OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010"

Transkript

1 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT rozpočet Zůstatek k PŘÍJMY: Daně z příjmu přijaté od státu Daň z příjmu placená obcí Správní poplatky Poplatek ze psů Poplatek z ubytování Daň z nemovitostí Pronájem pozemků Vodné Topení ZKD a škola Pronájem bytů vč. záloh topení Hřbitovní poplatky Prodej DHM + nahodilé příjmy Pronájem nebytových prostor Úroky Příjmy z prodeje dřeva Příspěvek VPP Poplatek za odvoz odpadu Dotace KÚPK Poplatek na žáky školy od obcí Vratka půjčky SDH Provozní činnost -poskytnutí služby Převod z hospodářské činnosti Kulturní činnost Vratka DPH Převody mezi účty obce Dotace MMR Celkem příjmy VÝDAJE: Zimní údržba komunikací Rekonstrukce komunikací - obvod obce Dopravní obslužnost Vodní hospodářství + popl. podzemní voda Kanalizace + ČOV Žihobce Školství - dotace, opravy, poplatek na žáky Sportovní zařízení + dětské hřiště Divadlo, knihovny, kroniky, ostatní kultura Údržba parku, opravy památek Bytové + nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Údržba hřbitova Vlastní činnost služby, DHM, kotelna Svoz odpadu Veřejná zeleň Hasiči ZO, veř. správa Pojištění majetku obce Příspěvek Mikroregion + SMS Fin.vypořádání volby Lesní hospodářství Místní rozhlasy Volby do PČR, OZ Daň obce, DPH Převody mezi účty obce Poplatky BÚ Celkem výdaje čerpaný úvěr ZŮSTATEK k FINANCOVÁNÍ CELKEM Schválený rozpočet 2010 Rozpočtová opatření 2010 Upravený rozpočet 2010 Vyvěšeno dne: skutečnost plnění 100 % plnění 100 % příjmy výdaje Sejmuto dne:

2 -1 OBEC ŽIHOBCE Komentář k návrhu závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2010 Obec Žihobce v roce 2010 provedla rozpočtové změny- v příjmových položkách navýšení o částku ,-, ve výdajových položkách navýšení o částku ,Rozpočtové změny č. 1-14/2010 byly schváleny na schůzích rady a zastupitelstva obce. K byl čerpán dlouhodobý úvěr na rekonstrukci místních komunikací v částce ,- a krátkodobý úvěr na výstavbu ČOV a kanalizace Žihobce v částce ,-. ODDÍL PŘÍJMY - skutečnost ř. 13 Prodej DHM + nahodilé příjmy příspěvek KÚPK - hasiči prodej DDHM prodej DHM /pozemky/ nahodilé příjmy /žel.šrot/ ř.19 Dotace KÚPK správa OÚ oprava bytu čp. 65 Žihobce /bude čerpáno v roce 2011/ volby ř.22 Provozní činnost poskytnutí služby účetnictví HČ dar obci ostatní služby ř.27 Dotace MMR rekonstrukce MK v obvodu obce ODDÍL VÝDAJE - skutečnost ř.29 ř.31 Rekonstrukce místních komunikací v obvodu obce Vodní hospodářství ř.32 Kanalizace ř.33 Školství ř.34 Tělocvična + dětské hřiště vlastní náklady obce /čerpaný úvěr / dotace MMR elektřina rozbory vody poplatek spodní voda.... opravy, ostatní výdaje PD- rekonstrukce vodovodu Žihobce /odečtena zaplacená záloha Dražovice/ rozbory vody + ostatní náklady ČOV Žihobce - vlastní prostředky /čerpaný úvěr / dotace na provoz drobné opravy poplatek na žáky II.stupně údržba,elektřina, topení dětské hřiště-zařízení ř.35 Divadlo, ostatní kultura oprava divadla knihovny, kroniky ostatní náklady ř.36 Park, památky PD - park, zámek drobné opravy, materiál ř.37 Bytové a nebytové hospodářství DDHM bojler apod. palivo /uhlí/... výměna kotle /část byty/ čp mzdy vč.odvodů ostatní výdaje ř..40 Vlastní činnost -služby, DHM, kotelna PHM. ostatní náklady DDHM /přívěs,kombikladivo apod./ opravy techniky + majetku obce palivo -kotelna výměna kotle /část správa/ čp. 145 materiál přeložka NN Žihobce.

3 ř.41 Svoz odpadu elektroinstalace Rozsedly popelnice nebezpečný odpad kontejnery ř.43 Hasiči PHM dotace SDH DHM - osobní automobil DDHM ostatní náklady... ř.44 ZO, veřejná správa nákup DDHM + progr.vybavení ostatní náklady vč.mezd sčítání obyvatel ř.48 Lesní hospodářství mzdové náklady těžba dřeva ostatní náklady Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu jedná se o výkaz FIN 2-12 za rok Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů byly podrobně projednány při rozboru hospodaření v obecním zastupitelstvu v měsíci únoru Součástí závěrečného účtu územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Roční účetní závěrka Obce Žihobce za rok 2010 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu v Žihobcích. Připomínky k závěrečnému účtu Obce Žihobce za rok 2010 mohou občané uplatnit písemně zasláním na obecní úřad v Žihobcích a to nejpozději do a nebo ústním podáním na zasedání zastupitelstva obce dne

4 Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy příspěvková organizace /zřizovatel Obec Žihobce/ Návrh závěrečného účtu - vyúčtování hospodaření za rok 2010 Příjmy: 1. dotace KÚPK ÚZ dotace KÚPK ÚZ dotace zřizovatele Obec Žihobce 3. stravné 4. školné 5. úroky Celkem rozpočet skutečnost Výdaje: 1. přímé vzdělávání 2. drobný nákup, vč.nákupu ze školného 3. potraviny 4. DDHM 5. ostatní služby drobné opravy 6. předplatné 7. elektřina 8. plyn 9. voda 10. cestovné 11. poštovné 12. topení 13. zpracování účetnictví, programy 14. odvoz odpadu 15. telefonní poplatky, internet 16. pronájmy /bazén plavání/ 17. učební pomůcky 18. revize 19. pojištění 20. bank.poplatky Celkem rozpočet skutečnost Zůstatek finančních prostředků na běžném účtě k Dotace KÚPK - prostředky na mzdy a učební pomůcky za XII/2010 vč. povinných odvodů Stav běžného účtu k finanční prostředky z provozní dotace zřizovatele, školného Rezervní fond Fond odměn Stav účtu FKSP k , , , ,05 150, ,25 Během roku 2010 byly provedeny rozpočtové změny provozních nákladů dle skutečných potřeb schváleny zřizovatelem a rozpočtové změny přímých nákladů, které jsou financovány a upřesňovány KÚPK / určeny k vyúčtování/ Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok zisk ve výši ,99 Komentář k návrhu závěrečného účtu příspěvkové organizace hospodaření za rok 2010 Výdaje - bod 2 - bod 3 - bod 4 - drobný nákup /úklidové prostředky, spotřební materiál, školní potřeby a nákupy z prostředků školného/ spotřeba potravin ŠJ zbytek na skladě ostatní DDHM /hračky, koberec, nábytek apod/ Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů a zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření jsou založeny na obecním úřadu v Žihobcích. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:

5 Obec Žihobce hospodářská činnost Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 Obec vede hospodářskou činnost na zpracování účetnictví včetně mezd pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Žihobce. Příjmy: 1. zpracování účetnictví a mezd pro příspěvkovou organizaci 2. úroky z účtu celkem Výdaje: 1. zpracování účetnictví a mezd Obcí Žihobce 2. úprava PC programu 3. poplatky KB.. celkem Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu k ,45 zisk ve výši 3.856,75 Náklady a výnosy odpovídají rozpočtovým hodnotám. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty za rok Zákonem předepsané účetní výkazy jsou založeny na obecním úřadu v Žihobcích. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

6

7

8

9

10

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000

Schválený Upravený Skutečnost 15.622.000 3.545.000 O 640.000 19.807.000 15.529.000 2.709.000 18.238.000 1.569.000-1.569.000 Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2012 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 20112 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2011 pod č.j, 12/12/2011 ZO-U. Během roku 2012

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2011 Zpráva o hospodaření za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000

14.705.000 3.662.000 15.042.000 4.402.000 37.811.000 19.393.000 39.364.000 58.577.000 -20.946.000 20.946.000 ( VA Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2011 Výroční zpráva- textová část Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 pod č.j. 2/12/2010 ZO-U Během roku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 Název finanční operace Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Zůstatek účtu 933 z předchozích let - ztráta

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2005 Obecní zastupitelstvo dne 20.12.2004 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 31.1.2005 v celkové výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

PŘIJATÉ DOTACE... 539.035,59 Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace ze SR, dotace na hospodaření v lesích)

PŘIJATÉ DOTACE... 539.035,59 Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace ze SR, dotace na hospodaření v lesích) 1 Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 1 Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil:

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více