ICT plán školy na roky ZŠ Hrádek u Sušice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice"

Transkript

1 ICT plán školy na roky ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve škole je 53. Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole je 5. o žádným školením neprošel: 1 pracovník o školením Z: 5 pracovníků (jeden v současné době na mateřské dovolené) o školením P: v současnosti se školí 2 pracovníci o školením S: 1 pracovník (ICT správce) v rámci projektu Indoš Počet běžných tříd je 4, z čehož jedna zároveň slouží jako počítačová učebna vybavená v rámci projektu Indoš, dále je ve škole 1 učebna družiny a ředitelna. Kabinet pro svou velikost nepřichází v úvahu. Počítače ve škole je možno rozdělit do dvou skupin: o počítače získané v rámci projektu Indoš 1 učitelský počítač 3 žákovské stanice o počítače pořízené z vlastních zdrojů 4 počítače v učebnách (každá učebna je vybavena jedním počítačem zapojeným do místní školní sítě) 1 počítač v ředitelně (také připojený do místní školní sítě) 1 počítač ve školní družině (není připojený do sítě ani internetu) o všechny učebny i ředitelna jsou vybaveny přípojným místem do místní školní sítě a ta je integrována do internetu přes server sítě Indoš o o celkový počet přípojných míst do sítě je 5 (každá běžná třída a ředitelna) dále je škola vybavena jedním stolním skenerem, inkoustovou barevnou tiskárnou a laserovou černobílou tiskárnou Na počítačích získaných v rámci projektu Indoš je nainstalovaný operační systém Windows 2000 na ostatních počítačích systém Windows 98 a Windows XP. o Na všech počítačích, na které mají děti přístup (tj. všechny, kromě učitelského počítače a počítače v ředitelně), jsou pro všechny předměty nainstalovány výukové programy vhodné pro 1. stupeň ZŠ a programy pro doplnění výuky (encyklopedie, atlasy). Většina programů je evaluovaná. Na každém počítači je instalován kancelářský balík Open Office nebo MS Office, prohlížeč Internet Explorer 5 a vyšší a poštovní klient Outlook Express nebo Microsoft Outlook. Z místní školní sítě je možno tisknout na inkoustové tiskárně, ze sítě počítačů získaných v rámci projektu Indoš navíc i na tiskárně laserové. o Pedagogové mají navíc možnost využít skeneru připojeného k učitelskému počítači a dalšího programového vybavení např. FrontPage, Gimp2 a další

2 Počítač v ředitelně má nainstalovány další specifické programy netýkající se vzdělávání. Jednotlivé počítače jsou propojeny pomocí kabelů UTP a jsou vedeny volně a v přiměřených vzdálenostech připevněny ke zdi. Do internetu je škola připojena prostřednictví školského intranetu technologií ISDN 64 kb/p Antivirová ochrana je zajištěna na úrovni souborových systémů i na úrovni odesílané a přijímané pošty a to programem Norton (počítače Indoš) a programem AVG (vlastní počítače). Proti spyware a dalším škůdcům je na počítačích nainstalován program Spybot. Všichni pedagogičtí pracovníci a žáci mají vytvořené schránky elektronické pošty v rámci domény zs.hradekususice.indos.cz, nebo mohou využívat neplacených služeb např. seznam, volny, , centrum a další. Ke svým schránkám mají přístup ze stanic pomocí poštovního klienta nebo ze sítě internet pomocí webové aplikace. Prostor pro webovou prezentaci školy je zajištěn projektem Indoš, na adrese Žáci a pedagogové mají možnost využít prostoru na těchto stránkách, nebo využít neplacených služeb a registrovat si svou doménu třetího řádu např. Operační systém a všechny výukové i další aplikace jsou využívány v souladu s licenčními podmínkami. Současný stav v něčem převyšuje standardy (počet žáků na stanici, počet přípojných míst), ale v dalších ukazatelích jeví nedostatky (rychlost připojení k internetu, absence datového projektoru, rozdíly ve výkonu a v operačním systému jednotlivých stanic). Cílový stav Cílem není pouze naplnit, ale i překročit standardy tak, aby se škola stala moderně vybaveným a všeobecně využitelným informačním a vzdělávacím centrem v obci. Počet žáků, podle demografického vývoje v obci, by v příštích letech měl stagnovat až mírně klesat. V roce 2005 by mělo být v oblasti ICT vzdělávání pedagogických pracovníků dosaženo úrovně požadované standarty (Z- 75%, P- 25%). V roce 2006 budou tyto standarty překročeny. V úrovni Z bude vyškoleno 75% pracovníků, v úrovni P 50% pracovníků. ICT správce bude stále pokračovat v dalších školeních v úrovni S, zejména oblasti správy a zabezpečení malých sítí. Nejpodstatnější změnou a také investicí v roce 2005 by měla být nově vybudovaná počítačová učebna. V roce 2004 proběhla rekonstrukce části školy a byla vyčleněna místnost k tomuto účelu. Vzhledem k finanční nevýhodnosti pokračovat v projektu Indoš a také zastaralosti techniky, bude se jednat o zcela nové vybavení

3 Síť bude obsahovat server, síťové prvky, učitelský počítač a předpokládáme 8 až 9 žákovských stanic. Do této sítě budou zapojeny i stávající počítače v učebnách, které budou modernizovány a přebytečné a nevyhovující budou vyřazeny. Každý počítač bude vybaven disketovou mechanikou, počítače v učebnách mechanikou CD a učitelský počítač mechanikou CD i DVD umožňující zápis dat. Zálohování bude zabezpečeno na serveru. Každý počítač bude vybaven sluchátky. Tím několikanásobně překročíme požadavky standard. Učebna by v odpoledních hodinách měla sloužit jako veřejný internet a místo pro vzdělávání rodičů a dalších občanů obce, které už mimochodem probíhá zatím v provizorních a nedostatečných podmínkách. V roce 2006 bude pořízen datový projektor, který bude možné použít ve všech učebnách školy. Počet přípojných míst zůstane stejný, tj. ve všech učebnách, a přibude navíc i v nové počítačové učebně. Všechny počítače ve škole (14 až 15) budou vybaveny operačním systémem Windows XP prof. na základě licence získané v programu Partners in Learning School Agreement. Součástí licence je i balík kancelářských programů Office Professional 2003, která bude k dispozici pedagogům i žákům. Na serveru bude z finančních i praktických důvodů použit Linux. Antivirová ochrana bude zajištěna programem AVG 7. K dispozici budou všechny dosavadní výukové i další programy. Každý žák i učitel bude mít vytvořený cestovní profil umožňující přihlásit se do sítě z kteréhokoli místa ve škole a pracovat se svými daty. Výjimkou bude pouze počítač v ředitelně. K propojení bude využito stávající a nové kabeláže pomocí kabelů UTP. Do internetu bude škola v roce 2005 připojena technologií WiFi rychlostí 512kb/s s agregací 1:10 nebo rychlostí 256kb/s s agregací 1:2, čímž požadavky standard budou opět překročeny. Bezpečnost bude zajištěna antivirovým programem AVG 7, firewallem, proti spyware bude použit volně šiřitelný program Spybot. Každý uživatelský profil bude zajištěn heslem. Bude stanoven provozní řád učebny a zásady bezpečnosti práce s internetem. Pro zajištění webové prezentace již byla zaregistrována doména hradekususice.cz a sjednány webhostingové služby se společností Spider. Součástí služeb je i neomezený počet schránek elektronické pošty pod touto doménou. Samozřejmě i nadále zůstává možnost využít neplacených webhostingových služeb v internetu. Všechny systémové výukové a další aplikace, také materiály a informační zdroje budou využívány v souladu s autorským zákonem a licenčním ujednáním. Tyto stanovené cíle budou v roce 2006 ICT standardy splňovat a v mnohém i překračovat (ve výčtu není uveden počítač v ředitelně): o počet pracovních stanic bude

4 o počet počítačů pro učitele je 5 (4 počítače umístěné v běžných učebnách zároveň slouží i jako stanice pro žáky i pro přípravu učitele) o počet pracovních stanic umístěných v nepočítačových učebnách je 4 o každá učebna je vybavena přípojným místem o připojení k internetu rychlostí 512 kb/s o škola bude vybavena jedním datovým projektorem o škola má vlastní doménu, prostor na webovou prezentaci a vlastní poštovní schránky dostupné protokolem POP3 a prostřednictvím WWW rozhraní o požadavky na proškolení pedagogických pracovníků budou splněny již v roce 2005 Postup dosažení cílového stavu Školní rok 2004/ 2005 bude rokem přípravným, v kterém bude ještě využito služeb projektu Indoš a zároveň bude budována nová síť a počítačová učebna. Postupně se během roku bude využívat nová doména a nové poštovní schránky. Na stávající počítače bude nainstalován systém Windows XP prof. Školní rok 2005/ 2006 je rokem, kdy se bude plně využívat nová počítačová učebna pro školu i veřejnost a také rychlejší připojení k síti Internet. V tomto roce bude zakoupen datový projektor. Budou i splněny požadavky na školení pedagogů. Správu počítačové sítě bude zajišťovat ICT správce za podpory komerčního subjektu. Ve školním roce 2006/ 2007 bude dbáno především na zapojení techniky do výuky a co nejširší využití pro občany obce. Další pracovníci budou pokračovat v jednotlivých modulech školení P a S. Finanční zajištění Po předběžném souhlasu zastupitelstva největší část nákladů pokryje obec navýšením rozpočtu školy na rok 2005, pokud se nepodaří škole získat prostředky z dotačních titulů. Část nákladů na provoz, školení a připojení k internetu bude zajištěna dotací na standart ICT služeb dle MP Č.j / Podrobný rozpis nákladů na vybudování a provoz ICT je v příloze č.1 Technika neuvedená v rozpisu bude získána převedením z projektu Indoš (např tiskárna, záložní zdroj, atd). ICT plán byl vypracován na roky dne a pedagogičtí pracovníci s ním byli seznámeni dne 2005 plán vypracoval Martin Roučka, ICT správce. plán schválila Ivana Kůrková, ředitelka školy - 4 -

5 Příloha č.1 Roční provozní náklady v letech Software - licence Připojení k internetu Ostatní OS-licence 16x Office-licence 16x FrontPage 1x 2 094,00 roční náklady na připojení k internetu rychlostí 512kb 1: ,36 správa a vedení domény pojištění 1 000,00 800,00 Celkem ročně ,36 Náklady na vybudování a provoz veřejného internetu v roce 2005 Hardware Software Připojení k internetu Nábytek Ostatní server 1x stanice 9x uč. počítač síťové prvky instalace OS-licence 15x Officelicence 15x Anténa PW15 AP Ovislink stoly 10míst židle 10ks zřízení domény pojištění Linux 0 Koax. kabel 250 úpravy dveří instal. CD 500 Konzole 110 Antivir. AVG7 15x Kabel UTP 20m Router roční platba 0,19 s DPH bezpeč. zámek elekt. zabezpečen í přepěťová ochrana Celkové náklady ,56-5 -

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy Název školy: Arcibiskupské gymnázium Adresa: Korunní 2, 120 00 Praha 2 telefon: 224 251 877 web: http://www.arcig.cz e-mail: gymnazium@arcig.cz ICT plán školy Popis stávajícího stavu a plán změn 1. Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Jaro 2015 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů www.itrida.cz Moderní výukové online prostředí Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak:

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více