Položkový rozpočet stavby Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet stavby Datum:"

Transkript

1

2

3

4 Položkový rozpočet stavby Datum: Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : DIČ : CZ Zhotovitel : IČO : DIČ : CZ Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady , ,00 0,00 0, Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH celkem % 10 % % ,0 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem % objektu 10 % % 01 ZM č. 03 Odpočty ,0 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce 1, Upravy povrchů vnitřní 5, Izolace tepelné 14, Zařizovací předměty 6, Konstrukce zámečnické 5, Obklady keramické 62, Ostatní konstrukce, bourání 5, Staveništní přesun hmot 0, M21 Elektromontáže 0, Celkem za stavbu 100, Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 1 z 2

5 Oborová přirážka 0 Územní vlivy 0 Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu 0 Celkem za stavbu Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 2 z 2

6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet ZM č. 03 Odpočty JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Poznámka :

7 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : ZM č. 03 Odpočty REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Upravy povrchů vnitřní Ostatní konstrukce, bourání Staveništní přesun hmot Izolace tepelné Zařizovací předměty Konstrukce zámečnické Obklady keramické M21 Elektromontáže CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN

8 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: ZM č. 03 Odpočty P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce U00 Příčky tl 150 mm z tvárnic cihelných pevnosti P 15 P+D na MVC 5 m2-72,65 645, ,61 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,61 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová štuková m2-480,40 428, ,20 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,20 Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání Shoz prádla kus -1, , ,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání ,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -19,91 154, ,45 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,45 Díl: 713 Izolace tepelné R00 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2-419,00 54, , R00 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2-383,20 54, , deska izolační provětrávaná fasádní HD 600x1000x140 mm m2-421,52 594, , deska izolační provětrávaná fasádní HD 600x1000x140 mm m2-427,38 594, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2, , ,00 Celkem za 713 Izolace tepelné ,40 Díl: 725 Zařizovací předměty U00 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm soubor -3, , , U00 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor -3, , , Madlo k umyvadlu pro ZTP kus -13, , , Madlo k WC pro ZTP kus -57, , , R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 0, , ,07 Celkem za 725 Zařizovací předměty ,07 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Altán kus -1, , , Přístřešek na kontejnery kus -1, , , Závora kus -1, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 781 Obklady keramické U00 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty okolo oken m2-780,00 302, , U00 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických m2-383,20 318, , U00 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických m2-419,00 318, , Montáž nerezového roštu obkladu vnějších stěn m2-419, , , Montáž nerezového roštu obkladu vnějších stěn m2-383, , , dlaždice keramické m2-421,52 791, , dlaždice keramické m2-460,90 791, , R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 4, , ,17 Celkem za 781 Obklady keramické ,39 Díl: M21 Elektromontáže Zahradní svítidlo kus -3, , ,00 Celkem za M21 Elektromontáže ,00

9

10 Položkový rozpočet stavby Datum: Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - vícepráce a pož. uživatele Objednatel : Statutární město Kladno IČO : DIČ : CZ Zhotovitel : IČO : DIČ : CZ Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady , ,00 0,00 0, Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem DPH celkem % 10 % % ,0 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 10 % % % 01 01a Madla + okopové sokly viz. požad. NIPI , Změna 1-3 patra dle požadavku investora , Shoz prádla - úprava , Rozšíření chodníku , Stavební úpravy stávajících lodžií , Změna fasády , Změna - úpravy povrchu stropu , Výkop kanalizace ,1 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce 1, Svislé a kompletní konstrukce 5, Komunikace 0, Úpravy povrchu, podlahy 36, Upravy povrchů vnitřní 2, Podlahy a podlahové konstrukce 0, Izolace proti vodě 0, Zařizovací předměty 6, Dřevostavby 9, Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 1 z 2

11 766 Konstrukce truhlářské 10, Konstrukce zámečnické 0, Podlahy z dlaždic a obklady 0, Obklady keramické 6, Ostatní konstrukce, bourání 13, Dokončovací konstrukce na pozemních 1, Bourání konstrukcí 0, Prorážení otvorů 1, Staveništní přesun hmot 0, Poplatky za skládky 0, D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2, Celkem za stavbu 100, Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Oborová přirážka 0 Územní vlivy 0 Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu 0 Celkem za stavbu Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 2 z 2

12 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 01a Madla + okopové sokly viz. požad. NJKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

13 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 01a Madla + okopové sokly viz. požad. NIPI REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb Zařizovací předměty Konstrukce truhlářské CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN

14 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 01a Madla + okopové sokly viz. požad. NIPI P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách R00 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 170,00 71, , Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kus 170,00 274, ,63 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,16 Díl: 725 Zařizovací předměty Madlo k umyvadlu pro ZTP kus 24, , , Madlo k WC pro ZTP kus 24, , , Madlo k WC kus 44,00 560, ,00 Celkem za 725 Zařizovací předměty ,75 Díl: 766 Konstrukce truhlářské R00 Montáž madel průběžných m 137,62 90, , R00 Oklížení hran m 550,48 166, , R00 Obložení stěn - okopový sokl m2 184,03 215, , Dřevěné madlo m 137,62 858, , A Deska dřevotřísková - lamino m2 184,03 218, , Spojovací materiál kpl 1, , , R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1, , ,84 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ,04

15 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 06 Změna 1-3 patra dle požadavku invjkso Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

16 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 06 Změna 1-3 patra dle požadavku investo REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchu, podlahy Staveništní přesun hmot Zařizovací předměty Konstrukce truhlářské Obklady keramické CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN 8 791

17 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 06 Změna 1-3 patra dle požadavku investora P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce U00 Příčky tl 150 mm z tvárnic cihelných pevnosti P 15 P+D na MVC 5 m2 98,35 645, ,75 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,75 Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy R00 Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková m2 98,35 303, , U00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 3,00 320,00 960, R00 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3, , , zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P kus 6, , ,00 Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy ,05 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 17,80 154, ,81 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 741,81 Díl: 725 Zařizovací předměty U00 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 3, , , Sprchový žlab soubor 3, , , R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 521,58 0,75 391,19 Celkem za 725 Zařizovací předměty ,19 Díl: 766 Konstrukce truhlářské U00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,00 621, , U00 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 3, , , dveře vnitřní hladké plné - laminát CPL, barva šedá, 1křídlové 90x197 cm kus 3, , , dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, barva šedá, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 kus 3, , , R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 265,98 1,80 478,76 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ,58 Díl: 781 Obklady keramické U00 Montáž obkladů keramických lepených do 25 ks/m2 m2 18,36 314, , U00 Plastové profily ukončovací m 24,00 103, , obkládačky keramické m2 19,28 325, , R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 145,02 4,35 630,85 Celkem za 781 Obklady keramické ,24

18 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 07 Shoz prádla - úprava JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Poznámka :

19 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 07 Shoz prádla - úprava REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 3 Svislé a kompletní konstrukce Ostatní konstrukce, bourání Staveništní přesun hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN

20 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 07 Shoz prádla - úprava P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo nosné vnitřní tl 250 mm z tvárnic cihelných P+D pevnosti P 20 na MVC 5 m2 70, , ,19 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,19 Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání Potrubí šachty DN 700 mm kus 1, , , Kotvení kus 1, , , Protihlukový nátěr kus 1, , , protipožární dvířka - 5ks kus 1, , , Mycí zařízení kus 1, , , Protipožární uzávěr kus 1, , , Montáž shozu kus 1, , , Pomocný materiál kus 1, , , Zajištění samostatného přívodu elektro kus 1, , , Přívod vody k mycímu zařízení kus 1, , ,58 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání ,58 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 28,86 154, ,62 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 444,62

21 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 08 Rozšíření chodníku JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 191 ZRN celkem Zařízení staveniště 255 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 64 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 510 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

22 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 08 Rozšíření chodníku REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 5 Komunikace Staveništní přesun hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN 510

23 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 08 Rozšíření chodníku P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 5 Komunikace R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm m2 12,00 114, , R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 12,00 163, , U00 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny C pl nad 300 m2 m2 12,00 292, , dlažba se zámkem 20x16,5x10 cm přírodní m2 13,20 339, ,80 Celkem za 5 Komunikace ,80 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 9,41 154, ,09 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 449,09

24 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 09 Stavební úpravy stávajících lodžiíí JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

25 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 09 Stavební úpravy stávajících lodžiíí REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Podlahy a podlahové konstrukce Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Poplatky za skládky D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN 8 199

26 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 09 Stavební úpravy stávajících lodžiíí P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením m2 41,96 153, ,51 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 6 426,51 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Mazanina betonová tl cm C 16/20 (B 20) m3 4, , ,39 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce ,39 Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,00 336, , R00 Úprava špalet dveří kus 4, , ,42 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání ,42 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 4, , , R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 11,47 45,89 Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,21 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 10,34 154, ,53 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 592,53 Díl: 711 Izolace proti vodě U00 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 41,96 71, , R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 6,20 29,79 184,71 Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 163,87 Díl: 766 Konstrukce truhlářské R00 D + M balkónových dveří kus 4, , ,74 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ,74 Díl: 767 Konstrukce zámečnické R00 Montáž a dodávka zábradlí kus 4, , , R00 Montáž doplňků - okapnice, m 9,20 196, ,95 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,16 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady U00 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 m2 41,96 321, , U00 Podlahy spárování m2 41,96 36, , dlaždice keramické m2 44,06 380, , R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 8,00 317, ,74 Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady ,50 Díl: 999 Poplatky za skládky U00 Poplatek za skládku t 9,84 280, ,08 Celkem za 999 Poplatky za skládky 2 755,08 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,84 272, , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 98,39 15, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,84 242, , R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 196,78 26, ,38 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ,61

27 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 11 Změna fasády JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

28 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 11 Změna fasády REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 6 Úpravy povrchu, podlahy Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot Obklady keramické Poplatky za skládky D96 Přesuny suti a vybouraných hmot CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN

29 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 11 Změna fasády P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy R00 Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně m2 780,00 171, , U00 KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 140 mm m2 383, , , U00 KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 140 mm m2 419, , ,00 Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy ,85 Díl: 97 Prorážení otvorů U00 Zakrývání výplně otvorů deskami m2 540,64 95, ,18 Celkem za 97 Prorážení otvorů ,18 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 32,53 154, ,05 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 010,05 Díl: 781 Obklady keramické U00 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty okolo oken m2 780,00 302, ,00 Celkem za 781 Obklady keramické ,00 Díl: 999 Poplatky za skládky U00 Poplatek za skládku t 63,57 280, ,60 Celkem za 999 Poplatky za skládky ,60 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 63,57 272, , R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 635,70 15, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 63,57 242, , R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 271,40 26, ,40 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ,88

30 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 12 Změna - úpravy povrchu stropu JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Poznámka :

31 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 12 Změna - úpravy povrchu stropu REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 61 Upravy povrchů vnitřní Dřevostavby CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN

32 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 12 Změna - úpravy povrchu stropu P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní R00 Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením m2 480,40 153, ,05 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,05 Díl: 763 Dřevostavby U00 SDK základní penetrační nátěr m2 498,80 27, , U00 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 498,80 660, , U00 Přesun SDK kce objekt v -24m % 3 426,76 1, ,52 Celkem za 763 Dřevostavby ,12

33 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 13 Výkop kanalizace JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Statutární město Kladno Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Územní vlivy 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 663 ZRN celkem Zařízení staveniště 884 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 221 ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč Kč Poznámka :

34 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet : 13 Výkop kanalizace REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Územní vlivy 0 0, Mimostaveništní doprava 0 1, Zařízení staveniště 0 2, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 0, Rezerva rozpočtu 0 0, CELKEM VRN 1 768

35 Položkový rozpočet Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno Rozpočet: 13 Výkop kanalizace P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Montáž pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.2,92m kpl 1, , ,53 Celkem za 1 Zemní práce ,53

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt 0 Název objektu FINÁLNÍ JKSO SKP 01 Stavba stavební úpravy šatny Název stavby Měrná jednotka Počet jednotek 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Náklady na m.j.

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum:.6.206 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY EK-091/2016-real JKSO: 801 91 42 CC-CZ: 11301 Objednatel: 00266621 Statutární město Teplice D CZ00266621 Zhotovitel: 28701101 BAJGER s.r.o. D CZ28701101 Projektant: D neplátce

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 03 Oprava sociálního zařízení III.NP - dívky Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu CZK Verze Popis Komentář Firmy Typ Firmy Bajger s.r.o. Uživatelé

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Objednatel: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace

Položkový rozpočet. 1 Vybudování dětského hřiště 5 Nabídka EKOTERM CZ. Díl: 1 Zemní práce. Celkem za 1 Zemní práce 23198,05 Díl: 5 Komunikace Položkový rozpočet 1 Vybudování dětského hřiště Rozpočet: 2 Plocha dlažb P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce 1 121101101 Sejmutí ornice s přemistěním do

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00 Položkový rozpočet Zakázka: VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM Zhotovi... 63900 DA power, s.r.o. IČO: 05787491 Holandská 878/2 DIČ: CZ05787491 Brno-Štýřice Objedn... Střední škola André Citroëna

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 1361-52 Datum: Tábor AČOV rekonstrukce a opravy svozové jímky, šnekové čerpací stanice, česlovny a haly odvodňování kalu Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ :

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Vlastní objekt - část střecha Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek O172 VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA OBCE DOLANY Náklady na m.j. 0 Projektant

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 13/9 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2013/9 Jihom. muzeum ve Znojmě- rekonsrtukce střeš. plánáklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více