Limbová Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:"

Transkript

1 Limbová Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Katedra urgentnej medicíny Špecializovaná urgentná starostlivosť ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HROMADNÁ RADIOVÁ SÍŤ PEGAS MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Katedra urgentnej medicíny: MUDr. Ján KOVALČÍK, MPH Autor práce: Vojtěch Kotek Odborný konzultant: MUDr. Ondřej FRAŇEK

2 DŮVODY PRÁCE Plně fungující komunikační prostředky základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) jsou neopominutelnou součástí funkčního systému pro řešení všech krizových situací jakéhokoliv rozsahu. Ne nadarmo se již dlouhá léta traduje, že BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ. Dosáhnout uspokojivého stavu v této oblasti však není vzhledem k členitosti České republiky ani jednoduché, ani levné. Česká republika investovala do vybudování takové sítě řádově minimálně šest miliard korun, a přesto má slovo MATRA i po třinácti letech od doby, kdy zde bylo poprvé vysloveno, pro mnohé spíše lehce pejorativní nádech. Cíl byl tehdy jasný, a zdál se být nadosah: VYBUDUJEME CELOPLOŠNOU RADIOVĚ-DATOVOU DIGITÁLNÍ SÍŤ JEJÍŽ SLÁVA HVĚZD SE BUDE DOTÝKAT! POLICISTA, HASIČ, I ZÁCHRANÁŘ, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV, SPOLU BUDOU MOCI HOVOŘIT KDYKOLIV TO BUDE POTŘEBA! jednoduché. Ani po tolika letech od zahájení realizace projektu to však není až tak Kde je příčina? Kde se stala chyba? Jak z toho ven? Určitě si nečiním nárok na to, abych byl tím géniem, který jednou absolventskou prací problém konečně vyřeší, přestože si s ním léta trápí hlavu mnohem pomazanější a studovanější hlavy. Jako člověk s kombinací vzdělání v oboru slaboproud v oblasti letectví na straně jedné, v přednemocniční neodkladné péči na straně druhé, a současně i patnáctiletou praxí ve složkách RLP, RZP a LZZS jsem se pouze pokusil ve své absolventské práci shrnout celou anabázi systému Matra, shromáždit současná dostupná data a zkušenosti s jeho provozem z pohledu zdravotnické záchranné služby (ZZS) jako uživatele, charakterizovat slabá místa této radiokomunikační sítě pro provoz v systému ZZS, a zmapovat aktuální situaci v začlenění tohoto komunikačního prvku do běžného provozu v jednotlivých

3 regionech naší země. Současně bych svou prací na základě shromážděných dat rád alespoň nastínil některá možná východiska, zejména pak v oblasti rutinní meziregionální spolupráce pozemních složek zdravotnické záchranné služby a zdravotnických operačních středisek s leteckou záchrannou službou, která je díky charakteru své činnosti jednoznačně nejčastěji meziregionálně spolupracující složkou v celé oblasti přednemocniční neodkladné péče (PNP).

4 SEZNAM KAPITOL 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY strana 1 2. CHRONOLOGIE BUDOVÁNÍ SYSTÉMU PEGAS strana 4 3. SOUHRN FINANCOVÁNÍ MATRY strana SHRNUTÍ ZÁKLADNÍHO LEGISLATIVNÍHO VYMEZENÍ ČINNOSTI strana TECHNICKÝ POPIS SYSTÉMU MATRACOM 9600 strana POPIS PRVKŮ SÍTĚ strana STRUKTURA SÍTĚ strana REGIONÁLNÍ SÍŤ strana REGIONÁLNÍ SÍŤ strana ZÁKLADNOVÁ STANICE strana CELOSTÁTNÍ SÍŤ strana KONFIGURACE A PŘIZPŮSOBENÍ TERMINÁLŮ strana KONFIGURACE TERMINÁLŮ strana DALŠÍ PŘIZPŮSOBENÍ TERMINÁLŮ strana DEFINICE SKUPINY strana HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ REŽIMY strana SKUPINOVÁ KOMUNIKACE V SÍŤOVÉM REŽIMU strana INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE strana VÍCEBUŇKOVÝ OTEVŘENÝ KANÁL (MOCH) strana HLAVNÍ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY strana VÝHODY PŘEVADĚČOVÉHO REŽIMU strana OMEZENÍ PŘEVADĚČOVÝCH REŽIMŮ strana KOMUNIKACE V PŘÍMÉM REŽIMU (DIR) strana ZÁKLADNÍ KOMUNIKACE V PŘÍMÉM REŽIMU (DIR) strana SLEDOVÁNÍ SÍTĚ V PŘÍMÉM REŽIMU strana NOUZOVÉ VOLÁNÍ V PŘÍMÉM REŽIMU strana KOMUNIKACE PŘES DIGITÁLNÍ OPAKOVAČ (IDR) strana DATOVÉ KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY strana ŘÍZENÍ PRIORIT strana PEGAS, A JEHO POZICE V SYSTÉMU ZZS strana Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy strana Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje strana Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina strana Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje strana Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje strana Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje strana HZS A JEHO POJETÍ SYSTÉMU PEGAS strana VÍTĚZSTVÍ A PROHRY strana POZITIVNÍ ASPEKTY SYSTÉMU PEGAS SOUHRNEM strana NEGATIVNÍ ASPEKTY SYSTÉMU PEGAS SOUHRNEM strana KDE SE STALA CHYBA? strana MOŽNÁ VÝCHODISKA strana ZÁVĚRY PRO SOUČINNOSTNÍ KOMUNIKACI LZZS strana 62

5 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY Podmínky zdravotnických záchranných služeb v oblasti spojení a informačních systému určitě nebyly v roce 1993 optimální. Za předchozí éry předchůdci dnešních zdravotnických záchranných služeb využívali pro spojení výjezdových složek s operačním střediskem, i mezi sebou vzájemně, starých analogových sítí v pásmu 74MHz, povětšinou v simplexním provozu na technologii systémů Tesla Selectic. V provozu však někde byly již i sofistikovanější systémy využívající převaděčů v semiduplexním provozu v pásmech okolo 83 MHz, ojediněle i v normě pětitónové selektivní volby ZVEI 2. Pro jejich provoz bylo v celé někdejší Československé republice vyčleněno devět základních kmitočtů (tzv. zdravotnická devítice), jeden součinnostní kanál běžně nazývaný jako celostátní, a několik dalších frekvencí velice blízkých kmitočtů, které však nebyly vyhrazeny pouze pro zdravotnický provoz, a ke komunikaci je užívaly také některé jiné subjekty. Systém tak přinášel řadu výhod i nevýhod současně. K výhodám bezesporu patřila vzájemná kompatibilita v rámci celé země, jednoduchá obsluha, poměrně nízké pořizovací náklady, výhodné podmínky způsobu šíření elektromagnetických vln v tomto radiovém pásmu ( ohýbání signálu oproti vyšším pásmům), a relativní nedostupnost tohoto pásma pro jeho pirátské zneužívání jinými uživateli. Mezi nevýhodami lze spatřovat především malou oblast pokrytí v simplexním provozu, která byla často řešena dálkově ovládanými základnovými stanicemi (vyhrazenou telefonní linkou, nebo bezdrátově) na výhodnější vzdálené pozici od operačního střediska. Problémem byla i: nekompatibilita systémů Tesla Selectic se světově nejčastěji používanými normami selektivní volby, nemožnost vícenásobného využití stejné frekvence pro více uživatelů bez vzájemného rušení provozu (Tesla Selectic neznala tónový squelch CTCSS, v produkci fy Motorola tzv. PL tóny), malý počet variant selektivní volby základnové stanice ( k dispozici bylo pro otevření základnové stanice možné využít pouze kombinace jednoho či dvou tónů ze tří možných nízkofrekvenčních kmitočtů označovaných jako A, B, C), a stejné kombinace se tedy na stejných zdravotnických frekvencích v rámci celé republiky často opakovaly. To se velice negativně projevovalo zejména v radiovém spojení letecké záchranné služby po jejím vzniku v roce 1987 (dále jen LZZS), kdy posádka vrtulníku díky aktuální pozici své radiostanice LZZS ZZS HMP Strana

6 proti své vůli současně otevřela i pět a více základnových radiostanic v širém okolí (vzájemně vzdálených i v řádu stovek kilometrů). Signály z jednotlivých základnových stanic se vzájemně rušily, a komunikace vrtulníku s pozemními operačními středisky se díky tomuto faktu velice komplikovala. LZZS ZZS HMP Strana

7 Jako hlavní nevýhoda se však začala projevovat nemožnost komunikace s ostatními tísňovými složkami na místě zásahu. Policie ČR (dále jen PČR) sice pro provoz používala blízké kmitočtové pásmo MHz, ale díky snaze o omezení možnosti odposlechu frekvence využívaly všechny její radiostanice tzv. maskovač (tedy scrumbler). Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) pro provoz od roku 1984 do dnešní doby využívá zcela odlišných frekvencí v pásmu 160 MHz, které je pásmu 80 MHz natolik vzdáleno, že ani dnešní běžné radiostanice nejsou a nebudou schopny takovou kmitočtovou rozdílnost akceptovat v rámci jednoho vysílače vyjma i dnes poměrně ojedinělých (a tedy nepoměrně dražších) dvoupásmových radiostanic. Je to dáno především zcela odlišnou délkou vlny odpovídající dané frekvenci, jejíž zlomky by měly respektovat jednotlivé resonanční prvky radiostanice i antény. Po roce 1989 lze v oblasti zdravotnických záchranných služeb pozorovat poměrně prudký, často i živelný, rozvoj. Do systému vstoupily nestátní subjekty, složky zařazené v rámci původních Ústavů národního zdraví získaly vlastní právní subjektivitu, přechodem na systém zdravotních pojišťoven vzniklo konkurenční prostředí, a každý chtěl moci kvalitně pokrýt své spádové území radiovým signálem, a bez obtíží tak řídit vlastní výjezdové složky. Tehdejší legislativa však nebyla na takové progresivní změny připravena. Vyhražené zdravotnické kanály v pásmu 74 MHz se začaly jevit jako naprosto nepostačující novému trendu aniž by se jednotlivé subjekty vzájemně rušily. Navíc jsou dnes u světových výrobců RDST pro pásmo 80MHz pokládány za ne zcela standardní zařízení. Zdravotnické záchranné služby tak začaly živelně a zcela nekoordinovaně vyhledávat možnost vybudování nových radiových sítí i na jiných pásmech, některé dokonce i za cenu využívání komerčních trunkových sítí (např.liberec). Teprve v roce 1992 byla vydána zdravotnická vyhláška č.434/1992 Sb. která se pokoušela vytvořil jakýsi obecný rámec pro celé spektrum činností zdravotnické záchranné služby. Oblast spojení však nezasahovala. Až novela této vyhlášky vyhláška č.51/1995 Sb. pouze stanovila jako jednu z podmínek pro provoz záchranné služby pokrýt blíže nespecifikovaným radiovým signálem celé své spádové území, a mít toto spojení se všemi svými výjezdovými složkami. Až další novela této vyhlášky č.175/1995 Sb. obsahovala v příloze č.1. i Základní spojovací řád, který upravoval minimální sjednocující podmínky pro provoz zdravotnických operačních středisek, mj. i z pohledu potřeby součinnosti s ostatními zdravotnickými subjekty v této oblasti. V článku 2. této přílohy pak vymezuje podmínky pro provoz zdravotnických operačních středisek v oblasti radiového spojení, a jako nepodkročitelné minimum uvádí alespoň jeden provozní kanál v pásmu 74 MHz, jeden součinnostní (celostátní) kanál na frekvenci 74,725 LZZS ZZS HMP Strana

8 MHz, a terminál hromadné radiokomunikační sítě Pegas, která je součástí záchranného systému. Snaha to sice byla chvályhodná, bylo však už poněkud pozdě. Novela vyhlášky se snažila pouze respektovat tehdejší stav, kdy státní i nestátní ZZS nainvestovaly do svých nových radiových sítí nemalé prostředky, a právě zástupci těchto subjektů byli z velké části jejími spolutvůrci. Vyhláška navíc dodnes neobsahuje žádné kontrolní mechanizmy, díky kterým by bylo možné takovou kompatibilitu důsledně vyžadovat, a jednotlivé subjekty tak přinutit k jejímu dodržování. Radiové systémy zdravotnických záchranných služeb se tak nadobro rozpadly do často vzájemně nesourodých částí. Ministerstvo zdravotnictví na počátku devadesátých let nezřídilo zavčasu útvar, který by byl zdravotnickou obdobou hlavní správy hasičského záchranného sboru nebo policejního prezidia, a který by zajistil dohled nad standardizací a vzájemnou kompatibilitou zdravotnických záchranných služeb v celé zemi. Na Ministerstvu zdravotnictví v té době existoval pouze referent pro oblast přednemocniční neodkladné péče (dále jen PNP) bez detailního přehledu o situaci v této technické oblasti, a formálně i hlavní spojař zdravotnických radiových sítí, který však byl současně i ředitelem právě jedné ze záchranných služeb, jež mezi prvními zdravotnické radiové pásmo 80 MHz nadobro opustily. Těžko pak lze očekávat, že bude některý z nich vyvíjet sjednocující snahu opačným směrem. Vyhláška č.434/1992 Sb. byla několikrát novelizována (novelami č.51/1995 Sb., č.175/1995 Sb., č.14/2001 Sb., a č.386/2006 Sb.), ale žádná z novel neměla ambice s tímto neutěšeným stavem něco skutečně udělat, a sítě sjednotit. Po vzniku vyšších územně správních celků, a s ním spojeným vznikem dalších čtyř územních středisek záchranné služby (dle novely č.14/2001 Sb. vyhl. č.434/1992 Sb.) převzaly zřizovatelskou funkci zdravotnických záchranných služeb kraje. Započala tím druhá fáze tříštění radiových sítí zdravotnických záchranných služeb. V mnoha krajích se sice podařilo sjednotit pod jednu krajskou síť činnost všech původních záchranných služeb jeho okresů, často ale bez další návaznosti na ostatní kraje, resp. na ostatní základní tísňové složky. LZZS ZZS HMP Strana

9 Jako řešení vedoucí k opětovnému sjednocení sítí, a zajištění součinnostního radiového spojení s ostatními tísňovými složkami, byl již v novele č.175/1995 Sb. vyhlášky o zdravotnické záchranné službě v příloze č.1 Základním spojovém řádu, uváděn právě systém Pegas hromadné radiové sítě Ministerstva vnitra (dále jen MV) ve standardu Tetrapol, dodávaný na zakázku Ministerstva vnitra francouzskou firmou Matra Nortel Communications (dále jen MNC) prostřednictvím jeho českého partnera Pramacom Prague s.r.o.(dále jen PMC). LZZS ZZS HMP Strana

10 2. CHRONOLOGIE BUDOVÁNÍ SYSTÉMU PEGAS Realizace projektu hromadné datové sítě ministerstva vnitra Pegas je běh na dlouhou trať, který ještě stále není u konce, a nemá vítěze. Zpětný pohled na doposud absolvovanou cestu určitě umožňuje lepší přehled o tom, kde se běh měnil spíš v zadýchanou chůzi ve vycházkovém tempu. Je také dobré si připomenout jaké byly skutečné původní záměry a důvody rozhodnutí jej vybudovat, a jak v tomto srovnání vypadají dnes. Proto tato evoluce určitě stojí za stručné shrnutí. 1993: Usnesení vlády č.246/1993 uložilo ministru vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vypracovat návrh technického řešení propojitelnosti stávajících spojových prostředků složek IZS. Úkolem se zabývala meziresortní komise, která doporučila obměnu exitujících sítí složek IZS generačně novým radiokomunikačním systémem, sdíleným a využívaným všemi složkami jak za běžných situací, tak při zásazích na místech mimořádných událostí. V listopadu téhož roku bylo doporučení meziresortní komise při budování hromadné radiové sítě MV zohledněno v rozhodnutí Parlamentu ČR, který ve věci rozhodl ve svém usnesení č.175/1993 ve věci zvýšení rozpočtu Ministerstva vnitra o účelově vázané prostředky ve výši 506 mil Kč, z toho celkem 240 mil Kč na výstavbu páteře hromadné rádiové sítě pro Policii ČR. V prosinci byl ke společnému postupu v záležitosti výstavby hromadné rádiové sítě vyzván policejní prezident Stanislav Novotný a všichni ředitelé krajských správ Policie ČR. 1994: LEDEN byla ustavena komise pro výběrové řízení ve složení: 4 zástupci útvarů Policie ČR LZZS ZZS HMP Strana

11 7 zástupců ministerstva vnitra, 1 zástupce Hlavní správy Sboru požární ochrany, 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví, 1 zástupce Generálního štábu Armády ČR, 1 zástupce Hlavního úřadu Civilní ochrany, 1 zástupce Českého telekomunikačního úřadu. Byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž v denním tisku. LZZS ZZS HMP Strana

12 BŘEZEN DUBEN Bylo ukončeno 1. kolo výběrového řízení. K postupu do druhého kola vybrala komise firmy Ericsson, Matra Communications, Ascom, a Marconi Ministr vnitra Jan Ruml schvaluje dosavadní postup výběrového řízení. KVĚTEN Dne se sešla komise pro výběrové řízení k závěrečnému jednání, a rozhodla o konečném pořadí firem ve výběrovém řízení: 1. Matra Communications 2. Ericsson 3. Marconi (firma Ascom v průběhu 2. kola odstoupila ze soutěže). Výsledky výběrového řízení, v němž byly ve dvou kolech posuzovány nabídky všech tehdy dostupných systémů renomovaných světových firem, tak rozhodly o zavedení technologie Tetrapol francouzské firmy Matra Nortel Communications (dále jen MNC), která jako jediná z uchazečů nabídla digitální řešení původně vyvinuté pro potřeby francouzského četnictva. ČERVEN Bezprostředně po ukončení výběrového řízení byla podepsána Generální dohoda na dodávku systému mezi MV, MNC, a českým partnerem Pramacom Prague s.r.o. (dále jen PMC). Pro systém bylo zvoleno označení PEGAS, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka radiokomunikačního systému Ministerstva vnitra. LZZS ZZS HMP Strana

13 Od ledna 1994 do září 1995 pak byly poskytovány průběžné informace pro branně-bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny a vládu o postupu výstavby systému Pegas. pro branně bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny - podle usnesení Parlamentu ČR z prosince 1993, byly zasílány informace jak o průběhu výběrového řízení, tak o realizaci výstavby branně bezpečnostnímu výboru čtvrtletně v průběhu r a 1. pololetí pro vládu - usnesením vlády č. 534/1995 v září r byl schválen "Rozvojový projekt komunikačních sítí MV s integrovanými službami". Poté byly v souladu s tímto usnesením vlády informace a vyhodnocení předkládány vládě (jednou ročně). LZZS ZZS HMP Strana

14 1995: ÚNOR Český Telekomunikační Úřad udělil Ministerstvu vnitra povolení ke zřízení a provozování telekomunikační sítě PEGAS v rámci Integrovaného záchranného systému, a k poskytování neveřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím této sítě (č.j. 5438/ dne 7. února 1995). ČERVEN Ministr vnitra Jan Ruml pracovně povečeřel se zástupci firem Ericsson, Motorola, Matra Communications k projednání otázky situace a tendencí v rozvoji komunikačních systémů pro bezpečnostní a záchranné složky v Evropské unii. 1997: LEDEN proběhl kontrolní den ministra vnitra k vyhodnocení stavu projektu Pegas za účasti vedení resortu ministerstva vnitra a Policie ČR. Závěr kontrolního dne - pokračovat. ZÁŘÍ Vláda ČR na svém jednání dne uložila provést expertní posouzení se zaměřením na projekt Pegas, a navrhnout další postup realizace tohoto projektu. ŘÍJEN proběhla aktualizace Provozních požadavků na radiokomunikační systém pro Policii a útvary MV ČR, schválená policejním prezidentem Oldřichem Tomáškem a následně ministrem vnitra Janem Rumlem s hlavním závěrem konstatujícím, že aktualizované provozní požadavky se v zásadě neliší od požadavků stanovených v roce PROSINEC k plnění úkolu vlády ze září 1997 byla ustavena (vždy na základě jmenování příslušného ministra) meziresortní komise ve složení LZZS ZZS HMP Strana

15 2 zástupci ministerstva vnitra ČR 1 zástupce Policie ČR 1 zástupce z ředitelství Hasičského záchranného sboru 1 zástupce z ministerstva financí 1 zástupce z ministerstva práce a sociálních věcí 1 zástupce z Generálního štábu AČR 1 zástupce z Hlavního úřadu CO 2 zástupci z ministerstva dopravy a spojů 1 zástupce z ministerstva zdravotnictví 1 zástupce Bezpečnostní informační služby Expertní posudky byly vyžádány od následujících pracovišť: a) ČVUT, fakulta elektronická, katedra radioelektroniky. b) Vojenská akademie Brno, katedra speciálních komunikačních systémů. c) Ústav radiotechniky a elektroniky ČAV. d) TESTCOM Praha. e) Západočeská univerzita Plzeň. O stanovisko k možnosti splnění požadovaných provozních požadavků na radiokomunikační systém byli rovněž požádáni operátoři sítí GSM Eurotel Praha s.r.o., a Radiomobil Praha a.s. Od konce roku 1997 byly údajně v systému naprogramovány a připraveny k okamžitému použití hovorové kanály pro přímou rádiovou součinnost všech subjektů IZS. V provozu bylo řádově 2200 účastnických stanic, z toho cca 1700 u Policie ČR (méně než deset procent radiostanic celkově tehdy používaných u policie). Dalšími uživateli byla některá Územní střediska záchranné služby na úrovni ZOS, LZZS, a vybraných osob managementu, dále regionální úřady Civilní ochrany, vybrané hasičské záchranné sbory, a některé útvary Armády ČR a BIS. 1998: LZZS ZZS HMP Strana

16 ÚNOR Meziresortní komise vytvořená na základě rozhodnutí vlády ČR ze září 1997 přijala tyto závěry: 1. Systém GSM nemůže splnit provozní požadavky kladené na radiokomunikační systém pro Policii a útvary MV. 2. Je třeba urychleně dokončit v současné době budovaný neveřejný radiokomunikační systém MV založený na technologii Tetrapol (projekt PEGAS). Výše uvedené závěry a doporučení přijala komise jednomyslně, nikdo z členů se nezdržel hlasování ani nebyl proti uvedeným závěrům. Systém PEGAS se současně v tom samém roce stal předmětem veřejné kritiky kvůli záplavám na Moravě v roce 1997, a s tím spojeným problémům záchranářů se vzájemným dorozumíváním a koordinací aktivit. LZZS ZZS HMP Strana

17 ČERVEN Na základě doporučení mezirezortní komise byl Ministerstvem vnitra zpracován a ministrem vnitra Cyrilem Svobodou předložen na jednání vlády v červnu 1998 materiál "Koncepce informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému". V záznamu z tohoto jednání bylo však konstatováno, že daný bod byl z jednání ministrem vnitra stažen. PROSINEC Nový ministr vnitra Václav Grulich schválil (mimo jiné i na základě výsledků vnitřní kontroly) předložení materiálu "Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému" na jednání Bezpečnostní rady státu. 1999: V roce 1999, když na základě poznatků složek PČR nesplňoval systém PEGAS v praktickém využití očekávání, bylo jeho budování téměř zastaveno. Do konce roku 1999 běžel systém PEGAS pouze na 21 základnových stanicích ve třech regionálních sítích, které však nijak nekopírovaly tehdejší územněsprávní uspořádání země (tedy v původních sítích VÝCHOD, STŘED, ZÁPAD). Systém byl díky tomu opravdu beznadějně děravý. Dalším akcelerátorem projektu se tedy stalo až blížící se výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Rady guvernérů Světové banky. MV předložilo vládě znovu k rozhodnutí, s jakou technologií se má pokračovat ve výstavbě národní sítě. Na realizaci systému PEGAS bylo v letech vynaloženo cca 800mil.Kč v rozpočtu MV, a další výdaje na koncová zařízení, hrazené z vlastních rozpočtů Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní informační služby). Projekt byl nedostatečně financován, protože se ve státním rozpočtu nenacházely potřebné finanční prostředky. Bylo proto rozhodnuto o dalším financování výstavby sítě PEGAS formou úvěru. LZZS ZZS HMP Strana

18 ČERVENEC 9. schůze Bezpečnostní rady státu rozhodla o doporučení dobudování národní sítě PEGAS. O dostavbě radiokomunikačního systému složek IZS v České republice PEGAS rozhodla vláda České republiky schválením usnesení č.823/1999 ze dne k materiálu Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek IZS. Rozhodnutí vlády se opíralo právě o rozhodnutí 9. schůze Bezpečnostní rady státu. Vláda záměr schválila s tím, že pro dostavbu projektu PEGAS bude použita technologie Tetrapol, a stanovila úkol pro ministra financí navrhnout ve spolupráci s ministrem vnitra způsob financování výstavby, a zajistit tak financování a realizaci projektu v letech 2000 a V průběhu podzimu 1999 byly na základě tohoto rozhodnutí jednotlivé uživatelské skupiny vyzvány k předání souhrnných počtů požadovaných koncových zařízení. V resortu zdravotnictví však tato akce probíhala poměrně velice chaoticky. Zejména se nedostávalo informací: - o dosavadním postupu jednání ze strany Ministerstva zdravotnictví o specifikaci sítě a definování uživatelských požadavků z pohledu ZZS - o základních podmínkách financování pořizovaných zařízení (bylo dlouhodobě známo, že se ceny terminálů pohybují v desítkách až stovkách tisíců korun, nikoliv však to, zda jejich úhradu skutečně převezme přímo stát, který v té době - jak již vyplývá i z výše uvedeného - již několik let potřebné finanční prostředky pro tento účel neměl) - o vlastnostech jednotlivých typů zařízení (uživatelské vlastnosti jednotlivých terminálů se podstatně liší základnové, vozidlové, a přenosné pak ve třech variantách s diametrálně odlišnými funkčními vlastnostmi) LZZS ZZS HMP Strana

19 - o hlavních principech fungování celé sítě (první písemné materiály s technickou specifikací systému i koncových zařízení obdržela např. tehdejší ÚSZS v Praze až počátkem roku 2000, když už byl dodatek č.3 Generální dohody podepsán, a byly tím dány i konečné počty dodávaných koncových zařízení zahrnutých do finančního krytí celého projektu. Koordinátor projektu Pegas za resort zdravotnictví žádné konkrétní podklady o dosavadním postupu MZ nikdy nepředal, a bylo třeba je vyžádat přímo od OSI MV. Současně je otázka, nakolik byl jako lékař schopen principy fungování systému, a s tím spojenou svou zodpovědnost za jeho rozvoj v oblasti ZZS, pochopit a realizovat. Ve značné části ZZS proto v tu dobu přetrvával pocit, že Pegas je dávno mrtvý projekt, kterému není potřeba věnovat žádnou větší pozornost. Tento fakt se negativně projevil ještě i o několik let později při rozbíhání pilotního projektu, ve kterém ZZS jako jediná ze základních tísňových složek jednoznačně selhala, a její spolupráce na ověřování vhodnosti nasazení systému Pegas v prostředí ZZS byla nulová) - o předpokládaných úrovních pokrytí signálem (otázka volby mezi ručními a vozidlovými terminály pro posádky do terénu) nebyl znám zamýšlený cílový stav pokrytí - o možnosti budování taktických pracovišť sítě Pegas i u ostatních uživatelských skupin, nebo jen centrálně na úrovni OSI MV či PČR - o tom, zda bude budoucí systém přednemocniční neodkladné péče v ČR respektovat (v tu dobu ještě neplatné, ale ústavním zákonem 347/1997 Sb. O vytvoření vyšších územněsprávních celků již schválené) nové územněsprávní uspořádání země vytvořením dalších čtyř územních středisek záchranné služby do konečného počtu 14ti tak, jak budou současně budovány i jednotlivé regionální sítě systému Pegas (vznik těchto nových územních středisek záchranné služby založila až novela LZZS ZZS HMP Strana

20 zdr.vyhlášky č.14/2001sb., tedy více než rok po vzniku krajů, a k faktickému zřízení těchto ÚSZS došlo pak na základě její dikce až k ) Tehdejší okresní ZZS (a nejen ony) tedy v dané době neměly nejmenší představu o svém dalším osudu a systému fungování. Za těchto podmínek se pak objednávání souhrnných počtů jednotlivých typů koncových zařízení stává bohužel jen pouhým střílením od pasu, které se mnohým dnešním nástupcům tehdejších ZZS následně vymstilo. PROSINEC Dne byl podepsán dodatek č.3 Generální dohody mezi MV, MNC, a PMC, a ke stejnému datu i prováděcí smlouva o dílo na výstavbu systému v letech mezi MV a PMC. Prováděcí smlouva počítala m.j. i se vstupem dalších českých subdodavatelů do projektu (např. Siemens Telekomunikace s.r.o.). Celkový finanční limit prováděcí smlouvy o dílo byl v souladu s usnesením vlády stanoven na 3,922 miliardy Kč, a měl zajišťovat: 1. dodávku celé dostavby infrastruktury Národní sítě do v technologii Tetrapol 2.generace s novou verzí software v rozsahu 141 základnových stanic ve 14 regionálních sítích členěných v souladu s novým administrativním členěním státu od (vznik krajů) 2. plošné vybavení útvarů Policie ČR, hasičských záchranných sborů, a zdravotnických záchranných služeb koncovými zařízeními (celkem asi souprav ručních, vozidlových a dispečerských radiostanic a jejich příslušenství) 3. v období od do dodavatel provede bezplatný upgrade (retrofitting nebo výměnu) všech doposud dodaných koncových zařízení sytému Pegas 1. generace tak, aby tato zařízení byla plně funkční v celé národní síti při použití nových verzí systémového softwaru. 2000: Dne bylo usnesením Vlády České republiky 86/2000 rozhodnuto o způsobu dalšího financování projektu PEGAS formou úvěru přijatého Konsolidační bankou Praha s.p.ú., a potvrzen výběr vítězné nabídky podle pořadí vyhodnocení předložených nabídek. Ministru vnitra bylo uloženo LZZS ZZS HMP Strana

21 zabezpečit výstavbu podle harmonogramu realizace projektu v závislosti na podepsaném dodatku č.3 Generální dohody, ministru financí uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem financí a Konsolidační bankou s.p.ú., kde se funkcí finančního managera projektu pověřuje Konsolidační banka s.p.ú., a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem vnitra zabezpečit propracování ofsetových programů v rámci projektu výstavby systému PEGAS. V souvislosti s vyřešeným financováním tak bylo možné výrazně pokročit s výstavbou sítě PEGAS. Byl zahájen radioinženýring sítě, byla stanovena detailní architektura sítě a etapizace dodávek. Smluvně byla zajištěna využitelnost dosud instalované technologie, infrastruktura koncových zařízení, rozšíření podílu českého průmyslu na projektu (projekční, stavební a technologická připravenost, výstavba sítí, zjištění záručního i pozáručního zejména 100% zajištění servisu koncových zařízení v ČR, výroba příslušenství koncových zařízení 2. generace minimálně v rozsahu realizovaném u zařízení 1. generace), a interoperabilita se systémy na bázi standardu Tetra. Prioritou projektu pro rok 2000 bylo vybudování a zprovoznění sítě na teritoriu Prahy a Středních Čech v rozsahu potřebném pro zabezpečení bezpečnostních akcí spojených s výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Rady guvernérů Světové banky. Do termínu konání této akce bylo také nutné ověřit systémové vlastnosti infrastruktury a funkce nové řady ručních radiostanic. Součástí bezpečnostních opatření přijatých před zasedáním MMF/SB bylo i vybudování zázemí pro komunikaci v prostorách pražského metra. Na konci měsíce dubna bylo v Praze otevřeno výcvikové středisko (demonstrační a školící síť MV), jímž v následujících měsících prošlo řádově okolo sedmi tisíc policistů. V průběhu roku došlo k přechodu na druhou generaci technologie Tetrapol, a k výměně stávajících terminálů za modernější. V průběhu zasedání se systém Pegas stal terčem útoku dosud neznámých pachatelů, kteří se pokusili narušit signál sítě. Dle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) byla díky tomu srozumitelnost komunikace zasahujících složek v některých momentech omezena na 20-50%. LZZS ZZS HMP Strana

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC Ing. Tomáš Mádr České Budějovice 10. 12. 11. 2015 Využití rádiových sítí v pásmu 150 MHz Místní rádiové sítě (MRS) místní komunikace při posunu, údržbě,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Možnosti využití digitální dividendy v ČR Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad Start diskuse k digitální dividendě léto 2008, workshop 25.-26.9. 2008 témata využití kmitočtů pro sestavení dalších

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

Brno, Žerotínovo náměstí 6

Brno, Žerotínovo náměstí 6 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Integrovaný záchranný systém Ostrava, Centrum tísňového volání - 6 - Autor práce: Michal Kubín Vedoucí práce: Mgr. Liana Greiffeneggová

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS A JEJICH APLIKACE V ÚROVNI KRAJE plk.ing.petr Ošlejšek, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace

semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Trunkingové (svazkové) systémy pro mobilní komunikaci semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Martin Jeřábek skupina 6/11 Trunkingové (svazkové) systémy pro mobilní komunikaci Trunking je nová

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Vývoj Integrovaného záchranného systému

Více

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne 2.12.2003 Rada Jihočeského kraje vydává na základě 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů ÚMČ po vzájemné dohodě s JSDH navrhuje změnu financování JSDH a s tím spojenou změnu zřizovací listiny JSDH. V současné době probíhá

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 143 11. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008 NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona

Více

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 0 1 2 Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 Praha 23.6. 2010 3 Období 1935 až do roku 1938 Zřízením Československé letecké policie k 1. 7. 1935 byly ustanoveny první Četnické letecké

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č.

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

všeobecné oprávnění č. VO-R/7/ k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz. Praha 14. 1. 2015 Čj. ČTÚ-61 587/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne.2016, Čl. I

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne.2016, Čl. I NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne.2016, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Program Dotace pro jednotky SDH obcí MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Program Dotace pro jednotky SDH obcí MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 Č.j.: MV- xxxxx-1/po-izs-2015 Praha 20. listopadu 2015 Počet

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Novinky v plánování rádiových kmitočtů pro R a TV digitální vysílání. Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ

Novinky v plánování rádiových kmitočtů pro R a TV digitální vysílání. Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ Novinky v plánování rádiových kmitočtů pro R a TV digitální vysílání Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ Obsah 1. Zemské digitální rozhlasové vysílání T-DAB 2. Zemské digitální televizní vysílání Experimentální

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/

Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/ Praha 8. prosince 2003 Č.j.: 31552/2003-610 Vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení USNESENÍ BRS Č. 14 ZE DNE 16.11.2004 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení aktualizace ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Vláda České republiky PRO SCHŮZI VLÁDY

Vláda České republiky PRO SCHŮZI VLÁDY Vláda České republiky Ministerstvo financí Čj.: MF-9612/2016/1403 V Praze dne Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS

Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Projekt ITS NGN Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS Ing. Monika Syrovátková projektová manažerka ITS NGN Ministerstvo vnitra ČR 29. 7. 2015 ITS NGN Komunikační infrastruktura

Více

Rádiové spojení u zásahu

Rádiové spojení u zásahu Rádiové spojení u zásahu Legislativa na úseku rádiového spojení Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Řád analogové rádiové sítě Hasičského záchranného sboru ČR a součinnosti v integrovaném

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY. Statut. Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY. Statut. Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY Evidenční číslo 59/INA-VOK Číslo vydání: 2 Číslo dodatku: ke

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-14516-1/PO-PVP-2014 Kódové označení T-SP - Z Praha 14. ledna 2014 listů 14 Schvaluje brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více