3/ Krajská setkání zahájena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/ Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace zákona o veřejných zakázkách RUD Ďolík bude zasypán Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR věří ve zdravý rozum starostů V posledních dnech se vyostřily diskuse ohledně omezování poštovních služeb v malých obcích. Prostřednictvím médií, em i dalšími cestami se šíří vykonstruované informace, že Svaz měst a obcí ČR se ke státnímu podniku Česká pošta chová velmi vstřícně, podporuje její záměry, a to bez ohledu na zájmy obcí. Jedna z posledních tiskových zpráv, vydaná Sdružením místních samospráv ČR, dokonce hovoří o námluvách Svazu s Českou poštou. Je pravdou, že Svaz s Českou poštou vede o optimalizaci sítě poštovních poboček intenzivní jednání již od roku 2008, tedy shodou okolností od roku, kdy SMS ČR vzniklo. Svaz si uvědomuje blížící se liberalizaci trhu s poštovními službami i to, že pokud nedojde k vzájemné dohodě obcí a Pošty do doby její transformace na akciovou společnost, může se stát, že názor samosprávy už později nemusí nikoho zajímat. Veškerá jednání jsou proto vedena s cílem najít přijatelná řešení, jak poštovní služby v obcích, kde je stávající pobočka nevytížená a ztrátová, zachovat. Je také faktem, že přestože Svaz s Poštou uzavřel koncem roku 2009 smlouvu o partnerství a s jejím vedením probíhala další dílčí jednání, z regionů přicházely zprávy, že zaměstnanci Pošty nejednají se starosty jako s partnery, mnohdy vystupují až direktivně a záměr měnit model poskytování služeb v obcích jim oznamují velmi pozdě. Svaz proto vyvolal další jednání s představiteli Pošty, a aby ukázal dobrou vůli a svoji otevřenost, přizval k němu i své dosavadní partnery zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR a předsedu SMS ČR. Toto zásadní, možno říci i přelomové jednání, se uskutečnilo 8. února 2011 při jednom z pravidelných zasedání Komory obcí v Kanceláři Svazu. Po téměř čtyřhodinové diskusi se zde Česká pošta zavázala, že o plánovaných změnách bude dotčené obce informovat minimálně 6 měsíců v předstihu, podá jim údaje o vytížení tamní pobočky a nákladech na její provoz. Ve společném prohlášení, které bylo výstupem jednání, dále Česká pošta deklarovala, že předloží takové řešení, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele České republiky (podrobněji uvnitř zpravodaje). Je proto alarmující, že několik dní poté, 14. února 2011, vydává SMS ČR informaci a doporučení pro starosty, kde toto společné prohlášení vzešlé na půdě Svazu vydává za svoji dohodu s Českou poštou a radí starostům, jak v jeho duchu mají postupovat v případě, že budou zástupci České pošty osloveni. Rovněž je nanejvýš zarážející, že SMS ČR napadá podpis Memoranda následně podepsaného mezi Českou poštou a Svazem, ve kterém Svaz sice deklaruje, že podpoří úsilí České pošty o optimalizaci sítě poštovních poboček, ovšem za předpokladu, že v území bez odpovídající dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou nedojde k zásadnímu omezení základních poštovních služeb. Velmi podstatné je ale to, že Česká pošta zde deklaruje, že počítá s dlouhodobým pokračováním projektu pobočkové sítě, a vyjadřuje své přesvědčení, že tento projekt nebude ohrožen ani případnou privatizací České pošty. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR proto apeluje na všechny starosty: Nepodléhejte vykonstruovaným útočným tvrzením, za kterými nelze spatřit nic jiného než snahu zviditelnit se a lacino získat potenciální členy. Mediální výkřiky s použitím nepřesných a zavádějících informací nikomu nepomohou, a nejméně pak malým obcím. Zjistěte si vždy nejprve sami všechny dostupné informace a utvořte si na celou věc vlastní úsudek. Jedině seriózním a odpovědným jednáním můžeme společně dojít k rozumnému řešení.

2 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU POSLANCI ŘEŠÍ NERUDOVSKOU OTÁZKU: KAM S NÍM? Objem elektronického odpadu v Evropě rapidně roste, proto se tímto problémem zabývají již i poslanci Evropského parlamentu. Navrhují, jak zlepšit systém zpracování elektronického odpadu, ať už jde o nefunkční ledničky nebo nepotřebné mobily. Nová pravidla by měla zlepšit sběr a recyklaci elektronického odpadu, omezit byrokracii a zabránit nelegálnímu vývozu tohoto odpadu mimo Evropskou unii. Je nepochybné, že tato směrnice jde správným směrem, neboť usiluje o změnu kvantitativních cílů sběru, o nastavení pravidel pro přeshraniční přepravu elektrických a elektronických zařízení a o harmonizaci administrativních kroků vůči povinným subjektům za účelem snížení byrokracie. A právě z důvodu nadměrné byrokracie odmítám definici výrobce na úrovni Evropské unie, a to i s ohledem na možnou vymahatelnost stanovených povinností ze strany členských států. V tomto případě bychom se měli řídit heslem, že když něco funguje, není důvod to nějakým způsobem měnit. Co se týče rozsahu působnosti směrnice, osobně preferuji uzavřený rozsah působnosti, protože se při otevření rozsahu působnosti obávám zahrnutí prakticky nerecyklovatelných zařízení či zahrnutí zařízení s dlouhou délkou životnosti, a tím ohrožení plnění dohodnutých cílů sběru. V tomto případě totiž zastávám názor, že když si stanovujeme nějaké cíle, měli bychom být nejenom ambiciózní, ale zejména realističtí a nezatěžovat více obce a města. Ing. Oldřich Vlasák předseda Svazu měst a obcí ČR poslanec Evropského parlamentu Aktuality ve zkratce Co s makroregionálními strategiemi? 9. únor 2011, Praha Na Úřadu vlády se za účasti zástupců ministerstev a Dunajského vedomostného klasteru uskutečnila neformální schůzka k definici makroregionálních strategií, jak je vnímá Česká republika. Makrostrategie pokrývají území několika států, které mají nějaké společné pojítko zatím to byla vždy voda. Jako první vznikla Baltská makrostrategie, druhou, jejíž součástí je i ČR, je Dunajská. Na těchto územích se definují projekty, které mají přeshraniční platnost. Může se jednat např. o projekty zajišťující čistotu některých povodí, které mohou být zdrojem pitné vody i v jiných členských státech EU. Příkladem projektu, který spadá do makroregionální strategie, může být již fungující přeshraniční projekt CENTROPE. Jeho snahou je koordinovat krajské a místní strategie v oblasti územního rozvoje, lidských zdrojů, vzdělávání nebo kultury. Partnery v projektu jsou kromě města Brna a Jihomoravského kraje také regiony a města ze Slovenska, Rakouska a Maďarska. V současnosti je projekt financován z iniciativy EU INTERREG IIIA. Postoj České republiky k makrostrategiím lze shrnout jako neutrální (tzv. 3 NE, která ČR prosazuje, znamenají nezatěžovat kvůli nim systém dotací EU požadavkem na další institucionální, finanční nebo legislativní změny). Zdrženlivost limituje ČR v možnosti využít tyto strategie ke svému prospěchu. Iniciační setkání k definování obsahu makrostrategií na Úřadě vlády by mělo pokračovat sektorovými schůzkami zástupců Úřadu vlády, Dunajského vedomostného klasteru a příslušných ministerstev k definování dílčích aktivit, které by mohly být součástí makroregionální strategie za ČR. Víte-li proto o nějakém projektu, jenž má přeshraniční dopad s pojítkem na řeku Dunaj, obraťte se na Svaz. Rádi bychom tyto projekty definovali a informovali o nich Úřad vlády. Jednání s ministrem kultury nejen o církevních restitucích 10. únor 2011, Praha Otázka vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je pro obce klíčová. Obce dnes mají na svém území rozsáhlé majetky a pozemky, s nimiž nemohou disponovat, a jsou tak omezovány ve svém rozvoji. Podle programového prohlášení vlády by mělo být konečné řešení narovnání státu a církví předloženo do konce roku Svaz ale toto období považuje za příliš dlouhé. Tento stav totiž brání i čerpání dotací. Požaduje proto, aby narovnání vztahů mezi státem a církvemi proběhlo v co nejbližší možné době. Podle vyjádření ministra dojde k uspíšení přípravy návrhu nového zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi a jeho předložení nejdéle do poloviny roku K jeho přípravě byla vytvořena i speciální pracovní skupina, jejímiž členy jsou čelní představitelé dotčených organizací. Ministr kultury Jiří Besser na jednání se zástupci samosprávy požádal starosty, aby vyčíslili alespoň přibližně škody, které jejich obcím v souvislosti s blokací církevního majetku vznikly. Podle dostupných informací Svazu je kvůli nedořešeným vztahům zcela blokováno asi 60 obcí. Ministr na jednání rovněž představil plánované kroky ministerstva v oblasti podpory regionální kultury a kulturního dědictví a zmínil připravovanou novelu památkového zákona, kde dojde ke změnám zejména při nakládání s archeologickým dědictvím. Zástupci všech přítomných organizací se shodli, že pro podporu zejména regionální kultury je třeba zajistit vícezdrojové financování s daleko vyšším příspěvkem krajů. Ministr slíbil, že k plošnému rušení stavebních úřadů nedojde 21. únor 2011, Liberec Novela stavebního zákona by měla zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Především o této problematice se z iniciativy poslance Skokana jednalo v libereckém Babylonu se starosty měst a obcí Libereckého kraje. K jednání byli přizváni i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Svazu Oldřich Vlasák. Ministr Jankovský ale starosty ubezpečil, že Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 3/2011 strana 2

3 nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou, plošné rušení tudíž vyvrátil. Novela zákona by podle jeho slov měla především zjednodušit přípravu některých staveb. Jako příklad uvedl dálnice, kde všechna potřebná povolení trvají ve srovnání se stejným procesem v zahraničí příliš dlouho. Hlavním kritériem pro to, jestli stavební úřad zůstane či nezůstane, bude počet jeho správních rozhodnutí, rozsah daného spravovaného území a kvalita vykonávané státní správy. Pokud ministerstvo plánuje zrušit stavební úřady u obcí, které vyřizují třeba jen deset podání za rok, měl by stát těmto obcím, které si vyškolily své pracovníky, ztrátu nějakým způsobem kompenzovat. Je důležité, aby před paragrafovým zněním zákona byla ještě provedena analýza současného stavu na stavebních úřadech, která samozřejmě přispěje k jeho zpřesnění. Novela zákona by se však měla zabývat i dalším problémem, kterým jsou nízké poplatky za vydávaná správní rozhodnutí. Podle poslední novely zákona v podstatě všechny ohlášky (ohlášené stavby) nejsou zpoplatněny a jenom tento krok znamenal snížení míry poplatků pro stavební úřady zhruba o polovinu. Nutné je řešit také velice nízký poplatek za stavební povolení či správní rozhodnutí u velké stavby typu supermarket či větší provozovny. Pouhý tisícikorunový poplatek vůbec neobnáší náklady spojené se stavbou. Novela zákona s určitými změnami o poplatcích již počítá. Prezidentské veto návrhu zákona o Úřadu práce ČR 23. únor 2011, Praha Prezident republiky Václav Klaus vetoval dne 23. února návrh zákona o Úřadu práce České republiky. Prezident své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednávání návrhu zákona na straně druhé. Podle prezidenta má připravovaná sociální reforma institucionální reformou končit, neměla by ji v žádném případě předcházet. Prezidentův názor na předmětný návrh zákona je tak zcela v souladu s názorem územní samosprávy. Samotný vznik Úřadu práce ČR nepředstavuje pro města a obce až takovou hrozbu, Úřad práce je však základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. A tato reforma počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek podle speciálních zákonů z úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, což dnes garantují právě obce. Územní samospráva vítá prezidentovo rozhodnutí nepodepsat předmětný zákon. Doufáme, že názor prezidenta zohlední i koaliční poslanci při dalším hlasování o návrhu, který tentokrát nepodpoří. Současná sociální reforma je začátkem konce sociální práce v České republice. Nový zákon o úřednících opět předmětem jednání 23. únor 2011, Praha Po dvou letech znovu začala jednat pracovní skupina k návrhu nového zákona o úřednících územních samosprávných celků. Skupina složená ze zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, příslušných odborů ministerstva vnitra, ředitelů krajských úřadů a tajemníků, ale i zástupce Svazu se pod vedením ředitele odboru veřejné správy PhDr. Roberta Ledvinky sešla v průběhu února hned dvakrát. Potřeba novelizace zákona o úřednících je dána také neustále odkládanou účinností zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona, který dle současného stavu už zřejmě nikdy účinnosti nenabude. Ze zadání vlády tak vyplynul úkol znovu předložit věcný záměr zákona o úřednících, který by komplexně postihoval úpravu práv a povinností úředníků veřejné správy. V mezinárodních srovnáních je totiž Česká republika z hlediska ochrany zaměstnanců ve státní správě na jednom z posledních míst. Základem věcného záměru je samozřejmě stávající úprava zákona č. 312/2002 Sb., která by měla být doplněna o řadu nových principů. Cílem a smyslem nové úpravy pak má být odpolitizování veřejné správy a dosazení patřičných odborníků na všechna úřednická místa. Věcný záměr zákona také počítá např. s ustavením funkce ředitele úřadu a to jak ředitele úřadu ministerstva, tak krajského úřadu i ředitele obecního úřadu (fakticky jde o stávající funkci tajemníka). Velký důraz navrhovaná úprava klade na systém vzdělávání úředníků, ale také jejich následného hodnocení a spravedlivého odměňování. Počítá se s možností zavedení benefitů obdobně jako v soukromé sféře. Z jednání Rozpočtového výboru 23. únor 2011, Praha Poslanecký Rozpočtový výbor přijal usnesení, aby dle stejného konceptu úhrady výpadku mezi zkráceným příspěvkem na přenesený výkon státní správy a předpokládaným navýšením daňových příjmů byly rozdíly hrazeny všem obcím III. typu, které zaznamenají ztrátu. Ministerstvo financí souhlasilo s navýšením objemu o zhruba 40 mil. Kč. Seznam se rozšiřuje ze 128 obcí na 186, které obdrží 50 % rozdílu. Zákon samozřejmě ještě musí projít třetím čtením, další jednání Sněmovny začíná 15. března. Na dotaz, jak se bude vyvíjet příspěvek v následujícím roce, zatím MF neodpovědělo, jen byl kladen větší důraz na výpočet MV. Projednávání tří novel zákona o loteriích bylo přerušeno do 6. dubna 2011, s cílem sjednotit je do jedné, kde základem bude vládní návrh. Pravomoc obcí by se měla zvýšit, návrh ČSSD počítá s oslabením vůle provozovatele při rozdělování odvodu z výtěžku. Bohužel, vláda se nepřiklání ke zkrácení platnosti již vydaných povolení, ale objevila se myšlenka účinnosti již od 1. července Došlo ke schválení vládního návrhu odlišného zdaňování zpevněných ploch. Byl podpořen také návrh poslankyně Řápkové, aby statutární města bez ohledu na velikost mohla uplatňovat sazbu dnes odpovídající pouze těm nad 50 tisíc obyvatel. Věcný návrh zákona nové daně z nemovitostí by měl být předložen až v dubnu V této souvislosti byl Svaz opětovně požádán, zda by nebylo možné využít spolupráce s dalšími obcemi při pilotních výpočtech. Jen na pilotních projektech lze odstranit případné chyby, které by se jinak v zákoně objevily - děkujeme za vaši ochotu. informační servis č. 3/2011 strana 3

4 Informujeme Klíčová chyba byla v komunikaci, přiznává Petr Zatloukal Vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika České pošty Petr Zatloukal se omluvil za špatné jednání některých zaměstnanců státního podniku Česká pošta při vyjednávání o novém způsobu vykonávání poštovních služeb v malých obcích. To by se nyní mělo výrazně zlepšit. Cílem transformačního procesu má být vytvoření optimální sítě poštovních služeben odpovídající současným podmínkám a hustotě osídlení území. Svaz měst a obcí ČR a Česká pošta, s. p., již v roce 2009 uzavřely dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách. Z dohody plyne závazek projednat se Svazem případy, kdy se Česká pošta a dotčená obec neshodnou, jakým způsobem zrušení tzv. kamenné pobočky nahradit. Dosavadní praxe v některých regionech ale byla poněkud odlišná. Starostové si stěžovali na mnohdy až direktivní přístup ze strany zaměstnanců České pošty, neserióznost jednání a pozdní oznámení o vlastním záměru. Marta Selicharová, Petr Zatloukal, Josef Bezdíček, Rastislav Horáček Petr Zatloukal hned v úvodu zdůraznil, že k transformaci České pošty je nutné přistoupit z důvodu velmi zastaralé sítě poštovních poboček, která neodpovídá dnešní hustotě osídlení a nevyhovuje už ani technicky. Celá akce byla ale podle jeho slov poněkud neslavně odstartována již v roce 2008, kdy se začalo mluvit o rušení 178 poboček. Česká pošta si uvědomila tuto počáteční chybu a nyní chce optimalizovat síť jinou cestou - změnou způsobu obsluhy (viz tabulka Typy poboček). Poštovní služby v omezeném rozsahu by pro občany mohly zajišťovat obce, nebo tamní obchodníci. V současné době je do nové podoby překlopeno 49 poštovních poboček, zhruba ve dvou třetinách případů poštovní služby vykonávají na obci, v jedné třetině je zajišťují živnostníci. Vyhodnocení tohoto pilotního projektu proběhne po třech měsících, tedy v dubnu. Typy poboček návrh České pošty předložený v roce 2010 Svaz proto zorganizoval další společné jednání zástupců Svazu s představiteli České pošty, na které přizval také zástupce Spolku pro obnovu venkova (SPOV ČR), Sdružení místních samospráv (SMS ČR) a Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP). Jednání se konalo 8. února 2011 v Kanceláři Svazu a Českou poštu zde zastupovali vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika Petr Zatloukal, ředitel odboru architektura pobočkové sítě Rastislav Horáček a tisková mluvčí Marta Selicharová (viz foto). Typ pobočky Vykonávané služby Pevná část odměny* Otevírací doba Výdejní místo I Výdej uložených zásilek 1470 Kč 1 hod./den Výdejní místo II Partner I Partner II Pošta Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Peněžní služby, výplata důchodů Vybrané služby Poštovní spořitelny Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Peněžní služby, výplata důchodů Služby Poštovní spořitelny Plná nabídka služeb 1890 Kč 1 hod./den 4410 Kč 3 hod./den 7350 Kč 5 hod./den * variabilní část činí pro všechny typy služeben 1,50 Kč za jednu provedenou transakci informační servis č. 3/2011 strana 4

5 Zástupci České pošty poukazovali také na to, že byť jsou státním podnikem, nedostávají na svůj provoz od státu žádnou dotaci. Musí se tudíž chovat jako subjekt, který ekonomicky podniká. Udržet poštovní pobočky ve stávající podobě na těch místech, kde se v průměru uskuteční sedm transakcí za den, je proto neudržitelné. Je pochopitelné, že takové pobočky jsou velmi ztrátové. Naopak ale dnes existuje mnoho lokalit, kde hustota obyvatelstva velice vzrostla a žádný typ poštovny tam nemají. Děje se tak především na rozhraní velkých měst, kde vznikají satelitní městečka. Ředitel Horáček zdůraznil, že celý transformační proces je připravován na základě zákaznických, nikoli ekonomických parametrů. tedy vědět, kterých obcí se změny do budoucna budou týkat. Kde se poštovní služby mají omezovat a kde naopak mají být nově zavedeny. Závěrem se všichni shodli na společném prohlášení, ve kterém Česká pošta mimo jiné ujistila starosty, že předloží takové řešení optimalizace poštovní sítě, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele ČR viz sloupek. Jednání byli přítomni také zástupci Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP) Zdeněk Juračka, který zároveň zastává i funkci prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, a Petr Zaremba. Závěry ze společného jednání zástupců České pošty a samosprávy 8. únor 2011, Kancelář SMO ČR Česká pošta deklarovala, že bude v rámci projektu Partner intenzivně pracovat na optimálním řešení, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele ČR. V současné chvíli řeší další využití poštovní sítě v souvislosti s hledáním nových obchodních příležitostí. Česká pošta se zavázala, že při jednáních s konkrétními obcemi bude předkládat informace o nákladech na provoz příslušné pobočky a jejím vytížení. V popředí Petr Zaremba a Zdeněk Juračka Josef Bezdíček za účastníky samosprávy konstatoval, že obce chápou potřebu České pošty reorganizovat strukturu pobočkové sítě tak, aby odpovídala dnešní hustotě osídlení a skutečným potřebám. Samospráva ale v diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí být brána jako rovnocenný partner. Vytipované obce pro změnu obsluhy musí být informovány v dostatečném časovém předstihu, měly by být seznámeny s vytížením pobočky v jejich obci a znát náklady na její provoz. Samosprávy by měly být také co nejdříve seznámeny s návrhem restrukturalizace pobočkové sítě, měly by K případnému převzetí poštovních služeb na malých obcí přistoupili velmi vstřícně. Dle jejich názoru by se jednalo o vzájemnou výpomoc, jelikož na venkově není jednoduché udržet nejen pošty, ale i prodejny. V současné době má COOP po republice síť tří tisíc prodejen, z toho asi dva tisíce právě v malých obcích. Pro ně by převzetí poštovních služeb neměl být žádný problém. Uvažují ale i o tom, že tam, kde je nyní pošta, ale nikoli prodejna, mohla by být v poštovních prostorách nově zřízena a poštovní služby by převzala. Pochopitelně vše hodlají důkladně projednávat s obcemi. Lenka Zgrajová Česká pošta souhlasila s požadavkem, že vytipované obce budou její zástupci informovat o zamýšlené změně formy poštovní obsluhy minimálně 6 měsíců předem. SMO ČR, SMS ČR a SPOV vyzývají Českou poštu, její dozorčí radu a Ministerstvo vnitra ČR jako zakladatele, aby zveřejnily tu část transformačního projektu, která se týká restrukturalizace pobočkové sítě. Dále vyzývají ke zveřejnění kompletního plánu optimalizace poštovní sítě včetně uvedení míst, kde má dojít ke změnám či novému zřízení služeb České pošty. SMO ČR, SMS ČR a SPOV vítají v této záležitosti také nabízenou spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. informační servis č. 3/2011 strana 5

6 Memorandum k projektu Pobočkové sítě O dva dny později dne 10. února 2011 došlo k podpisu Memoranda mezi Českou poštou a Svazem měst a obcí ČR. Text obsahuje dva body, které vymezují podmínky, za kterých Svaz bude podporovat činnost České pošty. Jde o obnovení důvěry mezi zástupcem samosprávy a významným státním podnikem, bez které nelze nadále o budoucnosti poštovních služeb v území jednat. Víra, že obě strany budou respektovat dohodnutý postup spolupráce, nám dává možnost opravdu hledat nejlepší řešení pro členské obce. MEMORANDUM k projektu Pobočkové sítě Preambule V roce 2010 byl Českou poštou zahájen projekt Pobočkové sítě (dále jen Projekt ), jehož cílem je přispět k optimalizaci její sítě poboček. V atmosféře spolupráce a při vědomí vzájemných nadstandardních vztahů Česká pošta i Svaz deklarují svou dobrou vůli a upřímný zájem na pokračování Projektu za podmínek uvedených v Dohodě o partnerství. V této souvislosti Česká pošta potvrzuje, že si je vědoma, že jednou z významných připomínek Svazu k Projektu je, že úsilí i finanční prostředky obcí vložené do Projektu mohou být ohroženy v případě budoucí privatizace České pošty. Ve stejném duchu pak Svaz deklaruje, že si je vědom významu, který Česká pošta přikládá jeho aktivní roli v realizaci Projektu. Z výše uvedených důvodů se Svaz a Česká pošta po vzájemné dohodě rozhodly vyhlásit toto MEMORANDUM, v němž deklarují následující skutečnosti: Memorandum svým podpisem stvrdili Oldřich Vlasák a Petr Zatloukal. I. Svaz podpoří úsilí České pošty o optimalizaci sítě poboček České pošty za předpokladu, že v území bez odpovídající dostupnosti prostřednictvím městské hromadné dopravy nedojde k zásadnímu omezení dostupnosti základních poštovních služeb. II. Česká pošta deklaruje, že počítá s dlouhodobým pokračováním projektu pobočkové sítě a vyjadřuje své přesvědčení, že tento projekt nebude ohrožen ani případnou budoucí privatizací České pošty. V Praze dne Jednání pokračují Další společné jednání o budoucnosti zajišťování poštovních služeb se konalo 24. února 2011 v budově České pošty. Vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika České pošty Petr Zatloukal na schůzce informoval, že samospráva není výhradním partnerem pro jednání, pro Poštu ale představuje přirozeného partnera. Dále konstatoval, že po jednání 8. února 2011 byl vydán pokyn, aby nedocházelo k oslovování dalších míst (nyní se vedou jednání o změně se 161 pobočkami). Běh šestiměsíční lhůty bude podle jeho slov nově počítán od zveřejnění seznamu tak, aby o jednání byli současně informováni rovněž občané dotčených obcí. Zveřejnění seznamů ale podléhá souhlasu vedení, jmenování nového generálního ředitele se očekává do zástupce SMS ČR, zda by mohlo omezit praktiky zasílání tiskových zpráv před samotným jednáním, které z logiky věci nemohou obsahovat pravdivé a přesné údaje. Všichni přítomní se závěrem shodli na potřebě pravidelných vzájemných konzultací, jejichž cílem bude nejen diskuze vztahující se ke strategickým rozhodnutím České pošty, s. p., ale především k řešení konkrétních podnětů z území. Ve spolupráci se Sdružením spotřebních družstev pak dojde k hledání řešení tam, kde kapacity samosprávy k zajištění poštovních služeb nebudou dostatečné. Příští společné jednání se bude konat v březnu. Mluvčí České pošty Marta Selicharová na jednání požádala o dohodu o způsobu mediální prezentace činnosti skupiny. S ohledem na citlivost tématu vyzvala informační servis č. 3/2011 strana 6

7

8 Krajská setkání představitelů samosprávy byla zahájena Svaz měst a obcí ČR v tomto roce organizuje již poosmé krajská setkání. První z nich se konalo v pondělí 14. února 2011 v kraji Vysočina, poslední proběhne 28. března 2011 v Praze. Cílem těchto akcí je získat názory a podněty starostů k aktuálně projednávaným tématům a ty pak využít k formulování stanovisek Svazu k jednotlivým problematikám. Právě pro vzájemné předávání informací mezi starosty, kteří mají neocenitelné zkušenosti z praxe, a odbornými pracovníky Kanceláře Svazu, kteří zase přinášejí novinky z různých jednání na ministerstvech a dalších centrálních institucích, se krajská setkání stala velmi oblíbenými. Krajská setkání jsou letos také určitou přípravou na nadcházející XII. Sněm Svazu, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011 v novém Kongresovém centru ve Zlíně. Jak jsme již několikrát připomínali, letos se jedná o Sněm volební, což znamená, že si delegáti Sněmu zvolí novou Radu, ta potom Předsednictvo a předsedu. Sněm dále vytyčí úkoly Svazu pro příští dvouleté období a očekává se, že schválí změnu Stanov spočívající jednak v přeřazení městysů z Komory měst do Komory obcí (důvod rozdílná výše členského příspěvku) a dále v systému hlasování tak, aby do budoucna bylo snazší zajistit usnášeníschopnost Sněmu. Při setkáních je přítomným prezentována také činnost Svazu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni (o hlavních aktivitách Svazu jsme souhrnně informovali v celorepublikovém čísle INS 1/2011). Speciálně je jim představen nový projekt Vzdělaný zastupitel, prostřednictvím něhož Svaz nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Z odborných témat legislativní povahy stojí v popředí zájmu plánované rezortní reformy. Od roku 2002 existuje více méně úspěšný smíšený model veřejné správy. Nyní však stát v poměrně výrazné míře začíná tento ustálený model rušit. Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s jednotným živnostenským úřadem, ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje superúřad práce, ministerstvo pro místní rozvoj chce plošně rušit stavební úřady na obcích se základní působností. Stát tedy začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat a koncentrovat výkon státní správy. Každé ministerstvo se ubírá vlastní cestou. I když z věcného hlediska lze s některými změnami souhlasit, např. se sjednocením výplaty sociálních dávek, není zřejmé, proč by zmiňované agendy měly přecházet na centrální úřady. Svaz se nebrání diskusi o změně kompetencí, které územní samosprávy vykonávají pro stát, avšak zásadně odmítá zcela nekoordinovanou snahu jednotlivých resortů, která v konečném důsledku ubere kompetence městům a obcím a negativně ovlivní život občanů, kteří si za poslední desetiletí na názvy a lokalizaci úřadů veřejné správy už zvykli. Pokud mají být jakékoli reformním kroky prováděny, musí jim předcházet důkladná analýza a jít o předem projednané a systémové postupy, na kterých by panovala všeobecná shoda mezi státem, obcemi a kraji. Svaz měst a obcí ČR proto zásadně nesouhlasí s plošným rušením stavebních úřadů na obcích se základní působností, s rušením živnostenských úřadů v obcích s rozšířenou působností, a přestože podporuje zpřehlednění a zjednodušení výplaty sociálních dávek, nesouhlasí s přesunutím výplaty dávkových systémů z obecních úřadů s rozšířenou působností na nově zřízený Úřad práce ČR. Velká pozornost je věnována také hernímu zákonu. Svaz měst a obcí ČR nadále důrazně trvá na posílení regulační role obcí při povolování hazardních her na jejich území. Trvá ale i na zachování místních a správních poplatků za provozování hazardních her. V případě, že ministerstvo financí bude podřizovat herní průmysl dani, jak nyní zamýšlí, měl by její výnos směřovat především do měst a obcí, ve kterých je hazard provozován. Zástupci menších obcí se snad ve všech krajích velice zajímají o připravovanou optimalizaci poštovní pobočkové sítě, kolem které se v poslední době rozpoutala vlna emocí. Svaz v této záležitosti oslovil otevřeným dopisem zástupce měst a obcí (viz úvodník), aby zamezil šíření nejasných a vykonstruovaných tvrzení. Na krajských setkáních jsou pak starostové seznamováni s posledním vývojem situace, v tomto zpravodaji se problematice podrobněji věnujeme na str. 4, 5 a 6. Na krajských setkáních se hovoří ale také o otázce církevních restitucí, o přípravě nového zákona o odpadech, o změně financování ve školství, o tom, co přinesla malá novela občanského zákoníku, co novela zákona o veřejných zakázkách atd. Ke všem těmto tématům vždy přinášíme průběžné aktuální informace na stránkách našeho zpravodaje, stejně tak jako novinky z celé široké oblasti financování obcí (aktuálně viz RUD, str. 15, a DPH, str. 16). Ze setkání na Vysočině

9 Vysočina, 14. února 2011 Na první setkání přijelo do Jihlavy asi sedm desítek starostů. Přivítal je předseda Svazu Oldřich Vlasák a jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. Pozvání přijali a do hotelu Gustav Mahler se vydali také předseda Senátu Milan Štěch, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátoři Miloš Vystrčil a Vítězslav Jonáš a poslankyně Jana Fischerová. Všichni hosté ve svých úvodních zdravicích nabídli přítomným zástupcům samosprávy otevřenou spolupráci a pomoc při řešení jejich problémů. Hned v úvodu se řečníci dotkli problematiky rozpočtového určení daní. Jaroslav Vymazal poznamenal, že v prvé řadě je třeba narovnat onu známou U křivku, nicméně nemělo by se tak dít na úkor jiných měst. Dále konstatoval, že osobně stále postrádá v balíčku sdílených daní daň spotřební, která je spolu s daní z přidané hodnoty jednou z daní progresivních. Mají-li tedy veřejné rozpočty dýchat společně, jak bylo několik let proklamováno, měly by mít města a obce na spotřební dani svůj podíl. Senátor Miloš vystrčil v souvislosti s chystanými rezortními reformami poznamenal, že stát si zřejmě neuvědomuje, že kdysi přistoupil na smíšený model veřejné správy a nyní nelze na tento smíšený model roubovat zase zpět model oddělený. Předseda Senátu Milan Štěch ujistil starosty, že ve věci regulace hazardu se Senát bude i nadále snažit, aby obce dostaly patřičné pravomoci k povolování hazardu na svém území a aby příjmy z tohoto odvětví směřovaly v odpovídající míře také do jejich pokladen. Na primátora Vymazala navázal předseda Senátu Milan Štěch. Podle jeho názoru je velmi nebezpečné pouštět se do provádění jakýchkoli větších změn v tomto zákoně bez toho, aniž by došlo ke shodě všech typů obcí. Nepředloží-li města a obce jednotné stanovisko a do Sněmovny přijde více návrhů, je třeba si uvědomit, že převážná část poslanců pochází z velkých měst a ti budou rozhodovat. Lehce se pak může stát, že se malé obce budou cítit neúspěšnými. Jednotné stanovisko samospráv je proto podle něho nanejvýš důležité. Na jeho slova krátce reagoval předseda Svazu Oldřich Vlasák, který předsedu Senátu informoval, že Svaz, jehož členy jsou jak malé obce, tak i velká města, má své jednotné stanovisko k otázce RUD. Těžko se ale hledá společné stanovisko s tak úzce zaměřenou lobbyistickou skupinou, jakou je Sdružení místních samospráv. V několika vystoupeních a diskusních příspěvcích byl kladen důraz na význam evropských peněz a na přípravu nadcházejícího programovacího období. V této oblasti ocenil spolupráci se Svazem představitel Asociace krajů Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. Několik aktuálních informací na toto téma podal také europoslanec Oldřich Vlasák. Jako člen výboru pro regionální rozvoj uvedl, že diskuse v Evropském parlamentu se nyní točí kolem přípravy nařízení, na co se budou evropské peníze využívat a v jakém rozsahu. Za jistě pozitivní lze označit tendence více využít ve prospěch venkova peněz evropského zemědělského fondu. Narovnat bude třeba podmínky čerpání ve všech fondech, tedy i uznatelnost DPH, a zjednodušit celou doprovázející administrativu. Účastníky krajského setkání na Vysočině přijeli pozdravit také hejtman kraje Jiří Běhounek, senátor Vítězslav Jonáš, poslankyně Jana Fischerová a senátorka Dagmar Zvěřinová. informační servis č. 3/2011 strana 9

10 Liberecký kraj, 16. února 2011 V Liberci zaplnili účastníci sál do posledního místa. Živá diskuze se rozproudila hned po závěrečné prezentaci dopoledního programu, ve které pracovníci Kanceláře Svazu představili možnosti financování potřeb obcí z evropských fondů po roce Starosta Michael Canov z Chrastavy si posteskl, že obce nemají k tomuto tématu dostatek informací. Dostalo se mu odpovědi, že Kancelář Svazu se přípravě příštího programovacího období po roce 2013 pečlivě věnuje a prostřednictvím měsíčníku Informační servis a webových stránek o aktuálních věcech pravidelně informuje. Je třeba si je přečíst a v případě nejasností je možno kontaktovat svazovou Kancelář. Starosta Ralska Miloš Tita poukázal na velkou náročnost zpracování projektu a obrovskou byrokracii s tím spojenou. Obce jsou nuceny najímat si drahé konzultantské firmy, které ale ne vždy jsou spolehlivé. Uvítaly by, pokud by Svaz mohl členským obcím doporučovat osvědčené a vyzkoušené firmy. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech v reakci uvedl, že vytvoření podobného informačního kanálu požadoval Svaz již dříve po ministerstvu pro místní rozvoj. To ale odmítlo s tím, že by tím mohla být narušena hospodářská soutěž. Při hledání spolehlivé a osvědčené firmy je dobré využít zkušeností ostatních starostů. V diskuzi po legislativním bloku vystoupil jako první starosta Příšovic a člen Rady Svazu Antonín Lízner. Upozornil, že o tom, jakým směrem se bude svazová práce ubírat, rozhodují především sami starostové, jak svou činností ve specializovaných pracovních komisích, tak i formou připomínek a podnětů, které do Kanceláře Svazu zasílají. Připomněl, jak důležitá je také účast na květnovém Sněmu, neboť zde si starostové sami určí priority Svazu na další dvě léta. Setkání v Liberci otevřelo rovněž další téma přímou volbu starostů. Miloš Tita z Ralska seznámil ostatní se zkušenostmi z partnerské obce v Polsku, kde je přímá volba zavedena. Pokud starosta nemá oporu v zastupitelstvu, stává se jeho starostování spíše bojem o přežití. Podobné názory jsou známy i ze Slovenska. Miloš Tita dále přiblížil přítomným starostům průběh setkání k sociálnímu začleňování, které se uskutečnilo 14. února 2011 v Novém Bydžově (podrobněji viz str. 18). Dle jeho slov se zabývalo spíše represivními opatřeními, sám postrádal návrhy opatření preventivních, které by zejména menším obcím a městům mohly pomoci. František Chlouba z Rychnova u Jablonce nad Nisou se otázal přítomných starostů, zda někdo z nich má zkušenosti s podáním žaloby na určení výše nájemného v souvislosti s jeho deregulací. Pokud se na zvýšení nájemného pronajímatel a nájemce nedohodnou a je podána žaloba, nemusí nájemce dle svých zkušeností nejen platit nájemné v původní výši, ale nemusí jej po dobu rozhodování platit vůbec. Do diskuse se v Liberci zapojili také Antonín Lízner, Miloš Tita a Michael Canov. informační servis č. 3/2011 strana 10

11 Moravskoslezský kraj, 21. února 2011 Téměř stovka účastníků se sjela na krajské setkání do Ostravy. Zde se asi nejvíce diskutovalo o znečištění ovzduší. Jan Lipner z Horní Suché, který vystoupil i jako zástupce Svazku měst a obcí okresu Karviná, uvedl, že nový zákon o ochraně ovzduší je bezzubý, neboť neumožňuje kontrolovat emise z vytápění domácností. Jan Černota z ostravského městského obvodu Hošťálkovice zkonstatoval, že je to další důkaz toho, že je třeba, aby každému novému zákonu předcházela důkladná analýza jeho cílů a dopadů. Přítomní byli v této souvislosti upozorněni na výzvu pro podávání žádostí o dotaci na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Žádost o podporu mohou podávat obce, svazky obcí a příspěvkové organizace obcí, termín podání žádostí ke Státnímu fondu životního prostředí je do 31. května Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč. Starosty přijel do Ostravy přivítat hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, po jeho pravici Zdeněk Osmanczyk, primátor Havířova, a Ingrid Štegmannová z Kanceláře Svazu. Živá debata se rozvinula také okolo novely zákona o veřejných zakázkách, jejímž obsahem je mimo jiné snížení limitů pro zakázky malého rozsahu o 50 %, povinné zveřejňování životopisů zakázek či zrušení zakázky, pokud nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky. Právě poslední podmínka by zejména malým obcím mohla přinést velké komplikace, neboť není jisté, zda se tři nabídky vždy sejdou. Novela zákona vzbudila emoce, obce mimo jiné argumentovaly tím, že zatímco ony se snaží chovat zodpovědně a na vše vypisují výběrová řízení, stát se stejným způsobem vždy nechová. I v Moravskoslezském kraji se ukázalo, že starostové jsou v drtivé většině proti přímé volbě starostů. Stanovisko Svazu k této problematice bylo formulováno již na IX. Sněmu v roce 2005 ve Žďáru nad Sázavou, kde se delegáti vyslovili proti přímé volbě. Účastníci krajského setkání byli toho názoru, že Svaz by v otázce jejího zavedení neměl přistupovat na žádné kompromisy. Přímá volba starostů bude také jedním z důležitých témat nadcházejícího květnového XII. Sněmu ve Zlíně. Nechyběla ani kritika plánovaných rezortních reforem. Kroky jednotlivých rezortů přítomní označovali za nesystémové, nekoncepční a oddalující veřejnou správu občanům. Starosta Bohumína a senátor Petr Vícha dodal, že Senát neschválil návrh zákona o Úřadu práce ČR, ve kterém mimo jiné našel více než 100 chyb. Starostka Velké Polomy a poslankyně Ludmila Bubeníková se vyslovila proti rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Na obcích I. typu by mělo být ponecháno rozhodování o stavbách, u kterých postačí jedno rozhodnutí. Podle poslankyně právě místní úředníci na malých obcích nejlépe znají tamní problematiku. Starostka Vratimova Dagmar Hrudová poukázala na skutečnost, že s obcemi je často nakládáno jako s nesvéprávnými subjekty. Mnohé aktivity není možné financovat jinak než pomocí dotací, vypracovávání projektů je pro obce bez pomoci poradenských firem velmi obtížné, při realizaci projektu se objevují duplicitní kontroly... Náměstek primátora Opavy Daniel Žídek vyzval k práci ve svazových komisích. Připomněl, že Kancelář Svazu pracuje na základě jejich stanovisek a doporučení. Seznámil přítomné se vznikem nové svazové pracovní skupiny pro řešení problematiky obecní policie. informační servis č. 3/2011 strana 11

12 Olomoucký kraj, 22. února 2011 I přes velmi mrazivé počasí, které v den konání krajského setkání v Olomouci panovalo, si do kulturního domu Lola našlo cestu více než šest desítek starostů. Přijeli i zástupci Parlamentu. Jeden z prvních řečníků poslanec Zdeněk Boháč ve svém příspěvku zkonstatoval, že někteří jeho kolegové v Poslanecké sněmovně zřejmě zapomínají, pro koho vlastně legislativu tvoří a nedbají o zájmy obcí a měst. Přitom jsou to především samosprávy a samotní občané, na které daná legislativa následně dopadá. Dodal, že věří v lepší a těsnější spolupráci se Svazem a ocenil kvalitní práci legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Za předsednický stůl v Olomouci usedli členové Rady Svazu Dalibor Horák, Zdeněk Brož, Ludmila Němcová (Kancelář Svazu), Ivana Dvořáková a Jana Vaníčková. Poslankyně Lenka Andrysová, členka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a cestovní ruch, požádala přítomné, aby připomínky, které podávají k legislativním normám, byly formulovány co nejkonkrétněji a nejjasněji, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním a časovým prodlevám. Narozdíl od mnoha starostů se pak vyslovila pro přímou volba starostů. Na její slova reagoval starosta Uničova Dalibor Horák, který, tak jako už někteří jeho kolegové v jiných krajích, upozornil na ne příliš pozitivní zkušenosti s přímou volbou ze sousedních států Polska a Slovenska. Podle jeho informací tam často dochází ke kupování hlasů za účelem prosazení zájmů určitého kandidáta, někdy i k lobbystickým nátlakům. Starosta Šumperka Zdeněk Brož kritizoval záměr rezortních reforem, které mají za cíl rušit na obcích některé úřady (viz úvod str. 8). Podle jeho přesvědčení tyto úřady poskytují občanům širokou škálu služeb v blízkosti jejich bydliště. Zrušením by došlo pouze k tomu, že budou muset opět překonávat zbytečnou vzdálenost kvůli vyřízení svých záležitostí a veřejná správa se jim ještě více vzdálí. Tvůrci legislativy si při své práci zřejmě neuvědomují, jaké překážky by toto rozhodnutí způsobilo obyčejným lidem. Do diskuse se zapojili poslanci Lenka Andrýsová, Zdeněk Boháč, Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka a také senátor Karel Korytář. informační servis č. 3/2011 strana 12

13 Zlínský kraj, 23. února 2011 Přes stále přetrvávající mrazivé počasí vážilo cestu i do zlínského Technického inovačního centra více než 60 představitelů měst a obcí. Podobně jako v ostatních krajích i zde k nejzajímavějším tématům patřily centralizace veřejné správy a rozpočtové určení daní. Přítomný poslanec Antonín Seďa souhlasil s názory starostů, že před jakýmkoli zefektivňováním veřejné správy je třeba provést důkladnou analýzu. Celý proces reformy veřejné správy se dle něho zastavil na mrtvém bodě, reforma nebyla dokončena a nyní dochází k dílčím nesystémovým změnám, které plíživě povedou k opětné centralizaci. Starosta Bílovic Jiří Dohnal ve svém vystoupení podpořil zachování stavebních úřadů na tzv. jedničkách. Sami mají s fungováním úřadu dobré zkušenosti, místní pracovníci znají lépe tamní poměry, obyvatele i terén, a to je vždy výhodou. Svaz z uvedených důvodů požaduje analýzu funkčnosti a efektivity jak stavebních, tak živnostenských úřadů, a to nejen z hlediska ekonomického, ale i demografického a sociologického. Radu Svazu ve Zlíně zastupovali Ladislav Kryštof z Uherského Brodu, Miroslav Adámek, primátor Zlína, Jiří Randus, starosta Zubří, Bohumil Škarpich, starosta Rusavy, a Jaroslav Budek, starosta Otrokovic. Starosta obce Oznice Přemysl Sousedík se zase zajímal o navyšování prostředků v rozpočtovém určení daní - očekává se, že část prostředků může přinést zvýšení DPH (viz článek na str. 16). Téma daně z nemovitosti a určení tzv. daňové zóny zajímalo starostu Rusavy a člena Rady Svazu Bohumila Škarpicha. Podle něho by toto lépe řešila navrhovaná komunální daň. Do oblasti školství zabrousil starosta Jarcové Ivo Veselý. Dotazoval se na konkurzy na funkci ředitele škol, které mají probíhat vždy po šesti letech. V odpovědi zaznělo, že první konkurzy mají proběhnout v roce 2013 nebo 2014, ale nebudou povinné. Obec se může sama rozhodnout, zda bude opětovný konkurz požadovat. Například na základě (ne) spokojenosti s dosavadní prací ředitele školy. Příliš časté legislativní změny kritizoval starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Úředníci na obcích nemají kapacitu na to, aby mohli znát veškeré zákony a sledovat i jejich neustálé novelizace. Jako příklad uvedl zákon o veřejných zakázkách. Dotkl se také problematiky rozpočtového určení daní, přičemž kladl důraz na rozpuštění národních dotací do tohoto systému, aby tyto peníze mohly obce využít dle svých potřeb a nemusely podstupovat složitý dotační proces. Jaromír Blažek, starosta Halenkovic, navrhl, aby byly zvýšeny daně u pozemků, které slouží pro spekulativní účely a nejsou svými majiteli řádně využívány. Poslanec Antonín Seďa přednesl také návrh ke zlepšení spolupráce se Svazem při tvorbě legislativy. Pro větší efektivitu navrhl zasílat připomínky k zákonům také na poslanecký klub. Zprávy z krajských setkání připravily Lenka Zgrajová, Jana Koubková a Barbora Veselá informační servis č. 3/2011 strana 13

14 POZVÁNKA Problematiky, které jsou nejvíce diskutovány na krajských setkáních, budou také tématy blížícího se KONGRESU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ, který se bude konat 14. dubna 2011 v Brně. Kongres tradičně pořádá Svaz měst a obcí ČR jako doprovodný program veletrhu URBIS v rámci stavebních veletrhů, zahájení je v hodin v Rotundě Pavilonu A. Témata: Rozpočtové určení daní Přímá volba starostů Centralizace veřejné správy K jednotlivým tématům vystoupí odborníci z příslušných ministerstev i pracovníci z Kanceláře Svazu. Věříme, že o daná témata projevíte zájem a využijete možnosti diskutovat o nich jak s přednášejícími, tak i se svými kolegy z různých koutů republiky. Přinese chystaná novelizace žádoucí změny v zadávání veřejných zakázek? Ministerstvo pro místní rozvoj již od léta loňského roku intenzivně pracuje na rozsáhlé novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Původní aktivita směřující ke zvýšení transparentnosti a průhlednosti veřejného zadávání byla vyvolaná Americkou obchodní komorou a vyústila ve vytvoření Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Do expertní skupiny vzniklé při této Platformě pravidelně docházel také zástupce Svazu. Platforma nakonec schválila balík 39 opatření, jejichž zavedením do českého právního řádu by mělo být dosaženo výrazného zlepšení situace v zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo s tímto souhrnem návrhu začalo pracovat a transformovat tato opatření do legislativní podoby konkrétních změn zákona o veřejných zakázkách. Pro tento účel se na půdě ministerstva začala scházet skupina expertů složená ze zástupců právě již zmíněné Platformy, dále ze zástupců příslušných ministerstev, ale také z představitelů Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od ledna roku 2011 byla navrhovaná opatření zveřejněna na webových stránkách kde mohla své připomínky uplatňovat široká odborná i laická veřejnost. Základní principy této novely zveřejnilo poprvé oficiálně ministerstvo pro místní rozvoj na semináři, který pořádalo dne 3. února 2011 v sídle Senátu České republiky. Seminář se zaměřil na změny ve veřejných zakázkách ve světle evropských zkušeností. Vystupovali zde odborníci z Velké Británie, Německa, Slovenska a Itálie, mezi jinými např. Tiziana Bianchi, která představila činnost italského Úřadu pro dohled nad veřejnými zakázkami a jeho působnost v boji proti korupci. Mezi zásadní navrhované změny zákona o veřejných zakázkách patří: snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu z dnešních 2 milionů (resp. 6 milionů u stavebních zakázek) na jednotný limit 1 milion korun nová povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré smlouvy nad Kč včetně všech dodatků měsíc před vyhlášením veřejné zakázky uveřejnit formou předběžného oznámení její ekonomické zdůvodnění zavedení nové kategorie tzv. významných smluv, u nichž budou zvláštní podmínky (finanční limity pro obce dle koncesního zákona) povinné zrušení zakázky, pokud nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky Snížení limitu odůvodňuje ministerstvo tím, že současně platné limity přesahují standard zavedený ve všech ostatních členských státech Evropské unie. Mělo by vést k navýšení procenta veřejných zakázek, které se budou povinně řídit zákonem o veřejných zakázkách. Ministerstvo si současně uvědomuje, že navržené snížení je velmi razantním zásahem do zákona, který přinese zvýšení administrativní zátěže zadavatelů a bude mít možný vliv i na délku zadávacích řízení. Svaz již v rámci expertní skupiny Platformy opakovaně upozorňoval, že tento krok značně zkomplikuje život mnoha obcím, obzvláště menším, které nemají zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek. Jako velmi kontroverzní opatření vidí Svaz také povinné zrušení veřejné zakázky v případě, že nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky. Je zde velké riziko, že se v některých případech (např. na specifické služby) ani tři nabídky nesejdou. Je nutné si uvědomit, že v různých regionech České republiky není nabídka firem stejná, takže může dojít k situaci, kdy i při opakovaném vypisování veřejných zakázek nebude možné zadávací řízení z nedostatečného počtu došlých nabídek uskutečnit. V krajních případech pak může dojít k paralýze činnosti obce. Nyní je již na zmíněné webové stránce k připomínkám paragrafované znění novely zákona o veřejných zakázkách. I k tomuto textu se může vyjadřovat široká veřejnost. Do oficiálního meziresortního připomínkového řízení půjde text novely na konci března. Navrhovanou novelu by měla v nejbližší době projednat Legislativní komise Svazu, dle jejích pokynů poté budou uplatněny připomínky v rámci oficiálního legislativního procesu. Svaz je připraven v této oblasti hájit zájmy obcí a měst a zabránit nadměrnému administrativnímu zatěžování obcí jako veřejných zadavatelů. Mgr. Iva Vejmelková legislativně- právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2011 strana 14

15 Diskuze o RUD: Ďolík bude zasypán Ministerstvo financí dne 21. února 2011 představilo kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by měl zvýšit především příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se situace řešila již v roce 2012 formou vyrovnávací dotace. Výpočty zohledňují prakticky všechny dlouhodobé požadavky Svazu. Zcela závazně se hovoří o rozšíření kritérií sdílení o počet žáků základních a také mateřských škol. Dotaci na žáka, která slouží k úhradě neinvestičních nákladů, by nadále získávaly pouze obce, které základní a mateřské školy zřizují. Navíc by získaly rovněž část ze sdílených daní. Váhu kritéria ministerstvo navrhuje ve výši 5 %, Ministerstvo financí rovněž souhlasilo s myšlenkou rozpuštění dotací do sdílených daňových příjmů. Předpokládaná aktualizace dotačních titulů však nenaplnila očekávání a navíc se tato snaha setkala s neochotou na straně výdajových ministerstev. Zejména z tohoto důvodu dojde k plošnému krácení všech dotací tak, aby výsledná částka 1 mld. Kč mohla být zapojena do rozpočtového určení daní. Částka má především sloužit k posílení daňových příjmů obcí okolo 5 tisíc obyvatel, jejichž příjmy na obyvatele jsou dnes nejnižší. Vzhledem k tomu, že účinnost novely RUD se předpokládá spíše od roku 2013, požádal Svaz, aby současně s přípravou státního rozpočtu na rok 2012 došlo k vyčlenění výše uvedené částky, která by těmto obcím byla poskytnuta formou neúčelového příspěvku. Od roku 2013 by se pak stejná částka stala součástí sdílených daní. Podle Ivana Černého, předsedy Finanční komise Svazu a zastupitele města Úvaly, je třeba nákladů souvisejících s daňovou reformou. Vynětí přírůstku inkasa totiž bude muset probíhat také prostřednictvím zákona o rozpočtovém určení daní a odhady mohou mít nakonec vliv na celkovou částku DPH rozdělovanou obcím a městům. Podle očekávání se na ministerstvu diskutovalo také o násobcích daňových příjmů na obyvatele mezi jednotlivými velikostními kategoriemi. Návrh nepředpokládá sjednocení výpočtu pro hl. m. Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, ale počítá s krácením jejich příjmů o zhruba 3 %, což u hl. m. Prahy předpokládá 1,1 mld. Kč a u tří magistrátních měst v součtu 0,5 mld. Kč. ačkoliv ještě před dvěma lety se uvažovalo o 7 nebo 8 %. V této souvislosti požádal Svaz ministerstvo o informaci, s jakou průměrnou částkou neinvestičních nákladů na žáka se v modelu počítá. Již dříve se hovořilo o odpovídající částce zhruba 8 tisíc Kč. Pro zhodnocení navrhovaného řešení je třeba výpadek daňových příjmů u obcí, které nezřizují školu, srovnat se souvisejícím snížením výdajů, které v současné době musí hradit obci se školou (novela školského zákona zde představuje nezbytnou součást celého záměru). situaci obcí a měst, která poskytují řadu služeb pro občany z okolních obcí, řešit co nejdříve a bez ohledu na možné průtahy při projednávání novely v Poslanecké sněmovně. Jiné velikostní kategorie Návrh předpokládá určité změny v hranicích jednotlivých pásem postupných přechodů, kde hraniční hodnotou by nemělo již být 5 tisíc obyvatel, ale 3 tisíce. Podle Jaromíra Jecha, výkonného místopředsedy Svazu, je však stále třeba především zohledňovat služby, které daná velikostní kategorie obcí vykonává. Nezřídka se zdá, že v přístupu ministerstva, ač velmi pečlivém, hrají roli pouze čísla a procenta, nikoliv skutečnosti, které odrážejí. Nevyslyšen zůstává požadavek zařazení spotřebních daní mezi daně sdílené mezi státním rozpočtem a rozpočty samospráv. Naopak se hovoří a do orientačních výpočtů budoucích zdrojů se zahrnují příjmy ze zdanění hazardu a upravená daň z nemovitostí. Zcela novým tématem se pak stal vliv předpokládaného zvýšení DPH pro účely úhrady Ze srovnání daňových příjmů na obyvatele (viz tabulka) podle ministerstva vyplývá, že v šesti obcích převyšuje tato hodnota příjmy hl. m. Prahy, která je současně krajem. Mediálně přitažlivý a značně zjednodušený požadavek trojnásobného rozdílu mezi nejbohatšími a nejchudšími tak dostává poněkud jiný rozměr. Zástupci hl. m. Prahy opětovně poukazovali na fakt, že jako kraj získává Praha podstatně méně než odpovídá počtu obyvatel. Korektní srovnání lze tedy provádět pouze po sečtení daňových příjmů obce a současně daňových příjmů na obyvatele příslušného kraje. Ministr financí již dříve uvedl, že nejprve předpokládá novelu RUD pro obce a až následně se budou řešit kraje. Ministerstvo je připraveno ihned zahájit práce na paragrafovém znění novely tak, aby její předložení Poslanecké sněmovně proběhlo ještě před letošními parlamentními prázdninami. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Srovnání příjmů ze sdílených daní (2009) Obce s nejnižším výnosem Počet obyvatel Výnos na obyvatele Obec N Obec D Obec V Obec M Obec K Obec V Obce s nejvyšším výnosem Počet obyvatel Výnos na obyvatele Obec K.H Obec P Obec P Obec K Obec S Sdílené daně bez daně z příjmů právnických osob hrazené obcí a daně z nemovitostí Záměrně nezveřejňujeme hodnoty obce Modrava, neboť jsou nesrovnatelné. Zdroj: ARISweb, zpracováno CCB-Czech Credit Bureau, a.s. informační servis č. 3/2011 strana 15

16 Předseda Svazu jednal s ministrem Schwarzenbergem Další z řady jednání s novými ministry proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 12. ledna Předseda Svazu Oldřich Vlasák nejprve informoval ministra Schwarzenberga o aktivitách Svazu na zahraničním poli a činnosti svazové Komise pro zahraniční spolupráci. Svaz dlouhodobě aktivně podporuje rozvoj samosprávné demokracie v zemích jižní a východní Evropy (nejnověji jde o aktivity směrem k Srbsku, Černé Hoře, ale i Ukrajině, dříve to bylo Bělorusko a další). Podpora spočívá zejména v přijímání delegací z těchto zemí a předávání zkušeností z různých oblastí fungování obcí a také v účasti na konkrétních projektech ve spolupráci s dceřinou organizací Svazu a VNG International MEPCO, s. r. o. Pokud jde o rozvojovou spolupráci, Svaz se účastní jednání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci při MZV, spolupracuje na přípravách koncepcí a projednává příslušná témata na vlastní Komisi pro zahraniční spolupráci. Skutečností však je, že aktivity měst na tomto poli nejsou příliš rozsáhlé, a dostupné finanční prostředky tak nejsou zatím využívány. Bylo dohodnuto, že jak MZV, tak Svaz budou místní samosprávy více motivovat k zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce. Města jsou totiž přirozenými partnery pro nestátní neziskové organizace, které se této problematice intenzivně věnují. Ministr Schwarzenberg také podtrhl důležitost rozvíjení partnerské spolupráce měst (tzv. town-twinningu). Důvěra v sousední země posílí podle něho teprve tehdy, když se lidé dobře poznají na místní úrovni, a k tomu má zakládání partnerství sloužit především. Vnímá to tak, že pokud jdou dobrovolní hasiči z partnerských měst nebo obcí spolu na pivo, tak je ten vztah úplně jiný. Předseda Vlasák ministra informoval, že při zprostředkování nových partnerství hraje Svaz významnou úlohu. Prostřednictvím svých webových stránek a měsíčníku INS informuje o tom, která města nebo obce hledají partnera, vytvořil a udržuje databázi partnerství a poskytuje poradenství při financování partnerských aktivit z dotačního titulu Evropské komise. Ministr požádal o zaslání informací o živých partnerstvích s okolními zeměmi (Polsko, Rakousko, Německo a Slovensko). Svaz měst a obcí ČR by uvítal uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, kde by byly blíže specifikovány konkrétní formy spolupráce. K tomuto požadavku se ministr Schwarzenberg vyjádřil kladně, zároveň požádal Svaz o podporu aktivit MZV spojených s komunikací příležitostí pro česká města, ale i podnikatele v oblasti vnější spolupráce EU a využití finančních nástrojů, které jsou pro tyto aktivity k dispozici. Mgr. Ingrid Štegmannová vedoucí odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Novela DPH: Pozor na knihu došlé pošty! S účinností od 1. dubna 2011 se zásadně mění podmínky pro uplatňování daně z přidané hodnoty na vstupu. Obce by se měly pokusit dohodnout s významnými dodavateli na způsobu předávaní faktur. Větší pozornost bude nadále třeba věnovat také činnosti podatelny. Ve Sbírce byla zveřejněna novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Schválená verze nezohledňuje pozměňovací návrhy Senátu, které vycházely mj. z podnětů členských obcí Svazu. Již od dubna tak budou plátci oprávněni uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém budou mít doklad (viz 73 je v odst. 2). Jde o zásadní změnu, neboť v současné době se nárok na odpočet vztahuje k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Možný skok ve sdíleném inkasu DPH Ministerstvo financí považuje tuto úpravu za krok k harmonizaci naší legislativy s evropským právem. Z toho lze dovodit, že Česká republika po celou dobu svého členství v Evropské unii používala v oblasti DPH úpravu, která nebyla harmonizována. Je samozřejmě možné, že Evropská komise na tento nedostatek v minulosti upozorňovala, avšak v posledních dvou letech není žádné řízení pro porušení povinnosti, tzv. infrigementy, v této oblasti zaznamenáno. Ostřížímu zraku Komise by stěží tak podstatné porušení povinnosti harmonizace uniklo. Myšlenka navázání nároku na odpočet daně na razítko podatelny, zatímco daň na výstupu bude stále sledována dle data zdanitelného plnění, naznačuje spíše fiskální záměr předkladatele. V jednom měsíci v průběhu roku 2011 přijde více či méně významný skok ve smyslu vyššího inkasa DPH, a to i při existenci přechodného ustanovení, které má zajistit plynulejší přechod na nový systém. V jednom měsíci tedy čeká veřejné rozpočty zvýšené inkaso, takto vzniklý posun nebude již plátcům nikdy vyrovnán. Odhadujeme, že hojným měsícem bude květen, kdy se v daňových přiznáních objeví daň z plnění uskutečněných v dubnu, avšak ponížená o podstatně menší objem daně na vstupu, neboť řadu faktur obdrží plátci až na začátku května. Podle nového systému mohou daň na vstupu zahrnout do přiznání až za květen. V následujících měsících se pak již situace opticky vyrovná. A to také z hlediska plynulosti inkasa DPH. Je pravděpodobné, že obce obdrží jednorázově vyšší podíl na sdíleném inkasu DPH. Honba za fakturou V případě významných částek tak může dojít k ohrožení naplánovaného toku peněžních prostředků. Jestliže obec provádí investici, z níž má nárok na odpočet, protože bude poskytovat zdanitelné plnění (typicky kanalizace), počítá s příjmy z nadměrného odpočtu z investičních nákladů jako se zdrojem financování v dalších informační servis č. 3/2011 strana 16

17 měsících. Za první měsíc po účinnosti novely obec pouze odvede daň na výstupu, ale pokud obdrží faktury později, nemůže následně počítat s příjmem z nadměrného odpočtu. Jediné řešení představuje dohoda s dodavatelem na datu zdanitelného plnění a způsobu doručení dokladu. Den zdanitelného plnění by se patrně měl pohybovat kolem 25. dne v měsíce. Přesvědčit kontrolní orgán, že dodavatel doručil fakturu fyzicky poslední den v měsíci ze svého sídla/účtárny na druhém konci republiky, se může ukázat jako problematické. Větší pozornost bude třeba věnovat také knize došlé pošty, případně častěji pracovat s elektronickými fakturami. Novela vyžaduje i zásah do účetních softwarů. Doporučujeme ověřit si, zda jejich poskytovatel pracuje na úpravě. Pravděpodobně přidá pole Datum přijetí dokladu a naváže ho na přiznání k DPH. Bude se DPH proplácet z dotací? Od ledna 2012 se u stavebních prací přechází na tzv. reverse-charge, v zákoně se hovoří o režimu přenesené daňové povinnosti. Znamená to, že daň na vstupu i na výstupu bude u určitých činností přiznávat a odvádět plátce, pro kterého se zdanitelné plnění poskytuje. Jde o systém směřující ke snížení daňových úniků, což lze samozřejmě považovat za adekvátní. Zároveň je však zřejmé, že obce nepatří mezi rizikové subjekty. Snaha Svazu směřovala k omezení systému reverse-charge tak, aby se nevztahoval na subjekty podléhající oběma zákonům o rozpočtových pravidlech. Argumenty zůstaly ze strany zákonodárců nevyslyšeny. Přijaté faktury za stavební a montážní práce od roku 2012 nebudou obsahovat výpočet DPH, ale pouze základy, sazby a informaci, že jde o přenesenou daňovou povinnost. Obec daň vypočte, avšak nezaplatí ji dodavateli, ale odvede finančnímu úřadu. Zvyšuje se administrativní zatížení, neboť kvůli kontrole bude třeba doplnit daňové přiznání o přehled všech obdržených faktur za stavební a montážní služby bez ohledu na částku faktury. Navíc v případě územních samosprávných celků či příspěvkových organizací vzniká vážný problém s dotacemi, neboť u nich je zpravidla prokazování čerpání uznatelných nákladů vázáno na došlé faktury od dodavatele (obsahující DPH). Nově se v případech, kdy obec nebude mít následně nárok na odpočet DPH (jedná se například o oblast výstavby komunikací, budování domovů pro seniory apod.), patrně změní způsob prokazování realizace výdajů. Pravděpodobnou variantu představuje předkládání daňového přiznání a výpisu z účtu dokazující snížení peněžních prostředků v podobě zaplacené daně. Zůstává však otázkou, zda současné dotační podmínky s takovým způsobem počítají. V souvislosti s nejasnými body aplikace novely zaslal Svaz ministerstvu financí otázky, které by měly posloužit jako vodítko pro slibovanou metodickou pomoc. Ministerstvo přislíbilo připravit rovněž informaci pro všechny poskytovatele dotací. Odpovědi zveřejníme v příštím InS. Zvýšené sazby DPH již od října 2011 Informace z počátku března naznačují, že míra nejistoty kolem DPH bude mnohem vyšší. Avizované zvýšení sazby daně z přidané hodnoty a vyvedení dodatečného výnosu na zvláštní účet si samozřejmě vyžádá změnu v zákoně o rozpočtovém určení daní. Svazu nezbývá než respektovat rozhodnutí vlády měnit také zásadně parametry většiny daňových zákonů v průběhu roku a s minimálním časovým prostorem. Snaha směřuje především k omezení rizika negativního dopadu na obce. Ze srovnání rozpočtů a skutečného plnění DPH za období vyplývají podstatné rozdíly mezi očekáváním a realitou, největší pak za rok 2008, kdy došlo ke zvýšení sazby z 5 % na 9 %. Na základě odhadu pak bude pravděpodobně stanoveno procento v zákoně o rozpočtovém určení daní. V případě nižšího výnosu však objem daní následně sdílených obcemi reálně klesá. DPH představuje v rozpočtech obcí zásadní a relativně stabilní daňový příjem. Výpadky, se kterými se obce setkaly v roce 2009 i 2010 z důvodu nedostatečného inkasa u daní z příjmů, byly alespoň z části uhrazeny inkasem z této jediné nepřímé daně. Celostátní výnos DPH (mld. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozpočet Realita Meziroční růst Poznámka ,1 236, ,5 255,19 42,4 18,8 zvýšení sazeb z 5 % na 9 % ,6 253,61 4,1-1, ,8 269,55-7,8 15,9 zvýšení sazeb z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 % ,1 novela , částečně reverse-charge Zdroj: Úvahy kolem DPH značně ovlivňují také jednání o budoucnosti rozpočtového určení daní (viz str. 15). Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

18 O sociálním vyloučení se jednalo v Novém Bydžově Nutně potřebujeme legislativní změny vztahující se k procesům sociální integrace, konstatovalo pět desítek starostů, které na svých územích řeší záležitosti sociálně vyloučených občanů a 14. února 2011 se sešli v Novém Bydžově. Vyzvali vládu, aby jim umožnila odebírání sociálních dávek a zakazování pobytu problémovým občanům. Cílem setkání bylo navázání aktivnější spolupráce v otázce řešení sociální inkluze. V průběhu jednání přítomní zástupci měst a obcí podepsali společné prohlášení, které obsahovalo návrh legislativních změn v oblasti sociálního začleňování, např. zvýšení vymahatelnosti dluhů nebo prolomení mlčenlivosti pro orgány sociální péče za účelem následného získání informací pro účely vymožení povinnosti v daňovém řízení. Představitelé Nového Bydžova seznámili přítomné s problémy sociální integrace, se kterými se potýkají na území města. Uvedli, že nesnáze jim způsobuje zejména romská komunita, která na teritoriu města žije. Mezi problémy, které musí město ve větší míře řešit, náleží např. vzrůstající počet osob nehlášených k pobytu, vysoká zadluženost domácností, vysoká kriminalita či gamblerství. Potíž vidí mimo jiné i v současné legislativě, která neumožňuje, aby dávky státní sociální podpory byly odejmuty ani při prokázaném zneužití. Prokazování zneužití těchto dávek je velmi složité, je-li jediným příjmem dávka v hmotné nouzi. V oblasti zaměstnanosti nemohou města uplatnit ani motivační nástroj, který řeší vedlejší pracovní poměr a je založený na bodovém hodnocení pracovníka. Vystavují se tím riziku porušení zákona. Ivana Řápková, poslankyně Parlamentu České republiky, představila opatření záchranný kruh a mobiliární exekuce, které byly ve městě Chomutov aplikovány ve vztahu k sociálně vyloučeným občanům, kteří měli vůči městu dluh. Poté seznámila přítomné s návrhy legislativních změn. Tyto návrhy se dotýkaly nejen sociálních dávek tak, aby byly předmětem dohody o srážkách, ale i zavedení sankce zákazu pobytu, která má být efektivním nástrojem obce proti přestupcům občanů bez trvalého pobytu. Jaromír Jech, Ivana Řápková a Pavel Louda Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu, reagoval na podněty, jenž zazněly v průběhu jednání. Poznamenal, že již Evžen Tošenovský, bývalý předseda Svazu, upozorňoval na vzrůstající problém sociálně vyloučených občanů. Posléze na Svazu vznikla pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování, která je stále aktivní. Ke vzniku Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách podotkl, že by byla lépe vnímána, pokud by ji vedli lidé, kteří mají zkušenosti starostů. Pokud nebude ve vedení Agentury starosta, nic se nezmění. Dále hovořil o herním zákoně, kdy Svaz pokračuje v úsilí o posílení pozice obcí a jejich regulační role v oblasti hazardních her. K reformě úřadů práce konstatoval, že by měla smysl, pokud by posílila pozici samospráv. Stát se v této reformě zaměřuje pouze na výplatu sociálních dávek a vynechává sociální práci, kterou každá obec vykonává. Hrozí nebezpečí, že do budoucna stát výkon sociální práce nezajistí. Svaz nesouhlasí s návrhem reformy úřadů práce. V závěru promluvy vybídl přítomné, aby problém sociálního vyloučení řešili představitelé měst a obcí společně a aby se k řešení této otázky připojili i starostové, kteří v současné době tento problém nemají. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Navázání úzké spolupráce Svazu a dobrovolných hasičů Setkání zástupců Svazu a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se konalo 18. února 2011 v Hradci Králové, vedlo k prohloubení spolupráce a dohodě o podepsání dokumentu, který bude tuto spolupráci deklarovat. ny obyvatelstva. Navíc se dobrovolní hasiči podílejí také na společenském životě obce, hlavně v oblasti sportu. Geneze dobrovolných hasičů v obcích má historické kořeny a na ty by se mělo navázat. Oldřich Vlasák Na začátku jednání předseda Svazu Oldřich Vlasák konstatoval, že jednotky dobrovolných hasičů jsou důležitým nástrojem obce nejen při provádění záchranných a likvidačních prací, ale i při plnění úkolů ochrahovořil také o snaze Svazu vytvářet podmínky pro činnost dobrovolných hasičů a o spolupráci s nimi, protože v konečném důsledku i taková podpora napomáhá k akceschopnosti sboru, který chrání životy a majetek obyvatel dané obce. Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu, mluvil o formě zapojení se do činnosti Svazu a příležitostech, prostřednictvím kterých lze zlepšit postavení dobrovolných hasičů. informační servis č. 3/2011 strana 18

19 Oldřich Vlasák, Ján Olšanský, Karel Richter a Jiří Orsák Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uvítal rodící se spolupráci a sdělil, že v tomto duchu bude informovat členskou základnu. Poznamenal, že obec často nemá nikoho, kdo by byl ochoten zasáhnout, když přijde velká voda nebo přívalový déšť, protože profesionální hasiči v některých případech nejsou schopni pokrýt celé území. Podle jeho slov se Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska rozhodlo navázat bližší spolupráci se Svazem zejména proto, že chtějí být aktivní také v oblasti legislativy. V současné době je pro ně sféra legislativy velmi důležitá, zvláště pak zákon o požární ochraně, ve kterém chybí ustanovení o preventistech obcí, anebo zákon o pojišťovnictví, který nezahrnuje dorovnání za pracovní úraz. V závěru jednání se přítomní dohodli, že vypracují dokument o vzájemné spolupráci, který bude následně podepsán. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu V odměňování členů zastupitelstev jsou zapotřebí změny Zástupci Svazu a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se sešli ke společnému jednání ve věci odměňování členů zastupitelstev. Aplikační praxe po loňských komunálních volbách ukázala, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích obsahuje některé drobné nedokonalosti v oblasti odměňování, které však v praxi mohou způsobit velké komplikace. Mnoho z těchto vad se samozřejmě dá odstranit výkladem zákona, který ministerstvo vnitra jako příslušný dozorový orgán poskytuje. Zkušenosti z posledních měsíců však naznačují, že v některých konkrétních případech by si situace zasluhovala zákonnou úpravu. Odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra od konání komunálních voleb v říjnu 2010 zaznamenal přes 600 dotazů směřujících k odměňování členů zastupitelstev a jiným praktickým otázkám souvisejícím s volbou nových orgánů obce. Velký počet tohoto druhu dotazů řešilo také legislativně-právní oddělení Kanceláře Svazu. Je tedy vidět, že mnohdy ani velmi praktická a informacemi nabitá metodická pomůcka vytvořená odborem dozoru a kontroly speciálně k těmto otázkám nepokryje všechny varianty situací, které na obcích mohou vzniknout. Jedním ze zásadních témat této společné schůzky bylo stanovení rozhodného dne pro výplatu odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce. Jak jsme již v minulém čísle Informačního servisu upozornili, ministerstvo vnitra vydalo k této věci své stanovisko, v němž deklaruje povinnost každého nového zastupitelstva schválit výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, neboť usnesení zastupitelstva o odměnách je svou povahou časově omezeno jen na funkční období tohoto zastupitelstva. Svaz k této věci zaujal odlišné stanovisko, které vychází z obecné platnosti usnesení zastupitelstva obce. Ministerstvo vnitra respektuje odlišné stanovisko Svazu, přesto trvá na svých argumentech. Jde pouze o výklad zákona, na který lze nahlížet z více stran. Zástupci odboru dozoru a kontroly nicméně uvedli, že v souladu s jejich stanoviskem postačí, pokud nově zvolené zastupitelstvo obce rozhodne o odměnách s odkazem na usnesení předchozího zastupitelstva, i v tomto případě však musí určit den rozhodný pro poskytování odměny (ten navíc nelze určit zpětně jako den předcházející příslušnému zasedání zastupitelstva). Takové usnesení s příslušným odkazem je již dle jejich názoru dostatečným rozhodnutím ve věci odměňování. Svaz se s ohledem na odlišná stanoviska obával toho, aby při přezkoumávání hospodaření nevznikaly obcím, kde o odměňování neuvolněných členů zastupitelstev nebylo po zvolení nového zastupitelstva rozhodnuto, problémy s neoprávněným vyplácením odměn. K tomuto bodu byl učiněn následující závěr: pokud by obci bylo v rámci přezkoumání vytčeno nepřijetí rozhodnutí nového zastupitelstva o odměnách a obec nepřijme výklad přezkumného orgánu, má možnost se proti kontrolním závěrům ohradit s odkazem na odlišný výklad zákona. Pokud obec akceptuje názor přezkumného orgánu, musí přijmout opatření k nápravě, jímž by bylo dodatečné rozhodnutí zastupitelstva obce o odměnách neuvolněných členů. V příslušném usnesení zastupitelstva obce by musel být přesně určen den, od kterého budou odměny nadále poskytovány. Případné vrácení či prominutí vrácení až dosud vyplácených odměn (např. formou darovací smlouvy) by pak bylo možné řešit jako jakoukoli jinou majetkoprávní otázku v souladu s možnostmi, které obcím v této souvislosti dává zákon o obcích i příslušné předpisy soukromého práva. V rámci této schůzky byly řešeny také další aspekty odměňování zastupitelů, např. způsob poskytování odměny při skončení funkčního období nebo opětovné zavedení institutu mimořádné odměny pro členy zastupitelstev obcí. Zástupci Svazu i ministerstva vnitra se shodli, že ve této věci budou dále jednat a pokusí se vypracovat materiál, který by komplexně novelizoval oblast odměňování členů zastupitelstev. Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2011 strana 19

20 Jak si stojí česká města na evropském hřišti Nejen na tuto otázku se snažili odpovědět účastníci pátého ročníku konference URBANUS, která se konala ve dnech 2. a 3. února 2011 v Praze. Zástupci měst, státní správy i odborníci z akademické sféry se pokusili zhodnotit postavení českých měst v mezinárodní konkurenci a navrhnout možné cesty, které povedou k posílení jejich pozice a dalšímu rozvoji. Václav Hartman, předseda Regionální komise Svazu, hned v úvodu zdůraznil, že města v České republice hrají nezastupitelnou roli. Poskytují řadu služeb pro své obyvatele i pro okolní obce a zároveň čelí mnoha problémům. Právě na potřeby měst byla zaměřena analýza, kterou zpracoval Svaz v roce Ukázala, že města stále nejvíce trápí nedobudovaná základní infrastruktura, zejména dopravní, a nedokončené úpravy veřejných prostranství. Na významu však získávají i tzv. měkké aktivity, v jejichž rámci města považují za důležité vytvářet příjemné prostředí pro občany s dostatkem příležitostí pro kulturní a sportovní vyžití, vzdělání a trávení volného času. V současné době se v ČR rozvíjí debata o rozvoji městských aglomerací a stále častěji zaznívá, že zcela chybí legislativní rámec pro spolupráci měst a jejich zázemí. Jedním z dílčích závěrů konference proto byl požadavek na tvorbu legislativního rámce, který bude tvořit základ pro komplexní rozvoj městských aglomerací. Další cestou, jak dosáhnout lepšího mezinárodního postavení českých měst, je také podpora velkého množství stávajících kulturních a historických památek a zároveň vytváření nového potenciálního dědictví pro budoucí generace. Zde je velký prostor pro tvůrčí přístup, nové nápady, zajímavou architekturu a v neposlední řadě i kulturní aktivity festivaly, výstavy, koncerty. Mnohá česká města v tomto směru zatím svůj potenciál plně nevyužila. Při plánování těchto akcí je přitom třeba myslet nejen na turisty, ale především také na místní obyvatele. Ty je vhodné i přímo zapojit do příprav kulturních akcí, protože když se místní lidé neztotožní s nápadem nebo činností, která je jim shora předložena, byť může být sebelepší, zřídkakdy přinese kýžený výsledek. Na konferenci byl představen velmi pěkný příklad zapojení místních občanů do obnovy veřejných prostranství obce na Příbramsku. Nejen zapojení místních obyvatel, ale i vzájemná spolupráce měst je dobrým základem pro jejich další rozvoj. V současné době vzniká prostor pro vytváření nových mezinárodních sítí měst, které jim umožňují sdílet problémy a vyměňovat si zkušenosti. Česká města se mohou poučit ze zkušeností svých zahraničních partnerů. Touto cestou se vydalo například město Brno, které vsadilo na mezinárodní spolupráci, tvůrčí přístup a budování vlastní identity města. Menší obce a města zase mohou využít například možnosti spolupracovat v rámci tzv. místních akčních skupin nebo mikroregionů. Ing. Barbora Veselá odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu redakčně upraveno Obecně prospěšné společnosti vhodná právní forma pro zajišťování činností měst a obcí Od platí novela zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., a to zákon č. 231/2010 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech ve znění novely zaznamenává výrazný posun k možnému užití této právní formy zejména pro obce a města, v jejímž rámci by bylo možné plnit některé úkoly právě na úseku samosprávy. Novela zákona totiž nemění nic na podstatě obecně prospěšných společností, které mají poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, neubírá nic na úpravě v tom, že hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů nebo členů orgánů, ale zároveň činí tyto společnosti transparentnějšími. Novela zákona umožňuje podle zakládací listiny při volbě vhodných ustanovení posílit pozici zakladatele, a to i s možností dispozic či zákazu dispozic postavení zakladatele se všemi jeho právy a povinnostmi včetně nakládání se zakladatelem vloženým majetkem. Dále novela a zákon sám naprosto jasně a srozumitelně upravují postavení jednotlivých orgánů obecně prospěšné společnosti, které tvoří uzavřený kruh a ve svém souhrnu uzavírají tento kruh ve vztahu odpovědnosti zejména vůči obecně prospěšné společnosti (a tím i ve vztahu k zakladateli podle správné volby vymezení pozic všech zúčastněných orgánů). Statutárním orgánem se stává ředitel, který je statutárním orgánem přesně ve standardním slova smyslu s plnou odpovědností za veškeré své jednání vůči obecně prospěšné společnosti. Ředitel nejen jedná jménem obecně prospěšné společnosti navenek, ale řídí veškerou činnost obecně prospěšné společnosti. Ředitel má dle nového ustanovení 10 odst. 5 při výkonu funkce stanovenou odpovědnost za výkon funkce s péčí řádného hospodáře. Pokud by ředitel jiným výkonem funkce způsobil společnosti škodu, pak musí v případě pochybností prokazovat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Žádné smlouvy nemohou omezit tuto odpovědnost ředitele. Pro volání ředitele k odpovědnosti postačí existence pochybností, zda jednal s péčí řádného hospodáře. V zákoně je výstižně vyjádřen vztah mezi správní radou a ředitelem. Správní rada se posunuje z pozice kolektivního statutárního orgánu do pozice orgánu, který v podstatě pro obsah pravomocí je možné hodnotit jako nejvyšší orgán obecně prospěšné společnosti. Zákon se sice vyhýbá tomu, aby správní radu označil jako vrcholný orgán, nicméně je možné tuto pozici odvo- informační servis č. 3/2011 strana 20

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Z Á Z A M ze zasedání Pracovní skupiny RHSD ČR pro daně a pojištění, které se konalo dne 4. 8. 2011 v 9.00 hod. v budově Ministerstva financí Letenská 15, Praha 1, v zasedací místnosti č. 116B Přítomni:

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

BULLETIN. 182. Žofínské fórum. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF

BULLETIN. 182. Žofínské fórum. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF BULLETIN 182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? VLOŽIT FOTO Z AKTUÁLNÍHO ŽF 8. září 2015 182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 11. října 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo financí DŮVODOVÁ ZPRÁVA Ministerstvo financí IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňové příjmy obcí a krajů v České republice jsou definovány zejména zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Vážený pane předsedo Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, vážený pane předsedo Akademie věd, vážené dámy a pánové,

Vážený pane předsedo Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, vážený pane předsedo Akademie věd, vážené dámy a pánové, Vážený pane předsedo Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, vážený pane předsedo Akademie věd, vážené dámy a pánové, jsem si vědoma závažnosti projevu, který se dnes chystám pronést.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová.

1. Zahájení Jednání řídila náměstkyně primátora hl. m. Prahy a předsedkyně SMV Bc. Markéta Reedová. SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST 1. zasedání salonek Cukrárna, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1 5. prosince 2007 ZÁPIS 1. zasedání Společného

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více