Otevřené Elektronické Systémy MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřené Elektronické Systémy MSP"

Transkript

1 Otevřené Elektronické Systémy MSP Obor RF and DSP Engineering přípravné materialy akreditace V1.2.0 ( ) řešitelský tým prof. Jan Sýkora, prof. Marie Demlová, prof. Jan Hamhalter, prof. Pavel Hazdra, prof. Zbyněk Škvor, prof. Pavel Zahradník, prof. Ivan Zemánek Tento dokument obsahuje pouze vybrané, obsahově nejdůležitější, části akreditačních materiálů. Nejedná se finální podobu akreditačních materiálů a v určitých částech ještě může dojít k drobným změnám a vylepšením.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru ČVUT v Praze FEL Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) Vysokofrekvenční a digitální technika (RF and DSP engineering) prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. Garant studijního programu Garant studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu ne regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Magisterský program OES předpokládá na svém vstupu absolventa s širokými teoretickými znalostmi, na kterých lze pohodlně stavět profesní specializační předměty. Stále si zachovává vysokou univerzálnost. Obory jsou děleny nikoliv podle výsledného technického produktu, ale podle teoretických a dovednostních nástrojů, které si absolvent osvojí. Tato metodika přesně odpovídá profilu absolventa vyžadovaného pro vývojové a výzkumné týmy, a pro nadnárodní společnosti vyvíjející technologicky a algoritmicky špičkové výrobky. Absolvent je seznámen se současným stavem (state-of-the-art) vědy a techniky v oboru. Má zažitý návyk pracovat se zdroji odborných informací. Je připraven k doktorskému studiu. Program se dělí na obory (Professional Tracks). Obory (Professional Tracks) - definované povinnými předměty oboru. Tvoří 50% náplně semestrů 1-3. o CSP Communications and signal processing o RDE RF and DSP engineering o SSS Solid State Systems Volitelné předměty o zbylý prostor mimo povinné předměty oboru tvoří volitelné předměty z aktuální nabídky předmětů programů FEL (http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html), či nově vzniklé. o Je definována sada doporučených volitelných předmětů. Minor obor o pokud student absolvuje alespoň 3 předměty (15 kreditů) z jiného oboru programu OES, je mu to zpětně uznáno jako minor. Humanitní a Soft-Skills předměty o Volitelné z aktuální nabídky předmětů programů FEL (http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html) o celkem požadovány 4 kredity během studia Podobně jako u BSP, tento program nekonkuruje, ale doplňuje portfolio studijních programů. Neklade si za cíl pokrýt každou jednotlivou drobnou specializaci nebo poskytnout vyčerpávající encyklopedický přehled všeho, co obsahují elektronické systémy (zde si mohou studenti doplnit studium ze stávajících programů). OES se zaměřuje pouze na ty oblasti, které jsou tvořeny dostatečně nosnými a nadčasovými teoriemi, a které tak jsou půdou k výchově skutečně špičkových samostatných a o hluboké teoretické znalosti se opírající absolventy. OES se snaží připravit generaci inženýrů, vývojářů a vědců, kteří budou schopni konkurence v prostředí ekonomiky postavené na technické jedinečnosti výrobků. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia RF and DSP engineering. Obor připravuje absolventy pro návrh hardwaru elektronických systémů analogových i digitálních a pokrývající široký rozsah technologií a kmitočtů, od základního pásma až po milimetrové vlny. Absolvent oboru získá během studia hluboké vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výzkum a vývoj vysokofrekvenčních systémů, obvodů a jejich prvků. Je schopen analýzy problémů a jejich samostatného tvůrčího řešení za použití soudobých prostředků. Nalezne uplatnění v R&D odděleních firem vyvíjejících elektronické obvody a systémy, zejména pak komunikační, radiolokační, navigační, měřicí a telemetrické. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační zabezpečení studijního programu

3 MSP - RF and DSP engineering (RDE) sem/hod MSP1 RF Blocks Technology Optical & THz RF&Optical Technique Engineering Lab M- RFB M- OTT M- ROL z,zk z,zk 0+4L 5 z celkem MSP2 Antennas & EMC Microproc. & Microcomp. CAD & Numerical Methods in RF Eng. 4 kredity M- AEC (~A2M17AEK)M- MAM (~A2M99MAM) M- CAD kdykoliv 3+1s 5 z,zk 4+2c 7 z,zk kz behem MSP MSP3 Wireless Ch. & Propagation Architectures of Rx/Tx systems Radio Systems Measurement Lab InvLect/SpecTop/Proj- Block M- WCP (~A2M17PDS)M- ART M- RML (ART/WCP/AEC) M- *** z,zk z,zk 0+4L 5 z 4+0 *** MSP4 DP - Thesis InvLect/SpecTop/Proj- Block M- DP M- *** *** (=) existujici predmet (~) mirna modifikace existujiciho predmetu (*) velka modifikace existujiciho predmetu, pouzito pouze omezene, ev. v jinem semestru Nazev predmetu CODE (equiv) rozsah ECTS zakonceni rozsah= prednaska + (s)seminar/(c)computer/(l)lab Professional Track (PT) - major MSP definuje dany PT {CSP, RDE, SSS} - dohromady 50% MSP kreditu = PO - predmet oboru Professional Track (PT) - minor MSP minor - musi byt z mnozity PT/OES minimalne 3 predmety dohromady (v libovolnem semestru) Optional (O) MSP libovolne volitelne uzce specializacni z jinych prog., prakticko- profesni z KME, etc Humanities & Soft Skills pouzit z existujici nabidky Common Lab lab sdruzujici temata z vice prednaskovych predmetu doporucene volitelne predmety

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola ČVUT v Praze Součást vysoké školy FEL Název studijního programu Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) Název studijního oboru Vysokofrekvenční a digitální technika (RDE RF and DSP Engineering) Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. RF funční bloky 6+0 z, zk P prof. Hoffmann 1/1 (M-RFB RF Blocks Technology) Optické a THz techniky 2+0 z, zk P doc. Zvánovec 1/1 (M-OTT Optical & THz Techniques) Laboratoře RF a Optiky 0+4L z P prof. Hoffmann, 1/1 (M-ROL RF and Optical Engineering Lab) doc. Zvánovec Antény a elektromagnetická kompatibilita 3+1s z, zk P prof. Mazánek 1/2 (M-AEC Antennas and EMC) Mikroprocesory a mikropočítače 4+2c z, zk P doc. Skalický 1/2 (M-MAM - Microprocessors & Microcomputers) CAD a numerické metody v RF návrhu 2+0 kz P doc. Dobeš, 1/2 (M-CAD CAD & Numerical Methods in RF Eng.) prof. Škvor Bezdrátové kanály a šíření vln 4+0 z, zk P prof. Pechač 2/3 (M-WCP Wireless Channels & Propagation) Architektury přijímačů a vysílačů 4+0 z, zk P doc. Kovář, 2/3 (M-ART Architectures of Rx/Tx Systems) Laboratoř měření rádiových systémů (M-RML Radio Systems Measurement Lab) Ing. Matějka 0+4L z P prof. Mazánek, prof. Pechač, doc. Kovář, Ing. Matějka 2/3

5 Obsah a rozsah SZZk 1. Principy, funkce, návrh a měření pasivních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. (M-RFB) 2. Principy, funkce, návrh a měření aktivních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. (M-RFB) 3. Generace a detekce THz vln, Gaussovské svazky, interakce THz vln s prostředím. (M-OTT) 4. Optické zdroje a detektory, nelineární vláknová optika, vláknové a svazkové senzory. (M-OTT) 5. Principy vyzařování a metody řešení vyzařujících elektromagnetických struktur (základní matematická formulace, zdrojové funkce, zářivé vektory, charakteristické módy). (M-AEC) 6. Základní anténní struktury a jejich soustavy řady (rezonanční, s postupnou vlnou, liniové, smyčky, plošné, trychtýře, log-per antény, štěrbiny, šroubovice, reflektorové antény, čočky). (M-AEC) 7. Architektury universálních, signálových a jednočipových procesorů, trendy, typy a uspořádání pamětí, sběrnice. Adresový a vstupně/výstupní prostor, připojení pamětí, časové parametry, stránkování a přepínání pamětí, rekonfigurace systému za běhu. Interní periferie, připojení vnějších periferií, rozšíření V/V prostoru paralelními, sériovými a programovatelnými obvody. Přístrojové a komunikační sběrnice, multiprocesorová komunikace. (M- MAM) 8. Programování procesoru, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, fáze zpracování instrukce, cache, inicializace procesoru, přerušovací systém, pipeline. Programovací metody, synchronizace procesů a vláken, programování multiprocesorových systémů, paralelizace programu pro procesory VLIW. (M-MAM) 9. Metody numerického řešení elektromagnetického pole (FDTD, FEM, MoM), řešení implicitních soustav nelineárních algebrodiferenciálních rovnic. Mono- a více-kriteriální optimalizace prvků a obvodů. (M-CAD) 10. Gummel-Poonův model bipolárního tranzistoru. Základní principy charakterizace MOSFET: semiempirický model, modely EKV a BSIM. Modelování bipolárních a unipolárních výkonových struktur. Charakterizace mikrovlnných tranzistorů, kmitočtová disperze parametrů. (M-CAD) 11. Fyzikální mechanizmy šíření rádiových vln v atmosféře - atmosférická refrakce, odraz, rozptyl, refrakce, difrakce, disperze, přízemní povrchová vlna, prostorová vlna, troposférická a ionosférická vlna. (M-WCP) 12. Principy návrhu základních typů rádiových spojů - pozemní směrový spoj, pozemní mobilní spoje, spoje v pásmech LF/MF a HF, družicové pevné a mobilní spoje. (M-WCP) 13. Základní stavební bloky vysílačů a přijímačů - filtry, syntéza kmitočtů, kmitočtová konverze, AD/DA převod, DDC, DUC, systémy s více vzorkovacími rychlostmi. (M-ART) 14. Architektura rádiových přijímačů, návrh a optimalizace přijímačů, šum v přijímači, kaskádní syntéza, parametry přijímačů. Výkonové zesilovače, parametry vysílačů. (M-ART) Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studijního programu Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) nebo znalosti v rozsahu SZZk OES-BSP s důrazem na předměty relevantní k zvolenému magisterskému studijnímu oboru. Další povinnosti / odborná praxe

6 Návrh témat prací a obhájené práce Ukázková zadání diplomových prací Analýza pole v okolí diskontinuity ve vlnovodu Proveďte analýzu elektromagnetického pole v kovovém vlnovodu obdélníkového průřezu, do kterého je zasunut kovový válcový kolík. Sestavte program, který provede numerickou analýzu elmg. pole v tomto vlnovodu a dokáže určit vliv kolíku na amplitudu a fázi procházející i odražené vlny v celém pásmu jednomodového přenosu vlnovodu pro různé průměry a délky kolíku. Oscilátory pro frequency-hopping radar 11 GHz S použitím generátorů DDS (Direct Digital Synthesis) a PLL navrhněte a realizujte sestavu oscilátorů umožňující provoz FH (Frequency Hopping) v pásmu 11 GHz. Sestava bude použita pro konstrukci radarových senzorů pro detekci protipancéřových střel. Zapojení generátorů DDS navrhněte tak, aby bylo možné v přijímači v senzoru provést zpracování přijatých signálů na mezifrekvenci 6,5 MHz. Přesné měření výšky kapaliny Navrhněte a realizujte mikrovlnný interferometrický měřič výšky vodní hladiny, pracující v pásmu X. Rozšířená nejistota měření musí být menší než 0,5 mm pro celý měřicí rozsah 1m a teplotní pásmo 280 až 350 K. Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)

7 Název studijního předmětu RF funční bloky (M-RFB RF Blocks Technology) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 6+0 kreditů 7 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. Předmět seznamuje s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními obvody v planárních a monolitických strukturách vedeními, směrovými členy, děliči, filtry, rezonančními obvody a CAD nástroji pro návrh mikrovlnných obvodů. Dále jsou obsahem mikrovlnné diody, tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, základní parametry zesilovačů, návrh úzkopásmových a širokopásmových a nízkošumových zesilovačů, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory, detektory a směšovače, násobiče. Předmět také přehledně pokrývá.problematiku základního mikrovlnného měření. Měření výkonu, skalární analyzátor, spektrální analyzátor, měření šumu, měření frekvence, vektorové měření, měření v časové oblasti. 1. Základní rf. a mikrovlnné veličiny, typy vedení, planární a monolitické technologie, programové nástroje. Planární vedení symetrické, mikropáskové, štěrbinové koplanární, vázané vedení. 2. Směrové vazební členy směrová odbočnice z vázaných vedení, příčkové vazební členy, kruhové vazební členy, kombinovaný hybridní člen. 3. Děliče výkonu, odporové, Wilkinsonův, děliče s nestejným dělicím poměrem, mnoha výstupové děliče. Mikrovlnné součástky se soustředěnými parametry. 4. Rezonanční obvody v mikrovlnné integrované technice. Mikrovlnné planární filtry (LC,.s rozloženými parametry, dielektrické, keramické, SAW, YIG). 5. Stabilita dvoubranu. Úzkopásmové a širokopásmové přizpůsobení. 6. Mikrovlnné tranzistory, BJT, HBT, MESFET, HEMPT, mikrovlnné diody, Schottky, varaktory, SRD, PIN, tunelové, lavinové, Gunnovy. 7. Tranzistorové zesilovače, návrh s absolutně stabilním a podmíněně stabilním tranzistorem, nízkošumové, širokopásmové, balanční, zpětnovazební, s postupnou vlnou, výkonové, třídy A, B, C, D, E, F, nelineární zkreslení. 8. Oscilátory, diodové, tranzistorové, aktivní rezonanční obvody, dvoubranový návrh. 9. Směšovače, jednodiodový směšovač, balanční směšovač, tranzistorový směšovač. 10. Frekvenční násobiče, varistorové násobiče, varaktorové násobiče na barierové kapacitě, SRD násobiče, tranzistorové násobiče. 11. Základní měřené parametry vf. obvodů ve frekvenční a časové oblasti, důležitost impedančního přizpůsobení. Základní odlišnosti od nf. měření Skalární analyzátor, detektory a směrové můstky, blokové schéma zapojení, měření odrazů a přenosů, kalibrace a chyby měření, použití AM. Měření výkonu. 12. Spektrální analyzátor, vnitřní zapojení a hlavní parametry, měření nelineárních parametrů, způsob popisu nelineárního chování VF obvodů, buzení nelineárních obvodů při výpočtech a měření, Nelineární produkty 2. a 3. řádu, Měření bodů -1dB komprese, měření vyšších harmonických, IP2, IP3, měření IM produktů. Měření frekvence, mikrovlnné čítače. 13. Měření šumového čísla a šumové teploty, Definice F, Te, šumové číslo imp. přizpůsobených pasivních obvodů, princip měření F, definice Y, základní šumové zdroje, definice ENR, Friisův vztah, měření DSB, SSB 14. Vektorové měření s-parametrů, základní principy vektorového měření s-parametrů, měření jednobranů, dvoubranů a vícebranů, chyby měření, kalibrační metody. Měření v časové oblasti. Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Thomas H. Lee, Planar Microwave Engineering,Cambridge University Press 2. George D. Vendelin, Anthony M. Pavio, Ulrich L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Willey 3. G. H. Bryant, Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, Peter Peregrinus 4. K. Hoffmann, Planární mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL 5. K. Hoffmann, P. Hudec, V. Sokol, Aktivní mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL

8 Název studijního předmětu Optické a THz techniky (M-OTT Optical & THz Techniques) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 2+0 kreditů 3 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky měření v THz a optické oblasti. 1. Techniky terahertzových vln - přehled 2. Gaussovské svazky 3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím 4. Generace a detekce THz vln 5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody 6. Bezdrátové komunikační systémy 7. Planární a vláknová optika 8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů 9. Nelineární vláknová optika 10. Měření optických systémů 11. Speciální vláknové a svazkové senzory 12. Struktury fotonického zpracování 13. Holografie 14. Trendy v THz a optické oblasti Studijní literatura a studijní pomůcky 1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway, NJ: IEEE Press, O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.

9 Název studijního předmětu Laboratoře RF a Optiky (M-ROL RF and Optical Engineering Lab) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 0+4L kreditů 5 Způsob zakončení z Forma výuky laboratoř prof. Karel Hoffmann, doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Kombinované laboratoře pro podporu předmětů RF bloky a Optické a THz techniky. Hlavním cílem je rozvinout praktické dovednosti při návrhu mikrovlnných a optických komponent a seznámit studenty s rf., mikrovlnnými a optickými obvody realizovanými v planárních, vláknových či monolitických strukturách. Laboratoře mimo jiné zahrnují měření interakcí Gaussovských svazků, přenosových parametrů optických komponent, nelineárních optických jevů atd. 1. RF bloky a. Microwave Office software b. Skalární analyzátor c. Měření základních mikrovlnných posivních komponent, výkonových děličů, vazebních členů, filtrů, rezonátorů d. Spektrální analyzátor e. Měření zesilovačů, oscilátorů, směšovačů, násobičů f. Měření šumového čísla a šumových parametrů g. Vektorový analyzátor, měření s-parametrů 2. Optické bloky a. Měření Gaussovských svazků b. Holografie, spektroskopická měření c. Vývoj optického vlánkového senzoru I. d. Vývoj optického vlánkového senzoru II. e. Nelineární optika I. f. Nelineární optika II. g. Vývoj vláknového laseru; vyhodnocení projektů Studijní literatura a studijní pomůcky 1. E. Bailey, Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London G.H. Bryant, Principles of Microwave Measurements. IEE Electrical Meas. 5, Peter Peregrinus Ltd., London G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, R. Hui, M. S. O'Sullivan, Fiber optic measurement techniques. Amsterdam ; London: Elsevier/Academic Press, 2009.

10 Název studijního předmětu Antény a elektromagnetická kompatibilita (M-AEC Antennas and EMC) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 3+1s kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. Student se na základě matematického a fyzikálního popisu seznámí s principy a funkcí vyzařujících struktur, seznámí se s analytickým modelem, softwarovou simulací, projde až po konkrétní návrh základních struktur - liniových, plošných a reflektorových antén, anténních čoček, jejich soustav i radomů. Získá zkušenosti s anténní měřicí technikou včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se rovněž se základní problematikou elektromagnetické kompatibility, jak kvalitativně tak i kvantitativně, s fyzikální podstatou rušení a jeho přenosu i s možnostmi odstranění nežádoucích jevů a metodami měření rušivého vyzařování i odolnosti zařízení, kritérii a standardy. 1. Maxwelovy rovnice, potenciály elmag. polí, formulace rovnice pro vyzařování zdrojů 2. Zářivé vektory, vliv rozložení zdrojů, fyzikální limity a kritéria vyzařování elmag struktur 3. Reciprocita, dualita, komplementarita, parametry antén. 4. Momentová metoda v řešení liniových struktur, teorie charakteristických módů 5. Liniové antény, proudové rozložení, charakteristiky, drátové dipóly a smyčky 6. Anténní řady a soustavy obecná teorie řad a syntéza anténní charakteristiky 7. Štěrbinové antény, mikropáskové antény patch antény, fraktálové antény 8. Řešení antén geometrickou optikou, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény 9. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy 10. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirály, logaritmicko-periodické anténay 11. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby 12. Elektromagnetická interference, přenos rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky, testování 13. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění 14. Elektromagnetická odolnost a její testování Studijní literatura a studijní pomůcky 1. R. F. Harrington: Time-Harmonic Electromag. Fields. John Wiley and Sons,Inc., New York, M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB.CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, R. Garg: Analytical and Computational Methods in Electromag.. Artech House, London, N. Ida: Endineering Electromagnetics. Springer, USA, J. D. Kraus, D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill Comp., NY, Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, NY, Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromag. skripta ČVUT, Praha 2007

11 Název studijního předmětu Mikroprocesory a mikropočítače (M-MAM Microprocessors & Microcomputers) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+2c kreditů 7 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře doc. Ing. Petr Skalický, CSc. Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi mikroprocesorových systémů, naučit je používat interní periferie procesoru, připojit externí obvody ke sběrnici procesoru a realizovat rozšíření paměťového nebo vstupně/výstupního prostoru. Naučit studenty vytvořit jednoduché programy v jazyce symbolických adres, v jazyce C a kombinaci obou jazyků. Po absolvování předmětu by měl student umět navrhnout a zrealizovat jednodušší mikroprocesorový systém včetně připojení nezbytných periferií a realizace potřebného programového vybavení. 1. Obvodový řadič a jeho transformace na mikroprogramovatelný řadič, vznik adresového registru, programového čítače a registru mikroprogramu (zásobníku). Rozdíl mezi řadičem a mikroprocesorem. 2. Algoritmus mikroprocesoru a jeho komunikace s pamětmi a periferiemi. Uložení programu v programové paměti. Architektura klasického mikropočítače a jeho součásti (CPU, zápisníková paměť, ALU, dekodér instrukcí, řadič), paměť programu a dat, zásobník, vstupy a výstupy, přerušovací systém a sběrnice. 3. Vývoj a základní struktury mikroprocesorového systému, CISC, RISC, rozdělení procesorů. Architektury universálních, signálových (běžných i VLIW) a jednočipových procesorů. Uspořádání pamětí, přístup do adresových prostorů, šířka instrukční a datové sběrnice, ALU a registrů (střadače). 4. Používané paměti (volatelní a nevolatelní, ROM, RAM, RAM se zálohováním, EPROM, EEPROM, Flash, FRAM, PRAM), dynamické paměti a jejich časování a vlastnosti. Dvoufázový a čtyřfázový přístup procesoru k pamětem. Omezení doby přístupu do paměti. Vícekanálové paměti. 5. Programování procesoru, strojový kód (mikroinstrukce), asembler, asembler s aritmetickou knihovnou, kompilované jazyky (jazyk C, atd.), interpretované a multiplatformní jazyky (Java, atd.). 6. Fáze zpracování instrukce, zvyšování výpočetního výkonu procesorů, pipeline, výkonnost procesoru, cache. Principy SISD, SIMD, MIMD. Architektura super skalár. Rozklad do mikroinstrukcí. 7. Adresový a vstupně/výstupní prostor procesoru, připojení pamětí, časové parametry, přepínání pamětí, rekonfigurace systému za běhu, připojení programové a datové paměti převyšující přímý adresový prostor procesoru. 8. Připojení vnějších periferií, rozšíření vstupně/výstupního prostoru paralelními i sériovými obvody, připojení klávesnic a displejů. 9. Interní periferie jednočipových a signálových procesorů (obvody nulování, čítače/časovače, "watchdog", záchytný a komparační systém, PCA, PWM, A/D a D/A převodníky) 10. Přístrojové sběrnice (SPI, I2C, MicroWire, 1-Wire, CAN) 11. Komunikační sběrnice RS422, RS485, multiprocesorová komunikace 12. Synchronní a asynchronní sériová rozhraní, RS232, USB, IEEE-1394, PCI-e. Sběrnice pro vysoké datové toky. 13. Vývojové prostředky pro vývoj zařízení s mikroprocesorem (monitor, RTOS, multitasking), programování v reálném čase, stavové, událostní a modulární. Problematika přerušovacího systému, úlohy s velkým počtem přerušení. 14. Synchronizace procesů a vláken (semafor, kritická sekce, mutex), programování multiprocesorových systémů, paralelizace programu pro procesory s větším počtem aritmetických jednotek (softwarový pipeline). Predikce skoků a smyček, spekulativní vykonání, řízení spotřeby, dynamické řízení frekvence, zapínání jader 15.

12 Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Lala, K.: Principlesofmodern Digital Design, John Wiley, Navabi, Z.: EmbeddedCore Design withfpgas, Mc Graf Hill, Hamacher, C. and col.: ComputerOrganization and Embedded Systems, Mc Graf Hill, Predko, M.: Programming and Customizingthe 8051 Microcontroller, Mc Graf Hill, Gadre, D.:Programming and Customizingthe AVR Microcontroller, Mc Graf Hill, Skalický, P.: Mikroprocesory řady 8051, rozšířené vydání, 144 s., BEN, Praha, Skalický P.: Aplikace signálových procesorů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003, str Gook M.: Hardwarová rozhraní Průvodce programátora, ComputerPress Brno, 2006, ISBN MessmerH.-P., Dembowski K.: Velká kniha hardware, CP Books, Brno, 2005, ISBN

13 Název studijního předmětu CAD a numerické metody v RF návrhu (M-CAD CAD & Numerical Methods in RF Eng.) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 2+0 kreditů 3 Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky doc. Ing. Josef Dobeš, CSc., prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. Předmět seznámí studenty se základy počítačového návrhu vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů a systémů. 1. Úvod. Algoritmy, jejich podmíněnost a numerická stabilita. 2. Analýza lineárních obvodů algoritmy vhodné pro obvody se soustředěnými/rozprostřenými parametry. 3. Citlivostní a toleranční analýza. 4. Metody ve frekvenční oblasti: Konečné diference, konečné prvky, Momentové metody 5. Metody v časové oblasti. FDTD, formulace, konvergence a stabilita, okrajové podmínky, numerická disperse. 6. Harmonická rovnováha a Volterrovy řady. 7. Modelování vf. prvků; model BJT (základní parametry, modifikovaný model Gummel-Poon, kvazisaturační modelování vf. tranzistorů, modelování zpoždění v mikrovlnných prvcích). 8. Modely tranzistorů MOSFET (obecný semiempirický model, základní vlastnosti modelů BSIM a EKV pro submikronové technologie, modely výkonových vf. prvků LDMOS) 9. Modely prvků JFET/MESFET/pHEMT/SiGe, (kmitočtová) disperze jejich parametrů a parametrů modelů vedení 10. Analýza nelineárních obvodů, základní vlastnosti algoritmů řešení systémů nelineárních algebrodiferenciálních rovnic, potlačení divergence. 11. Semisymbolická analýza, výpočet nul a pólů velkých soustav, využití řídkých matic, linearizace, užití Volterrových řad pro návrh směšovače 12. Vícekriteriální optimalizace, využití citlivostní analýzy v časové i frekvenční oblasti k optimalizaci. Šumová analýza s využitím citlivostní analýzy 13. Základy systémového návrhu a optimalizace. 14. Rezerva. Studijní literatura a studijní pomůcky 1. T.A. Fjedly, T. Ytterdal, M. Shur, Introduction to Device Modeling and Circuit Simulation, John Wiley & Sons, New York Andrei Vladimirescu, The SPICE Book, Wiley Y. Cheng and C. Hu, MOSFET Modeling & BSIM3 Users Guide, Kluwer Academic Publishers, Boston S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 5th ed., J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

14 Název studijního předmětu Bezdrátové kanály a šíření vln (M-WCP Wireless Channels & Propagation) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+0 kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R. 1. Základy bezdrátových rádiových spojů, doporučení ITU-R 2. Fyzikální mechanizmy šíření elektromagnetických vln v atmosféře 3. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře 4. Odraz, rozptyl, refrakce, difrakce a disperze vlny v reálných prostředích 5. Pozemní směrové spoje 6. Návrh pozemního směrového spoje 7. Pozemní mobilní spoje 8. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy 9. Frekvenční plánování v buňkových sítích 10. Pevné družicové spoje 11. Šíření signálu pro mobilní družicové služby 12. Přízemní povrchová vlna, spoje v pásmu LF/MF 13. Šíření rádiových vln v ionosféře, spoje v pásmu HF 14. Troposférická vlna, softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, ITU-R Recommendations P Series.

15 Název studijního předmětu Architektury přijímačů a vysílačů (M-ART Architectures of Rx/Tx Systems) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+0 kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky doc. Dr. Ing. Pavel Kovář, Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. Předmět seznamuje studenty s problematikou moderní konstrukce rádiových vysílačů a přijímačů. Přednášky poskytují informace o funkci, architektuře a parametrech vysílačů a přijímačů. Absolvováním tohoto předmětu by studenti měli získat znalosti potřebné pro návrh, vývoj a testování rádiových vysílačů a přijímačů. 1. Základní stavební bloky vysílačů a přijímačů přehled. Filtry: technologie (LC, keramické, SAW, krystalové, dielektrické,, YIG), parametry; polyfázové filtry, přeladitelné filtry, 2. Syntéza kmitočtů: parametry oscilátorů (spektrální čistota, fázový šum, stabilita kmitočtu, ), syntezátory s celočíselným/neceločíselným dělicím poměrem, tvarování fázového šumu, nežádoucí produkty, DDS/NCO spektrální čistota. 3. Kmitočtová konverze, intermodulace na směšovači, reciproké směšování a postranní příjmy; speciality (IRM, kvadraturní modulátory/demodulátory). 4. DAC/ADC technologie vs. ENOB/FS, SFDR, jitter vzorkovacího signálu a jeho vliv na šumové poměry na výstupu AD převodníku. RF, IF, BB vzorkování. 5. Šum v přijímači: vnější a vnitřní šumy, šumová teplota, provozní/standardní šumový činitel/šumové číslo, šumová šířka pásma, míra šumu, jakostní číslo, šumové napětí/šumový proud vs. šumové číslo. 6. Kaskádní syntéza: odvození šumové teploty, zisku, IPx. Dynamický rozsah, dynamický rozsah bez produktů třetího řádu. 7. Parametry přijímačů citlivost, selektivita, postranní příjmy, intermodulační odolnost, parazitní vyzařování přijímače. S/N, C/N, BER: definice a měření. 8. Architektura rádiových přijímačů přijímač s přímým zesílením, (super-)regenerační přijímač, reflexní přijímač, superheterodynní přijímač s jedním a vícenásobným směšováním, přijímač s přímou konverzí do základního pásma, přijímač s nízkou mf., přijímač se širokopásmovou mf. 9. Návrh a optimalizace přijímačů (kmitočtový a úrovňový plán, AGC ). 10. Bloky číslicového zpracování signálu za/před modulátorem/demodulátorem. DUC, DDC provedení, systémy s více vzorkovacími rychlostmi. 11. Hardwarové rádio, softwarově definované rádio, adaptivní rádio, kognitivní rádio, inteligentní rádio. 12. Nelineární obvody jednotónový test (bod komprese), dvojtónový test (body zahrazení), multitónový test (A/ACPR), vliv nelineárních systémů na pásmově omezený signál, dynamický rozsah. 13. Výkonové zesilovače (PA) třídy, koncepce: modulace na nosné vlně, modulace na mf, koncové stupně pracující v pulsním režimu (PWM, PDM, D4M, ), paralelizace PA, příklady PA, korekce (linearizace) PA vysílače. 14. Parametry vysílačů EIRP, instalovaný (výstupní) výkon, celková účinnost vysílače, účinnost koncového stupně, PAE, saturační výkon, OBO, IBO, PAPR, PCCDF. Spektrální doména (nosný kmitočet, šířka kanálu, výkon v kanálu, šířka pásma). Modulační doména (I/Q defekty, MER, EVM, TEV, STEM, STED, Rho, ), časová doména (výkon vs. čas). Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Rohde, U. L., Newkirk, D. P.: RF/Microwave Circuit Design for Wireless Application. John Wiley & Sons, Inc., New York, Rohde, U. L., Whitaker, J.: Communications Receivers, Third Edition. McGraw Hill, New York, NY, Cripps, S. C.: RF Power Amplifiers for Wireless Communications, Second Eddition. Artech House, Norwood MA, Cripps, S. C.: Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design. Artech House, Norwood MA, 2002.

16 Název studijního předmětu Laboratoř měření rádiových systémů (M-RML Radio Systems Measurement Lab) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 0+4L kreditů 5 Způsob zakončení z Forma výuky laboratoř prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Kovář, Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa volný prostor (skutečný) anténa. 1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ) b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos otevřené smyčky, ) 2. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky AGC, saturace, zkreslení, účinnost) 3. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR), dynamický rozsah směšovače, ) 4. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu v základním pásmu, ) 5. Měření na modulátorech a demodulátorech a. Kmitočtová doména b. Časová doména c. Modulační doména 6. Měření rádiových přijímačů a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ) b. Parametry v časové doméně a chování přijímače c. Modulační doména 7. Měření rádiových vysílačů a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do sousedních kanálů, ) b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně c. Modulační doména 8. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů 9. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření 10. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti 11. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů 12. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových parametrů současných optických vláknových sítí 13. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů 14. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů Studijní literatura a studijní pomůcky

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz

Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315. 9 khz až 3 GHz Spektrální analyzátor R&S FS300/FS315 9 khz až 3 GHz Novářadaproduktů společnosti Rohde& Schwarz Profesionální testovací vybavení pro výrobu, laboratoře a servis Přístroj je velmi přesný spektrální analyzátor

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové.

Červen 1996. Metody měření zařízení používaných v digitálních. mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové. ICS 33. 060. 30 Červen 1996 ČESKÁ NORMA Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby Oddíl 5: Konvertory nahoru

Více

Monitorovací přijímač R&S ESMB

Monitorovací přijímač R&S ESMB Datový list Verze 03.00 Monitorovací přijímač R&S ESMB září 2003 Monitorování v pásmu 9 khz až 3 GHz pro civilní i vojenské účely Měření podle doporučení ITU Monitorovací přijímač R&S ESMB je ideálně vybaven

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 Jiří Pechoušek, Milan Vůjtek Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011 V tomto dokumentu je uveden seznam přístrojů, které byly

Více

Návrh a Konstrukce Antén

Návrh a Konstrukce Antén Návrh a Konstrukce Antén A0M17NKA Antény pro RFID a wearable ( nositelné ) antény Milan Švanda ČVUT v Praze, FEL B2: 634 milan.svanda@fel.cvut.cz zima 2011/12 1 Osnova Úvod o Trocha historie o Co je RFID

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

26. Stavoznaky. Princip: při změnách výšky hladiny se mění poloha běžce potenciometru a tedy hodnota měřeného napětí

26. Stavoznaky. Princip: při změnách výšky hladiny se mění poloha běžce potenciometru a tedy hodnota měřeného napětí 26. Stavoznaky 1) Plovákové stavoznaky Obecný princip: výška hladiny se určuje podle polohy plováku na hladině ( výšky ) a) pro kolísání hladiny do 30cm Princip: při změnách výšky hladiny se mění poloha

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla Technický seminář Centra digitální optiky vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Řešitelské organizace: Pracovní balíček Zobrazování

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 K-206 Sestavení a oživení přípravku BITSCOPE Dokončení sestavení stavebnice PC osciloskopu a analyzátoru "Bitscope" Hotový a funkční

Více

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC Ing. Petr Hudeček, Ing. Jan Michalík, Ing. Jan Pumr, Ing. Martin Sobek, Ing. Jan Vaněk VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Akcelerometrová myš. Semestrální projekt do předmětu Základy robotiky

Akcelerometrová myš. Semestrální projekt do předmětu Základy robotiky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY Akcelerometrová myš Semestrální projekt do předmětu Základy robotiky Vypracovali:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o.

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor OBSAH 1) Akustika co to znamená 2) Materiály a jejich

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů

Přenosný systém na ruční zkoušení bodových svarů Provozovna: ATG, s. r. o. Tel.: (+420 ) 23431 2201 Beranových 65 (+420 ) 23431 2202 Praha 9 - Letňany Fax: (+420 ) 23431 2205 199 02 E-mail: atg@atg.cz Česká Republika http: www.atg.cz HERCULES Přenosný

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA Přednášky Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Stanislav Hanus, Jiří Svačina, ISBN 8-4--X P Ř E D M L V A Skripta

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Obor: Informační technologie Společná

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Počítačová podpora automatického řízení - CAAC

Počítačová podpora automatického řízení - CAAC XXVI. AR '2001 eminar, Instruments and Control, Ostrava, April 26-27, 2001 Paper 47 Počítačová podpora automatického řízení - CAAC NAVRÁTIL, Pavel 1 & BALÁTĚ, Jaroslav 2 1 Ing., Institut Informačních Technologií,

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více