Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní řízení v praxi škol a školských zařízení"

Transkript

1

2 Správní řízení v praxi škol a školských zařízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 Správní řízení v praxi škol a školských zařízení MONIKA PUŠKINOVÁ FILIP RIGEL

4 Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. a F. RIGEL. Správní řízení v praxi škol a školských zařízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Puškinová, Monika Správní řízení v praxi škol a školských zařízení / Monika Puškinová, Filip Rigel. -- Praha : Wolters Kluwer, stran ISBN * * * (437.3) - školství -- Česko - správní řízení -- Česko - příručky Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa [15] PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., 2017 Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017 ISBN (brož.) ISBN (e-pub) ISBN (pdf) ISBN (mobi)

5 OBSAH Seznam zkratek Právní předpisy citované v knize, Úvod Obecná charakteristika správního práva a veřejné správy Správní právo a veřejná správa Organizační pojetí veřejné správy Funkční pojetí veřejné správy Shrnutí Obecná charakteristika správního řádu, vztah správního řádu a školského zákona Obecná charakteristika správního řádu Vztah správního řádu a školského zákona Obecná charakteristika vztahu správního řádu a školského zákona Vztah subsidiarity správního řádu a školského zákona Vyloučení správního řádu z užití Shrnutí Obecná charakteristika správního řízení a specifické momenty správního řízení v oblasti školství Subjekty správního řízení Obecná charakteristika subjektů správního řízení Správní orgán, úkony správního orgánu Účastník řízení, úkony účastníka řízení Procesní způsobilost účastníka řízení Zastoupení účastníka řízení Shrnutí Rozhodování, na které se vztahuje správní řád a na které se nevztahuje správní řád Rozhodování, na které se vztahuje správní řád Některé souvislosti s rozhodováním, na které se vztahuje správní řád Rozhodování, na které se nevztahuje správní řád

6 Obsah Shrnutí Zahájení správního řízení Způsoby zahájení správního řízení Zahájení správního řízení o žádosti Zahájení správního řízení z moci úřední Průběh řízení v prvním stupni Obecná charakteristika průběhu řízení v prvním stupni Jednací jazyk Spis Lhůty a počítání času Ústní jednání Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a jejich vyhodnocení Předběžná otázka Zajištění průběhu řízení Přerušení, zastavení řízení Rozhodnutí Shrnutí Průběh řízení ve druhém stupni Charakteristika řízení ve druhém stupni Odvolání Odvolací řízení Správní exekuce Obecná charakteristika správní exekuce Správní exekuce v praxi diagnostických ústavů, dětských domovů a výchovných ústavů Postup v případě škol, školních družin, školních jídelen nebo domovů mládeže Shrnutí Cizinci a specifika správního řízení Obecná charakteristika cizinců dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení Cizinci jako účastníci správního řízení Přijímání cizinců k předškolnímu vzdělávání a poskytování školního stravování dětem mateřské školy Občané EU a jejich rodinní příslušníci Ostatní cizinci Přijímání cizinců ke vzdělávání v základní škole, poskytování školního stravování, zájmové vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu

7 Obsah Občané EU a jejich rodinní příslušníci Ostatní cizinci Přijímání cizinců ke vzdělávání ve střední škole, poskytování školských služeb Občané EU a jejich rodinní příslušníci Ostatní cizinci Přijímání cizinců ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, poskytování školských služeb Občané EU a jejich rodinní příslušníci Ostatní cizinci Shrnutí Základní postup při řízení o žádosti přijímání k základnímu vzdělávání Základní postup při řízení o žádosti přijímání ke vzdělávání ve střední škole Základní postup při řízení zahájeném z moci úřední Příklady správních rozhodnutí s poznámkami Správní rozhodnutí mateřská škola Přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku Přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku Přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovením zkušebního pobytu dítěte Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání Nepovolení prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání dítěte Ukončení individuálního vzdělávání dítěte Správní rozhodnutí základní škola Přeřazení žáka do vyššího ročníku Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žák se speciálními vzdělávacími potřebami

8 Obsah Nepovolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žák se speciálními vzdělávacími potřebami Povolení odkladu povinné školní docházky Nepovolení odkladu povinné školní docházky Povolení dodatečného odkladu povinné školní docházky Přijetí k základnímu vzdělávání Nepřijetí k základnímu vzdělávání Povolení přestupu do jiné základní školy Nepovolení přestupu do jiné základní školy Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu Nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu Povolení pokračování v základním vzdělávání Nepovolení pokračování v základním vzdělávání Povolení opakování ročníku Nepovolení opakování ročníku Povolení individuálního vzdělávání žáka Nepovolení individuálního vzdělávání žáka Ukončení individuálního vzdělávání žáka Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy Nezařazení dítěte do přípravné třídy základní školy Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální Nezařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální Správní rozhodnutí střední škola Přeřazení žáka do vyššího ročníku Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Nepovolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Podmíněné vyloučení žáka ze školy Vyloučení žáka ze školy Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy Přijetí ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku, bez talentové zkoušky Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah Nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku, bez talentové zkoušky Přijetí ke vzdělávání ve víceletém gymnáziu Nepřijetí ke vzdělávání ve víceletém gymnáziu Přijetí ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku, talentová zkouška Nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku, talentová zkouška Přijetí do vyššího ročníku Nepřijetí do vyššího ročníku Povolení přestupu do jiné střední školy Zamítnutí žádosti o povolení přestupu do jiné střední školy Povolení změny oboru vzdělání Zamítnutí žádosti o změnu oboru vzdělání Přerušení vzdělávání žáka ( 66 odst. 5 školského zákona) Zamítnutí žádosti o přerušení vzdělávání žáka ( 66 odst. 5 školského zákona) Přerušení vzdělávání žákyně ( 66 odst. 6 školského zákona) Povolení opakování ročníku po splnění povinné školní docházky Zamítnutí žádosti o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky Uznání uceleného dosaženého vzdělání Zamítnutí žádosti o uznání uceleného dosaženého vzdělání Uznání částečného dosaženého vzdělání Zamítnutí žádosti o uznání částečného dosaženého vzdělání Správní rozhodnutí konzervatoř Přijetí ke vzdělávání v konzervatoři Nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři Správní rozhodnutí vyšší odborná škola Přeřazení studenta do vyššího ročníku Zamítnutí žádosti o přeřazení studenta do vyššího ročníku Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Nepovolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

10 Obsah Podmíněné vyloučení studenta ze školy Vyloučení studenta ze školy Přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do prvního ročníku Nepřijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do prvního ročníku Přijetí do vyššího ročníku Nepřijetí do vyššího ročníku Povolení přestupu do jiné vyšší odborné školy Zamítnutí žádosti o povolení přestupu do jiné vyšší odborné školy Povolení změny oboru vzdělání Zamítnutí žádosti o změnu oboru vzdělání Přerušení vzdělávání studenta ( 97 odst. 6 školského zákona) Zamítnutí žádosti o přerušení vzdělávání studenta ( 97 odst. 6 školského zákona) Přerušení vzdělávání studentky ( 97 odst. 7 školského zákona) Povolení opakování ročníku Zamítnutí žádosti o opakování ročníku Uznání uceleného dosaženého vzdělání Zamítnutí žádosti o uznání uceleného dosaženého vzdělání Uznání částečného dosaženého vzdělání Zamítnutí žádosti o uznání částečného dosaženého vzdělání Snížení nebo prominutí úplaty za vyšší odborné vzdělávání Nepovolení snížení nebo prominutí úplaty za vyšší odborné vzdělávání Správní rozhodnutí základní umělecká škola Přijetí k základnímu uměleckému vzdělávání Nepřijetí k základnímu uměleckému vzdělávání Prominutí, snížení úplaty za základní umělecké vzdělávání Nepovolení prominutí, snížení úplaty za základní umělecké vzdělávání Podmíněné vyloučení žáka ze základní umělecké školy Vyloučení žáka ze základní umělecké školy Správní rozhodnutí školní družina, školní klub

11 Obsah Přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině, školním klubu Nepřijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině, školním klubu Snížení, prominutí úplaty za zájmové vzdělávání Nepovolení prominutí, snížení úplaty za zájmové vzdělávání Podmíněné vyloučení žáka ze školní družiny, školního klubu Vyloučení žáka ze školní družiny, školního klubu Správní rozhodnutí školní jídelna Poskytování školního stravování Neposkytování školního stravování Prominutí, snížení úplaty za školní stravování Nepovolení prominutí, snížení úplaty za školní stravování Podmíněné vyloučení žáka ze školní jídelny Vyloučení žáka ze školní jídelny Správní rozhodnutí domov mládeže Umístění do domova mládeže Neumístění do domova mládeže Prominutí, snížení úplaty za ubytování v domově mládeže Nepovolení prominutí, snížení úplaty za ubytování v domově mládeže Podmíněné vyloučení žáka z domova mládeže Vyloučení žáka z domova mládeže Závěrečná poznámka Věcný rejstřík

12

13 SEZNAM ZKRATEK Zkratky právních předpisů občanský zákoník správní řád školský zákon trestní zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Ostatní zkratky MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13

14 PRÁVNÍ PŘEDPISY CITOVANÉ V KNIZE 1, 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky zákon č. 325/1999 Sb., o azylu zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 1 Předpisy jsou řazeny v pořadí: kodexy, zákony, ostatní právní předpisy. 2 Není-li uvedeno jinak, jsou všechny předpisy citovány ve znění pozdějších předpisů. 14 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Právní předpisy citované v knize zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 15