(Viz usnesení RM č. 271 ze )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Viz usnesení RM č. 271 ze )"

Transkript

1 č. 32 Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků ppč. 24/3 o výměře 2 m 2 a stpč. 432 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 4.350,-- Kč, od spoluvlastnic M. Š. a S. Š.. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. (Viz usnesení RM č. 126 ze ) č. 33 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 553 o výměře 9 m 2 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. (Viz usnesení RM č. 127 ze ) č. 34 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 1040/4 v katastrálním území a obci Česká Třebová, jehož součástí je budova čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za minimální cenu 3, ,- Kč. (Viz usnesení RM č. 194 ze ) č. 35 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč o výměře 382 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová dle žádosti Bytového družstva Padevět se sídlem Sadová 1689, Česká Třebová, ze dne (Viz usnesení RM č. 195 ze ) č. 36 Zastupitelstvo města bere na vědomí opětovnou žádost pana T. P. ze dne a trvá na svém usnesení č. 151 ze dne Citace usnesení č. 151 ze dne : Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 2471/17 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti K. P. ze dne (Viz usnesení RM č. 196 ze ) č. 37 Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku ppč. 756/14 o výměře 3 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem za cenu 450,-Kč, jednu ideální polovinu pozemku do společného jmění manželů L. K. a J. K., druhou ideální polovinu do vlastnictví D. K.. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. (Viz usnesení RM č. 271 ze ) 1

2 č. 38 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 148 ze dne Citace usnesení ZM č. 148 ze dne : Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku (nebo jeho části) ppč. 372 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu minimálně 400,- Kč/m 2. Pozemek bude při převodu zatížen právem zpětné koupě pro Město Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a případné náklady na geometrický plán, uhradí kupující. (Viz usnesení RM č. 272 ze ) č. 39 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi věřitelem Městem Česká Třebová a dlužníky A. T. a E. T., v textu dle návrhu. (Viz usnesení RM č. 276 ze ) č. 40 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, uzavřené dle jeho usnesení č. 163 z , v textu dle návrhu. (Viz usnesení RM č. 280 ze ) č. 41 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 1812/46, jehož součástí je budova čp. 2058, pozemku stpč. 4724, jehož součástí je budova bez čp/če, a dále části pozemku ppč. 3670/6 v hranicích stávajícího užívání, včetně odsavačů zplodin a kanalizační přípojky, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu ve výši min ,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na geometrický plán a kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí Město Česká Třebová. (Viz usnesení RM č. 281 ze ) č. 42 Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků ppč. 424/21, ppč. 424/22 a ppč. 428/3 ve vlastnictví J. D. za část pozemku ppč. 2653/7, v majetku Města Česká Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle návrhu. (Viz usnesení RM č. 322 ze ) 2

3 č. 43 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků v katastrálním území a obci Česká Třebová, lokalitě Borek, dle návrhu, za cenu min. 150,-Kč/m 2. Při vlastním prodeji budou zohledněny inženýrské sítě a potřeby dopravní obslužnosti území. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrických plánů a kolky k návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí kupující. (Viz usnesení RM č. 323 ze ) č. 44 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 slečně Elišce Štichauerové, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 45 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 panu Josefu Kynclovi, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 panu Jiřímu Hetychovi st., dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 47 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 divadelnímu souboru HÝBL, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 48 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 MgA. et MgA. Lindě Keprtové, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 49 Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Cena města Česká Třebová 2014 spolku TRIARIUS, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Žáčková č. 50 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku TRIARIUS, IČ: , se sídlem Staré náměstí 16, Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Lenkou Špaisovou, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti spolku v roce 2015, zejména na financování tradičních akcí, přípravu a realizaci nových představení, na energie a drobné opravy, dle předloženého návrhu. 3

4 č. 51 e spolkem TRIARIUS, IČ: , se sídlem Staré náměstí 16, Česká Třebová, zastoupeným Mgr. Lenkou Špaisovou, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti spolku v roce 2015, zejména na financování tradičních akcí, přípravu a realizaci nových představení, na energie a drobné opravy, v textu dle předloženého návrhu. č. 52 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace TK Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby pevné tenisové haly v roce 2015, dle předloženého návrhu. č. 53 TK Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby pevné tenisové haly v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 54 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace panu Lubomíru Vašinovi, IČ: , ve výši Kč, za účelem realizace sportovně kulturní akce Týden sportu 2015, dle předloženého návrhu. č. 55 panem Lubomírem Vašinou, IČ: , ve výši Kč, za účelem realizace sportovně kulturní akce Týden sportu 2015, v textu dle předloženého návrhu. 4

5 č. 56 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku ROSA rodinnému centru, IČ , se sídlem Ústecká 160, Česká Třebová, zastoupenému pí Pavlou Jansovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, přednášky a spotřební materiál, dle předloženého návrhu. č. 57 e spolkem ROSA rodinné centrum, IČ: , se sídlem Ústecká 160, Česká Třebová, zastoupeným pí Pavlou Jansovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, přednášky a spotřební materiál, v textu dle předloženého návrhu. č. 58 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku Junák český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Farská 113, Česká Třebová, zastoupenému panem Pavlem Vomáčkou, vedoucím organizační jednotky, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, revize, vybavení kluboven, vzdělávání vedoucích, dle předloženého návrhu. č. 59 e spolkem Junák český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Farská 113, Česká Třebová, zastoupeným panem Pavlem Vomáčkou, vedoucím organizační jednotky, ve výši Kč, za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, revize, vybavení kluboven, vzdělávání vedoucích, v textu dle předloženého návrhu. č. 60 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, předsedou jednoty, ve výši Kč, za účelem úhrady pronájmu ledové plochy pro sportovní činnost mládeže oddílu ledního hokeje a pronájmu krytého plaveckého bazénu pro sportovní činnost mládeže oddílu plavání v roce 2015, dle předloženého návrhu. 5

6 č. 61 Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o.s. Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, předsedou jednoty, ve výši Kč, za účelem úhrady pronájmu ledové plochy pro sportovní činnost mládeže oddílu ledního hokeje a pronájmu krytého plaveckého bazénu pro sportovní činnost mládeže oddílu plavání v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 62 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenému panem Oldřichem Dostálem, místopředsedou výboru a paní Zdeňkou Hicklovou, členkou výboru, ve výši Kč, za účelem úpravy, opravy a údržby lyžařských tratí a opravy běžecké dráhy ve sportovním areálu Hory v roce 2015, dle předloženého návrhu. č. 63 e SKI KLUBEM Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupeným panem Oldřichem Dostálem, místopředsedou výboru a paní Zdeňkou Hicklovou, členkou výboru, ve výši Kč, za účelem úpravy, opravy a údržby lyžařských tratí a opravy běžecké dráhy ve sportovním areálu Hory v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu č. 64 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Krasobruslařskému klubu Česká Třebová, IČ: , se sídlem Klácelova 9, Česká Třebová, zastoupenému paní Šárkou Prossovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem pronájmu zimního stadionu pro účely výuky krasobruslení mládeže v roce 2015, dle předloženého návrhu. č. 65 Krasobruslařským klubem Česká Třebová, IČ: , se sídlem Klácelova 9, Česká Třebová, zastoupeným paní Šárkou Prossovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem pronájmu zimního stadionu pro účely výuky krasobruslení mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 6

7 č. 66 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočce, IČ: , se sídlem Tylova 715, Česká Třebová, zastoupenému panem Jiřím Typlem, ve výši Kč, za účelem realizace sportovní akce Deset dní florbalu v České Třebové 2015, dle předloženého návrhu. č. 67 FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočkou, IČ: , se sídlem Tylova 715, Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč, za účelem realizace sportovní akce Deset dní florbalu v České Třebové 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 68 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, IČ: , se sídlem Podbranská 959, Česká Třebová, zastoupené PaedDr. Hanou Grundovou, ve výši Kč za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, dle předloženého návrhu. č. 69 e ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová, IČ: , se sídlem Podbranská 959, Česká Třebová, zastoupenou PaedDr. Hanou Grundovou, ve výši Kč za účelem podpory činnosti v roce 2015, zejména na energie, v textu dle předloženého návrhu. č. 70 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Tělovýchovné jednotě Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupené panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 7

8 č. 71 Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace FK Česká Třebová s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupenému p. Rudolfem Havlíčkem, jednatelem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 73 FK Česká Třebová s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupeným p. Rudolfem Havlíčkem, jednatelem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 74 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Česká Třebová, IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupené paní Růženou Dobrouckou, starostkou jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. Tato částka bude zkrácena o ,-- Kč dle dohody o splátkovém kalendáři. č. 75 Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenou paní Růženou Dobrouckou, starostkou jednoty a paní Lenkou Strouhalovou, jednatelkou jednoty, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 8

9 č. 76 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace spolku JUDO Česká Třebová, o.s., IČ: , se sídlem U Starého hřbitova 2122, Česká Třebová, zastoupenému Ing. Martinem Typlem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 77 e spolkem JUDO Česká Třebová, o.s., IČ: , se sídlem U Starého hřbitova 2122, Česká Třebová, zastoupeným Ing. Martinem Typlem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 78 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace TK Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 79 TK Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 80 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Česká Třebová II, IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupené panem Lubomírem Vašinou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 81 Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II, IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 9

10 č. 82 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočka, IČ: , se sídlem Tylova 715, Česká Třebová, zastoupenému panem Jiřím Typlem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 83 FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočka, IČ: , se sídlem Tylova 715, Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 84 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace SPORTOVNÍMU KLUBU BASKETBALU při VOŠ a SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ, o.s., se sídlem Habrmanova 1540, IČ: , Česká Třebová, zastoupenému panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 85 e SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU při VOŠ a SŠT ČESKÁ TŘEBOVÁ, o.s., se sídlem Habrmanova 1540, IČ: , Česká Třebová, zastoupeným panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 86 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenému panem Oldřichem Dostálem, místopředsedou výboru a paní Zdeňkou Hicklovou, členkou výboru, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 10

11 č. 87 e SKI KLUBEM Česká Třebová, z.s., IČ: , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupeným panem Oldřichem Dostálem, místopředsedou výboru a paní Zdeňkou Hicklovou, členkou výboru, ve výši Kč, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže a na odměny trenérům mládeže v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 88 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace FK Česká Třebová s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupenému panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč, za účelem pořízení sekacího malotraktoru, dle předloženého návrhu. č. 89 FK Česká Třebová s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupeným panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč, za účelem pořízení sekacího malotraktoru, v textu dle předloženého návrhu. č. 90 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace TK Česká Třebová, IČ , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupenému panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem rekonstrukce provozní budovy v roce 2015, dle předloženého návrhu. č. 91 TK Česká Třebová, IČ: , se sídlem Husova 22, Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč, za účelem rekonstrukce provozní budovy v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. 11

12 č. 92 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční dotace Českému kynologickému svazu - Základní kynologické organizaci č. 143 Česká Třebová, IČ: , se sídlem Česká Třebová, Podhorka č. ev. 467, zastoupenému paní Hanou Najmanovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem rekonstrukce sociálního zařízení a oplocení pozemku a zhotovení vodovodní přípojky do sportovního areálu v roce 2015, dle předloženého návrhu. č. 93 Českým kynologickým svazem - Základní kynologickou organizací č. 143 Česká Třebová, IČ: , se sídlem Česká Třebová, Podhorka č.ev. 467, zastoupeným paní Hanou Najmanovou, předsedkyní, ve výši Kč, za účelem rekonstrukce sociálního zařízení a oplocení pozemku a zhotovení vodovodní přípojky do sportovního areálu v roce 2015, v textu dle předloženého návrhu. č. 94 Zastupitelstvo města v souladu s 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemku stpč v k. ú. Parník a obci Česká Třebová na základě žádosti organizace Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, do připravované Změny č. 9 Územního plánu města Česká Třebová, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č. 95 Zastupitelstvo města v souladu s 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemku ppč. 2484/15 v k. ú. a obci Česká Třebová na základě žádosti p. P. M., do připravované Změny č. 9 Územního plánu města Česká Třebová, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č. 96 Zastupitelstvo města v souladu s 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků stpč a ppč. 263/7 v k.ú. a obci Česká Třebová na základě žádosti manželů L. a I. Š. do připravované Změny č. 9 Územního plánu města Česká Třebová, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl 12

13 č. 97 Zastupitelstvo města v souladu s 44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemku stpč. 902 v k.ú. a obci Česká Třebová na základě žádosti p. P. P., do připravované Změny č. 9 Územního plánu města Česká Třebová, dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Švercl č. 98 Zastupitelstvo města v souladu s 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení územně plánovací dokumentace Územní plán Česká Třebová. Zodpovídá: Ing. Švercl č. 99 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši ,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová jako poskytovatelem a Nadačním fondem S námi je tu lépe!, Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí. IČ: jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu. Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Endoskopická věž pro ORL. Plné rozlišení pro moderní vyšetření pro Orlickoústeckou nemocnici. Zodpovídá: JUDr. Gibišová č. 100 Zastupitelstvo města bere na vědomí Petici č. 2 evidovanou pod č.j. 5853/2015/KAT/VPA/PET/2 a její postoupení v souladu s ustanovením 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu orgánu. Zastupitelstvo města Česká Třebová se s Peticí č. 2 ztotožňuje. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 101 Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost Stavebního bytového družstva Česká Třebová evidovanou pod č.j. 642/2015/KAT/STM/94 a schvaluje odpověď v textu dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 102 Zastupitelstvo města promíjí část pohledávky ve výši Kč vůči paní D. B., lacení zbylé části pohledávky ve výši Kč, a to nejpozději do , a paní D. B. nebude k tomuto datu v prodlení s úhradou jakékoli jiné pohledávky vůči Městu Česká Třebová. Zodpovídá: Mgr. Honl 13

14 č. 103 Zastupitelstvo města schvaluje mimořádný příspěvek pro Region Orlicko Třebovsko, následně pro MAS Orlicko, na provozní výdaje spojené s přípravou na dotační období ve výši ,- Kč. Zodpovídá: D.Keprt Schválil: Dobromil Keprt v.r. člen zastupitelstva Zapsala: Ludmila Rašnerová v.r. sekretariát Jaroslav Zedník starosta města vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r. místostarostka V České Třebové dne 28. dubna

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017 č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako dárcem a příspěvkovou organizací města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem Bezděkov 918,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019 č. 1 prací Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová s předpokládanými investičními náklady ve výši 19.250.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020, v textu dle (viz

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014 č. 94 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a J. S. v textu dle předloženého návrhu. (Viz usnesení RM č.476 z 19.05.2014) č. 95 Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 75 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, PhD. na funkci předsedy i člena FINANČNÍHO VÝBORU. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 76 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením

Více

B / / / /2 20 1/2 SJM V.

B / / / /2 20 1/2 SJM V. č. 30 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, v textu dle přiloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 438 ze dne 08.04.2019) Zodpovídá: Mgr. Honl č. 31 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 144 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků v lokalitě Borek dle nabídky Římskokatolické farnosti - Děkanství Česká Třebová, ze dne 20.06.2017. (viz usnesení RM č. 903 ze dne 25.09.2017) č. 145

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011 č. 291 Rada města zrušuje své usnesení č. 796 ze dne 06.10.2010. (Citace usnesení RM č. 796/06.10.2010: Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 23. února 2011 č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 23. února 2011 č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne 28.06.2010. (Citace usnesení ZM č.102/28.06.2010: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč.2489/35 o výměře 186 m2, v katastrálním území

Více

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 179 ze dne 15.12.2014. (Citace usnesení ZM č. 179/15.12.2014: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 163 o výměře 9 m 2 v katastrálním území

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 64 Rada města souhlasí se stavbou Stavební úpravy rodinného domu v České Třebové, Zapského 1369, který sousedí s pozemkem v majetku města Česká Třebová, a to ppč. 1503/10 v katastrálním území a obci

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2017 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 161 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 71 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Česká Třebová k 31. 12. 2018 a schvaluje celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2018 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

U , 573, IČ

U , 573, IČ č. 586 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 644/7 v k.ú. a obci Česká Třebová, uzavřené dne 14.02.2011 a to dohodou ke dni 01.07.2013. č. 587 Rada města schvaluje záměr pronájmu

Více

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2019 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 102 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 3368/13

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017 č. 1024 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 83 Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje opravu svého usnesení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 557 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/4 o výměře 362 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem za 36.200,- Kč, do společného

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017 č. 864 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků ppč. 3388/3 o výměře cca 105 m 2 a části ppč. 418/3 o výměře cca 13 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 450 Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů na Parníku a Lhotce a nesouhlasí

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 843 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 3. 2. 2014 zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1051 Rada města souhlasí se stavbou Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v katastrálním území a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 221 Rada města souhlasí se stavbou Plynofikace rodinného domu Česká Třebová, ul. U Javorky č.p. 1614, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3443/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti

Více

Dotace poskytnuté do Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ

Dotace poskytnuté do Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ Dotace poskytnuté do 19. 12. 2018 Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ Žadatel na sportovní akce Všechny vyhlášené dotační programy (kromě dotačního programu na obnovu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 228 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nemovité věci části pozemku ppč. 1345 o výměře cca 16 m 2, v katastrálním území Parník a obci

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015 č. 1121 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 381/1 o výměře 18 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 997 Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 3408/1 o výměře cca 430 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako parkoviště, na dobu určitou pěti let, od 01.02.2011.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 559 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.3 o výměře 79,51 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování výrobků chráněné dílny,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 246 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v katastrálním území Svinná u České Třebové, a to z majetku města Česká Třebová pozemku nově označeného, dle geometrického

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017 č. 730 Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká Třebová, pro stavební záměr

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1106 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m 2 v katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 930.000 Kč, do vlastnictví M. E. Rada města dále

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 563 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3431/14 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.07.2017, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1103 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu vývěsní skřínky č. 10/II, umístěné na zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910, na Pražského ul. v České Třebové,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017 č. 601 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 670 Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s paní M. K., trvale bytem tamtéž, od 01.07.2018.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 909 Rada města schvaluje v souladu s Čl. V. odst. a) a b) Smlouvy o pronájmu lesních pozemků v majetku Města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho č. 162 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením 96 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, s účinností

Více

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře č. 815 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako ppč. 62/3 o výměře 36 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách. Město Jeseník Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.4.2019 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 113. Zastupitelstvo města bere na

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 440 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 3 ks kontejnerů na tříděný odpad, inventární číslo: 21 K, 46 K, 94 K, z inventurních seznamů majetku města, dle č. 441 Rada města schvaluje vyřazení

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově J = v, 31,:,-,v,,: A,,M Z,:,, : I, v:v:» -» v: iv I,:řì,Ěš 2 šíˇfj~ ıí z Č 101;/2000lˇ$bĚĚš i)ĺ»ochľì-ílžlěéosobnłćl1í=üdojů, áĺłöšzměně ěkterfiýčh zákon ů,íz= ýe2něníboždějších Ĺ předpisüšľšjšížě{íšř;řfi5ìif=í~í~š

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 16.2.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 731. Zastupitelstvo města bere

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne 25.06.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 993 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části silnice III/31512 pro pořádání kulturní akce Jabkancová pouť mezi Městem Česká Třebová, jako nájemcem, a Pardubickým krajem, zastoupeným

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2017/ZM až /2017/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.11.2017 č. 549-25/2017/ZM až 568-25/2017/ZM USNESENÍ č. 549-25/2017/ZM ze dne 22.11.2017 schvaluje Ing. J. Adama, Ing. J. Čechovou a Mgr. Z. Zahradníčka

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne 12.5.2015 ZASTUPITELSTVO OBCE II. schvaluje 48/3/2015 Program tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s tím, že za bod č. 4

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 622 Rada města bere na vědomí nabídku společnosti EKO SILVA CCCX s.r.o., IČO 064 76 520, se sídlem Vinařického 940/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, na převod lesních pozemků městu, ze dne 09.05.2019 a schvaluje

Více

USNESENÍ č. 2/2018. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. března 2018 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2018. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. března 2018 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2018 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. března 2018 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/9/2018

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 931 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytů č. 1 o výměře 89,99 m 2 a č. 2 o výměře 77,81 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování

Více

Schválený rozpočet města na r. 2018

Schválený rozpočet města na r. 2018 Schválený rozpočet města na r. 2018 Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 třídění odpadu 1250,0 19 Vnitřní správa celkem 3897,0 policie PCO 600,0 pokuty a ostatní příjmy

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 926 Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o výměře 123 m 2, jehož součástí je budova

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 13.5.2019 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 4/3/76 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení finančního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2016/ZM až /2016/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 31.10.2016 č. 372-18/2016/ZM až 393-18/2016/ZM USNESENÍ č. 372-18/2016/ZM ze dne 31.10.2016 schvaluje Mgr. Z. Zahradníčka, Ing. J. Pokornou Jermanovou

Více