Položkový rozpočet stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet stavby"

Transkript

1 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. IČO: Brno DIČ: CZ Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Sídliště Družba Židlochovice IČO: DIČ: Vypracoval: Kubjáková Základ pro DPH 9,00 % ,00 DPH 9,00 % ,90 Cena celkem za stavbu ,00 Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 9 % DPH celkem 01 Zateplení obvodového pláště , , ,30 02 Zateplení vnitřních kcí , , ,90 03 Výměna zábradlí a oprava balkónů , , ,90 04 Výměna výplní otvorů , , ,60 05 Související práce , ,20 Celkem za stavbu: , , ,90 V Brně dne Ing. Miroslav Čermák, CSc. Za zhotovitele pan Jiří Liška Za objednatele

2 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 9 % DPH celkem 01 Zateplení obvodového pláště , , ,30 02 Zateplení vnitřních kcí , , ,90 03 Výměna zábradlí a oprava balkónů , , ,90 04 Výměna výplní otvorů Souvis. práce - výměna výplní výplně otvorů , , , , ,70 05 Související práce , ,20 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 281 Sanace konstrukcí ,00 62 Úpravy povrchů vnější ,00 0, Zateplení vnější ,00 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 Ostatní konstrukce, bourání ,00 4, ,00 94 Lešení a stavební výtahy ,00 17,56 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,00 1,09 96 Bourání konstrukcí ,01 99 Staveništní přesun hmot Izolace tepelné , Konstrukce klempířské ,00 1, Konstrukce zámečnické , Podlahy z dlaždic a obklady ,00 0, Nátěry ,00 0,06 11 Přípravné a přidružené práce ,00

3 611 Zateplení vnitřní , Malby ,00 0,14 77 Podlahy , Podlahy ze syntetických hmot 3 Svislé a kompletní konstrukce , ,00 12,24 61 Upravy povrchů vnitřní 7 469,00 0, Otvorové prvky z plastu ,00 1 Zemní práce 6 909,00 18 Povrchové úpravy terénu ,00 0,01 59 Dlažby a předlažby komunikací ,00 31,19 M11 Hromosvody ,00 Celkem: , , ,00 71,31 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Kč Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště ,00 Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu Celkem: ,36 Kč

4 Položkový rozpočet 3 01 Název objektu: Zateplení obvodového pláště Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , , ,00 SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: , , ,00 Jméno: Kubjáková Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Jméno: pan Jiří Liška Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: , ,40 Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

5 Popis: 01 3, stavební firma a.s. Zateplení obvodového pláště Tato cenová nabídka je zpracovaná v cenové úrovni pro rok List č.5 S ohledem na výrobní a montážní tolerance panelových soustav a na základě zkušeností s obdobnými regeneracemi se předpokládá nutnost vyrovnání plochy obvodového pláště pod navrhované zateplení. Vyrovnání křivosti fasády - přesný rozsah prací, spotřeba tepelného izolantu a lepící hmoty budou stanoveny v průběhu realizace dle skutečnosti. Po postavení lešení je nutné zmapovat křivost fasády domu a následně dohodnout s investorem případné vyrovnání zateplovaného objektu. Pokud nebude investorem výslovně vyžadován rovinný vzhled objektu po zateplení (svislé stěny odspodu až nahoru), bude objekt zateplen standartním způsobem a to tak, že zateplení bude kopírovat vychýlení stávající budovy. Před započetím prací na zateplení je nutno upravit stávající povrch dílců obvod. pláště. Rozsah prací - odstranění narušených vrstev a následná reprofilace - je určen odhadem. Přesný rozsah prací bude upřesněn po postavení lešení a po podrobné prohlídce obvodového pláště. VYREGULOVÁNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY - SI ZAJISTÍ INVESTOR U SPRÁVCE SYSTÉMU. Cenová nabídka byla upřesněna na základě jednání pro uzavření smlouvy o dílo: - V rozpočtu je uvažováno se zateplením ostění tl. 10 mm extrudovaným tvrzeným polystyrenem v plném rozsahu - všechna okna, lodžiové sestavy a vstupní stěny. - Byly sníženy náklady na zřízení zastřešení vstupu (stříška, závětrná stěna)

6 01 3 Zateplení obvodového pláště List č.6 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 281 Sanace konstrukcí ,00 0,0 62 Úpravy povrchů vnější ,00 0,3 621 Zateplení vnější ,00 0,0 63 Podlahy a podlahové konstrukce ,00 4,3 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 709,00 0,0 94 Lešení a stavební výtahy ,00 0,2 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,00 0,1 96 Bourání konstrukcí 152,00 0,0 99 Staveništní přesun hmot 2 094,00 0,0 713 Izolace tepelné ,00 0,0 764 Konstrukce klempířské ,00 1,6 767 Konstrukce zámečnické ,00 0,0 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 241,00 0,0 783 Nátěry ,00 0,1 Celkem objekt: , ,00 6,5 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště 3,20 % , ,00 Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: ,00 Kč

7 01 3 Zateplení obvodového pláště List č.7 Díl: 281 Sanace konstrukcí R00 Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm (-0,17600) (-4,60720) m2 26, , , Reprofilace narušených panelů sanační hmotou m2 26, , Výkaz výměr: odhad 0,5% zateplovaná plocha: 5*1454,7419 7,274 Začátek provozního součtu MIN 100 mm bez PÚ: 16,16/3 5,387 MIN 160 mm s PÚ: 7,4 7,400 MIN 20 mm s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 mm s PÚ: 63, ,571 EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100,380 Konec provozního součtu 1 454,742 čela a podhledy panelů stáv.lodžií, balkonů 15%: 0,15*126,024 18,904 (-4,60720) Celkem za: 281 Sanace konstrukcí , Díl: 62 Úpravy povrchů vnější R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 bílá m2 126, , , ,25205 Výkaz výměr: čela a podhledy panelů stáv.lodžií: (3,16*1,275+0,1*(3,5+2*0,13))*2*4 35,240 (0,1*(3,5+2*0,13))*1*4 1,504 Mezisoučet: 36,744 balkony - podhledy a čela: 8*4*(0,9*2,7+0,08*(2,7+0,9*2)) 89,280 Mezisoučet: 89,280 Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější ,55 0,25205 Díl: 621 Zateplení vnější T00 Doplňky zatepl. systémů, začišťovací okenní lišta m 775,200 92, , Výkaz výměr: (12*4+8*4)*(2,1+1,6*2) 424,000 8*4*(2,1+2,4*2) 220,800 3*4*(2,1+2,4*2) 82,800 4*(2,4+2,1*2) 26,400 4*(1,1+2,1*2) 21, Tmelení spár m 456,620 72, , Výkaz výměr: ostění+rám: (12*4+8*4)*2,1 168,000 (8*4)*2,1 67,200 (3*4)*2,1 25,200 stříška nad vstupem: (1,4+2,15+3,6)*4 28,600 v lodžiích : (3,16+1,275*2)*3*4 68,520 vstup: 2,5+2,54*2 7,580 kolem balkonů: 8*4*(2,7+0,08*2) 91,520

8 01 3 Zateplení obvodového pláště List č Montáž zateplení - soklová lišta m 139,120 6,40 890, Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení m ,484 95, , Výkaz výměr: EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100, a Montáž zateplení - lepení tep. izolace a broušení minerální vata m2 103, , , Výkaz výměr: MIN 100 mm bez PÚ: 16,16 16,160 MIN 160 mm s PÚ: 7,4 7,400 MIN 20 s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 s PÚ: 63, , Montáž zateplení - hmoždinky m ,515 48, , Výkaz výměr: MIN 100 mm bez PÚ: 16,16 16,160 MIN 160 mm s PÚ: 7,4 7,400 MIN 20 s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 s PÚ: 63, ,571 EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100, Montáž zateplení - rohovníky m ,339 41, , Výkaz výměr: MIN 20 s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 s PÚ: 63, ,571 MIN 160 s PÚ: 7,4 7,400 EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100,380 povrchová úprava: 93,984 93, Montáž zateplení - síťovina m , , , Výkaz výměr: EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100,380 povrchová úprava: 93,984 93, a Montáž zateplení - síťovina minerální vata m2 86, , , Výkaz výměr: MIN 20 s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 s PÚ: 63, ,571 MIN 160 s PÚ: 7,4 7, Montáž zateplení - penetrace m ,339 12, , Výkaz výměr: 1456,468+86, ,339

9 01 3 Zateplení obvodového pláště List č Montáž zateplení - omítkovina m , , , Montáž zateplení - detaily m ,339 35, , D+M mozaiková dekorativní omítka včetně vyrovnání povrchu m2 245, , , Výkaz výměr: pohled západní - balkony: 57,98*2,58-2,4*2,1*4 129,428-12*2,1*1,6+0,2*12*(2,1+1,6*2) -27,600 4*(2,37*(1,0*2+0,1)+0,2*2,5+0,26*2,4) 24,404 Mezisoučet: 126,232 pohled východní - schodišťové lodžie: (57,98-3,6*4)*1,23 53,603 sklepní okna: -24*0,8*0,5+0,2*24*(0,8+0,5)*2 2,880 vstup: 2,15*(1,0*2+0,45)*4 21,070 Mezisoučet: 77,553 štít: 1,91*11,25-0,95*1,25 20,300 štít : 1,91*11,25 21, D+M mozaiková dekorativní omítka, bez vyrovnání na tepelnou izolaci m2 19, , , Výkaz výměr: C - vstup západní: vstupy - západ: (2,5*2,37-1,1*2,1)*4 14,460 0,26*(1,1+2,1*2)*4 5,512 Mezisoučet: 19, DOD- zateplení vnější EPS 40 mm s PÚ m2 16, , , Výkaz výměr: stávající schodišťové lodžie - podhled stropu: 3,16*1,275*4 16, DOD- zateplení vnější EPS 100 mm s PÚ m , , , Výkaz výměr: štíty: 11,47*11,96 137,181 11,47*11,96 137,181 Mezisoučet: 274,362 pohled západní: (58,09-2,4*4)*11,96 579,940 -(16*(2,04*1,57)+32*(1,2*1,57+0,84*2,4)) - 176,045 Mezisoučet: 403,896 pohled východní: 58,09*11,96 694,756 (1,275*2,68*2-1,2*1,57-0,84*2,4)*4*3 35,208-4*(3,6*1,3) -18,720-12*4*(2,04*1,57) - 153,734 vstup: 4*(3,1*2,45-2,4*2,1) 10,220 Mezisoučet: 567, DOD- zateplení vnější MIN 100 mm bez PÚ pod mozaikovou omítku m2 16, , , Výkaz výměr: vstupy - západ: (2,5*2,54-1,1*2,1)*4 16,160

10 01 3 Zateplení obvodového pláště List č DOD- zateplení vnější MIN 20 mm s PÚ m2 15, , , Výkaz výměr: ostění oken: 4*4*(2,1+1,6*2)*0,15 12,720 4*(1,1+2,1*2)*0,15 3, DOD- zateplení vnější MIN 100 mm s PÚ m2 63, , , Výkaz výměr: nad vstupem: 2,4*11,96*4 114,816 -otvory: -(2,04*1,57)*4*4-51, DOD- zateplení vnější MIN 160 mm s PÚ strop vstupů m2 7, , Výkaz výměr: nad vstupem: 2,5*0,74*4 7, DOD- zateplení vnější XPS 10 mm s PÚ m2 100, , Výkaz výměr: ostění - východní fasáda: 12*4*(2,1+1,6*2)*0,15 38,160 3*4*(2,1+2,4*2)*0,15 12,420 4*(2,4+2,1*2)*0,15 3,960 Mezisoučet: 54,540 ostění - západní fasáda: 4*4*(2,1+1,6*2)*0,15 12,720 8*4*(2,1+2,4*2)*0,15 33,120 Mezisoučet: 45, DOD- soklová lišta m 139,120 51, , Výkaz výměr: (58,09+11,47)*2 139, DOD- okenní profil m 168,000 37, , Výkaz výměr: okna: (12*4+8*4)*2,1 168, DOD- rohový profil m 1 188,660 12, , Výkaz výměr: okna, balkony: (12*4+8*4)*(2,1+1,6*2) 424,000 3*4*(2,1+2,4)*2 108,000 8*4*(2,1+2,4)*2 288,000 vstup: 4*(1,1+2,1*2)+4*(2,4+2,1*2) 47,600 nároží: 4*11,96+1,23*2+2,58*2 55,460 kolem schodišťových lodžií: 4*(8,4*2+1*2,94) 78,960 západní vstup: (2,4*2+2,02*3)*4 43,440 východní vstup: 2,15*2*4 17,200 sklepní okna: (12*2)*(0,8+0,5)*2 62,400 sklepní okna: (2,1+1,6*2)*12 63, DOD- povrchová úprava m2 93, , , Výkaz výměr: ostění:

11 01 3 Zateplení obvodového pláště List č.11 (12*4+8*4)*(2,1+1,6*2)*0,11 46,640 8*4*(2,1+2,4*2)*0,11 24,288 3*4*(2,1+2,4*2)*0,11 9,108 0,11*(8,4*2+2,94)*4 8,686 nároží: 0,11*11,96*4 5,262 Mezisoučet: 93,984 Celkem za: 621 Zateplení vnější , Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 57, , ,88 0, ,27029 Výkaz výměr: vyrovnání pod parapety: 2,1*0,2*(12*4+8*4+12) 38,640 (1,2+0,9)*0,2*(8*4+3*4) 18,480 Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce ,88 4,27029 Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání Vybourání spížních mřížek (-200) (-0,12800) kus 64,000 33, , Výkaz výměr: 8*2*4 64, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4, ,00 928,10 Index: 1, R00 Příplatek za každé další podlaží t 14, , ,17 Index: 3, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4, , ,35 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 47,352 13,50 639,25 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4, ,00 937,57 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,206 22,10 313,94 Index: 3, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4, ,32 Index: 1,00000 (-0,12800) Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 708, Díl: 94 Lešení a stavební výtahy RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení SPRINT m ,351 55, , Výkaz výměr: průčelí západní - balkony: 14,54*(58,09+10*0,8+1,3*2) 998,753 průčelí s lodžiema schodišťovýma: 13,19*(58,09+1,3*2) 800,501 štít : 13,84*(0,3*2+11,47) 167,049 štít : 13,84*(0,3*2+11,47) 167, RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení

12 01 3 Zateplení obvodového pláště List č.12 lešení SPRINT m ,767 68, , Výkaz výměr: 2133,3513*2,65/1, ,767 Začátek provozního součtu EPS 40 mm s PÚ: 16,116 16,116 EPS 100 mm s PÚ: 1245, ,988 XPS 20 mm s PÚ: 100,38 100,380 MIN 100 mm bez PÚ: 16,16/3 5,387 MIN 160 mm s PÚ: 7,4 7,400 MIN 20 mm s PÚ: 15,9 15,900 MIN 100 mm s PÚ: 63, ,571 pú: 93,984*2/3 62,656 mozaika: (245, ,972)*2/3 177,030 Mezisoučet: 1 694, ,4281/640 2,647 Konec provozního součtu 2, RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení SPRINT m ,351 28, , R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 137, , ,17452 Výkaz výměr: schodišťové lodžie: 3*4*1,165*2,94 41,101 balkony: 0,79*2,7*5*8 85,320 vstupy: 4*1,1*2,5 11,000 Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy ,00 0,17452 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách T00 Osazení popisných tabulek na zdi kus 4, , ,02000 Výkaz výměr: 1*4 4, R00 Osazení spížních mřížek kus 64,000 72, Výkaz výměr: větrací mřížky: 8*2*4 64, M DOD- mřížka větrací plastová kus 64, , , ,03200 Výkaz výměr: 8*2*4 64,000 Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na ,00 0,05712 pozemních stavbách Díl: 96 Bourání konstrukcí Demontáž drobných předmětů tabulky č.p. (-020) (-080) kus 4,000 38,00 152, Výkaz výměr: 1*4 4,000

13 01 3 Zateplení obvodového pláště List č R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1 196,00 0,16 Index: 1, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 198,00 0,16 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 22,10 0,05 Index: 3,00000 (-080) Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 152, Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 4, , , Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 2 094, Díl: 713 Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace štítů (-220) (-0,60360) m2 274, , , Výkaz výměr: 11,47*11,96*2 274, Demontáž štítů - lamely, včetně roštu (-500) (-1,37181) m2 274, , , Výkaz výměr: 11,47*11,96*2 274, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1, ,00 387,18 Index: 1, R00 Příplatek za každé další podlaží t 5, ,00 811,89 Index: 3, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1, ,50 471,14 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,754 13,50 266,68 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1, ,00 391,13 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,926 22,10 130,97 Index: 3, R00 Poplatek za skládku - hořlavé materiály t 0, ,77 Index: 0,10000 (-1,97541) Celkem za: 713 Izolace tepelné , Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30 (-732) (-0,14010) m2 19,140 28,10 537, Výkaz výměr: stříška - vstup: 3,6*1,2*4+0,35*3,6+0,25*1,2*2 19, R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m 14, , , ,02837 Výkaz výměr: stříška: 3,6*4 14,400

14 01 3 Zateplení obvodového pláště List č R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 14, , , ,04435 Výkaz výměr: 3,6*4 14, R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm m 285, , , ,09385 Výkaz výměr: okna: (12*4+8*4+12*1)*2,1 193,200 balkon - okno, dveře: 8*4*(1,2+0,9) 67,200 stávající lodžie - dveře,okno: 4*3*(1,2+0,9) 25, R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm (-135) (-0,38556) m 285,600 22, , Výkaz výměr: západní pohled: 2,1*8*4 67,200 (1,2+0,9)*8*4 67,200 2,1*12 25,200 východní pohled: 2,1*12*4 100,800 (1,2+0,9)*4*3 25, R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm HORNÍ HRANA ZATEPLENÍ m 139, , , ,41040 Výkaz výměr: horní hrana zateplení - oplechování zataženo pod stávající atiku: 11,47*2+58,09*2 139, R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m , , ,02630 Výkaz výměr: 2,5* R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 333,917 3, , R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0, ,00 103,03 Index: 1, R00 Příplatek za každé další podlaží t 1, ,00 216,05 Index: 3, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 125,37 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,257 13,50 70,96 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0, ,00 104,08 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,577 22,10 34,85 Index: 3,00000 (-0,52566) Celkem za: 764 Konstrukce klempířské ,77 1,60327 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Dodávka - zastřešení vstupu dle PD ks 4, , , Montáž - zastřešení vstupu dle PD ks 4, , ,

15 01 3 Zateplení obvodového pláště List č R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 115,360 1, , Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické , Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Obklad soklíků rovných,tmel, v 100 mm m 15,600 74, , Výkaz výměr: vstupy - hlavní - viz. zateplení vnitřní: vstupy - vedlejší: 4*(1,0*2+0,1+2,5-1,0+0,15*2) 15, R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 15,600 58,70 915, R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 (-0,06800) (-0,06800) m2 1, ,50 160, Výkaz výměr: stávající soklík v zádveří : 4*(1,2*2+0,1)*0,1 1, Dodávka - sokl výšky 100 mm m2 1, ,00 698,41 0, ,03260 Výkaz výměr: 15,6*0,1*1,1 1, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 29,290 7,90 231, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0, ,00 13,33 Index: 1, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 16,22 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,680 13,50 9,18 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0, ,00 13,46 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,204 22,10 4,51 Index: 3, R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0, ,80 Index: 1,00000 (-0,06800) Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 240,92 0,03697 Díl: 783 Nátěry Nátěr syntet. klempířských konstrukcí 1x reaktivní+ 2x m2 161, , , ,05175 Výkaz výměr: lemování stříška/zeď: 14,4*0,33 4,752 parapety: 285,6*0,4 114,240 horní hrana zateplení: 0,25*139,12 34,780 žlaby: 14,4*0,33 4,752 svody: 10,0*0,32 3, R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí m2 11, , , Výkaz výměr: bedna HUP na jižní fasádě: ((0,95+0,6*2)*1,25+0,95*0,6)*2 6,515

16 01 3 Zateplení obvodového pláště List č.16 dvířka u vstupu: 4*0,5*1,5+4*0,5*0,95 4,900 Celkem za: 783 Nátěry ,62 0,05655

17 Položkový rozpočet 1 02 Název objektu: Zateplení vnitřních kcí Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , , ,00 SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: , Jméno: Kubjáková Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Jméno: pan Jiří Liška Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: , ,90 Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

18 Popis: 02 1, stavební firma a.s. Zateplení vnitřních kcí Tento položkový rozpočet je platný pro rok Jedná se o nabídkový rozpočet. List č.18

19 02 1 Zateplení vnitřních kcí List č.19 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 11 Přípravné a přidružené práce ,00 0,0 611 Zateplení vnitřní ,00 0,0 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 295,00 0,0 94 Lešení a stavební výtahy ,4 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,00 1,0 99 Staveništní přesun hmot ,00 0,0 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 795,00 0,0 784 Malby ,00 0,1 Celkem objekt: , ,00 18,6 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště 3,20 % , Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: Kč

20 02 1 Zateplení vnitřních kcí List č.20 Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Očištění zateplovaných povrchů příprava podkladu m2 520,886 65, , Výkaz výměr: 690: 1.PP: 3,46*(4,685+5,965+3,625+4,765*3+1,2*2+4,685) 123,366 1.NP: 0,865*2*2,62+0,865*3,16 7,266 Mezisoučet: 130, : 1.PP: 3,46*(4,685+1,2+4,765+3,625+4,765+1,2*2+4,685*3) 122,813 1.NP: 0,865*2*2,62+0,865*3,16 7,266 Mezisoučet: 130, : 1.PP: 3,46*(4,685+1,2+4,765+3,625+4,765*3+1,2*2+4,685) 123,366 1.NP: 0,865*2*2,62+0,865*3,16 7,266 Mezisoučet: 130, : 1.PP: 3,46*(4,685+1,2+4,690+3,625+4,685*4+1,2*2) 122,276 1.NP: 0,865*2*2,62+0,865*3,16 7,266 Mezisoučet: 129,542 Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce , Díl: 611 Zateplení vnitřní a Montáž zateplení - tepelná izolace a broušení m2 404, , , Výkaz výměr: EPS 80 mm bez PÚ: 404, , b Montáž zateplení - tepelná izolace a broušení minerální vata m2 116, , , Výkaz výměr: minerál 80 mm s PÚ: 116, , Montáž zateplení - hmoždinky m2 520,886 42, , Výkaz výměr: 404, , , b Montáž zateplení - síťovina minerální vata m2 116, , , Výkaz výměr: 116, , Montáž zateplení - penetrace m2 116,602 8, , Montáž zateplení - omítkovina m2 116,602 77, , Montáž zateplení - detaily m2 116,602 34, , DOD- zateplení vnitřní EPS 80 mm bez PÚ m2 404, , , Výkaz výměr: 1.PP stropy:

21 02 1 Zateplení vnitřních kcí List č : 3,46*(5,965+4,685+4,765*3+4,685) 102, : 3,46*(4,685*4+4,765*2) 97, : 3,46*(4,765*4+4,685*2) 98, : 3,46*(4,685*5+4,69+1,2*2) 105, DOD- zateplení vnitřní MIN 80 mm s PÚ m2 116, , Výkaz výměr: 1.PP - stropy: 690: 3,46*(3,625+1,2*2) 20, : 3,46*(3,625+1,2*3) 24, : 3,46*(3,625+1,2*3) 24, : 3,46*(3,625+1,2) 16,695 Mezisoučet: 87,538 1.NP - stropy: 690,691,692,693: (0,865*3,16)*4 10,934 Mezisoučet: 10,934 1.NP - stěny: 690,691,692,693: (2,62*(0,865)*2)*4 18,130 Celkem za: 611 Zateplení vnitřní , Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání T00 Vybourání kovových dopisních schránek (-200) (-0,06400) ks 32,000 38, , Výkaz výměr: schránky: 8*4 32, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0, ,00 12,54 Index: 1, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 15,26 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,640 13,50 8,64 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0, ,00 12,67 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,192 22,10 4,24 Index: 3,00000 (-0,06400) Celkem za: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 294, Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 502, ,21 0, ,39031 Výkaz výměr: 1.PP stropy: 690: 3,46*(5,965+4,685+4,765*3+4,685) 102, : 3,46*(4,685*4+4,765*2) 97, : 3,46*(4,765*4+4,685*2) 98, : 3,46*(4,685*5+4,69+1,2*2) 105,582 Mezisoučet: 404,284 1.PP - stropy: 690: 3,46*(3,625+1,2*2) 20, : 3,46*(3,625+1,2*3) 24, : 3,46*(3,625+1,2*3) 24,998

22 02 1 Zateplení vnitřních kcí List č : 3,46*(3,625+1,2) 16,695 Mezisoučet: 87,538 1.NP - stropy: 690,691,692,693: (0,865*3,16)*4 10,934 Mezisoučet: 10,934 Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy ,21 17,39031 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 502,755 65, , ,03065 Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na ,09 1,03065 pozemních stavbách Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 18, , , Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot , Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 17,640 58, , Výkaz výměr: vstupy: 17,64 17, R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 (-0,06800) (-0,12104) m2 1, ,50 285, Výkaz výměr: stávající soklík v zádveří : 4*(0,865*2+3,16*2-2,4-1,6+0,1*4)*0,1 1, R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm m 17,640 74, , Výkaz výměr: vstup - zádveří: 4*(0,865*2+2,98*2-1,6+0,26*2-2,4+0,1*2) 17, Dodávka - sokl m2 1, ,00 789, Výkaz výměr: 17,64*0,1*1,1 1, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 34,163 6,90 235, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0, ,00 23,72 Index: 1, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0, ,50 28,87 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,210 13,50 16,34 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0, ,00 23,97 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,363 22,10 8,02 Index: 3,00000

23 02 1 Zateplení vnitřních kcí List č R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0, ,36 Index: 1,00000 (-0,12104) Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 795, Díl: 784 Malby RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m m2 265,604 55, , ,13811 Výkaz výměr: zateplované stropy s PÚ: 116, ,602 Mezisoučet: 116,602 zádveří 1.PP: 3*(2,54*(3,46+3,625)*2-1,1*2,1-1,2*2,1-0,8*1,97*2) 84,029 1*(2,54*(3,46+3,625)*2-1,1*2,1-1,2*2,1-0,8*1,97*1) 29,586 Mezisoučet: 113,615 zádveří 1.NP: 4*(2,98*2,53*2) 60,315 4*(-1,6*2,1+0,26*(1,6+2,1*2)-2,4*2,1+0,1*(2,4+2,1*2)) -24,928 Mezisoučet: 35,387 Celkem za: 784 Malby ,04 0,13811

24 Položkový rozpočet Název objektu: Výměna zábradlí a oprava balkónů Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , ,00 SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: , , ,00 Jméno: Kubjáková Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Jméno: pan Jiří Liška Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: , ,00 Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

25 Popis: , stavební firma a.s. Výměna zábradlí a oprava balkónů Tato cenová nabídka je zpracovaná v cenové úrovni pro rok List č.25 V ceně je zahrnuta: - provedení dlažeb vč.hydroizolační stěrky podlah balkonů, výměna zábradlí, osazení stříšek nad posledními balkóny - výměna zábradlí schodišťových lodžií, opravy stávajícího povrchu (vyspravení prasklin a trhlinek) bez provední dlažby či nátěru - provedení keramického soklíku podel zateplených stěn v lodžiích a na zateplovacím systému podél stěny balkónu byl upřesněn na základě jednání , cena pro uzavření smlouvy o dílo zahrnuje oproti PD: - výplň zábradlí - KRONOPLAN, ocel. kce bude žárově pozinkována a opatřena KOMAXITem - na podlahách balkonů nebude prováděna dlažba, v ceně je uvažován nátěr, který bude v případě již provedených dlažeb nebo dlažeb prováděných individuálně v návaznosti na regeneraci domu ODEČTEN

26 Výměna zábradlí a oprava balkónů List č.26 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 767 Konstrukce zámečnické ,00 0,0 77 Podlahy ,7 771 Podlahy z dlaždic a obklady ,00 0,4 777 Podlahy ze syntetických hmot ,00 0,0 Celkem objekt: ,00 1,1 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště 3,20 % , ,00 Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: ,00 Kč

27 Výměna zábradlí a oprava balkónů List č.27 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Demontážní a montážní práce vč. uchycení kotev (-0,13600) (-0,13600) kpl 1, , , Výkaz výměr: Začátek provozního součtu 3*4 12,000 8*4 32,000 Konec provozního součtu 44,000 komplet: 1 1, DOD- zábradlí lodžií - výplň KRONOPLAN kce - ocel.uzavřené profily,žárově pozink.,komaxit ks 12, , , Výkaz výměr: 3*4 12, DOD- zábradlí balkónů- výplň KRONOPLAN kce - ocel.uzavřené profily,žárově pozink.,komaxit ks 32, , , Výkaz výměr: 8*4 32, Dodávka - plotny pro kotvení balkóny ks 64, , , Výkaz výměr: 8*4*2 64, Dodávka - plotny pro kotvení schodišťové lodžie ks 24, , , Výkaz výměr: 3*4*2 24, Dodávka stříšky nad posledními balkóny vč.dopravy a montáže ks 8, Výkaz výměr: 8*1 8, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % ,680 2, , (-0,13600) Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické , Díl: 77 Podlahy T00 Opravy podlah stávající podlaha schodišťových lodžií m2 9, , ,09 0, ,74672 Výkaz výměr: 20 % podlahové plochy: ROZSAH PRACÍ UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, FAKTUROVÁNA BUDE 9,756 SKUTEČNOST: 48,78*0,2 Začátek provozního součtu (3,16*1,265+2*0,13*0,26)*3*4 48,780 Konec provozního součtu 48,780

28 Výměna zábradlí a oprava balkónů List č R00 Přesun hmot pro podlahy, výšky do 12 m % 57,861 6,80 393, Celkem za: 77 Podlahy 6 179,54 0,74672 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Obklad soklíků rovných,tmel, v 100 mm m 166,480 74, , ,03996 Výkaz výměr: v lodžiích: 3*(1,2*2+2,94)*4 64,080 na balkonech: 4*8*(2,8+0,2*2) 102, R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 166,480 58, , Dodávka - sokl výšky 100 mm m2 18, , ,31 0, ,34794 Výkaz výměr: 166,48*0,1*1,1 18, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 295,452 7, , Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady ,28 0,39456 Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot RT6 Epoxiakrylátový dvousložkový nátěr beton.podlah otěruvzdorný, dvouvrstvý, protiprašný m2 68, , , Výkaz výměr: balkony: 8*4*(2,7*0,79) 68, R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 172,688 1,55 267, Celkem za: 777 Podlahy ze syntetických hmot ,43 000

29 Položkový rozpočet Souvis. práce - výměna výplní 04 Název objektu: Výměna výplní otvorů Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , ,00 SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: , , ,00 Jméno: Kubjáková Datum: Podpis: Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Datum: Podpis: Jméno: pan Jiří Liška Datum: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: , Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

30 Výměna výplní otvorů - Souvis. práce - výměna výplní List č.30 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 3 Svislé a kompletní konstrukce ,00 3,8 61 Upravy povrchů vnitřní 7 469,00 1,0 62 Úpravy povrchů vnější 3 473,00 0,6 63 Podlahy a podlahové konstrukce 93,00 0,1 99 Staveništní přesun hmot 2 431,00 0,0 769 Otvorové prvky z plastu 8 736,00 0,0 Celkem objekt: ,00 5,5 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště 3,20 % , ,00 Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: 1 998,00 Kč

31 Výměna výplní otvorů - Souvis. práce - výměna výplní List č.31 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce T00 Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 15 cm m2 16, , ,50 0, ,45372 Výkaz výměr: vstup původní otvor 2,5/2,54 m: (2,5*2,54-1,1*2,1)*4 16, RT4 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 8/10 149x14x14 kus 4, , ,00 0, ,37464 Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce ,50 3,82836 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi Knauf m 23,200 50, , ,05522 Výkaz výměr: po vybouraných dveřích v zádveří: (1,6+2,1*2)*4 23, R00 Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká m2 18, , ,32 0, ,91400 Výkaz výměr: po dozdívkách: (2,5*2,54-1,1*2,1+0,1*(1,1+2,1*2))*4 18,280 Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní 7 469,20 0,96922 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 18, ,20 0, ,64985 Výkaz výměr: pod zateplovací systém, na dozdívky vstupu: (2,5*2,54-1,1*2,1+0,1*(1,1+2,1*2))*4 18,280 Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 3 473,20 0,64985 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0, ,24 2, ,07122 Výkaz výměr: stupeň hl.vstupů po výměně dveří: 4*(0,15*1,05*0,05) 0,031 Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 93,24 0,07122 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 5, , , Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 2 430, Díl: 769 Otvorové prvky z plastu Demontáž stěny v zádveří 1,6/2,1 m m2 13, ,

32 Výměna výplní otvorů - Souvis. práce - výměna výplní List č.32 Výkaz výměr: 4 ks v 1.NP: 2,1*1,6*4 13,440 Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu 8 736,00 000

33 2.1 - výplně otvorů Položkový rozpočet 04 Název objektu: Výměna výplní otvorů Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , ,00 SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: ,00 Jméno: Kubjáková Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Jméno: pan Jiří Liška Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: , ,70 Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

34 Popis: , stavební firma a.s. Výměna výplní otvorů - výplně otvorů Tento položkový rozpočet byl vypracován v cenové úrovni pro rok Jedná se o nabídkový rozpočet. List č.34 Tato cenová nabídka byla vypracována dle projektové dokumentace, v nabídce již je zohledněna výměna některých oken. V nabídce jsou upraveny počty dle skutečnosti. Podrobnosti viz. nabídky N/6382, N/6383, N/6656. Nabídka byla upřesněna na základě jednání Cena pro uzavření smlouvy: - z nabídky byly vyloučeny náklady spojené s rozšiřovacími profily, těsnícími páskami a krycími lištami - nebude prováděno - v současnosti je již vyměněn byt 2+1, z nabídky byly odečteny náklady na provádění výměny 2 ks oken a 1 balkonové sestavy - vstup. dveře 1100/2100 budou provedeny z plastových profilů

35 Výměna výplní otvorů - výplně otvorů List č.35 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 767 Konstrukce zámečnické ,0 769 Otvorové prvky z plastu ,00 0,0 Celkem objekt: ,00 0,0 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště % ,00 Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: Kč

36 Výměna výplní otvorů - výplně otvorů List č.36 Díl: 767 Konstrukce zámečnické D+M vstup.dveře 2400/2100 mm, pošt.schránky vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 4, Výkaz výměr: 4*1 4,000 Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické Díl: 769 Otvorové prvky z plastu D+M sklepní okno 850/550 mm, sklopné vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 12, , , Výkaz výměr: 12 12, D+M sklepní okno 850/550 mm, fix vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 11, , , Výkaz výměr: 11 11, D+M sklepní okno 2100/1600 mm vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 12, , , Výkaz výměr: 12 12, D+M byt. okno 2100/1600 mm, vnitřní parapet vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 24, , , Výkaz výměr: Začátek provozního součtu 8*4 32,000 12*4 48,000 Konec provozního součtu , , D+M balk.sestava1200/ /2400mm,vnitř.parapet vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks , , Výkaz výměr: Začátek provozního součtu P,L: 8*4 32,000 Konec provozního součtu 32, , , D+M lodž.sestava1200/ /2400mm,vnitř.parapet vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 12, , , Výkaz výměr: Začátek provozního součtu P,L: 4*3 12,000 Konec provozního součtu 12, ,000

37 Výměna výplní otvorů - výplně otvorů List č D+M vstup.plast.dveře 1100/2100 mm vč. demontáže stávajícího, zapravení a likvidace ks 4, , , Výkaz výměr: demontáž vstupních dveří 2400/2100 mm, dodávka 1100/2100 mm: 4*1 4, Rozšiřovací profily NEBUDOU PROVÁDĚNY kpl 1, Těsnící pásky interiér NEBUDOU PROVÁDĚNY kpl 1, Krycí plastové lišty NEBUDOU PROVÁDĚNY kpl 1, Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu ,03 000

38 Položkový rozpočet 2 05 Název objektu: Související práce Název stavby: JKSO: Projektant: STAVOPROJEKTA spol. s r.o. MJ: Počet měrných jednotek: 0 Objednatel: Společenství pro dům č , Židlochovice Náklady na MJ: Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Ing. Tomáš Peterka Základní rozpočtové náklady Z R N HSV celkem PSV celkem M práce celkem M dodávky celkem ZRN celkem HZS ZRN + ostatní náklady + HZS Rozpočtové náklady , , , SKP: Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Ostatní rozpočtové náklady Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené: Ostatní náklady celkem: Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: , ,00 Jméno: Kubjáková Jméno: Ing. Miroslav Čermák, CSc. Jméno: pan Jiří Liška Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH DPH 9,0 % činí: 9,0 % činí: ,20 Kč Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč

39 Popis: 05 2, stavební firma a.s. Související práce Tento položkový rozpočet je platný pro rok Jedná se o nabídkový rozpočet. List č.39 V nabídce je uvažována: - výměna okapového chodníku - oprava přizdívky a hydroizolace - odhad 30% v délce zadní fasády a obou štítů, po výšce 500 mm - úprava okolí domu, rekultivace pozemku - bleskosvody v ploše fasády a úprava elektroinstalace - dle PD - bourání stěny u vstupu tl. 150 mm a střešních desek zastřešení vstupu Nabídka byla upřesněna na základě jednání : - za předpokladu, že to bude umožňovat skutečný stav, budou svody v ploše fasády (6ks) překotveny bez zásahu do země a bez výměny uzemnění - s tímto je také uvažováno v nabídkovém rozpočtu pro uzavření smlouvy

40 05 2 Související práce List č.40 Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost 1 Zemní práce 6 909,00 0,0 18 Povrchové úpravy terénu ,00 0,0 3 Svislé a kompletní konstrukce ,00 8,4 59 Dlažby a předlažby komunikací ,00 31,2 96 Bourání konstrukcí ,00 0,0 99 Staveništní přesun hmot 6,00 0,0 M11 Hromosvody ,00 0,0 Celkem objekt: , ,00 39,6 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč Ztížené výrobní podmínky % ,00 Oborová přirážka % ,00 Přesun stavebních kapacit % ,00 Mimostaveništní doprava % ,00 Zařízení staveniště 3,20 % , ,00 Provoz investora % ,00 Kompletační činnost (IČD) % ,00 Rezerva rozpočtu % ,00 Celkem: 6 778,00 Kč

41 05 2 Související práce List č.41 Díl: 1 Zemní práce RA0 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 6, , Výkaz výměr: pro opravu přizdívek - 30% délky fasády: podél fasády - 30% odhad: 0,3*(57,98+11,25*2-0,95-2,5*4)*0,5*0,6 6, RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou zpětný zásyp po úpravách m3 6, ,00 650, Celkem za: 1 Zemní práce 6 908, Díl: 18 Povrchové úpravy terénu RA0 Rekultivace pozemku kompletní úprava okolí domu do původního stavu m2 375, , ,01126 Výkaz výměr: 3,0*(57,98*2+11,47+7,3+3,0*4) 440,190 -vstupy: -3,0*(3,0*4+2,4*4) -64,800 Celkem za: 18 Povrchové úpravy terénu ,30 0,01126 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá m2 4,410 56,60 249, ,01094 Výkaz výměr: mezera u vstupu: 4*(0,45*2,45) 4, RAA Zdi nadzáklad. z betonu B 20 (C 16/20), tl. 45 cm oboustranné bednění a odbednění m2 1, , ,52 1, ,82022 Výkaz výměr: nadbetonávka a zapravení hlavy po vybourání stříšky nad vstupem: 0,880 (0,2*1,1)*4 mezera mezi pilířem NN u vstupů - předpoklad tloušťky: (0,08*2,45)*4 0, RRR Oprava izolace zdiva - přizdívka vložení izolace, ODHAD 30% délky fasády, h=500 mm (-0,48000) (-5,00616) m2 10, ,43 0, ,58373 Výkaz výměr: podél fasády - 30% odhad: 0,3*(57,98+11,25*2-0,95-2,5*4)*0,5 10,429 (-5,00616) Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce ,56 8,41488 Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm (-0,16000) (-9,09920) m2 56,870 58, , Výkaz výměr: stávající okapový chodník: (57,98+0,5*2-4*3,6)*0,5 22,290 (11,54*2-0,9)*0,5 11,090 (57,98+0,5*2-4*3,0)*0,5 23, R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

42 05 2 Související práce List č.42 nový okapový chodník m2 56,870 82, ,15 0, ,26525 Výkaz výměr: nový okapový chodník: průčelí s balkóny: (57,98+2*0,5-3,6*4)*0,5 22,290 štíty: 0,5*(2*11,54-0,9) 11,090 průčelí s lodžiemi stávajícícmi schodišťovými: (57,98+2*0,5-3,0*4)*0,5 23, R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 115, , ,17 0, ,75453 Výkaz výměr: 57,98-3,6*4+0,5*2 44,580 0,5*2+11,54-0,9 11,640 57,98-3,0*4+0,5*2 46,980 0,5*2+11,54 12, RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 8-10 cm (-2,20000) (-12,51140) m3 5, , Výkaz výměr: stávající okapový chodník: průčelí s balkóny: (57,98+2*0,5-3,6*4)*0,5*0,1 2,229 štíty: (2*11,54-0,9)*0,5*0,1 1,109 průčelí s lodžiemi stávajícícmi schodišťovými: (57,98+2*0,5-3,0*4)*0,5*0,1 2, Dlaždice betonová HBG 24x24x4,5 cm šedá m2 57, , ,77 0, ,92654 Výkaz výměr: 56,87*1,01 57, Obrubník zahradní ABO 50/5/25 500x50x250 kus 232,000 47, ,64 0, ,24800 Výkaz výměr: Začátek provozního součtu 115, ,740 Konec provozního součtu 115, *2 232, R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 37, , , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26, , ,10 Index: 1, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 266,168 13, ,26 Index: R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 26, , ,12 Index: 1, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 79,850 22, ,69 Index: 3, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26, ,87 Index: 1,00000 (-21,61060) Celkem za: 59 Dlažby a předlažby komunikací ,79 31,19432 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání zdiva z cihel pálených vstup (-1,95000) (-2,64127) m3 1, ,

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 13/9 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2013/9 Jihom. muzeum ve Znojmě- rekonsrtukce střeš. plánáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 12.8.2014 Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita:

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 165 707,63 165 707,63

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Vlastní objekt - část střecha Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek O172 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA OBCE DOLANY Náklady na m.j. 0 Projektant

Více

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Stavební rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Stavební rozpočet s výkazem výměr SV1511/09 Zateplení víceúčelové budovy v Malovicích Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: Zateplení

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 01 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek AKTÉ16/01 "B" a "D" MÚ Kroměříž Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 2 OBLAST 2 JKSO Objekt Název objektu SKP 2 PAVILON L ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 170/2011 SLEZSKÁ NEMOCNICE Náklady na m.j.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.O~~Üfl ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: KRYCÍ LIST ROZPOČTU P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčai Objekt: 01 - Kolumbárium Ci. OU Obecní úřad Psáry lf-07-2013 PŘÍLOHY: POČET LISTŮ: Místo: Datum: 24.OÜfl

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více