SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM"

Transkript

1 SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

2 OBSAH SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov... 1 Stavebně fyzikální principy... 2 Fyzika... 3 Chyby při montáži oken... 4 Hlavní zásada montáže... 5 Hlavní hlediska kvality připojovací spáry... 5 SWS - typické varianty montáže... 6 SOUDAL WINDOW SYSTEM - produkty POLYURETANOVÉ PĚNY Soudafoam Gun MEGA Soudafoam Gun MEGA zimní...10 Pistolová montážní pěna...10 Soudafoam Gun Low Expansion...10 Soudafoam MEGA Soudafoam FR Click & Fix...10 Soudafoam 1K...10 Soudafoam 1K X-TRA...10 Soudafoam FR...10 Dvousložková kotvicí pěna...10 TMELY Soudaflex Fix All...11 Soudaseal 215LM...11 Silirub Silirub 2/S...11 Silirub AL...11 Acryrub...11 Izolační tmel...11 Štukový tmel...11 Spárovací tmel EXTRA...11 EXPANZNÍ POLYURETANOVÉ PÁSKY Soudaband Acryl T Soudaband Acryl BG Soudaband Acryl BG OKENNÍ FOLIE PP-L, PP-Z paropropustná okenní folie (exteriérová)...13 PT-L, PT-Z parotěsná okenní folie (interiérová)...13 KOTVICÍ TECHNIKA Šrouby turbo - zápustná, válcová hlava...14 Krytky pro šrouby turbo...14 Okenní kotvy...15 Natloukací hmoždinky...15 Kovové rámové kotvy...15 Krytky ke kovovým rámovým kotvám...15 CHEMICKÉ KOTVY Chemická kotva...16 Soudamalt 2K...16 PENETRACE PODKLADU Primer Soudakrat...16 Akrylátová penetrace...16 ÚPRAVA, VYROVNÁNÍ POVRCHU Vnitřní vyrovnávací stěrka...16 Sádrokartonářská stěrka...16 Štuková omítka...16 Perlinka - sklovláknitá armovací mřížka...16 APU lišty...16 NÁŘADÍ, APLIKAČNÍ POMŮCKY Pistole na PU pěny, tmely, chemické kotvy Pistole na PU pěny Soudal...17 Pistole na PU pěny Soudal Click & Fix...17 Pistole na PU pěny plastová...17 Pistole na PU pěny kovová...17 Pistole rámová COX...17 Pistole profi výkyvná...17 Pistole aplikační uzavřená COX...17 Pistole elektrická AKU-EU 600ml...17 Pistole 2K pro chemické kotvy 380ml...17 Pistole profi pro chemické kotvy 380ml...17 MATERIÁLY K FINÁLNÍ ÚPRAVĚ Vyhlazovač povrchu tmelů...17 Přítlačný váleček...17 Maskovací páska N...17 Tmelařské stěrky...17 TĚSNICÍ TMELY Butyrub...13 Aquafix...13 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

3 Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného trendu zvyšování cen energií jsou kladeny stále větší požadavky na snižování energetické náročnosti při vytápění objektů. Náklady na vytápění velmi významně ovlivňují celkovou spotřebu energií při provozu obytných i průmyslových budov. Výplně stavebních otvorů jako okna a dveře a především způsob, jakým je provedena jejich montáž, mají zásadní vliv na úsporu energie. Moderní stavební materiály a tepelně izolační hmoty umožňují podstatně snížit tepelné ztráty budov. Tím se získá energetická úspora, ale ne vždy se dosáhne z dlouhodobého hlediska jednoznačný úspěch. Důsledkem dokonalého zaizolování objektu dojde k jeho téměř hermetickému utěsnění, kdy ve spojení s nedostatečným větráním a výměnou vzduchu dochází časem k navlhnutí polyuretanové pěny ve spáře a narušení tepelně izolačních vlastností spáry kolem výplní stavebních otvorů. Tento stav je příčinou snížení tepelného odporu spoje, úniku drahocenného tepla a možnosti zvýšeného výskytu vlhkosti, plísní nebo hniloby kolem oken a dveří. Hlavní příčiny volba okenních systémů, které nesplňují potřebné požadavky pro daný objekt (izolační skla, okenní profily, kování) nedostatečná nebo chybějící mikroventilace nedodržení správných postupů při montáži oken a dveří použití nevhodných materiálů pro výplň připojovací spáry Důsledky výskyt vlhkosti a plísní kolem oken a dveří trhliny nebo odpadávající omítka kolem otvoru snížení tepelně a zvukově izolačních vlastností připojovací spáry narušení těsnosti spojů, zatékání Problémy v důsledku nevhodné volby okenní sestavy pro daný objekt nebo nesprávně provedené montáže výplní stavebních otvorů vrhají špatné světlo na použité výrobky nebo realizační firmu a často vedou k velmi nepříjemnému reklamačnímu řízení na celý okenní systém příp. jeho montáž. SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 1

4 Stavebně fyzikální principy Uvedená část fázového diagramu vody znázorňuje, jak se při poklesu teploty mění relativní vlhkost vzduchu až dosáhne úplného nasycení tj. 100%. V tomto okamžiku se přebytečná vodní pára vysráží a zkondenzuje na chladném povrchu. Průběh tohoto jevu vyjadřuje křivka závislosti tlaku syté páry na teplotě - tzv. křivka rosných bodů. Tlak syté páry je v tomto případě pro praktické účely vyjádřen obsahem vody ve vzduchu. Uvedené hodnoty znázorňují, že např. při teplotě +20 C dochází již při obsahu vody ve vzduchu 17,5g/m 3 ke kondenzaci páry. Klesne-li teplota např. na +10 C stačí již obsah 8,7g/m 3 vody ve vzduchu, aby došlo k její kondenzaci. Tento proces se s dalším snižováním teploty zrychluje. Přitom teplotu +12,6 C můžeme již považovat ve vlhkém prostředí za teplotu kritickou pro růst plísní. Diagram tím ukazuje jak malý obsah vody při vhodné teplotě stačí k vlhnutí podkladů a růstu plísní. Závěrem lze tedy konstatovat, že z hlediska fyzikálních zákonů jsou špatně izolované objekty, plochy a místa (tepelné mosty) hlavní příčinou kondenzace vodních par v místech s chladnějším povrchem a tím příčinou tepelných ztrát a vzniku nevhodných životních podmínek. Těmto jevům je nutné předcházet využitím vhodných stavebních technologií. Jedním z preventivních opatření je vytvoření a zachování suché a izolačně funkční připojovací spáry. V interiéru objektu dochází k pohybu vzduchu vlivem jeho výměny mezi teplejšími a chladnějšími místy. Teplo je vždy předáváno z míst s vyšší teplotou do míst s teplotou nižší = TEPLOTNÍ SPÁD. Vlivem změny teploty, jako stavové veličiny se mění i míra nasycení vzduchu vodními parami - tzv. relativní vlhkost. Při snížení teploty se tedy může pára ve vzduchu dostat až do stavu 100% nasycení, čímž potom dochází k její kondenzaci. U starých, izolačně nedokonalých oken, můžeme např. pozorovat rosení na sklech. U nového moderního okna, které samo o sobě vykazuje velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti v místech mezi rámem okna a samotným zdivem - v tzv. připojovací spáře, kde izolační hmotu tvoří polyuretanová montážní pěna. Díky nedokonalému provedení připojovací spáry dochází k nasycení polyuretanové pěny vodními parami a tím se podstatně zhorší její tepelně izolační vlastnosti. Vzniklý tepelný most snižuje povrchovou teplotu kolem okenního rámu v místech připojovací spáry. V těchto místech může docházet k rosení, vlhnutí nebo dokonce plesnivění interiérové omítky. Polyuretanová montážní pěna je poměrně silně vystavena působení vzdušné vlhkosti. Vlhkost pochází nejen z obvodového zdiva, ale hlavně je produkována v domácnosti. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje za jeden den v průměru až 10 litrů vody v podobě vzdušné vlhkosti (vaření, praní, koupelna...). Při nedostatečném větrání, které může být umocněno instalací nového okna, dochází ke kondenzaci podstatné části vlhkosti v nedokonale utěsněných a nesprávně vyřešených připojovacích spárách. Exteriér (mlha, nárazový déšť) Stavební díl (zkondenzovaná voda) Interiér (vzdušná vlhkost) 2 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

5 Stavebně fyzikální principy Na obrázku je znázorněn průběh izoterm v řezu spoje mezi zdivem, oknem a jeho rámem (izoterma = křivka spojující body se stejnou teplotou). Aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a výskytu vlhkosti a plísní na vnitřních omítkách budov ani okenních rámech je třeba dosáhnout toho, aby teplota v žádném místě neklesla pod cca +13 C. Snímek pořízený termovizí odhaluje místa s nejvyšším únikem tepla na panelovém domě, kde byla před časem provedena instalace nových oken bez dokonalého provedení připojovacích spár. Fyzika Průběh izoterm je v neposlední řadě ovlivněn také způsobem zabudování samotného okna ve stavebním otvoru. Na obrázcích jsou znázorněny tři typické způsoby řešení. Ze znázorněných průběhů izotermy je patrné, že nejvýhodnější je montáž okna ve středu zdiva. Průběh izotermy může také ovlivnit míra a způsob zateplení objektu. +13 C +13 C +13 C -15 C Exteriér -15 C Exteriér -15 C Exteriér +20 C Interiér +20 C Interiér +20 C Interiér Vnější zabudovaná rovina Středové zabudování Vnitřní zabudování SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 3

6 Chyby při montáži oken Nedostatečná příprava stavebního otvoru Po demontáži původního okna je třeba dbát na dostatečnou přípravu stavebního otvoru pro instalaci nového okna. Zejména je třeba posoudit stav ostění a velikost otvoru. Nedostatky a větší nerovnosti je třeba vyřešit dozděním. 6cm Příliš velká masa pěny je příčinou vzniku prasklin v omítce, která ji překrývá. Čím větší je oříznutá plocha PU pěny, tím méně je pěna odolná vůči absorpci vlhkosti do spáry. Úpravy rozměru spáry lze docílit vložením např. polystyrenové výplně. Nemalou pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Odstranit nesoudržné části, odsát prach, případně povrch zpevnit jeho napenetrováním. Nedokonalé řešení finální úpravy připojovací spáry Omítka z interiéru i exteriéru PU pěna je po oříznutí překryta pouze omítkou jak z exteriérové strany, tak z interiéru. Paropropustná omítka není dostatečnou ochranou před působením vzdušné vlhkosti produkované v interiéru. Omítka z interiéru, pružný tmel z exteriéru Spára mezi oknem a zdivem je z exteriéru ošetřena pružným tmelem (zpravidla silikonovým). Z interiérové strany je pěna překryta omítkou. PU pěna je tímto z exteriérové strany parotěsně uzavřena. Vzdušná vlhkost procházející paropropustnou omítkou z interiéru do spáry se hromadí uvnitř montážní pěny a vlivem chladu kondenzuje. 4 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

7 Hlavní zásada montáže Paropropustná membrána Parotěsná membrána ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU Zásadní princip při montáži oken spočívá v zabránění prostupu vzdušné vlhkosti z interiéru do připojovací spáry parotěsnou zábranou a ošetření spáry z exteriéru pomocí paropropustné membrány. Exteriér (vítr, déšť) Stavební díl (zkondenzovaná voda) Interiér (vzdušná vlhkost) Hlavní hlediska kvality připojovací spáry Tepelná izolace je zajištěna dostatečným vyplněním spáry kvalitní polyuretanovou pěnou s dostatečným tepelně izolačním faktorem (Soudafoam 32mW/K.m) Zvuková izolace vyplněním spáry montážní pěnou typu Soudafoam dosáhnete zvukového útlumu až 58dB Přenos sil a pohybu připojovací spára musí splňovat požadavky na absorpci pohybových změn a sil mezi stavebním otvorem a rámem okna působících v důsledku teplotních změn, otřesů a jiných pohybů stavby. Parotěsný spoj z interiéru pro trvalé zachování výborných tepelně izolačních vlastností musí být polyuretanová pěna z interiérové strany chráněna proti působení vlhkosti parotěsnou zábranou. Ochrana spáry z exteriéru venkovní spára je nejvíce namáhána působením povětrnostních vlivů (teplotní rozdíly, déšť, UV záření). Polyuretanovou pěnu je třeba účinně ochránit před působením těchto vlivů zejména UV záření a průsaků vody, zároveň musí dovolit prostupu vodních par směrem ven. Venkovní ochrana musí být řešena vodotěsnou, ale paropropustnou zábranou. Základem vysoké kvality montáže oken, je již ve fázi projektu a přípravy pečlivě zvážit možné varianty řešení. zvolit způsob montáže v závislosti na typu stavební konstrukce volba vhodného způsobu napojení okenního rámu na těleso stavby z hlediska jeho umístění (viz. obr. str. 3) vhodný systém utěsnění připojovací spáry a volba správné kombinace těsnicích materiálů řešení atypických částí napojení jako je instalace meziokenní vložky, spoje okenních sestav apod. SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 45

8 SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů ze systému SWS pro zajištění dokonalé izolace připojovací spáry dle směrnic RAL je ovlivněna typem ostění stavebního otvoru, šíří připojovací spáry a způsobem finální úpravy pohledové části spáry a ostění. V zásadě hovoříme o rovném nebo zalomeném ostění. Finální estetická úprava může být řešena překrytím spáry štukovou omítkou, nebo lištou, popř. jejich kombinací. 01 ZALOMENÉ OSTĚNÍ PT-Z parotěsná okenní folie x paropropustná expanzní páska PU interiér: PT-Z parotěsná okenní folie překryta omítkou exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 02 ZALOMENÉ OSTĚNÍ parotěsná expanzní páska PU x paropropustná expanzní páska PU interiér: Soudaband Acryl BG-1 exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna SOUDABAND ACRYL BG-1 - expanzní páska zdivo nová omítka 6 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

9 03 ZALOMENÉ OSTĚNÍ parotěsný pružný tmel x paropropustná expanzní páska PU interiér: pružný tmel Silirub 2, Soudaflex 25, Soudaseal 215, hloubka spáry vymezena PE provazcem exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna vymezovací provazec PE SILIRUB 2, SOUDAFLEX 25 - pružný tmel zdivo nová omítka ZALOMENÉ OSTĚNÍ 04 PT-Z parotěsná okenní folie x paropropustná expanzní páska PU interiér: PT-Z parotěsná okenní folie zakryta plastovou lištou exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna butylenový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh zdivo okenní lišta krycí nová omítka SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 7

10 ROVNÉ OSTĚNÍ 05 PT-Z parotěsná okenní folie x PP-Z paropropustná okenní folie interiér: PT-Z nebo L parotěsná okenní folie podle šíře spáry a způsobu finální úpravy - zakryta omítkou exteriér: PP-Z paropropustná okenní folie, omítka vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka butylenový lepicí pruh PP-Z PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 06 ROVNÉ OSTĚNÍ - s následnou instalací zateplovacího systému PT-Z parotěsná okenní folie x PP-L paropropustná okenní folie, expanzní páska PU montáž okna provedena před zateplením objektu interiér: PT-Z parotěsná okenní folie, omítka exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, současně s instalací zateplovacího systému aplikovaný Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka nová izolace (časový odstup) butylenový lepicí pruh PP-L PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 8 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

11 07 ROVNÉ OSTĚNÍ - s následnou instalací zateplovacího systému PT-Z okenní folie s krycí lištou x PP-L okenní folie, expanzní páska PU montáž okna provedena před zateplením objektu interiér: PT-Z parotěsná okenní folie (případně u širších spár PT-L, zakončeno omítkou), plastová lišta exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, současně s instalací zateplovacího systému aplikovaný Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka nová izolace (časový odstup) butylenový lepicí pruh PP-L PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna 08 butylenový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh zdivo okenní lišta krycí nová omítka ROVNÉ OSTĚNÍ - PARAPETOVÁ SESTAVA PT-L okenní folie, parotěsný tmel x PP-L okenní folie, expanzní páska PU venkovní parapet je mechanicky připevněn k podkladovému profilu, styčné plochy s rámem okna a omítkou jsou dotmeleny trvale pružným tmelem interiér: PT-L parotěsná okenní folie, trvale pružný tmel nebo plastová lišta ve tvaru L exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, Soudaband Acryl T-80 instalován současně se zateplením objektu vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SILIRUB 2, SOUDAFLEX 25 - pružný tmel butylenový lepicí pruh PP-L PAROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna butylenový lepicí pruh PT-L PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh vymezovací provazec PE SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 9

12 POLYURETANOVÉ PĚNY Pistolové montážní pěny se zvýšenou vydatností SOUDAFOAM GUN MEGA - jednosložková PU pistolová pěna se zvýšenou vydatností (až 70L hmoty z 1L náplně). Pistolová pěna se standardním závitovým systémem nebo unikátním patentovaným Click & Fix způsobem uchycení na aplikační pistoli. Obsah/balení: 850ml/12ks. SOUDAFOAM GUN MEGA zimní - jednosložková PU pistolová pěna se zvýšenou vydatností a rozšířeným spektrem aplikačních teplot od -12 C do +30 C. Obsah/balení: 850ml/12ks. po vytvrzení objemově stálá, nesmršťuje se nehrozí nebezpečí postexpanze nízkoexpanzní, velmi rychle tuhnoucí třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) regulovatelný nárůst objemu v průběhu vytvrzování umožňuje ekonomické využití celého obsahu balení (minimum ořezané pěny) rovnoměrná struktura uzavřených buněk CLICK & FIX ZIMNÍ ZIMNÍ CLICK & FIX Pistolové montážní pěny PISTOLOVÁ MONTÁŽNÍ PĚNA - jednosložková rozpínavá PU pěna pro profesionální použití se zvýšenou vydatností. Zimní varianta pěny umožnuje práci v rozšířeném spektru aplikačních teplot od -12 C do +30 C. Obsah/balení: 820ml/12ks. SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION - jednosložková PU pistolová pěna s minimální rozpínavostí (méně než 50%) a s nízkým deformačním tlakem k okolnímu prostředí. (i v provedení Click & Fix). Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM MEGA 70 - jednosložková PU pistolová pěna pro aplikaci ve špatně přístupných prostorách (stropní části ostění). Pěna se zvýšenou vydatností. Obsah/balení: 500ml/12ks. SOUDAFOAM FR CLICK & FIX - jednosložková pistolová montážní pěna se sníženou hořlavostí. V definované spáře lze dosáhnout požární odolnosti až do 229min. Obsah/balení: 750ml/12ks. zvýšená vydatnost náplně až 45 litrů profesionální kvalita po vytvrzení objemově stálá nízkoexpanzní, objemově stálá třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) vhodná pro montáž obložkových zárubní vhodná pro montáž parapetů nízkoexpanzní, objemově stálá vydatnost až 70L (z 1000ml náplně) efektivní vyplňovací schopnost s minimálním odpadem při aplikaci objemově stálá, nesmršťuje se třída hořlavosti B1 (DIN část 2) použití pro ošetření protipožárních stavebních a konstrukčních spár Montážní pěny trubičkové SOUDAFOAM 1K - vysoce kvalitní, profesionální jednosložková polyuretanová pěna k použití s trubičkovým aplikátorem. Má zvýšenou vydatnost a vyznačuje se sníženou expanzí v průběhu vytvrzování. Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM 1K X-TRA - jednosložková PU pěna s vysokou efektivní vydatností +75% než běžná PU pěna. Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM FR - jednosložková PU trubičková pěna se sníženou hořlavostí. V definované spáře lze dosáhnout požární odolnosti až do 229min. Obsah/balení: 750ml/12ks. DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA - profesionální vysoce pevná, rychle vytvrzující PU pěna určená k fixaci rámů dveří a oken. Obsah/balení: 400ml/12ks. testováno pro využití k zvukové izolaci třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) objemově stálá, zvýšená upevňovací schopnost rychletuhnoucí, objemově stálá aplikace ve všech polohách nízkoexpanzní umožňuje přesnou aplikaci třída hořlavosti B1 (DIN část 2) objemově stálá použití pro ošetření protipožárních stavebních a konstrukčních spár nerozpínavá, nesmršťuje se třída hořlavosti B2 (DIN část 2) řezatelná po 30min. (+20 C) dvoukomponentní systém vytvrzování 10 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

13 TMELY Polyuretanové tmely, MS polymery SOUDAFLEX 25 - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi polyuretanu. Obsah/balení: 310ml/12ks 600ml/12ks. FIX ALL - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s vysokým modulem pružnosti. Obsah/balení: 80ml/20ks 290ml/12ks. SOUDASEAL 215LM - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s nízkým modulem pružnosti. Obsah/balení: 290ml/12ks 600ml/12ks. barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, přetíratelný barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±20% UV stabilní, přetíratelný barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% (krátkodobě ±50%) UV stabilní, přetíratelný Tmely jsou vhodné pro tmelení spár mezi rámy PVC oken (EURO-oken) a zdivem. Barvy viz katalog produktů Soudal. Silikony SILIRUB 2 - vysoce kvalitní, neutrální, jednosložkový, trvale pružný tmel oximového typu. Vhodný pro tmelení spár mezi rámy oken a zdivem, vhodný k zasklívání euro oken. SILIRUB 2/S - vysoce kvalitní, trvale pružný, neutrální silikon oximového typu. Obsahuje protiplísňový fungicid. Vhodný pro tmelení spár mezi rámy PVC oken a zdivem. SILIRUB AL - vysoce kvalitní, trvale pružný, neutrální silikon alcoxy typu. Vhodný pro tmelení mezi rámy oken a zdivem, vhodný k zasklívání euro oken. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks. Barvy viz katalog produktů Soudal. barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, nepřetíratelný barevně stálý, UV stabilní, nepřetíratelný parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% vhodný do prostředí se zvýšenou vlhkostí barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, nepřetíratelný prodloužená doba zpracovatelnosti 15-20min. Akrylové tmely ACRYRUB - vysoce kvalitní plastoelastický tmel na bázi akrylového pojiva. Vhodný pro tmelení spár mezi dřevěnými rámy oken a zdivem. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks. IZOLAČNÍ TMEL - vysoce kvalitní plastoelastický těsnicí tmel na bázi silikonizované akrylátové disperze. Vhodný pro tmelení spár mezi dřevěnými rámy oken a zdivem. Obsah/balení: 310ml/15ks. ŠTUKOVÝ TMEL - vysoce kvalitní plastoelastický tmel na bázi akrylátové disperze s plnivem imitující vzhled hrubých omítek. Obsah/balení: 310ml/15ks. SPÁROVACÍ TMEL EXTRA - vysoce kvalitní plastoelastická hmota na bázi akrylového pojiva určená pro tmelení vnitřních i venkovních spár. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 5kg/1ks 15kg/1ks. barevně stálý vytváří částečnou difuzní zábranu pohyb ve spáře do 15% použitelný pro interiérovou stranu barevně stálý vytváří parotěsný spoj pohyb ve spáře do 15% použitelný pro interiérovou stranu barevně stálý pohyb ve spáře do 10% použitelný v interiéru i exteriéru přetíratelný barevně stálý pohyb ve spáře do ±12,5% vytváří částečnou difúzní zábranu přetíratelný vodou ředitelnými barvami SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 11

14 EXPANZNÍ PÁSKY Soudaband Acryl T-80 SOUDABAND ACRYL T-80 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 600Pa paropropustná (stlačení na 30% max. expanze) výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu šetrná k životnímu prostředí stlačená/expandovaná šíře pásky (hloubka spáry) šíře spáry návin balení 2/10mm 10, 15, 20mm 3mm 10m 30, 20, 15ks S 3/15 10, 15, 20mm 3-5mm 8m 30, 20, 15ks S 4/20 10, 15, 20mm 3-7mm 8m 30, 20, 15ks S 6/30 15, 20, 30mm 5-10mm 6m 20, 15, 10ks S 8/40 20, 25, 30mm 7-12mm 4m 15, 12, 10ks S S - standardní rozměr Soudaband Acryl BG-1 SOUDABAND ACRYL BG-1 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. Páska s vyšší měrnou hmotností. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 800Pa výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti parotěsná (stlačení na 30% max. expanze) omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu pro vnitřní i venkovní aplikace stlačená/expandovaná šíře pásky (hloubka spáry) šíře spáry návin balení 2/10mm 10, 15, 20mm 2-3mm 12,5m 30, 20, 15ks S 3/15 10, 15, 20mm 3-5mm 10m 30, 20, 15ks S 4/20 10, 15, 20mm 3-7mm 8m 30, 20, 15ks S 6/30 15, 20, 30mm 5-10mm 5,6m 20, 15, 10ks S 8/40 20, 25, 30mm 7-12mm 4,3m 15, 12, 10ks S 10/50 20, 25, 30mm 8-15mm 3,3m 15, 12, 10ks O 12/60 25, 30mm 10-18mm 2m 12, 10ks O 16/80 30, 40mm 13-24mm 2m 10, 8ks O 20/100 40mm 17-32mm 2m 8ks O S - standardní rozměr, O - na objednávku, pro další rozměry kontaktujte dodavatele. Soudaband Acryl BG-2 SOUDABAND ACRYL BG-2 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 700Pa paropropustná (stlačení na 30% max. expanze) výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu pro vnitřní i venkovní aplikace Dodávané rozměry viz. sortimentní řada BG SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

15 OKENNÍ FOLIE PP-L, PP-Z paropropustná okenní folie (exteriérová) PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE - vysoce kvalitní paropropustná folie opatřená lepicími vrstvami pro fixaci k rámu okna a stavebnímu otvoru. Exteriérová folie je určena k vodotěsnému, ale paropropustnému zakončování spár kolem oken z vnější strany objektu. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů a konstrukčních materiálů rámů oken. Chrání exteriérovou stranu spáry před zatékáním vlivem nárazového deště. Vytváří paropropustnou membránu umožňující prostup plynů a vodní páry ve spáře mezi okenním rámem a zdivem směrem ven. Svým působením zajišťuje izolační schopnost výplně spáry a zabraňuje její navlhnutí. Folii je možno omítat běžnými typy omítek a přetírat standardními nátěrovými hmotami. Nařasením folie vzniká rezerva pro eliminaci případného pohybu ve spáře. Umístěním lepicích pruhů rozlišujeme typ L - stejnostranná a typ Z - protistranná. součást okenního montážního systému SWS - 10 letá záruka odolná proti nárazovému dešti paropropustná lehce tvarovatelná, flexibilní umožňuje omítání a přetírání UV stabilní neutrální, bez zápachu typ rozměr balení PP-L 50mm/25m 6ks PP-L 60mm/25m 5ks PP-L 75mm/25m 4ks PP-L 100mm/25m 3ks PP-L 150mm/25m 2ks PP-Z 50mm/25m 6ks PP-Z 60mm/25m 5ks PP-Z 75mm/25m 4ks PP-Z 100mm/25m 3ks PP-Z 150mm/25m 2ks Další rozměry lze objednat dle přání zákazníka. PP-Z PP-L PT-L, PT-Z parotěsná okenní folie (interiérová) PT-Z PT-L PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE - vysoce kvalitní parotěsná folie opatřená lepicími vrstvami pro fixaci k rámu okna a stavebnímu otvoru. Interiérová folie je určena k parotěsnému zakončování spár kolem oken z vnitřní strany objektu. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů a konstrukčních materiálů rámů oken. Vytváří parotěsnou zábranu proti prostupu plynů a vodní páry do spáry mezi okenním rámem a zdivem. Svým působením chrání izolační schopnost výplně spáry (PU pěny) a brání jejímu navlhnutí a případnému zaplísnění. Folii je možno omítat běžnými typy omítek a přetírat standardními nátěrovými hmotami. Nařasením folie vzniká rezerva pro eliminaci případného pohybu ve spáře. Umístěním lepicích pruhů rozlišujeme typ L - stejnostranná a typ Z - protistranná. součást okenního montážního systému SWS - 10 letá záruka těsná proti dešti parotěsná lehce tvarovatelná, flexibilní omítatelná UV stabilní neutrální, bez zápachu typ rozměr balení PT-L 50mm/25m 6ks PT-L 60mm/25m 5ks PT-L 75mm/25m 4ks PT-L 100mm/25m 3ks PT-L 150mm/25m 2ks PT-Z 50mm/25m 6ks PT-Z 60mm/25m 5ks PT-Z 75mm/25m 4ks PT-Z 100mm/25m 3ks PT-Z 150mm/25m 2ks Těsnicí, lepicí tmely pro folie BUTYRUB - vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu. Vhodný pro dotěsňování a napojování spojů mezi okenními foliemi, přilnavý k většině stavebních podkladů. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks 29kg/1ks. AQUAFIX - vysoce kvalitní plasto-elastická těsnicí hmota na bázi polyakrylátu pro tmelení a lepení ve vlhku. Vhodný pro dotěsňování a napojování spojů mezi okenními foliemi, přilnavý k většině stavebních podkladů. Obsah/balení: 310ml/15ks. barevně stálý (bílý, šedý) vytváří parotěsný spoj dilatace do 7% UV stabilní barevně stálý (transparentní) vytváří parotěsný spoj dilatace do 12% UV stabilní SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 13

16 KOTVICÍ TECHNIKA Šrouby TURBO - zápustná hlava (ZH), válcová hlava (VH) Šroub TURBO ZHC T-30 - šroub se zápustnou hlavou (průměr 11mm) pro rychlou a přesnou bezrozpěrovou montáž kovových a plastových oken a dveří. Svou konstrukcí (dvouchodý závit) umožňují velmi snadné a rychlé zašroubování. U lehčených stavebních materiálů není nutné předvrtání. Šroub TURBO ZHS T-30 - určen pro rychlou a přesnou bezrozpěrovou montáž kovových a plastových oken a dveří. Hluboký jednochodý závit a drážka zajistí dokonalou fixaci rámu k podkladu. Šroub TURBO VHC T-25 (T-30) - šroub s válcovou hlavou určen pro montáž převážně dřevěných oken a dveří. Šroub je vybaven jednochodým vzrůstajícím závitem a drážkou. ZHC dvouchodý závit ZHS jednochodý závit ZHC/ZHS zápustná hlava VHC válcová hlava typ rozměr balení ZHC T-30 7,5x 40mm 100ks 7,5x 50mm 7,5x 60mm 7,5x 70mm 7,5x 80mm 7,5x 90mm 7,5x 100mm 7,5x 110mm 7,5x 120mm 7,5x 130mm 7,5x 150mm 7,5x 180mm 7,5x 210mm ZHS T-30 7,5x 42mm 100ks 7,5x 52mm 7,5x 62mm 7,5x 72mm 7,5x 82mm 7,5x 92mm 7,5x 102mm 7,5x 112mm 7,5x 122mm 7,5x 132mm 7,5x 152mm 7,5x 182mm 7,5x 212mm VHC T-25 (VHC T-30) 7,5x 42mm 100ks 7,5x 52mm 7,5x 62mm 7,5x 72mm 7,5x 82mm 7,5x 92mm 7,5x 102mm 7,5x 112mm 7,5x 122mm 7,5x 132mm 7,5x 152mm 7,5x 182mm 7,5x 212mm Krytky pro šrouby TURBO Krytky pro šrouby TURBO - plastové krytky pro zakrytí hlavy šroubu v rámu okna a dveří. Standardně v provedení bílá/hnědá. Krytka TORX-30, T-25, T-30 - s TORX (hvězdicovým) nebo válcovým trnem, zakrývá i plochu rámu. Krytka hlavy šroubu ZH - naklapávací, zakrývá pouze hlavu šroubu. typ rozměr balení Krytka šroubu TORX-30 T ks Krytka T-25 válcový trn T ks Krytka T-30 válcový trn T ks Krytka šroubu zápustné hlavy T ks krytka TORX-30 krytka T-25 krytka T-30 krytka zápustné hlavy SOUDAL 14 WINDOW SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM

17 KOTVICÍ TECHNIKA Okenní kotvy Montážní kotvy pro fixaci rámů plastových a dřevěných oken. Plechové kotvy mají otvory pro uchycení pomocí natloukacích hmoždinek. Materiál - ocel, žárově zinkovaná, t = 1,5mm Kotvy pro dřevěná okna otočné fixní Kotvy pro plastová okna otočné fixní Rozměry a typy plechových kotev odpovídají jednotlivým druhům okenních profilů, pro výběr vhodné kotvy kontaktujte zástupce firmy Soudal. rozměr 5,0x25mm 5,0x35mm 5,0x45mm 6,0x25mm 6,0x35mm 6,0x40mm 6,0x45mm 6,0x55mm 6,0x60mm 6,0x70mm 8,0x45mm 8,0x60mm 8,0x75mm 8,0x100mm 8,0x120mm 8,0x135mm balení 50ks Natloukací hmoždinky Natloukací hmoždinka - vysoce kvalitní kotevní prvek pro rychlou průvlečnou montáž kotveného prvku (např. plechové okenní kotvy). Hmoždinky jsou vyrobeny z kvalitního plastu a jejich součástí je předmontovaný hřebový šroub s antikorozní úpravou. Teplotní odolnost od -40 C do +80 C. Kovové rámové kotvy Kovová rámová kotva - vysoce efektivní fixační prvek pro průvlečnou montáž. Kotvy jsou určeny pro přímou bezrozpěrovou montáž okenních rámů a dveřních zárubní do betonu, cihel i lehčených materiálů. Utažením šroubu kužel na jeho konci rozevře objímku a přitlačí ji proti stěnám vývrtu. Krytky ke kovovým rámovým kotvám Krytky k rámovým kotvám - plastové krytky pro zakrytí hlavy šroubu v rámu okna a dveří. Standardně v provedení bílá/hnědá. typ rozměr balení ZHC T-30 7,5x 40mm 100ks 7,5x 50mm 7,5x 60mm 7,5x 70mm 7,5x 80mm 7,5x 90mm 7,5x 100mm 7,5x 110mm 7,5x 120mm 7,5x 130mm 8x 112mm 8x 132mm 10x 72mm 10x 92mm 10x 112mm 10x 132mm 10x 152mm 10x 182mm 10x 202mm typ rozměr balení Krytka šroubu TORX-30 T ks Krytka T-25 válcový trn T ks krytka TORX-30 krytka T-25 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM 15

18 Chemické kotvy CHEMICKÁ KOTVA - univerzální dvousložková kotvicí hmota na polyesterové bázi, určená ke kotvení bez rozpěrných tlaků, vhodná pro všechny druhy zdiva. Snadná aplikace, silná přilnavost, opakovatelně použitelná. Obsah/balení: 150ml/10ks 380ml/10ks. SOUDAMALT 2K - vysoce kvalitní profesionální dvousložková kotvicí hmota na bázi epoxy- -akrylátu. Aplikace v interiéru i exteriéru, silná přilnavost, použitelná za nízkých teplot, velmi rychle vytvrzuje. Obsah/balení: 380ml/10ks. pro interiérové aplikace max. zatížení v betonu do 910kg (závitová tyč M12) bez objemových změn rychle vytvrzuje náhradní mísicí špičky aplikace na suchý i mokrý podklad minimální objemové změny max. zatížení v betonu do 1640kg (závitová tyč M16) zatížení již po 30min. (aplikační teplota +35 C) široké rozpětí aplikačních teplot (0 C až +35 C) s velmi rychlým časem vytvrzení Penetrace podkladu PRIMER univerzální bezbarvý podkladový nátěr na bázi syntetických pryskyřic určený ke zvýšení přilnavosti butylenových tmelů, silikonů a MS polymerů na porézní podklady. Obsah/balení: 1L/12ks 250ml/24ks. SOUDAKRAT - koncentrovaná stavební disperze k přípravě penetrace a přísada do stavebních směsí. Penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, snižuje prašnost podkladu, sjednocuje jeho savost a zlepšuje přídržnost následných vrstev. Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. AKRYLÁTOVÁ PENETRACE - penetrační nátěr pro omezení a sjednocení savosti na vnitřní a venkovní omítky. Omezuje a sjednocuje savost a zpevňuje povrch stavebních materiálů. Vysoce kvalitní penetrační nátěr připraven k okamžitému použití. Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. připravený k aplikaci interval pro následnou aplikaci tmelu (1-4h) snižuje prašnost a savost podkladu zabraňuje průniku vlhkosti do spoje zpevňuje povrch podkladu koncentrát, ředění vodou až 1:11 aplikovatelný jako adhezní můstek (viz. TL) vyšší odolnost proti abrazi a vodě snížení savosti a prašnosti podkladu připravena k okamžitému použití snížení savosti a prašnosti podkladu zvyšuje přilnavost akrylových tmelů a nátěrových hmot k savým podkladům Výrobky pro finální úpravu povrchu stěn VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA - k plošnému či lokálnímu vyrovnávání vnitřních povrchů stěn. Vhodná na všechny druhy omítek. Použitelná pro tenkovrstvé omítání. Výborná pro opravu vad nebo k vyplňování prohlubní a prasklin. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 4kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks 30kg/1ks. po vytvrzení snadno brousitelná připravená k okamžitému použití bez trhlin do tloušťky vrstvy 5mm dlouhá doba zpracovatelnosti (55 min. u omítek) SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA - vyplňování a tmelení spár a spojů sádrokartonových desek, lokální opravy a tmelení děr, prasklin, puklin a podobných defektů, vyplňování a zarovnávání stykových přímých i rohových spár. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks. ŠTUKOVÁ OMÍTKA - stěrková směs pro finální plošnou úpravu omítek v interiéru i exteriéru. Obsah/balení: 4kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks. PERLINKA - sklovláknitá armovací mřížka - vyztužování vnitřních i vnějších omítek, výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy. Vysoce kvalitní sklovláknitá tkanina o plošné hmotnosti 145g/m 2 (165g/m 2 ), odolná alkáliím, vhodná pro profesionální použití. Obsah/balení: role 50mx1m/1ks. APU LIŠTY - začišťovací lišty pro těsné připojení nové omítky k oknům, dveřím a dalším částem stavby. Vyrábí se v různých provedeních, pro výběr vhodného typu kontaktujte svého prodejce. po vytvrzení snadno brousitelná nepropadá se a nepraská tenkovrstvé omítání celoplošná aplikace odolává alkalickému prostředí vysoká tahová pevnost pružnost dlouhá životnost různé typy lišt odpovídají způsobu zakončení připojovací spáry. SOUDAL 16 WINDOW SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM

19 NÁŘADÍ, APLIKAČNÍ POMŮCKY Pistole na PU pěny, tmely, chemické kotvy PISTOLE NA PU PĚNY SOUDAL - Profesionální vysoce kvalitní aplikační pistole s univerzálním závitovým upevněním plechovky. Poteflonované pracovní části a regulovatelné těsnění jehly zvyšují komfort práce a životnost pistole. K dispozici kompletní výměnný systém náhradních dílů. PISTOLE NA PU PĚNY SOUDAL CLICK & FIX - aplikační pistole s patentovaným bajonetovým upevněním plechovky CLICK & FIX, které zvyšuje komfort práce, zamezuje nežádoucímu zalepení závitu láhve do sedla pistole a minimalizuje úniky pěny při výměně plechovky. Vyměnitelný systém náhradních dílů. pistole na PU pěny SOUDAL PISTOLE NA PU PĚNY PLASTOVÁ - lehká aplikační pistole se závitovým způsobem uchycení plechovky s PU pěnou určená pro standardní používání. Plastové části jsou odolné rozpouštědlům a snadno se čistí. PISTOLE NA PU PĚNY KOVOVÁ - kvalitní aplikační pistole na PU pěny s celokovovým mechanizmem a univerzálním závitovým sedlem pro uchycení láhve s PU pěnou. PISTOLE RÁMOVÁ COX - vysoce kvalitní a odolná skeletová pistole k vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší 310ml určená pro profesionály. pistole na PU pěny SOUDAL Click & Fix PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ - na vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší 310ml pro profesionály. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý tlak a lehkost vytlačování. PISTOLE APLIKAČNÍ UZAVŘENÁ COX - mechanická vytlačovací pistole určená pro profesionální aplikace tmelů a lepidel z hliníkových střev do objemu 600ml. Dodáváno včetně originální sady aplikačních nástavců. pistole rámová COX PISTOLE ELEKTRICKÁ AKU-EU 600ml - speciální vytlačovací pistole určená pro profesionální aplikace tmelů a lepidel z kartuší 310ml nebo hliníkových střev do objemu 600ml. Pomocí pistole lze na jedno plné nabití akumulátoru DC 4,8V vytlačit cca 30ks silikonů v balení 600ml. PISTOLE 2K PRO CHEMICKÉ KOTVY 380ml - vysoce kvalitní a odolná skeletová pistole k vytlačování 2-komponentních chemických kotev. PISTOLE PROFI PRO CHEMICKÉ KOTVY 380ml - vysoce kvalitní a mechanicky odolná pistole pro profesionály určená k vytlačování 2-komponentních chemických kotev. Vytlačovací mechanizmus je uzpůsoben k regulování chodu a zpětného uvolnění pístu. pistole aplikační uzavřená COX Materiály k finální úpravě VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELŮ - speciální koncentrovaná kapalina určená pro finální úpravu povrchu většiny typů tmelů. Ředí se s vodou v poměru až 1:9 (max. ředění u akrylových tmelů). Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK - aplikační pomůcka pro fixaci okenních fólií k podkladu. Gumový nebo plastový váleček zajistí lepší přídržnost butylenového lepicího pruhu, který je součástí okenních fólií, k podkladu. MASKOVACÍ PÁSKA N - páska pro zakrývání okolních povrchů při tmelení a malování, vhodná pro lehké balení a svazování, krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování. Aplikovatelná v teplotním rozpětí +5 C až +30 C. Odolnost pásky v exteriéru: 48 hodin. Teplotní odolnost do +60 C. šířka délka balení 19mm 50m 48ks 25mm 50m 36ks 30mm 50m 32ks 38mm 50m 24ks 50mm 50m 24ks TMELAŘSKÉ STĚRKY - k vyhlazení povrchů spár do různých požadovaných profilů. Stěrky jsou vyrobeny z odolného a houževnatého materiálu. Doporučené čištění: sloupnutí vytvrzeného tmelu. Tmelařská stěrka Soudal Stěrka na tmel hobby - žlutá Stěrka profi soft- zelená Stěrka profi hard - modrá SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM 17

20 Inva export-import spol. s r.o. Centrála firmy: T. G. Masaryka Frýdek-Místek Česká republika Tel./fax: Divize konečných zpracovatelů a individuálních zakázek: Požární Brno Česká republika Tel./fax: SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY

OSTATNÍ TMELY OSTATNÍ TMELY 31 32 PRUŽNĚ PLASTICKÉ TMELY AKRYLOVÉ TMELY ŠTUKOVÝ TMEL Tmelení spojů a prasklin na fasádách, opravy prasklin štukových povrchů, retušovací opravy zrnitých povrchů, dokončovací hrubozrnné spárování kolem

Více

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY

MONTÁŽNÍ PĚNA PU PĚNY PU PĚNY 7 8 MONTÁŽNÍ PĚNA MONTÁŽNÍ PĚNA Vysoce kvalitní jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií

Více

kompaktní montážní systém profesionálù

kompaktní montážní systém profesionálù kompaktní montážní systém profesionálù TORAL kompaktní montážní systém profesionálù systém montáže oken a dveøí s ven odvìtranou spárou, vycházející ze zásad TNI 74 6077 Vzrùstající ceny energií, vysoce

Více

SILIKONOVÝ TMEL PRO PROFESIONÁLNÍ APLIKACE

SILIKONOVÝ TMEL PRO PROFESIONÁLNÍ APLIKACE SIGA PRO AKRYL je vysoce kvalitní víceúčelový plastickoelastický tmel na akrylátové bázi, s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Je vhodný ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v

Více

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Plocha Objem Hmotnost Označení Název položky MJ A B C (m2) (m3) (kg) EP 120 A 1250x2500 Panel

Více

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Katalogový list. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci EP 120 A 1250x2500 Panel s prostupy pro elektroinstalaci (3,13 m2) ks 120 1250 2500 3,13 0,375 63,5 EP 120 A 1250x2800 Panel s

Více

PRUŽNÉ TMELY PRUŽNÉ TMELY

PRUŽNÉ TMELY PRUŽNÉ TMELY 21 22 MS POLYMERY SNADNÉ LEPENÍ A TMELENÍ JEN STISKEM SPOUŠTĚ FIX ALL CLASSIC PRESSPACK Snadné lepení a tmelení jen stiskem spouště bez nutnosti použití aplikační pistole. FIX ALL CLASSIC SOUDAL Fix All

Více

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ

illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ illbruck i3 Průvodce systémem Start 2016 Tremco illbruck s.r.o. CZ Typ ostění Rovné ostění Rekonstrukce / novostavba Zalomené ostění Rekonstrukce / novostavba Tepelná izolace Novostavba Montážní postup

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování

Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Stavební připravenost otvorů pro montáž oken, dveří a portálů společnosti Geus okna a.s. dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování Geus okna a.s. Modřanská 409/68 143 00 Praha 4 - Modřany

Více

Nabidkovy_cenik_Soudal_

Nabidkovy_cenik_Soudal_ PU PĚNY Montážní pěna MINI 1296 150 ml 12 66,39 Montážní pěna polyuretanová 1092 300 ml 12 83,19 Montážní pěna polyuretanová 780 500 ml 12 108,40 Montážní pěna polyuretanová 624 750 ml 12 133,61 Zimní

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Stavební chemie. pomocník při montáži

Stavební chemie. pomocník při montáži Stavební chemie pomocník při montáži 19. stavební chemie Stavební chemie 74011 BD Tekutá chemická kotva Tekutá kotva (polyesterová) 380 ml do -5 C pro profesionální použití s aplikační pistolí APK38. Llze

Více

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů.

Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém 22. Výrobky pro vnější kontaktní zateplovací systém Adesilex FIS 13 Lepidlo a stěrka ve vodní disperzi ke smíchání s cementem, pro instalaci vnějších kontaktních

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

SOUDAL - STAVEBNÍ CHEMIE A JINÉ PRODUKTY

SOUDAL - STAVEBNÍ CHEMIE A JINÉ PRODUKTY SOUDAL - STAVEBNÍ CHEMIE A JINÉ PRODUKTY Ceník platný od 17.4.2015 Číslo zboží Popis MJ bez DPH včetně DPH 4200200 Acryrub bílý 310ml KS 54,76 66,26 4200300 Acryrub bílý 600ml KS 83,03 100,47 4200800 Acryrub

Více

Profesionální lepidla na dřevo

Profesionální lepidla na dřevo Profesionální lepidla na dřevo WD120 PVAC lepidlo D3 Profesionální lepidlo k lepení dřeva, dekorativních překližek, dřevotřískových a OSB desek, laťovek, dýh a podobných podkladů, u nichž se vyžaduje odolnost

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

TĚSNÍCÍ PÁSKY A DOPLŇKOVÉ TĚSNÍCÍ MATERIÁLY

TĚSNÍCÍ PÁSKY A DOPLŇKOVÉ TĚSNÍCÍ MATERIÁLY TN119 PE páska bez krycí fólie - bílá IBS 307514 TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 6 bílá Role 20 m ** 90 1,25 25 IBS 400589 TN119 PE páska bez krycí fólie 2 x 9 bílá Role 30 m *** 100 1,70 51 IBS 307523

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TwinAktiv Klimaticky aktivní fólie

TwinAktiv Klimaticky aktivní fólie TwinAktiv Klimaticky aktivní fólie Špičková klimaticky aktivní fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění připojovací spáry TwinAktiv je špičkovou klimaticky aktivních fólií, která mění své parametry v závislosti

Více

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA - SILIKONOVÁ ŘADA BARVY A OMÍTKY NA BÁZI SILOXANOVÝCH PRYSKYŘIC PŘEDSTAVUJÍ NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU VAŠEHO DOMU PŘED VODOU, ZIMOU A PRACHEM. VÝHODY ŘADY Silikonové omítky v současné době představují

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

Těsnící a izolační systém Den Braven 3D

Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Těsnící a izolační systém Den Braven 3D 1 2 Obsah školení 02/2006 Proč systém Den Braven 3D dosavadní zaběhnutý způsob montáže Tepelně-vlhkostní mikroklima budov Stavebně fyzikální principy Požadavky na

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Co jsou připojovací spáry Pod pojmem připojovací spára otvorových výplní je klasifikován prostor, který se vyskytuje v minimálním množství

Více

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje.

PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS. Zasklívání NEN 3576 NPR 3577. - Vhodné - S omezením * - Nevhodné. se doporučuje. PRŮVODCE TMELŮ PŘI ZASKLÍVÁNÍ ZWALUW SEALANTS SKLENÁŘSKÝ TMEL STAVBAŘSKÝ BUTYLENOVÝ TMEL UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ TMEL TIOKOL - 1K ( POLYSUFIDE - 1C ) HYBRI - SEAL HYBRISEAL - 2PS HYBRIFIX SUPER 7 SKLENÁŘSKÝ

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ! Přednosti! Z jedné dózy lze přilepit až 14 ks polystyrenových desek Broušení a kotvení desek již po 2 hodinách od nalepení Vysoká úspora času viz. Časový harmonogram

Více

systém stavebních profilů

systém stavebních profilů systém stavebních profilů Produkty Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Omítkové profily Příslušenství pro suchou stavbu Hydroizolace Nopové fólie a geotextílie LIKOV v novém. Nyní nás najdete v

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU

ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU ANTI-CONDENSA TERMOIZOLAČNÍ STĚRKA V PRÁŠKU Pro řešení problémů kondenzace vlhkosti na stěnách, hluku a vlivů teplotních změn 9 kg VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ MIN. TLOUŠŤKA 5 mm, termoizolace v proporci k tloušťce

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů

Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů Utěsňování dřevostaveb a montovaných domů illbruck vše perfektně těsné Technologie utěsňování stavebních konstrukcí je pro tremco illbruck srdeční záležitostí. Vášeň pro hledání nových technologií pro

Více

CENÍK (platný od 1.1. 2008)

CENÍK (platný od 1.1. 2008) CENÍK (platný od 1.1. 2008) excel mix s cz DPH Přečtěte si užitečné rady k zateplování To asi je známé, že zateplení objektu zamezuje tepelným ztrátám a snižuje tak náklady na vytápění objektu. Správné

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ 1 Hlavní přednosti systému NORIT Sádrovláknité podlahové desky, předfrézované sádrovláknité desky pro teplovodní podlahové vytápění a další produkty pro suchou výstavbu.» nízká

Více

Lepení a tmelení. Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů. www.sika.cz

Lepení a tmelení. Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů. www.sika.cz Sika know-how z velkých staveb do Vašich domovů Lepení a tmelení Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní

Více

collect: sbírat a pojmout Příslušenství Těsnění žlabů D16

collect: sbírat a pojmout Příslušenství Těsnění žlabů D16 collect: sbírat a pojmout Příslušenství Těsnění žlabů 222 Příslušenství pro tmelení žlabových linií Eurolastic Dvousložkový tmel Profesionální tmelení 224 Water Seal Fungicidní tmel 225 223 Příslušenství

Více

KATALOG NÁTĚRŮ

KATALOG NÁTĚRŮ KATALOG NÁTĚRŮ www.honter.cz info@honter.cz 773 851 581 Společnost Honter nabízí špičkové stříkané, pěnové, izolační materiály, ale také hydroizolační a ochranné nátěry vhodné pro celou řadu povrchů a

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály

Nová stránka v éře PU pěn. Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Kvalita pro profesionály Nová stránka v éře PU pěn Různorodá struktura, malá odolnost vůči UV záření a rychlá degradace - to vše jsou faktory spojené se stávajícími PU pěnami.

Více

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích.

AQUASEALER. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Mimořádně flexibilní tmel, který poskytuje vodotěsnou vrstvu v mnoha aplikacích. Název Zkratka Balení Obj. číslo Aquasealer ASB 1 kg dóza 85825 Aquasealer ASK 14 kg kbelík 85827 VLASTNOSTI Nízká viskozita

Více

DOPLŇKY lepidla, penetrace, stěrky a tmely

DOPLŇKY lepidla, penetrace, stěrky a tmely DOPLŇKY lepidla, penetrace, stěrky a tmely Rozpouštědlová lepidla Název Druh Balení Cena (Kč/ks) Alkaprén 50 kontaktní lepidlo 0,9 kg (1 l) 139,00 Alkaprén 50 kontaktní lepidlo 3,6 kg (5 l) 509,00 Alkaprén

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 R Lena P 101 Opravné sady a přísady pro opravu podlah Betonových a jiných konstrukcí Neplněný bezrozpouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač

Více

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS NOVINKY 2011 LOS - lšta obvodová Paleta (m) Tl. zolantu 2,0 m 2,5 m Kč/m (bal.) 2,0 m 2,5 m mm LOS 123 0,6 mm 569 000 012 570 000 012 56,40 10 50 1 000 1 250 120 Mat. LOS 183 0,7 mm 564 000 018 563 000

Více

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel

PROGRAM SÁDROKARTON PROGRAM SÁDROKARTON. Finish tmel na sádrokartony. Sádrokartonářská stěrka. Univerzální brousitelný tmel Finish tmel na sádrokartony Pouze pro interiéry k vyrovnání nerovností na stěnách, k opravám starých a popraskaných omítek, hladkého betonu a k finálnímu tmelení sádrokartonových desek. Je určen k úpravě

Více

MARIS POLYMERS CENÍK 2011

MARIS POLYMERS CENÍK 2011 MARIS POLYMERS CENÍ TEUTÉ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY odstín balení / FLASH Elastická, tekutá, jednosložková, Spotřeba při 3 vrstvách,, kg/m Elastická, tekutá, tixotropní, jednosložková, polyuretanová, vodě

Více

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX

Stanislav Růžička. Katalog produktů firmy MATADORFIX Stanislav Růžička Katalog produktů firmy MATADORFIX Alkaprén 25 Alkaprén 25 je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů s nesavým povrchem (např. gumy na gumu, kovy, sklo, apod.). Plechovky

Více

Industry. Základní přehled Marine produktů pro stavbu a opravy lodí

Industry. Základní přehled Marine produktů pro stavbu a opravy lodí Industry Základní přehled Marine produktů pro stavbu a opravy lodí Sika CZ, s.r.o. Sika Schweiz AG Sika Slovensko spol. s r.o. Bystrcká 1132/36 Tüffenwies 16 Rybničná 38 624 00 Brno 8048 Zürich 831 07

Více

Profesionální utěsnění připojovací spáry fasádních konstrukcí

Profesionální utěsnění připojovací spáry fasádních konstrukcí Profesionální utěsnění připojovací spáry fasádních konstrukcí Maximálně spolehlivé řešení. Při plánování a provádění každé nové budovy je snahou každého zúčastněného subjektu odvést svoji zadanou práci

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart Sanace stávajících ETICS Ladislav Linhart CD pro Vás 2 Nejčastější typy poruch a vad Vady způsobené chybnou montáží Poruchy způsobené podkladem Napadení fasádního líce plísní Mykologický rozbor Ukázka

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

Ceník SOUDAL 17.4.2015

Ceník SOUDAL 17.4.2015 PU pěny 1100003 Montážní pěna MINI 150ml 0,15 12 1296 78,61 524,07 1100103 Montážní pěna 300ml 0,30 12 1092 97,16 323,87 1100203 Montážní pěna 500ml 0,50 12 780 123,66 247,32 1100303 Montážní pěna 750ml

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 02 08 01 04 004 0 000001 Sikafloor -302 W 2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem Popis výrobku Sikafloor -302 W je 2komponentní polyuretanová

Více

AUTOPRODUKTY AUTOPRODUKTY

AUTOPRODUKTY AUTOPRODUKTY 83 84 KAROSÁŘSKÉ TMELY POLYFIBER Dvousložkový, polyesterový, stěrkový opravárenský tmel se skleněnými vlákny. Rychleschnoucí, výborně přilne na většinu materiálů včetně neželezných, nepraská ani při nanášení

Více

Ceník SOUDAL 12.10.2011

Ceník SOUDAL 12.10.2011 PU pěny 1100003 Montážní pěna MINI 150ml 12 1296 74,16 89,00 1100103 Montážní pěna 300ml 12 1092 91,66 110,00 1100203 Montážní pěna 500ml 12 780 116,66 140,00 1100303 Montážní pěna 750ml 12 624 143,33

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM WÜRTH FP Složení měkké ucpávky EI60- jedna deska (min.vata) TL60/120-140kg/m3 Oboustranný nátěr Würth FP- F+ Würth FP- K- 1mm, přesah na instalace 150mm,

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ *) všechny ceny uvedené v tomto dokumentu jsou pouze orientační maloobchodní ceny bez DPH. V případě zájmu. 1 Co je NORIT a hlavní přednosti Inovace, která Vám usnadní práci!»

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Chraňte svou izolaci před nepohodou

Chraňte svou izolaci před nepohodou ISOCELL Chraňte svou izolaci před nepohodou Chraňte svou izolaci! Nedejte šanci větru ani dešti! Obvodové stěny každého domu jsou vystaveny mnoha vlivům: větru, dešti, v zimě chladu, v létě horku. Teplo

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

K KAT A A T L A O L G O G PR P O R DUK ODUKTŮ TŮ

K KAT A A T L A O L G O G PR P O R DUK ODUKTŮ TŮ PRODUKTŮ KATALOG PRODUKTŮ KATALOG ÚVOD ÚVOD SOUDAL Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Ceník SOUDAL 4.3.2014

Ceník SOUDAL 4.3.2014 Zboží Název zboží ks/bal prodejní cena poznámka PU pěny 1100003 Montážní pěna MINI 150ml 12 78,61 1100103 Montážní pěna 300ml 12 97,16 1100203 Montážní pěna 500ml 12 123,66 1100303 Montážní pěna 750ml

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

OTEVŘENÝ. přírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOČISTICÍ. lotosový efekt KATALOG PRODUKTŮ. Ucelený systém zateplení ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

OTEVŘENÝ. přírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOČISTICÍ. lotosový efekt KATALOG PRODUKTŮ. Ucelený systém zateplení ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY odolné SAMOČISTICÍ lotosový efekt KATALOG PRODUKTŮ Ucelený systém zateplení ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Obsah Skladba zateplovacího systému TYTAN EOS... str. LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PU lepidlo

Více

Systémy No Coat. Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran

Systémy No Coat. Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran Systémy No Coat Řešení pro různé úhly rohů, koutů a hran Nejpevnější Systémy No Coat pro sádrokartonové hrany vykazují mnohem vyšší odolnost vůči silným nárazům. Výsledky mechanických ckých testů, vy-

Více

TwinAktiv. Klimaticky aktivní okenní fólie

TwinAktiv. Klimaticky aktivní okenní fólie TwinAktiv Klimaticky aktivní okenní fólie TwinAktiv První klimaticky aktivní fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění připojovací spáry TwinAktiv je v současnosti jediná fólie, která mění své parametry v

Více