Výroční zpráva ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, Habry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

2 Obsah 1. Slovo pana předsedy Úvodní přehled Údaje o MAS kraje Vysočina o.p.s Informace o organizaci Informace o rozhodovacích orgánech MAS Zpráva o hospodaření Odsouhlasení Výroční zprávy Přílohy Výroční zprávy Slovo pana předsedy Rok 2013 je prvním rokem fungování MAS kraje Vysočina o.p.s. Dalo by se říci, že v prvním roce fungování by se dalo očekávat spíše start fungování organizace, nastavování sledu administrativních úkonů a velmi pomalý rozjezd činností definovaných zakladatelskou smlouvou. I přes fakt prvního roku činnosti obecně prospěšné společnosti došlo k posunu a zkvalitnění zastupování všech MAS kraje Vysočina zejména ve vztahu k zastupování při jednání s Krajským úřadem Kraje Vysočina, zastupování při jednání výboru NS MAS ČR a zároveň při jednáních se SZIFem a zároveň dochází k zajištění kvalitního informování všech členských MAS. Dle mého názoru MAS kraje Vysočina plní předpokládané funkce, pro které byla založena a mým předpokladem je pokračování v dalších činnostech, jako je realizace drobných projektů, informační činnost pro členy apod. Jiří Hodinka předseda Správní rady MAS kraje Vysočina o.p.s. 2. Úvodní přehled MAS kraje Vysočina o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedených u Krajského soudu v Hradci Králové. MAS kraje Vysočina mají tedy vlastní krajské sdružení s právní subjektivitou. Je důležité podotknout, že MAS kraje Vysočina se scházejí pravidelně poslední 3 roky. Společně řeší problematiku chodu MAS, čerpání zkušeností a jejich výměnu, projektů IV a projektů spolupráce a dalších oblastí chodu MAS. MAS kraje Vysočina ze svou dobu spolupráce již několikrát společně vystavovali na mezinárodní výstavě Země živitelka (3x) i na jiných výstavách (Infotour a cyklotour v Hradci Králové 2x). Společně také pořádali výměny zkušeností s jinými MAS z jiných krajů v České republice. MAS kraje Vysočina v roce 2011 společně vytvořili ve spolupráci s AZV v Jihlavě tři propagační bannery a následně na to i leták s kontakty na MAS kraje Vysočina a základními principy LEADER. V roce 2013 navázali opětovně spolupráci s AZV a CSV a vydaly brožurku zrealizovaných projektů za celé území MAS kraje Vysočina (žadatel Královská stezka o.p.s.). V brožurce jsou projekty zrealizované metodou LEADER z opatření IV.1.2. a IV.2.1. i příklady dobré praxe (tradiční akce MAS, dobrovolnické akce, akce v regionu). 2 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

3 V roce 2013 vyjednávali zástupci MAS kraje Vysočina o.p.s. s Krajem Vysočina o podpoře MAS dotací v roce Z těchto jednání vzešel návrh na podporu všech MAS 80% dotací a 20% spoluúčastí MAS. O tuto dotaci projevilo zájem všech 16 MAS z kraje Vysočina (cca Kč na MAS). MAS v roce 2013 získali dotaci od Kraje Vysočina ve výši Kč. Díky této dotaci uhradili náklady spojené s účetnictvím, administrativou organizace a výdajem na semináře k nové místní rozvojové strategii. Můžeme jenom doufat, že perspektivní činnost MAS kraje Vysočina o.p.s. bude i nadále pokračovat a rozvíjet se dobrým směrem. Mgr. Gustav Charouzek ředitel MAS kraje Vysočina o.p.s. 3. Údaje o MAS kraje Vysočina o.p.s. Název organizace: MAS kraje Vysočina o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Společnost byla založena zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, do oddílu O, vložce čísla 279. Obecně prospěšné služby: Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj Kraje Vysočina, a to zejména: - koordinace rozvoje kraje Vysočina ve všech oblastech - rozvoj a propagace kraje Vysočina a jeho turistického potenciálu - vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny - ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu - podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí - služby při financování projektů k rozvoji kraje Vysočina - posouzení projektů k rozvoji kraje Vysočina - koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji kraje Vysočina - tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji kraje Vysočina - součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah ke kraji Vysočina - příprava informačních a metodických materiálů - výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže - spolupráce na rozvoji lidských zdrojů - zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje Vysočina - provoz IC - koordinace a rozvoj - komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji kraje Vysočina - poradenská činnost a servis členům a subjektům v území působnosti, zejména technický, organizační a ekonomický - činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje kraje Vysočina - činnost směřující k naplňování principu partnerství ve smyslu programu Leader (spolupráce mezi státní správou, samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi a dalšími subjekty) - činnost směřující k rozvoji občanských iniciativ na místní a regionální úrovni 3 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

4 - plánování, příprava, realizace a koordinace rozvojových aktivit MAS kraje Vysočina - metodická pomoc při přípravě strategických dokumentů regionálního rozvoje v souladu s rozvojovými dokumenty ČR a EU - získávání prostředků z veřejných a soukromých zdrojů a jejich následné využití pro financování rozvojových projektů přispívajících k naplňování cílů o. p.s. - vytváření podmínek pro zvýšení informovanosti a spolupráci s širokou veřejností, její zapojování do rozhodovacích procesů na místní úrovni - poradenství v oblasti rozvoje zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace - péče o uchování, obnovu a rozvoj historického, kulturního a přírodního bohatství kraje Vysočina - propagace regionu kraje Vysočina - cestovní ruch, atraktivity kraje Vysočina, služby v kraji Vysočina - spolupráce s dalšími tuzemskými i zahraničními partnery, zabývajícími se rozvojem venkovské oblasti, výměna zkušeností, projekty spolupráce, atd. - příprava a realizace vzdělávacích programů, rekvalifikačních programů a do vzdělávacích kurzů, informačních seminářů, atd. Sídlo organizace, adresa: Žižkovo náměstí 66, Habry Webové stránky: Bankovní spojení, číslo účtu: /0300 IČO: Předseda MAS kraje Vysočina o.p.s.: Bc. Jiří Hodinka Telefon: (+420) Statutární zástupce: Mgr. Gustav Charouzek Ředitel MAS: Mgr. Gustav Charouzek Telefon: (+420) Informace o organizaci Území působnosti MAS kraje Vysočina o.p.s. k Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

5 Výroční zpráva 2013 Hlavním předmětem činnosti MAS kraje Vysočina je rozvoj a propagace kraje Vysočina a jeho turistického potenciálu a koordinace rozvoje kraje Vysočina ve všech oblastech. Aby tyto činnosti mohla MAS naplňovat realizuje projekty spolupráce mezi MAS, pomáhá s projekty svých žadatelů z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a snaží se vyhledávat i jiné dotační tituly, ve kterých může realizovat své záměry. 5. Informace o rozhodovacích orgánech MAS Správní rada 6 členů - V roce 2013 se Správní rada sešla 1x. Jednání Správní rady mělo ve všech případech dostatečný počet účastníků. Název subjektu FO/ Via rustica o.s. Havlíčkův kraj, o.p.s. Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. 5 Sídlo/adresa trvalého bydliště Nám. Svobody 320, Pacov Školní 500, Ždírec nad Doubravou Nám. Zachariáše z Hradce 4, Telč Vnitřní Město IČ/datum narození Zástupce subjektu pro MAS Jiří Hodinka Postavení a funkce v MAS Předseda SR Jaroslava Hájková Místopředsedkyně SR Petra Karásková Člen SR Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

6 Výroční zpráva 2013 MAS Zubří země, o.p.s. MAS Rokytná, o.p.s. Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem Srázná 444, Moravské Budějovice Husova 103, Jemnice Jarmila Zemanová Člen SR Robert Kubala Člen SR Milan Svoboda Člen SR Dozorčí rada 3 členi - V roce 2013 se Dozorčí rada sešla 1x Název subjektu FO/ Sídlo/adresa trvalého bydliště IČ/datum narození Podhůří Železných hor o.p.s Podhorácko, o.p.s. MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Jiráskova 1178, Havlíčkův Brod, Boskovštejn 29, Na Vyhlídce 1203, Polná Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Zástupce subjektu pro MAS Jiří Zápotočný Postavení a funkce v MAS Předseda DR Kristýna Štěpánová Petr Denk Člen DR Člen DR

7 6. Zpráva o hospodaření Stav finančních prostředků k (v tis. Kč) Stav finančních prostředků k AKTIVA Krátkodobý finanční majetek celkem 20 Kč PASIVA Jmění celkem 12 Kč Výsledek hospodaření celkem 8 Kč NÁKLADY CELKEM Služby celkem 27 Kč Osobní náklady celkem 7 KČ VÝNOSY CELKEM Přijaté příspěvky celkem 2 Kč Provozní dotace celkem 30 Kč Výsledek hospodaření po zdanění - 2 Kč Při provádění přezkoumání hospodaření MAS kraje Vysočina o.p.s. nezávislou účetní firmou nebyly zjištěny chyby, nedostatky ani rozpory se závaznými právními předpisy a normami. Účetnictví je 7 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

8 vedeno jako podvojné. Účetnictví je vedeno řádným a průkazným způsobem a nebyly shledány žádné nedostatky. 7. Odsouhlasení Výroční zprávy Jiří Hodinka, předseda SR MAS kraje Vysočina o.p.s.. Jiří Zápotočný, předseda DR MAS kraje Vysočina o.p.s. 8 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

9 8. Přílohy Výroční zprávy Příloha č. 1 Seznam členů MAS kraje Vysočina o.p.s. k Via rustica o.s., náměstí Svobody 320, Pacov MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., Školní 500, Ždírec nad Doubravou MAS Mikroregionu Telčsko, Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem MAS Jemnicko, o.p.s., Husova 103, Jemnice MAS Rokytná, o.p.s., Srázná 444, Moravské Budějovice Podhůří Železných hor o.p.s., Maleč 48, Maleč Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s., Revoluční 20/1, Třešť Královská stezka o.p.s., Žižkovo náměstí 66, Habry Podhorácko, o.p.s., J. A. Komenského 87, Okříšky MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Husovo náměstí 39, Polná MAS MOST Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, Velké Meziříčí Místní akční skupina Šipka, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov Místní akční skupina LEDAER LOUCKO, o.z., Nám. 9. května 675, Luka nad Jihlavou Oslavka, o.p.s., Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s., Senožaty 166, Senožaty MAS kraje Vysočina o.p.s. Červen 2014 Habry 9 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 0 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.mashradeckyvenkov.cz PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.mashradeckyvenkov.cz 1 IDENTIFIKAČNÍ 1. ÚDAJE ÚDAJE SPOLEČNOSTI 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost Hradecký

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. I. P. Pavlova 891/7, 360 01 Karlovy Vary IČ: 291 64 338 Tel.:

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více