Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA"

Transkript

1 Vážení přátelé, v letošním roce si v odborné vojenské veřejnosti připomínáme devadesát let trvání služby, která přesahuje rámec vojenství a která je svým způsobem v armádě a společnosti jedinečnou. Jejím cílem není životy brát, ale životy chránit. Jejím cílem je postavit se hrozbám, které existují odnepaměti v různých formách lidské společnosti. Vojenská chemie, plynová služba a chemické vojsko byly systematicky naší společností vnímány s různou intenzitou. Od prvních krůčků v roce 1919 pod vlivem událostí první světové války až po současnost, kdy si plně uvědomujeme hrozbu zneužití moderních technologií. Těch devadesát let je ale především o lidech. Někteří se stali známými a významnými, daleko víc však bylo těch bezejmenných, kteří se podíleli na půdě vědy, výzkumu a vývoje na realizaci cílů pro splnění specifických úkolů chemického zabezpečení a ochrany vojsk. Promýšleli a ověřovali technologie pro detekci, ochranu a dekontaminaci s cílem efektivní eliminace následků po použití zbraní hromadného ničení a po úniku průmyslových toxických škodlivin. Realizovali požadavky na organizační struktury jednotlivých stupňů velení a řízení, výstavbu chemických jednotek a na jejich přípravu a výcvik. Na světové úrovni předávali zkušenosti coby pedagogičtí pracovníci v systému vojenského školství. Pracovali na prevenci, legislativě a dokumentech, které byly těžce prosazovány a které postavily použití jaderných, chemických a biologických zbraní mimo zákon v mnoha zemích. Těm mnoha, dnes již anonymním, patří poděkování a hold nás všech současně činných chemických odborníků. Bez jejich práce bychom nemohli rozvíjet schopnosti dnešního chemického vojska, které bylo využito a hlavně je využíváno v posledních letech, jak v mnoha zahraničních operacích a pozicích v mezinárodních štábech a organizacích, tak při pomoci v rámci integrovaného záchranného systému na národní úrovni. Uplynulých devadesát let chemického vojska je pro nás současníky zavazující. Věřím, že společně udržíme standard našich předchůdců a budeme pokračovat v rozvoji chemického vojska na všech úrovních s cílem být připraveni odolávat hrozbám a chránit lidské životy. V Liberci dne 11. září 2009 Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA 1

2 HISTORIE CHEMICKÉHO VOJSKA Minulá staletí a chemie Chemické zbraně jsou staré téměř jako lidstvo samo. Ve snaze zvrátit vývoj války nebo bitvy byly ve více či méně primitivní podobě používány již od pravěku. Prvním předznamenáním takových zbraní byl otrávený šíp. Písemný doklad o použití mnohem sofistikovanějších chemických zbraní nalézáme např. u řeckého historika Thúkýdida při jeho líčení peloponéské války. Sparťané použili proti Athéňanům již v pátém století před n. l. zapálené hranice, na které naházeli síru a smolu. Kromě rozpoutání požárů tak dosáhli při využití příznivého větru šíření kysličníku siřičitého do řad nepřátel. V sedmém až desátém století odrazili obyvatelé Konstantinopole několik útoků z moře za pomoci lodí vybavených vrhači řeckého ohně, které zdokonalil syrský stavitel Kallinikos. Hořící tekutina, kterou tvořila směs ledku, síry, antimonitu, pryskyřice egyptského fíkovníku hašeného vápna a tekutého asfaltu, byla na nepřátelské lodě vrhána pomocí praků. Středověk přinesl chemické zbraně daleko primitivnější. Příkladem může být neúspěšné obléhání hradu Karlštejn husitskými vojsky v roce Pomocí praků byl za hradby přemístěn obsah pražských žump, který měl způsobit rozšíření nakažlivých nemocí mezi posádkou hradu. Ke kýženému dobytí hradu to však nevedlo. Snaha o sestrojení co nejničivější zbraně a pokusy se střelami vyvíjejícím dusivé plyny pak procházejí lidskými dějinami následujících pět století. Nebývalý rozvoj jejich použití ale přichází až ve dvacátém století a zejména v průběhu první světové války. Průkopníkem se v této oblasti stalo především Německo. Již v roce 1909 bylo na manévrech využito plamenometů, které Němci poprvé nasadili proti Francouzům 25. února 1915 v lese Malancourt. K nasazení chemických zbraní vedla snaha o prolomení fronty, což se za použití tradičních bojových prostředků nedařilo. Po nepříliš úspěšných pokusech s dělostřeleckými granáty obsahujícími slzotvornou látku xylylbromid přišel 22. duben Na 6 km dlouhém úseku fronty nedaleko belgického města Ypres uskutečnili Němci první potvrzený vlnový útok chlorem, když jej z ocelových lahví vypustili celkem 180 tun. Následkem útoku zemřelo až spojeneckých vojáků. Toto datum je tak považováno za zrození chemické války. Kromě vlnových útoků byly bojové plyny používány především v podobě chemické dělostřelecké munice. V únoru 1916 nasadila francouzská armáda u Verdunu nové dělostřelecké granáty plněné směsí fosgenu a chloridu ciničitého. Používání chemické munice se v průběhu války stále zvyšovalo. 13. července 1917 použili Němci ve Flandrech poprvé dichlorethylsulfid známý dodnes jako yperit. Na konci 1. světové války představovaly plynové granáty 30% celkové spotřeby dělostřelecké munice. 2

3 Rakouští vojáci v německých Rahmenmaske z roku Česká družina v Rusku používala v roce 1916 jednoduché protiplynové chrániče z několika mulových vrstev i nové masky Zelinského-Kummantovy. 3

4 Českoslovenští legionáři v zákopech u Zborova v červnu 1917 v ruských Zelinského-Kummantových maskách. Příslušníci 35. pluku italských legií při cvičení v roce 1918 v primitivních ochranných kuklách. 4

5 Počátky československé plynové služby S bojovými chemickými látkami se záhy setkali i naši vojáci bojující jak v československých legiích tak v řadách rakousko-uherské armády. V říjnu 1918 vznikla Československá republika a ochrana proti bojovým chemickým látkám se stala záhy po vzniku nového státu jednou z významných otázek řešených v rámci budování jeho branné moci. Vzhledem ke zkušenostem z použití bojových chemických látek na bojištích první světové války se stalo životně důležitým především urychlené řešení materiální situace v oblasti ochranných prostředků. Pro tyto účely byl v září 1919 nařízením Hlavního štábu čs. branné moci zřízen Referát pro plynovou službu. Tímto okamžikem byl před devadesáti lety položen základ pozdějšímu rozvoji chemického vojska. Jedním z mezníků výstavby československého chemického vojska se stal Ústav pro plynovou službu zřízený v roce 1921 v Olomouci. V roce 1925 došlo k jeho přejmenování na Vojenský chemický ústav. Působil jako ústřední chemická zbrojnice i výcvikové a školící středisko. Již v roce 1921 se v Ústavu pro plynovou službu podařilo schválit prototyp československé ochranné masky vycházející konstrukčně z francouzského typu ARS. Do výzbroje byl první typ československé vojenské ochranné masky zaveden v roce První chemickou jednotkou se v roce 1935 stal 401. dělostřelecký oddíl v Olomouci. Jeho úkolem bylo odmořování, zamořování, zadýmování a používání otravných látek pomocí plynometů. Slovo dělostřelecký bylo v názvu oddílu uvedeno z důvodů utajení. V roce 1936 měl československý průmysl roční kapacitu přes ochranných masek a filtrů. V roce 1937 byla v Žilině dostavěna vojenská továrna produkující mj. fosgen a yperit. Českoslovenští vojáci s ochr. maskami vz. 35 v roce

6 Druhá světová válka V letech druhé světové války se českoslovenští vojáci účastnili bojů na všech frontách a součástí jejich činnosti byla rovněž ochrana proti možnému použití bojových chemických látek. K události, jež předznamenala další vývoj zbraní hromadného ničení, ale došlo až v samém závěru druhé světové války. V srpnu 1945 svrhly bombardéry letectva Spojených států amerických na japonská města Hirošimu a Nagasaki jaderné pumy. K fašistické koncepci vedení chemické války patřila i fyzická likvidace válečných zajatců, antifašistů, Židů, Slováků a dalších nečistých ras. V koncentračním táboře Lublin vyzkoušeli usmrcování oxidem uhelnatým vyráběným jako výfukový plyn spalovacích motorů, oběti uzavírali na korbě nákladních vozidel, do kterých byl výfuk od motoru zaveden. V koncentračním táboře Lublin pak byl poprvé zaveden systém falešných sprch, spojených s potrubím s vývodem dieselového agregátu. V Osvětimi byla roku 1941 vyzkoušena nová metoda s použitím cyklonu B (Zyklon B), která dalece překonala použití výfukových plynů. Cyklon B byl původně vysoce účinný prostředek k hubení hmyzu a hlodavců. Českoslovenští vojáci používali ve Velké Británii zpočátku ochranné masky General Service Respirator Mk. IV s celogumovou lícnicí potaženou trikotem. 6

7 Novějším typem byla ochranná maska General Service Respirator Mk. V s černou celogumovou lícnicí. Vznik československého chemického vojska Již v květnu 1945 byla zřízena Skupina zvláštních bojových prostředků u 1. oddělení hlavního štábu, současně obnovil svou činnost i Vojenský chemický ústav. Velitel ZBP, pplk.gšt. Oskar Schreiber navrhl v srpnu 1945 zřízení chemického vojska jako samostatného druhu vojska. Tato myšlenka byla ale realizována až dekretem prezidenta republiky ze dne 27. září Přesně třicet let po historické události, jíž bylo zřízení Referátu pro plynovou službu, tak českoslovenští chemici vstoupili do další etapy svého vývoje. Hlavní 7

8 součásti chemického vojska tvořily chemické prapory 101 v Jaroměři a 103 v Šafárikově. Dne 1. listopadu 1952 byl v Liberci zřízen 105. plamenometný prapor. Od roku 1952 byla rovněž věnována pozornost radiologické ochraně. Koncepce činnosti chemického vojska vycházela od druhé poloviny padesátých let z nutnosti předpokládat masové použití zbraní hromadného ničení. V říjnu 1957 byla zřízena 1. brigáda chemické ochrany se sídlem v Trutnově (součástí byl i v roce 1958 reorganizovaný 105. prapor chemické ochrany v Liberci a v říjnu 1960 zřízený 98. prapor pro odmořování terénu v Liberci). V roce 1968 byl v Liberci ustaven 105. pluk chemické ochrany. Dne 1. září 1977 byla v Liberci zřízena 102. brigáda chemické ochrany. Přímo v Liberci byl kromě velitelství a štábu dislokován 51. prapor chemické ochrany a 61. prapor odmořování v terénu a 103. prapor chemické ochrany. Chemické vojsko po roce 1989 Po listopadu 1989 pokračuje chemické vojsko ve své činnosti, která v letech vyvrcholila účastí československého protichemické jednotky ve válce v Perském zálivu. Českoslovenští chemici si zde získali nebývalý respekt zahraničních partnerů i domácí veřejnosti. Rozdělením České republiky v roce 1993 skončila etapa společné činnosti českých a slovenských chemiků. Reprezentantem chemického vojska v ČR se pak v Liberci stala Výcviková a mobilizační základna chemického vojska. Díky řadě úspěchů na mezinárodním poli se po vstupu České republiky do NATO stala součástí sil okamžité reakce NATO i 9. rota chemické ochrany, která vznikla v roce 1999 v Liberci a stala se první plně profesionální jednotkou Armády České republiky. Dne 1. července 2005 vznikla 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany sídlící v Liberci. Jedná se o jediný specializovaný svazek Armády České republiky určený pro řešení úkolů chemického zabezpečení jednotek AČR a odstraňování následků po použití zbraní hromadného ničení. Chemické jednotky se zúčastnily nejen operací POUŠTNÍ BOUŘE a TRVALÁ SVOBODA, které probíhaly a stále trvají na územích Saúdské Arábie, Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu, ale rovněž aliančních a koaličních operací v Bosně a Hercegovině a Kosovu. Nasazeny byly také při ochraně olympijských her v Řecku a Summitu NATO v Turecku. Na tradice vytvářené od roku 1919 armádními chemiky v meziválečném období navazuje i naše současné chemické vojsko. Tak jako byli naši předkové připraveni položit své životy při obraně vlasti v roce 1938 a řada z nich dostála své přísaze i v bojích druhé světové války, nasazují i dnešní příslušníci chemického vojska své životy v mírových misích i v operacích proti mezinárodnímu terorismu, jejichž cílem je uchování demokracie vydobyté v krvavých bojích obou světových válek. major Mgr. Michal Burian Vojenský historický ústav 8

9 9

10 ŘÍDÍCÍ ORGÁNY Odborným orgánem pro operační a bojové použití chemického vojska a při plnění úkolů chemického zabezpečení AČR je Oddělení chemického vojska a OPZHN, v čele s náčelníkem chemického vojska. Toto oddělení je součástí Odboru pozemních sil (OPozS) Sekce rozvoje druhů sil operační sekce MO (SRDS-OS) na Generálním štábu AČR. Oddělení se podílí na stanovování zásad a norem bojové přípravy jednotek a útvarů chemického vojska a jednotek a útvarů v rámci ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN). Koordinuje přípravu velitelů, štábů a vojsk k řešení úkolů OPZHN podle ambic a tendencí ČR v problematice ochrany proti účinkům toxických a radioaktivních látek. Náčelníkem oddělenínáčelníkem chemického vojska AČR je plukovník Karel Huleja. Struktura řídících orgánů se v průběhu let několikrát změnila. Do roku 1989 byla součástí velitelství vojenských okruhů správa chemického vojska, v jehož čele stál náčelník chemického vojska. Náčelníkovi chemického vojska Západního vojenského okruhu byl podřízen největší útvar chemického vojska brigáda chemické ochrany. Velitelství vojenských okruhů byla v roce 1990 zrušena a nahrazena Vojenskými velitelstvími ZÁPAD (Tábor), STŘED (Olomouc) a VÝCHOD (Trenčín). Po rozdělení Československa se v roce 1994 tato velitelství přeměnila na 1. armádní sbor (Tábor) a 2. armádní sbor (Olomouc). Sborová organizace byla počínaje dnem 1. října 1997 nahrazena Velitelstvím pozemního vojska v Olomouci a Velitelstvím vojska územní obrany v Táboře. Další reorganizací prošlo velitelství k 1. lednu 2000, kdy vzniká v Olomouci Velitelství pozemních sil. V r dochází ke sloučení s 1. mechanizovanou divizí (Brno) a je vytvořeno Velitelství pozemních sil/1. mechanizovaná divize. V návazném reorganizačním kroku dochází ke sloučení Velitelství pozemních sil/1. mechanizovaná divize s Velitelstvím vzdušných sil/2. smíšené letecké divize a 5. velitelstvím specializovaných sil (Stará Boleslav) a dnem 1. prosince 2003 je vytvořeno Velitelství společných sil v Olomouci. Organizační struktura i celkové počty důstojníků a praporčíků specialistů chemického vojska v rámci velitelství v Olomouci se vzhledem k celkovým reorganizačním krokům v AČR v průběhu let značně lišila. Od Skupiny chemického vojska, přes Odbor specializovaných sil až po současné Oddělení chemického vojska v rámci Oddělení bojové přípravy PozS (J-7). Náčelníkem oddělení CHV je podplukovník Milan Ilčík. Součástí jednotlivých velitelství v Olomouci bylo i radiační středisko. V letech pod označením 2. radiační středisko (Olomouc) a dále v letech jako 1. středisko monitorování radiační a chemické situace (Olomouc). Po reorganizaci v roce 2003 se jeho část včlenila pod názvem Skupina výstrahy a varování ZHN (Sk VV ZHN) do Oddělení chemického vojska Velitelství společných sil a je jeho součástí dodnes. 10

11 31. BRIGÁDA RADIAČNÍ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ OCHRANY 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany (31. brchbo) vznikla 1. července 2005 v Liberci. Součástí brigády je Velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC, 311. prapor radiační, chemické a biologické ochrany, 312. prapor radiační, chemické a biologické ochrany a 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení se sídlem v Hostivici-Břve. Brigáda je jediný specializovaný svazek Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení. Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek a varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku průmyslových škodlivin. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu, terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. Výcvik jednotek 31. brchbo, dekontaminace techniky. Síly rychlé reakce (NRF) Její síly a prostředky jsou začleněny do úkolového uskupení Sil rychlé reakce NRF (Nato Response Force). V roce 2004 a 2007 se Česká republika stala tzv. Lead Nation, vedoucím státem v budování a velení mnohonárodnímu praporu radiační, chemické a biologické ochrany. Prapor vznikl na základě 11

12 politicko-vojenského rozhodnutí vlády České republiky a řídících struktur NATO jako jedna z reakcí na změny v bezpečnostním prostředí, zejména zvýšené nebezpečí použití zbraní hromadného ničení. Prapor měl nepřetržitou půlroční pohotovost k plnění úkolů kdekoliv na světě, a to do 5 dnů od aktivačního rozkazu Vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR). Od roku 2003 brigáda pravidelně vyčleňuje chemické odřady v síle do stupně rota do sestavy jednotek NRF. Cvičení jednotek NRF, dekontaminace. Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC) Příslušníci brigády působí také ve Spojeneckém sboru rychlé reakce ARRC (Allied Rapid Reaction Corps). V roce 2008 vzniklo česko-britské velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC (ARRC CBRN Def Bde HQ) v Liberci. ARRC je mnohonárodním sborem pod britským velením s velitelstvím dislokovaným v Rheindahlenu (SRN). V roce 2006 podepsali Náčelníci Generálních štábů Armády ČR a Velké Británie dohodu o přičlenění velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany ke sboru ARRC. Příslušníci velitelství vzešli z 31. brchbo a budou pro případ nasazení doplňováni příslušníky štábu 31. brchbo. Úkolem velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC je připravovat se k nasazení v operacích jako součást sil ARRC, sjednotit koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN) v rámci sboru, velet přiděleným jednotkám v operaci a koordinovat činnost jednotek OPZHN jednotlivých divizí sboru ARRC. 12

13 Velitel ARRC generál Shirreff navštívil libereckou posádku. Integrovaný záchranný systém ČR Síly a prostředky vyčleňuje brigáda i ve prospěch integrovaného záchranného systému v případě jaderných havárií (konkrétně se jedná o jadernou elektrárnu Temelín a jadernou elektrárnu Dukovany) a provozních havárií spojených s únikem toxických látek. V roce 1997 zasahovali vojáci při odstraňování následků povodní na severní Moravě, byli povoláni k záchranným pracím do povodněmi zničeného státního podniku Ostramo v Ostravě. V roce 2002 likvidovali následky povodní v Praze a ve středních Čechách a pomáhali při obnově provozu Spolany Neratovice. Na základě požadavků starostů obcí Chvaletice a Libčany byli v roce 2006 chemici povoláni k nelegálním skládkám toxických odpadů, aby identifikovali neznámé chemické sloučeniny a pomohli při jejich likvidaci. Brigáda také spolupracuje se Státním úřadem radiační ochrany (SÚRO), Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími orgány státní správy i samosprávy. Nasazení v zahraničních misích Liberečtí chemici se v letech zúčastnili války v Perském zálivu, v letech pracovali v několika misích OSN (UNPROFOR, UNTAG, ANAVEM, UNOVOZ), na území bývalé Jugoslávie pomáhali 13

14 v českých jednotkách mnohonárodních kontingentů UNPROFOR, IFOR, SFOR, SFOR II a KFOR. Operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) V letech působili vojáci v operaci Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) na území Kuvajtu a Iráku. První kontingent byl tvořen příslušníky 9. roty chemické ochrany sil okamžité reakce (9. rcho SOR) doplněný zdravotnickými a logistickými jednotkami. Následující kontingent byl vytvořen na bázi 4. roty chemické ochrany doplněné specialisty liberecké posádky. Bezprostředně před zahájením válečných operací počátkem roku 2003, byl druhý kontingent posílen znovu příslušníky 9. rcho SOR a posléze i chemickou jednotkou Armády Slovenské republiky. Na území Kuvajtu tak vznikl 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany, který dne 11. února 2003 obdržel bojový prapor prezidenta republiky. Oba kontingenty byly součástí účelového uskupení vojsk CJTF-CM (Combined Joint Task Force Consequence Management) určeného k odstraňování následků použití ZHN nebo následků spojených s únikem toxických, radioaktivních či biologických látek. Operace TRVALÁ SVOBODA, prověřování obsahu nalezeného barelu. Mise ISAF KAIA V letech vojáci působili v misi ISAF (International Security Assistance Force) KAIA (Kabul International Airport) v Afghánistánu. Příslušníci mise plnili vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení ve 14

15 prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tzn. vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek a dále odběr vzorků a jejich analýzu. Mise ISAF KAIA, odběr vzorků. Mise ISAF, Uruzgán, osobní prohlídka před vstupem na základnu. Mise ISAF PRT V rámci mise ISAF PRT (Provincial Reconstruction Team) v roce 2006 ve Feyzabádu v afghánské provincii Badachšán působili vojáci společně s příslušníky 601. skupiny speciálních sil na německo-česko-dánské vojenské základně, která se podílela na zlepšení bezpečnostní situace a rozvoji provincie. V roce 2008 byli příslušníci brigády nasazeni v misi ISAF v afghánské provincii Uruzgán, kde prováděli hlídkovou a strážní činnost ve prospěch nizozemské vojenské základny. Základna byla součástí provinčního rekonstrukčního týmu, který se podílel na rozvoji provincie. Protože Uruzgán patřil mezi jednu z nejnebezpečnějších provincií, museli vojáci projít speciálním dvouměsíčním výcvikem, kde se připravovali na ochranu před raketovými a minometnými útoky. 15

16 Mise ISAF PRT Feyzabád. Zabezpečení významných mezinárodních událostí Své zkušenosti uplatnili chemici i při zabezpečení dalších významných mezinárodních událostí, jako zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000, Summitu NATO v Praze v roce 2002, XXXVIII. letních olympijských her a XII. paralympijských her v Aténách (Řecko) v roce 2004, Summitu NATO v Istanbulu (Turecko) v roce 2004, Summitu NATO v Rize (Lotyšsko) v roce 2006, společného Summitu NATO, Latinské Ameriky a EU v Limě (Peru) v roce 2008 a společného Summitu NATO, EU a USA v Praze v roce ŠKOLSTVÍ, VĚDA A VÝZKUM1 1 Pozn.: Jedněmi z našich prvních chemických důstojníků byli Josef Souček a později popravený Heliodor Píka. V hodnosti podporučíka působil v roce 1918 Heliodor Píka jako plukovní lékárník a plynový důstojník 21. čs. střeleckého pluku ve Francii. S touto jednotkou se také účastnil bojů na frontě v Alsasku, Champagni a Argonech. Později mimo jiné vyučoval protichemickou přípravu. Akademici na něho vzpomínali takto: Jednu noc jsme strávili v plynové komoře s nasazenými maskami při rozsvícené žárovce. Bylo zaplynováno dráždivým plynem, každou půlhodinu nás služba kontrolovala, zda dýcháme. Druhý den jsme byli jako po opici, někteří opruzení od masky. Josef Souček absolvoval kurz plynové služby v Československu, jako příslušník čs. zahraniční armády absolvoval kurz ve velké Británii, dále kurz 16

17 Budování chemického vojska vyžadovalo zajištění přípravy chemických specialistů a výcviku chemických jednotek. Díky první světové válce bylo mezi lety více než vzdělávání prioritnější soustředit porůznu umístěný materiál, jeho roztřídění, přezkoušení a výběr pro výcvikové účely. Jako prvořadé tedy byly řešeny úkoly materiálně technického rázu. Krátce před druhou světovou válkou, tedy v letech , byl již výcvik jednotnější. Byly vydávány předpisy pro výcvik chemických specialistů, pro výcvik asanačních hlídek a vydány návody pro používání některých druhů materiálu. Rozšířily se úkoly chemického učiliště v počtu pořádaných kurzů a zlepšila se podstatně učebně materiální základna. Prohloubil se výcvik vojsk v ochraně proti BCHL (bojové chemické látky). Výcvik byl zaměřen na ochranu i na aktivní použití BCHL. Kromě výchovy plynových důstojníků a přípravy důstojníků zbraní a služeb připravovalo učiliště osoby i pro jednotky stráže obrany státu, pohraniční jednotky a osádky pohraničních opevnění. V roce 1938 byl plynový kurz organizován taktéž u 2. horského pěšího pluku v Ružomberku. Od roku 1944 byl výcvik prováděn dle směrnic 1. čs. samostatné obrněné brigády, čj dův. 3 odděl. z Úkolem bylo vycvičit každého příslušníka brigády v základních tématech plynového výcviku. Bylo nutné probrat celkem 12 témat, při praktickém výcviku nesměl počet cvičících u jednoho instruktora přesahovat 16 osob. Vykonání zkoušky se zapisovalo do osobního průkazu. Na podzim 1945 v Olomouci obnovilo funkci chemické učiliště, později v roce 1951 přemístěné do Červené Vody. První dvouletí absolventi vyli vyřazeni v roce 1957, kdy se učiliště přesunulo do Litoměřic. Zde se na nově pojmenovaném Ženijně-technickém učilišti vyučovala chemická specializace. Učiliště se v roce 1958 dále stěhovalo do Bratislavy, roku 1968 do Valašského Meziříčí a v roce 1983 do Žiliny, kde působilo jako Vojenská střední odborná škola chemické technologie. Od roku 1948 probíhala příprava pro vyšší funkce na katedře chemického vojska Vojenské akademie v Praze a na chemické fakultě Vojenské technické akademie v Brně, založené v roce 1951, později známé pod názvem Vojenská akademie Antonína Zápotockého. Při svém vzniku měla fakulta osm kateder, mezi jinými katedru taktiky chemického vojska, katedru fyzikální a analytické chemie a katedru protichemické ochrany. Postupem doby se počet a charakter kateder často měnil, v roce 1967 například vedl katedru chemických a jaderných zbraní K-211 plukovník docent Ivan Tomeček, který chemické války pro důstojníky hlavního štábu. Počátkem 40. let byl jmenován plynovým důstojníkem československé samostatné brigády. Později byl přidělen k technickému zpravodajství a podílel se převážně na vyslýchání německých zajatců, kteří pracovali na vývoji látek do chemických zbraní. Podílel se také na výcviku našich jednotek, jež získané informace o zbraních později použili proti Němcům samotným. 17

18 spolu s plukovníkem profesorem Jiřím Matouškem napsal dodnes i v zahraničí citovanou knihu Analýza bojových otravných látek. V šedesátých letech pobývala skupina československých vojenských chemických odborníků z Vojenské akademie v rámci zahraniční pomoci v Egyptě, kde přednášela o ochraně proti zbraním hromadného ničení. V roce 1972 zahájily činnost dvě chemické katedry na Vojenské vysoké škole ve Vyškově, a to katedra taktiky a bojového použití chemického vojska a katedra všeobecné a speciální chemie. Někteří vybraní důstojníci byli vysíláni ke studiu na Vojenské akademii chemické ochrany K. J. Vorošilova v Moskvě. Lékařské aspekty chemických a biologických zbraní se od roku 1951 přednášely na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové, která v letech 1958 až 1988 působila pod názvem Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP. Koncem šedesátých let začalo chemické vojsko budovat novou výcvikovou základnu, která zahrnovala i komplex středních chemických cvičišť pro výcvik s otravnými látkami. Tato výcviková zařízení vznikla v Milovicích, Tisé, Dobré Vodě, Činově, Zadním Mostku a Zemianských Kostolanech. Nedílnou součástí přípravy vojáků v tehdejší základní službě byla výuka na vojenských katedrách (VK) vysokých škol. Hlavním posláním VK byla příprava záložního důstojnického sboru. I když byly zrušeny v roce 1990, patří neodmyslitelně do historie chemického vojska, které odpovídalo za tři katedry: za jednu u Českého vysokého učení technického v Praze, která připravovala převážně studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a po jedné u Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Pardubicích. Katedry připravovaly studenty pro výkon důstojnických funkcí velitelů chemických čet a důstojníků radiačních středisek. Po absolvování roční základní služby odcházeli absolventi vojenských kateder vysokých škol do zálohy v důstojnických hodnostech. Na absolventy, jak se jim zkráceně říkalo, velmi rádi vzpomínají u 6. střediska monitorování radiační a chemické situace. Většina z nich měla dobré matematické vzdělání a uměla programovat, což u střediska výrazně přispělo k rozvoji využití výpočetní techniky. Řada z nich se osvědčila i ve velitelských funkcích u rot a praporů chemické ochrany. Už několik dní po skončení druhé světové války obnovil svou činnost Vojenský technický ústav v Olomouci a navázal spolupráci s tradičními vědeckými a vývojovými instituty. Jednou z prvních forem spolupráce bylo studium vlastností a účinků německých nervově paralytických látek na katedře organické technologie Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Koncem padesátých let došlo k reorganizaci Vojenského technického ústavu a na jeho bázi vzniklo v Brně Výzkumné a zkušební středisko 070 (VZS 070). Do roku 1963 mu velel major Ing. Alois Vaškovský a potom dlouhou dobu plukovník profesor Jiří Matoušek. V sedmdesátých letech bylo středisko VZS 070 vyňato z podřízenosti Správy chemického vojska a dále působilo samostatně jako 18

19 Vojenský výzkumný ústav VVÚ 070. Za dobu své činnosti ústav přispíval významnou měrou k poznání chemických a fyzikálních vlastností otravných látek zavedených v americké armádě. Na chemickém výzkumu a vývoji se podílely i katedry Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy ve Vyškově, Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové a Výzkumný ústav civilní obrany v Pardubicích. Všechna tato zařízená vydávala pravidelně vlastní sborníky, ve kterých publikovala výsledky své práce. Zejména v osmdesátých letech vypracovala skupina odborníků katedry všeobecné a speciální chemie ve Vyškově pod vedením podplukovníka profesora Emila Halámka celý soubor nových analytických metod stanovení nejdůležitějších otravných látek na bázi extrakční spektrofotometrie. Tyto práce byly publikovány i ve světových odborných časopisech. Z civilních, především pražských institucí, lze jmenovat Ústav makromolekulární chemie Akademie věd, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Vysokou školu chemickotechnologickou, Výzkumný ústav vzduchotechniky, nebo v Gottwaldově (dnešní Zlín) Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie. Po vytvoření Varšavské smlouvy byl výzkum a vývoj v oblasti chemické a biologické války do jisté míry koordinován. Rovněž při Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) se vytvořila chemická skupina, která řešila otázky spojené s obranných průmyslem. 19

20 ÚSTAV OPZHN UNIVERZITY OBRANY Historie chemických kateder Ústav OPZHN Univerzity obrany ve své pedagogické a vědecké působnosti navázal na bohatou a dlouhou historii přípravy velitelů, specialistů a odborníků chemického vojska ve Vyškově, kterou lze vysledovat zpětně až do roku V tomto roce byla prezidentem republiky zřízena Velitelskoorganizátorská fakulta, jako součást brněnské Vojenské akademie Antonína Zápotockého. Součástí fakulty byla i Katedra chemie a OPZHN. V roce 1971 byla na škole zahájena výuka v Dvouleté důstojnické škole (DDŠ), kterou zabezpečovaly i skupiny Katedry chemie a ochrany proti ZHN. V roce 1972 byla na základě reorganizace vojenského školství na tehdejší VVŠ PV OJ ve Vyškově založena Katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství (K-9), přičemž skupina taktiky chemického vojska a OPZHN se stala základem Katedry taktiky a bojového použití chemického vojska (K-8). Katedry převzaly vysokoškolskou přípravu specialistů chemického vojska a navázaly tak na vojensko-chemickou specializaci Vojenské akademie v Brně, která tam probíhala od roku Odborná kontinuita přípravy vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oboru vojenská chemie byla zabezpečena vedle převzetí a přepracování učební dokumentace dosavadního pětiletého studia i příchodem řady zkušených pedagogů z Vojenské akademie v Brně. Vlastní výuka probíhala současně s budováním učební a výcvikové základny v improvizovaných podmínkách původní zástavby areálu dřívějšího Vyššího učiliště později VVU OJ a posléze první fakulty Vojenské akademie v Brně. Katedra byla dislokována ve staré zástavbě kasáren, během krátké doby však byly vybudovány chemické laboratoře a rozvody plynu, posluchárna pro chemiky, knihovna a centrální vytápění. Byla připravována výuka nových chemických předmětů a zabezpečováno materiálně technické vybavení katedry chemikáliemi, laboratorním sklem a později i knihami a časopisy z VAAZ Brno. Katedra se podílela i na výuce chemie u nechemických oborů a u DDŠ. Začátkem roku 1980 byla katedra přestěhována do nových budov s prostornými a moderními učebnami a laboratořemi. V rámci realizace změn v organizaci VVŠ PV v roce 1979 byly zřízeny fakulty a součástí fakulty druhů vojsk se staly katedra taktiky a bojového použití chemického vojska (K-22, NK plk. Ing. Tomáš Dvořák) a katedra všeobecné a speciální chemie a chemického inženýrství (K-23, NK plk. prof. Ing. František Přikryl, CSc.), které realizovaly vysokoškolskou výuku vojenskochemického směru. 20

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA

MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY DEN CHEMICKÉHO VOJSKA PRAHA 19. února 2009 1 Obsah: 1. Ustavení akce 2. Název, termín a místo akce 3. Záměr oslovení komunity stanovení úrovně akce 4. Hlavní program

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Úvod do vojenské toxikologie

Úvod do vojenské toxikologie Úvod do vojenské toxikologie plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Cíl přednášky Definice pojmu toxikologie a vojenská toxikologie Chemická

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ

PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ PŘEDSTAVENÍ AUTORŮ Mgr. Libor FRANK Narozen 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (1999), obor politologie, kde dnes také externě přednáší. Od roku 1999 vysokoškolský

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE PROFIL PODNIKU HISTORIE SOUČASNOST NAŠE VIZE HISTORIE VOP CZ, s.p. je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby a speciální techniky. Historie podniku začíná v roce 1946,

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod Televizní vysílání pro obyvatelstvo

Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Úvod Televizní vysílání pro obyvatelstvo Připravenost obyvatelstva v ochraně před chemickým terorismem Ing. Otakar J. Mika, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail: otakar_mika@email.cz; mika@fch.vutbr.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 405/2009 4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2009 Výtisk číslo: 2 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více