Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Valné hromady Euroregionu Nisa regionálního sdružení, konaného dne v zasedací místnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci Účast: viz prezenční listina Program: BOD 1) Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady ERN BOD 2) Volba návrhové a volební komise BOD 3) Zpráva o činnosti ERN a hospodaření ERN v roce 2011 BOD 4) Návrh činnosti ERN a návrh rozpočtu ERN na rok 2012 BOD 5) Aktuální informace o programech pro BOD 6) Různé, diskuse BOD 7) Přijetí usnesení BOD 1) Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady ERN Jednání zahájil a po celou dobu řídil p. Martin Půta, předseda ERN a starosta města Hrádek nad Nisu. Po sdělení, že dnešní valná hromada je, dle Statutu ERN, usnášeníschopná, přivítal RNDr. Jiřího Horáčka z ministerstva pro místní rozvoj, hejtmana Libereckého kraje p. Stanislava Eichlera, zástupce polské části ERN pana Andrzeje Jankowského, zástupce německé části ERN pana Gerharda Watterotta, přítomné poslance pp. Skokana, Farského a Horáčka a všechny přítomné členy české části Euroregionu Nisa. Následně dal slovo jednateli ERN p. Zámečníkovi BOD 2) Volba návrhové a volební komise Návrhová komise: Navrženi jsou a souhlasí: pp. Vosecký, Zámečník, Pekař Valná hromada návrh členů návrhové komise schválila jednohlasně. BOD 3) Zpráva o činnosti a hospodaření ERN v roce 2010 K tomuto bodu byl členům ERN zaslán písemný materiál p. Zámečník ČINNOST ERN - v krátkosti shrnul činnost ERN za uplynulý rok a seznámil přítomné s nejdůležitějšími body. Rada ERN V roce 2011 zasedala Rada ERN celkem 5x, a to , , , a

2 Třístranná rada ERN Třístranná rada Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se v roce 2011 nekonala. Prezidium ERN Prezidium ERN se uskutečnilo v Liberci, v Bogatynii a v Görlitz. Na svém programu mělo zejména projednání následujících akcí: 20 let Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa založení společného právního subjektu ESUS ERN Konference euroregionálních expertních skupin EUREX Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zabývalo se rovněž třemi realizovanými projekty Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (projekt Cíl3), Euroregionální práce a Poznej svého souseda. Projednalo také zasedání Fóra bezpečnosti (FORBES). Pracovní skupiny EUREX V roce 2011 pracovaly pracovní skupiny Euroregionu Nisa v systému EUREX a byly rozděleny do čtyř základních skupin: Infrastruktura/Hospodářství, Životní prostředí/venkovský prostor, Zdraví/Bezpečnost, Lidské zdroje/kultura/vzdělanost Euroregion Nisa finančně zajišťuje koordinátora EUREX, hradí náklady na tlumočení a překlady, náklady na občerstvení a odměny některým členům EUREX. Za rok 2011 se uskutečnilo celkem 38 jednání členů EUREX se v Karpaczi konala Konference euroregionálních expertních skupin EUREX, V roce 211 došlo rovněž k účasti Ern na implementaci následujících programů pro podporu přeshraniční spolupráce: E. Hamplová Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko (Cíl 3 Ziel 3) Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko (Cíl 3 Ziel 3) Alokace české strany: Eur Alokace saské strany: Eur Minimální částka na projekt: Eur Maximální podíl z ERDF: 85% Řídícím orgánem je SMWA Drážďany, národním orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Členy monitorovacího výboru za ERN jsou: Jiří Vosecký a náhradník Jaroslav Zámečník. K březnu 2012 činí nerozdělené prostředky ERDF Eur. Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Alokace české strany: Eur Alokace polské strany: Eur Minimální částka na projekt: Eur Maximální podíl z ERDF: 85% Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, národním orgánem Ministerstvo regionálního rozvoje PR. Členy monitorovacího výboru za českou část ERN je Martin Půta a náhradníkem Jaroslav Zámečník. K prosinci 2011 bylo k dispozici Eur.

3 Fond malých projekt ERN V rámci Fondu mikroprojektů Cíl 3 OPPS Česká republika Polsko je pro českou část ERN k dispozici pro období = Eur, z toho pro mikroprojekty Kč a na administraci EUR. Ze státního rozpočtu ČR je navíc na Administraci k dispozici Eur. Za českou stranu jsou v Euroregionálním řídícím výboru v roce 2011: Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Jaroslav Koreň, Mgr. Martine Nechvíle Zástupce Krajského úřadu LK, Ing. Milan Faltus, MUDr. Vladimír Eckert Příjem žádostí v roce 2012: a Zasedání EŘV v roce 2012: , a Na 12 jednáních EŘV bylo v roce 2011 schváleno 159 projektů s plánovanou výší grantu EUR. Žadatelům bylo proplaceno 105 projektů s dotací v celkové výši EUR, vyúčtovaných projektů bylo 110 s celkovou výší dotace EUR. V rámci Společného fondu malých projektů SN CZ v období byla pro ERN k dispozici pro českou stranu Eur a pro saskou stranu Eur. Na administraci je pro českou stranu pro toto období k dispozici další částka ve výš EUR. V Řídícím výboru jsou za českou stranu jako hlasující členové: Ing. Jaroslav Zámečník, Mgr. Martin Nechvíle (zástupce KÚ LK), Ing. Milan Faltus, MUDr. Vladimír Eckert a ing. Jaroslav Koreň. Zasedání EŘV v roce 2012 proběhne: , , , Celkem Řídící výbor v roce 2011 schválil 93 projektů s plánovanou výší dotace Eur a k rozdělení zbývá na malé projekty Eur. Projekt Fondu malých projektů byl prodloužen do Malé projekty se mohou schvalovat do a realizovat do Statistika zapojení členských obcí Euroregionu do FMP Česká strana ERN má v současné době celkem 134 řádných členů, z toho je 132 obcí. Ve Fondu mikroprojektů ČR-Polsko bylo podpořeno 153 projektů různých subjektů z Libereckého kraje. Členské obce uspěly s 57 žádostmi v souhrnu za Eur, což je 45% celkové výše dosud schválené dotace v tomto Fondu. Ve Fondu malých projektů ČR-Sasko bylo podpořeno 86 projekt, z nichž bylo 21 žadatelů členských obcí ERN. Celková výše schválené dotace pro tyto obce činila EUR, tedy 27% z celkové výše dotace dosud realizovaných projektů. 97 členských obcí dosud nezískalo dotaci v žádném z Fondů. V některých případech byly žádosti předloženy, ale nebyly schváleny Euroregionálním řídícím výborem. Obce, které jsou úspěšné při získávání dotací pro své projekty, mají obvykle stálé partnery v polském a saském dotačním území, mají jasnou představu o prioritách, pro které chtějí podporu získat a disponují lidskými zdroji (popř. externími). Celkem 74 % členských obcí dosud nezískalo žádnou dotaci z FMP. Euroregion se v roce 2012 zaměří na tyto obce a bude se jim snažit nabídnout pomoc. Projekty ERN realizované v programu Cíl 3 1. Poznej svého souseda P. Branda Projekt bude realizován v období od 7/2010 do 6/2013 a jeho celkové náklady vyjdou na cca 7,627 mil. Kč. Z toho náklady české strany jsou 3,971 mil. EUR. V rámci projektu bude realizováno 14 aktivit, z nichž je každá zaměřena na konkrétní cílové skupiny. Jedná se např. o dvojjazyčný internetový informační portál (burza partnerství, databáze kontaktů, rozcestník apod.), přeshraniční monitoring tisku (elektronická distribuce), putovní výstava po ERN, statistická srovnávací publikace, učební texty češtiny a polštiny pro samouky (na internetu), poznávací stáže, nástěnná plastická mapa území ERN určená pro školy a veřejné instituce apod. K dnešnímu dni je vyrobena nástěnná mapa a vyhotovena statistická srovnávací publikace o českém a polském územ ERN. Dále je připravena putovní výstava a od jara 2012 bude probíhat informační kampaň v rádiu. Probíhá rovněž týdenní rozesílání monitoringu tisku v polské části ERN

4 (Euroregionální periskop), kdy jsou na cca 300 ových adres rozesílány články. Je rovněž zhotoven dvojjazyčný internetový informační portál (burzy, kontakty, rozcestníky.) 2. Strategie rozvoje Euroregionu Nisa P. Branda Projekt je v realizaci od 7/2010 do 6/2013. Celkové náklady na projekt činí cca 6,229 mil. Kč, z toho pro českou stranu 3,432 mil. Kč. V rámci projektu bude zrealizováno 11 aktivit, z nichž většina vychází z metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů a vzájemně na sebe navazuje. Jedná se například o vyhodnocení naplnění opatření z Koncepce rozvoje ERN (1994), zpracování kartografických souborů a dat území ERN, socioekonomickou analýzu území ERN, návrh konceptu strategie, její zpracování, sestavení řídícího týmu a závěrečná konference s prezentací strategie. K dnešnímu dni je vyhotovena v elektronické podobě Koncepce rozvoje z roku 1994, jsou zpracovány statistické soubory dat území ERN, probíhá příprava německého projektu, který by rozšířil stávající česko-polský projekt o saskou stranu, byl sestaven řídící tým a odborné skupiny. Od začátku října pracuje jako koordinátor projektu Pavel Branda. 3. Vizitky O. Havlíček realizace projektu proběhne 1/ /2013, celkové náklady činí EUR, z toho náklady české strany jsou EUR. V rámci projektu se ERN zaměří na zpřístupnění informací o českých i polských veřejných zakázkách pro polské a české podnikatele. Současně bude na městských internetových stránkách zajištěno zpracování vícejazyčné verze základních informací. TROJZEMÍ, o.p.s. V. Kazderová 1. projekt Co nového u sousedů Prostřednictvím o.p.s. Trojzemí je v současné době realizován česko-saský projekt Co nového u sousedů, v jehož rámci vznikl tříjazyčný internetový portál Na něm je k dispozici každý týden přehled zpráv z druhé strany hranice s možností zaregistrovat se prostřednictvím internetových stránek k odběru novinek na . Portál mimo to také obsahuje databáze kontaktů na přeshraniční instituce a firmy a rovněž internetový rozcestník. 2. hasičská auta ze Švýcarska Euroregion Nisa kontaktoval švýcarský kanton St. Galen, odkud by bylo možné pro města a obce získat zánovní hasičská auta cca za 250 tisíc korun, což je zhruba 5% původní pořizovací ceny. V příštím týdnu jedou do St. Galenu zástupci ERN spolu s euroregionálními odborníky prověřit technický stav nabízených vozidel a další podmínky prodeje. 3. ENA V. Pachl Společnost Trojzemí o.p.s. zpracovala od roku 2007 řadu úspěšných projektových žádostí pro obce a města, zejména z programu OPŽP.V posledních letech se jsme se věnovali především energetickým projektům, např. instalace OZE, energetické úspory) a začali jsme se profilovat jako Energetická agentura Trojzemí. Cílem Energetické agentury v dalším plánovacím období od roku 2014 dále bude podpora a iniciace projektů, které budou řešit efektivní využívání energie, energetické mixy nebo soběstačnost budov při výrobě energie. Diskuse p. Jankowski a p. Watterott zástupci polské a německé části Euroregionu Nisa krátce zhodnotili dosavadních 20 let fungování společného euroregionu. Pan Jankowski poděkoval českým kolegům za pomoc při pořádání konference k 20. letému výročí založení ERN, která se konala v Jelení Hoře, a sdělil, že polská strana

5 intenzivně pracuje na společném projektu ESUS. Pan Watterott připomněl, že letošního ročníku FORBES se ujala německá strana a jednání se bude konat v německém městě Bautzen.. Projekty Euroregionu Nisa Konference k 20. Výročí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Zahájení: Ukončení: Náklady celkem: EUR Výstup: vydání publikace k činnosti EUREX a 20 letům ERN, propagační články v tisku, rozhlasu a TV, setkání zástupců EUREX v Karpaczi dne , účast na výroční konferenci v Jelení Hoře a předávání Ceny ERN za rok 2011 ACEP doplňková činnost ERN V roce 2011 byly poskytovány tyto služby: dotační poradenství, komplexní příprava projektových žádostí, dotační management a zpracování studií proveditelnosti. Celkové příjmy z této činnosti činily v roce Kč. HOSPODAŘENÍ ERN V roce 2011 dosáhly příjmy ERN Kč. Z toho příspěvky členských měst a obcí činily v roce celkem Kč. Součet všech výdajů je Kč. Z nich tvoří mzdové náklady včetně odvodů Kč, náklady na provoz kanceláře Kč, náklady na přeshraniční spolupráci Kč, náklady na projekty a různé akce ERN, včetně účelových dotací Kč a ostatní různé náklady Kč. Do roku 2012 půjde ERRN se zůstatkem Kč. BOD 4) Návrh činnosti ERN a návrh rozpočtu ERN na rok 2012 p. Zámečník NÁVRH ČINNOSTI I v tomto roce se budeme zabývat dosavadními činnostmi, mezi které patří zejména: Činnost grémií a odborných komisí ERN (rada, prezidium, EUREX, třístranná rada ERN, kancelář ERN) Administrace Fondu malých projektů Cíl 3 a doplňkovou činností Projekty v přípravě: Stejným způsobem, jakým realizujeme projekty s polskou stranou, chceme spolupracovat i s německou stranou V současné době jsou v realizaci následující projekty: 4. Poznej svého souseda (bližší informace byly podány v bodu 3 Zpráva o činnosti ERN) 5. Strategie rozvoje Euroregionu Nisa (bližší informace byly podány v bodu 3 Zpráva o činnosti ERN 6. Euregio PL-CZ realizace od 1/ /2014, celkové náklady na projekt činí Eur, z toho pro českou stranu Eur. V rámci projektu bude spolupracovat 6 euroregionů na česko-polské hranici (Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy) Na období je naplánována výměna zkušeností mezi těmito česko-polskými euroregiony, a to formou studijní cesty pro cca 10 osob na některé z jednání AGEG (Asociace evropských hraničních regionů v Evropě) 7. Strategie integrované spolupráce CZ-PL realizace proběhne v období 1/ /2013 s celkovými náklady Eur, z toho pro českou stranu Eur. Projekt si klade za cíl definovat strategické oblasti přeshraniční spolupráce, identifikovat bariéry jejich rzvoje, navrhne řešení a konkrétní akční plán k jejich naplňování.

6 Projekty ERN připravované k realizaci v roce 2012 Euroregionální projektová práce CZ-DE (realizovat spolu se saskou stranou poradenství pro obce, města a organizace hledající partnerství pro přeshraniční projekty, dále realizace série odborných konferencí a expertních workshopů, konferenci FORBES v 2013) Náměty na projekty ERN v dalších letech Česko-polské zpravodajství Euroregion On Line Polyfunkční inkubátor ERN Vývoj společných výukových materiálů Dějiny ERN (publikace, DVD a internetová aplikace) Vyhledávání nových projektových partnerství Infomateriály ERN Internet ERN další moduly NÁVRH ROZPOČTU NA 2012 je vyrovnaný, počítáme s příjmy Kč a s výdaji Kč. Tím by měla Euroregionu na konci příštího roku vzniknout rezerva ve výši Kč na možné předfinancování euroregionálních projektů. Diskuse p. Horáček, MMR ČR Pozdravil všechny přítomné členy ERN a hosty a vyjádřil spokojenost s dosavadní činností euroregionu, která patří k těm nejlepším v celé ČR z hlediska čerpání dotací. Zdůraznil potřebu prováděných kontrol a monitoringů projektů, protože to úzce souvisí s pozastavením přísunu peněz, ke kterému EU přistoupila kvůli špatnému hospodaření. Na závěr popřál všem do další práce hodně úspěchů. p. Eichler, hejtman LK přítomným členům ERN sdělil, že o Euroregionu Nisa se kladně hovoří i na půdě Bruselu a je ostatním euroregionům dáván za příklad hlavně v souvislosti čerpání dotací. Popřál mnoho zdaru v další činnosti. Dále v diskusi vystoupili pp. Farský, Horáček a Skokan, současní poslanci Parlamentu ČR s krátkou zdravicí. Popřáli euroregionu do dalších let mnoho zdaru. Předseda ERN p. Půta poděkoval p. Skokanovi za zorganizování schůzky mezi euroregiony a ministerstvem pro místní rozvoje, která se uskutečnila na půdě Poslanecké sněmovny. BOD 6 Různé, diskuse Do diskuse se nikdo nepřihlásil BOD 7 Přijetí usnesení Návrh usnesení byl jednohlasně schválen

7 Usnesení ze zasedání valné hromady regionálního sdružení Euroregionu Nisa, konaného dne 20. dubna 2012 v Liberci Valná hromada po projednání předložených materiálů, s přihlédnutím k podaným připomínkám I. KONSTATUJE že hlavní úkoly, stanovené valnou hromadou Euroregionu Nisa pro rok 2011 byly splněny II. SCHVALUJE a) Zprávu o hospodaření ERN za rok 2011 dle předloženého návrhu b) Účetní závěrku za rok 2011 s výsledkem ,88 Kč, který bude převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let c) Návrh činnosti a rozpočtu Euroregionu Nisa pro rok 2012 d) Radě ERN provádět rozpočtové změny související se zajištěním hlavních úkolů české části ERN pro rok 2012 III. VOLÍ a) Členy návrhové komise: pp. Voseckého, Pekaře a Zámečníka IV. UKLÁDÁ Všem členům regionálního sdružení Euroregionu Nisa: a) Zajistit podmínky pro práci jejich zástupců v orgánech nebo na akcích ERN v roce 2012 b) Uhradit členské příspěvky za rok 2012 nejpozději do Ve výši: Pro obce: Kč 5,00xpočet obyvatel, nejméně však za jednu obec Kč 500,- Pro Liberecký kraj: ,- Kč Pro další právnické osoby: ,- Kč V Liberci, Zapsala: R. Hložková Ověřil: J. Zámečník

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Místo konání: Třinec Dne: 26.4.2010 VALNÁ HROMADA 2010 Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více