STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE"

Transkript

1 STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010

2

3 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás. Hlavní činnosti Střediska: Poradenství a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě Školení a práce s dobrovolníky s dětmi v ústavních zařízeních Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost Snaha o všestranný rozvoj náhradní rodinné péče Středisko náhradní rodinné péče o. s., registrace u MV ČR pod číslem II/s-OS/ /94-R se sídlem v Jelení 91, Praha 1, IČ Získané dokumenty: Pověření Dne , pod č. j , přeregistrování v rámci zákona u hl. m. Prahy pod č. j /02 a posléze 89853/02 ze dne , Středisko NRP získalo pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Registrace Dne pod č. j /001/01/S Středisko obdrželo Sdělení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zpracování údajů. Akreditace Akreditace MV ČR, ze dne 17. prosince Č. j.: MV , 3, 4/OP Rozhodnutí Dne rozhodnutím pod č. j /07 získalo Středisko NRP registraci o sociálních službách na sociální poradenství. Získání titulu č. j. 2010/ , ze dne Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. 3

4 Programy Střediska NRP Rozvoj NRP Středisko náhradní rodinné péče Prevence, podpora a pomoc dětem a mládeži žijící mimo vlastní rodinu Metodické centrum pro NRP 4

5 I. Program Rozvoj náhradní rodinné péče Cílem je snaha o podporu, rozvoj a propagaci náhradní rodinné péče. Chceme dosáhnout toho, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby náhradní rodinná péče převládla nad péčí ústavní. Hlavním smyslem projektu je tedy nalézt vhodný způsob zavedení nových typů služeb pro uspokojování základních psychických, sociálních a zdravotních potřeb dětí a mládeže žijící mimo vlastní rodinu. Novým náhradním rodinám nabízíme tyto služby: doprovázení, následnou psychosociální péči, podporu a dlouhodobé psychosociální poradenství. Hlavní projekty tohoto programu v roce 2010: Partnerství, manželství a rodičovství v náhradní rodinné péči. Adopce.com. Přípravy žadatelů o NRP. Poskytování základního a odborného poradenství Kluby náhradních rodičů Rodičovské terapeutické skupiny Doprovázení rodin a dětí Rozvoj NRP Vzdělávání rodičů s dětmi v NRP Příprava žadatelů Vzdělávání a doprovázení dětí v NRP Osvěta a propagace NRP Vzdělávání a podpora činnosti dobrovolníků 5

6 II. Program Pomoc dětem žijícím v ústavní péči Cílem je přispět ke zkvalitnění trávení volného času dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu a v nových rodinách, přispívat k sociální integraci, výuce sociálních dovedností, kompetencí a komunikaci, pomáhat a vzdělávat skupinu mladých lidí odcházejících z ústavní péče. Nabízíme tím i proškolení, získání dalších zkušeností a praxe dobrovolníkům středních, vyšších a vysokých škol a v neposlední řadě i zaměstnancům firem. Hlavní projekty tohoto programu v roce 2010: Kmotři při dětských domovech. Peníze pro život dobrovolnická činnost. Start do života Peníze pro život. Klub pěstounských a osvojitelských rodin dobrovolnická činnost. Volnočasové aktivity dětí v DD Vzdělávání mladých lidí před odchodem z DD Prevence, podpora a pomoc dětem a mládeži žijícím mimo vlastní rodinu Doprovázení dětí na klubech NRP Korespondenční kurz pro mladé lidi www. odchazim.cz Rozvoj dobrovolnictví 6

7 III. Program Metodické centrum pro náhradní rodinnou péči Jeho cílem je ověřit a zavést komplexní systém metodik pro oblast NRP (jak pro odborná pracoviště, tak pro školská a zdravotnická zařízení a současně pro žadatele a zájemce o NRP). Jedná se o kontinuální sběr, rozpracování, vyhodnocení, výzkumné šetření, expertní konzultace a oponentury metod a technik, studijních textů a manuálů pro všechna stadia procesu NRP. Výstupem programu bude ověřená komplexní metodika systematického poskytování kvalitních, profesionálních a veřejně dostupných služeb pro rozvoj a podporu NRP. Projektem tohoto programu je: Náhradní rodina + dítě + odborník jako partneři (metodické centrum pro NRP). Výzkum Vytváření metodických materiálů Metodické centrum pro NRP Sběr a předávání ověřených know how Informace Nové metody v NRP Konzultační a poradenská činnost 7

8 Složení Rady PhDr.Věduna Bubleová, předsedkyně Rady a statutární zástupce organizace Doc. PhDr. Jiří Kovařík, PhD., čestný předseda Rady Renata Janíčková, členka Rady MUDr. Lenka Sýkorová, členka Rady JUDr. Vladimíra Tenzerová, členka Rady Zaměstnanci PhDr. Věduna Bubleová odborný garant, socioložka, ředitelka Střediska NRP Renata Janíčková finanční a programová manažerka Alena Vávrová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Lucie Vránová právnička, projektová manažerka Metodického centra Externí spolupracovníci Bc. Jana Frantíková sociální pracovnice Mgr. Vladimíra Zmeškalová koordinátorka projektu Kmotři při dětských domovech, překladatelka Bc. Pavla Pokorná sociální asistentka Mgr. Petra Dostálková koordinátorka dobrovolníků Mgr. Martina Vančáková koordinátorka projektu Naše romské dítě Ing. Michal Kruchňa správce výpočetní techniky MUDr. Halka Korcová psycholožka, terapeutka Mgr. Lada Chaloupková videotrenérka, supervizorka MUDr. Jiří Ježek rodinný poradce Bc. Karin Řeháková arteterapeutka Mgr. Jan Řehák arteterapeut prof. PhDr. et RNDr. Marie Vágnerová, CSc. klinická psycholožka Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. výzkumná pracovnice, psycholožka PhDr. Jaroslava Fabíková klinická psycholožka PhDr. Lea Paulínová psycholožka, lektorka seminářů MUDr. Lenka Sýkorová pediatrička, lektorka, pediatrické poradenství Mgr. Lucie Koubová sociální pracovnice Mgr. Gabriela Veselá sociální pracovnice PhDr. Věra Haberlová výzkumná pracovnice Jiří Haken asistent výzkumu Mgr. Kamila Mewaldová tlumočnice a překladatelka Mgr. Tereza Černá terapeutka, lektorka 8

9 Mgr. Kateřina Šlesingerová odborná pracovnice PaedDr. Ivana Schmidtová pedagožka, koordinátorka teambuildingových aktivit PaedDr. Vladan Vébr pedagog a lektor Mgr. Iveta Jonášová lektorka odborných přednášek Helena Kardová zpracování textů pro webové stránky Veronika Šulcová, Dis. -spec. pedagožka, vychovatelka na vzdělávacích pobytech Věra Velková, Dis. -spec. pedagožka, vychovatelka na vzdělávacích pobytech Zuzana Schmidtová lektorka Mgr. Zdeňka Tmějová psycholožka, lektorka Mgr. Kamil Zmeškal údržba, tvorba a správa webových stránek Bc. Radek Hlavsa administrátor, správce a provozovatel webových stránek Anna Bubleová administrativní pracovnice Alena Šimková účetní asistentka 9

10 Výstupy programů Střediska NRP za rok 2010 I. ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Služba Aktivita Počet Poskytování základního a odborného poradenství Individuální psychosociální a právní poradenství a konzultace Telefonické informace 431 Poradna - webové stránky Návštěvy klientů ve Středisku Semináře 114 Individuální konzultace 23 Doprovázení dětí a rodin Doprovázení 22 Rodičovské terapeutické skupiny Psychologické vyšetření dětí Plavání dětí Pro 23 žadatelů bylo uspořádáno 5 seminářů 15 Terénní intervence 10 Individuální terapie 24 Kde brát, abych mohl dávat Naše romské dítě 7 x pro 20 dětí 9 x pro 9 rodin 2 x pro 30 rodin Kluby náhradních rodičů Setkání 16 x pro 231 klientů Vzdělávání rodičů s dětmi Semináře 8 x pro 110 osob Konference 2 x pro 40 osob Osvěta a propagace Semináře, konference 2 x celostátní pro 125 osob Vzdělávání a podpora činnosti dobrovolníků 10 Přednášky a presentace pro odborníky v NRP Tiskové zprávy 2 Tiskové konference 1 PR a media 8 Školení, semináře, supervize Klubové aktivity pro děti v NRP za účasti dobrovolníků 18 6 x pro 18 dobrovolníků 18 dobrovolníků odpracovalo 221 hodin

11 II. PREVENCE, PODPORA A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI ŽIJÍCÍ MIMO VLASTNÍ RODINU Projekt Aktivita Počet Kmotři při dětských domovech Start do života - peníze pro život Kluby náhradních rodičů volnočasové aktivity dětí Semináře, supervize, školení Setkání s dětmi ve 3 DD Volnočasové aktivity zrealizované dobrovolníky v DD Semináře a supervize pro dobrovolníky Vzdělávací kurzy pro mladé lidi z 8 DD Korespondenční kurz Dobrovolnická činnost Školení, semináře, supervize Klubové aktivity pro děti v NRP za účasti dobrovolníků 9 x pro 34 dobrovolníků 107 x v průměru 2 hodiny 1591 hodin pro 69 dětí 7 x pro 15 dobrovolníků 58 hodin pro 72 mladých lidí z DD 45 mladých lidí z DD 15 dobrovolníků odpracovalo 680 hodin 6 x pro 18 dobrovolníků 18 dobrovolníků odpracovalo 221 hodin 11

12 III. METODICKÉ CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Úkol Aktivita Výstup Výzkum Monitoring příprav na NRP v ČR - kvalitativní analýza - kvantitativní výzkum Vytváření metodických materiálů (zveřejněno na Adresář služeb pro NRP Mezinárodní konference o nových metodách v NRP Presentace projektu Ppříprava vzniku metodického centra Předání našich zkušeností jiným organizacím Realizace seminářů Záznam rozhovorů z realizace seminářů Výzkumná závěrečná zpráva Presentace výzkumu Publikace 1 Základní informace o NRP Základní informace o osvojení Základní informace o pěstounské péči Vytvoření počítačového programu, zpracování dat, aktualizace adresáře 12 krajů v ČR pro 170 odborníků a 125 náhradních rodin 72 hodin 2 2 x pro 65 osob 1 publikace 1 publikace 1 publikace Adresář služeb je k dispozici na Realizace konference 4 dny pro 75 osob se 6 zahraničními lektory Semináře a veřejná vystoupení, tiskové konference, tiskové zprávy Metodické vedení, konzultace, oponentury Metodiky klubů, příprav, systémové změny, připomínková řízení zákonů

13 Výnosy v roce 2010 v Kč celkem Výnosy celkem ZDROJE Z ROKU 2009 ZDROJE NA ROK ,98 Kč ,67 Kč ,89 Kč Zdrojové krytí Zdroj Částka % Státní dotace ,00 Kč 27,30 % Nadace ČR ,00 Kč 53,00 % Nadace zahraniční ,00 Kč 6,20 % Dary veřejnosti ,00 Kč 3,30 % Právnické osoby ,00 Kč 1,60 % Vedlejší činnost ,00 Kč 8,60 % Ostatní výnosy 284,00 Kč ,00 Kč 100,00 % 13

14 Výdaje celkem za rok 2010 v tis. Kč Položka Materiál - kancelářské potřeby - odborné publikace - výtvarné potřeby - tonery, cartridge - ostatní materiál - el. spotřebiče - TV, DVD, notebooky, obrazovky, kancelářské vybavení Částka Celkem materiál Spotřeba energií el. energie Oprava, údržba Cestovné Služby - PR - nájem, vodné, stočné - spoje - telefony, internet, poštovné - tisk - materiály, prezentace - školení, vzdělávání zaměstnanců - odborné poradenství - vzdělávání a akce pro děti a mládež - ostatní služby - překlady, tlumočení, doprava, údržba, úprava a správa webových stránek - pronájem prostor a učeben - ubytování, pobytové akce - konference, semináře Celkem služby Osobní náklady - mzdy - dohody o provedení práce - zákonné pojištění Celkem osobní náklady Správní poplatky, pojištění zaměstnanců, majetku, dobrovolníků Celkové výdaje

15 Úplný objem výdajů roku služby pro rodinu a režijní výdaje s ohledem na státní dotace Položka Celkem Služby pro rodinu Režie SD Ostatní Materiál Spotřeba el. energie Údržba Cestovné Služby Osobní náklady celkem HM DPP Odvody Ostatní Výdaje celkem %

16 16

17 PODĚKOVÁNÍ V roce 2010 nás podpořili: Manželé: Beranovi, Koníčkovi, Noskovi Prajsovi, Weiskopfovi, Vítovi, Majerovi Paní B. Lisá Paní Pharm.Dr. J. Bečvářová Pan Ing. M. Kincel Pan J. Liba Paní J. Davidová Paní J. Tvarochová Pan M. Lisý Paní Ing. J. Salichová in memoriam Pracovníci T-mobile-CZ systém Cafeteria Pracovníci lékárny IKEM Nadace Sirius UWI Citibank plc. Europe Nadace Terezy Maxové dětem Návrat OS, Slovenská republika Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální péče Městský úřad Prahy 10 Státní tiskárna cenin, a. s. Správa Pražského hradu Čapek WinDuo, s. r. o. OPS Spolu dětem Česká provenience Řádu sv. Augustina Řád menších bratří kapucínů v Praze NOVO NORDISK, s. r. o. BioPharm Business Unit Czech Republic Jedličkův ústav a školy v Praze MIM, o. s., divadelní soubor Divadlo bez názvu, divadelní soubor Dobrovolníci z řad Vyšší odborné školy sociálně-právní, z gymnázia v Benešově a jiných institucí, firem a organizací. Všem patří náš srdečný dík. 17

18 Kontakty Středisko náhradní rodinné péče o. s. Jelení Praha 1 Tel.: (infolinka) Tel/fax: U Brusnice TRAM č. 22 Jelení Jelení Jelení U Brusnice Středisko náhradní rodinné péče o.s. 18

19

20 2011 Středisko náhradní rodinné péče o.s.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Poslání. Podporujte s námi děti žijící mimo vlastní rodinu. Dejme jim společně šanci uspět v životě.

Poslání. Podporujte s námi děti žijící mimo vlastní rodinu. Dejme jim společně šanci uspět v životě. Výroční zpráva 2012 1 Poslání Posláním organizace je prostřednictvím široké škály svých vzdělávacích projektů připravit děti a mladé lidi z dětských domovů na samostatný život, podporovat vzdělání a talent

Více

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Úsměvy v roce

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL 200420042004200420042004200420042004200420042004 O M D O M D O BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL DOM občanské sdružení Braunerova 22 180

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s. Kontaktní adresa: Mánesova 67, 0 0 Louny Mob.: 90 59 997, 778 0 9, 778 0 760 l Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s. Výroční zpráva za rok 0 V Peruci dne 8.6. 0 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, DiS., ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více