Řešení pro cihelné zdivo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení pro cihelné zdivo"

Transkript

1 Ceník výrobků a služeb Platnost od

2 Společnost Wenerberger nabízí ucelený sortment keramckých výrobků. Pálené stavební materály jsou vyrobeny z přírodních surovn a bydlení v nch je zdravé a komfortní. Pro vaš stavbu s z portfola společnost Wenerberger vyberete zdcí systém Porotherm, pálené střešní tašky Tondach, obkladové a lícové chly Terca a chlovou dlažbu Penter. Terca lícové chly Obsah str. 6 str. 8 str. 10 str. 14 str. 16 str. 22 Přehled vybraných produktů str. 24 Konstrukční detaly str. 25 Součntel prostupu tepla U str. 26 Řešení jednovrstvého zdva str. 27 Nabídka služeb str. 30 Prodejní a dodací podmínky str. 36 Kontakty str. 38 Porotherm KP XL nosné překlady Porotherm KP Varo UNI nosné překlady pro rolety a žaluze Porotherm Z Prof zvukovězolační chly TONDACH pálená střešní krytna vč. příslušenství Porotherm strop keramcký strop POT trámy stropní vložky Porotherm strop keramcký strop POT trámy stropní vložky Porotherm VT Prof věncovky Porotherm KP 7 nosné překlady Terca obkladové pásky Porotherm EKO+ Prof nosné zdvo Penter chlová dlažba Porotherm Prof vntřní nosné zdvo Porotherm Prof nenosná příčka Porotherm TS Prof soklové zdvo Porotherm T Prof obvodové zdvo malta Porotherm Prof zdcí pěna Porotherm Dryfx 2 Ceník Porotherm - platnost od

3 e4 dům ocení vaše dět Táta je fosl. Jeho pravěkej vkus mě přpravuje o chuť žít. Jedný, co má moderního, je náš dům. Ten se mu fakt poved. e4 je komplexním návodem pro moderní a do budoucna orentované bydlení, které je založeno na využtí keramckých stavebních materálů chelném systému Porotherm, pálené střešní krytně Tondach č lícovém zdvu Terca. Koncept e4 pomáhá ldem postavt bez starostí moderní chlový dům s krásnou střechou z pálené krytny. Koncept e4 zahrnuje: Pravdla pro konstrukční a funkční řešení domu Slevy na materál Garantovaný sortment zdva a pálené střešní krytny Prověřené stavební frmy Certfkované projektanty Certfkát pro váš e4 dům Služby pro svépomocníky e4 Pod označením e4 najdete v ceníku doporučený chlový sortment pro stavbu Wenerberger e4 domu. 4 Ceník Porotherm - platnost od

4 Jak správně vybírat zdvo pro stavbu rodnného domu Výběr vhodných stavebních materálů zásadně ovlvňuje vlastnost domu celkový užvatelský komfort. V neposlední řadě mají techncké parametry domu vlv na jeho hodnotu nejen v čase výstavby, ale po mnoho dalších let. Obvodové nosné zdvo U obvodového zdva sledujeme dva základní parametry, a to: Tepelnězolační vlastnost chel Akustcké vlastnost chel Materál obvodových stěn má zásadní vlv na akumulac tepla a energetckou náročnost domu. Zvyšující se tlak na úspory energe ovlvňuje podobu a parametry chel určených pro obvodové zdvo. Vodítkem pro jejch správný výběr je mmo jné součntel prostupu tepla U. Jedná se o velčnu, která charakterzuje tepelnězolační schopnost konstrukce (odolnost prot prostupu tepla nebo chladu). Společnost Wenerberger doporučuje jednovrstvou konstrukc obvodového zdva za použtí chel ze segmentu a. Chly Porotherm T Prof plněné mnerální vatou chly Porotherm EKO+ Prof jsou extrémně energetcky úsporné a díky svým vynkajícím tepelnězolačním vlastnostem jsou vhodné pro pasvní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energe, a to bez dalších vrstev zateplení. Stále náročnější požadavky na zvukovou zolac, odborně vzduchovou neprůzvučnost, a to u rodnných domů, byly mpulsem pro vývoj akustckých chel Porotherm Prof. Pro obvodové zdvo, u kterého je požadavek na vyšší vzduchovou neprůzvučnost (například v místech s vyšší vnější hlukovou zátěží), doporučujeme broušené akustcké chly řady Porotherm Prof, které jsou kompatblní s ostatním broušeným chlam Porotherm Prof. Nabídku chel pro obvodové zdvo doplňuje nabídka soklových chel. Pro obvodové zdvo doporučujeme vždy soklové chly plněné mnerální vatou Porotherm TS Prof. Chly Porotherm TS Prof jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobzačním přípravkem, který zabraňuje nasáknutí vodou odzdola př zatečení vody během výstavby. Vntřní zdvo Vntřní stěny dělíme na nosné a nenosné (příčky). Z hledska pevnost v tlaku je pro rodnné domy dostačující pevnost P10, pouze mmořádně se používají chly s pevností P15. Nosná neomítnutá vntřní stěna by měla mít tloušťku alespoň 14 cm, doporučujeme ale chly Porotherm Prof tloušťky 17,5 cm a více. Všechny chly doporučené pro vntřní zdvo jsou plně kompatblní v systému Porotherm, garantují tedy velm jednoduché zdění. Zvláště u vntřního zdva jsou velm důležté jeho akustcké vlastnost. Společnost Wenerberger má nabídku akustckých chel pro vntřní příčky. Zvukový komfort jednotlvých místností je nejen zákazníky žádán, ale legslatvou vyžadován. Současná legslatva určuje povnnost vybudovat v rodnném domě nejméně jednu chráněnou místnost, kde hodnota vzduchové neprůzvučnost (R w) stěny oddělující ostatní místnost téhož bytu je rovna mnmálně 42 db. Tuto hodnotu dokáže splnt stěna z nejtenčí akustcké příčkovky Porotherm 11,5 Prof. Pro vntřní nosné zdvo nabízíme soklové chly řady Porotherm S Prof, které jsou stejně jako řada TS Prof určené pro první vrstvu stěny a ze spodní strany opatřeny hydrofobzačním přípravkem zabraňujícím nasáknutí vodou. Stropy Př rozhodování o konstrukc stropu je důležté zvážt, jakým směrem budou ukládány stropní trámy. Rovněž je třeba vzít v potaz vzdálenost nosných stěn, ujasnt s řešení kolem schodště apod. Př menším rozpětí stropu je možné dosáhnout levnějšího řešení. Společnost Wenerberger nabízí dva základní způsoby konstrukce stropu: s celoplošnou nadbetonávkou bez celoplošné nadbetonávky Obě varanty se lší typem stropních vložek a způsobem (mírou) zaltí betonem. Varanta s celoplošnou nadbetovávkou je vhodná pro větší rozpětí stropu. Její nespornou výhodou je větší únosnost. Př použtí této technologe se používají stropní vložky řady MIAKO PTH, které se po celé ploše zaljí vrstvou betonu. Varanta bez celoplošné nadbetonávky je vhodná především pro stavby svépomocí a stavby s mnmem pracovního prostoru pro manpulac s materálem (např. rekonstrukce). Její výhodou je nžší pracnost, vynechání betonářských sítí, jednoduchý pohyb před během betonáže a úspora betonu. Velkou výhodou je také možnost přerušení betonáže po probetonování žebra po celé délce a tím umožnění postupné betonáže. Na druhou stranu zde dosahujeme př větších rozpětích nžší únosnost stropu, což se během času a měnících se požadavků na užívání domu může stát nevýhodou. Stropní vložky řady Porotherm MIAKO BNK, které př této technolog používáme, jsou pochozí, betonem se vyplňuje pouze prostor nad trámy mez vložkam. 5

5 Úspory energí na vytápění a žvot ve zdravém a bezpečném prostředí - to je váš nový rodnný dům postavený z chel Porotherm skupny. zahrnuje chelné bloky plněné mnerální vatou Porotherm T Prof a Porotherm TS Prof, které vznkly symbózou keramckého stavebního materálu a osvědčené mnerální zolační hmoty. Tímto spojením byly vytvořeny chelné bloky, které splňují nejpřísnější nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulac. Chly Porotherm T Prof jsou vhodné pro jednovrstvé obvodové zdvo bez dalších vrstev zateplování. Vyhovují přísným krtérím pasvních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energe. Výhody : Jednečné tepelnězolační vlastnost součntel prostupu tepla U jž od 0,12 W/(m 2. K) Ekologcké a zdraví prospěšné výrobky Vysoká pevnost díky masvní konstrukc keramcké část chly Maxmální požární odolnost, přrozeně nehořlavé materály Ekonomcká výhodnost odpadají náklady na další vrstvy zateplení, chelná stavba vyžaduje pouze mnmální náklady na údržbu Výborná zvuková zolace vynkající akustcké vlastnost bez dalších opatření Energe z přírody 6

6 e4 e4 e4 e4 Porotherm T Prof Dryfx broušené chly plněné mnerální vatou na lepdlo pro zdění Porotherm Dryfx.extra název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena vč. lepdla Porotherm Dryfx.extra bez DPH cena vč. lepdla Porotherm Dryfx.extra s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 50 T Prof Dryfx 24,8/50/24,9 P8 20,9 0, , , ,- 254, , , T Prof Dryfx 1/2 2) 12,3/50/24,9 P8 10, , , T Prof Dryfx 24,8/44/24,9 P8 18,4 0, ,4 167, , ,- 202, , , T Prof Dryfx 1/2 2) 12,3/44/24,9 P8 9, , , T Prof Dryfx 24,8/38/24,9 P8 15,7 0, ,1 145, , ,- 175, , , T Prof Dryfx 1/2 2) 12,3/38/24,9 P8 8, , , T Prof Dryfx 24,8/30/24,9 P8 12,2 0, ,3 116, , ,- 140, , , T Prof Dryfx 1/2 2) 12,3/30/24,9 P8 6, , , balení palety s chlam e4 e4 e4 e4 Porotherm T Prof broušené chly plněné mnerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku Důležté: Cena chly je uvedena včetně průměrné spotřeby malty pro tenké spáry Porotherm Prof (př dodržení technologe celoplošného nanášení malty maltovacím vozíkem) nebo lepdla pro zdění Porotherm Dryfx.extra. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: T Prof - chla plněná mnerální vatou, T Prof 1/2 - polovční chla plněná mnerální vatou. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva včetně tepelnězolační omítky. 2) Polovční chla Porotherm T Prof 1/2 je dodávána jako dvojblok 1/2+1/2 Př odběru uceleného kamonu s chlam Porotherm T Prof Dryfx dodávka 1 ks Nástavce Y zdarma. K dspozc pouze na objednání s dodací lhůtou 12 týdnů. cca e4 Doporučený chlový sortment pro stavbu Wenerberger e4 domu. U 1) spotřeba chel cena vč. malty Porotherm Prof bez DPH cena vč. malty Porotherm Prof s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 50 T Prof 24,8/50/24,9 P8 20,9 0, , , ,- 254, , , T Prof 1/2 2) 12,3/50/24,9 P8 10, , , T Prof 24,8/44/24,9 P8 18,4 0, ,4 167, , ,- 202, , , T Prof 1/2 2) 12,3/44/24,9 P8 9, , , T Prof 24,8/38/24,9 P8 15,7 0, ,1 145, , ,- 175, , , T Prof 1/2 2) 12,3/38/24,9 P8 8, , , T Prof 24,8/30/24,9 P8 12,2 0, ,3 116, , ,- 140, , , T Prof 1/2 2) 12,3/30/24,9 P8 6, , , balení palety s chlam Porotherm TS Prof soklové broušené chly pro založení zdva na zakládací maltu Porotherm Prof AM e4 e4 název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena bez zakládací malty Porotherm Prof AM bez DPH cena bez zakládací malty Porotherm Prof AM s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 38 TS Prof 24,8/38/24,9 P8 15,7 0, , , ,- 219, , , TS Prof 24,8/30/24,9 P8 12,2 0, , , ,- 176, , , balení palety s chlam Důležté: Cena soklových chel nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Prof AM. Množství zakládací malty Porotherm Prof AM bude pro danou stavbu kalkulováno ndvduálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: TS Prof - chla plněná vatou určená pro první vrstvu zdva. Chly TS Prof jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobzačním přípravkem prot nasáknutí vodou. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva z chel Porotherm TS Prof pouze s vntřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm. e4 Doporučený chlový sortment pro stavbu Wenerberger e4 domu. 7

7 Komfortní bydlení s ekonomckým provozem, kde vám bude příjemně jak v změ tak v létě, to pomohou splnt chly Porotherm ze skupny. Segment zajšťuje příjemné a zdravé vntřní klma domu a naprosto čsté, technologcky správné řešení jednovrstvého obvodového zdva rodnných domů. Jsou zde zahrnuty produkty řady Porotherm EKO+ Prof. Tyto chly jsou energetcky velm úsporné. Jsou vhodné pro pasvní domy a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energe, a to bez dalších vrstev zolantů. Výhody : EKOnomcké - lepší tepelný odpor zdva přnáší úspory v nákladech na vytápění č chlazení EKOlogcké - zlepšení podmínek pro zdravé bydlení, výrobní postup je eco-frendly Jednoduché, rychlé zdění a snadné navrhování v systému Porotherm Vysoká požární odolnost a žvotnost až 100 let v srdc domova 8

8 Porotherm EKO+ Prof Dryfx broušené chly na zdcí pěnu Porotherm Dryfx název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx bez DPH cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 50 EKO+ Prof Dryfx 24,8/50/24,9 P8 20,8 0, , , ,- 178, , , EKO+ Prof Dryfx 1/2 K 12,5/50/24,9 P8 10, , , EKO+ Prof Dryfx K 25/50/24,9 P8 21, , , EKO+ Prof Dryfx R 12,5/50/24,9 P8 12, , , balení palety s chlam e4 44 EKO+ Prof Dryfx 24,8/44/24,9 P8 18,5 0, ,4 126, , ,- 153, , , e4 e4 44 EKO+ Prof Dryfx 1/2 K 12,5/44/24,9 P8 8, , , EKO+ Prof Dryfx K 25/44/24,9 P8 17, , , e4 44 Prof Dryfx R 18,7/44/24,9 P10 15, , , Porotherm EKO+ Prof broušené chly na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena vč. malty Porotherm Prof bez DPH cena vč. malty Porotherm Prof s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg balení palety s chlam 50 EKO+ Prof 24,8/50/24,9 P8 20,8 0, , , ,- 178, , , EKO+ Prof 1/2 K 12,5/50/24,9 P8 10, , , EKO+ Prof K 25/50/24,9 P8 21, , , EKO+ Prof R 12,5/50/24,9 P8 12, , , e4 44 EKO+ Prof 24,8/44/24,9 P8 18,5 0, ,4 126, , ,- 153, , , e4 e4 e4 44 EKO+ Prof 1/2 K 12,5/44/24,9 P8 8, , , EKO+ Prof K 25/44/24,9 P8 17, , , Prof R 18,7/44/24,9 P10 15, , , Důležté: Cena broušené chly zahrnuje zdcí pěnu Porotherm Dryfx nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Prof. U chel EKO+ Prof / Prof Dryfx bude množství zakládací malty Porotherm Prof AM pro danou stavbu kalkulováno ndvduálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přobjednat ke každým dvěma paletám chel jeden pytel malty Porotherm Prof. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: EKO+ Prof Dryfx - chla broušená pro zdění na zdcí pěnu, EKO+ Prof - chla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry, 1/2 K - polovční koncová chla, K - koncová chla, R - rohová chla 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva Porotherm EKO+ Prof vyzděného na zdcí pěnu Porotherm Dryfx nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Prof, s tepelnězolační omítkou. K dspozc pouze na objednání s dodací lhůtou 12 týdnů. e4 Doporučený chlový sortment pro stavbu Wenerberger e4 domu. 9

9 Bydlet v poctvém, tradčním a ekonomcky výhodném domě dává poct jstoty všem členům rodny. Segment nabízí prověřenou řadu produktů pro obvodové zdvo, nosné vntřní zdvo, příčky a soklové zdvo. Jedná se o chelné bloky řad Porotherm, Porotherm Prof a Porotherm S Prof. Tyto chly nabízejí jednoduchou, čstou technolog určenou pro svépomoc. Výhody : Příznvý poměr cena / výkon Jednoduché, rychlé zdění a snadné navrhování v systému Porotherm Hygencky nezávadné, přírodní produkty Vysoká požární odolnost Pravá klaska přírody 10

10 Porotherm Prof Dryfx broušené chly na zdcí pěnu Porotherm Dryfx název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx bez DPH cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 44 Prof Dryfx 24,8/44/24,9 P8/P10 92, , ,- 111, , ,- 20,4 0, ,4 44 Prof Dryfx 24,8/44/24,9 P15 96, , ,- 117, , ,- balení palety s chlam Prof Dryfx 1/2 K 12,5/44/24,9 P8/P , , ,0 44 Prof Dryfx 1/2 K 12,5/44/24,9 P , , Prof Dryfx K 25/44/24,9 P8/P , , , Prof Dryfx K 25/44/24,9 P , , Prof Dryfx R 18,7/44/24,9 P10 15, , , Prof Dryfx 24,8/38/24,9 P8/P10 84, , ,- 102, , ,- 17,6 0, ,1 38 Prof Dryfx 24,8/38/24,9 P15 87, , ,- 106, , , Prof Dryfx 24,7/30/24,9 P8/P10 15,7 0, ,3 68, , ,- 83, , , Prof Dryfx 1/2 12,5/30/24,9 P10 8, , , Prof Dryfx R 17,5/30/24,9 P10 10, , , Prof Dryfx 24,7/30/24,9 P15 15,7 0, ,3 71, , ,- 86, , , Prof Dryfx 1/2 12,5/30/24,9 P15 8, , , Prof Dryfx 37,2/24/24,9 P8/P10 84,70 907, ,- 102, , ,- 20,0 0,85 10,7 44,4 24 Prof Dryfx 37,2/24/24,9 P15 88,00 942, ,- 106, , , ,5 Prof Dryfx 37,2/17,5/24,9 P8/P10 13,8 1,05 10, ,00 728, ,- 82,28 881, , Prof Dryfx 49,7/14/24,9 P8/P10 14,7 1, ,1 71,50 572, ,- 86,52 692, , ,5 Prof Dryfx 49,7/11,5/24,9 P8/P10 12,1 1, ,20 498, ,- 75,26 603, , Prof Dryfx 49,7/8/24,9 P8/P10 9,4 1, ,50 548, ,- 82,89 663, , Důležté: Cena broušené chly zahrnuje zdcí pěnu Porotherm Dryfx. Množství zakládací malty Porotherm Prof AM bude pro danou stavbu kalkulováno ndvduálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Unverzální rohová chla 44 Prof Dryfx R v pevnost P15 k objednání pouze ndvduálně na zakázku (cena je o 10 % vyšší oprot pevnost P10). Poznámky: Prof Dryfx - chla broušená pro zdění na zdcí pěnu, 1/2 K - polovční koncová chla, K - koncová chla, R - rohová chla 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva Porotherm Prof Dryfx vyzděného na zdcí pěnu Porotherm Dryfx, u chel pro vnější stěny s tepelnězolačním omítkam. Hodnoty součntele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN K dspozc pouze na objednání s dodací lhůtou mn. 14 dní. 11

11 Porotherm Prof broušené chly na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena vč. malty Porotherm Prof bez DPH cena vč. malty Porotherm Prof s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 44 Prof 24,8/44/24,9 P8/P10 92, , ,- 111, , ,- 20,4 0, ,4 44 Prof 24,8/44/24,9 P15 96, , ,- 117, , ,- 44 Prof 1/2 K 12,5/44/24,9 P8/P , , ,0 44 Prof 1/2 K 12,5/44/24,9 P , , balení palety s chlam Prof K 25/44/24,9 P8/P , , ,1 44 Prof K 25/44/24,9 P , , Prof R 18,7/44/24,9 P10 15, , , Prof 24,8/38/24,9 P8/P10 84, , ,- 102, , ,- 17,6 0, ,1 38 Prof 24,8/38/24,9 P15 87, , ,- 106, , , Prof 24,7/30/24,9 P8/P10 15,7 0, ,3 68, , ,- 83, , , Prof 1/2 12,5/30/24,9 P10 8, , , Prof R 17,5/30/24,9 P10 10, , , Prof 24,7/30/24,9 P15 15,7 0, ,3 71, , ,- 86, , , Prof 1/2 12,5/30/24,9 P15 8, , , Prof 37,2/24/24,9 P8/P10 84,70 907, ,- 102, , ,- 20,0 0,85 10,7 44,4 24 Prof 37,2/24/24,9 P15 88,00 942, ,- 106, , , ,5 Prof 37,2/17,5/24,9 P8/P10 13,8 1,05 10, ,00 728, ,- 82,28 881, , Prof 49,7/14/24,9 P8/P10 14,7 1, ,1 71,50 572, ,- 86,52 692, , ,5 Prof 49,7/11,5/24,9 P8/P10 12,1 1, ,20 498, ,- 75,26 603, , Prof 49,7/8/24,9 P8/P10 9,4 1, ,50 548, ,- 82,89 663, , Důležté: Cena broušené chly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Prof. Ke každým dvěma paletám se dodává jeden pytel této malty, což odpovídá potřebnému množství př dodržení technologe nanášení malty nanášecím válcem. Množství zakládací malty Porotherm Prof AM bude pro danou stavbu kalkulováno ndvduálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přobjednat ke každým dvěma paletám chel jeden pytel malty Porotherm Prof. Unverzální rohová chla 44 Prof R v pevnost P15 k objednání pouze ndvduálně na zakázku (cena je o 10 % vyšší oprot pevnost P10). Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: Prof - chla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry, 1/2 K - polovční koncová chla, K - koncová chla, R - rohová chla. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva Porotherm Prof vyzděného na maltu Porotherm Prof, u chel pro vnější stěny s tepelnězolačním omítkam. Hodnoty součntele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN K dspozc pouze na objednání s dodací lhůtou mn. 14 dní. 12

12 Porotherm klaska a ověřená tradce je řešení název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel chel cena bez DPH 2) cena s DPH 2) chel v m 2 chel v m 3 chel v m balení chel 2 chel v m 3 zdva zdva zdva zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 38 24,8/38/23,8 P10 17,5 0, ,1 68, , ,- 83, , , ,7/30/23,8 P10 54,40 871, ,- 65, , ,- 15,4 0, , ,7/30/23,8 P15 56,60 906, ,- 68, , ,- palety s chlam /24 N 30/24/15,5 P15 9,8 0,95/0,90 19,3/ , , ,2/24/23,8 P10 68,10 729, ,- 82,40 882, ,- 19,1 0,95 10,7 44, ,2/24/23,8 P15 71,50 766, ,- 86,52 927, , ,5 37,2/17,5/23,8 P8/P10 13,2 1,20 10,7 61,0 53,60 574, ,- 64,86 695, , ,7/14/23,8 P8/P10 14,4 1, ,2 55,10 441, ,- 66,67 534, , ,5 49,7/11,5/23,8 P8/P10 11,8 1, ,90 424, ,- 64,01 513, , ,7/8/23,8 P8/P10 9,5 1, ,20 346, ,- 52,27 419, , Důležté: Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: 1/2 K - polovční chla, K - koncová, N - nízká chla 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva vyzděného na tepelnězolační maltu s tepelnězolační omítkou (pro tloušťku 38) a obyčejnou maltu s vápenocementovou omítkou (ostatní tloušťky), s plně promaltovanou ložnou spárou. 2) Cena nezahrnuje tepelnězolační an obyčejnou maltu pro zdění. Hodnoty součntele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN Porotherm S Prof soklové broušené chly pro založení zdva na zakládací maltu Porotherm Prof AM název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku cca U 1) spotřeba chel cena bez zakládací malty Porotherm Prof AM bez DPH cena bez zakládací malty Porotherm Prof AM s DPH chel m 2 zdva m 3 zdva chel m 2 zdva m 3 zdva cm MPa kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 ks/m Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 30 S Prof 24,7/30/24,9 P15 14,8 0, , , ,- 112, , , S Prof 37,2/24/24,9 P15 18,3 0,85 10,7 2,7 114, , ,- 138, , , balení palety s chlam Důležté: Cena soklových chel nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Prof AM. Množství zakládací malty Porotherm Prof AM bude pro danou stavbu kalkulováno ndvduálně dle projektové dokumentace. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: S Prof - chla určená pro první vrstvu zdva. Chly S Prof jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobzačním přípravkem prot nasáknutí vodou. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva z chel Porotherm S Prof pouze s vntřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm. 13

13 Tcho, kld na prác nerušený spánek jsou základní atrbuty pohodlného a zdravého domova. Segment je odpovědí společnost Wenerberger na zvyšující se požadavky na zvukovou zolac našeho domova. Jedná se o chly řady Porotherm Prof a Porotherm. Tyto chly byly specálně vyvnuty za účelem zvýšení akustckého komfortu, a to v rámc jednotlvých místností bytové jednotky. Výhody : Výrazně lepší akustcké vlastnost oprot klasckým chlám Porotherm Prof Posílení stablty a bezpečnost (akustcké chly mají až o 30 % vyšší pevnost než chly Porotherm Prof) Vyšší tepelná kapacta (lépe udržují stálou vntřní teplotu př výkyvech venkovních teplot) Snadné navrhování a stavění v systému Porotherm Tcho jako v lese 14

14 Porotherm Prof Dryfx akustcké chly na zdcí pěnu Porotherm Dryfx název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 1) hmot. cca U 2) spotřeba chel cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx bez DPH chel chel v m 2 zdva chel v m 3 zdva cena vč. zdcí pěny Porotherm Dryfx s DPH chel chel v m 2 zdva chel v m 3 zdva cm MPa db kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 30 Z Prof Dryfx 24,7/30/24,9 P15 54 (-1; -5) 18,5 0, , , ,- 135, , , Z Prof Dryfx 33/25/24,9 P15 53 (-2; -6) 21,0 0, , , ,- 163, , , Prof Dryfx 37,2/19/24,9 P15 48 (-1; -4) 17,2 1,05 10,7 96, , ,- 116, , , ,5 Prof Dryfx 49,7/11,5/24,9 P15 44 (-1; -4) 15,6 1, ,30 651, ,- 98,37 788, , balení palety s chlam Porotherm Prof akustcké chly na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 1) hmot. cca U 2) spotřeba chel cena vč. malty Porotherm Prof bez DPH chel chel v m 2 zdva chel v m 3 zdva cena vč. malty Porotherm Prof s DPH chel chel v m 2 zdva chel v m 3 zdva cm MPa db kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 30 Z Prof 24,7/30/24,9 P15/P20 55 (-2; -6) 18,5 0, , , ,- 135, , , Z Prof 33/25/24,9 P15/P20 54 (-2; -6) 21,0 0, , , ,- 163, , , Prof 37,2/19/24,9 P15 52 (-2; -6) 17,2 1,05 10,7 96, , ,- 116, , , ,5 Prof 49,7/11,5/24,9 P15 46 (-1; -4) 15,6 1, ,30 651, ,- 98,37 788, , balení palety s chlam Porotherm akustcké chly na cementovou maltu název výrobku rozměry chly d / š / v třída pevnost v tlaku vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw (C; Ctr) 1) hmot. cca U 2) spotřeba chel chel cena bez DPH 3) cena s DPH 3) chel v m 2 chel v m 3 chel v m balení chel 2 chel v m 3 zdva zdva zdva zdva cm MPa db kg/ks W/(m 2 K) ks/m 2 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 3 ks/pal. kg 30 SYM 24,7/30/23,8 P15 105, , ,- 127, , ,- 58 (-2; -7) 16,6 30 SYM 24,7/30/23,8 P20 105, , , ,- - 0, Z 24,7/30/23,8 P15 105, , , , (-2; -7) 18,0 30 Z 24,7/30/23,8 P20 106, , , , SYM 37,2/25/23,8 P15 130, , ,- 157, , ,- 57 (-2; -6) 20,7 10,7 25 SYM 37,2/25/23,8 P20 131, , , ,- - 0,95 25 Z 33/25/23,8 P15 129, , ,- 156, , ,- 56 (-2; -7) 20, Z 33/25/23,8 P20 131, , , , ,2/19/23,8 P15 54 (-2; -6) 16,8 1,10 10,7 85,20 912, ,- 103, , , ,5 49,7/11,5/23,8 P15 47 (-2; -5) 15,2 1, ,50 500, ,- 75,63 605, , Důležté: Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet chel. Doprava zdarma (vz Prodejní a dodací podmínky na Poznámky: - výjmečné akustcké (zvukově zolační) a akumulační vlastnost palety s chlam Prof a Prof Dryfx - broušené chly jsou určené na vntřní příčky rodnných domů a pod zateplovací systém (ETICS) na obvodové zdvo, nejsou určené k použtí na jednovrstvé mezbytové příčky v bytových domech! 1) Všechny hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdvu vápenocementovou omítkou tl. 15 mm; C, Ctr - faktory přzpůsobení spektru (vz ČSN :2010, čl. 7) 2) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] zdva omítnutého vápenocementovou omítkou tl. 15 mm. 3) Cena chel nezahrnuje cementovou maltu pro zdění

15 Rodnný dům je promyšleným a uceleným systémem. Jednotlvé, na sebe správně navazující, stavební část vytváří funkční, praktcký a pohodlný domov. Segment nabízí celou škálu produktů pro vodorovné konstrukce roletové a žaluzové překlady Porotherm KP, KP XL, KP Varo UNI, stropní trámy POT, stropní vložky MIAKO PTH a MIAKO BNK. Všechny prvky tohoto systému nabízejí ověřené kvaltní řešení pro horzontální konstrukce, kompatblní se zdcím systémem Porotherm. Výhody : Komplexní řešení horzontálních konstrukcí Kompatblta s modulovým systémem Porotherm Snadná manpulace a montáž optmální řešení pro stavby bez mechanzace Vysoká požární odolnost Síla přírody pro pevnost a odolnost 16

16 Porotherm KP Varo UNI Porotherm KP Varo UNI 1) 2) komplet = keramobetonový díl + unverzální schránka Varo UNI samostatná unverzální schránka Varo UNI délka cena včetně schránky Varo UNI balení cena cm Kč/ks bez DPH Kč/ks s DPH ks/bal. Kč/ks bez DPH Kč/ks s DPH a a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Důležté: Jsou určeny pro dodatečnou montáž stíncí technky - venkovních rolet nebo venkovních žaluzí. Poznámky: 1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech. 2) Porotherm překlad KP Varo UNI pro rolety a žaluze se skládají z keramobetonového dílu a unverzální schránky Varo UNI a tvoří jeden prodejní celek. Překlad KP Varo UNI včetně unverzální schránky lze dodat jž od 1 kusu. Hmotnost překladu (keramobetonová část): Délka cm - max. 61 kg/m Délka cm (bez dobetonování) - max. 38 kg/m Postup pro objednání překladových prvků Porotherm pro použtí rolet nebo žaluzí je uveden v následujícícm schématu. Světlost otvoru od - do [mm] Pro tloušťku stěny 500 mm Porotherm KP Varo (1 ks nosného překladu + 1 ks schránky) Porotherm KP 7 (navíc vedle nosného překladu) Porotherm KP 7 (nad schránkou Varo UNI místo věncovek) do Příklad objednání překladu KP Varo a překladu KP 7 pro otvor o světlost 1500 mm, který je ve stěně tloušťky 500 mm: Světlost otvoru od - do [mm] Pro tloušťku stěny 440 a 380 mm Porotherm KP Varo (1 ks nosného překladu + 1 ks schránky) Porotherm KP 7 (nad schránkou Varo UNI místo věncovek) do Příklad objednání překladu KP Varo a překladu KP 7 pro otvor o světlost 1500 mm, který je ve stěně tloušťky 440 nebo 380 mm: Světlost otvoru 1500 mm 1x Porotherm KP Varo 175 1x Porotherm KP x Porotherm KP Světlost otvoru 1500 mm 1x Porotherm KP Varo 175 1x Porotherm KP Upozornění: Překlad Porotherm KP je umístěn nad schránkou Varo UNI (místo věncovek, v úrovn stropní konstrukce). Délka překladu Porotherm KP 7 nad schránkou je o jeden modul větší z důvodu jeho správného uložení až na zdvo vedle schránky. Toto pravdlo neplatí pouze pro překlady Porotherm KP Varo UNI

17 Porotherm KP Porotherm KP 7 1) 7/23,8 cm (š/v) Porotherm KP 11,5 1) 11,5/7,1 cm (š/v) Porotherm KP 14,5 1) 14,5/7,1 cm (š/v) délka cena bez DPH cena s DPH balení cena bez DPH cena s DPH balení cena bez DPH cena s DPH balení cm Kč/ks Kč/ks ks/bal. Kč/ks Kč/ks ks/bal. Kč/ks Kč/ks ks/bal ,- 347,27 165,- 199,65 200,- 242, ,- 471,90 206,- 249,26 252,- 304, ,- 557,81 252,- 304,92 303,- 366, ,- 713,90 306,- 370,26 357,- 431, ,- 929,28 345,- 417,45 413,- 499, , , ,- 474,32 465,- 562, , ,10 444,- 537,24 529,- 640, , ,69 497,- 601,37 590,- 713, , , , , , , Poznámky: 1) Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech. Hmotnost překladů: Porotherm KP 7-35 kg/m Porotherm KP 11,5-17 kg/m Porotherm KP 14,5-20 kg/m Porotherm KP XL Porotherm KP XL 1) 30/50, 38/50 cm (š/v po zmonoltnění) délka světlé rozpětí otvoru šířka překladu cena překladu včetně doplňkové výztuže, třmínků a rozpěr 2) Důležté: Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zmní zahrady, prosklené stěny apod.). Pro vytvoření kompletního zmonoltněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL. Poznámky: Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech. 1) Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tlouštěk od 30 cm. U stěn tl. 30 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk 38 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladů od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná zolace na vnější a dolní straně překladu v obvodových stěnách není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL pro zmonoltnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev chel Porotherm. 2) Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6t keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu), doplňkové tahové výztuže, třmínků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus. Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost ndvduální změny šířky překladu). Hmotnost KP XL (keramobetonová část před zmonoltněním): max. 76 kg/m (max. 131 kg na jeden keramobetonový díl). doplňková tahová výztuž cm cm cm Kč/ks bez DPH Kč/ks s DPH ks [mm] ks [mm] / dl. [mm] ks [mm] / dl. [mm] , ,23 2 Ø R12 60 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,94 2 Ø R14 60 Ø 3,7 / Ø 6 / 160 třmínky rozpěry 6 366, ,86 1 Ø R10 40 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,56 1 Ø R12 40 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,82 2 Ø R10 60 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,02 2 Ø R16 80 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,17 2 Ø R18 80 Ø 3,7 / Ø 6 / , ,30 2 Ø R Ø 3,7 / Ø 6 / , ,84 3 Ø R Ø 3,7 / Ø 6 / , ,34 3 Ø R Ø 3,7 / Ø 6 / , ,26 3 Ø R Ø 3,7 / Ø 6 / , ,49 3 Ø R Ø 3,7 / Ø 6 /

18 Stropní trámy POT keramcký strop Porotherm název výrobku Trámy s výškou 17,5 cm rozměry š/v/d trámu cena bez DPH trámů př OVT 50 cm 1) 2) trámů př OVT 62,5 cm 1) 2) trámu cena s DPH trámů př OVT trámů př OVT 50 cm 1) 2) 1) 2) 62,5 cm cm Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 2 Kč/ks Kč/m 2 Kč/m 2 POT 175/902 16/17,5/ ,- 652,- 522,- 591,69 788,92 631,14 POT 200/902 16/17,5/ ,- 642,- 514,- 680,02 777,17 621,73 POT 225/902 16/17,5/ ,- 633,- 506,- 765,93 765,93 612,74 POT 250/902 16/17,5/ ,- 622,- 498,- 847,00 752,89 602,31 POT 275/902 16/17,5/ ,- 618,- 494,- 934,12 747,30 597,84 POT 300/902 16/17,5/ ,- 684,- 547, ,40 827,20 661,76 POT 325/902 16/17,5/ ,- 679,- 543, ,78 821,19 656,95 POT 350/902 16/17,5/ ,- 673,- 538, ,53 813,86 651,09 POT 375/902 16/17,5/ ,- 676,- 541, ,43 817,96 654,37 POT 400/902 16/17,5/ ,- 739,- 591, ,85 893,79 715,03 POT 425/902 16/17,5/ ,- 735,- 588, ,70 889,35 711,48 POT 450/902 16/17,5/ ,- 754,- 603, ,63 912,77 730,21 POT 475/902 16/17,5/ ,- 768,- 614, ,67 928,74 742,99 POT 500/902 16/17,5/ ,- 784,- 627, ,02 948,64 758,91 POT 525/902 16/17,5/ ,- 805,- 644, ,52 973,81 779,05 POT 550/902 16/17,5/ ,- 805,- 644, ,73 973,99 779,19 POT 575/902 16/17,5/ ,- 807,- 645, ,78 975,92 780,74 POT 600/902 16/17,5/ ,- 853,- 683, , ,39 825,91 POT 625/902 16/17,5/ ,- 851,- 681, , ,71 823,77 Trámy s výškou 23 cm POT 650/902 16/23/ ,- 933,- 746, , ,08 903,26 POT 675/902 16/23/ ,- 959,- 767, , ,11 928,09 POT 700/902 16/23/ , ,- 803, , ,30 971,44 POT 725/902 16/23/ , ,- 802, , ,42 969,94 POT 750/902 16/23/ , ,- 815, , ,70 986,16 POT 775/902 16/23/ , ,- 851, , , ,95 POT 800/902 16/23/ , ,- 850, , , ,95 POT 825/902 16/23/ , , , ,84 - Poznámky: 1) Cena trámů na 1 m 2 stropu je vypočítána pro maxmálně přípustné světlé rozpětí stropu (tzn. pro výpočet plochy odečteno mnmální uložení trámů, tj mm). 2) OVT - osová vzdálenost trámů Hmotnost trámů - 21,7 až 25,6 kg/m Cena zahrnuje cenu nevratných dřevěných prokladů. 19

19 Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BNK keramcký strop Porotherm N název výrobku rozměry d/š/v cena bez DPH cena s DPH balení 1) palety s vložkam cm kg/ks Kč/ks Kč/m 2 Kč/ks Kč/m 2 ks/pal. kg cm MIAKO 25/62,5 BNK 20/52,5/25 19,5 89,- 711,- 107,57 860, MIAKO 25/62,5 BN 25/52,5/25 24,2 111,- 711,- 134,43 860, OVT 2) MIAKO 15/62,5 PTH 25/52,5/15 13,4 65,- 416,- 78,65 503, MIAKO 19/62,5 PTH 25/52,5/19 14,7 79,- 505,- 95,47 611, MIAKO 23/62,5 PTH 25/52,5/23 18,1 96,- 611,- 115,56 739, MIAKO 8/62,5 PTH 25/51,5/8 8,8 51,- 325,- 61,47 393, ,5 N MIAKO 25/50 BNK 20/40/25 14,3 68,- 675,- 81,68 817, MIAKO 25/50 BN 25/40/25 18,3 84,- 675,- 102,12 817, MIAKO 15/50 PTH 25/40/15 9,9 50,- 398,- 60,14 482, MIAKO 19/50 PTH 25/40/19 11,2 60,- 480,- 72,60 581, MIAKO 23/50 PTH 25/40/23 14,4 74,- 588,- 88,94 711, MIAKO 8/50 PTH 25/39/8 6,4 49,- 389,- 58,81 471, Důležté: Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek. 1) počet vložek na paletě platí pro závod Řepov 2) OVT - osová vzdálenost trámů BNK, BN - stropní vložky určené pro stropní systém bez nadbetonávky N Novnka Výroba ukončena, k dspozc do vyprodání zásob. 50 MIAKO 25/62,5 BNK MIAKO 15/62,5 PTH MIAKO 19/62,5 PTH MIAKO 23/62,5 PTH MIAKO 8/62,5 PTH MIAKO 25/50 BNK MIAKO 15/50 PTH MIAKO 19/50 PTH MIAKO 23/50 PTH MIAKO 8/50 PTH Věncovky Porotherm VT Prof pro kompletac stropu název výrobku Broušené věncové chly rozměry d/š/v max. cena bez DPH cena s DPH balení max. palety s věncovkam cm kg/ks Kč/ks Kč/ks ks/pal. kg poznámka Porotherm VT 8/21 Prof 49,7/8/20,9 8,3 56,00 67, Porotherm VT 8/25 Prof 49,7/8/24,9 9,9 71,00 85, Porotherm VT 8/29 Prof 49,7/8/28,9 11,5 82,00 99, spotřeba 2 ks / bm Důležté: Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek. Broušené věncovky Porotherm Prof se dodávají bez malty pro tenké spáry nebo zdcí pěny Dryfx. Aplkac na rychlý odhad ceny stropu naleznete zde: 20

20 Porotherm strop pro rekonstrukce Řešení pro všechny typy staveb a prostředí Konstrukce stropu z malých lehkých částí: stropní trámy POT a vložky MIAKO PTH nebo MIAKO BNK U MIAKO BNK bez nutnost celoplošné nadbetonávky je potřebné menší množství betonové směs a je zde možnost přerušované betonáže Snazší manpulace a provedení bez těžké zdvhací technky Vysoká varablta použtí Lepší akustcké vlastnost a vyšší únosnost stropu oprot původním dřevěným konstrukcím Vysoká požární odolnost stavby 21

21 Různé malčkost a doplňky mnohdy povýší zdánlvě standardní záležtost na skutečný komfort. V kategor najdete nabídku různých druhů malty Porotherm, zdcí pěny Porotherm Dryfx a také nabídku pracovních pomůcek, jakým jsou maltovací vozíky, nanášecí válce, stěnové spony, ruční elektrcké ply apod. Pro poct výjmečnost 22

22 Zdcí pěna Porotherm Dryfx pro broušené chly Prof Dryfx název výrobku cena bez DPH cena s DPH balení Lepdlo pro zdění Porotherm Dryfx.extra pro broušené chly T Prof Dryfx Kč/ks Kč/ks ks/krabce Zdcí pěna Porotherm Dryfx (750 ml) 500,- 605,- 12 Lepdlo pro zdění Porotherm Dryfx.extra (750 ml) 500,- 605,- 12 Součastí dóz Porotherm Dryfx jsou ochranné rukavce umístěné ve víčku. Zdcí pěna Porotherm Dryfx pro zdění broušených chel Prof Lepdlo Porotherm Dryfx.extra pro zdění chel plněných vatou Technologe na zdcí pěnu Porotherm Dryfx Technologe na lepdlo pro zdění Porotherm Dryfx.extra ZDĚNÍ I V ZIMĚ DO -5 C z VYSOKÁ PEVNOST SLEPENÍ JIŽ PO 20 mn. z PRO VŠECHNY TLOUŠŤKY STĚN Malty kompletace chlového systému název výrobku pevnost v tlaku součntel tepelné vodvost Porotherm Prof AM malta zakládací (Anlegemörtel) 10,0 0,83 Porotherm Prof AM-W Porotherm Prof zmní malta zakládací (Wnter Anlegemörtel) malta pro tenké spáry - nanášení válcem na žebra chel malta pro tenké spáry - nanášení maltovacím vozíkem na celou plochu ložné spáry pytle vydatnost hotové malty/om. cena bez DPH pytle hotové malty cena s DPH pytle hotové malty balení palety vč. pytlů MPa W/m K kg/pytel l/pytel Kč/pytel Kč/l Kč/pytel Kč/l pytlů/pal. kg 14 10,0 0,83 215,- 15,36 260,15 18,58 10,0 0, ,- 14,57 246,84 17,63 284,- 14,20 343,64 17, ,95 18, Poznámka: Suché maltové směs dodáváme na EUR paletách 120x80 cm. Pracovní pomůcky nářadí a doplňky název výrobku cena bez DPH cena s DPH balení Kč/ks Kč/balení Kč/ks Kč/balení ks Vyrovnávací souprava , ,57 1 Maltovací vozík 50 cm (pro Porotherm T Prof) , ,03 1 Maltovací vozík 44 cm (pro Porotherm T Prof) , ,03 1 Nanášecí válec 30 cm (pro Porotherm Prof) , ,63 1 Nanášecí válec 25 cm (pro Porotherm Prof) 9 820, ,97 1 Manpulační kleště (pro zdění chel Porotherm) 774,- 936,42 1 Porotherm Dryfx aplkační pstole 647,- 783,43 1 Nástavec Y - k aplkac lepdla Porotherm Dryfx.extra 98,- 118,58 1 Stěnová spona (z korozvzdorné ocel) 9,70 970,1 11, , Ruční elektrcká pla DWE397-QS (pro řezání / úpravu chlových bloků) , ,

23 Přehled vybraných produktů Porotherm 44 T Prof Porotherm 30 T Prof Porotherm T Prof broušené chly plněné mnerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměr d/š/v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m 2 ] ks/m 2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m 2 ] 50 T Prof 24,8/50/24,9 P8 0,12 1, ,- 44 T Prof 24,8/44/24,9 P8 0,14 0, ,- 38 T Prof 24,8/38/24,9 P8 0,16 0, ,- 30 T Prof 24,8/30/24,9 P8 0,20 0, ,- Cena broušených chel T Prof zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Prof v množství pro celoplošné nanášení. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] s tepelnězolační omítkou. Porotherm EKO+ Prof broušené chly na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměr d/š/v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m 2 ] ks/m 2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m 2 ] 50 EKO+ Prof 24,8/50/24,9 P8 0,16 1, ,- 44 EKO+ Prof 24,8/44/24,9 P8 0,19 0, ,- Cena broušených chel Prof zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Prof v množství pro nanášení na žebra chel. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] s tepelnězolační omítkou. Porotherm 44 EKO+ Prof Porotherm 14 Prof Porotherm 30 Z Prof Porotherm 25 SYM Porotherm Prof broušené chly na maltu pro tenké spáry Porotherm Prof název výrobku rozměr d/š/v [cm] pevnost U 1) pracnost [hod/m 2 ] ks/m 2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m 2 ] 44 Prof 24,8/44/24,9 P8/P10 0,24 0, ,- 38 Prof 24,8/38/24,9 P15 0,25 0, ,- 30 Prof 24,7/30/24,9 P8/P10 0,50 0, ,- 24 Prof 37,2/24/24,9 P10 0,85 0,58 10, ,- 17,5 Prof 37,2/17,5/24,9 P8/P10 1,05 0,51 10, ,- 14 Prof 49,7/14/24,9 P8/P10 1,20 0, ,- 11,5 Prof 49,7/11,5/24,9 P8/P10 1,30 0, ,- 8 Prof 49,7/8/24,9 P8/P10 1,60 0, ,- Cena broušených chel Prof zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Prof. 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] s tepelnězolační omítkou. Porotherm akustcké chly = tcho a kld název výrobku rozměr d/š/v [cm] pevnost Rw [db] 1) pracnost [hod/m 2 ] ks/m 2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m 2 ] 30 Z Prof 24,7/30/24,9 P15/ , ,- 30 SYM 24,7/30/23,8 P , ,- 30 Z 24,7/30/23,8 P , ,- 25 Z Prof 33/25/24,9 P15/ , ,- 25 SYM 37,2/25/23,8 P ,98 10, ,- 25 Z 33/25/23,8 P , ,- 19 Prof 37,2/19/24,9 P ,53 10, , ,2/19/23,8 P ,74 10, ,- 11,5 Prof 49,7/11,5/24,9 P , ,- 11,5 49,7/11,5/23,8 P , ,- Cena chel zahrnuje cementovou maltu pro zdění. Spotřeba malty na m 2 /m 3 uvedena v technckých lstech jednotlvých výrobků. Malta není součástí systému Porotherm, je nutné j koupt samostatně! Cena broušených chel Prof zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Prof. 1) Rw = laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s vápenocementovým omítkam. Porotherm 8 Porotherm 11,5 Porotherm klascké chly na vápenocementovou maltu název výrobku rozměr d/š/v [cm] pevnost U pracnost [hod/m 2 ] ks/m 2 balení [ks/pal.] cena s DPH [Kč/m 2 ] 38 24,8/38/23,8 P10 0,30 1) 1, , ,8/30/23,8 P10 0,60 0, , ,2/24/23,8 P10 0,95 0,79 10, ,- 17,5 37,2/17,5/23,8 P8/P10 1,20 0,68 10, , ,7/14/23,8 P8/P10 1,25 0, ,- 11,5 49,7/11,5/23,8 P8/P10 1,55 0, ,- 8 49,7/8/23,8 P8/P10 1,75 0, ,- Cena chel zahrnuje vápenocementovou maltu pro zdění. Spotřeba malty na m 2 /m 3 uvedena v technckých lstech jednotlvých výrobků. Malta není součástí systému Porotherm, je nutné j koupt samostatně! 1) Součntel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] pro zdvo na tepelnězolační maltu s tepelnězolační omítkou. 24

24 Konstrukční detaly použtí doplňkových chel a systémového řešení Pro elmnac tepelných mostů v obvodovém zdvu 1. VAZBA ROHU Správné použtí doplňkových chel v rohu obvodové stěny Porotherm 2. SOKL OBVODOVÉ STĚNY Příklad napojení stěny na základ řešení pro broušené klascké chly Porotherm koncová chla v případě ostění okna č dveří polovční koncová chla základní tvar chly rohová chla koncová chla tepelná zolace soklu obvodové zdvo tl. 44 cm soklové nosné zdvo tl. 30 cm zolant XPS 20 x 4 cm základní tvar chly dvojblok polovčních chel 1/2+1/2 zakládací malta Porotherm Prof AM o tloušťce mnmálně 10 mm dvojblok polovčních chel 1/2+1/2 zolant XPS 20 x 4 cm 1/2 K polovční koncová chla základní tvar chly koncová chla koncová chla 1/2 polovční chla 1/2 K polovční koncová chla základní tvar chly 1/2 nebo alternatva 1/2+1/2 dle potřebné výšky parapetu Příklad stavebního otvoru (okno, dveře) u chel plněných mnerální vatou s použtím polovčních chel a jejch dvojbloku 1/2+1/2 základní tvar chly 3. STAVEBNÍ OTVORY 1/2 K polovční koncová chla alternatva s koncovou chlou dle potřebné výšky parapetu Příklad stavebního otvoru (okno, dveře) s použtím doplňkových koncových chel 1/2 K a K 4. PŘEKLADY Příklad skladby Porotherm KP 7 nad stavebním otvorem v obvodové stěně tl. 44 cm 5. STROPNÍ KONSTRUKCE Řez keramckým stropem Porotherm BN věncovka Prof beton třídy mn. C 20/25 stropní vložka MIAKO BNK tepelný zolant věncovka Prof stavební otvor - okno Porotherm KP 7 stropní trám POT 25

25 Součntel prostupu tepla U pro obvodové zdvo včetně omítek, v suchém stavu. Nžší hodnota = nžší náklady na vytápění. Název výrobku Porotherm Tloušťka zdva (bez omítky) Druh povrchové úpravy Tepelný odpor R zdva (vč. omítek) v suchém stavu JEDNOVRSTVÉ STĚNY VRSTVENÉ STĚNY Součntel prostupu tepla zdva U (vč. omítek) v suchém stavu Doporučené pro domy e4 Součntel prostupu tepla U př tloušťce tepelného zolantu v cm, př λ zolantu = 0,038 W/(m K) (v suchém stavu) včetně přrážky na vlv tepelných vazeb obálky budovy ve výš ΔU = 0,02 W/(m 2 K) Tloušťka tepelného zolantu [cm] [cm] [m 2 K/W] [W/(m 2 K)] T Prof Dryfx 50 8,16 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 50 T Prof 50 7,94 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 44 T Prof Dryfx 44 7,20 0,14 ü 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 44 T Prof 44 7,00 0,14 ü 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 50 EKO+ Prof Dryfx 50 6,43 0,15 0,14 0,13 Není 0,13 0,12 0,12 potřeba 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 50 EKO+ Prof 50 6,30 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 38 T Prof Dryfx 38 6,25 0,16 ü 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 38 T Prof 38 6,09 0,16 ü 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0, EKO+ Prof Dryfx 44 5,34 0,18 ü další zateplení 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 44 EKO+ Prof 44 5,24 0,19 ü 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 30 T Prof Dryfx 30 5,15 0,20 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 30 T Prof 30 5,01 0,20 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 44 Prof Dryfx 44 4,14 0,23 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 44 Prof 44 4,07 0,24 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 38 Prof / Prof Dryfx 38 3,85 0,25 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0, ,20 0,30 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 30 Prof /Prof Dryfx 30 1,78 0,52 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0, ,56 0,58 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 30 Z Prof / Prof Dryfx 30 1,03 0,84 0,33 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 30 Z 30 0,97 0,88 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 24 Prof / Prof Dryfx 24 0,92 0,92 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0, Z Prof / Prof Dryfx 25 0,89 0,95 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 25 Z 25 0,85 0,99 0,34 0,30 0,26 0,24 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0, ,71 1,14 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 19 Prof / Prof Dryfx 19 0,71 1,14 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0, ,67 1,20 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 U < 0,12 W/(m 2 K) Doporučené pro pasvní domy U = 0,12 až 0,18 W/(m 2 K) Doporučené U 0,25 W/(m 2 K) Požadované U 0,30 W/(m 2 K) Součntel prostupu tepla U stěn s ETICS je uveden s přrážkou na vlv tepelných vazeb obálky ve výš 0,02 W/(m 2 K). Všechny stěny z chel určených pro obvodové zdvo s vnější omítkou (1) jsou omítnuty z vntřní strany sádrovápennou omítkou tl. 10 mm, λ = 0,34 W/(m K). stěny (2) jsou z vntřní strany omítnuty vápenocementovou omítkou tl. 15 mm, λ = 0,49 W/(m K) a součntel prostupu tepla U stěn (2) je stanoven s přestupovým tepelným odpory pro vnější stěnu. Na tepelný zolant je do stěrkové malty natažena síťovna. Vnější povrchová úprava na chle: 1 - tepelnězolační omítka tl. 30 mm, λ = 0,10 W/(m K) + stěrková malta tl. 3 mm se síťovnou, λ = 0,80 W/(m K) + pastózní omítka tl. 2 mm, λ = 0,70 W/(m K) 2 - vápenocementová omítka tl. 15 mm, λ = 0,49 W/(m K) 26

26 Řešení jednovrstvého zdva obvodových stěn pouze z chel bez dalších vrstev zateplení Porotherm 44 T Prof děrování 7 řad 28 cm vaty T Prof (broušené chly plněné mnerální vatou určené pro obvodvé zdvo) chly pro tloušťky stěn 50, 44, 38 a 30 cm mechancky chráněná zolace uvntř chelného bloku - 20 až 32 cm zolace bez kotvení maxmální požární odolnost kombnace pouze dvou přírodních materálů - chly a mnerální zolace (žádná lepdla a plasty) dfúzně otevřený výrobek (stěna dýchá) řešení detalů s mnmem doplňků výborné akustcké vlastnost stěny velm vysoká pevnost stěny díky masvní konstrukc keramcké část tvarovky Porotherm 44 EKO+ Prof děrování 34 řad EKO+ (broušené chly určené pro obvodvé zdvo) chly pro tloušťky stěn 50, 44 cm zhuštěné děrování novace styčné spáry odlehčené zazubení určeno pro nízkoenergetcké a pasvní domy jednečné řešení detalů s velm příznvým hodnotam lneárních čntelů prostupu tepla Porotherm 44 Prof děrování 29 řad Prof (klascké broušené chly) chly pro tloušťky stěn 44, 38 cm zdění na tenkovrstvou maltu v tloušťce do 1 mm nebo na specální zdcí pěnu Dryfx až o polovnu rychlejší způsob zdění oprot nebroušeným chlám jednoduchá, čstá technologe, určeno pro svépomoc nutnost přesného založení první vrstvy chel pro zdcí pěnu Dryfx možnost zdění až do -5 C tradční řešení spoje chel Porotherm 44 novace v řešení spoje chel Porotherm 44 EKO+ Prof Součntel prostupu tepla U U [(W/(m 2 K)] pro obvodové zdvo [W/(m 2 K)] včetně omítek, v suchém stavu nžší hodnota = nžší náklady na vytápění 0,30 0,30 Upož 0,25 0,23 0,24 0,25 Udop 0,21* 0,18 0,15 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 UnZEB Upas Porotherm 50 T Prof Dryfx 50 T Prof 44 T Prof Dryfx 44 T Prof 50 EKO+ Prof Dryfx 50 EKO+ Prof 38 T Prof Dryfx 38 T Prof 44 EKO+ Prof Dryfx 44 EKO+ Prof 30 T Prof Dryfx 30 T Prof 44 Prof Dryfx 44 Prof 38 Prof Dryfx 38 Prof 38 PASIVNÍ DOMY (PAS) DŮM S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (nzeb) NÍZKOENERGETICKÉ DOMY (NED) * doporučená hodnota pro budovy s téměř nulovou spotřebou energe (nzeb) odvozená dle vyhlášky o energetcké náročnost budov číslo 78/2013 Sb. Zdroj ČSN :2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 27

27 Výjmečná krása, mmořádná žvotnost Lícové chly, obkladové pásky Terca a chlová dlažba Penter Neomítnuté chelné zdvo představuje nezaměntelný stavební prvek s jednečným archtektonckým výrazem v exteréru nteréru. Lícové chly a obkladové pásky nabízejí bohatou škálu barevných odstínů a povrchových úprav pro neopakovatelnou atmosféru vašeho domova. Výhody chlového materálu: Nadčasový a orgnální vzhled Přírodní materál Dlouhá žvotnost Stálobarevnost a bezúdržbovost Vysoká pevnost

28 Řešení pro škmé střechy Mstř pokládají Tondach Moderní taška a poctvá práce pro váš dům Krásná střecha z pravé pálené tašky je výrazným archtektonckým dílem, ve kterém se snoubí poctvá práce mstrů řemesla a kvaltních střešních materálů s výborným užtkovým vlastnostm. Moderní střecha Tondach: Je krásná a nadčasová Její funkčnost, barevnost an krása se po dlouhá léta užívání nezmění Představuje ucelený systém keramckých nekeramckých materálů Zahrnuje rozlčné druhy barev, desgnu a řadu doplňkových služeb 29

29 Služby poskytované před stavbou Služby poskytované k výrobkům Porotherm Služby poskytované před stavbou Energetcký průkaz budovy Kladecí plán stropu Kalkulace spotřeby materálu Doprava Služby poskytované během stavby Proškolení ze založení / zdění Svoz palet Energetcký průkaz budovy nabízená služba cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH poznámka Energetcký průkaz budovy (rodnného domu) 3 000, ,- Energetcký průkaz lze objednat na Kdo poskytuje Postup 1. krok Energetcký průkaz lze objednat na (určeno pro projektanty, nvestory rodnných domů, případně stavební frmy nebo stavebnny se souhlasem nvestora, podrobné podmínky jsou k dspozc př regstrac služby na Otevřít stránku a postupovat ve čtyřech krocích. 2. krok Po regstrac zákazník získává nabídku průkazu za Kč bez DPH tato zvýhodněná cena platí pro stavby rodnných domů ze systému Porotherm v případě úplného vyplnění dotazníku zaslaného energetckému znalc a předání kompletní projektové dokumentace stavby. Poznámka 3. krok Výsledkem správné provedené regstrace je potvrzení o přjetí zakázky, kterou zadavatel obdrží po uzavření regstrace. Vypracování průkazu je standardně, pokud jsou podklady úplné a nformace kompletní, do 15 pracovních dnů. (Př přeplnění kapacty zpracovatele bude o možném prodloužení termínu neprodleně nformován objednatel zpracovatelem). Energetcký průkaz obálky budovy je povnnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb rodnných domů vyžadovanou stavebním úřadem pro stavební řízení. Služba není nárokovatelná. 30

30 Služby ke stropní konstrukc Porotherm nabízená služba cena v Kč bez DPH pops služby potřebné podklady Okamžtý odhad ceny stropu Porotherm pro rodnný dům přes onlne aplkac ZDARMA Aplkace pro rychlý výpočet ceny stropu na základě tvaru domu je určena pro orentační představu o ceně stropní konstrukce Porotherm. Aplkace je k dspozc na půdorysné rozměry domu tloušťku obvodových stěn max. světlé rozpětí stropu (max. vzdálenost nosných stěn) Orentační výpočet ceny stropu Porotherm pro rodnný dům dle projektu ZDARMA 1x pro danou stavbu Orentační výpočet ceny stropu Porotherm je určen pro zákazníky, kteří mají k dspozc projektovou dokumentac bez stropní konstrukce. Další varanta orentačního výpočtu ceny stropu pro stejnou stavbu je za cenu 750,- Kč bez DPH. půdorys podlaží pod stropem půdorys podlaží nad stropem řezy Kladecí plán stropu Porotherm pro rodnný dům s výpsem stropních prvků* Výpočet ceny stropních prvků Porotherm pro rodnné domy ZDARMA 1x pro danou stavbu ZDARMA Kladecí plán stropu s výpsem stropních prvků je určen pro zákazníky, kteří mají zájem o koup stropu Porotherm. Další varanta kladecího plánu pro stejnou stavbu je za cenu 2 000,- Kč bez DPH. Výpočet ceny stropních prvků Porotherm je určen pro zákazníky, kteří mají k dspozc projektovou dokumentac včetně stropní konstrukce fnální verze projektové dokumentace v DWG nebo PDF půdorys podlaží pod stropem půdorys podlaží nad stropem řezy základy výkres krovu (střešní konstrukce) skladby konstrukcí výkres stropní konstrukce Porotherm s výpsem jednotlvých stropních prvků Kladecí plán stropu Porotherm mmo rodnné domy cena je stanovena ndvduálně dle rozsahu dle dohody s technckým poradcem * Kladecí plán stropu neobsahuje statcké posouzení prvků stropní konstrukce, an prvků na které je kontrukce uložena. Kladecí plán stropní kontrukce nenahrazuje prováděcí dokumentac a podléhá schválení projektanta (autora projektu). Kdo poskytuje Wenerberger s.r.o. techncký poradce, oblastní manažer onlne aplkace: Postup 1. krok Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů na nvestora nebo zhotovtele stavby (v případě, že je znám) a veškeré potřebné podklady dle objednané služby nejlépe v elektroncké podobě (formát DWG, případně PDF). 2. krok Předat podklady technckému poradc č oblastnímu manažerov dle oblast místa stavby. Kontakty na 3. krok Kladecí plán (výpočet) obdrží zákazník v elektroncké podobě ve formátu PDF včetně výkazu materálu. 31

31 Služby poskytované před stavbou Kalkulace spotřeby materálu Porotherm nabízená služba cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH poznámka 1x kalkulace spotřeby materálu Porotherm na jednu stavbu ZDARMA Pro stavebnny, které tvoří výps samy, je k dspozc výpočetní program VMPTH na Kdo poskytuje Postup 1. krok Wenerberger s.r.o. techncký poradce, oblastní manažer (stavebnny mohou poskytovat rovněž samy pomocí výpočetního softwaru od společnost Wenerberger). Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentac - stavební část výkresů (plánů) domu v elektroncké podobě (formát DWG nebo PDF). 2. krok Předat podklady technckému poradc č oblastnímu manažerov dle oblast místa stavby. Kontakty na 3. krok Na základě projektové dokumentace provede společnost Wenerberger zdarma kalkulac spotřeby materálu. Zákazník obdrží výps materálu v elektroncké podobě s nabídkou slevy a cenové garance. 32

32 Doprava nabízená služba cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH poznámka Doprava uceleného kamonu s výrobky Porotherm v rámc ČR ZDARMA Doprava Kusový prodej palet (cena za 1 paletu) 300,- doprava + 200,- HR 363, ,- mnmální množství v objednávce musí být jedna ucelená paleta výrobků dodací termín upřesní Wenerberger, předpoklad je do 14 dní doprava bude zajštěna dopravcem WCP hydraulcká ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH místo vykládky je kdekol na území ČR Doprava Drobná kusová záslka do 24 hodn (dózy, pstole a čstče Dryfx, stěnové spony, pomůcky Prof) do 250,- do 302,50 př do 15 kg v rámc ČR Doprava Dodávka Doprava kusového sortmentu malým automoblem do 1,3 tuny po ČR 0-50 km 850, , km 1 700, , km 2 250, , km 3 400, ,- podmínkou je zajštění manuálního složení nákladu u odběratele 201 a více km 4 250, ,50 Doprava Expres do 24 hod. do 300 km 4 000,- /kamon 4 840,- /kamon platí př potvrzení objednávky expres dopravy do 11 hod.; dodání následující pracovní den dodací lhůta se počítá od zaslání regstrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky Doprava Just n tme nad 24 hod. (doručení dodávky na určtý den a hodnu nebo časové rozpětí) 3 000,- /kamon 3 630,- /kamon objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového rozpětí vykládky (např. dopoledne, odpoledne nebo časový nterval) na konkrétní den platí př objednávce mnmálně 3 pracovní dny předem Doprava "na čas" nebo "část dne" (doručení dodávky v konkrétní hodnu nebo v určtém časovém rozpětí bez určení dne) 2 000,- /kamon 2 420,- /kamon objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového rozpětí vykládky (např. dopoledne, odpoledne nebo časový nterval) bez určení data platí př objednávce mnmálně 3 pracovní dny předem Doprava Dodání soupravou 3 600,- /souprava 4 356,- /kamon soupravou se rozumí nákladní vozdlo Solo + přívěs Doprava Neúplný kamon Doprava Poslední (neúplný) kamon jednotný příplatek 3 000,- /kamon doprava ZDARMA 3 630,- /kamon 200,- HR 242,- podmínkou zajštění této služby je mnmální množství 10 palet chel/kamon nebo mnmální nákladu 10 tun/kamon (v případě mxu výrobků - chly, překlady, nosníky, malty a omítky), týká se pouze dopravy zajšované společností Wenerberger a jen dodávek na místo stavby; nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnn platí pouze pro novostavby rodnných domů na území ČR neplatí pro vykládku na skladech stavebnn / pouze přímo na stavbu platí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnn, změny v průběhu dodávek nejsou přípustné dodací termín upřesní Wenerberger v nejblžším možném termínu doprava bude zajštěna dopravcem WCP hydraulcká ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200,- Kč/paleta + DPH na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou 33

33 Služby poskytované během stavby Proškolení ze založení / zdění nabízená služba cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH poznámka Pomoc se založením stavby z broušených chel Druhé založení na stejné stavbě (např. 2. NP) nebo opakované založení stavby pro proškolenou stavební frmu 5 000, ,- Platba v hotovost po založení 8 000, ,- Platba v hotovost po založení Kdo poskytuje Postup 1. krok Wenerberger s.r.o. stavební technk (pomůže také s žádostí o proškolení ze založení / zdění). Informovat zákazníka o podmínkách poskytnutí služby a získat kompletní kontaktní údaje. Podmínky jsou k dspozc na 2. krok Vyplnt objednávku na tj. požadavek o proškolení ze založení / zdění z chel Prof na stavbě zákazníka (služba je poskytována v rozsahu 5 hodn). Po odeslání objednávky obdrží objednatel automatcké potvrzení o přjetí objednávky. Pokud potvrzení neobdrží, objednávka nebyla správně přjata a je nutné postup opakovat. Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že jsou (budou v době návštěvy stavebního technka) na stavbě splněny všechny potřebné podmínky před poskytnutím této služby. 3. krok Zákazník bude do 2 pracovních dnů kontaktován stavebním technkem společnost Wenerberger pro domluvení termínu, kdy je možné poskytnout službu. Předpokladem poskytnutí služby je dohoda společnost Wenerberger a zákazníka o oboustranně vyhovujícím termínu. Poznámka Službu je potřeba objednávat s dodatečným předsthem (2-3 týdny v sezóně), tj. jakmle je možné stanovt předběžný termín dokončení základové desky (je znám termín navezení materálu Porotherm, zajštění pomůcek pro zdění, pomocných pracovníků, atd.). Proškolení ze založení OBSAHUJE (v případě dodržení stavební přpravenost): 5 hodn aktvní čnnost technka př založení stavby: vyrovnání nerovnost základů maltou a založení první řady chel s maxmální přesností do rovny dané laserem; promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních technků do kvalty této služby; každý z nch má založeno několk set menších větších staveb; technk je vybaven potřebným špčkovým vybavením vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění; zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detalů, kotvení a napojení vntřních příček, správné napojení na další součást obálky stavby aplkace zdcí pěnou Dryfx / nanášení tenkovrstvé malty; pokud je dodržena stavební přpravenost, lze založt standardní půdorys objektu celý (150 m 2 ), včetně středového nosného zdva. Svoz palet nabízená služba cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH poznámka Svoz palet 2 500,- /kamon 3 025,- /kamon pro smluvní sklady stavebnn Podmínky pro uskutečnění svozu: - objednání uceleného kamonu výrobků nebo zboží na sklad stavebnn, ze kterého je svoz palet požadován; - mnmální množství palet k odvozu ks v odpovídající kvaltě (slně poškozené a neúplné palety nebudou v přjímacím závodě převzaty); - palety musí být složeny špalky dolů a lícovat v komínku ; vykládka a nakládka kamónu nesmí přesáhnout 90 mnut; - na objednávce musí být uvedeno označení Svoz palet, typ a množství palet, kterých se svoz týká; - řdč zajšťujícímu svoz je třeba předat 2 výtsky dodacího lstu nebo výdejky, na kterých je uveden typ palet, množství a mnmálně jedno číslo dodacího lstu Wenerberger, se kterým byly palety dodány. Důležté: V případě naložení množství menšího než 250 ks, mnmálně však 150 ks př svozu palet, bude účtován příplatek 1 000,- Kč bez DPH. 34

34 Produktové skupny Společnost Wenerberger nabízí komplexní řešení pro bydlení v domech s keramckou obálkou. Jedná se o systémové řešení pro moderní bydlení, jehož základem je využtí synerge př spojení chelného systému Porotherm, pálené střešní krytny Tondach a lícového zdva Terca. Řešení pro chelné zdvo Komplexní systémové řešení pro váš dům Výborné tepelnězolační vlastnost Nejlepší hodnoty požární a zvukové zolace, statky a energetcké účnnost Řešení pro rodnné vícepodlažní bytové domy Řešení pro škmé střechy Systémové řešení střechy Pálené střešní tašky a doplňky v mnoha modelech, barvách a povrchových úpravách Moderní tvary pro novostavby tradční pro rekonstrukce Stálobarevnost a funkčnost po desítky let Řešení pro fasády Pro atraktvní stavby s nezaměntelným kouzlem Šroký výběr barev, typů, rozměrů a povrchů Vysoká odolnost a velm dlouhá žvotnost Stálobarevnost po celou dobu žvotnost Řešení pro dlažby Orgnální a nadčasový vzhled Extrémní odolnost vůč mrazu, nečstotám, vlvům vnějšího prostředí a chemkálím Bezúdržbovost 35

Řešení pro cihelné zdivo

Řešení pro cihelné zdivo Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 1. 2019 Společnost Wenerberger nabízí ucelený sortment keramckých výrobků. Pálené stavební materály jsou vyrobeny z přírodních surovn a bydlení v nch je zdravé a komfortní.

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Ceník POROTHERM s platností od PRO OBCHODNÍ PARTNERY Ceník POROTHERM s platností od 1. 6. 2011 PRO OBCHODNÍ PARTNERY Broušené cihly EKO+ Profi Broušené cihly na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks ks/m 3 v m

Více

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 3. 1. 2016 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6 Porotherm EKO+ Profi

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb. Platnost od 1. 4. 2015. www.porotherm.cz Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 1. 2018 Společnost Wienerberger nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé

Více

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. 50% úspora energie. Ceník výrobků a služeb 50% úspora energie Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix............... str.

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 1. 2018 Společnost Wienerberger nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 1. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba.

Ceník platný od Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihel v m 2 zdiva Kč/m 2. Spotřeba. Cihly T Profi plněné vatou Rozměry cihly d/š/v (cm) Pevnost v tlaku MPa cca kg/ks U (R) 1) Spotřeb a ks/m 2 ks/m 3 Cena vč. malty pro tenké spáry Porotherm Profi bez DPH cihly v m 2 zdiva v m 3 zdiva Cena

Více

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb

Nejprodávanější cihly v České republice. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 2. 1. 2017 Obsah Přehled základních výrobků... str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi... str. 6 Porotherm EKO+ Profi Dryfix / EKO+ Profi... str. 7 Porotherm Profi

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 9. 2014 Broušené obvodové zdivo Porotherm T Profi Dryfix / T Profi JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ broušené cihly plněné minerální vatou rozměry cihly pevnost hmotnost

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od. 3. 200 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly Profi DRYFIX Rozm ry cihly d/š/v (cm) Pevnost v Hmotnost tlaku MPa cca kg/ks Sou initel prostupu tepla

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz

hrubá stavba Hrubá stavba www.staviva.cz 58 www.staviva.cz Hrubá stavba Pálené zdicí materiály...60 Pórobetonové zdicí materiály...85 Liaporbetonové zdicí materiály...94 Betonové zdicí materiály...98 Vápenopískové zdicí materiály...104 Šamotové

Více

Porotherm S Profi soklové cihly

Porotherm S Profi soklové cihly S Profi soklové cihly Podklad pro navrhování Technické listy 38 S Profi Sokl tepelněizolační vnější stěny Soklové cihly broušené 38 SProfijsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného tloušťky

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO

TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM - KLASICKÉ ZDIVO TERMOAKUSTICKÝ ZDICÍ SYSTÉM KLASICKÉ ZDIVO Platnost od 1.. 0 do 31. 3. 01 Označení Výrobní rozměry L x B x H Tloušťka stěny bez omítky ní třída e Třída objem. hmotnosti Součinitel prostupu tepla U Index

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Technické listy. cihel plněných minerální vatou. Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix.

Řešení pro cihelné zdivo. Technické listy. cihel plněných minerální vatou. Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix. Technické listy cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi Porotherm T Profi Dryfix www.cihla-budoucnosti.cz Porotherm T Profi / Porotherm T Profi Dryfix Cihly plněné minerální vatou. Cihly budoucnosti.

Více

Ceník POROTHERM. s platností od 16. 2. 2009

Ceník POROTHERM. s platností od 16. 2. 2009 Ceník POROTHERM s platností od 16. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX CE Rozměry cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM POROTHERM DŮM...hotová věc Platnost od 1. 6. 2011 Pro obchodní partnery OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM Platnost od 1. 7. 2010 Pro obchodní partnery Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů

HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů Cihla bez kompromisů 2in1 Stačí jedna vrstva a máte pasivní dům. Cihla FAMILY 2in1 má nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT 2 PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM Platnost od 1. 9. 2011 Pro obchodní partnery OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY Kontakty.............................................................................................................................

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM Platnost od 1. 2. 2012 Pro obchodní partnery OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY Kontakty.............................................................................................................................

Více

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54

Třída objem. hmotnosti tvárnic. Tepelný odpor R neomít. stěny. MPa kg.m -3 m 2.K.W -1 db 2 500 *3,79 52 2 600 *2,83 52 4 800 *2,31 55 2 600 *3,28 54 Termoakustický zdicí systém klasické zdivo Označení Výrobní rozměry L / B / H Tloušťka stěny bez e ní třída Třída objem. hmotnosti Tepelný odpor R neomít. stěny Index vzduchové neprůzvuč. R W Ložení kamionu

Více

Katalog výrobků POROTHERM

Katalog výrobků POROTHERM Katalog výrobků POROTHERM 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. CIHLU NIČÍM NENAHRADÍŠ OBSAH OVĚŘENÁ TRADICE Stručný přehled výrobků.....................................................................................

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM Platnost od 1. 7. 2010 Pro obchodní partnery Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

Ceník výrobků POROTHERM

Ceník výrobků POROTHERM Ceník výrobků POROTHERM od 1. 3. 2010 Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM Profi DRYFIX..........................................................................................................

Více

Ceník výrobků a služeb POROTHERM

Ceník výrobků a služeb POROTHERM Ceník výrobků a služeb POROTHERM Platnost od 3. 1. 2011 POROTHERM EKO+ Profi Pro obchodní partnery Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH, KONTAKTY Obsah OBVODOVÉ ZDIVO, VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, PŘÍČKY POROTHERM

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty.

sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled sortimentu Společně měníme stavební materiál v trvalé hodnoty. Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY Snadné a rychlé zdění bez odpadu Vysoká přesnost vyzděných stěn Nízká hmotnost Vysoká požární odolnost Specifikace Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

Bezplatná infolinka: Platný od

Bezplatná infolinka: Platný od Platný od 1. 4. 2017 Elegantně, snadno a rychle. S materiálem PORFIX PREMIUM lze zdít bez nutnosti dodatečného zateplení. Stavby z pórobetonových tvárnic jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně nezávadné

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/10 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

katalog od

katalog od Ceníkový katalog od 1. 3. 2014 Dejte Vaší stavbě zelenou s novou kvalitou Náš výrobní závod je provozován od roku 1964 a za tuto dobu procházel postupnou modernizací. K zásadnímu zvratu ve strojní technologii

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Hvězdná technologie pro Váš dům. Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou. Ceník výrobků a služeb

Řešení pro cihelné zdivo. Hvězdná technologie pro Váš dům. Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou. Ceník výrobků a služeb Hvězdná technologie pro Váš dům Porotherm T Profi cihly plněné minerální vatou Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 4. 2014 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 T Profi

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s PO RO- THERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová

BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG. Průběžná Rohová Průběžná Rohová BETONOVÉ TVÁRNICE BETONG Betong 10 Betong 15 Průběžná Rohová Průběžná Rohová POPIS : Skořepinové tvárnice BETONG jsou vyráběny z betonu na stacionárním vibrolisu. Složení betonu: čistý drcený dolomitický

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 12. 2. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Překlady 1/7

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Překlady 1/7 Překlady /7 Použití Filozofie překladu spočívá v použití překladů Porotherm KP Vario jako dílů složeného překladu KP XL, které zároveň plní funkci bočního bednění. Keramobetonové překlady s vyčnívající

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn 1 Smíšené konstrukční systémy (domy > 4. NP) 2 Často nenosné stěny a řešení ukončení koruny stěny pod stropem 3 Zdění v zimním období 4 Technologie

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

CENÍK Jak vyzdít hrubou stavbu domu za 8 hodin. Moderní materiál pro rychlé, snadné a úsporné zdění. PLATNÝ OD

CENÍK Jak vyzdít hrubou stavbu domu za 8 hodin. Moderní materiál pro rychlé, snadné a úsporné zdění. PLATNÝ OD CENÍK 2018 PLATNÝ OD 15. 1. 2018 Jak vyzdít hrubou stavbu domu za 8 hodin Moderní materiál pro rychlé, snadné a úsporné zdění. www.porfix.cz Bezplatná infolinka: 800 900 366 @porfixczsk 1 PÍSKOVÝ PORFIX

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Když si to sečtete. porfix. Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka:

Když si to sečtete. porfix.  Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: Když si to sečtete. porfix. www.porfix.cz Ceník 2010 Platnost ceníku je od 1. března 2010 Bezplatná infolinka: 800 900 366 Rozměr Tepelný odpor Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) hladké / s perem, drážkou a

Více

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS

NOVINKY 2011. LOS - lišta obvodová. LKSV - lišta kombi pro vnitřní roh. LKS BOX - flexibilní roh ETICS NOVINKY 2011 LOS - lšta obvodová Paleta (m) Tl. zolantu 2,0 m 2,5 m Kč/m (bal.) 2,0 m 2,5 m mm LOS 123 0,6 mm 569 000 012 570 000 012 56,40 10 50 1 000 1 250 120 Mat. LOS 183 0,7 mm 564 000 018 563 000

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 5. 11. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db

TECHNICKÝ LIST. AKU KOMPAKT 21 broušená. R w. =57 db TECHNICKÝ LIST AKU KOMPAKT 21 broušená R w =57 db broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující

Více

CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK

CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 440 / BRUS 400 / BRUS 365 / BRUS 300 / BRUS 240 / BRUS 65 / BRUS 80 / BRUS 115 / BRUS 175 / BRUS KMB PŘÍČKOVKA 290 KMB VĚNCOVKA 175 KMB VĚNCOVKA

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBSAH 1. BEDNĚNÍ VĚNCŮ 1.1 BEDNĚNÍ VĚNCŮ SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEDNĚNÍ VĚNCŮ BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ 1.2 BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.1 SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm v kombinaci s tepelnou izolací 80 mm, určené k jednostrannému

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX. Broušené příčkové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX

Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX. Broušené příčkové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX Platnost od 01.01.2017 www.winklmann.cz BROUŠENÉ CIHLY Broušené obvodové zdivo na lepidlo/zdící pěnu W-FIX CB W-CSI 490 248/490/249 6;8 0,18 33/16 89,30 CB W-CSI 440 248/440/249 8;10 0,20 37/16 84,70 CB

Více

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou

Více

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ

TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ Výrobce: Místo: Sídlo firmy: GEMEC UNION a.s. Areál důl Jan Šverma, divize Žacléř, 542 01 Žacléř Jívka 187, 542 13 Jívka Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Vhodnost konstrukčního systému...

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž

G. POROTHERM STROP. 1. Skladování a doprava. 2. Montáž G. POROTHERM STROP 1. Skladování a doprava Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat, resp. podkládat stropní nosníky ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně

Více

Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT

Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT Seminář Akustika a aktivní design CZGBC Brno, Red Hat Czech, Purkyňova 111, Blok 2 : Akustika- Akustická kvalita v kancelářských budovách Chytré řešení pro snížení hlukové zátěže HELUZ AKU KOMPAKT v. 2017-10-12

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS)

CENÍK VÝROBKÙ. platný od 1. 5. 2008 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO. ZDÌNÍ Z TVÁRNIC SUPER IZO (dtto. IZO PLUS) reklamní agentura plát: black (01.prn) CENÍK VÝROBKÙ platný od 1. 5. 2008 1) 1) OBVODOVÉ OBVODOVÉ TEPELNÌ TEPELNÌ IZOLAÈNÍ IZOLAÈNÍ ZDIVO ZDIVO 1A) TEPELNÌ IZOLAÈNÍ OBVODOVÉ ZDIVO SUPER IZO Velikost (rozměry)

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. od 1. 1. 2013. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Jméno zákazníka: BROUŠENÉ Zákaznická linka: 800 212 213 SKYPE: www.heluz.cz NEBROUŠENÉ Ceník od 1. 1. 2013 JARNÍ AKCE OBJEDNÁNÍ A ZAPLACENÍ DO 15. 04. 2013 VÝVOZ DO 15. 05. 2013 Místo stavby: Okres výstavby:

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

ZDRAVÉ ZATEPLOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ MULTIPOR

ZDRAVÉ ZATEPLOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ MULTIPOR ZDRAVÉ ZATEPLOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ MULTIPOR INVESTICE DO BUDOUCNOSTI Trendem ve výstavbě je úspora energií, ekologie a odpovědnost vůči budoucím generacím. Multipor je dokonale přizpůsobený těmto požadavkům.

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům

KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny. Skvělé cihly pro Váš dům KATALOG VÝROBKŮ cihly stropy překlady komíny Skvělé cihly pro Váš dům 1 Cihly HELUZ pro obvodové zdivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38) str.

Více

RYCHLE SPOLEHLIVĚ JEDNODUŠE

RYCHLE SPOLEHLIVĚ JEDNODUŠE Bednění věnců RYCHLE SPOLEHLIVĚ JEDNODUŠE - rychlá montáž ( min/bm) = ušetříte čas i peníze - získáte bednění, izolaci a podklad pro omítku v jednom - univerzální pro všechny typy staveb - jednoduché vytváření

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

Porotherm KP Vario UNI R

Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady 1/7 Varianta se sloupkem Sloupek s hlavicí PROMATECT - H tl. 12 mm tepelná izolace obklad sloupku parapet parapetní profil připojovací spádový klín z malty Porotherm TM tepelná izolace

Více

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

CENÍK 2016 Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 www.techtrading.cz www.liapor.cz CENÍK 0 Platnost od 1. 4. 0 do 31. 3. 0 Změny po dobu platnosti vyhrazeny. KERAMICKÉ KAMENIVO Dodávky Liaporu se měří podle objemu v m 3 nebo litrech vztažených na volně

Více