TECHNICKÉ LISTY SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA KŘÍDLOVÁ VRATA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ LISTY SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA KŘÍDLOVÁ VRATA"

Transkript

1 GV TECHNICKÉ LISTY SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA KŘÍDLOVÁ VRATA

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE POPIS VRAT Vrata e kládají z několika panelů (ekcí), jež jo mítěny vodorovně nad ebo v celé ploše otvor. Stálá pozice panelů je zajištěna zámky možňjícími rovněž přechod rtikálního pon vratové deky na horizontální. Panely jo vzájemně pojeny peciálními panty. Trajektorie pohyb vrat je rčena vodícími kolejnicemi (tzv. m). Hnacím agregátem vrat je ytém torzního hřídele pržinami a lankovými bbny. Přeno íly je možněn ocelovými lanky. OVLÁDÁNÍ rčně (vrata větších rozměrů za pomoci řetězové převodovky kočky ) elektropohonem ( možnotí dálkového ovladače) POPIS KOVÁNÍ ocelové L-fily integrovaným těněním a vodící kolejnicí tvar J íla těny filů - 2 mm povrchová úprava - galvanické zin ( třižných hran) poje filů - technologie TOX poje plechů bez ntnoti naršení zinkové vrtvy povová kolečka - nylonová kličkovými ložiky ocelová lanka a torzní pržiny jo tandardně dimenzovány na cyklů (cykl = otevření + zavření) TECHNICKÉ PARAMETRY Rozměry: max. šířka vrat 7500 mm max. výška vrat 4990 mm max. plocha vrat 2 m 2 Tepelné vlatnoti zabdovaných vrat: očinitel tp tepla cca U = 1,22 W/m 2 K (závií na rozměr a přílšentví) Hmotnot: orientační hmotnot vrat cca 14 kg/m 2 Základní dení: kazeta (nelze v dení hladká 06) lamela tředový li bez li vnitřní trana vrat - lamela bílá Vrata podléhají normě ČSN EN TOX POPIS PANELU Technologie pojování plechů TOX počívá v princip liovaného poje pomocí peciálních matric. Výhodo je pevný poj bez naršení povrchové úpravy materiál, čímž je zabráněno korozi výrobk v mítech pojů. přeršení tepelného mot zámky ti evření prtů fólie imitací dřeva o íle 200 µm dvoložkový povrchový lak základní lak zinková vrtva ocelový plech tlošťky 0,5 / 0,6 mm zinková vrtva adhezní primerová vrtva PUR-pěna (htota 50 kg/m ) výzthy připevnění pantů Výroba panelů v ČR! DELTA LOMAX & Co.r.o. 2

3 PARAMETRY KOVÁNÍ STD STD - STANDARDNÍ KOVÁNÍ h y L x R - nadpraží h rční ovládání a) min. 80 mm (do otvor y m a max. plochy 10 m 2 ) b) min. 420 mm (do otvor y 4 m) c) min. 500 mm (do otvor y 5 m) - nadpraží h ovládaní el. pohonem a) min. 80 mm boční pohon (do otvor y m a max. plochy 10 m 2 ) b) min. 400 mm tropní pohon (do otvor y m a max. plochy 10 m 2 ) c) min. 420 mm do otvor y 4 m d) min. 500 mm boční pohon (do otvor y 5 m) - otění rční ovládání nebo tropní pohon (L a R >= 100 mm) - otění požití bočního pohon nebo řetězové převodovky (kočky) (L nebo R >= 0 mm) LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VH = oa hřídele VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LK = délka horizontálních kolejnic UPOZORNĚNÍ: V případě rčního ovládání a nadpraží 420 mm může podní čát dolní ekce zatínit v otevřené poloze několik cm otvor. LHF LHF - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ h y L x R - nadpraží h min 2 mm - nadpraží boční pohon h min 0 mm - otění rční ovládání nebo tropní pohon (L a R >= 100 mm) - otění požití bočního pohon nebo mechanické převodovky (L nebo R >= 0 mm) POZOR!: - maximální výška otvor 00 mm - maximální plocha otvor 12 m 2 - řetězovo kočk nebo boční pohon typ LHF lze poze pokd h > 0 mm LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VH = oa hřídele VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LK = délka horizontálních kolejnic UPOZORNĚNÍ: V případě rčního ovládání i ovládání el. pohonem může podní čát dolní ekce v otevřené poloze zatínit až 150 mm otvor, při požití pádových brzd až 200 mm. V případě požití bočního průmylového pohon Dynamic ( pohon freknčním měničem) dochází při dojezd do koncové polohy zavřeno k prdkém náraz těnění na horní ekci do nadpraží. Tento jev je dán trajektorií dvokolejného dení pohyb vrat. V případě požití integrovaných dří m prahem e zatínění průjezdné na podní čáti dolní ekce zvětší o dalších 5 mm. POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM. DELTA LOMAX & Co.r.o.

4 PARAMETRY KOVÁNÍ - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ L h x y R - nadpraží h rční ovládání a) min. 80 mm (do max. šířky vrat x 4,8 m a plochy 10 m 2, klika podní ekci, dře nelze intalovat) b) min. 100 mm (do max. plochy vrat 15 m 2 ) (v případě kliky v jiné než podní ekci nadpraží min. 120 mm) - nadpraží h ovládaní el. (tropním) pohonem a) min. 120 mm (do max. šířky vrat x 4,8 m a plochy 10 m 2 ) b) min. 140 mm (do max. plochy 1 m 2 ) c) min. 200 mm (do max. plochy 15 m 2 ) požití pohon Dynamic XS.Pl SG y+690/5* LH=y+610/450* - otění (L a R >= 90 mm) POZOR!: - maximální plocha vrat 15 m 2 - nelze Boční pohon DYNAMIC ani mechanicko převodovk VF=y+80/100/120/140/200 * platí v těchto - plocha vrat > 11 m 2 - šířka vrat > mm - výška vrat > mm LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LH = délka po o hřídele UPOZORNĚNÍ: V případě ovládání tropním el. pohonem Marantec lze vytáhnot ekce zcela za nadpraží. V otevřené poloze poté bočních kolejnic, bočních pantů a podních držáků ocelového lanka, nižje průjezdno výšk poze příčná rozpěra mítěná na konci horizontálních kolejnic o cca 20 mm a v mítech podpěr hřídele o cca 60 mm (pokd je plocha vrat větší než 10 m 2, tak v tomto mítě o cca 80 mm). Při rčním ovládání, nebo vrat nad mm šířky, nad mm nebo nad 11 m 2 zatíní podní ekce při otevřených vratech cca 120 mm objednací vrat. V případě požití integrovaných dří m prahem e zatínění průjezdné na podní čáti dolní ekce zvětší o dalších 5 mm. DELTA-D DELTA-D - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ h - nadpraží h ovládaní el. pohonem min. 160 mm (popřípadě 140 mm - viz ceník) L x y R - otění (L a R >= 100 mm) - šířka max mm - výška max mm POZOR!: - maximální plocha vrat 6 m 2 LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LH = délka po o hřídele UPOZORNĚNÍ: Spodní čát dolní ekce v otevřené poloze zatíní cca 120 mm otvor. Pro tento typ vrat nelze dře. POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM. 4 DELTA LOMAX & Co.r.o.

5 PARAMETRY KOVÁNÍ VK VK - VERTIKÁLNÍ KOVÁNÍ h - nadpraží h = y mm - otění (L a R >= 100 mm) L x y R LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží Pro požití bočního pohon DYNAMIC nebo řetězové převodovky je ntné otění min. 0 mm. VK-G VK-G - VERTIKÁLNÍ KOVÁNÍ - GILOTINA h - nadpraží h = y mm - otění (L a R >= 200 mm) L x y R LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží Pro požití bočního pohon DYNAMIC nebo řetězové převodovky je ntné otění min. 400 mm. Minimální výška horní hrany noných konzolí nad hrano otvor mí být 800 mm. Pokd by tato výška byla menší, došlo by k zatínění průjezdné otvor. 800 POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM. 5 DELTA LOMAX & Co.r.o.

6 PARAMETRY KOVÁNÍ SK SK - ŠIKMÉ KOVÁNÍ L x y - nadpraží h od 120 mm (dle likoti vrat a úhl klon) - klon max. 45 (dle likoti nadpraží a likoti vrat) - otění (L a R >= 100 mm) - otění požití bočního pohon (L nebo R >= 0 mm) VF=y+650 VH=y+590 VA=y+60 POZOR!: Nákre je poze iltrační. Všechny rozměry e mění v záviloti na nadpraží a úhl klon! R LEGENDA: y= výška otvor x= šířka otvor VA = výška tojky VH= oa hřídele VF= výška otvor + nadpraží LK= délka horizontálních kolejnic POZOR! tato tablka je poze orientační, při objednávce konzltjte vždy výrobo nadpraží "h" likot vrat pohon vrat úhel klon "α" min. 80 mm šířka otvor max. 4,8 m, plocha otvor max. 10 m 2 rční min. 100 mm plocha otvor max. 15 m 2 max. 15 min. 120 mm šířka otvor max. 4,8 m, plocha otvor max. 10 m 2 tropní min. 140 mm plocha otvor max. 1 m 2 max. 15 min. 200 mm plocha otvor max. 15 m 2 tropní průmylový max. 15 min. 0 mm výška otvor max. m, plocha otvor max. 12 m 2 min. 420 mm výška otvor max. 4 m rční / tropní /boční max. 25 min. 650 mm výška otvor max. 5 m rční / tropní /boční max. 45 Pozn.: Kování vrat je vyrobeno v krocích po 5. Tento úhel lze čátečně změnit v rámci montážních vůlí. UPOZORNĚNÍ: t požití bočního nebo tropního pohon konzltjte výrobcem. Pro případ ovládání bočním průmylovým pohonem je třeba otění i nadpraží min. 0 mm na traně mítění pohon. V případě rčního ovladání (při otevřených vratech) může panel zaahovat do otvor až 200 mm podle likoti nadpraží. V případě nadpraží 400 mm může dojít k zatínění průjezdní otvor i při ovládání el. pohonem. V případě požití integrovaných dří m prahem e zatínění průjezdné na podní čáti dolní ekce zvětší o dalších 5 mm. - ZVÝŠENÉ KOVÁNÍ h - nadpraží h 4 0 mm - otění (L a R>= 100 mm) L x y R LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor h = nadpraží VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží LK = délka horizontálních kolejnic VL = h - 200*/20**/50 mm Pro požití bočního pohon DYNAMIC nebo řetezové převodovky je ntné otění min. 0 mm. t požití tropního pohon adaptérem viz tr. 24. VF=y+max. 40 VA=VF- 200*/20**/50 VL=h- 200*/20**/50 * Výška vrat y 2900 mm nadpraží h 1500 mm váha vrat 200 kg ** Výška vrat y 4500 mm nadpraží h 1620 mm váha vrat 400 kg ** Výška vrat y 600 mm nadpraží h 20 mm váha vrat 240 kg PROVEDENÍ PRUŽIN L R POZOR!: Nejedná e o tran, na které je pržina namontována, ale poze o měr vyntí drát! levé vintí pravé vintí POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM. 6 DELTA LOMAX & Co.r.o.

7 Vrata DELTA Excellent Vrata DELTA Excellent Popi Popi ekce ekce Vnitøní plech plech hladká hladká bez bez liù, v barvì v barvì bílá bílá / ilv / ilv er er / antracit. / Spodní Popi i horní ekce i horní hliník hliník z vnitøní z trany trany v barvì v barvì ek ek cí. cí. Boèní Vnitřní Boèní krycí plech krycí hladká plechy plechy 06 bez bez liů, viditelných v barvě nýtù bílá nýtù / a ilr a vnitøní / antracit. barvì barvì ek ek cí. cí. Spodní i horní hliník z vnitřní trany v barvě ekcí. Popi Popi Boční kontrkce krycí plechy bez viditelných nýtů a vnitřní barvě ekcí. Kolejnice vyšší vyšší bezpeènotí ti ti vypáèení vrat. vrat. Pržinový Popi kontrkce ytém zakrytovaný boxem v barvì v barvì ek ek cí. cí. Kolejnice vyšší bezpečnotí ti vypáčení vrat. Horizontální kolejnice a høídel a høídel zakonèené krytkami. Pržinový ytém zakrytovaný boxem vnitřní barvě ekcí. Stavitelné (Od šířky otvor držáky 2850 mm kotní jo kryty do box do trop vyrobeny trop ze dvo dílů.) a LHF. a LHF. U U STD Horizontální STD bde bde atomaticky kolejnice a hřídel dodána zakončené ada krytkami. ada montážních úhelníkù 1 x 100 x 00 mm. mm. Boèní Stavitelné Boèní panty panty držáky dvojkoleèkem kotní do trop (mimo (mimo horní horní a podní). a LHF. Koleèka U STD bde pantù atomaticky pantù kryty kryty dodána ti ti ada pøikøípntí montážních prtù. úhelníků prtù. 1 x 00 mm. Boční panty dvojkolečkem (mimo horní a podní). Spodní panty panty platovými kryty. kryty. Kolečka pantů kryty ti přikřípntí prtů. Podložky Spodní panty pod pod platovými tojkami kryty. zvyšjící ochran ti ti korozi. korozi. Nerezové podložky pod tojkami zvyšjící ochran ti korozi. Popi Popi elektro Pohon Popi Pohon LOMAX elektro Excli / 850 / 850 øemenovo kolejnicí SZ. SZ. Fnkce Pohon LOMAX Bleline Excli a Speed a Speed 650 /(viz 850 (viz popi řemenovo popi pohon). kolejnicí SZ. Fnkce Bleline a Speed (viz popi pohon). 1 k 1 k èerného dálkového ovladaèe Mini Mini 4 4 Lomax Lomax v adì. v adì. 1 k černého dálkového ovladače Mini 4 Lomax v adě. Bezpeènotní Bezpečnotní fotozávora fotozávora Special Special Billix v Billix adě. Billix v adì. v adì. Technické parametry Rozmìry: max. Technické max. šíøka šíøka vrat vrat parametry: mm mm max. Rozměry: max. výška výška vrat vrat mm mm 2 2 max. plocha šířka plocha vrat vrat vrat 12 mm 12 m m max. výška vrat mm Servi Servi max. plocha vrat 12 m 2 První Servi První erviní hlídka zcela zcela ZDARMA. Drhá První Drhá erviní hlídka za zcela za zvýhodnìno ZDARMA. cen. cen. Zárka Drhá erviního hlídka záah za zvýhodněno do do pracovních cen. hodin hodin v pøípadì v havárie apod. apod. Zárka erviního záah do 24 pracovních hodin v případě havárie apod. Zárka let let na na vratové køídlo køídlo a 5 a let 5 let na na pohon pohon LOMAX Excli. Zárka 10 let na vratové křídlo a 5 let na pohon LOMAX Excli. STD-STANDARDNÍ KOVÁNÍ - nadpraží h min. 400 mm - otění (L a R >= 110 mm) VF=y+400 VH=y+5 VF=y+400 VF=y+400 VA=y+25 VH=y+5 VH=y+5 VH=y+285 VA=y+25 y VA=y+25 VA=y+195 y y A y+180 VP=y+140 y+180 y+180 LK=y+400 LK=y+400 LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VH = oa hřídele VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LK = délka horizontálních kolejnic A A L>=110 x A - A R>=110 UPOZORNĚNÍ: V případě rčního ovládání může podní čát dolní ekce v otevřené poloze zatínit až 150 mm otvor. L>=110 L>=110 x x R>=110 R>=110 7 EXCELLENT LOMAX & Co.r.o.

8 Vrata DELTA Excellent Vrata DELTA Excellent Vrata DELTA Excellent LHF-SNÍŽENÉ KOVÁNÍ -- nadpraží h min. 260 mm (kolejnice pohon kotna do do trop pøed krytem pržin) - - nadpraží nadpraží - nadpraží h h h min. min. h 0 min. 260 mm 260 mm mm (kolejnice (kolejnice pohon pohon kotna do do do trop nadpraží trop před nad krytem pøed krytem pržin) pržin) pržin) - nadpraží h min. 0 mm (kolejnice pohon kotna do nadpraží nad krytem pržin) - - nadpraží h h min. 0 mm (kolejnice pohon kotna do do nadpraží nad krytem pržin) - otění (L a R >= 100 mm) LK=y LK=y+400 LK=y+400 LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VH = oa hřídele VF = výška otvor + nadpraží VP = průjezdná výška garáže LK = délka horizontálních kolejnic A VF=y+260 VF=y+260 VF=y+260 VF=y+260 VH=y+170 VF=y+260 VH=y+170 VH=y+170 VH=y+170 VA=y+110 VH=y+170 VA=y+110 VA=y+110 VA=y+110 VA=y+110 A A y y y VP=y =y =y =y =y L>=100 L>=100 L>=100 x xx A - A xx R>=100 R>=100 R>=100 UPOZORNĚNÍ: V případě rčního ovládání může podní čát dolní ekce v otevřené poloze zatínit až 150 mm otvor. V případě plochy vrat nad 11 m 2 zatíní podní ekce v otevřené poloze až 200 mm. V případě požití integrovaných dří m prahem e zatínění průjezdné na podní čáti dolní ekce zvětší o dalších 5 mm. -SNÍŽENÉ KOVÁNÍ -- nadpraží - nadpraží h min. h 120 min. mm 140 mm (do max. plochy 10 m 2 ) - nadpraží h min. 160 mm (do max. plochy 12 m 2 ) nadpraží h min. 120 mm -- otìní -(L otění (L a R (L >=100 a R >= mm) 100 mm) - - otìní (L (L a a R >=100 mm) A A A VF=y+120 VF=y+120 VF=y+120 VF=y+120 VF=y+140/160 VF=y+120 VA=y+67 VA=y+67 VA=y+67 VA=y+67 VA=y+67 VA=y+70 L>=100 L>=100 L>=100 y y y y y+790 y+690 y+690 LH=y+610 LH=y+710 LH=y+610 y+690 LH=y+610 y-40 VP=y x A - A xx xx y-40 y-40 y-40 y y-80 R>=100 R>=100 R>=100 LEGENDA: y = výška otvor x = šířka otvor VA = výška tojky VF = výška otvor + nadpraží LEGENDA: VP = průjezdná výška garáže y LEGENDA: y = výška LH otvor = délka po o hřídele x y y x = šíøka výška otvor otvor VA x = x = šíøka výška tojky otvor VH VA VA = oa výška høídele tojky VF VH = výška oa otvor høídele + nadpraží VP VF VF = prùjezdná výška výška otvor garáže + + nadpraží LH VP = délka = prùjezdná po po o høídele výška garáže LH LH = = délka UPOZORNĚNÍ: po po o høídele V případě rčního ovládání může podní čát dolní ekce v otevřené poloze zatínit až 150 mm otvor. Jelikož je box měrem dolů, tak vždy omezí průjezdovo výšk o 80 mm, za podmínky, že ekce nezatíní průjezd více. V případě plochy vrat nad 11 m 2 zatíní podní ekce v otevřené poloze až 200 mm. V případě požití integrovaných dří m prahem e zatínění průjezdné na podní čáti dolní ekce zvětší o dalších 5 mm. POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM. EXCELLENT LOMAX & Co.r.o. 8

9 VZHLED VRAT (DELTA, PRAKTIK) kazeta lamela tředový li bez liů nepravidelné rozložení kazet kazeta lamela tředový li bez liů nepravidelné rozložení kazet Barvy a dekory vrat bílá (tcco) brown 66 (tcco) ilr (tcco) bílá (hladká 06) ilr (hladká 06) antracit (hladká 06) RAL/NCS doglaie 217 (fólie) rtikal 206 (fólie) balamico 22 (fólie) nátřik dle vzorník RAL/NCS oregon 219 (fólie) nbam 218 (fólie) mahagon 205 (fólie) bahenní db 215 (fólie) cherry 226 (fólie) Tablka barev (barvy - RAL odtíny) Název barvy vrat bílá brown 66 černá ilr antracit doglaie 217 rtikal 206 balamico 22 oregon 219 nbam 218 mahagon 205 bahenní db 215 cherry 226 kód nejbližší barvy RAL 9010 NCS 60 Y60R RAL 20 RAL 9006 RAL 7016 RAL 802 RAL 800 RAL 800 NCS S65 Y20R RAL 8011 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8004 Pozn.: nejbližší barvy jo požity při požadavk na la komponent k rčitým vratům POZOR!!!: U širokých vrat je vyoká pravděpodobnot, že vlim půobení lnečních paprků dojde k dočaném průhyb ekcí. Tento jev je způoben přeršením tepelného mot mezi m a vnitřním plechem ekce (efekt bimetalového pák) a ovlivňje jej barva vrat (tmavší = větší pravděpodobnot průhyb), šířka vrat (širší = větší pravděpodobnot průhyb), natočení vrat na jih (otočeno více na jih = větší pravděpodobnot průhyb). Tento jev je bohžel neodtranitelným fyzikálním jem a je to jako takový nereklamovatelný. DELTA/PRAKTIK LOMAX & Co.r.o. 9

10 DOPLŇKY CREATIVE NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA A A 1 A 2 A A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 Technické změny vyhrazeny DELTA LOMAX & Co.r.o. 10

11 DOPLŇKY CREATIVE NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA A A 1 A 14 A 15 NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA C C 1 C 2 C C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 Technické změny vyhrazeny DELTA LOMAX & Co.r.o. 11

12 DOPLŇKY CREATIVE NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA C C 10 C 11 NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA V V 1 V2 V 2 V V 4 V4 V 5 V 6 4. V 7 V 8 V9 Technické změny vyhrazeny DELTA LOMAX & Co.r.o. 12

13 DOPLŇKY CREATIVE NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA V V 10 V 11 NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA W W 1 W 2 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Technické změny vyhrazeny DELTA LOMAX & Co.r.o. 1

14 POHONY SOMFY DEXXO y Dexxo Celková délka: DK11 = 154,6 / DK12 = 754,6,7 min Dexxo Compact RTS Délka pov: DK1 1 = / DK12 = 155 min Celková délka: DK11 = 154,6 / DK12 = 754,6 Délka pov: DK11 = / DK12 = 155 6,7 125 Kotní: DK1 = 2 981,7 / DK12 = 581,7 17 Kotní: DK11 = 2 981,7 / DK12 = 581,7 Délky kolejnic: DK1 1 = / DK12 = ,5 Délky kolejnic: DK11 = / DK12 = 500, Celková délka: DK11 = 127,6 / DK12 = 727,6 Délky kolejnic: DK1 1 = / DK12 = ,6 269,7 11,5 269,7 147,1 152, ,5,5 Celková délka: DK11 = 127,6 / DK12 = 727,6 Délky kolejnic: DK11 = / DK12 = ,6 269,7 11,5 269,7 65 olejnic ekèní vrata TA DEL 86,5 Tablka požitelnoti jednotlivých délek kolejnic ekční vrata DELTA vka Maximální výška 17 0V vrat DELTA celková délka kotní kolejnice závka Maximální výška vrat typ kolejnice pohon pohon 2V LHF STD DK , , lohy avírání tekce pøekážek Všechny rozmìry jo v mm Technické zmìny vyhrazeny! DK ,6 581, TECHNICKÉ PARAMETRY Jmenovité napì tí V/50Hz Pøíkon v voz (W) 120 TECHNICKÉ PARAMETRY Pøíkon Stand-by (W) 4 Jmenovité napětí 2V/50Hz Maximální tažná íla (N) 600 Max. rychlot zavírání (mm/) 120 Provozní zatížitelnot (cyklù/den) 20 Příkon v voz (W) 120 Tetování Elektrické zatížitelnoti krytí (cyklù) IP Příkon Stand-by (W) 4 Max. Provozní rychlot teplota otevírání (mm/) - 20 C / + 60 C 140 Maximální tažná íla (N) 600 Max. rychlot zavírání (mm/) 120 Integrované ovětlení 24V / 21W (objímka BA15) Elektrické krytí IP 20 Provozní zatížitelnot (cyklů/den) 20 Provozní Délka ovětlení teplota po zataní - 20 C / + 60 C Životnot (cyklů) Integrované Rádio freknce ovì tlení RTS 4,42 24V / 21W MHz (objímka BA15) Délka ovì tlení po zataní Max. rychlot otevírání (mm/) 140 Rádio Počet freknce ovládacích kanálů 2 RTS 4,42 MHz Poèet ovládacích kanálù 2 vor, bezpeènotní obvod rii (max. 10 cyklù/24 hod., tlaèítek é blikáním žárovky 17 86,5 Všechny rozměry jo v mm Technické změny vyhrazeny! Mechanické koncové polohy Zpomalení při otevírání i zavírání Vypínací atomatika - detekce překážek Odblo zevnitř Vtp tlačítko, infrazávor Výtp 24V DC / 500 ma Vtp zálohovací baterii (max. 10 cyklů/24 hod., nabíjení 72 hod.) Programování pomocí dvo tlačítek Chybové hlášení indikované blikáním žárovky max. plocha vrat 7 m Maják 24V / 15W 2 - Drátová kódová klánice - Klíčový pínač 4 - Externí anténa 5 - Záložní baterie 6 - Bezpečnotní infrazávora UPOZORNĚNÍ: Nelze vrata Praktik. U a LHF vrata v otevřené poloze zatíní cca 120 mm prjezdové. SOMFY LOMAX & Co.r.o. 14

15 POHONY MARANTEC COMFORT / EXCLUSIVE Comfort 260, 270, 280 Excli 650, 850, 1100 Celková délka: S11-L = 289 / S12-L = 59 / S1 = 4299 / S14 = 6709 / S15 = 8209 Celková délka = délka kolejnice mm *-1 * ,5 101,5 * , ,5 4,5 Délka pov: S11-L = 2408 / S12-L = 2658 / S1 = 418 / S14 = 5828 / S15 = 728 Délka pov = délka kolejnice mm 5 19,5 51,5 78 Profil cca 1/ délky kolejnice Délka kolejnice: S11-L = 80 / S12-L = / S1 = 4090 / S14 = 6500 / S15 = Konec kolejnice typ kolejnice Tablka požitelnoti jednotlivých délek kolejnic ekční vrata DELTA a PRAKTIK celková délka pohon kotní kolejnice pohon závka 2V Maximální výška vrat DELTA Maximální šířka vrat PRAKTIK STD LHF pohon na bok, pohon na bok, otění 540 mm 1200mm>otění>540mm S S S S S pohon nad vraty, otění > 1200 mm Všechny rozměry jo v mm Technické změny vyhrazeny! Technika úpory d ( Excli - bleline) Fnkce SPEED (poze Excli) Elektronické vypntí v koncových polohách Soft tart - oft top Pojitka ti nadzdvižení Vypínací atomatika - detekce překážek Blokovací ochrana Omezení doby chod Fnkce atomatického zavírání (poze infrazávoro) Odblo zevnitř Ovětlení pohon pínatelné dálkovým ovladačem Vtp tlačítko, infrazávor, bezpečnotní obvod Paměť chybových hlášení Samotatně gramovatelné rychloti chod t nataní čátečného otevření Počítadlo cyklů a údržby Výtp 24V DC / 250 ma Vtp zálohovací baterii BACK UP Programování a tavová hlášení na LCD-dipleji t nataní fnkce Back jmp Vtpy modly rozšíření (mimo EM 11) Motor Excli je nalakován černo matno barvo Motor Comfort je nalakován černo leklo barvo Doporčení: U vrat DELTA šířko nad 4800mm nebo plocho nad 11m 2 doporčjeme požití řetězové kolejnice. Technické parametry Comfort Excli Jmenovité napětí (V) 2 V / 50 Hz Příkon při voz (kw) 0,25 Příkon Stand-by (W) 4 0,6 Odběr d při voz (A) 1,1 Maximální tažná íla (N) Maximální plocha vrat Delta (m 2 ) 7,0 11,0 1,0 8,0 12,5 14,0 Maximální váha vrat Delta (kg) Maximální šířka vrat Praktik (mm) Provozní zatížitelnot (cyklů/den) Maximální rychlot (mm/) Elektrické krytí IP 20 Provozní teplota od -20 C do +60 C Noná freknce d.o. (MHz) 868, MHz / 4,92 MHz Kódování d.o. Mlti-bit (2 48 = cca 281,5 bilión kombinací ) Integrované ovětlení 1 x 8 LED modl Váha hlavy pohon (kg) 6,4 6,5 6,6 7,4 7,4 7,5 Comfort leklý kryt Excli matný kryt 15 MARANTEC LOMAX & Co.r.o.

16 Comfort Excli ílšentví Pøílšentví Comfort Comfort a Excli a Excli Special 5 Special 5 - Special nkovní 5 Special 5 nozový odblok tropní pohony Marantec Comfort a Excli Special 5 Special - nkovní - nkovní 5 5 nozový nozový odblok odblok tropní tropní pohony pohony Marantec Comfort Comfort a Excli a Excli - nkovní nozový odblok tropní pohony Marantec Comfort a Excli PŘÍSLUŠENSTVÍ Pøílšentví - nkovní PRO COMFORT nozový - Urèení - nkovní odblok A nozový délky Comfort EXCLUSIVE odblok tropní odblok objednání: pohony a tropní Excli Marantec pohony Comfort Marantec a Excli Comfort a a Excli Urèení Urèení délky odblok a) 700mm délky odblok - DELTA - nadpraží objednání: Special 5 Urèení délky odblok objednání: max. 420mm - zámeèek mítìn v horní ekci 100mm pod táhlem motor Urèení délky Urèení odblok a) Special 700mm a) délky 700mm - DELTA - nadpraží max. 420mm - zámeèek mítìn v horní ekci 100mm pod táhlem - PRAKTIK DELTA - nadpraží otìní max. max. 540mm 420mm - zámeèek mítìn mítìn v polední v horní ekci ekci max. 100mm 100mm pod táhlem od táhla motor a) 700mm 5 odblok objednání: - nkovní nozový - DELTA - nadpraží max. 420mm - zámeèek mítìn v horní ekci 100mm pod táhlem motor a) - nozový - PRAKTIK odblok - otìní tropní max. 540mm pohony - Marantec Comfort polední a Excli ekci max. 100mm od táhla b) a) 700mm odblok objednání: 1700mm - - DELTA tropní DELTA PRAKTIK - - nadpraží pohony nadpraží - otìní max. Marantec vìtší 420mm Comfort než 540mm - 420mm - zámeèek a Excli a) 700mm - DELTA - nkovní - nadpraží nozový odblok nebo mítìní v zámk polední max. 1000m max. 100mm od táhla od motor táhla - PRAKTIK max. tropní 420mm pohony - otìní - Marantec, zámeèek Comfort max. 540mm mítìn a Excli - v horní mítìn ekci v 100mm v horní ekci polední pod ekci táhlem 100mm max. motor pod táhlem motor 100mm od táhla moto b) 1700mm b) - - DELTA nadpraží vìtší než 420mm nebo mítìní zámk max. 1000m od táhla motor - PRAKTIK PRAKTIK DELTA - - nadpraží - otìní pohon max. na vìtší 540mm boèní než tìnì 420mm -- a otìní nebo mítìn mítìní v vìtší než v polední zámk 540mm max. ekci nebo 1000m max. pohon 100mm od nad táhla od vraty od motor táhla motor a Urèení délky odblok - PRAKTIK Určení b) 1700mm délky - odblok objednání: otìní - DELTA max. objednání: 540mm - nadpraží - vìtší než mítìn 420mm v polední nebo mítìní ekci max. zámk 100mm max. od 1000m táhla od motor táhla motor b) b) Urèení b) 1700mm délky - - DELTA odblok PRAKTIK - PRAKTIK -- nadpraží - objednání: pohon na boèní tìnì a otìní vìtší než 540mm nebo pohon nad vraty a mítìn - pohon vìtší do na 1200mm boèní než než 420mm tìnì od táhla a nebo otìní mítìní motor vìtší než zámk 540mm max. nebo 1000m pohon od od nad táhla vraty motor a a) 1700mm - DELTA a) 700 mm - nadpraží - DELTA - PRAKTIK - max. nadpraží vìtší 420mm než max. - pohon 420mm - zámeèek - na nebo boèní mítěn mítìní tìnì v horní v a ekci horní zámk otìní 100 mm ekci vìtší max. pod 100mm táhlem než 1000m motor 540mm pod táhlem táhla nebo motor pohon nad vraty a a) 700mm - - DELTA nadpraží mítìn max. do 1200mm 420mm od - zámeèek táhla motor c) 2500mm - PRAKTIK DELTA - mítìní mítìn -- pohon zámk do na na 1200mm boèní tìnì do 1800mm od a táhla a otìní od motor vìtší táhla mítìn než motor než 540mm v horní nebo ekci pohon 100mm nad pod vraty táhlem a a - PRAKTIK -- otìní - pohon PRAKTIK max. na - otění boèní 540mm max. tìnì mm - do a otìní 1200mm mítìn mítěn vìtší v polední od v než polední táhla 540mm ekci max. motor ekci 100 nebo mm max. od pohon táhla 100mm motor nad od vraty táhla a motor motor c) b) 2500mm 1700 c) - DELTA - PRAKTIK DELTA - mítìní - otìní max. zámk 540mm do 1800mm - od mítìn táhla - PRAKTIK DELTA - nadpraží - mítìní větší než 420 do do zámk 1200mm nebo do mítění 1800mm od 2000mm od zámk táhla max. od motor 1000 táhla mm motor od táhla v polední motor b) 1700mm - DELTA c) 2500mm - mítìn nadpraží - DELTA do 1200mm - mítìní od táhla zámk motor do 1800mm od táhla motor ekci max. 100mm od táhla mot c) c) 2500mm - PRAKTIK vìtší b) 1700mm - - DELTA PRAKTIK - DELTA PRAKTIK - pohon než -- mítìní na boční 420mm - nadpraží - mítìní těně zámk a otění nebo zámk vìtší zámk do větší mítìní do než do 1800mm než 420mm do mm 2000mm zámk nebo od pohon max. nebo od od táhla od nad táhla mítìní motor táhla vraty 1000m a od motor mítěn táhla do motor 1200 mm od táhla motor c) 2500mm -- DELTA PRAKTIK c) mm mítìní - - pohon DELTA - PRAKTIK - mítění zámk na boèní zámk do - mítìní tìnì 1800mm do a otìní zámk od od táhla vìtší táhla do motor než 2000mm motor 540mm od nebo táhla pohon motor zámk nad max. vraty 1000m a od táhla motor Pozn.: - PRAKTIK Zámek - mítìní - PRAKTIK - odblok - PRAKTIK - PRAKTIK do - mítění 1200mm zámk - je - mítìní zámk - do pohon od 2000mm do pøípadech táhla zámk na boèní motor od od do táhla do tejný, táhla 2000mm tìnì motor motor mìní a otìní od od táhla e poze vìtší motor než délka 540mm bovden nebo a ocelového pohon nad lanka. vraty a c) 2500mm Pozn.: Zámek odblok je mítìn do 1200mm od tejný, táhla mìní motor e poze délka bovden a lanka. Pøi Pozn.: - požadavk Zámek odblok na delší nozový je odblok pøípadech lze tejný, nejkratší mìní e rzi poze (rep. délka vyžít bovden poze a ) ocelového a v cyklitických lanka. DELTA Pozn.: Zámek - mítìní odblok zámk je je do 1800mm pøípadech tejný, od táhla mění e motor tejný, poze mìní délka bovden e poze a ocelového délka lanka. bovden a ocelového lanka. Pozn.: Zámek Pozn.: Pøi c) 2500mm - na DELTA delší - mítìní nozový odblok zámk lze do 1800mm nejkratší od táhla rzi motor (rep. vyžít poze ) a v potøebách Pøi odblok - zakopit delší ocelové je nozový lanko odblok bovdenem lze v požadované nejkratší e rzi délce (rep. a nozový vyžít poze odblok a ) mítit a kdekoliv v cyklitických Pøi PRAKTIK Při požadavk Zámek je - mítìní odblok na delší na delší pøípadech nozový zámk je odblok nozový do 2000mm tejný, lze pøípadech odblok mìní od nejkratší tejný, mìní e délka bovden a ocelového lanka. lze táhla e poze rzi motor (rep. nejkratší délka vyžít bovden poze ) rzi (rep. a ocelového a v cyklitických vyžít poze lanka. ) a v cyklitických na vrate Pøi potøebách Pøi požadavk potřebách zakopit zakopit na na - delší PRAKTIK ocelové nozový ocelové lanko - mítìní lanko bovdenem lanko odblok bovdenem zámk v lze požadované lze v 2000mm nejkratší požadované délce v a nozový od rzi táhla odblok délce (rep. délce motor mítit a nozový vyžít a nozový kdekoliv poze odblok na vratech. Pøi požadavk na odblok ) mítit mítit a a v kdekoliv v cyklitických kdekoliv na na vrat vr potøebách delší nozový zakopit odblok ocelové lze lanko nejkratší bovdenem rzi v (rep. požadované vyžít poze délce a ) nozový a v odblok cyklitických mítit kdekoliv na vra potøebách Pozn.: Zámek zakopit potøebách odblok ocelové je zakopit lanko ocelové pøípadech bovdenem lanko tejný, v požadované bovdenem mìní e poze v v délce požadované délka a nozový bovden délce odblok a a ocelového a nozový mítit odblok lanka. kdekoliv mítit na vratech kdekoliv na na vrate Pøi požadavk na Pozn.: delší Zámek nozový odblok EP je lze 141 nejkratší pøípadech rzi tejný, (rep. mìní vyžít e poze ) délka a bovden v cyklitických a ocelového lanka. potøebách zakopit Pøi požadavk ocelové lanko na delší bovdenem Převodník nozový v připojení požadované odblok ovládacích lze délce prvků nejkratší a nozový e ytémovo rzi odblok kabeláží (rep. mítit Command vyžít kdekoliv poze do pohonů na ) vratech Comfort a v cyklitických a EP Excli 141- vtp MS-BUS (RJ konektor vyoeným pojišťovacím kolíkem). potøebách zakopit ocelové EP lanko 141 bovdenem v požadované délce a nozový odblok mítit kdekoliv na vr Bez Pøevodník EP EP tohoto 141 pøipojení ovládacích prvkù e ytémovo kabeláží Command EP 141převodník není možné komponenty e ytémovo kabeláží EP 141 připojit!!! pøipojení prvkù e kabeláží do Pøevodník EP pohonù 141 Comfort pøipojení a Excli ovládacích - vtp prvkù MS-BUS e ytémovo (RJ konektor kabeláží vyoeným Command Pøevodník do pohonù Comfort pøipojení a Excli ovládacích - vtp prvkù MS-BUS e ytémovo (RJ konektor kabeláží Command Pøevodník Pøevodník pojiš ovacím pøipojení do pohonù Comfort kolíkem). a Excli - vtp MS-BUS (RJ konektor vyoeným do pohonù ovládacích pøipojení Comfort prvkù ovládacích kolíkem). a Excli e ytémovo prvkù - vtp e MS-BUS e kabeláží ytémovo kabeláží (RJ Command konektor Command vyoeným EP do pohonù 141 Comfort do Bez pojiš ovacím do pohonù tohoto pøevodník kolíkem). pojiš ovacím a Excli Comfort a není možné komponenty e ytémovo kabeláží pøipojit!!! Bez Bez tohoto kolíkem). - vtp a Excli MS-BUS - - vtp (RJ konektor MS-BUS (RJ vyoeným (RJ konektor vyoeným Pøevodník pojiš ovacím kolíkem). pøipojení pojiš ovacím není možné e kabeláží pøipojit!!! EP tohoto 141 ovládacích pøevodník kolíkem). není možné komponenty e ytémovo kabeláží pøipojit!!! Bez tohoto pøevodník prvkù e ytémovo kabeláží Command není možné komponenty e ytémovo kabeláží pøipojit!!! do Bez pohonù tohoto Comfort pøevodník Bez Bez tohoto a Pøevodník Excli není pøevodník možné - vtp není pøipojení komponenty MS-BUS možné ovládacích (RJ e komponenty konektor ytémovo vyoeným prvkù e ytémovo kabeláží ytémovo pøipojit!!! kabeláží kabeláží pøipojit!!! Command pojiš ovacím kolíkem). do pohonù Comfort a Excli - vtp MS-BUS (RJ konektor vyoeným Bez tohoto pøevodník není možné komponenty e ytémovo kabeláží pøipojit!!! pojiš ovacím kolíkem). EP 161 Bez tohoto pøevodník není možné komponenty e ytémovo kabeláží pøipojit!!! øílšentví Comfort a Excli Převodník připojení větelného LED maják CONTROL 950 do pohonů Comfort EP 161 a Excli do vtp MS-BUS.!! EP 161 Pøevodník EP EP pøipojení vìtelného LED maják CONTROL 950 do pohonù EP 161 EP pøipojení LED maják 950 do pohonù Comfort Pøevodník EP 161 a Excli pøipojení do vtp vìtelného MS-BUS. LED maják CONTROL 950 do pohonù Pøevodník Pøevodník Comfort a pøipojení do vìtelného Comfort a Excli do vtp vtp MS-BUS. LED maják CONTROL 950 do pohonù pøipojení vìtelného LED maják CONTROL 950 do do pohonù EP Pøevodník 161 pøipojení Comfort vìtelného a Excli LED do vtp maják MS-BUS. CONTROL 950 do pohonù Comfort a a Excli do do vtp MS-BUS. Pøevodník Comfort a Excli pøipojení do vìtelného vtp MS-BUS. LED maják CONTROL 950 do pohonù Comfort a Excli EP do 161vtp MS-BUS. Pøevodník pøipojení vìtelného LED maják CONTROL 950 do pohonù Comfort a Excli do vtp MS-BUS. EP 16 Světelné relé pohony Comfort a Excli. EP 16 Zatížitelnot EP Svìtelné EP 16kontaktů je 2V AC / 10A. EP 16relé pohony Comfort a Excli. EP 16 EP relé pohony Comfort a Zatížitelnot Svìtelné EP 16 relé kontaktù pohony je 2V Comfort AC / a 60W. Excli. Svìtelné relé kontaktù pohony je 2V Comfort AC a / 60W. Excli. EP Svìtelné 16 relé Svìtelné Zatížitelnot kontaktù je 2V AC / 60W. Zatížitelnot pohony relé Comfort pohony kontaktù a Excli. Comfort a a Excli. je 2V AC / 60W. Svìtelné Zatížitelnot relé kontaktù Zatížitelnot pohony je 2V Comfort kontaktù AC a / Excli. je 60W. je 2V AC AC / / 60W. Zatížitelnot kontaktù EP 16 je 2V AC / 60W. Svìtelné relé pohony Comfort a Excli. Command Zatížitelnot 107 kontaktù je 2V AC / 60W. 107 Ovládací Command trojtlaèítko 107 Command rèené pohony Comfort 260, 270, 280 a Excli 650, Command Command rèené pohony Comfort 260, 270, 280 a 650, 850, Ovládací trojtlaèítko 107 Toto tlaèítko rèené e pøipojje pohony dvìma Comfort vodièi 260, na vork 270, a do Excli pohon. 650, Ovládací 107 Ovládací trojtlačítko 850, trojtlaèítko rčené pohony Toto tlaèítko rèené Comfort e pøipojje pohony 260, 270, 280 dvìma Comfort a Excli vodièi 260, 650, Command na 270, vork a Excli do pohon. 650, Ovládací trojtlaèítko , Ovládací Pomocí 850, Toto trojtlaèítka Toto tlaèítko tlaèítka e je pøipojje možné dvìma implnì vodièi ovládat na vork pohon 1+2 (v režim do pohon. 850, rèené trojtlaèítko tlačítko tep by tep Pomocí Toto e připojje tlaèítko pohony rèené dvěma tlaèítka e Comfort vodiči pohony pøipojje 260, na vork Comfort je možné dvìma 270, do 260, pohon. vodièi a ovládat na Excli 270, 280 vork pohon , a a Excli 650, Ovládací trojtlaèítko (v do režim pohon. 850, Toto Pomocí 850, tep by te otevøít - top trojtlaèítka - zavøít...), tlaèítka aktivovat je možné ovìtlení implnì pohon ovládat a zablokovat (v režim pohon ti tep jakékoliv by tep Pomocí tlaèítko trojtlačítka rèené e Toto tlačítka tlaèítko pohony Command otevøít - trojtlaèítka pøipojje je možné e e Comfort top tlaèítka dvìma implně pøipojje je vodièi ovládat 260, dvìma 270, možné na pohon 280 implnì vork vodièi (v režim a Excli 1+2 na na tep pohon ovládat do vork pohon. by tep650, 1+2 do do pohon. 850, Toto otevřít Pomocí a (v režim pohon tep ti by te otevøít tlaèítko - top - trojtlaèítka - i top e zavřít...), pøipojje aktivovat pomocí - zavøít...), tlaèítka d.o. dvìma ovětlení (vše aktivovat je e je vodièi možné pohon deaktivje ovìtlení na a implnì vork zablokovat pøi výpadk pohon 1+2 ovládat do ti pohon. a napájení). zablokovat jakékoliv Pomocí trojtlaèítka pohon ti jakékoli otevøít tlaèítka Ovládací aktivaci - top je i trojtlaèítko pomocí - možné zavøít...), implnì d.o. rèené (vše aktivovat ovládat e ovìtlení pohon pohony Comfort pøi pohon (v režim pohon výpadk a zablokovat tep (v (v by režim tep tep by by tep Pomocí trojtlaèítka aktivaci otevøít 260, pohon ti jakéko Soèátí aktivaci tlaèítka i pomocí d.o. -- top i dodávky pomocí je -- zavøít...), možné (vše e deaktivje d.o. implnì při výpadk je i 9 (vše aktivovat bm e dvovodièového deaktivje ovládat napájení). ovìtlení pohon pøi pohon výpadk (v režim a kabel. a zablokovat napájení). tep 270, by 280 tep otevøít top Sočátí - zavøít...), a Excli 650, aktivaci dodávky Soèátí 850, i aktivovat pomocí je i 9 bm dvovodičového dodávky dodávky d.o. ovìtlení Toto tlaèítko i (vše 9 i bm 9 bm e pohon kabel. pohon ti jakékoliv otevøít - top - aktivaci zavøít...), dvovodièového pøipojje deaktivje pøi výpadk dvìma kabel. vodièi kabel. napájení). i i pomocí aktivovat d.o. ovìtlení (vše e e pohon deaktivje a zablokovat a zablokovat pøi pøi výpadk pohon pohon napájení). ti ti vork jakékoliv jakékoliv 1+2 do pohon. aktivaci aktivaci i i pomocí pomocí Soèátí Soèátí d.o. d.o. (vše (vše dodávky i 9 bm dvovodièového kabel. Pomocí dodávky e e deaktivje deaktivje trojtlaèítka je i i 9 tlaèítka 9 bm pøi pøi bm dvovodièového výpadk výpadk napájení). napájení). je možné implnì kabel. ovládat pohon (v režim tep by te Soèátí Soèátí dodávky dodávky je je i i 99 bm bm dvovodièového dvovodièového kabel. kabel. otevøít - top - zavøít...), aktivovat ovìtlení pohon a zablokovat pohon ti jakék aktivaci i pomocí d.o. (vše e deaktivje pøi výpadk napájení). Command 108 Soèátí dodávky 108 Programovací 108 je i 9 bm dvovodièového kabel. Programovací Command jednotka Command 108e ytémovo kabeláží rčeno zapojení do MS-BUS (RJ jednotka 108 e ytémovo kabeláží rèeno zapojení do MS-BUS Command jednotka e kabeláží rèeno zapojení do (RJ Programovací konektor vyoeným 108 konektor pojišťovacím kolíkem). Command 108 vyoeným jednotka e pojiš ovacím ytémovo kolíkem). kabeláží rèeno zapojení do MS-BUS Sočátí Programovací Programovací dodávky je ytémový (RJ konektor jednotka kabel e o délce ytémovo bm. kabeláží rèeno zapojení do MS-BUS Soèátí (RJ konektor dodávky jednotka vyoeným je ytémový e pojiš ovacím ytémovo kabeláží kabel o délce kolíkem). rèeno (RJ bm. zapojení do do MS-BUS Programovací Ntné jednotka (RJ Soèátí konektor některé e e ytémovo peciální dodávky dodávky vyoeným aplikace kabeláží (např. je ytémový je pojiš ovacím rèeno e tropním kabel kabel o délce o kolíkem). zapojení pohonem zapojení do namontovaným MS-BUS do MS-BUS na otění, (RJ konektor nebo (RJ vyoeným vrata konektor Praktik vyoeným pojiš ovacím kolíkem). délce bm. bm. Soèátí Soèátí pojiš ovacím dodávky hlavo pohon je ytémový kolíkem). nad oblokem). kabel o délce bm. Soèátí dodávky Command je je ytémový dodávky 108 kabel je je ytémový o o délce kabel bm. bm. o o délce bm. Programovací jednotka e ytémovo kabeláží rèeno zapojení do MS-BUS (RJ konektor vyoeným pojiš ovacím kolíkem). Soèátí dodávky je ytémový kabel o délce bm. 16 MARANTEC LOMAX & Co.r.o.

17 POHONY MARANTEC DYNAMIC DYNAMIC x.bae Hřídelový pohon průmylových ekčních vrat. Řídící jednotka Control x.bae 2/400V řízení v režim mrtvého mže mechanickým nataním koncových poloh optická ignalizace polohy vrat pomocí LED barevně odlišené vorkovnice vorkovnice klidový obvod, konnční tlačítka a ovládací prvky Command možnot připojení ignálního maják bezpotenciálový kontakt vrata-otevřeno nebo vrata-běží nebo vrata-zavřeno volně k požití (například blokaci vyrovnávacího můtk) dodatečná fnkce amodržení měr otevírání UPOZORNĚNÍ: Nozové ovládání možné poze z interiér. Zavírání možné poze v režim TOTMANN. Elektrické parametry 95/19 75/24 80/19 60/24 Jmenovité napětí YN~ / 400/2 / ~ / 2 V 2 V Freknce 50 Hz 50 Hz Odběr d Y2,0 /,5A Y2,0 /,5 A 0,6A Příkon za voz 0,7kW 0,7kW Doba chod pohon S - 60 % S - 25 % Výtp přílšentví - - Krytí pohon IP 65 (koncovka IP44) IP 65 (koncovka IP44) Třída ochrany I I Protorové požadavky montáž Mechanické parametry 95/19 75/24 80/19 60/24 Krotící moment 95 Nm 100 Nm Jmenovité otáčky 19 ot./min 24 ot./min Nozové ovládání řetězem délka 8m (4m pod hřídel) řetězem délka 8m (4m pod hřídel) Max váha vrat 550 kg 250 kg Otatní parametry 95/19 75/24 80/19 60/24 Rozměry 428 x 104 x 294 mm 428 x 104 x 294 mm Hmotnot 14 kg 14 kg Rozah teplot -20 až +60 C -20 až +60 C dení pohon 19 ot./min., +SK, VK, VK-G 24 ot./min. STD, LHF, SK MARANTEC LOMAX & Co.r.o. 17

18 POHONY MARANTEC DYNAMIC DYNAMIC x.pl Hřídelový pohon průmylových ekčních vrat. DYNAMIC x.pl FU Hřídelový pohon průmylových ekčních vrat. Elektrické parametry DYNAMIC x.pl Elektrické parametry DYNAMIC x.pl FU 95/19 75/24 80/19 60/24 150/19 125/24 100/0 Jmenovité napětí YN~ / 400/2 /Δ ~ / 2 V 2 V Jmenovité napětí 2 V Freknce 50 Hz 50 Hz Freknce 50 Hz Odběr d Y2,0 /Δ,5A Y2,0 /Δ,5 A 0,6A Odběr d,8 A Příkon za voz 0,7 kw 0,7kW Příkon za voz 0,55 kw Doba chod pohon S - 60 % S - 25 % Doba chod pohon S - 60 % Výtp přílšentví 24 V/200mA - Výtp přílšentví 24 V/200 ma Krytí pohon IP 65 (koncovka IP44) IP 65 (koncovka IP44) Krytí pohon IP 65 Třída ochrany I I Třída ochrany I Mechanické parametry Mechanické parametry 95/19 75/24 80/19 60/24 150/19 125/24 100/0 Krotící moment 95 Nm 75 Nm Krotící moment Nm Jmenovité otáčky 19 ot./min 24 ot./min Jmenovité otáčky ot./min Nozové ovládání řetězem délka 8 m (4m pod hřídel) řetězem délka 8m (4m pod hřídel) Provozní otáčky 6-6 ot./min Maximální váha vrat 550 kg 550 kg 250 kg Nozové ovládání řetězem délka 8 m (4m pod hřídel) Maximální váha vrat 250 kg Otatní parametry Otatní parametry 95/19 75/24 80/19 60/24 150/19 125/24 100/0 Rozměry 428 x 104 x 294 mm 428 x 104 x 294 mm Rozměry 428 x 104 x 2 mm Hmotnot 14 kg 14 kg Hmotnot 16 kg -20 až +60 C -20 až +60 C Teplotní rozah -20 až +60 C Control x.pl řídící jednotka Řídící jednotka Control x.pl gramovací trktra EOS karelový 8-mítný diplej Marantec gramování pře tlačítka v kryt řídící jednotky tlačítko mezipoloh miniatrní klíč blokaci ovládání v řídící jednotce atomatická detekce připojeného přílšentví možnot připojení konnčních tlačítek vtp MDS (Marantec Diagnotic Sytem) vtp přijímač dálkového ovládání Digital 180 vtp 2-drátovo fotozávor Marantec vtp fotozávor beznapěťovým rozpínacím kontaktem reléový výtp ignální maják vtp krocený kabel délka pojovacího kabel k pohon je 5 m pojovací ada kroceným kabelem a pínači pádových brzd odblok údržb MARANTEC LOMAX & Co.r.o. 18

19 POHONY MARANTEC DYNAMIC Dynamic x.pl SG - tropní průmylový pohon Afhängen der Antriebchiene Kolejnice K= 760 mm výšk vrat do 2500 mm Celková délka = délka kolejnice Kolejnice K=4 760 mm výšk vrat do 500 mm Délka pov = délka kolejnice + 74 Kolejnice M=5 760 mm výšk vrat do 4500 mm Kotní hlavního pohon = délka kolejnice - 25 Všechny rozměry jo v mm Technické změny vyhrazeny! Control x.pl Horní ekce nemí být kvůli pevnoti z ALW Průmylový tropní pohon Pro vrata e níženým m Řetězová kolejnice ALU Prodení na 2 V nebo 400 V Max. váha vrat 550 Kg ( 2 V max. váha 250 Kg) Externí řídící jednotka Délka pojovacího kabel k pohon je 10 m V adě obaženy pínače pádových brzd, čidla kontaktní lišt a krocený kabel. Parametry tejné jako DYNAMICU XS PLUS (viz tablka natr. 18) MARANTEC LOMAX & Co.r.o. 19

20 Integrované dře INTEGROVANÉ DVEŘE Standardní Nízký Integrované døe Standardní Standardní Nízký Nízký výška výška kliky kliky výška výška prah prah vìtlá vìtlá výška výška otvor otvor výška výška kliky kliky výška výška prah prah vìtlá vìtlá výška výška otvor otvor vìtlá šíøka otvor vìtlá 805, šíøka 905 otvor 805, 905 vìtlá šíøka otvor vìtlá 805, šíøka 905 otvor 805, Zobrazení je poze orientaèní. Technické zmìny vyhrazeny! Zobrazení je poze orientaèní. Technické zmìny vyhrazeny! Zobrazení je poze orientaèní. Technické zmìny vyhrazeny! Zobrazení je poze orientaèní. Technické zmìny vyhrazeny! Fotka nebo D model Fotka nebo D model ho prah ho prah Detail Detail ho prah ho prah Fotka nebo D model Fotka nebo D model prah prah Detail Detail prah prah POZOR!!! POZOR!!! Pro montáž vrat integrovanými dømi mí být dodržena bezchybná tabní pøipranot, konkrétnì je ntné dodržet Pro montáž vrat integrovanými dømi mí být dodržena bezchybná tabní pøipranot, konkrétnì je ntné dodržet aboltní rovin podlahy a obo otìní. Pøi montáži je poté ntno potpovat obzvláštì peèlivì pøi rèování vodorovinnoti aboltní rovin podlahy obo otìní. Pøi montáži je poté ntno potpovat obzvláštì peèlivì pøi rèování vodorovinnoti a ekcí a jednotlivým vùlím na boèních pantech (ty by mìly být mítech tejné). ekcí jednotlivým vùlím na boèních pantech (ty by mìly být mítech tejné). Nedodržení nìkterého z dených parametrù mùže zpùobit nedoedntí nìkteré èáti zavøených døí. Nedodržení nìkterého dených parametrù mùže zpùobit nedoedntí nìkteré èáti zavøených døí. Integrované døe nejo vzdchotìné a vlim kvùli ntnoti zachovat montážní vùle mùžo vznikat míta, kdy niká Integrované døe nejo vzdchotìné vlim kvùli ntnoti zachovat montážní vùle mùžo vznikat míta, kdy niká vìtlo. vìtlo. POZOR: POZOR!!! Pro montáž vrat integrovanými dřmi mí být dodržena bezchybná tabní připranot, konkrétně je ntné dodržet Pro aboltní montáž vrat rovin integrovanými podlahy dřmi a obo mí být otění. dodržena Při bezchybná montáži tabní je poté připranot, ntno potpovat konkrétně je ntné obzvláště dodržet pečlivě aboltní rovin při rčování podlahy a vodorovinnoti obo otění. Při montáži je poté a ntno ekcí potpovat a obzvláště jednotlivým pečlivě při vůlím rčování na vodorovinnoti bočních pantech a ekcí (ty by a jednotlivým měly být vůlím na bočních mítech pantech tejné). (ty by měly Nedodržení být mítech některého tejné). z Nedodržení dených některého z parametrů dených může parametrů může způobit nedoedntí některé čáti zavřených dří. způobit nedoedntí některé čáti zavřených dří. Integrované dře nejo vzdchotěné a kvůli ntnoti zachovat montážní vůle můžo vznikat míta, kdy niká větlo. Integrované dře nejo vzdchotěné a kvůli ntnoti zachovat montážní vůle můžo vznikat míta kdy niká větlo. U integrovaných dří m prahem nelze kontaktní lišt. Parametry integrovaných døí Parametry integrovaných døí Prodení DIN pravé Standardní Standardní Standardní Nízký Nízký Nízký Prodení Prodení DIN pravé DIN pravé Standardní Nízký interiér Max.šířka Max.šířka vrat vrat mm mm 500 m 500 mm interiér interiér Prodení Dle DIN Dle- Levé DIN /- Pravé Lev é / Prav é Rám Rámdří eří Dle DIN AL - bez Levé AL přeršeného bez/ přeršeného Pravé tepelného tepelného mot mot Pov rchov á úprav a rám Dle DIN Levé Přírodní Pravé, RAL, NCS exteriér exteriér Povrchová úprava rám Samozav írač AL bez pøeršeného Přírodní ano tepelného, RAL, NCS ( očát mot exteriér dodáv ky ) Samozavírač Umítění v e v ratech AL bez pøeršeného ano min. ( tepelného 500 mmočát od kraje dodávky) mot (ideálně na třed) Umítění Standardní vratech šířka (SŠ) Pøírodní 800 mm (možno i 900mm) 810 mm (možno i 910 mm) Pøírodní min.,, 500 mm RAL, RAL, od kraje NCS NCS (ideálně na třed) Prodení DIN levé Standardní v ýška otv or (SVO, měřeno od čité podlahy ) od do mm - dle v ýšky v rat (v iz tr ) Standardní šířka (SŠ) 800 ano mm (možno (tandardnì) i 900 mm) 810 mm (možno i 910 mm) interiér Výška mítění kliky (od čité podlahy ) ano od (tandardnì) 840 do mm - dle v ýšky v rat (v iz tr ) Standardní Výška prah výška otvor (SVO, měřeno od čité podlahy) od do / / 200 mm mm - dle vrat (viz tr mm 29) min. 500mm od kraje Výška (max. mítění šířka v rat kliky (od dano čité podlahy) v ýšk prah) min. od ( mm do / mm od / - dle kraje 5 000) vrat (viz tr. ( ) mm) Prodení DIN levé exteriér Výška Maximální prah úhel (VP) otev ření 805 mm 125 (omezeno (možno zavi íračem) 905mm) 100 (omezeno AL f ilem) Prodení DIN levé Zatínění průchozí šířky křídlem dv eří 805 mm 90 / 150 (možno / 200 mm 25 mm 905mm) mm interiér 10 mm interiér (max. šířka vrat dano výšk prah) dle 000 / vrat / (viz tr. mm 21-22) 500 mm Blokov ání pohon ntno objednat Special 420 ( tropních pohonů nav íc Special 412) Maximální dle vrat (viz tr ) Kov ání úhel otevření 125 klika / klika nebo klika / kole (madlo) + tav ební v ložka + klíče Technické změny vyhrazeny! dle o (omezeno zavíračem) 100 vrat (viz tr o (omezeno AL filem) 22) Zatínění Otev írání průchozí šířky křídlem dří dle vrat 25 mm(viz tr. v ždy 21 měrem 22) 10 v en mm exteriér exteriér Blo pohon ntno objednat Special 420 ( tropních pohonů navíc Special 412) Kování klika / klika nebo klika / kole (madlo) + tabní vložka + klíče 20 Otevírání vždy měrem n ano (Special není oèátí) ano (Special 420 není oèátí) Zobrazení je poze orientační. Technické změny vyhrazeny! Max.šíøka vrat mm 500 mm Max.šíøka vrat 000 mm 500 mm Prodení Prodení Rám døí Rám døí Povrchová úprava rám Povrchová úprava rám Samozavíraè Samozavíraè Umítìní vratech Umítìní vratech Standardní šíøka Standardní šíøka Svìtlá výška otvor Svìtlá výška otvor Výška mítìní kliky Výška mítìní kliky Výška prah 90 / 150 / 200mm mm Výška prah mm mm (max. šíøka vrat) ( 000 / / 5 000) ( 500 mm) (max. šíøka vrat) ( ) ( 500 mm) Blo pohon Blo pohon Kování klika / klika ; klika / kole Kování klika klika klika kole LOMAX & Co.r.o. Otevírání DELTA vždy mìrem n Zobrazení je poze orientační. 20

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA JIMI TORE

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA JIMI TORE SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA JIMI TORE SOUČÁST VAŠEHO DOMU Není náhoda, že fi rma JIMI TORE s.r.o. sídlí ve městě Kroměříži, jehož barokní skvosty jsou zařazeny do světového kulturního dědictví UNESCO.

Více

Kompletní katalog a ceník 2015/16. Střešní okna a příslušenství 2015/16

Kompletní katalog a ceník 2015/16. Střešní okna a příslušenství 2015/16 Kompletní katalog a ceník 2015/16 Střešní okna a příslušenství 2015/16 Platný od 1. 4. 2015 Tabulka rozměrů Rozměrová řada střešních oken Roto Designo Obsah VELIKOST 5 6 7 9 11 13 7 9 11 14 16 18 780 980

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55

Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Skříně pro rozvaděče CUBICO IP40, RAK IP55 Pro komerční prostory a průmyslové aplikace ONLINE NAKUPOVÁNÍ! VČETNĚ INFORMACE O DOSTUPNOSTI v kanceláři i na cestách s Live Phone Aplikací Skladem v centrálním

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS N V O N I A K kvalitní česká vrata na míru Garážová vrata - design lamela Garážová vrata - design kazeta Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického

Více

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam.

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam. super nabídka tel.: 380 331 830 tel.: 602 433 922 tel.: 603 816 716 zásilková služba - prodejna VELEŠÍN velkoobchod - maloobchod nám. J. V. Kamarýta 49 382 32 Velešín tel.: 380 331 830 fax: 380 331 091

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SHAFT-30 REVIZE 11.2010 1 OBSAH 1. Obsah.. 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce.. 3 2.2. Technické charakteristiky.. 4 3. Obsah dodávky. 5 4. Bezpečnostní pravidla.

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře

CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL. RAV LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace. pro byty, rodinné domy a kanceláře CENÍK 2015 / 16 RAS RESIDENTIAL pro byty, rodinné domy a kanceláře LIGHT COMMERCIAL pro kanceláře, obchody a technické aplikace DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

Nový řídicí systém SLIO přináší jedinečný koncept CPU + = 2. Do CPU vložíte VIPA SD kartu s licencí.

Nový řídicí systém SLIO přináší jedinečný koncept CPU + = 2. Do CPU vložíte VIPA SD kartu s licencí. 1 14 INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Nové SLIO CPU Nakonfigurujte si vlastní CPU! Nový řídicí systém SLIO přináší jedinečný koncept CPU Výhody SLIO CPU pouze 2 hardwarové

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více