VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI nadace MARIASTAR-HUMANITY rok 2007

2 Činnost nadace MariaStar Humanity za rok 2007 Nadace MariaStar-Humanity se v roce 2007 konečně opět mohla po likvidaci největších škod z povodně z roku 2006 zaměřit v plném rozsahu a aktivitě na své hlavní cíle a poslání tj. napnout všechny své síly v oblasti péče o zdravotně postižené a osamělé staré lidi, ke kterým je naše společnost ještě stále macešská. V průběhu roku 2007 byly již definitivně odstraněny následky ničivé povodně a nadace tak mohla dále rozvíjet své záměry a vytvářet podmínky, aby již nemohlo dojít k ohrožení jejích objektů v Samopších živelní pohromou a přistoupila k takovým opatřením, která ještě více zlepšila dosavadní podmínky života seniorů v Domě domácí péče v Samopších. Nadace MariaStar-Humanity před léty založila k realizaci svých cílů občanské sdružení Člověk zpět k člověku a umožnila tomuto sdružení provozovat ve svých objektech Dům domácí péče pro seniory. Od samého počátku existence tohoto zařízení, specializovaného na zdravotně postižené staré lidi a také na seniory postižené Alzheimerovou demencí, nadace MH provoz Domu domácí péče všestranně podporuje, pomáhá v pravém slova smyslu jeho rozvoji a působí tak reálně na zlepšování péče v této náročné a opomíjené společenské oblasti. V roce 2007 byla vybudována komplexní protipovodňoví zeď kolem areálu budov a terénu Domu domácí péče a další oplocení zajišťující tento majetek na hranici areálu. Z přízemních místností Domu domácí péče nejvíce poškozených povodní (kromě zničeného suterénu) byly po náročné rekonstrukci vybudovány další pokoje pro klienty, zřízena vybavená místnost pro ergoterapie a přeneseno zařízení kuchyně do nově adaptovaných prostor, které byly upraveny tak, aby vyhovovaly náročným hygienickým podmínkám. Bylo vybudováno nové kryté zádveří u hlavního vchodu, rampa pro vozíčkáře a provedeny další nezbytné úpravy budov a terénu. Byla znovu zprovozněna dokonale opravená čistička odpadních vod a zajištěny všechny její náležitosti, vybudována přístupová kovová rampa kolem náhonu, přístup k samostatné budově malé vodní elektrárny a upravena část břehu řeky přiléhající k areálu. Zůstává však nadále nevyřešená palčivá záležitost, tj. nutnost vybudování výtahu, naprosto nezbytného pro bezpečnost seniorů v tomto zařízení, ale i pro bezpečnost personálu. Po všech neblahých zkušenostech, se kterými se nadace po mnoho let potýkala, je otázka vybudování výtahu prioritní záležitostí v zájmu zachování bezpečnosti i života. Přes všechno obrovské úsilí všech členů nadace i jejích dobrovolných spolupracovníků o získávání finančních prostředků nejen na nezbytnou stavbu výtahu, ale i na další zachování životnosti celého areálu DDP v Samopších a to jak žádostmi a zviditelněním u státních orgánů a institucí, tak prostřednictvím uznalých sponzorů, se nepodařilo potřebné finanční prostředky zabezpečit. Pro stavbu výtahu již nadace sama zajistila vypracování projektu a pro rok 2008 pracuje na záměru zajistit výstavbu výtahu. Jak jsme se již zmínili, sponzorský zájem a aktivita, oproti roku 2006, kdy nám velmi pomohly instituce i hodní lidé, v roce 2007 byla téměř nulová. Při této příležitosti musíme však vyzdvihnout zájem a aktivitu paní Marty Kubišové a dalších umělců, kteří opět na podzim roku 2007 uspořádali ve prospěch činnosti nadace benefiční koncert v reprezentačních prostorách hlavního nádraží v Praze, který byl spojen opět s prodejní výstavou obrazů opět ve prospěch nadace. 2

3 Děkujeme zároveň správě hlavního nádraží v Praze, která poskytla prostory pro konání koncertu a výstavy zdarma. Výtěžek v částce ,- Kč byl použit ve prospěch seniorů, žijících v Domě domácí péče v Samopších. Dále děkujeme všem, kteří nám z dobrého srdce pomáhali v naší činnosti ve prospěch starých a osamělých lidí, které často ani jiné instituce nechtějí přijmout a kterým se snažíme vytvořit domov. Pomáhali nám: - M.Kubišová, B.Basiková, K.Střihavka (účast na charitativním koncertu) - rodina pana Pohořala (pomoc při organizaci koncertu) - Všeobecná zdravotní pojišťovna (příspěvek na koncert) - fa Enviconsult, RnDr. Liberko (oblečení) - Tipsport Beroun (fin.dar na opravy po povodních) Velmi si vážíme i drobných darů, které jsou projevem dobré vůle a pochopení naší činnosti, a to jak od organizací, tak od hodných lidí se srdcem na pravém místě. Správní organizace Nadace MariaStar-Humanity pracovala v roce 2007 v takovém složení, v jakém je zapsána v rejstříku nadací u Městského soudu v Praze: Ing. Blanka Stárková JUDr. Miloslav Dusil Dr. Zdeněk Svitavský JUDr. Dagmar Stickelová Aleš Pohořal Ing. Karel Vaněk předsedkyně správní rady člen správní rady člen správní rady Je třeba touto cestou poděkovat všem členům správní rady za jejich práci a aktivitu v roce 2007 a za jejich neutuchající snahu zajistit konkrétní naplňování každodenních cílů nadace v oblasti péče o zdravotně postižené, osamělé a nesoběstačné seniory. Majetek nadace M-H, který vlastnila a spravovala v roce nemovitost areál Samopše č. 15 s Domem domácí péče, včetně pozemků, ČOV a jez na řece Sázavě. 2. finanční prostředky v částce ,- Kč, zapsané v nadačním rejstříku jako nadační jmění uložené na účtě u ČSOB Praha 3. Jsou to prostředky svěřené nadaci Fondem národního majetku NIF. 3. nadace zakoupila od restituentů zbytky pozemků, které neprošly v roce 1991 kupní smlouvu, protože nebyly státem restituentům ještě vydány. Nadace MariaStar-Humanity vlastnila ještě původně malou vodní elektrárnu (MVE), která však byla z důvodů velké finanční náročnosti údržby a oprav prodána již v roce

4 Rozdělení prostředků z úroků z NIF v roce 2007 V roce 2007 byl příjem z úroků v částce ,40 Kč, proto správní rada rozhodla, že v roce 2007 nebude tuto částku rozdělovat, neboť to administrativně členy nadace zatěžovalo, zejména k dlouhodobému onemocnění ing. Stárkové. Sídlo nadace a kontakty s veřejností Stejně jako v roce 2006 a letech předchozích má nadace M-H své sídlo v objektu Integračního centra Zahrada v Praze 3, U zásobní zahrady 8, na základě smlouvy, která je uzavírána každoročně a sídlo zapsáno v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze. Umístění sídla nadace je s ohledem na humanitární neziskovou činnost nadace zdarma, ale i v roce 2007 přispěla nadace Integračnímu centru Zahrada částkou ,- Kč za rok vzhledem k tomu, že centrum pečuje a vychovává mentálně postižené děti. Kontaktní kancelář nadace M-H je v Praze 2, Na Folimance 11, kde je zajištěna služba pro veřejnost denně od 8 12 hodin (JUDr. Stickelová, pí Daňhelová) na tel. čísle S předsedkyní správní rady nadace ing. Blankou Stárkovou se může veřejnost také spojit na tel. čísle (Dům domácí péče, Samopše 15, Sázava). Činnost nadace a její působení v budoucnosti Přes všechny obrovské problémy způsobené živelní katastrofou, se kterými se jiné charitativní organizace nesetkaly, nadace MariaStar-Humanity s nadlidským úsilím všech svých členů nadále úspěšně naplňovala své poslání po dlouhou řadu let pomohla zajistit zdravotně postiženým a osamělým starým lidem žít a dožít v posledních dnech svého života důstojně, v pohodlí a cítit, že jsou v opravdovém domově se zajištěnou každodenní laskavou péčí. Nadace si toto vytkla jako hlavní cíl svého snažení a důsledně jej i přes všechny překážky dané jak přírodou, tak netečností lidského faktoru naplňovala. Správní rada nadace na svých pravidelných i mimořádných zasedáních projednávala zejména v roce 2007 otázku svého dalšího působení. Skutečnost, že péče o majetek, tj. areál Domu domácí péče, je stále více finančně náročnější a jak se současná situace jeví, nelze již počítat v budoucnu s příznivou sponzorskou aktivitou, konstatuje správní rada, že v budoucnu již nebude v silách nadace finančně pečovat o údržbu, opravy, zajišťovat investice a modernizaci tohoto rozsáhlého areálu k jeho uchování a rozvoji pro účely Domova pro potřebné seniory. Zároveň správní rada konstatovala s hrdostí a zadostiučiněním, že založením občanského sdružení Člověk zpět k člověku a vybudováním Domu domácí péče pro zdravotně postižené a osamělé seniory a maximální podporou tohoto zařízení po dobu 15-ti let jeho existence, naplnila nadace zcela své poslání a účel pro který vznikla přispěla tak maximálně ke spokojenosti mnoha rodin a jejich rodinných příslušníků vytvořením podmínek pro důstojný, pohodlný a dá se říci bez nadsázky i šťastný bezstarostný život lidí ve stáří. 4

5 Odměnou pro nadaci pak je tichá vděčnost a skutečná spokojenost seniorů žijících v Domě domácí péče v Samopších, který pokládají za svůj skutečný domov. Vzhledem k nastíněné situaci, kdy již nebude v možnostech nadace z finančních důvodů pečovat o svůj majetek s péčí řádného hospodáře, uvažuje správní rada nadace, že v budoucnu předá celý areál občanskému sdružení Člověk zpět k člověku, ve prospěch seniorů v péči této organizace, což by skýtalo záruku, že vše půjde dál svou cestou trvale k zabezpečení dobrého naplňování života starých lidí ve stáří. To by mohlo být považováno za závěr s tím, že nadace může mít pocit plného uspokojení ze své plodné a aktivní práce ve prospěch těch, kteří jsou naší společností jako celek opomíjeni, ale nesmíme zapomínat, že svou prací vytvářeli i náš život 5

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Síla milovat je největší dar Boha člověku, neboť nikdy nebude požehnanému, který miluje, odebrán. Ch. Džibrán Dokud žijeme, žije

Více

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 OLIVOVA NADACE poskytuje pravidelnou podporu dětem se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Olivova nadace Výroční

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se zaměřením na Slezskou diakonii BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více