Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA"

Transkript

1 Vážení přátelé, v letošním roce si v odborné vojenské veřejnosti připomínáme devadesát let trvání služby, která přesahuje rámec vojenství a která je svým způsobem v armádě a společnosti jedinečnou. Jejím cílem není životy brát, ale životy chránit. Jejím cílem je postavit se hrozbám, které existují odnepaměti v různých formách lidské společnosti. Vojenská chemie, plynová služba a chemické vojsko byly systematicky naší společností vnímány s různou intenzitou. Od prvních krůčků v roce 1919 pod vlivem událostí první světové války až po současnost, kdy si plně uvědomujeme hrozbu zneužití moderních technologií. Těch devadesát let je ale především o lidech. Někteří se stali známými a významnými, daleko víc však bylo těch bezejmenných, kteří se podíleli na půdě vědy, výzkumu a vývoje na realizaci cílů pro splnění specifických úkolů chemického zabezpečení a ochrany vojsk. Promýšleli a ověřovali technologie pro detekci, ochranu a dekontaminaci s cílem efektivní eliminace následků po použití zbraní hromadného ničení a po úniku průmyslových toxických škodlivin. Realizovali požadavky na organizační struktury jednotlivých stupňů velení a řízení, výstavbu chemických jednotek a na jejich přípravu a výcvik. Na světové úrovni předávali zkušenosti coby pedagogičtí pracovníci v systému vojenského školství. Pracovali na prevenci, legislativě a dokumentech, které byly těžce prosazovány a které postavily použití jaderných, chemických a biologických zbraní mimo zákon v mnoha zemích. Těm mnoha, dnes již anonymním, patří poděkování a hold nás všech současně činných chemických odborníků. Bez jejich práce bychom nemohli rozvíjet schopnosti dnešního chemického vojska, které bylo využito a hlavně je využíváno v posledních letech, jak v mnoha zahraničních operacích a pozicích v mezinárodních štábech a organizacích, tak při pomoci v rámci integrovaného záchranného systému na národní úrovni. Uplynulých devadesát let chemického vojska je pro nás současníky zavazující. Věřím, že společně udržíme standard našich předchůdců a budeme pokračovat v rozvoji chemického vojska na všech úrovních s cílem být připraveni odolávat hrozbám a chránit lidské životy. V Liberci dne 11. září 2009 Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA 1

2 HISTORIE CHEMICKÉHO VOJSKA Minulá staletí a chemie Chemické zbraně jsou staré téměř jako lidstvo samo. Ve snaze zvrátit vývoj války nebo bitvy byly ve více či méně primitivní podobě používány již od pravěku. Prvním předznamenáním takových zbraní byl otrávený šíp. Písemný doklad o použití mnohem sofistikovanějších chemických zbraní nalézáme např. u řeckého historika Thúkýdida při jeho líčení peloponéské války. Sparťané použili proti Athéňanům již v pátém století před n. l. zapálené hranice, na které naházeli síru a smolu. Kromě rozpoutání požárů tak dosáhli při využití příznivého větru šíření kysličníku siřičitého do řad nepřátel. V sedmém až desátém století odrazili obyvatelé Konstantinopole několik útoků z moře za pomoci lodí vybavených vrhači řeckého ohně, které zdokonalil syrský stavitel Kallinikos. Hořící tekutina, kterou tvořila směs ledku, síry, antimonitu, pryskyřice egyptského fíkovníku hašeného vápna a tekutého asfaltu, byla na nepřátelské lodě vrhána pomocí praků. Středověk přinesl chemické zbraně daleko primitivnější. Příkladem může být neúspěšné obléhání hradu Karlštejn husitskými vojsky v roce Pomocí praků byl za hradby přemístěn obsah pražských žump, který měl způsobit rozšíření nakažlivých nemocí mezi posádkou hradu. Ke kýženému dobytí hradu to však nevedlo. Snaha o sestrojení co nejničivější zbraně a pokusy se střelami vyvíjejícím dusivé plyny pak procházejí lidskými dějinami následujících pět století. Nebývalý rozvoj jejich použití ale přichází až ve dvacátém století a zejména v průběhu první světové války. Průkopníkem se v této oblasti stalo především Německo. Již v roce 1909 bylo na manévrech využito plamenometů, které Němci poprvé nasadili proti Francouzům 25. února 1915 v lese Malancourt. K nasazení chemických zbraní vedla snaha o prolomení fronty, což se za použití tradičních bojových prostředků nedařilo. Po nepříliš úspěšných pokusech s dělostřeleckými granáty obsahujícími slzotvornou látku xylylbromid přišel 22. duben Na 6 km dlouhém úseku fronty nedaleko belgického města Ypres uskutečnili Němci první potvrzený vlnový útok chlorem, když jej z ocelových lahví vypustili celkem 180 tun. Následkem útoku zemřelo až spojeneckých vojáků. Toto datum je tak považováno za zrození chemické války. Kromě vlnových útoků byly bojové plyny používány především v podobě chemické dělostřelecké munice. V únoru 1916 nasadila francouzská armáda u Verdunu nové dělostřelecké granáty plněné směsí fosgenu a chloridu ciničitého. Používání chemické munice se v průběhu války stále zvyšovalo. 13. července 1917 použili Němci ve Flandrech poprvé dichlorethylsulfid známý dodnes jako yperit. Na konci 1. světové války představovaly plynové granáty 30% celkové spotřeby dělostřelecké munice. 2

3 Rakouští vojáci v německých Rahmenmaske z roku Česká družina v Rusku používala v roce 1916 jednoduché protiplynové chrániče z několika mulových vrstev i nové masky Zelinského-Kummantovy. 3

4 Českoslovenští legionáři v zákopech u Zborova v červnu 1917 v ruských Zelinského-Kummantových maskách. Příslušníci 35. pluku italských legií při cvičení v roce 1918 v primitivních ochranných kuklách. 4

5 Počátky československé plynové služby S bojovými chemickými látkami se záhy setkali i naši vojáci bojující jak v československých legiích tak v řadách rakousko-uherské armády. V říjnu 1918 vznikla Československá republika a ochrana proti bojovým chemickým látkám se stala záhy po vzniku nového státu jednou z významných otázek řešených v rámci budování jeho branné moci. Vzhledem ke zkušenostem z použití bojových chemických látek na bojištích první světové války se stalo životně důležitým především urychlené řešení materiální situace v oblasti ochranných prostředků. Pro tyto účely byl v září 1919 nařízením Hlavního štábu čs. branné moci zřízen Referát pro plynovou službu. Tímto okamžikem byl před devadesáti lety položen základ pozdějšímu rozvoji chemického vojska. Jedním z mezníků výstavby československého chemického vojska se stal Ústav pro plynovou službu zřízený v roce 1921 v Olomouci. V roce 1925 došlo k jeho přejmenování na Vojenský chemický ústav. Působil jako ústřední chemická zbrojnice i výcvikové a školící středisko. Již v roce 1921 se v Ústavu pro plynovou službu podařilo schválit prototyp československé ochranné masky vycházející konstrukčně z francouzského typu ARS. Do výzbroje byl první typ československé vojenské ochranné masky zaveden v roce První chemickou jednotkou se v roce 1935 stal 401. dělostřelecký oddíl v Olomouci. Jeho úkolem bylo odmořování, zamořování, zadýmování a používání otravných látek pomocí plynometů. Slovo dělostřelecký bylo v názvu oddílu uvedeno z důvodů utajení. V roce 1936 měl československý průmysl roční kapacitu přes ochranných masek a filtrů. V roce 1937 byla v Žilině dostavěna vojenská továrna produkující mj. fosgen a yperit. Českoslovenští vojáci s ochr. maskami vz. 35 v roce

6 Druhá světová válka V letech druhé světové války se českoslovenští vojáci účastnili bojů na všech frontách a součástí jejich činnosti byla rovněž ochrana proti možnému použití bojových chemických látek. K události, jež předznamenala další vývoj zbraní hromadného ničení, ale došlo až v samém závěru druhé světové války. V srpnu 1945 svrhly bombardéry letectva Spojených států amerických na japonská města Hirošimu a Nagasaki jaderné pumy. K fašistické koncepci vedení chemické války patřila i fyzická likvidace válečných zajatců, antifašistů, Židů, Slováků a dalších nečistých ras. V koncentračním táboře Lublin vyzkoušeli usmrcování oxidem uhelnatým vyráběným jako výfukový plyn spalovacích motorů, oběti uzavírali na korbě nákladních vozidel, do kterých byl výfuk od motoru zaveden. V koncentračním táboře Lublin pak byl poprvé zaveden systém falešných sprch, spojených s potrubím s vývodem dieselového agregátu. V Osvětimi byla roku 1941 vyzkoušena nová metoda s použitím cyklonu B (Zyklon B), která dalece překonala použití výfukových plynů. Cyklon B byl původně vysoce účinný prostředek k hubení hmyzu a hlodavců. Českoslovenští vojáci používali ve Velké Británii zpočátku ochranné masky General Service Respirator Mk. IV s celogumovou lícnicí potaženou trikotem. 6

7 Novějším typem byla ochranná maska General Service Respirator Mk. V s černou celogumovou lícnicí. Vznik československého chemického vojska Již v květnu 1945 byla zřízena Skupina zvláštních bojových prostředků u 1. oddělení hlavního štábu, současně obnovil svou činnost i Vojenský chemický ústav. Velitel ZBP, pplk.gšt. Oskar Schreiber navrhl v srpnu 1945 zřízení chemického vojska jako samostatného druhu vojska. Tato myšlenka byla ale realizována až dekretem prezidenta republiky ze dne 27. září Přesně třicet let po historické události, jíž bylo zřízení Referátu pro plynovou službu, tak českoslovenští chemici vstoupili do další etapy svého vývoje. Hlavní 7

8 součásti chemického vojska tvořily chemické prapory 101 v Jaroměři a 103 v Šafárikově. Dne 1. listopadu 1952 byl v Liberci zřízen 105. plamenometný prapor. Od roku 1952 byla rovněž věnována pozornost radiologické ochraně. Koncepce činnosti chemického vojska vycházela od druhé poloviny padesátých let z nutnosti předpokládat masové použití zbraní hromadného ničení. V říjnu 1957 byla zřízena 1. brigáda chemické ochrany se sídlem v Trutnově (součástí byl i v roce 1958 reorganizovaný 105. prapor chemické ochrany v Liberci a v říjnu 1960 zřízený 98. prapor pro odmořování terénu v Liberci). V roce 1968 byl v Liberci ustaven 105. pluk chemické ochrany. Dne 1. září 1977 byla v Liberci zřízena 102. brigáda chemické ochrany. Přímo v Liberci byl kromě velitelství a štábu dislokován 51. prapor chemické ochrany a 61. prapor odmořování v terénu a 103. prapor chemické ochrany. Chemické vojsko po roce 1989 Po listopadu 1989 pokračuje chemické vojsko ve své činnosti, která v letech vyvrcholila účastí československého protichemické jednotky ve válce v Perském zálivu. Českoslovenští chemici si zde získali nebývalý respekt zahraničních partnerů i domácí veřejnosti. Rozdělením České republiky v roce 1993 skončila etapa společné činnosti českých a slovenských chemiků. Reprezentantem chemického vojska v ČR se pak v Liberci stala Výcviková a mobilizační základna chemického vojska. Díky řadě úspěchů na mezinárodním poli se po vstupu České republiky do NATO stala součástí sil okamžité reakce NATO i 9. rota chemické ochrany, která vznikla v roce 1999 v Liberci a stala se první plně profesionální jednotkou Armády České republiky. Dne 1. července 2005 vznikla 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany sídlící v Liberci. Jedná se o jediný specializovaný svazek Armády České republiky určený pro řešení úkolů chemického zabezpečení jednotek AČR a odstraňování následků po použití zbraní hromadného ničení. Chemické jednotky se zúčastnily nejen operací POUŠTNÍ BOUŘE a TRVALÁ SVOBODA, které probíhaly a stále trvají na územích Saúdské Arábie, Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu, ale rovněž aliančních a koaličních operací v Bosně a Hercegovině a Kosovu. Nasazeny byly také při ochraně olympijských her v Řecku a Summitu NATO v Turecku. Na tradice vytvářené od roku 1919 armádními chemiky v meziválečném období navazuje i naše současné chemické vojsko. Tak jako byli naši předkové připraveni položit své životy při obraně vlasti v roce 1938 a řada z nich dostála své přísaze i v bojích druhé světové války, nasazují i dnešní příslušníci chemického vojska své životy v mírových misích i v operacích proti mezinárodnímu terorismu, jejichž cílem je uchování demokracie vydobyté v krvavých bojích obou světových válek. major Mgr. Michal Burian Vojenský historický ústav 8

9 9

10 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY Odborným orgánem pro operační a bojové použití chemického vojska a při plnění úkolů chemického zabezpečení AČR je Oddělení chemického vojska a OPZHN, v čele s náčelníkem chemického vojska. Toto oddělení je součástí Odboru pozemních sil (OPozS) Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO (SRDS-OS) na Generálním štábu AČR. Oddělení se podílí na stanovování zásad a norem bojové přípravy jednotek a útvarů chemického vojska a jednotek a útvarů v rámci ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN). Koordinuje přípravu velitelů, štábů a vojsk k řešení úkolů OPZHN podle ambic a tendencí ČR v problematice ochrany proti účinkům toxických a radioaktivních látek. Náčelníkem oddělenínáčelníkem chemického vojska AČR je plukovník Karel Huleja. Struktura řídících orgánů se v průběhu let několikrát změnila. Do roku 1989 byla součástí velitelství vojenských okruhů správa chemického vojska, v jehož čele stál náčelník chemického vojska. Náčelníkovi chemického vojska Západního vojenského okruhu byl podřízen největší útvar chemického vojska brigáda chemické ochrany. Velitelství vojenských okruhů byla v roce 1990 zrušena a nahrazena Vojenskými velitelstvími ZÁPAD (Tábor), STŘED (Olomouc) a VÝCHOD (Trenčín). Po rozdělení Československa se v roce 1994 tato velitelství přeměnila na 1. armádní sbor (Tábor) a 2. armádní sbor (Olomouc). Sborová organizace byla počínaje dnem 1. října 1997 nahrazena Velitelstvím pozemního vojska v Olomouci a Velitelstvím vojska územní obrany v Táboře. Další reorganizací prošlo velitelství k 1. lednu 2000, kdy vzniká v Olomouci Velitelství pozemních sil. V r dochází ke sloučení s 1. mechanizovanou divizí (Brno) a je vytvořeno Velitelství pozemních sil/1. mechanizovaná divize. V návazném reorganizačním kroku dochází ke sloučení Velitelství pozemních sil/1. mechanizovaná divize s Velitelstvím vzdušných sil/2. smíšené letecké divize a 5. velitelstvím specializovaných sil (Stará Boleslav) a dnem 1. prosince 2003 je vytvořeno Velitelství společných sil v Olomouci. Organizační struktura i celkové počty důstojníků a praporčíků specialistů chemického vojska v rámci velitelství v Olomouci se vzhledem k celkovým reorganizačním krokům v AČR v průběhu let značně lišila. Od Skupiny chemického vojska, přes Odbor specializovaných sil až po současné Oddělení chemického vojska v rámci Oddělení bojové přípravy PozS (J-7). Náčelníkem oddělení CHV je podplukovník Milan Ilčík. Součástí jednotlivých velitelství v Olomouci bylo i radiační středisko. V letech pod označením 2. radiační středisko (Olomouc) a dále v letech jako 1. středisko monitorování radiační a chemické situace (Olomouc). Po reorganizaci v roce 2003 se jeho část včlenila pod názvem Skupina výstrahy a varování ZHN (Sk VV ZHN) do Oddělení chemického vojska Velitelství společných sil a je jeho součástí dodnes. 10

11 31. BRIGÁDA RADIAČNÍ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany (31. brchbo) vznikla 1. července 2005 v Liberci. Součástí brigády je Velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC, 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany, 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany a 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení se sídlem v Hostivici-Břve. Brigáda je jediný specializovaný svazek Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení. Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek a varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku průmyslových škodlivin. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu, terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. Výcvik jednotek 31. brchbo, dekontaminace techniky. Síly rychlé reakce (NRF) Její síly a prostředky jsou začleněny do úkolového uskupení Sil rychlé reakce NRF (Nato Response Force). V roce 2004 a 2007 se Česká republika stala tzv. Lead Nation, vedoucím státem v budování a velení mnohonárodnímu praporu radiační, chemické a biologické ochrany. Prapor vznikl na základě 11

12 politicko-vojenského rozhodnutí vlády České republiky a řídících struktur NATO jako jedna z reakcí na změny v bezpečnostním prostředí, zejména zvýšené nebezpečí použití zbraní hromadného ničení. Prapor měl nepřetržitou půlroční pohotovost k plnění úkolů kdekoliv na světě, a to do 5 dnů od aktivačního rozkazu Vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR). Od roku 2003 brigáda pravidelně vyčleňuje chemické odřady v síle do stupně rota do sestavy jednotek NRF. Cvičení jednotek NRF, dekontaminace. Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC) Příslušníci brigády působí také ve Spojeneckém sboru rychlé reakce ARRC (Allied Rapid Reaction Corps). V roce 2008 vzniklo česko-britské velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC (ARRC CBRN Def Bde HQ) v Liberci. ARRC je mnohonárodním sborem pod britským velením s velitelstvím dislokovaným v Rheindahlenu (SRN). V roce 2006 podepsali Náčelníci Generálních štábů Armády ČR a Velké Británie dohodu o přičlenění velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany ke sboru ARRC. Příslušníci velitelství vzešli z 31. brchbo a budou pro případ nasazení doplňováni příslušníky štábu 31. brchbo. Úkolem velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC je připravovat se k nasazení v operacích jako součást sil ARRC, sjednotit koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) v rámci sboru, velet přiděleným jednotkám v operaci a koordinovat činnost jednotek OPZHN jednotlivých divizí sboru ARRC. 12

13 Velitel ARRC generál Shirreff navštívil libereckou posádku. Integrovaný záchranný systém ČR Síly a prostředky vyčleňuje brigáda i ve prospěch integrovaného záchranného systému v případě jaderných havárií (konkrétně se jedná o jadernou elektrárnu Temelín a jadernou elektrárnu Dukovany) a provozních havárií spojených s únikem toxických látek. V roce 1997 zasahovali vojáci při odstraňování následků povodní na severní Moravě, byli povoláni k záchranným pracím do povodněmi zničeného státního podniku Ostramo v Ostravě. V roce 2002 likvidovali následky povodní v Praze a ve středních Čechách a pomáhali při obnově provozu Spolany Neratovice. Na základě požadavků starostů obcí Chvaletice a Libčany byli v roce 2006 chemici povoláni k nelegálním skládkám toxických odpadů, aby identifikovali neznámé chemické sloučeniny a pomohli při jejich likvidaci. Brigáda také spolupracuje se Státním úřadem radiační ochrany (SÚRO), Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími orgány státní správy i samosprávy. Nasazení v zahraničních misích Liberečtí chemici se v letech zúčastnili války v Perském zálivu, v letech pracovali v několika misích OSN (UNPROFOR, UNTAG, ANAVEM, UNOVOZ), na území bývalé Jugoslávie pomáhali 13

14 v českých jednotkách mnohonárodních kontingentů UNPROFOR, IFOR, SFOR, SFOR II a KFOR. Operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) V letech působili vojáci v operaci Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) na území Kuvajtu a Iráku. První kontingent byl tvořen příslušníky 9. roty chemické ochrany sil okamžité reakce (9. rcho SOR) doplněný zdravotnickými a logistickými jednotkami. Následující kontingent byl vytvořen na bázi 4. roty chemické ochrany doplněné specialisty liberecké posádky. Bezprostředně před zahájením válečných operací počátkem roku 2003, byl druhý kontingent posílen znovu příslušníky 9. rcho SOR a posléze i chemickou jednotkou Armády Slovenské republiky. Na území Kuvajtu tak vznikl 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany, který dne 11. února 2003 obdržel bojový prapor prezidenta republiky. Oba kontingenty byly součástí účelového uskupení vojsk CJTF-CM (Combined Joint Task Force Consequence Management) určeného k odstraňování následků použití ZHN nebo následků spojených s únikem toxických, radioaktivních či biologických látek. Operace TRVALÁ SVOBODA, prověřování obsahu nalezeného barelu. Mise ISAF KAIA V letech vojáci působili v misi ISAF (International Security Assistance Force) KAIA (Kabul International Airport) v Afghánistánu. Příslušníci mise plnili vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení ve 14

15 prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tzn. vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek a dále odběr vzorků a jejich analýzu. Mise ISAF KAIA, odběr vzorků. Mise ISAF, Uruzgán, osobní prohlídka před vstupem na základnu. Mise ISAF PRT V rámci mise ISAF PRT (Provincial Reconstruction Team) v roce 2006 ve Feyzabádu v afghánské provincii Badachšán působili vojáci společně s příslušníky 601. skupiny speciálních sil na německo-česko-dánské vojenské základně, která se podílela na zlepšení bezpečnostní situace a rozvoji provincie. V roce 2008 byli příslušníci brigády nasazeni v misi ISAF v afghánské provincii Uruzgán, kde prováděli hlídkovou a strážní činnost ve prospěch nizozemské vojenské základny. Základna byla součástí provinčního rekonstrukčního týmu, který se podílel na rozvoji provincie. Protože Uruzgán patřil mezi jednu z nejnebezpečnějších provincií, museli vojáci projít speciálním dvouměsíčním výcvikem, kde se připravovali na ochranu před raketovými a minometnými útoky. 15

16 Mise ISAF PRT Feyzabád. Zabezpečení významných mezinárodních událostí Své zkušenosti uplatnili chemici i při zabezpečení dalších významných mezinárodních událostí, jako zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000, Summitu NATO v Praze v roce 2002, XXXVIII. letních olympijských her a XII. paralympijských her v Aténách (Řecko) v roce 2004, Summitu NATO v Istanbulu (Turecko) v roce 2004, Summitu NATO v Rize (Lotyšsko) v roce 2006, společného Summitu NATO, Latinské Ameriky a EU v Limě (Peru) v roce 2008 a společného Summitu NATO, EU a USA v Praze v roce ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM1 1 Pozn.: Jedněmi z našich prvních chemických důstojníků byli Josef Souček a později popravený Heliodor Píka. V hodnosti podporučíka působil v roce 1918 Heliodor Píka jako plukovní lékárník a plynový důstojník 21. čs. střeleckého pluku ve Francii. S touto jednotkou se také účastnil bojů na frontě v Alsasku, Champagni a Argonech. Později mimo jiné vyučoval protichemickou přípravu. Akademici na něho vzpomínali takto: Jednu noc jsme strávili v plynové komoře s nasazenými maskami při rozsvícené žárovce. Bylo zaplynováno dráždivým plynem, každou půlhodinu nás služba kontrolovala, zda dýcháme. Druhý den jsme byli jako po opici, někteří opruzení od masky. Josef Souček absolvoval kurz plynové služby v Československu, jako příslušník čs. zahraniční armády absolvoval kurz ve velké Británii, dále kurz 16

17 Budování chemického vojska vyžadovalo zajištění přípravy chemických specialistů a výcviku chemických jednotek. Díky první světové válce bylo mezi lety více než vzdělávání prioritnější soustředit porůznu umístěný materiál, jeho roztřídění, přezkoušení a výběr pro výcvikové účely. Jako prvořadé tedy byly řešeny úkoly materiálně technického rázu. Krátce před druhou světovou válkou, tedy v letech , byl již výcvik jednotnější. Byly vydávány předpisy pro výcvik chemických specialistů, pro výcvik asanačních hlídek a vydány návody pro používání některých druhů materiálu. Rozšířily se úkoly chemického učiliště v počtu pořádaných kurzů a zlepšila se podstatně učebně materiální základna. Prohloubil se výcvik vojsk v ochraně proti BCHL (bojové chemické látky). Výcvik byl zaměřen na ochranu i na aktivní použití BCHL. Kromě výchovy plynových důstojníků a přípravy důstojníků zbraní a služeb připravovalo učiliště osoby i pro jednotky stráže obrany státu, pohraniční jednotky a osádky pohraničních opevnění. V roce 1938 byl plynový kurz organizován taktéž u 2. horského pěšího pluku v Ružomberku. Od roku 1944 byl výcvik prováděn dle směrnic 1. čs. samostatné obrněné brigády, čj dův. 3 odděl. z Úkolem bylo vycvičit každého příslušníka brigády v základních tématech plynového výcviku. Bylo nutné probrat celkem 12 témat, při praktickém výcviku nesměl počet cvičících u jednoho instruktora přesahovat 16 osob. Vykonání zkoušky se zapisovalo do osobního průkazu. Na podzim 1945 v Olomouci obnovilo funkci chemické učiliště, později v roce 1951 přemístěné do Červené Vody. První dvouletí absolventi vyli vyřazeni v roce 1957, kdy se učiliště přesunulo do Litoměřic. Zde se na nově pojmenovaném Ženijně-technickém učilišti vyučovala chemická specializace. Učiliště se v roce 1958 dále stěhovalo do Bratislavy, roku 1968 do Valašského Meziříčí a v roce 1983 do Žiliny, kde působilo jako Vojenská střední odborná škola chemické technologie. Od roku 1948 probíhala příprava pro vyšší funkce na katedře chemického vojska Vojenské akademie v Praze a na chemické fakultě Vojenské technické akademie v Brně, založené v roce 1951, později známé pod názvem Vojenská akademie Antonína Zápotockého. Při svém vzniku měla fakulta osm kateder, mezi jinými katedru taktiky chemického vojska, katedru fyzikální a analytické chemie a katedru protichemické ochrany. Postupem doby se počet a charakter kateder často měnil, v roce 1967 například vedl katedru chemických a jaderných zbraní K-211 plukovník docent Ivan Tomeček, který chemické války pro důstojníky hlavního štábu. Počátkem 40. let byl jmenován plynovým důstojníkem československé samostatné brigády. Později byl přidělen k technickému zpravodajství a podílel se převážně na vyslýchání německých zajatců, kteří pracovali na vývoji látek do chemických zbraní. Podílel se také na výcviku našich jednotek, jež získané informace o zbraních později použili proti Němcům samotným. 17

18 spolu s plukovníkem profesorem Jiřím Matouškem napsal dodnes i v zahraničí citovanou knihu Analýza bojových otravných látek. V šedesátých letech pobývala skupina československých vojenských chemických odborníků z Vojenské akademie v rámci zahraniční pomoci v Egyptě, kde přednášela o ochraně proti zbraním hromadného ničení. V roce 1972 zahájily činnost dvě chemické katedry na Vojenské vysoké škole ve Vyškově, a to katedra taktiky a bojového použití chemického vojska a katedra všeobecné a speciální chemie. Někteří vybraní důstojníci byli vysíláni ke studiu na Vojenské akademii chemické ochrany K. J. Vorošilova v Moskvě. Lékařské aspekty chemických a biologických zbraní se od roku 1951 přednášely na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové, která v letech 1958 až 1988 působila pod názvem Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP. Koncem šedesátých let začalo chemické vojsko budovat novou výcvikovou základnu, která zahrnovala i komplex středních chemických cvičišť pro výcvik s otravnými látkami. Tato výcviková zařízení vznikla v Milovicích, Tisé, Dobré Vodě, Činově, Zadním Mostku a Zemianských Kostolanech. Nedílnou součástí přípravy vojáků v tehdejší základní službě byla výuka na vojenských katedrách (VK) vysokých škol. Hlavním posláním VK byla příprava záložního důstojnického sboru. I když byly zrušeny v roce 1990, patří neodmyslitelně do historie chemického vojska, které odpovídalo za tři katedry: za jednu u Českého vysokého učení technického v Praze, která připravovala převážně studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a po jedné u Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Pardubicích. Katedry připravovaly studenty pro výkon důstojnických funkcí velitelů chemických čet a důstojníků radiačních středisek. Po absolvování roční základní služby odcházeli absolventi vojenských kateder vysokých škol do zálohy v důstojnických hodnostech. Na absolventy, jak se jim zkráceně říkalo, velmi rádi vzpomínají u 6. střediska monitorování radiační a chemické situace. Většina z nich měla dobré matematické vzdělání a uměla programovat, což u střediska výrazně přispělo k rozvoji využití výpočetní techniky. Řada z nich se osvědčila i ve velitelských funkcích u rot a praporů chemické ochrany. Už několik dní po skončení druhé světové války obnovil svou činnost Vojenský technický ústav v Olomouci a navázal spolupráci s tradičními vědeckými a vývojovými instituty. Jednou z prvních forem spolupráce bylo studium vlastností a účinků německých nervově paralytických látek na katedře organické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Koncem padesátých let došlo k reorganizaci Vojenského technického ústavu a na jeho bázi vzniklo v Brně Výzkumné a zkušební středisko 070 (VZS 070). Do roku 1963 mu velel major Ing. Alois Vaškovský a potom dlouhou dobu plukovník profesor Jiří Matoušek. V sedmdesátých letech bylo středisko VZS 070 vyňato z podřízenosti Správy chemického vojska a dále působilo samostatně jako 18

19 Vojenský výzkumný ústav VVÚ 070. Za dobu své činnosti ústav přispíval významnou měrou k poznání chemických a fyzikálních vlastností otravných látek zavedených v americké armádě. Na chemickém výzkumu a vývoji se podílely i katedry Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy ve Vyškově, Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové a Výzkumný ústav civilní obrany v Pardubicích. Všechna tato zařízená vydávala pravidelně vlastní sborníky, ve kterých publikovala výsledky své práce. Zejména v osmdesátých letech vypracovala skupina odborníků katedry všeobecné a speciální chemie ve Vyškově pod vedením podplukovníka profesora Emila Halámka celý soubor nových analytických metod stanovení nejdůležitějších otravných látek na bázi extrakční spektrofotometrie. Tyto práce byly publikovány i ve světových odborných časopisech. Z civilních, především pražských institucí, lze jmenovat Ústav makromolekulární chemie Akademie věd, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Vysokou školu chemickotechnologickou, Výzkumný ústav vzduchotechniky, nebo v Gottwaldově (dnešní Zlín) Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie. Po vytvoření Varšavské smlouvy byl výzkum a vývoj v oblasti chemické a biologické války do jisté míry koordinován. Rovněž při Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) se vytvořila chemická skupina, která řešila otázky spojené s obranných průmyslem. 19

20 ÚSTAV OPZHN UNIVERZITY OBRANY Historie chemických kateder Ústav OPZHN Univerzity obrany ve své pedagogické a vědecké působnosti navázal na bohatou a dlouhou historii přípravy velitelů, specialistů a odborníků chemického vojska ve Vyškově, kterou lze vysledovat zpětně až do roku V tomto roce byla prezidentem republiky zřízena Velitelskoorganizátorská fakulta, jako součást brněnské Vojenské akademie Antonína Zápotockého. Součástí fakulty byla i Katedra chemie a OPZHN. V roce 1971 byla na škole zahájena výuka v Dvouleté důstojnické škole (DDŠ), kterou zabezpečovaly i skupiny Katedry chemie a ochrany proti ZHN. V roce 1972 byla na základě reorganizace vojenského školství na tehdejší VVŠ PV OJ ve Vyškově založena Katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství (K-9), přičemž skupina taktiky chemického vojska a OPZHN se stala základem Katedry taktiky a bojového použití chemického vojska (K-8). Katedry převzaly vysokoškolskou přípravu specialistů chemického vojska a navázaly tak na vojensko-chemickou specializaci Vojenské akademie v Brně, která tam probíhala od roku Odborná kontinuita přípravy vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oboru vojenská chemie byla zabezpečena vedle převzetí a přepracování učební dokumentace dosavadního pětiletého studia i příchodem řady zkušených pedagogů z Vojenské akademie v Brně. Vlastní výuka probíhala současně s budováním učební a výcvikové základny v improvizovaných podmínkách původní zástavby areálu dřívějšího Vyššího učiliště později VVU OJ a posléze první fakulty Vojenské akademie v Brně. Katedra byla dislokována ve staré zástavbě kasáren, během krátké doby však byly vybudovány chemické laboratoře a rozvody plynu, posluchárna pro chemiky, knihovna a centrální vytápění. Byla připravována výuka nových chemických předmětů a zabezpečováno materiálně technické vybavení katedry chemikáliemi, laboratorním sklem a později i knihami a časopisy z VAAZ Brno. Katedra se podílela i na výuce chemie u nechemických oborů a u DDŠ. Začátkem roku 1980 byla katedra přestěhována do nových budov s prostornými a moderními učebnami a laboratořemi. V rámci realizace změn v organizaci VVŠ PV v roce 1979 byly zřízeny fakulty a součástí fakulty druhů vojsk se staly katedra taktiky a bojového použití chemického vojska (K-22, NK plk. Ing. Tomáš Dvořák) a katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství (K-23, NK plk. prof. Ing. František Přikryl, CSc.), které realizovaly vysokoškolskou výuku vojenskochemického směru. 20

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI Autoři: plk. doc. Ing. ZDENĚK SKALIČAN, CSc., pplk. doc. Ing. STANISLAV FLORUS, CSc. Ústav OPZHN Univerzity

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012

rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 4. brigáda rychlého ho nasazení STRAKONICE 2012 Obsah Úvod Organizační struktura Úkoly 4.brn Zahraniční kurzy Účast v zahraničních misích Vybraná výzbroj a technika Úvod 4.brn časová osa zahájení výstavby

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v systému řešení událostí s nebezpečnými látkami

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v systému řešení událostí s nebezpečnými látkami Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v systému řešení událostí s nebezpečnými látkami ředitel: MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D. 1 Současnost Zřizovatelem SÚJCHBO, v.v.i. je Státní úřad

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. PO- 1532 /IZS-2004 Praha 11.května 2004 Počet listů: 1 Přílohy:

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007

III. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y PRAHA 2007 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y III. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2007 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ..................................................... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...........................................

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky

Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky t. Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze dne 2010 k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU

OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU OBRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI NATO A EU MINISTERSTVO OBRANY ČR ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) Organizace Severoatlantické smlouvy sehrává zásadní roli při

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení BÚU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p. Legislativní rámec založení VTÚ,s.p. Usnesení vlády České republiky č. 456 ze dne 19. června 2012 Rozhodnutí ministra obrany čj. 452-1/2012-2697

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Bojová a mobilizační pohotovost jednotek, útvarů a svazků dělostřelectva AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Marek Bach (UČO 182443) Michaela Jakubcová (UČO 170012) Jiří Hejtmánek (UČO 180355) Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu

Krizové řízení. Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Krizové řízení Použití AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru na území státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

XIII. Vojenská hodnost kapitán

XIII. Vojenská hodnost kapitán V. Platné znění částí XIII. XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, s vyznačením navrhovaných změn XIII. Vojenská hodnost kapitán a) komplexní

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost

SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY AČR současný stav a budoucnost Pek M., Píša L., Krupka R. Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Systém biologické ochrany Vychází z Doktríny Armády České republiky Ochrana proti

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily

Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily Mechanizované vojsko Jednotky, útvary a svazky mechanizovaného vojska plnily v uplynulých pěti letech celou řadu složitých a náročných úkolů, počínaje výcvikem (účast na celé řadě mezinárodních cvičení,

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY NĚKTERÉ ASPEKTY SPECIALIZACE V OZBROJENÝCH SILÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Plk. gšt. Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc., doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc.

Více

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY

NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY NÁHLED DO VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIA NA FAKULTĚ VOJENSKÉHO LEADERSHIPU, UNIVERZITY OBRANY PREVIEW TO EDUCATION AND STUDIES AT THE FACULTY OF MILITARY LEADERSHIP, THE UNIVERSITY OF DEFENCE PhDr. Radek Mitášek

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FAKULTY VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ na rok 2016 Brno 2016 Úvod Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,

Více

Historie civilní ochrany, terminologický rámec /Systém ochrany obyvatelstva/

Historie civilní ochrany, terminologický rámec /Systém ochrany obyvatelstva/ Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.fbi.vsb.cz Historie civilní ochrany, terminologický rámec /Systém ochrany obyvatelstva/ doc. Ing. David Řehák, Ph.D.

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více