VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka, odborný garant, poradce, terapeut) Ing. Michaela Svobodová (ekonom, manager) PaeDr. Petra Peřinová (rodinný konzultant) MUDr Lucie Vondrušková (lékař) DOM (občanské sdružení) RNDr. Michal Ryšavý (diplomat) Ing. Tomáš Rohrbacher (ekonom) MUDr. Jan Bečka (psychiatr) Správní rada: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. Ing. Michaela Svobodová PaeDr. Petra Peřinová Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. 2

3 2. NÁHRADNÍ RODIČOVSTVÍ V NATAMĚ Natama poskytuje celé spektrum služeb pro žadatelské, pěstounské nebo adoptivní rodiny, a to podle jejich potřeb. Pro zjednodušení lze naše klienty rozdělit na: 1. Nové zájemce a žadatele 2. Vyhledané, vyhodnocené a nově umístěné děti Rodiny, které provázíme, poskytujeme poradnu, terapii, supervizi, vzdělávání Přehled nových žadatelů a nově umístěných dětí za rok 2009: S Natamou navázalo v roce 2009 bližší spolupráci 27 nových žadatelských rodin (párů nebo jednotlivců). Do rodin, které spolupracují s Natamou, bylo v roce 2009 umístěno celkem 6 dětí. Přehled podle statistiky (1) Sociální služba Sociální poradenství v NRP Počet osob: 556 Z toho kontaktní práce a informování 308 Z toho informační setkání v Natamě 48 Z toho informování a vzdělávání odborné veřejnosti 200 (2) Sociální služba Aktivizace rodiny v NRP Počet osob: 102 Poradenství pro pěstounské rodiny a 54 osvojitele Z toho doprovázení náhradních rodin 48 Z toho specifická terapie pro děti 31 (3) Program podpory rodiny Podpora rodiny v NRP Počet osob: 80 Příprava a vzdělávání žadatelů 40 Podpůrné poradenské rodičovské skupiny 24 3

4 Specifické vzdělávací semináře PUBLIC RELATION A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ Natama se v roce 2009 soustředila na několik priorit: Kampaň na zvýšení zájmu veřejnosti a veřejného povědomí náhradní rodinnou péči a (profesionální) pěstounskou péči Získání nových žadatelů o (profesionální) pěstounskou péči ve spolupráci s Natamou V úzké spolupráci s TV Nova a Nadací Nova jsme rozdělili kampaň na tři hlavní aktivity s cílem dosáhnout kvantitativního a kvalitativního efektu. Kampaň proběhla v druhé polovině roku Proběhly tyto aktivity: PR články v ženských časopisech (Betynka a další) Návštěva pořadu Snídaně s Novou (Dr. Vrtbovská a pěstounka Natamy) Vytvoření dokumentu pro pořad Víkend o práci Natamy a odvysílání v TV Nova Vytvoření TV spotu zaměřeného na získání nových zájemců a žadatelů o PPP Vysílání TV spotu (listopad prosinec) Zpracování zájmu komunikace s veřejností a zájemci Některá čísla spojená s efektem kampaně: Žádosti nových žadatelů o informace a Období osobní schůzku v Natamě 35 Leden listopad Listopad prosinec 2009 Zájem o webové stránky: Celkový počet návštěv na webových stránkách v roce Průměrná měsíční návštěva bez cílené kampaně: 1968 měsíčně Za prosinec 2009 (běží kampaň TV Nova): 9810 návštěv na To je zaokrouhleno 5x více návštěv. 4

5 4. ROZVOJ ODBORNOSTI A SPOLUPRÁCE V ČR (KONFERENCE, VÝCVIKY, OSTRAVA ) Spolupráce v Ostravě: Natama tradičně spolupracuje s Poradnou pro rodinu a Moravskoslezským krajem. Celkem proběhl cyklus 3 třídenních seminářů o praxi odborné (profesionální) náhradní rodinné péči pro: Nové pěstounské rodiče na Ostravsku (18 členů poradenské rodičovské skupiny) Pokročilé pěstouny (12 členů skupiny) Psychology a sociální pracovníky (16 členů skupiny) Celostátní konference v Praze: Dne proběhla velmi úspěšně za účasti 200 odborníků Celostátní KONFERENCE Cesta do bezpečí (Attachment, poruchy attachmentu a terapie, Dyadická vývojová psychoterpie) Arthur Becker-Weidman Ph.D., PhDr. Petra Vrtbovská Ph.D. Výcvik psychologů a terapeutů: Založili jsme volné profesní sdružení ASTRA a zahájili a výcvik první skupiny v DYADICKÉ VÝVOJOVÉ PSYCHOTERAPII zahájen s Dr. Arthurem Beckerem-Weidmanem a Dr. Petrou Vrtbovskou Jedná se o nový specializační výcvikový program pro dětské a rodinné poradce a terapeuty, kteří pracují s dětmi, které prožily rané trauma, separaci od rodičů, opuštění, týrání, zanedbávání, a s jejich rodinami. Program je zvláště zaměřený na práci s adoptivními a pěstounskými rodinami. Výcvik je založený na Dyadické vývojové psychoterapii (Autor Dr. Daniel A. Hughes, USA) a principech terapeutického rodičovství. Celý program sestává z 90 vyučovacích hodin v letech Konference i výcvik v rámci ASTRY je podpořen Nadací táta a máma. Alespoň jedna zpětná vazba za všechny: 5

6 27/11/2009 Dobrý den, chci Vám poděkovat, že jste uspořádali tak skvělou konferenci, dozvěděla jsem se opravdu hodně nového a myslím, že nám to pomohlo podívat se na naši situaci trochu jinak. Je škoda, že nebylo více času na některá témata, hlavně více o Dyadické vývojové terapii a podrobnější praktické rady pro nás náhradní rodiče, ale samozřejmě, že ve vymezeném čase lze stihnou právě to, co se podařilo říci. Je skvělé, že představujete takové špičkové odborníky, kteří nám toho můžou tolik předat, zvláště když je to u nás prakticky neznámé. Ještě jednou díky a doufám, že to nebylo naposled, moc ráda se zase podobné akce zúčastním. MUDr. M.T. 5. PUBLIKACE Natama pravidelně vydává odbornou literaturu, která dosud v ČR zásadně chybí. Letos jsme s velkým úspěchem vydali významnou knihu, o kterou je velký zájem mezi náhradními rodiči a odborníky. Kniha vyšla ve spolupráci s renomovaným nakladatelstvím psychologické literatury SCAN. Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso, Petra Vrtbovská Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu) 212 stran, křídový papír, barevné fotografie. 6. OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY STÁTNÍHO SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ A OPUŠTĚNÉ DĚTI V ČR Natama se stala významným spolupracovníkem Ministerstva práce a sociálních věcí na poli zvyšování kvality systému a transformace systému v nejbližší době. Během roku 2009 proběhlo několik významných aktivit: Konzultace s vedoucí odboru (Bc. Sophia Dvořáková) náhradní rodinné péče MPSV o systémovém rozvoji kvality péče, vzdělávání sociálních pracovníků a krajských úřadů 6

7 Záštita ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky nad konferencí Cesta do bezpečí Spolupráce e na umístění obtížně umístitelných dětí z registru OSPOD MPSV 7. PLÁN DO ROKU 2010 VYHLEDÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA NOVÝCH NÁHRADNÍCH RODIČŮ 2010 Plánujeme připravit další skupinu odborně připravených (profesionálních) pěstounů a osvojitelů v počtu PROVÁZENÍ, PORADENSTVÍ, TERAPIE A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH PĚSTOUNŮ A DALŠÍCH NÁHRADNÍCH RODIČŮ 2010 Naše klientela roste, v roce 2010 se budeme celkem starat nejméně o 40 aktivních rodin, celkem o nejméně 90 osob. VYHLEDÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DĚTÍ 2010 Jako každý rok plánujeme vyhodnotit asi 5 8 dětí v ústavní péči UMÍSŤOVÁNÍ DĚTÍ DO RODIN SPOLUPRACUJÍCÍCH S NATAMOU 2010 Naším kvalifikovaným odhadem je umístění 4 6 nových dětí do rodin spolupracujících s Natamou SPOLUPRÁCE S MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM 2010 Podle smlouvy na rok 2010 proběhnou čtyři série poradenských rodičovských skupin, terapeutických skupin a supervize profesionálů v Ostravě Celkem 62 hodin, 12 dní, 50 osob ROZVOJ ODBORNOSTI 2010 V roce 2009 jsme založili skupinu ASTRA, která volně sdružuje odborníky zaměřené na pomoc dětem v pěstounské péči a osvojení A S T R A Attachment Systém Terapie Rodičovství 7

8 Autonomie V rámci otevřeného profesního sdružení ASTRA: Vytvoření informačního systému projektu ASTRA pod institutem NATAMA V roce 2010 proběhne další část výcviku v Dyadické vývojové psychoterapii s Dr. Vrtbovskou a doufáme také s Dr. Arthurem Beckerem-Weidmanem Výcviková skupina má 20 členů psychologů a terapeutů, kteří od roku 2011 budou moci samostatně pomáhat náhradním rodinám v celé ČR a na Slovensku Plánujeme celostátní konferenci na rok 2010/2011 na téma: Rodinný příběh dítěte v NRP V roce 2010 vyjde dlouho očekávaná a potřebná publikace Dr. Vrtbovské Cesta do bezpečí (attachment, poruchy attachmentu a terapie) PODPORA TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O DĚTI V ČR 2010 Natama se postupně stala významnou baštou kvality a odbornosti v oblasti péče o náhradní rodiny v ČR. Považujeme za své poslání a prostřednictvím práce s odbornou veřejností a státní správy šířit kvalitu a dobrou praxi Natama na základě pozvání přislíbila, že bude v roce 2010 přednášet o odborné činnosti a dobré praxi Natamy pro: 18. února 2010 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 21. března 2010 Skálův institut v Praze 29. dubna 2010 MPSV 14 krajských úřadů ČR Listopad 2010 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (celostátní konference) ZÁVĚREM Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi: 8

9 TV NOVA Nadace NOVA Nadace táta a máma MPSV Magistrát hl. m. Prahy Poradna pro rodinu (Ostrava Moravskoslezský kraj) PŘÍLOHA NATAMA Roční účetní uzávěrka k Spotřeba materiálu celkem Spotřeba energie celkem Opravy a udržování celkem Cestovné celkem Náklady na reprezentaci celkem Ostatní služby celkem ,74 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,00 Kč ,94 Kč Z toho Pronájmy Supervizorské, lektorské, terapeutické služby Konzultace a poradenství v managementu Administrativní služby Tiskařské a grafické práce ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,30 Kč 9

10 Ostatní náklady v zahraničí Zahraniční lektoři Ostatní služby ,17 Kč ,78 Kč Kč Mzdové náklady celkem Zákonné sociální pojištění celkem Daně, pokuty, penále, dary a penále celkem Manka a škody Poplatky a pojištění celkem Odpisy DHM a DNM ,00 Kč ,00 Kč 7.186,00 Kč 6.652,50 Kč ,93 Kč ,00 Kč Náklady celkem ,35 Kč Výnosy Tržby za publikace Tržby z prodeje služeb Úroky celkem Jiné ostatní výnosy celkem ,20 Kč ,00 Kč ,79 Kč ,00 Kč MHMP MHMP MHMP Nadace Nova Nadace táta a máma Nadace táta a máma Výbor dobré vůle Dary Dary celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč ,50 Kč -542,60 Kč 1.200,00 Kč ,65 Kč 10

11 MPSV MPSV MPSV Provozní dotace celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výnosy celkem ,64 Kč NATAMA VYUŽITÍ DARU NADACE NOVA V ROCE 2009 Kancelářské potřeby Čistící prostředky Časopisy a knihy DDHM Ostatní materiál Energie (el.energie, plyn, vodné) Opravy strojů a zařízení Opravy auta Cestovné Cestovné za klienty Náklady na reprezentaci Výkony spojů Pronájmy Služby telekomunikací 4.105,00 Kč 388,20 Kč 794,05 Kč ,00 Kč 762,00 Kč ,00 Kč 2.722,00 Kč 6.637,00 Kč 6.331,00 Kč 1.090,00 Kč 1.272,00 Kč 4.248,19 Kč ,00 Kč 7.936,19 Kč 11

12 Účetnictví Supervizor, lektor, terapeut Konzultace a poradenství v managementu Administrativní služby Ostatní služby Software Školení řidičů Tiskařské a grafické práce Překlady a korektury Psychologické služby Ostatní náklady v zahraničí Stravenky Dohody Úklid Silniční daň Pokuty a penále Poplatky Pojištění Pojištění auta a poplatky Ostatní Kooperativa zákonné pojištění Odpisy DHM a DNM Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč ,00 Kč ,80 Kč 1.879,00 Kč 1.499,80 Kč ,90 Kč 510,00 Kč 8.413,50 Kč ,88 Kč ,00 Kč 4.400,00 Kč ,00 Kč 336,00 Kč 6.850,00 Kč ,75 Kč ,00 Kč 2.000,00 Kč 60,00 Kč 67,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace Nadace Nova dar 2009 Nadace NOVA dar z předchozích let ,00 Kč ,00 Kč 12

13 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2-0 1 0 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě

Více

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva

natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva natama 2-0 - 1-1 výroční zpráva 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj

Více

Natama 2012 výroční zpráva

Natama 2012 výroční zpráva Natama 2012 výroční zpráva 1 OBSAH 1. Členové sdružení 2. Tým 3. Příběh z praxe Natamy 4. Děti v náhradní rodinné péči a rodiče v Natamě 5. Výběr ze statistiky 6. Rozvoj odbornosti 7. Publikace 8. Práce

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení a průběhu projektu N a t a m a Institut náhradní rodinné péče 2007 Poslání Natamy Podporovat zájem dítěte v obtížné rodinné situaci Pomáhat dětem ohroženým

Více

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL

BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL 200420042004200420042004200420042004200420042004 O M D O M D O BREJCHAVLADIMÍR KLAUSOVÁKAMILA KOCVARA JAROSLAV PECKA JIRI SVOBODOVÁMICHAELA SUKUPSTEFAN TUCPAVEL DOM občanské sdružení Braunerova 22 180

Více

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují

Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční. služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují PODĚKOVÁNÍ Sociální služby v České republice mají zajímavou historii. Zatímco tradiční služby jako jsou ústavy sociální péče a některé domovy pro seniory pečují o své klienty stejně po mnoho desetiletí,

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010 Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2010 červen 2011 O b s a h 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Slovo předsedkyně Rady sdružení 3. Poslání a cíle organizace 4. Hodnocení

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 DKC-VZ_2014-kor.indd obii 11.05.15 11:09 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. DKC-VZ_2014-kor.indd

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

výroční zpráva Letní dům

výroční zpráva Letní dům výroční zpráva Letní dům 2013 OBSAH 5 SLUŽBA KOUSEK DOMOVA 6 SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE 10 SLUŽBA DOMA V RODINĚ 13 SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 13 PROJEKT ROZVOJEM KE KAPACITĚ 13 AKCE PRO VEŘEJNOST 14 PŘEHLED AKTIVIT

Více

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti.

Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. Vážení, Výroční zpráva je pro mě mimořádnou příležitostí veřejně znovu poděkovat všem, kdo spolu

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více