1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI"

Transkript

1 1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA ELABORATA STROKOVNO GRADIVO INVESTITOR: ETAŽNI LASTNIKI NOVI TRG 6-7, 3000 CELJE ( V NJIHOVEM IMENU STANINVEST D.O.O.) OBJEKT: SANACIJA OZ. ZAMENJAVA STREHE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU NOVI TRG 6 IN 7, CELJE ZA GRADNJO: VZDRŽEVANJE PROJEKTANT: NAVOR PROJEKTIRANJE, STORITVE IN RAZISKAVE, D.O.O. ULICA XIV. DIVIZIJE 12, 3000 CELJE DIREKTORICA: Nataša ROVAN-GRAČNER DIREKTORICA: Nataša ROVAN-GRAČNER ŠTEVILKA ELABORATA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE ELABORATA: 06/18 ; CELJE, JULIJ 2018

2 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: KAZALO VSEBINE NAČRTA 1.1 Naslovna stran 1.2 Kazalo vsebine elaborata 1.3 Tehnično poročilo Tehnični opis Popis del 1.4 Grafične priloge

3 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: TEHNIČNO POROČILO Tehnični opis 1.0 Splošno NALOGA Investitor namerava sanirati kritino oziroma streho s pripadajočimi elementi večstanovanjska objekta na naslovu Novi trg 6-7 v Celju. Elaborat temelji na podlagi detajlnega pregleda obstoječe strešne kritine in kleparskih izdelkov na strehi, pregledu nosilne lesene konstrukcije ostrešja in pregledu dejanskega stanja toplotne izolacije na nivoju tlaka neogrevanega podstrešja. 2.0 Obstoječe stanje Objekt z vhodoma Novi trg 6 in 7 leži na parceli št. 563/22 k.o. Ostrožno 1075 (stavba 2678). Po javno dostopnih podatkih (vir e-portal prostor) je objekt grajen leta Višina objekta znaša 17,2m. Obstoječa kritina je iz velikoformatnih plošč trapezne pločevine s protikondenčnim obrizgom, pritrjena na leseno ostrešje. Naklon strešin znaša 5 o, sleme poteka v smeri vzhod-zahod. Sama kritina je sicer v solidnem stanju, težave pa se nakazujejo v detajlih vzdolžnih kapnih segmentov strehe, kjer prihaja do zamakanja in po vsej verjetnosti tudi kondenzacije elementov in izolacije na podstrešju. Fasadni hodnik na severni fasadi pred vhodi posameznih stanovanj je prekrit z večkomornimi polikarbonatnimi ploščami. Vzdolžni stranici strehe (sever in jug) sta zaključeni s pravokotno ogrevano žloto in pločevinasto obrobo polico širine 70 cm na južni stranici in 50 cm na severni stranici strehe. Strešno kritino večkrat»prebijajo«okroglo oddušniki in vertikalni prezračevalni jaški. Vtoki iz pravokotnih žlot v vertikalne odtoke so izvedeni preko pravokotnih vtočnikov, katerih zasnova je sicer korektna, zagotoviti pa je potrebno funkcijo varnostnih prelivov.

4 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: 4 Podstrešje oziroma zračni prostor med kritino in stropno ploščo je toplotno izolirano, vendar je izolacija (izolacijski filc) neenakomerno razporejena po površini. Sicer nimamo na voljo tehnične dokumentacije, vendar je iz videnega sklepati, da je na betonsko ploščo položena sekundarna kritina, torej paropropustni sloj, kar ni skladno s pravili stroke. Obstoječa izolacija je namočena do te mere, da ne opravlja več svoje funkcije. Iz ogleda objekta je bilo razbrati, da pločevinasta obroba pod kritino nima zavihka navzgor, ki bi preprečeval razlitje meteorne vode pod kritino v primeru dviga vode nad nivo kapnega zaključka strešne pločevine.

5 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: 5 Žlota ni toplotno izolirana, kar zna predstavljati vzrok kondenzacije oziroma pojava vlage v toplotni izolaciji v območju kapnega dela. Poškodovan je tudi protikondenčni nanos strešne kritine v pasu nad kapno pločevino Kleparski izdelki so iz pocinkane pločevine. Pokrivne kape atike žlote in fasadnega zidu so stikovane s stoječimi zgibi v rastru cm. Ob linijskem raztezanju pločevine posledično prihaja do lokalnih razpok ob zgibih, ki so sicer sanirani s kitom, kar pa ne predstavlja trajne rešitve. Sleme je prekrito s tipsko pokrivno pločevino po detajlu proizvajalca Trimo za izvedbo neprezračevanega slemena. Prezračevanje v slemenu je sicer izvedeno s točkovnimi lokalnimi prezračevalniki, kar pa ob majhnem dovodu zraka na podstrešje ne zagotavlja optimalne rešitve. Na fasadi sta za dovod zraka izvedeni le po dve manjši prezračevalni rešetki na vzhodni in zahodni fasadi objekta. Ker so profili TPO strešne pločevine zapolnjeni z izolacijo, dovod zraka s kapnih linij ni mogoč. Kompletna kritina in kovinske mase na strehi so ozemljene. Ogrevanje žlot po podatkih upravnika objekta ne deluje. Posledično prihaja v času nizkih temperatur pod lediščem in večjih snežnih padavin do zamrznitve in tvorbe ledu v žlotah, kar je posledično lahko tudi vzrok lokalnega zamakanja, prav tako se poškodujejo zgibi na pločevini žlot. Toplotna izolacija fasade na stiku s strešnim delom je nedefinirana, saj ni na voljo projekta izvedenih del, iz katerega bi bil razviden sestav fasadnih konstrukcij. Domnevamo, da je objekt glede na leto izgradnje izveden vsaj po minimalnih pravilih stroke in je konstruktivni element na stiku s strešnim delom primerno izoliran. V nasprotnem bo tekom gradnje potreben tudi poseg na fasadnem ovoju stavbe.

6 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: Predlog sanacijskih postopkov Ugotovljeno stanje nakazuje na več vzrokov zamakanja oziroma kondenziranja strešne kritine: - neustrezna konstrukcijska zasnova žlot - nezadostni oziroma manjkajoči varnostni prelivi pravokotne žlote in zamakanje - nezadostno prezračevanje»podstrešja«- premajhen in poškodovan sloj termoizolacije na»podstrešju«- zamakanje ob instalacijskih blokih - toplotni mostovi ob instalacijskih blokih in dimnikih na nivoju»podstrešja«3.1 Kritina Zaradi poškodb oziroma propadanja protikondenčnega sloja na kapnem delu je predvidena zamenjava kompletne kritine. Nova kritina se izvede iz neizoliranih profiliranih strešnih plošč iz pocinkanih in barvanih jeklenih plošč s protikondenčnim obrizgom debeline 8-10 mm, na spodnji strani zaprta z armirano alu folijo. Debelina pločevine min. 0,55mm, širina plošče min. 1000mm. 3.2 Žlote Predlagamo zamenjavo obstoječe pločevine žlot in pokrivnih obrob z materialom, ki je primeren za vodotesno stikovanje linijskih elementov (PVC strešno folijo), ob hkratni izdelavipredelavi podkonstrukcije in izoliranju zidca žlote s termoizolacijo. Prekritje žlot se izvede z večplastno sintetično strešno tesnilno folijo na osnovi PVC-ja, ojačano s poliestrsko armaturo (skladno z EN 13956). Folija debeline 2mm, odporna na UV sevanje, točo, z dobro sposobnostjo varjenja in visoko propustnostjo za vodne pare. Prekinitev toplotnih mostov se izvede z visokoizolativnimi bakelitnimi ploščami z zaprto celično strukturo, λ 0,02W/mK, debeline 3 in 6 cm. Navezava pravokotne žlote na obstoječe odtočne vertikale se izvede s tipskimi bočnimi izlivniki φ 90mm (na severni strani 4 kosov in na južni strani 6 kosov). Obstoječe ogrevanje žlot iz vertikalnih odtokov se ohrani. Predvidena je demontaža obstoječega sistema, ponovna montaža s potrebnimi popravili oziroma menjavo razvodnic in izvedba ustreznih meritev. V kolikor obstoječe ogrevanje žlebov in odtočnih cevi ni več v funkciji, se predlaga izdelava načrta novega sistema ogrevanja (kar pa ni predmet dotičnega elaborata). Pokrivne kape atike se izvedejo iz cinkotit pločevine debeline 0,7mm, razvite širine cm. 3.3 Varnostni prelivi V konstrukciji žlot je potrebno izvesti večje število varnostnih prelivov, ki bodo zagotavljali varen preliv meteorne vode v primeru nepretočnosti vertikalnih odtočnih cevi. Na vsaki stranici žlote se bo izvedlo po 6-7 tipskih varnostnih profilov φ 63mm s predhodnim kronskim prevrtanjem obstoječe betonske atike. 3.4 Prezračevanje»podstrešja«Obstoječe sleme naj se izvede kot linijsko prezračevano sleme s tipskimi izvedbenimi detajli. Celotna strešna konstrukcija se nadviša z lesenimi morali 8/8 cm, kritina iz trapezne pločevine pa se na ostrešje pritrjuje preko tipskih Z perforiranih profilov. Projektno je predvidena zamenjava obstoječe kritine, saj je protikondenčni nanos v kapnem pasu obstoječe kritine popolnoma prepojen s plesnijo in algami. 3.5 Izolacija podstrešja Poškodovano in nezadostno toplotno izolacijo iz izolacijskega filca se odstrani in nadomesti z novo termoizolacijo. Odstrani se tudi neustrezna folija na betonski plošči. Nova termoizolacija se izvede kot večslojna izolacija s ploščami iz mineralne (kamene) volne vključno z ustreznimi parozapornimi in paroprepustnimi folijami v naslednjem sestavu: - obstoječa AB plošča

7 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: 7 - parozaporna folija in zrakotesna polietilenska folija, površinske teže cca 185g/m 2, razred gorljivosti E in paroprepustnosti >100m (izdelano po standardu SIST EN 13984); stiki lepljeni z namenskim samolepilnim trakom na papirni osnovi z lepilom iz akrilatne disperzije min 225g/m 2, temperaturne obstojnosti -40 o C do +100 o C, širine min. 60mm. - termoizolalcija iz plošč trde kamene volne toplotne prevodnosti λ 0,035 W/mK, deb cm - paroprepustna folija iz troslojnega polipropilenskega voala, površinske teže cca 150g/m 2, Sd vrednost po standardu SIST EN 1931 <0,04m, vodotesnost >2800 mm; stiki (preklopi min. 10 cm) lepljeni z namenskim samolepilnim trakom na papirni osnovi z lepilom iz akrilatne disperzije min 225g/m 2, temperaturne obstojnosti -40 o C do +100 o C, širine min. 60mm. Za odpravo toplotnih mostov po obodu dimniških in sanitarnih vertikal se termoizolirajo tudi vertikalne stranice dimnikov in prezračevalnih vozlov na podstrešju z eno izolacijsko ploščo, postavljeno vertikalno. Uporabijo se plošče iz kamene volne s toplotno prevodnostjo λ 0,035 W/m o K, debeline 12cm, s kaširanim črnim voalom. Na vertikalne stene bodo lepljene po celotni površini. 3.6 Instalacijski bloki in dimniki ter ostali preboji strehe Zaradi dviga nivoja strešne kritine se bodo izvedle nove obrobe iz cinkotit pločevine debeline 0,7mm. Obloga prezračevalnih elementov iz vlaknocementnih plošč se bo ustrezno skrajšala zaradi izvedbe novih pločevinastih obrob. Vse obrobe morajo biti izvedene dvodelno oziroma dilatirane. Preboji strešne krtine z obstoječimi okroglimi oddušniki se izvedejo na pokrivnem pasu cinkotit pločevine s tipsko EPDM manšeto. Oddušne cevi pod kritino se izolirajo z namenskimi cevaki iz elastomerne pene z zaprtocelično strukturo z visoko odpornostjo na vdor vodne pare, z maksimalno toplotno prevodnostjo λ 0,038 W/mK. Debelina termoizolacijskih cevakov 40mm, pritrjevanje s samolepilno folijo. 3.7 Strelovodna instalacija Obstoječa strelovodna instalacija na strehi se v celoti odstrani in izvede nova, s priključitvijo na obstoječe vertikalne strelovodne vodnike. Nosilci strelovodnih vodnikov morajo biti prilagojeni novi kritini. Po končanju del na strelovodnih instalacijah je je potrebno izvesti predpisane meritve upornosti kompletne strelovodne instalacije, glede na veljavne predpise. Vsi opisani posegi na strelovodni instalaciji so predvideni ob predpostavki, da je obstoječa instalacija v brezhibnem stanju. 3.8 Izolacija kapnih betonskih elementov Iz izvedenega stanja je razbrati, da previsni del AB konstrukcije na severni in južni fasadi nista termoizolirana. Preko izvedenega zaključnega sloja se izvede termoizolacija z visokoizolativnimi bakelitnimi ploščami z zaprto celično strukturo, λ 0,02W/mK, debeline 8 cm. Pritrjevanje na obstoječ previsni del se izvede z lepljenjem s cementnim lepilom po celotnem obodu plošč in mehanskim pritrjevanjem s sidri, ki morajo segati min. 5 cm v betonsko podlago. 3.9 Servisni dostop na streho Obstoječ dostop na streho je možen skozi strešno kupolo na ravni strehi komunikacijskega jaška (dvigalo in stopnice) in preko obstoječih polikarbonatnih plošč. Opisan dostop je rizičen in ne zagotavlja stalnega varnega dostopa na pločevinasto streho.

8 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: 8 Za zagotovitev varnega in stalnega dostopa se izvede kovinska podkonstrukcija iz vročecinkanih profilov in pohodne površine iz tipskih pohodnih rešetk z elementi velikosti 1000/1000mm. Velikost okenca cca 33/33 cm, nosilni trak min. 30/2 mm. Nosilni okvir rešetk naj ima na bočnih stranicah navarjen naležni kotnik za naleganje na nosilni profil. Naleganje nosilne konstrukcije na obstoječo ravno streho se izvede preko betonske plošče 40/40/5cm na UV odporni podložni gumi debeline 10 mm. Nosilni okvir je iz vročecinkanih HOP profilov 100/60/4mm. Obstoječa strešna kritina med strešno kupolo in servisnim dostopom se prekrije s tipsko pohodno PVC folijo debeline 2mm Celje, julij 2018 Sestavil: Bojan Ribič, inž.gradb.

9 1.3.2 Popis del NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: 9

10 NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: , str.: Grafične priloge 0.1 Prerez ostrešja-obstoječe M 1: Tloris strehe M 1: Prerez ostrešja-projektirano M 1: Detajl žlote sever- rez A-A Detajl žlote jug- rez B-B Detajl žlote vzhod- rez C-C Detajl žlote zahod- rez D-D Detajl prezračevanega slemena- rez F-F Detajl preboja sanitarnega jaška-rez E-E Detajl obrobe sanitarnega jaška-d1 M 1:10 M 1:10 M 1:10 M 1:10 M 1:10 M 1:20 M 1:5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20