Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu)"

Transkript

1 Otázky k výstupnímu testu ze zeměpisu 9.ročník (bez použití atlasu, mapy či glóbu) (U otázek s odpověďmi a., b., c., d. je vždy jedna správná odpověď.) 1. Který z uvedených údajů se nejvíce blíží současnému počtu obyvatel na Zemi? a. 65 miliard b. 6,5 miliardy c. 650 milionů d. 3 miliardy 2. Ve které z uvedených oblastí světa přibývá v současnosti obyvatel nejrychleji? a. v Evropě a Asii b. v Severní a Jižní Americe c. v málo rozvinutých oblastech Afriky, Asie a Latinské Ameriky d. v rozvinutých státech Evropy, Asie a Severní Ameriky 3. Slovem emigrant označujeme a. vystěhovalce b. přistěhovalce c. válečného zajatce d. politického přeběhlíka 4. Která z uvedených věkových skupin obyvatelstva se označuje za ekonomicky aktivní (produktivní)? a let b let c let d. 65 a více let 5. Co vyjadřuje slovo rasismus? a. nadřazování jedné rasy nad jinou (rasová nesnášenlivost) b. míšení jednotlivých lidských ras c. stěhování lidských ras d. vzájemné odlišování lidských ras (diferenciace ras). 6. Afroameričané jsou obyvatelé patřící svým původem a tělesnými znaky k lidské rase a. europoidní b. mongoloidní c. negroidní d. australonéské 7. Jeden z uvedených znaků nelze jednoznačně označit jako podstatný k vymezení pojmu národ: a. společné území b. společná barva pleti c. společná kultura d. společný historický vývoj 8. Který z uvedených jazyků se nejvíce používá v mezinárodním dorozumění? a. španělština b. francouzština c. čínština d. angličtina 9. Který z uvedených evropských jazyků je jazyk románský? a. čeština b. španělština c. angličtina d. němčina 10. K uvedeným státům doplňte názvy převládajícího náboženství: a. Saudská Arábie I. křesťanství b. Indie II. judaismus (židé) c. Izrael III. islám (muslimové) d. Itálie IV. hinduismus 11. Na politické mapě současného světa se nachází a. přibližně 100 nezávislých států

2 b. přibližně 200 nezávislých států c. přibližně 500 nezávislých států d. přibližně nezávislých států 12. Který z uvedených politických útvarů nepatří mezi nezávislé (svrchované, suverénní) státy? a. Lucembursko b. Island c. Gibraltar d. Andorra 13. Seřaďte dané evropské státy dle rozlohy od nejmenšího k největšímu: a. Francie b. Slovensko c. Česká republika d. Řecko 14. Která z uvedených možností neobsahuje 5 největších států světa? a. USA, Kanada, Rusko, Brazílie, Čína b. Rusko, Kanada, USA, Čína, Indie c. Čína, Austrálie, Rusko, Kanada, Brazílie d. Kanada, Čína, Japonsko, Rusko, USA 15. Z uvedené skupiny států vyberte všechny, které mají menší hustotu zalidnění než 30 ob./km 2 : Mongolsko, Česko, Norsko, Saudská Arábie, Kanada, Japonsko, Egypt, Austrálie, Mexiko 16. Které dva státy mají v současné době přes 1 miliardu obyvatel? a. Rusko a USA b. Čína a USA c. Čína a Indie d. Čína a Japonsko 17. Nakreslete vlajku Polska a Rakouska 18. K uvedeným mezinárodním poznávacím značkám uváděným na automobilech doplňte příslušný stát (vzor: CZ Česko): PL, A, D, SK, NL, H 19. Který z uvedených států nepatří mezi státy federativní: a. USA b. Austrálie c. Německo d. Norsko 20. Který z uvedených států není republikou: a. Česko b. Francie c. Španělsko d. Řecko 21. Ve kterém z uvedených států existuje v současnosti totalitní politický systém s vládou jedné politické strany? a. Japonsko b. Rusko c. Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea) d. Korejská republika (Jižní Korea) 22. Vyberte z následujících mezinárodní politickou organizaci se sídlem v New Yorku, sdružující téměř všechny nezávislé státy. a. Severoatlantická aliance (NATO) b. Evropská unie (EU) c. Organizace spojených národů (OSN) d. Mezinárodní červený kříž 23. Který z uvedených států není členem Evropské unie a. Švýcarsko b. Česko c. Německo d. Británie

3 24. Kterou z uvedených geografických oblastí nelze označit aktuálně za konfliktní z politického hlediska? a. Balkán b. Blízký východ c. Severní Evropa d. Kavkazsko 25. Který z uvedených států nevznikl rozpadem bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie? a. Chorvatsko b. Albánie c. Slovinsko d. Bosna a Hercegovina 26. Ve vyspělých zemích světa pracuje největší část obyvatelstva: a. v primární sféře b. v sekundární sféře c. v terciéru 27. Která z uvedených zemědělských činností není typická pro příměstský typ zemědělství? a. pěstování ovoce a zeleniny b. chov skotu na mléko a na maso c. produkce vajec d. pěstování textilních rostlin 28. Vyber z následujících plodin všechny ty, které se nevyužívají k výrobě oleje: slunečnice, podzemnice olejná, řepka, brambory, fazole, len, palma olejná, batáty 29. Která zemědělská plodina má nejzásadnější význam pro výživu obyvatel východní a jihovýchodní Asie? a. kukuřice b. brambory c. rýže d. ječmen 30. Vypiš písmenem všechny z následujících vět, které nejsou pravdivé: a. Japonsko vyváží uhlí a ropu do Evropy. b. Jihoafrická republika je světová velmoc v těžbě zlata. c. Nerostné suroviny jsou na planetě rozmístěny velmi rovnoměrně d. Rusko trpí nedostatkem nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn) a musí je dovážet e. Česká republika těží poměrně hodně hnědého uhlí, ropu převážně dováží 31. Převážná většina elektrické energie světa se vyrábí: a. ve vodních a tepelných elektrárnách b. ve slunečních a větrných elektrárnách c. v tepelných a jaderných elektrárnách d. v jaderných a větrných elektrárnách 32. Nejvíce světové ropy se v současnosti těží: a. v Rusku b. v oblasti Perského zálivu c. v USA d. v Severním moři 33. Ve kterých dvou státech se v současnosti vyrábí nejvíce automobilů na světě? a. USA a Rusko b. USA a Čína c. Čína a Japansko d. USA a Japonsko 34. Mezi 5 nejvýznamnější evropských letišť dle počtu odbavených cestujících nepatří: a. Frankfurt nad Mohanem b. Berlín letiště Tegel c. Londýn letiště Heathrow d. Paříž letiště Charlese de Gaula 35. Největší podíl lesních ploch na celkové rozloze státu má z uvedených zemí:

4 a. Saudská Arábie b. Irsko c. Norsko d. Česká republika 36. Mezi současné úkoly světového vodního hospodářství rozhodně nepatří: a. ochrana vodních zdrojů b. vyhledávání nových vodních zdrojů c. ukládání chemických a radioaktivních odpadů na dno moří a oceánů d. využívání vodních ploch k hospodářským a rekreačním účelům 37. Jaké jsou dva významné předpoklady pro vznik a provozování cestovního ruchu v Rakousku a Švýcarsku? a. teplé subtropické podnebí vhodné ke koupání + málo dotčená příroda b. zajímavá zvířena ve volné přírodě + četné civilizační a kulturní památky c. vhodné přírodní předpoklady pro zimní sporty, turistiku a horolezectví + kvalitní služby pro obyvatelstvo d. exotické rostlinstvo a živočišstvo + málo osídlená krajina 38. Občanská válka probíhá: a. mezi skupinami obyvatel uvnitř jednoho státu b. mezi skupinami obyvatel dvou sousedních států c. mezi několika státy bez použití jaderných zbraní d. vždy pouze několik dní mezi občany sousedních měst 39. Tzv. skleníkový efekt, kdy je teplo zadrženo v atmosféře a neproniká zpět do vesmírného prostoru, je způsoben především působením a. ozónové vrstvy b. oxidu uhličitého c. velkou koncentrací skleníků na malé ploše d. radioaktivními částicemi 40. Která z následujících činností nepomáhá zpomalit vyčerpávání neobnovitelných surovinových zdrojů: a. recyklování již použitých surovin (papír, sklo, železný šrot,...) b. snížování spotřeby surovin využíváním úsporných technologií c. hledání nových surovinových zdrojů (např. na dně oceánů) d. výstavba tepelných elektráren (palivem ropa, uhlí či zemní plyn) 41. Uveďte příklad nejméně pěti současných globálních (celosvětových problémů)

5 Použitá literatura: 1. Základy zeměpisných znalostí, Herink J., Tlach S., Nakladatelství České geografické společnosti, Praha Zeměpis 5 hospodářství a společnost, Voženílek V., Fňukal M., Nováček P., Szczyrba Z., Prodos Olomouc Zeměpis - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, kolektiv autorů, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2008

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Hana Hynoušová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Toky ropy a zemního plynu

Více

Průmysl. Těžební průmysl

Průmysl. Těžební průmysl Průmysl Průmysl se stavebnictvím tvoří tzv. sekundární sektor (druhovýroba). Je základní složkou světového hospodářství. Na celkovém objemu materiální produkce světa se podílí asi 75%, zaměstnává kolem

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy

DOUČOVÁNÍ SEXTA. Sídelní systémy - sídla, městská a vesnická sídla, urbanizace a její trendy DOUČOVÁNÍ SEXTA Předmět: zeměpis Ročník: sexta Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Školní rok: 2013 2014 Vyučující: Mgr. Zdeněk Novák Učebnice: Příroda a lidé Země učebnice zeměpisu pro střední školy nakladatelství

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více