Limbová Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:"

Transkript

1 Limbová Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Katedra urgentnej medicíny Špecializovaná urgentná starostlivosť ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HROMADNÁ RADIOVÁ SÍŤ PEGAS MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Katedra urgentnej medicíny: MUDr. Ján KOVALČÍK, MPH Autor práce: Vojtěch Kotek Odborný konzultant: MUDr. Ondřej FRAŇEK

2 DŮVODY PRÁCE Plně fungující komunikační prostředky základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) jsou neopominutelnou součástí funkčního systému pro řešení všech krizových situací jakéhokoliv rozsahu. Ne nadarmo se již dlouhá léta traduje, že BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ. Dosáhnout uspokojivého stavu v této oblasti však není vzhledem k členitosti České republiky ani jednoduché, ani levné. Česká republika investovala do vybudování takové sítě řádově minimálně šest miliard korun, a přesto má slovo MATRA i po třinácti letech od doby, kdy zde bylo poprvé vysloveno, pro mnohé spíše lehce pejorativní nádech. Cíl byl tehdy jasný, a zdál se být nadosah: VYBUDUJEME CELOPLOŠNOU RADIOVĚ-DATOVOU DIGITÁLNÍ SÍŤ JEJÍŽ SLÁVA HVĚZD SE BUDE DOTÝKAT! POLICISTA, HASIČ, I ZÁCHRANÁŘ, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV, SPOLU BUDOU MOCI HOVOŘIT KDYKOLIV TO BUDE POTŘEBA! jednoduché. Ani po tolika letech od zahájení realizace projektu to však není až tak Kde je příčina? Kde se stala chyba? Jak z toho ven? Určitě si nečiním nárok na to, abych byl tím géniem, který jednou absolventskou prací problém konečně vyřeší, přestože si s ním léta trápí hlavu mnohem pomazanější a studovanější hlavy. Jako člověk s kombinací vzdělání v oboru slaboproud v oblasti letectví na straně jedné, v přednemocniční neodkladné péči na straně druhé, a současně i patnáctiletou praxí ve složkách RLP, RZP a LZZS jsem se pouze pokusil ve své absolventské práci shrnout celou anabázi systému Matra, shromáždit současná dostupná data a zkušenosti s jeho provozem z pohledu zdravotnické záchranné služby (ZZS) jako uživatele, charakterizovat slabá místa této radiokomunikační sítě pro provoz v systému ZZS, a zmapovat aktuální situaci v začlenění tohoto komunikačního prvku do běžného provozu v jednotlivých

3 regionech naší země. Současně bych svou prací na základě shromážděných dat rád alespoň nastínil některá možná východiska, zejména pak v oblasti rutinní meziregionální spolupráce pozemních složek zdravotnické záchranné služby a zdravotnických operačních středisek s leteckou záchrannou službou, která je díky charakteru své činnosti jednoznačně nejčastěji meziregionálně spolupracující složkou v celé oblasti přednemocniční neodkladné péče (PNP).

4 SEZNAM KAPITOL 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY strana 1 2. CHRONOLOGIE BUDOVÁNÍ SYSTÉMU PEGAS strana 4 3. SOUHRN FINANCOVÁNÍ MATRY strana SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO LEGISLATIVNÍHO VYMEZENÍ ČINNOSTI strana TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU MATRACOM 9600 strana POPIS PRVKŮ SÍTĚ strana STRUKTURA SÍTĚ strana REGIONÁLNÍ SÍŤ strana REGIONÁLNÍ SÍŤ strana ZÁKLADNOVÁ STANICE strana CELOSTÁTNÍ SÍŤ strana KONFIGURACE A PŘIZPŮSOBENÍ TERMINÁLŮ strana KONFIGURACE TERMINÁLŮ strana DALŠÍ PŘIZPŮSOBENÍ TERMINÁLŮ strana DEFINICE SKUPINY strana HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ REŽIMY strana SKUPINOVÁ KOMUNIKACE V SÍŤOVÉM REŽIMU strana INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE strana VÍCEBUŇKOVÝ OTEVŘENÝ KANÁL (MOCH) strana HLAVNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY strana VÝHODY PŘEVADĚČOVÉHO REŽIMU strana OMEZENÍ PŘEVADĚČOVÝCH REŽIMŮ strana KOMUNIKACE V PŘÍMÉM REŽIMU (DIR) strana ZÁKLADNÍ KOMUNIKACE V PŘÍMÉM REŽIMU (DIR) strana SLEDOVÁNÍ SÍTĚ V PŘÍMÉM REŽIMU strana NOUZOVÉ VOLÁNÍ V PŘÍMÉM REŽIMU strana KOMUNIKACE PŘES DIGITÁLNÍ OPAKOVAČ (IDR) strana DATOVÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY strana ŘÍZENÍ PRIORIT strana PEGAS, A JEHO POZICE V SYSTÉMU ZZS strana Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy strana Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje strana Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina strana Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje strana HZS A JEHO POJETÍ SYSTÉMU PEGAS strana VÍTĚZSTVÍ A PROHRY strana POZITIVNÍ ASPEKTY SYSTÉMU PEGAS SOUHRNEM strana NEGATIVNÍ ASPEKTY SYSTÉMU PEGAS SOUHRNEM strana KDE SE STALA CHYBA? strana MOŽNÁ VÝCHODISKA strana ZÁVĚRY PRO SOUČINNOSTNÍ KOMUNIKACI LZZS strana 62

5 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY Podmínky zdravotnických záchranných služeb v oblasti spojení a informačních systému určitě nebyly v roce 1993 optimální. Za předchozí éry předchůdci dnešních zdravotnických záchranných služeb využívali pro spojení výjezdových složek s operačním střediskem, i mezi sebou vzájemně, starých analogových sítí v pásmu 74MHz, povětšinou v simplexním provozu na technologii systémů Tesla Selectic. V provozu však někde byly již i sofistikovanější systémy využívající převaděčů v semiduplexním provozu v pásmech okolo 83 MHz, ojediněle i v normě pětitónové selektivní volby ZVEI 2. Pro jejich provoz bylo v celé někdejší Československé republice vyčleněno devět základních kmitočtů (tzv. zdravotnická devítice), jeden součinnostní kanál běžně nazývaný jako celostátní, a několik dalších frekvencí velice blízkých kmitočtů, které však nebyly vyhrazeny pouze pro zdravotnický provoz, a ke komunikaci je užívaly také některé jiné subjekty. Systém tak přinášel řadu výhod i nevýhod současně. K výhodám bezesporu patřila vzájemná kompatibilita v rámci celé země, jednoduchá obsluha, poměrně nízké pořizovací náklady, výhodné podmínky způsobu šíření elektromagnetických vln v tomto radiovém pásmu ( ohýbání signálu oproti vyšším pásmům), a relativní nedostupnost tohoto pásma pro jeho pirátské zneužívání jinými uživateli. Mezi nevýhodami lze spatřovat především malou oblast pokrytí v simplexním provozu, která byla často řešena dálkově ovládanými základnovými stanicemi (vyhrazenou telefonní linkou, nebo bezdrátově) na výhodnější vzdálené pozici od operačního střediska. Problémem byla i: nekompatibilita systémů Tesla Selectic se světově nejčastěji používanými normami selektivní volby, nemožnost vícenásobného využití stejné frekvence pro více uživatelů bez vzájemného rušení provozu (Tesla Selectic neznala tónový squelch CTCSS, v produkci fy Motorola tzv. PL tóny), malý počet variant selektivní volby základnové stanice ( k dispozici bylo pro otevření základnové stanice možné využít pouze kombinace jednoho či dvou tónů ze tří možných nízkofrekvenčních kmitočtů označovaných jako A, B, C), a stejné kombinace se tedy na stejných zdravotnických frekvencích v rámci celé republiky často opakovaly. To se velice negativně projevovalo zejména v radiovém spojení letecké záchranné služby po jejím vzniku v roce 1987 (dále jen LZZS), kdy posádka vrtulníku díky aktuální pozici své radiostanice LZZS ZZS HMP Strana

6 proti své vůli současně otevřela i pět a více základnových radiostanic v širém okolí (vzájemně vzdálených i v řádu stovek kilometrů). Signály z jednotlivých základnových stanic se vzájemně rušily, a komunikace vrtulníku s pozemními operačními středisky se díky tomuto faktu velice komplikovala. LZZS ZZS HMP Strana

7 Jako hlavní nevýhoda se však začala projevovat nemožnost komunikace s ostatními tísňovými složkami na místě zásahu. Policie ČR (dále jen PČR) sice pro provoz používala blízké kmitočtové pásmo MHz, ale díky snaze o omezení možnosti odposlechu frekvence využívaly všechny její radiostanice tzv. maskovač (tedy scrumbler). Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) pro provoz od roku 1984 do dnešní doby využívá zcela odlišných frekvencí v pásmu 160 MHz, které je pásmu 80 MHz natolik vzdáleno, že ani dnešní běžné radiostanice nejsou a nebudou schopny takovou kmitočtovou rozdílnost akceptovat v rámci jednoho vysílače vyjma i dnes poměrně ojedinělých (a tedy nepoměrně dražších) dvoupásmových radiostanic. Je to dáno především zcela odlišnou délkou vlny odpovídající dané frekvenci, jejíž zlomky by měly respektovat jednotlivé resonanční prvky radiostanice i antény. Po roce 1989 lze v oblasti zdravotnických záchranných služeb pozorovat poměrně prudký, často i živelný, rozvoj. Do systému vstoupily nestátní subjekty, složky zařazené v rámci původních Ústavů národního zdraví získaly vlastní právní subjektivitu, přechodem na systém zdravotních pojišťoven vzniklo konkurenční prostředí, a každý chtěl moci kvalitně pokrýt své spádové území radiovým signálem, a bez obtíží tak řídit vlastní výjezdové složky. Tehdejší legislativa však nebyla na takové progresivní změny připravena. Vyhražené zdravotnické kanály v pásmu 74 MHz se začaly jevit jako naprosto nepostačující novému trendu aniž by se jednotlivé subjekty vzájemně rušily. Navíc jsou dnes u světových výrobců RDST pro pásmo 80MHz pokládány za ne zcela standardní zařízení. Zdravotnické záchranné služby tak začaly živelně a zcela nekoordinovaně vyhledávat možnost vybudování nových radiových sítí i na jiných pásmech, některé dokonce i za cenu využívání komerčních trunkových sítí (např.liberec). Teprve v roce 1992 byla vydána zdravotnická vyhláška č.434/1992 Sb. která se pokoušela vytvořil jakýsi obecný rámec pro celé spektrum činností zdravotnické záchranné služby. Oblast spojení však nezasahovala. Až novela této vyhlášky vyhláška č.51/1995 Sb. pouze stanovila jako jednu z podmínek pro provoz záchranné služby pokrýt blíže nespecifikovaným radiovým signálem celé své spádové území, a mít toto spojení se všemi svými výjezdovými složkami. Až další novela této vyhlášky č.175/1995 Sb. obsahovala v příloze č.1. i Základní spojovací řád, který upravoval minimální sjednocující podmínky pro provoz zdravotnických operačních středisek, mj. i z pohledu potřeby součinnosti s ostatními zdravotnickými subjekty v této oblasti. V článku 2. této přílohy pak vymezuje podmínky pro provoz zdravotnických operačních středisek v oblasti radiového spojení, a jako nepodkročitelné minimum uvádí alespoň jeden provozní kanál v pásmu 74 MHz, jeden součinnostní (celostátní) kanál na frekvenci 74,725 LZZS ZZS HMP Strana

8 MHz, a terminál hromadné radiokomunikační sítě Pegas, která je součástí záchranného systému. Snaha to sice byla chvályhodná, bylo však už poněkud pozdě. Novela vyhlášky se snažila pouze respektovat tehdejší stav, kdy státní i nestátní ZZS nainvestovaly do svých nových radiových sítí nemalé prostředky, a právě zástupci těchto subjektů byli z velké části jejími spolutvůrci. Vyhláška navíc dodnes neobsahuje žádné kontrolní mechanizmy, díky kterým by bylo možné takovou kompatibilitu důsledně vyžadovat, a jednotlivé subjekty tak přinutit k jejímu dodržování. Radiové systémy zdravotnických záchranných služeb se tak nadobro rozpadly do často vzájemně nesourodých částí. Ministerstvo zdravotnictví na počátku devadesátých let nezřídilo zavčasu útvar, který by byl zdravotnickou obdobou hlavní správy hasičského záchranného sboru nebo policejního prezidia, a který by zajistil dohled nad standardizací a vzájemnou kompatibilitou zdravotnických záchranných služeb v celé zemi. Na Ministerstvu zdravotnictví v té době existoval pouze referent pro oblast přednemocniční neodkladné péče (dále jen PNP) bez detailního přehledu o situaci v této technické oblasti, a formálně i hlavní spojař zdravotnických radiových sítí, který však byl současně i ředitelem právě jedné ze záchranných služeb, jež mezi prvními zdravotnické radiové pásmo 80 MHz nadobro opustily. Těžko pak lze očekávat, že bude některý z nich vyvíjet sjednocující snahu opačným směrem. Vyhláška č.434/1992 Sb. byla několikrát novelizována (novelami č.51/1995 Sb., č.175/1995 Sb., č.14/2001 Sb., a č.386/2006 Sb.), ale žádná z novel neměla ambice s tímto neutěšeným stavem něco skutečně udělat, a sítě sjednotit. Po vzniku vyšších územně správních celků, a s ním spojeným vznikem dalších čtyř územních středisek záchranné služby (dle novely č.14/2001 Sb. vyhl. č.434/1992 Sb.) převzaly zřizovatelskou funkci zdravotnických záchranných služeb kraje. Započala tím druhá fáze tříštění radiových sítí zdravotnických záchranných služeb. V mnoha krajích se sice podařilo sjednotit pod jednu krajskou síť činnost všech původních záchranných služeb jeho okresů, často ale bez další návaznosti na ostatní kraje, resp. na ostatní základní tísňové složky. LZZS ZZS HMP Strana

9 Jako řešení vedoucí k opětovnému sjednocení sítí, a zajištění součinnostního radiového spojení s ostatními tísňovými složkami, byl již v novele č.175/1995 Sb. vyhlášky o zdravotnické záchranné službě v příloze č.1 Základním spojovém řádu, uváděn právě systém Pegas hromadné radiové sítě Ministerstva vnitra (dále jen MV) ve standardu Tetrapol, dodávaný na zakázku Ministerstva vnitra francouzskou firmou Matra Nortel Communications (dále jen MNC) prostřednictvím jeho českého partnera Pramacom Prague s.r.o.(dále jen PMC). LZZS ZZS HMP Strana

10 2. CHRONOLOGIE BUDOVÁNÍ SYSTÉMU PEGAS Realizace projektu hromadné datové sítě ministerstva vnitra Pegas je běh na dlouhou trať, který ještě stále není u konce, a nemá vítěze. Zpětný pohled na doposud absolvovanou cestu určitě umožňuje lepší přehled o tom, kde se běh měnil spíš v zadýchanou chůzi ve vycházkovém tempu. Je také dobré si připomenout jaké byly skutečné původní záměry a důvody rozhodnutí jej vybudovat, a jak v tomto srovnání vypadají dnes. Proto tato evoluce určitě stojí za stručné shrnutí. 1993: Usnesení vlády č.246/1993 uložilo ministru vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vypracovat návrh technického řešení propojitelnosti stávajících spojových prostředků složek IZS. Úkolem se zabývala meziresortní komise, která doporučila obměnu exitujících sítí složek IZS generačně novým radiokomunikačním systémem, sdíleným a využívaným všemi složkami jak za běžných situací, tak při zásazích na místech mimořádných událostí. V listopadu téhož roku bylo doporučení meziresortní komise při budování hromadné radiové sítě MV zohledněno v rozhodnutí Parlamentu ČR, který ve věci rozhodl ve svém usnesení č.175/1993 ve věci zvýšení rozpočtu Ministerstva vnitra o účelově vázané prostředky ve výši 506 mil Kč, z toho celkem 240 mil Kč na výstavbu páteře hromadné rádiové sítě pro Policii ČR. V prosinci byl ke společnému postupu v záležitosti výstavby hromadné rádiové sítě vyzván policejní prezident Stanislav Novotný a všichni ředitelé krajských správ Policie ČR. 1994: LEDEN byla ustavena komise pro výběrové řízení ve složení: 4 zástupci útvarů Policie ČR LZZS ZZS HMP Strana

11 7 zástupců ministerstva vnitra, 1 zástupce Hlavní správy Sboru požární ochrany, 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví, 1 zástupce Generálního štábu Armády ČR, 1 zástupce Hlavního úřadu Civilní ochrany, 1 zástupce Českého telekomunikačního úřadu. Byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž v denním tisku. LZZS ZZS HMP Strana

12 BŘEZEN DUBEN Bylo ukončeno 1. kolo výběrového řízení. K postupu do druhého kola vybrala komise firmy Ericsson, Matra Communications, Ascom, a Marconi Ministr vnitra Jan Ruml schvaluje dosavadní postup výběrového řízení. KVĚTEN Dne se sešla komise pro výběrové řízení k závěrečnému jednání, a rozhodla o konečném pořadí firem ve výběrovém řízení: 1. Matra Communications 2. Ericsson 3. Marconi (firma Ascom v průběhu 2. kola odstoupila ze soutěže). Výsledky výběrového řízení, v němž byly ve dvou kolech posuzovány nabídky všech tehdy dostupných systémů renomovaných světových firem, tak rozhodly o zavedení technologie Tetrapol francouzské firmy Matra Nortel Communications (dále jen MNC), která jako jediná z uchazečů nabídla digitální řešení původně vyvinuté pro potřeby francouzského četnictva. ČERVEN Bezprostředně po ukončení výběrového řízení byla podepsána Generální dohoda na dodávku systému mezi MV, MNC, a českým partnerem Pramacom Prague s.r.o. (dále jen PMC). Pro systém bylo zvoleno označení PEGAS, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka radiokomunikačního systému Ministerstva vnitra. LZZS ZZS HMP Strana

13 Od ledna 1994 do září 1995 pak byly poskytovány průběžné informace pro branně-bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny a vládu o postupu výstavby systému Pegas. pro branně bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny - podle usnesení Parlamentu ČR z prosince 1993, byly zasílány informace jak o průběhu výběrového řízení, tak o realizaci výstavby branně bezpečnostnímu výboru čtvrtletně v průběhu r a 1. pololetí pro vládu - usnesením vlády č. 534/1995 v září r byl schválen "Rozvojový projekt komunikačních sítí MV s integrovanými službami". Poté byly v souladu s tímto usnesením vlády informace a vyhodnocení předkládány vládě (jednou ročně). LZZS ZZS HMP Strana

14 1995: ÚNOR Český Telekomunikační Úřad udělil Ministerstvu vnitra povolení ke zřízení a provozování telekomunikační sítě PEGAS v rámci Integrovaného záchranného systému, a k poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím této sítě (č.j. 5438/ dne 7. února 1995). ČERVEN Ministr vnitra Jan Ruml pracovně povečeřel se zástupci firem Ericsson, Motorola, Matra Communications k projednání otázky situace a tendencí v rozvoji komunikačních systémů pro bezpečnostní a záchranné složky v Evropské unii. 1997: LEDEN proběhl kontrolní den ministra vnitra k vyhodnocení stavu projektu Pegas za účasti vedení resortu ministerstva vnitra a Policie ČR. Závěr kontrolního dne - pokračovat. ZÁŘÍ Vláda ČR na svém jednání dne uložila provést expertní posouzení se zaměřením na projekt Pegas, a navrhnout další postup realizace tohoto projektu. ŘÍJEN proběhla aktualizace Provozních požadavků na radiokomunikační systém pro Policii a útvary MV ČR, schválená policejním prezidentem Oldřichem Tomáškem a následně ministrem vnitra Janem Rumlem s hlavním závěrem konstatujícím, že aktualizované provozní požadavky se v zásadě neliší od požadavků stanovených v roce PROSINEC k plnění úkolu vlády ze září 1997 byla ustavena (vždy na základě jmenování příslušného ministra) meziresortní komise ve složení LZZS ZZS HMP Strana

15 2 zástupci ministerstva vnitra ČR 1 zástupce Policie ČR 1 zástupce z ředitelství Hasičského záchranného sboru 1 zástupce z ministerstva financí 1 zástupce z ministerstva práce a sociálních věcí 1 zástupce z Generálního štábu AČR 1 zástupce z Hlavního úřadu CO 2 zástupci z ministerstva dopravy a spojů 1 zástupce z ministerstva zdravotnictví 1 zástupce Bezpečnostní informační služby Expertní posudky byly vyžádány od následujících pracovišť: a) ČVUT, fakulta elektronická, katedra radioelektroniky. b) Vojenská akademie Brno, katedra speciálních komunikačních systémů. c) Ústav radiotechniky a elektroniky ČAV. d) TESTCOM Praha. e) Západočeská univerzita Plzeň. O stanovisko k možnosti splnění požadovaných provozních požadavků na radiokomunikační systém byli rovněž požádáni operátoři sítí GSM Eurotel Praha s.r.o., a Radiomobil Praha a.s. Od konce roku 1997 byly údajně v systému naprogramovány a připraveny k okamžitému použití hovorové kanály pro přímou rádiovou součinnost všech subjektů IZS. V provozu bylo řádově 2200 účastnických stanic, z toho cca 1700 u Policie ČR (méně než deset procent radiostanic celkově tehdy používaných u policie). Dalšími uživateli byla některá Územní střediska záchranné služby na úrovni ZOS, LZZS, a vybraných osob managementu, dále regionální úřady Civilní ochrany, vybrané hasičské záchranné sbory, a některé útvary Armády ČR a BIS. 1998: LZZS ZZS HMP Strana

16 ÚNOR Meziresortní komise vytvořená na základě rozhodnutí vlády ČR ze září 1997 přijala tyto závěry: 1. Systém GSM nemůže splnit provozní požadavky kladené na radiokomunikační systém pro Policii a útvary MV. 2. Je třeba urychleně dokončit v současné době budovaný neveřejný radiokomunikační systém MV založený na technologii Tetrapol (projekt PEGAS). Výše uvedené závěry a doporučení přijala komise jednomyslně, nikdo z členů se nezdržel hlasování ani nebyl proti uvedeným závěrům. Systém PEGAS se současně v tom samém roce stal předmětem veřejné kritiky kvůli záplavám na Moravě v roce 1997, a s tím spojeným problémům záchranářů se vzájemným dorozumíváním a koordinací aktivit. LZZS ZZS HMP Strana

17 ČERVEN Na základě doporučení mezirezortní komise byl Ministerstvem vnitra zpracován a ministrem vnitra Cyrilem Svobodou předložen na jednání vlády v červnu 1998 materiál "Koncepce informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému". V záznamu z tohoto jednání bylo však konstatováno, že daný bod byl z jednání ministrem vnitra stažen. PROSINEC Nový ministr vnitra Václav Grulich schválil (mimo jiné i na základě výsledků vnitřní kontroly) předložení materiálu "Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému" na jednání Bezpečnostní rady státu. 1999: V roce 1999, když na základě poznatků složek PČR nesplňoval systém PEGAS v praktickém využití očekávání, bylo jeho budování téměř zastaveno. Do konce roku 1999 běžel systém PEGAS pouze na 21 základnových stanicích ve třech regionálních sítích, které však nijak nekopírovaly tehdejší územněsprávní uspořádání země (tedy v původních sítích VÝCHOD, STŘED, ZÁPAD). Systém byl díky tomu opravdu beznadějně děravý. Dalším akcelerátorem projektu se tedy stalo až blížící se výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Rady guvernérů Světové banky. MV předložilo vládě znovu k rozhodnutí, s jakou technologií se má pokračovat ve výstavbě národní sítě. Na realizaci systému PEGAS bylo v letech vynaloženo cca 800mil.Kč v rozpočtu MV, a další výdaje na koncová zařízení, hrazené z vlastních rozpočtů Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní informační služby). Projekt byl nedostatečně financován, protože se ve státním rozpočtu nenacházely potřebné finanční prostředky. Bylo proto rozhodnuto o dalším financování výstavby sítě PEGAS formou úvěru. LZZS ZZS HMP Strana

18 ČERVENEC 9. schůze Bezpečnostní rady státu rozhodla o doporučení dobudování národní sítě PEGAS. O dostavbě radiokomunikačního systému složek IZS v České republice PEGAS rozhodla vláda České republiky schválením usnesení č.823/1999 ze dne k materiálu Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek IZS. Rozhodnutí vlády se opíralo právě o rozhodnutí 9. schůze Bezpečnostní rady státu. Vláda záměr schválila s tím, že pro dostavbu projektu PEGAS bude použita technologie Tetrapol, a stanovila úkol pro ministra financí navrhnout ve spolupráci s ministrem vnitra způsob financování výstavby, a zajistit tak financování a realizaci projektu v letech 2000 a V průběhu podzimu 1999 byly na základě tohoto rozhodnutí jednotlivé uživatelské skupiny vyzvány k předání souhrnných počtů požadovaných koncových zařízení. V resortu zdravotnictví však tato akce probíhala poměrně velice chaoticky. Zejména se nedostávalo informací: - o dosavadním postupu jednání ze strany Ministerstva zdravotnictví o specifikaci sítě a definování uživatelských požadavků z pohledu ZZS - o základních podmínkách financování pořizovaných zařízení (bylo dlouhodobě známo, že se ceny terminálů pohybují v desítkách až stovkách tisíců korun, nikoliv však to, zda jejich úhradu skutečně převezme přímo stát, který v té době - jak již vyplývá i z výše uvedeného - již několik let potřebné finanční prostředky pro tento účel neměl) - o vlastnostech jednotlivých typů zařízení (uživatelské vlastnosti jednotlivých terminálů se podstatně liší základnové, vozidlové, a přenosné pak ve třech variantách s diametrálně odlišnými funkčními vlastnostmi) LZZS ZZS HMP Strana

19 - o hlavních principech fungování celé sítě (první písemné materiály s technickou specifikací systému i koncových zařízení obdržela např. tehdejší ÚSZS v Praze až počátkem roku 2000, když už byl dodatek č.3 Generální dohody podepsán, a byly tím dány i konečné počty dodávaných koncových zařízení zahrnutých do finančního krytí celého projektu. Koordinátor projektu Pegas za resort zdravotnictví žádné konkrétní podklady o dosavadním postupu MZ nikdy nepředal, a bylo třeba je vyžádat přímo od OSI MV. Současně je otázka, nakolik byl jako lékař schopen principy fungování systému, a s tím spojenou svou zodpovědnost za jeho rozvoj v oblasti ZZS, pochopit a realizovat. Ve značné části ZZS proto v tu dobu přetrvával pocit, že Pegas je dávno mrtvý projekt, kterému není potřeba věnovat žádnou větší pozornost. Tento fakt se negativně projevil ještě i o několik let později při rozbíhání pilotního projektu, ve kterém ZZS jako jediná ze základních tísňových složek jednoznačně selhala, a její spolupráce na ověřování vhodnosti nasazení systému Pegas v prostředí ZZS byla nulová) - o předpokládaných úrovních pokrytí signálem (otázka volby mezi ručními a vozidlovými terminály pro posádky do terénu) nebyl znám zamýšlený cílový stav pokrytí - o možnosti budování taktických pracovišť sítě Pegas i u ostatních uživatelských skupin, nebo jen centrálně na úrovni OSI MV či PČR - o tom, zda bude budoucí systém přednemocniční neodkladné péče v ČR respektovat (v tu dobu ještě neplatné, ale ústavním zákonem 347/1997 Sb. O vytvoření vyšších územněsprávních celků již schválené) nové územněsprávní uspořádání země vytvořením dalších čtyř územních středisek záchranné služby do konečného počtu 14ti tak, jak budou současně budovány i jednotlivé regionální sítě systému Pegas (vznik těchto nových územních středisek záchranné služby založila až novela LZZS ZZS HMP Strana

20 zdr.vyhlášky č.14/2001sb., tedy více než rok po vzniku krajů, a k faktickému zřízení těchto ÚSZS došlo pak na základě její dikce až k ) Tehdejší okresní ZZS (a nejen ony) tedy v dané době neměly nejmenší představu o svém dalším osudu a systému fungování. Za těchto podmínek se pak objednávání souhrnných počtů jednotlivých typů koncových zařízení stává bohužel jen pouhým střílením od pasu, které se mnohým dnešním nástupcům tehdejších ZZS následně vymstilo. PROSINEC Dne byl podepsán dodatek č.3 Generální dohody mezi MV, MNC, a PMC, a ke stejnému datu i prováděcí smlouva o dílo na výstavbu systému v letech mezi MV a PMC. Prováděcí smlouva počítala m.j. i se vstupem dalších českých subdodavatelů do projektu (např. Siemens Telekomunikace s.r.o.). Celkový finanční limit prováděcí smlouvy o dílo byl v souladu s usnesením vlády stanoven na 3,922 miliardy Kč, a měl zajišťovat: 1. dodávku celé dostavby infrastruktury Národní sítě do v technologii Tetrapol 2.generace s novou verzí software v rozsahu 141 základnových stanic ve 14 regionálních sítích členěných v souladu s novým administrativním členěním státu od (vznik krajů) 2. plošné vybavení útvarů Policie ČR, hasičských záchranných sborů, a zdravotnických záchranných služeb koncovými zařízeními (celkem asi souprav ručních, vozidlových a dispečerských radiostanic a jejich příslušenství) 3. v období od do dodavatel provede bezplatný upgrade (retrofitting nebo výměnu) všech doposud dodaných koncových zařízení sytému Pegas 1. generace tak, aby tato zařízení byla plně funkční v celé národní síti při použití nových verzí systémového softwaru. 2000: Dne bylo usnesením Vlády České republiky 86/2000 rozhodnuto o způsobu dalšího financování projektu PEGAS formou úvěru přijatého Konsolidační bankou Praha s.p.ú., a potvrzen výběr vítězné nabídky podle pořadí vyhodnocení předložených nabídek. Ministru vnitra bylo uloženo LZZS ZZS HMP Strana

21 zabezpečit výstavbu podle harmonogramu realizace projektu v závislosti na podepsaném dodatku č.3 Generální dohody, ministru financí uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem financí a Konsolidační bankou s.p.ú., kde se funkcí finančního managera projektu pověřuje Konsolidační banka s.p.ú., a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra zabezpečit propracování ofsetových programů v rámci projektu výstavby systému PEGAS. V souvislosti s vyřešeným financováním tak bylo možné výrazně pokročit s výstavbou sítě PEGAS. Byl zahájen radioinženýring sítě, byla stanovena detailní architektura sítě a etapizace dodávek. Smluvně byla zajištěna využitelnost dosud instalované technologie, infrastruktura koncových zařízení, rozšíření podílu českého průmyslu na projektu (projekční, stavební a technologická připravenost, výstavba sítí, zjištění záručního i pozáručního zejména 100% zajištění servisu koncových zařízení v ČR, výroba příslušenství koncových zařízení 2. generace minimálně v rozsahu realizovaném u zařízení 1. generace), a interoperabilita se systémy na bázi standardu Tetra. Prioritou projektu pro rok 2000 bylo vybudování a zprovoznění sítě na teritoriu Prahy a Středních Čech v rozsahu potřebném pro zabezpečení bezpečnostních akcí spojených s výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Rady guvernérů Světové banky. Do termínu konání této akce bylo také nutné ověřit systémové vlastnosti infrastruktury a funkce nové řady ručních radiostanic. Součástí bezpečnostních opatření přijatých před zasedáním MMF/SB bylo i vybudování zázemí pro komunikaci v prostorách pražského metra. Na konci měsíce dubna bylo v Praze otevřeno výcvikové středisko (demonstrační a školící síť MV), jímž v následujících měsících prošlo řádově okolo sedmi tisíc policistů. V průběhu roku došlo k přechodu na druhou generaci technologie Tetrapol, a k výměně stávajících terminálů za modernější. V průběhu zasedání se systém Pegas stal terčem útoku dosud neznámých pachatelů, kteří se pokusili narušit signál sítě. Dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) byla díky tomu srozumitelnost komunikace zasahujících složek v některých momentech omezena na 20-50%. LZZS ZZS HMP Strana

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Rádiové spojení u zásahu

Rádiové spojení u zásahu Rádiové spojení u zásahu Legislativa na úseku rádiového spojení Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Řád analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v integrovaném

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení III. 1. Úvod Usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 6. listopadu 2007 č. 50 byl schválen materiál Zpráva o zhodnocení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o.

VoIP KOMUNIKACE. z pohledu české legislativy. Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. VoIP KOMUNIKACE z pohledu české legislativy Roman Vithous, vithous@aodt.cz Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. Témata 1. Obecný právní rámec a vstup do podnikání 2.VoIP komunikace - kam a

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 Zapsal a Michaela Málková Datum a místo: 25.2.2015, Jihlava Zápis ověřili MUDr. Marek Slabý Ing. Vladislava Filová MUDr.Martin Houdek Přítomni: Bc. Petr Bureš ZZS Ústeckého

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK

Úloha ZOS při řešení MU. Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Úloha ZOS při řešení MU Jiří Mašek Zdravotnická záchranná služba KHK Zdravotnické operační středisko Představuje vstupní bránu ZZS Centrálně řídí činnost všech posádek ZZS Vše co se v systému odehraje

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje?

Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Jak otevřené je zastupitelstvo Olomouckého kraje? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta se

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více