SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM"

Transkript

1 SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

2 OBSAH SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov... 1 Stavebně fyzikální principy... 2 Fyzika... 3 Chyby při montáži oken... 4 Hlavní zásada montáže... 5 Hlavní hlediska kvality připojovací spáry... 5 SWS - typické varianty montáže... 6 SOUDAL WINDOW SYSTEM - produkty POLYURETANOVÉ PĚNY Soudafoam Gun MEGA Soudafoam Gun MEGA zimní...10 Pistolová montážní pěna...10 Soudafoam Gun Low Expansion...10 Soudafoam MEGA Soudafoam FR Click & Fix...10 Soudafoam 1K...10 Soudafoam 1K X-TRA...10 Soudafoam FR...10 Dvousložková kotvicí pěna...10 TMELY Soudaflex Fix All...11 Soudaseal 215LM...11 Silirub Silirub 2/S...11 Silirub AL...11 Acryrub...11 Izolační tmel...11 Štukový tmel...11 Spárovací tmel EXTRA...11 EXPANZNÍ POLYURETANOVÉ PÁSKY Soudaband Acryl T Soudaband Acryl BG Soudaband Acryl BG OKENNÍ FOLIE PP-L, PP-Z paropropustná okenní folie (exteriérová)...13 PT-L, PT-Z parotěsná okenní folie (interiérová)...13 KOTVICÍ TECHNIKA Šrouby turbo - zápustná, válcová hlava...14 Krytky pro šrouby turbo...14 Okenní kotvy...15 Natloukací hmoždinky...15 Kovové rámové kotvy...15 Krytky ke kovovým rámovým kotvám...15 CHEMICKÉ KOTVY Chemická kotva...16 Soudamalt 2K...16 PENETRACE PODKLADU Primer Soudakrat...16 Akrylátová penetrace...16 ÚPRAVA, VYROVNÁNÍ POVRCHU Vnitřní vyrovnávací stěrka...16 Sádrokartonářská stěrka...16 Štuková omítka...16 Perlinka - sklovláknitá armovací mřížka...16 APU lišty...16 NÁŘADÍ, APLIKAČNÍ POMŮCKY Pistole na PU pěny, tmely, chemické kotvy Pistole na PU pěny Soudal...17 Pistole na PU pěny Soudal Click & Fix...17 Pistole na PU pěny plastová...17 Pistole na PU pěny kovová...17 Pistole rámová COX...17 Pistole profi výkyvná...17 Pistole aplikační uzavřená COX...17 Pistole elektrická AKU-EU 600ml...17 Pistole 2K pro chemické kotvy 380ml...17 Pistole profi pro chemické kotvy 380ml...17 MATERIÁLY K FINÁLNÍ ÚPRAVĚ Vyhlazovač povrchu tmelů...17 Přítlačný váleček...17 Maskovací páska N...17 Tmelařské stěrky...17 TĚSNICÍ TMELY Butyrub...13 Aquafix...13 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

3 Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného trendu zvyšování cen energií jsou kladeny stále větší požadavky na snižování energetické náročnosti při vytápění objektů. Náklady na vytápění velmi významně ovlivňují celkovou spotřebu energií při provozu obytných i průmyslových budov. Výplně stavebních otvorů jako okna a dveře a především způsob, jakým je provedena jejich montáž, mají zásadní vliv na úsporu energie. Moderní stavební materiály a tepelně izolační hmoty umožňují podstatně snížit tepelné ztráty budov. Tím se získá energetická úspora, ale ne vždy se dosáhne z dlouhodobého hlediska jednoznačný úspěch. Důsledkem dokonalého zaizolování objektu dojde k jeho téměř hermetickému utěsnění, kdy ve spojení s nedostatečným větráním a výměnou vzduchu dochází časem k navlhnutí polyuretanové pěny ve spáře a narušení tepelně izolačních vlastností spáry kolem výplní stavebních otvorů. Tento stav je příčinou snížení tepelného odporu spoje, úniku drahocenného tepla a možnosti zvýšeného výskytu vlhkosti, plísní nebo hniloby kolem oken a dveří. Hlavní příčiny volba okenních systémů, které nesplňují potřebné požadavky pro daný objekt (izolační skla, okenní profily, kování) nedostatečná nebo chybějící mikroventilace nedodržení správných postupů při montáži oken a dveří použití nevhodných materiálů pro výplň připojovací spáry Důsledky výskyt vlhkosti a plísní kolem oken a dveří trhliny nebo odpadávající omítka kolem otvoru snížení tepelně a zvukově izolačních vlastností připojovací spáry narušení těsnosti spojů, zatékání Problémy v důsledku nevhodné volby okenní sestavy pro daný objekt nebo nesprávně provedené montáže výplní stavebních otvorů vrhají špatné světlo na použité výrobky nebo realizační firmu a často vedou k velmi nepříjemnému reklamačnímu řízení na celý okenní systém příp. jeho montáž. SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 1

4 Stavebně fyzikální principy Uvedená část fázového diagramu vody znázorňuje, jak se při poklesu teploty mění relativní vlhkost vzduchu až dosáhne úplného nasycení tj. 100%. V tomto okamžiku se přebytečná vodní pára vysráží a zkondenzuje na chladném povrchu. Průběh tohoto jevu vyjadřuje křivka závislosti tlaku syté páry na teplotě - tzv. křivka rosných bodů. Tlak syté páry je v tomto případě pro praktické účely vyjádřen obsahem vody ve vzduchu. Uvedené hodnoty znázorňují, že např. při teplotě +20 C dochází již při obsahu vody ve vzduchu 17,5g/m 3 ke kondenzaci páry. Klesne-li teplota např. na +10 C stačí již obsah 8,7g/m 3 vody ve vzduchu, aby došlo k její kondenzaci. Tento proces se s dalším snižováním teploty zrychluje. Přitom teplotu +12,6 C můžeme již považovat ve vlhkém prostředí za teplotu kritickou pro růst plísní. Diagram tím ukazuje jak malý obsah vody při vhodné teplotě stačí k vlhnutí podkladů a růstu plísní. Závěrem lze tedy konstatovat, že z hlediska fyzikálních zákonů jsou špatně izolované objekty, plochy a místa (tepelné mosty) hlavní příčinou kondenzace vodních par v místech s chladnějším povrchem a tím příčinou tepelných ztrát a vzniku nevhodných životních podmínek. Těmto jevům je nutné předcházet využitím vhodných stavebních technologií. Jedním z preventivních opatření je vytvoření a zachování suché a izolačně funkční připojovací spáry. V interiéru objektu dochází k pohybu vzduchu vlivem jeho výměny mezi teplejšími a chladnějšími místy. Teplo je vždy předáváno z míst s vyšší teplotou do míst s teplotou nižší = TEPLOTNÍ SPÁD. Vlivem změny teploty, jako stavové veličiny se mění i míra nasycení vzduchu vodními parami - tzv. relativní vlhkost. Při snížení teploty se tedy může pára ve vzduchu dostat až do stavu 100% nasycení, čímž potom dochází k její kondenzaci. U starých, izolačně nedokonalých oken, můžeme např. pozorovat rosení na sklech. U nového moderního okna, které samo o sobě vykazuje velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti v místech mezi rámem okna a samotným zdivem - v tzv. připojovací spáře, kde izolační hmotu tvoří polyuretanová montážní pěna. Díky nedokonalému provedení připojovací spáry dochází k nasycení polyuretanové pěny vodními parami a tím se podstatně zhorší její tepelně izolační vlastnosti. Vzniklý tepelný most snižuje povrchovou teplotu kolem okenního rámu v místech připojovací spáry. V těchto místech může docházet k rosení, vlhnutí nebo dokonce plesnivění interiérové omítky. Polyuretanová montážní pěna je poměrně silně vystavena působení vzdušné vlhkosti. Vlhkost pochází nejen z obvodového zdiva, ale hlavně je produkována v domácnosti. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje za jeden den v průměru až 10 litrů vody v podobě vzdušné vlhkosti (vaření, praní, koupelna...). Při nedostatečném větrání, které může být umocněno instalací nového okna, dochází ke kondenzaci podstatné části vlhkosti v nedokonale utěsněných a nesprávně vyřešených připojovacích spárách. Exteriér (mlha, nárazový déšť) Stavební díl (zkondenzovaná voda) Interiér (vzdušná vlhkost) 2 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

5 Stavebně fyzikální principy Na obrázku je znázorněn průběh izoterm v řezu spoje mezi zdivem, oknem a jeho rámem (izoterma = křivka spojující body se stejnou teplotou). Aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a výskytu vlhkosti a plísní na vnitřních omítkách budov ani okenních rámech je třeba dosáhnout toho, aby teplota v žádném místě neklesla pod cca +13 C. Snímek pořízený termovizí odhaluje místa s nejvyšším únikem tepla na panelovém domě, kde byla před časem provedena instalace nových oken bez dokonalého provedení připojovacích spár. Fyzika Průběh izoterm je v neposlední řadě ovlivněn také způsobem zabudování samotného okna ve stavebním otvoru. Na obrázcích jsou znázorněny tři typické způsoby řešení. Ze znázorněných průběhů izotermy je patrné, že nejvýhodnější je montáž okna ve středu zdiva. Průběh izotermy může také ovlivnit míra a způsob zateplení objektu. +13 C +13 C +13 C -15 C Exteriér -15 C Exteriér -15 C Exteriér +20 C Interiér +20 C Interiér +20 C Interiér Vnější zabudovaná rovina Středové zabudování Vnitřní zabudování SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 3

6 Chyby při montáži oken Nedostatečná příprava stavebního otvoru Po demontáži původního okna je třeba dbát na dostatečnou přípravu stavebního otvoru pro instalaci nového okna. Zejména je třeba posoudit stav ostění a velikost otvoru. Nedostatky a větší nerovnosti je třeba vyřešit dozděním. 6cm Příliš velká masa pěny je příčinou vzniku prasklin v omítce, která ji překrývá. Čím větší je oříznutá plocha PU pěny, tím méně je pěna odolná vůči absorpci vlhkosti do spáry. Úpravy rozměru spáry lze docílit vložením např. polystyrenové výplně. Nemalou pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Odstranit nesoudržné části, odsát prach, případně povrch zpevnit jeho napenetrováním. Nedokonalé řešení finální úpravy připojovací spáry Omítka z interiéru i exteriéru PU pěna je po oříznutí překryta pouze omítkou jak z exteriérové strany, tak z interiéru. Paropropustná omítka není dostatečnou ochranou před působením vzdušné vlhkosti produkované v interiéru. Omítka z interiéru, pružný tmel z exteriéru Spára mezi oknem a zdivem je z exteriéru ošetřena pružným tmelem (zpravidla silikonovým). Z interiérové strany je pěna překryta omítkou. PU pěna je tímto z exteriérové strany parotěsně uzavřena. Vzdušná vlhkost procházející paropropustnou omítkou z interiéru do spáry se hromadí uvnitř montážní pěny a vlivem chladu kondenzuje. 4 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

7 Hlavní zásada montáže Paropropustná membrána Parotěsná membrána ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU Zásadní princip při montáži oken spočívá v zabránění prostupu vzdušné vlhkosti z interiéru do připojovací spáry parotěsnou zábranou a ošetření spáry z exteriéru pomocí paropropustné membrány. Exteriér (vítr, déšť) Stavební díl (zkondenzovaná voda) Interiér (vzdušná vlhkost) Hlavní hlediska kvality připojovací spáry Tepelná izolace je zajištěna dostatečným vyplněním spáry kvalitní polyuretanovou pěnou s dostatečným tepelně izolačním faktorem (Soudafoam 32mW/K.m) Zvuková izolace vyplněním spáry montážní pěnou typu Soudafoam dosáhnete zvukového útlumu až 58dB Přenos sil a pohybu připojovací spára musí splňovat požadavky na absorpci pohybových změn a sil mezi stavebním otvorem a rámem okna působících v důsledku teplotních změn, otřesů a jiných pohybů stavby. Parotěsný spoj z interiéru pro trvalé zachování výborných tepelně izolačních vlastností musí být polyuretanová pěna z interiérové strany chráněna proti působení vlhkosti parotěsnou zábranou. Ochrana spáry z exteriéru venkovní spára je nejvíce namáhána působením povětrnostních vlivů (teplotní rozdíly, déšť, UV záření). Polyuretanovou pěnu je třeba účinně ochránit před působením těchto vlivů zejména UV záření a průsaků vody, zároveň musí dovolit prostupu vodních par směrem ven. Venkovní ochrana musí být řešena vodotěsnou, ale paropropustnou zábranou. Základem vysoké kvality montáže oken, je již ve fázi projektu a přípravy pečlivě zvážit možné varianty řešení. zvolit způsob montáže v závislosti na typu stavební konstrukce volba vhodného způsobu napojení okenního rámu na těleso stavby z hlediska jeho umístění (viz. obr. str. 3) vhodný systém utěsnění připojovací spáry a volba správné kombinace těsnicích materiálů řešení atypických částí napojení jako je instalace meziokenní vložky, spoje okenních sestav apod. SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 45

8 SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů ze systému SWS pro zajištění dokonalé izolace připojovací spáry dle směrnic RAL je ovlivněna typem ostění stavebního otvoru, šíří připojovací spáry a způsobem finální úpravy pohledové části spáry a ostění. V zásadě hovoříme o rovném nebo zalomeném ostění. Finální estetická úprava může být řešena překrytím spáry štukovou omítkou, nebo lištou, popř. jejich kombinací. 01 ZALOMENÉ OSTĚNÍ PT-Z parotěsná okenní folie x paropropustná expanzní páska PU interiér: PT-Z parotěsná okenní folie překryta omítkou exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 02 ZALOMENÉ OSTĚNÍ parotěsná expanzní páska PU x paropropustná expanzní páska PU interiér: Soudaband Acryl BG-1 exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna SOUDABAND ACRYL BG-1 - expanzní páska zdivo nová omítka 6 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

9 03 ZALOMENÉ OSTĚNÍ parotěsný pružný tmel x paropropustná expanzní páska PU interiér: pružný tmel Silirub 2, Soudaflex 25, Soudaseal 215, hloubka spáry vymezena PE provazcem exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna vymezovací provazec PE SILIRUB 2, SOUDAFLEX 25 - pružný tmel zdivo nová omítka ZALOMENÉ OSTĚNÍ 04 PT-Z parotěsná okenní folie x paropropustná expanzní páska PU interiér: PT-Z parotěsná okenní folie zakryta plastovou lištou exteriér: Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam stávající (popř. nová) omítka SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna butylenový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh zdivo okenní lišta krycí nová omítka SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 7

10 ROVNÉ OSTĚNÍ 05 PT-Z parotěsná okenní folie x PP-Z paropropustná okenní folie interiér: PT-Z nebo L parotěsná okenní folie podle šíře spáry a způsobu finální úpravy - zakryta omítkou exteriér: PP-Z paropropustná okenní folie, omítka vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka butylenový lepicí pruh PP-Z PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 06 ROVNÉ OSTĚNÍ - s následnou instalací zateplovacího systému PT-Z parotěsná okenní folie x PP-L paropropustná okenní folie, expanzní páska PU montáž okna provedena před zateplením objektu interiér: PT-Z parotěsná okenní folie, omítka exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, současně s instalací zateplovacího systému aplikovaný Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka nová izolace (časový odstup) butylenový lepicí pruh PP-L PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna akrylový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE butylenový lepicí pruh zdivo nová omítka 8 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

11 07 ROVNÉ OSTĚNÍ - s následnou instalací zateplovacího systému PT-Z okenní folie s krycí lištou x PP-L okenní folie, expanzní páska PU montáž okna provedena před zateplením objektu interiér: PT-Z parotěsná okenní folie (případně u širších spár PT-L, zakončeno omítkou), plastová lišta exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, současně s instalací zateplovacího systému aplikovaný Soudaband Acryl T-80 vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam nová omítka nová izolace (časový odstup) butylenový lepicí pruh PP-L PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna 08 butylenový lepicí pruh PT-Z PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh zdivo okenní lišta krycí nová omítka ROVNÉ OSTĚNÍ - PARAPETOVÁ SESTAVA PT-L okenní folie, parotěsný tmel x PP-L okenní folie, expanzní páska PU venkovní parapet je mechanicky připevněn k podkladovému profilu, styčné plochy s rámem okna a omítkou jsou dotmeleny trvale pružným tmelem interiér: PT-L parotěsná okenní folie, trvale pružný tmel nebo plastová lišta ve tvaru L exteriér: PP-L paropropustná okenní folie, Soudaband Acryl T-80 instalován současně se zateplením objektu vyplnění spáry: PU pěna Soudafoam SOUDABAND ACRYL T-80 - expanzní páska SILIRUB 2, SOUDAFLEX 25 - pružný tmel butylenový lepicí pruh PP-L PAROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh SOUDAFOAM GUN MEGA - PU pěna butylenový lepicí pruh PT-L PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE akrylový lepicí pruh vymezovací provazec PE SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 9

12 POLYURETANOVÉ PĚNY Pistolové montážní pěny se zvýšenou vydatností SOUDAFOAM GUN MEGA - jednosložková PU pistolová pěna se zvýšenou vydatností (až 70L hmoty z 1L náplně). Pistolová pěna se standardním závitovým systémem nebo unikátním patentovaným Click & Fix způsobem uchycení na aplikační pistoli. Obsah/balení: 850ml/12ks. SOUDAFOAM GUN MEGA zimní - jednosložková PU pistolová pěna se zvýšenou vydatností a rozšířeným spektrem aplikačních teplot od -12 C do +30 C. Obsah/balení: 850ml/12ks. po vytvrzení objemově stálá, nesmršťuje se nehrozí nebezpečí postexpanze nízkoexpanzní, velmi rychle tuhnoucí třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) regulovatelný nárůst objemu v průběhu vytvrzování umožňuje ekonomické využití celého obsahu balení (minimum ořezané pěny) rovnoměrná struktura uzavřených buněk CLICK & FIX ZIMNÍ ZIMNÍ CLICK & FIX Pistolové montážní pěny PISTOLOVÁ MONTÁŽNÍ PĚNA - jednosložková rozpínavá PU pěna pro profesionální použití se zvýšenou vydatností. Zimní varianta pěny umožnuje práci v rozšířeném spektru aplikačních teplot od -12 C do +30 C. Obsah/balení: 820ml/12ks. SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION - jednosložková PU pistolová pěna s minimální rozpínavostí (méně než 50%) a s nízkým deformačním tlakem k okolnímu prostředí. (i v provedení Click & Fix). Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM MEGA 70 - jednosložková PU pistolová pěna pro aplikaci ve špatně přístupných prostorách (stropní části ostění). Pěna se zvýšenou vydatností. Obsah/balení: 500ml/12ks. SOUDAFOAM FR CLICK & FIX - jednosložková pistolová montážní pěna se sníženou hořlavostí. V definované spáře lze dosáhnout požární odolnosti až do 229min. Obsah/balení: 750ml/12ks. zvýšená vydatnost náplně až 45 litrů profesionální kvalita po vytvrzení objemově stálá nízkoexpanzní, objemově stálá třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) vhodná pro montáž obložkových zárubní vhodná pro montáž parapetů nízkoexpanzní, objemově stálá vydatnost až 70L (z 1000ml náplně) efektivní vyplňovací schopnost s minimálním odpadem při aplikaci objemově stálá, nesmršťuje se třída hořlavosti B1 (DIN část 2) použití pro ošetření protipožárních stavebních a konstrukčních spár Montážní pěny trubičkové SOUDAFOAM 1K - vysoce kvalitní, profesionální jednosložková polyuretanová pěna k použití s trubičkovým aplikátorem. Má zvýšenou vydatnost a vyznačuje se sníženou expanzí v průběhu vytvrzování. Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM 1K X-TRA - jednosložková PU pěna s vysokou efektivní vydatností +75% než běžná PU pěna. Obsah/balení: 750ml/12ks. SOUDAFOAM FR - jednosložková PU trubičková pěna se sníženou hořlavostí. V definované spáře lze dosáhnout požární odolnosti až do 229min. Obsah/balení: 750ml/12ks. DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA - profesionální vysoce pevná, rychle vytvrzující PU pěna určená k fixaci rámů dveří a oken. Obsah/balení: 400ml/12ks. testováno pro využití k zvukové izolaci třída hořlavosti B3, B2 (DIN část 2) objemově stálá, zvýšená upevňovací schopnost rychletuhnoucí, objemově stálá aplikace ve všech polohách nízkoexpanzní umožňuje přesnou aplikaci třída hořlavosti B1 (DIN část 2) objemově stálá použití pro ošetření protipožárních stavebních a konstrukčních spár nerozpínavá, nesmršťuje se třída hořlavosti B2 (DIN část 2) řezatelná po 30min. (+20 C) dvoukomponentní systém vytvrzování 10 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

13 TMELY Polyuretanové tmely, MS polymery SOUDAFLEX 25 - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi polyuretanu. Obsah/balení: 310ml/12ks 600ml/12ks. FIX ALL - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s vysokým modulem pružnosti. Obsah/balení: 80ml/20ks 290ml/12ks. SOUDASEAL 215LM - vysoce kvalitní, jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s nízkým modulem pružnosti. Obsah/balení: 290ml/12ks 600ml/12ks. barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, přetíratelný barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±20% UV stabilní, přetíratelný barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% (krátkodobě ±50%) UV stabilní, přetíratelný Tmely jsou vhodné pro tmelení spár mezi rámy PVC oken (EURO-oken) a zdivem. Barvy viz katalog produktů Soudal. Silikony SILIRUB 2 - vysoce kvalitní, neutrální, jednosložkový, trvale pružný tmel oximového typu. Vhodný pro tmelení spár mezi rámy oken a zdivem, vhodný k zasklívání euro oken. SILIRUB 2/S - vysoce kvalitní, trvale pružný, neutrální silikon oximového typu. Obsahuje protiplísňový fungicid. Vhodný pro tmelení spár mezi rámy PVC oken a zdivem. SILIRUB AL - vysoce kvalitní, trvale pružný, neutrální silikon alcoxy typu. Vhodný pro tmelení mezi rámy oken a zdivem, vhodný k zasklívání euro oken. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks. Barvy viz katalog produktů Soudal. barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, nepřetíratelný barevně stálý, UV stabilní, nepřetíratelný parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% vhodný do prostředí se zvýšenou vlhkostí barevně stálý parotěsná zábrana z interiérové strany dilatace do ±25% UV stabilní, nepřetíratelný prodloužená doba zpracovatelnosti 15-20min. Akrylové tmely ACRYRUB - vysoce kvalitní plastoelastický tmel na bázi akrylového pojiva. Vhodný pro tmelení spár mezi dřevěnými rámy oken a zdivem. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks. IZOLAČNÍ TMEL - vysoce kvalitní plastoelastický těsnicí tmel na bázi silikonizované akrylátové disperze. Vhodný pro tmelení spár mezi dřevěnými rámy oken a zdivem. Obsah/balení: 310ml/15ks. ŠTUKOVÝ TMEL - vysoce kvalitní plastoelastický tmel na bázi akrylátové disperze s plnivem imitující vzhled hrubých omítek. Obsah/balení: 310ml/15ks. SPÁROVACÍ TMEL EXTRA - vysoce kvalitní plastoelastická hmota na bázi akrylového pojiva určená pro tmelení vnitřních i venkovních spár. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 5kg/1ks 15kg/1ks. barevně stálý vytváří částečnou difuzní zábranu pohyb ve spáře do 15% použitelný pro interiérovou stranu barevně stálý vytváří parotěsný spoj pohyb ve spáře do 15% použitelný pro interiérovou stranu barevně stálý pohyb ve spáře do 10% použitelný v interiéru i exteriéru přetíratelný barevně stálý pohyb ve spáře do ±12,5% vytváří částečnou difúzní zábranu přetíratelný vodou ředitelnými barvami SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 11

14 EXPANZNÍ PÁSKY Soudaband Acryl T-80 SOUDABAND ACRYL T-80 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 600Pa paropropustná (stlačení na 30% max. expanze) výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu šetrná k životnímu prostředí stlačená/expandovaná šíře pásky (hloubka spáry) šíře spáry návin balení 2/10mm 10, 15, 20mm 3mm 10m 30, 20, 15ks S 3/15 10, 15, 20mm 3-5mm 8m 30, 20, 15ks S 4/20 10, 15, 20mm 3-7mm 8m 30, 20, 15ks S 6/30 15, 20, 30mm 5-10mm 6m 20, 15, 10ks S 8/40 20, 25, 30mm 7-12mm 4m 15, 12, 10ks S S - standardní rozměr Soudaband Acryl BG-1 SOUDABAND ACRYL BG-1 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. Páska s vyšší měrnou hmotností. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 800Pa výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti parotěsná (stlačení na 30% max. expanze) omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu pro vnitřní i venkovní aplikace stlačená/expandovaná šíře pásky (hloubka spáry) šíře spáry návin balení 2/10mm 10, 15, 20mm 2-3mm 12,5m 30, 20, 15ks S 3/15 10, 15, 20mm 3-5mm 10m 30, 20, 15ks S 4/20 10, 15, 20mm 3-7mm 8m 30, 20, 15ks S 6/30 15, 20, 30mm 5-10mm 5,6m 20, 15, 10ks S 8/40 20, 25, 30mm 7-12mm 4,3m 15, 12, 10ks S 10/50 20, 25, 30mm 8-15mm 3,3m 15, 12, 10ks O 12/60 25, 30mm 10-18mm 2m 12, 10ks O 16/80 30, 40mm 13-24mm 2m 10, 8ks O 20/100 40mm 17-32mm 2m 8ks O S - standardní rozměr, O - na objednávku, pro další rozměry kontaktujte dodavatele. Soudaband Acryl BG-2 SOUDABAND ACRYL BG-2 - vysoce kvalitní elastická trvanlivá samorozpínavá polyuretanová těsnicí páska k okamžitému použití pro aplikaci do spáry. Páska je stlačena na 1/5 maximální expanze. Je impregnovaná bezrozpouštědlovou akrylovou disperzí. Na jedné straně je opatřena lepicí vrstvou krytou folií, která slouží k přichycení ve spáře. Odolává povětrnosti, její překrývání není třeba. součást okenního montážního systému SWS s 10 letou zárukou odolnost vůči průsaku vody až 700Pa paropropustná (stlačení na 30% max. expanze) výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti omítatelná, přetíratelná flexibilní, přizpůsobuje se pohybu ve spáře UV stabilní neutrální, bez zápachu pro vnitřní i venkovní aplikace Dodávané rozměry viz. sortimentní řada BG SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM

15 OKENNÍ FOLIE PP-L, PP-Z paropropustná okenní folie (exteriérová) PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ FOLIE - vysoce kvalitní paropropustná folie opatřená lepicími vrstvami pro fixaci k rámu okna a stavebnímu otvoru. Exteriérová folie je určena k vodotěsnému, ale paropropustnému zakončování spár kolem oken z vnější strany objektu. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů a konstrukčních materiálů rámů oken. Chrání exteriérovou stranu spáry před zatékáním vlivem nárazového deště. Vytváří paropropustnou membránu umožňující prostup plynů a vodní páry ve spáře mezi okenním rámem a zdivem směrem ven. Svým působením zajišťuje izolační schopnost výplně spáry a zabraňuje její navlhnutí. Folii je možno omítat běžnými typy omítek a přetírat standardními nátěrovými hmotami. Nařasením folie vzniká rezerva pro eliminaci případného pohybu ve spáře. Umístěním lepicích pruhů rozlišujeme typ L - stejnostranná a typ Z - protistranná. součást okenního montážního systému SWS - 10 letá záruka odolná proti nárazovému dešti paropropustná lehce tvarovatelná, flexibilní umožňuje omítání a přetírání UV stabilní neutrální, bez zápachu typ rozměr balení PP-L 50mm/25m 6ks PP-L 60mm/25m 5ks PP-L 75mm/25m 4ks PP-L 100mm/25m 3ks PP-L 150mm/25m 2ks PP-Z 50mm/25m 6ks PP-Z 60mm/25m 5ks PP-Z 75mm/25m 4ks PP-Z 100mm/25m 3ks PP-Z 150mm/25m 2ks Další rozměry lze objednat dle přání zákazníka. PP-Z PP-L PT-L, PT-Z parotěsná okenní folie (interiérová) PT-Z PT-L PAROTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE - vysoce kvalitní parotěsná folie opatřená lepicími vrstvami pro fixaci k rámu okna a stavebnímu otvoru. Interiérová folie je určena k parotěsnému zakončování spár kolem oken z vnitřní strany objektu. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů a konstrukčních materiálů rámů oken. Vytváří parotěsnou zábranu proti prostupu plynů a vodní páry do spáry mezi okenním rámem a zdivem. Svým působením chrání izolační schopnost výplně spáry (PU pěny) a brání jejímu navlhnutí a případnému zaplísnění. Folii je možno omítat běžnými typy omítek a přetírat standardními nátěrovými hmotami. Nařasením folie vzniká rezerva pro eliminaci případného pohybu ve spáře. Umístěním lepicích pruhů rozlišujeme typ L - stejnostranná a typ Z - protistranná. součást okenního montážního systému SWS - 10 letá záruka těsná proti dešti parotěsná lehce tvarovatelná, flexibilní omítatelná UV stabilní neutrální, bez zápachu typ rozměr balení PT-L 50mm/25m 6ks PT-L 60mm/25m 5ks PT-L 75mm/25m 4ks PT-L 100mm/25m 3ks PT-L 150mm/25m 2ks PT-Z 50mm/25m 6ks PT-Z 60mm/25m 5ks PT-Z 75mm/25m 4ks PT-Z 100mm/25m 3ks PT-Z 150mm/25m 2ks Těsnicí, lepicí tmely pro folie BUTYRUB - vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu. Vhodný pro dotěsňování a napojování spojů mezi okenními foliemi, přilnavý k většině stavebních podkladů. Obsah/balení: 310ml/15ks 600ml/12ks 29kg/1ks. AQUAFIX - vysoce kvalitní plasto-elastická těsnicí hmota na bázi polyakrylátu pro tmelení a lepení ve vlhku. Vhodný pro dotěsňování a napojování spojů mezi okenními foliemi, přilnavý k většině stavebních podkladů. Obsah/balení: 310ml/15ks. barevně stálý (bílý, šedý) vytváří parotěsný spoj dilatace do 7% UV stabilní barevně stálý (transparentní) vytváří parotěsný spoj dilatace do 12% UV stabilní SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 13

16 KOTVICÍ TECHNIKA Šrouby TURBO - zápustná hlava (ZH), válcová hlava (VH) Šroub TURBO ZHC T-30 - šroub se zápustnou hlavou (průměr 11mm) pro rychlou a přesnou bezrozpěrovou montáž kovových a plastových oken a dveří. Svou konstrukcí (dvouchodý závit) umožňují velmi snadné a rychlé zašroubování. U lehčených stavebních materiálů není nutné předvrtání. Šroub TURBO ZHS T-30 - určen pro rychlou a přesnou bezrozpěrovou montáž kovových a plastových oken a dveří. Hluboký jednochodý závit a drážka zajistí dokonalou fixaci rámu k podkladu. Šroub TURBO VHC T-25 (T-30) - šroub s válcovou hlavou určen pro montáž převážně dřevěných oken a dveří. Šroub je vybaven jednochodým vzrůstajícím závitem a drážkou. ZHC dvouchodý závit ZHS jednochodý závit ZHC/ZHS zápustná hlava VHC válcová hlava typ rozměr balení ZHC T-30 7,5x 40mm 100ks 7,5x 50mm 7,5x 60mm 7,5x 70mm 7,5x 80mm 7,5x 90mm 7,5x 100mm 7,5x 110mm 7,5x 120mm 7,5x 130mm 7,5x 150mm 7,5x 180mm 7,5x 210mm ZHS T-30 7,5x 42mm 100ks 7,5x 52mm 7,5x 62mm 7,5x 72mm 7,5x 82mm 7,5x 92mm 7,5x 102mm 7,5x 112mm 7,5x 122mm 7,5x 132mm 7,5x 152mm 7,5x 182mm 7,5x 212mm VHC T-25 (VHC T-30) 7,5x 42mm 100ks 7,5x 52mm 7,5x 62mm 7,5x 72mm 7,5x 82mm 7,5x 92mm 7,5x 102mm 7,5x 112mm 7,5x 122mm 7,5x 132mm 7,5x 152mm 7,5x 182mm 7,5x 212mm Krytky pro šrouby TURBO Krytky pro šrouby TURBO - plastové krytky pro zakrytí hlavy šroubu v rámu okna a dveří. Standardně v provedení bílá/hnědá. Krytka TORX-30, T-25, T-30 - s TORX (hvězdicovým) nebo válcovým trnem, zakrývá i plochu rámu. Krytka hlavy šroubu ZH - naklapávací, zakrývá pouze hlavu šroubu. typ rozměr balení Krytka šroubu TORX-30 T ks Krytka T-25 válcový trn T ks Krytka T-30 válcový trn T ks Krytka šroubu zápustné hlavy T ks krytka TORX-30 krytka T-25 krytka T-30 krytka zápustné hlavy SOUDAL 14 WINDOW SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM

17 KOTVICÍ TECHNIKA Okenní kotvy Montážní kotvy pro fixaci rámů plastových a dřevěných oken. Plechové kotvy mají otvory pro uchycení pomocí natloukacích hmoždinek. Materiál - ocel, žárově zinkovaná, t = 1,5mm Kotvy pro dřevěná okna otočné fixní Kotvy pro plastová okna otočné fixní Rozměry a typy plechových kotev odpovídají jednotlivým druhům okenních profilů, pro výběr vhodné kotvy kontaktujte zástupce firmy Soudal. rozměr 5,0x25mm 5,0x35mm 5,0x45mm 6,0x25mm 6,0x35mm 6,0x40mm 6,0x45mm 6,0x55mm 6,0x60mm 6,0x70mm 8,0x45mm 8,0x60mm 8,0x75mm 8,0x100mm 8,0x120mm 8,0x135mm balení 50ks Natloukací hmoždinky Natloukací hmoždinka - vysoce kvalitní kotevní prvek pro rychlou průvlečnou montáž kotveného prvku (např. plechové okenní kotvy). Hmoždinky jsou vyrobeny z kvalitního plastu a jejich součástí je předmontovaný hřebový šroub s antikorozní úpravou. Teplotní odolnost od -40 C do +80 C. Kovové rámové kotvy Kovová rámová kotva - vysoce efektivní fixační prvek pro průvlečnou montáž. Kotvy jsou určeny pro přímou bezrozpěrovou montáž okenních rámů a dveřních zárubní do betonu, cihel i lehčených materiálů. Utažením šroubu kužel na jeho konci rozevře objímku a přitlačí ji proti stěnám vývrtu. Krytky ke kovovým rámovým kotvám Krytky k rámovým kotvám - plastové krytky pro zakrytí hlavy šroubu v rámu okna a dveří. Standardně v provedení bílá/hnědá. typ rozměr balení ZHC T-30 7,5x 40mm 100ks 7,5x 50mm 7,5x 60mm 7,5x 70mm 7,5x 80mm 7,5x 90mm 7,5x 100mm 7,5x 110mm 7,5x 120mm 7,5x 130mm 8x 112mm 8x 132mm 10x 72mm 10x 92mm 10x 112mm 10x 132mm 10x 152mm 10x 182mm 10x 202mm typ rozměr balení Krytka šroubu TORX-30 T ks Krytka T-25 válcový trn T ks krytka TORX-30 krytka T-25 SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM 15

18 Chemické kotvy CHEMICKÁ KOTVA - univerzální dvousložková kotvicí hmota na polyesterové bázi, určená ke kotvení bez rozpěrných tlaků, vhodná pro všechny druhy zdiva. Snadná aplikace, silná přilnavost, opakovatelně použitelná. Obsah/balení: 150ml/10ks 380ml/10ks. SOUDAMALT 2K - vysoce kvalitní profesionální dvousložková kotvicí hmota na bázi epoxy- -akrylátu. Aplikace v interiéru i exteriéru, silná přilnavost, použitelná za nízkých teplot, velmi rychle vytvrzuje. Obsah/balení: 380ml/10ks. pro interiérové aplikace max. zatížení v betonu do 910kg (závitová tyč M12) bez objemových změn rychle vytvrzuje náhradní mísicí špičky aplikace na suchý i mokrý podklad minimální objemové změny max. zatížení v betonu do 1640kg (závitová tyč M16) zatížení již po 30min. (aplikační teplota +35 C) široké rozpětí aplikačních teplot (0 C až +35 C) s velmi rychlým časem vytvrzení Penetrace podkladu PRIMER univerzální bezbarvý podkladový nátěr na bázi syntetických pryskyřic určený ke zvýšení přilnavosti butylenových tmelů, silikonů a MS polymerů na porézní podklady. Obsah/balení: 1L/12ks 250ml/24ks. SOUDAKRAT - koncentrovaná stavební disperze k přípravě penetrace a přísada do stavebních směsí. Penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, snižuje prašnost podkladu, sjednocuje jeho savost a zlepšuje přídržnost následných vrstev. Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. AKRYLÁTOVÁ PENETRACE - penetrační nátěr pro omezení a sjednocení savosti na vnitřní a venkovní omítky. Omezuje a sjednocuje savost a zpevňuje povrch stavebních materiálů. Vysoce kvalitní penetrační nátěr připraven k okamžitému použití. Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. připravený k aplikaci interval pro následnou aplikaci tmelu (1-4h) snižuje prašnost a savost podkladu zabraňuje průniku vlhkosti do spoje zpevňuje povrch podkladu koncentrát, ředění vodou až 1:11 aplikovatelný jako adhezní můstek (viz. TL) vyšší odolnost proti abrazi a vodě snížení savosti a prašnosti podkladu připravena k okamžitému použití snížení savosti a prašnosti podkladu zvyšuje přilnavost akrylových tmelů a nátěrových hmot k savým podkladům Výrobky pro finální úpravu povrchu stěn VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA - k plošnému či lokálnímu vyrovnávání vnitřních povrchů stěn. Vhodná na všechny druhy omítek. Použitelná pro tenkovrstvé omítání. Výborná pro opravu vad nebo k vyplňování prohlubní a prasklin. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 4kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks 30kg/1ks. po vytvrzení snadno brousitelná připravená k okamžitému použití bez trhlin do tloušťky vrstvy 5mm dlouhá doba zpracovatelnosti (55 min. u omítek) SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA - vyplňování a tmelení spár a spojů sádrokartonových desek, lokální opravy a tmelení děr, prasklin, puklin a podobných defektů, vyplňování a zarovnávání stykových přímých i rohových spár. Obsah/balení: 1,5kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks. ŠTUKOVÁ OMÍTKA - stěrková směs pro finální plošnou úpravu omítek v interiéru i exteriéru. Obsah/balení: 4kg/1ks 7kg/1ks 15kg/1ks. PERLINKA - sklovláknitá armovací mřížka - vyztužování vnitřních i vnějších omítek, výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy. Vysoce kvalitní sklovláknitá tkanina o plošné hmotnosti 145g/m 2 (165g/m 2 ), odolná alkáliím, vhodná pro profesionální použití. Obsah/balení: role 50mx1m/1ks. APU LIŠTY - začišťovací lišty pro těsné připojení nové omítky k oknům, dveřím a dalším částem stavby. Vyrábí se v různých provedeních, pro výběr vhodného typu kontaktujte svého prodejce. po vytvrzení snadno brousitelná nepropadá se a nepraská tenkovrstvé omítání celoplošná aplikace odolává alkalickému prostředí vysoká tahová pevnost pružnost dlouhá životnost různé typy lišt odpovídají způsobu zakončení připojovací spáry. SOUDAL 16 WINDOW SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM SOUDAL TĚSNICÍ WINDOW A IZOLAČNÍ SYSTEM SYSTÉM TĚSNICÍ SOUDAL A IZOLAČNÍ WINDOW SYSTÉM SYSTEM

19 NÁŘADÍ, APLIKAČNÍ POMŮCKY Pistole na PU pěny, tmely, chemické kotvy PISTOLE NA PU PĚNY SOUDAL - Profesionální vysoce kvalitní aplikační pistole s univerzálním závitovým upevněním plechovky. Poteflonované pracovní části a regulovatelné těsnění jehly zvyšují komfort práce a životnost pistole. K dispozici kompletní výměnný systém náhradních dílů. PISTOLE NA PU PĚNY SOUDAL CLICK & FIX - aplikační pistole s patentovaným bajonetovým upevněním plechovky CLICK & FIX, které zvyšuje komfort práce, zamezuje nežádoucímu zalepení závitu láhve do sedla pistole a minimalizuje úniky pěny při výměně plechovky. Vyměnitelný systém náhradních dílů. pistole na PU pěny SOUDAL PISTOLE NA PU PĚNY PLASTOVÁ - lehká aplikační pistole se závitovým způsobem uchycení plechovky s PU pěnou určená pro standardní používání. Plastové části jsou odolné rozpouštědlům a snadno se čistí. PISTOLE NA PU PĚNY KOVOVÁ - kvalitní aplikační pistole na PU pěny s celokovovým mechanizmem a univerzálním závitovým sedlem pro uchycení láhve s PU pěnou. PISTOLE RÁMOVÁ COX - vysoce kvalitní a odolná skeletová pistole k vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší 310ml určená pro profesionály. pistole na PU pěny SOUDAL Click & Fix PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ - na vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší 310ml pro profesionály. Pistole je dodávána s převodem pro plynulý tlak a lehkost vytlačování. PISTOLE APLIKAČNÍ UZAVŘENÁ COX - mechanická vytlačovací pistole určená pro profesionální aplikace tmelů a lepidel z hliníkových střev do objemu 600ml. Dodáváno včetně originální sady aplikačních nástavců. pistole rámová COX PISTOLE ELEKTRICKÁ AKU-EU 600ml - speciální vytlačovací pistole určená pro profesionální aplikace tmelů a lepidel z kartuší 310ml nebo hliníkových střev do objemu 600ml. Pomocí pistole lze na jedno plné nabití akumulátoru DC 4,8V vytlačit cca 30ks silikonů v balení 600ml. PISTOLE 2K PRO CHEMICKÉ KOTVY 380ml - vysoce kvalitní a odolná skeletová pistole k vytlačování 2-komponentních chemických kotev. PISTOLE PROFI PRO CHEMICKÉ KOTVY 380ml - vysoce kvalitní a mechanicky odolná pistole pro profesionály určená k vytlačování 2-komponentních chemických kotev. Vytlačovací mechanizmus je uzpůsoben k regulování chodu a zpětného uvolnění pístu. pistole aplikační uzavřená COX Materiály k finální úpravě VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELŮ - speciální koncentrovaná kapalina určená pro finální úpravu povrchu většiny typů tmelů. Ředí se s vodou v poměru až 1:9 (max. ředění u akrylových tmelů). Obsah/balení: 1L/12ks 5L/1ks 10L/1ks. PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK - aplikační pomůcka pro fixaci okenních fólií k podkladu. Gumový nebo plastový váleček zajistí lepší přídržnost butylenového lepicího pruhu, který je součástí okenních fólií, k podkladu. MASKOVACÍ PÁSKA N - páska pro zakrývání okolních povrchů při tmelení a malování, vhodná pro lehké balení a svazování, krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování. Aplikovatelná v teplotním rozpětí +5 C až +30 C. Odolnost pásky v exteriéru: 48 hodin. Teplotní odolnost do +60 C. šířka délka balení 19mm 50m 48ks 25mm 50m 36ks 30mm 50m 32ks 38mm 50m 24ks 50mm 50m 24ks TMELAŘSKÉ STĚRKY - k vyhlazení povrchů spár do různých požadovaných profilů. Stěrky jsou vyrobeny z odolného a houževnatého materiálu. Doporučené čištění: sloupnutí vytvrzeného tmelu. Tmelařská stěrka Soudal Stěrka na tmel hobby - žlutá Stěrka profi soft- zelená Stěrka profi hard - modrá SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM 17

20 Inva export-import spol. s r.o. Centrála firmy: T. G. Masaryka Frýdek-Místek Česká republika Tel./fax: Divize konečných zpracovatelů a individuálních zakázek: Požární Brno Česká republika Tel./fax: SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON

APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY PODSTŘEŠNÍ FÓLIE PAROZÁBRANY SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PRVKY JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON APLIKAČNÍ MANUÁL DIFÚZNÍ MEMBRÁNY JUTADREN, JUTADACH SUPER, JUTADACH MASTER, JUTADACH PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTAFOL DTB 150, JUTAFOL D, JUTACON PAROZÁBRANY JUTAFOL N, JUTAFOL N AL, JUTAFOL REFLEX SPOJOVACÍ

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Výběr materiálů a systémů

Výběr materiálů a systémů Výběr materiálů a systémů ŘADA MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ OBSAH 1. PŘÍPRAVA PODKLADU...1 Opravy stávajících podkladů...1 Adhezní můstky...2 2. KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ...2 3. SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ...4

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva Systémové řešení Prince Color Vlhkostí to začíná Povrchová úprava konstrukce sanačními omítkami odvádí zvýšenou vlhkost ze zdiva a zároveň eliminuje negativní

Více