Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. Státní příslušnost. Telefon:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost. Telefon: +420 597323342"

Transkript

1 Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Milada Kozubková Tituly doc., RNDr., CSc. Státní příslušnost ČR Zařazení: Vedoucí katedry Místnost: A749 Telefon: Vzdělání, odborná příprava a školení Období (od-do) 2000 Dosažená kvalifikace/titul doc. Aplikovaná mechanika Vysoká škola Období (od-do) 1990 Dosažená kvalifikace/titul CSc. Stavba energetických strojů a zařízení Vysoká škola Období (od-do) 1980 Dosažená kvalifikace/titul RNDr. Matematická analýza Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká Období (od-do) 1975 Dosažená kvalifikace/titul Vysokoškolské vzdělání Numerická matematika (specializace) Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

2 Pracovní zkušenosti Období (od-do) Jméno a adresa zaměstnavatele Období (od-do) Jméno a adresa zaměstnavatele doposud Vedoucí katedry Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, Vysoká škola doposud Docentka Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, Vysoká škola Období (od-do) Odborná asistentka Jméno a adresa zaměstnavatele Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, Vysoká škola Období (od-do) Pracovník pro vědu a výzkum Jméno a adresa zaměstnavatele Katedra mechaniky a hydromechaniky, Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní Pedagogická činnost Předměty vyučované v bakalářském Mechanika tekutin Předměty vyučované v magisterském Turbulence, Metoda konečných objemů, Aplikovaná matematika, Dynamika tekutinových mechanizmů, Aplikovaná mechanika Školitel v doktorském Aplikovaná mechanika, Konstrukční a procesní inženýrství Garant předmětů Doktorského studia Autor nebo spoluautor vysokoškolských učebnic Aplikovaná mechanika tekutin, Matematické modely nestlačitelného a stlačitelného proudění, metoda konečných objemů, E-learningová skripta Mechanika tekutin, sylabu k předmětu Aplikovaná matematika, Dynamika tekutinových mechanizmů, zabezpečení předmětu Využití počítačů v oboru, Zodpovědná osoba za celoškolsky užívaný software FLUENT a GAMBIT Vědeckovýzkumná činnost Numerické modelování laminárního a turbulentního proudění viskózních tekutin ve 2D a 3D oblastech v oborech klasické hydromechaniky, hydrauliky, ale především v ekologických problémech týkajících se znečištění atmosféry, řešení permanentních a havarijních zdrojů znečištění. V současné době se tato problematika rozšiřuje o chemické reakce.

3 Řešitel nebo spoluřešitel mezinárodních a národních projektů Akademické stáže COST Action F1.20 Computational Fluid Dynamics, Numerical Modelling of the Transient and Turbulent Flow, Partial Differential Equations, , spoluřešitel COST Action 615 Database, Monitoring and Modelling of Urban Air Quality, , spoluřešitel EUREKA 1667/97 NATHES Nové aplikované technologie hypervize pro životní prostředí a bezpečnost., , spoluředitel CEZ: J/98: Vývoj algoritmu pro řešení složitých průmyslových problémů., , spoluředitel GAČR 101/00/0183 Vliv složení plynného paliva a termodynamických parametrů na průběh reakcí a přenosu tepla ve vysokoteplotních reaktorech, , spoluřešitel COST Action 715: Meteorology applied to urban air pollution problems, Numerical Modelling of the Small Scale Urban Air Flow and Pollutant Dispersion, , zodpovědný řešitel COST Action 729 Vliv antropogenních aktivit na atmosférické cykly dusíkatých sloučenin, jejich management a legislativa, , spoluřešitel ESF CZ.O4.01.3/ /0326 Operační program Rozvoj lidských zdrojů, název: E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů, , spolunavrhovatel ESF CZ / /0349 Operační program Rozvoj lidských zdrojů, název: Výuka předmětů Mechanika tekutin a termomechanika, , spoluředitel GAČR 105/08/ Matematické modelování rozvoje samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech, , řešitel The University of Teeside, Longlands College, Middlesbrough, Great Britain, 1994 čtrnáctidenní studijní pobyt v rámci aktivity Tempus týkající se výuky hydromechaniky a numerického modelování proudění, studijním zaměření na Longlands College, School of Computing and Mathematics, Delft University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Marine Technology, Laboratory for Aero- and Hydrodynamics, Delft, Nederland,1996 měsíční studijní pobyt v rámci projektu COST týkající se studia Large Eddy Modelu turbulence a modelování proudění v atmosféře, konzultací ohledně laboratoří hydromechaniky a studijních programů. Universite Henri Poincare, Faculte des Sciences, Domaine Scietifique Victoe Grinard, Laboratore LUMEN, Nancy, France Nancy, týdenní studijní pobyt v rámci projektu TEMPUS týkající se Laser Dopplerové anemometrie a numerického modelování proudění v cykloně. Institut Mediterranean de Technologie Technopole, UNIMECA, Marseille, France, týdenní studijní pobyt v rámci projektu týkající se numerické simulace proudění tryskou programem CFD2000 Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Mechanica, Guimaraes, Portugalsko, týdenní studijní pobyt v rámci projektu Socrates-Erasmus týkající se numerické simulace proudění Haute Ecole Leonard de Vinci, ECAM-Institut Superieur Industriel, Brusel, Belgie, týdenní studijní pobyt v rámci projektu Socrates- Erasmus týkající se numerické simulace proudění Brandenburgische Technische Universitat Cottbus, Fakultat Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, Institut

4 fur Verkehrstechnik, Lehrstuhl fur Aerodynamik und Stromungslehre, Cottbus, Německo, týdenní studijní pobyt v rámci projektu Socrates-Erasmus týkající se numerické simulace proudění, uzavření spolupráce v oblasti výměny studentů Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Košice, Slovensko, týdenní studijní pobyt v rámci projektu Socrates-Erasmus týkající se výuky mechaniky tekutin a termomechaniky a numerické simulace turbulence Universidad de Córdoba, Córdoba, Španělsko, denní studijní pobyt v rámci projektu Socrates-Erasmus týkající se numerické simulace proudění v ekologických problémech, uzavření spolupráce v oblasti výměny studentů Univerzitní aktivity Mimouniverzitní aktivity Člen oborové rady Konstrukční a procesní inženýrství Člen oborové rady Aplikovaná mechanika Člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika Člen redakční rady časopisu Applied and Computational Mechanics (ACM) Výběr ze seznamu publikací 2006 ZELINGER, Z.; KUBAT, P.; STRIZIK, M.; BEZPALCOVA, K.; JANOUR, Z.; DANIHELKA, P.; DRABKOVA, S.; KOZUBKOVA, M.; BERGER, P.; CERNY, A.; ENGST, P. Urban air pollution and its photochemistry studied by laser spectroscopic methods. In Remote Sensing of the Atmosphere for Environmental Security. Edit. by A. Perrin et al. The Netherlands: Springer, 2006, (NATO Security through Science Series; ISBN ) 2005 ČARNOGURSKÁ, M.; KOZUBKOVÁ, M.; HRUŽÍK, L. Hydraulic Shock Modelling Possibilities in Compressible Fluids. Acta Mechanica Slovaca, 2005, roč. 9, č.4/2005, s ISSN BLEJCHAŘ, T.; KOZUBKOVÁ, M. Possibility of Study Cavitation and Sound Emission in Hydraulic Valve. In Acta hydraulica et pneumatica. 2005, roč. 1, č. 1, s ISSN ČARNOGURSKÁ, M., KOZUBKOVÁ, M.: Analýza dynamického účinku vetra na lopatku rotora veternej turbíny. In Sborník XIV. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických

5 metód v mechanike tekutín. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita Žilina, 2004, pp , ISBN , DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Numerical modelling of the unsteady vortex structures due to the round Jet-cross flow interaction. In Sborník XIV. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita Žilina, 2004, pp , ISBN , KOZUBKOVÁ, M., BONCZEK, P., FARNIK, J., 2003, Numerical Investigation of the Taylor Vortex Flow Developing between two Concentric Cylinders. In Proc. of the Conference on Modelling Fluid Flow(CMFF 03). Budapest: Budapest University of Technology and Economics, p , ISBN o, ISBN KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S.: Influence of the Wall Roughness on the Wind Profile and Concentration of Pollutants in the Atmosphere. In Proc. of the Seminar on Topical Problems of Fluid Mechanics 2002., Praha: ÚT AVČR, 2002, p , ISBN KOZUBKOVÁ, M., DRÁBKOVÁ, S.: Upřesnění matematického modelu proudění na základě realizovaných fyzikálních a numerických experimentů. In Sborník XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Oravský Biely Potok: Žilinská univerzita Žilina, 2002, pp , ISBN ČARNOGURSKÁ, M., KOZUBKOVÁ, M.: Risk in Using of Numerical Metod in Fluid Flow without Analysis of Analytical Evaluation. In Sbor. Acta Mechanica Slovaca. Košice: TU Košice, 1/2001, roč.5, ISSN: , p KOZUBKOVÁ, M.: Turbulence v atmosféře. Numerické modelování. Habilitační práce. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava 2000, 119 s. DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Application of Fluent and GIS in Pollutant Dispersion Analysis. In FLUENT User s Seminar 2000, Sheffield: FLUENT, 2000, p. P3(1)-3(2), 20I,

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985840 Sídlo: Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne... 2012 Radou pracoviště schválena

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více