Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný Školní vzdělávací program M/02 Obchodní akademie Platný od

2 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění, který byl spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ ) Příjemce podpory Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Partneři projektu Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200

3 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: čtyři roky v denní formě vzdělávání Ředitelka školy: Ing. Michaela Seghmanová Vedoucí projektu ŠVP: Mgr. Ivanka Pokorná Koordinátor ŠVP: Mgr. Zdeněk Víšek Platnost ŠVP: od Kontakty pro komunikaci se školou: Tel. : Web: www. oaslany. cz cz a

4 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... A 2. HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY PROFIL ABSOLVENTA Popis uplatnění absolventa v praxi Uplatnění absolventa obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu Výčet kompetencí absolventa Klíčové kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro OA Odborné kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro OA Výsledky vzdělávání na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném prioritní cíle určené na základě klíčových a odborných kompetencí s přihlédnutím ke specifickým podmínkám regionu školy Výsledky vzdělávání absolventa obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu Způsob ukončení studia CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy Realizace praktického vyučování Popis rozvoje klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat do ŠVP Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Začlenění průřezových témat do Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Hodnocení žáků a diagnostika Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence UČEBNÍ PLÁNY Třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu Ostatní třídy Poznámky k učebnímu plánu: PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium ostatní třídy (B, C) UČEBNÍ OSNOVY Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK a LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK - 1. cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK - 1. cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK - 2. cizí jazyk

5 7.5. Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK 2. cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: ŠPANĚLSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: FRANCOUZSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: RUSKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ NAUKA Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS Název vyučovacího předmětu: ZÁKLADY DĚJIN KULTURY Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA Název vyučovacího předmětu: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ Název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Název vyučovacího předmětu: STATISTIKA Název vyučovacího předmětu: PRÁVNÍ NAUKA Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Název vyučovacího předmětu: TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU Název vyučovacího předmětu: HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU Název vyučovacího předmětu: EKONOMICKÁ CVIČENÍ Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÁ KONVERZACE Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÁ KONVERZACE NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: RUSKÁ KONVERZACE Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA VOLITELNÁ Název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ Název vyučovacího předmětu: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název vyučovacího předmětu: MARKETING VOLITELNÝ MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ŠVP NA OBCHODNÍ AKADEMII DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Materiální zajištění Personální zajištění CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP AUTORSKÝ KOLEKTIV REALIZACE ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM AUTOEVALVUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OA SLANÝ PŘÍLOHY... I ovský projekt...i Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění... iii 2

6 3

7 2. HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY Tradice obchodního školství ve Slaném trvá více než jedno století. Roku 1892 byla zřízena ve Slaném kupecká škola, která byla roku 1922 přejmenována na obchodní školu. Rozšířením této školy byla roku 1937 ve Slaném založena Obchodní akademie Dr. E. Beneše. v době nacistické okupace se škola musela vzdát jména prezidenta Beneše ve svém názvu a podobná situace se opakovala i v období po roce 1948, kdy se její označení i zaměření několikráte měnilo. Před listopadem 1989 se nazývala Střední ekonomická škola ve Slaném a k původnímu jménu Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se škola vrátila roku Středočeský kraj zřídil dne Obchodní akademii Dr. E. Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný jako svoji příspěvkovou organizaci, a to zřizovací listinou vydanou Účel a předmět činnosti školy jsou vymezeny 57 zákona č. 561 Sb. (školský zákon). Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše poskytuje žákům čtyřletého denního studia ve věku let úplné středoškolské vzdělání ve studijním oboru M/02. Toto studium je zakončeno maturitní zkouškou. V současné době navštěvuje školu přibližně 300 žáků, kteří jsou rozděleni do 10 tříd. Od roku 2002 probíhá na škole rozšířená výuka problematiky cestovního ruchu, a to v rámci předmětů Technika cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu a Základy dějin kultury. Velká pozornost je rovněž věnována výuce cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský a španělský jazyk). Zájem žáků o studium na slánské obchodní akademii je trvalý. Absolventi školy jsou připravováni na výkon obchodně-podnikatelských funkcí, uplatňují se ve výrobních a obchodních firmách, ve státní správě i orgánech místní samosprávy, v oblasti cestovního ruchu, v bankovnictví a pojišťovnictví. Mnoho žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách. Žáci školy se zúčastňují četných exkurzí a tematických návštěv v České republice i v zahraničí (SRN, Rakousko, Litva, Itálie, Francie, Monako, Velká Británie, Španělsko), dále pak olympiád a soutěží zaměřených na prověřování znalostí a dovedností získaných ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, cizí jazyky, hospodářský zeměpis, písemná a elektronická komunikace. Žáci školy mají možnost se spolupodílet na projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, například v rámci projektu Comenius. Významná je rovněž účast žáků v regionálních badatelských projektech a v regionálních společenských a sportovních akcích (Husitské slavnosti, Slánská míle), v dobročinných a charitativních sbírkách (Světluška, Červená stužka). Pro žáky prvních a druhých ročníků škola organizuje adaptační, lyžařské a sportovní kurzy. Žáci třetích ročníků vykonávají čtyřtýdenní odbornou praxi. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném udržuje partnerské kontakty s několika obchodními akademiemi v České republice i s partnerskými školami v SRN a na Litvě. Škola nezajišťuje žákům ubytování, stravování je zajištěno v blízké školní jídelně. Ve škole se nachází bufet a několik nápojových automatů. Žáci mohou využívat školní knihovny, žákovské klubovny a školní posilovny. Dne byla na základě konkurzního řízení, které proběhlo , jmenována ředitelkou školy Ing. Michaela Seghmanová. Na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném působí školská rada, která provádí kontrolní a další činnosti v souladu s příslušným zněním Školského zákona. Členy školské rady jsou zástupci zřizovatele školy(2), zástupci rodičů (2) a zástupci pedagogického sboru(2). Důležitou pozornost věnuje OA Slaný rozvíjení komunikace s rodiči žáků, a to především formou rodičovských schůzek, které se konají dvakrát ročně, a předávání informací rodičům o prospěchu a chování žáků prostřednictvím moderních informačních technologií (škola on-line). 4

8 3. PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na ekonomické oblasti jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, rozpočtář, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách, živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele. Absolvent obchodní akademie je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent je rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBCHODNÍ AKADEMIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Absolvent oboru obchodní akademie s rozšířenou výukou cestovního ruchu se na trhu práce uplatní jako pracovník středního managementu v cestovních kancelářích, v cestovních agenturách a dále ve všech organizacích, které se zabývají poskytováním jednotlivých služeb cestovního ruchu. Mezi jeho odborné znalosti patří charakteristika jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu, právní úprava podnikání v oboru cestovního ruchu v ČR, jeho organizace a řízení. Mezi jeho odborné dovednosti patří příprava zájezdu včetně stanovení trasy a časového harmonogramu zájezdu a vlastní cenová kalkulace zájezdu. Absolvent je rovněž připraven nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, především ke studiu na veřejných i soukromých vyšších i vysokých školách se zaměřením na problematiku cestovního ruchu VÝČET KOMPETENCÍ ABSOLVENTA V rámcovém vzdělávacím programu se kompetence dělí na klíčové a odborné, ve skutečnosti však neexistují odděleně, ale vzájemně se prolínají. Cílem kompetencí je vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání, neboť cílem vzdělání není pouze osvojování poznatků a dovedností. 5

9 3.4. KLÍČOVÉ KOMPETENCE DANÉ RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO OA a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatné běžné pracovní i mimopracovní problémy. c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné a ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové a pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali a hodnoty a postoje pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat matematické dovednosti v různých životních situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Pozn. Konkrétní rozpracování klíčových kompetencí je provedeno v rámci osnov jednotlivých předmětů se zdůrazněním priorit kompetencí vzhledem k danému předmětu. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny ve všech vyučovacích předmětech Obchodní akademie ve Slaném ODBORNÉ KOMPETENCE DANÉ RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO OA a) aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tzn., že absolventi jsou schopni orientovat se a vyhledávat v právních předpisech rozumět formulacím příslušných právních předpisů znalost právních předpisů aplikovat při řešení pracovních úkolů 6

10 b) provádět typické podnikové činnosti, tzn., že absolventi jsou provádět průzkum trhu využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery porozumět kvalitě jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku zabezpečit pořízení majetku provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem provádět základní mzdové výpočty vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem zpracovávat účetní doklady související s pracovním poměrem vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí c) efektivně hospodařit s finančními prostředky, tzn., že absolventi jsou schopni orientovat se v činnostech bank, pojišťoven a finančních fondů provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů sestavovat kalkulace zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady a výnosy provádět účetní uzávěrku provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku d) dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., že absolventi jsou schopni rozumět bezpečnosti práce jako nedílné součásti péče o zdraví rozumět bezpečnosti práce jako součásti řízení jakosti a jedné z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje) rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění možných závad a rizik dokázat poskytnou první pomoc 7

11 e) usilovat o nejvyšší kvalitu práce, výrobků nebo služeb, tzn., že absolventi jsou schopni chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta f) jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn., že absolventi jsou schopni znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady efektivně hospodařit se svými finančními prostředky nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Pozn.: Odborné kompetence jsou rozvíjeny především v odborných předmětech (Ekonomika, Účetnictví, Statistika, Informační technologie, Právní nauka, Technika cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu, Hospodářský zeměpis), svým celkovým rozsahem a zaměřením přesahují však pochopitelně i do výuky předmětů dalších (Občanská nauka, Základy přírodních věd, Tělesná výchova). Odborné kompetence žáků jsou rozvíjeny rovněž v rámci volitelného předmětu Marketing volitelný, který je na Obchodní akademii ve Slaném vyučován jako volitelný předmět od roku

12 3.6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII DR. E. BENEŠE VE SLANÉM PRIORITNÍ CÍLE URČENÉ NA ZÁKLADĚ KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ S PŘIHLÉDNUTÍM KE SPECIFICKÝM PODMÍNKÁM REGIONU ŠKOLY Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům určité kompetence. je veden k tomu, aby: uměl prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů, znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, orientoval se v činnosti živností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů, efektivně hospodařil s finančními prostředky, prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej), prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, využití kapacity dlouhodobého majetku), prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, daň z příjmů), účtoval běžně účetní operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů, provedl účetní závěrku a uzávěrku, pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správně je interpretoval a využíval pro svoji práci, zpracoval podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru prováděl průzkum trhu, využíval marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, byl schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií, komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace, ovládl klávesnici počítače a vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě, řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti, komunikoval v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti, sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadl dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii, uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, 9

13 jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, uměl myslet kriticky tj. dokázal zkoumat věrohodnost informací, tvořil si vlastní úsudek a byl schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, chápal význam životního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany, správně odhadoval své možnosti a schopnosti, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí, dodržoval občanskou a profesní etiku, rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, se adaptoval na nové podmínky, ke schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě, měl aktivní přístup k pracovnímu životu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce, cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského života, spolupracovat na zachování demokracie a jejím zdokonalování, byl připraven celoživotně se vzdělávat, dovedl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce, dbal na dodržování zákonů a pravidel chování, respektoval práva a osobnost jiných lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, ctil tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTA OBCHODNÍ AKADEMIE S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Absolvent získává své vědomosti a kompetence především v těchto profilových předmětech: Základy dějin kultury (1. ročník), Zeměpis cestovního ruchu (2. ročník) a Technika cestovního ruchu (2. 4. ročník). Absolvent je veden k tomu, aby: měl pozitivní vztah k hodnotám vlastenectví, demokracie a humanismu respektoval a ctil tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost a současnost v evropském i světovém kontextu rozpoznával jednotlivé architektonické a umělecké styly v českém i evropském kulturním prostředí znal současné politické a hospodářské vývojové trendy v České republice, v Evropě i ve světě se orientoval v současné české i evropské legislativě ve vztahu k problematice cestovního ruchu dokázal vymezit základní pojmy v oblasti CR, jeho členění a formy dokázal využít informace z oblasti marketingu CR na trhu práce znal jednotlivé služby CR (dopravní, ubytovací, stravovací, směnárenské, pojišťovací) byl schopen klasifikovat služby cestovních kanceláří a agentur dokázal využívat moderních informačních technologií v oblasti CR byl schopen připravit zájezd včetně časového harmonogramu a cenové kalkulace 10

14 3.8. ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínky ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z června 2009 na základě znění příslušných zákonů České republiky (81 odst. 11 a 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.). MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2013 Maturitní zkouška ve školním roce 2012/2013 se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška, na portálu 3 povinné zkoušky: Společná státní část 1. Český jazyk a literatura 2. Cizí jazyk nebo matematika Max. 3 nepovinné zkoušky z nabídky: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění. 3 povinné zkoušky Profilová školní část Praktická zkouška z odborných předmětů UCE, PEK a ITE Účetnictví ústní zkouška Ekonomika ústní zkouška Max. 2 nepovinné zkoušky Nabídku stanoví ředitel školy: Technika cestovního ruchu Informační technologie Hospodářský zeměpis Právní nauka Matematika Cizí jazyk se v profilové části nenabízí, žák si může druhý cizí jazyk zvolit jako nepovinný ve společné části maturit. 11

15 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od NEZBYTNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Podmínkou přijetí ke studiu na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném je absolvování základního vzdělání a absolvování přijímacích zkoušek (přijímacího řízení) podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Příjímání žáků ke studiu na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném se děje plně v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 v platném znění. v důsledku novelizace školského zákona zákonem č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly změněny některé podmínky v přijímacím řízení do středních škol. Změny se týkají ustanovení 60 odst. 3, 60 odst. 10, 60 odst. 17 a 61 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 60 odst. 3 Pro přijímací řízení ředitel stanoví a) jednotná kritéria pro všechny uchazeče v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok, kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření vzdělávacího programu b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání, pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit 60 odst. 10 Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy: Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou stanovit povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další přijímací řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce po další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 60 odst. 17 Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky. 60a odst. 7 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. 12

16 Účinnost výše uvedených změn nastává v souladu s novelou školského zákona č. 49/2009. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek Do přijímacího řízení se započítává průměrný prospěch uchazeče z povinných předmětů 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (nebo tercie a kvarty u osmiletého gymnázia) vypočítaný z údajů (průměrných prospěchů) na přihlášce ke studiu. 1) V případě shodného bodového hodnocení je dalším kritériem lepší průměrný v profilových předmětech budoucího studia. 2) Dalšími hledisky, která se při přijímacím řízení zohledňují, jsou: a. umístění uchazeče na místě minimálně okresního kola soutěže v matematice, v českém jazyce nebo v cizím jazyce b. zda byl žákem třídy s náročnějším vyučovacím programem (třída s rozšířenou výukou) c. žáci se zvláštními vzdělávacími potřebami zjištěnými na základě vyšetření PPP d. výstupní hodnocení ze ZŠ 3) Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu získaných bodů. 4) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je součástí informačního dopisu a způsobu sdělení výsledku přijímacího řízení. 5) V případě podání přihlášky na obor Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch uvede uchazeč zkratku CR. Přijímací řízení proběhne podle daných kritérií. Zařazení uchazeče se uskuteční podle dosaženého lepšího výsledku (uchazeči s horšími výsledky se automaticky zařazují mezi uchazeče na obor Obchodní akademie bez zaměření). Předpokládaný orientační počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/2014 Obchodní akademie, obor M/02 90 z toho zaměření Cestovní ruch 30 Celkový počet přijímaných uchazečů 90 13

17 4.2. POPIS CELKOVÉHO POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DANÉM PROGRAMU Celkové pojetí školního vzdělávacího programu na Obchodní akademii ve Slaném plně vychází z aktuálního Rámcového vzdělávacího programu. Vzhledem ke specifickému rozšíření výuky o problematiku cestovního ruchu byl školní vzdělávací program rozšířen o výuku předmětů Základy dějin kultury, Zeměpis cestovního ruchu a Technika cestovního ruchu. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném vychovává středoškolsky připravené absolventy s odborným a všeobecným vzděláním. Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský a pracovní život v podmínkách neustále se měnícího světa. Vzdělávací proces směřuje k tomu, aby žák naplnil čtyři základní cíle vzdělávacího procesu, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Vyučovací metody k dosažení těchto cílů jsou pochopitelně různorodé, při výuce na Obchodní akademii ve Slaném jsou však preferovány metody aktivizující, při kterých žáci samostatněji podílejí na získávání informací a jejich následné interpretaci. Výuka je proto přiměřeně doplňována samostatnými pracemi a aktivitami žáků (skupinové formy výuky, ústní referáty, písemné ročníkové práce, celkové hodnotící zprávy o průběhu odborné praxe, samostatná publikační činnost). v průběhu studia jsou rovněž sestavovány jednotlivé žákovské týmy pro zajištění konkrétních společenských, sportovních a kulturních akcí Obchodní akademie ve Slaném (dny otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti, školní akademie, zajištění statistických výzkumů pro sociální partnery, znalostní a dovednostní soutěže, charitativní sbírky, sportovní akce). Škola vychovává samostatné a iniciativní občany a vzhledem na jejich budoucí profesní zaměření klade důraz především na odpovědnost, důslednost, pracovitost, přesnost, iniciativnost a podnikavost. Žáci Obchodní akademie Dr. E. Beneše jsou připravováni na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi, včetně zaměstnání a života nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Vědomí této skutečnosti je zvláště naléhavé po roce 2007, kdy Česká republika, stejně jako většina zemí EU, se stala součástí tzv. Schengenského prostoru. Velký důraz je proto na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném věnován jazykovému vzdělávání. Po celou dobu čtyřletého studia žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Na škole je zajištěna výuka anglického jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, francouzského jazyka a španělského jazyka. Počínaje třetím ročníkem mají žáci možnost zdokonalovat své jazykové schopnosti ve volitelném předmětu konverzace v cizím jazyce. K prohlubování a upevňování jazykových vědomostí žáků rovněž slouží výměnné pobyty, zahraniční exkurze a výuka v učebnách vybavených moderními technologiemi, například interaktivními tabulemi. Specifickým rysem studia na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném je výběrové studium předmětu Technika cestovního ruchu, jehož učivo souvisí s předměty Základy dějin kultury a Zeměpis cestovního ruchu. Vzdělávací proces je průběhu celé doby studia podporován využíváním moderních informačních technologií (interaktivní tabule, internet, multimediální programy). Kromě výuky předmětů Informační technologie a Písemná elektronická komunikace, jejichž obsahová náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů, jež jsou s prací s moderními informačními technologiemi též spojeny. Jedná se především o předměty: Statistika, Účetnictví, Ekonomika, Technika cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu, Hospodářský zeměpis, Marketing volitelný a Dějepis. Moderní informační technologie jsou rovněž využívány při výuce cizích jazyků i českého jazyka a literatury. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a analyzovat informace získané prostřednictvím moderních informačních zdrojů. Velký význam Obchodní akademie Dr. E. Beneše přisuzuje praktické aplikaci odborných vědomostí žáků získaných při výuce odborných předmětů Účetnictví, Ekonomika, Právní nauka, Marketing volitelný a Technika cestovního ruchu. Ve třetím ročníku byla proto v rámci výuky zavedena souvislá čtyřtýdenní odborná praxe, kterou žáci vykonávají v nejrůznějších firmách a podnicích slánského, kladenského, pražského, případně jiného regionu. Výstupem této praxe je závěrečná písemná zpráva, kterou zpracovává každý žák 3. ročníku. Tato hodnotící zpráva je předávána příslušným pedagogickým pracovníkům. Vedle přímého vzdělávacího procesu věnuje škola zvýšenou pozornost rovněž celkovému působení na osobnostní rozvoj žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotovou stupnici priorit, jakož i kulturní a společensko-normotvorné preference. Do výchovného plánu školy jsou zařazována témata z oblasti 14

18 prevence sociálně-patologických jevů (alkoholická i nealkoholická toxikomanie, problematika AIDS a dalších přenosných nemocí, šikana a její řešení, gamblerství apod.), stejně tak témata problematiky environmentální výchovy. Důležitou součástí výchovy mladého člověka je upevňování jeho vlasteneckého přesvědčení i jeho odmítání všech forem národnostní, rasové a náboženské diskriminace. K naplnění těchto cílů byly na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném určeny a obsazeny vedením školy funkce výchovné poradkyně, školního metodika prevence sociálně-patologických jevů a metodika environmentální výchovy. Obchodní akademie Slaný dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR, Městským úřadem ve Slaném, Českou společností STOP-AIDS a Střediskem výchovné péče ve Slaném. Způsob začlenění průřezových témat a rozvoje klíčových kompetencí v rámci realizace a plnění ŠVP je popsán v samostatné kapitole VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází ze znění zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMTV České republiky č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a o žáky mimořádně nadané. Evidenci žáků zdravotně postižených či znevýhodněných provádějí na počátku školního roku třídní učitelé. Evidenci těchto žáků provádí rovněž výchovná poradkyně. Na Obchodní akademii Dr. E. Beneše je ve zvýšené míře věnována pozornost těmto žákům i jejich rodičům, kteří jsou informováni především výchovnou poradkyní o specifických možnostech studia a individuálního přístupu, včetně možnosti individuálního studijního plánu. Výchovná poradkyně je ve stálém kontaktu s psychology a speciálními pedagogy Pedagogicko-psychologické poradny na Kladně. ům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním ředitelství školy umožňuje na základě lékařského osvědčení částečné či plné uvolnění z některých předmětů (např. Tělesná výchova). Výchovná poradkyně rovněž upozorňuje vyučující určitých předmětů (zpravidla cizích jazyků a českého jazyka a literatury) na jednotlivé žáky s dysgrafickými, dyslektickými a dysortografickými problémy. Při klasifikaci žáků se specifickými problémy či poruchami jsou tyto skutečnosti zohledněny. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a jednotlivými pedagogy věnuje rovněž žákům s horšími studijními výsledky i žákům s horšími výsledky v klasifikaci chování (neomluvená absence a jiné případy porušování školního řádu). Obchodní akademie Dr. E. Beneše vychází v odůvodněných případech vstříc žákům ze sociálně slabších rodin, kteří mohou žádat o finanční podporu na akce pořádané školou (lyžařské a sportovní kurzy, apod.). Všichni žáci školy mohou využívat bezplatně školní knihovnu a za předpokladu dodržení bezpečnostních předpisů a pokynů pedagogického dozoru i školní posilovnu. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se věnuje i práci se žáky výrazně nadanými. Nadaní žáci mají možnost zúčastnit se nejrůznějších soutěží, olympiád, projektů a žákovských výměnných akcí, jež jsou školou organizovány v národním i mezinárodním měřítku. ům rovněž škola umožňuje publikační činnost ve školním, regionálním i celostátním tisku. Po splnění závazných podmínek (školní prospěch a chování) může být ředitelstvím školy sportovně nadaným žákům, jejichž studijní možnosti jsou z důvodu vrcholové tréninkové přípravy výrazně omezeny, udělen individuální studijní plán, případně tato skutečnost může být zohledněna z hlediska klasifikace absence. 15

19 4.4. ORGANIZACE VÝUKY Organizace výuky oboru vzdělání Oboru obchodní akademie je zaměřena jednak na přípravu pro uplatnění žáků na trhu práce, a to především v ekonomické sféře v profesích ekonom, účetní, referent, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, průvodce v oblasti cestovního ruchu, manager v oblasti cestovního ruchu a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, jednak na přípravu dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického i humanitního zaměření. Výuka je realizována z velké části v rámci systému školních vyučovacích hodin, zčásti v rámci odborné praxe (4 týdny ve třetím ročníku) i v rámci tří týdenních kurzů (adaptační a lyžařský kurz v prvním ročníku a sportovní kurz ve druhém ročníku). v současné době na Obchodní akademii ve Slaném studuje asi 330 žáků, kteří jsou rozděleni do 11 tříd. V zájmu zkvalitnění výuky a lepšího využití moderních informačních technologií je celá řada předmětů z hlediska počtu žáků ve třídách dělených, zejména se jedná o výuku cizích jazyků, dále o předměty Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Ekonomika, Účetnictví a volitelné předměty ve třetím a čtvrtém ročníku (viz tabulka Učební plány) Ve třídách s rozšířenou výukou cestovního ruchu jsou vyučovány předměty Základy dějin kultury (1. ročník), Zeměpis cestovního ruchu (2. ročník) a Technika cestovního ruchu (2. 4. ročník), jež do učebního plánu ostatních tříd zahrnovány nejsou. Součástí vyučovacího procesu tříd zaměřených na cestovní ruch jsou též zahraniční exkurze a zájezdy. v minulosti byly realizovány zájezdy například do SRN, Rakouska, Itálie, Francie, Španělska a Velké Británie. Tematicky zaměřené exkurze jsou však pořádány i pro žáky tříd ostatních (Národní muzeum Praha, Národní technické muzeum Praha, Židovské muzeum Praha, Národní památník Malá pevnost Terezín, Vlastivědné muzeum Slaný, Infocentrum Slaný). Velká pozornost je na Obchodní akademii ve Slaném věnována výuce cizích jazyků. Každý žák povinně studuje po dobu čtyř let dva cizí jazyky, přičemž škola umožňuje studium anglického jazyka, německého jazyka, francouzského jazyka, ruského jazyka a španělského jazyka. Výuka cizích jazyků je diferencována dle jazykových znalostí žáků výuka prvého cizího jazyka (pokročilí) probíhá v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně, výuka druhého cizího jazyka (začátečníci) pak v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku si jako volitelný předmět žáci mohou zvolit předmět Anglická konverzace, Německá konverzace a Francouzská konverzace. Výuka těchto volitelných předmětů probíhá v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou zúčastnit jazykových soutěží a olympiád. Výuce cizích jazyků slouží 3 jazykové učebny, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí. Výuka cizích jazyků je na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném podporována zapojením žáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci programů Evropské unie formou stáží a výměnných pobytů. U odborných předmětů (Účetnictví, Ekonomika, Informační technologie, Statistika, Právní nauka, Písemná a elektronická komunikace, Hospodářský zeměpis/zeměpis cestovního ruchu, Technika cestovního ruchu) je kladen důraz na rozvíjení mezipředmětových vztahů využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží 5 počítačových učeben a jedna učebna vybavená interaktivní tabulí s možností využití ve všech vyučovacích předmětech. Moderní informační technologie jsou využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a interpretaci poznatků a informací, především pak v předmětech Informační technologie, Ekonomika, Účetnictví, Marketing volitelný a Písemná a elektronická komunikace. Nejnovější trendy ve výuce odborných předmětů prostřednictvím moderních informačních technologií se na Obchodní akademii Dr. E. Beneše ve Slaném projevují realizací či přípravou projektů, jež jsou podporovány z prostředků Evropského sociálního fondu Evropské unie. Realizované projekty: ICT ve výuce a marketing. Projekt je zaměřen na zavedení marketingu jako samostatného předmětu, s cílem dosažení zvýšení kvality a modernizace vzdělání. Od roku 2010 se předmět Marketing volitelný vyučuje ve 3 a 4 ročníku jako volitelný předmět. 16

20 Rozvoj podnikatelských dovedností Pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce je důležité, aby skladba jejich znalostí a dovedností co nejvíce odpovídala požadavkům a potřebám budoucích zaměstnavatelů. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném usiluje o to, aby její žáci byli na očekávání a nároky budoucích zaměstnavatelů připraveni a nabízí jim rozšiřující možnosti studia prostřednictvím projektu, který je financován z fondů Evropské unie. Cílem projektu, jehož realizace probíhala v letech 2009 až 2012, bylo zvýšit kvalitu vzdělávání žáků obchodní akademie a rozvinout jejich podnikatelské znalosti a dovednosti. Tohoto cíle bylo dosaženo v rámci výuky předmětu Ekonomika, jehož osnovy byly prohloubeny o obsah systému EBCL (European Business Competence Licence) a forma výuky byla rozšířena o práci s intranetovou platformou. Absolvováním rozšířené výuky předmětu Ekonomika se žáci naučí orientovat se v právních formách podnikání a závazkových vztazích vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi odpovídajícím způsobem se orientovat v problematice nákladů a výnosů efektivně hospodařit s finančními prostředky provádět účetní závěrku a uzávěrku hodnotit efektivnost činnosti podniku Při studiu budou žáci pracovat s moderní vyučovací technologií (e-learningem) a zvýší si také svoji počítačovou gramotnost). Během vzdělávání si žáci osvojí znalosti důležité pro úspěšný chod podniku a budou rovněž vybaveni pro případný začátek podnikání. Absolvováním rozšířené výuky předmětu Ekonomika budou žáci také disponovat vědomostmi potřebnými pro získání certifikátu EBCL. Úspěšné složení zkoušky a získání certifikátu zvýší žákům odbornost v tomto oboru a možnosti uplatnění na trhu práce. Firmám dává certifikát jistotu, že je zaměstnanec vhodným pracovníkem pro výkon dané profese. Od roku 2009 se Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném spolupodílela na realizaci projektu: Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění, jehož cílem mimo jiné bylo zvýšení kvality výuky na jednotlivých školách, které se na realizaci tohoto projektu podílely. Projekt byl úspěšně ukončen v roce REALIZACE DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH A MIMOVYUČOVACÍCH AKTIVIT PODPORUJÍCÍCH ZÁMĚR ŠKOLY Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném navázala partnerství s německou školou v Delmenhorstu v SRN. Jedná se o školu obdobného zaměření jako obchodní akademie. Němečtí žáci a učitelé navštívili slánskou obchodní akademii v dubnu 2008, žáci a učitelé OA Slaný navštívili Delmenhorst v březnu Partnerství škol se však neomezuje pouze na krátkodobé výměnné pobyty žáků, a proto byly na obou školách založeny fiktivní firmy, jež si vzájemně vyměňují obchodní dopisy v němčině a angličtině, což nepochybně přispívá k praktickému procvičení a využití cizojazyčné korespondence, která je na škole vyučována. Žáci slánské obchodní akademie rovněž participovali na bilaterálním projektu Healt Education Throug Sport v rámci programu Education and Culture Liflong learning programme Comenius, jenž byl podporován fondy Evropské unie. Partnerskou školou bylo Joniško Mato Slančiausko gimnazije v Joniškisu v Litvě. Tento projekt byl zaměřen na navazování individuálních přátelských kontaktů, rozvíjení jazykových schopností, sportovních dovedností a upevňování zásad zdravého životního stylu. Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a z důvodu vytvoření optimálně fungujícího školního kolektivu jsou pro nastupující žáky 1. ročníků organizovány adaptační kurzy ve Starých Splavech na Máchově jezeře na Českolipsku. v první ročníku je rovněž organizován týdenní lyžařský výcvikový kurz a ve druhém ročníku sportovní kurz. Za zajištění těchto sportovně-společenských akcí zodpovídají členové předmětové komise tělesné výchovy. 17

21 4.6. REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V průběhu školního roku jsou do výuky odborných předmětů zařazovány tematicky zaměřené exkurze (podniky, firmy a finanční instituce na Slánsku a Kladensku), přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 3. ročníku, zpravidla v jeho závěru. v této oblasti škola spolupracuje se sociálními partnery, které představují Okresní hospodářská komora Kladno a Úřad práce Kladno a detašované pracoviště Úřadu v Slaném. Cílem zařazení odborné praxe, trvající čtyři týdny, je seznámení žáků s reálnými pracovišti a získání informací pro jejich rozhodování o budoucím uplatnění na trhu práce. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají žáci různě náročné administrativní činnosti a seznamují se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku či firmy. Na závěr praxe žák vypracuje zprávu. Za zajištění odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů, kteří žákům předají seznam firem v regionu a v blízkém okolí, které se školou trvale spolupracují či mají zájem spolupracovat. (viz. Příloha ovský projekt ) 4.7. POPIS ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Klíčové kompetence, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro obor Obchodní akademie, jsou vymezeny takto: a) kompetence k učení b) kompetence k řešení problémů c) komunikativní kompetence d) personální a sociální kompetence e) občanské kompetence a kulturní povědomí f) kompetence k pracovnímu uplatnění g) matematické kompetence h) kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Pozn. Detailní charakteristika klíčových kompetencí se nachází v kapitole Profil absolventa - klíčové kompetence dané RVP pro OA. Tyto klíčové kompetence byly při tvorbě ŠVP zahrnuty následujícími způsoby: staly se základem vedle odborných kompetencí - profilu absolventa Obchodní akademie ve Slaném a byly příslušnými předmětovými komisemi zohledněny při tvorbě osnov jednotlivých vyučovacích předmětů. Nezbytnou podmínkou pro rozvíjení klíčových kompetencí je pochopitelně vhodná aplikace vyučovacích metod a postupů, které jsou popsány v rámci jednotlivých osnov. Klíčové kompetence jsou však rozvíjeny i při realizaci specifických školních projektů, například časově nejaktuálnějšího bilaterálního projektu Healt Education Through Sport v rámci programu Evropské unie Comenius. Během realizace toho projektu byly rozvíjeny především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM. Rámcový vzdělávací program pro obor Obchodní akademie vymezuje celkem čtyři průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Tato průřezová témata prostupují celým výchovně vzdělávacím procesem a jako nezbytná součást osnov jednotlivých předmětů jsou aplikována přímo ve výuce, dále pak jednotlivá průřezová témata jsou aplikována a rozvíjena v rámci odborné žákovské praxe, tematicky zaměřených exkurzí, žákovských a školních projektů a dalších akcí pořádaných školou (besedy, přednášky, publikační činnost). 18

22 Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však jen o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je demokratické klima školy, otevřené rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Začlenění průřezového tématu Občan v demokratické společnosti v rámci přímé výuky a dalších aktivit Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném: žáci se seznamují s problematikou výchovy k demokratickému občanství především ve vyučovacích předmětech Občanská nauka, Právní nauka, Dějepis, Základy společenských věd a Český jazyk a literatura žáci se seznamují s činností místních samosprávných i vrcholných zákonodárných orgánů prostřednictvím tematicky zaměřených exkurzí (Městský úřad ve Slaném, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) žáci se seznamují s problematikou odmítání všech forem rasismu, xenofobie a antisemitismu formou exkurzí (Židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta Terezín) i besed s pamětníky žáci se podílejí na aktivitách upevňující pozitivní vztah k regionu školy (návštěvy akcí Vlastivědného muzea ve Slaném, participace na městských slavnostech, publikační činnost v regionálním tisku) žáci jsou motivováni pedagogy - především pak vedením školy, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a preventistou - k pozitivnímu vztahu ke škole a k sobě navzájem žáci se podílejí na činnosti orgánů žákovské samosprávy žáci se podílejí na organizaci dobročinných a humanitárních sbírek (Světluška, Červená stužka) Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU i naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. v souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Začlenění průřezového tématu Člověk a životní prostředí v rámci přímé výuky a dalších aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se s problematikou výchovy k odpovědnému vztahu k přírodě seznamují především v předmětech Občanská nauka, Hospodářský zeměpis a Základy přírodních věd na škole je každoročně zpracováván plán environmentální výchovy, za jehož realizaci je odpovědný příslušný učitel vedení školy průběžně a trvale zajišťuje ekologizaci provozu školy žáci participují na akcích environmentálního charakteru pořádaných městským úřadem, popř. ekologickými organizacemi (Den země) na škole probíhá bezplatná distribuce ekologického časopisu Zelená životu žáci se průběžně seznamují s ekologicko-revitalizačními projekty v regionu (nová turistická stezka na Slánské hoře) 19

23 Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených Rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Začlenění průřezového tématu Člověk a svět práce do přímého vyučovacího procesu a dalších vzdělávacích aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se s problematikou průřezového tématu Člověk a svět práce seznamují především v rámci výuky odborných předmětů Ekonomika, Účetnictví, Právní nauka, Technika cestovního ruchu a Zeměpis cestovního ruchu, tato tematika se ovšem prolíná i v předmětech dalších. žáci se zúčastňují tematicky zaměřených exkurzí (Česká národní banka Praha, Česká spořitelna Slaný) a besed s pracovníky finančních a pojišťovacích institucí (Komerční banka, Česká pojišťovna) ve třetím ročníku vykonávají čtyřtýdenní odbornou praxi v podnicích a firmách regionu a o průběhu této praxe vypracovávají závěrečnou zprávu žáci se spolupodílejí na realizaci vybraných projektů a programů výchovná poradkyně pomáhá žákům třetího a čtvrtého ročníku orientovat se ve stále složitější problematice světa práce (možnosti budoucího profesního a studijního uplatnění vzhledem k potřebám i schopnostem žáků) realizace nejrůznějších typů grantů umožňuje zkvalitnění výukového procesu a tím i zvýšení možnosti pracovního uplatnění žáků na trhu práce žáci pro zvýšení možností uplatnění na trhu práce získávají kromě maturitního vysvědčení rovněž příslušný studijní europas Informační a komunikační technologie V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ITE a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání. Začlenění průřezového tématu Informační a komunikační technologie do výuky a dalších vzdělávacích aktivit Obchodní akademie ve Slaném žáci se problematikou tématu Informační a komunikační technologie seznamují především v předmětu Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, dále pak v předmětech Ekonomika, Účetnictví, Hospodářský zeměpis, cizí jazyky i Český jazyk a literatura žáci participují na školních projektech a programech s problematikou ITE žáci se zúčastňují vědomostních a dovednostních soutěží v rámci předmětů Informační technologie a Písemné a elektronické komunikace vedení školy průběžně inovuje, modernizuje a rozšiřuje počítačové vybavení učeben, a to nejen zaměřených na výuku ITE a PEK (projekt Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění ) vedení školy zajišťuje průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií 20

24 4.9. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A DIAGNOSTIKA Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMTV č. 13/2005 o středním vzdělávání v platném znění. Základem hodnocení žáků a diagnostiky je Klasifikační řád Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném, jenž vstoupil v platnost Tento klasifikační řád je rovněž zveřejněn v plném znění na webových stránkách školy. Tento řád stanovuje bližší podmínky pro provádění klasifikace žáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. Klasifikační řád Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáků Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování žáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: soustavným sledováním práce a zapojení žáka ve vyučovacím procesu soustavným sledováním jeho schopností, připravenosti na vyučování a výkonů různými druhy zkoušek hodnocením zadané domácí či školní práce konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a v případě potřeby s pracovníky školského poradenského zařízení a výchovným poradcem školy Druhy, charakter a počty zkoušek Ke komplexnímu posouzení žákových vědomostí a schopností je vyučující povinen: využívat, pokud to charakter předmětu dovolí, všechny druhy zkoušek a testů - písemné, grafické, praktické, ústní, pohybové používat přitom zkoušek malých (řádově minutových), středních (10-20 minutových), u některých předmětů a v rámci přípravy na maturitní zkoušky i zkoušek velkých (hodinových a vícehodinových) zkracovat dobu ústních zkoušek ve vyučovacích hodinách úměrně k délce ústní maturitní zkoušky z jednoho předmětu, která činí 15 minut vyvarovat se neefektivnímu zkoušení jednotlivých žáků na úkor práce ostatních žáků nestanovovat výslednou známku na konci období průměrem získaných známek, nýbrž odlišit hodnocení jednotlivých zkoušek podle jejich druhu a velikosti či závažnosti klást při zkouškách důraz na základní a nosné učivo předmětu netrvat při zkouškách na memorování textů podle učebnic a sešitů s výjimkou definic, zákonů, pouček apod. hodnotit kladně vlastní žákovy náměty, nápady, zkušenosti, formulace, řešení a postupy týkající se učiva vést žáky k návyku soustavné a pravidelné práce dostatečnou četností a rovnoměrným rozložením klasifikace v celém klasifikačním období a nepodporovat opačným přístupem neefektivní hromadění studijní látky na konci pololetí výsledky a hodnocení ústních a pohybových zkoušek oznamovat žákům okamžitě, výsledky ostatních zkoušek nejpozději do 14 dnů zapisovat do třídní knihy termíny písemných zkoušek trvajících déle než 30 minut; jejich počet nesmí v jednom dni přesáhnout u nižších ročníků jednu, u vyšších ročníků (3. a 4. ročník) dvě. 21

25 Provádění klasifikace Klasifikaci provádí a stupeň prospěchu na konci klasifikačního období stanovuje vyučující příslušného vyučovacího předmětu. v předmětu, v němž vyučuje více učitelů, se výsledná známka stanoví po jejich vzájemné dohodě. Zkoušky se sestavují a řídí tak, aby při klasifikování jednotlivými stupni bylo možno přihlédnout: ke znalosti základního a nosného učiva, základních pojmů, definic a zákonů ke kvalitě a rozsahu vědomostí a dovedností ke kvalitě a logice myšlení, tvořivosti a nápaditosti ke schopnosti uplatnit osvojené poznatky při řešení teoretických či praktických úkolů a při výkladu technických, přírodních a společenských funkcí a jevů k trvalosti osvojení požadovaných vědomostí a dovedností k přesnosti, ucelenosti, výstižnosti a správnosti písemného i ústního projevu Vedení dokumentace a termíny klasifikace Vyučující jsou povinni vést o klasifikaci jednotlivých žáků a tříd elektronickou dokumentaci a dodržovat stanovené termíny klasifikace: vedou vlastní přehled známek z jednotlivých druhů zkoušek na konci klasifikačního období, a to v termínu, který určí ředitel školy, zapíší vyučující výsledky celkové klasifikace do PC (Škola on- line) do Školy on-line se zaznamenává také každá komisionální zkouška a každá dodatečná zkouška, její datum a výsledek; zápis provede vyučující v den zkoušky řešení výchovných problémů se neponechává až na konec čtvrtletí, ale provádí se průběžně za tisk vysvědčení a správnost údajů na něm zodpovídají třídní učitelé žáka lze na konci klasifikačního období nehodnotit pouze z vážných objektivních příčin (vysoká absence, individuální studijní plán, neodevzdané všechny předepsané práce, atd.), vyučující je povinen projednat takové případy s třídním učitelem ještě před termínem klasifikační porady nehodnocen je rovněž žák, který byl z rozhodnutí ředitele uvolněn od účasti na vyučování vyučovacímu předmětu; takový žák má ve výkazu a na vysvědčení místo známky napsáno uvolněn ; zápis do výkazu do řádku předmětu provádí vyučující, zápis do poznámek o uvolnění z rozhodnutí ředitele s příslušným datem provede třídní do dvou dnů od vydání rozhodnutí Podávání informací o hodnocení, klasifikaci a chování žáků vyučující a třídní učitelé jsou povinni podávat tyto informace rodičům žáků průběžně na jejich žádost a na třídních schůzkách v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím třídní učitelé jsou povinni informovat neodkladně rodiče žáků v případech mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování a písemně v případě udělení výchovného opatření vyučující jsou povinni na požádání žáka nebo jeho rodiče zdůvodnit jeho hodnocení a klasifikaci termín rodič žáka zahrnuje v tomto řádu i zákonného zástupce žáka v případě, že je žák plnoletý, jednají zástupci školy o věcech jeho hodnocení, klasifikace a chování přímo s ním; rodičům, kteří takového žáka zaopatřují, jsou závažné případy v těchto záležitostech dávány na vědomí (příloha č. 5 Vnitřního a pracovního řádu) 22

26 Stupně hodnocení a klasifikace (vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., par. 3) Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: Chování 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch žáka je hodnocen: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) nehodnocen(a) Hodnocení žáka je hodnocen stupněm: prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1, 50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré; prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný; neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí; nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně-volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín do konce března. Klasifikace ve vyučovacích předmětech Stupeň 1 (výborný) ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově aplikuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky, správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 23

27 Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 (chvalitebný) ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přednosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Stupeň 3 (dobrý) má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Stupeň 4 (dostatečný) má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 24

28 Dodatečné zkoušky Pokud není možné žáka hodnotit v řádném termínu na konci pololetí, koná žák dodatečnou zkoušku, která slouží k doplnění podkladů pro hodnocení. vždy koná dodatečnou zkoušku v případě, že jeho absence dosáhne 25 %. O termínu konání zkoušky vyrozumí žáka vyučující daného předmětu. O dodatečné zkoušce se pořizuje protokol. Protokol vyplní zkoušející. Opravné zkoušky (školský zákon, par. 69), který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Nemůže-li se žák dostavit pro závažné důvody, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do konce září následujícího školního roku. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanovém termínu bez předložení důvodu (např. nemoci), je klasifikován stupněm nedostatečný. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Komisionální zkoušky (vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb., školský zákon par. 69). Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: koná-li opravné zkoušky požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení; žádost musí být podána do 3 pracovních dnů po vydání vysvědčení; ředitel školy nařídí přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení; termín přezkoušení musí být stanoven bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Komise je nejméně tříčlenná a její členy jmenuje ředitel školy. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Protokol vyplní předseda komise jmenovaný ředitelem školy. Komisionální zkouška může být písemná nebo ústní. Ředitel školy vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o termínu konání zkoušky doporučeným dopisem. Složení komise a termíny konání zkoušek jsou vyvěšeny na nástěnce ve sborovně školy. Třídní učitel má povinnost s tímto seznámit zkoušené žáky. Výsledky jsou žákovi oznámeny v den konání komisionální zkoušky. Individuální vzdělávací plán Individuální vzdělávací plán povoluje ředitel školy pouze z velmi závažných důvodů. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání a s termíny zkoušek. Tento plán podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem se stává součástí osobní dokumentace žáka. Výchovná opatření Par. 10 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb, ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. Pochvaly třídního učitele jsou udělovány za reprezentaci školy při sportovních, teoretických a odborných soutěžích, za mimořádné studijní výsledky, za pomoc při organizování mimoškolních aktivit apod. Pochvaly ředitele školy jsou udělovány za tytéž výsledky na regionální a celostátní úrovni. Pravidla pro hodnocení on-line V naší škole funguje škola on-line. Učitelé zadávají známky do systému do čtrnácti dnů. Druhy hodnocení mají různý koeficient (ten stanoví předsedové předmětových komisí). Například písemná práce 0, 50; referát 0, 25 (čím vyšší koeficient, tím větší důležitost). Při výsledné klasifikaci jsou zadané známky zprůměrovány. Pokud se liší výsledná známka ze školy on-line od známky učitele, je vyučující povinen žákovi objasnit důvod. 25

29 4.10. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i učitelů Obchodní akademie ve Slaném v rámci školního vzdělávacího programu vychází z 10. kapitoly Rámcového vzdělávacího programu pro obchodní akademie. V rámci průběžného vzdělávání pedagogů jsou učitelé slánské obchodní akademie proškolováni certifikovanými odborníky v oblasti poskytnutí první pomoci, dále pak ve znalosti požárních předpisů i v oblasti ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení. Vedení školy vypracovalo evakuační plán v případě požáru či jiného nebezpečí a s tímto evakuačním plánem byli seznámeni učitelé i žáci. Příslušný evakuační plán je umístěn na chodbách školy. Rovněž byli určeni pedagogičtí pracovníci odpovídající za zdárný průběh případné evakuace. v průběhu školního roku je opakovaně vyhlašován vedením školy požární poplach s následným nácvikem evakuace. Se zásadami bezpečnosti zdraví a ochrany při práci a požární prevence jsou žáci seznamováni při výuce občanské nauky a tělesné výchovy, případně v rámci adaptačního a sportovního kurzu. Specifickou součástí realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je činnost pedagoga pověřeného prevencí sociálně-patologických jevů, jež je zaměřena především na předcházení šikany, výskytu alkoholové i nealkoholové toxikomanie, případně sexuálního obtěžování mezi žáky OA, zvláště pak žáky nižších ročníků, jež patří mezi ohrožené skupiny. Do této oblasti patří především monitoring situace formou anketních dotazníků, individuální i skupinový rozhovor, konzultace s vedením školy, třídními učiteli, rodiči a výchovnou poradkyní, přednášky pracovníků příslušných center a institucí, přednášková činnost příslušníků Policie ČR a některé samostatné aktivity žáků, především distribuce preventivních materiálů a účast na charitativních sbírkách ve prospěch HIV pozitivních občanů. Od se Obchodní akademie Slaný spolupodílí na realizaci projektu prevence kriminality na rok 2009 formou pořádání přednášek a dalších společenských aktivit v rámci cyklu Právo pro každého. Partnery tohoto projektu jsou slánské základní a střední školy, dále pak Městský úřad ve Slaném, Policie ČR a Městská policie ve Slaném. 26

30 5. UČEBNÍ PLÁNY 5.1. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem povinné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk 1) PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk 2) DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Základy dějin kultury 3) ZDK Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO (3) 12 Účetnictví UCE (4) 4(4) 11 Informační technologie ITE 2 2(2) 2(2) 2(2) 8 Statistika STA Právní nauka PRN Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 2(2) 2(2) 8 Technika cestovního ruchu 4) TCR Hospodářský zeměpis HOZ Zeměpis cestovního ruchu 5) ZCR volitelné 6) První volitelný předmět PVP (2) 2(2) 4 Druhý volitelný předmět DVP (2) 2(2) 4 Celkem Nepovinně volitelný Marketing MAR-v

31 5.2. OSTATNÍ TŘÍDY Název ŠVP: Jméno školy: Adresa školy: Zřizovatel školy: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Smetanovo nám. 1200, Slaný Krajský úřad Středočeského kraje M/02 Obchodní akademie střední vzdělání s maturitou 4 roky v denní formě vzdělávání od počínaje prvním ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem povinné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk 1) PCJ 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16 Druhý cizí jazyk 2) DCJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Tělesná výchova TEV Ekonomika EKO (3) 12 Účetnictví UCE (4) 4(4) 11 Informační technologie ITE 2 2(2) 2(2) 2(2) 8 Statistika STA Právní nauka PRN Písemná a elektronická komunikace PEK 2 2 2(2) 2(2) 8 Hospodářský zeměpis HOZ Ekonomická cvičení EKC volitelné První volitelný předmět PVP (2) 2(2) 4 Druhý volitelný předmět DVP (2) 2(2) 4 Celkem Nepovinně volitelné Marketing MAR-v

32 5.3. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Prvním cizím jazykem (PCJ) je míněn jazyk, který se žák učil na základní škole a v jehož studiu pokračuje na střední škole. Jako PCJ se na Obchodní akademii ve Slaném vyučují dva předměty, a to Anglický jazyk a Německý jazyk. Druhým cizím jazykem (DCJ) je míněn jazyk, s jehož studiem začíná žák v prvním ročníku střední školy. Na Obchodní akademii ve Slaném se jako druhý cizí jazyk vyučují tyto předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk. Vyučovací předmět Základy dějin kultury (ZDK) je vyučován pouze v prvním ročníku třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu. Vyučovací předmět Technika cestovního ruchu je jedním z profilových předmětů třídy s rozšířenou výukou cestovního ruchu a je vyučován ve ročníku. Vyučovací předmět Zeměpis cestovního ruchu je specifickou variantou předmětu Hospodářský zeměpis a je vyučován pouze ve třídě s rozšířenou výukou cestovního ruchu v druhém ročníku. Mezi volitelné předměty na Obchodní akademii ve Slaném patří: Anglická konverzace, Německá konverzace, Francouzská konverzace, Matematika volitelná, Informační technologie volitelná, Základy společenských věd a Marketing volitelný. Hodiny označené 2(2), 3(3), 4(4) jsou z hlediska počtu žáků ve třídě vyučovacími hodinami dělenými. Přehled využití týdnů v období září-červen školního roku činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Adaptační kurz Sportovně výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů

33 6. PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU RVP Vzdělávací oblasti Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmět a obsahové okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyk cizí jazyk cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání ŠVP Dějepis Občanská nauka 2 68 Právní nauka 2 68 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Základy dějin kultury 2 68 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních Informační technologie technologiích Písemná a ústní Písemná a elektronická komunikace komunikace Účetnictví Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Finance, daně, finanční trh Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika Ekonomika Právní nauka 2 60 Technika cestovního ruchu 2 68 Účetnictví Ekonomika Technika cestovního ruchu 2 68 Statistika 2 68 Hospodářský zeměpis Zem. cestovního ruchu Technika cestovního ruchu 2 60 Ekonomika 1 48 Disponibilní hodiny Volitelné předměty Cekem Celkem Kurzy 0 Týdnů Kurzy 3 týdny 30

34 6.2. SROVNÁNÍ POČTU VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM OSTATNÍ TŘÍDY (B, C) RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet Skutečný počet Vyučovací předmět týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávaní Český jazyk a literatura český jazyk cizí jazyk cizí jazyk cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka 2 68 Právní nauka 2 68 Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Informační technologie Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Ekonomika Právní nauka 2 60 Ekonomická cvičení 1 30 Účetnictví Finance, daně, finanční trh Ekonomika Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika Statistika 2 68 Hospodářský zeměpis Ekonomika 1 48 Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem Kurzy 0 týdnů Kurzy 3 týdny 31

35 7. UČEBNÍ OSNOVY 7.1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 426 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu předmět český jazyk je nedílnou součástí všeobecného vzdělávání, je základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů, přispívá k rozvoji žákových komunikačních dovedností a schopností a rovněž ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti umělecké, kulturní, ale i společenské a mezilidské. Základním cílem předmětu je: prohloubit vyjadřovací a komunikační schopností a pochopení principů užívání jazyka v rozmanitých komunikačních situacích v mluvené i písemné podobě, neboť úspěšná komunikace je pro žáka hlavním předpokladem dobrého uplatnění na trhu práce a ve společnosti, poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia, poskytnout žákům základy jazykového vzdělání, chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch, pomocí znalostí základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury, významu a funkce literárního díla, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumět čtenému textu, při nácviku komunikačních dovedností aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů a procvičovat tak nejen jazykové, stylistické, literárně teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti a nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích. Charakteristika učiva Předmět se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně doplňují. Jazykové vzdělávání /jazyk a komunikační výchova/ učí žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Podílí se rovněž na rozvíjení sociální kompetence žáků. K plnění tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární vzdělávání a výchova, zvláště práce s uměleckým textem, prohlubují i znalosti jazykové a kultivují projev žáků. chápe funkci spisovného jazyka, zná základní jazykové pojmy a kategorie. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia cizích jazyků. 32

36 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností: obecné výklady o jazyce vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému ostatních jazyků nauka o zvukové stránce jazyka nauka o grafické stránce jazyka lexikologie slovotvorba tvarosloví skladba Komunikační a slohová výchova Literatura stylistika jazykový styl obecná charakteristika jazykové /funkční/ styly a slohové útvary základní poznatky z literární teorie vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech Práce s textem a získávání informací druhy a žánry textu získávání a zpracování informací z textu orientace v textu, jeho rozbor četba, analýza, reprodukce a interpretace uměleckého i neuměleckého textu Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí obdobné jaké obecné cíle vyučovacího předmětu, neboť předmět český jazyk a literatura byl v předchozí charakteristice obecného cíle podrobně specifikován Strategie výuky (pojetí výuky) Předmět se vyučuje v ročníku a výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti nejen prohloubit a rozšířit, ale i posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň. V předmětu si žák rozšíří přehled v literární výchově četbou, rozborem a interpretací ukázek z uměleckých děl, a tím bude zároveň ovlivněn jeho projev písemný a ústní. Rozvržení učiva do ročníků: Ročník I. II. III. IV. celkem Český jazyk a komunikace Literatura a ostatní druhy umění Celkem

37 Při výuce budou využívány tyto metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, společná četba, rozbor a interpretace literárních textů, samostatná práce skupinová i individuální, individuální domácí práce vypracování referátů, memorování uměleckých textů, samostatné literární pokusy účast v literárních soutěžích, společná návštěva vybraných divadelních nebo filmových představení, exkurze knihovna, galerie, muzea, gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení, slohové práce. Hodnocení výsledků žáků V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí nejen obsahová správnost, ale i použití vhodných gramatických a stylistických prostředků, a to v projevech ústních i písemných. V písemném projevu je hodnocena i pravopisná správnost. Celkové hodnocení žáků bude vycházet z ústního zkoušení, které bude doplňováno různými formami písemného testování. Nejčastěji používané formy zkoušení: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy různého stupně obtížnosti, slohové práce, přednes referátů. Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka, popř. i hodnocením jeho spolužáků. Výslednou známku určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace, s porozuměním poslouchat mluvené projevy /výklad, přednášku / a pořizovat si vlastní poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje. Kompetence k řešení problémů prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: porozumět zadání úkolu, řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně, využívat vědomostí a zkušeností nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi skupinová práce. 34

38 Komunikativní kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, rozebrat a interpretovat text. Personální a sociální kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, účinně spolupracovat ve skupině, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině nebo k debatě celé třídy, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Občanské kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, jednat v souladu s morálními principy, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí, být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém měřítku, umět myslet kriticky tj. dokázat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi. Odborné kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: zvládat mateřský jazyk jako základní předpoklad úspěšného studia dalších předmětů, včetně cizích jazyků, zvládat základní metody racionálního samostatného sebevzdělávání a vytvářet si trvalý návyk používat normativní jazykové příručky a jinou odbornou literaturu, vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě, komunikovat s partnery ústně a písemně. 35

39 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti úcta k materiálním i duchovním hodnotám rozvoj schopností vyhledávat informace a pracovat s nimi dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení rozvoj vhodné míry sebevědomí žáka, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku Člověk a životní prostředí poznávání světa a jeho lepší rozumění efektivní práce s informacemi, tj. umět je získávat a kriticky vyhodnocovat Informační a komunikační technologie uplatnění schopnosti práce s informačními zdroji ve svém zaměstnání práce s internetem, vyhledávání potřebných informací práce s informacemi a komunikačními prostředky a jejich kritické hodnocení Člověk a svět práce uvědomění si významu vzdělání pro život vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, orientování se v nich a vytváření si o nich základní představu motivace k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře písemná i verbální komunikace s potencionálními zaměstnavateli spoluvytváření obrazu firmy na veřejnosti Mezipředmětové vztahy dějepis základy společenských věd dějiny kultury občanská nauka informační technologie písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis 36

40 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence orientuje se v soustavě jazyků; v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu; orientuje se v hláskoslovném systému; řídí se zásadami správné výslovnosti; rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk; umí používat příručku Pravidla českého pravopisu; umí vhodně uplatnit slohové postupy; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a písemným; rozlišuje funkční styly, je schopen je rozpoznat v mluvených i písemných projevech; je schopen posoudit slovní zásobu, kompozici a syntax informačních útvarů v médiích; ovládá a uplatňuje základní principy výstavby textu; vystihne charakteristické znaky vypravování; sestaví texty prostého a uměleckého vypravování; rozlišuje jednotlivé slovní druhy; má přehled o jazykových příručkách a umí s nimi pracovat. Tematické celky učiva 1. Postavení českého jazyka mezi ostatními evropskými jazyky 2. Nauka o zvukové stránce jazyka a spisovné výslovnosti 3. Vývoj českého jazyka a jeho útvary spisovná slovní zásoba nespisovná slovní zásoba 4. Hlavní principy českého pravopisu 5. Sloh základní poučení jazykové styly a slohotvorní činitelé styl projevů mluvených a písemných Hodinová dotace 6. Prostě sdělovací styl základní znaky a útvary 3 7. Vypravování 8. Tvarosloví ohebné slovní druhy neohebné slovní druhy Práce s jazykovými příručkami Slohové práce 4 37

41 ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozumí zákonitostem vývoje jazyka; umí sestavit základní útvary; administrativního stylu, ovládá jejich formální a grafickou úpravu; sestaví základní projevy administrativního stylu; vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně; vystihne charakteristické znaky různých druhů projevu a rozdíly mezi nim; posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psaným; je schopen napsat popis i charakteristiku různým funkčním stylem; v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví; odhaluje a odstraňuje jazykové a stylizační nedostatky; používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie; nahradí cizí slovo českým ekvivalentem a naopak. Tematické celky učiva 1. Vývoj spisovného jazyka českého a vývojové tendence současné češtiny 2. Obecná jazykověda přehled vývoje jazykovědy jazykovědné disciplíny 3. Administrativní styl slohové prostředky charakteristické pro tento styl životopis žádost zápis z porady inzerát 4. Komunikace verbální a neverbální vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické a dialogické 5. Popis a charakteristika Hodinová dotace Obohacování slovní zásoby 5 7. Slohové práce 8. Upevňování a procvičování mluvnického učiva

42 ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence řídí se zásadami správné výslovnosti; chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psaným; je schopný přednést konkrétní řečnický projev; vystihne charakteristické znaky publicistického stylu; má přehled o základních publicistických žánrech, o denním i periodickém tisku; zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky; sestaví jednoduché zpravodajské útvary; vystihne základní prostředky reklamy; posoudí vliv reklamy na životní styl; vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně; umí napsat osobní dopis; adekvátně využívá emocionální a emotivní stránky projevu, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní i negativní; uplatňuje znalosti ze skladby ve svém vyjadřování; v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu. Tematické celky učiva 1. Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, základy fonetiky, technika mluveného slova. Druhy řečnických projevů: projev přednáška 2. Publicistický styl podstata publicistiky, její základní žánry a útvary jazykové a slohové prostředky publicistického stylu inzerát, reportáž, fejeton, recenze Hodinová dotace 3. Styl reklamy jazykové a nejazykové prostředky reklamy funkce reklamy a propagačních prostředků a jejich vliv na životní styl 2 4. Osobní dopis odlišnosti úřední korespondence Syntax základní pojmy syntaxe věta a výpověď syntaktické vztahy zvláštnosti větného členění větné členy věta jednoduchá a souvětí souvětí podřadné souvětí souřadné 6. Slohové práce

43 ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje ve výstavbě textu, ovládá a uplatňuje základní principy jeho výstavby; vhodně používá jednotlivé slohové postupy a útvary; má přehled o knihovnách a jejich službách; zaznamenává bibliografické údaje; používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů; pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si výpisky z přednášek a jiných projevů; umí vypracovat anotaci a rešerš;i samostatně zpracovává informace; rozpozná základní znaky odborného stylu; sestaví konkrétní útvar odborného stylu; odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru; vystihne charakteristické znaky úvahy; posoudí kompozici úvahy, její slovní zásobu a skladbu je schopen vyjádřit pozitivní i negativní postoje, pochválit, kritizovat, polemizovat; umí argumentovat a vyjádřit svá stanoviska; má přehled o pravidlech vhodného vyjadřování a vystupování; ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi; vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně; je schopný přednést krátký projev; vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi; rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a slohový útvar; posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu; vhodně používá jednotlivé slohové postupy a útvary. Tematické celky učiva 1. Informační výchova knihovna, tisk, internet rešerše, anotace, resumé Hodinová dotace 2. Odborný styl rysy a druhy jazykové prostředky slohové postupy a útvary úvaha, kritika, esej 8 3. Základy řečnického stylu druhy řečnických projevů hlavní řečnické útvary řečnický výcvik 4. Opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků 5. Slohová práce

44 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ LITERATURA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti; rozezná umělecký text od neuměleckého; rozebere umělecký text, uplatní znalosti z literární teorie a poetiky; vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; interpretuje text a debatuje o něm; se orientuje v základních vývojových etapách literární historie světové i české; klasifikuje konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů; se orientuje v ÚLS a dovede charakterizovat její jednotlivé útvary; umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy daného období a zná jejich významné představitele a hlavní díla; zhodnotí význam daného autora a díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace; umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla. Tematické celky učiva 1. Literatura a základní druhy umění 2. Úvod do studia literatury funkce umělecké literatury význam četby základy literární teorie Hodinová dotace 3. Literatura starověku orientální literatury antická literatura Literatura raného středověku bible úvod do křesťanství staroslověnské písemnictví latinsky psaná literatura počátky česky psané literatury 5. Literatura v době husitské a pohusitské Husovi předchůdci mistr Jan Hus Husovi pokračovatelé husitská revoluční literatura 6. Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 7. Pobělohorská literatura baroko exulantská literatura jezuitská literatura lidová a pololidová tvorba, ústní lidová slovesnost 8. Klasicismus a osvícenství Národní obrození v české literatuře 9 41

45 LITERATURA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace; konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů; vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; interpretuje literární texty a diskutuje o nich; při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky; vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl. Tematické celky učiva 1. Preromantismus charakteristika směru 2. Romantismus hlavní znaky romantismus ve světových literaturách 3. Česká literatura ve 30. a 40. letech 19. století Mácha, Erben, Tyl 4. Počátky realismu v české literatuře 1. poloviny 19. století 5. Literární skupiny 2. poloviny 19. století májovci ruchovci lumírovci 6. Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře 19. století Hodinová dotace Kritický realismus a naturalismus v české literatuře 2. poloviny 19. století 11 42

46 LITERATURA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla; umí zařadit typická díla do jednotlivých směrů a příslušných historických období; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace; při rozboru literárního textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky; čte beletrii, interpretuje literární texty a diskutuje o nich; dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; vyjadřuje vlastní prožitky z daných uměleckých děl. Tematické celky učiva 1. Světová literatura na přelomu 19. a 20. století umělecké směry prokletí básníci 2. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české literatuře Česká moderna generace buřičů P. Bezruč 3. Nové umělecké směry v evropské literatuře expresionismus futurismus kubismus dadaismus surrealismus 4. Próza a drama ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období obraz 1. světové války v literatuře osobnosti jednotlivých národních literatur německy píšící pražští autoři 5. Česká meziválečná poezie Hodinová dotace Česká próza 20. a 30. let České meziválečné divadlo oficiální divadlo neoficiální lidové divadlo avantgardní divadlo 4 43

47 LITERATURA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence zařadí typická díla do jednotlivých směrů a příslušných historických období; vyjádří vlastní prožitky z daných literárních děl; čte krásnou literaturu, text interpretuje a debatuje o něm; konkrétní literární díla klasifikuje podle jednotlivých druhů a žánrů; při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie; dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi; zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace; má přehled o kulturním dění ve svém městě i v regionu; orientuje se v nabídce kulturních institucí. Tematické celky učiva 1. Charakteristika období po roce Světová próza 2. poloviny 20. století Hodinová dotace 3. Vývoj v Československu v letech charakteristika období 1 4. Česká poezie v letech reakce na 2. světovou válku literatura v letech literatura od Února 1948 do roku 1956 poezie 60. let 5. Česká próza v letech reakce na 2. světovou válku literatura v letech literatura od Února 1948 do roku 1956 próza 60. let 6. Divadlo a dramatické umění ve světě v 2. polovině 20. století České divadlo po roce Vývoj české literatury od 70. let 20. století do současnosti oficiální literatura samizdatová a exilová literatura 9. Opakování a prohlubování vědomostí a dovedností z předchozích ročníků

48 7.2. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 528 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Hlavním cílem výuky cizímu jazyku, který je determinován potřebami a zájmy společnosti, je cíl komunikativní: přimět žáka k rozvoji již nabytých jazykových schopností aktivizovat a stimulovat rozvoj multikulturalismu a mnohojazyčnosti rozvíjet autonomii žáka v dalším hlubším osvojování cizího jazyka s výhledem na potřebu celoživotního jazykového vzdělávání rozvíjet občanské dovednosti a orientaci v příslušné jazykové oblasti usilovat o dosažení stupně komunikativní dostatečnosti a základního gramatického minima na úrovni B1+, eventuelně B2 Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/Obchodní akademie. Předmět Anglický jazyk jako 1. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyřech ročníků s čtyřhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá, že vycházíme z úrovně v rozsahu A1-A2, dosažené v procesu předchozího vzdělávání na základní škole. Jelikož pracujeme s žáky, přicházejícími z širokého okruhu, pravidelně se setkáváme s velice rozdílnou úrovní znalostí cizího jazyka, což potvrzují i výsledky rozřazovacích testů z anglického jazyka, na které zveme úspěšné uchazeče o studium na konci jejich základní školní docházky již několik let. Z našich zkušeností vyplývá, že zhruba celé první pololetí 1. ročníku je třeba věnovat zvýšené individuální práci se žáky jak pokročilejšími, tak i jazykově méně pokročilými, aby se v každé skupině dosáhlo určitého společného minima jako základu pro další jazykovou výuku. Na tomto základě je možno usilovat o systematizaci jazykových prostředků a jejich další zdokonalování a rozvíjení, prohlubování znalostí reálií anglofonních regionů, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvědomělejší a přesnější používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdělání a rozvoji osobnosti. Průběžně probíhá osvojování odborné stylu jazyka. Předpokládá se dosažení na konci studia úrovně samostatného uživatele v rozmezí B1 až prahové úrovně B2. 45

49 Mezipředmětové vztahy občanský a společenskovědní základ český jazyk a další cizí jazyky informační a komunikační technologie ekonomické předměty písemná a elektronická komunikace hudební a estetická výchova tělesná výchova Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Tyto cíle chápeme jako záměr přispívat prostřednictvím obsahu a řízení výuky k rozvíjení žákovy osobnosti se zaměřením na: Pojetí výuky společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti rozvoj morálních kvalit /vytrvalost, systematická práce, pracovní kázeň a sebekázeň/ týmová práce a spolupráce na různých jazykových projektech umění pracovat s informacemi získanými z médií příslušné jazykové oblasti sebekritika a zodpovědnost, rozvoj autonomního přístupu k učení posilování národní hrdosti i skromnosti estetické cítění, povědomí o světovém kulturním dědictví pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení 4 hlavních komplexních řečových dovedností /poslech, ústní vyjadřování, čtení s porozumění, písemné vyjadřování/ při důsledném dodržování principů soustavnosti, přiměřenosti, gradace a cykličnosti výuky. Je důležité dodržovat logickou návaznost učiva, časové členění výuky, její frekvence a umístění v rozvrhu včetně vhodné denní doby. V procesu výuky se kromě základní učebnice v hojné míře využívají doplňkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, divadlo, exkurze, studijní a poznávací zájezdy, nácvik vystoupení na školní akce /akademie atd. / dle uvážení vyučujícího. Mezi základní metody osvojování nového učiva patří detailní seznámení se slovní zásobou, výklad gramatických struktur a jevů /tvoření, použití, výjimky z pravidla/, procvičování receptivní, reproduktivní a audiografické. Slabší žáci, žáci studující dle individuálního plánu a žáci čtvrtého ročníku připravující se na přijímací zkoušky na VŠ mají možnost individuálních konzultací s vyučujícím po vzájemné domluvě nebo v čase k tomu vymezeném. Hodnocení výsledků žáka Výuka cizího jazyka předpokládá průběžnou systematickou kontrolu, ověřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci se zaměřením na : receptivní řečové dovednosti /poslech a porozumění mluvenému slovu rodilých uživatelů jazyka z různých zemí, různých společenských a věkových skupin, orientace v slyšeném nebo čteném textu se všeobecnou i odbornou tematikou pouze mírně upraveném, pochopení hlavní myšlenky a vyhledávání specifické informace, schopnost řídit se pokyny, dodržovat příkazy a zákazy, sledovat návod, popis, souvislé vyprávění apod. 46

50 produktivní řečové dovednosti /popis, vyprávění, charakteristika, výklad, reprodukce, sdělení, formulace sledu událostí, vyjádření názoru, návrhu, přání, rady, záměru, plánu do budoucna atp. /, schopnost naslouchat jinému mluvčímu a učit se z jeho projevu aktivní využívání slovní zásoby a frazeologie odpovídající jazykové úrovně, uvědomování si a korekce chyb vlastních i jiného uživatele jazyka schopnost zahájit, aktivně řídit, směrovat a ukončit dialog nebo diskusi více osob na témata všeobecného i odborného rázu, správně vyplnit běžné formuláře, vést neformální a formální korespondenci včetně základní odborné korespondence Množství a rozsah didaktických gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučná je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování 2-4krát ročně, podle potřeby dané učební skupiny. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Aplikace průřezových témat multikulturální výchova mediální výchova výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech osobnostní a sociální výchova člověk a životní prostředí člověk a jeho zdraví občan v demokratické společnosti finance, člověk a svět práce 47

51 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 1. ROČNÍK A2+ Výsledky a kompetence rozumí pokynům vyučujícího dokáže sdělit základní údaje o sobě a své rodině rozumí slyšenému i čtenému vyprávění nebo popisu dokáže vyhledat hlavní body nebo požadovanou informaci v textu vysvětlí, proč něco udělal, vylíčí sled událostí v minulosti dokáže se zeptat na smysl nepochopeného výrazu, požádat o zpřesňující informace detailně popíše obrázek čte s porozuměním přiměřeně náročné texty s všeobecnou i odbornou tematikou rozumí zápisu a pronesení cen v měnách GB, USA a Eurozóny uvede osobní údaje do formuláře využívá vhodných výrazových prostředků k popisu situace, citového stavu nebo zážitku zvládá simulaci různých běžných situací a dokáže v nich přiměřeně zareagovat s použitím slovníků dokáže samostatně sestavit popis, vyprávění, charakteristiku osoby, místa, jednoduchý životopis porovná kvalitu, přednosti a nedostatky dvou položek vyjádří a obhájí svůj vztah k dané problematice systematicky si procvičuje a upevňuje návyky správné výslovnosti a intonace aktivně si osvojuje, procvičuje a opakuje slovní zásobu, idiomy, ustálená slovní spojení a běžnou společenskou frazeologii aktivně ovládá základní časy umí správně tvořit otázky a příslušným způsobem na ně reagovat Tematické celky učiva 1. Osobní údaje, rodina, společenský styk základní časy tvoření otázek přízvuk a intonace slov větné členy antonyma práce s dvojjazyčným slovníkem setkání a loučení písemný popis přítele 2. Bydlení, životní styl přítomný čas prostý a průběhový sloveso HAVE intonace vět běžná slovní spojení každodenního života spojky a spojovací výrazy vedení konverzace doplňující otázky, projevení zájmu psaní u 3. Příběhy z minulosti minulý čas prostý a průběhový slovesa opačného významu příslovce časové údaje vázání slov ve větě vyprávění příběhu 4. Obchody, nakupování, ceny vyjádření množství, slova počitatelná a nepočitatelná zájmena tázací, neurčitá a záporná členy potraviny, běžné obchody, zboží a ceny zdvořilostní obraty při nakupování vytvoření textu na pohled z výletu/pobytu 5. Naděje, cíle, plány do budoucna sloveso +infinitiv/gerundium způsoby vyjádření budoucnosti intonace zvolací přídavná jména s koncovkou -ed, -ing vyjádření pocitů diskuse o problému a návrh řešení vyplňování formuláře přihláška na školu Hodinová dotace

52 se orientuje v základních geografických údajích GB, USA, Austrálie a Nového Zélandu, Kanady a umí je vyjádřit zná kulturní a přírodní památky dovede porovnat základní rysy způsobu života našeho a v zemi daného jazyka pod vedením učitele sleduje významné aktuální informace z kulturního, společenského a politického života příslušných zemí 6. Život ve městě a na venkově dotazy na vzhled a kvalitu stupňování příd. Jmen porovnávání popisná přídavná jména prohlídka pamětihodností a zajímavostí písemný popis místa 7. Písemné kontrolní práce, rozbor Souhrnné opakování 16 49

53 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 2. ROČNÍK B1 Výsledky a kompetence rozumí slyšenému a psanému jednoduchému textu gramaticky správně umí vyjádřit, jak dlouho už se nějakou činností zabývá zeptá se druhé osoby na základní životní údaje simuluje rozhovor se slavnou osobností dokáže v tisku vyhledat informace o celebritách a sdělit základní údaje zaujme stanovisko k obsahu sdělení v novinovém článku napíše životopis slavné osobnosti ústně vylíčí svůj pracovní den ze slyšených údajů odhadne něčí zaměstnání rozpozná v čteném populárně-naučném článku problém a radu k jeho řešení zaujme stanovisko ke čteným nebo slyšeným postojům a poradí, jak řešit situaci dokáže popsat u lékaře své problémy porozumět jeho pokynům v slyšeném pohovoru u výběrového řízení rozliší specifické údaje gramaticky správně zformuluje svůj názor na důvody proč lidé rádi či neradi cestují, zdůvodní svůj přístup k cestování vysvětlí cestu napíše esej na téma cestování referuje o shlédnutém filmu nebo přečtené knize a doporučí ji používá vhodné výrazy a fráze při běžném telefonním hovoru rozumí v hovoru dvou lidí na co si stěžují simuluje konverzaci dvou lidí, kteří si na něco stěžují rozumí statistickým údajům týkajícím se lidské populace získá doplňující informace z populárně naučného textu rozumí hlavní myšlence obsahu písně vhodnými výrazy vyjádří protest, překvapení, údiv napíše esej o svých plánech do budoucna napíše svou autobiografii a zdůrazní nejdůležitější okamžiky svého života Jazykové prostředky rozlišuje a správně používá přítomný čas prostý, minulý a předpřítomný čas Tematické celky učiva 1. Slavné osobnosti čas předpřítomný a minulý vyjádření trvání děje přehled časů přízvuk slovní zásoba povolání koncovky podstatných jmen příslovce vztažné věty psaní životopisu rozhovor se slavnou osobností 2. Zdraví, choroby, životní styl vyjádření povinnosti mám, měl bych, musím složená slova slovní spojení k tématu symptomy a nemoci generační problémy návštěva lékaře formální a neformální výrazy v dopise a u 3. Cestování, ubytování, plány a záměry časové spojky a věty podmínkové věty 1 ustálené slovesné vazby příslovce místa předložky místa a směru popis cesty turistické zajímavosti v rodném městě, regionu diskuse pro a proti cestování vybranými dopravními prostředky /vlak/ 4. Zážitky, pocity, situace Obchody a služby trpný rod číselné výrazy telefonní čísla vynálezy a objevy hodnocení knihy nebo filmu 5. Svět a jeho problémy podmínkové věty 2 vyjádření domněnky frázová slovesa věty zvolací rady, doporučení čtení vlastní eseje Hodinová dotace

54 v prosté i průběhové podobě správně spojuje věty v souvětí tvoří slova s pomocí předpon a přípon používá kvantitativní výrazy, zájmena a členy dokáže vyjadřovat časové a podmínkové vztahy ovládá způsob stručného reagování na otázky zná způsob zápisu i čtení různých číselných výrazů Země Zná zvyklosti a tradice zemí jazykové oblasti 6. Společnost a její problémy předpřítomný čas průběhový srovnání předpřítomného prostého a průběhového ustálené slovesné výrazy navazování myšlenek společenské výrazy pro každodenní běžné situace životní osudy 7. Souhrnné opakování 8. Písemné kontrolní práce, rozbor

55 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK 3. ROČNÍK B1 - PRAHOVÁ ZNALOST Výsledky a kompetence dobře zvládá slovní zásobu na úrovni B1 píše o běžných jevech ve svém okolí /lidé, místa, denní rutina/ formou spojitého textu téměř bezchybně používá určitý okruh často užívaných výrazů a frází týkajících se předvídatelných situací v rámci známých témat komunikuje v zásadě správně, obecně komunikaci dobře zvládá, avšak s patrným vlivem mateřského jazyka /sice dělá chyby, ale je zřejmé, co se snaží říci/ podá jasné detailní popisy v širokém okruhu témat týkajících se jeho zájmů rozvíjí myšlenky a uvádí pro ně podpůrné body a relevantní příklady dokáže předat, potvrdit a ověřit si získané věcné informace s přiměřenou mírou sebejistoty rozumí hlášením a oznámením týkajícím pronášeným ve spisovném jazyce běžným tempem vyjednává za účelem získání zboží nebo služeb, vypořádá se se situacemi které mohou nastat při cestování, ubytování nebo jednání s úřady je schopen číst nezávisle, má širokou slovní zásobu pro čtení, ale mohou nastat potíže s idiomy je schopen sledovat delší promluvy, jestliže je mu téma známé - s určitým úsilí pochytí hlavní momenty konverzace probíhající mezi rodilými mluvčími, ale může mít obtíže zapojit se do diskuse Tematické celky učiva 1. Člověk a svět pomocná a modální slovesa opakování přehled základních časů tvoření otázek a záporných vět krátká stručná odpověď slovní druhy, předložky neformální dopis 1 2. Zaměstnání, koníčky, volný čas přítomný čas prostý a průběhový slovesa dějová a stavová přítomné časy v trpném rodě přídavná jména popisující charakterové vlastnosti vedení nezávazné společenské konverzace formální a neformální dopisy a e- maily 3. Kultura, literatura (W. Shakespeare) minulý čas prostý a průběhový předminulý čas vyprávění o minulých událostech s rozlišením různých minulých časů výslovnost a pravopis mezilidské vztahy vyjadřování názoru 4. Člověk a společnost modální slovesa etika a morálka, pravidla chování život v dřívější a dnešní společnosti frázová slovesa doslovný a přenesený význam zdvořilé žádosti a nabídky psaní životopisu 5. Životní prostředí, počasí, věda a technika- život v budoucnosti vyjadřování různé budoucnosti vyjadřování míry pravděpodobnosti v budoucnosti slovotvorba předpony a přípony plánování schůzky slohová práce na aktuální téma 6. Popis osoby, věci, místa otázky na popis osoby, jídla, místa přídavná jména a příslovce vztažná zájmena nakupování informační tabule a nápisy popis místnosti Hodinová dotace

56 ovládá základní frazeologii telefonní komunikace zná a dokáže vysvětlit a prakticky použít základní rozdíly mezi formálním a neformálním dopisem napíše nebo dotvoří vyprávění podle vlastní volby je schopen popsat vlastní zážitky a zkušenosti, jak kladné, tak záporné zvládá jednoduchou formulaci obchodního dopisu pracuje s využitím IT 7. Souhrnné opakování čtení s porozuměním, poslechy, opakování gramatiky 8. Písemné kontrolní práce

57 ANGLICKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK B1-B2 Výsledky a kompetence se v ideálním případě přiblížil úrovni B2 má dobrou slovní zásobu pro věci spojené s jeho zájmy a pro všeobecná témata umí měnit formulace, aby se vyhnul nežádoucímu opakování, ale nedostatky ve slovní zásobě mohou stále ještě zapříčinit váhání při užití zdlouhavých opisů dokáže pohovořit o České republice z hlediska geografického, ekonomického a kulturněhistorického má dostatečnou slovní zásobu pro popis nepředvídaných situací, vysvětlení nejdůležitějších bodů určité myšlenky nebo problému s dostatečnou přesností a také pro vyjádření myšlenek abstraktního nebo kulturního charakteru /např. o hudbě nebo filmu/ umí položit doplňující otázky, aby si ověřil, že porozuměl tomu, co chtěl mluvčí říci a umí také získat vysvětlení nejednoznačných bodů dokáže psát jasné detailní popisy s různou tématikou týkající se jako okolí nebo zájmů zapojí se do interakce s takovou mírou spontánnosti a plynulostí, která je pro danou interakci typická a v delším kontaktu s rodilým mluvčím obvykle nevzniká žádné napětí rozumí zprávám a článkům o současných událostech syntetizuje a hodnotí informace z různých zdrojů je schopen přiměřeně plynule usouvztažnit lineární sled bodů v jednoduchých popisech a vyprávěních rozumí většině zvukových záznamů pronášených spisovným jazykem, rozpozná tón, náladu mluvčího atp. rozumí hlavním myšlenkám věcně i jazykově komplexní řeči s konkrétní i abstraktní tématikou včetně odborné dle jeho zaměření, je-li pronášena ve spisovném jazyce seznámí se s reáliemi anglicky mluvících zemí a dokáže o nich podat základní informace Tematické celky učiva 1. Česká republika, Praha zeměpis, obyvatelstvo regiony průmysl, zemědělství politický systém historie turistické cíle současný život, kultura, sport státní svátky a významné dny 2. Americká a britská literatura předpřítomný čas v činném a trpném rodě koníčky, zájmy intonace v angličtině vyjadřování souhlasu, lítosti, radosti a překvapení popis osoby předložky s podstatnými jmény 3. Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn a Irsko zeměpis, obyvatelstvo politický systém turistické cíle současný život, kultura, sport státní svátky a významné dny 4. Vnímání světa, pocity vazby sloves s infinitivem a gerundiem cestování a čísla frázová slovesa vyprávění příběhu 5. Austrálie, Nový Zéland, Kanada zeměpis, obyvatelstvo politický systém turistické cíle současný život, kultura, sport státní svátky a významné dny Hodinová dotace

58 je schopen číst téměř nezávisle, přizpůsobí styl a rychlost čtení různým textům a cílům a vybere si podstatné informace s určitým úsilím dokáže sledovat diskusi ve skupině a přispět do ní, i když je vedena v rychlé a hovorové či nespisovné řeči v rámci známých témat komunikuje v zásadě správně, na obecné úrovni komunikaci dobře zvládá, avšak s patrným vlivem mateřského jazyka dělá chyby, ale většinou si je jich vědom, pokud je to možné, dokáže je zpětně opravit, a je zřejmé, co se snaží říci v odborné oblasti zvládá základní typy formálních dopisů, dokáže na ně reagovat 6. Mezilidské vztahy podmínkové věty 2. a 3. typu modální slovesa s minulým infinitivem slova podobného významu, ustálená slovní spojení idiomatická spojení peníze argumentace pro a proti - prostředky textové návaznosti 7. Spojené státy americké, Washington, New York zeměpis, obyvatelstvo politický systém turistické cíle současný život, kultura, sport státní svátky a významné dny 8. Věda a technika větné vazby s podstatnými jmény (členy, přivlastňovací pád, zájmena) složená podstatná jména popis věci popis města New York 9. Písemné práce Souhrnné opakování poslech, čtení s porozuměním, maturitní témata 18 55

59 7.3. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÝ JAZYK - 1. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 528 (4 / 3 vyučovací hodiny týdně) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce německého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zeměpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení vlastní písemný projev a odpověď, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 56

60 Tematické okruhy německý jazyk Všeobecné Domov, rodina Mezilidské vztahy Osobní charakteristika Kultura, umění Sport, volný čas Bydlení, obchody, služby Stravování, péče o zdraví Cestování, doprava, ubytování Škola a studium, zaměstnání Člověk a společnost Příroda, životní prostředí Věda a technika Podnebí, počasí, roční období Reálie České republiky a německy mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka Zeměpis německy mluvících zemí Historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura Život, rodina, vzdělání, práce, volný čas Tradice a zvyky Státní zřízení Literatura a umění Masmédia Odborné okruhy Práce a zaměstnání, přípravna povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání Žádost o místo, životopis, nezaměstnanost Osobní a úřední dopis Fax, Obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání Základní terminologie průmysl, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty 57

61 Obchodní korespondence Dopis, , fax Formální úprava obchodního dopisu Základní frazeologie obchodní korespondence Poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: komunikativní cíl, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. výchovně vzdělávací cíl přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdělání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí a 2 Společného evropského referenčního rámce získanou ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B 2 SERR. Vzdělání v druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení jazykové úrovně B1 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: Autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem, Sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu. Motivační činitelé zařazení her a soutěží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového charakteru s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčím z daných jazykových oblastí. Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělání dosáhli. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. 58

62 Písemné práce: po každé lekci jeden shrnující test, v rámci lekce 1 3 dílčí krátké testy. 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozuměním, lexikální a gramatické struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovně kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledňuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence by měl být připraven: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdělávat Sociální kompetence by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemně i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce. 59

63 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil být se odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci, uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, Aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti, chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti, využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium. Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis hospodářský zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 60

64 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence pozdraví adekvátně dnu, osobě představí sebe i jiné/jméno, příjmení, bydliště, povolání, koníčky/ zeptá se na totéž seznámí se s regionálními pozdravy, hláskuje jména používá společenské a zdvořilostní fráze / pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, rozloučení/ napíše krátký inzerát o sobě, odpoví na inzerát představí členy rodiny svým spolužákům zeptá se svých spolužáků na jejich členy rodiny vyplní přihlašovací formulář se základními údaji o své osobě napíše dopis o své rodině charakterizuje členy rodiny, přátele, jejich koníčky, vybere vhodný dárek najde dárek na internetu, vyjádří svůj souhlas, nesouhlas, obhájí volbu výběru připraví si otázky na téma kapesné napíše příspěvek pro časopis na téma Kapesné napíše blahopřání k narozeninám ovládá základní slovní zásobu daného tématu umí objednat jídlo v restauraci má základní informace o jídelních zvyklostech německy mluvících zemí umí popsat stravovací zvyklosti své rodiny Tematické celky učiva, gramatika 1. Představování, první kontakty Prověření úrovně osvojení si gramatiky na základní škole a sjednocení: člen, osobní zájmena, časování sloves v přítomném čase sloveso sein pořádek slov ve větě oznamovací a tázací 2. Rodina, příbuzní Prověření úrovně zvládnutí gramatiky na základní škole a sjednocení : skloňování podstatných jmen včetně 2. pádu vynechávání členu u podstatných jmen časování slovesa haben zápor přídavné jméno v přísudku základní číslovky 3. Nakupování, dárky Prověření a doplnění gramatiky osvojené na základní škole a sjednocení: předložky se 3. pádem předložky se 4. pádem skloňování osobních zájmen pořadí předmětů skloňování zájmen wer a was 4. Jídlo, pití, stravování, jídelníček V restauraci Přivlastňovací zájmena Vyjádření zájmena svůj Silná slovesa v přítomném čase Rozkazovací způsob Hodinová dotace

65 popíše svůj dům / byt / pokoj / prostředí, ve kterém bydlí pozve písemně přátele na návštěvu porovná bydlení na venkově a ve městě napíše představu o ideálním bydlení orientuje se v inzerátech o prodeji, podnájmu, nájmu, výměně bytu sestaví inzerát na základě konkrétních údajů na koupi / prodej / pronájem / výměnu bytu / domu pozve své přátele písemně i telefonicky na oslavu odpoví na pozvání vyjádří radost - lítost - omluví se - přijme omluvu připraví menu pro určitý počet osob, napíše seznam kolik čeho potřebuje vyjádří se, kde nakoupí a proč najde vhodný recept a presentuje ho seznámí se s některými jídly typickými pro německy mluvící země sestaví a popíše svůj denní a týdenní program vyjádří svůj názor na plánování volného času popíše jeden den v týdnu sestaví program školního výletu/exkurze/ napíše pohlednici z výletu 5. Bydlení slabé skloňování podstatných jmen v jedn. čísle množné číslo podstatných jmen předložky se 3. a 4. Pádem slovesa stehen x stellen, liegen x legen vazba es gibt 6. Nakupování, vaření skloňování zájmen dieser, jeder, alle způsobová slovesa označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách doch odpověď na zápornou otázku přepona un- 7. Každodenní život, plán týdne slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou zvratná slovesa v přítomném čase přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen časové údaje + früh x bald se spolužáky vede rozhovor o cestování a plánech na prázdniny napíše kamarádovi dopis o tom, co bude dělat o prázdninách, jak by je chtěl prožít na základě svých představ najde adekvátní nabídku napíše objednávku vede spor o tom, jaký druh cestování je výhodnější orientuje se v plánu poznávacího zájezdu po Německu připraví si fotodokumentaci 8. Cestování, dovolená stupňování přídavných jmen a příslovcí v přísudku zeměpisná jména souřadící spojky bezespojkové věty 9. Německo Opakování tematické testy pololetní testy 15 62

66 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence Tematické celky učiva Hodinová dotace napíše životopis ve strukturované i slohové podobě seznámí se se školním systémem v České republice a v Německu vypráví o plánech do budoucna mluví o výhodách a nevýhodách vybraných povolání připraví anketu o volnočasových aktivitách, napíše článek do časopisu vyhledá článek o zajímavých koníčcích vypráví o svých zálibách 1. Škola, povolání sloveso werden v přítomném čase minulý čas sloves préteritum zájmeno jemand zápor nicht, niemand Volný čas, koníčky minulý čas perfektum slovesa zakončená na eln, -ern podmět man x es použití allein x selbst 15 vede se spolužákem rozhovor na téma zdraví / nemoci / nehody připomene si důležitá telefonní čísla, důležité informace popíše návštěvu u lékaře napíše esej na téma Můj smolný den 3. Zdraví, u lékaře budoucí čas slovosled ve vedlejší větě perfektum způsobových sloves a slovesa Essen shoda podmětu a přísudku sloveso tun 15 najde na mapě Kolín nad Rýnem připraví krátkou charakteristiku města a nejznámějších památek najde v jízdním řádu spojení mezi Prahou - Kolínem a jinými známými městy mluví o výhodách a nevýhodách cestování jednotlivými dopravními prostředky odpoví dopisem na pozvání kladná / záporná odpověď pozve dopisem přítele na návštěvu připraví program návštěvy pracuje s plánem města ptá se na cestu, informuje 4. Doprava, dopravní prostředky vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce vlastní jména osob přímý pořádek slov v otázce zjišťovací wie x als ve významu jako 15 63

67 pomocí slovníku čte inzeráty s pracovními nabídkami napíše žádost o místo odpoví na otázky kladené při přijímacím pohovoru vypráví, co si oblékne a na co se bude ptát najde informace o nejvíce / nejméně žádaných pracovních místech, o dalších možnostech maturantů, o nezaměstnanosti vypráví o svém kulturním životě, čemu dává přednost a proč informuje o kulturních možnostech v bydlišti a okolí představí jednu významnou osobnost kultury napíše nebo vyhledá hodnocení kulturní události / film, divadlo,. / pojmenuje co nejvíce oblečení podle různých příležitostí a ročních období vypráví o svém stylu oblékání, kde nakupuje a proč připraví modely s komentářem komentuje módní přehlídku ve třídě 5. Zaměstnání pracovní nabídky žádost o místo pohovor 6. Kultura vzájemné postavení příslovečných určení větný rámec vedlejší věty Móda, oblékání skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém tázací zájmena synonymní slovesa holen x bringen, probieren x anprobieren charakterizuje typy obchodů vypráví, kde nakupuje a proč orientuje se v názvech oddělení, vyjmenuje co nejvíce zboží, které zde lze koupit připraví reklamu na jeden výrobek tvoří rozhovory v obchodě napíše reklamaci na zakoupený výrobek a odpověď na ni /kladná x záporná/ seznámí se se zeměpisem Rakouska orientuje se v plánu Vídně připraví cestu po Rakousku a Švýcarsku hovoří o turistických možnostech 8. Nakupování v obchodním domě neurčitá zájmena zájmena einer, keiner, meiner překlad českého už ne, ještě ne příslovce irgend-, nirgend- 9. Rakousko, Vídeň, Švýcarsko Opakování tematické testy pololetní testy 4 64

68 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence pracuje s plánem města vyhledá některé známé památky a turistické cíle města, poznává je na fotografiích a krátce je charakterizuje seznámí se s pověstí o Golemovi Královská cesta exkurze Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Praha, orientace ve městě řadové číslovky datum směrová příslovce předložky 20 vypráví o svém domě / bytě / pokoji popíše zařízení vyjádří spokojenost / nespokojenost vede se spolužáky spor na téma bydlení ve městě x na venkově napíše esej na téma Ideální bydlení / Dům mých snů vypráví o svých vztazích s rodinnými příslušníky, kamarády popíše vzhled a charakterové vlastnosti / kladné x záporné napíše esej na téma Můj vzor zodpoví anketní otázky o životě mládeže / viz. uč. /, vyhodnotí je čte ukázku v originále čtení podle rolí pracuje s textem podle zadaných úkolů převypráví obsah připraví krátký referát o autorovi a jeho díle připraví prezentaci o významné osobnosti německé kultury a vědy podle piktogramů pojmenuje druhy sportu vypráví o tom, o který druh sportu se zajímá / aktivně x pasivně / připraví charakteristiku určitého sportu x sportovce na základě textu napíše krátkou zprávu o průběhu utkání vyhledá na internetu x v tisku aktuální zprávu ze světa sportu, prezentuje ji vyjádří se k extrémním sportům a dopingu 2. Bydlení venkov x město infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu infinitiv závislý na slovesu korelát es použití Platz x Ort x Stelle 3. Mezilidské vztahy ukazovací zájmena vespolné zájmeno einander předložky se 2. Pádem použití Ende x Schluss, endlich x schließlich 4. Četba E. M. Remarque, Tři kamarádi německá kultura a literatura, věda 5. Sport nepřímé otázky přirovnávací věty způsobové vedlejší věty účelové vztažné věty

69 připraví prezentaci o ČR a turistických cílech v naší vlasti 6. Česká republika Opakování tématické testy pololetní testy maturitní okruhy čtení s porozuměním poslech s porozuměním 25 66

70 NĚMECKÝ JAZYK 1. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence vypráví o svém zdraví, úrazech a jejich příčinách ve skupině připraví fitnes program seznámí se s charakteristikou dětských a civilizačních nemocí shlédne scénky z lékařského prostředí vede rozhovory lékař x pacient aktivně se zapojí do akcí Světluška, Den boje proti Aids, na základě schémat porovnává školní systém v České republice a v Německu krátce charakterizuje jednotlivé typy škol mluví o svých plánech Tematické celky učiva 1. Zdraví choroby, zranění, úrazy porušování větného rámce po wie, als stupňování přídavných jmen v přívlastku tvary příslovcí na stens, - st použití machen a tun 2. Školství - školský systém v České republice a Německu sloveso werden určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen Hodinová dotace charakterizuje Rakousko / všeobecně X turistický cíl vyhledá aktuální nabídky cestovních kanceláří na pobyt v Rakousku seznámí se s osobností W. A. Mozarta, s jeho rodištěm, pobytem v Praze, ukázkou z díla pozve přátele do restaurace, doporučí jim jídlo, vede konverzaci představí své oblíbené gastronomické zařízení zhodnotí některé typy gastronomických zařízení / jídlo, obsluha, atmosféra, cena/ na základě konkrétního programu poznávacího zájezdu Německem se seznámí se známými městy Německa připraví svůj program poznávacího zájezdu napíší svému příteli o absolvovaném zájezdu, zhodnotí ho charakterizuje Německo 3. Rakousko jména obyvatel přídavná jména odvozená od geografických názvů skloňování zeměpisných názvů další příklady slabého skloňování podstatných jmen příčestí přítomné a minulé zpodstatnělá přídavná jména a příčestí 4. Gastronomie, v restauraci, národní kuchyně konjunktiv préterita a opisná forma würde + infinitiv skloňování přídavných jmen bez členu zpodstatnělá přídavná jména a příčestí ve spojení s neurčitými zájmeny nulový člen u podstatných jmen 5. Německo vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zlomky, desetinná čísla, procenta tvoření slov

71 pracuje s originálním textem dle vlastního výběru 6. Četba čtení s porozuměním poslech s porozuměním Opakování tematické testy pololetní testy maturitní okruhy 25 68

72 7.4. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Hlavním cílem výuky cizímu jazyku, který je determinován potřebami a zájmy společnosti, je cíl komunikativní: přimět žáka k rozvoji jazykových schopností stimulovat rozvoj interkulturního povědomí a mnohojazyčnosti rozvíjet autonomii žáka v osvojování cizího jazyka s výhledem na potřebu celoživotního jazykového vzdělávání rozvíjet občanské dovednosti a orientaci v příslušné jazykové oblasti usilovat o dosažení stupně komunikativní dostatečnosti a základního gramatického minima Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/Obchodní akademie. Předmět Anglický jazyk jako 2. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyřech ročníků s tříhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá úvod do studia jazyka, osvojení základních fonetických, morfologických, lexikologických a syntaktických struktur. Na tomto základě je možno usilovat o osvojení systému anglického jazyka /systematizace jazykových prostředků/, obeznámení s reáliemi anglofonních regionů, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvědomělejší a přesnější používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdělání a rozvoji osobnosti. Průběžně probíhá osvojování odborné stylu jazyka. Předpokládá se dosažení na konci studia prahové úrovně samostatného uživatele v rozmezí A2 až B1. Mezipředmětové vztahy občanský a společenskovědní základ český jazyk a další cizí jazyky informační a komunikační technologie ekonomické předměty písemná a elektronická komunikace hudební a estetická výchova tělesná výchova 69

73 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Tyto cíle chápeme jako záměr přispívat prostřednictvím obsahu a řízení výuky k rozvíjení žákovy osobnosti se zaměřením na : společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti rozvoj morálních kvalit /vytrvalost, systematická práce, pracovní kázeň a sebekázeň/ sebekritika a zodpovědnost, rozvoj autonomního přístupu k učení posilování národní hrdosti i skromnosti estetické cítění, povědomí o světovém kulturním dědictví pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Pojetí výuky Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení 4 hlavních komplexních řečových dovedností /poslech, ústní vyjadřování, čtení a porozumění, písemné vyjadřování/ při důsledném dodržování principů soustavnosti, přiměřenosti, gradace a cykličnosti výuky. Je důležité dodržovat logickou návaznost učiva, časové členění výuky, její frekvence a umístění v rozvrhu včetně vhodné denní doby. V procesu výuky se kromě základní učebnice v hojné míře využívají doplňkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, divadlo, exkurze, studijní a poznávací zájezdy, nácvik vystoupení na školní akce /akademie atd. / dle uvážení vyučujícího. Mezi základní metody osvojování nového učiva patří detailní seznámení se slovní zásobou, výklad gramatických struktur a jevů /tvoření, použití, výjimky z pravidla/, procvičování receptivní, reproduktivní a audiografické. Slabší žáci, žáci studující dle individuálního plánu a žáci čtvrtého ročníku připravující se na přijímací zkoušky na VŠ mají možnost individuálních konzultací s vyučujícím po vzájemné domluvě nebo v čase k tomu vymezeném. Hodnocení výsledků žáka Výuka cizího jazyka předpokládá průběžnou systematickou kontrolu, ověřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci se zaměřením na: receptivní řečové dovednosti /poslech a porozumění mluvenému slovu, orientace v slyšeném nebo čteném textu, pochopení hlavní myšlenky a vyhledávání specifické informace, schopnost řídit se pokyny, dodržovat příkazy a zákazy, sledovat návod apod. produktivní řečové dovednosti /popis, vyprávění, charakteristika, výklad, reprodukce, sdělení, formulace sledu událostí, vyjádření názoru, návrhu, přání, rady, úmyslu. / Schopnost udržovat dialog na obecné téma, vyplnit jednoduchý formulář, napsat neformální a formální dopis včetně základní odborné korespondence. Množství a rozsah didaktických gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučná je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování 2krát ročně. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 70

74 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Aplikace průřezových témat multikulturální výchova mediální výchova výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech osobnostní a sociální výchova člověk a životní prostředí člověk a jeho zdraví občan v demokratické společnosti finance. člověk a svět práce. 71

75 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence předpokládaným výstupem je dosažení úrovně A1+ až A2 je schopen používat základní větné struktury v základních časech a komunikovat s pomocí naučené slovní zásoby a frází používá jednoduché gramatické struktury v podstatě správně, může dělat chyby v časech, měl by si jich být vědom a pracovat na jejich odstranění přes tyto nedostatky je schopen se dorozumět, vyjádřit své sdělení, podat a získat informace rozumí mluvenému projevu rodilých mluvčích při zřetelné a pomalejší artikulaci je schopen požádat o zpomalení tempa řeči mluvčího nebo o zopakování nepochopeného sdělení čte s porozuměním krátké jednoduché texty obsahující velmi frekventovanou slovní zásobu zdokonaluje svou ústní interakce v rámci každodenních rutinních situací rozšiřuje si aktivní zásobu společenských frází a replik dokáže pronést souvislý monolog popis skutečnosti /rodina, běžný život, vzdělání, zájmy, plány do budoucna/ má dostatečnou aktivní slovní zásobu pro vyjádření základních potřeb je obeznámen se základními pravidly vedení soukromé a obchodní korespondence v anglickém jazyce dokáže napsat jednoduchý obchodní dopis typu poptávka/nabídka a na tento typ dopisu také písemně zareagovat ovládá příslušnou základní odbornou slovní zásobu Tematické celky učiva 1. Jídlo, stravování, nákupy Gramatika: počitatelná a nepočitatelná podst. jména vyjadřování množství no enough x too some/any Komunikační situace: dohodnout se na věcech, které je třeba koupit, vyjádřit množství různých potravin, popsat postup přípravy oblíbeného jídla Reálie: nákupy v Londýně, typická jídla Anglie 2. Sport a volný čas Gramatika: předpřítomný čas a jeho tvorba, příslovce způsobu Komunikační situace: pojmenovat různé druhy sportů, hovořit o sportech tradičních, neobvyklých, zeptat se ostatních, jaké sporty dělali, ptát se lidí na jejich zkušenosti, vyjádřit způsob, jakým děj probíhá Reálie: typické sporty v anglicky mluvících zemích, typické sporty Česká republika 3. Životní styl Gramatika: vedlejší věty vztažné nepřímá otázka Komunikační situace: popsat svůj životní styl, vyprávět o životním stylu ostatních lidí, popsat, co vidíme na fotografii, shrnout informace v článku, napsat článek do časopisu Reálie: životní styl Velká Británie x Česká republika 4. Cestování Gramatika: modální slovesa can, could, might, must, should, tázací dovětky Komunikační situace: naplánovat výlet, někomu něco navrhnout, připravit program pro turisty, napsat článek o svém městě/ Hodinová dotace

76 regionu, popsat významná místa v České republice Reálie: Česká republika 5. Zdraví, lidské tělo Gramatika: podmínkové věty, stupňování příslovcí Komunikační situace: pojmenovat části lidského těla popsat léčbu běžných nemocí porovnat medicínu dříve a nyní vyprávět smyšlené příběhy na základě obrázků Reálie: Velká Británie 6. Revision 1 celkové opakování Unit 1 5, testy Životní prostředí Gramatika: trpný rod, frázová slovesa Komunikační situace: porovnat přítomnost s minulostí vyprávět o zvířatech opravit chybná tvrzení odpovědět na inzerát přesvědčit ostatní o svém názoru navrhnout zajímavý program pro veřejnost Reálie: ekologie 14 73

77 ANGLICKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK A2-B1 /PRAHOVÁ ÚROVEŇ/ Výsledky a kompetence rozumí čtenému stručnému životopisu slavné osobnosti gramaticky správně umí vyjádřit, jak dlouho už se nějakou činností zabývá zeptá se druhé osoby na základní životní údaje simuluje rozhovor se slavnou osobností dokáže v tisku vyhledat informace o celebritách a sdělit základní údaje zaujme stanovisko k obsahu sdělení v novinovém článku napíše životopis slavné osobnosti ústně vylíčí svůj pracovní den ze slyšených údajů odhadne něčí zaměstnání rozpozná v čteném populárně-naučném článku problém a radu k jeho řešení zaujme stanovisko ke čteným nebo slyšeným postojům a poradí, jak řešit situaci dokáže popsat u lékaře své problémy porozumět jeho pokynům v slyšeném pohovoru u výběrového řízení rozliší specifické údaje gramaticky správně zformuluje svůj názor na důvody proč lidé rádi či neradi cestují, zdůvodní svůj přístup k cestování vysvětlí cestu napíše esej na téma cestování referuje o shlédnutém filmu nebo přečtené knize a doporučí ji používá vhodné výrazy a fráze při běžném telefonním hovoru rozumí v hovoru dvou lidí na co si stěžují simuluje konverzaci dvou lidí, kteří si na něco stěžují rozumí statistickým údajům týkajícím se lidské populace získá doplňující informace z populárně naučného textu rozumí hlavní myšlence obsahu písně vhodnými výrazy vyjádří protest, překvapení, údiv napíše esej o svých plánech do budoucna napíše svou autobiografii a zdůrazní nejdůležitější okamžiky svého života Jazykové prostředky rozlišuje a správně používá přítomný čas prostý, minulý a předpřítomný čas Tematické celky učiva 1. Slavné osobnosti čas předpřítomný a minulý vyjádření trvání děje přehled časů přízvuk slovní zásoba povolání koncovky podstatných jmen příslovce vztažné věty psaní životopisu rozhovor se slavnou osobností 2. Zdraví, choroby, životní styl vyjádření povinnosti mám, měl bych, musím složená slova slovní spojení k tématu symptomy a nemoci generační problémy návštěva lékaře formální a neformální výrazy v dopise a u 3. Cestování, ubytování, plány a záměry časové spojky a věty podmínkové věty 1 ustálené slovesné vazby příslovce místa předložky místa a směru popis cesty turistické zajímavosti v rodném městě, regionu diskuse pro a proti cestování vybranými dopravními prostředky /vlak/ 4. Zážitky, pocity, situace Obchody a služby trpný rod číselné výrazy telefonní čísla vynálezy a objevy hodnocení knihy nebo filmu 5. Svět a jeho problémy podmínkové věty 2 vyjádření domněnky frázová slovesa věty zvolací rady, doporučení čtení vlastní eseje Hodinová dotace

78 v prosté i průběhové podobě správně spojuje věty v souvětí tvoří slova s pomocí předpon a přípon používá kvantitativní výrazy, zájmena a členy dokáže vyjadřovat časové a podmínkové vztahy ovládá způsob stručného reagování na otázky zná způsob zápisu i čtení různých číselných výrazů Země Zná zvyklosti a tradice zemí jazykové oblasti 6. Společnost a její problémy předpřítomný čas průběhový srovnání předpřítomného prostého a průběhového ustálené slovesné výrazy navazování myšlenek společenské výrazy pro každodenní běžné situace životní osudy 7. Země jazykové oblasti základní znalosti ekonomické geografie /průmysl, zemědělství/ úvod do odborné terminologie Písemné kontrolní práce, rozbor 3 9. Tematická exkurze, divadlo, apod. 3 75

79 7.5. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 hodin za studium / 3 hod. týdně Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce německého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zeměpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení vlastní písemný projev a odpověď, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 76

80 Tematické okruhy německý jazyk Všeobecné Domov, rodina Mezilidské vztahy Osobní charakteristika Kultura, umění Sport, volný čas Bydlení, obchody, služby Stravování, péče o zdraví Cestování, doprava, ubytování Škola a studium, zaměstnání Člověk a společnost Příroda, životní prostředí Věda a technika Podnebí, počasí, roční období Reálie České republiky a německy mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka Zeměpis německy mluvících zemí Historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura Život, rodina, vzdělání, práce, volný čas Tradice a zvyky Státní zřízení Literatura a umění Masmédia Odborné okruhy Práce a zaměstnání, přípravna povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání, Žádost o místo, životopis, nezaměstnanost Osobní a úřední dopis Fax, Obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání Základní terminologie průmysl, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty Obchodní korespondence Dopis, , fax Formální úprava obchodního dopisu Základní frazeologie obchodní korespondence Poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka 77

81 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: Komunikativní cíl, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. Výchovně vzdělávací cíl přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdělání v druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení jazykové úrovně B1 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: Autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem, Sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení konkrétních v hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu. Motivační činitelé zařazení her a soutěží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového charakteru s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčím z daných jazykových oblastí. Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělání dosáhli. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. 78

82 Písemné práce: Po každé lekci jeden shrnující test, v rámci lekce 1 3 dílčí krátké testy. 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozuměním, lexikální a gramatické struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovně kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledňuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence by měl být připraven: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností, sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdělávat Sociální kompetence by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, pracovat v týmu, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemně i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení 79

83 byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí, aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis hospodářský zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 80

84 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence pozdraví adekvátně dnu, osobě představí sebe i jiné/jméno, příjmení, bydliště, povolání, koníčky/ zeptá se na totéž seznámí se s regionálními pozdravy, hláskuje jména používá společenské a zdvořilostní fráze / pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, rozloučení/ napíše krátký inzerát o sobě, odpoví na inzerát představí členy rodiny svým spolužákům zeptá se svých spolužáků na jejich členy rodiny vyplní přihlašovací formulář se základními údaji o své osobě napíše dopis o své rodině charakterizuje členy rodiny, přátele, jejich koníčky, vybere vhodný dárek najde dárek na internetu, vyjádří svůj souhlas, nesouhlas, obhájí volbu výběru připraví si otázky na téma kapesné napíše příspěvek pro časopis na téma Kapesné napíše blahopřání k narozeninám ovládá základní slovní zásobu daného tématu umí objednat jídlo v restauraci má základní informace o jídelních zvyklostech německy mluvících zemí umí popsat stravovací zvyklosti své rodiny Tematické celky učiva, gramatika 1. Představování, první kontakty Gramatika: člen osobní zájmena časování sloves v přítomném čase sloveso sein pořádek slov ve větě oznamovací a tázací 2. Rodina, příbuzní Prověření úrovně zvládnutí gramatiky na základní škole a sjednocení : skloňování podstatných jmen včetně 2. pádu vynechávání členu u podstatných jmen časování slovesa haben zápor přídavné jméno v přísudku základní číslovky 3. Nakupování, dárky Prověření a doplnění gramatiky osvojené na základní škole a sjednocení: předložky se 3. Pádem předložky se 4. pádem, skloňování osobních zájmen pořadí předmětů skloňování zájmen wer a was 4. Jídlo, pití, stravování, jídelníček, v restauraci přivlastňovací zájmena vyjádření zájmena svůj silná slovesa v přítomném čase rozkazovací způsob Hodinová dotace

85 popíše svůj dům / byt / pokoj / prostředí, ve kterém bydlí pozve písemně přátele na návštěvu porovná bydlení na venkově a ve městě napíše představu o ideálním bydlení orientuje se v inzerátech o prodeji, podnájmu, nájmu, výměně bytu sestaví inzerát na základě konkrétních údajů na koupi / prodej / pronájem / výměnu bytu / domu pozve své přátele písemně i telefonicky na oslavu odpoví na pozvání vyjádří radost x lítost x omluví se x přijme omluvu připraví menu pro určitý počet osob, napíše seznam kolik čeho potřebuje vyjádří se, kde nakoupí a proč najde vhodný recept a prezentuje ho seznámí se s některými jídly typickými pro německy mluvící země 5. Bydlení slabé skloňování podstatných jmen v jedn. čísle množné číslo podstatných jmen předložky se 3. a 4. Pádem slovesa stehen x stellen, liegen x legen vazba es gibt 6. Nakupování, vaření skloňování zájmen dieser, jeder, alle způsobová slovesa označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách doch odpověď na zápornou otázku přepona un- 7. Opakování tematické testy pololetní testy

86 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence sestaví a popíše svůj denní a týdenní program vyjádří svůj názor na plánování volného času popíše jeden den v týdnu sestaví program školního výletu/exkurze/ napíše pohlednici z výletu se spolužáky vede rozhovor o cestování a plánech na prázdniny napíše kamarádovi dopis o tom, co bude dělat o prázdninách, jak by je chtěl prožít na základě svých představ najde adekvátní nabídku napíše objednávku vede spor o tom, jaký druh cestování je výhodnější napíše životopis ve strukturované i slohové podobě seznámí se se školním systémem v České republice vypráví o plánech do budoucna mluví o výhodách a nevýhodách vybraných povolání Tematické celky učiva, gramatika 1. Každodenní život, plán týdne slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou zvratná slovesa v přítomném čase přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen časové údaje + früh x bald 2. Cestování, dovolená stupňování přídavných jmen a příslovcí v přísudku zeměpisná jména souřadící spojky bezespojkové věty 3. Škola, povolání sloveso werden v přítomném čase minulý čas sloves préteritum zájmeno jemand zápor nicht, niemand Hodinová dotace orientuje se v plánu poznávacího zájezdu po Německu připraví si fotodokumentaci na plánu města vyhledá památky Vídně připraví fotodokumentaci a krátký komentář k vyhledaným pamětihodnostem Vídně orientuje se v plánu města 4. Reálie německy mluvících zemí Německo Rakousko, Vídeň 5. Opakování tematické testy pololetní testy 6. Doplňující a opakovací učivo moderní hudba, oblíbený zpěvák, skupina německá populární hudba cestování, kontakty, inzeráty

87 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence připraví anketu o volnočasových aktivitách napíše článek do časopisu vyhledá článek o zajímavých koníčcích vypráví o svých zálibách Tematické celky učiva, gramatika 1. Volný čas, koníčky minulý čas - perfektum slovesa zakončená na eln, -ern podmět man x es použití allein x selbst Hodinová dotace 15 vede se spolužákem rozhovor na téma zdraví / nemoci / nehody připomene si důležitá telefonní čísla, důležité informace popíše návštěvu u lékaře napíše esej na téma Můj smolný den 2. Zdraví, u lékaře budoucí čas slovosled ve vedlejší větě perfektum způsobových sloves a slovesa Essen shoda podmětu a přísudku sloveso tun 15 prezentuje základní údaje o Švýcarsku pomocí mapy vypráví o tom, kde a jak lze trávit volný čas / dovolenou, seznámí se s historií švýcarského státního svátku vyhledá na mapě město Lucern připraví krátkou charakteristiku města a nejznámějších památek najde na mapě Kolín nad Rýnem připraví krátkou charakteristiku města a nejznámějších památek najde v jízdním řádu spojení mezi Prahou - Kolínem a jinými známými městy mluví o výhodách a nevýhodách cestování jednotlivými dopravními prostředky odpoví dopisem na pozvání kladná / záporná odpověď pozve dopisem přítele na návštěvu připraví program návštěvy pracuje s plánem města ptá se na cestu, informuje pomocí slovníku čte inzeráty s pracovními nabídkami napíše žádost o místo odpoví na otázky kladené při přijímacím pohovoru vypráví, co si oblékne a na co se bude ptát najde informace o nejvíce / nejméně 3. Reálie německy mluvících zemí Švýcarsko Lucern 4. Doprava, dopravní prostředky vazby sloves, podstatných a přídavných jmen zájmenná příslovce vlastní jména osob přímý pořádek slov v otázce zjišťovací Wie x als ve významu jako 5. Zaměstnání pracovní nabídky žádost o místo přijímací pohovor

88 žádaných pracovních místech, o dalších možnostech maturantů, o nezaměstnanosti vypráví o svém kulturním životě, čemu dává přednost a proč informuje o kulturních možnostech v bydlišti a okolí představí jednu významnou osobnost kultury napíše nebo vyhledá hodnocení kulturní události / film, divadlo/ pojmenuje co nejvíce oblečení podle různých příležitostí a ročních období vypráví o svém stylu oblékání, kde nakupuje a proč připraví modely s komentářem komentuje módní přehlídku ve třídě 6. Kultura vzájemné postavení příslovečných určení větný rámec vedlejší věty 7. Móda, oblékání skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém tázací zájmena synonymní slovesa holen x bringen, probieren x anprobieren Opakování tematické testy pololetní testy 7 85

89 NĚMECKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje typy obchodů vypráví, kde nakupuje a proč orientuje se v názvech oddělení, vyjmenuje co nejvíce zboží, které zde lze koupit připraví reklamu na jeden výrobek tvoří rozhovory v obchodě napíše reklamaci na zakoupený výrobek a odpověď na ni /kladná x záporná/ pracuje s plánem města vyhledá některé známé památky a turistické cíle města, poznává je na fotografiích a krátce je charakterizuje seznámí se s pověstí o Golemovi Královská cesta exkurze Tematické celky učiva 1. Nakupování v obchodním domě neurčitá zájmena zájmena einer, keiner, meiner překlad českého už ne, ještě ne příslovce irgend-, nirgend- 2. Praha, orientace ve městě řadové číslovky datum směrová příslovce Hodinová dotace vypráví o svém domě / bytě / pokoji popíše zařízení vyjádří spokojenost / nespokojenost vede se spolužáky spor na téma bydlení ve městě x na venkově napíše esej na téma Ideální bydlení / Dům mých snů vypráví o svých vztazích s rodinnými příslušníky, kamarády popíše vzhled a charakterové vlastnosti / kladné x záporné napíše esej na téma Můj vzor zodpoví anketní otázky o životě mládeže, vyhodnotí je čte ukázku v originále čtení podle rolí pracuje s textem podle zadaných úkolů převypráví obsah připraví krátký referát o autorovi a jeho díle 3. Bydlení venkov x město infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu infinitiv závislý na slovesu korelát es použití Platz x Ort x Stelle 4. Mezilidské vztahy ukazovací zájmena vespolné zájmeno einander předložky se 2. pádem použití Ende x Schluss, endlich x schließlich 5. Četba E. M. Remarque, Tři kamarádi

90 podle piktogramů pojmenuje druhy sportu vypráví o tom, o který druh sportu se zajímá / aktivně x pasivně / připraví charakteristiku určitého sportu x sportovce na základě textu napíše krátkou zprávu o průběhu utkání vyhledá na internetu x v tisku aktuální zprávu ze světa sportu, prezentuje ji a vyjádří se k extrémním sportům a dopingu na základě schémat porovnává školní systém v České republice a v Německu krátce charakterizuje jednotlivé typy škol mluví o svých plánech 6. Sport nepřímé otázky přirovnávací věty způsobové vedlejší věty účelové vztažné věty 7. Školství školský systém v České republice a Německu sloveso werden určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen Opakování tematické testy pololetní testy 5 87

91 7.6. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ŠPANĚLSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Aktivní znalost cizích jazyků je v současnosti nezbytná, protože přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci a také slouží pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Výuka cizích jazyků je významnou součástí vzdělávání žáků. Rozšiřuje jejich komunikativní kompetenci, kulturní rozhled a vytváří základ pro jejich další jazykové a profesní zdokonalování. Výuka cizího jazyka si klade dva hlavní cíle komunikativní-hlavní cíl, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáka k získávání komunikativních jazykových kompetencí a připravuje ho na přímou a nepřímou komunikaci výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáka, učí ho poznávat kulturu a historii jiných národů, vede ho k toleranci a respektování hodnot. Vzdělávání ve druhém cizím jazyce vede žáky k prohlubování komunikativních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně, která odpovídá stupnici B1Společného evropského referenčního rámce. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení: řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní a interaktivní přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie, mluvnice a grafické stránky jazyka zeměpisných poznatků a jejich porovnání s reáliemi České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti: společenské a zdvořilostní fráze (oslovení, pozdrav, poděkování, představování, rozloučení) vyjádření a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, nutnost, možnost, nemožnost) emoce (zájem, nezájem, sympatie, lhostejnost, libost, nelibost, překvapení, zklamání, libost, nelibost) morální stanovisko (omluva, odpuštění pochvala, pokárání) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, rada, nabídka, pozvání, doporučení) vlastní písemný projev a odpověď (osobní dopis, vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání) další písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu nebo slyšeného projevu, reprodukce 88

92 Tématické okruhy: domov a rodina kultura, umění sport, volný čas bydlení, obchody stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola, studium, zaměstnání osobní charakteristika mezilidské vztahy počasí, roční období, příroda člověk a společnost věda a technika reálie zemí příslušné jazykové oblasti Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka směřuje k tomu, aby žák: jednal v souladu s humanitou a vlastenectvím a se svými jazykovými znalostmi se snažil o poznání a pochopení jiných kultur a zemí. vážil si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí v globálním měřítku. cítil potřebu občanské aktivity a plně využil svých jazykových znalostí Strategie výuky (pojetí výuky) V současné době je nutné brát ohled na individuální vzdělávací potřeby žáků. Orientace bude zaměřena na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojení různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem. sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování-týmová práce a kooperace, diskuse, to vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu a jsou schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující dále klade dále důraz na potřebu kultivovaného mluveného a písemného projevu. motivační činitelé-zařazení her, soutěží (vždy s vyhodnocením), použití hudebních nástrojů a nácvik písní Hodnocení výsledků žáků Důraz bude kladen na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, ebeny. procentuálního vyjádření. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou 1-5. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale přihlíží se také k rozsahu a rozmanitosti používaných jazykových a stylizačních prostředků. 89

93 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle aktivně se zúčastnit diskuzí písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů zpracovávat přiměřeně náročné texty Personální kompetence by měl být připraven: efektivně se učit a pracovat sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok stanovit si cíle a priority podle svých schopností dále se vzdělávat Sociální kompetence by měl být schopen: pracovat v týmu přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly nepodléhat předsudkům v přístupu k jiným kulturám a lidem Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: dokázal se písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: uměl jednat s lidmi vážil si materiálních a duchovních hodnot dokázal se orientovat v masových médiích byl ochotný se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro prospěch jiných lidí byl tolerantní a respektoval tradice aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím a vlivem na všechny živé tvory na zemi poznával svět a učil se mu rozumět 90

94 Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací využíval on-line testů, pro domácí samostudium využíval elektronickou poštu pro dopisování si v cizím jazyce s lidmi v různých zemích Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis hospodářský zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a elektronická komunikace právo ekonomika 91

95 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK (A1) Výsledky vzdělávání Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) : rozpozná téma pochopí hlavní myšlenku porozumí orientačním pokynům porozumí popisu události odhadne význam neznámých výrazů Tématické celky Jazykové prostředky a funkce 1. Představování Fonetika: hlavní rysy zvukové podoby španělštiny, vázání, intonace, přízvuk Pravopis: běžně používané litografické znaky, pravidla (ne)označeného přízvuku, interpunkce,tázací výrazy a zájmena; určitý a neurčitý člen; zápor ve větě Gramatika: osobní zájmena: vykání usted, ustedes, nepřímý a přímý předmět, zájmena osobní s předložkou; pravidelná slovesa - časování Komunikační situace souhlas/ nesouhlas; omluva, poděkování, vysvětlení; pozdrav, rozloučení Tematické okruhy seznámení se, představování Reálie poznáváme Španělsko; věci, místa a lidé související se španělsky hovořícími zeměmi 2. Život ve škole Gramatika: časování pravidelných a vybraných nepravidelných sloves v přítomném čase, rod a číslo substantiv/ adjektiv, shoda substantiv a adjektiv v rodě a čísle, přechylování, zkracování adjektiv (buen, mal), předložky de(l)/ en/ a(l) Komunikační situace: školní život, život doma Reálie: španělština ve světě autonomní oblasti Španělska Hodinová dotace

96 Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) : hláskuje zeptá se na význam slov pozdraví a rozloučí se představí sebe i ostatní, informuje o svém původu, národnosti, bydlišti a studiu (co a kde) osloví, zeptá se na jméno, národnost, odpoví sdělí, jakými jazyky hovoří poděkuje, omluví se; zeptá se, když nerozumí pojmenuje věci ve třídě, popíše předměty a osoby, které ho obklopují vyjádří, co se kde nachází sdělí, co dělá v hodinách španělštiny a proč se učí španělsky vyjádří, že něco dělá rád/ nerad sdělí, co dělá o prázdninách (kde, co, jak) porovná různá místa potvrdí nebo opraví informaci vyjádří svůj názor odpoví na otázky týkající se povolání, sdělí, čím chce být a proč zeptá se na adresu, , tel. číslo 3. Prázdniny a dovolená Gramatika: zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové samohlásky (e-ie, o-ue, e-i), slovesa ser/ estar/ hay a jejich použití, srovnávání adjektiv (komparativ, superlativ realtivní) Komunikační situace: prázdniny; každodenní povinnosti popis pracovního dne; rozvrh hodin Reálie: Alhambra, Granada; 4. Profese Gramatika: číslovky základní; příslovce a příslovečná určení místa/ času/ způsobu/ míry; neurčitá a záporná zájmena (adjektiva); neosobní vazby (hay que, /no/ se puede, está prohibido + infinitiv), vykání Komunikační situace: práce (profese) a studium Reálie: oficiální jazyky Španělska vykání a tykání, běžný den ve Španělsku pracovní doba/ otvírací hodiny ve Španělsku adresy ve Španělsku; příjmení ve španělsky mluvícím světě; zkrácené verze šp. jmen 5. Rodina Gramatika: přivlastňovací zájmena samostatná/ nesamostatná Komunikační situace: stručný popis rodiny (přátel) a domova, rodina, přátelé Reálie: Barcelona

97 hovoří o počasí představí a popíše svoji rodinu, sdělí svůj věk, a kdy slaví narozeniny popíše vzhled a vlastnosti osob popíše svoje zájmy a co se mu (ne)líbí vyjádří souhlas/ nesouhlas se zálibami ostatních sdělí, co umí/ neumí dělat popíše svůj běžný den vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) popíše svůj rozvrh hodin, svoje plány a zeptá se na plány ostatních sjedná si schůzku; přijme/ odmítne pozvání zeptá se na cestu a popíše ji popíše svůj byt/dům, zařízení nábytek 6. Záliby Gramatika: neosobní slovesa (gustar, encantar, interesar), Komunikační situace: já a mé záliby volný čas vyjádření svých zájmů Reálie: španělské svátky a oslavy 13 Interaktivní řečové dovednosti : udílí a požádá o orientační pokyny reaguje na vyjádřené pocity zodpoví běžné dotazy reaguje gramaticky správně v běžných, probraných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů vyjádří svůj názor, argumentuje 7. Cestování, dopravní prostředky Gramatika: infinitivní vazby para/ antes/ después de + infinitiv, dvojí zápor, modální slovesa, vyjádření plánů do budoucna (ir + a + inf.) Komunikační situace: popis cesty, věcí; vyjádření dovolení, zákazu doprava a cestování Reálie: počasí a příroda, Evropa a svět nás zajímají Pro žáky s posílenou výukou cizího jazyka bude učivo adekvátně upraveno v oblasti gramatické, lexikální, faktografické a konverzační. 8. Repaso de 1 6 Opakování učiva písemné a ústní zkoušky

98 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK (A A2) Výsledky vzdělávání Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) : rozpozná téma pochopí hlavní myšlenku porozumí orientačním pokynům porozumí popisu události odhadne význam neznámých výrazů Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) : zeptá se na cenu vypráví o svých stravovacích návycích poradí, přikáže a zakáže nakoupí potraviny a objedná si v restauraci popíše, z čeho se skládá pokrm popíše činnosti probíhající nedávno i v minulosti vypráví o svých cestách, zhodnotí své zážitky popíše hotel, hotelové služby a pokoj, rezervuje si ubytování dává pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích požádá o pomoc a službu Tématické celky Jazykové prostředky a funkce 1. Bydlení Fonetika: zvuková podoba španělštiny, vázání, intonace; výslovnostní odlišnosti evropské a americké španělštiny (ceceo, seseo. písmo, etc.) Pravopis: pravidla (ne)označeného přízv., interpunkce Gramatika: zájmena ukazovací, neurčitá a záporná; estar /hay opakování, postavení zájmen ve větě Komunikační situace: popis bydliště, byt a dům výhody a nevýhody Reálie: poznáváme Španělsko, vivir en Espaňa 2. Nakupování Gramatika: kladný a záporný rozkaz pro tykání jedné osobě; věty zvolací Komunikační situace: jídlo, nákupy, obchody Reálie: typická španělská jídla + restaurace, nápoje, španělská kuchyně 3. Prázdniny, volný čas Gramatika: Pretérito Indefinido minulý čas prostý pravidelná + nepravidelná slovesa Komunikační situace: vyjádřit, kde jsem byl/a na prázdninách Reálie: opakování Španělska, španělská hudba 4. Hotely, ubytování Gramatika: rozkazovací způsob vykání, al + inf., sloveso estar + přídavné jméno, předložky para/por, spojky pero a sino Komunikační situace: popsat hotel, hotelové služby, rezervovat ubytování, pokyny, rady, doporučení, popsat stav věcí a míst, požádat o pomoc a službu Reálie: cestovní ruch na Yucatánu Hodinová dotace

99 rozumí výstražným, příkaz. a zákaz. značkám popíše stav věcí a míst, jak věci vypadají pojmenuje některé obchody a druhy zboží pohovoří o tom, co rád nosí a kde nakupovat oblečení vyjádří názor, preference, souhlas a nesouhlas s názory druhých pojmenuje a popíše některá zvířata vyjádří, co dělá právě v určitou chvíli a co dělá obvykle popíše duševní stavy, pocity, nálady vypráví o dětství a jiných etapách života pojmenuje některé běžně používané vynálezy, pohovoří o tom, jak změnily náš život reaguje na zprávy porovná minulý a současný život vypráví o historických událostech, o životě slavných osobností vyjádří přání, potřeby, záměr a účel předá vzkaz vypráví o svých narozeninách, pogratuluje a popřeje vše nejlepší Interaktivní řečové dovednosti : udílí a požádá o orientační pokyny reaguje na vyjádřené pocity zodpoví běžné dotazy reaguje gramaticky správně v běžných probíraných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů vyjádří svůj názor, argumentuje 5. Nakupování, obchody Gramatika: neurčitá a záporná zájmena opakování, předmět přímý a nepřímý, sloveso partir Komunikační situace: pojmenovat některé obchody a druhy zboží, co rádi nosíme, popsat práci s web. stránkou Reálie: Fair Trade a kolumbijská káva 6. Životní prostředí Gramatika: Gerundium, estar + gerundium, nepravidelná slovesa v přít. čase, sloveso estar + příd. jm. Komunikační situace: souhlas a nesouhlas s názorem, životní prostředí, popis zvířat, vyjádření pocitů Reálie: Galapágy 7. Dětství Gramatika: imperfecto, slovesné vazby s infinitivem, tvoření příslovcí Komunikační situace: vyprávět o dětství, popis osob a věcí v minulosti, porovnat minulý a současný život Reálie: Říše Inků a Inkové dnes 8. Repaso opakování učiva písemné a ústní zkoušky

100 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK -3. ROČNÍK (A2 B1) Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti umí si naplánovat nějakou činnost umí se orientovat na poště, umí poslat dopis nebo pohlednici umí popsat dopravní prostředky umí si objednat v restauraci umí vyjádřit vlastní názor na umělecké žánry a styly (divadlo, kino, tanec, apod.) umí vést dialog na dané téma formuje vlastní myšlenky rozumí přiměřeně souvislým projevům je schopen ústního a písemného vyjádření situačně a tématicky zaměřeného čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty orientuje se v textu, umí nalézt hlavní myšlenky odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu Jazykové prostředky systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti dodržuje základní pravopisné normy má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tématických okruhů Tématické celky 1. Historické události, zážitky z minulosti Gramatika Minulý čas jednoduchý Indefinido x imperfecto Předložka A s předmětem přímým Komunikační situace: hovořit o historických událostech, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, hovořit o svém životě a životě slavných, vyprávět o vztazích Reálie: Španělská a latinskoamerická literatura - Isabel Allende Hodinová dotace 2. Repaso kontrolní opakování dosud probrané látky 6 3. Svátky a oslavy Gramatika: Soler + infinitiv Subjunktiv v přít. čase a jeho použití zájmena předmětu přímého a nepřímého Komunikační situace: hovořit, jak se slaví svátky. Jak slavíme narozeniny, vyjádřit, co obvykle děláme, pogratulovat a popřát vše nejlepší, vyjádřit přání a potřeby, předat vzkaz, vyjádřit záměr, účel Reálie: Karneval v Bolívii, oslavy a svátky v Latinské Americe 4. Charakteristika a vlastnosti osob Gramatika: podmiňovací způsob zpodstatňování příd. Jmen neurčité zájmeno cualquiera slovesa jako gustar předložkové vazby Komunikační situace: popsat vlastnosti osob, vyjádřit, co byste dělali, nedělali v dané situaci, hovořit o mezilidských vztazích, vyjádřit, jaké pocity ve vás vzbuzují různé věci a činnosti Reálie: Argentina

101 Země příslušné jazykové oblasti zná společenské zvyklosti, geografické a kulturní poznatky o zemích dané jazykové oblasti má informace o významných spisovatelích šp. jazykové oblasti má znalosti o reáliích dané jazykové oblasti 5. Lidské tělo a zdraví Gramatika: rozkazovací způsob Ser/estar + přídavné jméno použití gerundia Komunikační situace: pojmenovat části lidského těla, popsat zdravotní potíže, rozumět radám lékaře, co děláme proto, abychom vypadali dobře, dávat pokyn, rady, doporučení, popsat pozice a pohyby při cvičení Reálie: latinskoamerické tance 6. Zážitky z minulosti Gramatika: opakování indefinido/imperfecto Estar + gerundio v imperfektu souslednost časová použití členu Komunikační situace: vyprávět příhody a zážitky z minulosti, vyprávět smyšlené příhody, vyjádřit současně probíhající děje v minulosti Reálie: historie Latinské Ameriky 7. Životní zkušenosti Gramatika: minulý čas složený použití subjuntivu 2 Ir, venir, llevar, traer Llevar + gerundio absolutní superlativ tvoření zdrobnělin Reálie: latinskoamerická hudba Repaso 2 kontrolní opakování probrané látky Nová učebnice Aventura 3 (nakladatelství Klett) 6 98

102 ŠPANĚLSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK -4. ROČNÍK (B1) Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti umí vyprávět o historii umí popsat určitá místa umí hovořit o plánech na cesty orientovat se v jídelním lístku rozumí souvislému projevu v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně jazykově reagovat v běžných situacích společenského života umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických celků na všeobecná témata čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu ovládá základní časy Jazykové prostředky dodržuje základní pravopisné normy má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka Tématické celky 1. Budoucnost Gramatika: budoucí čas použití vazba ir a + infinitiv časová souslednost vazba pensar + infinitiv zpodstatňování příd. Jmen Komunikační situace: pojmenovat znamení zvěrokruhu, vyjádřit, co se stane, jaké máme plány, co budeme dělat, říci, co se stane Reálie: Česká republika 2. Vzdělávání Gramatika: časové věty, cuando, en cuanto, hasta, antes de Sunbjuntivo pro vyjádření možnosti vztažné věty s předložkou Komunikační situace: pojmenovat stupně vzdělávání a některé studijní obory, popsat určitý vzdělávací systém, jeho výhody a nevýhody, říci, co se možná stane, a co pravděpodobně uděláte Reálie: Generace Erasmus 3. Sport Gramatika: použití minulého času složeného použití gerundia ukazovací zájmena řadové číslovky Komunikační situace: pojmenovat některé sportovní potřeby a disciplíny, hovořit o kolektivních sportech, hovořit o sportovních úspěších, informovat o novinkách, popsat scenérii Reálie: český sport 4. Bydlení Gramatika: Subjuntiv pro popření informace Subjuntiv pro vyjádření pocitů použití osobních zájmen ve funkci podmětu rod a číslo podstatných jmen interpunkční znaménka Komunikační situace. hovořit o možnostech a podmínkách Hodinová dotace

103 Země příslušné jazykové oblasti osvojuje si další informace z historie a současnosti zemí s ohledem na významné aktuální události, významné tendence v myšlení osvojuje si informace o dějinách a umění daných zemí získává další geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené poznatky z předchozích ročníků bydlení, věci, které jsou běžnou součástí domácnosti, popsat problémy a nehody, ke kterým dochází v domácnosti, pojmenovat domácí práce Reálie: Praha 5. Geografie Gramatika: všeobecný a neurčitý podmět předminulý čas Subjuntiv pro hodnocení skutečnosti přídavná jména obyvatelská předložky a/en porovnávání Komunikační situace: pojmenovat různé státy a jejich obyvatele, pojmenovat světadíly, oceány a světové strany, pojmenovat mezinárodní organizace, porovnávat a říci, že je něco stejné/odlišné Reálie: multikulturní Česko 6. Repaso 1 opakování doposud probraného učiva, testy Cestování Gramatika: předminulý čas, indefinido a imperfecto Iba a + infinitiv slovesné vazby s gerundiem a s infinitivem předložky se slovesy vyjadřující pohyb zdůraznění větného členu Komunikační situace: příchod na letiště a nástup do letadla, problémy při cestě letadlem, silniční doprava, problémy spojené s jízdou autem, napsat reklamační dopis Reálie: turistika v České republice

104 7.7. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: FRANCOUZSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Francouzský jazyk je v našem vzdělávacím zařízení vyučován jako druhý cizí jazyk. Vstupní úroveň žáků je podle dosavadní zkušenosti možno hodnotit jako nulovou, příp. mírně začáteční. Základním cílem výuky je tedy především osvojení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, které umožňují dorozumění v běžných situacích každodenního života. Současně mají žáci získat orientaci v odlišném sociálně kulturním prostředí a učit se tolerovat a respektovat hodnoty jiných národů. Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně B 1 podle Společného evropského rámce, přičemž je jeho obsah modifikován v souvislosti s talentem a schopnostmi příchozích žáků. Základním požadavkem výuky přitom zůstává vytvoření dobrého jazykového základu, na nějž bude možno v budoucnu navázat jak v rámci studia na vysokých či vyšších odborných školách, tak v oblasti další profesní orientace. Z hlediska metodického je zásadním výukovým cílem zejména soustavné užívání motivačních činitelů, které vedou k posilování zájmu o studovaný předmět a k pozitivnímu vnímání mezinárodních a mezilidských vztahů. Charakteristika učiva Základním obsahem jazykové výuky jsou čtyři složky, které se vzájemně prolínají: řečové dovednosti jazykové prostředky tematické okruhy a komunikační situace reálie Řečové dovednosti jsou chápány v podobě receptivní, produktivní a interaktivní. Předpokládají zvládnutí poslechu a čtení s porozuměním, reprodukce mluveného i psaného projevu, vytvoření vlastního ústního i písemného projevu, rychlé a pohotové reakce v situační konverzaci a správnou volbu vhodného jazykového materiálu z hlediska aktuální situace. a pravopisnou stránku jazyka, slovní zásobu a gramatiku. Jazykové prostředky představují fonetickou Tematické okruhy a komunikační situace se váží k nejrůznějším oblastem lidského života včetně odborného zaměření. Reálie se soustřeďují na odlišnosti v chování a zvyklostech a na politické, geografické a kulturní zvláštnosti prostřednictvím komparativního pohledu. 101

105 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Základním výchovným cílem je vychovat mravného a zásadového člověka schopného rychlé orientace a rozumného úsudku v toku informací, nepodléhajícího masové manipulaci zejména v souvislosti s nacionálními a xenofobními tendencemi a uvědomujícího si hodnoty vlastního morálního, historického a kulturního dědictví. Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka klade důraz především na tyto aspekty: motivaci žáků kreativnost a aktivitu využití autodidaktických metod týmovou práci individuální přístup k žákům K pozitivní motivaci žáků přispívá jak výběr atraktivního učiva po stránce tematické, tak hojné uplatňování hravého a zábavného přístupu po stránce formální. Do výuky jsou proto co nejčastěji zařazeny hry, alternativní aktivity, práce s interaktivní tabulí, prezentace, projekty, jsou podporovány školní i mimoškolní aktivity (účast v soutěžích, setkání s cizinci, korespondence, ) a mezipředmětové vztahy. Výuka je důsledně vedena v cizím jazyce, žáci jsou neustále podněcováni k vyjadřování vlastních názorů a k řešení modelových situací. Žáci jsou vybízeni jak k různým formám samostudia a individuální práce (četba, využití médií, informační technologie), tak i k práci skupinové, přičemž je přihlíženo k individuálním schopnostem, možnostem, zájmům a potřebám jednotlivých žáků. Tempo výuky je záměrně voleno nerovnoměrně: v prvním ročníku je cíleně velmi pomalé, neboť je třeba žáky učit především základům komunikace v obecné rovině. Jde především o používání mimojazykových výrazových prostředků, odhadování významu s přihlédnutím k danému kontextu a k znalostem mezinárodních výrazů, slovní zásoby a struktury jiných cizích jazyků apod. Současně je nutné pěstovat schopnost globálního porozumění a logického pronikání do jazykového systému, přičemž jsou žáci vedeni k odbourání používání mateřského jazyka. v dalších ročnících pak lze snadnějším způsobem navazovat na pochopené zákonitosti jazyka a tempo výuky urychlit. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků práce probíhá v několika rovinách. Vedle klasického hodnocení ze strany učitele jsou žáci vedeni k hodnocení v kolektivní podobě a individuálnímu sebehodnocení, jež může mj. probíhat prostřednictvím jazykového portfolia. Ve všech případech jde o hodnocení pozitivní, tedy zaměřené především na dosažené znalosti a dovednosti, nikoli na vyhledávání nedostatků. v průběhu hodnocení je přihlíženo nejen k dosaženým znalostem v podobě ústního či písemného vyjádření, ale i k schopnosti interaktivního a pohotového zaujetí stanoviska a k aktivitě žáků. Hodnocení spočívá v kombinaci známkování, bodového systému a slovního hodnocení. Jeho základní formou je klasifikace vyjádřená známkou podle hodnotící stupnice 1 5, přičemž definice úrovně vědomostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům vycházejí z definic vnitřního řádu školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by měl dokázat: chovat se a vyjadřovat se adekvátně k situaci a sociálně kulturnímu prostředí, v nichž se bude nacházet naslouchat a snažit se porozumět projevu svého protějšku, respektovat jeho názory a postoje vstoupit do diskuse nebo debaty, dokázat vyjádřit a obhájit své názory jasně, přehledně a jazykově správně formulovat své myšlenky v ústní i písemné podobě zaznamenat důležité informace z různých zdrojů, příp. samostatně zpracovat pojednání na určité téma 102

106 Personální kompetence by měl být schopen: vytýčit si reálné životní a profesní cíle v souvislosti se svými zájmy a schopnostmi systematicky, pravidelně a efektivně pracovat samostatně a operativně vyhledávat potřebné informace sebekriticky hodnotit a posuzovat své výsledky, přijímat rady a hodnocení ostatních Sociální kompetence by měl umět: citlivě jednat s lidmi a dokázat s nimi týmově pracovat respektovat osobnosti ostatních, chovat se k nim uctivě a tolerantně uvážlivě přijímat svěřené úkoly chovat se zodpovědně Kompetence k pracovnímu uplatnění by měl získat: poučení o požadavcích na jazykové vzdělání z hlediska trhu práce zdravé sebevědomí ale i otevřenost pro názory ostatních v případě vlastního vstupu do pracovního procesu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: se dokázal samostatně orientovat v oblasti masových médií, dokázal objektivně zhodnotit nabízené informace a odolávat názorové manipulaci dokázal veřejně přednést svůj názor a současně respektovat myšlenky, názory a postoje ostatních si uvědomoval závažnost a potřebu chránit duchovní a materiální hodnoty své země, rozvíjel své vlastenectví a dokázal je odlišit od projevů rasové nesnášenlivosti Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: se snažil porozumět přírodním jevům a vlivům se snažil co nejvíce dále vzdělávat v oblasti ekologie a chovat se v souladu s ekologickými postoji Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: aktivně využíval možností prostředků informační technologie k samostudiu, vyhledávání potřebných informací a cizojazyčné komunikaci dokázal samostatně vytvořit cizojazyčný dokument (např. formou webových stránek) Mezipředmětové vztahy anglický jazyk český jazyk a literatura informační technologie písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis zbožíznalství právo ekonomika 103

107 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence : získává představu o francouzské výslovnosti, seznamuje se zejména s otevřeností a zavřeností samohlásek, zvláštním typem franc. samohlásek a s nosovkami dovede pozdravit, poděkovat, představit se, vyhláskovat své jméno, sdělit svou profesi a věk : rozumí základním francouzským pokynům pro práci ve třídě a reaguje na ně, dokáže požádat o zopakování, zapsání nebo vysvětlení slov podá informaci o aktuálním datu a o datu svého narození dokáže si vypůjčit školní pomůcky a zareagovat na tuto žádost : dokáže podat základní informace o sobě, o členech své rodiny i o jiných lidech : umí se přivítat a uvést návštěvu dokáže vést jednoduchou konverzaci o rodině popíše členy své rodiny i osobní předměty stručně řekne, co dělá o Vánocích, a vyjádří vánoční přání Tematické celky učiva 1. Základní konverzační dovednosti pozdravy, poděkování, představování francouzská abeceda a hláskování číslovky Základní pojmy školního prostředí základní pokyny pro práci ve třídě pojmenování školních pomůcek dny a měsíce rozlišení otázek Qui est-ce, Qu est-ce que c est rozlišení rodů a čísel 3. Základní osobní údaje, národnosti a profese jednoduché informace o sobě pojmenování domácích zvířat pojmenování známých zemí a jejich příslušníků pojmenování obvyklých profesí sg. sloves être, avoir a 1. slovesné třídy ženský rod podstatných a přídavných jmen 4. Domov a rodina, popisy osob, osobní věci, svátky komunikační situace - uvítání pojmenování příslušníků rodiny popisy osob pojmenování základních osobních věcí pojmenování barev adventní a vánoční svátky činnosti, jednoduchá přání sg. slovesa aller rozlišení určitého a neurčitého členu vyjádření vlastnictví - 2. pád sg. přivlastńovacích zájmen tázací zájmena nesamostatná ženský rod a množné číslo přídavných jmen pokrač. zápor slovosled číslovky Hodinová dotace

108 dokáže vyjádřit libost, nelibost a preference pohovoří a vede konverzaci o svých zálibách a o své činnosti ve volném čase navrhne společnou činnost a na podobný návrh zareaguje : dokáže se informovat na čas a na tuto otázku zareaguje vypráví o svém denním režimu i o činnostech jiných osob stručně pohovoří o své činnosti ve škole a o svém studiu, porovná situaci na našich a francouzských školách dokáže zdůraznit, co někdo právě nyní dělá - sestavuje interview s významnou osobností : umí sdělit své blízké plány na prázdniny a na toto téma konverzovat 5. Činnost ve volném čase I vyjádření preferencí komunikační situace - návrhy pojmenování sportů, hudebních nástrojů oblíbená četba a hudba jiné činnosti ve volném čase projekt: osobní portrét druhy otázek sloveso faire, savoir, vouloir, connaître, lire sg., 3. pl. 3. pl. probraných sloves stažený člen všeobecný podmět on 6. Denní režim, škola vyjádření času časové předložky každodenní činnosti pojmenování školních předmětů a činností, rozvrh hodin pojmenování místností 1. a 2. pl. probraných sloves slovesa prendre, écrire, pouvoir, devoir, boire, sortir, dormir slovesa zvratná slovesa 2. třídy zvláštnosti sloves 1. třídy manger, commencer vyjádření průběhu: être en train de číslovky Cesta na prázdniny základní prázdninové aktivity futur proche sloveso partir, dire ukazovací zájmena nesamostatná osobní zájmena samostatná

109 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence : dokáže říct, kde strávil prázdniny umí pojmenovat často navštěvované evropské země a vyjádřit svůj vztah k nim Tematické celky učiva 1. Evropské země názvy důležitých evropských zemí směrové a místní předložky passé comp. slovesa être Hodinová dotace 4 : dovede se poinformovat na cestu v neznámém městě a naopak poradit cestu cizincům představí stručně své město a popíše jeho zajímavé části vysvětlí cizinci, jak se zorientovat v pražském metru rozliší mezi prosbou, jemným a důraznějším příkazem a aktivně je používá v hovoru : provádí jednoduchý telefonní rozhovor dokáže vhodně vyjádřit pozvání k nějaké činnosti a na podobné zareagovat podrobněji umí povyprávět a vést konverzaci o aktivitách ve volném čase vypráví o svých výletech a zážitcích, přičemž dokáže správně kombinovat oba minulé časy pokouší se francouzsky převyprávět známé pohádky seznamuje se s francouzskými zvyklostmi během uvedených svátků, dokáže o nich pohovořit a provést srovnání se zvyky v naší zemi sestaví krátký osobní dopis 2. Orientace ve městě komunikační situace dotazy na cestu, poskytnutí informací místní předložky pojmenování budov, různých částí města, obchodů dopravní prostředky cestování metrem projekty: Ma ville, Mon lycée pages web stažený člen pokrač. výraz il y a imperativ slovesa venir, rire, voir slovesa 3. třídy zvláštnosti sloves 1. třídy acheter řadové číslovky 3. Činnost ve volném čase II komunikační situace telefonování, pozvání a reakce na pozvání aktivity ve volném čase domácí práce výlety oblíbené filmy, divadlo základní údaje o počasí aktuální svátky Vánoce, Sv. Valentýn, Epiphanie jednoduchý dopis vyprávění kombinace minulých časů projekty: Conte de fée, Ma meilleure sortie passé composé imparfait neosobní vazby slovesa croire, courir, mettre, vivre, mourir pl. přivlastňovacích zájmen osobní zájmena samostatná osobní zájmena ve funkci předmětu přímého - zběžně

110 : umí získat a podat základní informace potřebné při cestování vlakem dokáže se zorientovat v autentickém dokumentu lístek, jízdní řád vede konverzaci na téma počasía dovolená vysvětlí svou preferenci určitého ročního období popíše své oblíbené místov přírodě umí si rezervovat pokoj v hotelu dovede napsatpozdrav z dovolené svým přátelům 4. Cestování komunikační situace - informace na nádraží, rezervace časové a místní předložky pokrač. prázdninové aktivity počasí příroda cestování vlakem rezervace pokoje pozdrav z dovolené projekt: Les 4 saisons de l année futur simple vyjádření podmínky skutečné slovesa envoyer, recevoir zápor a omezení účelové věty

111 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence : umí získat potřebné informace ohledně pobytu v hotelu a nabízených služeb zdokonalí si jazykové prostředky potřebné pro rezervaci pokoje, dokáže provést písemnou rezervaci em zorientuje se v autentickém materiálu nabídka hotelů a služeb, fax upřesňující informace k pobytu umí objednat snídani, domluvit odvoz taxíkem dokáže sám vybrat a doporučit vhodný hotel podle požadavků klienta : rozliší oficiální a neoficiální pozvání na společenskou akci, vhodně na ně zareaguje, sám je dokáže nastylizovat dovede vyjádřit blahopřání k různým příležitostem a zareagovat na ně zvládá běžné společenské fráze a umí se zapojit do společenské konverzace na obecná témata seznámí se s životním stylem Francouzů a s jeho odlišnostmi od našich společenských konvencí : ovládá frazeologické obraty užívané při nákupech vyjádří přesně svá přání i názory na nakupované zboží, dovede se na něj informovat a naopak je nabídnout zákazníkovi zorientuje se v autentickém materiálu katalogy obchodních domů, nabídka na internetu a umí na ně zareagovat seznámí se s Francií jakožto módní velmocí Tematické celky učiva 1. Ubytování v hotelu komunikační situace - informace v hotelu, rezervace pokoje, objednávka snídaně hotelové služby názvy potravin dělivý člen výrazy množství projekt: Hôtel idéal 2. Oslavy, schůzky a společenské akce komunikační situace přání, blahopřání a reakce, společenská konverzace oficiální a neoficiální pozvání společenský večer, návštěva schůzka soukromá, oficiální fyzický vzhled a charakterové vlastnosti pojmenování základního zařízení bytu životní styl Francouzů Vánoce a vánoční zvyky osobní zájmena ve funkci předmětu přímého sloveso conduire, offrir podmiňovací způsob vyjádření podmínky neskutečné 3. Nákupy a móda komunikační situace nákupy: vyjádření přání a nabídky, informace, zaujetí osobního stanoviska ohledně zboží vyjádření vlastního názoru pojmenování oblečení módní tendence, francouzská haute couture projekt: Défilé de mode osobní zájmena ve funkci předmětu nepřímého ukazovací zájmena samostatná tázací zájmena samostatná stupňování a porovnávání Hodinová dotace

112 : dokáže rezervovat stůl v restauraci, objednat jídlo, příp. se informovat na jeho ingredience, způsob přípravy apod. zvládá frazeologické obraty užívané při komunikaci s personálem restaurace zorientuje se v autentickém materiálu jídelní lístek, nabídka restaurací seznámí se s jídelními návyky Francouzů, se zvláštnostmi jejich gastronomie a s různými druhy restaurací ve Francii, dokážou porovnat se situací v ČR rozumí běžným francouzským receptům a sám sestaví recept na jednoduché jídlo v rámci projektové práce si zkusí některé francouzské jídlo vytvořit 4. Gastronomie komunikační situace rezervace, informace a objednávka v restauraci, vyjádření libosti a nelibosti pojmenování potravin a jídel jídelní návyky Francouzů porovnání francouzské a české kuchyně druhy restaurací ve Francii jednoduché recepty projekty: Notre restaurant, Un petit plat français výrazy množství pokrač., zájmeno en subjonctif présent

113 FRANCOUZSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence : dokáže získat potřebné informace v cestovní kanceláři či v turistickém centru, sám je naopak umí nabídnut klientům rozšíří si své jazykové znalosti na téma prohlídka města dovede vytyčit turisticky zajímavou trasu po Praze i rodném městě a pohovořit o jejích základních bodech v rámci projektové práce svůj návrh realizuje přímo v terénu seznámí se se zajímavými místy v Paříži a dovede o nich krátce pohovořit : umí se otázat na zdraví, odpovědět, příp. vyjádřit svou účast dovede vést konverzaci o zdravotních problémech i o životním stylu zvládá frazeologické obraty při rozhovoru s lékařem, umí popsat příznaky své nemoci a zeptat se na podrobnosti ohledně léčby dokáže se vyjádřit k současnému životnímu prostředí a jeho vlivu na zdraví člověka seznámí se se způsobem fungování lékařské péče ve Francii naučí se přivolat rychlou lékařskou pomoc : rozšíří si své jazykové znalosti v oblasti telefonování, zvládá frazeologické obraty při telefonické konverzaci seznámí se s fungováním telefonického spojení v rámci území Francie a mezi Francií a ČR dovede získat potřebné informace na poště a v bance dokáže sestavit strukturovaný životopis užívá základních obratů a frází pro obchodní korespondenci, dovede nastylizovat em i dopisem jednoduchou poptávku, nabídku, objednávku a reklamaci Tematické celky učiva 1. Turismus komunikační situace informace v cestovní kanceláři, v turistickém centru orientace ve městě pokrač. Slaný, ma ville natale, ma ville d études pojmenování historických památek Praha, Paříž turisticky zajímavá místa projekty: Ma ville, Promenade dans Prague sloveso construire trpný rod časová souslednost vazba faire faire zájmeno y zájmeno dont 2. Zdraví, nemoci, ekologie komunikační situace - konverzace o zdraví, rozhovor s lékařem pojmenování základních nemocí a zdravotních problémů péče o zdraví péče o životní prostředí subjonctif zájmena qui, que a jejich složeniny kombinace předmětových zájmen 3. Úřední jednání komunikační situace telefonování, informace na poště a v bance autobiografické údaje obchodní korespondence participe présent gérondif zájmena vztažná doplnění závěrečné shrnutí Hodinová dotace

114 7.8. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: RUSKÝ JAZYK Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Výuka ruského jazyka jako druhého jazyka bez návaznosti na jeho předchozí studium předpokládá nulovou nebo mírně začáteční znalost jazyka. Během výuky je třeba žáka neustále motivovat a probudit jeho zájem o výuku cizího jazyka a připravit ho na život v multikulturní Evropě. Je třeba výuku obohacovat o aktivity, které souvisí přímo s reálným prostředím, kde je jazyk používán. K tomu je třeba využít internet, multimediální programy, navazovat kontakty mezi školami v zahraničí, pokud možno organizovat poznávací zájezdy, podporovat účast žáků v soutěžích. Cílem výuky je příprava žáků jak k dalšímu studiu na vysokých školách, tak hlavně pro pracovní trh. Důležitým cílem výuky cizího jazyka je osvojení komunikativní kompetence, schopnosti dorozumět se ve všech běžných situacích života. Současně se žák učí toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdělávání v druhém cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2 B1 Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání M/Obchodní akademie. Předmět Ruský jazyk jako 2. cizí jazyk je zařazen v rámci učebního plánu do všech čtyř ročníků s tříhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá úvod do studia jazyka, osvojení základních fonetických, morfologických, lexikologických a syntaktických struktur. Na tomto základě je možno usilovat o osvojení systému ruského jazyka, obeznámení s reáliemi, pochopení vzájemného vztahu mezi procesem osvojení cizího a mateřského jazyka, uvědomělejší a přesnější používání jazyka jako nástroje myšlení a využívání znalosti cizího jazyka k dalšímu vzdělání a rozvoji osobnosti. Průběžně probíhá osvojování základů odborného stylu jazyka. Předpokládá se dosažení prahové úrovně samostatného uživatele v rozmezí A2 až B1 Mezipředmětové vztahy občanský a společenský základ český jazyk a další cizí jazyky hospodářský zeměpis a zeměpis cestovního ruchu základy dějin kultury dějepis občanská nauka hudební a estetická výchova informační a komunikační technologie ekonomické předměty písemná a elektronická komunikace 111

115 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka směřuje k rozvíjení žákovy osobnosti se zaměřením na: Pojetí výuky Multikulturalismus, rozpoznávání a odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti Společenský rozhled, orientace ve státoprávní problematice Rozvoj morálních kvalit, vytrvalost, systematická práce, pracovní kázeň a sebekázeň Posilování národní hrdosti i skromnosti Estetické cítění, povědomí o světovém kulturním dědictví Pochopení významu využití cizího jazyka jako důležitého faktoru mezilidských vztahů Realizace komunikativního cíle předpokládá osvojení čtyř hlavních komplexních řečových dovedností (poslech, ústní vyjadřování, čtení a porozumění, písemné vyjadřování) při dodržování principů soustavnosti, přiměřenosti, gradace a cykličnosti výuky. V procesu výuky se kromě základní učebnice v hojné míře využívají doplňkové materiály, audiovizuální pomůcky, IT, tisk, film, exkurze, nácvik vystoupení na školní akademii. Dále je třeba dbát na individuální vzdělávací potřeby žáků a také vést žáky k týmové práci, diskusi, k osvojení technik samostatného učení. Hodnocení výsledků žáka Při hodnocení výsledků bude důraz kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojenou slovní zásobu a gramatické struktury v písemném projevu. Výuka cizího jazyka předpokládá průběžnou systematickou kontrolu, ověřování znalostí žáků, jejich hodnocení a klasifikaci. Množství a rozsah didaktických a gramatických testů je na uvážení vyučujícího, doporučená je kontrola výstupů po uzavření tematického celku a souhrnné opakování dvakrát ročně. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávání v cizím jazyce rozvíjí v souvislosti s vhodnými výukovými strategiemi komunikativní dovednosti, hlavně schopnost vyjadřovat se k účelu jednání, komunikovat s určitou mírou spontánnosti, komunikovat s rodilým mluvčím. se dokáže aktivně zúčastnit diskuse ve známých souvislostech, vysvětlit a zdůvodnit své názory. Bude schopen na přiměřené úrovni řešit pracovní i mimopracovní problémy v cizojazyčném prostředí. Posílí své kompetence k práci s informacemi a využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikace průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Člověk a životní prostředí Člověk a jeho zdraví Občan v demokratické společnosti Finance. Člověk a svět práce 112

116 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 1. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence : ovládá první písmena azbuky v grafické i psané podobě rozlišuje ruskou intonaci tázacích a oznamovacích vět pochopí důležitou roli ruského přízvuku představí se formuluje jednoduché dotazy a odpovědi : umí pozdravit dokáže sjednat schůzku umí počítat do 10 užití jména po otci tykání a vykání demonstruje různé řečové situace : charakterizuje krátce jednotlivé osoby dokáže vyplnit dotazník přiřadí text k obrázkům má základní představu o typických jídlech pirožky, boršč, šči. : dokáže vyplnit dotazník na kurz ruského jazyka telefonicky i písemně pozve přátele na oslavu narozenin dokáže odstraňovat jazyková nedorozumění : čte s porozuměním a odhaduje význam neznámých slov diskutuje na téma rodina má základní představu o osobnostech z uměleckého, politického, vědeckého života, např. Puškin, Repin, Čajkovskij : diskutuje o svých koníčcích dokáže pozvat kamaráda do kina, divadla či na koncert rozlišuje rozdíl v psaní české a ruské adresy hodnotí úlohu přátelství v životě Tematické celky učiva 1. Osobní údaje přízvučné a nepřízvučné slabiky věty typu: Kdo je to? to je (není) moje matka. to není Anna, ale Tápa. písmena: a, k, m, t, o, b, z, e, v, n, u, je, ja vyjádření protikladu 2. Dům a domov číslovky 1 10 v 1. pádě 1. pád podstatných jmen v oslovení písmena: g, d, i, j, l, p, č, š, y, r, s, měkký znak uctivé a oficiální oslovení dospělých 3. Každodenní život písmena ž, f, c, šč, ch, jo, ju, tvrdý znak poučení o funkci jotovaných písmen časování sloves bydlet, znát, hovořit pozvání na návštěvu poděkování, omluva psaní záporu pravopis jmen příslušníků národů 4. Mezilidské vztahy dotazy a odpovědi, jak se co řekne rusky nepřízvučné o, a souhrnné opakování azbuky číslovky v 1. pádě osobní zájmena budoucí čas pozvání na návštěvu, poděkování, omluva 5. Zaměstnání, rodina dotazy a odpovědi o rodině rozhovory o tom, čím kdo je, čím chce být povolání 6. pád podstatná jmen přivlastňovací zájmena časování sloves učit se, pracovat, chtít 6. Volný čas, zábava I. a II. časování sloves pozvání do kina, divadla přijetí pozvání s poděkováním a s potěšením odmítnutí pozvání s omluvou a poděkováním dotazy a odpovědi o tom, co kdo rád dělá týdenní program zakončení zvratných sloves Hodinová dotace

117 RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 2. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence dokáže se zapsat do jazykového kurzu orientovat se ve školní budově zeptat se, kdy začíná a končí vyučování informovat, do jaké třídy chodí kde byl a co dělal diskutuje o kurzech ruského jazyka, rozmlouvá o škole ovládá názvy povolání Informuje, jaký má rozvrh hodin o svých oblíbených předmětech o svých známkách kdy a z čeho píše kontrolní práci porovnává české a ruské metro v rozhovorech se ptá na cestu a umí popsat cestu návštěvníkům města orientuje se v plánku města popíše jednotlivé dopravní prostředky dokáže vyjádřit, co komu koupí kolik co stojí co viděl v obchodě koho potkal co komu sluší popisuje významné památky Moskvy, Petrohradu a Prahy orientuje se ve městě dokáže pracovat s plánkem města reprodukuje texty dokáže vést dialogy na téma prázdniny informuje o Praze zná pamětihodnosti Prahy reprodukuje text: Pražské pověsti Tematické celky učiva 1. Vzdělání ve škole zápis do jazykového kurzu školní budova vyučování třídy předměty řadové číslovky datum vykání minulý čas 2. Vzdělávání, výuka předměty rozvrh hodin známky kontrolní práce po vyučování předložkové vazby tázací zájmena skloňování podstatných jmen 3. Cestování dopravní prostředky dotazování se na cestu časování sloves: jet, moci infinitivní věty 4. Nakupování v obchodním centru, obchody dotazování se na cenu, nákup časování sloves: koupit, zeptat se, vzít a 2. pád podstatných jmen pohyblivé o,e u podstatných jmen pád podstatných jmen 5. Rusko, Moskva, Sankt Peterburg procvičení a upevnění učiva reálie rusky mluvících zemí památky cestování skloňování podstatných jmen nesklonná podstatná jména vazby s předložkami 6. Kultura - Praha zajímavosti Prahy Praha hlavní město ČR skloňování podstatných jmen množné číslo podstatných jmen Hodinová dotace

118 RUSKÝ JAZYK 2. CIZÍ JAZYK - 3. ROČNÍK A2 Výsledky a kompetence ovládá vyjadřování vzájemnosti, nutnosti, možnosti dokáže vyjádřit omluvu a politování vyjádří, jak se kdo má, co je nového, kde byl, co dělal Tematické celky učiva 1. Mezilidské vztahy, setkání časování sloves vrátit se vyjádření nutnosti vyjádření záporu Hodinová dotace 18 dokáže vyjádřit, jak kdo vypadá, kdo je komu podobný, popsat vzhled člověka kdo půjde na konkurz, kdy se konkurz koná 2. Popis osoby vyjádření podobnosti skloňování přídavných jmen skloňování řadových číslovek vyjádření data sloveso:konat se 17 popíše módní přehlídku popíše oděv vyjádří, jak se kdo obléká kdo co potřebuje popíše povahové vlastnosti vyjádří, komu lze důvěřovat s kým se dá o všem hovořit s kým je možné souhlasit kdo co má dělat dokáže vyjádřit, jaké je a jaké bylo počasí popsat roční období předpověď počasí na zítřek co se může stát, když se počasí rychle změní žák prověří své znalosti 3. Móda, oblékání vazby sloves vyjádření vzájemnosti tázací zájmena časování sloves předložky věty typu: potřebuji 4. Mezilidské vztahy, multikulturní společnost, jsme různí slovesní vazby psaní data skloňování zpodstatnělých přídavných jmen použití spojek: protože, proto vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, potřebnosti 5. Počasí skloňování měkkých přídavných jmen vyjádření data a letopočtu 6. Opakování a procvičování procvičování a opakování kontrolní práce

119 RUSKÝ JAZYK - 2. CIZÍ JAZYK 4. ROČNÍK A2/B1 Výsledky a kompetence vyjádří, jaké je podnebí na Sibiři teploty v létě a v zimě popíše přírodu nerostné bohatství jak dlouho trvá cesta Tematické celky učiva 1. Cestování, Sibiř určování hodin vyjádření přibližnosti základní číslovky od 100 výše 3. stupeň přídavných jmen Sibiř Hodinová dotace 18 vyjádří, co znamená žít v souladu s přírodou jaké problémy řeší ekologie jak se zhoršuje současná ekologická situace co potřeba udělat pro ochranu životního prostředí jaké ekologické problému jsou důležité jakých ekologických aktivit je možno se zúčastnit vyjádří, jak se informovat o příletu a odletu letadla jak rezervovat pokoj co udělat, kdyby vás nikdo na letišti nečekal dokáže se zeptat, co se stalo se zavazadly dokáže uvítat hosta na letišti dokáže poradit, kde je možné poobědvat jak si v restauraci objednat večeři jak pohovořit s hosty u stolu co jí a pije jak komunikovat při nákupu potravin popíše oděv vyjádří, jak se kdo obléká kdo co potřebuje vyjádří, kdo žije a nežije jednotvárně co je pro koho důležité co komu pomáhá co komu poradit z čeho je možné se radovat na koho vzpomíná 2. Ekologie slovesné vazby časování sloves - dávat skloňování podstatných jmen ekologie Cestování určování hodin slovesné vazby časování sloves částice li 18 spojka jestli podmiňovací způsob podmínkové věty moskevská letiště a nádraží 4. Stravování, jídlo a pití, v restauraci rozkazovací způsob časování sloves jíst a pít ruská kuchyně četba: Gogol: Revizor Každodenní život slovesné vazby neurčitá zájmena a příslovce 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí 14 ruské svátky 116

120 7.9. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: OBČANSKÁ NAUKA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (1) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků, jednat odpovědně nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem, vytvářet kritické myšlení, ctít život jako nejvyšší hodnotu. Charakteristika učiva V prvním ročníku se žáci seznámí se základními poznatky ze sociologie a psychologie. Dále zde budou prezentována témata jako vliv masmédií, multikulturalita, náboženství a ateismus a další. Dotknout bychom se měli i otázek zdraví a duševní hygieny, partnerství a sexuality. Ve druhém ročníku bude kladen důraz na téma Člověk a svět (praktická filosofie) a některé části tématu Člověk jako občan, které budou dále prohlubovány v předmětu ZSV ve 4. Ročníku Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Občanská nauka směřuje k tomu, aby žáci: vážili si svobody a demokracie a usilovali o její zachování jednali odpovědně a solidárně, ctili lidská práva, ctili identitu jiných lidí vážili si duchovních i materiálních hodnot, jednali hospodárně, snažili se zanechat po sobě něco pozitivního pro celou širší společnosti kriticky mysleli chtěli si klást v životě filosofické a etické otázky a hledali na ně aktivně odpovědi Strategie výuky (pojetí výuky) výklad, řízený rozhovor skupinová diskuse aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet metody kritického myšlení prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou) samostatné vyhledávání a zpracovávání informací elektronické prezentace exkurze výstavy, besedy kooperativní učení rolové vyučování 117

121 Hodnocení výsledků žáků důraz na sebehodnocení výsledků práce eseje na daná nebo vybraná témata elektronické prezentace s následným výkladem žáka nebo skupiny samostatné, správné a logické vyjadřování kultivovanost verbálního projevu schopnost jasně formulovat svůj názor schopnost samostatně pracovat s jednoduchým textem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, posilovat dovednost diskuse a formulování vlastních stanovisek, zpracovat jednoduchý text, kultivovat své vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivně se učit a pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku, porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získávat potřebné informace, zdokonalovat se ve funkční gramotnosti. Aplikace průřezových témat Člověk v demokratické společnost upevňování postojů a hodnotové orientace žáků potřebné pro fungování demokracie budování občanské gramotnosti žáků, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana projektová výuka diskuze o kontroverzních otázkách současnosti Člověk a životní prostředí chápání postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví osvojení si základních principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí osvojení si zásad zdravého životního stylu Člověk a svět práce informace o vzdělávací nabídce, orientace v ní význam vzdělání a celoživotního vzdělávání pro život Informační a komunikační technologie schopnost získávat potřebné informace a práce s nimi schopnost se kriticky zamyslet nad nabízenými zdroji informací Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis základy společenských věd informační technologie cizí jazyky právo 118

122 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ OBČANSKÁ NAUKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže vysvětlit základní pojmy sociologie aplikuje obecné poznatky na řešení modelových situací, na konkrétních příkladech diskutuje o roli jednotlivých členů ve skupině, objasní význam solidarity ve společnosti popíše sociální nerovnosti a chudobu orientuje se v základních projevech patologie, popíše, kam se může obrátit v případě složité životní situace debatuje o problémech multikulturního soužití diskutuje o sporných otázkách demokracie vysvětlí, co je občanská společnost, uvede příklady občanské aktivity orientuje se ve fungování partnerského soužití posoudí, kdy je porušována rovnost pohlaví rozlišuje mezi rizikovým a běžným chováním sestaví vyvážený rodinný rozpočet, popíše postup při řešení dluhů charakterizuje zdravý životní styl popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus Tematické celky učiva 1. Osobnost člověka formující vlivy 2. Sociální vlivy působící na člověka člověk ve skupině pozice a role postoje a předsudky majority a minority ve společnosti, rasizmus, xenofóbie hmotná a duchovní kultura, tradiční a moderní společnosti 3. Patologické jevy ve společnosti šikana, kyberšikana, mobbing drogová problematika různé druhy závislostí sebepoškozování domácí násilí Hodinová dotace 4. Demokracie ve společnosti, multikulturní soužití, občanství v ČR 4 5. Rodina základ demokratické společnosti vztahy mužů a žen postavení mužů a žen ve společnosti rodina a partnerství sexualita výchova dětí hospodaření domácnosti 6. Činitele ovlivňující zdraví zdravý životní styl výživa psychická zátěž, stres duševní hygiena

123 OBČANSKÁ NAUKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence diskutuje o základních problémech a projevech lidského chování chápe vlastní odpovědnost vůči jiným lidem dokáže vysvětlit základní pojmy psychologie dokáže rozlišit a použít základy neverbální komunikace, chápe komunikaci jako základ kontaktu s druhými lidmi, na modelových situacích dokáže aplikovat základní zásady asertivního přístupu ke skutečnosti, dokáže vhodně komunikovat se spolupracovníky (spolužáky), zaměstnavateli, obchodními partnery je schopen kriticky přistupovat k masmédiím pochopí význam etiky pro život dovede diskutovat o praktických etických problémech orientuje se v základních normách a hodnotách dokáže na modelových situacích rozlišit dobro a zlo umí si uvědomit a zhodnotit vlastní postoje a chování objasní postavení církví v ČR a v čem tkví nebezpečí sekt Tematické celky učiva 1. Rozvoj osobnosti vlastnosti, dovednosti inteligence emoce paměť, fantazie myšlení Hodinová dotace 2. Komunikace verbální, neverbální základy společenského chování asertivita psychická zátěž - konflikt 8 3. Mediální komunikace vliv masmédií na člověka kult krásy v médiích (riziko anorexie, bulimie) manipulace a reklama 8 4. Úvod do filosofie žebříček hodnot etika, morálka, mravní hodnoty smysl života svědomí dobro a zlo, svědomí filozofie, víra

124 7.10. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: DĚJEPIS Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci žáků z hlediska demokratické společnosti utvářet a kultivovat historické vědomí žáků vytvářet u žáků společensko-kritické myšlení vážit si tradic a pozitivních hodnot v historii svého národa upevňování a posilování regionálního vědomí Charakteristika učiva Dějepis je v odborném školství součástí společenskovědního vzdělání především ve studijních oborech, neboť plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických věd, a tak vytváří žákovo historické vědomí. Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává (sdělovací prostředky, obecná výměna informací) a má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného myšlení žáka. Výuka dějepisu v odborném školství navazuje na znalosti žáků získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí tak, aby žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své současnosti. Výchozím dokumentem pro stanovení obsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/Obchodní akademie, vzdělávací oblast Společensko-vědní vzdělávání, učivo Člověk v dějinách. Vyučovací předmět Dějepis je zařazen v rámci učebního plánu do prvního a druhého ročníku s dvouhodinovou časovou týdenní dotací. Dějepisná výuka zahrnuje výběr nejdůležitějších událostí světových, evropských, českých i československých dějin, přičemž zvláštní důraz je kladen na výuku dějin devatenáctého a zvláště pak dvacátého století (první a druhá světová válka, nástup, existence a důsledky existence totalitních a nedemokratických režimů). Pozornost je věnována rovněž problematice regionálních dějin Slánska a Kladenska s možností veřejné prezentace výsledků badatelské činnosti v regionálním i odborném tisku. Dějepis není na Obchodní akademii ve Slaném maturitním předmětem, poznatky z tohoto předmětu mohou však žáci aplikovat v maturitním předmětu Český jazyk a literatura a v rámci příprav státní maturitní zkoušky i v předmětu Základy společenských věd. 121

125 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Dějepis směřuje k tomu, aby žáci : upevňovali vědomí své občanské odpovědnosti jednali dle zásad vlastenectví, humanity a demokracie jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za své rozhodnutí kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe a přemýšleli o ní odmítali projevy rasismu, xenofobie a antisemitismu vážili si svobody a demokracie a usilovali o její zachování a zdokonalení vážili si duchovních a materiálních hodnot byli tolerantní vůči odlišným demokratickým názorům a postojům jednali v souladu s právním systémem České republiky Strategie výuky (pojetí výuky) výklad, řízený rozhovor samostatná práce s textem a mapou ve vyučovací hodině prezentace výsledků individuální i týmové práce ústní nebo písemnou formou (ústní referáty, samostatné písemné ročníkové práce, publikační činnost) využívání audiovizuální techniky (video, interaktivní tabule) samostatné vyhledávání informací (školní knihovna, městské knihovny, internet) exkurze (Vlastivědné muzeum ve Slaném, Národní muzeum Praha, Židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta Terezín) Základními metodami pojetí výuky je práce žáků s verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně diskusních metod. Metody osvojování nového učiva: metody slovního projevu (výklad, popis, vysvětlení, skupinová diskuse) metody práce s odborným textem (kritická analýza textu, vyhledávání informací, studium odborné literatury, práce s internetem) metody nácviku dovedností (didaktická hra) aktivizační metody (skupinové řešení problému, prezentace na interaktivní tabuli) fixační metody (ústní opakování učiva, procvičování, vypracování ročníkové práce) motivační metody (ústní pochvaly, bonusová bonifikace aktivit v hodině, publikační možnosti v regionálním i odborném tisku) Hodnocení výsledků žáků Ve vyučovacím předmětu Dějepis jsou žáci hodnoceni na základě hloubky porozumění poznatků, schopnosti je aplikovat při řešení problémů, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty, samostatnosti úsudku a dovednosti výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. 122

126 Hodnocení ústního projevu samostatný a věcně správný projev schopnost zobecnění a schopnost reakce na daný problém kultivovanost projevu Hodnocení písemného projevu: věcná správnost schopnost samostatné práce s historickými dokumenty (dobový text, mapa, grafické vyobrazení) Hodnocení referátů: věcná správnost forma zpracování (celková struktura, využití odborné lit. a pramenů) kultivovanost projevu Hodnocení ročníkové práce: věcná správnost celková struktura (členění kapitol, využití ikonických dokumentů, rozsah textu, soupis odborné literatury a pramenů) osobní přínos žáka (návštěvy knihoven, archivů, badatelské poznatky, hovory s pamětníky) Hodnocení ostatních aktivit žáků: účast v odborném žákovském projektu veřejná prezentace (účast ve žákovských soutěžích a olympiádách) publikační činnost žáka Hodnocení probíhá dle příslušného klasifikačního řádu v rozmezí prvního až pátého klasifikačního stupně. Klasifikační řád Obchodní akademie ve Slaném byl schválen dne Důraz při klasifikaci je kladen na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sebekritického hodnocení a úsudku, popřípadě i vlastního sebehodnocení. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci přímého známkování a slovního hodnocení. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky vzdělávání a učení uplatňovat různé způsoby práce s textem být čtenářsky gramotní využívat ke svému učení různé informační zdroje znát možnosti svého dalšího vzdělávání Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit 123

127 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové a pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti stanovovat si priority a cíle podle svých schopností reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí adaptovat se ne měnící životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností přijímat a plnit odpovědné svěřené úkoly přispívat ke vstřícným mezilidským vztahům Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i zájmu veřejném dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost jiných lidí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímat se aktivně o politické a kulturní dění u nás i ve světě uznávat hodnotu života uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 124

128 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: číst a vytvářet různé formy grafického vyjádření (tabulky, grafy, diagramy, schémata) nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním i aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že by absolventi měli: pracovat s osobním počítačem komunikovat elektronickou poštou získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internetu uvědomovat si nutnost kritického přístupu k různým informačním zdrojům Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Podstatou průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je rozvoj schopností a dovedností potřebných k tomu, aby žáci přispívali k fungování demokratické společnosti. Žáci jsou vedeni proto k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: úcta k materiálním a duchovním hodnotám úcta k právnímu pořádku demokratické společnosti tolerance odlišných demokratických názorů a postojů orientace v globálních problémech současného světa Člověk a životní prostředí Cílem aplikace průřezového tématu Člověk a životní prostředí je, aby si žáci na základě získaných vědomostí a dovedností utvořili komplexní představu o souvislostech v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním prostředím. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: samostatné a aktivní poznávání specifických podmínek regionu schopnost samostatné analýzy kladné i záporné činnosti člověka z hlediska environmentální problematiky v jednotlivých dějinných obdobích, zvláště v období moderních dějin 125

129 Člověk a svět práce Rozvíjením průřezového tématu Člověk a svět práce jsou žáci připravováni na to, aby se dokázali úspěšně prosadit na trhu práce. Žáci mají být schopni pracovat s informacemi, vyhledávat je, vyhodnocovat a především využívat. Žáci jsou proto vedeni k zodpovědnosti za vlastní život a za výsledky své práce uvědomění si významu vzdělání a celoživotního vzdělávání Informační a komunikační technologie Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje klíčová kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: využívání výpočetní a komunikační techniky pro získávání informací kritická analýza získaných informací využívání výpočetní a komunikační techniky pro distribuci poznatků a informací Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura hospodářský zeměpis, zeměpis cestovního ruchu základy dějin kultury základy společenských věd občanská nauka informační technologie ekonomika 126

130 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ DĚJEPIS - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence objasní smysl a význam poznávání dějin a variabilitu jejich výkladů na základě uvedení příkladů objasní rozdíl mezi odbornou literaturou a historickými prameny Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Úvod obecný úvod do studia dějepisu význam dějepisného poznávání práce s odbornou literaturou a prameny 2 vysvětlí okolnosti vzniku nejstarších států uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací 2. Starověk starověké despocie v oblasti Mezopotámie a Nilu ostatní orientální despocie 4 uvede příklady společenského, kulturního a politického přínosu antického Řecka evropské civilizaci uvede záporné jevy společnosti antického Řecka 3. Antické Řecko vznik otrokářské společnosti athenská demokracie období řecko-perských válek peloponéská válka období výbojů Alexandra Velikého starořecká kultura a vzdělanost 4 uvede příklady společenského, kulturního a politického přínosu antického Říma evropské civilizaci uvede záporné jevy římské společnosti uvede příklady přínosu křesťanství 4. Antický Řím vznik římské republiky a její vývoj punské války Spartakovo povstání vznik císařství počátky křesťanství rozpad římské říše 4 popíše okolnosti vzniku Byzantské říše vysvětlí základní rozdíly mezi západním a východním křesťanstvím popíše vztahy mezi Byzancí a Velkou Moravou 5. Byzantská říše vznik státu a státní forma zahraničně-politické vztahy počátky vzniku pravoslaví, zánik říše

131 objasní okolnosti vzniku islámu popíše základní rozdíly mezi křesťanstvím a islámem na základě práce s mapou určí současné rozšíření islámu 6. Islám a jeho vznik islámská kultura střet islámského a muslimského světa 1 na příkladu Francké říše popíše vznik raně feudálních států objasní kulturní přínos Francké říše evropské vzdělanosti 7. Francká říše a její vývoj osobnost Karla Velikého 2 popíše okolnosti vzniku Velké Moravy objasní kulturní a společenský přínos cyrilometodějské mise a význam křesťanství pro střední Evropu 8. Velkomoravská říše vznik a vývoj státu cyrilometodějská mise kulturní přínos 2 popíše okolnosti vzniku českého státu charakterizuje svatováclavský problém českých dějin charakterizuje postavení českého státu v 10. století popíše hlavní znaky románského stavebního stylu charakterizuje význam Zlaté buly sicilské uvede klady a zápory německé kolonizace popíše hlavní znaky gotického stavitelského umění charakterizuje politické a ekonomické postavení českého státu na přelomu 13. a 14. století charakterizuje postavení českého státu po roce 1306 na konkrétních příkladech uvede klady a zápory vlády Karla IV. na základě práce s mapou objasní rozsah územní expanse českého státu ve 14. stol. uvede příklady projevů společenské a náboženské krize v době vlády Václava IV. 9. Počátky a vznik českého státu první kníže Bořivoj zavraždění sv. Václava a svatováclavský kult vláda knížete Boleslava vznik pražského biskupství vyvraždění Slavníkovců a upevnění českého státu 10. Český stát v době posledních Přemyslovců počátky německé kolonizace vznik hradní soustavy Zlatá bula sicilská krize a znovuupevnění českého státu na konci 13. Století vymření Přemyslovců Český stát v době Lucemburků vláda Jana Lucemburského vláda Karla IV. gotická kultura a vzdělanost založení pražské university územní rozsah českého státu vláda Václava IV. a počátky sociální a náboženské krize

132 charakterizuje podstatu husitské ideologie na příkladech uvede klady a zápory doby husitské 12. Jan Hus a doba husitská husitská ideologie křížové výpravy jednotlivé směry v rámci husitství husitství a slánský region 4 charakterizuje náboženské poměry v Čechách v 15. stol. vysvětlí význam zahraničně-politických aktivit Jiřího z Poděbrad 13. Doba poděbradská Jiří Poděbradský a jeho vláda význam jeho poselstva do západní Evropy jakožto možný předobraz dnešní evropské integrace 2 popíše výchozí stav geografického vědomí na počátku 15. století na základě práce s mapou popíše jednotlivé objevitelské plavby charakterizuje společenský, ekonomický a vědecký přínos zámořských objevů uvede negativní důsledky zámořských objevů charakterizuje dobu vlády Jagellonců v Čechách z hlediska společenských a náboženských rozporů 14. Doba zámořských objevů vikingská tradice objevů (Island, Grónsko, severní Amerika) Kryštof Kolumbus, Vasco de Gama, Fernando Magalhaes počátky evropského kolonialismu 15. Doba vladislavská ( ) období vlády Vladislava Jagellonského důsledky bitvy u Moháče pro vznik mnohonárodní monarchie ve střední Evropě 3 2 charakterizuje základní znaky reformační ideologie objasní společenské a ekonomické okolnosti vzniku reformace na základě práce s mapou uvede příklady jednotlivých náboženských vyznání v Evropě popíše okolnosti nástupu Habsburků k moci v Čechách charakterizuje ekonomickou, náboženskou a kulturní situaci v Čechách v 16. století uvede klady a zápory období vlády Rudolfa II. 16. Nástup evropské reformace v 16. století její důsledky osobnost Martina Luthera 17. Nástup Habsburků na český trůn 1526 hospodářské a kulturní poměry v Čechách a na Moravě v době renesanční osobnost Rudolfa II. a období jeho vlády v Čechách

133 charakterizuje náboženskou situaci v Čechách vpředvečer stavovského povstání popíše průběh stavovského povstání zhodnotí jeho výsledky a důsledky popíše průběh třicetileté války objasní cíle jednotlivých bojujících stran objasní hospodářské, náboženské a politické důsledky třicetileté války pro Evropu a český národ popíše projevy pronikání kapitalistických výrobních způsobů do ekonomických vztahů v Evropě popíše průběh, výsledky a důsledky anglické buržoasní revoluce 18. České stavovské povstání jeho důsledky vznik, průběh a důsledky třicetileté války vestfálský mír 1648 a jeho důsledky pro Evropu a český národ Nástup kapitalismu v Evropě anglická buržoasní revoluce 2 charakterizuje politickou a náboženskou situaci v Čechách v době pobělohorské na konkrétních příkladech uvede klady a zápory doby barokní popíše jednotlivé tereziánské a josefinské reformy a jejich důsledky 20. Česká společnost v 17. a 18. století Barokní umění a kultura Tereziánské a josefinské reformy 2 charakterizuje situaci americké společnosti v 18. století popíše průběh a výsledky revoluce charakterizuje demokratický politický systém v USA 21. Americká revoluce za nezávislost Společenské a ekonomické postavení amerických osadníků Projevy odporu vůči britské nadvládě a Deklarace nezávislosti 1776 Válka za nezávislost charakterizuje společenskou, ekonomickou a politickou situaci ve Francii v 18. století popíše průběh a důsledky revoluce objasní klady a zápory revoluce 22. Francouzská buržoasní revoluce její jednotlivé fáze osobnosti fr. revoluce (Maxilmilan Robespierre) 3 130

134 popíše průběh a důsledky napoleonských výbojů pro evropské národy charakterizuje význam osobnosti Napoleona Bonaparta 23. Doba napoleonských výbojů nejvýznamnější vojenská tažení císaře Napoleona napoleonské války a české země 2 popíše evropské politické uspořádání po Vídeňském kongresu charakterizuje společenský vývoj české společnosti po roce Evropa a Čechy svatá aliance po roce 1815 a rakouský kancléř Metternich vývoj české společnosti po roce 1815 a konstituování moderního českého národa 2 popíše vývoj průmyslové revoluce charakterizuje společenské a ekonomické důsledky průmyslové revoluce popíše projevy průmyslové revoluce v Čechách 25. Průmyslová revoluce v západní Evropě a v Čechách vznik industriální společnosti česká společnost v předvečer revoluce

135 DĚJEPIS - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence popíše politickou situaci v Evropě kolem roku 1848 objasní důvody a příčiny revolucí 1848 Tematické celky učiva 1. Revoluční rok 1848 v Evropě situace v Evropě před rokem 1848 vývoj ve Francii a v Německu důsledky revoluce Hodinová dotace 2 charakterizuje politickou a společenskou situaci v Rakousku a v Čechách 1848 popíše jednotlivé fáze revoluce charakterizuje postavení jednotlivých národů charakterizuje politických charakter Bachova režimu popíše průběh prusko-rakouské války a její důsledky charakterizuje postavení jednotlivých národů v době rakousko-uherského vyrovnání 1867 vysvětlí ekonomické, politické a rasové důvody vzniku americké občanské války popíše jednotlivé fáze občanské války charakterizuje úlohu prezidenta Abrahama Lincolna popíše důsledky občanské války pro americkou společnost charakterizuje českou společnost a její politicko-ekonomické rozdělení charakterizuje osobnost T. G. Masaryka a jeho společenské zápasy uvede příklady jednotlivých politických stran 2. Revoluční rok 1848 v Rakousku a v Čechách pád Metternichova absolutismu národnostní problémy František Palacký a jeho postoj k Německu kroměřížský sněm a zrušení roboty 1848) 3. Česká společnost období Bachova absolutismu oživení občanské společnosti po roce 1860 prusko-rakouská válka rakousko-uherské vyrovnání 4. Americká občanská válka její důsledky prezident Abraham Lincoln 5. Česká společnost na přelomu 19. a 20. století vznik politických stran T. G. Masaryk a boj proti pravosti Rukopisů hilsneriáda 1899 a její důsledky boj za všeobecné hlasovací právo

136 popíše okolnosti a důsledky vzniku německého státu 1871 popíše okolnosti vzniku dvou evropských vojensko-politických bloků na základě práce s mapou uvede příklady jednotlivých koloniálních mocností a jejich kolonií objasní příčiny vzniku válečného konfliktu popíše průběh válečného konfliktu na nejdůležitějších frontách na základě konkrétních údajů uvede politické a ekonomické důsledky války 6. Evropa ve druhé polovině 19. století sjednocení Německa 1871 postupný vznik Trojspolku a Dohody blokové rozdělení Evropy dokončení koloniálního rozdělení světa 7. První světová válka jednotlivé vojensko-politické bloky vývoj válečných operací 2 4 uvede příčiny nastolení komunistické moci v Rusku charakterizuje komunistický politický systém v Rusku a důsledky jeho existence 8. Komunistický převrat v Rusku 1917 jeho důsledky 2 objasní úlohu T. G. Masaryka při vzniku ČSR charakterizuje národnostní problémy ČSR charakterizuje politický systém ČSR popíše mezinárodní postavení ČSR 9. Vznik ČSR a její existence ve dvacátých letech politický systém národnostní problémy státní hranice ekonomický vývoj zahraničně-politická orientace 3 popíše příčiny vzniku hospodářské krize charakterizuje důsledky hospodářské krize v USA a v Německu 10. Hospodářská krize 30. Let průběh a důsledky 2 charakterizuje společné i odlišné rysy italského fašismu a německého nacismu charakterizuje politický režim nacistického Německa 11. Nástup fašismu v Itálii a nacismu v Německu Benito Mussolini a Adolf Hitler 4 133

137 uvede příklady projevů hospodářské krize v ČSR charakterizuje postavení národnostních menšin v ČSR objasní možnosti obrany ČSR charakterizuje důsledky mnichovského diktátu pro ČSR a českou společnost 12. ČSR ve třicátých letech hospodářská krize postavení sudetských Němců mezinárodní postavení ČSR Mnichovská konference konec Česko-Slovenska objasní příčiny vzniku druhé světové války charakterizuje válečné cíle jednotlivých států popíše průběh válečných operací Druhá světová válka jednotlivé vojensko-politické bloky vývoj válečných událostí přepadení Polska 1939 německo-francouzská válka 3 charakterizuje postavení českého národa v době nacistické okupace uvede příklady nacistických represí vůči českému národu charakterizuje postavení českých židů za války zhodnotí význam odbojových hnutí, zvláště pak význam atentátu na Heydricha charakterizuje charakter druhé světové války v období charakterizuje válečné a politické cíle zúčastněných států, zvláště pak Německa, SSSR, USA a Velké Británie popíše vývoj na nejdůležitějších frontách popíše průběh a důsledky holocaustu uvede příklady dalších zločinů proti lidskosti a válečných zločinů popíše nejdůležitější politické, společenské a národnostní změny v důsledku II. světové války charakterizuje poválečný politický režim objasní příčiny a důsledky odsunu sudetských Němců objasní okolnosti komunistického převratu Protektorát Čechy a Morava rozsah a význam odbojového hnutí atentát na Heydricha a vyhlazení Lidic osud českých židů 15. Druhá světová válka státy hitlerovské a antihitlerovské koalice problematika holocaustu porážka nacismu a osvobození Evropy poválečné změny 16. ČSR politický systém odsun sudetských Němců z Československa a jeho důsledky komunistický převrat

138 charakterizuje komunistický politický systém uvede na konkrétních příkladech projevy represí komunistického režimu uvede příklady odporu občanů vůči komunistické moci objasní příčiny vzniku bipolárního světa po roce 1948 charakterizuje politické režimy států Varšavské smlouvy charakterizuje politické režimy států NATO objasní příčiny vzniku tzv. Pražského jara objasní příčiny a okolnosti sovětské agrese 1968 uvede příklady občanského nesouhlasu se sovětskou okupací 17. ČSR v padesátých letech komunistický teror a jeho důsledky 18. Vznik bipolárního světa Varšavská smlouva aliance NATO rozdělení Německa a berlínská krize korejská válka karibská krize 19. Proces postupného uvolňování v Československu Pražské jaro 1968 a sovětská intervence charakterizuje režim tzv. normalizace po roce 1969 charakterizuje postavení české společnosti po 1969 uvede příklady represí kom. režimu uvede příklady občanského nesouhlasu s komunistickou mocí objasní význam Charty 77 na základě práce s mapou uvede jednotlivé státy sovětského bloku charakterizuje politické a ekonomické postavení jednotlivých států sovětského bloku uvede příklady občanského odporu proti sovětské nadvládě charakterizuje cíle tzv. perestrojky a její důsledky charakterizuje situaci české a slovenské společnosti ve druhé polovině 80. let popíše průběh a důsledky listopadové revoluce charakterizuje politický a ekonomický systém polistopadového Československa charakterizuje vývoj česko-slovenských vztahů a důsledky rozpadu ČSFR 20. Období nástupu tzv. normalizace po roce 1969 nástup Gustáva Husáka k moci vznik Charty Vývoj sovětského bloku po roce 1970 postupující ekonomická a politická krize perestrojka a rozpad sovětského bloku 22. Listopadová revoluce v Československu 1989 Václav Havel a demokratický politický systém ekonomická transformace česko-slovenský problém vznik České republiky a Slovenské republiky

139 7.11. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY DĚJIN KULTURY Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 hodin Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: poskytnout žákům základní informace z oblasti dějin kultury a umění, prostřednictvím poznání vybraných uměleckých děl podílet se na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, vést žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví, naučit žáky uplatňovat v praxi pravidla společenské etikety, vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů, prohlubovat kultivované komunikační dovednosti žáků. kultivovat žákovskou osobnost jako celek Charakteristika učiva předmět je přímo koncipován pro cestovní ruch, neboť je nevyhnutelně nutné podporovat všeobecný rozhled žáků, spojitosti a provázanosti kulturního prostředí, ctít tradice, nutnost dalších znalostí a vědomostí. propojovat všechny tyto aspekty v osobách průvodců cestovního ruchu základní poznatky z estetiky pravidla společenské etikety kultura národnostních menšin žijících na našem území charakteristika kulturního bohatství a metody jeho ochrany posilování národního vědomí a vazba na národní hodnoty a dědictví 136

140 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Obecným cílem předmětu je: poskytnout žákům základní informace z oblasti dějin kultury a umění, prostřednictvím poznání vybraných uměleckých děl podílet se na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, vést žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví, naučit žáky uplatňovat v praxi pravidla společenské etikety, vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů, prohlubovat kultivované komunikační dovednosti žáků. kultivovat žákovskou osobnost jako celek Strategie výuky (pojetí výuky) V hodinách společenské kultury budou využívány následující metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, samostatná práce individuální i skupinová, samostatná domácí práce (příprava referátů), simulační metody, kooperativní učení, společná návštěva kulturních institucí (knihovna, divadlo, výstava, muzeum aj. ), esteticky tvořivé aktivity (samostatné umělecké pokusy), kulturní exkurze, multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule). Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy nestandardizované, klasifikace referátů, hodnocení domácích úkolů. Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Známky si mohou žáci kontrolovat a zjišťovat na škole on- line. 137

141 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence by měl umět: aktivně se účastnit diskusí, prezentovat a obhajovat své názory a postoje, prezentovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence by měl být schopen: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky, přijímat rady i kritiku. měl by být schopen adekvátních reakcí pracovat v týmu a společně realizovat činnosti spolupráce CK předcházet konfliktům zvykat si na různé klienty, vědět co je Hallo efekt stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně vůči sobě i klientovi CK respektovat práva a osobnost druhých jednat v souladu s morálními principy, dodržovat zásady společenského chování zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávání tradic a hodnot svého národa i ostatních národů vytvořit pozitivní vztah k evropské i světové kultuře Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v CK mít reálnou představu o požadavcích kladených na pracovníky CK umět využívat veškerých služeb v oblasti cestovního ruch vhodně komunikovat a prezentovat sebe i CK znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků Sociální kompetence bude veden k tomu, aby byl schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, umět se chovat ve standardních společenských situacích, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 138

142 Aplikace průřezových témat Člověk v demokratické společnosti výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku dovednost jednat s lidmi úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví Informační a komunikační technologie schopnost získávat potřebné informace a pracovat s nimi Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis informační technologie společenské vědy 139

143 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY DĚJIN KULTURY - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence objasní smysl a význam kultury pro život člověka objasní přínos kulturního dědictví nejstarších evropských civilizací Tematické celky učiva 1. Základy dějin kultury prvobytně pospolná společnost nejstarší hmotné nálezy a památky kultura starého Egypta a Mezopotámie 2. Antika, Byzanc Řecko Řím světové dědictví antiky Byzanc Hodinová dotace 3 6 charakterizuje přínos mimoevropských kulturních center světové kultuře objasní vlivy křesťanství, náboženství, tolerance popíše hlavní znaky románského stylu charakterizuje hlavní znaky gotické kultury popíše nejvýznamnější gotické památky v Evropě a v ČR popíše nástup evropské renesance v dobových souvislostech charakterizuje podstatu humanismu charakterizuje nový renesanční životní styl popíše nejvýznamnější renesanční památky v Evropě a v ČR objasní reformační a protireformační hnutí, problém náboženských válek objasní důsledky třicetileté války pro nástup barokní kultury charakterizuje podstatné znaky barokního umění zhodnotí klady a zápory doby barokní v Čechách a na Moravě 3. Mimoevropská kulturní centra Čína Indie 4. Románský sloh architektura výtvarné umění hudba literatura osobnosti 5. Gotika architektura zaměřená na českou gotiku výtvarné umění literatura hudba kultura odívání, bydlení 6. Renesance, odkaz antiky rysy antické architektury sochařství, malířství literatura hudba odívání, bydlení vliv Nového světa humanismus 7. Baroko architektura sochařství, malířství literatura hudba bytová architektura, odívání manýrismus rokoko empír

144 objasní myšlenkové proudy doby osvícenství a klasicismu popíše hlavní znaky klasicismu ve výtvarném umění objasní nové výtvarné proudy konce 19. století popíše projevy secese v jednotlivých druzích umění objasní podstatu problematiky historizujících slohů a uvede příklady jednotlivých stavebních památek na území ČSR charakterizuje jednotlivé umělecké směry (impresionismus, expresionismus, kubismus) popíše a charakterizuje jednotlivé kulturní instituce popíše památky UNESCO na území ČR charakterizuje podstatu židovské náboženské víry popíše nejdůležitější typy židovských stavebních památek na území ČR charakterizuje vývoj židovského osídlení v ČR s důrazem na problematiku holocaustu charakterizuje a vymezí obecné normy chování v rodině, v kolektivu a ve škole charakterizuje význam estetiky, zvláště pak ve školním prostředí popíše podstatu lidového umění a jeho projevy popíše a charakterizuje na základě poznatků učiva 1. ročníku nejvýznamnější stavební a kulturní památky regionu 8. Klasicismus architektura malířství, sochařství hudba, literatura bytová architektura, odívání 9. Secese 10. Historizující slohy 11. Nové moderní směry ve světovém malířství 12. Kulturní instituce 13. Židovská kultura a architektura 14. Etické a estetické normy 15. Stavební a kulturní památky Slánska a Kladenska

145 7.12. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 400 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdělávání je podílet se na výchově přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích. Studiem matematiky se žák vybavuje schopností orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se významně podílí na rozvoji intelektových vlastností, zejména na logickém myšlení, vytváření úsudků, řešení problémů a na schopnosti abstrakce. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli : Číst s porozuměním matematický text, grafy, tabulky, diagramy, užívat správnou matematickou terminologii a symboliku. Porozumět obsahu matematických pojmů a vztahů mezi nimi, umět je použít při řešení úloh a problémů, pracovat s matematickým modelem vzhledem k realitě. Provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější s použitím kalkulátoru nebo matematických tabulek, používat běžných rýsovacích pomůcek. Provádět odhad a kontrolu matematických výsledků, formulovat matematické myšlenky slovně a písemně. Analyzovat danou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit. Získávat informace z různých zdrojů, třídit je, analyzovat, při řešení problémů postupovat přehledně a systematicky. Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 vyučovacích hodin týdně za studium. Důraz je kladen zejména na : dovednost analyzovat a řešit problém vhodné a správné numerické řešení úlohy posílení pozitivních rysů osobnosti (přesnost, důslednost, sebekontrola, vytrvalost a schopnost překonávat překážky) chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky v návaznosti na další vědní obory rozvoj představivosti Hloubka probíraného učiva je variabilní a závisí na vědomostech a dovednostech žáků a též na jejich intelektuální úrovni. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých celků jsou tedy orientační. Vyučující může provést úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva. 142

146 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách matematiky dbají učitelé na: rozvíjení sebevědomí žáků a jejich odpovědnost za vlastní práci vytváření úcty k materiálním a duchovním hodnotám vytváření vědomí důležitosti logického myšlení a přesného vyjadřování schopnost a odvahu hájit správné výsledky práce a osobní postoje Strategie výuky (pojetí výuky) V matematice je nutné při využívání učebních metod zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění stanovených výukových cílů je dobré střídat a kombinovat vyučovací metody : výklad samostatná práce (individuální procvičování) skupinové vyučování (řešení časově náročných úloh) tvorba projektů (finanční matematika) shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku práce s PC (grafické znázorňování průběhu grafů funkcí, geometrické útvary) hry (rébusy) žákovské soutěže (matematická olympiáda, Klokan, matematické soutěže odborných škol) diskuse (zhodnocení možností, postupů, metod řešení, výsledků) simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě) projekce a modelace (využití projekční techniky v úlohách grafického charakteru, využití modelů v úlohách náročných na představivost funkce, planimetrie, stereometrie) podporovat aktivity mezipředmětového charakteru Hodnocení výsledků žáků Použití různých forem zjišťování úrovně znalostí Hodnotí se : ústní zkoušení písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy, čtvrtletní práce) klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace žáků správnost a přesnost při řešení matematických úloh schopnost samostatného úsudku schopnost výstižné formulace s použitím správné terminologie Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí schopnost vlastního úsudku umět prosadit a obhájit svůj vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy, přijímat hodnocení svých výsledků, rady a kritiku rozvíjet vyjadřovací prostředky schopnost identifikovat a analyzovat problém a najít optimální řešení pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, umět postihnout jádro problému uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a volit vhodné prostředky pro jejich splnění rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce 143

147 Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost vlastního úsudku a kritického myšlení schopnost systematické činnosti schopnost kritického myšlení a odolnost proti manipulaci všeho druhu kontrola výsledků své práce a uplatnění se v týmu Informační a komunikační technologie práce s komunikacemi a informačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy statistika účetnictví ekonomika právo hospodářský zeměpis informační technologie fyzika, biologie, chemie 144

148 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence procvičí matematické operace v oboru reálných čísel řeší praktické úlohy na procenta, trojčlenku a poměr Tematické celky učiva 1. Shrnutí a prohloubení učiva ZŠ číselné výrazy procentový počet trojčlenka poměr, měřítko Hodinová dotace 8 používá množinovou terminologii a symboliku provádí množinové operace zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly používá absolutní hodnotu reálného čísla vysvětlí pojem výrok, rozlišuje výrok, výrokovou formu a algebraický výraz používá výrokové operace a přiřazování pravdivostních hodnot výroků formuluje věty s použitím logických spojek a kvantifikátorů rozlišuje typy výrazů vypočítá číselnou hodnotu výrazu vyjádří neznámou z výrazu provádí operace s mnohočleny ( sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozklad na součin ) odvodí základní vzorce pro umocňování výrazů a užije jich při úpravách výrazů provádí operace s lomenými výrazy (sčítání, odčítání, násobení, dělení, rozšiřování, krácení) využívá znalostí mocnin a odmocnin při úpravách lomených výrazů provádí operace s mocninami a odmocninami používá vztahy mezi mocninami s racionálním exponentem a odmocninami částečně odmocňuje, usměrňuje zlomek kombinuje pravidla pro výpočet mocnin a odmocnin při řešení úloh interpretuje zápis čísla a. 10 n pro vyjádření velkých a malých čísel a demonstruje jeho užití v dalších oborech 2. Množiny a základní poznatky z logiky základní množinové pojmy, operace intervaly jako číselné množiny absolutní hodnota reálného čísla pojem výrok, výrokové operace, výroková forma, výrokové formule, kvantifikované výroky Algebraické výrazy výrazy s proměnnými operace s výrazy úprava výrazů užitím vzorců lomené výrazy 4. Mocniny a odmocniny mocniny s přirozeným exponentem mocniny s celočíselným exponentem mocniny s racionálním exponentem n-tá odmocnina, početní výkony s odmocninami zápis čísla ve tvaru a. 10 n

149 řeší lineární rovnice s využitím ekvivalentních úprav rozhodne o výběru vhodné metody při řešení soustav lineárních rovnic provede rozbor o počtu řešení rovnic a soustav seznámí se s pojmem matice, jako nástrojem pro řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých, naučí se pomocí matic tyto soustavy řešit aplikuje jednoduché reálné situace do matematických struktur, pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě formuluje pojem parametr, provádí řešení lineárních rovnic s parametrem 5. Lineární rovnice řešení lineárních rovnic řešení rovnic s proměnnou ve jmenovateli slovní úlohy lineární rovnice s parametrem soustava dvou a tří lineárních rovnic soustavy n lineárních rovnic o n neznámých řešené pomocí matic Písemné práce 8 146

150 MATEMATIKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence řeší nerovnice s využitím ekvivalentních úprav určí obor pravdivosti soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé jako konjunkce výrokových forem objasní pojem funkce, popíše funkční závislosti a demonstruje jejich využití v praxi určí definiční obor, obor hodnot funkce a sestrojí graf funkce v kartézské soustavě souřadnic rozliší konstantní a lineární funkci chápe pojem monotónnost funkce, prostá funkce, funkce rostoucí a klesající pomocí grafů funkcí řeší soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých pomocí grafů funkcí řeší lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami řeší lineární rovnice a nerovnice s neznámou v absolutní hodnotě rozliší neúplnou a úplnou kvadratickou rovnici a rozhodne o metodě řešení zná vzorec po řešení úplné kvadratické rovnice, umí rozhodnout o počtu řešení na základě hodnoty diskriminantu uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice a umí jich užít při řešení rozloží kvadratický trojčlen na součin kořenových činitelů využívá získaných poznatků při matematizaci reálných situací aplikuje poznatky o kvadratických rovnicích při řešení kvadratických nerovnic formuluje pojem parametr, parametrická rovnice, používá vhodné metody řešení kvadratických rovnic s parametrem, diskutuje o počtu řešení vzhledem k parametru rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní obhájí řešení iracionálních rovnic na základě provedené zkoušky Tematické celky učiva 1. Lineární nerovnice řešení lineárních nerovnic soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé řešení nerovnic v součinovém a podílovém tvaru 2. Funkce a její průběh pojem funkce, definiční obor, obor hodnot funkce, graf funkce konstantní funkce lineární funkce, přímá úměrnost monotónnost funkce, pojem funkce prostá, rostoucí, klesající grafické řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých grafické řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami algebraické řešení Hodinová dotace 3. Kvadratické rovnice a nerovnice řešení neúplné a úplné kvadratické rovnice rozklad kvadratického trojčlenu vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice slovní úlohy řešené pomocí kvadratických rovnic kvadratické nerovnice kvadratické rovnice s parametrem iracionální rovnice soustava kvadratické a lineární rovnice se dvěma neznámými

151 rozumí pojmu funkce, rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich graf a určí vlastnosti specifikuje kvadratickou funkci, určí její definiční obor, obor hodnot sestrojí graf kvadratické funkce, určí vrchol paraboly, průsečíky grafu se souřadnými osami aplikuje znalost o kvadratické funkci při grafickém řešení kvadratických rovnic a nerovnic ovládá pojem funkce rostoucí, klesající, sudá, lichá, prostá vyjádří předpis inverzní funkce, její definiční obor a obor hodnot, sestrojí graf použije znalost inverzní funkce k definování funkce logaritmické pomocí funkce exponenciální umí vypočítat logaritmus čísla charakterizuje dekadický a přirozený logaritmus používá vzorce pro počítání s logaritmy řeší exponenciální a logaritmické rovnice 4. Další elementární funkce shrnutí poznatků o funkcích nepřímá úměrnost kvadratická funkce inverzní funkce, funkce sudá a lichá mocninné funkce exponenciální funkce exponenciální rovnice logaritmická funkce logaritmus, věty pro počítání s logaritmy logaritmické rovnice Písemné práce 8 148

152 MATEMATIKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence využívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních úlohách řeší pravoúhlý trojúhelník pomocí Pythagorovy věty a Euklidových vět použije znalost goniometrických funkcí při řešení pravoúhlého trojúhelníku rozliší velikost úhlu v obloukové a stupňové míře, použije vztah mezi stupňovou a obloukovou mírou určí základní velikost úhlu definuje goniometrické funkce obecného úhlu, načrtne jejich grafy a určí jejich vlastnosti uvede vztahy mezi goniometrickými funkcemi a používá je při řešení goniometrických rovnic a úpravě goniometrických výrazů analyzuje zadání úloh, provede rozbor a rozhodne o řešení obecného trojúhelníku pomocí sinové a kosinové věty rozlišuje základní druhy rovinných obrazců určuje jejich obvod a obsah aplikuje získané dovednosti při řešení úloh z praxe určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních vztahů trigonometrie vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro n-tý člen, rekurentním vzorcem, graficky rozhodne o vlastnostech posloupností (rostoucí, klesající, konečné, nekonečné) rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost prokáže znalost vzorců pro aritmetickou a geometrickou posloupnost a jejich použití při řešení úloh orientuje se v základních pojmech finanční matematiky, provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí Tematické celky učiva 1. Planimetrie shodnost a podobnost trojúhelníků Euklidovy věty Pythagorova věta 2. Goniometrie a trigonometrie definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku řešení pravoúhlého trojúhelníku oblouková míra, orientovaný úhel a jeho velikost goniometrické funkce obecného úhlu, vlastnosti a grafy vztahy mezi goniometrickými funkcemi goniometrické rovnice sinová a kosinová věta řešení obecného trojúhelníku, užití v úlohách z praxe 3. Planimetrie rovinné obrazce (trojúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník, n-úhelníky, kruh a části kruhu) 4. Stereometrie povrchy a objemy těles (hranol, válec, jehlan, kužel, komolý jehlan, komolý kužel, koule a její části) 5. Posloupnosti pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti aritmetická posloupnost geometrická posloupnost užití posloupnosti zejména v úlohách ekonomického charakteru 6. Písemné práce Hodinová dotace

153 MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence osvojí si základy analytické metody jako integrujícího faktoru rozvoje matematického myšlení přiřadí obraz bodu v kartézské soustavě souřadnic použije vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodů a středu úsečky objasní pojem vektor, určí souřadnice vektoru a jeho velikost, graficky znázorní vektor vysvětlí pojmy: rovnost vektorů, opačný vektor, nulový vektor, jednotkový vektor, směrový a normálový vektor přímky, směrnice přímky, směrový úhel přímky provádí operace s vektory ( sčítání, odčítání, součin čísla a vektoru, skalární součin vektorů, úhel vektorů rozpozná různá vyjádření přímky (parametrické, obecné, směrnicové) a používá je pro řešení úloh určí vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou přímek charakterizuje jednotlivé kuželosečky a používá jejich rovnice, vypočítá důležité charakteristiky, graficky kuželosečky znázorní řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a kuželosečky využívá vztahy pro variace bez a s opakováním, permutace bez opakování, kombinace bez opakování počítá faktoriály počítá s kombinačními čísly, používá jejich vlastností řeší umocňování dvojčlenu pomocí binomické věty charakterizuje náhodný pokus a náhodný jev, popíše jejich vlastnosti rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev příznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, disjunktní, opačný jev k danému jevu, jevy slučitelné a neslučitelné, jevy závislé a nezávislé Tematické celky učiva 1. Analytická geometrie souřadnice bodu v rovině vzdálenost bodů, střed úsečky vektor, operace s vektory přímka a její analytické vyjádření vzájemná poloha přímek metrické vztahy bodů a přímek kuželosečky (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola) v základní poloze vzájemná poloha přímky a kuželosečky 2. Kombinatorika variace bez opakování a s opakováním permutace bez opakování, faktoriál kombinace bez opakování, vlastnosti kombinačních čísel, Pascalův trojúhelník binomická věta 3. Pravděpodobnost náhodný pokus a náhodný jev četnost a pravděpodobnost náhodného jevu pravděpodobnost sjednocení jevů, opačného jevu, průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost 4. Písemné práce Hodinová dotace

154 7.13. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Předmět základy přírodních věd přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i v každodenním životě, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim odpovědi. Důraz je kladen nejen na poznávání základních přírodovědných poznatků, ale také jejich uplatnění v praktickém životě. Přírodovědné vzdělání směřuje k tomu, aby žák: pochopil děje probíhající v živé a neživé přírodě formoval vztah k životnímu prostředí chápal přínos přírodovědného vzdělání nejen pro ochranu životního prostředí, ale i svého zdraví kladl důraz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravy správně používal fyzikální jednotky uplatnil obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu pochopil chemické zákonitosti o stavbě látek znal chemické názvosloví a složení látek z hlediska nebezpečnosti a vlivu na životní prostředí a zdraví lidí V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: pozitivní postoj k přírodě motivaci k celoživotnímu vzdělávání v oblasti přírodních věd motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i v odborné pracovní činnosti Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 4 týdenních vyučovacích hodin za studium. Základy přírodních věd budeme vyučovat integrovaně. Biologii a ekologii, chemii variantu C, fyziku variantu C. Učivo předmětu se zaměřuje na ty tématické celky, které jsou důležité pro každého občana ČR. Učivo budeme realizovat nejen formou výuky, ale také formou exkurzí a besed podle možností. Počty vyučovacích hodin jednotlivých celků jsou pouze orientační. Vyučující může provádět úpravy obsahu a rozsahu učiva podle úrovně jednotlivých tříd. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Přírodovědné vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a hodnot : pozitivní postoj k životu, přírodě, životnímu prostředí na Zemi uvědomění si vlastního názoru a jeho přiměřená obhajoba respektování názorů ostatních lidí ve společnosti odpovědnost za svůj život a zdraví, svá rozhodnutí a činy, spoluzodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních motivace k celoživotnímu vzdělávání v oblasti přírodních věd. 151

155 Strategie výuky (pojetí výuky) Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby odpovídaly cílům daného tématického celku. Jsou využívány metody tradiční (výkladové hodiny) i metody moderní (práce s PC, interaktivní tabulí). v rámci přiblížení některých tématických okruhů učiva se žáci zúčastní exkurzí a besed. Při výuce je využívána řada učebních pomůcek a didaktická technika. Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. K hodnocení se používá různých forem např. individuální ústní zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy), samostatná práce (referát), hodnocení aktivity v hodinách. Hodnotí se správnost, přesnost odpovědí, schopnost samostatného úsudku, využívání odborné terminologie, schopnost správné a výstižné formulace. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Základy přírodních věd přispívají k rozvoji klíčových kompetencí, aby žák byl schopen: efektivně se učit, vyhledávat informace z různých informačních zdrojů řešit problémy každodenního života, předcházet možným problémům ve škole a běžném životě formulovat své myšlenky srozumitelně, přehledně a jazykově správně, aktivně diskutovat a obhajovat své názory a postoje, ale současně respektovat názor druhých odpovědně plnit svěřené úkoly, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jednat odpovědně, samostatně, dodržovat zákony zdůvodňovat význam životního prostředí pro člověka získávat návyky k systematické práci vytvářet úctu k živé i neživé přírodě a aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování životního prostředí využívat PC pro svou učební činnost seznamuje se s konkrétními postupy poskytování první pomoci nakládá ekonomicky a s ohledem na životní prostředí s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami Aplikace průřezových témat Ve výuce základů přírodních věd se realizují v různé míře všechna průřezová témata: Člověk a svět práce : systematicky pracuje na zadaných tématech rozlišuje témata přírodních věd, která poskytují vhodný základ pro profesní i osobní celoživotní vzdělávání Informační technologie : využívá PC pro svou učební činnost (vyhledávání informací, práce s internetem) prezentuje výsledky své práce 152

156 Člověk a životní prostředí : vytváří si úctu a citlivý vztah k přírodě a jedinečnosti života na Zemi vyhodnocuje vliv činností člověka na životní prostředí získává schopnosti a motivaci k aktivnímu vytváření zdravého životního prostředí zapojuje se do ochrany životního prostředí učí se dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci orientuje se v globálních problémech a podílí se na jejich řešení uvědomuje si odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí prosazuje zásady udržitelného rozvoje učí se vyhodnocovat vliv životního prostředí na lidské zdraví Občan v demokratické společnosti : diskutuje o citlivých tématech, umí hledat kompromisní řešení respektuje názory ostatních si váží materiálních a duchovních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich zachování pro budoucí generace orientuje se v globálních problémech současného světa jedná ve prospěch životního prostředí Mezipředmětové vztahy ekonomika občanská nauka zeměpis matematika informační technologie 153

157 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD BIOLOGIE -1. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje názory na vznik života na Zemi vyjádří základní vlastnosti živých soustav popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života porovná rostlinnou živočišnou buňku uvede příklady základních skupin organismů a porovná je orientuje se v základních genetických pojmech, uvede příklady využití genetiky charakterizuje stavbu a funkce orgánových soustav popisuje základní procesy probíhající v lidském těle uvádí příklady onemocnění orgánových soustav popisuje a předvádí poskytování 1. pomoci používá správně základní ekologické pojmy jmenuje příklady biotických a abiotických podmínek prostředí vysvětlí potravní vztahy v přírodě používá pojmy společenstva a ekosystémy uvádí příklady ekosystémů ve svém okolí a rozlišuje různé typy ekosystémů uvádí příklady potravních řetězců popíše podstatu oběhu látek v přírodě popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody Tematické celky učiva 1. Obecná biologie vznik vývoj Země, geologické etapy vznik vývoj života, základní teorie základní vlastnosti živých soustav buňka její stavba a vlastnosti, buňka rostlinná a živočišná, rozdíly základní skupiny organismů viry, bakterie, houby, lišejníky, rostliny, živočichové dědičnost a proměnlivost, základní pojmy, význam a využití genetiky 2. Biologie člověka orgánové soustavy zásady 1. pomoci vývoj člověka na Zemi zdraví člověka principy zdravé výživy, a zdravého životního stylu, civilizační choroby, bakteriální a virová onemocnění, předcházení nemocem základy 1. pomoci Hodinová dotace Ekologie základní ekologické pojmy abiotické podmínky života biotické podmínky života stavba, funkce, typy ekosystémů potravní řetězce biosféra

158 hodnotí vliv činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví charakterizuje přírodní zdroje surovin z hlediska jejich obnovitelnosti posoudí vliv jejich používání na prostředí orientuje se ve způsobech likvidace odpadů popíše některé globální problémy na Zemi uvede příklady chráněných území v regionu a České republice uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí zdůvodňuje vlastní odpovědnost za ochranu životního prostředí ve vztahu k dalším generacím vysvětluje základní principy udržitelného rozvoje 4. Životní prostředí člověka vliv člověka na životní prostředí během vývoje vztah člověka a životního prostředí složky životního prostředí dopady činnosti člověka na životní prostředí průmysl, doprava, zemědělství odpady obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie ochrana přírody a krajiny udržitelný rozvoj 3 155

159 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD CHEMIE- 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže porovnat chemické vlastnosti látek popíše stavbu atomu zná značky chemických prvků zná názvosloví anorganických sloučenin popíše vlastnosti kovů a nekovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků popíše základní metody oddělování složek ze směsí, využití v praxi vyjádří složení roztoku vysvětlí podstatu chemických reakcí, zapíše jednoduchou chemickou rovnici vysvětlí vlastnosti anorganických látek (oxidy, kyseliny, zásady, soli) charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich použití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich deriváty uvede významné zástupce organických sloučenin, zhodnotí jejich využití v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny charakterizuje přírodní látky popíše vybrané biochemické děje Tematické celky učiva 1. Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti částicové složení látek (atomy, molekuly) chemické prvky, sloučeniny, názvosloví anorganických sloučenin chemická vazba periodická soustava prvků roztoky, směsi chemické rovnice výpočty v chemii 2. Anorganická chemie vlastnosti anorganických látek vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi 3. Organická chemie vlastnost atomu uhlíku základ názvosloví organických sloučenin organické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi Hodinová dotace Biochemie chemické složení živých organismů přírodní látky (tuky, cukry, bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory) biochemické děje 4 156

160 ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD FYZIKA 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozliší druhy pohybů určí síly, které působí na tělesa, a popíše druhy pohybu určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením stálé síly vysvětlí platnost zákona zachování energie určí výslednici sil působících na těleso aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě i v praxi vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy a způsoby její změny popíše principy tepelných motorů popíše přeměny skupenství látek popíše elektrické pole aplikuje Ohmův zákon popíše princip a použití polovodičových součástek určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření charakterizuje základní vlastnosti zvuku chápe negativní vliv zvuku, zná způsoby ochrany sluchu charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích řeší úlohy na odraz a lom světla řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho vad popíše význam jednotlivých druhů elektromagnetického záření Tematické celky učiva 1. Mechanika pohyby přímočarý, pohyb rovnoměrný po kružnici Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace mechanická práce a energie posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil tlakové síly a tlak v tekutinách 2. Termika teplota, teplotní roztažnost látek teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa tepelné motory struktura pevných látek a kapalin přeměny skupenství 3. Elektřina a magnetismus elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče elektrický proud v látkách, zákony el. proudu, polovodiče magnetické pole, elektromagnetická indukce vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem 4. Vlnění a optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elektromagnetického záření Hodinová dotace

161 popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje nukleony vysvětlí podstatu radioaktivity, popíše způsoby ochrany před jaderným zářením popíše princip jaderného reaktoru charakterizuje Slunce jako hvězdu popíše objekty sluneční soustavy zná příklady základních typů hvězd 5. Fyzika atomu model atomu, laser nukleony, radioaktivita, jaderné záření jaderná energie a její využití 6 6. Vesmír slunce, planety a jejich pohyb, komety hvězdy, galaxie 2 158

162 7.14. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmětu je směřovat výuku a učební činnost žáků v tělesné výchově s přihlédnutím k vývojovým předpokladům, individuálním zvláštnostem a zdravotnímu stavu žáků k následujícím cílům: vážit si zdraví jakožto prvořadé hodnoty lidského života a cílevědomě jej chránit chápat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty nutné ke kvalitnějšímu prožívání života osvojit si nové pohybové dovednosti, upevňovat si správné držení těla, usilovat o pozitivní rozvoj tělesné zdatnosti pravidelně provádět pohybové aktivity kultivovaným projevem vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám znát základní principy vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví ovládat zjišťování základních parametrů tělesné zdatnosti a následnou korekturu pohybového režimu osvojit si kompenzační, relaxační a vyrovnávací cvičení v souvislosti se zjištěnými dysbalancemi zvládnout bezpečnostní, organizační i hygienické složky při pohybových činnostech v různém prostředí ovládat první pomoc zejména při stavu ohrožení života pozitivně prožívat pohybovou aktivitu a využívat ji k překonávání negativních stavů a zdravotní prevence vstupovat do různých pozic a upevňovat vztahy v duchu fair-play nejen při samotné výuce chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotových meziosobnostních vztahů respektovat sebe, spoluhráče, soupeře i rozhodčí Charakteristika učiva Tělesná výchova slouží zásadně pro žáky a v jejich prospěch. Zaměřuje se na rozšíření, zdokonalení a praktické ověření uceleného systému informací, dovedností a postojů v životě člověka jako nedílné součásti zdravého životního stylu, k jejich vhodnému užití v zájmu vlastní tělesné zdatnosti. Učivo se člení do tématických celků: atletika, sportovní hry, úpoly, sportovní a rytmická gymnastika. Netradiční sporty, bruslení a plavání jsou zařazovány podle podmínek a zájmů žáků. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a vyrovnávací cvičení jsou průběžně zařazována do všech vyučovacích jednotek. Žáci prvního ročníku absolvují lyžařský kurz, žáci druhého ročníku sportovní kurz. Základní učivo je závazné pro všechny žáky bez zdravotního omezení. ům, kteří splnili požadavky základního učiva, je poskytnuta možnost složitějších a náročnějších modifikací rozšiřovacího učiva. Nadaní žáci se pravidelně účastní středoškolských turnajů (volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis, fotbal, futsal, hokejbal, atp.) a zároveň dle potřeby pomáhají s organizací. 159

163 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci: vážili si zdraví a usilovali o jeho zachování případně upevnění dovedli nalézt hranici mezi osobním a týmovým uplatněním jednali v souladu s pravidly a duchem fair play byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a uplatnit vlastní úsudek měli zdravou míru sebevědomí a sebekritiky jednali zodpovědně a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování Strategie výuky (pojetí výuky) Tělesná výchova se vyučuje ve specifických podmínkách, zejména tělovýchovných zařízení a přírody. Základní formou výuky je vyučovací jednotka. Obě týdenní vyučovací jednotky jsou sloučeny v jeden celek, což umožňuje efektivněji využívat i mimoškolní areály. S platností od probíhá výuka ve všech ročnících redukovaně a to po třídách. Tato skutečnost vyžaduje individuální přístup k jednotlivým skupinám, zejména v závislosti na poměr chlapců a dívek. Součástí výuky tělesné výchovy je i lyžařský a sportovní kurz. Efektivita výuky vychází z diagnostiky a všestranného poznávání žáků, od nichž se odvíjí cíle, obsahy, didaktické metody a formy výuky. Uplatňují se činnosti, při nichž žáci vstupují do různých sociálních rolí a skupinových vztahů, musí rozhodovat, hodnotit a zodpovídat. Učební proces je založen na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka a rovněž na jejich vzájemném respektu a porozumění. Nově je žákům umožněno 1x za týden využít sportovní halu k rozšíření, osvojení či upevnění pohybových dovedností ve všech součástech tělesné výchovy. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků vychází z jejich diagnostiky, z poznání jejich předpokladů, možností a zájmů. Učitel respektuje pohybové a výkonnostní rozdíly a proto je žák hodnocen za změnu vlastního výkonu. Rozhodující pro hodnocení žáků je přístup k předmětu a aktivita při jednotlivých činnostech. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence: Absolventi by měli být schopni: používat a vyjadřovat se přiměřenou odbornou terminologií vyvozovat a interpretovat závěry na základě pozorovaných jevů vyjadřovat a prezentovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence: Absolventi by měli být připraveni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok pečovat o své fyzické i duševní zdraví přijímat pochvalu, radu i kritiku, adekvátně na to reagovat 160

164 Sociální kompetence: Absolventi by měli být schopni: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly aktivně se zapojovat do týmové práce budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy: Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu, určit jeho jádro, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a výsledky volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí dříve získaných Aplikace průřezových témat Člověk a svět práce: Žáci by měli: být schopni odpovědně přistupovat k vlastnímu tělu a zdraví být ochotni samostatně se věnovat tělesné aktivitě i v době volného času chápat tělesnou výchovu jako prostředek relaxace a nápravy negativních dopadů životního stylu Člověk a životní prostředí: Žáci by měli: kriticky vyhodnocovat bezpečnost zdraví při jakékoliv pohybové činnosti být schopni zásad bezpečného pobytu v různých přírodních prostředích a to bez zásahů do ekologické rovnováhy těchto prostředí Mezipředmětové vztahy biologie fyzika občanská nauka zeměpis informační technologie ekonomika 161

165 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí sportovní vybavení, které odpovídá dané pohybové činnosti, místu a klimatickým podmínkám komunikuje při pohybových činnostech a vhodně používá odbornou terminologii používá základní povely a dokáže na ně reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil Tematické celky učiva 1. Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí, regenerace a kompenzace, relaxace (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení Hodinová dotace 2 ovládá techniku pohybu, využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti pozná chybně a správně prováděné činnosti, dokáže zhodnotit kvalitu výkonu uplatňuje zásady bezpečnosti umí rovnoměrně rozložit síly při vytrvalostních bězích ovládá technicky dobře zpracování míče účastní se týmových herních činností družstva dokáže rozlišit jednání fair play od nesportovního chování všestranně rozvíjí své pohybové dovednosti a schopnosti 3. Atletika běžecká abeceda, rovinky, starty, sprinty 60 m vytrvalostní běhy od 6 do 20 minut v terénu štafetový běh / 1. předávka / skok daleký, skok vysoký / flop / hod granátem vrh koulí posilovna - doplňkově 4. Sportovní hry Odbíjená: nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce, základy hry Basketbal: nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce Kopaná a sálová kopaná: základy herních činností jednotlivce, hra Doplňkové sporty: ringo, florbal, softbal, stolní tenis

166 uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách, umí dávat dopomoc ostatním žákům bez obav zvládá cvičení na kladině, hrazdě a přeskok je schopen sladit pohyb s hudbou a vytvořit pohybovou sestavu umí správně používat pádovou techniku 5. Gymnastika Akrobacie: kotouly vpřed a vzad, stoj na lopatkách, stoj na hlavě, přemet stranou Přeskok přes kozu: roznožka, skrčka, nácvik Hrazda: průvlek, svis vznesmo, spád vzad, svis vznesmo, průvlek zpět do stoje, vzpor jízdmo, spád vzad a vzepření závěsem v podkolení, výmyk nácvik 18 Kladina: nástup, chůze, běh, obraty, rovnovážné postoje nácvik Kruhy: po hlavu - svis stojmo, svis vznesmo, svis stojmo vzadu a zpět, svis stojmo, svis střemhlav a zpět Rytmická gymnastika: chůze, klus, skoky, obraty, valčíkový a polkový krok Aerobic 6. Úpoly přetahy a přetlaky, pády drobné hry 4 dokáže uplatnit relaxační a kompenzační cvičení k regeneraci před a po ukončení sportovního výkonu ověří si úroveň svalové nerovnováhy 7. Kompenzační a relaxační cvičení stretching, metoda Pilates (jsou součástí všech tematických celků) uplatňuje zásady bezpečnosti ve specifických podmínkách horského prostředí umí zvolit výstroj a výzbroj podle klimatických podmínek respektuje pravidla stanovená horskou službou nepřeceňuje vlastní síly a schopnosti dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji 8. Lyžařský kurz základy sjezdového a běžeckého lyžování, základy snowboardingu zásady chování při pobytu v horském prostředí 9. Testování tělesné zdatnosti motorické testy 1 týden 2 163

167 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí sportovní vybavení, které odpovídá dané pohybové činnosti, místu a klimatickým podmínkám, komunikuje při pohybových činnostech a vhodně používá odbornou terminologii používá základní povely a dokáže na ně reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti / sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost / využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil rozvíjí svalovou sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost zvládá správnou techniku běhu / práce nohou, paží, dýchání /a přebírání štafetového kolíku provádí technicky správně skoky, hody a vrhy / umí spojit rozběh s odrazem nebo s odhodem / dodržuje zásady bezpečnosti technicky správně odbíjí míč obouruč vrchem a spodem a umí podávat spodem zvládá techniku driblinku, přihrávek, umí se uvolňovat s míčem a bez míče, ovládá dvojtakt, rozlišuje úlohu hráče v útoku a v obraně, chápe použití osobní a zónové obrany umí techniku vedení míče nohou, techniku střelby na bránu, uvolňuje se s míčem a bez míče, rozumí obrannému a útočnému systému hry všestranně rozvíjí své pohybové dovednosti a schopnosti Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a jednání v různém prostředí, regenerace a kompenzace, relaxace (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení 3. Atletika běžecká abeceda, rovinky, nízký a vysoký start zdokonalování techniky běhu sprinty 100m, vytrvalostní běh 6 20 minut štafetový běh všechny předávky skok daleký, skok vysoký zdokonalování techniky hod granátem, vrh koulí posilovna doplňkově 4. Sportovní hry Odbíjená: zdokonalování herních činností jednotlivce, jednoduchá herní cvičení, základní herní systém a pravidla hry Basketbal: zdokonalování herních činností jednotlivce / dvojtakt /, jednoduchá herní cvičení, osobní a zónová obrana / 3 2 / Kopaná a sálová kopaná: zdokonalování herních činností jednotlivce, herní cvičení, základní herní systémy Doplňkové sporty: florbal, softbal, ringo, stolní tenis Hodinová dotace

168 zdokonaluje základní akrobatické cviky naučené v 1. ročníku, umí spojit jednotlivé akrobatické prvky do sestav přizpůsobuje výšku nářadí a vzdálenost odrazového můstku svým schopnostem překonává obavy ze cvičení ve výškách dokáže zkoordinovat pohyb paží s pohybem ostatních částí těla zdokonaluje techniku osvojenou v 1. ročníku dokáže zvolit správný druh sebeobrany v různých krizových situacích 5. Gymnastika Akrobacie: zdokonalování kotoulů, přemetu stranou, stoj na rukou nácvik, jednoduché akrobatické sestavy Přeskok: roznožka a skrčka přes kozu, skrčka přes švédskou bednu Malá trampolína: odrazy a přímé skoky z místa a po rozběhu, kotoul letmo Hrazda: výmyk, toč jízdmo vpřed a vzad Kladina: náskok do vzporu dřepmo, chůze, skoky a obraty s doprovodnými pohyby paží Kruhy: po hlavu zdokonalování osvojených prvků z předchozího ročníku, doskočné komíhání ve svisu, při zákmihu seskok Rytmická gymnastika: chůze, skoky, obraty s doprovodnými pohyby paží, aerobic 6. Úpoly : přetahy, přetlaky a pády zdokonalování techniky základy sebeobrany 18 4 umí zvolit vhodná cvičení pro protažení a uvolnění svalů před a po výkonu 7. Kompenzační a relaxační cvičení stretching metoda Pilates (jsou součástí všech tematických celků) ověří si úroveň své tělesné zdatnosti 8. Testování tělesné zdatnosti motorické testy 2 se seznámí s možnostmi využití volného času, s pobytem v přírodě, se zdravým životním stylem umí zvolit výstroj podle klimatických podmínek dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových a konfliktních situací popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a životů obyvatel dovede rozeznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně reagovat 9. Sportovní kurz softbal, odbíjená, ringo, stolní tenis, aerobic, plavání, lanové aktivity / pod vedením odborného instruktora / doplňkově badminton, líný tenis, tenis, petangue zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí mimořádné události / živelní pohromy, havárie, krizové situace / základní úkoly ochrany obyvatelstva / varování, evakuace / 5 dnů 165

169 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí správné sportovní vybavení uplatňuje zásady sportovního tréninku komunikuje při pohybových činnostech dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu dovede uplatňovat taktiku ve vybraných sportovních odvětvích dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu používá základní povely a dokáže na ně reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti /sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost/ využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil uplatňuje zásady sportovního tréninku zlepšuje výkony z předešlých ročníků dokáže přizpůsobit běh danému terénu a umí si rozvrhnout síly podle délky tratě zvládá techniku skoků a vrhů dodržuje zásady bezpečnosti uplatňuje získané pohybové dovednosti, učí se používat taktiku dané sportovní hry ovládá pravidla hry, dokáže zapisovat, učí se rozhodovat dodržuje pravidla fair play si osvojuje základní herní činnosti jednotlivce, seznamuje se s pravidly hry všestranně rozvíjí své pohybové schopnosti a dovednosti Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, záchrana a dopomoc regenerace a kompenzace, relaxace pravidla her, závodů a soutěží, rozhodování zdroje informací (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení 3. Atletika běžecká abeceda, rovinky sprinty z nízkého startu 100 metrů štafetový běh vytrvalostní běh metrů v terénu skok vysoký, skok daleký vrh koulí doplňkově posilovna 4. Sportovní hry Odbíjená: zdokonalování herních činností jednotlivce, umístění a příjem podání, smeč, hra, rozhodování Basketbal: zdokonalování herních činností jednotlivce, uvolňování s míčem a bez míče, střelba přes obránce, postupný a rychlý protiútok, hra, rozhodování Kopaná a sálová kopaná: útočné a obranné systémy, hra, rozhodování Házená: herní činnosti jednotlivce driblink, přihrávky, střelba, trojtakt, základy pravidel a hry Doplňkové sporty: florbal, softbal, badminton, stolní tenis, líný tenis Hodinová dotace

170 se dokáže správně rozcvičit a připravit organismus na pohybovou činnost zvládá základní akrobatické cviky a dokáže je spojit do složitějších akrobatických řad s využitím doplňujících cviků / pohyby paží, obraty, poskoky, / zvládá správnou techniku cviků na nářadí a umí je provádět v náročnějších podmínkách / výška nářadí, vzdálenost můstku / zvládá rovnovážná cvičení a obraty na kladině zná a poskytuje dopomoc při činnostech, kde hrozí nebezpečí úrazu využívá cvičení s hudbou pro rozvoj estetického cítění rovnoměrně rozvíjí svalovou sílu prostřednictvím posilovacích cvičení s gumou a malými míči seznamuje se s možnostmi zdravého využití volného času si ověřuje úroveň tělesné zdatnosti a porovnává své výsledky s tabulkovými hodnotami 5. Gymnastika Akrobacie: stoj na hlavě, stoj na rukou, přemet stranou zdokonalování techniky, utváření akrobatických sestav Přeskok: skrčka přes švédskou bednu Malá trampolina: zdokonalování přímých skoků, kotoulu letmo, salto vpřed nácvik Hrazda: výmyk, přešvih únožmo P / L nohou /, toč vpřed, přešvih únožmo P / L nohou / vzad, toč vzad, seskok zášvihem Kladina: chůze, obraty, přeskoky, váha, seskok Kruhy: dosažné houpání odrazem střídnonož, při záhupu seskok Aerobic: cvičení s hudbou, využití posilovacích gum a malých míčů, cvičení podle videonahrávky Power joga, metoda Pilates, : cvičení pod vedením odborných instruktorů, návštěva fit centra 6. Testování tělesné zdatnosti motorické testy

171 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence volí správné sportovní vybavení uplatňuje zásady sportovního tréninku komunikuje při pohybových činnostech dokáže se zapojit do organizace turnajů a soutěží dokáže rozhodovat a zapisovat dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu používá základní povely a dokáže na ně reagovat rozvíjí všechny pohybové dovednosti /sílu, rychlost, vytrvalost a obratnost/ využívá kompenzačních a relaxačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil uplatňuje správné technické provedení v jednotlivých atletických disciplinách uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách zvyšuje tělesnou zdatnost Tematické celky učiva 1. Tělesná výchova Teoretické poznatky význam pohybu pro zdraví, zásady sportovního tréninku odborné názvosloví, komunikace výstroj, výzbroj, údržba hygiena a bezpečnost, záchrana a dopomoc regenerace a kompenzace, relaxace pravidla her, závodů a soutěží, rozhodování zdroje informací (jsou součástí všech tematických celků) 2. Pohybové dovednosti Tělesná cvičení pořadová cvičení všestranně rozvíjející cvičení, kondiční a koordinační cvičení kompenzační a relaxační cvičení 3. Atletika běžecká abeceda, rovinky sprinty, štafetový běh vytrvalostní běh v terénu fartlek skok daleký vrh koulí doplňkově posilovna Hodinová dotace 2 18 zvládá techniku a taktiku dané hry dokáže se zapojit do kolektivních činností družstva dovede rozhodovat umí rozlišit jednání fair play a nesportovní jednání zdokonaluje herní činnosti jednotlivce v házené, zvládá základní herní cvičení a základy obranných a útočných systémů, chápe pravidla hry všestranně rozvíjí své pohybové dovednosti a seznamuje se s novými sportovními aktivitami 4. Sportovní hry Odbíjená: příjem a přihrávka po smeči, bloky, hra a rozhodování klasifikace Basketbal: zónová obrana /3-2, 2 3/, hra a rozhodování klasifikace Kopaná a sálová kopaná: hra a rozhodování klasifikace Házená: zdokonalování herních činností jednotlivce, herní cvičení, základní obranné a útočné systémy, hra klasifikace Doplňkové sporty: softbal,florbal, badminton, stolní tenis, petangue, bowling, horolezecká stěna / pod vedením odborného instruktora /

172 vylepšuje své výkony ve všech pohybových činnostech / akrobacie, trampolína, kladina, kruhy, aerobic / dokáže spojovat osvojené prvky do sestav umí poskytovat dopomoc využívá protahovací a posilovací cviky pro zvyšování své tělesné zdatnosti a pro kompenzaci špatných pohybových návyků se učí koordinovat pohybový režim ve shodě s ukazateli své tělesné zdatnosti, zjištěnými prostřednictvím testů 5. Gymnastika Akrobacie: spojení osvojených prvků do sestav Malá a velká trampolína: skoky, kotouly, salto vpřed zdokonalování Kladina: spojení osvojených prvků do sestav Kruhy: po hlavu, doskočné, dosažné zdokonalování prvků osvojených v ročníku Aerobic: protahovací, posilovací, kondiční a kompenzační cvičení, návštěva fit centra / power joga /, horolezecká stěna / pod vedením odborného instruktora / 6. Testování tělesné zdatnosti - motorické testy

173 7.15. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: EKONOMIKA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 /12/ Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice učí žáky základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Je složeno z témat týkajících se podnikání, marketingu, zabezpečování hlavní činnosti, daňové soustavy, finančního hospodaření firmy, finančního trhu, financování podniku a managementu. Největší důraz je kladen na praktické ekonomické vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi se úspěšně uplatnit na trhu práce. v rámci tohoto předmětu žáci povinně absolvují ve třetím ročníku odbornou praxi v různých firmách a institucích regionu v délce čtyř týdnů. Ve čtvrtém ročníku se vybraný tým účastní ekonomické soutěže Ekonomický tým. Strategie výuky (pojetí výuky) Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování podnikových činností a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci získají široké ekonomické vědomosti a dovednosti, které jim umožní úspěšně se uplatnit na trhu práce, popř. mají možnost dále studovat na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: výklad navazující na texty učebnice ekonomika pro obchodní akademie 1 4 a platné právní normy (např. daňové zákony, živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.) a doplňovány problémovým vyučováním referáty, při jejich zpracovávání využívají žáci odbornou literaturu, popř. internet ve vhodných tématických celcích konkrétní příklady z reálné praxe využití prostředků výpočetní techniky vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování informací se využívá vhodný software práce s aktuálními formuláři diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí žáků z běžného života samostatná, popř. skupinová práce dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, právo, informační technologie atd.) 170

174 Hodnocení výsledků žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Žáci při ústním projevu: správně formulují z hlediska odborného mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně znají souvislosti s ostatními probíranými tématickými celky jsou schopni navázat i na ostatní odborné předměty Žáci při písemném projevu: pracují správně, přesně a pečlivě z hlediska odborného dbají na jazykovou stránku pracují samostatně i týmově Ostatní hodnocení: vypracovávají a přednášejí referáty na dané téma pracují s internetem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) Personální kompetence Absolventi by měli být schopni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat Sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 171

175 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi by měli být schopni: správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by měli: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 172

176 Občanské kompetence Předmět ekonomika rozvíjí zejména: odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, dodržování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě, chápání významu životního prostředí, umění myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi. Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat řešení, vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti, efektivně pracovat s informacemi jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické. Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu, písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority, vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy, zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí. Informační a komunikační technologie Cílem je: naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. 173

177 Mezipředmětové vztahy účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace hospodářský zeměpis matematika ekonomická cvičení 174

178 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ EKONOMIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence aplikuje základní pojmy na příkladech z běžného života dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb uvádí příklady uspokojování potřebstatky, služby pracuje s jednoduchými statistickými údaji vymezí výrobní faktory pro určité činnosti srovná hospodárné a nehospodárné počínání ukazuje nutnost volby z několika alternativ demonstruje dělbu práce na příkladech z praxe dokáže vysvětlit nabídku, poptávku, cenu, trh posuzuje dopad typických událostí na změnu nabídky, poptávky, ceny a interpretuje údaje na grafu N a P uvede příklady úlohy státu v tržní ekonomice definuje základní pojmy, aplikuje je na příkladech vymezí podnikání a charakterizuje jednotlivé právní formy podnikání s pomocí obchodního zákoníku charakterizuje s pomocí živnostenského zákona podmínky pro provozování živností, druhy živností, porovná obchodní společnosti naznačí realizaci jednoduchého podnikatelského záměru odlišuje ziskové a neziskové organizace vyjmenuje a stručně popíše funkce podniku na konkrétních příkladech interpretuje jednotlivé složky řízení včetně výpočtů podle zadání sestaví jednoduché organizační schéma podniku odlišuje možnosti zániku podniku Tematické celky učiva 1. Cíle a základy hospodaření potřeby, statky, služby, životní úroveň, výrobní faktory, hospodaření, efektivnost, dělba práce tržní mechanismus, národní hospodářství 2. Podnik, právní formy podnikání, organizace náklady, výnosy, zisk podnikání podnikatelský záměr organizace funkce podniku řízení-pojem, složky zrušení a zánik podniku Hodinová dotace

179 chápe pojem marketing, nástroje marketingu, konkurenci rozlišuje složky oběžného majetku provádí základní propočty při plánování materiálu vysvětlí způsoby pořízení materiálu včetně dokladů objasní skladování, výdej do spotřeby a evidenci materiálu odliší základní druhy dlouhodobého majetku provádí výpočty kapacity a jejího využití, interpretuje výsledky vyjmenuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku rozliší a vypočte odpisy daňové a účetní definuje pojmy vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena charakterizuje způsoby vyřazení a evidenci dlouhodobého majetku -definuje skupiny zaměstnanců, kvalifikaci vymezí možnosti získávání a výběru zaměstnanců vysvětlí strukturu mzdy provede jednoduché výpočty mzdy orientuje se v možnostech ukončení pracovního poměru odliší jednotlivé oblasti hlavní činnosti na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti-výroba, obchod, služby, neziskový sektor provede jednoduché vyhodnocení produktivity práce vymezí a vysvětlí jednotlivé prodejní činnosti charakterizuje druhy nákladů, způsoby snižování nákladů včetně jednoduchých výpočtů vysvětlí způsoby stanovení ceny charakterizuje druhy výnosů, způsoby zvyšování výnosů včetně jednoduchých výpočtů provede jednoduchý výpočet výsledku hospodaření chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje je schopen odlišit daň z příjmů, DPH a spotřební daň odliší způsoby placení, platební schopnost 3. Podnikové činnosti marketing (význam, marketingové prostředí) hospodaření s oběžným majetkem (struktura oběžného majetku, zásoby) hospodaření s dlouhodobým majetkem (struktura, plánování, pořízení, oceňování, odpisy) zaměstnanci - pracovní poměr - odměňování práce hlavní činnost podniku prodejní činnost 4. Základy finančního hospodaření náklady cena výnosy výsledek hospodaření daně platební styk

180 EKONOMIKA - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence uvádí příklady podniků podle jednotlivých odvětví zaujme stanovisko k úloze velkých podniků v ekonomice státu vysvětlí nejdůležitější ukazatele vývoje ekonomiky stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu objasní důvody existence mezinárodního obchodu, opatření využívaná státy v mezinárodním obchodu, protekcionismus, liberalismus charakterizuje EU odhadne nejvýraznější dopady členství ČR v EU popíše podklady pro sestavení plánu navrhne možnosti průzkumu trhu na konkrétní produkt zpracuje jednoduchý marketingový plán vysvětlí úrovně produktu určí u konkrétního produktu fáze životního cyklu a odhadne vhodná opatření pro tyto fáze stanoví pružnost poptávky přiřadí vhodnou metodu stanovení ceny doporučí vhodné cenové taktiky na příkladu ukáže možné prodejní cesty posoudí vhodnost užití mezičlánků navrhne vhodný reklamní prostředek na příkladu objasní význam osobního prodeje navrhne prostředek podpory prodeje posoudí dopady publicity charakterizuje velkoobchod, popíše jednotlivé druhy velkoobchodu vysvětlí formy prodeje na konkrétním příkladu interpretuje průběh obchodních činností-uzavření kupní smlouvy, realizace dodávky, platba, reklamace provede kalkulaci prodejní ceny orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči třetím zemím vysvětlí dodací a platební podmínky a postup při celním řízení Tematické celky učiva 1. Národní a světové hospodářství národní hospodářství ukazatele vývoje ekonomiky mezinárodní obchod charakteristika EU 2. Marketing marketingový plán, průzkum trhu produkt cena distribuce propagace 3. Obchodní činnost velkoobchod maloobchod průběh prodejní činnosti obchodní případy při prodeji mimo ČR celní řízení Hodinová dotace

181 vypočítá ukazatele obratu zásob vypočte plánovanou spotřebu materiálu, základní limity a normy zásob, plánovaný nákup, interpretuje výsledky orientuje se v jednotlivých metodách řízení zásob vysvětlí pojem logistika uvede příklady skladovacích podmínek. vypočte kapacitu a její využití, navrhne vhodná opatření ke zvýšení kapacity vysvětlí důvody investování hodnotí efektivnost investic a možnost rizik při investování srovnává vlastní a cizí zdroje financování orientuje se ve splátkovém kalendáři charakterizuje personální práce vysvětlí jednotlivé metody pro stanovení potřeby zaměstnanců vypočte potřebu zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců orientuje se na trhu práce, v povinnostech podniku vůči úřadu práce charakterizuje způsoby výběru zaměstnanců odliší pracovní smlouvu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr orientuje se v hodnocení a rozmisťování zaměstnanců popíše mzdové předpisy na úrovni státu a podniku zvládne složitější výpočty mezd 4. Zásoby a logistika členění zásob, rychlost obratu zásob spotřeba materiálu, velikost zásob, metody řízení zásob logistika, skladování Dlouhodobý majetek kapacita investování zdroje financování 6. Lidské zdroje v podniku personální práce stanovení potřeby zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců pracovně právní vztah, hodnocení a rozmisťování odměňování zaměstnanců

182 EKONOMIKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence vysvětlí funkce peněz, jejich formy, konkrétní bankovce přiřadí ochranné prvky vysvětlí princip fungování finančního trhu, rozdělí finanční trh charakterizuje podstatu a druhy CP, jejich využití podle zadání vyhotoví směnku popíše náležitosti na konkrétních ukázkách CP odliší úročení a diskontování, provádí výpočty jednoduchého a složeného úročení a diskontování odliší poslání centrální a komerčních bank pracuje se základními bankovními dokumenty při platebním styku orientuje se v platebních kartách, typických vkladových a úvěrových produktech, možnostech zajištění úvěrů orientuje se v moderních metodách komunikace s bankou používá kurzovní lístek, využívá internet orientuje se v mezinárodních finančních institucích orientuje se v nabídce pojišťovacích produktů charakterizuje investiční společnosti, penzijní fondy, stavební spořitelny provede jednoduché srovnání výhodnosti penzijního připojištění a stavebního spoření s jinými možnostmi uložení peněz -využívá internet vysvětlí základní pojmy, obchodování na BCPP, odliší RM systém a burzu využívá internet Tematické celky učiva 1. Finanční trh peníze, člení finančního trhu cenné papíry úročení a diskontování banky pojišťovny další subjekty finančního trhu burza Hodinová dotace

183 objasní pojem financování jako jednu z funkcí podniku definuje nástroje finančního řízení vysvětlí členění nákladů a výnosů, interpretuje na příkladech rozliší krátkodobé a dlouhodobé financování, vlastní a cizí kapitál posoudí vhodnost užití krátkodobých a dlouhodobých zdrojů zhodnotí vhodnost užití vlastních a cizích zdrojů odliší zisk a platební schopnost vypočítá likviditu, rentabilitu, zadluženost, obrátku peněz, sestaví platební kalendář, chápe podstatu cashflow provádí výpočty časové hodnoty peněz ukáže protikladnost výnosu a rizika sestavuje kalkulace nákladů, interpretuje výsledky zjistí bod zvratu zpracuje jednoduchý rozpočet výnosů a zisku příjmů výdajů, zakladatelský rozpočet pracuje se základními daňovými pojmydaňový subjekt, objekt orientuje se v daňové soustavě ČR rozlišuje daně přímé a nepřímé vysvětlí účel zdravotního pojištění charakterizuje plátce pojistného, vyměřovací základy, platby pojistného vypočítá pojistné na konkrétních příkladech charakterizuje a vyplní příslušné formuláře vysvětlí účel sociálního pojištění charakterizuje plátce pojistného, vyměřovací základy, platby pojistného vypočítá pojistné na konkrétních příkladech charakterizuje a vyplní příslušné formuláře 2. Financování podniku finanční řízení, nástroje finančního řízení náklady, výnosy zdroje financování časová hodnota peněz, hodnocení rizika likvidita ve finančním řízení kalkulace rozpočty 3. Daně a zákonná pojištění soustava daní, přímé a nepřímé daně zdravotní pojištění sociální pojištění

184 EKONOMIKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence naváže na znalosti základních pojmů z předchozích ročníků orientuje se v pojmech- správce daně, registrace daně, platba daní orientuje se v zákoně o DPH-chápe pojem předmět daně, osoby povinné k dani, osoby osvobozené, osoby identifikované k dani, registrace, daňové, doklady, evidence DPH sestaví jednoduché daňové přiznání orientuje se v zákoně o dani z příjmů FOchápe pojem poplatník, předmět daně, osvobození od daně, základ daně, slevy na dani, odčitatelné položky607 posoudí na typických příkladech použití zvláštní sazby daně vypočítá daňový základ sestaví jednoduché daňové přiznání orientuje se v zákoně o dani z příjmů POchápe pojem poplatník, předmět daně, osvobození od daně, zdaňovací období, základ daně, odčitatelné položky, slevy na dani vypočítá daňový základ sestaví jednoduché daňové přiznání stručně charakterizuje jednotlivé druhy daní je schopen nalézt potřebné údaje v příslušných daňových zákonech na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy- obětovaná příležitost, rovnovážná cena vysvětlí vznik tržní rovnováhy objasní fungování trhu zboží, trhu práce, trhu kapitálového důsledky působení trhu chápe základní efekty fungování tržního mechanismu Tematické celky učiva 1. Daňová soustava ČR daňová soustava, správa daní DPH daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob ostatní daně spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací 2. Fungování tržní ekonomiky vzácnost, obětovaná příležitost, racionální chování výrobní faktory, ekonomický koloběh nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence, hospodářská soutěž rozdělení trhu zisk jako ekonomický stimul Hodinová dotace

185 komentuje konkrétní a aktuální události o národním hospodářství- vývoj HDP, inflace, nezaměstnanosti, příjmy a výdaje státního rozpočtu vysvětlí podstatu inflace a její důsledky, uvádí příklady jak se bránit nepříznivým důsledkům odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky odhadne vliv základních opatření vnitřní měnové a fiskální politiky na ekonomiku aplikuje znalosti opatření sociální politiky na konkrétní případy vysvětlí pojem management, charakterizuje osobu managera provede jednoduché výpočty při plánování chápe organizační strukturu podniku a je schopen ji graficky demonstrovat na problémovém příkladu, využívá základní rozhodovací metody na konkrétních příkladech odhadne možnost použití nejvhodnějšího motivačního nástroje provede kontrolu jednoduchým propočtem. 3. Národní hospodářství, hospodářská a sociální politika uspořádání národního hospodářství úloha státu v tržní ekonomice magický čtyřúhelník státní rozpočet, soustava veřejných rozpočtů, rozpočet EU, strukturální fondy hospodářská politika sociální politika 4. Management pojem funkce managementu plánování, organizování, operativní řízení, motivace a vedení lidí, kontrola

186 7.16. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ÚČETNICTVÍ Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 358 (11) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Úkolem vyučovacího předmětu účetnictví je vytvářet a postupně rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků, získávat schopnost řešení problémů v účetnické praxi. Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu vedou ke schopnosti žáků ekonomicky myslet, chovat se racionálně v praktickém profesním životě, ale i v životě osobním. Spolu s dalšími ekonomickými předměty (ekonomika, informační technologie, právní nauka) získávají žáci návyk samostatného vyhledávání a zpracovávání ekonomických informací, návyk kontrolovat výsledky své práce a současně získávají pocit zodpovědnosti při podnikatelském rozhodování. Předmět účetnictví spolu s ekonomikou a právní naukou tvoří klíčové ekonomické předměty a tvoří tak osu odborného vzdělávání na obchodní akademii. Charakteristika učiva Učivo je zaměřeno především na základní poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi obchodní akademie čerpat v praktickém životě. Žáci ale musí pochopit nutnost soustavného vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury vzhledem k neustále se měnícím podmínkám v účetnické praxi, změnám zákonů. 2. ročník - 3 hodiny týdně Učivo tohoto ročníku je zaměřeno na pochopení podstaty účtování. Žáci získávají znalost podvojného účtování na syntetických a analytických účtech, seznamují se se základním účtováním finančního majetku, majetku oběžného i dlouhodobého. Učí se vyhotovovat, zpracovávat a používat základní účetní a platební doklady, např. pokladní doklady, výpisy z bankovních účtů, faktury, vedou analytickou evidenci na inventárních a skladních kartách. 3. ročník - 4 hodiny týdně V tomto ročníku je učivo zaměřeno na prohloubení již získaných základních účetních znalostí z druhého ročníku. Podrobně je vysvětlováno učivo na konkrétních příkladech z praxe. Zvyšují se nároky na žáky v chápání účetnické problematiky, klade se důraz na jejich samostatnost v řešení a rozhodování. 4. ročník - 4 hodiny týdně Učivem tohoto ročníku vrcholí účetnické práce v účetní uzávěrce, účetní závěrce a finanční analýze. Žáci získávají dovednost zpracování účetnictví za podnik jako celek, zjišťují výsledek hospodaření, daňový základ, vystavují daňová přiznání k dani z příjmu. 183

187 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka účetnictví směřuje k tomu, aby žáci získali schopnost ekonomického myšlení a jednání, měli vhodnou míru sebevědomí při řešení problémů, byli schopni sebehodnocení. Současně si ale musí uvědomovat dopady svého jednání - tj. jednat odpovědně, kriticky se dívat na výsledky své vlastní práce, přijímat odpovědnost za svá (i špatná) rozhodnutí. Při své činnosti by měli současně preferovat kvalitní a pečlivou práci, dodržování účetních norem zásad účtování, vážit si kvalitní práce jiných lidí. Strategie výuky (pojetí výuky) Základní metodou výuky je v prvních ročnících vysvětlování a výklad probíraného učiva. Rozhovorem se žáci zapojují do řešení ekonomického problému, odvozují postupy účtování, učí se samostatně, popř. ve skupinách řešit zadané úkoly. Postupně si procvičují získané znalosti na praktických příkladech, používají účtovou osnovu. Ve vyšší h ročnících pak provádějí zápisy do účetních knih, vystavují daňové doklady, popř. zpracovávají informace pomocí vhodného účetního programu. Zde zpracovávají souvislé příklady, zadání vychází z účetnické praxe (fiktivní podnikatelský subjekt), hodnotí zjištěné výsledky. Výsledky kriticky posuzují, konzultují s ostatními žáky klady či zápory dané řešení, navrhují další varianty pro ekonomické rozhodování. Při výuce se používají: učebnice účetnictví pro střední odborné školy aktualizované zákony (zákon o účetnictví, daňové zákony, obchodní zákoník a další) účetní knihy, daňové a účetní doklady odborné časopisy účetnictví internet - pro vyhledávání aktuálních ekonomických informací účetní software - program Stereo, program Účto pro daňovou evidenci Hodnocení výsledků žáků Úroveň získaných znalostí a dovedností žáků, zvládnutí učiva je kontrolováno průběžně ústním zkoušením, dále pak zkoušením formou krátkých prověrek, velkých čtvrtletních prací. Hodnocení by mělo motivovat žáky ke zlepšování jejich schopností a dovedností. Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, hodnotí se jejich znalosti po odborné, ale i jazykové stránce. Písemně je zkoušena celá třída při písemních zkouškách. Ve čtvrtém ročníku se pak píše praktická maturitní zkouška. Zde žáci prokazují schopnost řešení úkolů z praxe, hodnotí se správnost, přesnost a pečlivost při provádění účetních zápisů. Studium pak vrcholí ústní maturitní zkouškou z účetnictví. Před maturitní komisí pak žáci prokazují zvládnutí učiva za celou dobu studia na obchodní akademii. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolvent by měl být schopen: vyjadřovat se jasně a srozumitelně používat správně odborné termíny a pojmy vhodně prezentovat výsledky své práce Personální kompetence Absolvent by měl být schopen: přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátně reagovat na výtky přijímat radu i kritiku od spolužáků, nadřízených Sociální kompetence Absolvent by měl být schopen: být schopen aktivně pracovat v týmu podávat vlastní návrhy na zlepšení a řešení úkolů přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 184

188 Aplikace průřezových témat Informační a komunikační technologie v tomto předmětu jsou žáci vedeni k využívání prostředků výpočetní techniky při řešení konkrétních příkladů. Naučí se používat účetní program (Stereo, Účto). Vyhledávají potřebné informace na internetu. Mezipředmětové vztahy Během studia jsou žáci vedeni k tomu, aby využívali znalosti a poznatky získané v dalších ekonomických předmětech, zejména v ekonomice, právu a informační technologii. Z oblasti ekonomiky se vychází z poznatků o národním hospodářství, tržní ekonomice, finančnictví, bankovnictví, o právnických osobách, obchodních společnostech. V oblasti práva se navazuje na schopnost orientovat se v jednotlivých právních normách, na schopnost využívání těchto norem při výpočtu daně z přidané hodnoty, odpisů dlouhodobého majetku, sestavování daňových přiznání (přiznání k dani z příjmu, k dani z přidané hodnoty). V rámci zpracovávání těchto informací se pak navazuje na předmět informační technologie - zpracování sestav do tabulek, vyhotovování šablon pro účetní doklady, zpracování informací ve Wordu, v Excelu, využívání internetu. 185

189 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ÚČETNICTVÍ - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence rozumí podstatě zpracování informací v účetnictví ověří náležitosti zpracovává účetní doklady při běžném účtování určí druh majetku a zdroj financování určí způsob inventury, inventurní rozdíl chápe inventarizaci jako nástroj kontroly věcné správnosti sestaví rozvahu zachytí změny na účtech pochopí podstatu podvojného zápisu spočítá obraty a zůstatky na účtech chápe postup účtování během účetního období rozumí vztahu mezi syntetickou a analytickou evidencí řeší jednoduchý příklad chápe doklad jako zdroj informací účtuje základní operace v syntetické evidenci definuje odlišnost oběžného a dlouhodobého majetku provádí základní výpočty spojené s nákupem a prodejem zásob, výpočty odpisů, mezd pracuje s účtovým rozvrhem vede základní analytickou evidenci Tematické celky učiva 1. Podstata účetnictví podstata, význam a funkce účetnictví způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti finanční a manažerské účetnictví 2. Účetní doklady podstata, druhy a náležitosti účetních dokladů vyhotovování dokladů oběh účetních dokladů 3. Majetek podniku a zdroje jeho financování dlouhodobý a oběžný majetek vlastní a cizí kapitál inventura majetku a závazků 4. Základy účetnictví rozvaha změny rozvahových položek vznik rozvahových účtů vznik výsledkových účtů podvojný účetní zápis obraty a zůstatky na účtech syntetická a analytická evidence procvičování účtování na rozvahových a výsledkových účtech 5. Základy účtování na syntetických účtech účtování finančního majetku účtování materiálu účtování DPH účtování zboží účtování dlouhodobého majetku účtování mezd účtování výrobků účtování nákladů a výnosů Hodinová dotace

190 ÚČETNICTVÍ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence se seznamuje s právními předpisy upravující účetnictví účtuje způsobem a podle dokladů vyhotovuje účetní doklady, vede analytickou evidenci porovnává účtování se způsobem B posuzuje vhodnost volby způsobu účtování a oceňování zásob účtuje způsobem a i B v obchodních organizacích porovnává rozdíly v účtování zboží a materiálu seznamuje se s účtováním ve výrobních podnicích, s účtováním nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků účtuje podle dokladů při pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku vyhotovuje účetní doklady, vede analytickou evidenci, inventární karty porovnává možnosti oprav a technického zhodnocení majetku rozlišuje cenné papíry a podíly krátkodobé v účt. skupině 25., dlouhodobé v účt. skupině 06. seznamuje se s rozdílným účtováním prodeje CP a podílů a účtováním podílu na zisku, dividendy účtuje dluhopisy, směnky k úhradě a k inkasu rozlišuje pojem pohledávka a závazek vede knihy pohledávek a závazků vystavuje a zpracovává faktury účtuje DPH na vstupu i výstupu při obchodování v rámci EU i mimo EU vyhotovuje doklady pro zpracování mezd seznamuje se s doklady při zpracování mezd pro OSSZ, ZP chápe rozdíl v účtování zaměstnance a společníka Tematické celky 1. Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví, základní ustanovení zákona 2. Materiálové zásoby členění zásob, způsoby oceňování dovoz materiálu z EU, mimo EU účtování materiálu způsobem A i B zvláštní případy účtování materiálu reklamace, inventarizační rozdíly uzávěrkové operace u materiálu 3. Účtování zboží, výkonů vlastní výroby pojem zboží, pořízení zboží v maloobchodních jednotkách, prodej účtování typických případů zboží způsobem A i B oceňování zásob v maloobchodě charakteristika zásob vlastní výroby ve výrobních podnicích způsoby oceňování a účtování zásob vlastní výroby 4. Dlouhodobý majetek hmotný dlouhodobý majetek nehmotný dlouhodobý majetek způsoby oceňování, odpisy účetní a daňové technické zhodnocení, opravy účtování pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 5. Finanční majetek krátkodobý finanční majetek dlouhodobý finanční majetek oceňování, způsoby pořízení majetkové cenné papíry a podíly prodej, výnosy z prodeje podíly na zisku, dividendy směnky k inkasu, eskont směnky 6. Zúčtovací vztahy krátkodobé pohledávky a závazky z obchodních vztahů provozní zálohy přijaté a poskytnuté obchodování se zahraničím, kurzové rozdíly zaměstnanci, účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění pohledávky a závazky ke společníkům Hodinová dotace

191 chápe rozdíl mezi daněmi a dotacemi účtuje daňové povinnosti vůči finančnímu úřadu, jejich úhrady účtuje nárok na dotace ze státního rozpočtu a jejich úhrady 7. Účtování daní a dotací daně přímé daň z příjmu, daně majetkové daně nepřímé DPH, spotřební daň dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu měst a obcí

192 ÚČETNICTVÍ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence seznamuje se s rozdílným účtováním v obchodních společnostech a individuál. podnikatele chápe postupy při tvorbě a rozdělování hospodářského výsledku aplikuje zásady účtování nákladů a výnosů účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového; vyhledá v zákoně o daních z příjmů pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištění výsledku hospodaření účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů účtuje finanční leasing chápe inventarizaci jako nástroj kontroly věcné správnosti účetnictví, při určování uzávěrkových operací respektuje obecné účetní zásady provádí účetní uzávěrku vypočte hrubý účetní výsledek, hospodaření v členění potřebném pro účetní výkazy transformuje účetní výsledek na daňový základ a dále upravuje základ daně uzavře rozvahové a výsledkové účty orientuje se v účetních výkazech sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu chápe význam manažerského účetnictví jako zdroje informací pro management sestaví kalkulaci a jednoduchý rozpočet účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek zjišťuje vnitropodnikové výsledky hospodaření Tematické celky učiva 1. Účtování na kapitálových účtech právní formy podnikání charakteristika vlastních a cizích zdrojů financování v obchodních společnostech změny základního kapitálu hospodářský výsledek a jeho rozdělování účtování individuálního podnikatele 2. Náklady a výnosy účtování nákladů a výnosů časové rozlišení nákladů a výnosů 3. Účetní uzávěrka inventarizace uzávěrkové operace zjištění výsledku hospodaření výpočet daňové povinnosti uzavření účtů 4. Účetní závěrka účetní výkazy příloha k účetním výkazům 5. Manažerské účetnictví hospodářská střediska kalkulace a rozpočty Hodinová dotace

193 určí osoby oprávněné vést daňovou evidenci vede daňovou evidenci vypočítá daň z příjmu fyzických osob orientuje se v předpisech upravujících účetnictví chápe odlišnost účtové osnovy a účtového rozvrhu pracuje s účtovým rozvrhem provádí jednoduché a složené účetní zápisy provádí opravy účetních zápisů v souladu se zákonem o účetnictví účtuje účetní případy v deníku a hlavní knize uplatní znalosti na praktických příkladech prokáže schopnost propojit učivo ve všech agendách podniku 6. Daňová evidence evidence příjmů a výdajů 7. Účetní technika organizace účetnictví účetní zápisy, účetní knihy přezkušování správnosti účetních zápisů opravy účetních zápisů 8. Průběžně (v jednotlivých tematických celcích) bude vedeno účetnictví na počítači v programu STEREO

194 7.17. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 (8) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s běžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací. : zná základní pojmy z oboru informačních technologií, zná blokové schéma počítače a význam jednotlivých bloků, umí používat počítač a jeho periférie, je si vědomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií, orientuje se v běžném systému pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi, rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem, umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů, umí pracovat s grafickým editorem, umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti, Charakteristika učiva Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. Pojetí výuky Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti. 191

195 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje, byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy, uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. Komunikativní kompetence Absolvent by měl být schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se vhodně prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální kompetence Absolvent by měl být připraven: reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování, efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Absolvent by měl být schopen: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 192

196 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých. Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy Absolvent by měl být schopen: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolvent by měl umět: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, učit se používat nový aplikační software, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line. Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolvent by měl umět: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata), správně používat a převádět jednotky, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu. Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolvent by měl: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, být schopen srovnávat je se svými předpoklady a být připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Průřezová témata Člověk a svět práce vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority 193

197 naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat Občan v demokratické společnosti vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání Mezipředmětové vztahy statistika písemná a elektronická komunikace praxe ekonomika matematika právo občanská nauka 194

198 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence zná základní pojmy z oboru informačních technologií, rozlišuje kategorie HW a SW umí vysvětlit základní princip činnosti počítače uvědomuje si důsledky neodborných zásahů do počítače umí pojmenovat základní elementy počítačové sestavy a zvládá jejich propojení samostatně používá počítač a jeho periferní zařízení v základních činnostech dokáže porovnat vlastnosti různých periferních zařízení uvědomuje si vztah mezi číselnými soustavami a dokáže provádět převody mezi nimi dokáže konfigurovat prostředí operačního systému umí využívat kontextovou nápovědu operačního systému chápe strukturu ukládaných dat a možností jejich uložení ovládá základní operace se soubory zvládá činnosti spojené s použitím souborového manažera umí definovat rizika spojená se zabezpečením a zneužitím dat, je schopen učinit opatření k minimalizaci těchto rizik používá internet jako základní otevřený informační zdroj a využívá jeho přenosové a komunikační možnosti volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací pracuje s elektronickou poštou orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje a vyhodnocuje je uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního problému je schopen prezentovat získané informace vhodným způsobem uvědomuje si nutnost ochrany při práci s internetem Tematické celky učiva 1. Základy informačních technologií základní pojmy principy činnosti osobního počítače části osobního počítače periferní zařízení číselné soustavy 2. Operační systém nastavení práce s nápovědou data, soubor, složka, souborový manažer ochrana dat 3. Internet internetový prohlížeč informační zdroje na www elektronická komunikace práce s informacemi bezpečnost při práci s internetem Hodinová dotace

199 umí nastavit parametry dokumentu zná a používá základní typografická pravidla vytvoří nový dokument, uloží dokument, ovládá editaci, formátování, styly umí používat tabulátory umí do textu vložit obrázek a klipart a rozlišit mezi pozicí obdélník a v textu zná oblasti použití prezentačních programů orientuje se v prostředí prezentačního programu, umí jej používat zvládá tvorbu lineární prezentace umí nastavit základní vlastnosti jednotlivých snímků (rozvržení, formátování textu, grafika pozadí, záhlaví a zápatí snímku) dovede doplnit jednotlivé snímky animačními prvky (přechody snímků a pořadí zobrazovaných prvků) chápe souvislosti mezi základními parametry grafického dokumentu dokáže posoudit vhodnost použití rastrové a vektorové grafiky zvládá převody mezi různými formáty umí změnit a nastavit parametry grafického objektu dokáže vytvořit jednoduchý rastrový obrázek dokáže vytvořit jednoduchý vektorový obrázek 4. Textový editor nastavení dokumentu formátování textu použití tabulátorů vkládání objektů Prezentace prostředí prezentačního programu lineární prezentace rozvržení snímku základy animací Počítačová grafika vlastnosti grafického dokumentu rastrová a vektorová grafika používané formáty základy práce v SW nástrojích 8 196

200 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence vloží do dokumentu tabulku, dokáže ji zformátovat dle požadavků vloží do textu objekty jiných aplikací (rovnice, grafy, zvuky) ovládá práci s panelem nástrojů kreslení zvládá detailní nastavení parametrů vkládaných objektů a obrázků dokáže efektivně upravit rozsáhlý textový dokument dle požadavků žák dovede doplnit prezentaci o multimediální prostředky umí nastavit předdefinované cesty mezi snímky (tlačítka akcí) Tematické celky učiva 1. Textový editor práce s tabulkami práce s objekty a obrázky práce s vícestránkovým dokumentem vkládání odkazů a polí wordprocessing, úprava existujících dokumentů 2. Prezentace multimediální prezentace (video, zvuk) skokové prezentace Hodinová dotace 30 8 chápe podstatu tabulkového procesoru, dokáže vyjmenovat oblasti jeho použití orientuje se v prostředí tabulkového procesoru, umí jej používat vytvoří tabulku a zformátuje dle požadavků normalizované úpravy umí vytvořit vzorce, používat funkce (Min, Max, Průměr, Suma, jednoduchá Když) graficky prezentuje data z tabulek v grafech typu sloupcový, spojnicový a výsečový 3. Tabulkový procesor prostředí tabulkového procesoru základní operace tvorba tabulek a formátování základní funkce tvorba vzorců grafy

201 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence žák se orientuje v problematice využívání funkcí (vybrané datové, finanční, textové, vyhledávací, statistické a matematické funkce) umí vytvořit a editovat složené funkce (vnořování funkcí) umí seřadit a vytřídit údaje v tabulce dle kritérií zvládá dodatečné úpravy existujících grafů (dílčí výseče, vedlejší osy) vytvoření burzovních, bublinkových grafů vytvoří strukturu dokumentu dokáže využít vlastností hromadné korespondence vytvoří vazbu mezi textovým souborem a zdrojem dat vytvoří jednoduchou šablonu dokumentu a pracuje s ní vytvoří jednoduchý formulář Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Tabulkový procesor využívání funkcí podmíněné formátování úprava grafů databáze Textový editor hromadná korespondence jednoduché šablony a formuláře Opakování úprava vícestránkového dokumentu 4 4. Ročníková práce zpráva z praxe 2 198

202 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence umí vytvořit a správně použít šablonu umí vytvořit formulář s aktivními prvky umí vytvořit souhrny v seznamech pomocí kontingenční tabulky dovede vytvořit požadované výstupy, zná výhody databází, dokáže definovat oblasti jejich použití navrhne a vytvoří strukturu jednoduché databáze vytvoří tabulky databáze a nastaví vlastnosti polí umí seřadit a vytřídit údaje dle kritérií vytváří výběrové a aktualizační dotazy dovede vytvořit a vytisknout požadované sestavy umí použít správné programy umí využít vlastnosti programů a jejich vzájemné propojení dovede aplikovat znalosti na příkladech propojených s jinými předměty Tematické celky učiva 1. Textový editor základní šablony korespondence formuláře s aktivními prvky 2. Tabulkový procesor souhrny kontingenční tabulky 3. Databáze tvorba tabulek a relace mezi nimi vyhledávání a filtrování tvorba dotazů sestavy 4. Samostatná práce s počítačem, propojení aplikačních programů, souvislé příklady, projekty vazby mezi programy využití vlastností a funkcí programu aplikace na příkladech propojených s jinými předměty propojení programů v projektech Hodinová dotace

203 7.18. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: STATISTIKA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68(2) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmětu statistika je seznámit žáky s významem a důležitostí statistiky, podstatou statistických prací a se základními metodami statistických činností, zvláště v oblasti ekonomiky. Žáci se seznámí se základními statistickými ukazateli a jejich využitím při rozhodování mezi různými variantami. Charakteristika učiva Struktura učiva 1. Úvod do statistiky 2. Základní statistické pojmy 3. Etapy statistických prací 4. Statistické výpočty charakteristiky úrovně ukazatele variability poměrní ukazatelé indexní analýza Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách předmětu statistika dbají učitelé na rozvíjení sebevědomí žáků a jejich odpovědnosti za vlastní práci a jednání vytváření úcty k materiálním i duchovním hodnotám vytváření vědomí důležitosti a potřebnosti přesného a věcného myšlení a vyjadřování jednání v souladu s právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie schopnost a odvahu vytrvale hájit správné výsledky a postoje Strategie výuky (pojetí výuky) Používají se nejčastěji výkladové metody doplněné motivačním vyprávěním. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, ke spolupráci při výkladu a k vytváření správných závěrů. Žáci samostatně vyhledávají různé statistické informace a případně je dále zpracovávají (grafy, tabulky, výpočty). Po každém tématickém celku se provádí shrnutí a opakování učiva a dbá se na to, aby žáci získali hlubší a trvalejší pohled na probrané učivo a schopnost jeho aplikace v praxi. Používá se dostupná výpočetní technika. 200

204 Hodnocení výsledků žáků K hodnocení žáků se používají výsledky jejich samostatných písemných prací. Teoretické části učiva jsou rovněž prověřovány ústně. Hodnotí se také aktivita žáka. Každý tématický celek je zakončen písemnou prověrkou. Hodnotí se správnost zvolených postupů správnost a přesnost výpočtů pečlivost a přesnost při vytváření grafů a tabulek správnost a úplnost rozborů získaných výsledků Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí V hodinách statistiky budou učitelé u svých žáků dbát na: rozvíjení schopnosti efektivně se učit a snahy a potřeby se celoživotně vzdělávat rozvíjení logického myšlení, schopnosti analogie, analýzy a syntézy, abstrakce a dedukce rozvíjení a zlepšování vyjadřovacích schopností a pěstování umění věcného a přesného vyjadřování vytváření dovednosti postihnout podstatu problému uplatňování různých metod řešení a volbu vhodných prostředků při řešení problému provádění reálného odhadu výsledku řešeného úkolu dovednost aplikovat získané poznatky a na jejich základě se správně rozhodovat odpovědnost za vlastní rozhodování Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost svobodně se rozhodnout a nést za své rozhodnutí odpovědnost pochopení a správné využití informací v masmédiích, jejich kritické hodnocení schopnost vlastního úsudku a odolnost proti manipulaci všeho druhu pevný protikorupční postoj, respektování zákonů ČR a závazných předpisů EU Informační a komunikační technologie práce s informacemi a komunikačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití aplikačního programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy matematika informační technologie ekonomika účetnictví písemná a elektronická komunikace 201

205 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ STATISTIKA - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence uvědomí si důležitost informací pro činnosti v ekonomice seznámí se s významem a úkoly statistiky jako nástroje poznání a rozhodování pozná základní zdroje statistických dat a umí je využívat orientuje se v činnosti státní i evropské statistické služby Tematické celky učiva 1. Úvod do statistiky postavení a úkoly statistiky zdroje statistických dat organizace statistické služby Hodinová dotace 3 rozeznává základní statistické pojmy pracuje se základními statistickými pojmy zná posloupnost statistických prací získává, shromažďuje a prověřuje statistická data provádí třídění statistických dat určí vhodné ukazatele a provede jejich výpočet výsledky publikuje pomocí tabulek a grafů provede statistický rozbor dokáže zvolit vhodný ukazatel k posouzení daného souboru zvládne posoudit dané soubory pomocí více statistických ukazatelů dokáže srovnávat dva nebo více souborů pomocí vhodných charakteristik provádí rozbor výsledků a vyvozuje z nich patřičné závěry navrhne opatření k nápravě 2. Základní statistické pojmy statistické jednotky statistický soubor statistické znaky a jejich obměny statistické údaje statistické charakteristiky 3. Etapy statistických prací statistické zjišťování statistické zpracování statistický rozbor 4. Statistické výpočty charakteristiky úrovně: aritmetický průměr ostatní střední hodnoty charakteristiky variability: variační rozpětí, průměrná odchylka, relativní prům. odchylka, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient poměrní ukazatelé struktury, poměrní ukazatelé, splnění plánu, poměrní ukazatelé vývoje indexní analýza: extenzitní a intenzitní veličiny, individuální jednoduché indexy 5. Souhrnné opakování

206 7.19. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PRÁVNÍ NAUKA Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128(4) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Právní nauka je povinný předmět, který je součástí odborného vzdělávání. Doplňuje a rozvíjí znalosti získané v ostatních odborných předmětech a v disciplínách společenskovědních. Cílem výuky je přispět k rozvoji odborných kompetencí absolventů tak, aby: pochopili nutnost vzdělávání a celoživotního učení pro svoji profesionální kariéru, prakticky aplikovali znalosti při řešení ekonomických problémů, samostatně pracovali se zdroji ekonomických a právních informací a informace správně použili a interpretovali, průběžně sledovali aktuální společenské dění, zejména legislativní procesy, dodržovali právní předpisy včetně předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, uplatňovali oprávněné nároky v případě pracovního úrazu. Charakteristika učiva Předmět umožňuje žákům pochopit základní právní pojmy, poznat právní řád a právní systém České republiky. Napomáhá k vytváření právního vědomí na potřebné úrovni, vede k dodržování právních norem. Žáci se seznamují se základními prameny jednotlivých právních odvětví práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, rodinného, trestního, správního. Učivo obsahuje základy právních vědomostí, které jsou nutné pro orientaci v právních předpisech a pro aplikaci na konkrétní situace. Je rozvrženo do tematických celků, které odpovídají předmětu a obsahu jednotlivých právních odvětví. Vyučuje se 2 hodiny týdně ve třetím ročníku a 2 hodiny týdně ve čtvrtém ročníku. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka právní nauky směřuje k tomu, aby žáci: jednali a rozhodovali se samostatně, tvořili si vlastní úsudek, byli kriticky tolerantní a solidární, vážili si demokracie a svobody, usilovali o jejich zachování, cítili potřebu občanské aktivity a byli ochotni se angažovat pro veřejný zájem, respektovali právní předpisy a cítili potřebu je dodržovat. Strategie výuky (pojetí výuky) Základní metodou je metoda výkladu učiva založená na předchozí motivaci pomocí konkrétních aktuálních příkladů různých právních skutečností. Výklad vždy doplňuje diskuze, žáci využívají možnost aktivně přispět svými vlastními poznatky a zkušenostmi. Další znalosti získávají pomocí internetu, především jde o informace z obchodního a živnostenského rejstříku, informace o činnosti státních orgánů, o novelizaci stávajících právních předpisů a jiné. 203

207 Pracují s formuláři, které se týkají založení a vzniku podniku, vyhotovují písemnosti z oblasti pracovního práva a z oblasti obchodních závazkových vztahů. Vypracovávají krátké referáty o aktuálních událostech z oblasti práva, v nichž využívají informace z denního a odborného tisku. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení, při němž je kladen důraz na souvislost projevu, jeho věcnou správnost a kultivovanost, na uplatňování praktických dovedností. Na závěr tematického celku je zadána písemná práce, při jejímž hodnocení učitel klade důraz na věcnou správnost, přehlednost, a pečlivost vyhotovení. Při celkové klasifikaci je také zohledněna aktivita žáků ve vyučovacích hodinách a jejich zájem o příslušnou problematiku. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: souvisle, srozumitelně, jazykově správně a přehledně formulovat své myšlenky, dodržovat zásady správné stylistiky, správně používat odborné termíny. Personální kompetence Absolventi by měli být schopni: učit se a pracovat efektivně, vyhodnocovat dosažené výsledky, dále se vzdělávat. Sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Samostatné řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů Absolventi by měli být schopni: porozumět úkolu, získat informace potřebné k jeho řešení, využívat nabytých vědomostí a zkušeností, uplatňovat při řešení především logické metody. Využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s informacemi Absolventi by měli být schopni: získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Předmět právní nauka rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro odpovědné občanské rozhodování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využívat nabyté znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskuzích o problémech běžného občanského života. 204

208 Výuka směřuje zejména k pěstování odpovědnosti, hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností a k vytváření odpovědného vztahu k majetku a jiným materiálním hodnotám. Člověk a svět práce Výuka předmětu právní nauka vede k průběžnému uvědomování významu učiva pro úspěšné rozhodování žáků o dalším vzdělávání a profesní kariéře. Člověk a životní prostředí Učivo obsahuje informace, jejichž znalost vede k péči o zdraví a bezpečnost při výkonu práce. Informační a komunikační technologie Žáci se učí vyhledávat informace pomocí internetu a práci s právním softwarem, což vytváří dobrý předpoklad pro zvládnutí požadavků vysokoškolského studia. Mezipředmětové vztahy ekonomika občanská nauka informační technologie písemná a elektronická komunikace 205

209 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ PRÁVNÍ NAUKA - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence vysvětlí základní pojmy uvede příklady právní ochrany vysvětlí uspořádání právního řádu, druhy právních předpisů a vztahy mezi nimi vyjmenuje základní právní odvětví včetně základních pramenů práva vysvětlí proces přijetí zákona na konkrétních příkladech rozliší platnost a účinnost právních norem pracuje se sbírkou zákonů uvede příklady právních vztahů a jejich prvků vysvětlí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou vysvětlí, kdy je občan způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost na konkrétních příkladech doloží, co vymezuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod vyhledá v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod příslušné ustanovení charakterizuje subjekty státní moci a vysvětlí jejich funkci vyhledá na internetu informace o jednotlivých subjektech státní moci popíše soustavu soudů v ČR popíše činnost policie, soudů, advokacie a notářství Tematické celky učiva 1. Základy práva stát a právo, spravedlnost, právní vědomí právní řád systém práva, právo veřejné a soukromé právní normy, druhy legislativní proces platnost, účinnost a působnost právních předpisů sbírka zákonů, věstníky novelizace právní vztahy, právní skutečnosti, právní úkony prvky právního vztahu 2. Ústavní právo Ústava ČR Listina základních práv a svobod moc zákonodárná, výkonná a soudní policie, advokacie, notářství Hodinová dotace vyhledá v občanském zákoníku příslušnou právní úpravu, vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a spoluvlastnictví, uvede předpoklady dědictví a druhy dědění, vyhledá v občanském zákoníku právní úpravu dědění, popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, na příkladech rozliší podstatné a nepodstatné části smluv, posoudí, kdy je možno odstoupit od smlouvy, vysvětlí, jak správně postupovat při reklamaci, popíše průběh občanského soudního řízení 3. Občanské právo pojem a prameny občanského práva práva věcná (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, práva k cizím věcem) dědické právo právo duševního vlastnictví odpovědnost za škodu druhy smluv (kupní, o dílo, nájemní) občanské soudní řízení (pojem a prameny, účastníci, průběh, rozhodnutí, opravné prostředky)

210 vyhledá příslušná ustanovení v zákoně o rodině vysvětlí práva a povinnosti mezi manželi a mezi rodiči a dětmi uvede, kde lze nalézt informaci nebo pomoc v problémech z rodinného práva 4. Rodinné právo pojem a prameny manželství (vznik, vztahy mezi manžely, zánik) vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost náhradní rodinná výchova 6 na konkrétním případu demonstruje konkrétní správní vztah na příkladu ukáže postup při jednání se státní správou a postup projednávání přestupků 5. Správní právo pojem a prameny správní řízení, řízení o přestupcích 4 vyhledá příslušnou úpravu v trestním zákoně odliší trestný čin od přestupku vysvětlí protiprávní jednání a právní následky trestní odpovědnosti diskutuje o alternativních trestech, o problémech kriminality a vězeňství 6. Trestní právo pojem, členění, prameny trestní odpovědnost, trestné činy, přestupky tresty a ochranná opatření trestní řízení, orgány činné v trestním řízení specifika trestné činnosti mladistvých 8 207

211 PRÁVNÍ NAUKA - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence vyhledá příslušná ustanovení v obchodním zákoníku vysvětlí základní pojmy práva a dovede je správně používat orientuje se ve výpisu z obchodního rejstříku posoudí typové příklady nekalé soutěže popíše a odliší založení, vznik, zrušení a zánik obchodní společnosti popíše obsah společenské smlouvy charakterizuje jednotlivé obchodní společnosti a družstvo vysvětlí práva a povinnosti smluvních stran u konkrétní smlouvy rozliší podstatné a nepodstatné náležitosti vybraných smluv vysvětlí a porovná nejběžnější dodací a platební podmínky srovná jednotlivé prostředky právního zajištění závazků posoudí důsledky změn závazků na konkrétním případu ukáže, jak lze řešit odpovědnost za vady, škodu a prodlení vyhotoví kupní smlouvu popíše obsah smlouvy o dílo, smluv o přepravě, smluv v peněžnictví vyhledá příslušná ustanovení v živnostenském zákoně vysvětlí, co je a co není živnost uvede podmínky provozování živnosti vymezí překážky provozu živnosti zná označení provozovny charakterizuje jednotlivé druhy živností rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost na příkladu ukáže postup získání živnostenského oprávnění Tematické celky učiva 1. Obchodní právo pojem a prameny vztah občanského a obchodního práva, základní pojmy (podnikání, podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, jednání podnikatele, prokura, obchodní rejstřík, obchodní listiny, hospodářská soutěž, nekalá soutěž, nedovolené omezování) obchodní společnosti (založení, vznik, majetkové poměry, zrušení, zánik) veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo obchodní závazkové vztahy (charakteristika, vznik, zajištění závazku, odpovědnost za splnění smlouvy) kupní smlouva (podstatné a nepodstatné části, povinnosti prodávajícího a kupujícího) smlouva o dílo (předmět díla, povinnosti zhotovitele a objednatele) smlouvy o přepravě smlouvy v peněžnictví 2. Živnostenské právo charakteristika živnosti podmínky a překážky provozování živnosti odpovědný zástupce provozovny druhy živností vznik a zánik živnostenského oprávnění živnostenský rejstřík živnostenská kontrola Hodinová dotace

212 vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a uvede, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou popíše povinné i další náležitosti pracovní smlouvy vyhotoví žádost o uzavření pracovního poměru, životopis vyhotoví pracovní smlouvu uvede způsoby skončení pracovněprávního vztahu na příkladech posoudí oprávněnost důvodů výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele i zaměstnance vyhotoví písemnosti při ukončení pracovního poměru posoudí možnost rozvržení pracovní doby a přestávek v práci na konkrétním příkladu posoudí nárok zaměstnance na dovolenou posoudí odlišnost pracovních podmínek pro ženy a mladistvé na konkrétním příkladě posoudí přípustnost sjednání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 3. Pracovní právo pojem a prameny účastníci pracovněprávního vztahu a jejich práva zaměstnanec, zaměstnavatel kolektivní vyjednávaní vznik pracovního poměru, pracovní smlouva dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr změna pracovněprávního vztahu skončení pracovněprávního vztahu pracovní doba, doba odpočinku, přestávky v práci dovolená na zotavenou pracovní podmínky žen a mladistvých, mateřská a rodičovská dovolená překážky v práci pracovní řád, pracovní kázeň, BOZP odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu

213 7.20. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 264 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači. K tomu slouží získání základní dovednosti ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, což tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. Výuka rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale také logické, věcné a především gramatické správnosti. v oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu využívání a stylizují písemnosti ve vyhovující formální úpravě v souladu s normou pro úpravu písemností. Charakteristika učiva Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací: 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny Do prvního ročníku je zařazen tematický celek Základy psaní na klávesnici. Při výuce se využívá výukový program ATF a také učebnice. se seznámí s klávesnicí počítače a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou metodou. Ve druhém ročníku v tematickém celku Zvyšování výkonu psaní je dále upevňována a rozvíjena dovednost žáka ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Různými metodami nácviku žák zvyšuje svoji rychlost a přesnost psaní. Dále se žák naučí pořizovat záznam podle přímého diktátu. v dalším tématické celku Vypracování tabulek v MS Word se žák naučí vypracovat tabulku podle normativních pravidel za pomoci využití všech funkcí programu MS Word. v tematickém celku Korektura textu se seznámí s korekturními znaménky a naučí se pomocí nich upravovat text. v tematickém celku Propagační tiskoviny se žák naučí využívat dalších funkcí programu MS Word ke zhotovení příslušných tiskovin. v následujících celcích Normalizovaná úprava písemností a psaní adres se žák seznámí s ČSN a naučí se správně v textu uplatňovat všechna znaménka, zkratky, značky a čísla a dále se naučí správně zformulovat a umístit poštovní adresu jak na obálku, tak do obchodního dopisu. Ve třetím ročníku se žák seznámí s normalizovanou úpravou obchodních dopisů. Tuto znalost pak využívá ve všech ostatních celcích, kdy se postupně naučí odborně zformulovat a správně stylisticky upravit všechny typy obchodních dopisů, které vznikají při procesu navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi obchodními partnery. Výuka tak rozvíjí samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev. v oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni k jejímu racionálnímu využívání. Všechny vyhotovené písemnosti se žáci pak naučí evidovat a zakládat. Ve čtvrtém ročníku se žák seznámí s písemnostmi Při organizaci a řízení podniku, naučí se jednotlivé typy písemností zformulovat a správně uplatnit. v dalším celku Příprava porady a záznam jednání se žák naučí správně stylisticky i formálně upravit pozvánku a dále se naučí vyhovit různé druhy zápisů z jednání. Následuje celek Osobní dopisy, ve kterém se žák seznámí se specifickou formální i stylistickou úpravou různých typů osobních dopisů. v celku Žádosti fyzických osob právnickým osobám se žák naučí zhotovit tento druh písemnosti. 210

214 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka písemné elektronické komunikace směruje k tomu, aby žáci: upevňovali vědomí své občanské odpovědnosti vážili si duchovních a materiálních hodnot jednali v souladu s právním systémem ČR Strategie výuky (pojetí výuky) Předmět se vyučuje ve všech čtyřech ročnících v odborných učebnách vybavených počítači s příslušným softwarovým vybavením. Předmět se řadí mezi odborné předměty a jeho obsahem je učivo pro žáky zcela nové, se kterým se ještě nesetkaly v průběhu výuky na základní škole. Předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, k čemuž se využívá výukový program ATF. Po získání této základní dovednosti se žáci seznamují s normalizovanou úpravou písemností, kterou využívají při vyhotovování základních druhů písemností. Získávání vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů, vnitropodnikových písemností, osobních dopisů a žádostí. Komunikují pomocí elektronické pošty a pracují s internetem. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení výkonů žáků v zvládnutí základní dovednosti tj. psát desetiprstovou hmatovou metodou přiměřeně rychle a přesně jsou písemné zkoušky. Tyto zkoušky lze psát přímo v rámci výukového programu ATF nebo jako samostatné opisy s daným časovým limitem. Zde se pak posuzuje dosažená rychlost a přesnost opisu podle daných limitů. Dále se využívá psaní diktátu, zejména pro hodnocení přesnosti psaní. U vyhotovených písemností ve vyšších ročnících se hodnotí věcný obsah, stylizace, pravopis a formální úprava podle normy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Kompetence k řešení problémů prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: porozumět zadání úkolu uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi Komunikativní kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: formulovat své myšlenky v písemné podobě přehledně a jazykově správně zpracovávat administrativní písemnosti dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii Personální a sociální kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 211

215 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly Občanské kompetence a kulturní povědomí prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodržovat zákony a další právní předpisy ČR jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám mít přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce v daném oboru vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi prostřednictvím studia tohoto předmětu by měl: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti výchova k vhodné míře sebevědomí dovednost jednat s lidmi, hledat kompromisní řešení Člověk a svět práce vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech, schopnost orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu schopnost písemně se prezentovat při jednáních s potencionálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a priority Informační a komunikační technologie používání základního a aplikačního programového vybavení počítače a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání práce s informacemi a s komunikačními prostředky Mezipředmětové vztahy informační technologie právo účetnictví ekonomika český jazyk a literatura anglický jazyk německý jazyk 212

216 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje v programu ATF rychle a přesně ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou zvyšuje rychlost a přesnost psaní zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování Tematické celky učiva 1. Základy psaní na klávesnici pomocí výukového programu ATF nácvik písmen a znamének střední a horní řady nácvik písmen a znaků dolní řady nácvik psaní velkých písmen nácvik psaní písmen s háčky a čárkami na číselné řadě nácvik psaní velkých písmen s diakritickými znaménky 2. Opis textu opis českého textu opis cizojazyčného textu Hodinová dotace

217 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence zvyšuje rychlost a přesnost psaní, dosahuje rychlosti 200 úhozů za minutu při přesnosti chyb do 0, 50 žák dokáže psát diktovaný text Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Zvyšování výkonu psaní na klávesnici psaní v programu ATF psaní v programu Word různými technikami nácviku psaní podle diktátu 12 sestaví a vypracuje tabulku podle zadání, tak aby odpovídala normativní úpravě tabulek orientuje se v textu s vyznačenými korekturními opravami opraví text s korekturními znaménky a přepíše jej do správné podoby 2. Vypracování tabulek v programu Word všeobecné zásady vypracování tabulek vypracování tabulek s jednoduchým záhlavím vypracování tabulek se složeným záhlavím 3. Korektura textu rozčlenění jednotlivých skupin korekturních znamének přepis textu s vyznačenými korekturními opravami 8 12 vyhotoví příslušnou propagační tiskovinu tak, aby splňovala svůj účel využívá při zhotovení písemnosti funkce Wordart 4. Propagační tiskoviny leták prospekt plakát 5 ovládá pravidla normalizované úpravy písemností podle aktuální ČSN 5. Normalizovaná úprava písemností členící interpunkční znaménka zkratky značky čísla a číslice zvýrazňování textu členění textů a označování jejich částí

218 dokáže správně napsat adresy na obálky a na předtisky pro obchodní dopisy podle aktuální ČSN 6. Poštovní adresy umístění poštovních adres na obálkách a v dopisech obsah poštovních adres odesílatele a adresáta 10 zvyšuje výkon psaní 7. Průběžný nácvik zvyšování rychlosti a přesnosti psaní pětiminutové a desetiminutové opisy 7 215

219 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence ovládá úpravu obchodních dopisů bez předtisku odvolacích údajů a s předtiskem odvolacích údajů podle platné normy ČSN orientuje se v šabloně zhotovené pro psaní obchodních dopisů v MS WORD dokáže správně stylisticky zformulovat poptávku po zboží či službách uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Úprava obchodních dopisů hlavička dopisu poštovní adresa adresáta odvolací údaje věc dopisu oslovení 8 text dopisu pozdrav razítko podpis přílohy 2. Dotaz a poptávka první styk mezi obchodními partnery, navázání dodavatelskoodběratelských vztahů stylizace dotazu a poptávky 8 dokáže správně stylisticky upravit dopis týkající se nabídky zboží dokáže vhodným způsobem prezentovat firmu a její zboží uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání 3. Nabídka vyžádaná nabídka nevyžádaná nabídka záporná odpověď na nabídku úprava nabídky 8 dokáže písemnou formou objednat zboží či službu jedná podle zásad společenského jednání a profesního vystupování 4. Objednávka objednávka formou dopisu objednávka formou formuláře potvrzení objednávky odmítnutí objednávky zrušení objednávky 8 orientuje se v tiskopisech, dokáže je vyplnit a dokáže navrhnout vlastní tiskopis 5. Písemnosti při plnění obchodních smluv dodací list faktura odvolávka a přepravní dispozice návěští zásilky 8 216

220 orientuje se v reklamačním řízení dokáže vyplnit reklamační protokol dokáže stylizovat reklamační dopis 6. Reklamace kontrola závad a návrh na jejich odstranění uznaná reklamace odpověď na reklamaci 8 posoudí oprávněnost vyhotovení urgence a vhodně ji stylizuje 7. Urgence urgence týkající se poptávky urgence týkající se nabídky urgence týkající se reklamace odpověď na urgenci 7 orientuje se v problematice neplnění platebních podmínek rozlišuje jednotlivé stupně upomínek 8. Upomínka první upomínka druhá upomínka pokus o smír odpověď na upomínku 7 posílá vyhotovené písemnosti elektronickou poštou s pomocí adresáře orientuje se v došlé a odeslané poště prakticky zakládá a eviduje písemnosti vyhotovené v hodinách PEK podle stanovených pravidel 9. Elektronická komunikace a komunikační technika, manipulace s dokumenty posílání obchodních dopisů případně jiných dokumentů elektronickou poštou evidence došlé a odeslané pošty 6 217

221 PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence se orientuje v problematice vnitropodnikových písemností, dokáže je zformulovat a správně stylisticky upravit Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Písemnosti při organizaci a řízení podniku příkaz ředitele oběžník pokyn 15 zachytí pomocí svých poznámek průběh jednání a vyhotovuje příslušný typ zápisu sestaví pozvánku a vhodně ji upraví 2. Příprava porady a záznam jednání pozvánka na poradu prezenční listina zápis z porady 15 využívá znalostí sociálního jednání vhodně stylizuje a správně formálně upraví osobní dopis 3. Osobní dopisy blahopřejné děkovné soustrastné pozvání 12 žák stylizuje a správně formálně upraví žádost 4. Žádosti žádost o místo životopis ostatní žádosti 12 dokáže zformulovat jednoduché právní písemnosti dokáže vysvětlit jejich náležitosti 5. Právní písemnosti plná moc plná moc - prokura potvrzenka dlužní úpis 6 218

222 7.21. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 196 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Technika cestovního ruchu Charakteristika učí žáky základní terminologii používané v oblasti cestovního ruchu seznamuje žáky se základními a doplňkovými službami cestovního ruchu a učí jej orientaci na trhu cestovního ruchu učí žáky základním praktickým dovednostem, jako jsou výpočty a kalkulace učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracovávání samostatných úkolů má získat všeobecné znalosti z oblasti cestovního ruchu, Vzhledem ke skutečnosti, že tyto skutečnosti se průběžně mění, žáci jsou vedeni k samostatnému sledování aktuálního vývoje situace na trhu cestovního ruchu a změn v této oblasti. Výuka předmětu Technika cestovního je na Obchodní akademii Dr. E. Beneše vyučována ve 2., 3. a 4. ročníku, vždy v jedné třídě příslušného ročníku. 2. ročník (časová dotace 2 hodiny týdně) Ve druhém ročníku se žáci seznámí s charakteristikou pojmu cestovní ruch, jeho typologií, výčtem jednotlivých služeb, které oblast cestovního ruchu zahrnuje, významem cestovního ruchu pro národní hospodářství a jeho organizací a řízením. Dále žáci podrobněji probírají jednotlivé služby cestovního ruchu (dopravní, ubytovací a stravovací služby a služby cestovních kanceláří a agentur). 3. ročník (časová dotace 2 hodiny týdně) Učivo třetího ročníku prohlubuje vědomosti žáků získané ve 2. ročníku, rozšiřuje výčet základních služeb cestovního ruchu o služby doplňkové a o formy specifické, jako jsou lázeňství a kongresový cestovní ruch. Dále se žáci seznámí s pojmem služby volného času a animace v cestovním ruchu a prohloubí své znalosti marketingu cestovního ruchu a jeho specifik. Rovněž jsou seznamováni s platnými právními normami, jež upravují podnikání v oblasti cestovního ruchu. 4. ročník (časová dotace 2 hodiny týdně) Učivo 4. ročníku je především zaměřeno na oblast zahraničního cestovního ruchu. Žáci probírají učivo v těchto tematických celcích: služby pasových a celních orgánů, problematika zdravotnictví v oblasti cestovního ruchu, směnárenské a peněžní služby v cestovním ruchu, průvodcovské služby. Výsledné zaměření učiva směřuje k přípravě zájezdů, včetně všech cenových kalkulací. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka v předmětu Technika cestovního ruchu směřuje k tomu, aby žáci: upevňovali vědomí své občanské odpovědnosti vážili si duchovních a materiálních hodnot jednali v souladu s právním řádem České republiky 219

223 Strategie výuky (pojetí výuky) V hodinách vyučovacího předmětu Technika cestovního ruchu jsou využívány následující metody a formy práce: metody monologické (výklad navazující na texty učebnice Cestovní ruch a platné právní formy) metody dialogické (diskuse k jednotlivým tématům s využitím praktických znalostí žáků) referáty a prezentace, při jejichž přípravě žáci využívají odborné časopisy, internet a další počítačové programy, jako jsou např. MS Word, MS Excel a MS Power Point využití prostředků výpočetní techniky včetně práce s interaktivní tabulí samostatná skupinová práce na zadané téma exkurze využívání mezipředmětových vztahů Hodnocení výsledků žáků Žáci jsou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Při hodnocení jsou zohledňovány zásady platného klasifikačního řádu Obchodní akademie Dr. E. Beneše. Žáci při ústním projevu: správně formulují své odpovědi z hlediska odbornosti mluví souvisle a srozumitelně dbají na jazykovou správnost projevu orientují se v souvislostech s ostatními tematickými celky i souvisejícími vyučovacími předměty Žáci při písemném projevu: dbají na věcnou správnost dbají na jazykovou přesnost a výstižnost pracují samostatně, při pokynu učitele rovněž i týmově Možnosti dalšího hodnocení: referáty a prezentace na zadané téma Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi jsou schopni: reálně posuzovat své duševní a fyzické možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v ústním projevu pak přehledně a jazykově správně používat odbornou terminologii aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí samostatně zpracovávat a prezentovat referáty 220

224 Personální kompetence Absolventi jsou schopni: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky využívat ke svému učení zkušeností jiných, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat Sociální kompetence Absolventi jsou schopni: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů Schopnost samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy: Absolventi jsou schopni: porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení a různé myšlenkové operace volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit a využívat již dříve nabytých zkušeností a dovedností Schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi: Absolventi jsou schopni: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním programovým vybavením komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové internetové sítě pracovat se získanými informacemi Schopnost aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolventi jsou schopni: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků 221

225 Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by měli: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady být připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám umět vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Občanské kompetence Předmět Technika cestovního ruchu rozvíjí u žáků zejména: odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání dodržování zákonů ČR, stejně tak pravidel slušného chování jednání v souladu s morálními principy zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě umění myslet kriticky chápání významu životního prostředí vnímání zdraví člověka jako jedné z významných společenských a občanských hodnot Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Podstatou průřezového tématu Občan v demokratické společnosti je rozvíjení schopností a dovedností potřebných k tomu, aby žáci přispívali k fungování demokratické společnosti. Žáci jsou vedeni proto k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: úcta k materiálním a duchovním hodnotám úcta k právnímu pořádku demokratické společnosti tolerance odlišných demokratických názorů a postojů Člověk a životní prostředí Cílem aplikace průřezového tématu Člověk a životní prostředí je, aby si žáci na základě získaných vědomostí utvořili komplexní představu o souvislostech v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním prostředím. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: samostatné a aktivní poznávání specifických podmínek regionu Člověk a svět práce Rozvíjení průřezového tématu Člověk a svět práce jsou žáci připravováni na to, aby se dokázali úspěšně prosadit na trhu práce. Žáci mají být schopni pracovat s informacemi, vyhledávat je, vyhodnocovat a především využívat. Žáci jsou proto vedeni k zodpovědnosti za vlastní život a za výsledky své práce uvědomění si významu vzdělání a celoživotního vzdělávání 222

226 Informační a komunikační technologie Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií patří v současné době ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje klíčové kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci jsou proto vedeni k získání a rozvíjení těchto schopností a dovedností: využívání výpočetní a komunikační techniky pro získávání informací kritická analýza získaných informací využívání výpočetní a komunikační techniky pro distribuci poznatků a informací Mezipředmětové vztahy ekonomika právní nauka písemná a elektronická komunikace informační technologie matematika hospodářský zeměpis zeměpis cestovního ruchu dějepis občanská nauka anglický jazyk 223

227 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence objasňuje základní odbornou terminologii cestovního ruchu, odvozuje terminologii z anglického jazyka analyzuje trh cestovního ruchu a dokáže reagovat na jeho změny rozlišuje druhy a formy cestovního ruchu využívá poznatků z ekonomiky a dokáže posoudit ekonomické a jiné přínosy cestovního ruchu a jeho negativní dopady dokáže využít poznatky ze zeměpisu cestovního ruchu a aplikovat je na oblast cestovního ruchu dokáže charakterizovat specifika trhu služeb cestovního ruchu dokáže charakterizovat organizaci a řízení cestovního ruchu v ČR, mezinárodní organizace a systém řízení cestovního ruchu ve světě specifikuje přednosti a zápory železniční dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy čerpá z předmětu dějepis a dokáže stručně popsat historický vývoj železniční dopravy až do současnosti charakterizuje materiálně technickou základnu železniční dopravy orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v tuzemské a mezinárodní železniční dopravě dokáže použít jízdní řády v tištěné i elektronické podobě, orientuje se v dopravních ceninách specifikuje přednosti a zápory silniční dopravy vzhledem k ostatní druhům dopravy charakterizuje materiálně technickou základnu silniční dopravy, orientuje se v autoatlase orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v tuzemské a mezinárodní silniční dopravě dokáže použít autoatlas a software na vyhledávání a výpočet délky tras, je schopen vypracovat cenovou kalkulaci v nepravidelné silniční dopravě Tematické celky učiva 1. Cestovní ruch jako významný segment světového hospodářství typologie cestovního ruchu význam cestovního ruchu současné trendy v cestovním ruchu předpoklady rozvoje cestovního ruchu služby cestovního ruchu řízení cestovního ruchu v České republice a ve světě 2. Dopravní služby v cestovním ruchu Železniční doprava a její význam v cestovním ruchu postavení železniční dopravy vývoj železniční dopravy materiálně technická základna železniční dopravy služby železniční dopravy jízdní řády a dopravní ceniny v železniční dopravě 3. Silniční doprava a její význam v cestovním ruchu postavení silniční dopravy materiálně technická základna silniční dopravy pravidelná a nepravidelná autobusová přeprava kalkulace ceny dopravy v nepravidelné autobusové přepravě Hodinová dotace

228 specifikuje přednosti a zápory letecké dopravy vzhledem k ostatním druhům dopravy čerpá z předmětu dějepis a dokáže stručně popsat historický vývoj letecké dopravy až do současnosti charakterizuje materiálně technickou základnu letecké dopravy orientuje se ve službách poskytovaných přepravci v mezinárodní letecké dopravě, orientuje se v právech a povinnostech cestujících v letecké dopravě dokáže použít letové řády v tištěné i elektronické podobě, interpretuje údaje na letence charakterizuje méně využívané typy dopravy specifikuje ubytovací služby, má přehled o právních normách, které upravují oblast ubytovacích služeb dokáže provést kategorizaci ubytovacích zařízení, posoudit kvalitu ubytovacího zařízení dokáže použít základní terminologii z oblasti hotelového provozu dokáže uvést specifika stravovacích služeb, dokáže provést klasifikaci stravovacích zařízení orientuje se v právních normách, které upravují oblast stravovacích služeb, a v hygienických předpisech navrhuje dispoziční řešení stravovacího provozu dokáže posoudit správnost sestaveného jídelního a nápojového lístku rozlišuje různé gastronomické akce jako je raut, recepce, koktejl party dokáže stručně charakterizovat vybrané národní kuchyně 4. Letecká doprava a její význam v cestovním ruchu postavení letecké dopravy vývoj letecké dopravy materiálně technická základna letecké 10 dopravy služby letecké dopravy letové řády a dopravní ceniny v letecké dopravě 5. Ostatní druhy dopravy (vodní, městská, vertikální) využití těchto typů dopravy v domácím a mezinárodním cestovním ruchu 4 6. Ubytovací služby klasifikace ubytovacích zařízení péče o hosta v ubytovacím zařízení 7. Stravovací služby specifika stravovacích služeb nabídka produktu ve stravovacích službách významné gastronomické akce specifika vybraných národních kuchyní

229 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence aplikuje znalosti z ekonomiky, rozlišuje základní pojmy marketingu (situační analýza, SWOT analýza, segmentace trhu, cílový trh, marketingový výzkum, marketingová strategie, marketingový mix) objasňuje rozdíly mezi marketingem výrobků a marketingem služeb, zejména služeb cestovního ruchu dokáže rozšířit marketingový mix 4P (produkt, price, place, promotion) na 8P (+ packaging, programming, people, partnership) a uvést příklady aplikuje geografické, historické a uměleckohistorické znalosti při tvorbě turistického produktu žák se orientuje ve všech normách, které zasahují do oblasti cestovního ruchu rozlišuje a definuje pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura podle zák. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruch orientuje se v povinném smluvním pojištění pro případ platební neschopnosti CK dokáže pracovat s tiskopisem cestovní smlouvy, dokáže rozlišit podstatné, povinné a ostatní náležitosti cestovní smlouvy orientuje se v možných změnách cestovní smlouvy jak ze strany CK, tak ze strany zákazníka Tematické celky učiva 1. Marketing v cestovním ruchu specifika marketingového mixu v cestovním ruchu (8P) tvorba regionálního produktu CR 2. Právní úprava cestovního ruchu v České republice pojem cestovní kancelář a cestovní agentura povinné smluvní pojištění pro případ platební neschopnosti CK Hodinová dotace cestovní smlouva její obsah a platnost změny cestovní smlouvy

230 dokáže objasnit základní pojmy v kongresovém cestovním ruchu dokáže navrhnout a zabezpečit jednoduchou kongresovou akci orientuje se v základních lázeňských službách a léčivých zdrojích orientuje se v lázeňských místech ČR orientuje se v dalších formách CR, dokáže charakterizovat jejich význam a specifika dokáže objasnit pojem animace navrhuje jednoduchý animační program 3. Specifické formy cestovního ruchu kongresový cestovní ruch lázeňství jako součást cestovního ruchu lázeňský místopis cestovní ruch dětí a mládeže seniorský cestovní ruch venkovská turistika ostatní specifické formy CR 4. Služby volného času a animace v CR pojmy, vývoj a historie animace animační programy

231 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ TECHNIKA CESTOVNÍHO RUCHU - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže používat terminologie z oblasti pojišťovnictví orientuje se v jednotlivých druzích cestovního pojištění vypočítá výši pojistného na základě požadavku zákazníka je schopen posoudit pojistnou událost a navrhnout řešení dokáže nahlásit pojistnou událost se všemi nutnými doklady orientuje se v jednotlivých druzích cestovních dokladů a jejich náležitostech je schopen vysvětlit specifika cestování v rámci EU dokáže objasnit pojem vízum a vymezit země, které mají s ČR bezvízový styk zná pravidla a omezení dovozu a vývozu do a z ČR žák dokáže použít aktuální kurzovní lístek zvolené banky při konkrétních peněžních operacích rozlišuje přednosti a zápory hotovostního a bezhotovostního platebního styku v oblasti CR orientuje se ve způsobech a nástrojích bezhotovostního platebního styku žák dokáže určit vyžadovaná a doporučená zdravotnická opatření při cestě do zahraničí Tematické celky učiva 1. Pojištění v cestovním ruchu pojistná smlouva, pojistník, pojistitel, pojistná událost, pojistné, limit pojistného plnění druhy cestovního pojištění řešení a likvidace pojistných událostí 2. Služby pasových a celních orgánů cestovní doklady v zahraničním CR cestování v rámci EU vízum dovoz a vývoz účastníky cestovního ruchu 3. Směnárenské služby a ostatní peněžní služby v cestovním ruchu pojmy (valuty, devizy, směnný kurt, kurzovní lístek) hotovostní platební styk bezhotovostní platební styk (šeky, platební karty) Hodinová dotace 4. Zdravotní služby rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik základní doporučení před cestou a během pobytu v zahraničí

232 dokáže objasnit nezastupitelnosti průvodce při zájezdu rozlišuje různé typy průvodců podle náplně jejich činnosti dokáže určit všechny požadavky pro vykonávání průvodcovské činnosti dokáže zpracovat informační minimum, topografickou, chronologickou, psychologickou přípravu dokáže připravit výklad dokáže určit povinnosti průvodce při přepravě účastníků, při pěším výletu dokáže vyhotovit závěrečnou zprávu ze zájezdu a vyúčtování výdajů dokáže navrhnout postup řešení v případě mimořádných situací dokáže popsat vývoj CK na světě a v ČR rozlišuje CK podle různých hledisek dokáže vymezit zájezdovou činnost žák dokáže vypočítat konečnou cenu příslušného typu zájezdu rozlišuje přímé a nepřímé náklady rozlišuje předběžnou a výslednou kalkulaci 5. Průvodcovské služby význam průvodcovské činnosti základní typy průvodců a jejich povinnosti podmínky pro provozování průvodcovské činnosti náplň práce průvodce povinnosti průvodce během zájezdu povinnosti průvodce po skončení zájezdu povinnosti průvodce při mimořádných situacích v průběhu zájezdu 6. Postavení a činnost cestovních kanceláří vývoj cestovních kanceláří klasifikace cestovních kanceláří a agentur organizační struktura cestovních kanceláří klasifikace služeb poskytovaných cestovními kancelářemi 7. Tvorba a kalkulace zájezdu kalkulace ceny zájezdu domácího CR kalkulace ceny zájezdu příjezdového CR kalkulace ceny zájezdu výjezdového CR

233 7.22. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 136 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Hlavním cílem předmětu je rozšiřování a prohlubování znalostí a vědomostí fyzickogeografické a socioekonomické geografie. Hospodářský zeměpis rozvíjí intelektové myšlení nepostradatelné pro vnímání podstaty geografických, demografických, politických i kulturních souvislostí světové ekonomiky. Participuje na vytváření prostorových vztahů, dynamiky procesů i jevů a podstaty základních trendů. Žáci: vnímají rozdělení světa do tří ekonomických center a porovnávají je dle daných kritérií kladou otázky s geografickou tématikou a odpovídají na ně pracují s vhodnými zdroji informací atlasy, tabulky, grafy, periodika, internet charakterizují situaci států či regionů z různých hledisek, dovedou vybrat nejdůležitější informaci, zobecnit závěr orientují se v ekonomické, politické, demografické a ekologické situaci jednotlivých regionů i celého světa doplňují údaje v tabulkách, grafech a mapách Charakteristika učiva zdokonalí svou orientaci na mapě, získá představu o ekonomické a politické situaci ve světě, rozumí rozdělení světa do ekonomických center, dovede zhodnotit postavení ČR ve světě i v Evropské unii, zvládne zhodnotit jednotlivé regiony z hlediska ekonomiky a charakterizovat vazby mezi nimi. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka hospodářského zeměpisu směřuje k tomu, aby žáci: vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování a zdokonalení dovedli nalézt hranici mezi osobní svobodou a společenskou zodpovědností jednali v souladu se zákony, humanitou, demokracií a vlastním názorem, nenechali sebou manipulovat byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a zformulovat vlastní úsudek měli zdravou míru sebevědomí a sebekritiky jednali zodpovědně a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si zdraví, materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování Strategie výuky (pojetí výuky) metody motivační: čtení denního tisku a odborných periodik, pochvaly metody fixační: opakování učiva ústní i písemnou formou metody expoziční: práce s učebnicí, atlasem, odbornými texty, tabulkami, grafy skupinová práce samostatné řešení problémů využití videa, zpětného projektoru, počítače, interaktivní tabule vyplňování slepých map, sestavování tabulek, tvorba grafů 230

234 Formy výuky: hromadné vyučování, skupinové, referáty o problematice jednotlivých států, přednášky Hodnocení výsledků žáků Hodnocení ústního projevu: samostatné, správné, logické a věcné vyjadřování schopnost zachytit souvislosti s ostatními tématickými celky schopnost zobecnit, vyjádřit vlastní názor, správně reagovat na doplňující otázky Hodnocení písemného projevu: správnost, přesnost, věcnost a pečlivost z odborného hlediska jazyková správnost Hodnocení referátů: způsob prezentace samostatné vyjadřování systematičnost, přehlednost a správnost výběr důležitých a správných informací srozumitelnost a logičnost formulovaných myšlenek Hodnocení seminárních prací: způsob zpracování využití různých zdrojů informací, přehlednost, jazyková spránost výběr důležitých a zajímavých informací rovnováha jednotlivých kapitol Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence: Absolventi by měli: chápat význam životního prostředí jednat v duchu udržitelného rozvoje umět myslet kriticky nenechávat s sebou manipulovat, na různé informace se dívat s nadhledem, být schopni o problému diskutovat Komunikativní kompetence: Absolventi by měli: správně formulovat své myšlenky v různých druzích projevu obhájit své názory, respektovat názory druhých vybrat ze souboru informací to podstatné a zpracovat pomocí vhodných prostředků efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií Personální kompetence: Absolventi by měli: stanovit si adekvátní cíle a priority podle svých schopností a zájmů efektivně pracovat a vyhodnotit dosažené výsledky a pokrok učit se na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat pochvalu, radu i kritiku Sociální kompetence: Absolventi by měli: 231

235 pracovat ve skupině, spolupracovat na realizaci různých činností budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti: Žáci by měli: být ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch orientovat se v médiích a vhodně je využívat umět jednat s lidmi mít úctu k materiálním i duchovním hodnotám, chránit životní prostředí Člověk a životní prostředí: Žáci by měli: kriticky vyhodnocovat získané informace učit se poznávat svět a snažit se mu lépe porozumět Informační a komunikační technologie: Žáci by měli: pracovat s komunikačními prostředky a zpracovávat informace Mezipředmětové vztahy ekonomika zeměpis cestovního ruchu dějepis informační technologie občanská nauka český jazyk a literatura tělesná výchova 232

236 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS - 1. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe co hospodářství je a rozlišuje čtyři sektory vysvětlí rozdíl mezi světadílem a kontinentem vymezí tři světová hospodářská centra vysvětlí pojem bohatý sever a chudý jih chápe pojem HDP rozumí a vysvětlí pojem integrace chápe pojem globalizace a uvede příklady porovnává vlivy geografické polohy na ekonomický vývoj světových regionů analyzuje hlavní trendy vývoje světové ekonomiky vysvětlí příčiny hlavních globálních problémů lidstva a diskutuje o nich orientuje se v základních otázkách regionální politiky a rozvoje vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspělost, náboženské poměry, atp.) porovná vybraná odvětví v rámci světového hospodářství mezi jednotlivými regiony (zemědělská produkce, těžba nerostných surovin, průmyslová výroba, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Soudobý svět rozdělení hospodářství světadíly a kontinenty jádrové a periferní oblastí hospodářské makroregiony světa bohatý sever, chudý jih HDP světová integrace globalizace a její důsledky 2. Globální aspekty světové ekonomiky geografickoekonomické aspekty světového hospodářství sociální problémy lidstva člověk a příroda politickoekonomické vazby územní plánování, regionální politika 3. Regionální aspekty světového hospodářství vymezení regionů (středozápadní a jihozápadní Asie, severní Afrika, subsaharská Afrika, jižní, jihovýchodní a východní Asie, severní a jižní Amerika, Austrálie a Oceánie, Antarktida) přírodní poměry historický vývoj obyvatelstvo a náboženství ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro svět problematika oblasti 4. Závěrečné opakování Hodinová dotace

237 HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence dovede porovnat regiony podle daných kritérií (přírodní podmínky, hospodářství, atp.) porovná vybraná odvětví světového hospodářství a zdůvodní je. pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Regionální aspekty světového hospodářství Evropské hospodářské centrum a jeho rozdělení do subregionů (západní, severní, jižní, střední, jihovýchodní a východní Evropa) Česká republika, struktura její ekonomiky a regionů Hodinová dotace 54 charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z různých hledisek (obnovitelnost, efektivita, atp.) analyzuje vliv člověka na přírodní prostředí jejich využíváním dovede získat informace o aktuální situaci stavu jednotlivých přírodních sfér vysvětlí trvale udržitelný rozvoj ochrany životního prostředí prostřednictvím integrace enviromentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů 2. Globální problémy přírodní sféry geosféry typy krajiny přírodní zdroje energie a surovin zásady udržitelného rozvoje 6 3. Závěrečné opakování 8 234

238 7.23. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Hlavním cílem předmětu je rozšiřování a prohlubování znalostí a vědomostí socioekonomické a fyzické geografie. Zeměpis cestovního ruchu rozvíjí intelektové myšlení nepostradatelné pro vnímání podstaty geografických, demografických, kulturních i politických souvislostí evropského cestovního ruchu. Participuje na vytváření prostorových vztahů, dynamiky procesů i jevů a podstaty základních trendů. Žáci: vnímají rozdělení světa do šesti center cestovního ruchu a porovnávají je dle daných kritérií kladou otázky s geografickou tématikou a odpovídají na ně pracují s vhodnými zdroji informací atlasy, tabulky, grafy, periodika, internet charakterizují situaci států či regionů z různých hledisek, dovedou vybrat nejdůležitější informaci, zobecnit závěr orientují se v ekonomické, politické, demografické a ekologické situaci jednotlivých regionů, zejména celé Evropy ale i světa doplňují údaje v tabulkách, grafech a mapách Charakteristika učiva zdokonalí svou orientaci na mapě, získá představu o cestovním ruchu ve světě a zejména v Evropě, rozumí rozdělení světa do center cestovního ruchu, dovede zhodnotit postavení ČR ve světě i v Evropě, zvládne zhodnotit jednotlivé regiony z hledisek cestovního ruchu a charakterizovat vazby mezi nimi. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka zeměpisu cestovního ruchu směřuje k tomu, aby žáci: vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování a zdokonalení dovedli nalézt hranici mezi osobní svobodou a společenskou zodpovědností jednali v souladu se zákony, humanitou, demokracií a vlastním názorem, nenechali sebou manipulovat byli tolerantní, soudní a sebekritičtí dokázali vytvořit a zformulovat vlastní úsudek měli zdravou míru sebevědomí a sebekritiky jednali zodpovědně a byli schopni přijmout důsledky za své jednání vážili si zdraví, materiálních hodnot, životního prostředí a usilovali o jejich zachování pro další generace 235

239 Strategie výuky (pojetí výuky) metody motivační: čtení denního tisku a odborných periodik, pochvaly metody fixační: opakování učiva ústní i písemnou formou metody expoziční: práce s učebnicí, atlasem, odbornými texty, tabulkami, grafy skupinová práce samostatné řešení problémů využití videa, zpětného projektoru, počítače, interaktivní tabule vyplňování slepých map, sestavování tabulek, tvorba grafů Formy výuky: hromadné vyučování, skupinové, referáty o problematice jednotlivých států, přednášky Hodnocení výsledků žáků Hodnocení ústního projevu: samostatné, správné, logické a věcné vyjadřování schopnost zachytit souvislosti s ostatními tématickými celky schopnost zobecnit, vyjádřit vlastní názor, správně reagovat na doplňující otázky Hodnocení písemného projevu: správnost, přesnost, věcnost a pečlivost z odborného hlediska jazyková správnost Hodnocení referátů: způsob prezentace samostatné vyjadřování systematičnost, přehlednost a správnost výběr důležitých a správných informací srozumitelnost a logičnost formulovaných myšlenek nápaditost provedení a pestrost (fotografie, mapky, suvenýry, atp.) Hodnocení seminárních prací: způsob zpracování využití různých zdrojů informací, přehlednost, jazyková spránost výběr důležitých a zajímavých informací rovnováha jednotlivých kapitol Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence: Absolventi by měli: chápat význam životního prostředí jednat v duchu udržitelného rozvoje umět myslet kriticky nenechávat s sebou manipulovat, na různé informace se dívat s nadhledem, být schopni o problému diskutovat Komunikativní kompetence: Absolventi by měli: správně formulovat své myšlenky v různých druzích projevu obhájit své názory, respektovat názory druhých vybrat ze souboru informací to podstatné a zpracovat pomocí vhodných prostředků 236

240 efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií Personální kompetence: Absolventi by měli: stanovit si adekvátní cíle a priority podle svých schopností a zájmů efektivně pracovat a vyhodnotit dosažené výsledky a pokrok učit se na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat pochvalu, radu i kritiku Sociální kompetence: Absolventi by měli: pracovat ve skupině, spolupracovat na realizaci různých činností budovat pozitivní mezilidské vztahy, šířit pohodu a dobrou náladu Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti: Žáci by měli: být ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch orientovat se v médiích a vhodně je využívat umět jednat s lidmi mít úctu k materiálním i duchovním hodnotám, chránit životní prostředí Člověk a životní prostředí: Žáci by měli: kriticky vyhodnocovat získané informace učit se poznávat svět a snažit se mu lépe porozumět Informační a komunikační technologie: Žáci by měli: pracovat s komunikačními prostředky a zpracovávat informace Mezipředmětové vztahy ekonomika hospodářský zeměpis dějepis informační technologie občanská nauka český jazyk a literatura tělesná výchova 237

241 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU - 2. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe co cestovní ruch je rozumí pozitivním i negativním dopadům cestovního ruchu chápe nejdůležitější předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu vymezí základní světové regiony cestovního ruchu chápe historické rozdělení bipolární Evropy a jeho důsledky rozumí a vysvětlí pojem integrace a dokáže jej aplikovat na Evropskou unii vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspělost, náboženské poměry, atp.) porovná cestovní ruch regionu v rámci Evropy z různých hledisek (návštěvnost, finanční náročnost, atraktivita, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy vymezí jednotlivé regiony porovná jednotlivé regiony podle daných kritérií (přírodní, historické, kulturní, lázeňské, sportovní aj. atraktivity) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy vymezí jednotlivé oblasti dovede porovnat jednotlivé státy či regiony podle daných kritérií (ekonomická vyspělost, náboženské poměry, atp.) porovná cestovní ruch regionu v rámci Evropy z různých hledisek (návštěvnost, finanční náročnost, atraktivita, atp.) pracuje s různými mapami, odbornou literaturou a pracovními listy Tematické celky učiva 1. Aspekty cestovního ruchu rozdělení cestovního ruchu význam cestovního ruchu předpoklady cestovního ruchu vývoj a rozložení cestovního ruchu Hodinová dotace 2. Evropská integrace politická a hospodářská mapa Evropy Evropská unie 4 3. Cestovní ruch v západní Evropě vymezení regionů (západní, severní, jižní Evropa a západní část střední Evropy, Evropské ministáty) přírodní poměry historický vývoj obyvatelstvo ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro Evropy a pro svět s důrazem na cestovní ruch a jeho sounáležitosti problematika oblasti 4. Česká republika regionalizace České republiky přírodní poměry předpoklady a současný stav jednotlivých regionů z hlediska možností cestovního ruchu 5. Cestovní ruch ve východní Evropě vymezení regionů (východní část střední Evropy, jihovýchodní a východní Evropa) přírodní poměry historický vývoj obyvatelstvo ekonomická situace regionu a jednotlivých států, hospodářský význam pro Evropy a pro svět s důrazem na cestovní ruch a jeho sounáležitosti problematika oblasti 6. Závěrečné opakování

242 7.24. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: EKONOMICKÁ CVIČENÍ Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 30 (12) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu pomáhá žákům rozvíjet ekonomické myšlení a chovat se racionálně v profesním i osobním životě rozvíjí schopnost žáků komplexně využívat poznatky z ekonomických předmětů vede žáky k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů rozvíjí dovednost aplikace již osvojených poznatků při řešení souvislých úloh poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického účetního programového vybavení při řešení ekonomických úloh vede žáky ke správnému užívání pojmů z oblasti účetnictví, ekonomiky a právních předpisů rozvíjí dovednost žáků vyhotovovat účetní doklady, účtovat účetní případy, provést účetní uzávěrkové operace a sestavit závěrku vede žáky k orientaci v účetních výkazech, které tvoří účetní závěrku učí žáky účelně a účinně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií předává žákům návyk soustavného sledování, vyhledávání a využití aktuálních informací Charakteristika učiva Vyučovací předmět Ekonomická cvičení navazuje na předměty účetnictví a ekonomika. Vzdělávání v předmětu směřuje k praktickému ověřování získaných teoretických vědomostí a dovedností nezbytných pro zajišťování podnikových činností a pro zpracování ekonomických informací, k pochopení struktury účetního softwaru a provázanosti jednotlivých modulů. v rámci učebního plánu je zařazen do 4. ročníku v týdenní hodinové dotaci 1 vyučovací hodiny. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Ekonomická cvičení vede k tomu, aby žáci nezneužívali znalostí informačních technologií k vlastnímu obohacování, respektovali autorská práva jednali v souladu s právním systémem České republiky Strategie výuky (pojetí výuky) klíčovou metodou je využití teoretického základu všech ekonomických předmětů při zpracovávání konkrétních účetních, popř. platebních dokladů, při zpracovávání vnějších dokladů, např. faktury, bankovního výpisu apod. kromě ručního zpracování jsou účetní zápisy, souvislé příklady prováděny pomocí účetního softwaru související písemnosti žáci zpracovávají pomocí výpočetní techniky (Word, Excel) k vyhledávání aktuálních předpisů a informací využívají žáci internet, zejména webové stránky Ministerstva financí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČNB i ostatních bank Metody osvojování nového učiva: 239

243 metody slovního projevu výklad, vysvětlování, skupinová diskuse metody práce s odborným textem vyhledávání informací, studium odborné literatury, práce s internetem, práce s denním tiskem metody fixační ústní i písemné opakování učiva, procvičování, domácí práce, diskuse, zápisy na tabuli, zápis promítnutý dataprojektorem, práce s aktuálními formuláři metody praktické na jedné pracovní stanici pracuje jeden žák Hodnocení výsledků žáků Kontrolní metody: písemné zkoušení po výkladu a procvičení každého tématu posuzuje se správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků především činnostního charakteru, žáci vypracovávají úkoly, které jsou řešeny též v praxi (vyplňování dokladů, apod.) pozorování práce a chování žáků ve vyučování ústní zkoušení umožní zkontrolovat zvládnutí obsahu vzdělávání Hodnocení probíhá dle příslušného klasifikačního řádu, který byl na Obchodní akademii ve Slaném schválen dne 1. září Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím studia tohoto předmětu Jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném umí pracovat v týmu, přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů řeší samostatně svěřené pracovní úkoly, uplatňuje při jejich řešení různé metody myšlení a volí prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění dbá na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma platební styk, zúčtovací vztahy, daně) dokáže zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů) umí myslet kriticky, tvoří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů) přijímá hodnocení výsledků své práce jinými lidmi, přiměřeně na ně reaguje, přijímá radu i kritiku formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých pracuje s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií sestaví ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet je schopen pracovat s příslušnou odbornou literaturou soustavně se vzdělává 240

244 Aplikace průřezových témat Předmětem se prolínají průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku dovedli jednat a diskutovat s lidmi, hledat kompromisní řešení vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat jednali hospodárně, uplatňovali nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání pracovali s informacemi a komunikačními prostředky využívali komunikačního software Mezipředmětové vztahy účetnictví ekonomika písemná a elektronická komunikace právo 241

245 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ EKONOMICKÁ CVIČENÍ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence zpracuje na počítači fakturyvede karty dlouhodobého majetku, zpracuje základní dokladyúčtuje o dlouhodobém majetku vyhotoví tiskové sestavy,vede karty zásob, účtuje o zásobáchzpracovává doklady při platebním styku, účtuje podle pokladních dokladů a výpisů z účtů provádí mzdové výpočty, vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd, účtuje o mzdách, zákonném pojištění a dani z příjmů ze závislé čzpracuje na počítači objednávkuvyhotoví faktury, účtuje o nákupu a prodeji, provede úhradu faktur okáže efektivně hospodařit se svými finančními prostředky rozlišuje druhy obchodních společností interpretuje zvláštnosti účtování podnikatelů fyzických osobv akciové společnosti vyhledává příslušné právní předpisy a je schopen s nimi pracovat provádí základní hodnocení efektivnosti činnosti podnikustanovuje daňovou povinnost k DPH a k dani z příjmů : zpracovává doklady při platebním styku účtuje podle pokladních dokladů a výpisů z účtu vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd, účtuje o mzdách, zákonném pojištěníuplatní znalosti na praktických příkladech prokáže schopnost propojit učivo ve všech agendách podnik d Tematické celky učiva 1. Dokumentace popis účetního programu Pohoda základní pojmy, obecné funkce práce s tabulkou práce s formulářem zadání nového záznamu, dokladu 2. Založení účetní jednotkyúčtování obchodních společností účetní jednotka fyzická osobaakciová společnost účetní jednotka právnická osoba založení účetní jednotky globální nastavení uživatelské nastavení v účetním programuspolečnost s ručením omezeným 3. Hotovostní a bezhotovostní placení, zaměstnancisouvislý příklad vedení účetnictví příjmové a výdajové pokladní doklady pokladní kniha výpisy z účtu, příkazy k úhradě účetní deník výpočty a účtování mezd zpracování v účetním programu ruční zpracovánípříprava na praktickou maturitní zkoušku Hodinová dotace Naformátována tabulka Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0,63 cm, Bez odrážek a číslování, Pozice: Vodorovné: Vlevo, Vzhledem k: sloupec, Svislé: v řádku, Vzhledem k: okraj, Vodorovné: 0 cm, Text obtéká okolo 242

246 Výsledky a kompetence : účtuje pohledávky a závazkyposoudí rozdíly při účtování u podnikatele (živnosti) zpracuje doklady při úhradách pohledávek a závazků účtuje plátce DPHvyhledává příslušné právní předpisy a je schopen s nimi pracovat rovádí základní hodnocení efektivnosti činnosti podnikustanovuje daňovou povinnost k DPH a k dani z příjmůsestaví daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob Hodinová Tematické celky učiva dotace 4. Fakturace Účtzaúčtování pohledávek a závazků úhrada pohledávek a závazků práce s tiskovými sestavami evidence DPH, daňové přiznání 512 zpracování v účetním programu zpracování p ruční 1. o vání u podnikatele Naformátována tabulka Naformátováno: S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0 cm + Odsadit na: 0,63 cm, Přístupy klávesou tabelátor: není na 1,27 cm, Pozice: Vodorovné: Vlevo, Vzhledem k: sloupec, Svislé: v řádku, Vzhledem k: okraj, Vodorovné: 0 cm, Text obtéká okolo Naformátováno: Bez odrážek a číslování, Upravit mezery mezi textem v latince a asijským textem, Upravit mezery mezi asijským textem a čísly, Pozice: Vodorovné: Vlevo, Vzhledem k: sloupec, Svislé: v řádku, Vzhledem k: okraj, Vodorovné: 0 cm, Text obtéká okolo Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0,63 cm, Bez odrážek a číslování, Přístupy klávesou tabelátor: není na 1,27 cm, Pozice: Vodorovné: Vlevo, Vzhledem k: sloupec, Svislé: v řádku, Vzhledem k: okraj, Vodorovné: 0 cm, Text obtéká okolo 243

247 7.25. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ANGLICKÁ KONVERZACE Obor vzdělávání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle Výuka konverzace v anglickém jazyce má za úkol plynule navazovat na výuku anglického jazyka jako 1. cizího jazyka, není však ani uzavřena po posouzení vyučujícími na předmětové komisi žákům, kteří studují angličtinu jako jazyk druhý. y je třeba motivovat a povzbuzovat k aktivnímu používání cizího jazyka jako samozřejmého dorozumívacího prostředku v multikulturálním světě. Seminář si klade za cíl rozšiřování aktivní slovní zásoby a frazeologie a automatizaci jejího používání v běžných životních situacích přiměřeně věku a zkušenostem žáků. Komunikativní kompetence je zde prvořadým cílem. Současně je třeba průběžně rozšiřovat znalosti reálií zemí příslušného jazyka, s využitím médií, poznávacích nebo studijně-poznávacích zájezdů do zahraničí, kulturních a společenských akcí, soutěží v jazyce apod. Studující by měli podle svých schopností dosáhnout minimálně úrovně B1 a být motivován a připraven používat jazyk na této úrovní jak při dalším studiu, tak v praktickém životě a podle potřeby a možností se v jazyce dále vzdělávat Charakteristika studia Výchozím dokumentem pro stanovení rozsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání M/Obchodní akademie Předmět Anglická konverzace je zařazen v rámci učebního plánu do 3. a 4. ročníku /volitelně/ s dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka předpokládá návaznost na hodiny předmětu Anglický jazyk, se zaměřením na rozšíření a prohloubení komunikativních dovedností různého druhu v rámci stanovených tematických okruhů jakož i aktuální využití informací politického, společenského a kulturního charakteru, se kterými se žáci setkávají v hojné míře v každodenním životě. Mezipředmětové vztahy občanský a společenský základ český jazyk a další cizí jazyky dějepis hospodářský zeměpis a zeměpis cestovního ruchu základy dějin kultury občanská nauka hudební a estetická výchova informační a komunikační technologie ekonomické předměty tělesná výchova a sport písemná a elektronická komunikace Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka usiluje o rozvoj žákovy osobnosti a zaměřuje se především na: společenský rozhled a orientaci ve státoprávní problematice 244

248 Pojetí výuky posilování národní hrdosti i skromnosti multikulturalismus, odmítání projevů xenofobie a rasové nesnášenlivosti estetické cítění, seznamování se světovým kulturním dědictvím rozvíjení schopnosti vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice chápání významu cizího jazyka a jeho používání jako důležitého nástroje při budování mezilidských, obchodních a politických mezinárodních vztahů Při práci na dosažení komunikativního cíle se výuka tohoto předmětu zaměřuje na rozšíření, prohloubení a zdokonalení komplexních řečových dovedností, v první řadě poslech a porozumění různým verzím jazyka, samostatný ústní projev včetně řízeného dialogu, diskuse a jiných řečových interaktivit, čtení s porozuměním, cílené vyhledávání, zhodnocení a využití informací z různých zdrojů při dodržení principů soustavnosti, přiměřenosti gradace a cykličnosti. Při výuce tohoto předmětu je ve zvýšené míře vhodné využívat doplňkové materiály a aktivity, jako je tisk, film, divadlo, media, hudba, exkurze, zahraniční zájezdy, společné projekty mezi spřátelenými školami z různých zemí apod. Tento předmět rovněž nabízí velké možnosti jak vést žáky k týmové práci, žáci se učí spolupracovat, vzájemně si pomáhat, vyměňovat názory a diskutovat. Hodnocení výsledků žáka Hodnocení výsledků žáků musí být vysoce individuální, je třeba brát ohled na jejich komunikativní schopnosti a způsob vyjadřování v mateřském jazyce, vyučující by se měl vyvarovat přílišného opravování chyb, pokud si jich jsou žáci vědomi sami, spíše se zaměřit na motivaci a povzbuzení zájmu o jazyk. Současně by měl žáky seznámit s kritérii hodnocení u zkoušek různého typu trpělivě odstraňovat chyby závažné, které by vedly k neporozumění a nedorozumění. Ideálním stavem je naučit žáky, aby si sami svoje chyby uvědomovali a podle možnosti je opravovali sami. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Absolvent by měl být schopen: komunikovat samostatně a spontánně s rodilým mluvčím anebo s anglicky mluvící osobou z jiné země, vést dialog, diskusi, přednést, zdůvodnit a obhajovat své názory, oponovat, popisovat a porovnávat různé jevy, řešit základní administrativní, pracovní a osobní záležitosti v daném jazyce, umět naslouchat a chápat hlavní myšlenky mluvčího, požádat o opakování, vysvětlení, upřesnění detailů a shrnout podstatu řečového projevu. Posilují se tímto kompetence k práci s informacemi a využití IT. Aplikace průřezových témat výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech multikulturální výchova mediální výchova osobnostní a sociální výchova člověk a životní prostředí člověk a jeho zdraví mezilidské vztahy, řešení společenských a globálních problémů občan v demokratické společnosti finance, člověk a svět práce svět kultury 245

249 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ANGLICKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK B1 Výsledky a kompetence aktivně prakticky používá rozšířený okruh slovní zásoby a frazeologie k příslušným tematickým okruhům rozumí středně obtížnému psanému a slyšenému textu simuluje situace zjišťování, ověřování a poskytování informací popíše vnější vzhled a charakterové vlastnosti jiné osoby dokáže diskutovat o současných společenských problémech a zejména o problémech současné mladé generace, je schopen navrhnout řešení porovná v diskusi dva jevy a posoudí jejich výhody a nevýhody s odůvodněním osobního hlediska vyjádří svá přání a preference vyzve partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor diskutuje o problémech českého školství a své školy, a dokáže podat návrh na jejich zlepšení/řešení a obhájit jej vyplní žádost o přijetí do jazykového kurzu, letní pobyt, brigádu napíše vlastní životopis a motivační dopis, připraví se na pohovor uchazeče o zaměstnání umí vyjádřit své plány a preference týkající se jeho budoucí kariéry diktuje o zdravém stravování popíše stravovací návyky má představu o základních stravovacích rozdílech mezi jednotlivými zeměmi příslušné jazykové oblasti dorozumí se v restauraci dokáže vysvětlit jednoduchý postup při vaření je schopen zvládnout samostatně nákup v cizí zemi dokáže vysvětlit problém při reklamaci zboží Tematické celky učiva 1. Člověk a společnost, mezilidské vztahy oblečení vnější vzhled, části těla osobní vlastnosti osobní údaje denní režim neformální dopis popis osoby 2. Bydlení Popis domu a bytu, nábytek, spotřebiče bydlení v CR, GB a USA typy bydlení pronájem bytu domácí práce výhody a nevýhody domu/bytu, města a venkova formální dopis žádost 3. Škola a vzdělání typy škol, místa a lidé ve škole školní předměty vzdělávací systém v ČR, GB a USA moje škola žádost o přijetí do kursu, zjišťování informací 4. Svět práce typy povolání a jejich popis příprava na povolání, hledání zaměstnání pracovní podmínky plánování kariery životopis, motivační dopis pohovor uchazeče o zaměstnání čtení, poslech k maturitní zkoušce 5. Jídlo, stravování, stolování Typy jídel a jejich popis příprava jídel, recepty národní a mezinárodní kuchyně stravovací návyky zdravá strava restaurace, příprava jídelního lístku vzkaz Hodinová dotace

250 dokáže vyjádřit svůj názor na reklamu a konzumní společnost umí popsat své nakupovací návyky a preference dokáže formulovat stížnost na nekvalitní služby 6. Nakupování a služby typy obchodů nakupovací zvyklosti, způsoby platby nákup různého zboží reklamace zboží druhy služeb reklama konzumní společnost formální dopis stížnost 7. Opakování opakování maturitních témat

251 ANGLICKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK B1+ Výsledky a kompetence zvládne běžné situace na letišti, nádraží, v městské dopravě, rozumí informačním tabulím a nápisům rezervuje ubytování, zajistí jízdenky, vstupenky vyhledá potřebné turistické informace z různých zdrojů umí vyjádřit své preference týkající se trávení prázdnin dokáže popsat své zážitky je schopen sledovat rozhlasové nebo televizní vysílání kratšího rozsahu na známé téma s určitou nápovědou nebo po předchozím shlédnutí v mateřském jazyce je schopen sledovat film dokáže vyjádřit své preference v oblasti kultury dokáže diskutovat o roli kultury, medií a jednotlivých komunikačních prostředků ve společnosti napíše nebo ústně vyjádří pozvání na kulturní akci, sestaví nebo vysvětlí její program umí vyjmenovat jednotlivé sporty a vyjádřit svůj vztah ke sportu, popsat svoje oblíbené sportovní aktivity dokáže formulovat souvislosti mezi sportem a zdravým životním stylem je schopen popsat sportovní událost dokáže popsat své zdravotní problémy, průběh úrazu nebo nehody, rozumím základním pokynům lékaře diskutuje o zdravém životním stylu podá výklad o přírodě v ČR a v jeho regionu umí popsat jednotlivé druhy počasí a vyjádřit své preference diskutuje o problémech životního prostředí a umí navrhnout opatření na jeho ochranu pochopí hlavní myšlenku, záměr nebo názor mluvčího a dokáže vhodně reagovat/oponovat vyzve partnera v komunikaci, aby vyjádřil svůj názor dokáže se řídit jednoduchými technickými informacemi k předmětům každodenní potřeby, vysvětlit závadu na spotřebiči aktivně Tematické celky učiva 1. Cestování a turistika proč a jak lidé cestují dopravní prostředky různé druhy ubytování orientace ve městě prázdniny, dovolená vyprávění, popis /zážitky z výletu, dovolené apod. / zařizování dovolené pohlednice z dovolené 2. Kultura, média, komunikace film, hudba, divadlo, literatura oblíbený film, kniha tisk, rozhlas, televize prostředky komunikace pozvánka na kulturní akci pravidelné kulturní události národní a lokální 3. Sport, volný čas druhy sportů, národní sporty, sportovní tradice sport a zdraví sportovní události 4. Zdraví, choroby, životní styl vysvětlení zdravotního problémurady jak jej řešit u lékaře, v lékárně nemoci a jejich symptomy zdravý a nezdravý životní styl 5. Příroda, počasí, životní prostředí příroda kolem nás zvířata, rostliny, krajina počasí, přírodní katastrofy životní prostředí, jeho problémy a ochrana 6. Věda a technika vědecké disciplíny objevy a vynálezy, vědecké a technické pokroky elektronické přístroje, návody k použití úvaha nejdůležitější vynález, objev Hodinová dotace

252 prakticky používá rozšířený okruh slovní zásoby a frazeologie k příslušným tematickým okruhům rozumí středně obtížnému psanému a slyšenému textu rozumí popisu událostí, vyjádří vlastní myšlenky, názor, stanovisko vysvětlí problém a navrhne jeho řešení nebo pořádá o pomoc při řešení, zdůvodní určité činnosti nebo skutečnosti umí získat informace, sdělit je nebo ověřit zvládne řešení běžných životních situaci na úrovni samostatného uživatele jazyka, byť s drobnými nedostatky a patrným vlivem mateřského jazyka, což ale nebrání dorozumění se. 7. Opakování opakování maturitních témat 8 249

253 7.26. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: NĚMECKÁ KONVERZACE Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce německého jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zeměpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení) vlastní písemný projev a odpověď na vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 250

254 Tematické okruhy německá konverzace Všeobecné domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika kultura, umění sport, volný čas bydlení, obchody, služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zaměstnání člověk a společnost příroda, životní prostředí věda a technika podnebí, počasí, roční období reálie České republiky a německy mluvících zemí Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka zeměpis německy mluvících zemí historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura život, rodina, vzdělání, práce, volný čas tradice a zvyky státní zřízení literatura a umění masmédia Odborné okruhy práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání žádost o místo, životopis, nezaměstnanost osobní a úřední dopis fax, obchod a trh, služební jednání, zápis z jednání základní terminologie průmysl, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty Obchodní korespondence dopis, , fax formální úprava obchodního dopisu základní frazeologie obchodní korespondence poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka 251

255 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: komunikativní cíl: daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. výchovně vzdělávací cíl: přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdělání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí a 2 Společného evropského referenčního rámce získanou ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B 2 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu motivační činitelé: zařazení her a soutěží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového charakteru s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčím z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělání dosáhli. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. Písemné práce: Po každém tematickém celku jeden shrnující test, 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozuměním, lexikální struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovně kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledňuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. 252

256 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence by měl být připraven: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdělávat Sociální kompetence by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly pracovat v týmu nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemně i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí Aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie 253

257 Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis hospodářský zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 254

258 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ NĚMECKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence popisuje členy své rodiny, jejich charakterové vlastnosti, vytvoří svůj žebříček hodnot, dokáže mluvit o kladných a negativních vlastnostech a jejich vlivu na rodinu a společnost napíše esej na téma Můj vzor, Můj ideální partner, Seznamovací inzerát Tematické celky učiva 1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina Hodinová dotace 4 hovoří o významu rodiny z jeho pohledu, charakterizuje svoji rodinu, vyjádří se k důležitosti společných rodinných aktivit pozve příbuzné a přátele na rodinnou oslavu napíše příspěvek do školního časopisu na téma kapesné připraví a prezentuje své bydliště, sídlo školy, oblíbené místo, hlavní město pozve kamaráda na návštěvu, seznámí ho s konkrétním programem poděkuje kamarádovi za příjemně strávenou návštěvu v jeho bydlišti a okolí 2. Rodina a rodinné aktivity 3. Domov a bydlení - bydliště a jeho okolí 4 4 rozšíří si slovní zásobu k tématu Můj byt /dům,zařízení, fungování domácnosti diskutuje o výhodách a nevýhodách bydlení ve městě a na venkově simuluje rozhovor v realitní kanceláři napíše inzerát prodej, výměna, koupě, esej Mé oblíbené místo v domě, Můj dům snů 4. Domov a jeho okolí bydlení, domácnost, domácí práce 4 vypráví o svém denním režimu, diskutuje o důležitosti/nedůležitosti organizování a plánování vůbec napíše dopis z výletu/lyžařského kurzu, sportovního kurzu připraví nabídku jednodenního výletu s konkrétním programem 5. Každodenní život 4 255

259 vypráví o své škole, popisuje budovu, třídy, mluví o rozvrhu, aktivitách mimo vyučování, o tom, co se mu líbí nebo nelíbí a co by změnil napíše esej, ve které popíše školní událost /maturitní ples na nástěnku nebo do školního časopisu napíše pozvánku na školní akci porovná systém vzdělávání ČR a SRN hovoří o své cestě vzděláním diskutuje o nutnosti dosáhnout co nejvyššího vzdělání napíše kamarádovi / kamarádce dopis o plánech po maturitě/ do budoucna 6. Vzdělávání studium a výuka 7. Vzdělávání a společnost 4 4 rozšíří si slovní zásobu k tématu sport hovoří o důležitosti sportovních aktivit a pohybu vůbec připraví prezentaci známého sportovce, seznámí se s historií OH napíše do novin zprávu o sportovní události čte a pracuje s literární ukázkou připraví prezentaci vybraného autora a jeho díla libovolnou formou (referát, interaktivní tabule, youtube, ) napíše pozvánku na kulturní akci 8. Volný čas a zábava - sport 9. Volný čas a zábava kultura a umění 4 4 hovoří o volnočasových aktivitách všeobecně, o možnostech ve svém regionu, v rodině porovná aktivity různých generací napíše esej na téma Můj nejoblíbenější koníček 10. Volný čas a zábava koníčky, záliby, společenské události 4 256

260 vypráví o důležitosti výuky jazyků v dnešní multikulturní společnosti, o jeho vztahu a vztahu společnosti k menšinám napíše reakce na nabídku jazykového kurzu, rezervace podniku pro uspořádání večírku pro německé přátele 11. Mezilidské vztahy a multikulturní společnost 4 hovoří o možnostech jak a kde trávit dovolenou, o službách spojených s turistickým ruchem, o cílech školních výletů, rodinných dovolených českých rodin připraví školní výlet, prezentuje ho a zdůvodní výběr napíše plánuje výlet, informuje se v cestovní kanceláři na možnosti seznámí se všemi možnostmi dopravy v ČR diskutuje o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů dopravy orientuje se v jízdních řádech, vyhledá konkrétní nejvýhodnější spojení a obhájí ho 12. Cestování dovolená, prázdniny 13. Cestování a doprava 4 4 Porovná svátky a zvyky v ČR a Německu, popř. v jiných zemích Napíše blahopřání ke zvolené rodinné události, vánoční, novoroční a velikonoční pozdrav 14. Společnost zvyky a tradice 4 Opakování, prezentace, písemné práce

261 NĚMECKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence osvojí si novou slovní zásobu potřebnou k popisu lidského těla a nemocí hovoří o civilizačních a smrtelných nemocech, o důležitosti prevence napíše pozvánku na přednášku na téma civilizační nemoci rezervuje wellness- víkend na základě reálné nabídky nalezené na internetu Tematické celky učiva 1. Zdraví a hygiena Hodinová dotace 4 hovoří o gastronomii dané oblasti typická jídla, nápoje, stravovací návyky, vyjádří se ke svým stravovacím návykům, stravování a zdravé výživě v dnešní společnosti sestaví jídelní lístek a diskutuje o něm 2. Stravování a zdravá výživa 4 seznámí se s jednotlivými možnostmi stravování, porovná je hovoří o svých zkušenostech, kladech a záporech, finanční dostupnosti připraví si recept na libovolné jídlo 3. Stravování - gastronomie 4 osvojí si novou slovní zásobu týkající se tématu hovoří o nákupních možnostech všeobecně, ve svém městě, o nových trendech v nakupování, formách placení, sortimentu, o typických produktech dané jazykové oblasti upomínkové předměty napíše nabídku na určitý produkt vytvoří reklamní slogan napíše příspěvek do novin o možnostech nakupování ve svém regionu osvojí si novou slovní zásobu k danému tématu hovoří o své budoucí profesní kariéře, vysvětlí svoji volbu seznámí se s tím, jak se připravit na pracovní pohovor napíše žádost o místo, strukturovaný životopis 4. Nakupování a životní styl 5. Práce a povolání

262 osvojí si novou slovní zásobu, fráze potřebné k obchodní korespondenci diskutuje o kladech a záporech dopravního systému a komunikačních prostředků naučí se psát základní osobní a obchodní dopisy, y se všemi náležitostmi (nabídka, poptávka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace) osvojí si novou slovní zásobu charakterizuje služby pro turisty v ČR cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodci, způsob platby, služby, nové trendy napíše základní typy obchodních dopisů v rámci tématu služby osvojí si novou slovní zásobu prezentuje jednotlivé typy sdělovacích prostředků tisk, rozhlas, televize, internet, TV programy, pořady a jejich vliv na člověka napíše článek do novin na libovolné téma, nebo recenzi k filmu orientuje se v textech k danému tématu, osvojuje si novou slovní zásobu, stručně reprodukuje obsah textů napíše příspěvek do černé kroniky 6. Služby doprava a komunikační prostředky 7. Služby a životní styl 8. Společnost a sdělovací prostředky 9. Společnost život v současné společnosti osvojí si hospodářský a fyzický zeměpis ČR, SRN, Rakouska orientuje se na mapě připraví prezentaci významných měst Berlin, Vídeň, Salzburg... napíše kamarádovi s dotazem jak strávit víkend v Německu 10. Zeměpis a příroda

263 osvojí si novou slovní zásobu na základě pomocných textů hovoří o stavu a ochraně životního prostředí jmenuje některé národní parky, chráněná území, přírodní památky, organizace zabývající se danou problematikou napíše esej Můj vztah k životnímu prostředí 11. Zeměpis a příroda životní prostředí Opakování, prezentace, písemná práce

264 7.27. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: RUSKÁ KONVERZACE Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další jazykové i profesní zdokonalování. Ve výuce ruského jazyka je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka klást důraz na motivaci a jeho zájem o studium jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu využití multimediálních programů a internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední a tudíž i účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Charakteristika učiva Obsahem výuky je systematické rozvíjení dovedností řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5 6 lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem lexikálních jednotek za rok), včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka zeměpisných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné jazykové oblasti. Řečové dovednosti společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování, rozloučení) vyjádření odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost) morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost) pokyn k činnosti (žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení) vlastní písemný projev a odpověď na vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis, úřední dopis žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha) stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného, reprodukce 261

265 Tematické okruhy ruská konverzace Všeobecné domov, rodina mezilidské vztahy osobní charakteristika kultura, umění sport, volný čas bydlení, obchody, služby stravování, péče o zdraví cestování, doprava, ubytování škola a studium, zaměstnání člověk a společnost příroda, životní prostředí věda a technika podnebí, počasí, roční období reálie České republiky a Ruska Reálie příslušné jazykové oblasti Význam daného jazyka zeměpis německy mluvících zemí historie a společensko-politická charakteristika, hospodářství, kultura život, rodina, vzdělání, práce, volný čas tradice a zvyky státní zřízení literatura a umění masmédia Odborné okruhy práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání žádost o místo, životopis, nezaměstnanost osobní a úřední dopis obchod základní terminologie průmysl, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví práce s odbornými texty Obchodní korespondence dopis, formální úprava obchodního dopisu základní frazeologie obchodní korespondence poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace, upomínka 262

266 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle: komunikativní cíl: daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli, vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. výchovně vzdělávací cíl: přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů a jejich respektování. Vzdělání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních kompetencí Společného evropského referenčního rámce získanou ZŠ, vede žáky k prohlubování komunikačních kompetencí na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B 1 SERR. Strategie výuky (pojetí výuky) V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Vyučující se budou orientovat na: autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a individuální práci odpovídající jejich schopnostem sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování dialogické slovní metody týmová práce a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech využívání ITC, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia a to za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu motivační činitelé: zařazení her a soutěží s vyhodnocením, simulačních metod, veřejné prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového charakteru s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčím z daných jazykových oblastí Hodnocení výsledků žáků V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují omezení reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede k identifikaci nedostatků a jejich následného odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky k pravidelnému vedení portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých v jazykovém vzdělání dosáhli. Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, popř. procentuálního vyjádření. Písemné práce: Po každém tematickém celku jeden shrnující test, 2x za pololetí poslechový subtest, čtení s porozuměním, lexikální struktury, strukturované testy. Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace vyjádřená známkou 1 5. Definice úrovně kompetencí odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti. Ale zohledňuje se rozsah a rozmanitost používaných jazykových a stylizačních prostředků. 263

267 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence je veden k tomu, aby byl schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentovat v souladu s pravidly daného kulturního prostředí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se zúčastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, zpracovávat přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata. Personální kompetence by měl být připraven: efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se na základě zprostředkovaných zkušeností sebekriticky vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat radu a kritiku stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní orientace dále se vzdělávat Sociální kompetence by měl být schopen: přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly pracovat v týmu nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem a kulturám Kompetence k pracovnímu uplatnění je veden k tomu, aby: znal alternativy uplatnění jazykového vzdělání na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na jazykovou gramotnost dokázal se písemně i verbálné seberealizovat při vstupu na trh práce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti je veden k tomu, aby: dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být odolný vůči myšlenkové a nárazové manipulaci uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí aktivně vystupoval proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie 264

268 Člověk a životní prostředí je veden k tomu, aby: poznával svět a učil se mu rozumět chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním v zemích dané jazykové oblasti chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím Informační a komunikační technologie je veden k tomu, aby: používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti společenskopolitického a kulturního dění v zemích dané oblasti využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis hospodářský zeměpis informační technologie občanská nauka písemná a obchodní korespondence ekonomika právo 265

269 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ RUSKÁ KONVERZACE - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže charakterizovat rodinu vyjádří názor na osobní vlastnosti dokáže napsat esej - můj vzor nebo můj ideální partner, seznamovací inzerát, vzkaz, popis osoby, části těla, oblečení Tematické celky učiva 1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina Hodinová dotace 4 pohovoří na téma: význam rodiny, důležitost společných aktivit, rodinné svátky, dárky, svatba dokáže napsat: pozvání na rodinnou oslavu, popis oslavy, příspěvek do školního časopisu na téma Povinnosti v domácnosti 2. Rodina a rodinné aktivity 4 dokáže pohovořit na téma: moje město, oblíbené místo Praha, Slaný prezentace, ruská architektura dokáže napsat: pozvání pro kamaráda na návštěvu s konkrétním programem, poděkování kamarádovi za příjemně strávenou návštěvu 3. Domov a bydlení bydliště a jeho okolí 4 dokáže pohovořit na téma: můj byt/dům,zařízení, fungování domácnosti vede rozhovor v realitní kanceláři dokáže napsat: inzerát prodej, výměna, koupě bytu, domu dokáže napsat: esej mé oblíbené místo, můj dům snů dokáže pohovořit na téma: moje škola, školní předměty popíše školní události, akce dokáže napsat: omluvu, Stížnost na chování žáka 4. Domov a jeho okolí bydlení, domácnost, domácí práce 5. Vzdělávání studium a výuka

270 porovná: systém vzdělávání ČR, Rusko pohovoří na téma: Moje cesta za vzděláním dokáže napsat: dopis kamarádovi o plánech po maturitě/do budoucna 6. Vzdělávání a společnost 4 dokáže pohovořit na téma: má budoucí profesní kariéra, pracovní pohovor, příprava na pracovní pohovor, povolání, studium dokáže napsat: strukturovaný životopis žádost o místo dokáže napsat: esej - vysněné povolání osvojí si slovní zásobu k tématu: lidské tělo, nemoci, prevence, první pomoc, vybavení lékárničky dokáže napsat: rezervace wellness víkendu na základě reálné nabídky nalezené na internetu, pozvánku na přednášku na téma civilizační nemoci a zdravý životní styl dokáže pohovořit na téma: gastronomie dané oblasti typická jídla, nápoje, stravovací návyky, biostrava, vegetariánství dokáže napsat recept 7. Práce a povolání 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování a zdravá výživa dokáže pohovořit na téma: gastronomie a gastronomické služby, objednat jídlo v restauraci osvojí si slovní zásobu k tématu: jídlo, pití, názvy potravin dokáže sestavit: jídelní lístek 10. Stravování - gastronomie 4 dokáže pohovořit na téma: nákupní možnosti všeobecně, v mém městě, typické produkty dané jazykové oblasti upomínkové předměty, nabídka reklama, reklamní slogany dokáže napsat: článek o možnostech nakupování v mém regionu, nakupování přes internet 11. Nakupování a životní styl 4 267

271 dokáže pohovořit na téma: služby pro turisty cestovní kanceláře, průvodci, způsob platby, služby reaguje na nabídku cestovní kanceláře naučí se psát základní osobní a obchodní dopisy, y se všemi náležitostmi (nabídka, poptávka, objednávka, potvrzení objednávky, avízo, reklamace) dokáže pohovořit na téma: svátky, zvyky, tradice ČR/Rusko dokáže napsat: blahopřání 12. Služby a životní styl 13. Společnost zvyky a tradice 4 4 dokáže pohovořit na téma: turistický ruch, školní výlet, rodinná dovolená, památná místa připraví školní výlet prezentace místa informuje se v cestovní kanceláři na možnosti dokáže napsat: plánujete výlet, vypravování: nezapomenutelné prázdniny 14. Cestování dovolená, prázdniny Opakování, prezentace, písemné práce

272 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ RUSKÁ KONVERZACE - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence dokáže pohovořit na téma: cestování v ČR, dopravní prostředky orientuje se v jízdních řádech, vyhledat konkrétní spojení dokáže napsat: pozdrav z Ruska Tematické celky učiva 1. Cestování a doprava Hodinová dotace 4 Dokáže pohovořit na téma: sport jako takový, známí sportovci, sportovní události Dokáže napsat: článek do novin o sportovní události, OH 2. Volný čas a zábava - sport 4 literatura - četba autor dílo film, hudba, výtvarné umění, balet, divadlo, cirkus nabídka kulturních akcí dokáže napsat: recenze knihy nebo filmu 3. Volný čas a zábava kultura a umění 4 dokáže pohovořit na téma: volný čas obyvatel, společenské události, TV dokáže napsat: pozvánka na kulturní akci 4. Volný čas a zábava koníčky, záliby, společenské události 4 Dokáže pohovořit na téma: denní režim, všední den, víkendy, prázdniny, životní styl 5. Každodenní život 4 269

273 Dokáže pohovořit na téma: Učení se jazyků, vztah k menšinám Dokáže napsat: reakce na nabídku jazykového kurzu rezervace podniku pro uspořádání večírku pro přátele dokáže pohovořit na téma: dopravní systém, komunikační prostředky, obchodní korespondence, nonverbální komunikace dokáže napsat: osobní a obchodní dopis, obchodní korespondence základní fráze dokáže pohovořit na téma: sdělovací prostředky tisk, rozhlas, televize, internet, TV programy, pořady dokáže napsat: úvahu na téma PC, mobily užití v životě dokáže pohovořit na téma: občanská společnost, EU, politický systém, terorismus, narkomanie dokáže napsat: oznámení krádeže, žádost o práci dokáže pohovořit na téma: hospodářský a fyzický zeměpis ČR, Ruska, významná města - prezentace orientuje se na mapě Moskva, Peterburg prezentace dokáže pohovořit na téma: stav životního prostředí, ochrana životního prostředí, počasí, klima, roční období, zvířata, rostliny, přírodní památky, parky dokáže napsat: inzerát nalezení zvířete, esej ochrana životního prostředí 6. Mezilidské vztahy a multikulturní společnost 7. Služby doprava a komunikační prostředky 8. Společnost a sdělovací prostředky 9. Společnost život v současné společnosti 10. Zeměpis a příroda 11. Zeměpis a přírody životní prostředí Příprava na maturitní zkoušku Opakování, prezentace, písemné práce 8 270

274 7.28. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA VOLITELNÁ Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem matematického vzdělávání je podílet se na výchově přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích. Studiem matematiky se žák vybavuje schopností orientovat se v přírodních, technických a ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se významně podílí na rozvoji intelektových vlastností, zejména na logickém myšlení, vytváření úsudků, řešení problémů a na schopnosti abstrakce. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: číst s porozuměním matematický text, grafy, tabulky, diagramy, užívat správnou matematickou terminologii a symboliku porozumět obsahu matematických pojmů a vztahů mezi nimi, umět je použít při řešení úloh a problémů, pracovat s matematickým modelem vzhledem k realitě provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější s použitím kalkulátoru nebo matematických tabulek, používat běžných rýsovacích pomůcek provádět odhad a kontrolu matematických výsledků, formulovat matematické myšlenky slovně a písemně analyzovat danou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model situace a úlohu vyřešit získávat informace z různých zdrojů, třídit je, analyzovat, při řešení problémů postupovat přehledně a systematicky Charakteristika učiva Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12 vyučovacích hodin týdně za studium. Důraz je kladen zejména na: dovednost analyzovat a řešit problém vhodné a správné numerické řešení úlohy posílení pozitivních rysů osobnost (přesnost, důslednost, sebekontrola, vytrvalost a schopnost překonávat překážky) chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky v návaznosti na další vědní obory rozvoj představivosti Hloubka probíraného učiva je variabilní a závisí na vědomostech a dovednostech žáků a též na jejich intelektuální úrovni. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých celků jsou tedy orientační. Vyučující může provést úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva. 271

275 Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí V hodinách matematiky dbají učitelé na : rozvíjení sebevědomí žáků a jejich odpovědnost za vlastní práci vytváření úcty k materiálním a duchovním hodnotám vytváření vědomí důležitosti logického myšlení a přesného vyjadřování schopnost a odvahu hájit správné výsledky práce a osobní postoje Strategie výuky (pojetí výuky) V matematice je nutné při využívání učebních metod zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro splnění stanovených výukových cílů je dobré střídat a kombinovat vyučovací metody: výklad samostatná práce (individuální procvičování) skupinové vyučování (řešení časově náročných úloh) tvorba projektů (finanční matematika) shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku práce s PC (grafické znázorňování průběhu grafů funkcí, geometrické útvary) hry (rébusy) žákovské soutěže (matematická olympiáda, Klokan, matematické soutěže odborných škol) diskuse (zhodnocení možností, postupů, metod řešení, výsledků) simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě) projekce a modelace (využití projekční techniky v úlohách grafického charakteru, využití modelů v úlohách náročných na představivost funkce, planimetrie, stereometrie) podporovat aktivity mezipředmětového charakteru Hodnocení výsledků žáků Použití různých forem zjišťování úrovně znalostí: Hodnotí se: ústní zkoušení písemné zkoušení (orientační testy, opakovací testy, čtvrtletní práce) klasifikace práce v hodině pro zvýšení motivace žáků správnost a přesnost při řešení matematických úloh schopnost samostatného úsudku schopnost výstižné formulace s použitím správné terminologie Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí schopnost vlastního úsudku schopnost identifikovat a analyzovat problém a najít optimální řešení přijímat hodnocení svých výsledků, rady i kritiku pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, umět postihnout jádro problému 272

276 uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a volit vhodné prostředky pro jejich splnění rozvíjet vyjadřovací prostředky umět prosadit a obhájit svůj vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti schopnost vlastního úsudku a kritického myšlení schopnost systematické činnosti schopnost kritického myšlení a odolnost proti manipulaci všeho druhu schopnost týmové práce a uplatnění se v týmu kontrola výsledků své práce i práce ostatních Informační a komunikační technologie práce s komunikacemi a informačními prostředky efektivní používání kapesních kalkulátorů využití programového vybavení počítače Mezipředmětové vztahy statistika účetnictví ekonomika právo hospodářský zeměpis informační technologie fyzika, biologie, chemie 273

277 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA VOLITELNÁ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence používá množinovou terminologii a symboliku provádí jednoduché i složené množinové operace řeší důkazové úlohy pomocí Vennových diagramů používá výrokové operace neguje složené výroky pracuje s výrokovými formulemi pracuje s výrokovými formami určuje jejich definiční obor a obor pravdivosti formuluje a používá vztahy mezi množinami a výrokovými formami formuluje matematické věty s užitím logických spojek a kvantifikátorů používá všech známých algebraických vzorců provádí úpravy mocnin s celočíselným, racionálním i reálným exponentem provádí úpravy výrazů s odmocninami používá vztahy mezi mocninami a odmocninami upravuje složené výrazy s použitím všech pravidel pro úpravy algebraických výrazů, mocnin a odmocnin Tematické celky učiva 1. Množiny a výroková logika opakování a prohloubení poznatků o množinách množinová algebra opakování a prohloubení poznatků z výrokové logiky výrokové formy vztahy mezi výrokovými formami a množinami kartézský součin množin 2. Algebraické výrazy opakování a shrnutí základních algebraických vzorců opakování mocnin a odmocnin úpravy složitějších a kombinovaných výrazů Hodinová dotace

278 řeší efektivně jednoduché i složitější lineární rovnice zvolí optimální metodu řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých provádí diskuzi řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých s parametrem řeší soustavy více lineárních rovnic o více neznámých úpravou jejich matice řeší soustavy s jediným řešením, soustavy s nekonečně mnoha řešeními i soustavy, které nemají žádné řešení řeší nerovnice s neznámou ve jmenovateli řeší soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé řeší rovnice a nerovnice s jedním nebo více lineárními dvojčleny v absolutní hodnotě pracuje s rovnicemi, nerovnicemi a jejich soustavami jako s výrokovými formami a určuje jejich definiční obory a obory pravdivosti při úpravách rovnic a nerovnic používá logických spojek a operací s výrokovými formami řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice rozkladem, doplněním na úplný čtverec, pomocí diskriminantu provádí diskuzi řešení kvadratických rovnic s parametrem používá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratických rovnic řeší bikvadratické rovnice, umí zavést vhodnou substituci řeší iracionální rovnice s výrazy pod jedním nebo více odmocnítky u jednodušších iracionálních rovnic umí určit jejich definiční obor vždy vykoná zkoušku správnosti řešení iracionální rovnice řeší kvadratické nerovnice s neznámou v absolutní hodnotě 3. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy opakování lineárních rovnic lineární rovnice s jedním nebo dvěma parametry soustavy dvou lineárních rovnic s parametrem soustavy více rovnic o více neznámých řešené pomocí matic opakování lineárních nerovnic a jejich soustav lineární rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami 4. Kvadratické rovnice a nerovnice kvadratické rovnice o jedné neznámé kvadratické rovnice s parametrem iracionální rovnice soustavy kvadratických a lineárních rovnic kvadratické nerovnice kvadratické nerovnice s neznámou ve jmenovateli kvadratické nerovnice s absolutní hodnotou

279 řeší různé typy exponenciálních rovnic řeší jednoduché exponenciální nerovnice, s použitím vlastností exponenciálních funkcí řeší různé typy logaritmických rovnic a určuje jejich definiční obory a provádí zkoušku řeší jednoduché i složitější logaritmické nerovnice řeší logaritmické nerovnice s neznámou v absolutní hodnotě řeší jednoduché soustavy logaritmických rovnic o dvou neznámých 5. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice exponenciální rovnice exponenciální nerovnice soustavy exponenciálních rovnic o dvou neznámých logaritmické rovnice logaritmické nerovnice soustavy logaritmických rovnic o dvou neznámých 10 rozumí pojmu funkce určuje definiční obory jednoduchých i složených funkcí, s použitím řešení různých typů nerovnic určuje vlastnosti funkcí: prostá funkce, monotonní funkce, inverzní funkce sestrojuje grafy elementárních funkcí a určuje jejich obory hodnot chápe graf funkce jako podmnožinu kartézského součinu načrtne grafy složitějších funkcí sestrojí grafy lineárních a kvadratických funkcí s absolutními hodnotami z grafů funkcí určuje vlastnosti funkcí a obor hodnot funkcí z grafů goniometrických funkcí pozná jejich lichost resp. sudost, a periodičnost načrtne grafy složených goniometrických funkcí 6. Funkce a jejich grafy pojem funkce, definiční obor, obor proměnné vlastnosti funkcí lineární funkce kvadratická funkce lineární lomená funkce mocninné funkce exponenciální funkce logaritmická funkce goniometrické funkce

280 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MATEMATIKA VOLITELNÁ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence určuje hodnoty zbývajících goniometrických funkcí, zná-li hodnotu jedné funkce používá goniometrických vzorců k úpravám výrazů s goniometrickými funkcemi a goniometrických rovnic řeší jednoduché i složitější goniometrické rovnice řeší početně i graficky jednoduché goniometrické nerovnice rozlišuje reálná, imaginární a ryze imaginární čísla určuje reálnou a imaginární část komplexního čísla počítá absolutní hodnotu komplexního čísla sestrojuje obrazy komplexních čísel v Gaussově rovině upravuje výrazy s komplexními čísly vyjadřuje komplexní číslo v goniometrickém tvaru a převádí komplexní čísla z algebraického tvaru na goniometrický a naopak užívá Moivreovu větu při umocňování komplexních čísel řeší kvadratické rovnice o jedné neznámé se záporným diskriminantem Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Goniometrie vztahy mezi goniometrickými funkcemi goniometrické vzorce goniometrické rovnice goniometrické nerovnice Komplexní čísla pojem komplexního čísla algebraický tvar komplexního čísla Gaussova rovina početní výkony s komplexními čísly v algebraickém tvaru goniometrický tvar komplexního čísla Moivreova věta řešení kvadratických rovnic v množině všech komplexních čísel 8 277

281 chápe podstatu analytické metody v geometrii pracuje s body a s vektory jako s uspořádanými dvojicemi reálných čísel, chápe však různost obou dvou útvarů ovládá vektorovou algebru v rovině i v prostoru umí vyjádřit přímku v rovině i v prostoru parametrickými rovnicemi vyjadřuje přímku v rovině obecnou rovnicí umí sestavit směrnicovou rovnici přímky v rovině umí určit rovnice rovnoběžných a kolmých přímek k dané přímce vypočítá úhel dvou přímek sestaví parametrické rovnice a obecnou rovnici roviny určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině i v prostoru určí průsečík dvou přímek v rovině určí průsečík přímky a roviny vypočítá vzdálenost bodu od přímky v rovině vypočítá vzdálenost bodu od roviny sestaví rovnici kružnice ve středovém tvaru sestaví osové rovnice elipsy a hyperboly sestaví vrcholovou rovnici paraboly sestaví obecné rovnice všech kuželoseček určuje vzájemnou polohu a společné body kuželosečky a přímky pracuje s posloupnostmi určenými několika prvními členy, vzorcem pro n-tý člen a rekurentně rozeznává monotónní posloupnosti a jejich monotónnost umí dokázat používá vzorce pro aritmetickou posloupnost používá vzorce pro geometrickou posloupnost řeší úlohy na užití aritmetické a geometrické posloupnosti rozumí pojmu nekonečná řada rozumí pojmu nekonečná geometrická řada zjišťuje konvergenci nekonečné geometrické řady a určuje její součet řeší úlohy na užití součtu geometrické řady 3. Analytická geometrie body a vektory v rovině a v prostoru střed úsečky, velikost úsečky analytické vyjádření přímky v rovině, v prostoru vzájemná poloha bodů, přímek a rovin analytické vyjádření roviny rovnice kuželoseček vzájemná poloha kuželosečky a přímky 4. Posloupnosti opakování určení a vlastností posloupností aritmetická posloupnost a její užití geometrická posloupnost a její užití nekonečná geometrická řada

282 řeší jednoduché i složitější úlohy na permutace, variace a kombinace řeší úlohy na užití kombinatoriky upravuje výrazy s faktoriály a kombinačními čísly řeší rovnice s faktoriály a kombinačními čísly umocňuje dvojčleny pomocí binomické věty umocňuje komplexní čísla pomocí binomické věty 5. Kombinatorika opakování a prohloubení učiva kombinatoriky: permutace bez opakování variace bez opakování variace s opakováním kombinace bez opakování binomická věta a její užití 6 279

283 7.29. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 (4) Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice, naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s běžným softwarem pro řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností a vyhledávání informací. : zná základní pojmy z oboru informačních technologií zná blokové schéma počítače a význam jednotlivých bloků umí používat počítač a jeho periférie, je si vědomi možností a výhod, ale i rizik a omezení spojených s používáním prostředků informačních technologií orientuje se v běžném systému pochopí strukturu dat a možnosti jejich uložení, orientuje se v systému složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů umí pracovat s grafickým editorem rozumí základům algoritmizace úloh umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a komunikační možnosti umí vytvořit a upravit jednoduché webové stránky Charakteristika učiva Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě. Pojetí výuky Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění praktických úkolů. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem na týmovou práci. Hodnocení výsledků žáků Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen především na praktické dovednosti. Každý tematický celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány ústním přezkoušením s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti. 280

284 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Občanské kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi Komunikativní kompetence Absolvent by měl být schopen: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných se vhodně prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence Absolvent by měl být připraven: reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat Sociální kompetence Absolvent by měl být schopen: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 281

285 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolvent by měl umět: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií učit se používat nový aplikační software pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line Kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů Absolvent by měl umět: zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky, používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata) správně používat a převádět jednotky provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolvent by měl: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, být schopen srovnávat je se svými předpoklady a být připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata Člověk a svět práce vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot 282

286 rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat Občan v demokratické společnosti vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání Mezipředmětové vztahy statistika písemná a elektronická komunikace praxe ekonomika matematika právo občanská nauka 283

287 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe souvislosti mezi parametry grafického dokumentu zvládá převody mezi různými formáty zvládá přenos grafiky do jiných programů dokáže vytvořit složitější vektorový obrázek Tematické celky učiva Hodinová dotace 1. Vektorová počítačová grafika pokročilá práce s vektorovou grafikou vlastnosti dokumentu použití vektorové grafiky v jiných programech 20 chápe souvislosti mezi parametry grafického dokumentu zvládá převody mezi různými formáty zvládá základní úpravy dokumentu dokáže použít nástroje příslušného programu dokáže vložit dokument do dokumentu v jiném programu dovede pojmenovat základní druhy online aplikací, umí se zapojit do on-line aplikací a využít jejich služeb, zvládne základní nastavení poštovního klienta (vytvoření nového účtu a nastavení parametrů účtu). zná základní rozdíly mezi používanými prostředky pro tvorbu www stránek, umí vytvořit jednoduché www stránky, dokáže umístit vytvořené stránky na internetovém serveru, dovede aktualizovat údaje na vytvořených www stránkách. 2. Rastrová grafika, práce s fotografií vlastnosti grafického dokumentu používané formáty základy práce s rastrovou fotografií nástroje programu Internet on-line aplikace nastavení poštovního klienta 4. Tvorba www stránek prostředky pro tvorbu www stránek tvorba www stránek pomocí www editoru správa webových stránek

288 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VOLITELNÁ - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence chápe pojem algoritmus zná základní vlastnosti umí vytvořený algoritmus znázornit pomocí vývojového diagramu Tematické celky učiva 1. Algoritmizace úloh vlastnosti algoritmů způsoby vytváření algoritmů základní typy algoritmů Hodinová dotace 14 umí vytvořit jednoduchý multimediální dokument (dokument, v němž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW pro tvorbu prezentací, pro tvorbu filmů a videí) umí použít SW pro komprimaci a dekomprimaci a vysvětlit podstatu tohoto děje orientuje se v základních pojmech počítačových sítí (síťové disky, přihlašovací protokol, přístupová práva) chápe souvislosti mezi různým přihlášením do sítě a odpovídajícími právy umí se pohybovat po jednotlivých segmentech sítě umí v sítích Windows sdílet prostředky (sdílení složek a tiskáren) pracuje s prostředky správy operačního systému, umí konfigurovat operační systém umí posoudit HW nároky na instalaci systému zvládá aktualizaci ochranných prostředků počítače umí zálohovat a obnovovat data 2. Multimediální tvorba pořizování obrazu, videa a zvuku střihové programy software pro tvorbu prezentací prezentace multimédií komprimace a dekomprimace dat Práce v lokální síti počítačová síť, server, pracovní stanice připojení k síti a její nastavení specifika práce v síti, sdílení dokumentů a prostředků 6 4. Operační systém instalace operačního systému antivirová a antispamová problematika zabezpečení dat 4 285

289 volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich získávání využívá další pokročilé funkce poštovního klienta (organizování, plánování) ovládá další běžné prostředky on-line a off-line komunikace a výměny dat získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, je si vědom možností a výhod, ale i rizik zabezpečení dat před zneužitím (ochrana dat před zničením, porušování autorských práv) a omezení spojených s používáním výpočetní techniky orientuje se v problematice maker umí vytvořit jednoduchá makra a použít je 5. Informační zdroje, Internet organizace času a plánování, (chat, komunikační programy, videokonference, telefonie, FTP) nápověda, manuál 6. Textový editor makra

290 7.30. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu je: připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci žáků odpovědně jednat nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu druhých vytvářet u žáků schopnost společensko-kritického myšlení naučit žáky ctít život jako nejvyšší hodnotu Charakteristika učiva Výchozím dokumentem pro stanovení náplně a rozsahu učiva je Rámcový vzdělávací program pro obchodní akademie M/02, vzdělávací oblast Společensko-vědní vzdělávání, učivo Soudobý svět a Člověk a svět. Předmět Základy společenských věd je předmětem volitelným a na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném je vyučován v rozsahu 2 vyučovacích hodin ve třetím a čtvrtém ročníku. Učivo třetího ročníku zahrnuje obsahové celky filosofie, psychologie a sociologie, učivo čtvrtého ročníku je zaměřeno především na výuku politologie a politických dějin 20. století. Předmět Základy společenských věd navazuje na učivo předmětů Dějepis a Občanská nauka a toto učivo dále rozvíjí. Předmět je určen především zájemcům o další studium humanitních předmětů na vyšších odborných či vysokých školách. Cíle vzdělávání v oblasti postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Základy společenských věd směřuje k tomu, aby žáci: měli potřebnou míru sebevědomí a schopnosti sebehodnocení vážili si duchovních a společenských hodnot jednali odpovědně vůči sobě i vůči společnosti ctili potřebu občanských aktivit jednali v souladu s humanitními a demokratickými ideály odmítali projevy rasismu, antisemitismu a xenofobie respektovali jiné demokratické názory a postoje jednali v souladu s etickými normami společnosti a právním řádem České republiky Strategie výuky (pojetí výuky) Výuka předmětu Základy společenských věd je zaměřena nejen na předávání společensko-vědních poznatků a informací, ale především na rozvíjení společensko-kritických postojů žáka s důrazem na samostatné myšlení a kritickou analýzu problému. Těmto cílům proto odpovídá strategie výuky předmětu. 287

291 Metody osvojování učiva: Metody slovního projevu výklad, řízený rozhovor nastolení společensko-vědního problému a jeho samostatná analýza a řešení (diskuse, skupinová práce) referát a jeho rozbor Metody práce s odborným textem analýza textu (historický pramen, odborný text) samostatné vyhledávání informací (internet, školní knihovna, veřejné knihovny) práce s odbornou literaturou Metody aktivizační Metody fixační využívání videa a interaktivní tabule tematicky zaměřené exkurze (Národní muzeum, Státní židovské muzeum Praha, Muzeum ghetta a Památník Malé pevnosti Terezín) možnost publikační činnosti žáka v regionálním a odborném tisku ústní opakování učiva písemné opakování učiva Hodnocení výsledků žáků Hodnocení výsledků žáků probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem a školním řádem školy, který vstoupil v platnost Klasifikace probíhá na základě ústního zkoušení (opakování, referáty) a písemného zkoušení (testy či jiné formy písemných prací). Při klasifikaci je především u žáků zohledňováno: samostatné a věcně správné vyjadřování kultivovanost verbálního projevu schopnost vlastního kritického myšlení a úsudku schopnost vést diskuse na dané téma Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a k vzdělávání uplatňovat různé způsoby práce s textem umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si příslušné poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a v povolání 288

292 Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby byli absolventi schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému uplatňovat při řešení problému různé metody myšlení volit vhodné prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených a psaných formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dodržovat jazykové a stylistické normy vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobnostního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by měli: posuzovat reálně své duševní i fyzické možnosti stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat kritiku ověřovat si získané poznatky adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu se zásadami trvale udržitelného života a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě chápat význam životního prostředí pro člověka uznávat hodnotu života uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah 289

293 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn., že absolventi by měli: mít odpovědný vztah k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i ke vzdělávání mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn., že absolventi by měli: číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata, apod.) Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru občanského sebevědomí i občanské odpovědnosti za své chování dovedli jednat a komunikovat se spoluobčany byli schopni kritické diskuse o společenských problémech aby byli tolerantní k jiným demokratickým názorům a postojům byli schopni samostatného a kritického úsudku Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: znali a poznávali rozhodující současné světové problémy (ekonomická globalizace a její důsledky, problémy globálního oteplování) a lépe jim rozuměli efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: uvědomovali si zodpovědnost za svůj další pracovní a profesní růst respektovali význam a potřebu celoživotního vzdělání byli schopni prezentovat své postoje, názory a priority byli schopni se uplatnit na trhu práce 290

294 Informační a komunikační technologie Žáci jsou vedeni k tomu, aby: pracovali s moderními informačními technologiemi za účelem získávání poznatků a informací takto získané informace byli schopni vyhodnotit a analyzovat Mezipředmětové vztahy český jazyk a literatura dějepis občanská nauka ekonomika hospodářský dějepis právní nauka 291

295 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje filosofii jako předmět orientuje v základních vývojových tendencích filosofie charakterizuje podstatu monoteistických a polyteistických náboženských systémů popíše hlavní znaky světových náboženství geograficky vymezí vliv jednotlivých náboženství charakterizuje nebezpečí plynoucí z projevů náboženského extrémismu a fundamentalismu charakterizuje jednotlivé politické směry 20. století uvede příklady autoritářských, totalitních a demokratických režimů Tematické celky učiva 1. Úvod do studia filosofie, náboženské systémy historický vývoj filosofie v době antické, v době středověku a novověku základní rozdělení filosofie - idealismus (Platon) a materialismus (Demokritos) celková charakteristika předmětu filosofie příbuzné společensko-vědní disciplíny historický vývoj náboženských systémů od nejstarších dob po současnost monoteistické náboženské systémy (judaismus, islám, křesťanství) jednotlivé směry křesťanství (katolicismus, pravoslaví, protestantismus) východní náboženské systémy (hinduismus, buddhismus, šintoismus) 2. Základní politické směry 20. století politické dělení na levici a pravici politické režimy autoritářské totalitní a demokratické Hodinová dotace 18 2 charakterizuje základní znaky komunistického totalitarismu vysvětlí příčiny vzniku marxismu uvede jednotlivé příklady existence komunistických režimů po roce 1917 a po roce 1945 vysvětlí podstatu existence komunistického režimu v ČSSR vysvětlí příčiny krize a zániku komunistických režimů 1989/1990 uvede příklady existence současných komunistických režimů 3. Totalitní politické režimy komunistický totalitarismus ideová východiska komunistického totalitarismu, Karel Marx a vznik marxismu 1848 komunistický totalitarismus u moci (Rusko 1917, východní Evropa po roce 1945, Čína 1949) komunistický totalitarismus v Československu po roce 1948, krize totalitarismu 1968 a 1989 formy a projevy komunistického totalitarismu krize a zánik kom. totalitarismu ( ) komunistický totalitarismus u moci po roce 1989 (Čína, KLDR, Kuba) a jeho politická a ekonomická perspektiva 6 292

296 objasní okolnosti vzniku krajně pravicových a fašistických režimů charakterizuje základní znaky a projevy fašistického totalitarismu v Itálii uvede příklady jednotlivých fašistických režimů v Evropě i ve světě objasní okolnosti vzniku nacionálního socialismu v Německu objasní podstatu nacionálně socialistické ideologie popíše formy a projevy existence nacionálně socialistického režimu v Německu charakterizuje společné a rozdílné prvky italského fašismu a německého nacionálního socialismu objasní okolnosti vzniku antisemitismu popíše projevy a důsledky antisemitismu v letech charakterizuje projevy a příčiny politického extremismu v současné české společnosti 4. Totalitarismus krajně pravicový - fašismus vznik a vývoj italského fašismu po roce 1920 převzetí moci 1922 a následný vývoj krize a zánik fašistického totalitarismu ( ) existence další krajně pravicových nedemokratických režimů (Portugalsko 1926, Španělsko 1936, Chile 1973) 5. Totalitarismus krajně pravicový - nacismus vznik a vývoj německého nacionálního socialismu po roce 1919 nacionálně socialistický totalitarismus u moci důsledky existence nacionálního socialismu pro německou a českou společnost 6. Holocaust jako tragicky jedinečný fenomén dějin 20. století coby důsledek existence nacionálně socialistického režimu projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie v současné české a evropské společnosti objasní historické kořeny vzniku konzervatismu charakterizuje základní hodnoty politického konzervatismu objasní historické kořeny vzniku liberalismu charakterizuje jednotlivé typy liberalismu objasní společné rysy i rozdílnosti konzervatismu a liberalismu objasní historické kořeny vzniku sociálního reformismu charakterizuje základní politické hodnoty sociálního reformismu 7. Demokratické pravicové politické směry evropský konzervatismus a jeho vývoj od 18. století konzervatismus a česká společnost evropský liberalismus a jeho vývoj od 19. století liberalismus politický a ekonomický liberalismus a česká společnost 8. Demokratické levicové politické směry Sociální reformismus a jeho vznik v 19. století sociální reformismus a marxismus sociální reformismus v Evropě a ČR

297 popíše funkci a činnost NATO charakterizuje proces rozšiřování NATO popíše společné i rozdílné funkce EU a NATO popíše funkci a činnost OSN popíše význam Rady bezpečnosti posoudí a zhodnotí význam existence OSN 9. Česká republika a svět - NATO vznik a vývoj NATO, rozšiřování NATO po roce 1989 vznik, vývoj a zánik Varšavské smlouvy ( ) v rámci bipolárního světa role NATO v 21. století, problém mezinárodního terorismu po Česká republika a svět - OSN vznik OSN 1945 a její pozdější vývoj Valné shromáždění OSN a Rada bezpečnosti 4 2 charakterizuje současnou národnostní situaci v ČR se situací v roce 1918 a v roce 1945 diskutuje o pozitivech a problémech multikulturního soužití, objasní příčiny migrace vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva charakterizuje současnou českou společnost z hlediska náboženské diferenciace (jednotlivé křesťanské církve a proudy, judaismus a islám v ČR) charakterizuje postavení katolické církve v minulosti i v současnosti charakterizuje postavení ostatních církví a náboženských společností charakterizuje současnou českou společnost, její sociální a ekonomické složení popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy 11. Současná česká společnost z hlediska národnostního rozdělení národnostní problémy Československa politická, ekonomická a morální problematika odsunu sudetských Němců Československo a slovenská otázka, rozpad federace 1993 majoritní společnost a romská menšina příchod azylantů a migrantů po roce 1993, problémy společenské integrace obecné problémy tolerance a intolerance 12. Česká společnost z hlediska náboženské diferenciace víra a ateismus náboženství a církve náboženská hnutí, sekty náboženský fundamentalismus projevy náboženské netolerance (antisemitismus v ČR) 13. Politická sociologie jako věda předmět sociologie sociální vztahy a sociální struktury metody sociologického výzkumu současná česká společnost společenské vrstvy a skupiny problém tzv. společenských elit společenská a ekonomická stratifikace chudoba v současné společnosti

298 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence charakterizuje politologii jako předmět orientuje v základních vývojových tendencích politologie Tematické celky učiva 1. Úvod do studia politologie historický vývoj politologie v době antické (Platon) a v době středověku (Machiavelli) celková charakteristika předmětu příbuzné společensko-vědní disciplíny Hodinová dotace 2 charakterizuje jednotlivé politické směry 20. století uvede příklady autoritářských, totalitních a demokratických režimů 2. Základní politické směry 20. století politické dělení na levici a pravici politické režimy autoritářské totalitní a demokratické 2 charakterizuje instituci státu popíše základní funkce státu charakterizuje základní rozdíly mezi státem totalitním a demokratickým popíše rozdíly mezi republikou a monarchií a uvede příklady popíše rozdíly mezi státem federativním a unitárním a popíše rozdíly charakterizuje jednotlivé složky státní moci popíše základní pravomoci Poslanecké sněmovny a Senátu charakterizuje jednotlivé typy volebních systémů charakterizuje jednotlivé politické strany současného spektra charakterizuje postavení prezidenta v politickém systému vysvětlí pravomoci prezidenta republiky 3. Stát Teorie vzniku státu a státovědné koncepce v průběhu 19. A 20. století Stát na počátku 21. století Základní typy států (monarchie a její formy, republika a její formy) Státy federativní a unitární 4. Česká republika na prahu 21. století státní forma rozdělení moci na moc exekutivní, zákonodárnou a soudní moc exekutivní (výkonná) moc zákonodárná (Poslanecká sněmovna, Senát) pravomoci a kompetence, volební systémy současné politické strany a jejich zařazení v politickém spektru 5. Prezident ČR postavení prezidenta ČR v politickém systému pravomoci prezidenta ČR význam funkce prezidentského úřadu z hlediska společensko-historického

299 charakterizuje postavení krajských a obecních samospráv popíše pravomoci krajských a obecních samospráv popíše vývoj vnímání lidských práv v historickém kontextu objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých zákonech popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva obhajovat objasní historické kořeny vzniku sociálního reformismu charakterizuje základní politické hodnoty sociálního reformismu 6. Zastupitelstva krajská zastupitelstva a jejich pravomoci obecní zastupitelstva a jejich pravomoci význam místních občanských iniciativ a sdružení participace občanů na obecní a krajské samosprávě institut místního referenda 7. Lidská a občanská práva lidská práva v historickém vývoji od 18. Století deklarace lidských práv OSN 1948 porušování lidských práv v minulosti a v přítomnosti, boj na obranu lidských práv veřejný ochránce práv, práva minoritních skupin 8. Česká republika a Evropa Evropský integrační proces a jeho vývoj vznik Evropského hospodářského společenství vznik Evropské unie a proces jejího rozšiřování, schengenský prostor charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a sociální složení vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální situace rozliší pravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována 9. Člověk v lidském společenství společnost, společnost tradiční a moderní, pozdně moderní společnost hmotná kultura, duchovní kultura současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostek jedince a rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření 10. Česká společnost z hlediska postavení mužů a žen genderové problémy problém feminismu

300 charakterizuje podstatu a význam psychologie jako vědy charakterizuje a popíše základní směry psychologie 11. Základy psychologie vývoj psychologie jako vědy od nejstarších dob po současnost základní psychologické pojmy základní směry psychologie psychické problémy mladého člověka 10 objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání atp. 12. Trestní právo a kriminalita trestní odpovědnost tresty a ochranná opatření orgány činné v trestním řízení kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými 8 297

301 7.31. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MARKETING VOLITELNÝ Kód a název oboru vzdělání: 63-41M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Forma vzdělání: 4 roky v denní formě vzdělávání Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 Platnost: od POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: Obecné cíle vyučovacího předmětu Žáci se naučí pracovat s ICT a jejími nástroji pro účinné vyhledávání informací a vytváření vizuální komunikace a marketingu. Získají praktické dovednosti při práci s moderní technikou, fotoaparátem, kamerou, grafickým a střihovým softwarem apod. Žáci budou pracovat v týmu, což je další důležitá dovednost v moderním zaměstnání. Žáci si vyzkouší samostatnou práci a odpovědnost za dodané výsledky. Žáci si ověří teoretické znalosti praktickým zpracováním konkrétní marketingové případové studie. Při veřejných prezentacích svých děl získají zpětnou vazbu na svou práci. Získají praktické dovednosti a zkušenosti v souvislosti s ekonomikou a otázkami z pracovní praxe. Charakteristika učiva Volitelný předmět pro 3. a 4. ročník. Učivo předmětu Marketing v sobě kombinuje teoretické znalosti získané hlavně e-learningem spolu s následným zpracováváním praktických úkolů. Hlavní důraz je kladen za zpracovávání praktických úkolů v týmech a dovednosti s výpočetní technikou, fotoaparátem, kamerou atd. v rámci předmětu žáci projdou cyklem přípravy a realizace marketingového plánu. Své práce budou prezentovat před ostatními a díky tomu získají hlubší pohled na problematiku marketingu spolu se získáním nových a v praxi potřebných dovedností a zkušeností. Strategie výuky (pojetí výuky) Žáci si osvojí dovednosti nezbytné pro zajišťování marketingových činností a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci si vyzkouší velkou část marketingových činností v praxi realizací vlastního marketingového plánu Získají zkušenosti s týmovou prací a odpovědností za výsledek práce. Dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe. Uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (ekonomika, účetnictví, právo, informační technologie atd.). Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Marketing směřuje k tomu, aby žáci: zvládali samostatnou práci, dokázali o ní rozhodovat a nést odpovědnost za výsledky dokázali pracovat v týmu, společně dosáhnout výsledku a nést za něj svůj díl odpovědnosti pracovali kvalitně a pečlivě vážili si práce své i práce ostatních dokázali prosadit svůj názor a zároveň přijímat kompromisy nenechali sebou manipulovat a aby sami nemanipulovali 298

302 Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků se skládá z ústního projevu, písemného projevu, e-learningových testů, odevzdaných prací a jejich prezentace. Hlavní důraz je kladen na systematičnost a pečlivost vyhotovených prací. Studenti během prověřování prokazují znalosti nejen teoretických údajů, ale též praktických aplikací a jejich souvislostí. Důležitá je forma projevu, jasnost vyjadřování a schopnost srozumitelné prezentace myšlenek. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: srozumitelně a jasně prezentovat výsledky své a týmové práce komunikovat v rámci týmu dosahovat výsledků pomocí týmové spolupráce orientovat se v e-learningovém způsobu vzdělávání a komunikace pomocí moderní techniky aktivně se účastnit diskusí a umět prosadit svůj názor posoudit důležitost marketingu v komunikaci a jeho využití Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: určit své silné a slabé stránky chápat význam a praktické využití a dopady marketingu na pracovní i osobní život ohodnotit práci jiných, konstruktivně ji kritizovat i pochválit přijmout hodnocení vlastní práce od jiných poradit si s přicházejícími problémy a úkoly spolupráce v rámci různých úkolů zapojit se do práce v týmu, rozpoznat týmové role a určit své místo v týmu nést svůj díl odpovědnosti za společnou práci umět hodnotit práci jiných a zároveň být hodnocen rozpoznat vliv marketingu na různé sociální skupiny komunikovat různými prostředky Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni: porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace uplatnit vlastní kreativitu a představivost, hledat nové cesty volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 299

303 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením využívat na základní úrovni profesionální grafické programy, programy na stříhání videa, úpravy fotografií apod. komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií umět pracovat s odbornou literaturou správně používat marketingové pojmy zvolit pro řešení úkolu odpovídající postupy a techniky, případně určit vlastní využívat a vytvářet různé prezentace a metody předávání informací nacházet souvislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu a určit potřebné kroky k jeho dosažení sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků Kompetence k pracovnímu uplatnění Absolventi by měli: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, orientovat se v základních pojmech marketingu a jejich využití orientovat se v marketingových nástrojích, umět posoudit jejich vhodnost v praxi umět posoudit konkrétní případy využití marketingu osvojit si základní marketingové vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Občanské kompetence a kulturní povědomí Předmět Marketing rozvíjí zejména: odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání znalosti působení marketingu na lidské jednání posouzení vztahu mezi marketingovými vlivy a vlastním jednáním jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě umění myslet kriticky, tvorba vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi Aplikace průřezových témat Občan v demokratické společnosti Cílem je rozvoj klíčových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: se dovedli orientovat v médiích, využívat je a kriticky hodnotit všímali si vlivů marketingu na vlastní jednání uměli posoudit manipulaci a vyhnout se jí dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat řešení uměli spolupracovat, dělat kompromisy 300

304 Člověk a životní prostředí Téma přispívá k naplňování zejména těchto cílů: rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti efektivně pracovat s informacemi jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické Člověk a svět práce Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéry. K uskutečňování tohoto cíle je třeba: vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře umět posoudit vlastní silné a slabé stránky, přínosy pro danou práci a dané práce pro sebe písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority umět jednat se zaměstnanci zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí Mezipředmětové vztahy ekonomika účetnictví právo praxe statistika písemná a elektronická komunikace matematika ekonomická cvičení 301

305 REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ MARKETING - 3. ROČNÍK Výsledky a kompetence určí důvody, proč si zvolil předmět Marketing dohodne si v kolektivu a s vyučujícím pravidla spolupráce v hodinách sepíše si očekávání od předmětu určí si 7 kroků pro práci, kterou by rád dělal sepíše si osobní SWOT analýzu určí si účinnosti stylů učení určí základní přístupy k plánování projektů, time-managementu a základy metody GTD určí základní rysy komunikace, předávání informací, zvládá přípravu, tvorbu a prezentaci myšlenek, projektů vysvětlí pojem týmová práce, její přínosy, určí základní týmové role zařadí se do pracovních skupin vysvětlí pojem Business plán a jeho důležitost, základní součásti a využití získá spojení probírané látky s předměty Ekonomika, Účetnictví okomentuje prezentaci business plánu, např. z pořadu Den D vyzkouší si brainstorming, zná pravidla a možnosti využití definuje a vyzkouší si mind-mapping určí si v týmu svůj výrobek/službu pro projekt udělá průzkum trhu zpracuje v týmu vlastní podnikatelský záměr prezentuje svůj podnikatelský záměr před publikem, zná a použije elevator pitch (představení záměru investorům), viz Den D Tematické celky učiva 1. Komunikace a spolupráce motivace k předmětu určení pravidel spolupráce očekávání od předmětu Marketing povolání osobní SWOT analýza styly učení projektové plánování, GTD, timemanagement komunikace, informace, prezentace práce v týmu, týmové role rozdělení do pracovních týmů 2. Podnikatelský záměr teorie podnikatelského záměru (Business plán) vazby na předmět Ekonomika, Účetnictví praktická ukázka (např. pořad Den D) brainstorming mind-mapping určení výrobku/služby průzkum trhu zpracovat podnikatelský záměr prezentace - elevator pitch Hodinová dotace

306 prokáže znalost základní teorie marketingu (prolíná se celým učivem) vnímá souvislosti marketingu, sociologie a psychologie člověka určí základní atributy názvu a značky produktu, vytvoří vlastní ovládá základy tvorby marketingového plánu včetně teorie m. mixu, určí cílovou skupinu vytvoří v týmu marketingový plán ke svému produktu prezentuje plán před publikem vysvětlí pojem vizuální komunikace, vyjmenuje praktické ukázky vysvětlí pojem vizuální styl, určí jeho základní aspekty vyjmenuje náležitosti a důležitost loga vysvětlí pojem vektorová grafika vyzkouší si práci ve vektorovém grafickém programu Corel Draw vytvoří v týmu logo definuje základní pojmy při práci s fotoaparátem, umí ovládat základní možnosti přístroje vysvětlí základní možnosti zpracování fotografií vyjmenuje základní součásti tištěných propagačních materiálů seznámí se se základními programy pro zpracování grafiky a fotografií vytvoří vlastní propagační materiál vytvoří vlastní on-line prezentaci (Facebook, Twitter, web apod.) 3. Marketingový plán marketing vazba na Ekonomiku marketing psychologie, sociologie název, značka marketingový plán, m. mix, cílová skupina tvorba marketingového plánu prezentace 4. Logo, vizuální styl vizuální komunikace vizuální styl (corporate identity) logo vektorová grafika Corel Draw tvorba vlastního loga 5. Fotografie, grafika práce s fotoaparátem zpracování fotografií tištěné propagační materiály (letáky, plakáty, bannery, polepy, obaly), kombinace vektorové a bitmapové grafiky Adobe Photoshop Elements, Corel Photo-Paint tvorba vlastních propagačních materiálů

307 MARKETING - 4. ROČNÍK Výsledky a kompetence prokáže dovednost základů práce s kamerou zpracuje jednoduché video seznámí se s programem na stříhání videa vytvoří v týmu vlastní klip, reklamu či jinou produktovou prezentaci vysvětlí důležitost webové prezentace vytvoří v týmu on-line stránku (např. web, Facebook, apod. ), zapojí do ní dosavadní výsledky práce vyjmenuje možnosti on-line marketingu umí vytvořit e-reklamu definuje základní pojmy z praxe (finance, investice, dluh, splátka, akcie, dluhopis, ) určí spojitosti s látkou z jiných předmětů své dovednosti prokáže při hře Cash-Flow celá třída připraví společnou prezentaci zpracovaných materiálů z doby studia Marketingu Tematické celky učiva 1. Video, reklama práce s videokamerou zpracování videa Adobe Premiere Elements tvorba klipů, reklamy, produktových prezentací 2. On-line možnosti marketingu webové stránky sociální sítě (Facebook, Twitter apod. ) on-line marketing internetová reklama 3. Finanční gramotnost seznámení s obecnými pojmy finanční gramotnosti propojení s předměty Ekonomika, Účetnictví vyzkoušení gramotnosti při hře Cash- Flow 4. Závěrečný workshop prezentace výsledků tvorby během předmětu Hodinová dotace

308 8. MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE ŠVP NA OBCHODNÍ AKADEMII DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Budova slánské obchodní akademie byla postavena roku Poslední zásadní stavební rekonstrukcí škola prošla roku 1992, kdy byla realizována přístavba tzv. nové budovy, ve které v současné době probíhá především výuka cizích jazyků, písemné a elektronické komunikace a informační technologie. Od roku 2006 v zájmu zlepšení estetických a společenských podmínek výchovně-vzdělávacího procesu průběžně probíhá nová výmalba vnitřních prostor školy (jednotlivé třídy, chodby, vstupní dvorana, sborovna). Na škole se nachází celkem 12 kmenových tříd, dále tři třídy určené pro výuku cizích jazyků, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí a sluchátky, tři třídy pro výuku předmětu Informační technologie a jedna třída určená pro výuku předmětu Písemná a elektronická komunikace. V rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění došlo ve školním roce 2009/2010 k dalšímu rozšíření PC vybavení, a to o šest počítačů a jednu interaktivní tabuli. Další zkvalitnění technicko-materiálního zajištění je realizováno prostřednictvím probíhajících grantových projektů: Moderní technologie ve výuce, Modernizace středních škol, Ekonomika podniku, Marketing Žáci mají k dispozici za předpokladu dodržení školního řádu a příslušných bezpečnostních předpisů školní knihovnu, žákovskou klubovnu a školní posilovnu. Tělocvična není součástí budovy školy, proto výuka tělesné výuky probíhá na základě smluvních podmínek v blízké BIOS hale, popřípadě v nedaleké sokolovně. Část výuky probíhá rovněž ve školní posilovně. Vedení školy průběžně realizuje a umožňuje další vzdělávání pedagogickým pracovníkům, výchovné poradkyni a preventistovi sociálně-patologických jevů, zpravidla formou účasti na certifikovaných seminářích a akreditovaných kurzech pořádaných MŠMTV České republiky. 305

309 8.2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Jméno a příjmení pedagogického pracovníka Andrýsková Jana Mgr. Pracovní zařazení, funkce Učitelka, předsedkyně předmětové komise Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, aprobace Délka pedagogické praxe 23 FF UK; ČJL-DEJ 28 Černá Jarmila Ing. Učitelka 3 VŠZ, PF UK; FRJ 30 Dolejší Filip Mgr. Učitel, předseda předmětové komise, enviroment. Činnost. 22 TU Liberec; TV-HOZ 9 Drvotová Zdeňka Ing. Učitelka 23 VŠE ekonom; UCE-PEK 30 Hauptmanová Vladimíra Mgr. Učitelka 22 Přírodovědná fakulta UK, Bi-Ze Holubová Ivana Ing. Učitelka 21 VŠE ekonom; EKO-PRN 37 Jelínková Lenka Mgr. Kaňková Pavla PhDr. Učitelka, předsedkyně předmětové komise Učitelka, předsedkyně předmětové komise Košutová Jana Mgr. Učitelka 21 Kuželková Lucie Mgr. Učitelka 10 Lindová Věra Ing. Učitelka 12 Lukasová Ranková, Magdalena, Bc. Mansfeldová Kvetoslava Mgr. Pecáková Libuše Ing. 24 FTVS, Jazyková šk. Praha; TEV-ANJ-OBN FF UK; NEJ-RUJ 31 PF Ustí nad Labem; MAT-ZAT, MAT UK Praha, Pedagogická fakulta, ČJL-ANJ VŠE ekonom; UCE-PEK- EKC Učitelka 4 FF UK Praha Učitelka, výchovná poradkyně Učitelka, předsedkyně předmětové komise Pinkasová Ivana Ing. Zástupkyně ředitelky 10 Pokorná Ivanka Mgr. Putschöglová Andrea Ing. Učitelka, předsedkyně předmětové komise UK Bratislava; NEJ VŠE ekonom; UCE-PEK 36 VSŽ Provozněekonomická fakulta MATFYS UK; MAT-FYZ 41 Učitelka 22 VŠE cestovní ruch 11 Rennerová Marie Ing. Učitelka 22 VŠE, FFUK ekonom; ANJ-PEK Rohanová Lenka Ing. Učitelka 10 VŠE, DVPP - VA Brno 18 Seghmanová Michaela Ing Ředitelka školy 4 VŠE; ITE 18 Sládek Tomáš Bc. Učitel 24 ČVUT, studující UK; ITE 3 Slezáková Naděžda Mgr. Učitelka 14 Volgograd PED institut; ANJ-RUJ Viková Martina Mgr. Učitelka 22 FF UK; ŠPA 11 Víšek Zdeněk Mgr. Učitel, koordinátor prevence sociálněpatologických jevů, předseda předmětové komise, koordinátor ŠVP UJEP; ČJL-DEJ

310 Víšková Iveta Ing. Učitelka, předsedkyně předmětové komise 22 VŠE ekonom; PEK-EKO- TCR Vodňanská Lucie Ing. Učitelka 22 VŠE; EKO 4 Vršínská Iva Ing. Učitelka, předsedkyně předmětové komise, metodik IT, koordinátor ICT 20 ČVUT-FSI, PF UK-DPS; ITE

311 9. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP Název ŠVP: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Jméno školy: Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném Adresa školy: Smetanovo nám. 1200, Slaný Zřizovatel školy: Krajský úřad Středočeského kraje Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Datum platnosti: od Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném patří především firmy a instituce, ve kterých vykonávají žáci odbornou praxi. Jedná se především o samosprávní instituce (Městský úřad Slaný, Magistrát města Kladna), instituce státní správy (Úřad práce Kladno) a soukromé firmy (např. Linet, Demag, Palaba a F. X. Meiler). Žáci rovněž vykonávají praxi v bankovních a finančních institucích (Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka). Vzhledem k zaměření školy na výuku problematiky cestovního ruchu žáci rovněž vykonávají praxi v cestovních kancelářích (Slantour, Čedok, Vitatour) a na Letišti Václava Havla, Praha Ruzyně. Výstupem čtyřtýdenní odborné praxe ve třetím ročníku je celková zpráva z praxe, kterou žáci odevzdávají pověřeným vyučujícím odborných předmětů. V roce 2009 žáci vykonávající praxi v jednotlivých firmách a institucích prováděli formou anketního výzkumu sběr jednotlivých dat s cílem získat údaje o podnikatelských preferencích a záměrech jednotlivých zaměstnavatelů. Výsledky této ankety jsou průběžně vyhodnocovány a jsou součástí žákovského projektu Analýza regionálního trhu práce (viz příloha). Spolupráce se sociálními partnery rovněž probíhá na úrovni besed pracovníků firem a institucí s žáky a učiteli Obchodní akademie ve Slaném. Cílem těchto besed je předávání nejnovějších praktických zkušeností a odborných informací jak žákům, tak učitelům. Součástí dlouhodobější spolupráce se sociálními partnery jsou rovněž tematicky zaměřené exkurze v jednotlivých firmách, bankovních institucích a orgánech státní správy (Okresní soud v Kladně). Specifickým příkladem spolupráce se sociálními partnery při tvorbě a realizaci ŠVP na Obchodní akademii ve Slaném byla participace školy na projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění, na jehož realizaci se významně podílela vedle obchodních akademií Berouna, Kolína, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníka také slánská obchodní akademie. Významnou pomoc a podporu tomuto projektovému záměru poskytoval odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje. Cílem projektu, jehož realizace probíhala v letech , bylo zvýšení odborné, metodické a materiální úrovně vzdělávacího procesu jednotlivých obchodních akademií. Tento projekt byl zaměřen především na průběžné vyhodnocování a inovaci nových školních vzdělávacích programů, zajištění moderního technicko-didaktického zařízení pro školy a na přípravu a pořádání pracovních setkání pedagogů partnerských obchodních akademií. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl financován z Evropského sociálního fondu v roce

312 10. AUTORSKÝ KOLEKTIV REALIZACE ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Historie a současnost školy Profil absolventa Charakteristika ŠVP Tabulky začlenění RVP do ŠVP Učební plány Rozvoj klíčových kompetencí Materiální a personální zajištění Spolupráce se sociálními partnery Mgr. Zdeněk Víšek Ing. Libuše Pecáková Ing. Iveta Víšková Mgr. Zdeněk Víšek Mgr. Zdeněk Víšek PhDr. Zdeňka Voráčková Mgr. Kvetoslava Mansfeldová Mgr. Ivanka Pokorná Mgr. Zdeněk Víšek, Ing. Iveta Víšková Mgr. Zdeněk Víšek Mgr. Zdeněk Víšek PhDr. Zdeňka Voráčková Mgr. Zdeněk Víšek Ing. Ivana Holubová UČEBNÍ OSNOVY: VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura Anglický jazyk (PCJ) Německý jazyk (PCJ) Anglický jazyk (DCJ) Německý jazyk (DCJ) Španělský jazyk (DCJ) Francouzský jazyk (DCJ) Ruský jazyk (DCJ) Občanská nauka Dějepis Základy dějin kultury Matematika Základy přírodních věd Tělesná výchova Mgr. Jana Andrýsková Mgr. Lenka Jelínková, 1. a 2. ročník Ing. Andrea Putschoglová, 3. a 4. ročník Mgr. Kvetoslava Mansfeldová Mgr. Lenka Jelínková, 1. a 2. ročník Mgr. Martina Viková, 3. a 4. ročník PhDr. Pavla Kaňková Ing. Miloslav Vlk PhDr. Dana Burešová Mgr. Naděžda Slezáková Magdalena Lukasová- Ranková Mgr. Zdeněk Víšek PhDr. Zdeňka Voráčková Mgr. Jana Košutová Mgr. Milena Rokosová Mgr. Lenka Jelínková 309

313 Odborné předměty: Ekonomika Účetnictví Informační technologie Písemná elektronická komunikace Statistika Právní nauka Technika cestovního ruchu Zeměpis cestovního ruchu Hospodářský zeměpis Ekonomická cvičení volitelné předměty: Anglická konverzace Německá konverzace Francouzská konverzace Matematika volitelná Informační technologie volit. Základy společenských věd Ing. Ivana Holubová Ing. Věra Lindová Ing. Libuše Pecáková Ing. Zdeňka Drvotová Ing. Iva Vršínská Ing. Iveta Víšková Mgr. Ivanka Pokorná Ing. Ivana Holubová Ing. Iveta Víšková Ing. Andrea Putschöglová Mgr. Filip Dolejší Mgr. Filip Dolejší Ing. Zdeňka Drvotová Ing. Libuše Pecáková Mgr. Vladimíra Hauptmannová PhDr. Pavla Kaňková PhDr. Dana Burešová Mgr. Ivanka Pokorná Ing. Iva Vršínská Mgr. Zdeněk Víšek, 3. ročník Ing. Lenka Rohanová, 4. ročník 310

314 11. AUTOEVALVUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OA SLANÝ Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném věnuje pozornost vyhodnocování plnění a realizaci Školního vzdělávacího programu. Cílem autoevalvuace je hlavně průběžná kontrola plnění ŠVP v jednotlivých vyučovacích předmětech, a to především z hlediska naplňování jednotlivých učebních osnov v návaznosti na příslušná průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí. Kontrola dodržování plnění ŠVP probíhá v rámci hospitačních aktivit vedení školy v součinnosti s koordinátorem ŠVP a předsedy jednotlivých předmětových komisí. Výsledky kontrolní činnosti, která průběžně probíhá dle časového harmonogramu, určeného vedením školy a koordinátorem ŠVP, jsou předávány k vyhodnocení vedení školy. Na konci každého školního roku probíhá pak vyhodnocování všech kapitol ŠVP (učební osnovy jednotlivých předmětů, změny časových dotací apod.) s cílem dosažení aktualizace pro nový školní rok. Vedení školy zajišťuje a umožňuje vzdělávací činnost pedagogickým pracovníkům s cílem zlepšení plnění ŠVP. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se v letech podílela na projektu sedmi partnerských škol Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění. 311

315 12. PŘÍLOHY ŽÁKOVSKÝ PROJEKT Název projektu Analýza regionálního trhu práce Charakteristika projektu Žáci získávají konkrétní představu o náplni práce při výkonu povolání, na která je připravuje studium oboru vzdělávání Obchodní akademie, o uplatnitelnosti v různých druzích podniků a jiných organizací. Uvědomují si souvislost studia a požadavků praxe. Sami sbírají a zpracovávají informace, jsou si vědomi své odpovědnosti. Pracují ve skupinách, diskutují, učí se obhajovat své názory, respektovat mínění ostatních. Společně dochází ke konkrétním závěrům. Při prezentaci kultivují své vyjadřování a celkový projev. Zařazení projektu do ŠVP 3. ročník v rámci běžné výuky a odborné praxe 4. ročník v rámci běžné výuky Počet zúčastěných žáků třída rozdělená do čtyř až pětičlenných týmů Činnosti realizované v rámci projektu návrhy dotazníku a sestavení jeho konečné podoby sběr informací sestavení týmů rozdělení oblastí zpracování informací jednotlivým týmům zpracování a vyhodnocení Časové a organizační zajištění práce na projektu Časový harmonogram 3. ročník Duben Květen Červen Žáci jsou seznámeni s obsahem a cílem projektu. Následuje diskuze o jeho smyslu a realizaci. Vypracování návrhů a sestavení konečné podoby dotazníků. Získávaní informací požadovaných dotazníky během výkonu odborné praxe v podnicích. Vypracování přehledů získaných informací jako základních dokumentů určených k dalšímu zpracování. Diskuze o dostupnosti těchto údajů. i

316 4. ročník Září Říjen Rozdělení žáků do týmů, rozdělení úkolů (podle otázek z dotazníku) jednotlivým skupinám ke zpracování a vyhodnocení. Činnosti v rámci každého týmu si organizují žáci sami. Prezentace projektu s využitím PowerPointu v hodinách ekonomiky, diskuze. Prezentace celého projektu za účasti žáků druhého ročníku a zástupců z řad sociálních partnerů školy. Prezentace na internetových stránkách školy. Učitel vystupuje v roli konzultanta po celou dobu realizace projektu. Formy práce žáků a další metodické přístupy Projekt je založen na individuální i týmové práci žáků. Pod vedením učitele (konzultanta) si práci z větší části organizují sami. Rozdělují si své úkoly, diskutují, učí se komunikovat. Využívají znalosti z ekonomiky, statistiky, informačních technologií. Při prezentaci rozvíjejí schopnosti jazykové a stylistické, kultivují svůj projev. Způsoby hodnocení práce žáků Učitel kontroluje a průběžně hodnotí aktivitu jednotlivých žáků, schopnosti zjistit úplné informace, dovednosti je zpracovat a posoudit výsledky, účast v diskuzích i celkový projev v rámci prezentace. Podněcuje schopnost sebehodnocení jednotlivců při účasti na projektu. Na celkovém vyhodnocení se podílejí v rámci své odbornosti i ostatní učitelé. Svůj názor vyjadřují rovněž zástupci sociálních partnerů. ii

317 12.2. MODERNIZACE ŠKOLNÍCH KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ OBCHODNÍCH AKADEMIÍ ZŘIZOVANÝCH STŘEDOČESKÝM KRAJEM METODICKO-MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKT Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění 1. květen prosinec 2011 ČASOVÝ HARMONOGRAM iii

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie zkrácené dálkové studium 3leté 1 Úvodní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY (platný od 1. 9. 2009 počínaje

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Školní vzdëlávací program

Školní vzdëlávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdëlávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na Průhoně

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více