Otevřené Elektronické Systémy MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřené Elektronické Systémy MSP"

Transkript

1 Otevřené Elektronické Systémy MSP Obor RF and DSP Engineering přípravné materialy akreditace V1.2.0 ( ) řešitelský tým prof. Jan Sýkora, prof. Marie Demlová, prof. Jan Hamhalter, prof. Pavel Hazdra, prof. Zbyněk Škvor, prof. Pavel Zahradník, prof. Ivan Zemánek Tento dokument obsahuje pouze vybrané, obsahově nejdůležitější, části akreditačních materiálů. Nejedná se finální podobu akreditačních materiálů a v určitých částech ještě může dojít k drobným změnám a vylepšením.

2 B Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru ČVUT v Praze FEL Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) Vysokofrekvenční a digitální technika (RF and DSP engineering) prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. Garant studijního programu Garant studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu ne regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Magisterský program OES předpokládá na svém vstupu absolventa s širokými teoretickými znalostmi, na kterých lze pohodlně stavět profesní specializační předměty. Stále si zachovává vysokou univerzálnost. Obory jsou děleny nikoliv podle výsledného technického produktu, ale podle teoretických a dovednostních nástrojů, které si absolvent osvojí. Tato metodika přesně odpovídá profilu absolventa vyžadovaného pro vývojové a výzkumné týmy, a pro nadnárodní společnosti vyvíjející technologicky a algoritmicky špičkové výrobky. Absolvent je seznámen se současným stavem (state-of-the-art) vědy a techniky v oboru. Má zažitý návyk pracovat se zdroji odborných informací. Je připraven k doktorskému studiu. Program se dělí na obory (Professional Tracks). Obory (Professional Tracks) - definované povinnými předměty oboru. Tvoří 50% náplně semestrů 1-3. o CSP Communications and signal processing o RDE RF and DSP engineering o SSS Solid State Systems Volitelné předměty o zbylý prostor mimo povinné předměty oboru tvoří volitelné předměty z aktuální nabídky předmětů programů FEL (http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html), či nově vzniklé. o Je definována sada doporučených volitelných předmětů. Minor obor o pokud student absolvuje alespoň 3 předměty (15 kreditů) z jiného oboru programu OES, je mu to zpětně uznáno jako minor. Humanitní a Soft-Skills předměty o Volitelné z aktuální nabídky předmětů programů FEL (http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html) o celkem požadovány 4 kredity během studia Podobně jako u BSP, tento program nekonkuruje, ale doplňuje portfolio studijních programů. Neklade si za cíl pokrýt každou jednotlivou drobnou specializaci nebo poskytnout vyčerpávající encyklopedický přehled všeho, co obsahují elektronické systémy (zde si mohou studenti doplnit studium ze stávajících programů). OES se zaměřuje pouze na ty oblasti, které jsou tvořeny dostatečně nosnými a nadčasovými teoriemi, a které tak jsou půdou k výchově skutečně špičkových samostatných a o hluboké teoretické znalosti se opírající absolventy. OES se snaží připravit generaci inženýrů, vývojářů a vědců, kteří budou schopni konkurence v prostředí ekonomiky postavené na technické jedinečnosti výrobků. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia RF and DSP engineering. Obor připravuje absolventy pro návrh hardwaru elektronických systémů analogových i digitálních a pokrývající široký rozsah technologií a kmitočtů, od základního pásma až po milimetrové vlny. Absolvent oboru získá během studia hluboké vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výzkum a vývoj vysokofrekvenčních systémů, obvodů a jejich prvků. Je schopen analýzy problémů a jejich samostatného tvůrčího řešení za použití soudobých prostředků. Nalezne uplatnění v R&D odděleních firem vyvíjejících elektronické obvody a systémy, zejména pak komunikační, radiolokační, navigační, měřicí a telemetrické. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační zabezpečení studijního programu

3 MSP - RF and DSP engineering (RDE) sem/hod MSP1 RF Blocks Technology Optical & THz RF&Optical Technique Engineering Lab M- RFB M- OTT M- ROL z,zk z,zk 0+4L 5 z celkem MSP2 Antennas & EMC Microproc. & Microcomp. CAD & Numerical Methods in RF Eng. 4 kredity M- AEC (~A2M17AEK)M- MAM (~A2M99MAM) M- CAD kdykoliv 3+1s 5 z,zk 4+2c 7 z,zk kz behem MSP MSP3 Wireless Ch. & Propagation Architectures of Rx/Tx systems Radio Systems Measurement Lab InvLect/SpecTop/Proj- Block M- WCP (~A2M17PDS)M- ART M- RML (ART/WCP/AEC) M- *** z,zk z,zk 0+4L 5 z 4+0 *** MSP4 DP - Thesis InvLect/SpecTop/Proj- Block M- DP M- *** *** (=) existujici predmet (~) mirna modifikace existujiciho predmetu (*) velka modifikace existujiciho predmetu, pouzito pouze omezene, ev. v jinem semestru Nazev predmetu CODE (equiv) rozsah ECTS zakonceni rozsah= prednaska + (s)seminar/(c)computer/(l)lab Professional Track (PT) - major MSP definuje dany PT {CSP, RDE, SSS} - dohromady 50% MSP kreditu = PO - predmet oboru Professional Track (PT) - minor MSP minor - musi byt z mnozity PT/OES minimalne 3 predmety dohromady (v libovolnem semestru) Optional (O) MSP libovolne volitelne uzce specializacni z jinych prog., prakticko- profesni z KME, etc Humanities & Soft Skills pouzit z existujici nabidky Common Lab lab sdruzujici temata z vice prednaskovych predmetu doporucene volitelne predmety

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola ČVUT v Praze Součást vysoké školy FEL Název studijního programu Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) Název studijního oboru Vysokofrekvenční a digitální technika (RDE RF and DSP Engineering) Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. RF funční bloky 6+0 z, zk P prof. Hoffmann 1/1 (M-RFB RF Blocks Technology) Optické a THz techniky 2+0 z, zk P doc. Zvánovec 1/1 (M-OTT Optical & THz Techniques) Laboratoře RF a Optiky 0+4L z P prof. Hoffmann, 1/1 (M-ROL RF and Optical Engineering Lab) doc. Zvánovec Antény a elektromagnetická kompatibilita 3+1s z, zk P prof. Mazánek 1/2 (M-AEC Antennas and EMC) Mikroprocesory a mikropočítače 4+2c z, zk P doc. Skalický 1/2 (M-MAM - Microprocessors & Microcomputers) CAD a numerické metody v RF návrhu 2+0 kz P doc. Dobeš, 1/2 (M-CAD CAD & Numerical Methods in RF Eng.) prof. Škvor Bezdrátové kanály a šíření vln 4+0 z, zk P prof. Pechač 2/3 (M-WCP Wireless Channels & Propagation) Architektury přijímačů a vysílačů 4+0 z, zk P doc. Kovář, 2/3 (M-ART Architectures of Rx/Tx Systems) Laboratoř měření rádiových systémů (M-RML Radio Systems Measurement Lab) Ing. Matějka 0+4L z P prof. Mazánek, prof. Pechač, doc. Kovář, Ing. Matějka 2/3

5 Obsah a rozsah SZZk 1. Principy, funkce, návrh a měření pasivních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. (M-RFB) 2. Principy, funkce, návrh a měření aktivních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. (M-RFB) 3. Generace a detekce THz vln, Gaussovské svazky, interakce THz vln s prostředím. (M-OTT) 4. Optické zdroje a detektory, nelineární vláknová optika, vláknové a svazkové senzory. (M-OTT) 5. Principy vyzařování a metody řešení vyzařujících elektromagnetických struktur (základní matematická formulace, zdrojové funkce, zářivé vektory, charakteristické módy). (M-AEC) 6. Základní anténní struktury a jejich soustavy řady (rezonanční, s postupnou vlnou, liniové, smyčky, plošné, trychtýře, log-per antény, štěrbiny, šroubovice, reflektorové antény, čočky). (M-AEC) 7. Architektury universálních, signálových a jednočipových procesorů, trendy, typy a uspořádání pamětí, sběrnice. Adresový a vstupně/výstupní prostor, připojení pamětí, časové parametry, stránkování a přepínání pamětí, rekonfigurace systému za běhu. Interní periferie, připojení vnějších periferií, rozšíření V/V prostoru paralelními, sériovými a programovatelnými obvody. Přístrojové a komunikační sběrnice, multiprocesorová komunikace. (M- MAM) 8. Programování procesoru, strojový kód, assembler, vyšší jazyky, fáze zpracování instrukce, cache, inicializace procesoru, přerušovací systém, pipeline. Programovací metody, synchronizace procesů a vláken, programování multiprocesorových systémů, paralelizace programu pro procesory VLIW. (M-MAM) 9. Metody numerického řešení elektromagnetického pole (FDTD, FEM, MoM), řešení implicitních soustav nelineárních algebrodiferenciálních rovnic. Mono- a více-kriteriální optimalizace prvků a obvodů. (M-CAD) 10. Gummel-Poonův model bipolárního tranzistoru. Základní principy charakterizace MOSFET: semiempirický model, modely EKV a BSIM. Modelování bipolárních a unipolárních výkonových struktur. Charakterizace mikrovlnných tranzistorů, kmitočtová disperze parametrů. (M-CAD) 11. Fyzikální mechanizmy šíření rádiových vln v atmosféře - atmosférická refrakce, odraz, rozptyl, refrakce, difrakce, disperze, přízemní povrchová vlna, prostorová vlna, troposférická a ionosférická vlna. (M-WCP) 12. Principy návrhu základních typů rádiových spojů - pozemní směrový spoj, pozemní mobilní spoje, spoje v pásmech LF/MF a HF, družicové pevné a mobilní spoje. (M-WCP) 13. Základní stavební bloky vysílačů a přijímačů - filtry, syntéza kmitočtů, kmitočtová konverze, AD/DA převod, DDC, DUC, systémy s více vzorkovacími rychlostmi. (M-ART) 14. Architektura rádiových přijímačů, návrh a optimalizace přijímačů, šum v přijímači, kaskádní syntéza, parametry přijímačů. Výkonové zesilovače, parametry vysílačů. (M-ART) Požadavky na přijímací řízení Absolvování bakalářského studijního programu Otevřené Elektronické Systémy (Open Electronic Systems) nebo znalosti v rozsahu SZZk OES-BSP s důrazem na předměty relevantní k zvolenému magisterskému studijnímu oboru. Další povinnosti / odborná praxe

6 Návrh témat prací a obhájené práce Ukázková zadání diplomových prací Analýza pole v okolí diskontinuity ve vlnovodu Proveďte analýzu elektromagnetického pole v kovovém vlnovodu obdélníkového průřezu, do kterého je zasunut kovový válcový kolík. Sestavte program, který provede numerickou analýzu elmg. pole v tomto vlnovodu a dokáže určit vliv kolíku na amplitudu a fázi procházející i odražené vlny v celém pásmu jednomodového přenosu vlnovodu pro různé průměry a délky kolíku. Oscilátory pro frequency-hopping radar 11 GHz S použitím generátorů DDS (Direct Digital Synthesis) a PLL navrhněte a realizujte sestavu oscilátorů umožňující provoz FH (Frequency Hopping) v pásmu 11 GHz. Sestava bude použita pro konstrukci radarových senzorů pro detekci protipancéřových střel. Zapojení generátorů DDS navrhněte tak, aby bylo možné v přijímači v senzoru provést zpracování přijatých signálů na mezifrekvenci 6,5 MHz. Přesné měření výšky kapaliny Navrhněte a realizujte mikrovlnný interferometrický měřič výšky vodní hladiny, pracující v pásmu X. Rozšířená nejistota měření musí být menší než 0,5 mm pro celý měřicí rozsah 1m a teplotní pásmo 280 až 350 K. Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů)

7 Název studijního předmětu RF funční bloky (M-RFB RF Blocks Technology) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 6+0 kreditů 7 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. Předmět seznamuje s vysokofrekvenčními a mikrovlnnými pasivními obvody v planárních a monolitických strukturách vedeními, směrovými členy, děliči, filtry, rezonančními obvody a CAD nástroji pro návrh mikrovlnných obvodů. Dále jsou obsahem mikrovlnné diody, tranzistory, bipolární, MESFET a HEMPT, základní parametry zesilovačů, návrh úzkopásmových a širokopásmových a nízkošumových zesilovačů, mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory, detektory a směšovače, násobiče. Předmět také přehledně pokrývá.problematiku základního mikrovlnného měření. Měření výkonu, skalární analyzátor, spektrální analyzátor, měření šumu, měření frekvence, vektorové měření, měření v časové oblasti. 1. Základní rf. a mikrovlnné veličiny, typy vedení, planární a monolitické technologie, programové nástroje. Planární vedení symetrické, mikropáskové, štěrbinové koplanární, vázané vedení. 2. Směrové vazební členy směrová odbočnice z vázaných vedení, příčkové vazební členy, kruhové vazební členy, kombinovaný hybridní člen. 3. Děliče výkonu, odporové, Wilkinsonův, děliče s nestejným dělicím poměrem, mnoha výstupové děliče. Mikrovlnné součástky se soustředěnými parametry. 4. Rezonanční obvody v mikrovlnné integrované technice. Mikrovlnné planární filtry (LC,.s rozloženými parametry, dielektrické, keramické, SAW, YIG). 5. Stabilita dvoubranu. Úzkopásmové a širokopásmové přizpůsobení. 6. Mikrovlnné tranzistory, BJT, HBT, MESFET, HEMPT, mikrovlnné diody, Schottky, varaktory, SRD, PIN, tunelové, lavinové, Gunnovy. 7. Tranzistorové zesilovače, návrh s absolutně stabilním a podmíněně stabilním tranzistorem, nízkošumové, širokopásmové, balanční, zpětnovazební, s postupnou vlnou, výkonové, třídy A, B, C, D, E, F, nelineární zkreslení. 8. Oscilátory, diodové, tranzistorové, aktivní rezonanční obvody, dvoubranový návrh. 9. Směšovače, jednodiodový směšovač, balanční směšovač, tranzistorový směšovač. 10. Frekvenční násobiče, varistorové násobiče, varaktorové násobiče na barierové kapacitě, SRD násobiče, tranzistorové násobiče. 11. Základní měřené parametry vf. obvodů ve frekvenční a časové oblasti, důležitost impedančního přizpůsobení. Základní odlišnosti od nf. měření Skalární analyzátor, detektory a směrové můstky, blokové schéma zapojení, měření odrazů a přenosů, kalibrace a chyby měření, použití AM. Měření výkonu. 12. Spektrální analyzátor, vnitřní zapojení a hlavní parametry, měření nelineárních parametrů, způsob popisu nelineárního chování VF obvodů, buzení nelineárních obvodů při výpočtech a měření, Nelineární produkty 2. a 3. řádu, Měření bodů -1dB komprese, měření vyšších harmonických, IP2, IP3, měření IM produktů. Měření frekvence, mikrovlnné čítače. 13. Měření šumového čísla a šumové teploty, Definice F, Te, šumové číslo imp. přizpůsobených pasivních obvodů, princip měření F, definice Y, základní šumové zdroje, definice ENR, Friisův vztah, měření DSB, SSB 14. Vektorové měření s-parametrů, základní principy vektorového měření s-parametrů, měření jednobranů, dvoubranů a vícebranů, chyby měření, kalibrační metody. Měření v časové oblasti. Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Thomas H. Lee, Planar Microwave Engineering,Cambridge University Press 2. George D. Vendelin, Anthony M. Pavio, Ulrich L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Willey 3. G. H. Bryant, Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, Peter Peregrinus 4. K. Hoffmann, Planární mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL 5. K. Hoffmann, P. Hudec, V. Sokol, Aktivní mikrovlnné obvody, skriptum ČVUT FEL

8 Název studijního předmětu Optické a THz techniky (M-OTT Optical & THz Techniques) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 2+0 kreditů 3 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky měření v THz a optické oblasti. 1. Techniky terahertzových vln - přehled 2. Gaussovské svazky 3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím 4. Generace a detekce THz vln 5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody 6. Bezdrátové komunikační systémy 7. Planární a vláknová optika 8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů 9. Nelineární vláknová optika 10. Měření optických systémů 11. Speciální vláknové a svazkové senzory 12. Struktury fotonického zpracování 13. Holografie 14. Trendy v THz a optické oblasti Studijní literatura a studijní pomůcky 1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway, NJ: IEEE Press, O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.

9 Název studijního předmětu Laboratoře RF a Optiky (M-ROL RF and Optical Engineering Lab) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 0+4L kreditů 5 Způsob zakončení z Forma výuky laboratoř prof. Karel Hoffmann, doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Kombinované laboratoře pro podporu předmětů RF bloky a Optické a THz techniky. Hlavním cílem je rozvinout praktické dovednosti při návrhu mikrovlnných a optických komponent a seznámit studenty s rf., mikrovlnnými a optickými obvody realizovanými v planárních, vláknových či monolitických strukturách. Laboratoře mimo jiné zahrnují měření interakcí Gaussovských svazků, přenosových parametrů optických komponent, nelineárních optických jevů atd. 1. RF bloky a. Microwave Office software b. Skalární analyzátor c. Měření základních mikrovlnných posivních komponent, výkonových děličů, vazebních členů, filtrů, rezonátorů d. Spektrální analyzátor e. Měření zesilovačů, oscilátorů, směšovačů, násobičů f. Měření šumového čísla a šumových parametrů g. Vektorový analyzátor, měření s-parametrů 2. Optické bloky a. Měření Gaussovských svazků b. Holografie, spektroskopická měření c. Vývoj optického vlánkového senzoru I. d. Vývoj optického vlánkového senzoru II. e. Nelineární optika I. f. Nelineární optika II. g. Vývoj vláknového laseru; vyhodnocení projektů Studijní literatura a studijní pomůcky 1. E. Bailey, Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London G.H. Bryant, Principles of Microwave Measurements. IEE Electrical Meas. 5, Peter Peregrinus Ltd., London G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, R. Hui, M. S. O'Sullivan, Fiber optic measurement techniques. Amsterdam ; London: Elsevier/Academic Press, 2009.

10 Název studijního předmětu Antény a elektromagnetická kompatibilita (M-AEC Antennas and EMC) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 3+1s kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. Student se na základě matematického a fyzikálního popisu seznámí s principy a funkcí vyzařujících struktur, seznámí se s analytickým modelem, softwarovou simulací, projde až po konkrétní návrh základních struktur - liniových, plošných a reflektorových antén, anténních čoček, jejich soustav i radomů. Získá zkušenosti s anténní měřicí technikou včetně praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se rovněž se základní problematikou elektromagnetické kompatibility, jak kvalitativně tak i kvantitativně, s fyzikální podstatou rušení a jeho přenosu i s možnostmi odstranění nežádoucích jevů a metodami měření rušivého vyzařování i odolnosti zařízení, kritérii a standardy. 1. Maxwelovy rovnice, potenciály elmag. polí, formulace rovnice pro vyzařování zdrojů 2. Zářivé vektory, vliv rozložení zdrojů, fyzikální limity a kritéria vyzařování elmag struktur 3. Reciprocita, dualita, komplementarita, parametry antén. 4. Momentová metoda v řešení liniových struktur, teorie charakteristických módů 5. Liniové antény, proudové rozložení, charakteristiky, drátové dipóly a smyčky 6. Anténní řady a soustavy obecná teorie řad a syntéza anténní charakteristiky 7. Štěrbinové antény, mikropáskové antény patch antény, fraktálové antény 8. Řešení antén geometrickou optikou, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény 9. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy 10. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirály, logaritmicko-periodické anténay 11. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby 12. Elektromagnetická interference, přenos rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky, testování 13. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění 14. Elektromagnetická odolnost a její testování Studijní literatura a studijní pomůcky 1. R. F. Harrington: Time-Harmonic Electromag. Fields. John Wiley and Sons,Inc., New York, M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB.CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, R. Garg: Analytical and Computational Methods in Electromag.. Artech House, London, N. Ida: Endineering Electromagnetics. Springer, USA, J. D. Kraus, D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill Comp., NY, Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, NY, Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromag. skripta ČVUT, Praha 2007

11 Název studijního předmětu Mikroprocesory a mikropočítače (M-MAM Microprocessors & Microcomputers) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+2c kreditů 7 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky, semináře doc. Ing. Petr Skalický, CSc. Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi mikroprocesorových systémů, naučit je používat interní periferie procesoru, připojit externí obvody ke sběrnici procesoru a realizovat rozšíření paměťového nebo vstupně/výstupního prostoru. Naučit studenty vytvořit jednoduché programy v jazyce symbolických adres, v jazyce C a kombinaci obou jazyků. Po absolvování předmětu by měl student umět navrhnout a zrealizovat jednodušší mikroprocesorový systém včetně připojení nezbytných periferií a realizace potřebného programového vybavení. 1. Obvodový řadič a jeho transformace na mikroprogramovatelný řadič, vznik adresového registru, programového čítače a registru mikroprogramu (zásobníku). Rozdíl mezi řadičem a mikroprocesorem. 2. Algoritmus mikroprocesoru a jeho komunikace s pamětmi a periferiemi. Uložení programu v programové paměti. Architektura klasického mikropočítače a jeho součásti (CPU, zápisníková paměť, ALU, dekodér instrukcí, řadič), paměť programu a dat, zásobník, vstupy a výstupy, přerušovací systém a sběrnice. 3. Vývoj a základní struktury mikroprocesorového systému, CISC, RISC, rozdělení procesorů. Architektury universálních, signálových (běžných i VLIW) a jednočipových procesorů. Uspořádání pamětí, přístup do adresových prostorů, šířka instrukční a datové sběrnice, ALU a registrů (střadače). 4. Používané paměti (volatelní a nevolatelní, ROM, RAM, RAM se zálohováním, EPROM, EEPROM, Flash, FRAM, PRAM), dynamické paměti a jejich časování a vlastnosti. Dvoufázový a čtyřfázový přístup procesoru k pamětem. Omezení doby přístupu do paměti. Vícekanálové paměti. 5. Programování procesoru, strojový kód (mikroinstrukce), asembler, asembler s aritmetickou knihovnou, kompilované jazyky (jazyk C, atd.), interpretované a multiplatformní jazyky (Java, atd.). 6. Fáze zpracování instrukce, zvyšování výpočetního výkonu procesorů, pipeline, výkonnost procesoru, cache. Principy SISD, SIMD, MIMD. Architektura super skalár. Rozklad do mikroinstrukcí. 7. Adresový a vstupně/výstupní prostor procesoru, připojení pamětí, časové parametry, přepínání pamětí, rekonfigurace systému za běhu, připojení programové a datové paměti převyšující přímý adresový prostor procesoru. 8. Připojení vnějších periferií, rozšíření vstupně/výstupního prostoru paralelními i sériovými obvody, připojení klávesnic a displejů. 9. Interní periferie jednočipových a signálových procesorů (obvody nulování, čítače/časovače, "watchdog", záchytný a komparační systém, PCA, PWM, A/D a D/A převodníky) 10. Přístrojové sběrnice (SPI, I2C, MicroWire, 1-Wire, CAN) 11. Komunikační sběrnice RS422, RS485, multiprocesorová komunikace 12. Synchronní a asynchronní sériová rozhraní, RS232, USB, IEEE-1394, PCI-e. Sběrnice pro vysoké datové toky. 13. Vývojové prostředky pro vývoj zařízení s mikroprocesorem (monitor, RTOS, multitasking), programování v reálném čase, stavové, událostní a modulární. Problematika přerušovacího systému, úlohy s velkým počtem přerušení. 14. Synchronizace procesů a vláken (semafor, kritická sekce, mutex), programování multiprocesorových systémů, paralelizace programu pro procesory s větším počtem aritmetických jednotek (softwarový pipeline). Predikce skoků a smyček, spekulativní vykonání, řízení spotřeby, dynamické řízení frekvence, zapínání jader 15.

12 Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Lala, K.: Principlesofmodern Digital Design, John Wiley, Navabi, Z.: EmbeddedCore Design withfpgas, Mc Graf Hill, Hamacher, C. and col.: ComputerOrganization and Embedded Systems, Mc Graf Hill, Predko, M.: Programming and Customizingthe 8051 Microcontroller, Mc Graf Hill, Gadre, D.:Programming and Customizingthe AVR Microcontroller, Mc Graf Hill, Skalický, P.: Mikroprocesory řady 8051, rozšířené vydání, 144 s., BEN, Praha, Skalický P.: Aplikace signálových procesorů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2003, str Gook M.: Hardwarová rozhraní Průvodce programátora, ComputerPress Brno, 2006, ISBN MessmerH.-P., Dembowski K.: Velká kniha hardware, CP Books, Brno, 2005, ISBN

13 Název studijního předmětu CAD a numerické metody v RF návrhu (M-CAD CAD & Numerical Methods in RF Eng.) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 1/2 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 2+0 kreditů 3 Způsob zakončení kz Forma výuky přednášky doc. Ing. Josef Dobeš, CSc., prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. Předmět seznámí studenty se základy počítačového návrhu vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů a systémů. 1. Úvod. Algoritmy, jejich podmíněnost a numerická stabilita. 2. Analýza lineárních obvodů algoritmy vhodné pro obvody se soustředěnými/rozprostřenými parametry. 3. Citlivostní a toleranční analýza. 4. Metody ve frekvenční oblasti: Konečné diference, konečné prvky, Momentové metody 5. Metody v časové oblasti. FDTD, formulace, konvergence a stabilita, okrajové podmínky, numerická disperse. 6. Harmonická rovnováha a Volterrovy řady. 7. Modelování vf. prvků; model BJT (základní parametry, modifikovaný model Gummel-Poon, kvazisaturační modelování vf. tranzistorů, modelování zpoždění v mikrovlnných prvcích). 8. Modely tranzistorů MOSFET (obecný semiempirický model, základní vlastnosti modelů BSIM a EKV pro submikronové technologie, modely výkonových vf. prvků LDMOS) 9. Modely prvků JFET/MESFET/pHEMT/SiGe, (kmitočtová) disperze jejich parametrů a parametrů modelů vedení 10. Analýza nelineárních obvodů, základní vlastnosti algoritmů řešení systémů nelineárních algebrodiferenciálních rovnic, potlačení divergence. 11. Semisymbolická analýza, výpočet nul a pólů velkých soustav, využití řídkých matic, linearizace, užití Volterrových řad pro návrh směšovače 12. Vícekriteriální optimalizace, využití citlivostní analýzy v časové i frekvenční oblasti k optimalizaci. Šumová analýza s využitím citlivostní analýzy 13. Základy systémového návrhu a optimalizace. 14. Rezerva. Studijní literatura a studijní pomůcky 1. T.A. Fjedly, T. Ytterdal, M. Shur, Introduction to Device Modeling and Circuit Simulation, John Wiley & Sons, New York Andrei Vladimirescu, The SPICE Book, Wiley Y. Cheng and C. Hu, MOSFET Modeling & BSIM3 Users Guide, Kluwer Academic Publishers, Boston S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 5th ed., J. Dobeš, V. Žalud: Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

14 Název studijního předmětu Bezdrátové kanály a šíření vln (M-WCP Wireless Channels & Propagation) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+0 kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R. 1. Základy bezdrátových rádiových spojů, doporučení ITU-R 2. Fyzikální mechanizmy šíření elektromagnetických vln v atmosféře 3. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře 4. Odraz, rozptyl, refrakce, difrakce a disperze vlny v reálných prostředích 5. Pozemní směrové spoje 6. Návrh pozemního směrového spoje 7. Pozemní mobilní spoje 8. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy 9. Frekvenční plánování v buňkových sítích 10. Pevné družicové spoje 11. Šíření signálu pro mobilní družicové služby 12. Přízemní povrchová vlna, spoje v pásmu LF/MF 13. Šíření rádiových vln v ionosféře, spoje v pásmu HF 14. Troposférická vlna, softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, Wiley, Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, ITU-R Recommendations P Series.

15 Název studijního předmětu Architektury přijímačů a vysílačů (M-ART Architectures of Rx/Tx Systems) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 4+0 kreditů 5 Způsob zakončení z, zk Forma výuky přednášky doc. Dr. Ing. Pavel Kovář, Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. Předmět seznamuje studenty s problematikou moderní konstrukce rádiových vysílačů a přijímačů. Přednášky poskytují informace o funkci, architektuře a parametrech vysílačů a přijímačů. Absolvováním tohoto předmětu by studenti měli získat znalosti potřebné pro návrh, vývoj a testování rádiových vysílačů a přijímačů. 1. Základní stavební bloky vysílačů a přijímačů přehled. Filtry: technologie (LC, keramické, SAW, krystalové, dielektrické,, YIG), parametry; polyfázové filtry, přeladitelné filtry, 2. Syntéza kmitočtů: parametry oscilátorů (spektrální čistota, fázový šum, stabilita kmitočtu, ), syntezátory s celočíselným/neceločíselným dělicím poměrem, tvarování fázového šumu, nežádoucí produkty, DDS/NCO spektrální čistota. 3. Kmitočtová konverze, intermodulace na směšovači, reciproké směšování a postranní příjmy; speciality (IRM, kvadraturní modulátory/demodulátory). 4. DAC/ADC technologie vs. ENOB/FS, SFDR, jitter vzorkovacího signálu a jeho vliv na šumové poměry na výstupu AD převodníku. RF, IF, BB vzorkování. 5. Šum v přijímači: vnější a vnitřní šumy, šumová teplota, provozní/standardní šumový činitel/šumové číslo, šumová šířka pásma, míra šumu, jakostní číslo, šumové napětí/šumový proud vs. šumové číslo. 6. Kaskádní syntéza: odvození šumové teploty, zisku, IPx. Dynamický rozsah, dynamický rozsah bez produktů třetího řádu. 7. Parametry přijímačů citlivost, selektivita, postranní příjmy, intermodulační odolnost, parazitní vyzařování přijímače. S/N, C/N, BER: definice a měření. 8. Architektura rádiových přijímačů přijímač s přímým zesílením, (super-)regenerační přijímač, reflexní přijímač, superheterodynní přijímač s jedním a vícenásobným směšováním, přijímač s přímou konverzí do základního pásma, přijímač s nízkou mf., přijímač se širokopásmovou mf. 9. Návrh a optimalizace přijímačů (kmitočtový a úrovňový plán, AGC ). 10. Bloky číslicového zpracování signálu za/před modulátorem/demodulátorem. DUC, DDC provedení, systémy s více vzorkovacími rychlostmi. 11. Hardwarové rádio, softwarově definované rádio, adaptivní rádio, kognitivní rádio, inteligentní rádio. 12. Nelineární obvody jednotónový test (bod komprese), dvojtónový test (body zahrazení), multitónový test (A/ACPR), vliv nelineárních systémů na pásmově omezený signál, dynamický rozsah. 13. Výkonové zesilovače (PA) třídy, koncepce: modulace na nosné vlně, modulace na mf, koncové stupně pracující v pulsním režimu (PWM, PDM, D4M, ), paralelizace PA, příklady PA, korekce (linearizace) PA vysílače. 14. Parametry vysílačů EIRP, instalovaný (výstupní) výkon, celková účinnost vysílače, účinnost koncového stupně, PAE, saturační výkon, OBO, IBO, PAPR, PCCDF. Spektrální doména (nosný kmitočet, šířka kanálu, výkon v kanálu, šířka pásma). Modulační doména (I/Q defekty, MER, EVM, TEV, STEM, STED, Rho, ), časová doména (výkon vs. čas). Studijní literatura a studijní pomůcky 1. Rohde, U. L., Newkirk, D. P.: RF/Microwave Circuit Design for Wireless Application. John Wiley & Sons, Inc., New York, Rohde, U. L., Whitaker, J.: Communications Receivers, Third Edition. McGraw Hill, New York, NY, Cripps, S. C.: RF Power Amplifiers for Wireless Communications, Second Eddition. Artech House, Norwood MA, Cripps, S. C.: Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design. Artech House, Norwood MA, 2002.

16 Název studijního předmětu Laboratoř měření rádiových systémů (M-RML Radio Systems Measurement Lab) Typ předmětu povinný (RDE) doporučený ročník / semestr 2/3 Rozsah studijního předmětu 14 týdnů hod. za týden 0+4L kreditů 5 Způsob zakončení z Forma výuky laboratoř prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Kovář, Ing. Štěpán Matějka, Ph.D. Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa volný prostor (skutečný) anténa. 1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ) b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos otevřené smyčky, ) 2. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky AGC, saturace, zkreslení, účinnost) 3. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR), dynamický rozsah směšovače, ) 4. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu v základním pásmu, ) 5. Měření na modulátorech a demodulátorech a. Kmitočtová doména b. Časová doména c. Modulační doména 6. Měření rádiových přijímačů a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ) b. Parametry v časové doméně a chování přijímače c. Modulační doména 7. Měření rádiových vysílačů a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do sousedních kanálů, ) b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně c. Modulační doména 8. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů 9. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření 10. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti 11. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů 12. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových parametrů současných optických vláknových sítí 13. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů 14. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů Studijní literatura a studijní pomůcky

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II . GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: Mini RF laboratoř Nabídkový list služeb Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel: +420 607 851326 Email:kavalir.t@seznam.cz IČO: 04726880 Nabídka hlavních služeb: Měření a analýza v oblasti vysokofrekvenční

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

Direct Digital Synthesis (DDS) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory

Více

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www. Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Na oboru EST se v jednotlivých předmětech naučíte Analyzovat, navrhovat, konstruovat a aplikovat moderní elektronické obvody

Více

Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola Specializace: Slaboproudá elektrotechnika Třída: ES4 Tem a t i c k é o k r u h y m a t u r i t n í c h o t á z e k T e l e k o m u n i k a č n í z a ř í z e n í 1. Základní pojmy přenosu zpráv 2. Elektromagnetická

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Elektronické obvody analýza a simulace

Elektronické obvody analýza a simulace Elektronické obvody analýza a simulace Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, 804/B3 ČVUT FEL 4. října 2006 Jiří Hospodka (ČVUT FEL) Elektronické obvody analýza a simulace 4. října 2006 1 / 7 Charakteristika

Více

Měření nelineárních parametrů

Měření nelineárních parametrů Mikrovlnné měřicí systémy Měření nelineárních parametrů A. Popis nelineárních jevů Přenosové charakteristiky obvodů mohou být z mnoha důvodu nelineární. Použité komponenty vykazují závislosti některých

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení K , X17

Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení K , X17 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole Technická 2, 166 27 Praha 6 Semestrální a bakalářské práce Nabídka katedry elektromagnetického pole označení

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače

6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Vf zesilovače 6. Návrh a konstrukce vf zesilovačů, oscilátorů, detektorů a směšovačů (X17AMO) Rozdělení: a) dle výstupního výkonu: Vf zesilovače zesilovače malého výkonu: zes. středního výkonu: výkonové zes.: b) dle

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

Analýza a zpracování signálů

Analýza a zpracování signálů Analýza a zpracování ů Digital Signal Processing disciplína, která nám umožňuje nahradit (v případě že nezpracováváme vf y) obvody, dříve složené z rezistorů a kapacitorů, dvěma antialiasingovými filtry,

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ

LOGICKÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LOGICKÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ Doc. Ing. Jiří Bayer, CSc Dr.Ing. Zdeněk Hanzálek Ing. Richard Šusta 2000 Vydavatelství ČVUT Předmluva Skriptum

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Softwarové rádio. Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Softwarové rádio. Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Softwarové rádio Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Softwarové rádio je perspektivní koncepcí rádiových vysílačů a přijímačů s předpokladem potlačení analogových prvků na minimum. Jediným analogovým prvkem

Více

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení Technický seminář Centra digitální optiky Vedoucí balíčku (PB4): prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. Zpracoval: Petr Bouchal Řešitelské organizace:

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky Jiří Petržela garant Ing. Jiří Petržela, PhD. UREL, FEKT, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno 6. patro, dveře 644, telefon 541149126 petrzelj@feec.vutbr.cz, icq 306326432 konzultační hodiny úterý a středa

Více

Vysokofrekvenční měření

Vysokofrekvenční měření Vysokofrekvenční měření A2B17VFM Demo P. Hudec, K. Hoffmann, T. Kořínek CTU Prague, Faculty of Electrical Engineering hudecp@fel.cvut.cz verze 2013 1 A2B17VFM - Vysokofrekvenční měření Bakalářský předmět

Více

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010 Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz 2. program Centra SIX Bezdrátové technologie Oblasti

Více

4.7 Planární širokopásmové antény

4.7 Planární širokopásmové antény 4.7 Planární širokopásmové antény Základní teorie Širokopásmová technologie Systémy s extrémní šířkou pásma patří k perspektivním systémům moderní rádiové vysokokapacitní komunikace. Původně byla tato

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu? Lze zajistit dlouhodobě dostatek elektrické energie pro vědcké experimenty? Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu? Lze zajistit dostatečně rychlé přenosy dat ze satelitu? Hledání rozumného

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Výkon komunik. systémů

Výkon komunik. systémů Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ (2.5, 2.6 a 2.7) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Optické snímače Optiky umožňuje konstrukci miniaturních snímačů polohy s vysokou rozlišovací schopností (řádově jednotky

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů )

Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Architekura mikroprocesoru AVR ATMega ( Pokročilé architektury počítačů ) Führer Ondřej, FUH002 1. AVR procesory obecně

Více

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm ON Semiconductor je jedním z předních světových výrobců integrovaných obvodů a diskrétních polovodičových

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Měření elektrických veličin úvod do měření, metrologie

Měření elektrických veličin úvod do měření, metrologie Měření elektrických veličin úvod do měření, metrologie Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247),

Více

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů

Více

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil Obor vzdělání: Mechanik elektronik 26 41 L/01 Školní rok: 2014/2015 Předmět: Odborné předměty Maturitní témata pro ústní část profilové maturitní zkoušky Dne: 5. 11. 2014 Předseda předmětové komise: Ing.

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Markéta Mazálková Katedra komunikačních a informačních systémů Fakulta vojenských technologií,

Více

Mini RF laboratoř Mini RF Lab

Mini RF laboratoř Mini RF Lab Mini RF laboratoř Mini RF Lab Vybaveni pro měření v oblasti RF RF Measuring equipment: ( Měřit znamená vědět Measuring does mean know ) 1) Transmitter tester - Agilent VSA 4406 do 4 GHz analýza signálů

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE INTELIGENTNÍ SNÍMAČE Petr Beneš Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky Kolejní 4, 612 00 Brno, benesp@feec.vutbr.cz Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice inteligentních

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/002 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma

Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma Obvody pro perspektivní kmitočtová pásma Tomáš Urbanec Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Poděkování Vytvoření této prezentace bylo finančně podpořeno

Více

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY Učební obor: ELEKTRO bakalářské studium Počet hodin: 90 z toho 30 hodin v 1. semestru 60 hodin ve 2. semestru Předmět je zakončen zápočtem v 1. semestru a zápočtem a zkouškou ve 2.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s

Více

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače

Počítač jako prostředek řízení. Struktura a organizace počítače Řídicí počítače - pro řízení technologických procesů. Specielní přídavná zařízení - I/O, přerušovací systém, reálný čas, Č/A a A/Č převodníky a j. s obsluhou - operátorské periferie bez obsluhy - operátorský

Více

Architektury počítačů

Architektury počítačů Architektury počítačů skupina Identifyingvýzkumná the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Optika a nanostruktury na KFE FJFI Optika a nanostruktury na KFE FJFI Marek Škereň 28. 11. 2012 www: email: marek.skeren@fjfi.cvut.cz tel: 221 912 825 mob: 608 181 116 Skupina optické fyziky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU rotokol č. 1 MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU Jméno studenta (-ů):........... Datum měření:.................. 1. Měřič výkonu TESLA QXC 9 automatický bolometrický můstek se samočinným vyvažováním a přímým čtením

Více