 11,5 21 Omítka nových zazdívek - pozice č. O Pohled jižní; 3,8*0,7+1,4*0,6 3,5 Pohled východní; (1,5*0,6)*2+(1,8*1,3)*2+(0,8*1,9) 8,0 0062: Úpravy povrchů vnější Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 13, Nově vytvořené výplně otvorů v předchozí etapě Pohled jižní č.m.: 1.14; (2,1*2+1,55)*0,35 2,013 č.m.: 1.15; (2,1*2+1,1)*0,35 1,855 č.m.: 3,27; (1,32*2+1,5)*0,1 0,414 Pohled severní č.m.: 1.01; (1,5*2+1,5)*0,25 1,125 Pohled východní č.m.: 3.19; (0,9*2+0,6)*0,1 0,24 č.m.: 3.20; (1,5*2+1)*0,1 0,4 č.m.: 3.21; (1,5*2+1,2)*0,1 0,42 č.m.: 3.29 a 3.28; (0,6*2+1,5)*0,1*2 0,54 Pohled západní č.m.: 1.07 a 1.03; (1,5*2+1,2)*0,25*2 2,1 č.m.: 1.01; (1,5*2+1,5)*0,25 1,125 č.m.: 2.01, 2.05 a 2.08; (1,5*2+1,5)*0,25*3 3, Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm m2 805, Výkaz výměr viz. kód položky ; 896, ,657 Výkaz výměr viz. kód položky ; -91,26-91, Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky m2 896, Výkaz výměr viz. kód položky ; 896, , Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 135, Pohled východní - zdivo bez omítky; 13,1*15, ,959 3 z 17

4 - Odpočet šikmých částí střešní roviny; - ((13,1*6,8)/2+(13,1*4)/2) - 70,74 - Odpočet výplní otvorů; -(0,6*1,5)*2-1,8 Oprava omítek rampy v pohledu jižním; (7,9+1,5)*1,2 11, Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 135, Výkaz výměr viz. kód položky ; 135, , Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 271, Vyrovnání nerovností stávajícího zdiva do tl. 20 mm Výkaz výměr viz. kód položky ; 135,698*2 271, Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 760, Výkaz výměr viz. kód položky ; 896, ,657 Výkaz výměr viz. kód položky ; -135, , KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl 120mm m2 91,26 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 91,26 91, X KZS stěn budov s deskami z fenolitických tl 100mm m2 22, Zateplení vstupu z jižní strany fasáda u mobilní rampy - skladba č. D 9,05*3,2+(2,2*1,2)/2 30,28 - Odpočet výplní otvorů 1.NP -(1,2*1,5) - 1,8 -(1,555*2,1) - 3,266 -(1,1*2,1) - 2, KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou m 375,8 21 Pohled jižní - štít s balkonem; (8,15+4,4)+(8,5*2) 29,55 Pohled jižní - boky vikýřů; 1,5*2 3,0 Pohled severní - čelo vikýře; 15,7 15,7 Pohled severní; 8,6*2 17,2 Pohled severní - prostor vstupu; 3,3*2+2,4*2 11,4 Pohled severní - pilíře + stříška; (0,6*2+13,4)+4,4*6+19,3 60,3 Pohled východní - zdivo bez omítky; 11 11,0 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 1,5 1,5 Pohled východní - bok vikýře severního; 1,5 1,5 Pohled západní; 8,6 8,6 Pohled západní - čelo vikýře; 9,5 9,5 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 1,5 1,5 Pohled západní - bok vikýře - štít; 1,5*2 3,0 = 173,75 Ostění výplní otvorů 1.PP 0,6*2*4 4,8 0,6*2*2 2,4 2,05*2 4,1 1.NP 2,1*2*2 8,4 1,5*2*2 6,0 1,5*2*2 6,0 4 z 17

5 0,9*2*5 9,0 3,4*2*2 13,6 3,3*2 6,6 3,1*2 6,2 2,1*2 4,2 2,1*2 4,2 2,1*2 4,2 2.NP 1,5*2*12 36,0 1,5*2*2 6,0 1,5*2*3 9,0 0,9*2*3 5,4 2,275*2 4,55 2,6*2 5,2 3.NP 1,5*2*12 36,0 0,9*2 1,8 1,5*2*2 6,0 1,5*2 3,0 1,5*2 3,0 2*2 4,0 0,6*2*2 2,4 = 202, KZS začišťovací okenní lišta m 298, PP (0,9+0,6*2)*4 8,4 (0,6+0,6*2)*2 3,6 0,85+2,05*2 4,95 1.NP (1,45+2,1*2)*2 11,3 (1,15+1,5*2)*2 8,3 (1,2+1,5*2)*2 8,4 (0,6+0,9*2)*5 12,0 (3,9+3,4*2)*2 21,4 3,9+3,3*2 10,5 3,3+3,1*2 9,5 1,1+2,1*2 5,3 1,555+2,1*2 5,755 1,1+2,1*2 5,3 2.NP (1,5+1,5*2)*12 54,0 (2,5+1,5*2)*2 11,0 (1,2+1,5*2)*3 12,6 (0,6+0,9*2)*3 7,2 1,5+2,275*2 6,05 1,5+2,6*2 6,7 3.NP (1,5+1,5*2)*12 54,0 0,9+0,9*2 2,7 (2,4+1,5*2)*2 10,8 1+1,5*2 4,0 (0,6+0,9*2)*2 4,8 1,2+1,5*2 4,2 5 z 17

6 (1,5+0,6*2)*2 5, KZS začišťovací parapetní lišta m 75,35 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 75,35 75, Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálu m 298, Výkaz výměr viz. kód položky ; 298, , Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II m2 169, Oprava omítky - Kamenný obklad tří rizalitů na severní fasádě (0,6*2+0,4)*4,43*3 21,264 Omítky dozdívek - změny dispozic výplní otvorů předchozí etapy Pohled severní; (3*2,1)-(1,5*1,5) 4,05 Pohled východní - zdivo bez omítky; 13,1*15, ,959 - Odpočet šikmých částí střešní roviny; - ((13,1*6,8)/2+(13,1*4)/2) - 70,74 - Odpočet výplní otvorů; -(0,6*1,5)*2-1,8 Pohled západní; (3*2,1*2-(1,5*1,5+1,2*1,5*2))+(1,8*1,5*3-8,1 1,5*1,5*3) Oprava omítek rampy v pohledu jižním; (7,9+1,5)*1,2 11, Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele m2 59,05 21 Zesílení přechodu soklu sklovláknitou tkaninou dle PBŘ - š. 500 mm Pohled severní; ((19,3+4,45+1,2+2,27+2,4+0,6*4)- (3,3+1,1+3,9*2))*0,5 9,91 Pohled jižní; ((9,05+9,95)-3,9)*0,5 7,55 Pohled východní; (10,2+13,38)*0,5 11,79 Pohled západní; (22,6+0,3)*0,5 11,45 Pohled jižní - boky vikýřů; (4,5*2)*0,5 4,5 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 4,5*0,5 2,25 Pohled východní - bok vikýře severního; 4,5*0,5 2,25 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 4,5*0,5 2,25 Pohled západní - bok vikýře - štít; 4,6+5*0,5 7, Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka m2 91,26 21 Průměrná výška soklové omítky 1200 mm Pohled jižní; 19,3*1,2 23,16 Pohled severní; 19,3*1,2 23,16 Pohled severní - pilíře; (0,6*1,2)*6 4,32 Pohled východní; 22,6*1,2 27,12 Pohled západní; 22,6*1,2 27,12 = 104,88 Ostění výplní otvorů 1.PP (0,9+0,6*2)*4*0,2 1,68 (0,6+0,6*2)*2*0,2 0,72 1,2*2*0,2 0,48 1.NP 1,2*2*3*0,2 1,44 = 4,32 - Odpočet výplní otvorů 1.PP 6 z 17

7 -(0,9*0,6*4) - 2,16 -(0,6*0,6*2) - 0,72 -(0,85*1,2) - 1,02 1.NP -(3,9*1,2)*2-9,36 -(3,9*1,2) - 4,68 = - 17, KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 160 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 782, Výkaz výměr viz. kód položky ; 896, ,657 Výkaz výměr viz. kód položky ; -91,26-91,26 Výkaz výměr viz. kód položky X; -22,905-22, KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 160 mm m2 20, Pohled severní - prostor vstupu; (3,3*4,5+2,27*2,4) 20, KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm m 113,5 21 Pohled jižní; (9,05+9,95)-3,9 15,1 Pohled severní; (19,3+4,45+1,2+2,27+2,4+0,6*4)-(3,3+1,1+3,9*2) 19,82 Pohled východní; 10,2+13,38 23,58 Pohled západní; 22,6+0,3 22,9 Pohled jižní - boky vikýřů; 4,5*2 9,0 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 4,5 4,5 Pohled východní - bok vikýře severního; 4,5 4,5 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 4,5 4,5 Pohled západní - bok vikýře - štít; 4,6+5 9, KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou m 98, PP; 0,9*4+0,6*2+0,85 5,65 1.NP; 1,45+1,5*2+1,2*4+0,6*5+3,9*3+3,1+1,1+2,1+0,95 31,2 2.NP; 1,5*14+2,4*2+1,2*3+0,6*3 31,2 3.NP; 1,5*14+0,9+2,4*2+1+0,6*2+1,2 30, Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 896, Pohled jižní - štít s balkonem; (8,15+4,4)*0,9+(8,5*9,05)+(4,3*19,3)/2 129,715 Pohled jižní - hasičátna; 10,9*9,95 108,455 Pohled jižní - boky vikýřů; 9,7*2 19,4 Pohled severní - čelo vikýře; 15,7*2,25 35,325 Pohled severní; 8,6*19,3 165,98 Pohled severní - prostor vstupu; (4,6*2+5,65)*3,725+(3,3*4,5+2,27*2,4) 75,614 Pohled severní - pilíře; (0,6*4,4)*6 15,84 Pohled východní - zdivo bez omítky; 13,1*15, ,959 - Odpočet šikmých částí střešní roviny; - ((13,1*6,8)/2+(13,1*4)/2) - 70,74 Pohled východní - průčelí s vikýřem; 10,2*10,1 103,02 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 9,7 9,7 Pohled východní - bok vikýře severního; 10,2 10,2 Pohled západní; 8,6*12,5 107,5 Pohled západní - čelo vikýře; 9,5*1,5 14,25 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 9,7 9,7 Pohled západní - štít; (12,5*6,3)/2 39,375 7 z 17

8 Pohled západní - bok vikýře - štít; 10,2*2 20,4 = 990,693 - Odpočet výplní otvorů Výkaz výměr viz. kód položky ; - 167, ,991 = - 167,991 Ostění výplní otvorů 1.PP (0,9+0,6*2)*4*0,2 1,68 (0,6+0,6*2)*2*0,2 0,72 0,85+2,05*2*0,2 1,67 1.NP (1,45+2,1*2)*2*0,2 2,26 (1,15+1,5*2)*2*0,2 1,66 (1,2+1,5*2)*2*0,2 1,68 (0,6+0,9*2)*5*0,2 2,4 (3,9+3,4*2)*2*0,2 4,28 3,9+3,3*2*0,2 5,22 3,3+3,1*2*0,2 4,54 1,1+2,1*2*0,2 1,94 1,555+2,1*2*0,2 2,395 1,1+2,1*2*0,2 1,94 2.NP (1,5+1,5*2)*12*0,2 10,8 (2,5+1,5*2)*2*0,2 2,2 (1,2+1,5*2)*3*0,2 2,52 (0,6+0,9*2)*3*0,2 1,44 1,5+2,275*2*0,2 2,41 1,5+2,6*2*0,2 2,54 3.NP (1,5+1,5*2)*12*0,2 10,8 0,9+0,9*2*0,2 1,26 (2,4+1,5*2)*2*0,2 2,16 1+1,5*2*0,2 1,6 (0,6+0,9*2)*2*0,2 0,96 1,2+1,5*2*0,2 1,8 (1,5+0,6*2)*2*0,2 1,08 = 73, Zakrývání výplně otvorů fólií m2 167, PP 0,9*0,6*4 2,16 0,6*0,6*2 0,72 0,85*2,05 1,743 1.NP 1,45*2,1*2 6,09 1,15*1,5*2 3,45 1,2*1,5*2 3,6 0,6*0,9*5 2,7 3,9*3,4*2 26,52 3,9*3,3 12,87 3,3*3,1 10,23 1,1*2,1 2,31 1,555*2,1 3,266 1,1*2,1 2,31 8 z 17

9 2.NP 1,5*1,5*12 27,0 2,5*1,5*2 7,5 1,2*1,5*3 5,4 0,6*0,9*3 1,62 1,5*2,275 3,413 1,5*2,6 3,9 3.NP 1,5*1,5*12 27,0 0,9*0,9 0,81 2,4*1,5*2 7,2 1*1,5 1,5 0,6*0,9*2 1,08 1,2*1,5 1,8 1,5*0,6*2 1,8 0063: Podlahy Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 145,95 21 Zakrytí komunikačních ploch před znečištěním - přesahy přes objekt cca 1,5 m, š. 1,5 m Pohled jižní; (1,5*2+9,05+9,95)*1,5 33,0 Pohled severní; ((1,5*2)+(19,3+4,45+1,2+2,27+2,4+0,6*4)- 34,23 (3,3+1,1+3,9*2))*1,5 Pohled východní; (1,5*2+10,2+13,38)*1,5 39,87 Pohled západní; (1,5*2+22,6+0,3)*1,5 38,85 008: Trubní vedení 27. SUB Napojení střešních svodů do stávající dešťové kanalizace - vč. osazení lapače střešních splavenin a zemních prací pro úpravu kanalizace kus 6,0 21 Pohled jižní; 1 1,0 Pohled severní; 2 2,0 Pohled východní; 1 1,0 Pohled západní; 2 2,0 009: Ostatní konstrukce a práce Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 145,95 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 145,95 145, Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 169, Výkaz výměr viz. kód položky ; 169, , SUB Montáž, demontáž a nájem oplocení staveniště, vč. dopravního značení m 53,9 21 Oplocení objektu ze severní a západní strany - odstup od objektu cca 3 m 22,6+19,3+3*4 53,9 31. SUB Pozice č. T - Demontáž a opětovná montáž fasádních prvků a cedulí, vč. úpravy kotvení - celkem 9 kusů různých tvarů a velikosti 32. SUB Provedení zateplení ocelových vrat z vnitřní strany polystyrenem XPS tl. 60 mm kpl 1,0 21 m2 12, z 17

10 Zateplení vrat pozice č. R; 3,3*3,9 12, SUB Provedení zateplení půdního výlezu z vnější strany polystyrenem XPS tl. 100 mm m2 0, NP; 0,6*0,6 0, SUB Demontáž a opětovná montáž satelitní antény, vč. úpravy kotvení - bez nastavení - nastavení bude provedeno poskytovatelem satelitního příjmu / Pozice č. U 35. SUB Demontáž a opětovná montáž mobilních plošin, vč. jejich úpravy - bude provedeno odbornou firmou zajišťující servis na zařízení - Pozice č. X kus 1,0 21 kus 2, SUB Úprava stávajícího vzdušného vedení - Pozice č. S - bude provedeno dle 1,0 21 pokynů správců těchto sítí 37. SUB Demontáž a opětovná montáž boxu na popelnice - Pohled východní kus 1, SUB Demontáž a opětovná montáž zastřešení kontejneru - Pohled východní kus 1, SUB Demontáž a opětovná montáž vlajkových držáků - Pohled severní kus 3, SUB Demontáž a opětovná montáž dopravní značky, vč. úpravy základové patky kus 1, SUB Demontáž a opětovná montáž poštovních schránek - Pozice č. N kus 2, SUB Zajištění střešní krytiny zakrytím před montáží lešení m2 110,4 21 Zakrytí v šířce 2000 mm Pohled jižní - boky vikýřů; 4,5*2 9,0 Pohled severní - čelo vikýře; 15,7*2 31,4 Pohled východní - zdivo bez omítky; 12,5*2 25,0 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 4,5*2 9,0 Pohled východní - bok vikýře severního; 4,5*2 9,0 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 4,5*2 9,0 Pohled západní - bok vikýře - štít; 4,5*2*2 18,0 0094: Lešení Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 350, Montáž trubkového lešení pro nevhodný přístup rámovým lešením Pohled jižní - štít s balkonem - prům. výška 6250 mm ; 4,6*6,25 28,75 Pohled jižní - boky vikýřů; 9,7*2 19,4 Pohled severní - čelo vikýře; 15,7*2,25 35,325 Pohled severní - prostor vstupu; 3,3*4,5+2,27*2,4 20,298 Pohled východní - zdivo bez omítky; 13,1*15, ,959 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 9,7 9,7 Pohled východní - bok vikýře severního; 10,2 10,2 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 9,7 9,7 Pohled západní - bok vikýře - štít; 10,2*2 20,4 = 350, Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m ,86 21 Předpokládaná doba použití lešení je 2 měsíce (60 dnů) Výkaz výměr viz. kód položky ; 350,731* , Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 350, Výkaz výměr viz. kód položky ; 350, , z 17

11 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 908,91 21 Pohled jižní - štít s balkonem; (8,5*11,05)+(4,3*11,05)/2 117,683 Pohled jižní - hasičátna; 10,9*9,95 108,455 Pohled severní; 8,6*21,3 183,18 Pohled východní - zdivo bez omítky; 13,1*15, ,959 - Odpočet šikmých částí střešní roviny; - ((13,1*6,8)/2+(13,1*4)/2) - 70,74 Pohled východní - průčelí s vikýřem; 10,2*10,1 103,02 Pohled západní; 10,29*24,6 253,134 Pohled západní - štít; (8,2*4,2)/2 17, Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,6 21 Předpokládaná doba použití lešení je 2 měsíce (60 dnů) Výkaz výměr viz. kód položky ; 908,91* , Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 908,91 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 908,91 908, Montáž a demontáž pracovního výtahu kpl 1, Příplatek pracovního výtahu za první a ZKD den používání den 60,0 21 Předpokládaná doba použití výtahu je 2 měsíce (60 dnů); 60 60, Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 908,91 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 908,91 908, Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m ,6 21 Předpokládaná doba použití lešení je 2 měsíce (60 dnů) Výkaz výměr viz. kód položky ; 908,91* , Demontáž ochranné sítě z textilie z umělýách vláken m2 908,91 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 908,91 908, Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 26,55 21 Stříšky nad vstupy pro zajištění provozu investora Jižní pohled; 9, ,05 Severní pohled; 13,5 13, Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 1 593,0 21 Předpokládaná doba použití stříšek je 2 měsíce (60 dnů) Výkaz výměr viz. kód položky ; 26,55* , Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 26,55 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 26,55 26, : Bourací práce Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 304,2 21 Stropní rovina jižní části objektu; (8,45*10,1)-(0,75*4,9) 81,67 Stropní rovina severní části objektu; 11,9*18,7 222, Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl do 100 mm Provedení nové tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví m2 26, z 17

12 Pohled severní; (1,8*3,8)*2 13,68 Pohled jižní; 1*3,8 3,8 Pohled východní; 1,2*3,8 4,56 Pohled západní; 1,2*3,8 4,56 = 26, Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché Provedení nové tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví m2 31,04 21 Pohled severní; (2,4*3,2)*2 15,36 Pohled jižní; 1,3*3,2 4,16 Pohled východní; 1,8*3,2 5,76 Pohled západní; 1,8*3,2 5,76 = 31, Demontáž úžlabí do suti m 37,12 21 Demontáž starých žlabů Pohled severní; 19,82+13,5 33,32 Pohled jižní; 3,8 3, Demontáž závětrné lišty do suti m 106,8 21 Demontáž stávající závětrné lišty - pozice č. I Jižní pohled; 7,2*2+3,8*4 29,6 Východní pohled; 8,2+9,5+4 21,7 Pohled západní; 9,5*5+4*2 55, Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 5,5 21 Oplechování římsy zdiva u garážových vrat v úrovni 1.NP; 5,5 5, Demontáž svodu do suti m 25,35 21 Demontáž dešťových svodů starých Pohled severní; 2,7*2+8,5*2 22,4 Pohled jižní; 2,95 2, Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek m2 10,38 21 Demontáž plechové krytiny stříšek nad vraty Pohled jižní; 3,8*0,6 2,28 Pohled severní; 13,5*0,6 8, Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 12,6 21 Demontáž parapetů u okenních výplní ze skelných tvarovek - pozice č. O Pohled jižní; 3,8+1,4 5,2 Pohled východní; 1,5*2+1,8*2+0,8 7, Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm - pro zpětnou montáž m 44,1 21 Demontáž nových okapových svodů Pohled jižní; 10,7 10,7 Pohled severní; 2,6*2 5,2 Pohled východní; 1,5+8,5 10,0 Pohled západní; 1,2*2+7,9*2 18, Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 11,5 21 Bourání okenních výplní ze skelných tvarovek - pozice č. O Pohled jižní; 3,8*0,7+1,4*0,6 3,5 Pohled východní; (1,5*0,6)*2+(1,8*1,3)*2+(0,8*1,9) 8, Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 760, z 17

13 Výkaz výměr viz. kód položky ; 760, , Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 21, Kamenný obklad tří rizalitů na severní fasádě (0,6*2+0,4)*4,43*3 21, Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 16, Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 33, Svislý přesun přes dvě nadzemní podlaží Výkaz výměr viz. kód položky ; 16,526*2 33, s Poplatek za skládku suti t 16, Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 16, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 66, Předpokládaní přesun sutí na vzdálenost cca 30 m Výkaz výměr viz. kód položky ; 16,526*4 66, Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km t 16, Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16, : Vzduchotechnika 77. SUB Pozice č. V - Demontáž stávající VZT mřížky kus 7,0 21 Pohled severní; 2 2,0 Pohled západní; 3 3,0 Demontáž nefunkčních větracích mřížek - Pohled východní; 2 2,0 78. SUB Pozice č. V - Montáž nové mřížky VZT - vč. nastavení potrubí kus 5,0 21 Pohled severní; 2 2,0 Pohled západní; 3 3,0 099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 40, : Izolace tepelné Fólie difúzní nehořlavá (1,5 x 50 m) m2 349,83 21 Výkaz výměr viz. kód položky prostřih 5% + přesahy 10%; 304,2*1,15 349, Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 22, Výkaz výměr viz. kód položky prořez 5%; 22,605 22, Rolované pásy minerální izolace 3300x1200 mm tl. 140 mm m2 347,34 21 Výkaz výměr viz. kód položky prořez 5%; 304,2*1,05 319,41 Výkaz výměr viz. kód položky prořez 5%; 26,6*1,05 27, Rolované pásy minerální izolace 2900x1200 mm tl. 160 mm m2 347,34 21 Výkaz výměr viz. kód položky prořez 5%; 304,2*1,05 319,41 Výkaz výměr viz. kód položky prořez 5%; 26,6*1,05 27, Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 608, z 17

14 Výkaz výměr viz. kód položky provedení ve dvou vrstvách; 304,2*2 608, Montáž izolace tepelné parapetů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 22, Výkaz výměr viz. kód položky šířka 300 mm; 75,35*0,3 22, Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 53,2 21 Provedení tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví Pohled severní; (1,8*3,8)*2 13,68 Pohled jižní; 1*3,8 3,8 Pohled východní; 1,2*3,8 4,56 Pohled západní; 1,2*3,8 4,56 = 26,6 Provedení izolace ve dvou vrstvách (26,6*2)-26,6 26,6 = 26, Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 304,2 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 304,2 304, Parotěsná zábrana - dodávka a montáž m2 304,2 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 304,2 304, Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1, : Silnoproud 90. SUB Dodávka a opětovná montáž elektroinstalací na fasádě, vč. jejich úpravy kus 8,0 21 připojení 91. SUB Pozice č. H - Demontáž a montáž nových hromosvodů v rozsahu zateplované fasády - napojení na stávající zemnící soustavu, vč. revizní zprávy m 55,0 21 Hromosvody na objektu v rámci fasády 5 kusů cca dl. 11 m; 11*5 55,0 760: Konstrukce sádrokartonové Parotěsná zábrana - dodávka a montáž m2 26,88 21 Provedení nové tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví Pohled severní; (1,8*3,2)*2 11,52 Pohled jižní; 1*3,2 3,2 Pohled východní; 1,2*3,2 3,84 Pohled západní; 1,2*3,2 3,84 = 22,4 Přetažení parotěsné zábrany na stávající konstrukce cca 20% z celkové plochy nové konstrukce (22,4*1,2)-22,4 4,48 = 4, SDK podhled deska 1x 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 22, z 17

15 Provedení nové tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví Pohled severní; (1,8*3,2)*2 11,52 Pohled jižní; 1*3,2 3,2 Pohled východní; 1,2*3,2 3,84 Pohled západní; 1,2*3,2 3,84 = 22, X Úprava napojení nového šikmého podhledu na stávající vodorovný podhled m 7,0 21 Provedení nové tepelné izolace interiérových šikmých částí podkroví Pohled severní; 1,8*2 3,6 Pohled jižní; 1 1,0 Pohled východní; 1,2 1,2 Pohled západní; 1,2 1,2 = 7, Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1, : Konstrukce tesařské Dodávka a montáž pochozích lávek půdního prostoru, podkladový rošt, vč. záklopu prkny tl. 28 mm m2 30,0 21 Přibližná délka půdní lávky 50 m; 50*0,6 30,0 764: Konstrukce klempířské Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30 m2 10,38 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 10,38 10, Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm m 106,8 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 106,8 106, Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm m 75, PP; 0,9*4+0,6*2 4,8 1.NP; 1,45+1,5*2+1,2*4+0,6*5 12,25 2.NP; 1,5*12+2,4*2+1,2*3+0,6*3 28,2 3.NP; 1,5*14+0,9+2,4*2+1+0,6*2+1,2 30, Montáž kruhového svodu m 44,1 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 44,1 44, Montáž odskoku kruhového svodu kus 10,0 21 Montáž demontovaných nových okapových svodů Pohled jižní; 2 2,0 Pohled severní; 2 2,0 Pohled východní; 2 2,0 Pohled západní; 4 4, Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 37,12 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 37,12 37, Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm kus 5,0 21 Záměna dešťových svodů starých Pohled severní; 4 4,0 Pohled jižní; 1 1,0 15 z 17

16 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm m 25,35 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 25,35 25, Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1, : Konstrukce zámečnické 106. SUB005 Odstranění stávajících nevyužitých ocelových prvků fasády (drobné konstrukce) kus 1,0 21 Pohled východní (demontovat oplechování); 1 1, SUB Demontáž a opětovná montáž ocelových dveřních mříží - vč. úpravy kotvení a opravy nátěru - Pozice č. M m2 4, Dveře pozice č. M; 1,23*3,45 4, SUB Demontáž a opětovná montáž ocelového zábradlí balkónů, vč. úpravy kotvení a opravy povrch. nátěrů - Pozice č. Z 109. SUB Demontáž a opětovná montáž ocelového zábradlí schodiště, vč. úpravy a opravy povrchových nátěrů - Pozice č. Z kus 2,0 21 kus 1, : Nátěry Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 12,87 21 Provedení nového nátěru vrat pozice č. R; 3,3*3,9 12, Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x m2 126, Nátěr klempířských prvků Výkaz výměr viz. kód položky ; 10,38 10,38 Výkaz výměr viz. kód položky ; 106,8*0,4 42,72 Výkaz výměr viz. kód položky ; 75,35*0,33 24,866 Výkaz výměr viz. kód položky ; 44,1*0,33 14,553 Výkaz výměr viz. kód položky ; 37,12*0,33 12,25 Výkaz výměr viz. kód položky ; 25,35*0,33 8,366 = 113,134 Výkaz výměr viz. kód položky ; 12,87 12,87 = 12, Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování m2 48,24 21 Výkaz výměr viz. kód položky ; 48,24 48, Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním s obroušením m2 48,24 21 Oprava nátěrů přesahů střešní roviny Pohled jižní - štít s balkonem; (5,2+6)*0,9+(5,8*0,15) 10,95 Pohled jižní - hasičátna; 10,9*0,65 7,085 Pohled jižní - boky vikýřů; (3,8*0,3)*2 2,28 Pohled severní - čelo vikýře; 15,7*0,65 10,205 Pohled východní - čelo vikýře; 9,2*0,35 3,22 Pohled východní - bok vikýře mezistřešního; 3,8*0,3 1,14 Pohled východní - bok vikýře severního; 4*0,2 0,8 Pohled západní - čelo vikýře; 9,5*0,35+1,1*0,85 4,26 Pohled západní - bok vikýře mezistřešního; 3,8*0,3 1,14 Pohled západní - štít; (9,5*0,3)*2 5,7 Pohled západní - bok vikýře - štít; (3,4+3,9)*0,2 1,46 16 z 17

17 784: Malby Obnova malby směs tekuté bílé v místnostech v do 3,8 m m2 38,1 21 Malby nových zazdívek - pozice č. O s přesahy cca 500 mm okolo obvodu zazdívky Pohled jižní; 4,8*1,7+2,4*1,6 12,0 Pohled východní; (2,5*1,6)*2+(2,8*2,3)*2+(1,8*2,9) 26,1 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště % 2, Provoz investora % 0, z 17

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky... Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Muzeum Týn oprava fasády - Jižní strana Verze Popis Komentář Nabídka Firmy Typ Firmy Uživatelé Význam (funkce)

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Bc. Petr Málek Komenského 89, Plaňany IČO tel.:

Bc. Petr Málek Komenského 89, Plaňany IČO tel.: AKCE : Stavební úpravy domu čp.85 Par.č. 51/1 Starý Kolín STAVEBNÍK : Obec Starý Kolín Náměstí 117 281 23 Starý Kolín ČÁST : Architektonicko stavební část D.1.1a) Technická zpráva Revize R0 26.2.2018 Důvod

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Provozní budova Objekt: 03780004 - Výměna střešního pláště,doteplení podstřeší a rekonstrukce bleskosvodu KSO: CC-CZ: Místo: Hranice Datum: 19.06.2019 Zadavatel: Uchazeč:

Více

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu CZK Verze Popis Komentář Firmy Typ Firmy Bajger s.r.o. Uživatelé

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

S: Stavba

S: Stavba Zakázka: Stavební úpravy ZŠ Vrchlického Šumperk - jídelna I.etapa - energetické úspory budovy Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek Elektronický podpis - 23.11.2018 Certifikát autora podpisu : Jméno

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S (POLOŽKOVÝ ROZPOČET) 1/14 Písemná výzva - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY - Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S Zateplení mateřské školy Lojovická část zateplení, bez výměny osvětlení Příloha č. 4 - Soupis SP-D-S

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 30.07.2018 Český Těšín Objednatel: Město Český těšín SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2018076 FasadaMSMoskevska2 - MŠ Moskevská - stavební úpravy 2. etapa- VV,slepý Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 CZK KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby PL v Dobřanech JKSO Název objektu Oprava fasády - pavilon 2, 3 - slepý výkaz výměr EČO Název části Místo IČO DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

ROZPOČET. 251,550-44,0*0,15 "plocha dle AREA - odpočet figury 2 - po kótu -0,5m" Součet

ROZPOČET. 251,550-44,0*0,15 plocha dle AREA - odpočet figury 2 - po kótu -0,5m Součet ROZPOČET Stavba: Objekt: vzor výkazu výměr 02 - Stavební část Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K 122201101 Odkopávky

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

3) SVISLÉ KONSTRUKCE veškeré nosné zdivo je navrženo v systém YTONG. Nosné zdivo tl. 250 na tenkovrstvou maltu (lepidlo, T10), příčky tl.

3) SVISLÉ KONSTRUKCE veškeré nosné zdivo je navrženo v systém YTONG. Nosné zdivo tl. 250 na tenkovrstvou maltu (lepidlo, T10), příčky tl. POPIS RODINNÉHO DOMU O BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH Studie předpokládá, že stavba bude umístěna na pozemku p.č. 60/7 k.ú. Stochov. Předložená studie řeší dispozici a základní materiálové charakteristiky plánovaného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. IČO: 26232073 60200 Brno DIČ: CZ-26232073 Objednatel: 66701 Společenství pro dům č.690-693, Židlochovice Sídliště Družba 690-693

Více

Klempířské a další práce 0,00. Součet za práce bez DPH DPH 15% Celkový součet s DPH 15%

Klempířské a další práce 0,00. Součet za práce bez DPH DPH 15% Celkový součet s DPH 15% KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka: Zateplení fasády RD Ceresit Universal Adresa domu: Objednatel: E-mail, tel.: Zhotovitel: Připravil: Zofi fasády s.r.o., Týnecká 921/11, Olomouc - Holice, 779 00, IČ: 277 61

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: XEDOS s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: ZŠ Kunratice - zateplení staré budovy KSO: 801 3 CC-CZ: Místo: Předškolní č.p.420, Praha 4 - Kunratice Datum: 4.12.2016 CZ-CPV: 45214200-2 Zadavatel: Úřad MČ Praha - Kunratice,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice

seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice tel: +420416741668 IČ: 627 43 881 www.cht.cz seznam subdodavatelů akce: Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice výplně otvorů INT-EX s.r.o. - Ústí

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více