Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:"

Transkript

1 Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace:

2 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do: Rozhodnutí z: Rozhodnutí č. j.: B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Sociální politika a sociální práce Hospodářská politika a správa Ekonomika a management na dostudování stávajících studentů 6202R040 Regionální rozvoj 3 PK MSMT-35601/ R104 Regionální rozvoj a veřejná správa 3 PK MSMT-35601/ R113 Finanční management 3 PK MSMT-35601/ R142 Obchod a marketing 3 PK MSMT-35601/ R086 Podniková ekonomika a management 3 PK MSMT-35601/ R007 Ekonomika a management 3 PK MSMT-35601/ R012 Sociální práce 3 PK MSMT-35601/ T040 Regionální rozvoj 2 P MSMT-35601/ T104 Regionální rozvoj a veřejná správa 2 P MSMT-35601/ T086 Podniková ekonomika a management 2 P MSMT-35601/ T113 Finanční management 2 P MSMT-35601/ T007 Ekonomika a management 2 PK MSMT-35601/2014 1) forma studia - P prezenční, K kombinovaná; studijní program - B bakalářský, M magisterský, N magisterský navazující na bakalářský, P - doktorský 2

3 Fakulta umění a designu UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí z: Rozhodnutí č.j.: 8206R100 Design 4 P MSMT/24487/2014 B 8206 Výtvarná umění 8206R126 Fotografie a intermediální tvorba 4 P MSMT/24487/ R016 Grafický design 4 P MSMT/24487/ T119 Kurátorská studia 2 P MSMT/24487/ T100 Design 2 P MSMT/6931/ T016 Grafický design 2 P MSMT/6931/2012- N 8206 Výtvarná umění Fotografie a intermediální 8204T046 tvorba 2 P MSMT/6931/ T047 Photography and Time-Based Media 2 P MSMT/6931/2012- P 8206 Výtvarná umění 8206V067 Vizuální komunikace 3 PK MSMT/7518/2013- OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Vizuální komunikace MSMT/18654/2013 3

4 Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 2303 Strojírenská technologie 2303R008 Řízení výroby 3 PK MSMT-35602/2014 B 2341 Strojírenství 2341R004 Materiály a technologie v dopravě 3 PK MSMT-35602/2014 B 3907 Energetika 3907R008 Energetika - teplárenství 3 PK MSMT-35602/2014 B 3911 Materiálové vědy 3911R038 Materiály 3 P MSMT-35602/2014 B 7507 Specializace v pedagogice 7507R051 Technická výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35602/2014 N 2303 Strojírenská technologie 2303T011 Příprava a řízení výroby 2 PK MSMT-35602/2014 N 2341 Strojírenství 2341T004 Materiály a technologie v dopravě 2 PK MSMT-35602/2014 N 3911 Materiálové vědy 3911T039 Materiálové vědy a analýza materiálu 2 P MSMT-45142/2014 P 2303 Strojírenská technologie 2303V000 3 PK /2011- P 2303 Strojírenská technologie 2303V000 4 PK MSMT/16456/ OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Strojírenská technologie MŠMT/6986/2012- na dostudování stávajících studentů 4

5 Fakulta zdravotnických studií UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 5341 Ošetřovatelství 5341R007 Porodní asistentka 3 P MSMT/24490/2014 B5345 B5349 Specializace ve zdravotnictví Porodní asistence na dostudování stávajících studentů 5341R009 Všeobecná sestra 3 PK MSMT/24490/ R002 Ergoterapie 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/ R004 Fyzioterapie 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/ R007 Porodní asistentka 3 PK P P MSMT/14382/2014 K K MSMT/24490/2014 5

6 Fakulta životního prostředí UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí 3 PK MSMT-35603/2014 B 3904 Inženýrská ekologie 3904R012 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK MSMT-35603/ R023 Vodní hospodářství 3 PK MSMT-35603/2014 N 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1604T004 Odpadové hospodářství 2 PK MSMT-35603/ T018 Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (společně s PřF UJEP) 2 P MSMT/48804/ T009 Revitalizace krajiny 2 PK MSMT-35603/2014 P 1601 Ekologie a ochrana prostředí 1601V002 Environmentální analytická chemie 4 PK MSMT/24307/2013 na dostudování stávajících studentů 6

7 Filozofická fakulta UJEP Název Název 7 Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 6101 Filozofie 6101R004 Filozofie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/2014 B 6107 Humanitní studia 6107R020 Společenské vědy (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R030 Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika 3 P MSMT-35605/ R016 Základy humanitní vzdělanosti - politologie 3 P MSMT-35605/2014 B 6701 Politologie 6701R008 Politologie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/2014 B 7105 Historické vědy 7105R086 Archivnictví a spisová služba 3 PK MSMT/54747/ R060 Dokumentace památek 3 P MSMT-35605/ R021 Historie (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R021 Historie (jednooborové) 3 PK MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R056 Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R034 Kulturně historická regionalistika 3 P MSMT-35605/ R036 Kulturní historie 3 P MSMT-35605/2014 B 7310 Filologie 7310R242 Interkulturní germanistika 3 PK MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35605/ R106 Německý jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35605/ R249 Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35605/ R080 Německý jazyk pro školskou praxi 3 K MSMT-35605/2014 N 6107 Humanitní studia 6107T020 Společenské vědy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T021 Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/2014 N 6701 Politologie 6701T023 Politická filozofie 2 P MSMT-35605/2014 N 7105 Historické vědy 7105T048 Historie (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/ T021 Historie (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T034 Kulturně historická regionalistika 2 P MSMT-35605/2014

8 7504T063 Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) 2 P MSMT-35605/ T063 Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T036 Kulturní historie 2 P MSMT-35605/2014 N 7310 Filologie Učitelství německého jazyka a 7504T093 literatury pro střední školy 2 PK MSMT-35605/2014 (jednooborové) 7504T092 Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy 2 P MSMT-35605/2014 (dvouoborové) 7310T339 Německá filologie v českoněmeckém interkulturním kontextu 2 P MSMT/6932/2012- N 7503 Učitelství pro základní školy 7503T140 Dějepis (dvouoborové) 2 P / /1 7503T148 Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 2 P MSMT-35605/2014 (dvouoborové) 7503T142 Občanská výchova (dvouoborové) 2 P MSMT-35605/ T018 Učitelství cizích jazyků pro základní školy německý jazyk (jednooborové) 2 PK MSMT-35605/2014 P 7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny 3 PK /2011- P 7105 Historische Wissenschaft 7105V012 Tschechische Geschichte 3 PK /2011- OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM České dějiny obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů MSMT/54795/2012-8

9 Pedagogická fakulta UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do: Rozhodnutí o akreditaci z: Rozhodnutí č.j.: B 7310 Filologie Anglický jazyk a literatura se 7504R268 zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R350 Český jazyk pro média a veřejnou sféru 3 P MSMT-35606/ R040 Čeština pro cizince 3 P MSMT-35606/ R117 Obchodní ruština 3 P MSMT-35606/2014 B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R017 Aktivity v přírodě 3 P MSMT-35606/ R005 Tělesná výchova a sport 3 PK MSMT-35606/ R013 Tělesná výchova (dvouoborové) 3 PK MSMT-35606/ R014 Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/2014 B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času 3 PK MSMT-35606/2014 B 7507 Specializace v pedagogice Anglický jazyk a literatura 7310R009 (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R009 Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R033 Český jazyk a literatura (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R238 Hudební výchova (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R238 Hudební výchova (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R233 Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ R030 Pedagogicko-psychologická způsobilost 3 K MSMT-35606/2014 9

10 M 7503 Učitelství pro základní školy 7507R053 Popularizace hudby a organizace hudebního života 3 P MSMT-35606/ R168 Sbormistrovství (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R011 Sociální pedagogika 3 PK MSMT-35606/ R035 Sociálně pedagogická asistence 3 PK MSMT-45143/ R102 Školský management 3 K MSMT-35606/ R001 Učitelství pro mateřské školy 3 PK MSMT-35606/ R054 Výtvarná výchova (jednooborové) 3 P MSMT-35606/ R103 Výtvarná výchova (dvouoborové) 3 P MSMT-35606/ R102 Výtvarná výchova pro pomáhající profese 3 P MSMT/6092/ R235 Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35606/ T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 4 P základních škol 7504T054 Učitelství fyziky pro střední školy 5 P T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 5 PK MSMT-35606/ T017 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ 4 PK německý jazyk 7503T048 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk 5 P MSMT-35606/ T060 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy 5 P / /1 7503T132 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika 5 P MSMT-35606/ T007 Anglický jazyk a literatura pro 2. 4 P stupeň ZŠ 7503T019 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 4 P ZŠ 7503T023 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ 4 P T034 Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ 4 P T036 Chemie pro 2. stupeň ZŠ 4 P T039 Matematika pro 2. stupeň ZŠ 4 P T041 Německý jazyk a literatura pro 2. 4 P stupeň ZŠ 10

11 M 7504 Učitelství pro střední školy 7503T T098 Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ 11 4 P P T100 Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 4 P T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ 4 P T028 Biologie 5 P T039 Český jazyk a literatura 5 P T042 Dějepis 5 P T054 Fyzika 5 P T058 Geografie 5 P T238 Hudební výchova 5 P T088 Matematika 5 P T092 Německý jazyk a literatura 5 P T168 Sbormistrovství 5 P T129 Tělesná výchova 5 P T158 Výpočetní technika 5 P T241 Základy společenských věd 5 P T019 Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 7504T020 Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ M 7505 Vychovatelství 7505T014 Vychovatelství pro speciální zařízení N 7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy 5 P P PK PK MSMT-35606/ T025 Sport a zdraví 2 PK MSMT-35606/ T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 2 PK MSMT-35606/2014 N 7503 Učitelství pro základní školy 7503T147 Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol

12 7503T143 Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol 7503T144 Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T145 Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol 2 P MSMT-35606/ T146 Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních škol 7503T014 Učitelství cizích jazyků pro základní školy anglický jazyk 2 P MSMT-35606/ T008 Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ (jednooborové) 2 PK MSMT-35606/2014 N 7504 Učitelství pro střední školy 7504T292 Sbormistrovství pro střední školy 7504T296 Výtvarně edukativní studia 2 P MSMT-35606/ T038 Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) 7504T039 Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 7504T072 Učitelství hudební výchovy pro střední školy 7504T297 Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ 7504T162 Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy 7504T163 Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ N 7505 Vychovatelství Vychovatelství pro speciálně 7505T021 pedagogické instituce 2 P MSMT-35606/2014 P 7507 Specializace v pedagogice 7501V005 Hudební teorie a pedagogika 3 PK / V014 Teorie výtvarné výchovy 3 PK / V029 Teorie vzdělávání v bohemistice 3 PK MSMT-35606/2014 OBORY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Hudební teorie a pedagogika /2011- Výtvarná výchova teorie a tvorba / obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. na dostudování stávajících studentů 12

13 Přírodovědecká fakulta UJEP Název Název Typ a forma studia Platnost akreditace do Rozhodnutí o akreditaci z Rozhodnutí č.j.: 1801R006 Matematická informatika 3 P MSMT-35607/ R016 Matematika (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1101 Matematika 7504R015 Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R052 Matematika a její použití v přírodních vědách 3 P MSMT-35607/ R005 Geografie 3 P MSMT/14383/2014 B 1301 Geografie 1301R005 Geografie (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R019 Geografie střední Evropy 3 P MSMT/14383/ R005 Chemie (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1407 Chemie 1407R014 Chemie se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R016 Toxikologie a analýza škodlivin 3 P MSMT-35607/2014 B 1501 Biologie 1501R001 Biologie 3 PK MSMT/14383/ R001 Biologie (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/ R003 Fyzika 3 PK MSMT-35607/ R003 Fyzika (dvouoborové) 3 PK MSMT-35607/2014 B 1701 Fyzika 1702R020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání 3 P MSMT-35607/ R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice 3 PK MSMT-35607/2014 B 1702 Aplikovaná fyzika 1702R024 Aplikované nanotechnologie 3 P MSMT/6093/ R039 Aplikované počítačové modelování 3 PK MSMT-35607/2014 B 1702 Applied Physics 1802R039 Applied Computer Modelling 3 P MSMT-35607/ R001 Informatika (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/2014 B 1801 Informatika Informatika se zaměřením na 1802R023 vzdělávání (dvouoborové) 3 P MSMT-35607/2014 B 1802 Aplikovaná informatika 1802R006 Informační systémy 3 P MSMT-35607/2014 N 1101 Matematika 7503T039 Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 PK MSMT-35607/ T089 Učitelství matematiky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/ T005 Geografie 2 P MSMT/14383/2014 N 1301 Geografie Učitelství geografie pro 2. stupeň 7503T030 základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/

14 N 1407 N 1501 Chemie Biologie 7504T059 Učitelství geografie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T036 Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/ T075 Učitelství chemie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T011 Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové) 2 P MSMT-35607/ T029 Učitelství biologie pro střední školy 2 P MSMT-35607/ T001 Biologie (jednooborové) 2 P MSMT/28971/2012- N 1601 Ekologie a ochrana prostředí Analytická chemie životního 2805T018 prostředí a toxikologie (společně s FŽP UJEP) 2 P MSMT/48804/ T017 Počítačové modelování ve vědě a technice 2 P / /1 N 1701 Fyzika Učitelství fyziky pro 2. stupeň 7503T028 základních škol (dvouoborové) 2 PK MSMT-35607/ T055 Učitelství fyziky pro střední školy 2 PK MSMT-35607/2014 N 1701 Physics 1802T017 Computer Modelling in Science and Technology 2 P MSMT/6093/2014 N 3942 Nanotechnologie 3942T003 Aplikované nanotechnologie 2 P P P P /2011- MSMT/17596/2013 P 1101 Matematika 1101V025 Obecné otázky matematiky (společně s FAV ZČU Plzeň) 4 PK /2011- P 1101 Mathematics 1101V025 General Problems of Mathematics (společně s FAV ZČU Plzeň) 4 PK /2011- P 1703 Fyzika 1802V020 Počítačové metody ve vědě a technice 4 PK / /1 P 1703 Physics 1802V020 Computer Methods in Science and Technology 4 PK / /1 P 3942 Nanotechnologie 3942V003 Aplikované nanotechnologie 4 PK MSMT/17596/2013 P 3942 Nanotechnology 3942V003 Applied Nanotechnology 4 PK MSMT/17596/2013 OBORY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Aplikovaná fyzika / obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. na dostudování stávajících studentů 14

15 15

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v STUDIUM NA UJEP Formy studia Studium v prezenční formě se uskutečňuje podle studijního plánu, který studentovi

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 21. LEDNA 2016 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 20. LEDNA 2011 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 23. LEDNA 2014 Během Dne otevřených dveří

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Název studijního oboru. P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K FAKULTA STROJNÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL (modře označené studijní programy / studijní obory pouze na dostudování stávajících studentů) * Uchazeči o studium mohou být přijímáni nejpozději do 31. prosince

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie 31.12.2019 31.12.2024 4 P, K Název FAKULTA

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2016 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.05.2013 Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

INFORMACE O STUDIU 2009/2010

INFORMACE O STUDIU 2009/2010 INFORMACE O STUDIU 2009/2010 Obsah Součásti univerzity Fakulta sociálně ekonomická (FSE) Fakulta umění a designu (FUD) Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) Fakulta životního prostředí (FŽP)

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2006 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 1. 9. 2018 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích / Forma Platnost studia

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na Ostravné univerzitě včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 31.10.2018 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY

AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY AKREDITAČNÍ STRATEGIE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROKY 2017-2019 Obsah Východiska... 2 Popis současného stavu... 2 Postupy tvorby a schvalování žádostí o akreditaci... 3 Postup tvorby a schvalování

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2018 Termín přijímacích zkoušek: 4. až 8. 6. 2018

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na fakultu pedagogickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015 A) Bakalářské obory

Více

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to Vyhláška č. 304/2012 Sb. Příloha č. 2: Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to 1. pro obecnou část studijního

Více

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory

ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018. A) Bakalářské obory. B) magisterské obory ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTU PEDAGOGICKOU ZČU V PLZNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A) Bakalářské obory Termín podání přihlášek ke studiu: 31. 3. 2017 Termín přijímacích zkoušek: 5. až 9. 6. 2017

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014

Rozhodnutí děkanky č. 12RD/2013 o rozpisu zápisů v akademickém roce 2013/2014 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@kmt.zcu.cz V Plzni 21. června ZCU 020266//DFPE/Pel Rozhodnutí děkanky č. 12RD/ o rozpisu

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více