MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, Nový Bor, tel , fax , SPIS. ZN.: SU 582/ /Sk/Pr Č.J.: MUNO 45174/2014 VYŘIZUJE: TEL.: Prucková *MUNOX00E34X0* MUNOX00E34X0 DATUM: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Obec Skalice u České Lípy, IČO , Skalice u České Lípy 377, Skalice u České Lípy (dále jen "žadatel") podal dne návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: chodník - IV. etapa v obci Skalice u České Lípy (dále jen "žadatel") podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: na pozemcích stav. parc.č. 57, 88, 93, 119, 124, 128, 130, 161, 162, 163, 166, 167, 191/6, parc. č. 112, 115/4, 115/5, 130, 154/2, 156/2, 156/4, 160, 161, 163/1, 174, 180, 186/1, 188, 189/1, 193, 194, 216, 232, 262/1, 265, 266, 352/1, 361/1, 361/3, 2157/1, 2157/6, 2159/1, 2159/5, 2159/9, 2162/1, 2162/3, 2166/1, 2166/10, 2180, 2185, 2318/1, 2398/1, 2398/87, 2399/2, 2753, 2755, 2756, 2781 v katastrálním území Skalice u České Lípy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 117 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 36 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém podle 36 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námitky podat do k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00-11,30 a 12,30-17,00 hodin, ostatní pracovní dny po telefonické dohodě). Stavební úřad současně oznamuje podle ustanovení 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými máte možnost se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí. Stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být umístěním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich,

2 Č.j. MUNO 45174/2014 str. 2 včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti. Účastník územního řízení podle 85 odst. (1) písm. a) a b) stavebního zákona: Obec Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy 377, Skalice u České Lípy Účastníci územního řízení podle 85 odst. (2) písm. a) stavebního zákona: Ing. Vladimír Flener, Kollárova č.p. 401, Nový Bor; Svatava Flenerová, Kollárova č.p. 401, Nový Bor; Bc. Lucie Moravcová, Skalice u České Lípy č.p. 561, Skalice u České Lípy; Luboš Moravec, Skalice u České Lípy č.p. 561, Skalice u České Lípy; Petr Hron, Skalice u České Lípy č.p. 157, Skalice u České Lípy; Jaroslav Jásek, Skalice u České Lípy č.p. 156, Skalice u České Lípy; Bedřiška Jásková, Skalice u České Lípy č.p. 156, Skalice u České Lípy; Petr Kozák, Skalice u České Lípy č.p. 154, Skalice u České Lípy; Petr Svoboda, Rumburských hrdinů č.p. 745, Arnultovice, Nový Bor MUDr. Marek příbramský, březno 221, Březno; MUDr. Martin Příbramský, Skalice u České Lípy č.p. 148, Skalice u České Lípy; Jarmila Sokolová, U Stadionu č.p. 894, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav 1; Ing. Vojtěch Sokol, U Stadionu č.p. 894, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav 1; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec 6; Robert Dvořák, Skalice č.p. 225, Skalice u České Lípy; Ivana Olšarová, Skalice u České Lípy č.p. 142, Skalice u České Lípy; Kateřina Horáková, Dlouhá č.p. 2603, Česká Lípa 6; Ing. Luboš Cabejšek, Skalice u České Lípy č.p. 134, Skalice u České Lípy; Krista Krejčíková, Mariánská č.p. 1388/72, Česká Lípa 1; Eliška Jiroušková, Skalice u České Lípy č.p. 131, Skalice u České Lípy; Miloslav Havelka, Skalice u České Lípy č.p. 380, Skalice u České Lípy; Ing. Milada Havelková, Skalice u České Lípy č.p. 380, Skalice u České Lípy; Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, Chomutov; Václav Plutnar, Skalice u České Lípy č.p. 511, Skalice u České Lípy; Eva Plutnarová, Skalice u České Lípy č.p. 511, Skalice u České Lípy; Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská č.p. 738, Česká Lípa 1; Andrea Austová, Skalice u České Lípy č.p. 460, Skalice u České Lípy; Josef Kubík, Skalice u České Lípy č.p. 256, Skalice u České Lípy; Irena Kubíková, Skalice u České Lípy č.p. 256, Skalice u České Lípy; Lubomír Toman, Skalice u České Lípy č.p. 259, Skalice u České Lípy; Zdeňka Tomanová, Skalice u České Lípy č.p. 259, Skalice u České Lípy; Pavel Černý, Skalice u České Lípy č.p. 62, Skalice u České Lípy; Josef Schwarz, Krhanická č.p. 718/27, Kamýk, Praha 411; Bohuslava Schwarzová, Krhanická č.p. 718/27, Kamýk, Praha 411; Jaroslav Beneš, Skalice u České Lípy č.p. 417, Skalice u České Lípy; Hana Benešová, Skalice u České Lípy č.p. 417, Skalice u České Lípy. Další účastníci řízení podle 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona a osoby s vlastnickými nebo jinými věcným právy sousedních pozemků (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem umisťovaného záměru): ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická č.p. 1082, Liberec; Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4; RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499, Brno; stav. parc. č. 55, 802, 83, 84/2, 86, 973, 21, 22, 26, 27, 36, 38, 39, 60/1, 61, 81, 530, 541, 613, 125, 117, 120, 121, 122, 123, 126/1, 127, 134/1, 133, 18, 75, 96, 115, 151, 191/2, 826, 138, 170, 172, 178, 179/1, 179/2, 180, 186, 188, 165, 169, 668, 788, 195/1, 198, 203, 205/2, 244, 246, 245, 480, 537, 631, 842, 150/1, 155, 158, 482, 105, 173, 147/1, 174/2, 570, 577, 667, katastrální území Skalice u České Lípy a parc.č. 114, 115/1, 2318/3, 115/5, 153/1, 154/1, 2318/17, 2801, 2805, 2754, 155/2, 156/1, 156/5, 2318/14, 2318/15, 2399/1, 52, 92, 99, 80/2, 80/3, 81, 80/1, 120, 151, 117, 89/1, 159/2, 94/1, 2780, 94/3, 152/2, 79, 82, 85, 86, 88/1, 97/3, 98/1, 2826, 100, 105, 107, 108, 111/1, 152/1, 2782, 153/2, 2773, 159/3, 2783, 163/2, 2166/3, 2166/4, 2166/5, 2166/6,

3 Č.j. MUNO 45174/2014 str /7, 2166/14, 2166/15, 2166/16, 2169/1, 2178, 2180, 2398/55, 2753, 1012, 165/2, 165/3, 166, 169, 173, 170/3, 172, 181/2, 181/1, 1557/4, 182/3, 192, 183, 195/2, 2166/11, 177, 179/1, 179/2, 178/1, 175, 184/2, 2784, 191, 2162/5, 2166/8, 2166/9, 184/1, 240/4, 241/3, 2318/9, 241/4, 53/7, 53/8, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 55/4, 57/1, 57/2, 58, 61/2, 76/1, 83/1, 83/2, 85, 118/1, 119/1, 119/2, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 146/1, 148, 150, 213/1, 214/1, 214/2, 215, 233, 234/1, 235/3, 237, 239/1, 251, 255, 256, 257/1, 260/1, 262/3, 352/2, 354/1, 354/2, 2157/14, 2159/4, 2160/1, 2160/2, 2163/1, 2163/2, 2165/1, 2166/13, 2167/1, 2167/2, 2173/1, 2174, 2183, 2195, 2306/2, 2306/6, 2306/7, 2398/4, 2398/11, 2398/12, 2398/13, 2398/14, 2398/15, 2398/16, 2398/18, 2398/19, 2398/22, 2398/23, 2398/25, 2398/26, 2398/27, 2398/29, 2398/30, 2398/31, 2398/32, 2398/33, 2398/34, 2398/37, 2398/38, 2398/39, 2398/40, 2398/41, 2398/42, 2398/43, 2398/55, 2398/64, 2398/68, 2398/69, 2398/70, 2398/71, 2398/74, 2398/75, 2398/78, 2398/82, 2398/83, 2398/84, 2398/91, 2398/92, 2398/93, 2398/94, 2398/95, 2398/96, 2398/97, 2398/98, 2398/99, 2781, 216, 218, 221, 268, 269/2, 356, 2159/3, 2159/9, 2185, 2186/1, 2706, 2757, 229/2, 258/1, 259/1, 259/2, 262/4, 2159/7, 2786, 353/1, 2764, 329/1, 329/2, 333/2, 335, 336/2, 337/1, 349/1, 364/1, 366/12, 367/1, 367/16, 2156/1, 2157/2, 2157/5, 2157/7, 2157/8, 2157/9, 2157/10, 2157/15, 2157/16, 2157/17, 2202, 2405/10, 2785, 157/1, 157/4, 241/3, 241/4, 241/5, 244/1, 244/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/7, 247/1, 247/2, 247/5, 247/8, 248, 359, 360, 361/3, 363/3, 1538/3, 1559/7, 1559/10, 1559/14, 1559/53, 1588/2, 1589/1, 1589/7, 1589/8, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1635/1, 1635/2, 1636/1, 1636/4, 1637/2, 1637/3, 1637/5, 1666/1, 1667, 1668/5, 2195, 2225/1, 2318/11, 2318/12, 2318/13, 2346/3, 2354, 2355, 247/7, 249/1, 249/2, 249/3, 250, 251, 253, 254, 135, 197, 198, 199/2, 200/2, 200/10, 207/2, 208/1, 208/2, 222/1, 223, 226, 227, 228, 1093/3, 1093/5, 1093/8, 1093/9, 1094/1, 1139/1, 1171/21, 1172/2, 1172/3, 1175/5, 1176/2, 2184, 2281, 2286, 2290/1, 2291/1, 2400/4, 2400/5, 229/10, 2758 a 157 v katastrálním území Skalice u České Lípy. Poučení: K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. otisk hranatého razítka Magdalena Prucková úředník ve věcech stavebního řádu a územního řízení oprávněná úřední osoba Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Novém Boru a úřední desce Obecního úřadu ve Skalici u České Lípy, též umožňujícím dálkový přístup.

4 Č.j. MUNO 45174/2014 str. 4 Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Současně potvrzujeme, že tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu. Obdrží: Účastník územního řízení podle 85 odst. (1) písm. a) a b) stavebního zákona, dodejky + úřední deska: Obec Skalice u České Lípy, IDDS: fzgbiuz sídlo: Skalice u České Lípy č.p. 377, Skalice u České Lípy Účastníci územního řízení podle 85 odst. (2) písm. a) stavebního zákona, dodejky: Ing. Vladimír Flener, Kollárova č.p. 401, Nový Bor Svatava Flenerová, Kollárova č.p. 401, Nový Bor Luboš Moravec, Skalice u České Lípy č.p. 561, Skalice u České Lípy Petr Hron, Skalice u České Lípy č.p. 157, Skalice u České Lípy Jaroslav Jásek, Skalice u České Lípy č.p. 156, Skalice u České Lípy Bedřiška Jásková, Skalice u České Lípy č.p. 156, Skalice u České Lípy Petr Kozák, Skalice u České Lípy č.p. 154, Skalice u České Lípy Petr Svoboda, Rumburských hrdinů č.p. 745, Arnultovice, Nový Bor MUDr. Martin Příbramský, Skalice u České Lípy č.p. 148, Skalice u České Lípy Jarmila Sokolová, U Stadionu č.p. 894, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav 1 Ing. Vojtěch Sokol, U Stadionu č.p. 894, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav 1 Robert Dvořák, Skalice č.p. 225, Skalice u České Lípy Ivana Olšarová, Skalice u České Lípy č.p. 142, Skalice u České Lípy Kateřina Horáková, Dlouhá č.p. 2603, Česká Lípa 6 Ing. Luboš Cabejšek, Skalice u České Lípy č.p. 134, Skalice u České Lípy Krista Krejčíková, Mariánská č.p. 1388/72, Česká Lípa 1 Eliška Jiroušková, Skalice u České Lípy č.p. 131, Skalice u České Lípy Miloslav Havelka, Skalice u České Lípy č.p. 380, Skalice u České Lípy Ing. Milada Havelková, Skalice u České Lípy č.p. 380, Skalice u České Lípy Václav Plutnar, Skalice u České Lípy č.p. 511, Skalice u České Lípy Eva Plutnarová, Skalice u České Lípy č.p. 511, Skalice u České Lípy Andrea Austová, Skalice u České Lípy č.p. 460, Skalice u České Lípy Josef Kubík, Skalice u České Lípy č.p. 256, Skalice u České Lípy Irena Kubíková, Skalice u České Lípy č.p. 256, Skalice u České Lípy Lubomír Toman, Skalice u České Lípy č.p. 259, Skalice u České Lípy Zdeňka Tomanová, Skalice u České Lípy č.p. 259, Skalice u České Lípy Pavel Černý, Skalice u České Lípy č.p. 62, Skalice u České Lípy Josef Schwarz, Krhanická č.p. 718/27, Kamýk, Praha 411 Bohuslava Schwarzová, Krhanická č.p. 718/27, Kamýk, Praha 411 Jaroslav Beneš, Skalice u České Lípy č.p. 417, Skalice u České Lípy Hana Benešová, Skalice u České Lípy č.p. 417, Skalice u České Lípy MUDr. Marek Příbramský, Březno 221, BřeznoBc. Lucie Moravcová, IDDS: wbugxaz místo podnikání: Skalice u České Lípy č.p. 561, Skalice u České Lípy Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV

5 Č.j. MUNO 45174/2014 str. 5 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec 6 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, IDDS: pp7rpk7 sídlo: Barvířská č.p. 738, Česká Lípa 1 Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm sídlo: Bezručova č.p. 4219, Chomutov Účastníci územního řízení podle 85 odst. (2) písm. b) stavebního zákona a osoby s vlastnickými nebo jinými právy sousedních pozemků, doručení veřejnou vyhláškou: ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín 4 - Podmokly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec Vratislavice Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499, Brno stav. parc. č. 55, 802, 83, 84/2, 86, 973, 21, 22, 26, 27, 36, 38, 39, 60/1, 61, 81, 530, 541, 613, 125, 117, 120, 121, 122, 123, 126/1, 127, 134/1, 133, 18, 75, 96, 115, 151, 191/2, 826, 138, 170, 172, 178, 179/1, 179/2, 180, 186, 188, 165, 169, 668, 788, 195/1, 198, 203, 205/2, 244, 246, 245, 480, 537, 631, 842, 150/1, 155, 158, 482, 105, 173, 147/1, 174/2, 570, 577, 667, katastrální území Skalice u České Lípy a parc.č. 114, 115/1, 2318/3, 115/5, 153/1, 154/1, 2318/17, 2801, 2805, 2754, 155/2, 156/1, 156/5, 2318/14, 2318/15, 2399/1, 52, 92, 99, 80/2, 80/3, 81, 80/1, 120, 151, 117, 89/1, 159/2, 94/1, 2780, 94/3, 152/2, 79, 82, 85, 86, 88/1, 97/3, 98/1, 2826, 100, 105, 107, 108, 111/1, 152/1, 2782, 153/2, 2773, 159/3, 2783, 163/2, 2166/3, 2166/4, 2166/5, 2166/6, 2166/7, 2166/14, 2166/15, 2166/16, 2169/1, 2178, 2180, 2398/55, 2753, 1012, 165/2, 165/3, 166, 169, 173, 170/3, 172, 181/2, 181/1, 1557/4, 182/3, 192, 183, 195/2, 2166/11, 177, 179/1, 179/2, 178/1, 175, 184/2, 2784, 191, 2162/5, 2166/8, 2166/9, 184/1, 240/4, 241/3, 2318/9, 241/4, 53/7, 53/8, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 55/4, 57/1, 57/2, 58, 61/2, 76/1, 83/1, 83/2, 85, 118/1, 119/1, 119/2, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 146/1, 148, 150, 213/1, 214/1, 214/2, 215, 233, 234/1, 235/3, 237, 239/1, 251, 255, 256, 257/1, 260/1, 262/3, 352/2, 354/1, 354/2, 2157/14, 2159/4, 2160/1, 2160/2, 2163/1, 2163/2, 2165/1, 2166/13, 2167/1, 2167/2, 2173/1, 2174, 2183, 2195, 2306/2, 2306/6, 2306/7, 2398/4, 2398/11, 2398/12, 2398/13, 2398/14, 2398/15, 2398/16, 2398/18, 2398/19, 2398/22, 2398/23, 2398/25, 2398/26, 2398/27, 2398/29, 2398/30, 2398/31, 2398/32, 2398/33, 2398/34, 2398/37, 2398/38, 2398/39, 2398/40, 2398/41, 2398/42, 2398/43, 2398/55, 2398/64, 2398/68, 2398/69, 2398/70, 2398/71, 2398/74, 2398/75, 2398/78, 2398/82, 2398/83, 2398/84, 2398/91, 2398/92, 2398/93, 2398/94, 2398/95, 2398/96, 2398/97, 2398/98, 2398/99, 2781, 216, 218, 221, 268, 269/2, 356, 2159/3, 2159/9, 2185, 2186/1, 2706, 2757, 229/2, 258/1, 259/1, 259/2, 262/4, 2159/7, 2786, 353/1, 2764, 329/1, 329/2, 333/2, 335, 336/2, 337/1, 349/1, 364/1, 366/12, 367/1, 367/16, 2156/1, 2157/2, 2157/5, 2157/7, 2157/8, 2157/9, 2157/10, 2157/15, 2157/16, 2157/17, 2202, 2405/10, 2785, 157/1, 157/4, 241/3, 241/4, 241/5, 244/1, 244/2, 245/1, 246/1, 246/2, 246/7, 247/1, 247/2, 247/5, 247/8, 248, 359, 360, 361/3, 363/3, 1538/3, 1559/7, 1559/10, 1559/14, 1559/53, 1588/2, 1589/1, 1589/7, 1589/8, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1635/1, 1635/2, 1636/1, 1636/4, 1637/2, 1637/3, 1637/5, 1666/1, 1667, 1668/5, 2195, 2225/1, 2318/11, 2318/12, 2318/13, 2346/3, 2354, 2355, 247/7, 249/1, 249/2, 249/3, 250, 251, 253, 254, 135, 197, 198, 199/2, 200/2, 200/10, 207/2, 208/1, 208/2, 222/1, 223, 226, 227, 228, 1093/3, 1093/5, 1093/8, 1093/9, 1094/1, 1139/1, 1171/21, 1172/2, 1172/3, 1175/5, 1176/2, 2184, 2281, 2286, 2290/1, 2291/1, 2400/4, 2400/5, 229/10, 2758 a 157 v katastrálním území Skalice u České Lípy. dotčené správní úřady MěÚ Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 1, Nový Bor MěÚ Nový Bor, odbor dopravy nám. Míru č.p. 1, Nový Bor Obecní úřad, IDDS: fzgbiuz

6 Č.j. MUNO 45174/2014 str. 6 sídlo: Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/880/19/HOZ SU/19/3395/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 28.6.2019

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 64980/2017/Bo Č.j.: MmP 71621/2017 Pardubice, dne 10.11.2017 Vyřizuje: Bobková Jana, tel.:+420466859161 oprávněná úřední

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.2.2015 NAŠE ZN.: 026595/2015/HA/Ba NAŠE Č.j.: MMHK/050032/2015 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Petra Baková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice, tel. 312 591 123, ISDS: 2npb7ae Vyřizuje: Ing. Petr Sklenička Zlonice dne 1. 3. 2018 o.zlonice@email.cz Obec Páleč, (dále

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Č.j.: 7329/2014- SŘ-858/2014/RAM V Hrádku nad Nisou dne 5.11.2014 Spis.č.: SP /2013 Vyřizuje: Ing. Milan Rada E-mail: rada.milan@muhradek.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis. zn.: MU/07117/2018/1997 Naše čj.: MU/11081/2018/SÚ-SH Počet stran: 5 Počet příloh: 1 Počet

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1636/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1579/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-134522/2014/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 151733/2014 Zlín, dne 2.10.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ S00RP00QBZLN S00RX00RDT3M Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 82537/2015 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 04.01.2016 Č.j.: MUBR 306/2016

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/105653/Ze/2016 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/105653/2016-3 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 0 9 9-2 0 1 7 / p o b 3870-2017 S p is. a

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 031127/2019 Litomyšl,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3153/2017/SU/SOP Spis. zn.: SZ MUPO 7811/2016 Vyřizuje: Mgr. Pavel Šotnar Telefon:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, Židlochovice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.8.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/29949/2016/LELO

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše značka Naše značka Vyřizuje V Osečné dne H/241/MU/679/ Hanzlíková 12. září 2018 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Vaše značka Naše značka Vyřizuje V Osečné dne H/241/MU/679/ Hanzlíková 12. září 2018 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Stavební úřad Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad@osecna.cz Web: http://osecna.info Na doručenku Dle

Více

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Spis. značka: Vyřizuje: Telefon: Mobil:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1 MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad v Liberci nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/71301159324/1 CJ MML 173586111 Vyřizuje: František Marek Obec Šimonovice

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané SPIS. ZN.: 0964/2018/Pa Č.j. 1236/2018/Pa VYŘIZUJE: Pavla Palátová TEL.: 585757813 E-MAIL: stavebni@namestnahane.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek Obecní úřad Kobeřice stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice +UDLSY111DWES+! TCKRX000CVDR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.J: SP.ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 1101/08/SÚ/RAN Datum: 26.6.2009 Ranglová 352 370

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/17/1392/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.17/941/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 221220/2012/HA/JÍ MMHK/009718/2013 Ing. Jana Jírovcová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495

Více

ČEZ Distribuce, a.s., nábř. Dr. E. Beneše 1913/20, I - Město, Přerov 2 OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,

ČEZ Distribuce, a.s., nábř. Dr. E. Beneše 1913/20, I - Město, Přerov 2 OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/1122/SÚ/MF Přerov, dne 9.2.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 1356 / SU Ing.Miroslav

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 226578/2013/HA/Lo MMHK/010171/2014 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú ř a d

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú ř a d M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú ř a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č. j.: SURR/7130/111778/14-Je Liberec, dne 6.9.2014

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov ±ťtlrv Ml MUBRX006G3EU VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ Ú ŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL: DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 043523/2014 V Chrudimi dne 25. 11. 2014 Čís. jedn.: CR 078672/2014 STO/Št

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 769/12-Če Ing. Aleš Černý 553 657 404 553 657 711 stavebni@koberice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T O O S E Č N Á SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD Sídlo: Svatovítské náměstí 105, Osečná

M Ě S T O O S E Č N Á SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD Sídlo: Svatovítské náměstí 105, Osečná M Ě S T O O S E Č N Á SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad@osecna.cz Web: http://osecna.info Žadateli

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov E-TlLftVUl M( NnúFec Nci úřední dfisír; vy ":.ln / 1 úřední desky snaío dm MUBRP088U86J MUBRX0085U8G //-/A/S/? OcÍDOVÍtíG ; ; -" Dokiiffléni zveřeíitčn lež no wbovýtn sftánsfeh Mšstc- Btoumavn VEŘEJNÁ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 15.1.2018 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/59510/2017/KlVa

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: MCBJIH/10517/2016/SÚ/Kub S-MCBJIH/09771/2016/Kub Ing. Arch. Hana Kuberová 545

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Výst. 4141/2018/S

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002F4JJ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2011 SPIS. ZNAČKA: 28/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/169/2012/Hli

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 17.3.2015 Vyřizuje: František

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne: Čj.: MUPO-31901/2019/SU/LEB Spis. zn.: SZ MUPO 5895/2019 Vyřizuje: Bc. Lehnertová Bedřiška

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/194154/2011/MAKŘ 915/2012/SUP/MAKŘ 1056/2012

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX00264BW VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 4.3.2011 SPIS. ZNAČKA: 154/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/1229/2011/Hli

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 111758/2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

+NV[BY11EENZ7+ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ SPOJENÉHO SE ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

+NV[BY11EENZ7+ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ SPOJENÉHO SE ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM +NV[BY11EENZ7+ MUZAX00DDMY6 Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí Stavební úřad náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MUZAS/2855/2017/SU/Re

Více