Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:"

Transkript

1 Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace:

2 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do: Rozhodnutí z: Rozhodnutí č. j.: B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Sociální politika a sociální práce Hospodářská politika a správa Ekonomika a management na dostudování stávajících studentů 6202R040 Regionální rozvoj 3 PK MSMT-35601/ R104 Regionální rozvoj a veřejná správa 3 PK MSMT-35601/ R113 Finanční management 3 PK MSMT-35601/ R142 Obchod a marketing 3 PK MSMT-35601/ R086 Podniková ekonomika a management 3 PK MSMT-35601/ R007 Ekonomika a management 3 PK MSMT-35601/ R012 Sociální práce 3 PK MSMT-35601/ T040 Regionální rozvoj 2 P MSMT-35601/ T104 Regionální rozvoj a veřejná správa 2 P MSMT-35601/ T086 Podniková ekonomika a management 2 P MSMT-35601/ T113 Finanční management 2 P MSMT-35601/ T007 Ekonomika a management 2 PK MSMT-35601/2014 1) forma studia - P prezenční, K kombinovaná; studijní program - B bakalářský, M magisterský, N magisterský navazující na bakalářský, P - doktorský 2

3 Fakulta umění a designu UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí z: Rozhodnutí č.j.: 8206R100 Design 4 P MSMT/24487/2014 B 8206 Výtvarná umění 8206R126 Fotografie a intermediální tvorba 4 P MSMT/24487/ R016 Grafický design 4 P MSMT/24487/ T119 Kurátorská studia 2 P MSMT/24487/ T100 Design 2 P MSMT/6931/ T016 Grafický design 2 P MSMT/6931/2012- N 8206 Výtvarná umění Fotografie a intermediální 8204T046 tvorba 2 P MSMT/6931/ T047 Photography and Time-Based Media 2 P MSMT/6931/2012- P 8206 Výtvarná umění 8206V067 Vizuální komunikace 3 PK MSMT/7518/2013- OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Vizuální komunikace MSMT/18654/2013 3

4 Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 PK MSMT-35602/2014 B 2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 PK MSMT-35602/2014 B 3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 PK MSMT-35602/2014 B 3911 Materiálové vědy 3911R038 Materiály 3 P MSMT-35602/2014 B 7507 Specializace v pedagogice 7507R051 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35602/2014 N 2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 PK MSMT-35602/2014 N 2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 PK MSMT-35602/2014 N 3911 Materiálové vědy 3911T039 Materiálové vědy a analýza materiálu 2 P MSMT-45142/2014 P 2303 Strojírenská technologie 2303V000 3 PK /2011- P 2303 Strojírenská technologie 2303V000 4 PK MSMT/16456/ OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Strojírenská technologie MŠMT/6986/2012- na dostudování stávajících studentů 4

5 Fakulta zdravotnických studií UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 5341 Ošetřovatelství 5341R007 Porodní asistentka 3 P MSMT/24490/2014 B5345 B5349 Specializace ve zdravotnictví Porodní asistence na dostudování stávajících studentů 5341R009 Všeobecná sestra 3 PK MSMT/24490/ R002 Ergoterapie 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/ R004 Fyzioterapie 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/ R007 Porodní asistentka 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/2014 5

6 Fakulta životního prostředí UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí 3 PK MSMT-35603/2014 B 3904 Inženýrská ekologie 3904R012 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK MSMT-35603/ R023 Vodní hospodářství 3 PK MSMT-35603/2014 N 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604T004 Odpadové hospodářství 2 PK MSMT-35603/ T018 Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (společně s PřF UJEP) 2 P MSMT/48804/ T009 Revitalizace krajiny 2 PK MSMT-35603/2014 P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1601V002 Environmentální analytická chemie 4 PK MSMT/24307/2013 na dostudování stávajících studentů 6

7 Filozofická fakulta UJEP Název Název 7 Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 6101 Filozofie 6101R004 Filozofie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/2014 B 6107 Humanitní studia 6107R020 Společenské vědy (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R030 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika 3 P MSMT-35605/ R016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie 3 P MSMT-35605/2014 B 6701 Politologie 6701R008 Politologie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/2014 B 7105 Historické vědy 7105R086 Archivnictví a spisová služba 3 PK MSMT/54747/ R060 Dokumentace památek 3 P MSMT-35605/ R021 Historie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R021 Historie (jednooborové) 3 PK MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R034 Kulturně historická regionalistika 3 P MSMT-35605/ R036 Kulturní historie 3 P MSMT-35605/2014 B 7310 Filologie 7310R242 Interkulturní germanistika 3 PK MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35605/ R080 Německý jazyk pro školskou praxi 3 K MSMT-35605/2014 N 6107 Humanitní studia 6107T020 Společenské vědy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T021 Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/2014 N 6701 Politologie 6701T023 Politická filozofie 2 P MSMT-35605/2014 N 7105 Historické vědy 7105T048 Historie (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/ T021 Historie (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T034 Kulturně historická regionalistika 2 P MSMT-35605/2014

8 7504T063 Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) 2 P MSMT-35605/ T063 Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T036 Kulturní historie 2 P MSMT-35605/2014 N 7310 Filologie Učitelství německého jazyka a 7504T093 literatury pro střední školy 2 PK MSMT-35605/2014 (jednooborové) 7504T092 Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 2 P MSMT-35605/2014 (dvouoborové) 7310T339 Německá filologie v českoněmeckém interkulturním kontextu 2 P MSMT/6932/2012- N 7503 Učitelství pro základní školy 7503T140 Dějepis (dvouoborové) 2 P / /1 7503T148 Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 2 P MSMT-35605/2014 (dvouoborové) 7503T142 Občanská výchova (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T018 Učitelství cizích jazyků pro základní školy německý jazyk (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/2014 P 7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny 3 PK /2011- P 7105 Historische Wissenschaft 7105V012 Tschechische Geschichte 3 PK /2011- OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM České dějiny obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů MSMT/54795/2012-8

9 Pedagogická fakulta UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 7310 Filologie Anglický jazyk a literatura se 7504R268 zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R350 Český jazyk pro média a veřejnou sféru 3 P MSMT-35606/ R040 Čeština pro cizince 3 P MSMT-35606/ R117 Obchodní ruština 3 P MSMT-35606/2014 B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R017 Aktivity v přírodě 3 P MSMT-35606/ R005 Tělesná výchova a sport 3 PK MSMT-35606/ R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 PK MSMT-35606/ R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/2014 B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času 3 PK MSMT-35606/2014 B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk a literatura 7310R009 (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R009 Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R238 Hudební výchova (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R233 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R030 Pedagogicko-psychologická způsobilost 3 K MSMT-35606/2014 9

10 M 7503 Učitelství pro základní školy 7507R053 Popularizace hudby a organizace hudebního života 3 P MSMT-35606/ R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R011 Sociální pedagogika 3 PK MSMT-35606/ R035 Sociálně pedagogická asistence 3 PK MSMT-45143/ R102 Školský management 3 K MSMT-35606/ R001 Učitelství pro mateřské školy 3 PK MSMT-35606/ R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R103 Výtvarná výchova (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R102 Výtvarná výchova pro pomáhající profese 3 P MSMT/6092/ R235 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 4 P základních škol 7504T054 Učitelství fyziky pro střední školy 5 P T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 PK MSMT-35606/ T017 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 PK německý jazyk 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk 5 P MSMT-35606/ T060 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy 5 P / /1 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika 5 P MSMT-35606/ T007 Anglický jazyk a literatura pro 2. 4 P stupeň ZŠ 7503T019 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P ZŠ 7503T023 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ 4 P T034 Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ 4 P T036 Chemie pro 2. stupeň ZŠ 4 P T039 Matematika pro 2. stupeň ZŠ 4 P T041 Německý jazyk a literatura pro 2. 4 P stupeň ZŠ 10

11 M 7504 Učitelství pro střední školy 7503T T098 Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ 11 4 P P T100 Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 4 P T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 4 P T028 Biologie 5 P T039 Český jazyk a literatura 5 P T042 Dějepis 5 P T054 Fyzika 5 P T058 Geografie 5 P T238 Hudební výchova 5 P T088 Matematika 5 P T092 Německý jazyk a literatura 5 P T168 Sbormistrovství 5 P T129 Tělesná výchova 5 P T158 Výpočetní technika 5 P T241 Základy společenských věd 5 P T019 Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 7504T020 Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ M 7505 Vychovatelství 7505T014 Vychovatelství pro speciální zařízení N 7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 5 P P PK PK MSMT-35606/ T025 Sport a zdraví 2 PK MSMT-35606/ T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 2 PK MSMT-35606/2014 N 7503 Učitelství pro základní školy 7503T147 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol

12 7503T143 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 7503T144 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol 2 P MSMT-35606/ T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T014 Učitelství cizích jazyků pro základní školy anglický jazyk 2 P MSMT-35606/ T008 Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ (jednooborové) 2 PK MSMT-35606/2014 N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T292 Sbormistrovství pro střední školy 7504T296 Výtvarně edukativní studia 2 P MSMT-35606/ T038 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) 7504T039 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední školy 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy 7504T163 Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ N 7505 Vychovatelství Vychovatelství pro speciálně 7505T021 pedagogické instituce 2 P MSMT-35606/2014 P 7507 Specializace v pedagogice 7501V005 Hudební teorie a pedagogika 3 PK / V014 Teorie výtvarné výchovy 3 PK / V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 PK MSMT-35606/2014 OBORY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Hudební teorie a pedagogika /2011- Výtvarná výchova teorie a tvorba / obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů 12

13 Přírodovědecká fakulta UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do Rozhodnutí o akreditaci z Rozhodnutí č.j.: 1801R006 Matematická informatika 3 P MSMT-35607/ R016 Matematika (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1101 Matematika 7504R015 Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R052 Matematika a její použití v přírodních vědách 3 P MSMT-35607/ R005 Geografie 3 P MSMT/14383/2014 B 1301 Geografie 1301R005 Geografie (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R019 Geografie střední Evropy 3 P MSMT/14383/ R005 Chemie (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1407 Chemie 1407R014 Chemie se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R016 Toxikologie a analýza škodlivin 3 P MSMT-35607/2014 B 1501 Biologie 1501R001 Biologie 3 PK MSMT/14383/ R001 Biologie (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R003 Fyzika 3 PK MSMT-35607/ R003 Fyzika (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1701 Fyzika 1702R020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice 3 PK MSMT-35607/2014 B 1702 Aplikovaná fyzika 1702R024 Aplikované nanotechnologie 3 P MSMT/6093/ R039 Aplikované počítačové modelování 3 PK MSMT-35607/2014 B 1702 Applied Physics 1802R039 Applied Computer Modelling 3 P MSMT-35607/ R001 Informatika (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/2014 B 1801 Informatika Informatika se zaměřením na 1802R023 vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/2014 B 1802 Aplikovaná informatika 1802R006 Informační systémy 3 P MSMT-35607/2014 N 1101 Matematika 7503T039 Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 PK MSMT-35607/ T089 Učitelství matematiky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/ T005 Geografie 2 P MSMT/14383/2014 N 1301 Geografie Učitelství geografie pro 2. stupeň 7503T030 základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/

14 N 1407 N 1501 Chemie Biologie 7504T059 Učitelství geografie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T036 Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/ T075 Učitelství chemie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T011 Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/ T029 Učitelství biologie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T001 Biologie (jednooborové) 2 P MSMT/28971/2012- N 1601 Ekologie a ochrana prostředí Analytická chemie životního 2805T018 prostředí a toxikologie (společně s FŽP UJEP) 2 P MSMT/48804/ T017 Počítačové modelování ve vědě a technice 2 P / /1 N 1701 Fyzika Učitelství fyziky pro 2. stupeň 7503T028 základních škol (dvouoborové) 2 PK MSMT-35607/ T055 Učitelství fyziky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/2014 N 1701 Physics 1802T017 Computer Modelling in Science and Technology 2 P MSMT/6093/2014 N 3942 Nanotechnologie 3942T003 Aplikované nanotechnologie 2 P P P P /2011- MSMT/17596/2013 P 1101 Matematika 1101V025 Obecné otázky matematiky (společně s FAV ZČU Plzeň) 4 PK /2011- P 1101 Mathematics 1101V025 General Problems of Mathematics (společně s FAV ZČU Plzeň) 4 PK /2011- P 1703 Fyzika 1802V020 Počítačové metody ve vědě a technice 4 PK / /1 P 1703 Physics 1802V020 Computer Methods in Science and Technology 4 PK / /1 P 3942 Nanotechnologie 3942V003 Aplikované nanotechnologie 4 PK MSMT/17596/2013 P 3942 Nanotechnology 3942V003 Applied Nanotechnology 4 PK MSMT/17596/2013 OBORY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Aplikovaná fyzika / obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. na dostudování stávajících studentů 14

15 15

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

INFORMACE O STUDIU 2009/2010 INFORMACE O STUDIU 2009/2010 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP)

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Bakalářské studijní programy 1) Studijní program B 5341 Ošetřovatelství prezenční

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Přijímací řízení 2007/08

Přijímací řízení 2007/08 Přijímací řízení 2007/08 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Informace k přijímacímu řízení Přírodovědecká fakulta UJEP je vědeckým a vzdělávacím centrem regionu zaměřeným

Více

Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí

Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí Zasedání Akreditační komise 06-02, 5. aţ 6. listopadu 2002, Velké Meziříčí Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Boris Vyskot,

Více

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005

Výroční zpráva. Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem. za rok 2005 Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně V Ústí nad Labem za rok 2005 1. Úvod... 6 2. Organizační schéma a vedení fakulty... 8 2.1 Struktura fakulty... 10 3. Složení orgánů

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2014/2015 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 1 0 OBSAH 1. Úvod 4 2. Struktura a orgány univerzity 5 2.1 Struktura univerzity a organizační schéma 5 2.2 Akademický senát UJEP 7 2.3 Správní rada UJEP 8 2.4 Vědecká rada

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů

Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Nabídka studijních oborů a kombinací studijních oborů Navazující magisterská studia (e-přihlášky od 1. 2. 2011 do 30. 4. 2011) (PS = prezenční forma studia, KS = kombinovaná forma studia) Studijní program:

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2015/2016 je vyhlášeno 2. kolo

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta se sídlem v Českých Budějovicích, Branišovská 31, 37005 IČO: 60076658 zastoupená děkanem Přírodovědecké fakulty JU

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7D/2010 POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

Více

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015.

Bakalářský (prezenční forma) podoba v systému Moodle. písemná zkouška bonifikace krajském kole biologické olympiády nebo 11. 5. 2015. Kritéria hodnocení přijímací 2015/2016 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika bakalářský (kombinovaná forma) Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Chemie Forma

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P113

Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P113 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Repetitorium matematiky (soubor testů) KMA/P Lenka Součková Ústí nad Labem 0 Obor: Klíčová slova: Anotace: Fyzika (dvouoborové studium),

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium)

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ. Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky (Forma studia): prezenční (denní) studium, KS kombinované (dříve dálkové) studium Bakalářská studia jednooborová (tříleté studium) Tělesná výchova a sport Rekreologie,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko

Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko Zápis ze zasedání Akreditační komise 15. a 16. června 2004, Blansko Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Petr

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH

ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Články ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE V REALIZACI A PŘÍPRAVĚ STRUKTUROVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH Jana Motyková 1. Úvod Dynamický rozvoj společnosti v posledních desetiletích, který se

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

XV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

XV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ XV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 1. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více