Z á p i s z jednání správní rady ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012"

Transkript

1 Z á p i s z jednání správní rady ze dne Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: Místo konání: Kancelář MAS Horní Pomoraví, Hlavní 137 Hanušovice Program: 1. Přehled činnosti 2011 souhrn pro Výroční zprávu 2. Plán akcí na rok Rozpočet 2011, rozpočet na rok 2012 přehled plánovaných příjmů a výdajů, vč. variant příspěvků od obcí 4. Personální změny ve vztahu k SPL 5. Schválení nových členů organizace 6. Informace o systému značení JESENÍKY originální produkt 7. Diskuse 1. Přehled činnosti Členové správní rady byli seznámeni s přehledem činnosti MAS v roce 2011 ve členění: A: Setkávání a prezentační aktivity MAS - jednání orgánů MAS - jednání pracovních skupin - akce MAS v roce 2011 a) prezentační kulturní, sportovní akce b) vzdělávací akce - značení místních produktů - projekty spolupráce - další aktivity v roce 2011 B: Administrace programu LEADER - přehled jednání a aktivit C: Projektová činnost - projekty LEADER - projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. - projekty pro členské subjekty z ostatních dotačních titulů Usnesení 1.1.1: Správní rada bere na vědomí přehled činností MAS v roce Usnesení 1.1.2: Hlasování: odsouhlasení uvedení činností MAS dle návrhu do výroční zprávy Správní rada souhlasí s uvedením činností MAS dle navrhovaného členění do výroční zprávy 1

2 2. Plán akcí na rok Členové správní rady byli seznámeni s plánem akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu Usnesení 2.1.: Správní rada bere na vědomí plán akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu 3. Rozpočet na rok 2011, Členové správní rady byli seznámeni s plněním rozpočtu roku 2011 jedná se o předběžný přehled. Přesná data budou předložena na dalším jednání správní rady po uzavření účetnictví za rok 2011 a podání daňového přiznání Usnesení 3.1.: Správní rada bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2011 dle předloženého návrhu 3.2. Informace o aktuálním financování MAS Správní rada byla seznámena se skutečností, že k byl předčasně splacen úvěr GE Money Bank v celkové výši ,- Kč, k datu podání žádosti o předčasné splacení zbývalo doplatit ,- Kč Na vypořádání tohoto úvěru byl využit Revolvingový úvěr, který umožňuje MAS Horní Pomoraví průběžně opakovaně čerpat úvěr ,- Kč na financování provozních potřeb. Poslední den, ke kterému musí být úvěr splacen je 19.září V cash-flow organizace chybí průběžně cca ,- Kč, což jsou výdaje jedné etapy financování provozních výdajů ze strany SZIF. V některých obdobích dochází ke zdvojnásobení této částky, díky zpožděnému proplacení etapy a zároveň čerpání výdajů z další etapy. K vyrovnávání těchto výkyvů byly již od roku 2009 využívány půjčky od fyzické osoby, tyto půjčky byly postupně spláceny a obnovovány v letech Poslední splátka a vyrovnání dluhu bylo provedeno dne Tyto půjčky byly poskytovány bezúročně, bezúplatně. Správní radě byl předložen přehled financí na účtech MAS (běžný, spořící, úvěrový) Usnesení 3.2.: Správní rada bere na vědomí informace o financování MAS Horní Pomoraví o.p.s Stanovení příspěvků obcí do rozpočtu MAS pro rok 2012 Správní rada byla seznámena s úhradou příspěvků obcí v roce 2011, kdy z celkového počtu 46 členských obcí zaplatilo členský příspěvek celkem 29 (tzn. 17 obcí nezaplatilo). Pozn. v roce 2010 platící 26, neplatící obce 20. Správní rada byla seznámena s návrhy na příspěvky členských obcí MAS. Správní radě byly předloženy 2 varianty: Varianta 1: 10,- Kč/obyv. za předpokladu, že příspěvek zaplatí všechny členské obce solidárně Varianta 2: 20,- Kč/obyv. za předpokladu, že příspěvek zaplatí obce dle vlastního zájmu 2

3 Pokud by příspěvek klesl na 10,- Kč/obyv. a nebyl solidárně poskytnut všemi obcemi, celkový příjem z členských příspěvků MAS by klesl cca o 50% na ,- Kč, což výrazně snižuje schopnost MAS dofinancovat/předfinancovat projekty z vlastních zdrojů. Varianta 3: J.Sobotík : 10,- Kč/ obyv. vyzvány všechny obce + pokud dostala obec nebo nezisková organizace na území toto obce dotaci z programu LEADER pak navýšení příspěvku pro obec na 20,- Kč/ obyv. Varianta 4: J.Karger: 10,- Kč/obyv. + výzva obcím, pokud uznají za vhodné, navýšení na částku 20,- Kč/obyv. Doplnění: F.Winter snaha o zavedení ročních příspěvků také pro neziskové organizace (např. 100,- Kč/ nezisková organizace) a podnikatele. V další diskusi byl vznesen požadavek na vytvoření škály příspěvků pro neziskové organizace s malým počtem členů, větším počtem členů, malé podnikatele, střední podnikatele, velké podnikatele Usnesení 3.3.: Správní rada prodiskutovala navržené varianty a pověřila zástupce Mikroregionu Zábřežsko Josefa Sobotíka projednat varianty a projednání principu solidarity na Radě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne O výsledku jednání budou členové správní rady informování prostřednictvím kanceláře MAS. Dále pak správní rada pověřila kancelář MAS nastavením návrhu příspěvků pro neziskové organizace a podnikatele, který bude předložen na následném jednání Valné hromady. 4. Personální změny 4.1. Členové správní rady byli seznámeni s pracovními úvazky a výší odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví za rok 2011 a pracovními úvazky a výší odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví na rok 2012 Usnesení 4.1.1: Správní rada bere na vědomí pracovní úvazky a výši odměn pracovníků MAS Horní Pomoraví za rok 2011 i na rok 2012 Usnesení : Správní radě byla předložena změna v úvazku pracovníků MAS Horního Pomoraví o.p.s. vůči projektu Spolupráce Jeseníky od produktů k zážitkům: - původní znění Koordinátor projektu 0,6 úvazku 12 měsíců Ing. Lenka Krobotová Účetní projektu 0,2 úvazku 12 měsíců Lenka Raušová - nové znění Koordinátor projektu 0,3 úvazku 12 měsíců Ing. Lenka Krobotová Koordinátor projektu 0,3 úvazku 12 měsíců Ing. Hana Olejníková Účetní projektu 0,2 úvazku 12 měsíců Lenka Raušová 3

4 Hlasování: odsouhlasení změn úvazků v rámci projektu Spolupráce: Jeseníky od produktů k zážitkům Správní rada souhlasí se změnou úvazků v rámci projektu Spolupráce Jeseníky od produktů k zážitkům v navrhovaném znění 5. Noví členové organizace 5.1. Správní radě byla předložen Partnerská smlouvy: - společnosti: Olwin sport s.r.o. ze Starého Města provozovatel lyžařského areálu - neziskové organizace: ST Hanušovice spolek stolního tenisu Hlasování: souhlas s přijetím nových členů Usnesení 5.1.: Správní rada souhlasí s přijetím nových členů MAS - společnosti Olwin sport s.r.o, Staré Město, IČ: ST Hanušovice, IČ: Informace o systému značení JESENÍKY originální produkt 6.1. Správní rada byla informována o aktivitách v rámci systému regionálního značení JESENÍKY originální produkt Krátce: 1. Značení produktů proběhly celkem 4 kola certifikace značku získalo celkem 36 výrobků 2. Značení služeb proběhla 1.certifikace služeb značku získala 2 ubytovací (a stravovací) zařízení 3. V roce 2011 probíhá projekt Spolupráce: Jeseníky od produktů k zážitkům, rozvoj systému rozšíření značení služeb, zavedení nového značení zážitků, přenos know-how na území slovenského partnera (zahrnuje několik prezentačních akcí) 4. V roce 2012 bude podána žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje (Významné projekty) na financování propagace systému a rozšíření nabídky především v informačních centrech na území Jeseníků Usnesení 6.1.: Správní rada bere na vědomí informace o aktivitách v rámci systému regionálního značení JESENÍKY originální produkt 4

5 6.2. Správní rada byla seznámena se složením certifikační komise pro značení služeb v systému JESENÍKY originální produkt ve složení: Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek Bohumila Tinzová Okresní archiv Jeseník Mária Kudelová Okresní vlastivědné muzeum Jakub Černoch CHKO Jeseníky Karel Hošek KÚ Olomouckého kraje Jan Závěšický SCR Jeseníky Jiří Mazák provozovatel Farma Morava Rudolf Gažar provozovatel Severomoravská chata Danuta Fiedlova provozovatel Lázně Karlova Studánka Michal Blaško Euroregion Praděd Oldřich Klát gastro odborník Hana Olejníková MAS Horní Pomoraví Radim Sršeň MAS Šumperský venkov Hlasování: souhlas se členy certifikační komise pro značení služeb v systému JESENÍKY originální produkt Usnesení 6.2.: Správní rada souhlasí se složením certifikační komise pro značení služeb v systému JESENÍKY originální produkt dle předloženého návrhu 6.3. Správní rada byla seznámena s žádostí o rozšíření systému značení JESENÍKY originální produkt na území turistické destinace JESENÍKY východ, předloženou zástupcem Michalem Blaškem. Jedná se o rozšíření území, na němž je značka užívána o oblast JESENÍKY východ úskalí: - nevyjasněnost působnosti značky (přesné katastry obcí) + návaznost na nově vznikající značku Opavsko - financování propagace ze zdrojů Olomouckého kraje Hlasování: souhlas rozšířením systému JESENÍKY originální produkt Usnesení 6.3.: Správní rada souhlasí se rozšířením systému JESENÍKY originální produkt na území turistické destinace JESENÍKY východ a pověřuje ředitelku MAS Horní Pomoraví o.p.s. k jednání se zainteresovanými subjekty. Výsledkem vyjednávání však nesmí být ztráta identity koordinátora. 5

6 7. Diskuse 7.1. Informace o snaze Národní sítě MAS ČR pokrýt tzv. bílá místa obce nezahrnuté do místních akčních skupin obec Bohutín + případné rozšíření MAS o obec Ostružná. F.Witner informoval o jednání na území Jesenicka, navrhl pozvání starostů na jednání Valné hromady MAS, případně dohodnout pozvání zástupců MAS Horní Pomoraví o.p.s. na jednání zastupitelstev do obcí. Zapsala: Ing. Anna Bartošová Schválil: Ing. František Winter 6

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2.

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. 1 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL... 4 3.3. ZAPOJENÍ

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3.

Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji. Hukvaldy 28. 3. Strategie řízení cestovního ruchu v MSK, Aktuální stav příprav Zákona o řízení v CR a jeho dopad na podporu činnosti DM v kraji Hukvaldy 28. 3. 2014 Hlavní témata prezentace 1. Zákon o řízení cestovního

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna 4 4.1. Orgány

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne: 26.4.2010 VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 0 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více