Demografická analýza a prognóza okresu Beroun pro rok 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická analýza a prognóza okresu Beroun pro rok 2001"

Transkript

1 Demografická analýza a prognóza okresu Beroun pro rok 2001 Zpracoval: Jiří Horník / Pro předmět: DEM201 - Základy demografie. LS 2003/2004 Květen 2004 Jiří Horník

2 Obsah Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví... 3 Základní rozdělení...3 Projekce...5 Analýza migrace... 8 Analýza reprodukce obyvatelstva Závěr Seznam tabulek tabulka 1 - Biologické generace BE a ČR tabulka 2 - Ekonomické generace BE a ČR tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel BE tabulka 4 - Projekce Muži do tabulka 5 - Projekce ženy do tabulka 6 - Vývoj počtu obyvatel ČR tabulka 7 - Migrace mezi vybranými okresy (absolutní počty)... 8 tabulka 8 - Index efektivnosti migrace pro jednotlivé okresy...8 tabulka 9 - Obrat migrace mezi okresy... 9 tabulka 10 - Saldo migrace mezi okresy... 9 tabulka 11 - Index efektivnosti migračního proudu tabulka 12 - Index preference migračního proudu tabulka 13 - Srovnání ukazatelů...11 tabulka 14 - Srovnání ukazatelů...11 tabulka 15 - Střední délka života a natalitní limit Seznam grafů Graf 1 - Struktura:... 3 Graf 2 - Struktura: Beroun Jiří Horník

3 Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví Základní rozdělení Struktura obyvatelstva je asi nejnázorněji vidět z věkové pyramidy. Tu znázorňuje graf 1. Zobrazuje počet obyvatel rozdělený podle pohlaví do pětiletých věkových skupin (kromě prvních dvou skupin) v okrese Beroun v roce Hodnoty na ose x uvažujte prosím v absolutní hodnotě (tedy kladné i u mužů), nenašel jsem bohužel jiný způsob jak v excelu docílit tohoto grafu. Na obrázku si můžeme povšimnout tzv. generačních vln. Tj. vrcholy v generaci a A pokles mezi nimi (40-44). Vrcholy se podobají situaci v celé ČR jsou to silné poválečné ročníky a silné ročníky ze 70 let. Celkem měl Beroun k obyvatel a z toho mužů a žen. Průměrný věk obyvatel je 39 let. Věk pohlavní rovnováhy (tj. kdy se vyrovná počet mužů a žen) je cca. 55 let. Věková struktura - Věk Počet osob Ženy Muži Graf 1 - Struktura: Tabulka 1 ukazuje Rozdělení do biologických generací v okrese Beroun a v celé populaci ČR. Generace jsou rozděleny stejně u žen i mužů takto: I let II let III. 50+ Dále jsou zde uvedeny podíly biologických generací. Z těch je vidět, že rozdělení je v obou populacích velmi podobné (Beroun má populaci o něco starší, ale nepatrně). To samé platí i o indexu stáří. Pokud jde o tabulku 2 (rozdělení na ekonomické generace), tam je rozdělení složitější o to, že jsou generace vymezeny různě u mužů a žen. Je to dáno tím, že muži a ženy odcházejí do důchodu v jiném věku. Rozdílné vymezení však ničemu nevadí ani nezkresluje Jiří Horník

4 Biologické generace Podíly B.G. I S ČR - muži ČR - ženy ČR - celkem ČR I ,07% 2,05 II ,06% III ,87% Celkem ,00% BE - muži BE - ženy BE - celkem BE I ,65% 2,18 II ,19% III ,16% Celkem ,00% tabulka 1 - Biologické generace BE a ČR Ekonomické generace Podíly E.G. I HZ I/II III/II ČR - muži ČR - ženy ČR - celkem ČR I ,72% 1,641 0,37 0,27 II ,94% I plodnosti 0,17365 III ,34% Celkem ,00% BE - muži BE - ženy BE - celkem BE I ,00% 1,635 0,36 0,28 II ,14% I plodnosti 0,17845 III ,85% Celkem ,00% tabulka 2 - Ekonomické generace BE a ČR Muži tedy mají ekonomické generace vymezeny takto: 0-19; 20-64; 65+. Zatímco ženy: 0-19; 20-54; 60+. Opět srovnáváme okres Beroun s celou ČR a vidíme, že podíly jednotlivých generací jsou znova velmi podobné. Stejně jako další ukazatele. Tedy index hospodářského zatížení a indexy závislosti starých a mladých. Velmi podobný je i index plodnosti (počet osob ve věku 1-4 na počet žen ve věku let). Ten nemá nic společného s ekonomickými generacemi. Do této tabulky byl zařazen spíše pro úsporu místa. Indexy jsou bezrozměrná čísla, ale lze si je představit i jako procenta resp. promile. Okres Beroun tedy lze označit za typický průměrný okres ČR (neboť všechny ukazatele jsou si velmi blízké). Tzn. že obecné problémy ČR lze spatřovat i v tomto okrese. Jedná se např. o relativně starou populaci, vysoký index stáří atd. Dále uvidíme, že populace v Berouně bude stárnout i nadále (neberu v úvahu migraci) Jiří Horník

5 Projekce Nyní se pokusím odhadnout vývoj populační struktury metodou projekce (bez migrace). Prahem projekce je rok 2001 a horizontem Vzhledem k tomu, že mám k dispozici 5-ti leté věkové skupiny, udělám čtyři pětileté kroky. Projekci jsem vypracoval jak pro okres Beroun tak i pro celou ČR. Údaje o úmrtnosti a plodnosti byli v obou případech odvozeny z údajů ČR v roce Výsledky pro okres Beroun vidíme v tabulkách 3, 4 a 5. Rok Celkem obyv tabulka 3 - Vývoj počtu obyvatel BE Tabulka 3 ukazuje předpokládaný pokles celkového počtu obyvatel (bez migrace) v následujících 20-ti letech. Muži Koncové stavy Věk Lx Věk Px , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem tabulka 4 - Projekce Muži do 2021 Tabulka 4 je detailní postup projekce po jednotlivých krocích za muže. Je rozdělena do 5-ti letých věkových skupin. Struktura obyvatel Berouna v roce 2021 bude dále názorněji zobrazena na grafu 2. Tabulka 5 je tímtéž pro ženy. Graf 2 ukazuje předpokládanou demografickou strukturu Berouna v roce Průměrný věk populace vzroste na 43,5 roku. V ČR to bude 43,1 roku. Projekci jsem dělal i pro ČR. Uvádím zde pouze jedinou tabulku a to předpokládaný vývoj počtu obyvatel. Další dvě tabulky a graf jsou zbytečně velké a vzhledem k tomu, že struktura obyvatel v ČR bude stále podobná té v Berouně, není třeba je detailně uvádět Jiří Horník

6 Ženy Koncové stavy Věk Lx Věk Px , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem tabulka 5 - Projekce ženy do 2021 Beroun 2021 Věk Počet Muži Ženy Graf 2 - Struktura: Beroun Jiří Horník

7 Celkem obyv tabulka 6 - Vývoj počtu obyvatel ČR Tabulka 6 tedy zobrazuje vývoj počtu obyvatel ČR do roku 2021 bez migrace. Pro nás je v tuto chvíli nejdůležitější graf 2 - demografická struktura Beroun Zde vidíme pouze 1 významný vrchol v generaci letých. To jsou ti, kterým bylo v roce Poválečné ročníky již nejsou tak významné, neboť značná část těchto lidí již zemřela. Znepokojující je ale úzká spodní část pyramidy a rozšiřující se vrchní polovina. To signalizuje převahu starších ročníků nad mladými a z toho vyplývající problémy. Zejména se jedná o potíže se zajištěním důchodců (domovy důchodců, penze atd.). Jen v Berouně lze v následujících 20 letech předpokládat nárůst počtu lidí přes 70 let nejméně o 15% (z 7600 na 8700 lidí) při současném poklesu celkového počtu obyvatel. Tento problém se netýká pouze Berouna, nebo pouze ČR. Jde o problém celého "vyspělého" světa Jiří Horník

8 Analýza migrace Vzhledem k tomu, že okresy téhož kraje jsou téměř shodné s okresy sousedními (navíc je zde pouze okr. Rokycany, udělám analýzu najednou. Tedy pro okresy středočeského kraje + okr. Rokycany. Navíc jsem se rozhodl přidat také Prahu (pro zajímavost). Následují tedy tabulky Vystěhování Hl.m. Přistěhování Praha BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO Celkem přistěhovalých Hlavní město Praha x BN Benešov 520 x BE Beroun x KD Kladno x KO Kolín x KH Kutná Hora x ME Mělník x MB Mladá Boleslav x NB Nymburk x PY Praha-východ x PZ Praha-západ x PB Příbram x RA Rakovník x RO Rokycany x 188 Celkem vystěhovalých tabulka 7 - Migrace mezi vybranými okresy (absolutní počty) Okres Saldo Obrat Index ef. Migrace Hlavní město Praha ,89% Benešov ,38% Beroun ,72% Kladno ,56% Kolín ,04% Kutná Hora ,38% Mělník ,50% Mladá Boleslav ,23% Nymburk ,23% Praha-východ ,28% Praha-západ ,51% Příbram ,31% Rakovník ,44% Rokycany ,01% tabulka 8 - Index efektivnosti migrace pro jednotlivé okresy Jiří Horník

9 Obrat migrace Hl.m. Praha BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO PHA BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO tabulka 9 - Obrat migrace mezi okresy Saldo Hl.m. BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO migrace Praha PHA BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO tabulka 10 - Saldo migrace mezi okresy Jiří Horník

10 Index ef. Migrač. proudu Hl.m. Praha BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO PHA -18,18% -47,97% -25,24% -20,62% -7,69% -19,88% -4,54% -28,02% -46,20% -55,42% -20,49% -10,84% -7,60% BN 18,18% 5,88% -35,14% 86,21% -12,09% 0,00% 0,00% -27,78% 26,47% -5,00% 9,28% -33,33% 14,29% BE 47,97% -5,88% 20,00% 25,00% 40,00% -11,76% 20,00% -29,41% 37,93% -11,69% 6,25% -5,26% -2,27% KD 25,24% 35,14% -20,00% -5,88% -20,00% -5,59% 5,26% -18,18% -40,74% 15,72% -17,65% -38,62% 33,33% KO 20,62% -86,21% -25,00% 5,88% 1,74% -7,14% 4,76% -13,66% 13,18% 0,00% 57,14% 20,00% 0,00% KH 7,69% 12,09% -40,00% 20,00% -1,74% -5,88% -20,00% 17,95% -18,52% -77,78% -11,11% 0,00% -71,43% ME 19,88% 0,00% 11,76% 5,59% 7,14% 5,88% -11,34% -29,17% 15,79% 27,59% 12,50% -25,00% -50,00% MB 4,54% 0,00% -20,00% -5,26% -4,76% 20,00% 11,34% -4,00% 2,70% -55,56% 0,00% 50,00% 100,00% NB 28,02% 27,78% 29,41% 18,18% 13,66% -17,95% 29,17% 4,00% 17,14% -35,71% 5,88% 33,33% 66,67% PY 46,20% -26,47% -37,93% 40,74% -13,18% 18,52% -15,79% -2,70% -17,14% 8,93% 35,71% -21,43% 100,00% PZ 55,42% 5,00% 11,69% -15,72% 0,00% 77,78% -27,59% 55,56% 35,71% -8,93% -32,61% 47,37% -6,67% PB 20,49% -9,28% -6,25% 17,65% -57,14% 11,11% -12,50% 0,00% -5,88% -35,71% 32,61% 50,00% -40,00% RA 10,84% 33,33% 5,26% 38,62% -20,00% 0,00% 25,00% -50,00% -33,33% 21,43% -47,37% -50,00% 33,33% RO 7,60% -14,29% 2,27% -33,33% 0,00% 71,43% 50,00% -100,00% -66,67% -100,00% 6,67% 40,00% -33,33% tabulka 11 - Index efektivnosti migračního proudu Index pref.m.s. PHA BN BE KD KO KH ME MB NB PY PZ PB RA RO PHA 232,34% 172,77% 187,37% 167,28% 160,87% 219,29% 207,35% 189,56% 241,73% 262,19% 218,23% 153,23% 177,44% BN 126,31% 45,52% 26,16% 100,56% 201,39% 38,71% 41,99% 45,03% 79,50% 76,96% 244,13% 15,03% 48,93% BE 128,49% 28,12% 71,95% 59,15% 35,24% 44,67% 27,99% 20,78% 36,98% 68,86% 234,92% 135,31% 525,95% KD 127,60% 58,87% 74,57% 31,71% 53,98% 151,65% 31,26% 20,89% 19,82% 124,84% 43,21% 448,29% 81,96% KO 104,42% 29,06% 55,76% 36,05% 541,12% 35,56% 94,29% 311,83% 123,98% 29,77% 46,54% 20,72% 0,00% KH 86,37% 313,97% 26,58% 91,66% 585,41% 41,73% 32,69% 139,55% 35,62% 3,55% 32,27% 52,67% 42,85% ME 120,68% 37,83% 79,59% 153,46% 36,74% 37,52% 166,14% 48,76% 151,57% 62,05% 34,33% 37,35% 20,26% MB 102,73% 50,48% 32,29% 31,32% 94,40% 48,21% 256,64% 398,03% 112,12% 6,46% 22,05% 143,96% 19,52% NB 107,96% 67,79% 46,66% 23,77% 319,96% 67,56% 77,42% 305,21% 127,14% 15,29% 34,77% 37,83% 51,29% PY 158,74% 29,68% 15,38% 27,98% 55,94% 27,21% 72,42% 56,73% 67,86% 41,72% 29,56% 27,93% 12,39% PZ 169,42% 41,89% 61,72% 41,45% 13,43% 11,43% 17,75% 9,27% 18,68% 26,76% 40,52% 29,86% 24,30% PB 124,63% 202,93% 298,71% 57,22% 11,64% 33,04% 27,36% 18,37% 36,37% 21,84% 162,12% 29,59% 48,15% RA 62,02% 26,01% 187,17% 810,76% 10,94% 37,26% 55,09% 34,53% 19,23% 58,15% 18,73% 8,52% 407,33% RO 93,90% 44,31% 956,50% 45,81% 0,00% 253,88% 75,08% 0,00% 14,56% 0,00% 68,08% 135,49% 284,29% tabulka 12 - Index preference migračního proudu Jiří Horník

11 Analýza reprodukce obyvatelstva Jedná se o výpočet ukazatelů dle bodu 2 zadání pro ČR a okres Beroun a jejich srovnání. BE ČR Obecná míra porodnosti 8, , Obecná míra plodnosti 34, ,32126 Obecná míra úmrtnosti 11, ,53922 Míra úhrnné plodnosti 16, ,29472 Míra kojenecké úmrtnosti 1, , Míra novorozenecké úmrtnosti 0 2, Obecná míra sňatečnosti 5, , Obecná míra rozvodovosti 2, , Obecná míra intenzity imigrace 15, , Obecná míra intenzity emigrace 10, , tabulka 13 - Srovnání ukazatelů BE ČR SIF 0, SIM 1, Index ef. Přirozené reprodukce -133,89% 66,59% Obecná míra přirozené přírůstkovosti -3, , Index přirozeného přírůstku -0, , Vitální index 728,91 841,86 Index rozvodovosti 56, ,30855 Index ef. Migrace 21,51% -24,87% tabulka 14 - Srovnání ukazatelů V ČR Muži Ženy Střední délka života novorozence 72,07 78,41 Natalitní limit 13, ,75348 tabulka 15 - Střední délka života a natalitní limit Je vidět, že všechny hodnoty ukazatelů v tabulkách jsou značně podobné. Jejich vypovídací schopnost je však omezená, protože mnohé z nich závisí na věkové struktuře. Ale vzhledem k tomu, že Beroun je svou věkovou strukturou blízký ČR, lze tyto hodnoty chápat opět jako potvrzení této shody. Liší se zde pouze ukazatele v nichž se nějakým způsobem počítá s migrací. Nejdůležitější jsou však standardizované ukazatele SIF a SIM. Za standard byla zvolena ČR (hodnota 1, tedy vychází zcela logicky a slouží jako potvrzení správného postupu standardizace). Je vidět, že plodnost je v Berouně o něco nižší, než v ČR, zatímco úmrtnost vyšší. Hodnoty se však neodchylují nijak dramaticky Jiří Horník

12 DEM201 Závěr Nejdůležitějším poznatkem v této práci je, že okr. Beroun má demografickou strukturu obyvatelstva naprosto typickou pro ČR. To lze potvrdit např. Podílem biologických a ekonomických generací a věkovou pyramidou. Tvar pyramidy naznačuje regresivní stárnoucí populaci. Populace bude v okrese, stejně jako v celé ČR stárnout jak v důsledku ubývání dětí (relativní), tak v důsledku prodlužování střední délky života (absolutní). Předpoklad stárnutí populace potvrzuje i projekce, kdy se za dvacet let průměrný věk zvýší z 39 na 43,5 roku. Projekce také předpokládá výrazné snížení počtu obyvatel (ze v roce 2001 na v roce 2021). Je pravděpodobné, že se v populaci zvýší poměr důchodců k dětem. Důsledky toho budou takové, že se jednak sníží vytížení škol (zřejmě bude nutné omezit jejich kapacity), jednak se zvýší poptávka po službách, které využívají senioři (domy s pečovatelskou službou, zdravotní střediska apod.). U těch bude naopak potřeba kapacitu navýšit. Další problémy, jako je kolaps důchodového systému jsou spíše záležitostí celorepublikové úrovně. Také je nutné si uvědomit, že do projekce není zahrnuta migrace, která může tuto situaci vylepšit. Nejen v okrese Beroun. Nutný bude příliv migrantů v produktivním věku do celé ČR. Pokud jde o úmrtnost a plodnost, je Beroun opět v podstatě ne úrovni celé republiky. Zatímco v plodnosti je mírně podprůměrný, v úmrtnosti je mírně nadprůměrný. To by vzhledem k ČR mohlo způsobit o něco rychlejší úbytek obyvatel, ale rozdíly zde nejsou příliš významné. Pokud jde o migraci vzhledem k sousedním okresům a okresům téhož kraje, tak Beroun má kladné saldo. V roce 2001 se sem přistěhovalo o 174 lidí více, než se odstěhovalo. Velká část imigrantů je z Prahy. To lze vysvětlit nižšími cenami pozemků při stále dobré dopravní dostupnosti. Pokud jde o index preference migračního směru, tak nejraději se lidé stěhovali mezi Berounem a Rokycany. To mi připadá zvláštní a nevím jak to vysvětlit Jiří Horník

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje Tomáš Fiala Jitka Langhamrová 1 Připravovaná stejnojmenná publikace: Úvod autorský tým za : katedra demografie fakulty informatiky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost SEMINÁŘ č. 1 Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost STRUKTURA OBYVATELSTVA Obecná hustota zalidnění h S P S počet obyvatel P jednotka plochy (obvykle se udává

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČEÉ REPUBLIKY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala Klíčová slova: Stárnutí obyvatelstva, biologické generace, index stáří, ekonomické generace,

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Trvale vysoký podíl městského obyvatelstva Počet obyvatel se meziročně prakticky nezměnil, kladný přirozený přírůstek Ústecký kraj se již od roku 1998 skládá z 354 obcí, z toho téměř

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Martina Šornová: Plánování školských kapacit ve Středočeském kraji 83 PŘÍLOHY

Martina Šornová: Plánování školských kapacit ve Středočeském kraji 83 PŘÍLOHY Martina Šornová: Plánování školských kapacit ve Středočeském kraji 83 PŘÍLOHY Příloha 1 Schéma školského systému dle mezinárodní klasifikace ISCED-97, ČR, 2009/2010... 84 Příloha 2 Vstupní proměnné do

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 4/7/211 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY

4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY 4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY O čem je mapový oddíl DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY? Mapový oddíl se zaměřuje na základní charakteristiky demografické struktury obyvatelstva Česka v letech 1921

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY

3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY 3. PŘISTĚHOVALÍ DO PRAHY Mezi, kteří se do Česka přistěhovali v letech 2001 2011, jich 34,7 % směřovalo do hlavního města Jak již bylo uvedeno několikrát dříve v textu, absolutní počet přistěhovalých osob

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 30/04/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ

Více

Mortalita onemocnění jater (K70 K77)

Mortalita onemocnění jater (K70 K77) Mortalita onemocnění jater (K7 K77) Zpracoval: Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha

OBYVATELSTVO PRAHY. Tomáš Dragoun, ČSÚ. Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 2018, CAMP IPR Praha OBYVATELSTVO PRAHY Tomáš Dragoun, ČSÚ Rozvoj Prahy aneb Co chceme v Praze postavit? 9. dubna 218, CAMP IPR Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Obsah: Základní údaje o

Více

DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA PRO LÉTA 2014 2030 1

DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA PRO LÉTA 2014 2030 1 DEMOGRAFICKÁ PROGNÓZA PRO LÉTA 2014 2030 1 SO ORP POLIČKA Verze 03 Zpracoval: Mgr. Tomáš Lorenc Místo: Bystré Dne: 10. 01. 2014 1 vzniklo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Více

Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru

Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Zpracovala pracovnice KHS Středočeského kraje: Bc. Kateřina Jedličková, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 31.5.2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE VÝSKYTU TUBERKULÓZY A

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Martina Miskolczi Abstrakt Článek obsahuje prognózu vývoje finančního zatížení

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

2.2 Demografický vývoj

2.2 Demografický vývoj 2.2 Demografický vývoj 2.2.1 Počet obyvatel K 31. 12. 2005 žilo na území Zlínského kraje 590 142 obyvatel. Zlínský kraj je počtem obyvatel na osmém místě v rámci České republiky. Od roku 1994 se počet

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ 2018 2050 Boris Burcin, Tomáš Kučera a Jan Kuranda Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Albertov

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

1.6 Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách Nina Dvořáková

1.6 Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách Nina Dvořáková 1.6 Přirozená měna obyvatelstva ve středních Čechách 2 217 Nina Dvořáková Přirozená měna je jedním ze základních procesů ovlivňující vývoj počtu obyvatel v území. Přestože v rámci vývoje počtu obyvatel

Více

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013)

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013) Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 (Projekce krajů 2013) Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na Projekci obyvatelstva České republiky do roku 2100 (dostupná na: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/4020-13),

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel kraje poklesl Každý šestý obyvatel kraje bydlí v krajském městě Rok 2013 představoval další pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji celkem

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7 2.8.25 Potraty ve Středočeském kraji v roce 24 Abortions in the Středočeský Region in

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 10.08.2017 1 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Úbytek obyvatel v Kyjově Co s tím? Petr Mazouch katedra ekonomické statistiky Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze

Úbytek obyvatel v Kyjově Co s tím? Petr Mazouch katedra ekonomické statistiky Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Úbytek obyvatel v Kyjově Co s tím? Petr Mazouch katedra ekonomické statistiky Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních a středních škol osob v produktivním věku a jednotlivých

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková 1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 17 Nina Dvořáková Dlouhodobý vývoj přirozené měny je podmíněn ekonomickým a společenským rozvojem, úrovní zdravotní péče a kvalitou životních podmínek obyvatel.

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Vyhodnocení činnosti KŘP Stčk za rok 2014 tisková konference Praha,

Vyhodnocení činnosti KŘP Stčk za rok 2014 tisková konference Praha, Vyhodnocení činnosti KŘP Stčk za rok 2014 tisková konference Praha, 27. 1. 2015 Početní stavy k 1. 1. 2015 SSM plán: 3 707 SSM skutek: 3 619 (-88) 2 Priority 2014 Bezpečné středočeské silnice Zajištění

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Marek Rojíček, Ph.D. Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost Praha, 15.3.2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

Věkové a pohlavní složení obyvatelstva České republiky

Věkové a pohlavní složení obyvatelstva České republiky Věkové a pohlavní složení obyvatelstva České republiky Jitka Langhamrová, Vysoká škola ekonomická, Praha Věková skladba obyvatelstva patří k nejdůležitějším demografickým strukturám. Složení populace České

Více

Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky

Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky University of Economics Prague Faculty of Informatics and Statistics Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Více

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK Ve ch oblastech (66 % území kraje) žije 17 % obyvatel Ústeckého kraje. Nejvíce urbanizované jsou okresy Most, Teplice a Ústí nad Labem, kde je na venkově méně

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva leden 2018 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více