Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA"

Transkript

1 Katalog produktów - ALPOS METALURGIA Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

2 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

3 POL Podstawową działalnością grupy Alpos jest produkcja wyrobów metalowych i wyposażenia. Działalność firmy opiera się na rozwoju, specjalistycznej wiedzy i strategicznym planowaniu. Alpos sprzedaje swoje produkty w ponad dwudziestu krajach Europy. Efektywnie funkcjonująca sieć sprzedaży i dystrybucji ułatwia współpracę i sprzyja zawiązywaniu trwałych połączeń strategicznych. Perfekcyjność, odpowiedzialność i elastyczność to dewiza grupy Alpos. Wśród najważniejszych cech, obowiązujących we wszystkich powiązanych ze sobą przedsiębiorstwach, dominuje bogate doświadczenie w produkcji narzędzi, co decyduje o przewadze nad konkurencją w dziedzinie metalurgii, a w szczególności w produkcji rur, kształtowników zimnogiętych, profili specjalnych, otwartych i blachy arkuszowej. Rury, profile i formatowana blacha są podstawową dziedziną produkcji grupy Alpos, firmy liczącej się w Europie. Alpos jest uznaną marką doskonałych czarnych rur ze szwami oraz kształtowników z taśmy walcowanej na gorąco, a także budowlanych, specjalnych i otwartych profili walcowanych na zimno. Wyroby metalurgiczne firmy Alpos, o różnych przekrojach, grubościach i wymiarach, produkowane są w czterech zakładach: w Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Polsce. Możliwości produkcyjne oraz sukcesy handlowe umieszczają Alpos w dziesiątce największych europejskich dostawców tego rodzaju wyrobów oraz w czołówce zakładów Europy południowo-wschodniej. Jakość produktów potwierdzają sukcesy handlowe i uzyskane odpowiednie certyfikaty dla tego typu wyrobów. Całą produkcję metalurgiczną grupy Alpos potwierdza system jakości ISO Wszystkie materiały odpowiadają standardom europejskim, zaś dostawcami firmy Alpos są najbardziej szanowani europejscy i światowi producenci stali. W produkcji wyrobów metalurgicznych grupa Alpos przestrzega zasady odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem. Konkurencyjność Alpos w dziedzinie metalurgii opiera się na krótkich terminach dostaw oraz na elastyczności, przejawiającej się rozmaitością wyrobów i ich ilością. Doświadczenie, własna narzędziownia, projekty racjonalizatorskie oraz liczne modernizacje pozwalają grupie Alpos zachować optymalny stosunek pomiędzy jakością i ceną, także przy mniejszych zamówieniach. Skuteczną realizację zamówień i przewidywalność całego procesu produkcji umożliwia informatyczne wsparcie, dzięki któremu można dokładnie zaplanować wszystkie parametry produkcji. Na rynku ciągłych wahań koniunktury Alpos buduje swój sukces także poprzez rozwój nowych programów produkcji. Oprócz wyrobów z czarnej blachy produkuje się również wyroby ze stali nierdzewnej, rury ciśnieniowe, wodoszczelne i ocynkowane. W dziedzinie produkcji grupa Alpos swój rozwój w przyszłości zamierza opierać na specjalizacji produktowej według określonych lokalizacji oraz na wdrażaniu bardziej wymagających produktów. Przewagę firmie Alpos gwarantuje synergia jej działalności. W dziedzinie metalurgii szczególnie istotne jest powiązanie wytwórni rur Alpos z własną produkcją narzędzi do ich wykonywania. CZE Základní činnosti skupiny Alpos je výroba železných výrobků a příslušenství. Výroba firmy se opírá o rozvoj, odborné vědomosti a strategické plánování. Alpos prodává své výrobky ve více než dvaceti státech Evropy. Efektivně fungující síť prodeje a distribuce ulehčuje spolupráci a přeje uzavírání trvalých strategických spojení. Dokonalost, odpovědnost a pružnost to je heslo skupiny Alpos. Uprostřed nejdůležitějších vlastností zavazujících ve všech provázaných se sebou podniků, dominují bohaté zkušenosti ve výrobě nářadí, což rozhoduje o převaze nad konkurencí v oblasti metalurgie, a zvláště ve výrobě trubek, profilů válcovaných za studena, speciálních profilů, otevřených a formátového plechu. Trubky, profily a formátový plech jsou základní produkcí skupiny Alpos, firmy započítávané v Evropě. Alpos je uznávaná značka dokonalých černých trubek se švem a také tvarovaných výrobků z pásu válcovaného za tepla, a také stavebních, speciálních a otevřených profilů válcovaných za studena. Výrobky metalurgické firmy Alpos, o různých průřezech, tloušťkách a rozměrech jsou vyráběné ve čtyřech podnicích: v Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a také v Polsku. Výrobní možnosti jakož i obchodní úspěchy umísťují Alpos v desítce největších evropských dodavatelů tohoto druhu výrobků zároveň v popředí podniků jihovýchodní Evropy. Jakost výrobků potvrzují obchodní úspěchy a získané odpovídající certifikáty pro tento druh výrobků. Celá produkce metalurgické skupiny Alpos probíhá v souladu s systémem jakosti ISO Všechny materiály odpovídají evropským standardům, dodavatelé firmy Alpos jsou nejvíce uznávanými evropskými a světoví výrobci oceli. Při výrobě výrobků metalurgické skupiny Alpos zachovává zásady odpovědnosti za životní prostředí. Konkurenceschopnost Alposu v oboru metalurgie se opírá na krátkých termínech dodávek a také na pružnosti, která se projevuje rozmanitosti výrobků a jejich množstvím. Zkušenosti, vlastní nástrojárna, projekty racionalizace také početné modernizace dovolují skupině Alpos zachovávat optimální poměr mezi jakostí a cenou také při malých objednávkách. Skutečnou realizaci objednávek a předvídavost celého procesu výroby umožňuje informační podpora, díky které je možné důkladně naplánovat všechny parametry výroby. Na trhu neustálých kolísání konjunktury Alpos staví své úspěchy také přes rozvoj nových výrobních programů. Mimo výrobků z černého pásu vyrábí také výrobky z nerezové oceli, trubky tlakované, vodotěsné a trubky pozinkované. V oblasti výroby skupina Alpos svůj rozvoj v budoucnu zaměří na specializaci výroby podle jednotlivých umístění a také na zavádění výrobků z vyšší přidanou hodnotou. Převahu firmě Alpos garantuje synergie její práce. V oblasti metalurgie je zvlášť podstatné provázání výroby trubek Alpos s vlastní výrobou nářadí pro jejich výrobu. 3

4 PROFILE KWADRATOWE PROFILY ČTVERCOVÉ EN 10219/EN Rozmiar / A (mm) 15 0,63 0, ,83 1,09 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 20 0,87 1,12 1,35 1, ,98 1, ,10 1,44 1,75 1, ,34 1,75 2,15 2,39 3, ,49 1,98 2,46 2, ,57 2,07 2,54 2,86 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4,25 4, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,28 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,67 5, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,99 11,80 14,40 17, ,90 13,00 16,00 18, ,80 14,20 17,50 20, ,50 19,05 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

5 PROFILE PROSTOKĄTNE PROFILY OBDELNÍKOVÉ 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 EN 10219/EN A (mm) B (mm) ,99 1, ,87 1, ,01 1, ,10 1,44 1,76 1, ,18 1,52 1, ,10 1, ,34 1,75 2,15 2, ,42 1,85 2,25 2, ,46 1,89 2,30 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,42 2, ,65 2,22 2,74 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4, ,88 2,46 3,01 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,81 2,38 2,93 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,27 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,32 4,11 4,75 6,14 7, ,01 3,72 4,28 5, ,32 4,11 4,75 6, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,01 3,72 4, ,32 4,11 4, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,48 5,57 6,63 8,65 10, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,26 5,29 6,16 8, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,54 9,85 12, ,04 10,50 12,80 15, ,96 11,70 14,40 17, ,85 13,00 16,00 18, ,40 12,35 15,19 17, ,85 13,00 16,00 18, ,90 18,30 21, ,20 17,50 20, ,50 19,10 22, ,50 19,10 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

6 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ EN 10219/EN D (mm) 1,5 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6,0 17,1 0,58 0, ,68 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,76 0, ,83 1, ,87 1,13 1,29 1, ,91 1,18 1,34 1,45 26,9 0,94 1,23 1,40 1,53 1, ,98 1,28 1,46 1, ,05 1,38 1,57 1,70 1, ,13 1,48 1,68 1,82 33,7 1,19 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,20 1,58 1,80 1,94 2,01 2,22 2, ,24 1,63 1,85 2,00 2,08 2,30 2, ,35 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,42 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2, ,50 1,97 2,25 2,44 2,53 2,80 2,89 42,4 1,51 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3, ,57 2,07 2,37 2,56 2,65 2,94 3,03 44,5 1,59 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3, ,61 2,12 2,42 2,62 2,72 3,01 3, ,72 2,27 2,59 2,81 2,91 3,23 3,33 48,3 1,73 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,79 2,37 2,71 2,93 3,04 3,37 3, ,83 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4, ,94 2,56 2,93 3,18 3,30 3,65 3, ,98 2,61 2,99 3,24 3,36 3,73 3, ,02 2,66 3,05 3,30 3,42 3,80 3, ,13 2,81 3,22 3,48 3,62 4,01 4, ,16 2,86 3,27 3,55 3,68 4,08 4,22 60,3 2,18 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6, ,24 2,96 3,39 3,67 3,81 4,23 4,37 63,5 2,29 3,03 3,47 3,76 3,90 4,33 4, ,53 3,35 3,84 4,16 4,32 4,80 4,96 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,70 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,10 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,80 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,65 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 EN EN , EN

7 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ Cięžka seria/ Těžká řada Grubość - Waga/Tloušťka - Váha Cięžka seria/ Těžká řada Rodzaj rury (L1)/ Druh trubky (L1) Rodzaj rury (L2)/ Druh trubky (L2) EN D (mm) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) 3/8 17,2 2,30 0,84 2,00 0,74 1,80 0,67 1/2 21,3 2,60 1,21 2,30 1,08 2,00 0,95 3/4 26,9 2,60 1,56 2,30 1,39 2,30 1, ,7 3,20 2,41 2,90 2,20 2,60 1,98 1 1/4 42,4 4,00 3,79 3,20 3,10 2,90 2,82 2,60 2,54 1 1/2 48,3 4,00 4,37 3,20 3,56 2,90 3,24 2,90 3, ,3 4,50 6,19 3,60 5,03 3,20 4,49 2,90 4,08 2 1/2 76,1 4,50 7,93 3,60 6,42 3,20 5,73 3,20 5, ,9 5,00 10,30 4,00 8,36 3,60 7,55 3,20 6, ,3 5,40 14,50 4,50 12,20 4,00 10,80 3,60 9, ,7 5,40 17,90 5,00 16,60 EN Seria D (mm)/ Série D (mm) 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6, ,2 0,62 0, ,73 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,92 1,13 1,29 1,39 26,9 1,00 1,23 1,40 1,53 1, ,20 1,48 1,68 1,82 33,7 1,27 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,44 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,52 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2,74 42,4 1,61 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3,79 44,5 1,69 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3,07 48,3 1,84 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,95 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4,21 60,3 2,32 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,95 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,09 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,79 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,64 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 Na požádání : Ořezaný vnitřní výronek nebo délka do 12 m. pro kruhové průřezy od 33,7 168,3 mm. Na zapytanie: Usunięta wypływka wewnętrzna oraz długość do 12 m dla przekrojów okrągłych od 33,7 168,3 mm. 7

8 RURY I PROFILE Z BLACHY OCYNKOWANEJ TRUBKY A PROFILY Z POZINKOVANÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 16 0,54 0, ,61 0, ,65 0, ,68 0,89 21,3 0,73 0, ,76 0, ,83 1, ,87 1,03 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1, ,13 1,48 1,82 33,7 1,19 1,56 1,92 2, ,24 1,63 2,00 2, ,35 1,78 2,19 2, ,42 1,87 2,31 2, ,50 1,97 2,44 2,89 42,4 1,51 1,99 2,46 2, ,57 2,07 2,56 3,03 44,5 1,59 2,10 2,59 3, ,61 2,12 2,62 3,11 46,7 1,67 2,20 2,73 3, ,72 2,27 2,81 3,33 48,3 1,73 2,28 2,82 3,35 50,8 1,82 2,41 2,98 3, ,94 2,56 3,18 3, ,98 2,61 3,24 3,85 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 30x18 1,01 1,30 30x20 1,10 1,44 35x20 1,18 1,52 40x20 1,34 1,75 40x27 1,46 1,89 40x30 1,57 2,07 50x20 1,57 2,07 50x25 1,65 2,22 50x30 1,81 2,38 50x35 1,88 2,46 60x20 1,81 2,38 60x40 2,27 3,01 PÍasko-owal Plochoovál O 50x30 20x20 0,87 1,50 1,97 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 25x25 1,10 1,44 30x30 1,34 1,75 35x35 1,57 2,07 40x40 1,81 2,38 50x50 2,28 3, ,13 2,81 3,48 4, ,16 2,86 3,55 4,22 60,3 2,17 2,88 3,56 4, ,24 2,96 3,67 4,37 8

9 PROFILE PRECYZYJNE Z BLACHY ZIMNOWALCOWANEJ PROFILY PŘESNÉ VÁLCOVANÉ ZA STUDENA EN D (mm) 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 14 0,26 0, ,30 0,37 0,44 0, ,34 0,42 0,50 0, ,36 0,44 0,53 0,65 0, ,38 0,47 0,56 0,68 0, ,42 0,52 0,62 0,76 0, ,59 0,70 0,87 1,13 1,39 26,9 0,76 0,94 1,23 1, ,67 0,79 0,98 1,28 1, ,72 0,85 1,05 1,38 1, ,76 0,91 1,13 1,48 1, ,91 1,09 1,35 1,78 2,20 2, ,96 1,15 1,42 1,87 2,31 2, ,21 1,44 1,79 2,37 2,93 3,48 1,2 1,5 2,0 15x15 0,49 0,63 0,74 20x20 0,68 0,87 1,12 25x25 0,87 1,10 1,44 30x30 1,06 1,34 1,75 35x35 1,24 1,57 2,07 40x40 1,43 1,81 2,38 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,2 1,5 2,0 D 40x30 1,15 1,43 1,88 O 30x15 0,68 0,85 1,14 O 38x20 0,91 1,13 1,48 O 40x14 0,89 1,20 1,44 O 30x50 1,25 1,50 1,97 O 30x60 1,45 1,79 2,37 O 20x30 0,76 0,95 1,23 1,2 1,5 2,0 O 35x25 0,91 1,13 1,48 Trapez 50x35x25 1,83 2,18 10x30 0,68 0,87 1,12 15x20 0,59 0,71 0,89 15x25 0,68 0,87 1,12 20x10 0,49 0,60 20x30 0,87 1,10 1,44 20x40 1,06 1,34 1,75 20x60 1,43 1,81 2,38 30x50 1,43 1,81 2,38 40x30 1,24 1,57 2,07 9

10 RURY TRAWIONE MOŘENÉ PŘESNÉ TRUBKY 1,5 2,0 2,5 3,0 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 EN D (mm) 16 0, , ,65 0, ,68 0, ,76 0, ,87 1,13 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1,69 10x30 0,87 1,12 15x20 0,71 0,89 15x25 0,87 1,12 20x10 0,63 20x30 1,10 1,44 20x40 1,34 1,75 20x60 1,81 2,38 30x50 1,81 2,38 40x30 1,57 2, ,13 1,48 1, ,35 1,78 2,20 2, ,42 1,87 2,31 2, ,79 2,37 2,93 3,48 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 15x15 0,63 1,5 2,5 20x20 0,87 1,12 25x25 1,10 1,44 D 40x30 1,43 1,88 O 30x15 0,85 1,14 O 38x20 1,13 1,48 O 40x14 1,20 1,44 O 30x50 1,50 1,97 O 30x60 1,79 2,37 30x30 1,34 1,75 O 20x30 0,95 1,23 35x35 1,57 2,07 O 35x25 1,13 1,48 40x40 1,81 2,38 T 50x35x25 1,83 2,18 RURY I PROFILE Z BLACHY NIERDZEWNEJ TRUBKY A PROFILY Z NEREZOVÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 25 0,883 1, ,097 1,402 1, ,146 1,502 1,847 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 2,5 40x40 1,858 2,452 3, ,466 1,903 2,348 2,779 42,3 1,536 2,023 2,498 2, ,822 2,404 2,974 3,531 10

11 PROFILE SPECJALNE SPECIÁLNÍ PROFILY U PROFILE HxB (mm) 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0 HxB (mm) 30x20 0,76 0,98 1,42 100x40 3,95 5,18 6,39 7,55 30x30 0,99 1,30 1,89 100x50 4,42 5,81 7,17 8,49 38x20 0,85 1,11 1,60 100x60 4,89 6,44 7,96 9,43 38x25 0,97 1,26 1,84 120x50 4,89 6,44 7,95 9,43 38x30 1,09 1,43 2,07 120x60 5,36 7,07 8,74 10,37 40x20 0,88 1,14 1,65 120x80 6,30 8,32 10,31 12,26 40x30 1,11 1,45 2,12 140x50 5,36 7,07 8,74 10,37 40x40 1,77 2,60 140x60 5,83 7,69 9,52 11,32 50x20 1,30 1,89 140x80 6,77 8,95 11,10 13,20 50x30 1,61 2,36 150x50 5,59 7,38 9,13 10,84 50x40 1,92 2,83 150x60 6,06 8,01 9,92 11,79 50x50 2,20 3,30 4,24 150x80 7,01 9,27 11,49 13,67 60x20 1,45 2,12 160x50 5,83 7,70 9,53 11,32 60x30 1,77 2,59 160x60 7,01 9,27 11,49 13,67 60x40 2,08 3,06 3,93 160x80 7,24 9,58 11,88 14,14 60x50 2,39 3,53 4,56 170x50 6,06 8,01 9,92 11,79 60x60 3,95 5,18 6,39 170x60 6,54 8,64 10,70 12,73 70x30 2,77 3,61 4,42 170x80 7,48 9,89 12,27 14,61 70x50 3,71 4,87 6,00 180x60 8,95 11,10 13,20 70x70 4,65 6,13 7,56 180x80 10,21 12,67 15,08 80x30 3,00 3,93 4,82 180x100 11,46 14,24 16,97 80x40 3,47 4,55 5,64 200x60 9,58 11,88 14,14 80x50 3,95 5,18 6,38 200x80 10,84 13,45 16,03 80x60 4,42 5,81 7,17 200x100 12,09 15,02 17,98 L PROFILE / A (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 30 0,89 1, ,20 1,77 2, ,24 2,93 3, ,71 3,56 4,37 U PROFILE U PROFILY L PROFILE L PROFILY 11

12 PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ 2,0 L 40x50x22 3,30 T 35x34x15 (1004) 2,84 T 30x50x15 (1021) 3,18 L 35x34x15 (1304) 2,45 L 30x50x15 (1321) 2,77 ZK 35x34x15 (1704) 2,87 TP 30x15x30 1,26 TP 40x20x40 2,13 Z PROFILE Z PROFILY T PROFILE T PROFILY TP PROFILE TP PROFILY L PROFILE L PROFILY 12

13 BLACHA PLECHY BLACHA ARKUSZOWA PLECH V TABULÍCH s (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 A (mm) B (mm) Waga formatu/váha rozmeru (kg) ,00 47,10 62,80 78,50 94,20 126,00 157, ,00 73,60 98,10 123,00 147,00 196,00 245, ,00 141,00 177,00 212,00 283,00 353, ,00 188,40 235,50 282,60 378,00 471, ,20 353,00 424,00 565,00 707, ,80 471,00 565,00 754,00 942,00 Cięcie na długość/dělení na délky Szerokość/Šířka (mm) Długość/Délka (mm) materiał wg. Normy EN/Materiál dle normy EN Jakość/Jakost EN :04 EN :03 EN :94 S235JR, S235JO, S235J2,S275J2, S355J2, S355J2+N P235GH, P265GH, P295G S355MC, QstE380TM, S355NC BEDNARKA PODÉLNĚ STŘIŽENÝ PÁS wdłużny rozkrój - taśma/podélně strižený - pás Grubość/Tloušťka (mm) 1,5-5,0 Szerokość/Šířka (mm) Średnica wewnętrzna/vnitřní průměr (mm) Pakowanie/Balení Drewniane palety,taśmy stalowe /Dřevěné palety, ocelové pásky 13

14 CERTYFIKATY CERTIFIKÁTY 14

15 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

16 SPÓŁKI GRUPY ALPOS SPOLEČNOSTI SKUPINY ALPOS ALPOS Slovenia ALPOS Russia Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. Cesta Leona Dobrotinška Šentjur, Slovenia T: +386(0) F: (0) E: W: ALPOS Serbia Alpos doo Aleksinac Naselje Aleksinački rudnik bb Aleksinac Serbia T: (0) F: +381 (0) E: W: ALPOS Bosna and Herzegovina Alpos TC, a.d. Prnjavor Ul. Vojvode Stepe Prnjavor Bosna and Herzegovina T: (0) (0) F: +387 (0) E: W: ALPOS Poland Alpos Polska Sp. Z.O.O. Ul. Fabryczna Malomice Poland T: +48 (0) F: +48 (0) E: W: ALPOS Austria Alpos Handelsges.m.b.H. Paradeisergasse 9/2 A-9020 Klagenfurt Austria T: +43 (0) F: +43 (0) E: Alpos St. Petersburg: Zagorodny pr. 18/2, 20/H , St.Petersburg, Russia T: F: E: Alpos Moscow Prospekt Mira 104, 8-floor , Moscow, Russia T/F: E: ALPOS Hungary Commercial Representation Alkotas u. 39/c. (Alkotas Center) H-1123 Budapest Hungary T: / F: / E: W: ALPOS Germany Alpos Rohr- u. Metallhandel Deutschland GmbH Nördliche Münchner Straße 18g Grünwald Germany T: +49 (0) F: +49 (0) E: W: ALPOS Croatia Alpos Zagreb d.o.o. Srednjaci Zagreb Croatia T: +385 (0) (0) (0) F: +385 (0) E: W: 16

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025

Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Středně široké nosníky I-profil IPE Dle EURO-normy 19-57, EN 10034, z materiálu S235JR/EN 10025 Od rozměru IPE 220 ve výrobních délkách do 24,10m. IPE 80 6,20 kg 0,328 IPE 80 IPE 100 8,30 kg 0,400 IPE

Více

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3.

Tyčový materiál. Strana 3.1. Plochá ocel. Strana 3.7. Plochá ocel - široká. Strana 3.9. Čtvercová ocel. Strana 3.10. Kruhová ocel. Strana 3. Kapitola 03 Tyčový materiál Strana 3.1 Strana 3.7 Strana 3.9 Strana 3.10 Strana 3.11 Strana 3.15 Strana 3.16 Strana 3.17 Plochá ocel Plochá ocel - široká Čtvercová ocel Kruhová ocel Úhelníky Úhelníky -

Více

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE

PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE PLOCHÉ VÝROBKY PRODUKTY PŁASKIE 1 Pásová ocel v nejlepší formě Taśma stalowa w najlepszej formie Z vysoce kvalitní pásové oceli vzniká u Wuppermanna základ pro neomezenou a rozmanitou řadu hotových výrobků.

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI

MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI MBG, spol. s r. o. Sadová 2323/4, 789 01 Zábřeh P: +420 583 401 311 www.mbg.cz PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS NÁVRH A KREATIVA VIZE A HISTORIE SPOLEČNOSTI NÁVRH A KREATIVA VÝROBA VÝVOJ Založena

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka

Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy. Katalogová brožurka Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Katalogová brožurka 2 Příslušenství válce Uchycení válce, série CM1 Uchycení otočnými čepy Uchycení otočnými čepy, středové, Série MT4

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych 01 00 02 03 04 obsah SPIS TREŚCI 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 společnost SPÓŁKA tým kredit SPÓŁKA KREDIT

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Zmg 0,50 mm 211,88 Potažené - HPS200 Ultra * AZ 255 0,50 mm 276,61 Potažené - HPS200 Ultra * barva RAL 3005 AZ 255 0,50 mm 294,77

Zmg 0,50 mm 211,88 Potažené - HPS200 Ultra * AZ 255 0,50 mm 276,61 Potažené - HPS200 Ultra * barva RAL 3005 AZ 255 0,50 mm 294,77 CENÍK VELKOOBCHOD MARCAL s.r.o Střešní plechové tašky DAKOTA z pásky 1250 mm Šíře krytí - 1140 mm Celková šířka - 1210 mm Potažené - polyester - lesklá 25 mμ * Z 275 0,50 mm 176,20 Potažené - polyester

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo

stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo stratobel 22.x ultratenké vrstvené Bezpečnostní sklo SKUPINA AGC S V ě TOVý LÍDR V OBLASTI PLOCHé HO SKLA AGC (Asahi Glass Company) vyrábí a zpracovává ploché sklo pro stavební sektor a specializovaná

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás.

Firma Metoděj Dobeš Kovovýroba působí na trhu již od roku 1992. Jsme rodinná firma s moderními metodami vedení lidských zdrojů, jsme tu pro Vás. NABÍDKOVÝ KATALOG Město Zlín - průmyslové centrum regionu Střední Moravy, proslavené mnohými podnikatelskými aktivitami, spojenými především se jménem Tomáš Baťa, světově proslulými cestovateli Zikmundem

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II

VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY VALNÍKOVÉ NADSTAVBY ZABUDOWY SKRZYNIOWE. Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II 2010/06/14 Zdvojená podlaha CTD II / Zdvojená podlaha CTD II / Podwójna podłoga CTD II Zdvojená podlaha valníku CTD II je složena z: CTD II podélných nosníků. Airline - upevňovacích profilů pro výškově

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY

STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY platí od 12.ervence 2015 STEŠNÍ A OKAPOVÉ SYSTÉMY CENÍK lehké stešní krytiny, plechy, svitky, okapy Legos s.r.o. tel./fax : +420 321 763 372 http : //www.legos.cz e-mail : legos@legos.cz tašková krytina

Více

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o 2013 Ocelové poklopy Poklopy MITECH s. r. o Šachtové ocelové poklopy typ A1 Typ Vnitřní rozměr Hmotnost ( kg) Cena černý lak Cena žár. zink. A1200200 200x200 2 518,- Kč 628,- Kč A1300300 300x300 4,5 660,-

Více

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy

Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Podpora českým exportérům agenturou CzechTrade v teritoriích jihovýchodní Evropy Praha, MPO ČR, 12.05. 2011 Bosna a Hercegovina- nové příležitosti pro hospodářskou spolupráci

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk

Hutní materiál. www.akros.cz www.akros.sk Hutní materiál www.akros.cz www.akros.sk AKROS, s.r.o. Prodej nerezového hutního materiálu pod hlavičkou AKROS byl zahájen v roce 1993. Naše společnost se specializuje na dodávky nerezového hutního materiálu.

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech Frodl GROUP Katalog ISO TAK Certifikát EU ETA 06/0170 Kotvení izolací plochých střech Systém ISO TAK Systém ISO-TAK se skládá ze dvou částí: - plastový teleskop nebo aluzinková podložka: - teleskop zajišťuje

Více

INTERNÍ STANDARD NEPRŮZVUČNÉ DVEŘE GS TECHNICKÝ POPIS

INTERNÍ STANDARD NEPRŮZVUČNÉ DVEŘE GS TECHNICKÝ POPIS Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY NOVÉ stropní AKUSTICKÉ podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD je VE SLAVKOVĚ U BRNA Spojení příček a podhledů je současným vrcholem našeho vývoje. Tento systém garantuje akustické,

Více

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2

Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Uplatnění technických norem v malých a středních strojírenských firmách Příručka č. 2 Evropské oceli v technické praxi Josef Oboňa Zpracovala Česká společnost pro technickou normalizaci (CSTN). Vydal Úřad

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 -

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR: www.krby-krbove-vlozky.cz. www.krby-krbove-vlozky.cz. - tradice od roku 1937 - designed by: www.greenseven.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

Optimalizujte Vaše výrobní postupy S odvalovacími nástroji Wilson Wheel!

Optimalizujte Vaše výrobní postupy S odvalovacími nástroji Wilson Wheel! Optimalizujte Vaše výrobní postupy S odvalovacími nástroji Wilson Wheel! Optimalizace výrobních postupů se dnes stává více a více důležitým faktorem, aby bylo možné obstát v tvrdé konkurenci. V efektivní

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa.

Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa. Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa. O společnosti 9000 m 2 výrobní plochy Rodinná firma KIRCHHOFF

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

35 let výroby vulkanizačních lisů

35 let výroby vulkanizačních lisů 35 let výroby vulkanizačních lisů Historie Historie Rotava je místo se starou a bohatou železářskou tradicí. V rotavských i okolních hamrech se vyrábělo železo již v 15. století. První písemná zpráva pochází

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

Stroj na dělení trubek

Stroj na dělení trubek Stroj na dělení trubek REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superrychle. Pravoúhle. Bez třísek. Bez vnějšího otřepu. Na sucho. 1 Kvalitní německý výrobek 12 3 6 4 9 13 2 14

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

INFRAPANELY RAKOUSKÉHO VÝROBCE REDWELL MANUFAKTUR GmbH TEPLO. do Vašeho domova. Úspora nákladů na vytápění. až 50% Tepl, jak má být

INFRAPANELY RAKOUSKÉHO VÝROBCE REDWELL MANUFAKTUR GmbH TEPLO. do Vašeho domova. Úspora nákladů na vytápění. až 50% Tepl, jak má být INFRAPANELY RAKOUSKÉHO VÝROBCE REDWELL MANUFAKTUR GmbH TEPLO do Vašeho domova Úspora nákladů na vytápění až 50% Tepl, jak má být Kvalita...v tom je ten rozdíl JAK INFRATOPENÍ WELLINA FUNGUJE? Infrapanely

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Izolovaný komínový systém BokraSLIM

Izolovaný komínový systém BokraSLIM Izolovaný komínový systém BokraSLIM Horní kónické vyústění SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM Krycí deska (střešní přechod) SLIM+ PDM SLIM Strana 4 Proti dešťová manžeta SLIM Roura SLIM 0,25 / 0,5

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu

Lepší dřevo pro Vaši terasu Lepší dřevo pro Vaši terasu žádné třísky, žádné praskliny vysoká odolnost, dlouhá životnost nízká náročnost na údržbu nepřekonatelný poměr kvality a ceny Terasové profily biwood ze dřeva jen to nejlepší!

Více

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky.

TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Informace k objednávkám Výrobní kompetence _KOMETENCE V OBRÁBĚNÍ TC115/TC216 nový standard závitníků pro malé a střední dávky. Závitování 1 SUREME, ADVANCE, ERFORM Výrobní řady Walter kompetence na třetí.

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Marcopol. Tvůj obchodní partner

Marcopol. Tvůj obchodní partner Marcopol Tvůj obchodní partner Historie společnosti 1985 15. února; zahájení provozu výrobního závodu. 1986-2004 dynamický rozvoj společnosti: výstavba výrobní haly, výškového regálového skladu, otevření

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více