Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 . 712 Sekretariát ( : pro období (současný stav) (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j / , který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy jako podmínky k čerpání účelově určených! "# finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ. $%&!!! ' A/ Popis současného stavu Počítačová učebna Ředitelna čb laser. Zástupkyně čb ink. 2 čb laser. )*+,- / Literární knihovna čb laser. kabinet jazykářů Odborná knihovna čb ink. 2 čb laser. Ostatní - sborovna čb ink. 2 čb laser. "!! 8 & čb laser. 2 čb laser. ;!! 9 < 9 a print 1 bar. ink. 1 bar. ink. účtárna $ ' server 8 & = 9 9 Běžné ročníkové 24 4 třídy Kolektivní Jazyková učebna 18 1 Audio technika učebny Audiovizuální 24 1 Audio technika, TV, DVD učebna přehrávač, video-rekorder Počítačová učebna PC sestav Individuální učebny 2 14 Velká aula Audio technika, mikrofon koncertní sál Malá aula 30 1 Jiné Sborová aula 80 1 zkušebna sboru Gymnastický sál 18 1 TV, video-rekorder

2 '! '! '! &! & ;% & ' %! " ; & % 9 " 9!! 9 '=!!9! ( % (myslíme 68 žáků) definuje 4,08 pracovní stanice '! stanic 9 9 Výpočet dle metodického pokynu 68 žáků definuje 5,1 pracovních stanic Současný stav je 6 pracovních Výpočet dle metodického pokynu 68 žáků definuje 1,36 pracovní stanice Současný stav je 0 pracovních ' % &! Výpočet dle metodického pokynu definuje (myslíme pro 36 pedagogů) 24 pracovních stanic Operační systém Windows 98 Windows 98, Windows XP Textový editor MS Word MS Word Tabulkový editor MS Excel MS Excel Grafický editor Malování Malování Webový prohlížeč MS Internet Explorer MS Internet Explorer Klient elektronické pošty MS Outlook Express MS Outlook Express Editor webových stránek WordPad WordPad Výukové programové vybavení LangMaster, Finale LangMaster, Finale Antivirový program NOD 32 NOD 32 (!!9 % ' & #$:'8 &9 Diskový prostor Ano Ano Ukládání na přenosná média Ano Ano Možnost tisku Ne Ano Prostor pro webovou prezentaci Ne Ano Blokování přístupu na nežádoucí www Ne dozor na učebně na stránkách školy Ne Ve škole je vybudována počítačová síť v učebnách (síťová architektura Ethernet) pomocí HUB, switchů a UTP kabeláže o rychlosti 10/100 Mb/s, kabinet jazykářů (knihovna) je připojen bezdrátově rychlostí 11 Mb/s. Tato síť propojuje management školy a samostatné větve kabinetu jazykářů, odborné knihovny, kanceláře zastupkyň a sborovny. Všechny pracovní stanice jsou propojeny do sítě peer-to-peer operačním systémem Windows 98 a pomocí směřovače a UTP kabeláží jsou připojeny přes poskytovatele OpavaNet do sítě internet s rychlostí připojení 256 kb/s.

3 " = & % ';% & %! Z! 8 & Z Z! 8 & Z! ;! ;! 8 & B/ Popis cílového stavu V souladu s plánovanou transformací 4 letého středoškolského studia na šestileté (vyšší odborná škola zakončená absolutoriem) se počet žáků zvýší o 50%. To přinese nejen změny v organizaci výuky, ale i změny ve vybavení školy výpočetní a prezentační technikou. Vzhledem k speciálnímu zaměření školy bude škola klást důraz na nejen standardní znalosti studentů v oblasti výpočetní techniky, ale zejména na zvládnutí odborného programového vybavení (notační software, práce s digitalizovaným zvukem, zpracování audio ). Vzhledem k velké části individuální výuky musí být škola připravena na nové způsoby komunikace se studenty a využít maximálně nových internetových služeb, aby komunikace škola (vyučující)- student byla intenzivní i v době, kdy výuka probíhá mimo budovu školy. Technické a programové vybavení nutné k dosažení cílového stavu: Komunikační server se serverovým operačním systémem MS Windows Server 2003 s nakonfigurovaným terminálovým přístupem, který v první fázi umožní pedagogickým pracovníkům, v druhé fázi i studentům přístup k programovému vybavení a informačním zdrojům školy z domova nebo externích pracovišť. Vytvoření domény na serveru zajistí stejné uživatelské prostředí každému uživateli, ať už je na kterémkoli místě ve škole nebo mimo ni. Zajištění bezpečnosti bude realizováno firewallem (Kerio Winroute Firewall), který je snadno konfigurovatelný a zajistí veškeré potřebné služby (filtrovaní přístupu do školní LAN i filtrování požadavků odesílaných zevnitř školy, VPN server i klient, VoIP apod.). Elektronická pošta bude realizována softwarem Kerio Mailserver, který zajistí nejen práci libovolného poštovního klienta v rámci školní LAN, ale také vzdálený přístup ke schránce uživatele přes tzv. webmail rozhraní to vše s antivirovou a antispamovou kontrolou. Na serveru budou k dispozici vybraná data z informačního systému školy SAS, která budou (po příslušné autorizaci) informovat zákonné zástupce studentů o prospěchu a hodnocení žáka a o dalších aktivitách a záměrech školy). Dalším cílem je rozšíření kabeláže LAN tak, aby byly splněny standardem požadované ukazatele. Realizováno bude připojení všech učeben v 1.NP budovy tak, aby v každé učebně bylo alespoň jedno přípojné místo pro připojení pracovní stanice nebo notebooku a místo přizpůsobené pro instalaci datového projektoru. Dále bude realizováno rozšíření stávající počítačové učebny z 6 na 10 pracovních stanic s příslušným programovým vybavením. (MS Windows XPP, MS Office 2003, Finale příp. Sibelius...) a síťová barevná laserová tiskárna. Bude realizováno vybudování přípojných míst na chodbách, kde budou mít studenti možnost připojení notebooku ke školní LAN. Rozšířen bude počet přípojných míst ve sborovně. Bude realizováno proškolování všech pedagogických pracovníků na důsledné používaní programového vybavení pro prezentaci (výuku) např. MS Powerpoint a na využívaní informačního systému školy SAS (klasifikace žáků, tématické plány, rozvrhy, suplování,...) Odborní pedagogičtí pracovníci budou proškoleni pro práci s notačními programy.

4 & %! Při realizaci se bude dbát na to, aby se zakoupené programové vybavení používalo v souladu s licenčními ujednáními a při nákupech se využilo slev pro školy (program MS Select a jiné EDU a Academic licenční programy). Plánovaný počet studentů pro rok 2005 a 2006: 90 studentů Celkový počet pedagogických pracovníků: 24 interních a 12 externích PP, z toho 24 proškolených na úrovni Z, 15 na úrovni P a 4 na úrovni S. Počet počítačových učeben: 1 s 10 PC " %!%!! % Počet společných tříd: 6, všechny s přípojným místem a možností připojení dataprojektoru Počet individuálních tříd: 15, z toho 2 s příp. místem pro PC Celkový počet přípojných míst: 40 Celkový počet PC: 20 Počet prezentační techniky: 1 datový projektor, 1 zpětný projektor Tabulka rozmístění PC a prezentační techniky: a) PC CPU Celeron 400MHz, 64MB, 10GB, CDROM, monitor 15 CRT, Windows 98, " %!%!! % %! Office 2000, Finale, Internet Explorer 6, Outlook Express 6, IrfanView, Malování, b) PC CPU Pentium 3GHz, 512MB, 80GB, DVD-RW, monitor LCD 17, MIDI klávesy 5okt., SONY Minidisc USB, Windows XPP, Office 2003 Prof. s FrontPage, Sibelius, Internet Explorer (Mozilla Firefox), Outlook Express 6, IfranView, Malování, PC CPU Pentium 3GHz, 512MB, 80GB, DVD-RW, monitor LCD 17, MIDI klávesy 5 "!! & 9! ; %9 okt., SONY Minidisc USB, Windows XPP, Office 2003 Prof. s FrontPage, Finale, Sibelius,Internet Explorer (Mozilla Firefox), Outlook Express 6, IfranView, Malování,! & 8 9 Stávající budou rozšířeny o rozvody v 1. NP. Jednotlivé segmenty sítě budou ukončeny v routeru v knihovně v 1.NP a připojeny do metropolitní sítě Opanet, nesdílená linka 1 Mbps. Active Directory, poštovní server, terminálový server, DNS, DHCP, Firewall, informační systém SAS Zajištění pro žáky i pedagogické pracovníky: poštovní server Kerio % %!! ; & % Mailserver!!!! ; : Zajištění pro školu webhosting Opanet, pro žáky sweb.cz na serveru (zdarma). Informace o ke každému PC bude vytvořen tzv. Specifikační list dle příslušné metodiky, na které bude uveden technický popis PC a nainstalovaný software s odkazem na příslušný daňový doklad, kterým byl zakoupen. Uvedené cíle splňují standardem požadované ukazatele pro období let 2005 a 2006.

5 % & Vybavení audiovizuální učebny prezentační technikou dataprojektorem a notebookem. Pořízení dalšího PC do sborovny pro pedagogické pracovníky s připojením na internet. Pořízení kufříkového zpětného projektoru pro výuku (semináře gregoriánského chorálu) Pořízení větších obrazovek k některým PC pro výuku SW Finale. Školení pedagogických pracovníků Odhadované náklady: Kč Termín: do konce roku 2005 Finanční zdroje: dotace, vlastní zdroje Rozšíření kabeláže v 1. NP 10 přípojných míst náklady Kč Pořízení serveru se softwarovým vybavením dle plánu ICT náklad HW Kč, náklad SW Kč Pořízení PC pro pedagogické pracovníky s přísl. náklad HW Kč, SW Kč Náklady celkem: Kč Termín: červen 2006 Zdroje: dotace, vlastní zdroje, granty Rozšíření informačního systému školy SAS o další moduly náklad Kč Rozšíření PC ve stávající počítačové učebně náklady HW Kč, SW Kč Školení pedagogických pracovníků Kč Nákup vyšší konektivity program IKV Kč Náklady celkem: Kč Termín: konec roku 2006 Zdroje: dotace, vlastní zdroje, granty

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55

ICT plán 2011-2013. ZŠ Mšeno. ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 ICT plán 2011-2013 ZŠ Mšeno vydán 29. 12. 2010 ICT plán 2008-2010: vydán 28. 12. 2007 ICT plán 2005-2007: z 15.12.2004 dle metodického pokynu č.j. 27 419/2004-55 S aktualizacemi: 1. 28.12.2005 dle metodického

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010)

ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) ICT plán Základní školy ZUBŘÍ 2010 ( aktualizace srpen 2010) soubor : http://www.zszubri.cz/documents/ictplanzszubri.htm 1.1 Úvod Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: ZŠ Zubří, okres

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

ICT plán školy SOŠ a SOU Nejdek

ICT plán školy SOŠ a SOU Nejdek ICT plán školy SOŠ a SOU Nejdek Střednědobý časový horizont Stav k 26.8.2013 I. Údaje o škole Název školy: SOŠ a SOU Nejdek Adresa školy: Husova 600, 362 21 Nejdek IČ: 00077526 REDIZO: 900009131 Výuka

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014.

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. ICT plán školy pro školní rok 2013/2014. Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2013/2014 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2013/2014

Více

ICT plán ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou (stávající stav ke dni 1.1.2006) ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ Celkový počet: žáků školy je 65. pedagogů školy je 8 z toho: 2 na prvním a 6 na druhém stupni vychovatelů

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013)

Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: ICT plán školy. na období 2013 až 2015. (Verze 5 ze dne 2. 9. 2013) Gymnázium Pacov Hronova 1079, 395 01 Pacov, IČO: 62540076 Váš dopis značky / ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: Ing. Pavel Roubal 2. 9. 2013 ICT plán školy na období 2013 až 2015 (Verze 5 ze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak:

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA 2013/2014 Katalog DUMy.cz 90 000 Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Dotkněte se inovace Prostředí s aplikacemi Office Web App Vzděláváme pro budoucnost Výuka 1:1 s Windows 8 PROFIL SPOLEČNOSTI

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog DUMy.cz 35 000 materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Prostředí s office aplikacemi Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání PROFIL SPOLEČNOSTI BOXED

Více