Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog produktów - ALPOS METALURGIA. Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA"

Transkript

1 Katalog produktów - ALPOS METALURGIA Katalog výrobků - ALPOS METALURGIA

2 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

3 POL Podstawową działalnością grupy Alpos jest produkcja wyrobów metalowych i wyposażenia. Działalność firmy opiera się na rozwoju, specjalistycznej wiedzy i strategicznym planowaniu. Alpos sprzedaje swoje produkty w ponad dwudziestu krajach Europy. Efektywnie funkcjonująca sieć sprzedaży i dystrybucji ułatwia współpracę i sprzyja zawiązywaniu trwałych połączeń strategicznych. Perfekcyjność, odpowiedzialność i elastyczność to dewiza grupy Alpos. Wśród najważniejszych cech, obowiązujących we wszystkich powiązanych ze sobą przedsiębiorstwach, dominuje bogate doświadczenie w produkcji narzędzi, co decyduje o przewadze nad konkurencją w dziedzinie metalurgii, a w szczególności w produkcji rur, kształtowników zimnogiętych, profili specjalnych, otwartych i blachy arkuszowej. Rury, profile i formatowana blacha są podstawową dziedziną produkcji grupy Alpos, firmy liczącej się w Europie. Alpos jest uznaną marką doskonałych czarnych rur ze szwami oraz kształtowników z taśmy walcowanej na gorąco, a także budowlanych, specjalnych i otwartych profili walcowanych na zimno. Wyroby metalurgiczne firmy Alpos, o różnych przekrojach, grubościach i wymiarach, produkowane są w czterech zakładach: w Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Polsce. Możliwości produkcyjne oraz sukcesy handlowe umieszczają Alpos w dziesiątce największych europejskich dostawców tego rodzaju wyrobów oraz w czołówce zakładów Europy południowo-wschodniej. Jakość produktów potwierdzają sukcesy handlowe i uzyskane odpowiednie certyfikaty dla tego typu wyrobów. Całą produkcję metalurgiczną grupy Alpos potwierdza system jakości ISO Wszystkie materiały odpowiadają standardom europejskim, zaś dostawcami firmy Alpos są najbardziej szanowani europejscy i światowi producenci stali. W produkcji wyrobów metalurgicznych grupa Alpos przestrzega zasady odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem. Konkurencyjność Alpos w dziedzinie metalurgii opiera się na krótkich terminach dostaw oraz na elastyczności, przejawiającej się rozmaitością wyrobów i ich ilością. Doświadczenie, własna narzędziownia, projekty racjonalizatorskie oraz liczne modernizacje pozwalają grupie Alpos zachować optymalny stosunek pomiędzy jakością i ceną, także przy mniejszych zamówieniach. Skuteczną realizację zamówień i przewidywalność całego procesu produkcji umożliwia informatyczne wsparcie, dzięki któremu można dokładnie zaplanować wszystkie parametry produkcji. Na rynku ciągłych wahań koniunktury Alpos buduje swój sukces także poprzez rozwój nowych programów produkcji. Oprócz wyrobów z czarnej blachy produkuje się również wyroby ze stali nierdzewnej, rury ciśnieniowe, wodoszczelne i ocynkowane. W dziedzinie produkcji grupa Alpos swój rozwój w przyszłości zamierza opierać na specjalizacji produktowej według określonych lokalizacji oraz na wdrażaniu bardziej wymagających produktów. Przewagę firmie Alpos gwarantuje synergia jej działalności. W dziedzinie metalurgii szczególnie istotne jest powiązanie wytwórni rur Alpos z własną produkcją narzędzi do ich wykonywania. CZE Základní činnosti skupiny Alpos je výroba železných výrobků a příslušenství. Výroba firmy se opírá o rozvoj, odborné vědomosti a strategické plánování. Alpos prodává své výrobky ve více než dvaceti státech Evropy. Efektivně fungující síť prodeje a distribuce ulehčuje spolupráci a přeje uzavírání trvalých strategických spojení. Dokonalost, odpovědnost a pružnost to je heslo skupiny Alpos. Uprostřed nejdůležitějších vlastností zavazujících ve všech provázaných se sebou podniků, dominují bohaté zkušenosti ve výrobě nářadí, což rozhoduje o převaze nad konkurencí v oblasti metalurgie, a zvláště ve výrobě trubek, profilů válcovaných za studena, speciálních profilů, otevřených a formátového plechu. Trubky, profily a formátový plech jsou základní produkcí skupiny Alpos, firmy započítávané v Evropě. Alpos je uznávaná značka dokonalých černých trubek se švem a také tvarovaných výrobků z pásu válcovaného za tepla, a také stavebních, speciálních a otevřených profilů válcovaných za studena. Výrobky metalurgické firmy Alpos, o různých průřezech, tloušťkách a rozměrech jsou vyráběné ve čtyřech podnicích: v Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině a také v Polsku. Výrobní možnosti jakož i obchodní úspěchy umísťují Alpos v desítce největších evropských dodavatelů tohoto druhu výrobků zároveň v popředí podniků jihovýchodní Evropy. Jakost výrobků potvrzují obchodní úspěchy a získané odpovídající certifikáty pro tento druh výrobků. Celá produkce metalurgické skupiny Alpos probíhá v souladu s systémem jakosti ISO Všechny materiály odpovídají evropským standardům, dodavatelé firmy Alpos jsou nejvíce uznávanými evropskými a světoví výrobci oceli. Při výrobě výrobků metalurgické skupiny Alpos zachovává zásady odpovědnosti za životní prostředí. Konkurenceschopnost Alposu v oboru metalurgie se opírá na krátkých termínech dodávek a také na pružnosti, která se projevuje rozmanitosti výrobků a jejich množstvím. Zkušenosti, vlastní nástrojárna, projekty racionalizace také početné modernizace dovolují skupině Alpos zachovávat optimální poměr mezi jakostí a cenou také při malých objednávkách. Skutečnou realizaci objednávek a předvídavost celého procesu výroby umožňuje informační podpora, díky které je možné důkladně naplánovat všechny parametry výroby. Na trhu neustálých kolísání konjunktury Alpos staví své úspěchy také přes rozvoj nových výrobních programů. Mimo výrobků z černého pásu vyrábí také výrobky z nerezové oceli, trubky tlakované, vodotěsné a trubky pozinkované. V oblasti výroby skupina Alpos svůj rozvoj v budoucnu zaměří na specializaci výroby podle jednotlivých umístění a také na zavádění výrobků z vyšší přidanou hodnotou. Převahu firmě Alpos garantuje synergie její práce. V oblasti metalurgie je zvlášť podstatné provázání výroby trubek Alpos s vlastní výrobou nářadí pro jejich výrobu. 3

4 PROFILE KWADRATOWE PROFILY ČTVERCOVÉ EN 10219/EN Rozmiar / A (mm) 15 0,63 0, ,83 1,09 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 20 0,87 1,12 1,35 1, ,98 1, ,10 1,44 1,75 1, ,34 1,75 2,15 2,39 3, ,49 1,98 2,46 2, ,57 2,07 2,54 2,86 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4,25 4, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,28 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,67 5, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,99 11,80 14,40 17, ,90 13,00 16,00 18, ,80 14,20 17,50 20, ,50 19,05 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

5 PROFILE PROSTOKĄTNE PROFILY OBDELNÍKOVÉ 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 EN 10219/EN A (mm) B (mm) ,99 1, ,87 1, ,01 1, ,10 1,44 1,76 1, ,18 1,52 1, ,10 1, ,34 1,75 2,15 2, ,42 1,85 2,25 2, ,46 1,89 2,30 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,54 2, ,57 2,07 2,42 2, ,65 2,22 2,74 3, ,81 2,38 2,93 3,33 4, ,88 2,46 3,01 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,81 2,38 2,93 3, ,00 2,69 3,33 3,80 4, ,27 3,01 3,72 4,28 5,51 6, ,32 4,11 4,75 6,14 7, ,01 3,72 4,28 5, ,32 4,11 4,75 6, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,01 3,72 4, ,32 4,11 4, ,64 4,50 5,22 6,76 8, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,88 4,90 5,68 7,39 8, ,26 5,29 6,16 8,02 9, ,48 5,57 6,63 8,65 10, ,81 6,07 7,10 9,28 11,30 13, ,04 10,50 12,80 15, ,26 5,29 6,16 8, ,81 6,07 7,10 9,28 11, ,54 9,85 12, ,04 10,50 12,80 15, ,96 11,70 14,40 17, ,85 13,00 16,00 18, ,40 12,35 15,19 17, ,85 13,00 16,00 18, ,90 18,30 21, ,20 17,50 20, ,50 19,10 22, ,50 19,10 22, ,80 20,70 24, ,00 22,30 26,40 EN EN ; EN EN

6 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ EN 10219/EN D (mm) 1,5 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6,0 17,1 0,58 0, ,68 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,76 0, ,83 1, ,87 1,13 1,29 1, ,91 1,18 1,34 1,45 26,9 0,94 1,23 1,40 1,53 1, ,98 1,28 1,46 1, ,05 1,38 1,57 1,70 1, ,13 1,48 1,68 1,82 33,7 1,19 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,20 1,58 1,80 1,94 2,01 2,22 2, ,24 1,63 1,85 2,00 2,08 2,30 2, ,35 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,42 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2, ,50 1,97 2,25 2,44 2,53 2,80 2,89 42,4 1,51 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3, ,57 2,07 2,37 2,56 2,65 2,94 3,03 44,5 1,59 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3, ,61 2,12 2,42 2,62 2,72 3,01 3, ,72 2,27 2,59 2,81 2,91 3,23 3,33 48,3 1,73 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,79 2,37 2,71 2,93 3,04 3,37 3, ,83 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4, ,94 2,56 2,93 3,18 3,30 3,65 3, ,98 2,61 2,99 3,24 3,36 3,73 3, ,02 2,66 3,05 3,30 3,42 3,80 3, ,13 2,81 3,22 3,48 3,62 4,01 4, ,16 2,86 3,27 3,55 3,68 4,08 4,22 60,3 2,18 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6, ,24 2,96 3,39 3,67 3,81 4,23 4,37 63,5 2,29 3,03 3,47 3,76 3,90 4,33 4, ,53 3,35 3,84 4,16 4,32 4,80 4,96 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,70 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,10 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,80 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,65 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 EN EN , EN

7 PROFILE OKRĄGŁE PROFILY KRUHOVÉ Cięžka seria/ Těžká řada Grubość - Waga/Tloušťka - Váha Cięžka seria/ Těžká řada Rodzaj rury (L1)/ Druh trubky (L1) Rodzaj rury (L2)/ Druh trubky (L2) EN D (mm) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) s (mm) M (kg/m) 3/8 17,2 2,30 0,84 2,00 0,74 1,80 0,67 1/2 21,3 2,60 1,21 2,30 1,08 2,00 0,95 3/4 26,9 2,60 1,56 2,30 1,39 2,30 1, ,7 3,20 2,41 2,90 2,20 2,60 1,98 1 1/4 42,4 4,00 3,79 3,20 3,10 2,90 2,82 2,60 2,54 1 1/2 48,3 4,00 4,37 3,20 3,56 2,90 3,24 2,90 3, ,3 4,50 6,19 3,60 5,03 3,20 4,49 2,90 4,08 2 1/2 76,1 4,50 7,93 3,60 6,42 3,20 5,73 3,20 5, ,9 5,00 10,30 4,00 8,36 3,60 7,55 3,20 6, ,3 5,40 14,50 4,50 12,20 4,00 10,80 3,60 9, ,7 5,40 17,90 5,00 16,60 EN Seria D (mm)/ Série D (mm) 1,6 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 6, ,2 0,62 0, ,73 0,89 21,3 0,78 0,95 1,08 1,16 1, ,92 1,13 1,29 1,39 26,9 1,00 1,23 1,40 1,53 1, ,20 1,48 1,68 1,82 33,7 1,27 1,56 1,78 1,91 1,99 2,20 2,28 2, ,44 1,78 2,02 2,19 2,27 2,51 2, ,52 1,87 2,14 2,31 2,40 2,65 2,74 42,4 1,61 1,99 2,27 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,44 3,79 44,5 1,69 2,10 2,39 2,59 2,69 2,98 3,07 48,3 1,84 2,28 2,61 2,83 2,93 3,25 3,35 3,56 3,97 4,37 4, ,95 2,42 2,76 2,99 3,10 3,44 3,55 3,77 4,21 60,3 2,32 2,88 3,29 3,56 3,70 4,11 4,25 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 76,1 3,65 4,19 4,54 4,71 5,24 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 88,9 4,29 4,91 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,57 8,38 9,37 10,30 101,6 3,95 4,91 5,63 6,11 6,35 7,06 7,29 7,77 8,70 9,63 10,80 11,90 14, ,50 6,76 7,52 7,77 8,27 9,27 10,26 11,49 12,70 15,09 114,3 6,89 7,16 7,97 8,23 8,77 9,83 10,90 12,20 13,50 16, ,68 7,98 8,88 9,17 9,77 11,00 12,10 13,60 15, ,20 11,50 12,70 14,30 15,80 18,79 139,7 10,80 12,10 13,40 15,00 16,60 19, ,80 15,30 17,10 19,00 22,64 168,3 14,60 16,20 18,20 20,10 24,00 Na požádání : Ořezaný vnitřní výronek nebo délka do 12 m. pro kruhové průřezy od 33,7 168,3 mm. Na zapytanie: Usunięta wypływka wewnętrzna oraz długość do 12 m dla przekrojów okrągłych od 33,7 168,3 mm. 7

8 RURY I PROFILE Z BLACHY OCYNKOWANEJ TRUBKY A PROFILY Z POZINKOVANÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 16 0,54 0, ,61 0, ,65 0, ,68 0,89 21,3 0,73 0, ,76 0, ,83 1, ,87 1,03 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1, ,13 1,48 1,82 33,7 1,19 1,56 1,92 2, ,24 1,63 2,00 2, ,35 1,78 2,19 2, ,42 1,87 2,31 2, ,50 1,97 2,44 2,89 42,4 1,51 1,99 2,46 2, ,57 2,07 2,56 3,03 44,5 1,59 2,10 2,59 3, ,61 2,12 2,62 3,11 46,7 1,67 2,20 2,73 3, ,72 2,27 2,81 3,33 48,3 1,73 2,28 2,82 3,35 50,8 1,82 2,41 2,98 3, ,94 2,56 3,18 3, ,98 2,61 3,24 3,85 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 30x18 1,01 1,30 30x20 1,10 1,44 35x20 1,18 1,52 40x20 1,34 1,75 40x27 1,46 1,89 40x30 1,57 2,07 50x20 1,57 2,07 50x25 1,65 2,22 50x30 1,81 2,38 50x35 1,88 2,46 60x20 1,81 2,38 60x40 2,27 3,01 PÍasko-owal Plochoovál O 50x30 20x20 0,87 1,50 1,97 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 25x25 1,10 1,44 30x30 1,34 1,75 35x35 1,57 2,07 40x40 1,81 2,38 50x50 2,28 3, ,13 2,81 3,48 4, ,16 2,86 3,55 4,22 60,3 2,17 2,88 3,56 4, ,24 2,96 3,67 4,37 8

9 PROFILE PRECYZYJNE Z BLACHY ZIMNOWALCOWANEJ PROFILY PŘESNÉ VÁLCOVANÉ ZA STUDENA EN D (mm) 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 14 0,26 0, ,30 0,37 0,44 0, ,34 0,42 0,50 0, ,36 0,44 0,53 0,65 0, ,38 0,47 0,56 0,68 0, ,42 0,52 0,62 0,76 0, ,59 0,70 0,87 1,13 1,39 26,9 0,76 0,94 1,23 1, ,67 0,79 0,98 1,28 1, ,72 0,85 1,05 1,38 1, ,76 0,91 1,13 1,48 1, ,91 1,09 1,35 1,78 2,20 2, ,96 1,15 1,42 1,87 2,31 2, ,21 1,44 1,79 2,37 2,93 3,48 1,2 1,5 2,0 15x15 0,49 0,63 0,74 20x20 0,68 0,87 1,12 25x25 0,87 1,10 1,44 30x30 1,06 1,34 1,75 35x35 1,24 1,57 2,07 40x40 1,43 1,81 2,38 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,2 1,5 2,0 D 40x30 1,15 1,43 1,88 O 30x15 0,68 0,85 1,14 O 38x20 0,91 1,13 1,48 O 40x14 0,89 1,20 1,44 O 30x50 1,25 1,50 1,97 O 30x60 1,45 1,79 2,37 O 20x30 0,76 0,95 1,23 1,2 1,5 2,0 O 35x25 0,91 1,13 1,48 Trapez 50x35x25 1,83 2,18 10x30 0,68 0,87 1,12 15x20 0,59 0,71 0,89 15x25 0,68 0,87 1,12 20x10 0,49 0,60 20x30 0,87 1,10 1,44 20x40 1,06 1,34 1,75 20x60 1,43 1,81 2,38 30x50 1,43 1,81 2,38 40x30 1,24 1,57 2,07 9

10 RURY TRAWIONE MOŘENÉ PŘESNÉ TRUBKY 1,5 2,0 2,5 3,0 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 EN D (mm) 16 0, , ,65 0, ,68 0, ,76 0, ,87 1,13 1,39 26,9 0,94 1,23 1, ,98 1,28 1, ,05 1,38 1,69 10x30 0,87 1,12 15x20 0,71 0,89 15x25 0,87 1,12 20x10 0,63 20x30 1,10 1,44 20x40 1,34 1,75 20x60 1,81 2,38 30x50 1,81 2,38 40x30 1,57 2, ,13 1,48 1, ,35 1,78 2,20 2, ,42 1,87 2,31 2, ,79 2,37 2,93 3,48 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,5 15x15 0,63 1,5 2,5 20x20 0,87 1,12 25x25 1,10 1,44 D 40x30 1,43 1,88 O 30x15 0,85 1,14 O 38x20 1,13 1,48 O 40x14 1,20 1,44 O 30x50 1,50 1,97 O 30x60 1,79 2,37 30x30 1,34 1,75 O 20x30 0,95 1,23 35x35 1,57 2,07 O 35x25 1,13 1,48 40x40 1,81 2,38 T 50x35x25 1,83 2,18 RURY I PROFILE Z BLACHY NIERDZEWNEJ TRUBKY A PROFILY Z NEREZOVÉHO PÁSU EN D (mm) 1,5 2,0 2,5 3,0 25 0,883 1, ,097 1,402 1, ,146 1,502 1,847 Grubość ścianki/ Tloušťka 1,5 2,0 2,5 40x40 1,858 2,452 3, ,466 1,903 2,348 2,779 42,3 1,536 2,023 2,498 2, ,822 2,404 2,974 3,531 10

11 PROFILE SPECJALNE SPECIÁLNÍ PROFILY U PROFILE HxB (mm) 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 4,0 5,0 6,0 HxB (mm) 30x20 0,76 0,98 1,42 100x40 3,95 5,18 6,39 7,55 30x30 0,99 1,30 1,89 100x50 4,42 5,81 7,17 8,49 38x20 0,85 1,11 1,60 100x60 4,89 6,44 7,96 9,43 38x25 0,97 1,26 1,84 120x50 4,89 6,44 7,95 9,43 38x30 1,09 1,43 2,07 120x60 5,36 7,07 8,74 10,37 40x20 0,88 1,14 1,65 120x80 6,30 8,32 10,31 12,26 40x30 1,11 1,45 2,12 140x50 5,36 7,07 8,74 10,37 40x40 1,77 2,60 140x60 5,83 7,69 9,52 11,32 50x20 1,30 1,89 140x80 6,77 8,95 11,10 13,20 50x30 1,61 2,36 150x50 5,59 7,38 9,13 10,84 50x40 1,92 2,83 150x60 6,06 8,01 9,92 11,79 50x50 2,20 3,30 4,24 150x80 7,01 9,27 11,49 13,67 60x20 1,45 2,12 160x50 5,83 7,70 9,53 11,32 60x30 1,77 2,59 160x60 7,01 9,27 11,49 13,67 60x40 2,08 3,06 3,93 160x80 7,24 9,58 11,88 14,14 60x50 2,39 3,53 4,56 170x50 6,06 8,01 9,92 11,79 60x60 3,95 5,18 6,39 170x60 6,54 8,64 10,70 12,73 70x30 2,77 3,61 4,42 170x80 7,48 9,89 12,27 14,61 70x50 3,71 4,87 6,00 180x60 8,95 11,10 13,20 70x70 4,65 6,13 7,56 180x80 10,21 12,67 15,08 80x30 3,00 3,93 4,82 180x100 11,46 14,24 16,97 80x40 3,47 4,55 5,64 200x60 9,58 11,88 14,14 80x50 3,95 5,18 6,38 200x80 10,84 13,45 16,03 80x60 4,42 5,81 7,17 200x100 12,09 15,02 17,98 L PROFILE / A (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 30 0,89 1, ,20 1,77 2, ,24 2,93 3, ,71 3,56 4,37 U PROFILE U PROFILY L PROFILE L PROFILY 11

12 PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ PROFILE SPECJALNE PROFILY SPECIÁLNÍ 2,0 L 40x50x22 3,30 T 35x34x15 (1004) 2,84 T 30x50x15 (1021) 3,18 L 35x34x15 (1304) 2,45 L 30x50x15 (1321) 2,77 ZK 35x34x15 (1704) 2,87 TP 30x15x30 1,26 TP 40x20x40 2,13 Z PROFILE Z PROFILY T PROFILE T PROFILY TP PROFILE TP PROFILY L PROFILE L PROFILY 12

13 BLACHA PLECHY BLACHA ARKUSZOWA PLECH V TABULÍCH s (mm) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 A (mm) B (mm) Waga formatu/váha rozmeru (kg) ,00 47,10 62,80 78,50 94,20 126,00 157, ,00 73,60 98,10 123,00 147,00 196,00 245, ,00 141,00 177,00 212,00 283,00 353, ,00 188,40 235,50 282,60 378,00 471, ,20 353,00 424,00 565,00 707, ,80 471,00 565,00 754,00 942,00 Cięcie na długość/dělení na délky Szerokość/Šířka (mm) Długość/Délka (mm) materiał wg. Normy EN/Materiál dle normy EN Jakość/Jakost EN :04 EN :03 EN :94 S235JR, S235JO, S235J2,S275J2, S355J2, S355J2+N P235GH, P265GH, P295G S355MC, QstE380TM, S355NC BEDNARKA PODÉLNĚ STŘIŽENÝ PÁS wdłużny rozkrój - taśma/podélně strižený - pás Grubość/Tloušťka (mm) 1,5-5,0 Szerokość/Šířka (mm) Średnica wewnętrzna/vnitřní průměr (mm) Pakowanie/Balení Drewniane palety,taśmy stalowe /Dřevěné palety, ocelové pásky 13

14 CERTYFIKATY CERTIFIKÁTY 14

15 ALPOS METALURGIA nasze wyroby budują przyszłość naše výrobky tvoří budoucnost.

16 SPÓŁKI GRUPY ALPOS SPOLEČNOSTI SKUPINY ALPOS ALPOS Slovenia ALPOS Russia Alpos, industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d. Cesta Leona Dobrotinška Šentjur, Slovenia T: +386(0) F: (0) E: W: ALPOS Serbia Alpos doo Aleksinac Naselje Aleksinački rudnik bb Aleksinac Serbia T: (0) F: +381 (0) E: W: ALPOS Bosna and Herzegovina Alpos TC, a.d. Prnjavor Ul. Vojvode Stepe Prnjavor Bosna and Herzegovina T: (0) (0) F: +387 (0) E: W: ALPOS Poland Alpos Polska Sp. Z.O.O. Ul. Fabryczna Malomice Poland T: +48 (0) F: +48 (0) E: W: ALPOS Austria Alpos Handelsges.m.b.H. Paradeisergasse 9/2 A-9020 Klagenfurt Austria T: +43 (0) F: +43 (0) E: Alpos St. Petersburg: Zagorodny pr. 18/2, 20/H , St.Petersburg, Russia T: F: E: Alpos Moscow Prospekt Mira 104, 8-floor , Moscow, Russia T/F: E: ALPOS Hungary Commercial Representation Alkotas u. 39/c. (Alkotas Center) H-1123 Budapest Hungary T: / F: / E: W: ALPOS Germany Alpos Rohr- u. Metallhandel Deutschland GmbH Nördliche Münchner Straße 18g Grünwald Germany T: +49 (0) F: +49 (0) E: W: ALPOS Croatia Alpos Zagreb d.o.o. Srednjaci Zagreb Croatia T: +385 (0) (0) (0) F: +385 (0) E: W: 16

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych

PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY. dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL FIRMY dodavatel skladových řešení dostawca rozwiązań magazynowych 01 00 02 03 04 obsah SPIS TREŚCI 1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 společnost SPÓŁKA tým kredit SPÓŁKA KREDIT

Více

4 / 2012. Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

4 / 2012. Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 4 / 2012 Podnikatelské listy Biuletyn przedsiębiorcy Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy Krkonošský veletrh v Trutnově Wystawa Karkonoska w Trutnowie

Více

Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče

Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče Long Carbon Europe Kształtowniki i pręty walcowane na gorąco Sections and Merchant Bars Profilové a obchodní tyče Program sprzedaży / Sales Programme / Výrobní program Pierre-François Grosjean, 2005 FMGB.

Více

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností

Více

Sněhové a terénní řetězy

Sněhové a terénní řetězy Sněhové a terénní řetězy 2013 / 2014 Doporučené prodejní ceny na sezónu 2013 / 2014 Platnost od 1. května Čechy CZ Samozřejmě od pewagu. Sněhové řetězy, které se postaví nejdrsnější zimě čelem. 2 Sněhové

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Kvalita až do detailu

Kvalita až do detailu Kvalita až do detailu Gemi Obsah Gemi Kvalita až do detailu...2-3 Technické informace...4-5 Materiály...4-5 Šroubové hadicové spony se šnekovým závitem...6-10 DIN 3017 / SS 2298 SX 9, SX 12 SX 9 HD, SX

Více

Nová nabídka, více výhod

Nová nabídka, více výhod VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 03/2014 PROROX Průmyslové izolace Nová nabídka, více výhod Dokonalost v řešeních pro technické izolace Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation dceřiná

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products PROFIL SKUPINY www.skoda.cz PROFIL SKUPINY Společnost ŠKODA TRANSPORTATION je v oboru dopravního strojírenství tradiční českou firmou se silným postavením

Více

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014

VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014. PROROX Průmyslové izolace. ProRox Průmyslové izolace. Produktový katalog 2014 VYDÁNÍ: V ČESKÉM JAZYCE, VYDÁNO 08/2014 PROROX Průmyslové izolace ProRox Průmyslové izolace Produktový katalog 2014 Ceny platné od 18.08.2014 1 Podělíme se s Vámi o naše znalosti ROCKWOOL Technical Insulation

Více

Profesionální řada tepelných čerpadel Professzionális hőszivattyúk Pompy ciepła serii Professionell

Profesionální řada tepelných čerpadel Professzionális hőszivattyúk Pompy ciepła serii Professionell Snížit náklady na vytápění Fűtési költségcsökkentés Obniżamy koszty ogrzewania Profesionální řada tepelných čerpadel Professzionális hőszivattyúk Pompy ciepła serii Professionell Technické změny vyhrazeny

Více

Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016

Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016 Oferta bestsellerów / Bestsellerový program 2015/ 2016 www.berkemann.com OFERTA BESTSELLERÓW 2015 2016 BESTSELLEROVÝ PROGRAM 2015 2016 ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W 1885 roku Heinrich Ad. Berkemann założył

Více

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

MCV Line. Vertikální obráběcí centra Pionowe centra obrócze. MCV 750 / 1000 / 1270 rapid, sprint, speed, power. Machining Center Vertical

MCV Line. Vertikální obráběcí centra Pionowe centra obrócze. MCV 750 / 1000 / 1270 rapid, sprint, speed, power. Machining Center Vertical MCV Line Machining Center Vertical Vertikální obráběcí centra Pionowe centra obrócze MCV 754 / 116 QUICK MCV 75 / 1 / 127 rapid, sprint, speed, power MCV 1 5AX www.kovosvit.cz 2 MCV Line Vertikální obráběcí

Více

Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku

Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku Miluše FUKALOVÁ Mittal Steel Ostrava a.s. miluse.fukalova@mittalsteel.com INFORUM 2006: 12. Konference o profesionálních informačních

Více

Marcopol. Tvůj obchodní partner

Marcopol. Tvůj obchodní partner Marcopol Tvůj obchodní partner Historie společnosti 1985 15. února; zahájení provozu výrobního závodu. 1986-2004 dynamický rozvoj společnosti: výstavba výrobní haly, výškového regálového skladu, otevření

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

NEREZOVÝ NÁBYTEK. Kvalita na prvním místě. Katalog nerezového nábytku pro zdravotnictví. chráníme zdraví lidí

NEREZOVÝ NÁBYTEK. Kvalita na prvním místě. Katalog nerezového nábytku pro zdravotnictví. chráníme zdraví lidí NEREZOVÝ NÁBYTEK Katalog nerezového nábytku pro zdravotnictví Kvalita na prvním místě chráníme zdraví lidí MMM Group vedoucí dodavatel služeb pro zdravotnictví BMT Medical Technology s.r.o., tradiční výrobce

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

update ArcelorMittal Europe Flat Products

update ArcelorMittal Europe Flat Products ArcelorMittal Europe Flat Products update Zákaznický časopis Květen 2014 TransCanada Corporation 04 Pevnost oceli krása designu 06 Třetí generace AHSS je již k dispozici 12 Oáza na moři 16 Ocel přirozená

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. RECA SECO Servis koncept. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. RECA SECO Servis koncept. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. RECA SECO Servis koncept www.reca.cz www.reca.cz reca spol. s r.o. Odpovídáme Vašim nároků RECA skupina mezinárodně silná Soudržnost, které si ceníme Inovace, nejvyšší požadavky

Více

Hradecké ekonomické dny 2013

Hradecké ekonomické dny 2013 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 19. února a 20. února 2013 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus

Více

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE

SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE SOFT SEATING SOFY I FOTELE POHOVKY A KŘESLA SOFAS SOFY POHOVKY MODULAR SEATING SYSTEMS MODUŁOWE SYSTEMY SIEDZISK MODULÁRNÍ SYSTÉMY SEDADEL ARMCHAIRS FOTELE KŘESLA COLLECTION KOLEKCJA KOLEKCE 0 index indeks

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2010 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

3C E R T I F I K Á T Y. Výrobní proces je v souladu s normami platnými v Evropské

3C E R T I F I K Á T Y. Výrobní proces je v souladu s normami platnými v Evropské FIRMA 2 Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roce 1994 na základě zkušenosti s výrobou moderních plastových oken a s využitím hloubkových znalostí jak tohoto odvětví, tak situace na trhu. Podnik se skládá z

Více

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Podnikání v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech 2009-2010

Více

Síla značky. ONE COOPER

Síla značky. ONE COOPER Síla značky. ONE COOPER OBSAH Závazky společnosti k ochraně životního prostředí... 4 Schopnosti... 6 Druhy instalací... 7 Případové studie... 10 Divize společnosti... 12 Historie... 26 4 Síla mnoha. Výkonnost

Více

Katalog svařování plastů 2014

Katalog svařování plastů 2014 Katalog svařování plastů 2014 Výhradní distributor a autorizovaný servis Leister Technologies AG pro Čechy a Slovensko: WELDPLAST ČR s.r.o. Tel: +420 272 706 819 WELDPLAST SK s.r.o. Tel: +421 415 166 068

Více

Recyklace drahých kovů. Výrobky z drahých kovů. Management drahých kovů. Odlitky z drahých kovů

Recyklace drahých kovů. Výrobky z drahých kovů. Management drahých kovů. Odlitky z drahých kovů Recyklace drahých kovů Výrobky z drahých kovů Management drahých kovů Odlitky z drahých kovů Vážené dámy, vážení pánové, milí zákazníci a obchodní partneři, přátelé tradiční firmy, toto tradiční jméno

Více

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011 Obsah 1 Úvod...3 2 Východiska a cíle

Více