ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s."

Transkript

1 MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, Valeč IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006 ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu Valeč, Náměstí 119 Čas konání: 9:30 hod. Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) 2. Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka) 3. III. výzva schválení (Polák) 4. IV. výzva vyhlášení (Stoček) 5. SPL 2009 úpravy (Sušanka) 6. Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc) 7. Výroční zpráva 2008 (Husinecký) 8. Různé - Termín plenárního zasedání ( Lubenec) - Přijetí nových členů, členská základna + přihlášky (Kantová, Skloart Lubenec) - Návrh spolupráce (národní, mezinárodní) - SPL (školení, poradenství, facilitace) Stránka 1 z 6

2 č. 1 Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) Předseda SR a DR informoval o stavu kontroly účetnictví. resp. o předběžné dohodě s dodavatelem účetních služeb Ing. Pechovou a navrhovaném místě konání v sídle společnosti v nejbližším možném termínu. Více viz. bod 5. Podklady k projednávanému bodu (přílohy) Kopie zápisu z minulého jednání SR a DR ze dne Správní a dozorčí rada vzala na vědomí. č. 2 Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka) PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech nutnosti změn v dokumentu Statutu. Stručně referoval o faktické náplni změn a navrhl dobu pro prostudování členy SR a DR 10 dnů. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Navrhovaný text nového Statutu MAS Vladař o.p.s. Diskuse: Byl dán prostor pro případné okamžité připomínky. Ing. Vojta upozornil na faktický rozpor ve statutu Center regionálního rozvoje. Ředitel společnosti vzal připomínku na vědomí a bude zapracována v rámci dalšího připomínkování. Návrh předsedy DR na zrušení Finanční komise. Předseda SR se přidal s návrhem maximálního zjednodušení organizační struktury. Ředitel akceptoval a přislíbil zpracování do další verze statutu, která bude připomínkována PER ROLLAM. Statut již navrženými změnami z průběhu jednání je nedílnou součástí usnesení č. 2 a tohoto zápisu. SR vzala na vědomí. Stránka 2 z 6

3 č. 3 III. výzva schválení (Polák) převzal předseda VK Vojta a informoval SR a DR o výsledcích výběru. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Tabulka vybraných projektů. Návrhy: Předseda VK navrhl prvního náhradníka TJ Sokol Březno s navýšenou spoluúčastí, v případě že nebude souhlasit, navrhla doplnit výběr o projekty Žiželic a Toužimi (011 a 006). Jako náhradníky budou stanoveny dva projekty dle výsledku bodového hodnocení (první náhradník špýchar, druhý náhradník mikroregion Radonicko) Termín pro vyjádření TJ Sokol Březno byl stanoven na 10. června. Výběr III. výzvy byl jednohlasně schválen s ohledem na návrhy. TABULKA je nedílnou přílohou usnesení č. 3 a tohoto zápisu. č. 4 Pro Proti Zdržel se IV. výzva vyhlášení (Stoček) Pan Stoček informoval SR a DR o plánovaném termínu a odhadované výši prostředků pro IV. výzvu. Diskuse: V diskusi proběhla informace o důvodech změny Fichí vzhledem k nově vydaným pravidlům a nutnosti aplikace těchto pravidel pro IV. výzvu v roce Zároveň byl i sdělen plán a důvody pro změny SPL v návaznosti na zápis nového předsedy SR do obchodního rejstříku a změny členské základny. Více viz. bod č. 5. Termínová TABULKA je nedílnou součástí bodu 4 a tohoto zápisu. SR bere na vědomí. Stránka 3 z 6

4 č. 5 SPL 2009 úpravy (Sušanka) Ředitel PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech pro změny v SPL, vzhledem ke zkušenostem z dosavadního příjmu a zpracovávání projektů v rámci implementace místní rozvojové strategie. Ředitel informoval i o spolupráci s ostatními MAS na přípravě jejich SPL a o finančním přínosu pro MAS Vladař z této spolupráce. Dále ředitel informoval o připravovaných projektech spolupráce a jejich přínosu v rámci opatření IV.2.1. Návrhy: Ředitel navrhl projekt v rámci IV.2.1. na zpracování metodického softwaru pro projekty dle pravidel IV.1.2. a IV.2.1. Požádal SR o schválení tohoto projektu a změn v SPL, o nichž informoval. Materiály: Listy Vladaře č. 1 (SPL 2009) Studie modelového příkladu Mobilního vzdělávacího centra. SR jednohlasně schvaluje inovaci SPL. Plné znění inovace je součástí bodu č. 5 tohoto zápisu. Pro Proti Zdržel se č. 6 Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc) Pan Fronc a PhDr. Petr Sušanka informoval o stavu akce Živý venkov. PhDr. Petr Sušanka informoval o návrhu fotografické soutěže a následné uspořádání výstavy výsledků a požádal SR o schválení této soutěže. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Stav akce Živý venkov, tabulka a text. Návrh fotografické soutěže a honorování vítězů. Diskuse: Otázka formy prezentace v obcích. Stránka 4 z 6

5 Návrh: Schválení fotografické soutěže. Návrh na některé členy komise: Borecký, Nouzecká. Návrh na doplnění elektronické podoby v textu výzvy k soutěži. Sekretariát dostal za úkol zpracovat podrobný návrh fotografické soutěže včetně regulí a návrhu komise pro výběr vítězů. Tento návrh bude odeslán členům SR a DR ke schválení PER ROLLAM. č. 7 Výroční zpráva 2008 (Husinecký) Bod převzal ředitel PhDr. Petr Sušanka a informoval o obsahu výroční zprávy a jejích dalších úpravách. Informoval o předání předfinální verze týden před termínem konání plenárního zasedání. Diskuse: Byla kritizována příprava tohoto bodu. V podstatě byla předložena osnova. Návrhy: SR a DR musí být předloženo plné znění Výroční zprávy. Pak bude možno jednat, event. schválit PER ROLLAM. Byl schválen termín pro kontrolu účetnictví 2. až 5. června. Bude vyžadováno, aby si dodavatel účetních služeb Ing. Pechová vyčlenila čas v tomto termínu. SR vzala na vědomí termín předání předfinální verze výroční zprávy členům SR týden před termínem č. 8 Různé 1) Ing. Vojtou byla navržena změna formy předávání materiálů k jednání SR a DR jednotlivým členům SR a DR sekretariátem. 2) PhDr. Petr Sušanka informoval o možnosti čerpání dotačních prostředků formou spolupráce MAS v rámci opatření IV ) Termín plenárního zasedání. 4) Přijetí nových členů. Stránka 5 z 6

6 5) Mezinárodní spolupráce (Ředitel informoval o plánovaném projektu mobilního informačního centra) 6) SPL (školení, poradenství, facilitace) Ředitel informoval o potřebě školení žadatelů a hlavně manažerek mikroregionů v rámci rozšíření projektového portfolia a kvality zprostředkování informací žadatelů. 7) Dodatek k plenárnímu zasedání. 8) Nájem a energie v místě sídla společnosti MAS Vladař. Něco s kuchyňskou linkou. 9) Návrh nákupu fotoaparátu z důvodu monitorování realizace projektů apod. 1) SR a DR se ohledně materiálů pro jednání SR a DR usnesla, že sekretariát bude povinen materiály k bodům programu jednání rozeslat hotové spolu s pozvánkou na jednání. Je možno dodat další materiály přímo na jednání SR a DR, ale tyto musí projít schválením bodů programu jednání na začátku jednání. 2) Sekretariát MAS dostal za úkol zpracování informativního materiálu pro opatření IV.2.1. i se zahrnutím informací ze školení dne ) Termín byl schválen SR. 4) JOB ASISTENT s.r.o. a ExVA s.r.o. byly jednohlasně chváleny jako noví členové. 5) SR vzala informace na vědomí. 6) SR se usnesla na úkolu: Sekretariát zpracuje projekt na školení v rámci opatření III ) Dodat do pozvánky na plenární zasedání poznámku o předání plné moci v případě, že se člen nemůže zúčastnit. Člen, který je omluven z účasti na Plenárním zasedání, je požádán o kontaktování jiného člena pléna se žádostí, aby ho zastupoval. Člen, který se neúčastní, předá plnou moc členovi, který se pléna zúčastní. 8) SR schvaluje navýšení na základě doporučení kontroly provedené v místě společnosti DR. Pro Proti Zdržel se Zapsal: Martin Polák Stránka 6 z 6

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více