Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009"

Transkript

1 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

2

3 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav Rataj Ing. Jiří Schneider Ing. Ludmila Knapová Dozorčí rada: Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder, o.s. a Mgr. Pavel Smetana Lidé v Domově: Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Mgr. Jana Linhartová manažerka sociálních a zdravotních služeb Ing. Monika Uhlířová / Ing. Lada Pallová finanční manažerka Ing. Kateřina Rybářová Vavrečková / DiS. Miroslava Havrdová obchodní manažerka Eva Šliková vrchní sestra Mgr. Helena Jeřábková staniční sestra, lůžkové oddělení - přízemí Eva Sekalová / Mgr. Michaela Kolářová - staniční sestra, lůžkové oddělení -1. patro Mgr. Monika Olmerová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Pavla Hlaváčová/ Mgr. Klára Golová sociální pracovnice Petr Krbec vedoucí osobní asistence Bc. Kateřina Grušová - vedoucí denního stacionáře Erika Jurgová vedoucí rehabilitace Ing. Jana Havlenová vedoucí fundraisingu Bc. Michaela Tichá fundraiser Radka Kulhánková vedoucí dobročinných obchodů Mgr. Michaela Stránská / Mgr. Šárka Augustinová - koordinátorka kulturního komunitního centra Patrik Bém vedoucí technické správy budov Hana Krejčová vedoucí účetního odd., personalistka, pokladní Ing. Pavla Bajerová / Josef Havlík koordinátor/ka PR Mgr. Eliška Froschová Stehlíková vedoucí komunikace Bc. Renata Kolářová koordinátorka dobrovolníků Velena Obstová vedoucí gastroprovozu

4 Obsah Úvodní slovo 1 Co je Domov Sue Ryder 2 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Zdravotní a sociální služby Denní centrum 6 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum 10 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Benefiční projekty 12 Poděkování 13 Benefiční projekty Podpora benefičních akcí 14 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 15 Public relations a komunikace 16 Sdružení Sue Ryder 17 Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou 17 Zpráva o hospodaření 18 Přehled o stavu majetku k Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 20 Výrok auditora 21

5 Úvodní slovo 1 Domov Sue Ryder se stará o seniory, kteří potřebují pomoc druhého při každodenních činnostech. Usilujeme o to, aby naše péče podporovala a respektovala lidskou důstojnost. Přes veškerý technický pokrok bude pomoc druhým vždycky záviset na vztahu člověka k člověku. Oblast sociálních služeb prochází rychlým vývojem. Od roku 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, se neustále setkáváme s pojmem individuální plán. Ten má být tím hlavním nástrojem, který staví jednotlivce do středu pozornosti všech okolo - rodiny, pomáhajícího, lékaře a řady dalších. Individuální plán jsou zaznamenaná očekávání, přání, touhy a rozhodnutí člověka o sobě samém. Má sloužit jako pomůcka pro všechny pomáhající, aby věděli, kdy a jak mohou a mají pomoci. Má pomoci tomu, kdo již nemá dostatek sil, případně nemůže běžně komunikovat se svým okolím a blízkými, aby se jeho život dál ubíral směrem, kterým si přeje. Má umožnit i cizímu člověku (pečovateli či osobnímu asistentovi) porozumět přáním a životním postojům klienta. Poznat cizího člověka zblízka, to vyžaduje spoustu času a úsilí. Schválně - kolik jistých (či dokonce správných) odpovědí znáte ve vztahu k jednomu ze svých prarodičů: 1. oblíbená barva (včetně odstínu): 2. oblíbený druh hudby a 3 nejoblíbenější skladby: 3. 5 nejoblíbenějších jídel: 4. velký životní sen (ať uskutečněný či neuskutečněný): 5. typické ráno všedního dne (pořadí běžných činností): Hledat odpovědi na podobné otázky - to je jeden z hlavních úkolů Domova Sue Ryder: poznávat a snažit se porozumět těm, kterým pomáhá. Pak má smysl prožívat nejistotu spojenou s financováním provozu, plnit nové a nové administrativní nároky. Veškerá registrace, standardizace, automatizace, transformace a deinstitucionalizace v sociálních službách má smysl pouze tehdy, pokud bude mít v ohnisku pozornosti konkrétního člověka, důstojnou lidskou bytost s osobním příběhem, potřebami, touhami a přáními. Posuďte sami, jak se nám to v roce 2009 dařilo naplňovat. Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder

6 2 Co je domov Sue Ryder Domov Sue Ryder, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby seniorům, kteří jsou v důsledku nemoci nebo vysokého věku odkázáni na pomoc druhých. Nabízí přechodné i dlouhodobé pobyty v domově pro seniory, služby denního centra, kde jsou kromě klientů Domova vítáni i senioři, kteří doposud bydlí ve svých domácnostech, a osobní asistenci, tedy sociální službu vykonávanou přímo v domácnostech klientů. Jelikož Domov stojí na vícezdrojovém systému financování (část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část z externích zdrojů), generuje část rozpočtu i tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů a kulturního komunitního centra. Poslání Domova Domov nabízí svým klientům - seniorům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů. Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitně prožitému závěru života. Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li to možné, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí i atmosféře. Ačkoliv některým klientům nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň ten druhý nejlepší. Hodnoty Domova (na kterých se společně dohodli zaměstnanci Domova) Domov Sue Ryder vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se šance pro důstojné stáří nestane jenom prázdným pojmem. Důvěra Důvěru budujeme každý den zejména tím, že nabízíme pravdivé, dostupné a srozumitelné informace o Domově. Požádat o pomoc druhého, přiznat nedostatky či vlastní chybu, důvěru posiluje. Důstojnost Důstojnost pro nás v Domově znamená respekt, rovnocennost, toleranci, ochranu soukromí a úctu k člověku obecně ať už ke klientům, zákazníkům, podporovatelům nebo zaměstnancům. Odpovědnost To, co děláme, a to, jak pracujeme, působí na celý tým Domova. Naše jednání ovlivňuje pověst Domova a to, jak je vnímán ve svém okolí. Sdílíme svoje zkušenosti s dalšími, aby všechna energie, vložená do rozvíjení Domova, byla zúročena a přinesla prospěch dalším lidem. Každý z nás je zodpovědný za své jednání, které ovlivňuje dobré jméno Domova Sue Ryder. Kvalita Svému okolí nabízíme to nejlepší, co je možné. Snažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky, hledáme inspiraci ve svém okolí. Hospodárnost Uvědomujeme si hodnotu práce své i ostatních. Vážíme si času, který kdokoliv věnuje někomu druhému a který není vždy možné vyjadřovat v penězích. Hospodárnost není pouze bezmezné šetření, ale účelné vynakládání peněz, času, a všech dalších zdrojů. Začlenění do společnosti Stáří není důvodem být sám a vzdát se drobných radostí života. Děláme všechno pro to, aby se Domov stal součástí běžného života svých klientů a svého okolí. (Z veřejného závazku Domova Sue Ryder, účinného od )

7 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Poskytované služby: Sociální a komplexní ošetřovatelská péče po 24 hodin denně Individuální rehabilitace a další aktivity rehabilitační péče Denní stacionář nabízí skupinové aktivity (tzv. aktivizační programy), např. výtvarné techniky, pečení, keramickou dílnu, trénink paměti ad. Sociální poradenství v oblasti možností dalšího pobytu klienta v jiných zařízeních, kontaktů na další sociální služby podle potřeb klienta a jeho rodiny Kulturní a vzdělávací aktivity v kulturním centru. Klientům jsou také k dispozici veřejné prostory Domova - kaple, pobočka Městské knihovny v Praze, restaurace, divadelní sál, galerie, dobročinný obchod nebo zahrada s altánkem. Bohoslužby se konají pravidelně každé úterý v ekumenické kapli Domova. Komu Domov pro seniory poskytuje služby? Seniorům, kteří nemají dostatek fyzic- kých nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Seniorům, kteří potřebují po přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou či sociální péči. Několik čísel pro rok 2009 Domov pro seniory disponuje celkem 56 místy na jedno až čtyřlůžkových pokojích. Z toho bylo v roce 2009 klienty dlouhodobého pobytu využito průměrně 46 lůžek, 10 lůžek využívali klienti přechodného pobytu.v roce 2009 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 117 pobytů, z toho 55 dlouhodobých a 62 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů, průměrná obložnost činila 96,79 %. Věkový průměr klientů domova pro seniory je 85,5 let. Po strastiplném pobytu v jiných zařízeních, zlomen na těle a na duši, jsem se shodou šťastných náhod ocitl v Domově Sue Ryder. Na pokoji mě přivítal personál z oddělení a já se rázem ocitnul v jiném světě. Všichni se na mě usmívali a já byl obklopen laskavostí a vlídností. S vědomím, že se mě nemůže nic stát, jsem usínal. Pestrá byla nabídka kulturních, společenských akcí, přednášek, koncertů a sportovního zápolení. Nemohu říct, že bych se někdy nudil. S pomocí sestřiček, mých andělů strážných, jsem si mohl vybrat, co mě zajímalo, a prožít s klienty Domova šťastné chvíle. Pod přímým dohledem a s pomocí rehabilitačních pracovnic Eriky a Karolíny jsem denně cvičil. Ne vždy jsem byl pochválen, ale snažil jsem se. Teprve během pobytu jsem ocenil kultivované architektonické řešení celého areálu, přehlednou dispozici, řemeslné zpracování a mimořádnou výtvarnou úroveň. Mohl bych se dál rozepisovat o pobytu a životě v Domově, ale omezím se závěrem na několik slov byl jsem jako v ráji. Ing. arch. Milan Polívka, klient na přechodný pobyt let a mladší 3 Věková struktura klientů Domova let let 0 10 v roce 2009: let let let 91 let a starší

8 4 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory Mobilita a soběstačnost klientů Domova v roce 2009: imobilní mobilní mobilní s asistencí nesoběstačnost soběstačnost soběstačnost s asistencí Mentální stav klientů Domova v roce 2009: Přestože domov pro seniory není primárně určen pro klienty s demencí, poměrně často se s projevy syndromu demence u našich klientů potkáváme, neboť se přidružuje k dalším potížím stáří. dobrý lehká demence střední demence těžká demence psychiatrická diagnóza

9 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 5 S cílem zajistit aktuálnost žádostí v pořadníku zájemců o dlouhodobý pobyt, provedli jsme na jaře roku 2009 aktualizaci všech žádostí v evidenci. Mnoho žádostí jsme vyřadili, protože nebyly aktuální nebo se nám nepodařilo kontaktovat žadatele či příbuzné. Na konci roku 2009 jsme díky tomuto kroku evidovali pouze 125 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 16 žádostí (12,8 %). Žádostí o přechodný pobyt jsme v roce 2009 obdrželi celkem 125. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 55 žádostí (44 %). Rok 2009 v domově pro seniory Rok 2009 byl v Domově pro seniory rokem velkých kontrol. Absolvovali jsme: inspekci kvality sociálních služeb, která kontrolovala naplňování sociálních standardů dle Zákona o sociálních službách. kontrolu z pojišťovny VZP, která kontrolovala správnost ve vykazování poskytnutých zdravotnických úkonů našim klientům. Tento rok jsme se opět snažili inovovat vybavení Domova; obnovili jsme vybavení kuchyněk na oddělení, od sponzora jsme získali 12 nových antidekubitních matrací, klientům jsem pořídili nové lampičky na čtení k lůžku, získali jsme mnoho nových kompenzačních pomůcek a pro personál jsme pořídili nové pracovní kalhoty. Abychom mohli dobře poskytovat péči klientům a naplňovat poslání Domova, je nutné mít tým kvalitních pracovníků v přímé péči. V domově pro seniory máme dva týmy oddělení přízemí a oddělení na prvním patře. Pro získání nových pohledů na péči a zároveň i pro její zkvalitnění spolupracujeme i se studenty mnohých škol v rámci vykonávání jejich praxe (např. zdravotnické, sociální, ergoterapeutické a masérské zaměření). Co všechno jsme s klienty podnikali v roce 2009? výlet do Průhonic, do zoologické zahrady, na Vyšehrad, na zámek Berchtold klienti měli možnost zavzpomínat na své mládí při projížďce historickými vozidly doprovázeli jsme je na akce kulturního komunitního centra (koncerty, přednášky, promítání atd.) klienti navštěvovali denní centrum, kde např. pekli koláče pro odpolední kavárnu, tvořili v keramické dílně, trénovali paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým Sociální poradenství Sociální pracovnice domova pro seniory poskytují sociální poradenství nejen klientům žijícím v Domově a jejich rodinám, ale i lidem přicházejícím zvenčí. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách pro seniory, o nároku na příspěvek na péči či dávky sociální péče. Abychom usnadnili zájemcům o službu orientaci, spustili jsme na webových stránkách poradnu, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky, týkající se našich služeb a kontakty na konkrétní pracovníky. Pokud si nevědí rady, na koho svou otázku směřovat, mohou použít formulář přímo na našich stánkách, a my zajistíme, aby kompetentní osoba do tří dnů na tento dotaz tazateli odpověděla. Rehabilitace Rehabilitace v Domově Sue Ryder poskytuje klientům kromě individuálního cvičení také různá skupinová cvičení. Třikrát týdně se pravidelně setkáváme na kondičním cvičení, jedenkrát týdně probíhá taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence, dále pak tzv. sportovní hry a mezi aktivity rehabilitačního týmu patří i zpívání s klienty v prostorách kaple nebo na zahradě. U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav; pomohli jsme jim naučit se znovu sedět, chodit, lépe se hýbat, u jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotní stavu. Kromě pravidelních aktivit jsme pro klienty, jejich rodiny a zaměstnance také uspořádali třetí ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra, pátý ročník Geriolympijských her a jarní a vánoční koncert klientů, kteří se účastní pravidelného pátečního zpívání. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i půjčovna kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky poskytujeme nejen klientům domova pro seniory, ale také veřejnosti. V současné době půjčovna nabízí např. tyto pomůcky: antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, různé typy holí, šlapadla na procvičení dolních končetin, ad. Počet výpůjček zájemcům z řad veřejnosti každým rokem roste, naše půjčovna je vyhlášená tím, že půjčuje kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny.

10 6 Zdravotní a sociální služby Denní centrum Paní Květa celý život pracovala jako zdravotní sestra v domově pro seniory a tato práce ji dle jejích vlastních slov nesmírně bavila a naplňovala. Nyní je již delší dobu v důchodu, bydlí sama a chybí jí společenský kontakt. O Denním centru se dozvěděla od dcery, ale její psychický stav nebyl v té době příznivý, takže neměla vůbec chuť a odvahu začít stacionář navštěvovat. Již od prvního dne se jí však v Denním centru velmi líbí; často chválí příjemné prostředí a milou společnost ostatních. Stacionář, kam nyní dochází dvakrát týdně, jí dodává klid a přeje si, aby ho mohla navštěvovat co nejdéle. Denní centrum poskytuje služby seniorům, kteří žijí ve vlastních domácnostech a docházejí do Domova Sue Ryder, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním Denního centra je zajistit klientům péči vedoucí k udržování a zlepšování jejich fyzického i psychického stavu a pomoci rodinám seniorů, které o ně nemohou celodenně pečovat. V denním stacionáři se pravidelně odehrávají tyto aktivizační programy: kondiční cvičení, výtvarné techniky, trénování paměti, úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, práce s knihou, páteční klub. V některých z těchto aktivit jsou zařazeny prvky zooterapie, arteterapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie. V roce 2009 docházelo do Denního centra celkem 17 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 dam na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také asi 40 klientů z domova pro seniory. Patnácti klientům Domova poskytovaly dvě nové ergoterapeutky také individuální ergoterapii. Kromě pravidelných aktivit uspořádalo Denní centrum i tyto mimořádné akce: masopustní, velikonoční a adventní kavárnu, loučení s létem s opékáním buřtů, mikulášské odpoledne a několik koncertů pro klienty. Klienti Denního centra byli také na výletech v botanické zahradě a na předvánoční výstavě betlémů v Betlémské kapli. V Denním centru se v tomto roce začala více uplatňovat a využívat zooterapie (králík, morčata, želva) a canisterapie.

11 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi. Osobní asistenti Domova Sue Ryder dochází za klienty do jejich domácností, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo slouží jako doprovod při pochůzkách klienta. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které klient potřebuje. Co dělají osobní asistenti? pomáhají klientům zvládat běžné denní úkony a aktivity, na které v důsledku svého postižení již nestačí tím, že se věnují osobě, která pomoc potřebuje, poskytují pečující rodině oddech pro načerpání nových sil pomáhají klientovi dělat aktivity podle jeho individuálních zájmů poskytují klientovi a rodině základní sociální poradenství Osobní asistence v roce 2009 Od ledna 2009 jsme zvýšili úhradu za hodinu poskytnuté osobní asistence z 85 na 100 Kč, což ale rozhodně nesnížilo počet klientů. Během roku jsme vytvořili téměř veškerou metodiku pro službu osobní asistence, kterou vyžadují standardy kvality sociálních služeb. Při vytváření metodik jsme vycházeli ze zkušeností z naší praxe. Několik žadatelů se obrátilo na naši službu po doporučení od stávajících či bývalých klientů. U všech klientů jsme vypracovali na základě metodiky seznam nouzových a havarijních situací. Seznam je vždy vypracován pro konkrétního klienta a jeho domácnost, napomáhá větší bezpečnosti klienta a jistotě asistentů. Při vypracování této metodiky byla často nutná intenzivní spolupráce s rodinami klientů, což se dařilo a bylo rodinami oceňováno jako další důkaz kvality naší služby. Ani v době krize se lidé do sociální sféry příliš nehrnou, přesto se při výběru nového osobního asistenta řídíme metodikou, kterou jsme vypracovali začátkem roku Výběrové řízení má dvě části; pohovor a praktickou část. Pro pracovníky osobní asistence byl nastaven systém pravidelných porad, školení a konzultací, což nejen zvyšuje jejich profesionalitu, ale snižuje i riziko profesního vyhoření. Byla jim nabídnuta i možnost externí supervize. V roce 2009 jsme poskytli celkem 6356 hodin osobní asistence 36 klientům. Některým klientům poskytujeme asistenci několik hodin týdně, jiným i osmihodinovou každodenní asistenci. Paní Eva letos oslavila 81. narozeniny, ale i přes svůj věk je ve výborné fyzické kondici. Celý život pracovala v gastronomii, byla zvyklá být ve společnosti, mít kolem sebe neustále spoustu lidí. Profesi po ní zdědili její dva synové, kteří provozují vlastní restauraci. Lidi má ráda dodnes, ráda se prochází po rušných ulicích, prochází místa, která jí připomínají minulost, prozkoumává nové části Prahy nebo si posedí v kavárně a pozoruje cvrkot. Každý den trávíme procházkami a cestováním po Praze. Ještě nedávno bez problémů ušla i sedm kilometrů. I teď, když se její zdravotní stav mírně zhoršil, prokazuje při našich procházkách obrovskou vůli a houževnatost. Stále ji pohání touha vyhnout se samotě, která je jejím největším nepřítelem. Zaznamenala osobní asistentka Veronika

12 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder Vážená paní Kulhánková a paní Moučková, vím, co je stáří nebo pocit stáří. Nejen proto, že všichni máme nebo jsme měli babičky a dědečky a museli jsme se o ně starat. Prodělala jsem období nemoci a po chemoterapii jsem se nemohla moc hýbat. Duše opouštěla mou schránku a já jsem zestárla alespoň o 20 let a nemohu dělat to, co jsem dříve mohla. Nyní sbírám síly a chci se o výsledek mého úsilí podělit. Tvořím, abych nějak smysluplně naplnila svůj čas a posílám Vám pár svých výrobků. Ať poslouží dobré věci! J. M., Hradec Králové (z dopisu přiloženého ke šperkům v národní sbírce šperků) Jakožto nestátní nezisková organizace nemá Domov Sue Ryder právní nárok na dotace či granty. Část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část generuje tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů, kulturního komunitního centra a komerčním pronájmem veřejných prostor. Tyto aktivity pomáhají Domovu získávat finanční prostředky, které jsou následně použity pro částečné zajištění financování péče o klienty Domova. Dobročinné obchody Domova Sue Ryder V roce 2009 provozoval Domov Sue Ryder čtyři dobročinné obchody. Model jejich fungování zůstal zachován. Obchody prodávaly darované věci a výtěžek z prodeje pomohl financovat péči o seniory v Domově Sue Ryder. Také základní sortiment zboží zůstal v roce 2009 beze změny - oblečení, módní doplňky, hračky, knihy, dárkové předměty, potřeby pro domácnost, nábytek, sportovní potřeby ad. Tržby dobročinných obchodů v roce 2009 činily Kč. Zaznamenali jsme tak 4,68 % nárůst tržeb oproti roku Obchody Domova Sue Ryder zápasí na dvou frontách. Na té první shánějí dary, které potřebují k prodeji. V roce 2009 jsme oslovili řadu významných společností s prosbou o uspořádání firemní sbírky. 54 firem odpovědělo na tuto výzvu kladně. Získali jsme také nové podporovatele z oblasti textilního a spotřebního průmyslu. Úspěšně pokračoval i charitativní projekt Korálek ke korálku, který má v této chvíli již stabilní základnu podporovatelů. Na druhé frontě jsme bojovali o zákazníky. Zde byl rok 2009 ve znamení mnoha akcí. Uspořádali jsme 5 velkých bazarů oblečení, které nám umožnily efektivní nakládání s neprodaným zbožím z obchodů. K těmto tradičním bazarům jsme přidali jarní knižní bazar a podzimní umělecký bazar. Mnohé jsme vykonali také na poli propagace obchodů. Vrátili jsme se k původnímu označení dobročinný obchod, který byl v minulých letech potlačován. V únoru 2009 jsme spustili nové webové stránky které jsou věnovány pouze dobročinným obchodům. V září 2009 jsme uspořádali mezinárodní setkání zástupců dobročinných obchodů ze zemí, kde sídlí organizace Sue Ryder. Součástí akce byl společný charitativní bazar, módní přehlídka a následný workshop pro vedoucí dobročinných obchodů z 6 zemí světa. Na konci roku jsme uspořádali národní sbírku šperků a následnou prodejní výstavu, kterou zaštítila paní Kamila Moučková. I přes ekonomickou krizi jsme se rozhodli otevřít v roce 2009 pátý dobročinný obchod. Obchod byl otevřen v lednu 2010 na Prokopově náměstí 5 na pražském Žižkově.

13 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje jak stravování pro klienty Domova a dietní stravování pro docházející seniory, tak i širokou škálu gastronomických služeb v Restauraci Michelský dvůr. Restaurace nabízí každý všední den polední menu, které rádi využívají jak zaměstnanci, tak i lidé docházející z okolních firem. Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám a další veřejnosti jako nekuřácká a bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem. Restaurace také připravuje catering pro nejrůznější příležitosti. Gastroprovoz v roce 2009 od roku 2009 nově spolupracujeme s několika středními odbornými učilišťmi, jejichž studenti vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci od srpna 2009 jsme začali s rozvozem jídla pro anglické mateřské školky (cca 590 obědů týdně) ve spolupráci s kulturním komunitním centrem pořádáme jednou měsíčně tzv. Večery národních kuchyní (speciální menu s ukázkou kultury dané země) nabízíme i tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové, velikonoční hody, oslava Díkůvzdání apod. ) zajišťujeme občerstvení na vánočním a letním jarmarku Paní Jana je vždy jedna z prvních, která rezervuje místa na Večery národních kuchyní v naší restauraci. Její rezervace se pozná podle toho, že vždy jde o stůl pro minimálně deset lidí. Sama k tomu říká: Večery národních kuchyní v Domově navštěvuji pravidelně a ráda, protože je to vhodná příležitost setkat se s přáteli u dobrého jídla, které si užijeme v příjemně nekuřáckém prostředí restaurace Domova. Těší mě, že díky své účasti na Večerech národních kuchyní zároveň alespoň trochu pomáhám Domovu Sue Ryder a přispívám na jeho provoz.

14 10 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum Paní Adéla nepomáhá Domovu ani finančními ani hmotnými dary. V prospěch Domova však věnovala něco stejně hodnotného - svůj um; uspořádala totiž pro Domov několik benefičních operních recitálů. Sama k tomu dodává: Domov Sue Ryder znám již poměrně dlouho. K hlubší spolupráci mě ale přivedla ztráta mojí pratetičky, která zemřela v loňském roce ve věku nedožitých 92 let. Pratetička mi byla do poslední chvíle velmi blízká, rozuměly jsme si spolu možná více než s některými mými vrstevníky. V té době jsem začala více docházet do Domova Sue Ryder a musím říct, že některé klientky mi pratetičku hodně připomínaly. Postupně jsem začala přemýšlet o tom, jak svým přispěním Domov podpořit, a začaly se rodit první malé společné projekty ve formě benefičních koncertů. Domov Sue Ryder jsem začala poznávat i z druhé strany a zjistila jsem, že za tím vším stojí skvělý tým lidí, kteří se snaží o dobrou věc. I to mě přesvědčilo k intenzivnější spolupráci. Věřím, že naše vzájemná spolupráce Domovu pomůže a třeba mu zajistí další bezpečné a pohodovější fungování. Cílem kulturního komunitního centra je otevírat Domov veřejnosti tak, aby byl místem přirozeného setkávání různých generací, lidí z blízkého okolí Michle i vzdálenějších míst Prahy s klienty Domova. Chceme, aby vytvářelo nenápadný most, na kterém se všichni zúčastnění budou cítit dobře. Aby bylo pro veřejnost všech věkových kategorií normální jít se pobavit do domova pro seniory a zbořit tak časté domněnky o tom, že domov pro seniory musí být smutné místo. Naším ideálem je vytvořit živé centrum Michle. Kulturní komunitní centrum v roce přednášek (např. pravidelné cykly Pražská periferie dávno i nedávno, Literární toulky Prahou 4, přednášky Klubu přátel Mladoboleslavska atd.) 20 koncertů vážné hudby, 2 folkové koncerty, 4 koncerty pouze pro klienty 20 odpolední s lidovou hudbou k tanci a poslechu 12 výstav 10 vycházek po Praze a okolí (pořádáno turistickým kroužkem) 8 Večerů národních kuchyní (nový program propojující kuchyni a tradiční kulturu jednotlivých národů ve spolupráci s Restaurací Michelský dvůr) 4 autorská čtení ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze 3 literární večery představující mladé autory v programu Kavárna poetika 3 sobotní dětská loutková představení 2 jarmarky Letní a Vánoční celodenní tradiční akce s bohatým programem (ukázka řemesel, prodej výrobků, koncerty, divadelní představení atd.) Kulturní komunitní centrum spravuje i agendu pronájmů prostor Domova Sue Ryder (divadelního sálu, galerie a kaple), jejichž výdělek pomáhá kulturní centrum spolufinancovat.

15 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Od roku 2009 je v Domově Sue Ryder rozvíjen fundraising jako systematická aktivita, která zahrnuje veškeré činnosti zaměřené k získávání zdrojů, ať finančních či nefinančních. Jedná se o tyto zdroje: vlastní příjmy (sociální podnikání) potenciál individuálních dárců a dobrovolníků firemní zdroje nadace a nadační fondy veřejné zdroje Během roku 2009 byly vymezeny základní oblasti, kterým se fundraising bude nadále věnovat: podpora individuálního dárcovství využití potenciálu spolupráce s firemní sférou definování kategorie velkých dárců a práce s nimi rozvoj komunitního fundraisingu V oblasti práce s dárci obecně se stal důležitým nástrojem databázový systém Capsa. Podařilo se sjednotit veškeré informační vstupy a evidenci. Práce s Capsou umožnila dárce kategorizovat a na tomto základě dále rozvíjet vzájemné vztahy. Důležitý prvek v rozvoji fundraisingu představují také nové webové stránky Domova. Vznikl prostor pro intenzivní oslovování podporovatelů, pro uveřejňování aktuálních informací a motivaci k další pomoci Domovu. Hmotný fundraising Naši dárci se naučili využívat webovou Nástěnku pomoci, kde jsou zveřejňovány aktuální potřeby Domova v oblasti hmotné pomoci. Podařilo se získat mnoho darů převážně od individuálních dárců (např. pláštěnky pro klienty na výlety, povlečení či odpařovače na topení), ale i hmotná pomoc od malých a větších firem (ručníky, ubrusy do restaurace, žárovky apod.). Celková hodnota hmotných darů činila v roce 2009 zhruba Kč. Granty a dotace: U Ministerstva práce a sociálních věcí se Domov ucházel o největší dotaci převyšující 8 miliónů korun na sociální službu domov pro seniory. Z důvodu úspor ve státním rozpočtu však byla schválena částka pouze poloviční. Díky mobilizaci všech sil se podařilo rok 2009 překlenout a nakonec dofinancovat z dodatečného navýšení dotace. Žádosti o dotace a granty v roce 2009 Celkově vypracováno a podáno: 28 žádostí o granty či dotace ze státního či obecního rozpočtu, od malých i větších nadací a nadačních fondů Úspěšnost podaných žádostí (částečná nebo celková): 21 projektů zaměřených na provoz organizace a sociální služby i projekty investičního charakteru Celkový podíl dotací na celkových příjmech Domova: 25 % Veřejná sbírka: Domov Sue Ryder provozoval již druhým rokem veřejnou sbírku otevřenou za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu provozu a investiční činnosti (dostavba a vybavení Centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence). Vybraná částka Kč byla použita na stavební práce a provoz Domova Sue Ryder. Paní Klára si jednoho dne přečetla Zpravodaj Domova a na naší Nástěnce pomoci našla seznam konkrétních věcí, které průběžně pro provoz Domova sháníme. A protože měla doma několik věcí, které sama neupotřebila, nabídla je Domovu darem. Nejradostněji jsme v té době uvítali zánovní potravinové várnice, pro které jsme ihned našli využití. Po krátkém a milém setkání v Domově, kdy se paní Klára dozvěděla o životě v Domově víc, nás osobně navštívila ještě několikrát. Někdy přivezla hmotné dary do našeho dobročinného obchodu v Michli, jindy zase povlečení a hrnečky, které pomáhají přímo na oddělení. Na konci roku jsme se společně setkali na benefičním vánočním koncertě. Paní Klára se rozhodla nám navíc věnovat i svůj volný čas, a tak se stala dobrovolnicí. Nad toto všechno vynaložené úsilí nám paní Klára pomáhá zapojit do spolupráce i další přátele ze svého okolí.

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme.

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Sue Ryder IV. roèník Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s za podpory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel

- Ibis Praha Old Town - AB Facility a. s. - McDonald s ČR spol. s r. o. - Hotel Novotel IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Náklady Částka v Kč 1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 6 839 156 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk,

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10)

Výroční zpráva Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. 2013 strana 1 (celkem 10) Výroční zpráva 2013 Organizace - byla založena Městem Chlumec nad Cidlinou zakládací listinou ze dne 17. 9. 2003. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Dotek obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní status: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více