2. Stánek číslo dvě zůstane prázdný, neboť delegace Středočeského kraje podlehla chřipce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Stánek číslo dvě zůstane prázdný, neboť delegace Středočeského kraje podlehla chřipce."

Transkript

1 Představení jednotlivých delegací účastnících se tzv. datingu: 1. Praha má územní plán, který bude platit do roku 2020 a v současné době zahajuje zpracování nového územního plánu. Na stánku číslo jedna Vás očekává paní Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu na magistrátu hl. m. Prahy 2. Stánek číslo dvě zůstane prázdný, neboť delegace Středočeského kraje podlehla chřipce. 3. Základní nabídkou Ústeckého kraje je Strategická průmyslová zóna TRIANGLE. Mimo jiné bude letos dokončeno napojení cyklostezky podél řeky Labe a Vltavy, která vede z Hamburku do Prahy. Více se dozvíte od Josefa Svobody, vedoucího oddělení regionálního rozvoje Ústeckého kraje. 4. Erich Bartoš referent pro ekonomický rozvoj odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu za Moravskoslezský kraj je u stánku číslo 4. Moravskoslezský kraj se soustředí na průmyslové zóny - ve fázi příprav je zóna nad Barborou a dále samozřejmě zóny navazují na Nošovickou Hyundai, zajímavou PZ nabízí město Havířov po bývalém dolu Dukla. 5. Pětku vylosoval pan Martin Pokorný z oddělení regionálního rozvoje Olomouckého kraje. Investiční příležitosti v Olomouckém kraji představují samozřejmě také průmyslové zóny a plánovaná regenerace brownfieldů (www.brownfieldy.cz). 6. Jihočeský kraj zastupují Jaroslav Zloch oddělení regionálního rozvoje a Jan Šíma z oddělení územního plánování. Dle Zásad územního rozvoje kraj plochy o rozloze větší než 50 ha pro bydlení, komerčně průmyslové plochy a sportovně rekreační plochy. 7. Stejně je na tom kraj Vysočina, který zastupuje Eva Dvořáková z regionální kanceláře Czechinvestu. 8. I zástupci měst Brna podlehli chorobě a tak stánek č.8 zůstane neobsazený. 9. Na stánku číslo 9 se od Jiří Svátka z odboru rozvoje města Hradec Králové mimo jiné dozvíte, že zde již dlouho čekají na strategického partnera pro letiště. Investor se hledá i pro parkovací dům. 10. Petr Pospíchal z odboru územního plánování města Jihlava Vám jistě představí nové projekty. Vypíchnout bychom mohli například dopravní terminál, který vznikne na místě městského vlakového nádraží. 11. Velkou přestavbu nádražního prostoru čeká i město Karlovy Vary. Za Karlovy Vary na stánku číslo 11. Hovoří Daniel Žák z odboru rozvoje a investic a Ilja Richtr vedoucí oddělení architektury a urbanismu. Dozvíte se od nich o záměrech jako je dopravní koncepce, výstavba domova pro seniory, kde s nevylučuje PPP, hledání partnera pro bytovou výstavbu atd. Statutární město Karlovy Vary v současné době připravuje nový územní plán města. 12. V Olomouci se momentálně připravuje výstavba několika administrativních komplexů Nová Envelopa, Silo Tower Olomouc či Šantovka. U multifunkčního komplexu CPI City Center Olomouc již byla realizace zahájena. Nicméně zástupci města Olomouc Jiří Doležal a Veronika Pudelová z odboru koncepce a rozvoje upozorní i na vznikající Národního biomedicínského a biotechnologického parku, který by měl být realizován v greenfield lokalitě Technologický park Olomouc-Hněvotín.

2 13. Plzeňští zástupci Irena Vostracká, ředitelka útvaru koncepce a rozvoje města, Irena Langová a Stanislava Maronová přicházejí se dvěma nabídkami spolupráce pro developery: nabízejí území k zástavbě pod jménem Světovar a možnost realizace aquaparku. Světovar je bývalým pivovarem, respektive významnou rozvojovou plochu o rozloze 6 ha ve vlastnictví města Plzně. V současné chvíli má město zpracovánu velmi podrobnou studii. V části zóny město v současné chvíli připravuje realizaci víceúčelové divadelní scény a městského archivu. Z analýzy existující sportovní infrastruktury v Plzni vyplývá, že zařízení aquaparku by nemělo ve městě chybět. Předpokládá se, že by se jednalo o kombinaci komplexu bazénů, venkovní zóny, služeb v oblasti zdraví a wellness aj. a ročně by jej mělo navštívit tisíc návštěvníků. Město má k dispozici vyhledávací studii, která je podkladem pro rozhodování o umístění takového volnočasového centra a v současné době hledá soukromé investory. 14. Na stánku číslo 14 Vás seznámí František Müller, vedoucí útvaru architektury a územního plánování statutárního města Kladno s přípravou nového územního plánu. Kladno chce oživit především brownfields na plochách bývalých hutí a důlních areálů. Velká území bez současného využití jsou například severní části bývalé huti Poldi, kde je však část území blokována ekologickými zátěžemi. V současnosti největším rozvojem prochází areál firmy LEGO v jižní části území města. Významným prvkem pro atraktivitu území města je projekt modernizace železničního spojení s Prahou a Letištěm Václava Havla, který již nabývá konkrétnějších obrysů. 15. Mezi připravované stavby na území města Ostravy lze uvést pokračování výstavby jednoho z největších současných stavebních komplexů Nová Karolina. Další projekty jistě představí Cyril Vltavský hlavní architekt statutárního města Ostrava. 16. Z Mladé Boleslavi přijeli Stanislava Forejtarová a Jindřich Zítka z Oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování a náměstek primátor Jiří Bouška. 17. Statutární město Ústí nad Labem si na vlastní kůži vyzkoušelo, jaké to je být závislé na jednom odvětví a několika obrovských podnicích. Odbor rozvoje města, který zde zastupuje Ing. Tereza Dostálová, vedoucí oddělení strategického rozvoje a Ing. Marta Šašková, referentka zmíněného oddělení, jsou k dispozici pro Vaše dotazy na stánku číslo 17. Obě chtějí zejména upozornit na investiční příležitosti v oblasti jezera Milada, průmyslové zóně Jižní Předlice nebo na připravovaný dokument Strategie rozvoje města do roku Místostarosta Jiří Franc a Martin Kremla z odboru investic Kutné Hory chtějí představit jednu ze současných priorit Kutné Hory a tou je hledání partnerů pro nová využití objektů v centru města. Snaží se sehnat partnera, který by revitalizoval například Starý cukrovar, dům Mikuláše Dačického, dům Národního odboje, dům na Palackého náměstí, pivovar Lorec či budovy bývalé školy a gymnázia. Partner se hledá pro rekonstrukci zimního stadionu, výstavbu domu s pečovatelskou službou, výstavbu bytových domů a další. 19. Městská část Praha 2 dosáhla na mnoho ocenění za revitalizaci objektů na svém území. Nicméně o nově připravovaných projektech Vás bude informovat pan Martin Víšek za oddělení investic. 20. Na stánku číslo 20 Vás očekává zástupce starostky Městská část Praha 3 pan Josef Heller. Hlavní projektem této městské části je samozřejmě oblast Nákladového nádraží Žižkov a prostory U Červeného dvora. K disposici investorům jsou však menší prostory proluky.

3 21. Nejen o Vítězném náměstí a jeho eventuální dostavbě Vám může povědět zástupce starostky Městské části Praha 6 pan René Pekárek. 22. Stručné informace o připravovaných akcích v roce 2013 v Městské části Praha 7 Vám podá Taťjana Maková z odboru investic a veřejných zakázek a Petr Pelka z odboru financí. Jedná se především o vybudování městské knihovny v Tusarově ulici na Praze 7 s předpokládanou hodnotou 9miliónů korun. 23. Na stánku číslo 23 se na Vás jistojistě těší paní Eva Soukupová z oddělení územního plánování a rozvoje Městské části Praha Stejně jako delegace Městské části Praha 12 - Vladimír Cupal z odboru výstavby a Jiří Vosecký vedoucí oddělení stavebního řízení a speciální výstavby. 25. Početně zastoupena je i Městská část Praha 14 v osobě Milana Šprysl, kteráý je zde za odbor ekonomiky, Lucie Svobodová, zástupkyně starosty a Martina Mezenská, vedoucí odboru správy majetku a investic. Městská část Praha 14 připravuje například zateplení školských budov a rozšíření a rekonstrukci domova seniorů. 26. Městskou část Praha 15 reprezentují z odboru územního plánu a stavební úřadu Hana Jakoubková a Dagmar Sklenářová. 27. Na stánku číslo 27 vás očekává Dana Kolářová za odbor výstavby a Olga Šebová, vedoucí oddělení stavebního řízení. Obě z Městské části Praha V Městské části Prahy 19 bylo realizováno v nedávné době zhruba bytových jednotek. Nicméně Ivana Peterková z odboru výstavby a stavební řádu se bude chtít určitě pochlubit hodnocením týdeníku Ekonom - respektive 1. místem v projektu Město pro byznys, které Praha 19 získala v roce S velkým rozvojem v posledních letech se musí vyrovnávat i Městská část Praha 21, kterou zastupuje Miloš Mergl, clen komise územního rozvoje. 30. Pana Jiřího Kolibu ze Státního fondu rozvoje bydlení zastupuje Markéta Tučková, která Vám projekt podpory nájemního bydlení ráda blíže představí. 31. Úvodní blok věnovaný památkové péče můžete v klidu a beze spěchu dořešit na stánku číslo 30 s paní Věrou Kučovou z Národního památkového ústavu a Jiřím Vajčnerem z Ministerstva kultury. 32. K dispozici je Vám i další přednášející, pan Pavel Matějka. 33. V Pardubicích se také chystá nákladní lodní doprava po splavnění Labe a vybudovaní přístavu, které jsou v plánu ministerstva dopravy. Nicméně za Magistrát města Pardubice představí Petra Harišová mimo jiné Areál bývalých kasáren T. G. Masaryka a akci Multimodální uzel veřejné dopravy, tedy Revitalizaci lokality nádraží, přednádraží a okolí 34. O pobídkách se více dozvíte u Ondřeje Votruby z CzechInvestu. 35. Poděkování patří ještě jednou i zástupcům společnosti Atalian panu Davidu Fialovi, Davidu Dosedělovi a Janu Taláškovi i Marice Mašitové, kteří Vám mohou lépe představit projekt s pracovním názvem profesionální recepční, jejichž služeb jsme dnes využívali. Informace, které jste dnes slyšeli, můžete v klidu probrat s:

4 36. Mariánem Bujalkou ze společnosti ASP na stánku 36, 37. s Petrem Smékalem ze společnosti Vinci Park na stánku 37, 38. Opravdové dřevo za dostupnou cenu to je heslo českého výrobce dřevěných podlah i mnohého dalšího. Více Vám určitě ukáže pan Jozef Sekula ze společnosti Bohemia Parket. Musím přiznat, že po zhlédnutí jejich sortimentu se těším na vlastní dubovou podlahu. 39. Kliky Vás nebude nutit dělat na stánku č. 39. Vladimír Havlík ze společnosti Colmex od něj jsme již dnes slyšeli, že dětská hřiště již nejsou jen dětskými. 40. Na skleničku dobrého vína Vás po celý den zvala Ivana Sládková a Václav Sládek z advokátní kanceláře Sládek & Partners a centers dating nebude výjimkou. Mimo jiné můžete získat konkrétní návod jak jednat s městem či developerem. 41. Radek Křivánek ze společnosti 3E systém dokončí, co nestihl v rámci prezentace na stánku 41. Čas běží a v podstatě mnoho času není. 42. Dvě dámy Jana Doskočilová a Lucie Rytířová Vám popíší jistě i ceny montovaných staveb společnosti Touax, ať můžete porovnat výhodnost stavby z cihel a stavby montované. 43. V každém patře jste si jistě odpočinuli na lavičkách, jedním z mála míst k sezení v celém Kaiserštějnském paláci a to díky Evě Podané, která zastupuje společnost Urbania kromě laviček dostanete informace o jakémkoliv prvku tak zvaného městského mobiliáře. 44. Všechny bannery a tiskoviny jsou z dílny společnosti Spyron, kterou zastupuje její ředitel Petr Císař. Vzletně řečeno se Spyron specializuje na oblast dekorativní grafiky v interiéru a exteriéru. S použitím speciálních materiálů a vlastního know-how dokážou prakticky na cokoliv něco natisknout, cokoliv oblepit či jinak graficky pojednat. 45. Obdobně i na stánku číslo 45 se dozvíte skoro o všem, co můžete potřebovat vymyslet nebo objednat pro interiér a exteriér. Ze společnosti 3M paní Jaroslava Renčínová, pan Jiří Horký, Martin Vlček a Eduard Perski mají zásobárnu informací i malý dárek pro všechny, kdo se u nich zastaví. 46. Pan Martin Michalov zastupuje Sdružení pro zahraniční investice čili AFI to je nevládní nezisková organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoje českého podnikatelského prostředí, exportu investic a spolupráce mezi firmami a výzkumnou sférou. 47. Česká rada pro šetrné budovy je taktéž neziskovou asociací. Rada usiluje o to, aby budovy spotřebovávaly minimum energie, vody a neprodukovaly téměř žádný odpad. Více informací vám podá Jaroslav Pašmik, ředitel pro komunikaci a rozvoj projektů. 48. Na stánku číslo 48 se na Vás těší Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů 49. Vít Řezáč zastupuje Asociaci pro urbanismus a územní rozhodování, která podporuje optimální vývoji sídel, harmonické uspořádání území a snaží se o udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního dědictví. Patří samozřejmě mezi naše mediální partnery.

5 50. Pan Talášek přebíhá mezi stolky číslo 35 a 50, neboť zastuouje jak společnost Atalian tak i IFMu, mezinárodní asociaci pro facility management. Členové všech asociací, které Vám zde představuji, mají slevu na vstupném 10 %. 51. Paní Milena Machová zastupuje Apuen pod tímto pěti-písmenným názvem se skrývá Asociace za standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení, která bojuje za bezpečnější, kvalitnější a efektivnější výběrová řízení. 52. Zástupce další asociace, pana Vladimíra Sloupa, jste již měli možnost slyšet na hlavním podiu, když mluvil o PPP projektech. 53. Předposlední asociaci představuje paní Petra Krainová. Je to Asociace pro veřejné zakázky, která vznikla v roce 2006 za účelem rozvoje transparentního prostředí v oblasti veřejných zakázek. 54. Klub investorů je studentská organizace sdružující studenty, absolventy a osoby z praxe Za téměř dva tisíce členů hovoří paní Kristina Cuřínová. 55. Na minim a Mapic, Vás pozve Milan Stříteský ze společnosti Business Network. 56. Předposledním delegací, kterou Vám dnes představíme, je Odborná rada pro BIM. N stolku číslo 56 Vás očekávají pan Petr Vaněk a Viktor Johanis. Abyste si pod zkratkou BIM mohli něco představit, dodávám, že toto občanské sdružení se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy a ve světě se jedná o poměrně rozsáhlé uskupení odborníků. 57. Poslední datingový stolek připadl panu Pavlu Škvárovi ze společnosti Traficon, se kterým taktéž budete moci blíže prodiskutovat, kde a na co lze dnes sehnat finance.

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

REGIO. Jsem optimista. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.cz. www.tydeniky.cz

REGIO. Jsem optimista. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.cz. www.tydeniky.cz Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 8 číslo 5 březen 2015 www.tydeniky.cz Dominik Feri, narozen 11. 7. 1996 Od roku 1998 žije v Teplicích, studuje zdejší gymnázium, do zastupitelstva

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 03 / březen 2009 ročník 8 cena 15 Kč Propagace akcí v regionech Sociální dávky nemohou podléhat exekuci, tvrdí ministr pro místní

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více