PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015"

Transkript

1 PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE červenec 2015

2 Název: PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE Datum: ČERVENEC 2015 Objednatel: MĚSTYS ZLONICE Odpovědný projektant: ING. STANISLAV ZEMAN autorizovaný urbanista číslo autorizace: ČKA Živnostenský rejstřík č.žo/011801/92 Zák IČO: DIČ: /032 Obsah: PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NÁKLADY NA ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (CENOVÁ KALKULACE) ZÁVĚR GRAFICKÁ ČÁST - VÝKRESY Projektant: ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK

3 PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU Předmětem projektu je pasportizace stávajícího svislého dopravního značení a návrh nového dopravního značení v městysu a přidružených sídlech (Vyšínek, Lisovice, Břešťany s Tmáň). Cílem projektu je navrhnout uspořádání dopravního značení tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost dopravy. Řešení je zpracováno graficky do aktuální katastrální mapy a jednotlivé dopravní značky jsou charakterizovány v textové části v příslušné tabulce. PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Pasportizace současného svislého dopravního značení je zaznamenání stávajících dopravních značek do katastrální mapy, včetně jejich umístění. Podrobnější charakteristika jednotlivých dopravních značek je uvedena v tabulkách na následujících stranách. Řešené území je vymezeno městysem, sídly Lisovice, Břešťany, Tmáň a Vyšínek. V řešeném území byly provedeny terénní průzkumy a byla zakreslena situace stávajícího dopravního značení, která odpovídá stavu zjištěném na místě na počátku července V grafické části jsou zakresleny dopravní značky vždy ve směru jízdy vozidla, s tím, že jsou skloněny mírně do silnice. Naznačení sloupku zakreslených značek končí vždy v místě, kde je značka umístěna (místu styku sloupku se zemí). Po provedené pasportizaci lze konstatovat, že velká většina (94 %) stávajícího dopravního značení je ve vyhovujícím technickém stavu. V řešeném území se nyní nachází celkem 301 dopravních značek, z toho je jich 18 v nevyhovujícím stavu. Dále bylo zjištěno, že na některých místech chybí dopravní značky, které je třeba doplnit. Návrhu nového dopravní značení se věnuje další kapitola. Přehled stávajících dopravních značek a jejich charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách. Číslo značky v tabulce odpovídá číselnému označení ve výkresech.

4 číslo název typ stav nosič 1 konec obce IS 12b vyhovuje III/2399 sloupek ne 2 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne 3 dvojitá zatáčka, první A 2a vyhovuje III/2399 sloupek ne vpravo 4 zastávka IJ 4b vyhovuje III/2399 sloupek ne 5 dvojitá zatáčka, první vpravo A 2a vyhovuje III/2399 sloupek ne 6 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/2399 sloupek ne hlavní pozemní dej přednost v jiné nebezpečí, text P 2 vyhovuje III/2399 sloupek ne P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne A 22, E13 nevyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK rovně 2 doleva Jarpice 3 doprava Dřínov 3 SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE - Značka je zakrytá větvemi stromu a není vidět, je nutno ořezat větve stromu nebo

5 číslo název typ stav nosič značku posunout. 10 P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 11 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23915 sloupek ne 12 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23915 sloupek ne 1,5 t mez 13 obec IS 12a vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK 14 konec obce IS 12b vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK 15 zrcadlo vyhovuje III/2399 sloupek ne 16 P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 17 jiné nebezpečí, SILNICE SE V ZIMĚ A 22, E13 vyhovuje III/23915 sloupek ne text NEUDRŽUJE 18 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23915 sloupek ne rovně Dřínov 3 doleva 2 doprava Páleč 3 19 obec IS 12a vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK

6 číslo název typ stav nosič 20 konec obce IS 12b vyhovuje III/23915 sloupek ne 21 konec hlavní pozemní kominukace P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 22 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne 23 konec obce, nákladních automobilů IS 12b, B4 vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK 24 zatáčka vpravo A 1a vyhovuje III/23732 sloupek ne 25 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 26 obec IS 12a vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 27 zrcadlo vyhovuje III/23732 sloupek ne všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text všech vozidel, jejichž okamžitá B 13, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne B 13, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne 16 t JEDINÉ VOZIDLO 40 t 16 t JEDINÉ VOZIDLO 40 t

7 číslo název typ stav nosič hmotnost mez, text 30 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 31 všech vozidel B 1 vyhovuje místní sloupek ano 32 obec IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 33 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje III/23915 sloupek ne rychlost 37 konec hlavní pozemní kominukace P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 38 směrová tabule 39 jiné nebezpečí, text IS 3a, IS 3c vyhovuje III/23915 sloupek ne A 22, E13 vyhovuje III/23915 sloupek ne rovně Dřínov 2 doleva doprava Páleček 3 SILNICE SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEUDRŽUJE 40 dej přednost v P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 41 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23732 sloupek ne rovně Páleček 3

8 číslo název typ stav nosič křižovatka s vedlejší pozemní komunikací, tvar křižovatky dej přednost v, tvar křižovatky železniční přejezd se závorami, návěstní deska P 1, E 2b vyhovuje III/23732 sloupek ne P 4, E 2b vyhovuje III/23915 sloupek ne A 29, A 31 b doleva Dřínov 2 Vyšínek doprava 2 vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 120 m 45 směrová tabule rovně Vyšínek 2 IS 3a, vyhovuje III/23915 sloupek ne doleva Páleček 3 IS 3c 46 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 80 m 47 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 48 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 40 m 49 výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný A 32 b vyhovuje III/23915 sloupek ne přejezd se závorami a světelnou signalizací

9 50 číslo název typ stav nosič výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný A 32 b vyhovuje III/23915 sloupek ne přejezd se závorami a světelnou signalizací 51 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 80 m 52 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 160 m 53 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne ZLONICE 54 obec IS 12a vyhovuje III/23732 sloupek ne ZLONICE 55 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 56 směrová tabule IS 3d vyhovuje místní sloupek ano doleva Dřínov 1 doleva Královice 3 57 zastávka IJ 4b vyhovuje místní sloupek ano 58 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 59 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 60 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 61 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 62 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t

10 číslo název typ stav nosič mez 63 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 64 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 65 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 66 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 67 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 68 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 69 neoficiální značka místní sloupek ano POZOR DĚTI 70 neoficiální značka místní sloupek ano POZOR DĚTI 71 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 72 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 73 zákaz zastavení, B 28,E 8c vyhovuje III/23732 sloupek ne konec úseku 74 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 75 B 13 vyhovuje místní sloupek ano 2 t

11 76 77 číslo název typ stav nosič všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez nejvyšší dovolená rychlost zákaz zastavení, text B 20a nevyhovuje místní sloupek ano B 28, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne 78 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 79 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 80 zákaz zastavení B 28 vyhovuje místní sloupek ano 81 P 4 vyhovuje III/23916 sloupek ne Špatný technický stav, značka je zde zbytečná, stav neumožňuje jet rychleji než 40 /h. - Značka bude odstraněna bez náhrady. POZOR VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL

12 82 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 90 m 83 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 60 m 84 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23916 sloupek ne kominukace 85 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 30 m 86 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23916 sloupek ne v! 87 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23916 sloupek ne jednokolejný 88 nerovnost vozovky, délka A 7a, E 4 vyhovuje III/23916 sloupek ne 1 úseku 89 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23916 sloupek ne jednokolejný 90 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23916 sloupek ne v! 91 text E 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne KONEC

13 číslo název typ stav nosič CHEMICKÉHO POSYPU 92 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 30 m 93 přednost před protijedoucími vozidly P 8 vyhovuje III/23916 sloupek ne vozidel, jejichž výška mez; vozidel, jejichž šířka mez vozidel, jejichž výška mez; vozidel, jejichž šířka mez B 16, B 15 vyhovuje III/23916 sloupek ne B 16, B 15 vyhovuje III/23916 sloupek ne výška 5,0 m šířka 4,0 m výška 5,0 m šířka 4,0 m

14 96 97 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska přednost protijedoucích vozidel A 30, A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 90 m P 7 vyhovuje III/23916 sloupek ne 98 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23916 sloupek ne 99 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23916 sloupek ne 100 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne 21 t mez 101 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne 21 t mez 102 obec IS 12a vyhovuje III/23916 sloupek ne ZLONICE 103 konec obce IS 12b vyhovuje III/23916 sloupek ne ZLONICE

15 číslo název typ stav nosič 104 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 105 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne konec hlavní pozemní 108 směrová tabule hlavní pozemní nejvyšší dovolená P 3 nevyhovuje III/23732 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano IS 3c, IS 3d vyhovuje III/23732 sloupek ne P 4 vyhovuje III/23732 sloupek ne P 2 vyhovuje III/23916 budova ne B 20a vyhovuje III/23916 budova ne 40 /h značka je špatně umístěna před křižovatkou, na které je silnice III/23732 pořád hlavní, značka bude přesunuta až za křižovatku s místní komunikací (před křižovatku II/118) doleva Terezín doleva Budyně n. O. doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

16 číslo název typ stav nosič rychlost zákaz zastavení, úsek platnosti zákaz zastavení, úsek platnosti neoficiální značka dej přednost v, vzdálenost P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 28,E 8d vyhovuje III/23916 na plotě ne B 28,E 8d vyhovuje III/23916 na plotě ne III/23916 sloupek ne POZOR DĚTI P 4, E 3b nevyhovuje III/23916 sloupek ne 117 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/23916 sloupek ne STOP 150 m - Text neodpovídá skutečnosti, vzdálenost křižovatky a značky Stop je max. 100 m. Značka E 3b bude opravena. doleva Terezín 31 doleva Budyně n. O. 14 doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

17 číslo název typ stav nosič nejvyšší dovolená rychlost hlavní pozemní, tvar křižovatky 121 směrová tabule IS 3c děti, žlutozelené reflexní orámování dej přednost v všech vozidel vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu B 20a vyhovuje III/23916 sloupek ne 40 /h P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne směrová tabule II/118 sloupek ne A 12 vyhovuje II/118 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 1 vyhovuje místní sloupek ano B 14 vyhovuje místní sloupek ano 2 t doleva KLOBUKY 10 v blízké budoucnosti bude nutná výměna

18 číslo název typ stav nosič mez 126 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne 127 hlavní pozemní P 2 vyhovuje II/118 sloupek ne 128 zrcadlo vyhovuje II/118 sloupek ne 129 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23921 sloupek ne v! 130 hlavní pozemní P 2 vyhovuje II/118 sloupek ne 131 stůj, dej sloup veřejného přednost P 6 vyhovuje III/23916 osvětlení v! ne 132 děti A 12 nevyhovuje II/118 sloupek ne 133 železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b doprava Královice 4 doleva Beřovice 3 Barva na značce je vybledlá. Značka bude vyměněna za novou. vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 90 m 134 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne doleva Královice 4

19 135 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b doprava Beřovice 3 vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 90 m 136 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m 137 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 138 návěstní deska A 31 b nevyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m Značka je natočena do protisměru. Opravit natočení značky. 139 přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne 140 přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne 141 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 30 m 142 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 143 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 144 text E 13 vyhovuje II/118 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU 145 konec obce IS 12b vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 146 výstražný kříž světelná signalizace pro železniční A 32a vyhovuje II/118 sloupek ne na přejezdu přejezd

20 číslo název typ stav nosič jednokolejný 147 děti, Vybledlá barva, žlutozelené A 12 nevyhovuje II/118 sloupek ne značka bude reflexní vyměněna. orámování 148 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 149 obec IS 12a vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE výstražný kříž 150 pro železniční světelná signalizace A 32a vyhovuje II/118 sloupek ne přejezd na přejezdu jednokolejný 151 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m 152 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje II/118 sloupek ne B 13 vyhovuje II/118 sloupek ne 50 t č. vodního toku: t č. vodního toku:

21 číslo název typ stav nosič mez, č. vodního toku 155 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 120 m 156 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 120 m železniční přejezd bez závor, návěstní deska železniční přejezd bez závor, návěstní deska vyznačených vozidel A 30, A 31 b A 30, A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 180 m vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 180 m B 12 nevyhovuje III/2399 sloupek ne vybledlá barva, deformovaná - Je navrženo značku odstranit bez náhrady. 160 konec obce IS 12b vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE 161 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE 162 nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje III/2399 sloupek ne 30 /h rychlost 163 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/2399 sloupek ne doprava Terezín 31

22 číslo název typ stav nosič konec hlavní pozemní vyznačených vozidel, nejvyšší dovolená rychlost nejvyšší dovolená rychlost P 3 vyhovuje III/2399 sloupek ne P 4 vyhovuje III/2399 uchycena na budově ne B 12, B 20a nevyhovuje III/2399 sloupek ne B 20a vyhovuje II/118 sloupek ne 30 /h 168 směrová tabule IS 3c nevyhovuje II/118 sloupek ne doprava Budyně n. O. 14 doleva Kladno 21 doleva Slaný 7 vybledlá barva značky B 20a 30 /h. Značka bude vyměněna. Nečitelná značka, zakrytá větvemi stromů. Větve odstranit nebo značku posunout na nejbližší možné místo. - doprava Páleč 4

23 číslo název typ stav nosič 169 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 170 slepá pozemní IP 10a vyhovuje místní sloupek ano 171 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 172 všech vozidel B 1 vyhovuje místní sloupek ano 173 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 174 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky 175 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne vyznačených 176 vozidel, text, B 12, E nejvyšší 13, B 20a vyhovuje místní sloupek ano dovolená rychlost hlavní pozemní 177, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky 178 přikázaný směr objíždění vpravo C 4a nevyhovuje místní sloup sdělovacího/elektrického vedení ano doleva Hobšovice 6 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU Značku odstranit bez náhrady.

24 číslo název typ stav nosič vozidel, jejichž výška mez jednosměrný provoz B 16 vyhovuje místní nosný sloup střechy benzinky IP 4b vyhovuje místní sloupek ne ne 181 obec IS 12a vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 182 konec obce IS 12b vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 183 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 184 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 185 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 186 nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje II/118 sloupek ne 30 /h rychlost 187 směrová tabule IS 3c vyhovuje III/23920 sloupek ne doleva Kladno 21 doleva Slaný 7 doprava Terezín 31 doprava Budyně n. O stůj, dej přednost v! P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne

25 číslo název typ stav nosič 189 všech vozidel B2 vyhovuje II/118 sloupek ne přikázaný směr 190 objíždění C 4a vyhovuje II/118 sloupek ne vpravo přednost před 191 protijedoucími P 8 vyhovuje III/23920 sloupek ne vozidly všech vozidel, 192 přikázaný směr B 2, C4a vyhovuje III/23920 sloupek ne objíždění vpravo 193 zákaz zastavení B 28 vyhovuje II/118 sloupek ne 194 všech vozidel, B 1, E 13 vyhovuje místní sloupek ano text hlavní pozemní 195, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky zákaz 196 zastavení, B 28, nejvyšší B 20a dovolená nevyhovuje II/118 sloupek ne rychlost 197 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne mimo dopravní obsluhy Vybledlá barva na značce B 28. Značka bude vyměněna. doprava Hobšovice 4

26 číslo název typ stav nosič přechod pro chodce přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano 201 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne všech vozidel přednost protijedoucích vozidel dej přednost v dej přednost v, vzdálenost, děti všech vozidel všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 1 vyhovuje místní sloupek ano P 7 nevyhovuje III/23920 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano P 4, E 3b, A12 vyhovuje III/23920 sloupek ne B 1 nevyhovuje místní sloupek ano B 13, E 13 vyhovuje místní sloupek ano doprava Klobuky 10 vybledlá barva, značku vyměnit za novou STOP 100 m Zašlá barva značky, vyměnit za novou. 3,5 t MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY

27 číslo název typ stav nosič mez, text 208 dej přednost v P 4 vyhovuje místní sloupek ano 209 Dvojitá zatáčka, první A 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne vpravo 210 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23920 sloupek ne 21 t mez 211 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23920 sloupek ne 21 t mez 212 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 213 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 214 všech vozidel, B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t

28 číslo název typ stav nosič jejichž okamžitá hmotnost mez zpomalovací práh zpomalovací práh dej přednost v všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez IP 2 vyhovuje místní sloupek ano IP 2 vyhovuje místní sloupek ano P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t 219 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/23921 sloupek ne doleva Terezín 31 doleva Budyně n. O. 14 doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

29 220 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 180 m 221 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 120 m dej přednost 222 v, P 4, E 3b vyhovuje III/23921 sloupek ne STOP 100 m vzdálenost 223 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 60 m 224 text E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU výstražný kříž 225 pro železniční světelná signalizace A 32a vyhovuje III/23921 sloupek ne přejezd na přejezdu jednokolejný 226 výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 32a vyhovuje III/23921 sloupek ne světelná signalizace na přejezdu 227 text E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU 228 konec obce IS 12b vyhovuje III/23921 sloupek ne ZLONICE 229 obec IS 12a vyhovuje III/23921 sloupek ne ZLONICE 230 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 80 m 231 B 13, E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne 19 t

30 232 číslo název typ stav nosič všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text, č. vodního toku B 13, E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne JEDINÉ VOZIDLO 48 t č. vodního toku: t JEDINÉ VOZIDLO 48 t č. vodního toku: návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 160 m železniční 234 přejezd bez A 30, A 31 závor, návěstní b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 240 m deska 235 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE 236 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE 237 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 ZLONICE sloupek ne BŘEŠŤANY 238 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE

31 239 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23920 BŘEŠŤANY sloupek ne žel. přejezd 180 m 240 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 120 m 241 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 60 m 242 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne tvar křižovatky 243 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne v! 245 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23920 sloupek ne jednokolejný 246 výstražný kříž vybledlá barva na pro železniční A 32a nevyhovuje místní sloupek ano značce, vyměnit za přejezd novou jednokolejný 247 dej přednost v P 4 vyhovuje místní sloupek ano 248 výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 32a vyhovuje III/23920 sloupek ne

32 číslo název typ stav nosič stůj, dej 249 přednost P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne v! 250 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 251 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne tvar křižovatky 252 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 60 m 253 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 120 m železniční přejezd bez závor, návěstní deska výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 30, A 31 b vyhovuje III/23920 A 32a vyhovuje místní sloupek ano A 32a vyhovuje místní sloupek ano 257 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne 258 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne 259 všech vozidel B 1 nevyhovuje místní strom ano sloupek ne žel. přejezd 180 m ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ není zřejmý význam značky na

33 260 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23919 tomto místě zrušit bez náhrady sloupek ne žel. přejezd 180 m 261 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 120 m 262 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 60 m 263 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23919 sloupek ne jednokolejný 264 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23m919 sloupek ne jednokolejný 265 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 60 m 266 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 120 m 267 směrová tabule IS 3a,d vyhovuje III/23919 sloupek ne rovně Beřovice 2 doleva Hospozín 4 doprava Křovice konec obce IS 12b vyhovuje III/23919 sloupek ne ZLONICE TMÁŇ 269 obec IS 12a nevyhovuje III/23919 sloupek ne ZLONICE

34 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska nerovnost vozovky, délka úseku hlavní pozemní stůj, dej přednost v! všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá A 30, A 31 b vyhovuje III/23919 TMÁŇ - Značka není vidět, odstranit větve před značkou. sloupek ne žel. přejezd 180 m A 7a, E 4 vyhovuje III/23919 sloupek ne 3 P 2 vyhovuje III/23919 sloupek ne P 6 vyhovuje III/23923 sloupek ne B 13, B 14 vyhovuje III/23919 sloupek ne 30 t okamžitá hmotnost nápravy max. 23 t č. vodního toku:

35 číslo název typ stav nosič hmotnost připadající na nápravu mez, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu mez, č. vodního toku návěsť před slepou komunikací B 13, B 14 vyhovuje III/23919 sloupek ne IP 10b vyhovuje místní sloupek ano 30 t okamžitá hmotnost nápravy max. 23 t č. vodního toku:

36 277 číslo název typ stav nosič hlavní pozemní P 2 vyhovuje III/23919 sloupek ne 278 směrová tabule IS 3a,d vyhovuje III/23919 sloupek ne 279 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23919 sloupek ne 280 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23919 sloupek ne 281 dej přednost v, tvar P 4, E 2b vyhovuje III/23919 sloupek ne křižovatky 282 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 283 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23920 sloupek ne rovně Poštovice 3 doprava Hospozín 4 doprava Křovice 1 doleva Velvary 9 doleva Hobšovice 3 doprava 3 doprava Břeštany 1 doleva Velvary 9 doleva Hobšovice 3 doprava Beřovice 1

37 číslo název typ stav nosič hlavní pozemní, tvar křižovatky dej přednost v, tvar křižovatky P 2, E 2b vyhovuje III/23919 sloupek ne P 4, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne 286 konec obce IS 12b vyhovuje III/23919 sloupek ne 287 obec IS 12a vyhovuje III/23919 sloupek ne 288 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23920 sloupek ne 289 obec IS 12A vyhovuje III/23920 sloupek ne 290 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne 291 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23923 sloupek ne 292 dej přednost v, vzdálenost ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ rovně 3 rovně Břeštany 1 doleva Beřovice 2 ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ doprava 3 doprava Beřovice 2 P 4, E 3b vyhovuje III/23923 sloupek ne STOP 150 m

38 číslo název typ stav nosič 293 konec obce IS 12b vyhovuje III/23923 sloupek ne 294 obec IS 12A vyhovuje III/23923 sloupek ne 295 P 4 nevyhovuje místní sloupek ano ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ značka není vidět, je zakrytá větvemi stromu. Je navrženo značku přesunout nebo větve odstranit 296 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t mez 297 obec IS 12a vyhovuje místní sloupek ano ZLONICE 298 hlavní pozemní P 2 vyhovuje III/23920 sloupek ne 299 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 300 křižovatka s vedlejší pozemní P 1 vyhovuje III/2399 sloupek ne komunikací 301 P 4 vyhovuje místní sloupek ano

39 číslo název typ stav nosič

40 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Návrh dopravního značení vychází především ze stavu dopravního značení v řešeném území. V zásadě lze konstatovat, že organizace dopravy vyhovuje podmínkám vlastního sídla i ostatních přidružených sídel na území městyse. Vzhledem k tomu, že projekt považuje stávající systém za vyhovující a plně funkční, není nutné měnit jeho koncepci celkového uspořádání. Projekt dopravního značení především opravuje lokální nedostatky a zajišťuje tak větší bezpečnost a plynulost dopravy. Celkem je navrženo 82 ks nových dopravních značek, kterém jsou v grafické části dokumentace zakresleny červeným obrysem. Stejně jako u stávajícího dopravní značení jsou značky zakresleny ve směru jízdy a mírně skloněny směrem do vozovky. Patka sloupku značí umístění dopravní značky do katastrální mapy. Ve většině případů se jedná o doplnění značek Hlavní (P 2) nebo Dej přednost v (P 4). Návrh dopravního značení je přehledně uveden v tabulkách na následujících stranách.

41 číslo název typ sídlo 302 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 Vyšínek III/2399 ne příjezdu do obce 303 P 4 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 304 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 305 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 Lisovice III/23732 ne příjezdu do obce 306 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 307 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 308 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 309 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 310 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 311 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 312 hlavní pozemní P 2 III/23915 ne doplnění chybějící značky 313 konec obce IS 12a místní ano doplnění chybějící značky 314 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 315 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 316 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 317 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 318 P 4 místní ano doplnění chybějící značky

42 číslo název typ sídlo 319 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 320 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 321 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 322 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 323 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 324 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 325 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 326 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 327 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 328 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 329 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 330 návěstní deska A 31b III/23916 ne doplnění chybějící značky 331 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 334 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky

43 číslo název typ sídlo 335 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 336 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 337 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 338 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 339 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 340 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 341 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 342 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 343 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 344 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 345 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 346 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 347 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 348 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky

44 číslo název typ sídlo 349 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 350 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 351 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 352 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 353 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 354 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 355 konec hlavní pozemní přesunutí stávající značky P 3 III/23732 ne č. 106 na správné místo 356 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 III/2399 ne příjezdu do sídla 357 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 358 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 359 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 360 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 361 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 362 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 II/118 ne příjezdu do sídla

45 číslo název typ sídlo 363 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 364 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 365 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 366 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 367 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 368 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 369 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 370 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 371 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 372 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 373 hlavní pozemní, tvar křižovatky 374 hlavní pozemní 375 slepá pozemní 376 hlavní pozemní P 2, E 2b II/118 ne doplnění chybějící značky, tvar křižovatky je zakreslen v grafické části P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky IP 10a místní ano doplnění chybějící značky P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky

46 číslo název typ sídlo 377 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 378 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 379 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 380 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 381 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 382 obec IS 12a Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky ZLONICE BŘEŠŤANY 383 konec obce IS 12b Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky ZLONICE BŘEŠŤANY 384 návěstní deska A 31b Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky 385 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 386 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 387 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 388 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 389 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 390 P 4 Tmáň místní ano doplnění chybějící značky

47 číslo název typ sídlo 391 P 4 Tmáň místní ano doplnění chybějící značky

48 CENOVÁ KALKULACE Přehled na následující straně uvádí orientační cenovou kalkulaci nového dopravního značení. Ceny jsou převzaty z internetu, proto je třeba brát cenovou kalkulaci pouze jako orientační. počet kusů název typ cena v Kč 66 hlavní pozemní P P konec obce IS 12b obec IS 12a návěstní deska A 31b slepá ulice IP 10a konec hlavní pozemní P děti A B výstražný kříž pro železniční přejezd P jednokolejný CELKEM Kč ZÁVĚR Pasport a projekt dopravního značení zmapoval řešené území, kde se nachází celkem 301 dopravních značek. Z toho je jich 18 v nevyhovujícím stavu, ty buď budou nahrazeny novými značkami, nebo budou zrušeny bez náhrady. Dále je navrženo celkem 89 nových dopravních značek, tak aby projekt odpovídal platným zákonům.

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Spis: OD-5357/2018 Č. j.: MeDO-40696/2018-San Vyřizuje: Vratislav Šantroch Tel.: 379 719 228 Fax: 379 719

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Výkaz pro místní komunikaci : Celková délka místní komunikace v : 1c 0,539 od - do [] Začátek Konec 1. 0,000-0,010 lehké zatížení netuhá - živičná 0,010 9,32 4,20 68 86/1 napojení na silnici I/11 1. 0,006

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20504/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: SILNICI I/14 HORNÍ SYTOVÁ HRABAČOV obnova krytu vozovky kraj liberecký, obce Víchová nad Jizerou a Jilemnice Katastrální území: Horní

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR Správa Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5

1 ÚVOD ŘEŠENÍ DIO SEZNAM POUŽITÉHO VYBAVENÍ PRO DIO... 5 1 ÚVOD... 2 2 ŘEŠENÍ DIO... 2 2.1 základní informace... 2 2.1.1 fáze 0... 2 2.1.2 fáze 1... 3 2.1.3 fáze 2... 3 2.1.4 fáze 3... 4 2.2 dopravní značky... 4 2.3 schéma řízení provozu... 4 3 SEZNAM POUŽITÉHO

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-5477/2016 Č.J.: MeDO-31503/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. V České republice konkrétně existují následující

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 69, aktualizace 0 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 0 (po prvních připomínkách) Schváleno Ministerstvem

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0019973/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0048049/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-9482/2016 Č.J.: MeDO-58727/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-5480/2016 Č.J.: MeDO-31498/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0024880/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0036513/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

Informativní značky provozní

Informativní značky provozní Informativní značky provozní Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0073220/18/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0079741/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Ing. Antonín Seidl 19.5.2015, hotel STEP, Praha Technické podmínky revize Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad Vaše značka: Spisová značka: 1866/2018 Datum: 04.05.2018 Vyřizuje: Nikola Kopecká Kontakt: 725 390 489 / nkopecka@muko.cz Počet

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.:

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, Blatná tel.: M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á Odbor dopravy tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel.: 383 416 220 Váš dopis zn. Ze dne: 11.07.2016 Naše značka: MUBL 7870/2016 Vyřizuje: Jan Valášek Telefon: 383 416

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: II/180 Letkov okružní křižovatka Část: A.3 Dopravně inženýrské opatření Kraj: Plzeňský kraj Místo: Letkov

Více

PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A PASPORT VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MĚSTO VOLARY

PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A PASPORT VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MĚSTO VOLARY PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A PASPORT VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ MĚSTO VOLARY Červenec 2009 Zpracoval: Michal Šustek 1. ÚVOD K PROJEKTU A PASPORTU Tento pasport a projekt dopravního

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY Úsek Silnice 300 voz/24h Dolní Vinice - Vehlovice složité řešení administrativa KRAJ jednoduché řešení I/9 SÚS Mnichovo Hradiště ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY 2000 voz/24h Lokalita: Mělník Foto: pohled směr

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy a

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 1 z 50 Číslo předpisu: 30/2001 Sb. Aktualizované znění Poslední novela č. 290/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení

Více

www.autoskoly.cz Vyhláška č. 30/2001 Sb. aktualizované znění SBÍRKA ZÁKONŮ Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

www.autoskoly.cz Vyhláška č. 30/2001 Sb. aktualizované znění SBÍRKA ZÁKONŮ Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Page 1 z 52 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 zpracovaných

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY ÚVODNÍ INFORMACE O CVIČENÍ

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY ÚVODNÍ INFORMACE O CVIČENÍ MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY ÚVODNÍ INFORMACE O CVIČENÍ Úvod do cvičení kontakt zápočet semestrální práce plán semestru Kontakt Ing. Martin Langr kontakt: langr@k620.fd.cvut.cz Konviktská 5. patro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Spis. zn.: ODS 809/2017 LaLe2 čj. MUBPH 23584/2017 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ladislav Ležák Tel./fax: 573 501 961 E-mail: lezak@mubph.cz

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10.

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

30/2001 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích - poslední stav textu. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ

30/2001 Sb. - o pravidlech provozu na pozemních komunikacích - poslední stav textu. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy a spojů stanoví

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10.

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 65, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/3 ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení 1 Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující

Více

Dopravní značení. Silniční stavby 3

Dopravní značení. Silniční stavby 3 Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0034363/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0036513/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0067740/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0069948/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0077674/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0051175/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Městský úřad Český Brod

Městský úřad Český Brod Městský úřad Český Brod náměstí Husovo 70, 282 24, Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Pracoviště: čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic Sp.zn.: S-MUCB 12713/2013 Č.j.: MUCB 13976/2013 V Českém

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM O D B O R D O P R A V N Ě S P R Á V NÍ Sp. zn. ODS 22/2017 LaLe2 čj. MUBPH 1108/2017 Vyřizuje: Ing. Ladislav Ležák Tel./fax: 573 501 961 E-mail: lezak@mubph.cz Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0068318/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0069955/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

ÚPRAVY VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA CYKLOSTEZKÁCH, PŘEROV ODDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV

ÚPRAVY VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA CYKLOSTEZKÁCH, PŘEROV ODDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV ÚPRAVY VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA CYKLOSTEZKÁCH, PŘEROV ODDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV červenec 2016 Na podkladě dokumentace Úpravy vodorovného a svislého dopravního značení na cyklostezkách,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 Spisová značka: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Dat. schránka: MULTM/0018673/19/DOP/JLa MULTM/0020964/19/DOP/JLa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ (vypořádání připomínek) SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. S ÚČINNOSTÍ OD

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: Č.j.: 34279/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416 916 512 E-mail: Dat. schránka:

Více

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ INVESTOR Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., č.1,2, 370 92 České Budějovice PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN BERNÁŠEK VYPRACOVAL KONTROLOVAL STAVBA NÁZEV ING. TOMÁŠ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 11852/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.03.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Ing. Petra Aksenowá Tel.č.: 475 271 586 E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz Č.j.: MM/ODM/SÚ/2/2016/AksP/305

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Spis. zn.: MěÚN/13997/2016 Č.j.: MěÚN/27555/2016 Vyřizuje: Mgr. Vladimír Cikhart Tel: 315

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0066611/18/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0067239/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dodatkové tabulky Číslo El Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu. E2a Tabulka vyznačuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: MULTM/0070381/18/DOP/JLa Sp. zn.: MULTM/0052302/18/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Ing. Petra Aksenowá Tel.č.: 475 271 586 E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz Sp.zn.: 51/2018 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: MULTM/0025644/17/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0028248/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.:

Více

Ing. Michal Caudr. vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi

Ing. Michal Caudr. vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi Ing. Michal Caudr vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi Úvod 294/2015 Sb. prováděcí vyhláška zákona 361/2000 Sb. vyhláška kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Naformátováno: Vlevo: 2,5 cm, Vpravo: 2,25 cm, Nahoře: 2 cm, Dole: 2,5 cm, Šířka: 21 cm, Výška: 29,7 cm, Vzdálenost zápatí od okraje: 1,55

Více

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 6.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY červenec 2019 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 56/2019-120-TN/1 ze dne 19. července 2019 s účinností od

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění

Více

Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor rozvoje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.09.2017 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/146030/2017 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/134078/2017/05 VYŘIZUJE: Ing. Maria Palová TELEFON: 596 387 481 E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

Více