MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/ /17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: Dat. schránka: tpebfnu dle rozdělovníku Litoměřice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, IČO , zastoupený na základě uzavřené smlouvy společností ARTECH, s.r.o., Dušní 112/16, Praha, IČO (dále jen stavebník ), podal dne žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Most Štětí na silnici III/26119 ev.č SO 121 Předmostí Hněvice Komunikace sever SO Předmostí Hněvice chodník sever SO 122 Předmostí Hněvice - Komunikace jih SO Předmostí Hněvice Chodník jih SO 131 Předmostí Štětí Komunikace sever SO Předmostí Štětí Chodník sever SO 132 Předmostí Štětí Komunikace ji SO Předmostí Štětí Chodník jih SO 141 OK Komunikace SO 142 OK Chodníky SO 191 DIO SO 192 Definitivní dopravní značení SO 211 Most ev. č SO 231 Předmostí Štětí Rampa jih Opěrné zdi SO Předmostí Štětí Úprava stávající opěrné zdi začátek SO Předmostí Štětí Úprava stávající opěrné zdi konec SO 331 Předmostí Štětí Rampa jih Dešťová kanalizace SO 332 Předmostí Štětí Rampa jih Přípojky uličních vpustí

2 Str.2/5 SO 334 Předmostí Štětí Úpravy na stávající kanalizaci (dále jen stavba ) na pozemcích parc. č. 123/10, 123/11, 123/13, 123/2, 123/15, 123/4, 123/16, 123/6, 73/1, 304/1, 305/1, 306/2, 306/1 v katastrálním území Hněvice, na pozemcích parc. č. 1572, 1598, 1599, 1600/1, 1601, 1584, 1583, 1557/12, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1606, 1648/3, 62/1, 64/1, 64/2, 1664, 1663, 61, 60/1, 62/6, 62/7 a 62/8 v katastrálním území Štětí I. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace podle ust. 16 odst. 1 a 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), v souladu s ust. 112 odst. 1 stavebního zákona oznam