Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. dubna 2011"

Transkript

1 č. 291 Rada města zrušuje své usnesení č. 796 ze dne (Citace usnesení RM č. 796/ : Rada města nesouhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích Města Česká Třebová stpč. 738, stpč. 2546, stpč. 2705, stpč. 2752, stpč. 2753, stpč, 4547, ppč. 55/1, ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 55/30, ppč. 55/31, ppč. 55/41, ppč. 55/42, ppč. 55/43, ppč. 55/44, ppč. 55/45, ppč. 55/46, ppč. 55/47, ppč. 55/48, ppč. 55/49, ppč. 55/50, ppč. 55/55, ppč. 55/57, ppč. 55/59, ppč. 55/64, ppč. 55/65, ppč. 55/68, ppč. 55/69, ppč. 55/70, ppč. 55/72, 55/73, ppč. 55/74, ppč. 55/75, ppč. 55/76, ppč. 55/78, ppč. 55/79, ppč. 55/80, ppč. 55/86, ppč. 1843/2, ppč. 1845/1, ppč. 1849/1, ppč. 1851/1, ppč. 1900/1, ppč. 1901/1, ppč. 1940/27, ppč. 1942/1, ppč. 1942/2, ppč. 1942/5, ppč. 1943, ppč. 1946/5, ppč. 1976, ppč. 3408/1, ppč. 3408/4, ppč. 3412/10, ppč. 3412/12, ppč. 3466/2, ppč. 3494/2, ppč. 3494/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti CTI SYSTEMS s. r. o., se sídlem Dolní 222, Choceň, ze dne , upřesněné dne a opakovaně podané dne ) č. 292 Rada města souhlasí s umístěním stavby Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa na pozemcích Města Česká Třebová stpč. 738, stpč. 2546, stpč. 2705, stpč. 2752, stpč. 2753, stpč, 4547, ppč. 55/1, ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 55/30, ppč. 55/31, ppč. 55/41, ppč. 55/42, ppč. 55/43, ppč. 55/44, ppč. 55/45, ppč. 55/46, ppč. 55/47, ppč. 55/48, ppč. 55/49, ppč. 55/50, ppč. 55/55, ppč. 55/57, ppč. 55/59, ppč. 55/64, ppč. 55/65, ppč. 55/68, ppč. 55/69, ppč. 55/70, ppč. 55/72, 55/73, ppč. 55/74, ppč. 55/75, ppč. 55/76, ppč. 55/78, ppč. 55/79, ppč. 55/80, ppč. 55/86, ppč. 1843/2, ppč. 1845/1, ppč. 1849/1, ppč. 1851/1, ppč. 1900/1, ppč. 1901/1, ppč. 1940/27, ppč. 1942/1, ppč. 1942/2, ppč. 1942/5, ppč. 1943, ppč. 1946/5, ppč. 1976, ppč. 3408/1, ppč. 3408/4, ppč. 3412/10, ppč. 3412/12, ppč. 3466/2, ppč. 3494/2, ppč. 3494/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti CTI SYSTEMS s. r. o., se sídlem Dolní 222, Choceň, ze dne Tento souhlas se vydává pro potřeby řízení o umístění stavby. č. 293 Rada města souhlasí s umístěním stavby ČeskáTřebová_59021_Václavská_59099_Kozlovský kopec IRN_108505/2011_108506/2011, Česká Třebová, k. ú. Česká Třebová, výstavba optických tras na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 183/4, ppč. 222/6, ppč. 261, ppč. 263/4, ppč. 263/6, ppč. 330/3, ppč. 337/2, ppč. 2464/3, ppč. 2519/3, ppč. 2519/4, ppč. 3383/11, ppč. 3383/54, ppč. 3383/57, ppč. 3443/1, ppč. 3444/2, ppč. 3449/3, ppč. 3449/11, 1

2 ppč. 3449/17, ppč. 3579/1, ppč. 3583/1, ppč. 3583/2, ppč. 3583/3 a ppč. 3624/6, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti ZLINPROJEKT a. s., se sídlem Pod Šternberkem 306, Zlín, ze dne č. 294 Rada města souhlasí se stavbou Přístřešek a komín na ppč. 74/1 v k. ú. Lhotka u České Třebové ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 675/19 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, dle žádosti I. S.ze dne č. 295 Rada města souhlasí se stavbou Přístřešek a komín na ppč. 74/1 v k. ú. Lhotka u České Třebové, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 675/19 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová a se zjednodušeným územním řízením, dle žádosti I. S.ze dne č. 296 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci pamětní desky Karel Votroubek, s Městským muzeem Česká Třebová, IČ , se sídlem Česká Třebová, Klácelova 80, okres Ústí nad Orlicí, PSČ , za účelem deponování v depozitáři Městského muzea Česká Třebová, Nám. 17. listopadu 2055, na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu dle č. 297 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí daru nemovitostí, a to ppč. 251/10 a ppč. 398/9 v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, vzniklých na základě geometrického plánu č /2009, včetně jejich povrchových úprav, mezi Městem Česká Třebová jako nabyvatelem a P.H. a spoluvlastníky jako převodcem. č. 298 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o přijetí daru nemovitostí, a to pozemků ppč. 271/100 a ppč. 271/91 v katastrálním území Parník a 2

3 obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová jako nabyvatelem, a spoluvlastníky těchto pozemků jako převodci, za následujících podmínek: 1. Pozemky budou před převodem zbaveny právních vad (s výjimkou věcných břemen pro průchod a průjezd). 2. Bude uzavřena a naplněna samostatná písemná smlouva, která stanoví způsob a rozsah vybudování pozemní komunikace na převáděných pozemcích spoluvlastníky. č. 299 Rada města schvaluje odpověď na nabídku společnosti Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, ze dne , v textu dle č. 300 Rada města schvaluje odpověď na podání E. L., v textu dle č. 301 Rada města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 3.129,- Kč paní M. Š. a panu J. Š. při neplacení nájemného za byt v ulici Na Trubech v České Třebové. č. 302 Rada města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a paní M. Š. a panem J. Š., v textu dle předloženého č. 303 Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 na kulturní akci, kterou pořádá SDH Skuhrov, IČ , Česká Třebová, zastoupený panem Tomášem Kyčmolem, na hřišti ve Skuhrově dne v době od 17:00 hodin do 2:00 hodin dne , v textu dle předloženého 3

4 č. 304 Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 paní Monice Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, Česká Třebová, IČ , na pořádání kulturní akce COUNTRY KOLOTOČ, která se bude konat na zimním stadionu v České Třebové dne v době od 15:00 hodin do 2:00 hodin dne č 305 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Lhotka, IČ , se sídlem Lhotka 149, Česká Třebová, zastoupené panem Bohumírem Štusákem, ve výši Kč ,--, za účelem rekonstrukce budovy v areálu T.J. Sokol Lhotka, v textu dle předloženého č. 306 o poskytnutí finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová II., IČ , Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenou panem Lubomírem Vašinou, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého č. 307 o poskytnutí finanční dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Třebová, IČ , Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupenou paní Růženou Dobrouckou, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého č. 308 o poskytnutí finanční dotace s Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, o. s. Česká Třebová, IČ , Husova 22, Česká Třebová, zastoupenou panem Čestmírem Rypkou, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům sportovních oddílů, v textu dle předloženého 4

5 č. 309 o poskytnutí finanční dotace se Školním sportovním klubem při Gymnáziu Česká Třebová, IČ , se sídlem Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová, zastoupeným PaedDr. Zbyňkem Slavíkem, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 310 o poskytnutí finanční dotace se sdružením JUDO Česká Třebová o.s., IČ , se sídlem U Starého hřbitova 2122, Česká Třebová, zastoupeným Ing. Martinem Typlem, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 311 o poskytnutí finanční dotace s TK Česká Třebová, IČ , Husova 22, Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Rybkou, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 312 o poskytnutí finanční dotace se SKI KLUBEM Česká Třebová, o.s., IČ , se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, zastoupeným Ing. Jiřím Zapletalem, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 313 o poskytnutí finanční dotace s FK Česká Třebová s.r.o., IČ , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupeným panem Rudolfem Havlíčkem, ve výši Kč ,-- na odměny trenérům mládeže v roce 2011, v textu dle předloženého 5

6 . 314 o poskytnutí finanční dotace s Fotbalovým klubem Česká Třebová, IČ , se sídlem Pod Jelenicí 597, Česká Třebová, zastoupeným panem Bohumírem Nejedlým, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011, v textu dle předloženého č. 315 o poskytnutí finanční dotace se SPORTOVNÍM KLUBEM BASKETBALU při VOŠ a SOŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, se sídlem Habrmanova 1540, IČ , Česká Třebová, zastoupeným panem Vlastimilem Rybkou, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 316 o poskytnutí finanční dotace s FbK Orlicko Třebovsko, místní pobočka, IČ , se sídlem Tylova 715, Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím Typlem, ve výši Kč ,--, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 317 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 9.100,-- ČESKOTŘEBOVSKÉMU BĚŽECKÉMU KLUBU, IČ , se sídlem Kozlovská 847, Česká Třebová, zastoupenému Ing. Alešem Stránským, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011, v textu dle předloženého č. 318 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Tělocvičné jednotě Sokol Lhotka, IČ , se sídlem Lhotka 149, Česká Třebová, zastoupené panem Bohumírem Štusákem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 319 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- Jezdeckému klubu Česká Třebová, IČ , se sídlem Jelenice 1798, Česká Třebová, 6

7 zastoupenému panem Zdeňkem Bittlem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 320 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč 9.000,-- SPORTOVNÍMU KLUBU KARATE KA, IČ , se sídlem Skuhrov 116, Česká Třebová, zastoupenému panem Michalem Čáslavským, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 321 Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši Kč ,-- sdružení OREL jednota Česká Třebová, IČ , se sídlem Benátky 398, Česká Třebová, zastoupenému panem Josefem Soukupem, za účelem podpory sportovní činnosti mládeže v roce 2011 a na odměny trenérům mládeže, v textu dle předloženého č. 322 Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody Z. R. a schvaluje oznámení, v textu dle přiloženého Zodpovídá: Mgr. Honl č. 323 Rada města uznává nárok na náhradu škody a schvaluje vyplacení částky ve výši 800,- Kč L. K., z důvodů dle přiloženého Zodpovídá: Mgr. Honl č. 324 Rada města schvaluje uzavření Dohody o narovnání s J. P., v textu dle předloženého Zodpovídá: Mgr. Honl č. 325 Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla Komplexní organizační zajištění otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavby - Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová a schvaluje uzavření smluvního vztahu formou 7

8 Dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č.19/2011 ze dne s mandatářem GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9, PSČ , IČ , v textu dle č. 326 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Rozvody počítačové sítě Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice v textu dle č. 327 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Autorský dozor projektanta stavby Sběrný dvůr Česká Třebová a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí, PSČ , IČ za nejvýše přípustnou cenu ve výši ,- Kč včetně DPH. č. 328 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přípravu investičního záměru Digitalizace kina v Kulturním centru Česká Třebová. č. 329 Rada města vylučuje ve smyslu 71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Sběrný dvůr Česká Třebová uchazeče č.1 - ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice, PSČ , IČ v textu dle č. 330 Rada města schvaluje složení řídícího týmu pro personální zajištění investičního projektu Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová v textu dle 8

9 č. 331 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při vydání Ročenky Českotřebovsko se společností TRIBOVIA, o.s., Klácelova 9, Česká Třebová, IČ , v textu dle předloženého Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 332 Rada města v souladu s ustanovením 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká Třebová na tiskovinách a plakátech vydaných v souvislosti s projektem Cyklopůjčovny ČD. Souhlas se vydává pro České dráhy, a.s., Krajské centrum osobní dopravy Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, Pardubice, IČ Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 333 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1/2000 S se společností TEZA, s.r.o., F.V.Krejčího 405, Česká Třebová, IČ , v textu dle předloženého Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 334 Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Husova z ppč. 9/1 dle situace v k.ú. Parník, Č. Třebová podle žádosti společnosti ARCHITEP HK s.r.o., IČ , sídlem Habrmanova 323, Hradec Králové. Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství. Zodpovídá: Ing. Hájek č. 335 Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Dvořákova z ppč. 1898/1 dle situace v k.ú. Č. Třebová podle žádosti společnosti KOKULA s.r.o., IČ , sídlem Na Štěpnici 970, Ústí nad Orlicí. Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství. Zodpovídá: Ing. Hájek č. 336 Rada města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová svolaného na 18. dubna 2011, v textu dle předloženého Zodpovídá: J. Zedník 9

10 Schválil: Dobromil Keprt v.r. místostarosta Zapsala: Ludmila Rašnerová v.r. sekretariát Jaroslav Z e d n í k starosta města vz. Ing. Jaromíra Žáčková v.r. místostarostka V České Třebové 10

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 24. dubna 2017 č. 46 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Česká Třebová, jako dárcem a příspěvkovou organizací města Sociální služby Česká Třebová, IČ 709 33 341, se sídlem Bezděkov 918,

Více

U , 573, IČ

U , 573, IČ č. 586 Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 644/7 v k.ú. a obci Česká Třebová, uzavřené dne 14.02.2011 a to dohodou ke dni 01.07.2013. č. 587 Rada města schvaluje záměr pronájmu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

(Viz usnesení RM č. 271 ze )

(Viz usnesení RM č. 271 ze ) č. 32 Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků ppč. 24/3 o výměře 2 m 2 a stpč. 432 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová za cenu 150,- Kč/m 2, tj. celkem 4.350,-- Kč, od

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 910 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku označeného jako stpč. 382 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. za celkovou

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 852 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 299/2 o výměře 12 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, za cenu 150,- Kč/m 2, tj. 1.800,-

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 450 Rada města bere na vědomí sdělení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 19.04.2013 ve věci záměru zrušení nevyužívaných veřejných telefonních automatů na Parníku a Lhotce a nesouhlasí

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová dne 23. června 2014 č. 94 Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi Městem Česká Třebová a J. S. v textu dle předloženého návrhu. (Viz usnesení RM č.476 z 19.05.2014) č. 95 Zastupitelstvo města schvaluje

Více

B / / / /2 20 1/2 SJM V.

B / / / /2 20 1/2 SJM V. č. 30 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, v textu dle přiloženého návrhu. (viz usnesení RM č. 438 ze dne 08.04.2019) Zodpovídá: Mgr. Honl č. 31 Zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 11. září 2017 č. 864 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků ppč. 3388/3 o výměře cca 105 m 2 a části ppč. 418/3 o výměře cca 13 m 2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 228 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu nemovité věci části pozemku ppč. 1345 o výměře cca 16 m 2, v katastrálním území Parník a obci

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 557 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2429/4 o výměře 362 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 100,- Kč/m 2, tj. celkem za 36.200,- Kč, do společného

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 30. října 2017 č. 1024 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 1208, jehož součástí je budova čp. 620 v obci Česká Třebová, katastrálním území Parník, za kupní cenu 2 000 000 Kč, dle

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 909 Rada města schvaluje v souladu s Čl. V. odst. a) a b) Smlouvy o pronájmu lesních pozemků v majetku Města Česká Třebová ze dne 21.12.2011, uzavřené mezi Městem Česká Třebová, jako pronajímatelem,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 997 Rada města neschvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 3408/1 o výměře cca 430 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako parkoviště, na dobu určitou pěti let, od 01.02.2011.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 23. února 2011 č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 23. února 2011 č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 102 ze dne 28.06.2010. (Citace usnesení ZM č.102/28.06.2010: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč.2489/35 o výměře 186 m2, v katastrálním území

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 8. ledna 2018 č. 1 Rada města souhlasí s umístěním reklamního zařízení HYPERCUBE v termínu od 08.01.2018 do 02.02.2018 na ppč. 3366/1 Staré náměstí, k propagaci akce Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1103 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu vývěsní skřínky č. 10/II, umístěné na zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910, na Pražského ul. v České Třebové,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. listopadu 2017 č. 1088 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu vývěsní skřínky č. 3/II, umístěné na vnější zdi krytu, stavby občanské vybavenosti na pozemku stpč. 2910 v Pražského ulici v České Třebové, mezi

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 931 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytů č. 1 o výměře 89,99 m 2 a č. 2 o výměře 77,81 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 843 Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 3. 2. 2014 zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 559 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č.3 o výměře 79,51 m 2, v prvním nadzemním podlaží domu čp. 992 v Podbranské ulici v České Třebové, za účelem skladování výrobků chráněné dílny,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 711 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku ppč. 3521/3 o výměře 9,7 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, pro stavbu Sportovní areál Na Skalce, Česká Třebová vyústní objekt

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 12. června 2017 č. 601 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku stpč. 376, jehož součástí je budova čp. 108 a pozemků ppč. 3680, ppč. 3679/1 a ppč. 3678/2 v obci a katastrálním území Česká Třebová,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 4. září 2017 č. 840 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 63 o velikosti 1+1 v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové s paní R. W. na dobu určitou, na 12 měsíců, od 01.09.2017 do 31.08.2018

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 563 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 3431/14 o výměře 15 m2 v obci a katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou od 01.07.2017, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1051 Rada města souhlasí se stavbou Požární nádrž na pozemku ppč. 3660/11 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3660/9 v katastrálním území a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 144 Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemků v lokalitě Borek dle nabídky Římskokatolické farnosti - Děkanství Česká Třebová, ze dne 20.06.2017. (viz usnesení RM č. 903 ze dne 25.09.2017) č. 145

Více

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ č. 161 Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemku ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 26. října 2015 č. 1121 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku ppč. 381/1 o výměře 18 m 2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 853 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50, jehož součástí je budova čp. 35 stavba občanského vybavení za kupní cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 221 Rada města souhlasí se stavbou Plynofikace rodinného domu Česká Třebová, ul. U Javorky č.p. 1614, na pozemku města Česká Třebová ppč. 3443/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti

Více

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne

č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 178 ze dne č. 1 Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č. 179 ze dne 15.12.2014. (Citace usnesení ZM č. 179/15.12.2014: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 163 o výměře 9 m 2 v katastrálním území

Více

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 18. září 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 110 Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku ppč. 769/29 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, od V. R. a spoluvlastníků, za kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2, tj. celkem za 12.200,- Kč.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 75 Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci JUDr. Martina Netolického, PhD. na funkci předsedy i člena FINANČNÍHO VÝBORU. Zodpovídá: Ing. Pirklová č. 76 Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová 11. února 2019 č. 1 prací Zateplení a výměna zdroje tepla v MŠ Habrmanova, Česká Třebová s předpokládanými investičními náklady ve výši 19.250.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města pro rok 2019 a 2020, v textu dle (viz

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 64 Rada města souhlasí se stavbou Stavební úpravy rodinného domu v České Třebové, Zapského 1369, který sousedí s pozemkem v majetku města Česká Třebová, a to ppč. 1503/10 v katastrálním území a obci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře

č. 816 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 462/1 o výměře č. 815 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako ppč. 62/3 o výměře 36 m 2 v obci Česká Třebová, katastrálním území Lhotka u České Třebové, na dobu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 981 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, kontejneru na tříděný odpad, inventární číslo: 93 K, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu. č. 982 Rada města schvaluje vyřazení

Více

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka

z jednání konaného dne 2. října 2017 Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 933 Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1040/6 a ppč. 1039/4 o výměře cca 100 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem mezidepónie zeminy, za cenu 20,- Kč/m 2

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1014 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města Česká Třebová ppč. 55/26, ppč. 55/29, ppč. 3412/10 a ppč. 3494/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová zjednání konaného č. 25 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 670/15 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč, od České republiky - Úřadu pro zastupování

Více

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 101 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2019 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 102 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 3368/13

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 3466/6 o výměře 38 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za kupní cenu 150 Kč/m 2, tj. celkem 5.700 Kč, od společnosti

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 670 Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové s paní M. K., trvale bytem tamtéž, od 01.07.2018.

Více

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil

Zodpovídá: Ing. Budil. Zodpovídá: Ing. Budil č. 448 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2009 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to bez

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 993 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části silnice III/31512 pro pořádání kulturní akce Jabkancová pouť mezi Městem Česká Třebová, jako nájemcem, a Pardubickým krajem, zastoupeným

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 83 Rada města ve funkci valné hromady společnosti TEZA s.r.o. dle 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje opravu svého usnesení

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 244 Rada města, v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, identifikační číslo 62 06 17 39, činí dle ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona

Více

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 160 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2017 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 161 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 31. července 2017 č. 730 Rada města souhlasí se uložením inženýrských sítí - přípojky plynu na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3107/34 v obci a katastrálním území Česká Třebová, pro stavební záměr

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 926 Rada města schvaluje změnu svého usnesení č. 853 ze dne 05.08.2019 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stpč. 50 o výměře 123 m 2, jehož součástí je budova

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 787 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+3 v čp. 1110 v ulici Na Trubech v České Třebové na dobu určitou, na 6 měsíců, od 01.08.2016 do 31.01.2017, za měsíční nájemné

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

z jednání konaného dne 22. ledna 2018

z jednání konaného dne 22. ledna 2018 č. 50 Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě o partnerství a spolupráci, uzavřené dne 21.12.2010, s SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 622 Rada města bere na vědomí nabídku společnosti EKO SILVA CCCX s.r.o., IČO 064 76 520, se sídlem Vinařického 940/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, na převod lesních pozemků městu, ze dne 09.05.2019 a schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 523 Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 832/1 o výměře 440 m 2 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, za účelem užívání zahrádky, za cenu 0,50 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou od 01.08.2016,

Více

IZ /VB/01,

IZ /VB/01, č. 1020 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 1851/1, označené dle geometrického plánu č. 4365-515/2019 jako ppč. 1851/3 o výměře 27 m 2 v obci a katastrálním území

Více

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho

č. 164 předpisů, zřizuje s účinností od KONTROLNÍ VÝBOR a volí jeho č. 162 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením 96 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Česká Třebová, s účinností

Více

Dotace poskytnuté do Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ

Dotace poskytnuté do Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ Dotace poskytnuté do 19. 12. 2018 Administrátorem těchto dotací je odbor školství kultury a tělovýchovy MěÚ Žadatel na sportovní akce Všechny vyhlášené dotační programy (kromě dotačního programu na obnovu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 359 Rada města souhlasí s umístěním stavby Dřevěná chatka na nářadí na ppč. 559/53 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3779 v katastrálním území a

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 440 Rada města schvaluje vyřazení drobného majetku, 3 ks kontejnerů na tříděný odpad, inventární číslo: 21 K, 46 K, 94 K, z inventurních seznamů majetku města, dle č. 441 Rada města schvaluje vyřazení

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1106 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 559/95 o výměře 779 m 2 v katastrálním území Česká Třebová za kupní cenu 930.000 Kč, do vlastnictví M. E. Rada města dále

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 174 Rada města zrušuje své usnesení č. 18 ze dne 14.01.2013 Citace usnesení: Rada města pověřuje odbor majetku města, jmenovitě Ing. Janu Matějkovou, Ing. Jiřího Smrčku a v jeho nepřítomnosti Dagmar

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 880 Rada města schvaluje pronájem části pozemku ppč. 368/1 o výměře 26 m 2 v katastrálním území Česká Třebová, na dobu neurčitou, od 01.09.2019, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za účelem užívání stávajícího

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019

Usnesení Rady města Česká Třebová dne 22. července 2019 č. 822 Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutích odboru majetku města ve věcech pronájmu bytů města, učiněných na základě usnesení rady města č. 226 ze dne 31. března 2014 za období duben až červen

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 650 Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku pod názvem kamerový systém dohl. Rotunda sv. Kateřiny", inventární číslo: 1-09 SZ, z inventurních seznamů majetku města, dle předloženého návrhu.

Více

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 72 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 71 Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Česká Třebová k 31. 12. 2018 a schvaluje celoroční hospodaření Města Česká Třebová v r. 2018 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt 0 velikosti 1+1 v čp na Masarykově J = v, 31,:,-,v,,: A,,M Z,:,, : I, v:v:» -» v: iv I,:řì,Ěš 2 šíˇfj~ ıí z Č 101;/2000lˇ$bĚĚš i)ĺ»ochľì-ílžlěéosobnłćl1í=üdojů, áĺłöšzměně ěkterfiýčh zákon ů,íz= ýe2něníboždějších Ĺ předpisüšľšjšížě{íšř;řfi5ìif=í~í~š

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného č. 246 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v katastrálním území Svinná u České Třebové, a to z majetku města Česká Třebová pozemku nově označeného, dle geometrického

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více