VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012"

Transkript

1 -0-

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok V tomto roce pokračovaly naše snahy o udržení a rozvíjení spektra, rozsahu a v neposlední řadě i kvality našich aktivit. A to i přesto, nebo právě proto, že situace v neziskovém sektoru není jednoduchá. Pomalu se tenčící proud podpory z veřejných zdrojů, nový občanský zákoník zcela nově upravující právní formu neziskových organizací, proměňující se zájem ze strany našich cílových skupin to jsou všechno podněty, které ovlivnily naší činnost. V roce 2012 jsme na ně zareagovaly například úplným přebudováním systému vedení účetnictví. Další výraznou změnou byla změna názvu našeho mateřského klubu na rodinné centrum spolu s výměnou jeho vedení. To vedlo k zaměření na širší rozsah cílových skupin a nabídce větší palety programů. A změnám nebude konec ani v roce V tomto roce započne dlouhodobý proces transformace naší organizace na obecně prospěšnou společnost. Jan Chvátal předseda ZČ HB Botič - 1 -

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, jehož výroční zprávu za rok 2012 držíte právě v rukou, bylo založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. Místem působení organizace je již sedmnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Posláním naší organizace je vychovávat sebe i ostatní k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, podporovat takový životní styl, který nepoškozuje naše společné životní prostředí a je základem kvalitního života. Naše organizace se věnuje především práci s dětmi, mládeží a rodinami s malými dětmi. Pro tyto cílové skupiny připravujeme ekologické výukové a osvětové programy. Jedním z našich cílů je podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí, a tím posílit fungování občanské společnosti regionu. Proto jsou některé akce zaměřené také na obnovu místních lidových zvyků, tradic a řemesel. ZČ HB Botič je jednou ze čtyř členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které je správcem a provozovatelem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společně s partnerskými organizacemi usiluje o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a přispíval tak ke zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 CÍLOVÁ SKUPINA Nejpočetnější cílovou skupinu v roce 2012 tvořily děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let je určeno rodinné centrum Mateřídouška. Do centra docházejí převážně z přilehlých městských částí. V průběhu školního roku přichází na Toulcův dvůr denně až sedm školních kolektivů z mateřských, základních, středních i speciálních škol, aby se zúčastnily ekologických výukových programů. Školní zařízení, jejichž žáci navštěvují tyto programy, jsou ze všech pražských částí. Často k nám dojíždějí i mimopražské děti. Akce pro volný čas jsme organizovali většinou tak, aby se jich mohly zúčastnit rodiny s malými dětmi. Účastníky našich akcí pro veřejnost byli především občané přilehlých pražských částí (Praha 4, 10, 11 a 15). V roce 2012 navštívilo akce pořádané ZČ HB Botič celkem osob

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 PROGRAMY A PROJEKTY Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky ), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole). ZČ HB Botič je hlavním koordinátorem ekologických výukových programů na Toulcově dvoře, na jejichž realizaci spolupracujeme s partnerským občanským sdružením SRAZ. Koordinujeme i zajišťování ekologicko-výchovných služeb pro Magistrát hl. města Prahy na celopražské úrovni. Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována před zahájením nového školního roku. V roce 2012 byla tištěná nabídka rozeslána na cca 700 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora. Ve roce 2012 obsahovala nabídka programů, lektorovaných ZČ HB Botič, 11 programů pro mateřské školy a 59 programů a exkurzí pro základní a střední školy. Nově zařazeno bylo 5 programů. V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní listy, metodické materiály a pomůcky. Realizovali jsme celkem 792 programů, kterých se zúčastnilo dětí. Programy byly realizovány z 28% pro mateřské školy, ze 60% pro I. stupeň ZŠ, z 11% pro II. stupeň ZŠ a z 1% pro SŠ. Novinkou roku byl projekt "Metodické materiály pro pedagogy aneb jak snadno, rychle a účinně zpracovat environmentální téma", který je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy. Cílem projektu je vytvoření metodických materiálů pro pedagogy, kteří se s dětmi účastní našich programů. Pedagog má možnost využít metodické materiály před a po programu, a tím efektivně začlenit ekologický výukový program do školní výuky. Tyto metodické materiály v roce 2012 (říjen - prosinec) využilo 9 pedagogů z pražských škol a programů se zúčastnilo 130 žáků

5 Specializační studium pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově bylo pro studenty bezplatné. Od prosince 2011 do listopadu 2012 jsme realizovali druhý běh specializačního studia pro pražské koordinátory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v předškolní výchově. V říjnu 2012 proběhly závěrečné zkoušky, které úspěšně složilo všech 19 účastnic, učitelek i ředitelek mateřských škol a lektorek mateřských center. Studium bylo financováno Magistrátem hl. města Prahy a díky získané finanční podpoře Program studia obsahoval 250 hodin přímé výuky rozdělených do devíti studijních bloků, které povětšinou proběhly v SEV Toulcův dvůr, jeden týdenní blok proběhl na Sluňákově - Centru ekologických aktivit města Olomouce a jeden čtyřdenní blok proběhl na Lipce školském zařízení pro environmentální vzdělávání. Na lektorování jednotlivých témat se podílelo přibližně 40 různých lektorů. Značná část studia byla věnována nácviku dovedností potřebných pro plánování a začleňování EVVO do každodenního života školky. Studentky se krok za krokem seznámily se sestavováním školního plánu EVVO a postupně pod vedením lektorů zpracovaly své závěrečné práce školní plány EVVO. Studium nabídlo i celou řadu dalších témat, kladli jsme ale vždy důraz na praktickou využitelnost zařazených vzdělávacích bloků pro práci pedagogů v MŠ. Zabývali jsme se nejen možnostmi přímého působení na environmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidského fungování učitelů v pracovním kolektivu školky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, rodiči, veřejností a jinými institucemi. Specializační studium v roce 2011 / 2012 absolvovalo 19 účastníků

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V.: Metodika a realizace komplexní ekologické výuky Jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních vzdělávacích programů. Pražská část sítě M.R.K.E.V. je koordinována naší organizací. Učitelé dostávají ročně 4 rozesílky materiálů a časopisu pro ekogramotnost Bedrník. V roce 2012 bylo v síti přihlášeno 21 škol. Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Jedná se o obdobný projekt jako M.R.K.E.V., tentokráte však zaměřený na pedagogy mateřských škol. Také u tohoto projektu jsme pražskými koordinátory. V roce 2012 proběhly v jejím rámci čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací. V roce 2012 bylo do sítě zapojeno 48 pedagogů

7 Akce pro veřejnost Také v roce 2012 jsme pravidelně pořádali akce pro aktivní vyplnění volného času veřejnosti. Programy byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i jednotlivců. Naše programy se za dobu, kdy je pořádáme, staly nedílnou součástí kulturního života regionu. V roce 2012 realizoval ZČ HB Botič celkem 58 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo osob. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Rodinné centrum Mateřídouška Rodinné centrum nabízí pravidelné i jednorázové programy pro rodiče s dětmi od narození do 6ti let, kroužky pro děti od 3 do 9 let bez rodičů. Cílem není jen chystat zajímavé programy pro momentální pobavení rodičů a dětí, ale naše malé i velké návštěvníky vytrvale inspirovat a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. Programová nabídka vychází z možností lektorek převážně maminek na mateřské dovolené. Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i sociálním. Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířátům na farmě i k rostlinám a stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve městech často chybí. V roce 2012 navštívilo klub 4393 účastníků, o 1000 více než v předcházejícím roce

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Knihovna ekologické, přírodovědné a regionální literatury Na konci roku nabízela knihovna okolo 925 titulů především z oblastí ochrany přírody, ekologie a pedagogiky. Jejich seznam je přístupný také na internetových stránkách. Zájemci si mohou v běžnou denní hodinu vypůjčit poptávané knihy nebo časopisy. Odborné publikace byly využívány hlavně lektory při přípravě a realizaci ekologických výukových programů pro školní kolektivy. V roce 2012 byly 4 knihy zapůjčeny prezenčně a 145 absenčně. Ekoporadna Pomáhá občanům řešit drobné problémy v oblasti ochrany životního prostředí, se kterými se v životě setkávají. Poradna má otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Mimo tuto dobu je možné vznést své dotazy pomocí telefonu či u. Na internetových stránkách postupně zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy. V roce 2012 bylo pracovníky ekoporadny zodpovězeno 95 dotazů, což je takřka o 100% více než v roce To bylo umožněno zařazením do konsorcia ekoporaden ekoporadnypraha.cz, které je podporováno hlavním městem Prahou. Služby pro návštěvníky Toulcova dvora - aktivní trávení volného času Také v době mimo pořádané akce byl Toulcův dvůr, na jehož provozu se podílí i naše organizace, vyhledáván veřejností jako cíl klidných procházek a odpočinku od hluku a stresu velkoměsta. Zhruba osmihektarový přírodní areál Toulcova dvora je zdarma přístupný veřejnosti denně od 8 do 18 hodin. Zájemci mohou navštívit obyvatele naší farmy - v současné době chováme králíky, husy, kachny, slepice, kozy, ovce, prasata, krávy, koně a včely - či si projít naučnou stezku vedoucí přes přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, louky ). Odhadujeme, že počet návštěvníků Toulcova dvora mimo organizované akce pro veřejnost se v roce 2012 pohyboval okolo

9 SPOLUPRÁCE Spolupráce na koordinaci běžného chodu a dalším rozvoji Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Členové ZČ HB Botič se spolu s ostatními členskými organizacemi ZS Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Toulcova dvora. Velký význam pro rozvoj areálu má dobrovolná výpomoc sympatizantů Toulcova dvora, například z řad ostatních základních článků Hnutí Brontosaurus či firemních dobrovolníků. Statutární zástupci ZČ HB Botič se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Mezinárodní spolupráce program EVS V roce 2012 jsme pokračovali v projektu European Voluntary Service - Evropská dobrovolná služba. V rámci tohoto projektu vystupuje ZČ HB Botič jako hostitelská organizace pro dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí na zkušenou, naučit se, či zdokonalit se v češtině, poznat kulturu České republiky a v neposlední řadě přispět svou dobrovolnou prací k rozkvětu naší činnosti. V listopadu 2012 odjel dobrovolník Dmitrij Dima Shugaev z Ruska. Toho v září 2012 nahradila Ramona Alexandra Costin z Rumunska. ZČHB Botič působí také jako koordinující organizace pro dobrovolnické projekty partnerské organizace Youth and Environment Europe. VÝROČNÍ ZPRÁV ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Spolupráce s dalšími subjekty Velmi úzce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Pro tento odbor jsme od února zajišťovali koordinaci a realizaci veřejné zakázky na ekologicko-výchovné služby. V roce 2012 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků z velkých firem nám pomáhají s přípravou akcí pro veřejnost, vedou na nich rukodělné dílny a další aktivity, či nám pomáhají s přípravou pomůcek na výukové programy. V roce 2012 se 31 dobrovolnických akcí zúčastnilo 135 firemních dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patřily Zájmové sdružení Toulcův dvůr, o.s. SRAZ - Společně za radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP Botič-Rokytka, Mateřská škola Semínko o.p.s., Sdružení TEREZA či Ekocentrum Podhoubí. V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ. Společně jsme připravili 19. Biojarmark a Dožínkové slavnosti dvoudenní setkání příznivců ekologického zemědělství obohacené o tradiční dožínkové slavnosti a program pro děti. Akce se během dvou dnů zúčastnilo na účastníků. ZČ HB Botič je aktivním členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím Pavučiny jsme i v roce 2012 úzce spolupracovali s dalšími středisky ekologické výchovy z celé České republiky. Řada organizací využila v roce 2012 rozsáhlé možnosti areálu a vnitřních prostor Toulcova dvora k realizaci vlastních aktivit

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 LIDÉ V ZČ HB BOTIČ Zpráva o členské základně ZČ HB Botič měl v roce 2012 devět členů a asi 150 dalších spolupracovníků. Na pracovní úvazek jsme zaměstnávali 12 osob, s řadou externích spolupracovníků byly uzavírány krátkodobé pracovní smlouvy. Statutární orgán ZČ HB Botič v roce 2012 předseda organizace: Ing. Jan Chvátal hospodář organizace: Ing. Tomáš Hodina Zaměstnanci organizace v roce 2012 Ing. Jan Chvátal - koordinace aktivit organizace, web, grafika, pronájmy prostor Ing. Tomáš Hodina - ekonomika, fundraising, koordinace aktivit pro pedagogy Mgr. Eva Stebelská - hlavní lektorka programů pro školní kolektivy Zdeňka Hrubá do 30.1.vedoucí mateřského klubu Mateřídouška Ing. Věra Konůpková od 1.2. hlavní lektorka rodinného centra Mateřídouška Eva Kopecká - lektorka programů pro školy, seminářů pro pedagogy a tvůrčích dílen RNDr. Dagmar Chytilová - lektorka programů pro školní kolektivy, ekoporadna Jitka Rajdlová - administrativa, objednávání programů Mgr. Hana Mrkvičková - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Alexandra Vokálová - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Martina Chvátalová - koordinátorka specializačního studia, lektorka Marie Moravcová - koordinace akcí pro volný čas Nejvýznamnější externí spolupracovníci ZČ HB Botič v roce 2012 Anička Štefíková - lektorka ekologických výukových programů pro školy Zdeňka Volšínová - lektorka ekologických výukových programů pro školy Radka Hlavatá - lektorka ekologických výukových programů pro školy Bára Hančíková - lektorka ekologických výukových programů pro školy Anna Pohanková - lektorka programů klubu Mateřídouška Halina Holá - lektorka programů klubu Mateřídouška Iva Veselá Benešová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jiřina Hovorková - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavla Kylhofová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jitka Plechatová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Rumlerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Zemanová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lucka Kelnerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Hillerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Petra Lukačovičová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jindřiška Kapuciánová - lektorka programů klubu Mateřídouška Dáša Folková - lektorka programů klubu Mateřídouška Alžběta Svobodová - lektorka programů klubu Mateřídouška Silvia Štastná - lektorka programů klubu Mateřídouška Katka Holubová - lektorka programů klubu Mateřídouška Veronika Diamantová - lektorka programů klubu Mateřídouška Monika Machovčáková - úklid prostor Miroslava Andrová - úklid prostor Josef Rohn - úklid prostor - 9 -

11 Příjmy a výdaje v roce 2012 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč 8563 Dotace ze státního rozpočtu 561 Příspěvky samosprávy 328 Ostatní dotace 25 Tržby z hlavní činnosti 6576 Tržby z vedlejší činnosti 752 Tržby za zboží 1 Přijaté příspěvky 282 Úroky 2 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Ostatní příjmy 3 VÝDAJE CELKEM v tis Kč 8765 Mzdové náklady: 4087 hrubé mzdy zaměstnanců 2675 dohody o provedení práce 506 sociální a zdravotní pojištění 906 Materiálové náklady 410 Spotřeba energie 339 Prodané zboží 1 Cestovné 100 Poskytnuté členské příspěvky 2 Dar poskytnutý 7 Kurzové ztráty 1 Daně a poplatky -3 Jiné náklady 34 Služby 3787 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Rozvaha k Úhrn aktiv v tis. Kč 2604 Půjčky 301 Dlouhodobý finanční majetek 50 Pokladna 163 Bankovní účty 1804 Odběratelé 5 Poskytnuté zálohy 46 Náklady příštích období 74 Nároky na dotace 161 Úhrn pasiv v tis. Kč 2604 Vlastní jmění 1530 Výnosy příštích období 733 Výdaje příštích období 8 Dodavatelé 74 Účet výsledku hospodaření -201 Neuhrazená ztráta z minulých let -106 Přijaté zálohy 178 Zaměstnanci 182 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 102 Ostatní přímé daně 13 Oceňovací rozdíly 17 Ostatní závazky 74 Komentář k příjmům Jako každý rok byly finanční zdroje ZČ HB Botič velice různorodé. Projekty organizace podpořily na rok 2012 tyto subjekty: Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Národní institut dětí a mládeže MŠMT Městská část Praha 15 Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 85% rozpočtu. Tento rok rovněž pokračovala veřejná sbírka za účelem získávání finančních prostředků na výukové, výchovné a kulturní aktivity, pořádané ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Výtěžek sbírky byl převeden do příjmů organizace na další období. Komentář k výdajům V roce 2012 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 46% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků jsme uzavřeli dohody o provedení práce. Tradičně vysoké částky jsou spojeny s provozními náklady a výdaji na materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit

13 Přehled dotačních prostředků ZČ HB Botič čerpaných v roce 2012 Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná částka Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí OON Kč Metodické materiály pro pedagogy aneb jak snadno, rychle a účinně zpracovat environmentální téma Volný čas pro děti a mládež Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Rada hl. m. Prahy, Odbor rozvoje veřejného prostoru Rada hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ mzdy OON, služby náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 PODĚKOVÁNÍ Za podporu odbornou, fyzickou, uměleckou či morální a přátelskou v roce 2012 děkujeme následujícím organizacím a spolkům: 4. ZO ČSOP Botič Rokyta Alla Breve, Praha - Marketa Petrová AMWA Organic, (Jana Růžičková) Česká přírodní péče o tělo (Richard Zeman) Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha (Petra Schnitzerová a Jana Neckářová) Česká společnost ornitologická Praha ( rodina Sládečkova) Dětská lidová muzika Osminka (vedoucí Jana Pavlíčková) Dětský folklorní soubor Kamýček, Kamýk nad Vltavou (vedoucí Jaroslava Špačková) Dětský folklorní soubor Modřenec (vedoucí pí. Eva Špačková) Dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice (vedoucí Marcela Látalová) Dětský folklorní soubor Vrbina (vedoucí pí. Martina Krajská) Dětský folklorní soubor Vonička při ZŠ Čestlice (vedoucí pí. Jaroslava Vondráková) Dětský soubor Mikeš Říčany (Iveta Sinkulová) Dětský soubor Motáček, Praha (vedoucí Kačka Schreiberová) Divadélko Kůzle z Kutné Hory (manželé František a Sylvie Pokorní) Divadélko Paleček, Praha, (Jana Boháčová) Divadélko Pruhované Panenky, Praha (Lenka Hušková) Divadlo u tří koziček, Hradec Králové Alžběta Trojanová Dům ochránců přírody, ing. Zuzana Pokorná Fa Morvet Praha (Pavel Moravec) Folklorní soubor Kamýk, Kamýk nad Vltavou (vedoucí Jaroslava Špačková) Folklorní soubor Laskavec, Praha (vedoucí Zuzana Kacafírková) Folklorní soubor Lučinka (vedoucí pí. Kaucká) Folklorní soubor Melodika Praha (vedoucí Veronika Chudobová) Fórum dárců Konopářský svaz České republiky (Majka Široká) Kralupské žestě, Kralupy nad Vltavou A. Dvořák Loutkové divadlo Vysmáto (vedoucí Aleš Bílek) Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu (pí. Marcela Slavíková) MŠ Horolezecká, Praha 10 pí. Čurgaliová MŠ Semínko, Toulcův dvůr (ředitelka Magda Kapuciánová) Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (vedoucí pí. Růžena Sršňová) Muzika Špalíček Praha (vedoucí p. Roman Holk) O.s. Švagr z Písku, Jiří Jedlička Zahradnictví Hlaváčkovi, Říčany Pohádkový hrad Točník (Aleš Bílek) ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, Renesanční taneční soubor Anello, Dáša Zieglerová Praha, (vedoucí Klára Raková) ZŠ Kateřinky, Praha 4 žáci 8. třídy Soubor Villanella, Praha, (vedoucí pod vedením pí. učitelky Blanky Jitka Sochová) Novotné Sdružení Arnika Praha Sdružení SRAZ Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (včetně jeho členů) Sdružení TEREZA Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Dendrologická zahrada (p. Zdeněk Kiesenbauer) Youth and Environment Europe Zájmové sdružení Toulcův dvůr

15 Z velké řady dobrovolných spolupracovníků, přívrženců, sympatizantů a přátel patří speciální poděkování a uznání za podporu těmto osobám: Alois Točík, Loukonosy, předvádění řemesla Anička Volčíková, lektorka Barbora Kačmáčková, Botanický ústav Blanka Strachotová, praktikantka Bronislava Burešová, praktikantka Dana Cerhanová, Klub lidové tvorby Dana Drazdíková, Klub lidové tvorby Daniel Flek, řezbář Eva Houdková, lektorka Eva Horáčková, dobrovolnice Eva Myslíková, dobrovolnice František Slavík Křivoklát, řezbář František Šusta, přednášející, kejklíř Hana Beránková, Klub lidové tvorby Hana Francová, kramářské písně Hanka Korvasová, Lipka Brno, lektorka Helena Nováčková, Sluňákov Olomouc, lektorka Helena Kratochvílová, řezbářka Igor Heinz, Valdek u Šluknova Iva Koutná, Vsetín, lektorka Iveta Machátová, Chaloupky o.p.s., lektorka Josef Rybářský, muzeum Varnsdorf Jan Slunský, lektor Jakub Dolínek, včelař Jana Donátová, dobrovolnice Jarmila Šochová, Klub lidové tvorby lektorka Jarmila Horná, Klub lidové tvorby, lektorka Jakub Moravec, zvučení akcí Jaroslav Škopek RNDr, ornitolog, přednáška Jaroslav Jandourek, příznivec, lektor Jirka Kopecký jun., student, lektor Jindra Kapucianová, dobrovolnice Jiří Kopecký, dobrovolník Jitřenka Svobodová, Klub lidové tvorby Josef Moravec, zástupce ČSOP Josef Mrňák Hejnice, umělecký řezbář, lektor Karel Kerouš, lektor Karel Kříž, Varnsdorf, řezbář a brusič dřeva Karel Boublík, Botanický ústav Průhonice Karel Prach, lektor Karolína Bendová, dobrovolník Kateřina Lewingerová, dobrovolnice Kristýna Ešnerová, studentka, pomocnice Květa Patočková, včelařka Ladislav Řehák, zahradnictví Lenka Bartáková, novinářka Lenka Weinbergerová Luboš Mansfeld, řezbář, lektor Lucie Šmídová, praktikantka Lucka Nová,výstava - květinové aranžmá Magda Nováková, lektorka Maminkám z rodinného centra za materiální podporu Mariana Fendrychová, praktikantka Marie Dušková, dobrovolnice Marie Zdeňková, MČ Praha 15 Martin Věříš, lektor Martina Jindrová, praktikantka Martina Kubátová, příznivkyně, pomocnice Martina Syrovátková, aranžérka, dobrovolnice Martina Zelenková, pomocnice Monika Davidová, MŠ Myslibořice, lektorka Monika Kovalská, MŠ Nové Veselí, lektorka Miroslav Hule Ing., vodohospodář, spisovatel,komponovaný program Milena a Jiří Pitterovi, tanečníci Miroslav Kučera, Botanický ústav ČSAV Míla Benešová, SOŠ Poděbrady, lektorka Oxana Otomanská, příznivkyně, pomocnice Petr Duda, ředitel trubačské školy Petr Dobrý, Zelená domácnost, příznivec Petr Theimer, příznivec, kejklíř, kouzelník Petr Valenta, Praha, prodejce občerstvení během Vánočních výstav Studenti trubačské školy J. Selementa Patrik Volšín, pomocník Pavla Šerberová, Klub lidové tvorby Petr Dobrý, řezbář Petr Dostál, PedF UK Praha Petr Malát, galerie dřeva, umělecký řezbář Radmila Kopecká, dobrovolnice Rita Smolíková, příznivkyně, pomocnice Růžena a Jakub Sršňovi, shudebníci Standa a Renata Zemenovi, dobrovolníci Tereza Jirková, praktikantka Tomáš Gabriel Kočí, lektor Tomáš Otáhal, praktikant Vanda Jiříkovská, historička, etnografka Vilém Podrázský, přednášející Veronika Samcová, praktikantka Věra Hubrtová, dobrovolnice Zdeněk Kiesenbauer, DZ v Průhonicích Zdeněk Raban, dobrovolník, lektor Zdeňka Vološínová, lektorka Zuzka Machatová, lektorka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2011 Krize jako příležítost Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2011. V tomto roce

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2010. Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi provozovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2009. Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Botič o. p. s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o. p. s. za rok 2015. Již 22 let realizujeme programy pro děti i dospělé ve Středisku

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Každodenně se měnící požadavky stavby naštěstí neomezili naše rozrůstající se aktivity.

Každodenně se měnící požadavky stavby naštěstí neomezili naše rozrůstající se aktivity. ÚVOD Rok staveb Konec roku 2007 a začátek roku 2008 se u nás, na Toulcově dvoře, nesl ve znamení rekonstrukcí. Už to máme za sebou, a tak můžu říci, že jsme to díky nasazení všech zaměstnanců a dobré vůli

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová Datum: 28.5.2014 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Botič o.p.s. Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v rukou výroční zprávu Botič o.p.s. za rok 2016. Již 23 let realizujeme programy pro děti i dospělé ve Středisku

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 212 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 212 - Ekoškolka Rozárka projekt Ekoškola pro MŠ semináře a akce pro veřejnost výukové programy tématické dílny pro ZŠ 1. Ekoškolka

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web: Výroční zpráva 2015

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web:  Výroční zpráva 2015 Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@seznam.cz Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Výroční zpráva 2016 Obsah I. Idea, poslání... 3 II. Činnost v roce 2016... 5 III. Členové spolku... 5 IV. Hospodaření... 6 V. Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha... 7 VI. Poděkování... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše životy se mění díky lidem, které potkáme díky příležitostem, které využijeme Skřítek, o.s. 2011 Představení organizace Skřítek, o.s. je občanské sdružení usilující o všestranný a harmonický

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Zpracoval: Tomáš Hodek Datum: 28. 6. 2015 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají stanovy. Cílem zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr.

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr. Výroční zpráva 2007 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu vzdělávání,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1800 ze dne 29.7.2014 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-2015 Rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah Úvodní slovo...2 O Ornitě...3 Členská základna:...3 Sídlo...3 Projekty v roce 2006... 4 Hlášení o výskytu veverky v Praze... 4 Přednášková činnost... 4 Terénní akce... 6 Hospodaření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA LESNÍ PEDAGOGIKA Vše o lese najdeš v lese 2 Co je lesní pedagogika a co nám umožňuje Lesní pedagogika (LP) je vzdělávací směr, který jako přírodní učebnu využívá přirozené prostředí lesa. Dozvědět se o

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více