RTP 110/20 kv Brnik-1 faza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RTP 110/20 kv Brnik-1 faza"

Transkript

1 Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo električne energije, d. d. telefon n.c.: telefaks načrt električnih inštalacij in električne opreme ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA: 4/3 Mala AC in DC moč ter razsvetljava INVESTITOR: ELEKTRO GORENJSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a OBJEKT: RTP 110/20 kv Brnik-1 faza VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI-projekt za izvedbo ZA GRADNJO: Nova gradnja PROJEKTANT: ELEKTRO GORENJSKA d.d. Ul.Mirka Vadnova 3a, Kranj Predsednik uprave: mag. Bojan Luskovec ODGOVORNI PROJEKTANT: ime in priimek: žig: podpis mag. Borut Zemljarič, univ.dipl.inž.el. ident. št.: E-0664 ŠTEVILKA NAČRTA, ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVOD, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: E3, 6075/12, št. izvoda: 1,2,3,4,5,6/6 Kranj, februar 2018 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: ime in priimek: žig: podpis mag. Borut Zemljarič, univ.dipl.inž.el. ident. št.: E-0664

2 Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo električne energije, d. d. telefon n.c.: telefaks KAZALO VSEBINE NAČRTA/ELABORATA Načrt/Elaborat: Mala AC in DC moč ter razsvetljava Številka projekta: 7006/16 Vrsta dokumentacije: PZI-projekt za izvedbo Številka načrta: E3 Št.: Dokument: Id. oznaka: Strani: 4.1 Naslovna stran načrta Kazalo vsebine načrta Izjava projektanta Tehnični opis 1. Tehnično poročilo 5E Projektantski popis materiala in del Risbe 1. Razsvetljava in mala moč-tloris kleti 5E Razsvetljava in mala moč-tloris pritličja 5E Razsvetljava in mala moč-tloris podstrešja 5E Enopolna shema razdelilnika +R+S 5E5711-5E Razdelilnik +R+S Razporeditev elementov 5E Enopolna shema R011-5 in razporeditev elementov 5E Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

3 Elektro Gorenjska podjetje za distribucijo električne energije, d. d. telefon n.c.: telefaks Vsebina 1 ELEKTRIČNA INŠTALACIJA OBJEKTA SPLOŠNO INSTALACIJA MALE MOČI NOTRANJI DEL Notranja razsvetljava Zunanja razsvetljava OGREVANJE OBJEKTA GRETJE ŽLEBOV POŽARNO JAVLJANJE VAROVANJE OBJEKTA IN DOSTOP PRENAPETOSTNA ZAŠČITA IZENAČEVANJE POTENCIALA DIMENZIONIRANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM IZRAČUN RAZSVETLJAVE... 4 Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

4 1/5 1 ELEKTRIČNA INŠTALACIJA OBJEKTA 1.1 SPLOŠNO Splošna električna inštalacija novega objekta RTP Brnik obsega: - močnostno inštalacijo objekta vtičnice (1f, 3f), - električno ogrevanje objekta, - notranjo in zunanjo razsvetljavo objekta, - nadomestno razsvetljavo objekta, - zasilno razsvetljavo objekta, - električno ogrevanje žlebov, - kontrolo vstopa v objekt (predmet posebnega načrta), - video nadzor objekta (predmet posebnega načrta),. Vse elektroinštalacije v novem objektu so prilagojene namembnosti novozgrajenega objekta. Za razvod električne inštalacije objekta bosta v komandnem prostoru (1 faza) ter v 110 kv stikališču (2 faza) nameščeni omari glavnega razdelilnika (+R-S) razdelilnik za razsvetljavo in malo moč objekta. Dovod električne energije (400/230 V, AC) bo izveden iz omare razvoda lastne rabe objekta (=ND+LR), nameščene v komandnem prostoru. Dovod enosmerne napetosti (110 V, DC) za napajanje nadomestne razsvetljave bo izveden iz omare razvoda enosmerne napetosti (=NK+LR), nameščene v komandnem prostoru. Celotna inštalacija novega objekta bo izvedena v nadometni izvedbi. 1.2 INSTALACIJA MALE MOČI NOTRANJI DEL Elektroinštalacija bo izvedena s kabli NYM-J, v nadometni izvedbi, s PN cevmi in kabelskimi kanali, policami in košaricami, na ustreznih podporah ter nadometnimi inštalacijskimi razvodnicami. Vodniki in kabli se bodo spajali samo v inštalacijskih razvodnicah, kabelskih spojkah ali razdelilnikih. Spoji v razvodnicah so izvedeni z ustreznimi sponkami. Vodniki v električnih inštalacijah bodo napeljani vzporedno z robovi prostora (vodoravno ali navpično); vodoravno: 30 do 110 cm od tal in 200 cm od tal do stropa, navpično pa najmanj 15 cm od robov oken in vrat. V prostorih bodo nameščena vtična gnezda +RO, nadometne izvedbe, s predvideno razporeditvijo 1x 12 tipskih inštalacijskih elementov, dodana bodo tudi stikala oz. tipke razsvetljave. Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

5 2/5 1.3 Glede na izvor napajanja so v objektu nameščene tri vrste razsvetljave: - Splošna razsvetljava (notranja in zunanja), ki je priključena na zbiralnice lastne rabe preko glavnega razdelilnika (+R-S). - Nadomestna razsvetljava, je priključena na razvod enosmerne napetosti (=NK+LR). preko glavnega razdelilnika (+R-S) v prostoru 110 kv GIS stikališča. Svetilke so opremljene s sijalkami 110V DC. - Zasilna razsvetljava za označevanje evakuacijskih poti in izhodov z vgrajeno AKU baterijo in pretvornikom. Svetilke so nameščene tako, da označujejo najkrajšo pot za izhod iz prostorov. Varnostna razsvetljava se avtomatsko vključi ob izpadu mrežne napetosti. Baterija, vgrajena v svetilki zagotavlja avtonomijo svetilke 1h. Svetilke so opremljene z avtomatskim sistemom kontrole napolnjenosti baterije, morebitno okvaro baterije prikazuje svetlobni indikator na sami svetilki. Izvedba varnostne razsvetljave je skladna z zasnovo požarne varnosti objekta Notranja razsvetljava Vsa instalacija razsvetljave se napaja preko NYM-J vodnikov, 3x 1,5 mm 2, v nadometni izvedbi, s plastični cevmi in ustreznimi podporami ter nadometnimi inštalacijskimi razvodnicami. Spoji v razvodnicah se izvedejo s sponkami. Vsa stikala bodo nameščena na višino 1,2 m od tal. Svetilke bodo priključene s pomočjo lestenčnih sponk. Načrtovano je prižiganje razsvetljave s tipkami, ki bodo nameščene ob vsakem vhodu v prostor, posredno pa bodo te krmilile impulzne releje, ki bodo nameščeni v glavnem razdelilniku. Montaža tipk razsvetljave bo izvedena v nadometni izvedbi, kjer pa bodo poleg vtična gnezda, pa tudi kar v podrazdelilniku. Instalacija razsvetljave v kletnem kabelskem prostoru in prostorih 20 kv in 110 kv GIS stikališča, bo izdelana v tehnologiji LED svetilk, bele barve z dobro barvno reprodukcijo. Svetilke imajo nizko porabo električne energije in visoko svetilnost. Učinkovitost svetilke z upoštevanim padcem na difuzorju in upoštevanimi izgubami napajalnika je preko 130 lm/w. Svetilke v prostoru 20 kv stikališča bodo montirane na C-profilu, obešenem na kovinsko strešno konstrukcijo Zunanja razsvetljava Zunanja razsvetljava obsega zunanjo stensko luč z IR senzorjem gibanja, montirano ob vhodnih vratih objekta in reflektorji za zunanjo montažo. Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

6 3/5 Reflektorji za zunanjo razsvetljavo bodo moči 100W z metalhalogenimi oziroma natrijevimi žarnicami montirani na severni, južni in zahodni steni objekta. Prižiganje zunanjih reflektorjev bo izvedeno ročno ter z možnostjo izbire avtomatskega režima (časovni rele luksomat). 1.4 OGREVANJE OBJEKTA Ogrevanje objekta RTP Brnik bo izvedeno z električnimi grelniki, ki bodo vzdrževali notranjo temperaturo na območju od 15 do 20 stopinj Celzija. Dimenzionirani so bili z upoštevanjem izolativnosti nove stavbe ter notranje površine posameznih prostorov. Ogrevanje prostora 20 kv stikališča bo izvedeno s stropnimi IR sevalniki, ostali prostori (hodnik, komandni prostor, WC) pa s stenskimi električnimi sobnimi grelniki na principu naravnega kroženja zraka (konvekcije), z avtomatsko regulacijo temperature in možnostjo zaščite pred zmrzovanjem. Komandni prostor bo imel poleg radiatorjev tudi invertersko klimatsko napravo. Za kletne (kabelske) prostore ni načrtovano ogrevanje. 1.5 GRETJE ŽLEBOV Na objekt bo vgrajen sistem gretja žlebov s samoregulirnimi grelnimi kabli. Krmiljenje sistema bo izvedeno v krmilni omari s pripadajočim senzorjem temeperature in vlage. Krmilna omarica bo nameščena v prostoru hodnika stikališča v pritličju. Napajanje gretja žlebov bo izvedeno iz glavnega razdelilnika (+R-S) preko posebne omarice upravljanja locirane na hodniku. Inštalacijsko je na hodniku zagotovljen presek dovoda 5x4mm2, varovan z olnim 20 A odklopnikom. Izbrani izvajalec mora glede na svoj sistem kablov in avtomatike, ki ga uporablja za ogrevanje žlebov izdelati predlog tehnične dokumentacije ( na PZI nivoju) za ogrevanje žlebov od priključne točke na hodniku naprej, vključno s krmilno omarico. Krmilna omarica mora vsebovati ves potrebni material, naprimer pripadajoči odklopniki, kontaktorji, kombinirano zaščitno stikalo in vse potrebno ožičenje, označitve, itd. 1.6 POŽARNO JAVLJANJE Sistem požarnega javljanja objekta bo izveden in vključen v enotni sistem varovanja za objekte v upravljanju Elektro Gorenjska. Izdela se posebne načrt v fazi PZI. 1.7 VAROVANJE OBJEKTA IN DOSTOP Predvideno je varovanje objekta z nadzornimi kamerami, ki bodo preko koncetratorja povezane v enoten nadzorni sistem s prikazovalnikom v distribucijskem centru vodenja DCV. Ker je varovanje z nadzornimi kamerami urejeno v okviru enotnega sistema Elektro Gorenjska bo izdelan poseben načrt v fazi PZI. Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

7 4/5 Dostop v objekt bo izveden in vključen v enotni sistem kartičnega dostopa v objekte v upravljanju Elektro Gorenjska. Izdela se posebne načrt v fazi PZI. 1.8 PRENAPETOSTNA ZAŠČITA Prenapetostna zaščita elektroinštalacijske in informacijske opreme obsega poleg ozemljila in potencialne izenačitve tudi vgraditev dodatne prenapetostne zaščite za neposredno zaščito občutljivih naprav pred prenapetostmi. Prenapetostna zaščita električne inštalacije bo montirana v glavnem razdelilniku objekta (+R-S). Glede na selektivnost prenapetostne zaščite z razvodom lastne rabe, v glavnem razdelilniku namestimo prenapetostno zaščito tipa»c«. 1.9 IZENAČEVANJE POTENCIALA Skladno z standardi morajo biti urejene galvanske povezave v smislu izenačevanja potencialov med vsemi posameznimi prevodnimi deli instalacij in naprav, ter nastanek razlike potencialov v tem objektu, pa tudi okvare, ki bi nastale na elektroenergetskih napravah. Tako bodo z glavnim vodnikom za izenačevanje potencialov, (ki je v našem primeru ekvipotencialna zbiralka, nameščena v glavnem razdelilniku), povezane vse instalacijske dele in kovinske mase: - kovinske mase (ogrevanje in ostale kovinske mase, ki niso del električne instalacije - ozemljilo objekta in strelovod - prenapetostne odvodnike - PE- vodnik (zaščitni vodnik) 1.10 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM V obravnavani inštalaciji je uporabljen sistem zaščite TN-C-S, kjer sta, gledano z napajalne strani, funkciji zaščitnega (PE) in nevtralnega (N) vodnika kombinirani, najprej združeni v enem (PEN) vodniku v delu inštalacije. Po ločitvi se ne smeta nikjer več združiti. Zaščita pred posrednim dotikom je predvidena v celoti za sistem s samodejnim odklopom napajanja. Naprave za samodejni izklop napajanja tvorijo instalacijski odklopniki. Varovalni elementi so izbrani tako, da zagotovijo pri najvišji pričakovani napetosti dotika 230V izmenične napetosti odklopni čas t = 5 s, oz. 400 ms za vtičnice in 100 ms za naprave v eksplozijsko ogroženih prostorih IZRAČUN RAZSVETLJAVE Svetlobno tehnični izračun za obravnavan objekt je izdelan le na osnovi srednje horizontalne osvetljenosti, saj drugih parametrov kvalitete razsvetljave ni potrebno upoštevati. Kontrola je izvešena za največje prostore. Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

8 5/5 Zahtevane višine osvetljenosti so določene glede na namembnost prostora, po CIE in po priporočilih»sdr«in za tovrstne objekte znašajo: - Kabelski prostor lx - 20kV stikališče lx Za izračun srednje horizontalne osvetljenosti uporabimo naslednji obrazec: E n k S kjer pomeni: E srednja osvetljenost (lx) svetlobni tok (lm) η izkoristek razsvetljave k faktor poslabšanja (staranje, zaprašenost) S velikost prostora Svetlobno tehnični izračun je bil opravljen za primer vgradnje svetilk Disano z LED svetilkami moči 36 W (927 Echo bilampada LED energy saving), z naslednjimi podatki: = 6050 lm η = 0,86 k = 0,67 Izbrane svetilke imajo nizko porabo električne energije in visoko svetilnost. Učinkovitost svetilke z upoštevanim padcem na difuzorju in upoštevanimi izgubami napajalnika je preko 130 lm/w. Življenjska doba svetilk znaša ur pri L80B20. Srednja horizontalna osvetljenost v prostoru 20 kv stikališča pri vgrajenih sedmih (7) svetilkah znaša: E n k S ,86 0,67 336,16 lx 72,6 Srednja horizontalna osvetljenost v kabelskem prostoru pri vgrajenih štirih (4) svetilkah znaša: E n k S ,86 0, ,4 lx Datoteka: 7E1003-tehnicno porocilo mala moč_pzi_vinko Id. oznaka: 7E1003 Načrt: 7E3 Datum: Februar 2018

9 List: popis elektroinštalacije 1 od 4 Elektro inštalacije v zgradbi/razsvetlljava in mala moč I. Elektro del material Opis Količina EM Cena/EM Skupaj 1 Dobava enožilnega visokofleksibilnega energetskega kabla FG7R 1x 50 mm2 (barva plašča siva), za izvedbo kabelskega dovoda med omaro LR (=ND+LR) in glavno razdelilno omaro (-R+S) 24 m Dobava kabelskih končnikov za priključne kable, komplet s kabelskimi čevlji GN Cu 50 mm2 in termoskrčno izolacijsko cevjo 8 kos Dobava vodnikov za izvedbo električnih inštalacij objekta razdelilne postaje po naslednji specifikaciji: * NN kabel FG70R 5 x 10 mm2 140 m 0.00 * NN kabel NYM-J 2 x 6 mm2 10 m 0.00 * NN kabel NYM-J 5 x 4 mm2 20 m 0.00 * NN kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 140 m 0.00 * NN kabel NYY-J 3 x 2,5 mm2 450 m 0.00 * NN kabel NYY-J 5 x 1,5 mm2 30 m 0.00 * NN kabel NYY-J 4 x 1,5 mm2 80 m 0.00 * NN kabel NYY-J 3 x 1,5 mm2 700 m 0.00 Dobava glavne omare razdelilnika za razsvetljavo in malo moč objekta (+R-S), z vgrajeno naslednjo opremo, komplet sestavljeno in ožičeno: * kovinska omara z vrati, dimenzij 800x 1200x 600mm (š,v,g) v barvi RAL kos * glavno vgradno stikalo, 85A, 1 kos * varovalčni ločilnik NH00, 160 A 1 kos * varovalčni vložek NH 00 Gg, 80 A 3 kos * odvodniki prenapetosti razreda C 40/320, 20 ka, 3 kos * varovalčno podnožje cevnih varovalk z varovalčnimi vložki 2 A, 3 kos * signalna lučka 230 V, zelena 3 kos * instalacijski odklopnik C/32 A, 7 kos * instalacijski odklopnik C/20 A, 1 kos * instalacijski odklopnik C/16 A, 7 kos * instalacijski odklopnik C/16 A, 26 kos * instalacijski odklopnik C/10 A, 23 kos * instalacijski odklopnik B/6 A, 14 kos * instalacijski odklopnik B/2 A, 1 kos * zaščitno stikalo KZS 10A/30mA, 1 kos * zaščitno stikalo KZS 16A/30mA, 1 kos * grebenasto stikalo 230 V, 10A 2 kos * grebenasto stikalo 400 V, 25A, 1 kos * kontaktor 25A, 400 V, tuljava 230V AC 1 kos * impulzni rele AC 230V, 10A 3 kos * impulzni rele DC 110V=, 10A 5 kos * vrstna sponka 50 mm2 3 kos * vrstna sponka 10 mm2 15 kos * vrstna sponka 6 mm2 20 kos * vrstna sponka 4 mm2 10 kos * vrstna sponka 2,5 mm2 100 kos * instalacijski odklopnik C/20 A, DC, 1 kos Datoteka: 7E2012_popis_instalacije stavba Načrt:- Id. oznaka:7e2011 Datum:februar 2018

10 List: popis elektroinštalacije 2 od 4 * instalacijski odklopnik C/6 A, DC, 9 kos * N Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji 1 kos * PE Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji 1 kos * PVC kabelski kanali 10 m * pripadajoči varovalčni vložki, žične povezave in povezave iz profilnega bakra ter ostali drobni, pritrdilni in vezni material 1 kompl. skupaj 1 kompl Dobava vtičnega gnezda (+RO1-5), tip GW , Gewiss ali enakovreden, z opremo: 1 kos * instalacijski odklopnik C/16 A, 2 kos * instalacijski odklopnik C/16 A, 4 kos * vtičnica + N + PE, okrogla, vgradna, 16A 2 kos * vtičnica + N + PE, 16A, vgradna 4 kos * izolirana sponka za zaščitne vodnike 2 kos * izolirana zbiralnica viličasta, 1 kos * pokrivna plošča 1 kos skupaj 5 kpl Dobava opreme notranje razsvetljave: * svetilka Disano 927 Echo - bilampada LED - energy saving, LED white 48 W ali enakovredna 30 kos 0.00 * svetilka nadomestne razsvetljave, Gewiss Tonda Es 230, 100 W, E27, IP44 (GW 80652) s sijalko Ws V - DC, 60 W - ali enakovredna 29 kos 0.00 * zasilna LED svetilka Beghelli UP LED 200LIP42SE 200 lm, IP42 - ali enakovredna 11 kos 0.00 * stropna svetilka 60W, plafonjera (WC) 2 kos 0.00 * ladijska svetilka 100W, IP 65 (akku, tr. prostor) 2 kos 0.00 * stikalo - navadno 10A, AC, nadometno 7 kos 0.00 * stikalo - serijsko 10A, nadometno 1 kos 0.00 * stikalo menjalno 10A, AC, nadometno 4 kos 0.00 * tipka (delovni kontakt), 3A, AC, nadometna 21 kos Dobava opreme zunanje razsvetljave: * zunanja stenska senzorska LED svetilka Capricorn 6 W, IP 44, antracit - ali enakovredna 2 kos 0.00 * metalhalogenski zunanji asimetrični reflektor Nova E10, 100 W, IP 65 ali enakovredni 6 kos Dobava obesnega materiala za montažo svetilk v prostoru 20 kv stikališča: *profil - nosilno kabelsko korito luči 100x 60 mm 26 m 0.00 * verižnice oz. jeklenice za obešanje na strešno konstrukcijo 1 kompl * drobni montažni, vijačni in pritrdilni material 1 kompl Dobava opreme instalacije moči: * stalni priključek 3f + N + PE, 20A, nadometni 1 kos 0.00 * stalni priključek 3f + N + PE, 16A, nadometni 3 kos Dobava opreme ogrevanja objekta RTP: * stenski električni konvektor VER 240/4, 2 kw, 230 V, 50 Hz, Vaillant 4 kos 0.00 * stenski električni konvektor VER 75/4, 750W, 230 V, 50 Hz, Vaillant 1 kos 0.00 * stropni grelni IR panel Ekosen Sunlife PRO SF24 230V, 50 Hz, 2400 W- ali enakovredni 3 kos 0.00 * sobni termostat 1 kos 0.00 Datoteka: 7E2012_popis_instalacije stavba Načrt:- Id. oznaka:7e2011 Datum:februar 2018

11 List: popis elektroinštalacije 3 od 4 11 Dobava opreme za električno odpiranje oken v kletnem prostoru in pritličju: * mehanizem z motornim pogonom, 24V, DC 6 kos 0 * dvojna tipka "odpri/zapri" 6 kos 0 * pripadajoči usmernik 230V AC/24V DC, 0,88A 3 kos 0 12 Dobava instalacijskega materiala za izvedbo nadometnih inštalacij, kabelskih polic, košaric, PN cevi, kabelskih kanalov nadometnih instalacijskih razvodnic, pritrdilni in obesni material 1 kompl Ostali drobni in nespecifiran material 5 % 0.00 SKUPAJ Material EUR: 0.00 II. 1. Elektro del delo Montaža in priključitev glavne omare razdelilnika na vodnike za razsvetljavo in malo moč objekta (+R-S) 1 kompl Izvedba kabelskega dovoda med omaro LR (=ND+LR) in glavno razdelilno omaro (-R+S), kompletno s polaganjem kabla, vodotesnim uvodom kabla v objekt, izdelavo kabelskih končnikov in priklopi kablov 1 kompl Izvedba nadometnih inštalacij s PN cevmi in kabelskimi policami, uvlačenje kablov v cevi, vezava kablov po razvodnicah 1 kompl Sestava, montaža in vezava vtičnega gnezda R0, kompletno z vso opremo 4 kompl Montaža opreme notranje razsvetljave, stikal, svetilk, obešanje svetilk v prostoru stikališča 1 kompl Montaža opreme zunanje razsvetljave 1 kompl Montaža opreme instalacije moči, stalnih priključkov, stenskih grelcev, termostata 1 kompl Montaža opreme el. odpiranja oken komplet s priklopi na inštalacijo 1 kompl Končni pregled el. inštalacij po opravljeni montaži, preizkusi in priklopi 1 kompl Meritve električnih inštalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delovanja zaščite, izdelava merilnega poročila s strani pooblaščene osebe 1 kompl Preizkus in merjenje delovanja nadomestne in varnostne razsvetljave, izdaja certifikata s strani, kreditirane in pooblaščene osebe 1 kompl Montaža komplet z nakupom standardnih tablic piktogramov, za označitev zasilnih izhodov in evakuacijske poti 1 kompl Datoteka: 7E2012_popis_instalacije stavba Načrt:- Id. oznaka:7e2011 Datum:februar 2018

12 List: popis elektroinštalacije 4 od 4 13 Ostala nepredvidena dela 5 % 0.00 SKUPAJ Delo EUR: 0.00 III. 1 Ogrevanje žlebov Dobava in montaža opreme za ogrevanje žlebov in odtokov v obsegu: - grelnih kablov za ogrevanje 36 m žlebov in 10 m odvodnih cevi, naprimer GD18 18W/m ali enakovredni, komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 120 m 1 kpl 0 - NN kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 za izvedbo inštalacijske povezave od omarice do grelnega kabla, komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 30m 1 kpl 0 - signalni kabel LIYCY 2 x 1 mm2 za izvedbo inštalacijske povezave od omarice do temp tipala, komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 15m 1 kpl 0 - signalni kabel LIYCY 4 x 1 mm2 za izvedbo inštalacijske povezave od omarice do temp tipala, komplet z vsem pritrdilnim, veznim, distančnim in spojnim materialom za montažo, ocenjena dolžina 15m 1 kpl 0 - Razdelilna nadometna omarica, z krmilno napravo za vklop/izklop grelnih kablov, pripadajoči senzor vlage in senzor temperature, (napimer EMDR 10 ali enakovredno), prenapetostnimi odvodniki, krmilnim stikalom, kontaktorji, inštalacijskimi odklopniki, kombinirano zaščitno stikalo, komplet s vsem ožičenjem, izdelava in predaja predhodno izdelane tehnične (PZI) dokumentacije za izbran sistem ogrevanja žlebov, nastavitve in parametriranje delovanja naprave 1 kpl 0 Skupaj ogrevanje žlebov 0 REKAPITULACIJA Elektro inštalacije v zgradbi/razsvetlljava in mala moč I. Elektro del material 0.00 II. Elektro del delo 0.00 III. Ogrevanje žlebov 0.00 Skupaj brez DDV 0.00 Datoteka: 7E2012_popis_instalacije stavba Načrt:- Id. oznaka:7e2011 Datum:februar 2018

13

14

15

16 +R-S TN-C-S V 1.1 -S0 LTS85 85A, -F00 HVL EK /63A -FH1.2.3 EFD14 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 N -X1 1,2,3 -FP1.2.3 PROTEC C 40/320 20kA -H1-3 zelena N + - L 7 NAPAJALNIK MW V AC 0,88A ,11,12 13,14, PE 1.1 varovalka DOVOD IZ =ND+LR OP PROTEC C 275/350V 15kA INDIKACIJA PRISOTNOST NAPETOSTI tokokrog T-1 F00 FH1-3 ZASILNA KLET F1 ZASILNA KLET T-2 F2 HODNIK KLET T-3 F3 KABELSKI PROSTOR KLET T-4 F4 SKLADIŠČE KLET T-5 F5 MALO SKLADIŠČE T-6 F6 ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN SKLADIŠČE T-7 F7 ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN KAB. PROSTOR T-8 F8 () F9 EL. POGON ZUNANJA OGRAJA 1 T-10 F10 EL. POGON ZUNANJA OGRAJA 2 T-11 F11 moč vodniki FG7R 5x1x50mm² P/F 25mm² P/F 1,5mm² 40W 40W 150W 200W 100W 50W 200W 200W 500W NYM-J 5x2,5mm² 500W NYM-J 5x2,5mm²

17 +R-S TN-C-S V 1.2 -F12 C32A -F13 C32A -F14 -F15 C32A -F16 -F17 -F18 -F19 -F20 -F21 -F22 -F23 -F24 -F N 16,17,18 19,20,21 23,24,25 26,27, PE 1.2 tokokrog varovalka VTIČNO GNEZDO R-01 (klet) T-12 F12 VTIČNO GNEZDO R-02 (klet) T-13 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 ZASILNA KOMANDNI PR. T-20 F20 ZASILNA HODNIK STOPNIŠČE T-21 F21 ZASILNA STIKALIŠČE T-22 F22 HODNIK STOPNIŠČE T-23 F23 KOMANDNI PROSTOR T-24 F24 AKUMULATORSKI PROSTOR T-25 F25 moč vodniki 6000W FG70R 5x10mm² 6000W FG70R 5x10mm² 40W 40W 40W 200W 300W 50W

18 +R-S TN-C-S V 1.3 -F26 -F27 -F28 -F29 -F30 -F31 -F32 KZS 30mA 10A -F33 -F34 -F35 -F36 -F37 -F38 -F H T -S1, A, -S2, A, 1.2 N N + - L NAPAJALNIK MW V AC 0,88A N + - L NAPAJALNIK MW V AC 0,88A REFLEKTORJI ZUNAJ PE 1.3 tokokrog varovalka TRANSFORMATORSKI PROSTOR T-26 F26 STIKALIŠČE T-27 F27 ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN STIKALIŠČE T-28 F28 F29 F30 ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN KOMANDNI PR, T-31 F31 WC T-32 F32 ZUNANJI SENZORSKI REFLEKTOR T-33 ZUNANJI SENZORSKI REFLEKTOR T-34 ZUNANJI REFLEKTOR JUG T-35 F33 F34 F35 ZUNANJI REFLEKTOR SEVER T-36 F36 F37 F38 F39 moč vodniki 50W 300W 200W 200W 50W 200W 200W 300W 300W

19 +R-S TN-C-S V,, 1.4 -F40 -F41 -F42 -F43 B2A -F44 -F45 -F46 -F47 -F48 -F49KZS 30mA 16A -F50 -F51 -F52 -F53 C32A OGREVANJE STIKALIŠČE -S3 LAS25 D 25A, H T -K1 R V 25A 1.3 N ,74, PE TH tokokrog varovalka OGREVANJE STIKALIŠČE SEVALNIK 1 T-40 OGREVANJE STIKALIŠČE SEVALNIK 2 T-41 OGREVANJE STIKALIŠČE SEVALNIK 3 T-42 TERMOSTAT KRMILJE EL. RADIATOR 1 KOMANDRI PR. EL. RADIATOR 2 KOMANDNI PR. F40 F41 F42 F43 F44 F45 T-43 T-44 T-45 EL. RADIATOR 1 EL. RADIATOR 2 HODNIK STOPNIŠČE HODNIK STOPNIŠČE T-46 T-47 F46 F47 EL. RADIATOR WC T-48 F48 VTIČNICA BOJLER WC T-49 F49 VTIČNICI HODNIK STOPNIŠČE T-50 F50 VTIČNICA KLIMATSKA NAPRAVA T-51 F51 VTIČNICA TRANSFORMATORSKI PROSTOR T-52 F52 VTIČNO GNEZDO R-03 (stikališče) T-53 F53 moč vodniki 2400W 2400W 2400W 10W 2000W 2000W 2000W 2000W 700W 2000W 3000W 3000W 1500W 6000W FG70R 5x10mm²

20 +R-S TN-C-S V,,,,,, 1.5 -F54 C32A -F55 -F56 -F57 -F58 -F59 C20A -F60 -F61 -F62 -F63 -F64 -F65 -F66 -F N 76,77, ,83,84 85,86, PE tokokrog varovalka VTIČNO GNEZDO R-04 (stikališče) T-54 VTIČNICA 1 KOMANDNI PROSTOR T-55 VTIČNICA 2 KOMANDNI PROSTOR T-56 VTIČNICA 3 KOMANDNI PROSTOR T-57 EL. OMARA ZA PC IN DOSTOP EL. OMARA ZA OGREVANJE ŽLEBOV F54 F55 F56 F57 F58 F59 T-58 T-59 VTIČNICI PARAPET T-60 VTIČNICI PARAPET T-61 F60 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67 moč vodniki 6000W FG70R 5x10mm² 1500W 1500W 1500W 2000W NYM-J 5x2,5mm² 4000W NYM-J 5x4mm² 1500W 1500W

21 +R-S TN-C-S V,,,,,, -F68 -F69 -F70 -F71 -F72 C32A -F73 C32A -F74 -F75 -F76 -F77 -F78 -F79 -F80 96,97,98 99,100, ,105, ,108, ,111, N PE tokokrog varovalka PODSTREŠJE T-70 ZASILNA VTIČNO GNEZDO R-05 (podstrešje) PODSTREŠJE T-71 T-72 F68 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75 F76 F77 F78 F79 F80 moč 150W 50W 6000W vodniki FG70R 5x10mm²

22 +R-S (DC) +110V DC -110V DC -Q1 DC 20A 2p -F101 DC 6A 2p -F102 DC 6A 2p -F103 DC 6A 2p -F104 DC 6A 2p -F105 DC 6A 2p -F106 DC 6A 2p -F107 DC 6A 2p -F108 DC 6A 2p -F109 DC 6A 2p imp imp imp imp imp DOVOD IZ =NK+LR KLET (hodnik stopnišče) KLET (kabelski prostor) KLET (skladišče) RAZSV.PRITLIČJE (hodnik stopnišče) KOMANDNI PROSTOR STIKALIŠČE PODSTREŠJE tokokrog DC-1 DC-2 DC-3 DC-4 DC-5 DC-6 DC-7 varovalka F101 F102 F103 F104 F105 F106 F107 F108 F109 moč 150W 200W 100W 200W 300W 250W 150W vodniki NYM-J 2x6mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm² NYM-J 2x2,5mm²

23 VLC10 DC 2P VLC10 VLC10 DC 2P DC 2P Razdelilnik ima vgrajeno naslednjo opremo: -S1 REFLEKTORJI ZUNAJ -S2 REFLEKTORJI ZUNAJ -S3 OGREVANJE STIKALIŠČE -S0 GLAVNO STIKALO -H1 -H2 -H3 PRISOTNOST NAPETOSTI KABELSKI KANAL -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F20 -F21 -F22 -F23 -F49 -F69 -Q1 -F50 -F51 -F52 -F101 -F24 -F25 -F26 -F70 -F71 -F102 -F53 -F72 -F27 -F28 -F103 -F104 KABELSKI KANAL -F10 -F105 -F11 -F55 -F56 -F57 -F12 -F13 KABELSKI KANAL -F29 -F30 -F31 -F54 -F73 -F32 -F33 -F34 -F35 -F36 -F37 -F38 KABELSKI KANAL KABELSKI KANAL -F106 -F58 -F107 -F108 -F59 KABELSKI KANAL -F74 -F75 -F76 -F77 -F78 -F79 -F80 -F109 KABELSKI KANAL KABELSKI KANAL -F39 -F40 -F14 -F15 -F16 -F17 -F18 -F19 -F41 -F42 -F43 -F44 -F45 -F46 -F47 -F48 -F60 -F61 -F62 -F63 -F64 -F65 -F66 -F67 -F68 DC DC KABELSKI KANAL AC tokokrogi: glavno stikalo vgradno,, 63A, (primer tip LAS63 D, 63AETI) (1 kos) varovalčni ločilnik NH00, 160 A, (primer HVL EK 00 ETI, z varovalčnimi vložki 80A (1 kos) odvodnik prenapetosti razreda C (primer PROTEC C 40/320, 20kA, ) (3 kosi) varovalčno podnožje cevnih varovalk (primer EFD14, ETI ) z varovalčnimi vložki 2A, (3 kosi) signalna lučka 230V - LED, zelena (3 kosi) instalacijski odklopnik C 32A, (7 kosov) instalacijski odklopnik C 20A, (1 kos) instalacijski odklopnik C 16A, (7 kosov) instalacijski odklopnik C 16A, (26 kosov) instalacijski odklopnik C 10A, (23 kosov) instalacijski odklopnik B 6A, (14 kosov) instalacijski odklopnik B 2A, (1 kos) zaščitno stikalo KZS-2M C/16A, 30mA, 2p (1 kos) zaščitno stikalo KZS-2M C/10A, 30mA, 2p (1 kos) stikalo vgradno 230V, 16A,, (Schneider, Shrack...) (2 kosa) stikalo vgradno, 400V, 25A, (1 kos) kontaktor 25A, 400V, (Iskra R )(1 kos) napajalnik za el. pomik oken, MW V, AC, 0,88A (3 kosi) vrstne sponke 50mm² vrstne sponke 10mm² vrstne sponke 6mm² vrstne sponke 2,5mm² N - Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji (1 kos) PE - Cu zbiralnica s podpornimi izolatorji (1 kos) PVC kabelski kanali pripadajoče varovalne vložke, žične povezave in povezave iz profilnega bakra ter ostali drobni, pritrdilni in vezni material -X1 -FH1.2.3 KABELSKI KANAL NAPAJALNIKI ZA OKNA -K1 -FP F00 DC tokokrogi: instalacijski odklopnik C 20A, DC, 2p (1 kos) instalacijski odklopnik C 6A, DC, 2p (9 kosov) vrstne sponke 10mm² (2 kosa) vrstne sponke 6mm² (18 kosov) N PE RAZDELILNIK (+R-S) ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ OBJEKTA, v sestavi: omara dimenzij 800x2100x400 mm, z montažno ploščo in podstavkom (primer Schneider, Rital...), v barvi RAL 7035

24 +RO1-4 +RO1-4 TN-C-S,, V -F01 -F02 -F03 -F04 -F05 -F06 F01 F02 F03 F04 F05 F06 N PE VT1 VT2 VT3 VT3-4 VT5 VT3-6 DOVOD IZ GL. RAZD. +R-S VTIČNICA 1 1f VTIČNICA 2 1f VTIČNICA 3 1f VTIČNICA 4 3f VTIČNICA 5 1f VTIČNICA 6 3f VT1 VT2 VT3 T4-7 FG70R 5x10mm² 1500W 1500W 1500W 4500W 1500W 4500W tokokrog moč vodniki VT3-4 VT5 VT3-6