Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA"

Transkript

1 Katalog produktów - ALPOS METALURGIA Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

2 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

3 POL Podstawową działalnością grupy Alpos jest produkcja wyrobów metalowych i wyposażenia. Działalność firmy opiera się na rozwoju, specjalistycznej wiedzy i strategicznym planowaniu. Alpos sprzedaje swoje produkty w ponad dwudziestu krajach Europy. Efektywnie funkcjonująca sieć sprzedaży i dystrybucji ułatwia współpracę i sprzyja zawiązywaniu trwałych połączeń strategicznych. Perfekcyjność, odpowiedzialność i elastyczność to dewiza grupy Alpos. Wśród najważniejszych cech, obowiązujących we wszystkich powiązanych ze sobą przedsiębiorstwach, dominuje bogate doświadczenie w produkcji narzędzi, co decyduje o przewadze nad konkurencją w dziedzinie metalurgii, a w szczególności w produkcji rur, kształtowników zimnogiętych, profili specjalnych, otwartych i blachy arkuszowej. Rury, profile i formatowana blacha są podstawową dziedziną produkcji grupy Alpos, firmy liczącej się w Europie. Alpos jest uznaną marką doskonałych czarnych rur ze szwami oraz kształtowników z taśmy walcowanej na gorąco, a także budowlanych, specjalnych i otwartych profili walcowanych na zimno. Wyroby metalurgiczne firmy Alpos, o różnych przekrojach, grubościach i wymiarach, produkowane są w czterech zakładach: w Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Polsce. Możliwości produkcyjne oraz sukcesy handlowe umieszczają Alpos w dziesiątce największych europejskich dostawców tego rodzaju wyrobów oraz w czołówce zakładów Europy południowo-wschodniej. Jakość produktów potwierdzają sukcesy handlowe i uzyskane odpowiednie certyfikaty dla tego typu wyrobów. Całą produkcję metalurgiczną grupy Alpos potwierdza system jakości ISO Wszystkie materiały odpowiadają standardom europejskim, zaś dostawcami firmy Alpos są najbardziej szanowani europejscy i światowi producenci stali. W produkcji wyrobów metalurgicznych grupa Alpos przestrzega zasady odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem. Konkurencyjność Alpos w dziedzinie metalurgii opiera się na krótkich terminach dostaw oraz na elastyczności, przejawiającej się rozmaitością wyrobów i ich ilością. Doświadczenie, własna narzędziownia, projekty racjonalizatorskie oraz liczne modernizacje pozwalają grupie Alpos zachować optymalny stosunek pomiędzy jakością i ceną, także przy mniejszych zamówieniach. Skuteczną realizację zamówień i przewidywalność całego procesu produkcji umożliwia informatyczne wsparcie, dzięki któremu można dokładnie zaplanować wszystkie parametry produkcji. Na rynku ciągłych wahań koniunktury Alpos buduje swój sukces także poprzez rozwój nowych programów produkcji. Oprócz wyrobów z czarnej blachy produkuje się również wyroby ze stali nierdzewnej, rury ciśnieniowe, wodoszczelne i ocynkowane. W dziedzinie produkcji grupa Alpos swój rozwój w przyszłości zamierza opierać na specjalizacji produktowej według określonych lokalizacji oraz na wdrażaniu bardziej wymagających produktów. Przewagę firmie Alpos gwarantuje synergia jej działalności. W dziedzinie metalurgii szczególnie istotne jest powiązanie wytwórni rur Alpos z własną produkcją narzędzi do ich wykonywania. CZE Základní činnosti skupiny Alpos je výroba železných výrobků a příslušenství. Výroba firmy se opírá o rozvoj, odborné vědomosti a strategické plánování. Alpos prodává své výrobky ve více než dvaceti státech Evropy. Efektivně fungující síť prodeje a distribuce ulehčuje spolupráci a přeje uzavírání trvalých strategických spojení. Dokonalost, odpovědnost a pružnost to je heslo skupiny Alpos. Uprostřed nejdůležitějších vlastností zavazujících ve všech provázaných se sebou podniků, dominují bohaté zkušenosti ve výrobě nářadí, což rozhoduje o převaze nad konkurencí v oblasti metalurgie, a zvláště ve výrobě trubek, profilů válcovaných za studena, speciálních profilů, otevřených a formátového plechu. Trubky, profily a formátový plech jsou základní produkcí skupiny Alpos, firmy započítávané v Evropě. Alpos je uznávaná značka dokonalých černých trubek se švem a také tvarovaných výrobků z pásu válcovaného za tepla, a také stavebních, speciálních a otevřených profilů válcovaných za studena. Výrobky metalurgické firmy Alpos, o různých průřezech, tloušťkách a rozměrech jsou vyráběné ve čtyřech podnicích: v Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a také v Polsku. Výrobní možnosti jakož i obchodní úspěchy umísťují Alpos v desítce největších evropských dodavatelů tohoto druhu výrobků zároveň v popředí podniků jihovýchodní Evropy. Jakost výrobků potvrzují obchodní úspěchy a získané odpovídající certifikáty pro tento druh výrobků. Celá produkce metalurgické skupiny Alpos probíhá v souladu s systémem jakosti ISO Všechny materiály odpovídají evropským standardům, dodavatelé firmy Alpos jsou nejvíce uznávanými evropskými a světoví výrobci oceli. Při výrobě výrobků metalurgické skupiny Alpos zachovává zásady odpovědnosti za životní prostředí. Konkurenceschopnost Alposu v oboru metalurgie se opírá na krátkých termínech dodávek a také na pružnosti, která se projevuje rozmanitosti výrobků a jejich množstvím. Zkušenosti, vlastní nástrojárna, projekty racionalizace také početné modernizace dovolují skupině Alpos zachovávat optimální poměr mezi jakostí a cenou také při malých objednávkách. Skutečnou realizaci objednávek a předvídavost celého procesu výroby umožňuje informační podpora, díky které je možné důkladně naplánovat všechny parametry výroby. Na trhu neustálých kolísání konjunktury Alpos staví své úspěchy také přes rozvoj nových výrobních programů. Mimo výrobků z černého pásu vyrábí také výrobky z nerezové oceli, trubky tlakované, vodotěsné a trubky pozinkované. V oblasti výroby skupina Alpos svůj rozvoj v budoucnu zaměří na specializaci výroby podle jednotlivých umístění a také na zavádění výrobků z vyšší přidanou hodnotou. Převahu firmě Alpos garantuje synergie její práce. V oblasti metalurgie je zvlášť podstatné provázání výroby trubek Alpos s vlastní výrobou nářadí pro jejich výrobu. 3

4 PROFILE KWADRATOWE PROFILY ČTVERCOVÉ EN 10219/EN Rozmiar / A (mm) 15 0,63 0, ,83 1,09 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 20 0,87 1,12 1,35 1, ,98 1, ,10 1,44 1,75 1, ,34 1,75 2,15 2,39 3, ,49 1,98 2,46 2, ,57 2,07 2,54 2,86 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4,25 4, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,28 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,67 5, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,99 11,80 14,40 17, ,90 13,00 16,00 18, ,80 14,20 17,50 20, ,50 19,05 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

5 PROFILE PROSTOKĄTNE PROFILY OBDELNÍKOVÉ 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 EN 10219/EN A (mm) B (mm) ,99 1, ,87 1, ,01 1, ,10 1,44 1,76 1, ,18 1,52 1, ,10 1, ,34 1,75 2,15 2, ,42 1,85 2,25 2, ,46 1,89 2,30 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,42 2, ,65 2,22 2,74 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4, ,88 2,46 3,01 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,81 2,38 2,93 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,27 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,32 4,11 4,75 6,14 7, ,01 3,72 4,28 5, ,32 4,11 4,75 6, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,01 3,72 4, ,32 4,11 4, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,48 5,57 6,63 8,65 10, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,26 5,29 6,16 8, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,54 9,85 12, ,04 10,50 12,80 15, ,96 11,70 14,40 17, ,85 13,00 16,00 18, ,40 12,35 15,19 17, ,85 13,00 16,00 18, ,90 18,30 21, ,20 17,50 20, ,50 19,10 22, ,50 19,10 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

6 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ EN 10219/EN D (mm) 1,5 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6,0 17,1 0,58 0, ,68 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,76 0, ,83 1, ,87 1,13 1,29 1, ,91 1,18 1,34 1,45 26,9 0,94 1,23 1,40 1,53 1, ,98 1,28 1,46 1, ,05 1,38 1,57 1,70 1, ,13 1,48 1,68 1,82 33,7 1,19 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,20 1,58 1,80 1,94 2,01 2,22 2, ,24 1,63 1,85 2,00 2,08 2,30 2, ,35 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,42 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2, ,50 1,97 2,25 2,44 2,53 2,80 2,89 42,4 1,51 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3, ,57 2,07 2,37 2,56 2,65 2,94 3,03 44,5 1,59 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3, ,61 2,12 2,42 2,62 2,72 3,01 3, ,72 2,27 2,59 2,81 2,91 3,23 3,33 48,3 1,73 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,79 2,37 2,71 2,93 3,04 3,37 3, ,83 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4, ,94 2,56 2,93 3,18 3,30 3,65 3, ,98 2,61 2,99 3,24 3,36 3,73 3, ,02 2,66 3,05 3,30 3,42 3,80 3, ,13 2,81 3,22 3,48 3,62 4,01 4, ,16 2,86 3,27 3,55 3,68 4,08 4,22 60,3 2,18 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6, ,24 2,96 3,39 3,67 3,81 4,23 4,37 63,5 2,29 3,03 3,47 3,76 3,90 4,33 4, ,53 3,35 3,84 4,16 4,32 4,80 4,96 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,70 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,10 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,80 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,65 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 EN EN , EN

7 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ Cięžka seria/ Těžká řada Grubość - Waga/Tloušťka - Váha Cięžka seria/ Těžká řada Rodzaj rury (L1)/ Druh trubky (L1) Rodzaj rury (L2)/ Druh trubky (L2) EN D (mm) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) 3/8 17,2 2,30 0,84 2,00 0,74 1,80 0,67 1/2 21,3 2,60 1,21 2,30 1,08 2,00 0,95 3/4 26,9 2,60 1,56 2,30 1,39 2,30 1, ,7 3,20 2,41 2,90 2,20 2,60 1,98 1 1/4 42,4 4,00 3,79 3,20 3,10 2,90 2,82 2,60 2,54 1 1/2 48,3 4,00 4,37 3,20 3,56 2,90 3,24 2,90 3, ,3 4,50 6,19 3,60 5,03 3,20 4,49 2,90 4,08 2 1/2 76,1 4,50 7,93 3,60 6,42 3,20 5,73 3,20 5, ,9 5,00 10,30 4,00 8,36 3,60 7,55 3,20 6, ,3 5,40 14,50 4,50 12,20 4,00 10,80 3,60 9, ,7 5,40 17,90 5,00 16,60 EN Seria D (mm)/ Série D (mm) 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6, ,2 0,62 0, ,73 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,92 1,13 1,29 1,39 26,9 1,00 1,23 1,40 1,53 1, ,20 1,48 1,68 1,82 33,7 1,27 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,44 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,52 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2,74 42,4 1,61 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3,79 44,5 1,69 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3,07 48,3 1,84 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,95 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4,21 60,3 2,32 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,95 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,09 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,79 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,64 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 Na požádání : Ořezaný vnitřní výronek nebo délka do 12 m. pro kruhové průřezy od 33,7 168,3 mm. Na zapytanie: Usunięta wypływka wewnętrzna oraz długość do 12 m dla przekrojów okrągłych od 33,7 168,3 mm. 7

8 RURY I PROFILE Z BLACHY OCYNKOWANEJ TRUBKY A PROFILY Z POZINKOVANÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 16 0,54 0, ,61 0, ,65 0, ,68 0,89 21,3 0,73 0, ,76 0, ,83 1, ,87 1,03 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1, ,13 1,48 1,82 33,7 1,19 1,56 1,92 2, ,24 1,63 2,00 2, ,35 1,78 2,19 2, ,42 1,87 2,31 2, ,50 1,97 2,44 2,89 42,4 1,51 1,99 2,46 2, ,57 2,07 2,56 3,03 44,5 1,59 2,10 2,59 3, ,61 2,12 2,62 3,11 46,7 1,67 2,20 2,73 3, ,72 2,27 2,81 3,33 48,3 1,73 2,28 2,82 3,35 50,8 1,82 2,41 2,98 3, ,94 2,56 3,18 3, ,98 2,61 3,24 3,85 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 30x18 1,01 1,30 30x20 1,10 1,44 35x20 1,18 1,52 40x20 1,34 1,75 40x27 1,46 1,89 40x30 1,57 2,07 50x20 1,57 2,07 50x25 1,65 2,22 50x30 1,81 2,38 50x35 1,88 2,46 60x20 1,81 2,38 60x40 2,27 3,01 PÍasko-owal Plochoovál O 50x30 20x20 0,87 1,50 1,97 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 25x25 1,10 1,44 30x30 1,34 1,75 35x35 1,57 2,07 40x40 1,81 2,38 50x50 2,28 3, ,13 2,81 3,48 4, ,16 2,86 3,55 4,22 60,3 2,17 2,88 3,56 4, ,24 2,96 3,67 4,37 8

9 PROFILE PRECYZYJNE Z BLACHY ZIMNOWALCOWANEJ PROFILY PŘESNÉ VÁLCOVANÉ ZA STUDENA EN D (mm) 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 14 0,26 0, ,30 0,37 0,44 0, ,34 0,42 0,50 0, ,36 0,44 0,53 0,65 0, ,38 0,47 0,56 0,68 0, ,42 0,52 0,62 0,76 0, ,59 0,70 0,87 1,13 1,39 26,9 0,76 0,94 1,23 1, ,67 0,79 0,98 1,28 1, ,72 0,85 1,05 1,38 1, ,76 0,91 1,13 1,48 1, ,91 1,09 1,35 1,78 2,20 2, ,96 1,15 1,42 1,87 2,31 2, ,21 1,44 1,79 2,37 2,93 3,48 1,2 1,5 2,0 15x15 0,49 0,63 0,74 20x20 0,68 0,87 1,12 25x25 0,87 1,10 1,44 30x30 1,06 1,34 1,75 35x35 1,24 1,57 2,07 40x40 1,43 1,81 2,38 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,2 1,5 2,0 D 40x30 1,15 1,43 1,88 O 30x15 0,68 0,85 1,14 O 38x20 0,91 1,13 1,48 O 40x14 0,89 1,20 1,44 O 30x50 1,25 1,50 1,97 O 30x60 1,45 1,79 2,37 O 20x30 0,76 0,95 1,23 1,2 1,5 2,0 O 35x25 0,91 1,13 1,48 Trapez 50x35x25 1,83 2,18 10x30 0,68 0,87 1,12 15x20 0,59 0,71 0,89 15x25 0,68 0,87 1,12 20x10 0,49 0,60 20x30 0,87 1,10 1,44 20x40 1,06 1,34 1,75 20x60 1,43 1,81 2,38 30x50 1,43 1,81 2,38 40x30 1,24 1,57 2,07 9

10 RURY TRAWIONE MOŘENÉ PŘESNÉ TRUBKY 1,5 2,0 2,5 3,0 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 EN D (mm) 16 0, , ,65 0, ,68 0, ,76 0, ,87 1,13 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1,69 10x30 0,87 1,12 15x20 0,71 0,89 15x25 0,87 1,12 20x10 0,63 20x30 1,10 1,44 20x40 1,34 1,75 20x60 1,81 2,38 30x50 1,81 2,38 40x30 1,57 2, ,13 1,48 1, ,35 1,78 2,20 2, ,42 1,87 2,31 2, ,79 2,37 2,93 3,48 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 15x15 0,63 1,5 2,5 20x20 0,87 1,12 25x25 1,10 1,44 D 40x30 1,43 1,88 O 30x15 0,85 1,14 O 38x20 1,13 1,48 O 40x14 1,20 1,44 O 30x50 1,50 1,97 O 30x60 1,79 2,37 30x30 1,34 1,75 O 20x30 0,95 1,23 35x35 1,57 2,07 O 35x25 1,13 1,48 40x40 1,81 2,38 T 50x35x25 1,83 2,18 RURY I PROFILE Z BLACHY NIERDZEWNEJ TRUBKY A PROFILY Z NEREZOVÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 25 0,883 1, ,097 1,402 1, ,146 1,502 1,847 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 2,5 40x40 1,858 2,452 3, ,466 1,903 2,348 2,779 42,3 1,536 2,023 2,498 2, ,822 2,404 2,974 3,531 10

11 PROFILE SPECJALNE SPECIÁLNÍ PROFILY U PROFILE HxB (mm) 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0 HxB (mm) 30x20 0,76 0,98 1,42 100x40 3,95 5,18 6,39 7,55 30x30 0,99 1,30 1,89 100x50 4,42 5,81 7,17 8,49 38x20 0,85 1,11 1,60 100x60 4,89 6,44 7,96 9,43 38x25 0,97 1,26 1,84 120x50 4,89 6,44 7,95 9,43 38x30 1,09 1,43 2,07 120x60 5,36 7,07 8,74 10,37 40x20 0,88 1,14 1,65 120x80 6,30 8,32 10,31 12,26 40x30 1,11 1,45 2,12 140x50 5,36 7,07 8,74 10,37 40x40 1,77 2,60 140x60 5,83 7,69 9,52 11,32 50x20 1,30 1,89 140x80 6,77 8,95 11,10 13,20 50x30 1,61 2,36 150x50 5,59 7,38 9,13 10,84 50x40 1,92 2,83 150x60 6,06 8,01 9,92 11,79 50x50 2,20 3,30 4,24 150x80 7,01 9,27 11,49 13,67 60x20 1,45 2,12 160x50 5,83 7,70 9,53 11,32 60x30 1,77 2,59 160x60 7,01 9,27 11,49 13,67 60x40 2,08 3,06 3,93 160x80 7,24 9,58 11,88 14,14 60x50 2,39 3,53 4,56 170x50 6,06 8,01 9,92 11,79 60x60 3,95 5,18 6,39 170x60 6,54 8,64 10,70 12,73 70x30 2,77 3,61 4,42 170x80 7,48 9,89 12,27 14,61 70x50 3,71 4,87 6,00 180x60 8,95 11,10 13,20 70x70 4,65 6,13 7,56 180x80 10,21 12,67 15,08 80x30 3,00 3,93 4,82 180x100 11,46 14,24 16,97 80x40 3,47 4,55 5,64 200x60 9,58 11,88 14,14 80x50 3,95 5,18 6,38 200x80 10,84 13,45 16,03 80x60 4,42 5,81 7,17 200x100 12,09 15,02 17,98 L PROFILE / A (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 30 0,89 1, ,20 1,77 2, ,24 2,93 3, ,71 3,56 4,37 U PROFILE U PROFILY L PROFILE L PROFILY 11

12 PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ 2,0 L 40x50x22 3,30 T 35x34x15 (1004) 2,84 T 30x50x15 (1021) 3,18 L 35x34x15 (1304) 2,45 L 30x50x15 (1321) 2,77 ZK 35x34x15 (1704) 2,87 TP 30x15x30 1,26 TP 40x20x40 2,13 Z PROFILE Z PROFILY T PROFILE T PROFILY TP PROFILE TP PROFILY L PROFILE L PROFILY 12

13 BLACHA PLECHY BLACHA ARKUSZOWA PLECH V TABULÍCH s (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 A (mm) B (mm) Waga formatu/váha rozmeru (kg) ,00 47,10 62,80 78,50 94,20 126,00 157, ,00 73,60 98,10 123,00 147,00 196,00 245, ,00 141,00 177,00 212,00 283,00 353, ,00 188,40 235,50 282,60 378,00 471, ,20 353,00 424,00 565,00 707, ,80 471,00 565,00 754,00 942,00 Cięcie na długość/dělení na délky Szerokość/Šířka (mm) Długość/Délka (mm) materiał wg. Normy EN/Materiál dle normy EN Jakość/Jakost EN :04 EN :03 EN :94 S235JR, S235JO, S235J2,S275J2, S355J2, S355J2+N P235GH, P265GH, P295G S355MC, QstE380TM, S355NC BEDNARKA PODÉLNĚ STŘIŽENÝ PÁS wdłużny rozkrój - taśma/podélně strižený - pás Grubość/Tloušťka (mm) 1,5-5,0 Szerokość/Šířka (mm) Średnica wewnętrzna/vnitřní průměr (mm) Pakowanie/Balení Drewniane palety,taśmy stalowe /Dřevěné palety, ocelové pásky 13

14 CERTYFIKATY CERTIFIKÁTY 14

15 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

16 SPÓŁKI GRUPY ALPOS SPOLEČNOSTI SKUPINY ALPOS ALPOS Slovenia ALPOS Russia Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. Cesta Leona Dobrotinška Šentjur, Slovenia T: +386(0) F: (0) E: W: ALPOS Serbia Alpos doo Aleksinac Naselje Aleksinački rudnik bb Aleksinac Serbia T: (0) F: +381 (0) E: W: ALPOS Bosna and Herzegovina Alpos TC, a.d. Prnjavor Ul. Vojvode Stepe Prnjavor Bosna and Herzegovina T: (0) (0) F: +387 (0) E: W: ALPOS Poland Alpos Polska Sp. Z.O.O. Ul. Fabryczna Malomice Poland T: +48 (0) F: +48 (0) E: W: ALPOS Austria Alpos Handelsges.m.b.H. Paradeisergasse 9/2 A-9020 Klagenfurt Austria T: +43 (0) F: +43 (0) E: Alpos St. Petersburg: Zagorodny pr. 18/2, 20/H , St.Petersburg, Russia T: F: E: Alpos Moscow Prospekt Mira 104, 8-floor , Moscow, Russia T/F: E: ALPOS Hungary Commercial Representation Alkotas u. 39/c. (Alkotas Center) H-1123 Budapest Hungary T: / F: / E: W: ALPOS Germany Alpos Rohr- u. Metallhandel Deutschland GmbH Nördliche Münchner Straße 18g Grünwald Germany T: +49 (0) F: +49 (0) E: W: ALPOS Croatia Alpos Zagreb d.o.o. Srednjaci Zagreb Croatia T: +385 (0) (0) (0) F: +385 (0) E: W: 16

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti

Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Vačkové spínače, spínací odpojovače, koncové spínače a elektromechanické průmyslové součásti Łączniki krzywkowe, rozłączniki, łączniki krańcowe oraz inne elementy automatyki przemysłowej Naše výrobky VÍCE

Více

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

Trubky & profily Rury i profile

Trubky & profily Rury i profile Trubky & profily Rury i profile Vaše požadavky naše řešení Państwa wymagania nasze rozwiązania Ať standard nebo i více možnosti, které Vám nabízí naše výrobky z trubek jsou téměř neomezené. Díky dlouholetým

Více

Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly

Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Kapitola 05 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Strana 5.1 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly Strana 5.6 Trubky čtvercové, obdelníkové - jekly pozinkované Strana 5.7 Trubky čtvr./obd. za studena válcované

Více

2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION crema, nero

2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION crema, nero New Tradition 3 2 Dlaždičky Płytki podłogowe: NEW TRADITION, New Tradition Co je autentické, je trvalé. Klasická i moderní, zdrženlivá a ušlechtilá v barvách a strukturách. Kouzlo NEW TRADITION tkví v

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Prodejní ceník Daniel Pilnaj IČO: 72588837 účetní rok 2015

Prodejní ceník Daniel Pilnaj IČO: 72588837 účetní rok 2015 D D 10 betonářská ocel 12,10 14,64 D 10 betonářská ocel st 10,70 12,95 D 12 betonářská ocel 15,30 18,51 D 14 betonářská ocel 20,90 25,29 D 16 betonářská ocel 27,20 32,91 D 20 betonářská ocel 42,30 51,18

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm

KATALOG válcovaných. otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce. your smart producer. V katalogu najdete: otevřené profily - tloušťka 1-6 mm your smart producer KATALOG válcovaných otevřených i uzavřených profilů od českého výrobce V katalogu najdete: otevřené profily - 1-6 mm L profily U profily C profily speciální profily svařované profily

Více

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec

Válcovaná ocel. ThyssenKrupp Ferrosta. Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec Válcovaná ocel - trubky ploché a a duté dlouhé profily produkty hyssenkrupp Ferrosta Praha Hradec Králové Litvínov Ostrava Rynholec tk 2 hyssenkrupp Ferrosta Jsme tu pro Vás Litvínov Rynholec Praha Hradec

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO bílá białe Nábytkový program Program mebli: SHAPE

2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO bílá białe Nábytkový program Program mebli: SHAPE BiancoNero 2 Obkládačky a dlaždičky Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO Nábytkový program Program mebli: SHAPE BiancoNero Svět rozmanitosti a kontrastů. Decentní a třpytivý, jednoduchý, a přesto efektní.

Více

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3.

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3. Kapitola 03 Tyčový materiál Strana 3.1 Strana 3.7 Strana 3.9 Strana 3.10 Strana 3.11 Strana 3.15 Strana 3.16 Strana 3.17 Plochá ocel Plochá ocel - široká Čtvercová ocel Kruhová ocel Úhelníky Úhelníky -

Více

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena

Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Výrobní program Profily ocelové otevřené tvářené za studena Obsah: 1. Úvod 2. Rozměrové normy a dodací podmínky 3. Základní jakosti ocelí 4. Způsob dodávání 5. Certifikáty a atesty 6. Základní rozměrová

Více

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4.

Plechy. Strana 4.1. SLC Dělící cenrum plechy Vídeň. Strana 4.2. Opracování plechů. Strana 4.3. Plechy jemné za studena válcované DC01. Strana 4. Kapitola 04 Plechy Strana 4.1 Strana 4.2 Strana 4.3 SLC Dělící cenrum plechy Vídeň Opracování plechů Plechy jemné za studena válcované Strana 4.4 Strana 4.5 Strana 4.6 Strana 4.9 DC01 Plechy žárově zinkované

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizačná štruktúra koncernu Business Area Materials Services 2 História spoločnosti TKMA 3 Centrála Viedeň prístav Freudenauer Plocha haly 8.000 m² Administratívna plocha 1.200 m² 69 zamestnancov

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

KATALOG. 0086/67 DRÁT VÁZACÍ 1,2 26 kg KG 32,23 21% 0086/68 DRÁT VÁZACÍ 3,15 100 kg KG 24,79 21% 0086/07 KARI SÍŤ 100x100x8 KS 851,24 21%

KATALOG. 0086/67 DRÁT VÁZACÍ 1,2 26 kg KG 32,23 21% 0086/68 DRÁT VÁZACÍ 3,15 100 kg KG 24,79 21% 0086/07 KARI SÍŤ 100x100x8 KS 851,24 21% Strana 1 0086/67 DRÁT VÁZACÍ 1,2 26 kg KG 32,23 21% 39,00 0086/68 DRÁT VÁZACÍ 3,15 100 kg KG 24,79 21% 3 0086/06 KARI SÍŤ 100x100x10 KS 1545,45 21% 187 0086/03 KARI SÍŤ 100x100x4 KS 225,62 21% 273,00 0086/04

Více

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ

JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI A EKVIVALENTY NEREZOVÝCH OCELÍ JAKOSTI NEREZOVÝCH OCELÍ SEZNAM NOREM PRO NEREZOVOU OCEL EN AISI AFNOR BSI DIN GOST UNE UNI X 12 CrMnNIN 17-7-5 1.4372 201 Z12 CMN 17-07 Az - 1.4372 (31) - - - X

Více

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NÁVRH A KREATIVA VIZE A HISTORIE SPOLEČNOSTI NÁVRH A KREATIVA VÝROBA VÝVOJ Založena

Více

TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ

TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ TABULKA VYRÁBĚNÝCH TRUBEK A PROFILŮ PRECISION TUBES & PROFILES LASER METAL PROCESSING STEEL SERVICE CENTER JAKOSTI A BALENÍ Při požadavcích na jiné mechanické a chemické vlastnosti nutno konzultovat s

Více

SORTIMENT SORTIMENT PORTFOLIO PRODUKTÓW

SORTIMENT SORTIMENT PORTFOLIO PRODUKTÓW SORTIMENT SORTIMENT PORTFOLIO PRODUKTÓW 2017 NÁŠ SORTIMENT NÁŠ SORTIMENT NASZ ASORTYMENT Vážení obchodní partneři, více než 30 let působíme jako mezinárodní velkoobchod s hliníkem. Jako rakouská rodinná

Více

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE 1 Pásová ocel v nejlepší formě Taśma stalowa w najlepszej formie Z vysoce kvalitní pásové oceli vzniká u Wuppermanna základ pro neomezenou a rozmanitou řadu hotových výrobků.

Více

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1

KVALITA ZE SKLADU. Přehled dostupných produktů. Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 KVALITA ZE SKLADU Přehled dostupných produktů Tyče Trubky Potrubní díly Duté tyče L-profily Speciální profily Plechy VYDÁNÍ 1 STAPPERT značka pro nerezovou ocel STAPPERT nabízí po celé Evropě široké portfolio

Více

Katalog hutního materiálu. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Katalog hutního materiálu. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Katalog hutního materiálu Změny a tiskové chyby vyhrazeny. působíme v průmyslu a řemesle WEYLAND GmbH Husova 17 370 05 České Budějovice Tel. 385 310 772 / Fax 385 310 773 Vážení obchodní přátelé, rakouská

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

Trubky bezešvé 21,3x 3, m Trubky bezešvé 33,7x 2, m Trubky bezešvé 33,7x 3,

Trubky bezešvé 21,3x 3, m Trubky bezešvé 33,7x 2, m Trubky bezešvé 33,7x 3, Trubky bezešvé 21,3x 3,6 6000 11 353.0 2162.92 m Trubky bezešvé 33,7x 2,6 6000 11 353.0 104.00 m Trubky bezešvé 33,7x 3,6 6000 11 353.0 594.84 m Trubky bezešvé 33,7x 4,5 6000 11 353.0 9931.69 m Trubky

Více

CENÍK STAVEBNÍ OCELI od

CENÍK STAVEBNÍ OCELI od CENÍK STAVEBNÍ OCELI od 5.1.2017 Ceny platné do vydání nového ceníku) Dovoz od 200kg, cena dopravy 500Kč za objednávku Auto s hydraulickou RUKOU 800Kč včetně vykládky!!! Ceny jsou bez DPH za MJ(kg,ks,

Více

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap.

NEREZOVÉ OCELI svitky, plechy, tyče, trubky, potrubní a spojovací díly, prvky pro architekturu vzorované plechy, ap. BOGNER EDELSTAHL CZECH REPUBLIC, s.r.o., dceřinná organizace rakouské společnosti Bogner Edelstahl GmbH se sídlem ve Vídni, působí na českém trhu od roku 1996. Zpočátku působila pouze jako obchodní kancelář,

Více

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo poptávek v oblasti hutního materiálu prosím kontaktujte našeho specializovaného prodejce. Vážení zákazníci, Společnost EXTE SPOJ, spol. s r.o. rozšiřuje od 1. 1. 2011 svoji nabídku o hutní materiály především pro oblast strojírenství. Zejména se jedná o válcované a kované tyče, lesklé materiály

Více

Konstrukce adaptovaná na Váš projekt

Konstrukce adaptovaná na Váš projekt Válcované konstrukční profily MULTIBEAM Konstrukce adaptovaná na Váš projekt MULTIBEAM Při vývoji válcovaných profilů MULTIBEAM jsme čerpali především z dlouholetých zkušeností, které jsme získali díky

Více

Sortiment Sortiment Portfolio produktów

Sortiment Sortiment Portfolio produktów Sortiment Sortiment Portfolio produktów 2016 Naše filozofie Naša filozofia Nasza Filozofia ZÁKAZNÍK, ZAMĚSTNANEC A DODAVA- TEL: partnerství ve středu pozornosti. BLECHA: dostupnost, kvalita a rozmanitost.

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

Końce. Kształt zamkniętych pętli. W zależności od obciążenia końce ulegają pewnym odkształceniom.

Końce. Kształt zamkniętych pętli. W zależności od obciążenia końce ulegają pewnym odkształceniom. SPRĘŻYNY NCIĄGOWE TYP TŽNÉ PRUŽINY Sprężyny naciągowe SPEC mają szerokie zastosowanie w wielu procesach produkcyjnych. Są one zaprojektowane i wytwarzane z dużą precyzją, zgodnie z obowiązującymi normami.

Více

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Uchycení otočnými čepy, středové, Série MT4

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

client concept wiesner hager

client concept wiesner hager client concept wiesner hager client spojuje. Stůl jako stůl? Úplně vedle! Alespoň tehdy, když se jedná o mnohočetné umění proměny stolního programu client. Vždyť zde mohou být podle chuti a nálady zkombinovány

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT

Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT Chérie 1 2 Obkládačky Płytki ścienne: CHÉRIE seladon Dlaždičky Płytki podłogowe: ONE & ONLY Umyvadlo Umywalka: LOOP / SHAPE Vodovodní baterie Armatura: CULT Chérie Nejsou to snad právě malé skvosty, jež

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vidlicové hlavy. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vidlicové hlavy. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vidlicové hlavy Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vidlicové hlavy Vidlice na pístní tyč s pojistnou podložkou,

Více

Ceník Strana 1 Tisk vybraných záznamů

Ceník Strana 1 Tisk vybraných záznamů Ceník Strana 1 568 trubka 21,3x 2,3 P235TR1,, bzš. 606 trubka 21,3x 2,6 pod.sv. 866 trubka 21,3x 2,6 776 trubka 21,3x 2,9 560 trubka 21,3x 3,2, P235TR 714 trubka 21,3x 3,6 715 trubka 21,3x 4 P235GH+N 958

Více

Ceník 2015 - svařované trubky, bezešvé trubky

Ceník 2015 - svařované trubky, bezešvé trubky Tel./fax: +420 596 112 929 Ceník 2015 - svařované trubky, bezešvé trubky DN Název položky Rozměr kg/m Svařované P235TR1/St37.0 Bezešvé P235TR1/11353.1 Cena Kč/m délky Cena Kč/m délky 15 Trubka ocelová

Více

Tahokov Děrované plechy Podlahové rošty. www.technotron-metal.cz

Tahokov Děrované plechy Podlahové rošty. www.technotron-metal.cz Tahokov Děrované plechy Podlahové rošty O NÁS Technotron-metal s.r.o. Společnost Technotron-metal s.r.o. je největším výrobcem tahokovu v České republice. Dalšími vyráběnými produkty jsou výrobky z tahokovu,

Více

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 www.strechyvsacko.cz obchod@strechyvsacko.cz Hliník je jedním z nejčastěji používaných materiálů na výrobu střešní krytiny. Výhodami hliníkových plechových krytin je : vysoká

Více

BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD

BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD BĚLORUSKÝ METALURGICKÝ ZÁVOD 2 Představení huti BMZ Obsah 3 1984 založení hutě 12.000 počet zaměstnanců Kruhová ocel válcovaná za tepla... str. 4, 5 Bezešvé trubky... str. 6 Válcovaný drát ve svitcích...

Více

Lesnictví. Katalog výrobků.

Lesnictví. Katalog výrobků. Lesnictví Katalog výrobků www.betafence.com Betafence výrobce oplocení od r. 1895 Od r. 1895 firma Betafence vyrábí systémy pro oplocení. Máme tedy přes 100-leté vědomostí a technické zkušenosti v této

Více

Ceník Strana 1 Tisk vybraných záznamů

Ceník Strana 1 Tisk vybraných záznamů Ceník Strana 1 568 trubka 21,3x 2,3 P235TR1,, bzš. 606 trubka 21,3x 2,6 pod.sv. 866 trubka 21,3x 2,6 776 trubka 21,3x 2,9 560 trubka 21,3x 3,2, P235TR 714 trubka 21,3x 3,6 715 trubka 21,3x 4 P235GH+N 958

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

Sensorika Přibližovací snímače Uchycení snímačů. Katalogová brožurka

Sensorika Přibližovací snímače Uchycení snímačů. Katalogová brožurka Uchycení snímačů Katalogová brožurka 2 Uchycení snímačů Pro Série ST6, SM6 K montáži na válec MNI, ICM 4 Pro Série ST4, ST6 K montáži na válec MNI, ICM, CSL - RD 5 Pro Série ST6 K montáži na válec RPC,

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LISOVÁNÍ A DRÁŽKOVÁNÍ Rondely, statorové plechy, rotorové plechy a lisovací nástroje. Výroba rondelů, statorových a rotorových plechů: Naší specializací je výroba statorových a

Více

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment

11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment 11/2015 KONDOR - hutní materiály a doplňkový sortiment Obsah OCELOVÉ NOSNÍKY... 3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ... 4 KARI SÍTĚ... 4 JEKLY... 5 PLECHY... 8 PÁSOVÁ A PLOCHÁ OCEL... 10 ÚHELNÍK... 12 TRUBKY - OCELOVÉ

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych 01 00 02 03 04 obsah SPIS TREŚCI 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 společnost SPÓŁKA tým kredit SPÓŁKA KREDIT

Více

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů 3. Způsoby výroby normalizovaných polotovarů Polotovary vyráběné tvářením Tvářením vyrábíme hutní polotovary. Hutní polotovary se vyrábí různých průřezů a v různé rozměrové a geometrické přesnosti. Vyrábí

Více

Aut.třídící stoly poháněné myčkou

Aut.třídící stoly poháněné myčkou Některé typy myček Electrolux mohou plně uplatnit svoji celkovou výkonnost jenom pokud jsou správně kombinovány s manipulačními systémy Electrolux pro mycí zóny. Modulární systém umožňuje navrhnout ergonomické

Více

PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB

PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ CHEB Kutnohorská 309/84 (areál SDM) Na Stráži 2231/33a Dolní

Více

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci

Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Nové evropské normy o c e l i v konstrukční dokumentaci Rozdělení ocelí ke tváření podle Rozdělení ocelí podle ČSN 42 0002 : 78 ČSN EN 10020 : 01 (42 0002) (rozdělení národní) (rozdělení podle evropské

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Vidlicová upevnění. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Vidlicová upevnění. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Vidlicová upevnění Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Vidlicová upevnění Uchycení válce podle ISO 15552 3 Uchycení válce podle

Více

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení

Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Kovové trubky Vhodná výbava pro vysoké zatížení Stav: leden 2012 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Ocelové a nerezové trubky Sortiment ocelových a nerezových trubek z

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Ocelová lana 4 Vázací prostředky 7 Řetězy 9 Dráty tažené a válcované 10 Pletiva a sítě 10 Podlahové rošty 11 Tahokov 11 Příruby 12 Hutní polotovary 13 Betonářská žebříková

Více

Ploché výrobky Produkty płaskie

Ploché výrobky Produkty płaskie Ploché výrobky Produkty płaskie 1 Pásová ocel v nejlepší formě Taśma stalowa w najlepszej formie Z vysoce kvalitní pásové oceli vzniká u Wuppermanna základ pro neomezenou a rozmanitou řadu hotových výrobků.

Více

Nově zařazujeme pákové nůžky na plech NP-1000 55 900,- Tvářecí stroje. Tvářecí stroje

Nově zařazujeme pákové nůžky na plech NP-1000 55 900,- Tvářecí stroje. Tvářecí stroje Nůžky, ohýbačka, obrubovací stroj Ohýbačky, zakružovačka, závitořez Ohýbačky Zakružovačka, trojkombinace, pákové nůžky na plech 88 91 92 93 55 900,- (46 975,- bez DPH) Nově zařazujeme pákové nůžky na plech

Více

Partner pro Váš úspěch

Partner pro Váš úspěch Armaturenwerk Hötensleben GmbH Partner pro Váš úspěch Člen skupiny Neumo-Ehrenberg Made in Germany. Used Worldwide. Již desetiletí vyrábíme ve výrobní lokalitě Hötensleben vysoce kvalitní komponenty z

Více

Válečkové dopravníky, dlouhý váleček

Válečkové dopravníky, dlouhý váleček Některé typy myček Electrolux mohou plně uplatnit svoji celkovou výkonnost jenom pokud jsou správně kombinovány s manipulačními systémy Electrolux pro mycí zóny. Modulární systém umožňuje navrhnout ergonomické

Více

Závitníky sadové 1 Závitníky Maticové 12 Závitníky strojní s válcovaným profilem závitů 14 Závitníky strojní s broušeným profilem závitů 17

Závitníky sadové 1 Závitníky Maticové 12 Závitníky strojní s válcovaným profilem závitů 14 Závitníky strojní s broušeným profilem závitů 17 Ceník 2014-2015 OBSAH strana Závitníky sadové 1 Závitníky aticové 12 Závitníky strojní s válcovaným profilem závitů 14 Závitníky strojní s broušeným profilem závitů 17 ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI 21 SoupravY

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

KVALITA Z OCELI JAKOŚĆ ZE STALI

KVALITA Z OCELI JAKOŚĆ ZE STALI KVALITA Z OCELI JAKOŚĆ ZE STALI Naše společnosti Nasze spółki Německo Niemcy KLB Blech in Form GmbH KLB Intralogistik GmbH Wuppermann AG Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbh Wuppermann Rohrtechnik GmbH

Více

Ochrana před bleskem a uzemnění

Ochrana před bleskem a uzemnění Ochrana před bleskem a uzemnění Dráty a pásky Křížové a hloubkové zemniče Zemnicí materiál Svorky a spojky Jímací zařízení pro satelitní techniku ONLINE NAKUPOVÁNÍ! v kanceláři i na cestách s Live Phone

Více

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÍŘIVÉ

Více

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Montážní systém s předmontovanými částmi Rychlý, jednoduchý, bezpečný Předmontované

Více

Spojovací potrubí pro dopravu plastických hmot

Spojovací potrubí pro dopravu plastických hmot Velkoobchod Tel 0043 2635 68097 Fax 0043 2635 68096 email export@blecha.at Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT-EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102 Spojovací potrubí pro dopravu plastických hmot 2011

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG KŘÍDLOVÉ BRÁNY Zenturo KATALOG Katalog: obsah 1. Zázemí 2. Brány Zenturo 2.1 Komponenty brány 2.1.1 Křídlo brány 2.1.2 Sloupky brány 2.1.3 Příslušenství 2.2 Označení & balení 2.3 Kompatibilita s panely

Více

trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m

trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m Název Hmotnost kg/m Popis Stav skladu trubka 60,3 x 5 mm 6,8 pod.sv. S355J2 16,5 m trubka 63,5 x 5 mm 7,2 bzšv. S355J2 19,3 m trubka 102 x 2 mm 4,9 bzšv. St37.0 7,5 m trubka 102 x 4 mm 9,7 bzšv. 2,8 m

Více

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce Uvádí se užití lehkých ocelových sloupků pro nosné stěny a pro nenosné části. Jsou shrnuta doporučení pro předběžný návrh rozměrů. Obsah

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Podle ČSN EN 10051 květen 2011 Oblast použití Výrobky

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů Katalog tiskařských tamponů 3 TOOLING s.r.o. Jugoslávská 4 613 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel./Fax: 00420 545 213 821 e-mail: 3tooling@3tooling.cz, http//: www.3tooling.cz

Více

Stropní a nástěnná svítidla

Stropní a nástěnná svítidla Product Line 015 2009 Dekorativní půvab PLAFON Stropní a nástěnná svítidla Série PLAFON je bohatou kolekcí stropních a nástěnných svítidel použitelných jako osvětlení obytných prostor, hotelů, restaurací,

Více

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování

ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ochutnejte kousek úspěchu jedinečný zážitek z jídla a nakupování ZÁŽITEK Z RESTAURACE za cenu jídla z Food courtu 2 3 PRO KAŽDÉHO NĚCO Lisa by si dala pizzu. Petr má rád těstoviny. Anna má chuť na guláš.

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Katalog produktů PISLA HTT. Přináší teplo do Vašeho domova.

Katalog produktů PISLA HTT. Přináší teplo do Vašeho domova. Přináší teplo do Vašeho domova. PISLA HTT Katalog produktů 1. Dvířka pro krby, kamna, pekárny a čisticí dvířka 2. Plotny a trouby 3. Rošty a zatápěcí klapky 4. Ostatní 5. Technické výkresy Dlouhá léta

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vyrovnávací spojky. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vyrovnávací spojky. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vyrovnávací spojky Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení pístní tyče, série CM2 Vyrovnávací spojky Vyrovnávací spojka s deskou, Série PM7

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006 Klempířské výrobky cena Kč bez Nákres výrobku Název Nákres výrobku Název DPH cena Kč bez DPH 1. Hřeben rovný 7. Krycí plech spoje 149,00 kč/mb A = 140 mm 179,00 kč/mb A = 190 mm 209,00 kč/mb 8. Nadedveřní

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více