VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ"

Transkript

1 Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, Litomyšl tel , IDDS: x4cbvs8, Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl /2019 Litomyšl, dne Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 Vyřizuje: Bc. Eva Dosedělová, tel , VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Obec Lubná, IČO , Lubná č.p. 327, Lubná u Poličky (dále jen "žadatel") podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Oprava veřejného osvětlení obce Lubná - II. etapa Lubná na pozemku st. p. 23, 49, 50, 51/2, 52, 260, 274, 279, parc. č. 10/1, 18, 20, 22/5, 29, 34/1, 42, 126, 129, 168, 171, 178/1, 179, 185/1, 185/2, 211, 215/4, 229/1, 231, 604/2, 605, 611, 614/6, 614/8, 614/9, 614/10, 615/2, 620/1, 620/2, 620/4, 624, 625, 626, 627, 630/1, 630/3, 632/1, 633/1, 633/3, 644, 648, 654/1, 654/2, 654/3, 654/7, 654/8, 654/9, 655/1, 655/2, 656/8, 660, 662, 680/1, 680/2, 681, 682, 712/1, 716/1, 716/3, 719, 780, 787, 837/28, 856/3, 859/1, 884/3, 884/9, 884/10, 884/30, 895/1, 895/2, 896/1, 896/6, 897, 926/2, 926/3, 926/4, 2073/20, 2073/31, 2082/2, 2086/1, 2102/5, 2102/6, 2323/2, 2846, 2849, 2851, 2860, 2861/2, 2861/3, 2864/6, 2865, 2866/1, 2866/3, 2866/4, 2867, 2868/2, 2871, 2872, 2873/3, 2874, 2875/1, 2877/11, 2951, 2953/1, 2953/3, 2963/1, 2990, 3000, 3001/2, 3012, 3177/4, 3205/29, 3205/33, 3205/34, 5493 v katastrálním území Lubná u Poličky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: Umístění stožárů veřejného osvětlení a kabelového vedení pro veřejné osvětlení. Vedení veřejného osvětlení je navrženo kabely 1-AYKY-J 4x16 mm2 uloženými v zemi v hloubce 0,5 m až 1 m. Kabely budou zasmyčkovány nebo ukončeny ve svorkovnicích ocelových stožárů VO, s tím, že jednotlivá svítidla jsou napájena jednofázově, cyklicky postupně z fází L1, L2, L3 atd. Propojení mezi svorkovnicí a svítidlem bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2. Pro ochranu před bleskem budou ocelové stožáry propojeny drátem FeZn o průměru 10 mm. Tam, kde je větší vzdálenost mezi stožáry, se provede uzemnění jednotlivých stožárů páskem FeZn 30x4mm o délce 20 m. Kabel bude uložen dle prostorové normy ČSN , PNE a PNE Kabely veřejného osvětlení budou připojeny ze stávajícího rozvaděče RVO (u č.p. 212) a v novém rozvaděči VO (RVO) umístěném v plastovém pilíři (č.p. 263). Připojení nového RVO na distribuci bude provedeno ze sousedního kabelového pilíře SR502 kabelem CYKY-J 4x10 mm2. Přechody přes vodoteč "Lubenský potok" budou provedeny řízenými protlaky, vyjme přechodu u č.p. 84, zde bude provedeno překopem. Přechody přes komunikaci III/3599 a III/35910 budou provedeny protlaky. Kabely veřejného osvětlení ve vlastnictví obce budou přiloženy do výkopu pro nové kabelové vedení NN při dodržení ustanovení normy ČSN Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu

2 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str. 2 Litomyšl, úřední dny doporučujeme využít pondělí a středu: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny po předchozí dohodě). Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:. Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu pro podání námitek ( 36 odst. 3 správního řádu). Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2, 21, 22, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 51/1, 54, 61/1, 62, 64, 74, 76, 77, 80, 84, 100/2, 109, 118, 125/1, 125/2, 139, 140, 199/1, 258, 259, 270/1, 271/1, 271/2, 276, 278, 281, 290, 292, 296, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 371, 373, 374, 375, 378, 385, 390, 408, 421, 424, 430/1, 435, 438, 443, 444, 446, 448, 475, 500, 501, 502, 526, 547, 548, 553, 573, 619, 623, 633, 671, 673, parc. č. 4/21, 10/2, 11, 16/1, 16/2, 21, 22/1, 22/6, 27, 28, 30, 32, 34/2, 34/3, 36, 37, 41, 44/2, 47, 48, 54/1, 58/1, 58/2, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/10, 62/12, 62/13, 62/14, 75, 77/1, 77/2, 79/2, 82/1, 84/2, 91/6, 91/7, 91/8, 91/16, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 119/1, 119/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 125, 127/1, 127/2, 128, 132, 136, 138, 139/1, 139/3, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151/1, 151/2, 160, 161/1, 161/2, 162/2, 162/3, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/2, 178/2, 181, 183, 185/3, 189/1, 189/2, 191, 193/1, 193/2, 194/3, 198, 202, 203, 204/2, 208/1, 208/3, 212, 215/3, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 221, 223, 227, 229/2, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 236/5, 237/1, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 243, 244, 245, 258/1, 266/1, 266/2, 269/1, 270/1, 270/2, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284/2, 285, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 291/2, 293/1, 293/2, 295/2, 299/2, 300/10, 300/11, 301, 303, 305/1, 307/1, 307/2, 310/2, 311/1, 311/3, 315, 316, 317/2, 318, 319, 321/1, 322/3, 322/7, 322/9, 322/12, 323, 325, 327, 328/1, 333, 334/1, 339/4, 340/1, 340/2, 341, 343, 344/1, 344/2, 346/1, 347, 416/3, 522/1, 522/2, 527, 604/3, 606, 609/1, 610, 614/2, 614/3, 614/5, 614/7, 615/1, 615/3, 620/3, 621, 623, 631, 632/2, 632/3, 633/2, 633/4, 633/5, 633/6, 634, 635/1, 636, 637, 641/1, 641/2, 643, 645, 646, 647, 652, 653, 656/1, 656/3, 656/4, 656/5, 656/9, 658, 668, 671, 672/1, 672/5, 683/2, 683/3, 684, 685, 688, 689/3, 690/1, 691/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/6, 702/5, 702/6, 704, 711, 712/2, 712/3, 713, 715, 717, 722/1, 722/3, 722/4, 729/4, 729/9, 748, 753, 758, 778, 788/1, 788/3, 788/4, 790/3, 790/4, 796/5, 823, 826, 829, 830/2, 830/3, 830/4, 837/29, 837/33, 847/2, 847/3, 848, 856/1, 856/2, 856/4, 859/2, 860/1, 860/3, 866/1, 866/22, 866/38, 866/40, 866/43, 866/44, 868/1, 869, 870, 871, 874/1, 875/6, 884/1, 884/5, 884/6, 884/7, 884/11, 884/12, 884/13, 884/14, 884/15, 884/16, 884/17, 884/18, 884/24, 884/25, 884/27, 884/28, 884/31, 884/32, 884/33, 884/34, 884/36, 884/47, 887/2, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 896/2, 896/3, 896/4, 896/5, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10, 896/11, 906/1, 906/27, 906/37, 906/39, 909, 910, 911/3, 911/4, 911/6, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 926/1, 928, 929/1, 931, 932/1, 933/1, 933/2, 937/1, 941/1, 948, 1007/8, 1007/13, 1821/1, 1842/1, 1842/2, 1848, 1882/1, 1882/2, 1887, 1916/3, 1916/5, 1916/6, 1921/1, 1923, 1954/2, 1958/1, 1958/2, 1963, 1979/2, 1982, 1984, 1986/1, 1986/2, 1986/3, 1988, 2010/1, 2073/21, 2073/22, 2073/23, 2073/24, 2073/25, 2073/29, 2073/32, 2073/33, 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2082/1, 2082/6, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2086/2, 2088, 2089, 2098/3, 2102/4, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/10, 2102/11, 2102/15, 2132/28, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2147/4, 2149/5, 2157, 2158/1, 2158/2, 2179/1, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2179/9, 2179/10, 2179/11, 2180/1, 2180/3, 2183, 2191/10, 2302/2, 2302/3, 2318, 2319/2, 2319/6, 2319/7, 2323/1, 2324, 2333/7, 2333/49, 2340/4, 2348/2, 2348/32, 2348/34, 2348/35, 2348/36, 2348/37, 2348/38, 2348/42, 2348/43, 2348/44, 2348/45, 2356/1, 2359/1, 2359/15, 2359/19, 2359/20, 2359/35, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2845, 2848/1, 2848/2, 2850, 2852, 2855, 2858, 2859, 2862, 2863, 2864/4, 2864/5, 2866, 2866/2, 2866/5, 2868/1, 2869, 2870, 2873/1, 2873/4, 2873/5, 2875/2, 2876/1, 2877/2, 2877/3, 2877/4, 2877/5, 2877/6, 2877/12, 2877/13, 2877/15, 2880, 2882, 2885, 2889, 2890/1, 2891, 2895, 2896, 2898, 2899/1, 2923/6, 2933, 2934, 2935, 2953/2, 2953/4, 2953/5, 2954, 2956, 2957, 2959, 2960, 2961, 2962, 2976, 2983/1, 2983/2, 2984, 2989/2, 2994, 3001/1, 3002/3, 3002/27, 3006/14, 3006/23, 3014, 3015, 3127/1, 3145/2, 3147/2, 3156/3, 3166/2, 3177/1, 3177/5, 3205/2, 3205/27, 3206, 3210, 3213, 5483, 5489 v katastrálním území Lubná u Poličky, parc. č. 524, 1952/2, 1991/2, 1991/3 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle

3 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str. 3 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Lubná č.p. 77, č.p. 212, č.p. 91, č.p. 90, č.p. 184, č.p. 185, č.p. 195, č.p. 194, č.p. 194, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 62, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 106, č.p. 108, č.p. 201, č.p. 113, č.p. 121, č.p. 116, č.p. 174, č.p. 187, č.p. 253, č.p. 131, č.p. 136, č.p. 138, č.p. 296, č.p. 144, č.p. 143, č.p. 177, č.p. 176, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 63, č.p. 292, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 181, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 215, č.p. 208, č.p. 211, č.p. 206, č.p. 205, č.p. 241, č.p. 233, č.p. 234, č.p. 227, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 81, č.p. 134, č.p. 276, č.p. 281, č.p. 58, č.p. 283, č.p. 284, č.p. 54, č.p. 263, č.p. 110, č.p. 55, č.p. 87, č.p. 85 a č.p. 115 Poučení: Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu 85 stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (Obec Lubná), s obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Lubná); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Ing. Jaromír Flídr, Pardubický kraj, Anna Flídrová, Stanislava Flídrová, Česká republika, Zdeněk Kopecký, Věra Kopecká, Jan Chadima, Miloš Kolesár, Miroslav Chadima, Hana Chadimová, Miroslav Jiráň, Lenka Jiráňová, Marie Jiráňová, Vladimír Barcal, Jana Rösslerová, Ludmila Boštíková, Marie Boštíková, Pavel Pavliš, Jiří Zezula, Ilona Zezulová, Jana Kleinová, Mgr. Ilona Jelínková, Ing. Mgr. Zdeněk Jelínek, Petr Večeře, Lenka Večeřová, Martin Klusoň, Vojtěch Klusoň, Josef Kovář, Růžena Kovářová, Miloslava Pavlišová, František Kovář, Miroslava Kovářová, Josef Flídr, Jaroslav Zavoral, Pavel Pakosta, Jaroslav Kopecký, Miroslava Kopecká, Pavel Pups, Anna Pupsová, Václav Kabrhel, Anna Kabrhelová, Zdeňka Šteflová, GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s.), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2, 21, 22, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 51/1, 54, 61/1, 62, 64, 74, 76, 77, 80, 84, 100/2, 109, 118, 125/1, 125/2, 139, 140, 199/1, 258, 259, 270/1, 271/1, 271/2, 276, 278, 281, 290, 292, 296, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 371, 373, 374, 375, 378, 385, 390, 408, 421, 424, 430/1, 435, 438, 443, 444, 446, 448, 475, 500, 501, 502, 526, 547, 548, 553, 573, 619, 623, 633, 671, 673, parc. č. 4/21, 10/2, 11, 16/1, 16/2, 21, 22/1, 22/6, 27, 28, 30, 32, 34/2, 34/3, 36, 37, 41, 44/2, 47, 48, 54/1, 58/1, 58/2, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/10, 62/12, 62/13, 62/14, 75, 77/1, 77/2, 79/2, 82/1, 84/2, 91/6, 91/7, 91/8, 91/16, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 119/1, 119/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 125, 127/1, 127/2, 128, 132, 136, 138, 139/1, 139/3, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151/1, 151/2, 160, 161/1, 161/2, 162/2, 162/3, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/2, 178/2, 181, 183, 185/3, 189/1, 189/2, 191, 193/1, 193/2, 194/3, 198, 202, 203, 204/2, 208/1, 208/3, 212, 215/3, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 221, 223, 227, 229/2, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 236/5, 237/1, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 243, 244, 245, 258/1, 266/1, 266/2, 269/1, 270/1, 270/2, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284/2, 285, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 291/2, 293/1, 293/2, 295/2, 299/2, 300/10, 300/11, 301, 303, 305/1, 307/1, 307/2, 310/2, 311/1, 311/3, 315, 316, 317/2, 318, 319, 321/1, 322/3, 322/7, 322/9, 322/12, 323, 325, 327, 328/1, 333, 334/1, 339/4, 340/1, 340/2, 341, 343, 344/1, 344/2, 346/1, 347, 416/3, 522/1, 522/2, 527, 604/3, 606, 609/1, 610, 614/2, 614/3, 614/5, 614/7, 615/1, 615/3, 620/3, 621, 623, 631, 632/2, 632/3, 633/2, 633/4, 633/5, 633/6, 634, 635/1, 636, 637, 641/1, 641/2, 643, 645, 646, 647, 652, 653, 656/1, 656/3, 656/4, 656/5, 656/9, 658, 668, 671, 672/1, 672/5, 683/2, 683/3, 684, 685, 688, 689/3, 690/1, 691/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/6, 702/5, 702/6, 704, 711, 712/2, 712/3, 713, 715, 717, 722/1, 722/3, 722/4, 729/4, 729/9, 748, 753, 758, 778, 788/1, 788/3, 788/4, 790/3, 790/4, 796/5, 823, 826, 829, 830/2, 830/3, 830/4, 837/29, 837/33, 847/2, 847/3, 848, 856/1, 856/2, 856/4, 859/2, 860/1, 860/3, 866/1, 866/22, 866/38, 866/40, 866/43, 866/44, 868/1, 869, 870, 871, 874/1, 875/6, 884/1, 884/5, 884/6, 884/7, 884/11, 884/12, 884/13, 884/14, 884/15, 884/16, 884/17, 884/18, 884/24, 884/25, 884/27, 884/28, 884/31, 884/32, 884/33, 884/34, 884/36, 884/47, 887/2, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 896/2, 896/3, 896/4, 896/5, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10, 896/11, 906/1, 906/27, 906/37, 906/39, 909, 910, 911/3, 911/4, 911/6, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 926/1, 928, 929/1, 931, 932/1, 933/1, 933/2, 937/1, 941/1, 948, 1007/8, 1007/13, 1821/1, 1842/1, 1842/2, 1848, 1882/1, 1882/2, 1887, 1916/3, 1916/5, 1916/6, 1921/1, 1923, 1954/2, 1958/1, 1958/2, 1963, 1979/2, 1982, 1984,

4 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str /1, 1986/2, 1986/3, 1988, 2010/1, 2073/21, 2073/22, 2073/23, 2073/24, 2073/25, 2073/29, 2073/32, 2073/33, 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2082/1, 2082/6, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2086/2, 2088, 2089, 2098/3, 2102/4, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/10, 2102/11, 2102/15, 2132/28, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2147/4, 2149/5, 2157, 2158/1, 2158/2, 2179/1, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2179/9, 2179/10, 2179/11, 2180/1, 2180/3, 2183, 2191/10, 2302/2, 2302/3, 2318, 2319/2, 2319/6, 2319/7, 2323/1, 2324, 2333/7, 2333/49, 2340/4, 2348/2, 2348/32, 2348/34, 2348/35, 2348/36, 2348/37, 2348/38, 2348/42, 2348/43, 2348/44, 2348/45, 2356/1, 2359/1, 2359/15, 2359/19, 2359/20, 2359/35, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2845, 2848/1, 2848/2, 2850, 2852, 2855, 2858, 2859, 2862, 2863, 2864/4, 2864/5, 2866, 2866/2, 2866/5, 2868/1, 2869, 2870, 2873/1, 2873/4, 2873/5, 2875/2, 2876/1, 2877/2, 2877/3, 2877/4, 2877/5, 2877/6, 2877/12, 2877/13, 2877/15, 2880, 2882, 2885, 2889, 2890/1, 2891, 2895, 2896, 2898, 2899/1, 2923/6, 2933, 2934, 2935, 2953/2, 2953/4, 2953/5, 2954, 2956, 2957, 2959, 2960, 2961, 2962, 2976, 2983/1, 2983/2, 2984, 2989/2, 2994, 3001/1, 3002/3, 3002/27, 3006/14, 3006/23, 3014, 3015, 3127/1, 3145/2, 3147/2, 3156/3, 3166/2, 3177/1, 3177/5, 3205/2, 3205/27, 3206, 3210, 3213, 5483, 5489 v katastrálním území Lubná u Poličky, parc. č. 524, 1952/2, 1991/2, 1991/3 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Lubná č.p. 77, č.p. 212, č.p. 91, č.p. 90, č.p. 184, č.p. 185, č.p. 195, č.p. 194, č.p. 194, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 62, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 106, č.p. 108, č.p. 201, č.p. 113, č.p. 121, č.p. 116, č.p. 174, č.p. 187, č.p. 253, č.p. 131, č.p. 136, č.p. 138, č.p. 296, č.p. 144, č.p. 143, č.p. 177, č.p. 176, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 63, č.p. 292, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 181, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 215, č.p. 208, č.p. 211, č.p. 206, č.p. 205, č.p. 241, č.p. 233, č.p. 234, č.p. 227, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 81, č.p. 134, č.p. 276, č.p. 281, č.p. 58, č.p. 283, č.p. 284, č.p. 54, č.p. 263, č.p. 110, č.p. 55, č.p. 87, č.p. 85 a č.p. 115 stavební úřad tímto informuje o zahájení řízení. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Josef Filipi vedoucí odboru výstavby a územního plánování Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Písemnost byla dne..... zveřejněna na adrese: Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

5 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str. 5 Obdrží: navrhovatelé (doručenky) Obec Lubná, IDDS: e9ta3m7 sídlo: Lubná č.p. 327, Lubná u Poličky ostatní účastníci (doručenky) Ing. Jaromír Flídr, Lubná č.p. 85, Lubná u Poličky Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č.p. 98, Pardubice 19 zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice 2 Anna Flídrová, Lubná č.p. 111, Lubná u Poličky Stanislava Flídrová, Lubná č.p. 85, Lubná u Poličky Lesy České republiky, IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 zastoupení pro: Česká republika,,, Zdeněk Kopecký, Lubná č.p. 276, Lubná u Poličky Věra Kopecká, Lubná č.p. 276, Lubná u Poličky Jan Chadima, Lubná č.p. 71, Lubná u Poličky Miloš Kolesár, Nerudova č.p. 1881, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Miroslav Chadima, Lubná č.p. 1, Lubná u Poličky Hana Chadimová, Lubná č.p. 1, Lubná u Poličky Miroslav Jiráň, Lubná č.p. 96, Lubná u Poličky Lenka Jiráňová, Lubná č.p. 96, Lubná u Poličky Marie Jiráňová, Lubná č.p. 96, Lubná u Poličky Vladimír Barcal, Lubná č.p. 104, Lubná u Poličky Jana Rösslerová, Lubná č.p. 63, Lubná u Poličky Ludmila Boštíková, Lubná č.p. 103, Lubná u Poličky Marie Boštíková, Lubná č.p. 103, Lubná u Poličky Pavel Pavliš, Lubná č.p. 292, Lubná u Poličky Jiří Zezula, Lubná č.p. 64, Lubná u Poličky Ilona Zezulová, Lubná č.p. 64, Lubná u Poličky Jana Kleinová, Lubná č.p. 281, Lubná u Poličky Mgr. Ilona Jelínková, IDDS: hwbuh5n trvalý pobyt: Popelákova č.p. 2306/5, Líšeň, Brno 28 Ing. Mgr. Zdeněk Jelínek, IDDS: 7ywiawj trvalý pobyt: Popelákova č.p. 2306/5, Líšeň, Brno 28 Petr Večeře, Lubná č.p. 334, Lubná u Poličky Lenka Večeřová, Lubná č.p. 334, Lubná u Poličky Martin Klusoň, Lubná č.p. 362, Lubná u Poličky Vojtěch Klusoň, Lubná č.p. 362, Lubná u Poličky Josef Kovář, Lubná č.p. 263, Lubná u Poličky Růžena Kovářová, Lubná č.p. 263, Lubná u Poličky Miloslava Pavlišová, Lubná č.p. 184, Lubná u Poličky František Kovář, Lubná č.p. 87, Lubná u Poličky Miroslava Kovářová, Lubná č.p. 87, Lubná u Poličky Josef Flídr, Lubná č.p. 110, Lubná u Poličky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, Praha 28 zastoupení pro: Česká republika,,, Jaroslav Zavoral, Kostelní č.p. 84, Polička-Město Pavel Pakosta, Lubná č.p. 61, Lubná u Poličky Jaroslav Kopecký, Lubná č.p. 284, Lubná u Poličky Miroslava Kopecká, Lubná č.p. 284, Lubná u Poličky Pavel Pups, Lubná č.p. 95, Lubná u Poličky Anna Pupsová, Lubná č.p. 95, Lubná u Poličky Václav Kabrhel, Lubná č.p. 186, Lubná u Poličky

6 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str. 6 Anna Kabrhelová, Lubná č.p. 186, Lubná u Poličky Zdeňka Šteflová, Lubná č.p. 172, Lubná u Poličky GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, Ústí nad Labem 1 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Praha 3-Žižkov ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, Moravská Třebová 1 Ostatní účastníci (veřejná vyhláška) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16/1, 16/2, 19/1, 19/2, 21, 22, 24, 28, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 51/1, 54, 61/1, 62, 64, 74, 76, 77, 80, 84, 100/2, 109, 118, 125/1, 125/2, 139, 140, 199/1, 258, 259, 270/1, 271/1, 271/2, 276, 278, 281, 290, 292, 296, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 371, 373, 374, 375, 378, 385, 390, 408, 421, 424, 430/1, 435, 438, 443, 444, 446, 448, 475, 500, 501, 502, 526, 547, 548, 553, 573, 619, 623, 633, 671, 673, parc. č. 4/21, 10/2, 11, 16/1, 16/2, 21, 22/1, 22/6, 27, 28, 30, 32, 34/2, 34/3, 36, 37, 41, 44/2, 47, 48, 54/1, 58/1, 58/2, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/10, 62/12, 62/13, 62/14, 75, 77/1, 77/2, 79/2, 82/1, 84/2, 91/6, 91/7, 91/8, 91/16, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 119/1, 119/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, 125, 127/1, 127/2, 128, 132, 136, 138, 139/1, 139/3, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151/1, 151/2, 160, 161/1, 161/2, 162/2, 162/3, 165, 167, 170, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/2, 178/2, 181, 183, 185/3, 189/1, 189/2, 191, 193/1, 193/2, 194/3, 198, 202, 203, 204/2, 208/1, 208/3, 212, 215/3, 216/1, 216/2, 216/3, 217, 221, 223, 227, 229/2, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/3, 236/4, 236/5, 237/1, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 243, 244, 245, 258/1, 266/1, 266/2, 269/1, 270/1, 270/2, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284/2, 285, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 291/2, 293/1, 293/2, 295/2, 299/2, 300/10, 300/11, 301, 303, 305/1, 307/1, 307/2, 310/2, 311/1, 311/3, 315, 316, 317/2, 318, 319, 321/1, 322/3, 322/7, 322/9, 322/12, 323, 325, 327, 328/1, 333, 334/1, 339/4, 340/1, 340/2, 341, 343, 344/1, 344/2, 346/1, 347, 416/3, 522/1, 522/2, 527, 604/3, 606, 609/1, 610, 614/2, 614/3, 614/5, 614/7, 615/1, 615/3, 620/3, 621, 623, 631, 632/2, 632/3, 633/2, 633/4, 633/5, 633/6, 634, 635/1, 636, 637, 641/1, 641/2, 643, 645, 646, 647, 652, 653, 656/1, 656/3, 656/4, 656/5, 656/9, 658, 668, 671, 672/1, 672/5, 683/2, 683/3, 684, 685, 688, 689/3, 690/1, 691/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 696, 697, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 698/5, 698/6, 702/5, 702/6, 704, 711, 712/2, 712/3, 713, 715, 717, 722/1, 722/3, 722/4, 729/4, 729/9, 748, 753, 758, 778, 788/1, 788/3, 788/4, 790/3, 790/4, 796/5, 823, 826, 829, 830/2, 830/3, 830/4, 837/29, 837/33, 847/2, 847/3, 848, 856/1, 856/2, 856/4, 859/2, 860/1, 860/3, 866/1, 866/22, 866/38, 866/40, 866/43, 866/44, 868/1, 869, 870, 871, 874/1, 875/6, 884/1, 884/5, 884/6, 884/7, 884/11, 884/12, 884/13, 884/14, 884/15, 884/16, 884/17, 884/18, 884/24, 884/25, 884/27, 884/28, 884/31, 884/32, 884/33, 884/34, 884/36, 884/47, 887/2, 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 896/2, 896/3, 896/4, 896/5, 896/7, 896/8, 896/9, 896/10, 896/11, 906/1, 906/27, 906/37, 906/39, 909, 910, 911/3, 911/4, 911/6, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 926/1, 928, 929/1, 931, 932/1, 933/1, 933/2, 937/1, 941/1, 948, 1007/8, 1007/13, 1821/1, 1842/1, 1842/2, 1848, 1882/1, 1882/2, 1887, 1916/3, 1916/5, 1916/6, 1921/1, 1923, 1954/2, 1958/1, 1958/2, 1963, 1979/2, 1982, 1984, 1986/1, 1986/2, 1986/3, 1988, 2010/1, 2073/21, 2073/22, 2073/23, 2073/24, 2073/25, 2073/29, 2073/32, 2073/33, 2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/4, 2082/1, 2082/6, 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2083/4, 2086/2, 2088, 2089, 2098/3, 2102/4, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/10, 2102/11, 2102/15, 2132/28, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2147/4, 2149/5, 2157, 2158/1, 2158/2, 2179/1, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2179/9, 2179/10, 2179/11, 2180/1, 2180/3, 2183, 2191/10, 2302/2, 2302/3, 2318, 2319/2, 2319/6, 2319/7, 2323/1, 2324, 2333/7, 2333/49, 2340/4, 2348/2, 2348/32, 2348/34, 2348/35, 2348/36, 2348/37, 2348/38, 2348/42, 2348/43, 2348/44, 2348/45, 2356/1, 2359/1, 2359/15, 2359/19, 2359/20, 2359/35, 2359/36, 2359/37, 2359/38, 2845, 2848/1, 2848/2, 2850, 2852, 2855, 2858, 2859, 2862, 2863, 2864/4, 2864/5, 2866, 2866/2, 2866/5, 2868/1, 2869, 2870, 2873/1, 2873/4, 2873/5, 2875/2, 2876/1, 2877/2, 2877/3, 2877/4, 2877/5, 2877/6, 2877/12, 2877/13, 2877/15, 2880, 2882, 2885, 2889, 2890/1, 2891, 2895, 2896, 2898, 2899/1, 2923/6, 2933, 2934, 2935, 2953/2, 2953/4, 2953/5, 2954, 2956, 2957, 2959, 2960, 2961, 2962, 2976, 2983/1, 2983/2, 2984, 2989/2, 2994, 3001/1, 3002/3, 3002/27, 3006/14, 3006/23, 3014, 3015, 3127/1, 3145/2, 3147/2, 3156/3, 3166/2, 3177/1, 3177/5, 3205/2, 3205/27, 3206, 3210, 3213, 5483, 5489 v katastrálním území Lubná u Poličky, parc. č. 524, 1952/2, 1991/2, 1991/3 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle

7 Č.j. MěÚ Litomyšl /2019 str. 7 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Lubná č.p. 77, č.p. 212, č.p. 91, č.p. 90, č.p. 184, č.p. 185, č.p. 195, č.p. 194, č.p. 194, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 92, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 62, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 106, č.p. 108, č.p. 201, č.p. 113, č.p. 121, č.p. 116, č.p. 174, č.p. 187, č.p. 253, č.p. 131, č.p. 136, č.p. 138, č.p. 296, č.p. 144, č.p. 143, č.p. 177, č.p. 176, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 63, č.p. 292, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 181, č.p. 226, č.p. 220, č.p. 225, č.p. 215, č.p. 208, č.p. 211, č.p. 206, č.p. 205, č.p. 241, č.p. 233, č.p. 234, č.p. 227, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 81, č.p. 134, č.p. 276, č.p. 281, č.p. 58, č.p. 283, č.p. 284, č.p. 54, č.p. 263, č.p. 110, č.p. 55, č.p. 87, č.p. 85 a č.p. 115 dotčené orgány (doručenky) Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, Litomyšl-Město Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, Litomyšl Ministerstvo obrany ČR,odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č.p. 1, Praha 6 k vyvěšení na úřední desce Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní Obecní úřad Lubná, Lubná č.p. 327, Lubná u Poličky

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/880/19/HOZ SU/19/3395/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 28.6.2019

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 01 SPIS. ZN.: VÝST-1360/2017-Řez-3 Č.J.: PDMUJA 13648/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 03.05.2017 Eva Řezníčková

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne: Čj.: MUPO-31901/2019/SU/LEB Spis. zn.: SZ MUPO 5895/2019 Vyřizuje: Bc. Lehnertová Bedřiška

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 104494/2018 Litomyšl,

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 628 016, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Spis. značka: Vyřizuje: Telefon: Mobil:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, Židlochovice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 88533/2018 Litomyšl,

Více

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: Výst. 4141/2018/S

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Váš dopis ze dne: 10.01.2019 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, IDDS: x4cbvs8, e-mail podatelna@litomysl.cz Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1160/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1141/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 0 9 9-2 0 1 7 / p o b 3870-2017 S p is. a

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis. zn.: MU/07117/2018/1997 Naše čj.: MU/11081/2018/SÚ-SH Počet stran: 5 Počet příloh: 1 Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae

Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, Zlonice, tel , ISDS: 2npb7ae Úřad městyse Zlonice - stavební úřad Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice, tel. 312 591 123, ISDS: 2npb7ae Vyřizuje: Ing. Petr Sklenička Zlonice dne 1. 3. 2018 o.zlonice@email.cz Obec Páleč, (dále

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 582/2014-14494/Sk/Pr Č.J.: MUNO

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení)

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (řízení s velkým počtem účastníků řízení) ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/107708/2016 /ST3/Ža MMHK/001923/2017 ST2/Ža Jana Žampová 495707635 jana.zampova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad. nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav

S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad. nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav *S00RX00Y8SKY* S00RX00Y8SKY M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavební úřad nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav spisový znak: číslo jednací: oprávněná úřední osoba: telefon: e-mail: MUBR-S 13646/2018

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č.sp. 6847/2017/MULET/2300/11 V Letohradě dne 8.1.2018 Počet stránek:

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/081363/2013 ST2/Pel MMHK/131032/2013 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz DATUM: 23. července 2013

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 11.2.2015 NAŠE ZN.: 026595/2015/HA/Ba NAŠE Č.j.: MMHK/050032/2015 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Petra Baková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

S00BX0175IMT. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 64980/2017/Bo Č.j.: MmP 71621/2017 Pardubice, dne 10.11.2017 Vyřizuje: Bobková Jana, tel.:+420466859161 oprávněná úřední

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Váš dopis ze dne: 13.07.2018 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY

ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY ÚŘAD MĚSTYSE DUB NAD MORAVOU ODBOR VÝSTAVBY PSČ 783 75 Č.j: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: DnM/18/1636/Häu Uvádějte vždy při písemném styku Výst.18/1579/Häu Andrea Häutlerová 585 964 263 stavebni.urad@dubnadmoravou.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OBECNÍ ÚŘAD RUDNÍK OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD PRO OBCE RUDNÍK A ČERNÝ DŮL Rudník č.p. 51, Rudník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OBECNÍ ÚŘAD RUDNÍK OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD PRO OBCE RUDNÍK A ČERNÝ DŮL Rudník č.p. 51, Rudník VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÍ ÚŘAD RUDNÍK OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD PRO OBCE RUDNÍK A ČERNÝ DŮL Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Č.j.: 0141/16/OÚ V Rudníku dne 25.1.2016 Spis.zn.: OSÚ/0088/16-D Vyřizuje: pověřená úřední

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ, Bohuslavice 175, Bohuslavice Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové OZNÁMENÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 038 / 311 636 033, e-mail: havelkova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./3376/2017/Hv VYST-Hv/3720/2017

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP SPIS. ZN.: MUPL/7798/2018-S DATUM: 28.12.2018 Č.J.: MUPL/ 8178/2018 Ing. arch. Martina Pavlasová, VYŘIZUJE: Ph.D. TEL.: 567 559 251 E-MAIL: Martina.Pavlasova@mu-polna.cz

Více

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Č.j.: OVÚP/2043/2018/jbartos /spis 5357/2017 Frenštát pod Radhoštěm, dne 17. ledna 2018

Více

Č.j. MMHK/025106/2017 ST3/Vos str. 2

Č.j. MMHK/025106/2017 ST3/Vos str. 2 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/191658/2016 ST3/Vos MMHK/025106/2017 ST3/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: CHLNC-1681/18/OVŽP 209/2018-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 21. května 2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ S00RP00QBZLN S00RX00RDT3M Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 82537/2015 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 04.01.2016 Č.j.: MUBR 306/2016

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 15.1.2018 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/59510/2017/KlVa

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SVRAND-255/2017-MP Číslo jednací: VRAND 48/2018 Oprávněná úřední osoba: Pigal Miloš Telefon: 515 225 908 E-mail:

Více

Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, Hostinné

Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, Hostinné Spis.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: e-mail: Městský úřad, stavební odbor Náměstí 69, 543 71 Hostinné 3076/2014/SÚ/Gr 4968/2015/SÚ/Gr Grimová Monika 499 404 744 urad@muhostinne.cz Hostinné,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Odbor výstavby a územního plánování Naše č.j.: MH/14156/2018 Spisová značka: MH/07931/2018/OVÚP/Pa Dle rozdělovníku Vyřizuje: Panušková Telefon: 371 430 543 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/03042/2018/VÚP/Č MěÚ BnJ/04078/2018/VÚP

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 111758/2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum:

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 6 6 3 8 7-2014/1 5 9 3 4-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/100205/2018/MAVO MUSO/111938/2018/OSÚP/MAVO

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ivo Rohovský. Telefon: Datová schránka: gvebwhm

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ivo Rohovský. Telefon: Datová schránka: gvebwhm MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/23568/2019-ro /10698/2019 Dne: 28. ledna 2019 Vyřizuje: Ivo Rohovský Telefon: 566 781 203 E-mail: rohovsky@velkemezirici.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz Sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl 61118/2017 Litomyšl,

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané

Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, Náměšť na Hané Ú Ř A D M Ě S T Y S E N Á M Ě Š Ť N A H A N É stavební úřad nám. T.G. Masaryka 100, 78344 Náměšť na Hané SPIS. ZN.: 0964/2018/Pa Č.j. 1236/2018/Pa VYŘIZUJE: Pavla Palátová TEL.: 585757813 E-MAIL: stavebni@namestnahane.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Spis. zn.: MMJ/SÚ/5228/2018 Jihlava, dne: 12. 3. 2018 Č.j.: MMJ/SÚ/31947/2018-GoL Vyřizuje: E-mail: Telefon: Linda Göthová linda.gothova@jihlava-city.cz 565 593 113 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

*mupcx00b7z1c* M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č ODBOR STAVEBNÍ MUPCX00B7Z1C. Československé armády 1665, Přelouč

*mupcx00b7z1c* M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č ODBOR STAVEBNÍ MUPCX00B7Z1C. Československé armády 1665, Přelouč *mupcx00b7z1c* MUPCX00B7Z1C M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č ODBOR STAVEBNÍ Československé armády 1665, Spis.zn.: Č.j.: Spis.,skart.znak Vyřizuje: Tel.: E-mail: ST/20898/2018/Zý MUPC 23805/2018 328.3,

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, Chrast Váš dopis ze dne: 11.08.2016 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Oznámení zahájení územního řízení

Oznámení zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 54814/2012/Ha Č.j.: MmP 57573/2012 Pardubice, dne 4.10.2012 Vyřizuje: Hanušová, tel.:+420466859160 oprávněná úřední osoba,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 8 4 8 6 0-2 0 1 7 / m r k 15239-2017 S p is. a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD FULNEK STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Komenského 12, 74245 Fulnek Spis.zn.: 200/2017/SÚ/CD Č.j.: FUL 2287/2017 Vyřizuje : Darina Cihlářová Tel.: 556 770 885 Fax: 556 770 889 E-mail: cihlarova.darina@fulnek.cz

Více

Oznámení o zahájení územního řízení

Oznámení o zahájení územního řízení Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Radniční 1/2, 434 69 Most ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/108985/2018/JŠ Č. J.: MmM/023788/2019/OSÚ/JŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Jiřina Šédlová TEL.: 476 448 238 IP TEL.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ. Město Lázně Bělohrad, IČO , Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad,

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ. Město Lázně Bělohrad, IČO , Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, Č.j.: Spis.zn.: Vyřizuje: LB-929/2019-STU-AZ LB-2818/2018-STU-AZ Zahradníková, oprávněná úřední osoba Datum: 4.3.2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Město Lázně Bělohrad, IČO 00271730, Náměstí K. V.

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 015983/2015/HA/ZB MMHK/019926/2015 Ing. Michaela Zbirovská oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu

Více

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP Městský úřad Polná odbor výstavby a ŽP SPIS. ZN.: MUPL/1143/2017-S DATUM: 20.2.2017 Č.J.: MUPL/ 1166/2017 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing. Jana Jelínková 567 559 253 Jana.Jelinkova@mu-polna.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav OZNÁMENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.8.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/29949/2016/LELO

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/105653/Ze/2016 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/105653/2016-3 POČET LISTŮ

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 76311/2016/MK Č.j.: MmP 76456/2016 Pardubice, dne 25. 11. 2016 Vyřizuje: Miroslav Klapka oprávněná úřední osoba telefon:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU *mbphx00gvgcv* MBPHX00GVGCV MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ/429/2017/Mr Č. J.: MUBPH 3479/2018 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Mráčková Iveta

Více

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1

o ú š I M O t~o V I C E JJs D OšlO DNE :/ / {) f1 MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad v Liberci nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/71301159324/1 CJ MML 173586111 Vyřizuje: František Marek Obec Šimonovice

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov

MUBRP088U86J VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov E-TlLftVUl M( NnúFec Nci úřední dfisír; vy ":.ln / 1 úřední desky snaío dm MUBRP088U86J MUBRX0085U8G //-/A/S/? OcÍDOVÍtíG ; ; -" Dokiiffléni zveřeíitčn lež no wbovýtn sftánsfeh Mšstc- Btoumavn VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/106693/2018 ST3/Fal MMHK/012297/2019 ST3/Fal Bc. Václav Falta 495707875 vaclav.falta@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA "" "' :. > fy { MUBRP008UDFB MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS.ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod IČ: tel IDDS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod IČ: tel IDDS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod IČ: 00272868 tel. 491 405 111 IDDS: gmtbqhx www.mestonachod.cz odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště: Palachova 1303, Náchod

Více