Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, Sokolnice tel.: , fax ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice."

Transkript

1 Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, Sokolnice tel.: , fax , STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

2 Domov pro seniory MOTTO DOMOVA: Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne. František Nepil V Domově pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizaci, Zámecká 57 je všem uživatelům poskytována služba vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle 49 odst. 2) a 88 zákona., v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poslání domova pro seniory Posláním Domova pro seniory Sokolnice, je poskytovat sociální službu kvalitně, s individuálním přístupem a podporou aktivního života seniorům, se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Tato služba je poskytována formou celoročního provozu. Cíle poskytované služby (viz Standard číslo 5 a 15) Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení. Podporovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy. Zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na zdravotní stav, jeho přání a potřeby. Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času. Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím, rozvíjet mezigenerační vztahy s vnitřním a vnějším prostředím. Vytvářet podmínky pro orientaci klienta v prostředí a bezpečný pohyb v domově i jeho okolí. Zajistit zkvalitňování standardu prostředí a vybavení (viz Strategický plán, Rozvojový plán ). Cílová skupina Senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, Pokud osoba splňuje podmínky 49 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dosahuje věkové hranice 60 let. Negativní vymezení cílové skupiny (viz. Standard číslo 3, Metodický pokyn Systém při posuzování přijetí žadatele o přijetí) Důvodem pro odmítnutí žadatele o přijetí je dle 91 odst. 3 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: plná obsazenost zařízení, 2

3 žadatel žádá o jiný druh služby, než kterou domov poskytuje, tudíž by sociální služba nemohla být poskytnuta kvalitně, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby: - osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demence s poruchami orientace a paměti, - osoby odkázané na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (např. znaková řeč, Braillovo písmo), - osoby závislé na alkoholu a omamných látkách, trpící infekčním onemocněním, které potřebují trvalou lékařskou péči, - osoby s psychickou poruchou, kterou ohrožují sami sebe i ostatní, - osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (viz 36 vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Principy (zásady) poskytovaných služeb Respektování důstojnosti a individuality zaměstnanci v maximální možné míře respektují uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí klienta. Za každé situace se vždy ke klientům chovají s respektem a úctou. Poskytované služby se poskytují individuálně podle individuálních potřeb klientů a v návaznosti na vytvářené individuální plánování. Podpora soběstačnosti zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého klienta. Odbornost pracovníků zaměstnanci organizace se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů, konferencí a školení, která jsou zaměřena na práci v sociálních službách. Týmová spolupráce všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a vedení organizace. Tuto spolupráci plně podporuje. Bezpečné a uživatelsky příznivé prostředí - prostředí domova respektuje potřeby a zvyklosti klientů. Používané pomůcky jsou voleny tak, aby neohrožovaly bezpečnost klientů. Otevřenost a spolupráce - základními principy, které jsou nezbytné k vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty, je ohleduplnost, otevřenost, profesionalita a citlivý přístup. Zaměstnanci domova se řídí Etickými kodexy (viz. Standard číslo 2) a Listinou základních práv a svobod. 3

4 Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace (dále jen domov), je víceúčelovým zařízením. Domov je otevřeným zařízením pro návštěvy a veřejnost (dny otevřených dveří, prezentace výrobků klientů na výstavě, bohoslužby a koncerty v kapli, svatby, dožínky, veřejnosti přístupný zámecký park, prodej oblečení, výstavy, hody, akce s dětmi z mateřských a základních škol a další). Uživatelé mají možnost účastnit se bohoslužeb, kulturních aktivit, využívat veřejných služeb obce (knihovna, obchod, restaurace, kadeřnictví, pedikúra, pošta, lékaři a další). Součástí domova je zámecký park, který je přístupný i veřejnosti. S procesem sociálního začlenění souvisí udržování sociálních kontaktů uživatelů s rodinami, přáteli a okolím. Důstojné jednání a chování k uživateli a slušné oslovování. Personál při doprovodu seniora mimo domov (výlety, doprovod k lékaři, podpora a pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod.), jezdí v civilním oblečení. Zaměstnanci domova nezastrašují, nezesměšňují ani neznačkují uživatele. Rozsah služby poskytují zaměstnanci formou nabídky, nevnucují. Uplatnění vlastní vůle (viz. Standard číslo 2) Zaměstnanci respektují a zachovávají lidská práva, uplatnění vlastní vůle, nároky, přání a rozhodnutí uživatelů. Uživateli je nabídnut denní program - aktivizační činnosti s ohledem na míru jeho samostatnosti. Uživatel se na základě vlastního rozhodnutí účastní nebo neúčastní pořádaných akcí. Sám uživatel si rozhoduje, jak si zorganizuje svůj volný čas. Uživatelé jsou o aktivitách informováni prostřednictvím personálu a také letáků a uživatel si sám aktivity vybírá. Vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými předpisy a vnitřními pravidly. Uživatelé si sami rozhodují o výběru svého oblečení. Mohou se několikrát za den převléknout. Sami se rozhodují, kam půjdou a s kým se budou přátelit. Rozhodují se o době svého vstávání, který den se budou koupat. Mají možnost výběru jídla z jídelníčku (různé varianty), na odděleních je k dispozici také instantní kaše, máslo, džem, med, sádlo. 2x týdně jsou k dispozici teplé večeře na přání uživatelů. Častěji je nechtěli (dostávají Večeřové balíčky). Uživatelé mohou mít zde své oblíbené věci. Materiál je závazný pro: Přepracováno dne: Změny provedla: Všechny pracovníky Domova pro seniory Sokolnice Zámecká 57, Sokolnice pí. Mgr. Lucie Labíková, Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS., sociální pracovnice 4

5 Revize: 1x ročně (9/2015) Zpracovaly: pí. Mgr. Lucie Labíková, pí. Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS., sociální pracovnice Schválil: MVDr. Petr Nováček - ředitel 5