SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL"

Transkript

1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ TUL Název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Název Standardní ba studia ii P 3942 Nanotechnologie 3942V001 Nanotechnologie P, K Název FAKULTA STROJNÍ Název Standardní ba studia B 2301 Strojní inženýrství 2301R000 x B 2301 Mechanical Engineering 2301R000 x, A N 2301 Strojní inženýrství 3909T010 Inovační inženýrství P, K 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení 2301T048 Strojírenská technologie a materiály 2301T049 Výrobní systémy a procesy P, K 2303T002 Strojírenská technologie, A 2302T010 Konstrukce strojů a zařízení, A 2301T030 Výrobní systémy, A 3902T021 Automatizované systémy řízení ve strojírenství 3 P, K, A 3901T003 Aplikovaná mechanika, A N 2301 Mechanical Engineering 3909T010 Innovation Engineering P, K, A 2301T048 Engineering Technology and Materials, A 2302T010 Machines and Equipment, A 2301T031 Manufacturing Systems and Processes P, K, A M 2301 Strojní inženýrství 3901T003 Aplikovaná mechanika P, K M 2301 Mechanical Engineering 3901T003 Applied Mechanics P, K, A P 2301 Strojní inženýrství 3901V003 Aplikovaná mechanika P, K 3901V003 Aplikovaná mechanika P, K 2301V031 Výrobní systémy a procesy P, K 3911V011 Materiálové inženýrství P, K 3911V011 Materiálové inženýrství P, K P 2302 Stroje a zařízení 2302V010 Konstrukce strojů a zařízení P, K P 2303 Strojírenská technologie 2303V002 Strojírenská technologie P, K P 2301 Mechanical Engineering 3901V003 Applied Mechanics 3901V003 Applied Mechanics 2301V031 Manufacturing Systems and Processes 3911V011 Material Engineering 3911V011 Material Engineering P 2302 Machines and Equipment 2302V010 Machines and Equipment P 2303 Engineering Technology 2303V002 Engineering Technology Název Oblast Standardní ba studia Strojírenství Strojírenství, technologie a materiály P, K Mechanical Engineering Strojírenství, technologie a materiály P, A Technologie plastů a kompozitů Strojírenství, technologie a materiály P, K Polymers Technology and Composites Strojírenství, technologie a materiály P, A P0715D Stavba strojů a zařízení Strojírenství, technologie a materiály P, K P0715D Machines and Equipment Strojírenství, technologie a materiály P, K, A P0788D Technologie a materiály Strojírenství, technologie a materiály P, K P0788D Technologies and Materials Strojírenství, technologie a materiály P, K, A P0715D Aplikovaná mechanika Strojírenství, technologie a materiály P, K P0715D Applied Mechanics Strojírenství, technologie a materiály P, K, A 1

2 Název FAKULTA TEXTILNÍ Název 2 Standardní ba studia B 3107 Textil 3107R006 Textilní a oděvní návrhářství 3107R007 Textilní marketing 3107R015 Výroba oděvů a management obchodu s oděvy 3106R016 Textilní technologie, materiály a nanomateriály 3107R013 Management obchodu s oděvy 3107R004 Technologie a řízení oděvní výroby 3106R002 Chemická technologie textilní 3107R002 Mechanická textilní technologie 3106R004 Netkané textilie 3107R012 Technické textilie 3107R011 Textilní materiály a zkušebnictví 3107R014 Netkané textilie a nanovlákna B 3107 Textile 3107R006 Textile and Fashion, A 3107R007 Textile Marketing, A 3107R015 Clothing Production and Management of Clothing Trade, A 3106R016 Textile Technologies, Materials and Nanomaterials, A N 3106 Textilní inženýrství 3106T017 Oděvní a textilní technologie P, K 3106T018 Netkané a nanovlákenné materiály P, K 3106T007 Textilní materiálové inženýrství, K 3106T011 Textilní a oděvní technologie, K N 3106 Textile Engineering Clothing and Textile 3106T P, K, A Engineering 3106T018 Nonwoven and Nanomaterials P, K, A N 3108 Průmyslový management 3106T013 Management jakosti, K 3106T014 Produktový management, K N 3957 Průmyslové inženýrství 3901T073 Produktové inženýrství, K 3911T023 Řízení jakosti N 3957 Industrial Engineering 3901T073 Product Engineering, K, A 3901T023 Quality Control, K, A M 3106 Textilní inženýrství 3106T012 Textilní inženýrství P M 3106 Textile Engineering 3106T012 Textile Engineering P, A P 3106 Textilní inženýrství Textilní technika a materiálové 3106V015 inženýrství P, K 3106V007 Textilní materiálové inženýrství 3106V008 Textilní technika P 3106 Textile Engineering Textile Technics and Materials 3106V015 Engineering Název Oblast Standardní ba studia P0723D Průmyslové inženýrství Strojírenství, technologie a materiály P, K B 7507 Název Specializace v pedagogice FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ 7507R R R R R R R100 Název Standardní ba studia Anglický jazyk se zaměřením na Český jazyk a literatura se zaměřením na Historie se zaměřením na Humanitní studia se zaměřením na Německý jazyk se zaměřením na Španělský jazyk se zaměřením na Učitelství odborných předmětů

3 7531R001 Učitelství pro mateřské školy B 7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času B 7506 Speciální pedagogika Speciální pedagogika 7506R012 předškolního věku 7506R029 Speciální pedagogika pro vychovatele B 7106 Historická studia Kulturněhistorická a 7105R062 muzeologická studia B 7508 Sociální práce Sociální práce a penitenciární 7502R024 péče K B 7401 Tělesná výchova a sport Tělesná výchova se 7401R014 zaměřením na 7401R003 Rekreologie B 1701 Fyzika 1702R001 Aplikovaná fyzika P Fyzika se zaměřením na 7504R006 B1301 Geografie 1301R022 Aplikovaná geografie 7504R181 Geografie se zaměřením na B1407 Chemie Chemie se zaměřením na 7504R009 B 7310 Filologie 7310R033 Český jazyk a literatura B 6101 Filozofie 6101R026 Filozofie humanitních věd B 1101 Matematika 1101R016 Matematika P 7504R015 Matematika se zaměřením na B 1801 Informatika Informatika se zaměřením na 1802R023 N 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství dějepisu pro T T043 Učitelství německého jazyka pro T114 Učitelství zeměpisu pro T009 Učitelství anglického jazyka pro T045 Učitelství občanské výchovy pro T136 Učitelství informatiky pro T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 7503T036 Učitelství chemie pro T149 Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro T039 Učitelství matematiky pro T100 Učitelství tělesné výchovy pro 2. N 7504 Učitelství pro Učitelství českého jazyka a 7504T243 literatury 7504T077 Učitelství informatiky pro 7504T055 Učitelství fyziky pro střední školy 7504T294 Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro 7504T089 Učitelství matematiky pro 7504T295 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a základy společenských věd N 7508 Sociální práce 6731T012 Sociální práce P, K N 7105 Historické vědy 7105T021 Historie N 1701 Fyzika 1702T001 Aplikovaná fyzika 7503T028 Učitelství fyziky pro 2. stupeň 7504T055 Učitelství fyziky pro střední školy N 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich 1103T035 aplikace (oprávnění konat rigorózní zkoušky a udělovat titul N7505 Vychovatelství RNDr.) 7505T008 Vychovatelství N 7506 Speciální pedagogika 7506T002 Speciální pedagogika, K N 7401 Tělesná výchova a sport Učitelství tělesné výchovy pro P 7503T K N 1407 Chemie Učitelství chemie pro T036 3

4 N 1101 Matematika Učitelství matematiky pro T039 Učitelství matematiky pro 7504T089 M 7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň 7503T P, K P 3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901V012 Fyzikální inženýrství P, K P 1103 Aplikovaná matematika Matematické modely a jejich 1103V P, K aplikace Název EKONOMICKÁ FAKULTA Název Standardní ba studia B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R034 Pojišťovnictví B 6208 Ekonomika a management 6208R085 Podniková ekonomika P, K 6210R015 Ekonomika a management mezinárodního obchodu 6208R175 Ekonomika a management služeb P 6501R001 Cestovní ruch B 6208 Economics and Management 6208R085 Business Administration P, K, A B 6209 Systémové inženýrství Manažerská informatika 6209R021 B 6209 System Engineering and Information and 6209R012 Communication Management P, A N 6209 Systémové inženýrství 6209T021 Manažerská informatika N 6202 Hospodářská politika a správa 6202T086 Regionální studia 6202T034 Pojišťovnictví N 6208 Ekonomika a management 6208T085 Podniková ekonomika, K N 6208 Economics and Management 6208T085 Business Administration, A P 6202 Hospodářská politika a správa 6202V034 Pojišťovnictví P 6208 Ekonomika a management 6208V097 Řízení a ekonomika podniku P, K 6208V119 Organizace a řízení podniku P6208 Economics and Management Business Economics and 6208V097 Management P, K, A P 6209 Systémové inženýrství Ekonomická informatika 6209V P, K P 6209 System Engineering and Economics and 6209V003 Název Oblast Standardní ba studia B0413A Podniková ekonomika Ekonomické obory P, K B0413A Business Administration Ekonomické obory P, A N0413A Podniková ekonomika Ekonomické obory P, K N0413A Business Administration Ekonomické obory P, A N0311A Hospodářská politika v globálním prostředí Ekonomické obory P Systémové inženýrství Ekonomické obory a Informatika P, K Systems Engineering and Ekonomické obory a Informatika P, K, A Název FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Název Standardní ba studia B 3501 Architektura a urbanismus 3501R002 Architektura P B 8206 Výtvarná umění 8206R067 Vizuální komunikace P B R123 prostředí P N T123 prostředí P N 3501 Architektura a urbanismus 3501T002 Architektura P N 3501 Architecture and Urban Architecture 3501T P, A N 8206 Výtvarná umění Vizuální komunikace 8206T122 digitální média P 8206 Výtvarná umění 8206V130 Výtvarná umění P, K 4

5 B 2612 FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ Název Název Standardní ba studia Elektrotechnika Elektronické informační a 2612R011 řídicí systémy P, K 1802R022 Informatika a logistika P, K B 2646 Informační technologie 1802R007 Informační technologie B 3942 Nanotechnologie 3942R002 Nanomateriály B 3918 Aplikované vědy a Modelování 3902R047 informatika B 3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901R055 Aplikované vědy v inženýrství P N 3942 Nanotechnologie 3942T002 Nanomateriály N 2612 Elektrotechnika Automatické řízení a 3902T005 inženýrská informatika P 3906T001 Mechatronika P 1802T007 Informační technologie P N 2612 Electrical Engineering and 3906T001 Mechatronics, A Engineering of Interactive 2612T071 Systems, A N 3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901T025 Přírovědné inženýrství, K 3901T055 Aplikované vědy v inženýrství P P 2612 Elektrotechnika 2612V045 Technická kybernetika P, K P 3901 Aplikované vědy v inženýrství 3901V055 Aplikované vědy v inženýrství P, K Přírovědné inženýrství Název Oblast Standardní ba studia B0714A Mechatronika Elektrotechnika (37 %) a Strojírenství, technologie a materiály (63 %) P B0719A Nanotechnologie Fyzika (37 %), Chemie (38 %) a Strojírenství, technologie a materiály P (25 %) B0613A Informační technologie Informatika P Fyzika (23 %), Chemie (19 %) a N0719A Nanotechnologie Strojírenství, technologie a materiály P (58 %) Mechatronics Kybernetika P, A Název FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Název Standardní ba studia B 5341 Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra P, K B 3944 Biomedicínská technika 3901R032 Biomedicínská technika B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R021 Zdravotnický záchranář N 3963 Biomedicínské inženýrství 3901T009 Biomedicínské inženýrství P Stav ke dni 17. ledna 2019 i y studijních programů PROG): B bakalářský studijní program, N magisterský studijní program navazující na studijní program bakalářský, M magisterský studijní program, P ktorský studijní program. ii P prezenční forma studia, D distanční forma studia, K kombinovaná forma studia; A studijní programy (studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce. 5