PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

2 obsah SPIS TREŚCI společnost SPÓŁKA tým kredit SPÓŁKA KREDIT projekce a konstrukce PROJEKTY I KONSTRUKCJE výroba PRODUKCJA povrchová úprava WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI expedice a montáž EKSPEDYCJA I MONTAŻ servis SERWIS produkty PRODUKTY bezpečnost a jakost BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ Životní prostředí ŚRODOWISKO NATURALNE

3 01 Společnost SPÓŁKA 3 4 Partner při řešení efektivity skladování Partner w rozwiązywaniu efektywności magazynowania Obchodní společnost KREDIT, s.r.o. je zde pro všechny, které zajímá efektivita procesů skladování a kteří chtějí skladovat účelně, racionálně a moderně. Společnost projektuje, vyrábí a dodává moderní technologie pro skladování, a je specialistou na výrobu, montáž a servis systémů s pojízdnými regály. Náročné požadavky a potřeby zákazníků uspokojuje vysokou technickou úrovní nabízených řešení, vysokou jakostí výrobků a komplexností služeb. Za patnáct let působení na evropském trhu společnost úspěšně realizovala stovky projektů. Všechny své aktivity má společnost personálně, technicky i kapitálově plně zabezpečeny. Spółka handlowa KREDIT, s.r.o. służy wszystkim, którzy są zainteresowani efektywnością procesów magazynowania i chcących magazynować celowo, racjonalnie i nowocześnie. Spółka projektuje, produkuje i dostarcza nowoczesne technologie magazynowania. Jest specjalistą w produkcji, montażu i serwisu systemów obejmujących ruchome regały. Duże wymagania i potrzeby klientów zaspokaja wysokim poziomem technicznym oferowanych rozwiązań, wysoką jakością produktów i kompleksowością usług. W ciągu piętnastu lat działalności na rynku europejskim z sukcesem zrealizowała setki projektów. Wszystkie swoje działania firma ma w pełni zabezpieczone pod względem personalnym, technicznym i kapitałowym.

4 02 TÝM KREDIT ZESPÓŁ SPÓŁKI KREDIT Kvalita týmu odpovědného za spokojenost zákazníků je založena na odbornosti, manažerských zkušenostech a vysoké morálce jednotlivců. Jakość zespołu odpowiedzialnego za zadowolenie klientów jest oparta na fachowości, doświadczeniach menedżerskich i wysokiej indywidualnej moralności. 5 6 Tým odpovědný za spokojenost obchodních partnerů Zespół odpowiedzialny za zadowolenie partnerów handlowych GENERÁLNÍ ředitel DYREKTOR GENERALNY Zdeněk Daněk vedoucí konstrukce KIEROWNIK KONSTRUKCJI ing. Libor Řezníček obchodní ředitel DYREKTOR HANDLOWY ing. Pavel Šenkeřík vedoucí elektrokonstrukce KIEROWNIK ELEKTRO-KONSTRUKCJI ing. Petr Bílek Ekonomický ředitel DYREKTOR EKONOMICZNY ing. Simona Nováková manažer výroby MENEDŻER PRODUKCJI Josef Kadlček výrobní ředitel DYREKTOR PRODUKCYJNY Josef Bartošík manažer výroby MENEDŻER PRODUKCJI František Kadlček VEDOUCÍ SERVISU KIEROWNIK SERWISU Michal Matějíček dispečer odbytu DYSPOZYTOR ZBYTU Antonín Knot

5 03 projekce a konstrukce DZIAŁ PROJEKCYJNY I KONSTRUKCYJNY 7 8 Řešení vycházející ze zkušenosti, odbornosti a invence Rozwiązania oparte na doświadczeniach, fachowości i inwencji Projekční týmy společnosti přebírají odpovědnost za naplnění očekávání zákazníků při návrhu vhodné technologie a za zajištění technické komunikace s ostatními subjekty při realizaci projektu. Projekční týmy připravují návrhy a studie nejlepších řešení, optimalizují návrhy technických prostředků a provádějí jejich ocenění. Návrhy moderních technologií jsou projektovány podle individuálních potřeb zákazníka a optimalizovány s ohledem na počáteční investice i na efektivitu provozních procesů. Projekční týmy uplatňují své mezinárodní zkušenosti při důsledném posuzování provozní bezpečnosti navrhované technologie a uplatňují dostupná technická a projektová opatření, zajišťující bezpečnost při jejím užívání. Projektując odpowiednią technologię zespod projektowe spółki przejmują odpowiedzialność za spełnienie oczekiwań klientów oraz zabezpieczają komunikację techniczną z pozostałymi podmiotami podczas realizacji projektu. Zespoły projektowe przygotowują projekty i analizy najlepszych rozwiązań, optymalizują projekty środków technicznych i dokonują ich oceny. Projekty nowoczesnych technologii są wykonywane wg indywidualnych potrzeb klienta oraz optymalizowane z uwzględnieniem inwestycji początkowych i efektywności procesów eksploatacyjnych. Podczas dokładnej oceny bezpieczeństwa pracy proponowanej technologii zespoły projektowe wykorzystują swoje międzynarodowe doświadczenia oraz stosują dostępne środki techniczne i projektowe, gwarantujące bezpieczeństwo jej stosowania.

6 04 výroba PRODUKCJA 9 10 Kvalita založená na systematické kontrole a technologické kázni Jakość oparta na systematycznej kontroli i dyscyplinie technologicznej Společnost Kredit vyrábí ucelenou řadu pojízdných regálových systémů a konstrukce zvláštních skladových technologií. Zázemí potřebné kapacity procesů výroby tvoří 7000 m 2 vlastní kryté výrobní plochy a moderní technologické zařízení výroby. Kvalita procesů výroby vychází z kvalifikace, odbornosti, odpovědného přístupu a individuální odpovědnosti pracovníků při výrobních procesech. Dlouhá životnost, bezpečnost a spolehlivost výrobků je zajištěna důsledným výběrem dodavatelů, přísnou kontrolou všech vstupů do výroby a řízením kontroly všech fází výroby. Vysoká technická úroveň výrobků vychází z bohatých zkušeností s výrobou technologií pro skladování, vlastního know-how a kontinuálního inovačního procesu. Trvalá jakost výrobních procesů je garantována certifikovaným systémovým řízením jakosti. Produkcja spółki Kredit obejmuje kompletną serię ruchomych systemów regałowych oraz konstrukcje specjalnych technologii magazynowych. Zaplecze niezbędnej zdolności procesów produkcji obejmuje 7000 m 2 własnej krytej powierzchni produkcyjnej oraz nowoczesne urządzenia technologiczne. Jakość procesów produkcji oparta jest na kwalifikacji, fachowości, odpowiedniego podejścia i indywidualnej odpowiedzialności pracowników podczas procesów produkcyjnych. Długotrwałość, bezpieczeństwo i niezawodność produktów gwarantuje precyzyjny dobór dostawców, ścisła kontrola wszystkich wejściowych materiałów produkcyjnych oraz zarządzanie kontrolą wszystkich faz produkcji. Wysoki poziom techniczny produktów oparty jest bogatych doświadczeć w produkcji technologii w zakresie magazynowania, własnym know-how i ciągłości procesu innowacyjnego. Stałą jakość procesów produkcyjnych gwarantuje certyfikowany system zarządzania jakością.

7 05 povrchová úprava WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI Nejen funkčnost, ale i pěkný vzhled Nie tylko funkcjonalność, ale także ładny wygląd Pěkný vzhled získávají výrobky v moderní práškové lakovně. Výborné kvality povrchové ochrany je dosaženo i díky odbornosti a odpovědnému přístupu pracovníků k technologickým procesům. Kvalita a trvanlivost povrchové ochrany je zajištěna přísnou technologickou kázní, všechny lakované konstrukční díly a skupiny jsou nejdříve řádně mechanicky a chemicky očištěny, nalakovány práškovou barvou a vypáleny. Lakování dodávaných výrobků v barvě, kterou určí zákazník, je součástí standardní nabídky. Ładny wygląd produkty uzyskują w nowoczesnej lakierni proszkowej. Wspaniałej jakości wykończenia powierzchni osiągamy również dzięki fachowości i odpowiedniemu podejściu pracowników do procesów technologicznych. Jakość i trwałość ochrony powierzchni gwarantuje ściasła dyscyplina technologiczna, wszystkie lakierowane elementy konstrukcyjne oraz zespoły są najpierw odpowiednio oczyszczone mechanicznie i chemicznie, polakierowane farbą proszkową i następnie wypalone. Lakierowanie produktów w kolorze, wg życzenia klienta, jest częścią standardowej oferty.

8 06 expedice a montáž EKSPEDYCJA I MONTAŻ Řádně provedená montáž základ bezpečnosti a spolehlivosti zařízení Starannie wykonany montaż podstawa bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia Společnost Kredit svým zákazníkům garantuje včasné dodání a profesionální, na vlastní odpovědnost provedenou montáž dodaných zařízení. Komunikace a plánování termínů pro výrobu, expedici a montáž je základem včasného dodání a splnění cílových termínů. Odpovědný přístup, odbornost, kvalitní technické vybavení a mezinárodní zkušenosti montážních týmů jsou zárukou plné kompetence při realizaci projektů u zákazníka. Samozřejmostí je jasná komunikace se zákazníkem v průběhu celé montáže, maximální ohleduplnost k prostředí montáže, rychlost a preciznost prováděných prací. Součástí montážních prací je řádné ověření funkčnosti a bezpečnosti realizovaného zařízení. Díky systému školení bezpečné obsluhy a práce se zařízením pro pracovníky provozovatele se maximálně zkracuje doba nutná pro zapracování. Spółka Kredit gwarantuje swoim klientom dostawę w terminie oraz profesjonalny, na własną odpowiedzialność wykonany montaż dostarczonych urządzeń. Komunikacja i planowanie terminów produkcji, ekspedycji i montaż jest podstawą terminowego wykonania i dotrzymania końcowych terminów. Odpowiedzialne podejście, fachowość, jakościowe wyposażenie techniczne i międzynarodowe doświadczenia zespołów montażowych stanowią gwarancję pełnej kompetencji podczas realizacji projektów u klienta. Sprawą naturalną jest jasna komunikacja z klientem w czasie całego montażu, maksymalne uwzględnienie środowiska montażu, szybkość i precyzyjność wykonanych prac. Elementem prac montażowych jest należyte sprawdzenie działania i bezpieczeństwa realizowanego urządzenia. Dzięki systemowi szkolenia bezpiecznej obsługi i pracy z urządzeniem prowadzonego dla pracowników użytkownika w sposób maksymalny skraca się okres potrzebny do przyuczenia.

9 07 servis СЕРВИСНОЕ SERWIS ОБСЛУЖИВАНИЕ Bezvadný provozní stav výsledek řádné servisní péče Bezbłędny stan rezultat należytego prowadzenia serwisu Poprodejní servis je ve společnosti Kredit chápán jako nedílná součást realizace projektu a pokračování partnerského vztahu se zákazníkem. Součástí dodávky technologie je nabídka smluvního zajišťování servisu, protože bezvadný technický stav zařízení je základem provozní bezpečnosti, spolehlivosti a trvanlivosti zařízení. Díky efektivnímu systému provádění technického servisu může společnost Kredit smluvně přebírat odpovědnost nejen za udržování bezvadného provozního stavu zařízení, ale i za činnosti, kterými jsou naplňovány legislativní povinnosti provozovatele zařízení. Rychlost servisního zásahu při havárii nebo technické poruše je garantována sítí spolehlivých regionálních servisních organizací. Plánované servisní činnosti společnost zajišťuje vlastními servisními pracovníky, řádně vybavenými, s potřebnými odbornými předpoklady a se zázemím udržovaného skladu náhradních dílů. Významnou součástí služeb je udržování kontaktu se zákazníky, konzultace jejich nově vznikajících potřeb a záměrů v oblasti skladování, spolupráce při zajišťování dokumentace a při tvorbě provozních bezpečnostních předpisů skladů. Serwis posprzedażowy w spółce Kredit stanowi integralną część realizacji projektu i kontynuację stosunków partnerskich z klientem. Dostawa technologii obejmuje ofertę zabezpieczenia serwisu umownego, albowiem bezbłędny stan techniczny urządzenia jest podstawą bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości urządzenia. Dzięki efektywnemu systemowi prowadzenia serwisu technicznego spółka Kredit może na podstawie umowy przejąć odpowiedzialność nie tylko za utrzymywanie urządzenia w bezbłędnym stanie, ale także za czynności, które wynikają z obowiązków ustawodawczych użytkownika urządzenia. Szybkość ingerencji serwisowej w razie awarii lub usterki technicznej gwarantuje sieć niezawodnych regionalnych punktów serwisowych. Planowane czynności serwisowe firma zapewnia za pomocą własnych pracowników serwisowych, odpowiednio wyposażonych, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze magazynu części zamiennych. Istotnym elementem usług jest utrzymywanie kontaktów z klientami, konsultacje w ramach nowo powstających potrzeb i zamierzeń w zakresie magazynowania, współpracy podczas zabezpieczania dokumentacji i tworzenia przepisów bezpieczeństwa w magazynach.

10 08 produkty PRODUKTY Modulové stavebnice sestavené do zákaznických řešení Segmenty modułowe obejmujące rozwiązanie klienta pojízdné paletové regály ruchome regały paletowe pojízdné konzolové regály ruchome regały wspornikowe pojízdné policové regály ruchome regały półkowe paletové regály regały paletowe policové regály regały półkowe konzolové regály regały wspornikowe vjezdové regály ( DRIVE-IN) regały wjazdowe (DRIVE-IN) patrové sklady z paletových regálů magazyny piętrowe z regałów paletowych patrové sklady z policových regálů magazyny piętrowe z regałów półkowych skladové plošiny z válcovaných profilů pomosty magazynowe z profili walcowanych spádové regály regały grawitacyjne zvláštní technologie specjalne technologie potravinářský průmysl przemysł spożywczy Typové řady konstrukčních dílů a skupin, vyráběné jako modulové stavebnice, jsou doplněny originálně vyráběnými prvky a sestavovány do zákaznických řešení. Výrobky splňují nejpřísnější požadavky na konstrukční i provozní bezpečnost, kvalitu provedení a technickou úroveň. Užitné vlastnosti výrobků Kredit odpovídají moderním trendům v oboru a současně uspokojují potřeby provozovatelů skladovat efektivně, přehledně a bezpečně. Produkty, které Kredit nabízí, pokrývají poptávku technických prostředků pro skladování v průmyslovém a zásobovacím sektoru i poptávku technických prostředků pro archivaci. mrazírny, chladírny zamrażalnie, chłodziarnie strojírenský průmysl przemysł maszynowy automobilový průmysl przemysł samochodowy chemický průmysl przemysł chemiczny dřevozpracující průmysl przemysł obróbki drzewa Typoszeregi elementów konstrukcyjnych i zespołów, produkowane jako segmenty modułowe, są dodatkowo wyposażone w oryginalne elementy umożliwiające zestawienie rozwiązania klienta. Produkty spełniają najbardziej ostre wymagania konstrukcyjne i bezpieczeństwa, jakości wykonania i poziomu technicznego. Właściwości użytkowe produktów Kredit odpowiadają nowoczesnym trendom w branży i jednocześnie zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie efektywnego, przejrzystego i bezpiecznego magazynowania. Produkty, które oferuje Kredit, pokrywają zapotrzebowanie środków technicznych w zakresie magazynowania w sektorze przemysłowym i zaopatrzeniowym oraz środków technicznych w zakresie archiwizacj stavebnictví budownictwo velkoobchod hurt maloobchod detal logistická centra centra logistyczne finanční ústavy placówki finansowe státní instituce a rozpočtové organizace Instytucje państwowe i jednostki budżetowe paletové regály regały paletoweregały paletowe konzolové regály regały wspornikowe pojízdné paletové regály ruchome regały paletowe patrové sklady z paletových regálů magazyny piętrowe z regałów paletowych pojízdné policové regály ruchome regały półkowe

11 09 bezpečnost a jakost BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ Věrnost zákazníků nejlépe dokládá kvalitu výrobků a služeb Wierność klientów najlepiej potwierdza jakość produktów i usług certifikát ISO 9001:2000 certyfikat ISO 9001:2000 Konstrukční a provozní bezpečnost výrobků je základní prioritou ověřovanou při návrhu, projekci, výrobě, montáži i servisu. Vysoká bezpečnost výrobků je potvrzena certifikáty prestižních akreditovaných zkušeben. Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost dodávaných výrobků je výsledkem periodicky kontrolované jakosti všech řídicích a výrobních procesů, ve kterých výrobky vznikají. certifikát ČSN EN certyfikat ČSN EN Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a certifikátu pro proces svařování podle ČSN EN ISO Společnost Kredit si váží věrnosti zákazníků a pokládá ji za nejlepší důkaz kvality svých výrobků a služeb. Bezpieczeństwo konstrukcyjne i pracy produktów jest podstawowym priorytetem uwzględnianym w czasie projektowania, produkcji, montażu i serwisu. Wysokie bezpieczeństwo produktów potwierdzają certyfikaty prestiżowych akredytacyjnych jednostek badawczych. Bezpieczeństwo, niezawodność i długa trwałość dostarczanych produktów jest wynikiem okresowo kontrolowanej jakości wszystkich procesów zarządzania i produkcji, w których powstają produkty. Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 oraz certyfikat obejmujący proces spawania wg ČSN EN ISO Spółka Kredit szanuje wierność klientów i uważa ją za najlepszy dowód jakości swoich produktów i usług. certifikáty výrobků certyfikaty wyrobów

12 10 životní prostředí ŚRODOWISKO NATURALNE Společnost Kredit vytváří ekonomické zdroje pro naplňování a rozvoj zásad společensky odpovědné firmy. Systém enviromentálního managementu společnosti je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2004, je certifikován a je pravidelně ověřován. Spółka Kredit wytwarza źródła ekonomiczne celem wypełniania i rozwoju zasad spółki z odpowiedziałnością społeczną. Systém enviromentálního managementu společnosti je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2004, je certifikován a je pravidelně ověřován. Všechny výrobní činnosti jsou důsledně posuzovány z hlediska dopadů na okolí, přednostně jsou používány materiály a postupy minimalizující zatěžování životního prostředí. certifikát ISO 14001:2004 certyfikat ISO 14001:2004 Společnost investuje do zlepšování podnikové kultury a do rozvoje vědomí individuální odpovědnosti jednotlivých pracovníků za vliv hospodářské činnosti společnosti na okolí. Wszystkie czynności produkcyjne podlegają dokładnej ocenie pod względem wpływu na otoczenie, priorytetowo są stosowane materiały i procedury minimalizujące obciążenie środowiska naturalnego. Spółka inwestuje w poprawę kultury zakładu i rozwój świadomości indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników za wpływ działalności gospodarczej spółki na otoczenie.

13 Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o Slavkov 284 okres (powiat) Uherské Hradiště tel. fax http THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita

Více

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Hradecké ekonomické dny 2013

Hradecké ekonomické dny 2013 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 19. února a 20. února 2013 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890

Identifikační údaje firmy. Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890 Identifikační údaje firmy Obchodní název: KASTEN spol. s r.o. Sídlo: Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890 Bankovní spojení: Komerční banka a.s SWIFT: KOMBCZPPXXX Číslo

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

12/1991 založení společnosti Sipral. 12/1991 první realizace [aplikace silikonových tmelů]

12/1991 založení společnosti Sipral. 12/1991 první realizace [aplikace silikonových tmelů] 01 02 03 12/1991 založení společnosti Sipral 01 12/1991 první realizace [aplikace silikonových tmelů] 10/1992 první zakázka [dopravní dispečink Hotel Forum, Praha] 10/1992 systém Structural Glazing poprvé

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 28.6.2006 C 150/35 POMOC PAŃSTWA REPUBLIKA CZESKA Pomoc państwa nr C 12/2006 (ex N 132/2005) Program pomocy wspierający transport kombinowany Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

KATALOG SLUŽ B 1 1. Proč vznikl Katalog služeb a k čemu slouží Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předkládá tuto ucelenou publikaci Katalog služeb jako jednu z možností prezentace služeb svých členů členům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více