PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

2 obsah SPIS TREŚCI společnost SPÓŁKA tým kredit SPÓŁKA KREDIT projekce a konstrukce PROJEKTY I KONSTRUKCJE výroba PRODUKCJA povrchová úprava WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI expedice a montáž EKSPEDYCJA I MONTAŻ servis SERWIS produkty PRODUKTY bezpečnost a jakost BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ Životní prostředí ŚRODOWISKO NATURALNE

3 01 Společnost SPÓŁKA 3 4 Partner při řešení efektivity skladování Partner w rozwiązywaniu efektywności magazynowania Obchodní společnost KREDIT, s.r.o. je zde pro všechny, které zajímá efektivita procesů skladování a kteří chtějí skladovat účelně, racionálně a moderně. Společnost projektuje, vyrábí a dodává moderní technologie pro skladování, a je specialistou na výrobu, montáž a servis systémů s pojízdnými regály. Náročné požadavky a potřeby zákazníků uspokojuje vysokou technickou úrovní nabízených řešení, vysokou jakostí výrobků a komplexností služeb. Za patnáct let působení na evropském trhu společnost úspěšně realizovala stovky projektů. Všechny své aktivity má společnost personálně, technicky i kapitálově plně zabezpečeny. Spółka handlowa KREDIT, s.r.o. służy wszystkim, którzy są zainteresowani efektywnością procesów magazynowania i chcących magazynować celowo, racjonalnie i nowocześnie. Spółka projektuje, produkuje i dostarcza nowoczesne technologie magazynowania. Jest specjalistą w produkcji, montażu i serwisu systemów obejmujących ruchome regały. Duże wymagania i potrzeby klientów zaspokaja wysokim poziomem technicznym oferowanych rozwiązań, wysoką jakością produktów i kompleksowością usług. W ciągu piętnastu lat działalności na rynku europejskim z sukcesem zrealizowała setki projektów. Wszystkie swoje działania firma ma w pełni zabezpieczone pod względem personalnym, technicznym i kapitałowym.

4 02 TÝM KREDIT ZESPÓŁ SPÓŁKI KREDIT Kvalita týmu odpovědného za spokojenost zákazníků je založena na odbornosti, manažerských zkušenostech a vysoké morálce jednotlivců. Jakość zespołu odpowiedzialnego za zadowolenie klientów jest oparta na fachowości, doświadczeniach menedżerskich i wysokiej indywidualnej moralności. 5 6 Tým odpovědný za spokojenost obchodních partnerů Zespół odpowiedzialny za zadowolenie partnerów handlowych GENERÁLNÍ ředitel DYREKTOR GENERALNY Zdeněk Daněk vedoucí konstrukce KIEROWNIK KONSTRUKCJI ing. Libor Řezníček obchodní ředitel DYREKTOR HANDLOWY ing. Pavel Šenkeřík vedoucí elektrokonstrukce KIEROWNIK ELEKTRO-KONSTRUKCJI ing. Petr Bílek Ekonomický ředitel DYREKTOR EKONOMICZNY ing. Simona Nováková manažer výroby MENEDŻER PRODUKCJI Josef Kadlček výrobní ředitel DYREKTOR PRODUKCYJNY Josef Bartošík manažer výroby MENEDŻER PRODUKCJI František Kadlček VEDOUCÍ SERVISU KIEROWNIK SERWISU Michal Matějíček dispečer odbytu DYSPOZYTOR ZBYTU Antonín Knot

5 03 projekce a konstrukce DZIAŁ PROJEKCYJNY I KONSTRUKCYJNY 7 8 Řešení vycházející ze zkušenosti, odbornosti a invence Rozwiązania oparte na doświadczeniach, fachowości i inwencji Projekční týmy společnosti přebírají odpovědnost za naplnění očekávání zákazníků při návrhu vhodné technologie a za zajištění technické komunikace s ostatními subjekty při realizaci projektu. Projekční týmy připravují návrhy a studie nejlepších řešení, optimalizují návrhy technických prostředků a provádějí jejich ocenění. Návrhy moderních technologií jsou projektovány podle individuálních potřeb zákazníka a optimalizovány s ohledem na počáteční investice i na efektivitu provozních procesů. Projekční týmy uplatňují své mezinárodní zkušenosti při důsledném posuzování provozní bezpečnosti navrhované technologie a uplatňují dostupná technická a projektová opatření, zajišťující bezpečnost při jejím užívání. Projektując odpowiednią technologię zespod projektowe spółki przejmują odpowiedzialność za spełnienie oczekiwań klientów oraz zabezpieczają komunikację techniczną z pozostałymi podmiotami podczas realizacji projektu. Zespoły projektowe przygotowują projekty i analizy najlepszych rozwiązań, optymalizują projekty środków technicznych i dokonują ich oceny. Projekty nowoczesnych technologii są wykonywane wg indywidualnych potrzeb klienta oraz optymalizowane z uwzględnieniem inwestycji początkowych i efektywności procesów eksploatacyjnych. Podczas dokładnej oceny bezpieczeństwa pracy proponowanej technologii zespoły projektowe wykorzystują swoje międzynarodowe doświadczenia oraz stosują dostępne środki techniczne i projektowe, gwarantujące bezpieczeństwo jej stosowania.

6 04 výroba PRODUKCJA 9 10 Kvalita založená na systematické kontrole a technologické kázni Jakość oparta na systematycznej kontroli i dyscyplinie technologicznej Společnost Kredit vyrábí ucelenou řadu pojízdných regálových systémů a konstrukce zvláštních skladových technologií. Zázemí potřebné kapacity procesů výroby tvoří 7000 m 2 vlastní kryté výrobní plochy a moderní technologické zařízení výroby. Kvalita procesů výroby vychází z kvalifikace, odbornosti, odpovědného přístupu a individuální odpovědnosti pracovníků při výrobních procesech. Dlouhá životnost, bezpečnost a spolehlivost výrobků je zajištěna důsledným výběrem dodavatelů, přísnou kontrolou všech vstupů do výroby a řízením kontroly všech fází výroby. Vysoká technická úroveň výrobků vychází z bohatých zkušeností s výrobou technologií pro skladování, vlastního know-how a kontinuálního inovačního procesu. Trvalá jakost výrobních procesů je garantována certifikovaným systémovým řízením jakosti. Produkcja spółki Kredit obejmuje kompletną serię ruchomych systemów regałowych oraz konstrukcje specjalnych technologii magazynowych. Zaplecze niezbędnej zdolności procesów produkcji obejmuje 7000 m 2 własnej krytej powierzchni produkcyjnej oraz nowoczesne urządzenia technologiczne. Jakość procesów produkcji oparta jest na kwalifikacji, fachowości, odpowiedniego podejścia i indywidualnej odpowiedzialności pracowników podczas procesów produkcyjnych. Długotrwałość, bezpieczeństwo i niezawodność produktów gwarantuje precyzyjny dobór dostawców, ścisła kontrola wszystkich wejściowych materiałów produkcyjnych oraz zarządzanie kontrolą wszystkich faz produkcji. Wysoki poziom techniczny produktów oparty jest bogatych doświadczeć w produkcji technologii w zakresie magazynowania, własnym know-how i ciągłości procesu innowacyjnego. Stałą jakość procesów produkcyjnych gwarantuje certyfikowany system zarządzania jakością.

7 05 povrchová úprava WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI Nejen funkčnost, ale i pěkný vzhled Nie tylko funkcjonalność, ale także ładny wygląd Pěkný vzhled získávají výrobky v moderní práškové lakovně. Výborné kvality povrchové ochrany je dosaženo i díky odbornosti a odpovědnému přístupu pracovníků k technologickým procesům. Kvalita a trvanlivost povrchové ochrany je zajištěna přísnou technologickou kázní, všechny lakované konstrukční díly a skupiny jsou nejdříve řádně mechanicky a chemicky očištěny, nalakovány práškovou barvou a vypáleny. Lakování dodávaných výrobků v barvě, kterou určí zákazník, je součástí standardní nabídky. Ładny wygląd produkty uzyskują w nowoczesnej lakierni proszkowej. Wspaniałej jakości wykończenia powierzchni osiągamy również dzięki fachowości i odpowiedniemu podejściu pracowników do procesów technologicznych. Jakość i trwałość ochrony powierzchni gwarantuje ściasła dyscyplina technologiczna, wszystkie lakierowane elementy konstrukcyjne oraz zespoły są najpierw odpowiednio oczyszczone mechanicznie i chemicznie, polakierowane farbą proszkową i następnie wypalone. Lakierowanie produktów w kolorze, wg życzenia klienta, jest częścią standardowej oferty.

8 06 expedice a montáž EKSPEDYCJA I MONTAŻ Řádně provedená montáž základ bezpečnosti a spolehlivosti zařízení Starannie wykonany montaż podstawa bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia Společnost Kredit svým zákazníkům garantuje včasné dodání a profesionální, na vlastní odpovědnost provedenou montáž dodaných zařízení. Komunikace a plánování termínů pro výrobu, expedici a montáž je základem včasného dodání a splnění cílových termínů. Odpovědný přístup, odbornost, kvalitní technické vybavení a mezinárodní zkušenosti montážních týmů jsou zárukou plné kompetence při realizaci projektů u zákazníka. Samozřejmostí je jasná komunikace se zákazníkem v průběhu celé montáže, maximální ohleduplnost k prostředí montáže, rychlost a preciznost prováděných prací. Součástí montážních prací je řádné ověření funkčnosti a bezpečnosti realizovaného zařízení. Díky systému školení bezpečné obsluhy a práce se zařízením pro pracovníky provozovatele se maximálně zkracuje doba nutná pro zapracování. Spółka Kredit gwarantuje swoim klientom dostawę w terminie oraz profesjonalny, na własną odpowiedzialność wykonany montaż dostarczonych urządzeń. Komunikacja i planowanie terminów produkcji, ekspedycji i montaż jest podstawą terminowego wykonania i dotrzymania końcowych terminów. Odpowiedzialne podejście, fachowość, jakościowe wyposażenie techniczne i międzynarodowe doświadczenia zespołów montażowych stanowią gwarancję pełnej kompetencji podczas realizacji projektów u klienta. Sprawą naturalną jest jasna komunikacja z klientem w czasie całego montażu, maksymalne uwzględnienie środowiska montażu, szybkość i precyzyjność wykonanych prac. Elementem prac montażowych jest należyte sprawdzenie działania i bezpieczeństwa realizowanego urządzenia. Dzięki systemowi szkolenia bezpiecznej obsługi i pracy z urządzeniem prowadzonego dla pracowników użytkownika w sposób maksymalny skraca się okres potrzebny do przyuczenia.

9 07 servis СЕРВИСНОЕ SERWIS ОБСЛУЖИВАНИЕ Bezvadný provozní stav výsledek řádné servisní péče Bezbłędny stan rezultat należytego prowadzenia serwisu Poprodejní servis je ve společnosti Kredit chápán jako nedílná součást realizace projektu a pokračování partnerského vztahu se zákazníkem. Součástí dodávky technologie je nabídka smluvního zajišťování servisu, protože bezvadný technický stav zařízení je základem provozní bezpečnosti, spolehlivosti a trvanlivosti zařízení. Díky efektivnímu systému provádění technického servisu může společnost Kredit smluvně přebírat odpovědnost nejen za udržování bezvadného provozního stavu zařízení, ale i za činnosti, kterými jsou naplňovány legislativní povinnosti provozovatele zařízení. Rychlost servisního zásahu při havárii nebo technické poruše je garantována sítí spolehlivých regionálních servisních organizací. Plánované servisní činnosti společnost zajišťuje vlastními servisními pracovníky, řádně vybavenými, s potřebnými odbornými předpoklady a se zázemím udržovaného skladu náhradních dílů. Významnou součástí služeb je udržování kontaktu se zákazníky, konzultace jejich nově vznikajících potřeb a záměrů v oblasti skladování, spolupráce při zajišťování dokumentace a při tvorbě provozních bezpečnostních předpisů skladů. Serwis posprzedażowy w spółce Kredit stanowi integralną część realizacji projektu i kontynuację stosunków partnerskich z klientem. Dostawa technologii obejmuje ofertę zabezpieczenia serwisu umownego, albowiem bezbłędny stan techniczny urządzenia jest podstawą bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości urządzenia. Dzięki efektywnemu systemowi prowadzenia serwisu technicznego spółka Kredit może na podstawie umowy przejąć odpowiedzialność nie tylko za utrzymywanie urządzenia w bezbłędnym stanie, ale także za czynności, które wynikają z obowiązków ustawodawczych użytkownika urządzenia. Szybkość ingerencji serwisowej w razie awarii lub usterki technicznej gwarantuje sieć niezawodnych regionalnych punktów serwisowych. Planowane czynności serwisowe firma zapewnia za pomocą własnych pracowników serwisowych, odpowiednio wyposażonych, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zaplecze magazynu części zamiennych. Istotnym elementem usług jest utrzymywanie kontaktów z klientami, konsultacje w ramach nowo powstających potrzeb i zamierzeń w zakresie magazynowania, współpracy podczas zabezpieczania dokumentacji i tworzenia przepisów bezpieczeństwa w magazynach.

10 08 produkty PRODUKTY Modulové stavebnice sestavené do zákaznických řešení Segmenty modułowe obejmujące rozwiązanie klienta pojízdné paletové regály ruchome regały paletowe pojízdné konzolové regály ruchome regały wspornikowe pojízdné policové regály ruchome regały półkowe paletové regály regały paletowe policové regály regały półkowe konzolové regály regały wspornikowe vjezdové regály ( DRIVE-IN) regały wjazdowe (DRIVE-IN) patrové sklady z paletových regálů magazyny piętrowe z regałów paletowych patrové sklady z policových regálů magazyny piętrowe z regałów półkowych skladové plošiny z válcovaných profilů pomosty magazynowe z profili walcowanych spádové regály regały grawitacyjne zvláštní technologie specjalne technologie potravinářský průmysl przemysł spożywczy Typové řady konstrukčních dílů a skupin, vyráběné jako modulové stavebnice, jsou doplněny originálně vyráběnými prvky a sestavovány do zákaznických řešení. Výrobky splňují nejpřísnější požadavky na konstrukční i provozní bezpečnost, kvalitu provedení a technickou úroveň. Užitné vlastnosti výrobků Kredit odpovídají moderním trendům v oboru a současně uspokojují potřeby provozovatelů skladovat efektivně, přehledně a bezpečně. Produkty, které Kredit nabízí, pokrývají poptávku technických prostředků pro skladování v průmyslovém a zásobovacím sektoru i poptávku technických prostředků pro archivaci. mrazírny, chladírny zamrażalnie, chłodziarnie strojírenský průmysl przemysł maszynowy automobilový průmysl przemysł samochodowy chemický průmysl przemysł chemiczny dřevozpracující průmysl przemysł obróbki drzewa Typoszeregi elementów konstrukcyjnych i zespołów, produkowane jako segmenty modułowe, są dodatkowo wyposażone w oryginalne elementy umożliwiające zestawienie rozwiązania klienta. Produkty spełniają najbardziej ostre wymagania konstrukcyjne i bezpieczeństwa, jakości wykonania i poziomu technicznego. Właściwości użytkowe produktów Kredit odpowiadają nowoczesnym trendom w branży i jednocześnie zaspokajają potrzeby użytkowników w zakresie efektywnego, przejrzystego i bezpiecznego magazynowania. Produkty, które oferuje Kredit, pokrywają zapotrzebowanie środków technicznych w zakresie magazynowania w sektorze przemysłowym i zaopatrzeniowym oraz środków technicznych w zakresie archiwizacj stavebnictví budownictwo velkoobchod hurt maloobchod detal logistická centra centra logistyczne finanční ústavy placówki finansowe státní instituce a rozpočtové organizace Instytucje państwowe i jednostki budżetowe paletové regály regały paletoweregały paletowe konzolové regály regały wspornikowe pojízdné paletové regály ruchome regały paletowe patrové sklady z paletových regálů magazyny piętrowe z regałów paletowych pojízdné policové regály ruchome regały półkowe

11 09 bezpečnost a jakost BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ Věrnost zákazníků nejlépe dokládá kvalitu výrobků a služeb Wierność klientów najlepiej potwierdza jakość produktów i usług certifikát ISO 9001:2000 certyfikat ISO 9001:2000 Konstrukční a provozní bezpečnost výrobků je základní prioritou ověřovanou při návrhu, projekci, výrobě, montáži i servisu. Vysoká bezpečnost výrobků je potvrzena certifikáty prestižních akreditovaných zkušeben. Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost dodávaných výrobků je výsledkem periodicky kontrolované jakosti všech řídicích a výrobních procesů, ve kterých výrobky vznikají. certifikát ČSN EN certyfikat ČSN EN Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000 a certifikátu pro proces svařování podle ČSN EN ISO Společnost Kredit si váží věrnosti zákazníků a pokládá ji za nejlepší důkaz kvality svých výrobků a služeb. Bezpieczeństwo konstrukcyjne i pracy produktów jest podstawowym priorytetem uwzględnianym w czasie projektowania, produkcji, montażu i serwisu. Wysokie bezpieczeństwo produktów potwierdzają certyfikaty prestiżowych akredytacyjnych jednostek badawczych. Bezpieczeństwo, niezawodność i długa trwałość dostarczanych produktów jest wynikiem okresowo kontrolowanej jakości wszystkich procesów zarządzania i produkcji, w których powstają produkty. Spółka posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 oraz certyfikat obejmujący proces spawania wg ČSN EN ISO Spółka Kredit szanuje wierność klientów i uważa ją za najlepszy dowód jakości swoich produktów i usług. certifikáty výrobků certyfikaty wyrobów

12 10 životní prostředí ŚRODOWISKO NATURALNE Společnost Kredit vytváří ekonomické zdroje pro naplňování a rozvoj zásad společensky odpovědné firmy. Systém enviromentálního managementu společnosti je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2004, je certifikován a je pravidelně ověřován. Spółka Kredit wytwarza źródła ekonomiczne celem wypełniania i rozwoju zasad spółki z odpowiedziałnością społeczną. Systém enviromentálního managementu společnosti je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2004, je certifikován a je pravidelně ověřován. Všechny výrobní činnosti jsou důsledně posuzovány z hlediska dopadů na okolí, přednostně jsou používány materiály a postupy minimalizující zatěžování životního prostředí. certifikát ISO 14001:2004 certyfikat ISO 14001:2004 Společnost investuje do zlepšování podnikové kultury a do rozvoje vědomí individuální odpovědnosti jednotlivých pracovníků za vliv hospodářské činnosti společnosti na okolí. Wszystkie czynności produkcyjne podlegają dokładnej ocenie pod względem wpływu na otoczenie, priorytetowo są stosowane materiały i procedury minimalizujące obciążenie środowiska naturalnego. Spółka inwestuje w poprawę kultury zakładu i rozwój świadomości indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych pracowników za wpływ działalności gospodarczej spółki na otoczenie.

13 Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o Slavkov 284 okres (powiat) Uherské Hradiště tel. fax http THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Łączniki krzywkowe, rozłączniki, łączniki krańcowe oraz inne elementy automatyki przemysłowej Naše výrobky VÍCE

Více

2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION crema, nero

2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION crema, nero New Tradition 3 2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION, New Tradition Co je autentické, je trvalé. Klasická i moderní, zdrženlivá a ušlechtilá v barvách a strukturách. Kouzlo NEW TRADITION tkví v

Více

2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO bílá białe Nábytkový program Program mebli: SHAPE

2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO bílá białe Nábytkový program Program mebli: SHAPE BiancoNero 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO Nábytkový program Program mebli: SHAPE BiancoNero Svět rozmanitosti a kontrastů. Decentní a třpytivý, jednoduchý, a přesto efektní.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA Katalog produktów - ALPOS METALURGIA Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost. POL Podstawową działalnością grupy Alpos jest produkcja

Více

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE. VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY TECHNOLOGIE DOPRAVA INOVACE VÝVOJ A VÝROBA KOMPONENT PRO HROMADNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY www.parskomponenty.cz ČESKÁ STROJÍRENSKÁ A TECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST ZALOŽENO 1998 TRADICE VÝROBY 115 LET RODINNÁ FIRMA

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení ROZBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ DAVON. www.davon.cz

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení ROZBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ DAVON. www.davon.cz rychlá likvidace ucpávání zajištění plynulého toku dosah kolmým kladivem [m] O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

2 Obkládačky Płytki ścienne: Mémoire Océane bílá, metalická biały, metallic Umyvadlo Umywalka: Loop&Friends Vodovodní baterie Armatura: Cult

2 Obkládačky Płytki ścienne: Mémoire Océane bílá, metalická biały, metallic Umyvadlo Umywalka: Loop&Friends Vodovodní baterie Armatura: Cult Mémoire Océane 2 Obkládačky Płytki ścienne: Mémoire Océane bílá, biały, Umyvadlo Umywalka: Loop&Friends Vodovodní baterie Armatura: Cult Koupelnový nábytek Meble łazienkowe: Shape MÉMOIRE OCÉANE a fascinace

Více

Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT

Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT Chérie 1 2 Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT Chérie Nejsou to snad právě malé skvosty, jež

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE 1 Pásová ocel v nejlepší formě Taśma stalowa w najlepszej formie Z vysoce kvalitní pásové oceli vzniká u Wuppermanna základ pro neomezenou a rozmanitou řadu hotových výrobků.

Více

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza Česká republika Polsko. Vytváříme prostor pro spolupráci v regionu střední Evropy

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Rozbíjecí zařízení Rozbíjecí zařízení O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě vlastních speciálních výrobků, určených

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Projektový záměr & Projektová žádost. Propozycja projektowa & Wniosek projektowy

Projektový záměr & Projektová žádost. Propozycja projektowa & Wniosek projektowy Projektový záměr & Projektová žádost Propozycja projektowa & Wniosek projektowy Projektový záměr příloha č. 6 Příručky pro žadatele WORD 8 týdnů před příjmem projektových žádostí Formální náležitosti:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

AROVA SERVIS VÝROBA ROZVADĚČŮ NN

AROVA SERVIS VÝROBA ROZVADĚČŮ NN AROVA SERVIS VÝROBA ROZVADĚČŮ NN Rok 2013 Kontakty: Zdeněk Bíza Lhota u Příbramě 118 261 01 Příbram Zdeněk Bíza P.O.Box 48 261 05 Příbram Web: E-mail: www.arovaservis.cz zdenek.biza@seznam.cz Mobil: 603

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Průvodce pro bezpečnost na pracovišti. Regály. Inspekce a údržba. Od kontroly expertem až po výměnu vadných částí regálu

Průvodce pro bezpečnost na pracovišti. Regály. Inspekce a údržba. Od kontroly expertem až po výměnu vadných částí regálu 2 4 5 6 7 8 9 10 3 11 1 12 2014 2015 2016 2017 Průvodce pro bezpečnost na pracovišti Regály Inspekce a údržba Od kontroly expertem až po výměnu vadných částí regálu 02 Obsah 04 06 Bezpečnost a hospodárnost

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Průvodce GMDP GMDP Snížení rizik Minimalizace chyb Zlepšení kvality Snížení nákladů Ochrana Vašich investic Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Untitled-1.indd 1 7.1.2015 11:17:33 Zlepšení

Více

strojírenská výroba radiátory konvektory

strojírenská výroba radiátory konvektory strojírenská výroba radiátory konvektory PROFIL SPOLEČNOSTI BOKI Industries a.s. strojírenská výroba radiátory konvektory Společnost BOKI Industries a.s. (do roku 2014 pod názvem Frigera Metal, a.s.) patří

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Speciální stavební stroje

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Speciální stavební stroje TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA Speciální stavební stroje TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA o společnosti DavoN certifikovaný výrobní provoz za tímto účelem firma v roce 2003 realizovala systém řízení jakosti v

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS. Andrea, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE KONSOLIDACE SERVERŮ A ÚLOŽIŠŤ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU POUŽITÉ ŘEŠENÍ: HW DELL A SLUŽBY IT AWACS Andrea, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Drapáky

TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA. Drapáky TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA Drapáky TEŽEBNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKA O SPOLEČNOSTI DAVON Firma DAVON s.r.o. je ryze českou soukromou společností již od svého založení v roce 1994. Firma se věnuje vývoji a výrobě

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy

bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Řešení čerpání pro bioplynové stanice, hydrotermální karbonizace a anaerobní fermentační procesy Spolehlivé řešení pro plnění, čerpání, dávkování. Kdo jsme Proč čerpadla WANGEN? Naše jméno WANGEN vychází

Více

BORNHOLM SANDAL S1P HRO SRC TAIPAN SANDAL S1P SRC NEW NEW 0203 0072 99 XXX 0203 0068 99 XXX OBUV OBUWIE METAL FREE METAL FREE. made in.

BORNHOLM SANDAL S1P HRO SRC TAIPAN SANDAL S1P SRC NEW NEW 0203 0072 99 XXX 0203 0068 99 XXX OBUV OBUWIE METAL FREE METAL FREE. made in. OBUV OBUWIE BORNHOLM SANDAL SP HRO SRC 0203 0068 99 XXX TAIPAN SANDAL SP SRC 0203 0072 99 XXX 6 6 Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic () Made exclusively for OS by Prabos Czech Republic ()

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Füllseiten Register - B.qxd :16 Seite 21 Technické informace 139

Füllseiten Register - B.qxd :16 Seite 21 Technické informace 139 138 Technické informace 139 Inovativní design a význam hry Herní vybavení zn. Stilum je navrženo a konstruováno pro velmi časté používání. Jedná se o inovativní návrhy příznivé pro děti, které zaručují

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

NOUZOVÉ SPRCHY PRO PRŮMYSL A LABORATOŘE LABORATORYJNE I PRZEMYSŁOWE NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA

NOUZOVÉ SPRCHY PRO PRŮMYSL A LABORATOŘE LABORATORYJNE I PRZEMYSŁOWE NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA NOUZOVÉ SPRCHY PRO PRŮMYSL A LABORATOŘE LABORATORYJNE I PRZEMYSŁOWE NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA OČNÍ SPRCHY Myjki do oczu LABORATORNÍ NOUZOVÉ SPRCHY Laboratoryjne prysznice bezpieczeństwa PRŮMYSLOVÉ NOUZOVÉ

Více

MOBILNÍ STĚNY LIKO-Space

MOBILNÍ STĚNY LIKO-Space MOBILNÍ STĚNY LIKO-Space MOBILNÍ STĚNY LIKO-Space interiors Vlastní výroba je zárukou kvality i termínů dodávek DĚLENÍM NÁSOBÍME LIKO-Space VÁŠ FLEXIBILNÍ PROSTOR Jednou stěnou vytvoříte z velké jednací

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

ŠPERK VAŠEHO NÁBYTKU ŠPERK VÁŠHO NÁBYTKU KLEJNOT TWOICH MEBLI KATALOG ÚCHYTEK KATALÓG ÚCHYTIEK KATALOG UCHWYTÓW MEBLOWYCH

ŠPERK VAŠEHO NÁBYTKU ŠPERK VÁŠHO NÁBYTKU KLEJNOT TWOICH MEBLI KATALOG ÚCHYTEK KATALÓG ÚCHYTIEK KATALOG UCHWYTÓW MEBLOWYCH ŠPERK VAŠEHO NÁBYTKU ŠPERK VÁŠHO NÁBYTKU KLEJNOT TWOICH MEBLI KATALOG ÚCHYTEK KATALÓG ÚCHYTIEK KATALOG UCHWYTÓW MEBLOWYCH OBSAH/OBSAH/SPIS TREŚCI ÚCHYTKY/ÚCHYTKY/ VYSVĚTLIVKY/VYSVETLIVKY/OBJAŚNIENIA X-X

Více

Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik.

Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik. Od projektu k uvedení do provozu. Minimalizace technických rizik. Kvalifikovaná technická podpora pro investory, dodavatele a provozovatele technologických celků, finanční instituce a developery. TÜV SÜD

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní informace o společnosti INDUS, spol. s.r.o. Sídlo společnosti: Podlipného 997/ 8, 180 00 Praha 8 - Libeň Identifikační číslo: 457 87 492 Kontaktní údaje Jednatel : Provozní

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

Końce. Kształt zamkniętych pętli. W zależności od obciążenia końce ulegają pewnym odkształceniom.

Końce. Kształt zamkniętych pętli. W zależności od obciążenia końce ulegają pewnym odkształceniom. SPRĘŻYNY NCIĄGOWE TYP TŽNÉ PRUŽINY Sprężyny naciągowe SPEC mają szerokie zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych. Są one zaprojektowane i wytwarzane z dużą precyzją, zgodnie z obowiązującymi normami.

Více

CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži

CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT VARIO Revoluční řešení v zabezpečení vozidel proti krádeži 2013 Společnost CONSTRUCT Společnost CONSTRUCT je největším českým výrobcem mechanického zabezpečení vozidel proti krádeži na trhu je

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 08/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 02/2013 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Šrouby 4 Podložky 9 Hřebíky 11 Závlačky, nýty, kolíky a závitové tyče 12 Kontakt 13 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v roce

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Touto kovovou schránkou započala v roce 1957 historie naší společnosti

Touto kovovou schránkou započala v roce 1957 historie naší společnosti Touto kovovou schránkou započala v roce 1957 historie naší společnosti Katalog 2010 Sejfy gabinetowe / Nábytkové trezory Sejfy gabinetowe TG-xSDC, Certyfikat IMP kl. A. Nábytkové trezory TG-xSDC, IMP certifikace

Více

Hodnocení a ochrana zboží O.Kánský

Hodnocení a ochrana zboží O.Kánský Hodnocení a ochrana zboží 2016 O.Kánský Jakost zboží Jakost je způsobilost pro užití. (Juran) Jakost je shoda s požadavky. (Crosby) Jakost je to, co za ni považuje zákazník. (Feibenbaum) Jakost je stupeň

Více

Proč zvolit naši firmu?

Proč zvolit naši firmu? Proč zvolit naši firmu? Firma Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o. je dynamickou společností, která pružně naplňuje požadavky stavebního trhu na Ostravsku. Pro firmu Stavby ŠTĚPÁN, s.r.o je spokojenost zákazníka vždy

Více

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči

Výrobní závod ve Výčapech. Výrobní závod v Hořovicích. Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči kogenerace Výroba kogeneračních jednotek je jednou z klíčových aktivit společnosti TEDOM. Zákazníci oceňují především vysokou technickou úroveň našich výrobků, jejich spolehlivost a profesionální servisní

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Vegetační dlažba. typy vegetačních tvárnic. technické listy. vlastnosti a charakteristika. pokládka vegetační dlažby BETONOVÁ DLAŽBA

Vegetační dlažba. typy vegetačních tvárnic. technické listy. vlastnosti a charakteristika. pokládka vegetační dlažby BETONOVÁ DLAŽBA Vegetační dlažba typy vegetačních tvárnic technické listy vlastnosti a charakteristika pokládka vegetační dlažby CS0 CS - VEGETČNÍ TVÁRNICE MLÁ 75 CS02 CS - VEGETČNÍ TVÁRNICE VELKÁ 76 CS0 CS - ERO 77 CS0

Více

Pomáháme modernizovat veřejnou správu

Pomáháme modernizovat veřejnou správu GORDIC spol. s r. o. Pomáháme modernizovat veřejnou správu Profil společnosti GORDIC se specializuje na tvorbu a dodávky flexibilního software a poskytování komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Marcopol. Tvůj obchodní partner

Marcopol. Tvůj obchodní partner Marcopol Tvůj obchodní partner Historie společnosti 1985 15. února; zahájení provozu výrobního závodu. 1986-2004 dynamický rozvoj společnosti: výstavba výrobní haly, výškového regálového skladu, otevření

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více