PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto"

Transkript

1 PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ , sídlo Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , spisová značka B 3608 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako pořadatel ). Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost WMC Praha a.s., sídlo Praha 4, Hvězdova 1734/2c, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jako organizátor ) 2. Doba trvání soutěže: Soutěž probíhá od 20. července 2015 do 28. srpna 2015 (dále jako doba platnosti soutěže ). 3. Místo konání: Soutěž probíhá v České republice a ve Slovenské republice. Soutěž je rozdělena na část Česká republika a Slovenská republika. 4. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice nebo na Slovensku (dále jen účastník, účastník soutěže nebo soutěžící ). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UniCredit Business Integrated Solutions, S.C.p.A. organizační složka v České republice, UniCredit Business Partner s.r.o., WMC Group, a.s., vč. jejich rodinných příslušníků a osob blízkých. Osoby nesplňující podmínky soutěže nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud i taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany příslušného účastníka, popř. třetí osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní formuláře neúplné, nesprávně vyplněné a různým způsobem upravované. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. 5. Zapojení do soutěže: Účastníkem soutěže se stává každý, kdo v době platnosti soutěže uzavře smlouvu na alespoň jeden z produktů pořadatele U konto, Konto PREMIUM, PRESTO Půjčka nebo podá žádost o produkt Hypotéka a v době platnosti soutěže vyplní formulář na internetové adrese a ve kterém zodpoví soutěžní otázku. Dále je podmínkou pro jednotlivé produkty: U konto / Konto PREMIUM Uzavřená smlouva k produktu U konto / Konto PREMIUM v období od do Účet musí být k stále otevřený.

2 PRESTO Půjčka Uzavřená smlouva o PRESTO Půjčce v období od do Ke dni musí být PRESTO Půjčka načerpána a řádně splácena. Hypoteční úvěry Podaná žádost o hypoteční úvěr v období od do Smlouva o poskytnutí hypotečním úvěru musí být uzavřena do Soutěžní otázka pro část soutěže Česká republika zní: Kolik kilometrů najede celkem po České republice Škoda Rapid, která je součástí flotily v rámci roadshow Chytré léto? Soutěžní otázka pro část soutěže Slovenská republika zní: Kolik kilometrů najede celkem po Slovenské republice Škoda Rapid, která je součástí flotily v rámci roadshow Chytré léto? Odpověď musí být v podobě číslic. Do měření spadají pouze vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami pro soutěžní otázku část Česká republika: Pořadí soutěžní zastávky Město Místo Datum 1 Praha budova Filadelfie, centrála UniCredit Bank Želetavská 1525/1, Praha Praha Bankovní Dům UniCredit Bank Náměstí Republiky, Praha Praha Flóra Obchodní centrum Atrium Flora, Praha Hradec Králové Obchodní centrum Futurum Pardubice Obchodní centrum Atrium Palác Pardubice Jihlava Masarykovo náměstí 54, Jihlava Brno Obchodní centrum Vaňkovka České Budějovice Nákupní park Globus, České Budějovice Mladá Boleslav Obchodní centrum Olympia, Mladá Boleslav Olomouc Obchodní centrum Šantovka, Olomouc Ostrava Obchodní centrum Nová Karolina, Ostrava Zlín Obchodní centrum Zlaté Jablko, Zlín Plzeň Nákupní park Area Bory, Plzeň Ústí nad Labem Obchodní centrum Forum, Ústí nad Labem Karlovy Vary Městská Tržnice Karlovy Vary, ulice Horova Liberec Obchodní centrum Nisa, Liberec Do měření spadají pouze vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami pro soutěžní otázku část Slovenská republika:

3 Pořadí soutěžního místa Město Místo Datum Bratislava centrála UniCredit 1 Bank Šancová ulice, Bratislava Trnava Obchodní centrum MAX, Trnava Nitra Obchodní centrum Mlyny, Nitra Žilina Nám. Andreja Hlinku, Žilina Martin Obchodní centrum Tulip, Martin Poprad Obchodní centrum Max, Poprad Zvolen Obchodní centrum Europa Shopping, Zvolen Prievidza Tesco Prievidza Košice Aupark Obchodní centrum Aupark, Košice Prešov Obchodní centrum Max, Prešov Bratislava Obchodní centrum Avion, Bratislava Pro přesuny mezi místy se zvolí nejrychlejší trasa, přičemž preferované jsou dálnice. Organizátor soutěže umístí do soutěžního vozu záznamové zařízení trasy na bázi GPS, které zaznamená vzdálenost jízdy mezi jednotlivými zastávkami roadshow Chytré léto, které jsou předmětem soutěžní otázky. Každý soutěžící se může této soutěže zúčastnit tolikrát, kolik produktů pořadatele si sjedná, maximálně však 3x. 6. Registrace: Pro řádnou registraci do soutěže je nutné do registračního formuláře umístěného na pro část Česká republika a pro část Slovenská republika uvést: jméno a příjmení soutěžícího kontaktní telefonní číslo kontaktní ovou adresu odpověď na soutěžní otázku Pořadatel nenese odpovědnost jak za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při odesílání internetových zpráv či registraci účastníků, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě. 7. Vyhodnocení soutěže: Výhercem hlavní výhry se stanou 3 soutěžící, jejichž odpověď na soutěžní otázku byla ze všech platných soutěžních odpovědí nejpřesnější. V případě shody (stejné nejmenší odchylky od správné odpovědi na soutěžní otázku) rozhoduje o pořadí soutěžících datum a čas, ve kterém se registrovali do soutěže. O pořadí účastníků soutěže části Česká republika a části Slovenská republika rozhodne odchylka od naměřené vzdálenosti vyjádřená v procentech. Dne zveřejní pořadatel tři

4 vítězné odpovědi, jméno, příjmení a obec bydliště jejich autorů na stránkách a Správnost údajů pro vyhodnocení soutěže a způsob výpočtu ověřuje komise složená z pořadatele a organizátora soutěže. Rozhodnutí komise je konečné, bez možnosti přezkumu a komise není povinna jej zdůvodňovat. Komise rovněž určí odpověď účastníka na čtvrtém místě jako náhradního výherce, ale nezveřejní jej. Výhercem se nemůže stát ten, kdo by v době vyhodnocení soutěže neměl uzavřenou smlouvu na alespoň jeden z produktů U konto / Konto PREMIUM, PRESTO Půjčka, Hypotéka UniCredit Bank, anebo kdo by před vyhodnocením podal výpověď na některý z výše uvedených produktů. 8. Výhry: Výherci obdrží vůz Škoda Rapid 1,2 TSI, 66 kw, Fresh, Spaceback, červená Corrida, který je součástí flotily v rámci roadshow Chytré léto. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovensko. výhra na prvém pořadí: vůz Škoda Rapid, 1,2 TSI, 66 kw, Fresh, Spaceback, červená Corrida výhra na druhém pořadí: vůz Škoda Rapid, 1,2 TSI, 66 kw, Fresh, Spaceback, červená Corrida výhra na třetím pořadí: vůz Škoda Rapid, 1,2 TSI, 66 kw, Fresh, Spaceback, červená Corrida 9. Kontaktování výherců: Výherci budou o své výhře informováni pořadatelem soutěže voláním na kontaktní telefonní číslo, které uvedli v rámci registrace do soutěže, a to neprodleně po vyhodnocení soutěže pořadatelem. V případě, že se pořadateli výherce nepodaří telefonicky kontaktovat ani prostřednictvím pěti opakovaných pokusů ve lhůtě 7 dnů ode dne vyhodnocení soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra bude přidělena náhradníkovi, to jest účastníkovi, jehož příspěvek se umístil na čtvrtém místě v pořadí. Stejně bude pořadatel postupovat v jiných případech, pokud zjistí, že výherce nemá nárok na výhru. 10. Předání výher: Výherce je povinen výhru osobně převzít podle předem pořadatelem sdělených instrukcí (pokynů), resp. na základě dohody mezi výhercem a pořadatelem. V případě, že výherce výhru bez zavinění na straně pořadatele soutěže v určený čas na určeném místě nepřevezme, propadá výhra pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požadovat po výherci předložení dokladu totožnosti (či jiného dokladu) za účelem ověření nároku na výhru. Výherce je povinen pořadateli soutěže při předání výhry podepsat předávací protokol a darovací smlouvu. Výhry podléhající dani z příjmu a darovací dani budou pořadatelem zdaněny v souladu s platnými předpisy. 11. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Každý účastník v soutěži uděluje poskytnutím informací pořadateli (jako správci) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním prostého údaje o sjednání a trvání U konta, konta Premium, PRESTO Půjčky, případně Hypotéky výlučně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, a dále se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci, a to za účelem předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.

5 Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže. 12. Společná ustanovení Případné dotazy, připomínky apod. mohou být zasílány poštou na adresu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Identity and Communication, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , s heslem Soutěž Chytré léto uvedeným na obálce. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Do soutěže budou zařazeny pouze platně registrované odpovědi. Platnou registrací se rozumí registrace, která obsahuje všechny požadované a pravdě odpovídající údaje. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. V případě nemožnosti výhru výherci předat, propadá výhra pořadateli soutěže pro další marketingové či charitativní akce. Výherci souhlasí s tím, že se zúčastní marketingových akcí a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele, zejména a Výherci mohou být zejména požádáni, aby se zúčastnili veřejné prezentace v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže a v případě, že se tak stane, zavazuje se každý výherce takové prezentace zúčastnit. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu a usnadnění přihlášení účastníků. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. XXX

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vánoční soutěž Bossa 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Hovoří-li se v tomto Řádu o: a) Soutěž rozumí se tím Vánoční soutěž Bossa, organizovaná Organizátorem v termínech dle pravidel stanovených tímto

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více