VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012"

Transkript

1 -0-

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok V tomto roce pokračovaly naše snahy o udržení a rozvíjení spektra, rozsahu a v neposlední řadě i kvality našich aktivit. A to i přesto, nebo právě proto, že situace v neziskovém sektoru není jednoduchá. Pomalu se tenčící proud podpory z veřejných zdrojů, nový občanský zákoník zcela nově upravující právní formu neziskových organizací, proměňující se zájem ze strany našich cílových skupin to jsou všechno podněty, které ovlivnily naší činnost. V roce 2012 jsme na ně zareagovaly například úplným přebudováním systému vedení účetnictví. Další výraznou změnou byla změna názvu našeho mateřského klubu na rodinné centrum spolu s výměnou jeho vedení. To vedlo k zaměření na širší rozsah cílových skupin a nabídce větší palety programů. A změnám nebude konec ani v roce V tomto roce započne dlouhodobý proces transformace naší organizace na obecně prospěšnou společnost. Jan Chvátal předseda ZČ HB Botič - 1 -

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, jehož výroční zprávu za rok 2012 držíte právě v rukou, bylo založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. Místem působení organizace je již sedmnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Posláním naší organizace je vychovávat sebe i ostatní k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, podporovat takový životní styl, který nepoškozuje naše společné životní prostředí a je základem kvalitního života. Naše organizace se věnuje především práci s dětmi, mládeží a rodinami s malými dětmi. Pro tyto cílové skupiny připravujeme ekologické výukové a osvětové programy. Jedním z našich cílů je podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí, a tím posílit fungování občanské společnosti regionu. Proto jsou některé akce zaměřené také na obnovu místních lidových zvyků, tradic a řemesel. ZČ HB Botič je jednou ze čtyř členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které je správcem a provozovatelem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společně s partnerskými organizacemi usiluje o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a přispíval tak ke zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 CÍLOVÁ SKUPINA Nejpočetnější cílovou skupinu v roce 2012 tvořily děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let je určeno rodinné centrum Mateřídouška. Do centra docházejí převážně z přilehlých městských částí. V průběhu školního roku přichází na Toulcův dvůr denně až sedm školních kolektivů z mateřských, základních, středních i speciálních škol, aby se zúčastnily ekologických výukových programů. Školní zařízení, jejichž žáci navštěvují tyto programy, jsou ze všech pražských částí. Často k nám dojíždějí i mimopražské děti. Akce pro volný čas jsme organizovali většinou tak, aby se jich mohly zúčastnit rodiny s malými dětmi. Účastníky našich akcí pro veřejnost byli především občané přilehlých pražských částí (Praha 4, 10, 11 a 15). V roce 2012 navštívilo akce pořádané ZČ HB Botič celkem osob

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 PROGRAMY A PROJEKTY Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky ), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole). ZČ HB Botič je hlavním koordinátorem ekologických výukových programů na Toulcově dvoře, na jejichž realizaci spolupracujeme s partnerským občanským sdružením SRAZ. Koordinujeme i zajišťování ekologicko-výchovných služeb pro Magistrát hl. města Prahy na celopražské úrovni. Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována před zahájením nového školního roku. V roce 2012 byla tištěná nabídka rozeslána na cca 700 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora. Ve roce 2012 obsahovala nabídka programů, lektorovaných ZČ HB Botič, 11 programů pro mateřské školy a 59 programů a exkurzí pro základní a střední školy. Nově zařazeno bylo 5 programů. V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní listy, metodické materiály a pomůcky. Realizovali jsme celkem 792 programů, kterých se zúčastnilo dětí. Programy byly realizovány z 28% pro mateřské školy, ze 60% pro I. stupeň ZŠ, z 11% pro II. stupeň ZŠ a z 1% pro SŠ. Novinkou roku byl projekt "Metodické materiály pro pedagogy aneb jak snadno, rychle a účinně zpracovat environmentální téma", který je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy. Cílem projektu je vytvoření metodických materiálů pro pedagogy, kteří se s dětmi účastní našich programů. Pedagog má možnost využít metodické materiály před a po programu, a tím efektivně začlenit ekologický výukový program do školní výuky. Tyto metodické materiály v roce 2012 (říjen - prosinec) využilo 9 pedagogů z pražských škol a programů se zúčastnilo 130 žáků

5 Specializační studium pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově bylo pro studenty bezplatné. Od prosince 2011 do listopadu 2012 jsme realizovali druhý běh specializačního studia pro pražské koordinátory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v předškolní výchově. V říjnu 2012 proběhly závěrečné zkoušky, které úspěšně složilo všech 19 účastnic, učitelek i ředitelek mateřských škol a lektorek mateřských center. Studium bylo financováno Magistrátem hl. města Prahy a díky získané finanční podpoře Program studia obsahoval 250 hodin přímé výuky rozdělených do devíti studijních bloků, které povětšinou proběhly v SEV Toulcův dvůr, jeden týdenní blok proběhl na Sluňákově - Centru ekologických aktivit města Olomouce a jeden čtyřdenní blok proběhl na Lipce školském zařízení pro environmentální vzdělávání. Na lektorování jednotlivých témat se podílelo přibližně 40 různých lektorů. Značná část studia byla věnována nácviku dovedností potřebných pro plánování a začleňování EVVO do každodenního života školky. Studentky se krok za krokem seznámily se sestavováním školního plánu EVVO a postupně pod vedením lektorů zpracovaly své závěrečné práce školní plány EVVO. Studium nabídlo i celou řadu dalších témat, kladli jsme ale vždy důraz na praktickou využitelnost zařazených vzdělávacích bloků pro práci pedagogů v MŠ. Zabývali jsme se nejen možnostmi přímého působení na environmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidského fungování učitelů v pracovním kolektivu školky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, rodiči, veřejností a jinými institucemi. Specializační studium v roce 2011 / 2012 absolvovalo 19 účastníků

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V.: Metodika a realizace komplexní ekologické výuky Jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních vzdělávacích programů. Pražská část sítě M.R.K.E.V. je koordinována naší organizací. Učitelé dostávají ročně 4 rozesílky materiálů a časopisu pro ekogramotnost Bedrník. V roce 2012 bylo v síti přihlášeno 21 škol. Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Jedná se o obdobný projekt jako M.R.K.E.V., tentokráte však zaměřený na pedagogy mateřských škol. Také u tohoto projektu jsme pražskými koordinátory. V roce 2012 proběhly v jejím rámci čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací. V roce 2012 bylo do sítě zapojeno 48 pedagogů

7 Akce pro veřejnost Také v roce 2012 jsme pravidelně pořádali akce pro aktivní vyplnění volného času veřejnosti. Programy byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i jednotlivců. Naše programy se za dobu, kdy je pořádáme, staly nedílnou součástí kulturního života regionu. V roce 2012 realizoval ZČ HB Botič celkem 58 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo osob. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Rodinné centrum Mateřídouška Rodinné centrum nabízí pravidelné i jednorázové programy pro rodiče s dětmi od narození do 6ti let, kroužky pro děti od 3 do 9 let bez rodičů. Cílem není jen chystat zajímavé programy pro momentální pobavení rodičů a dětí, ale naše malé i velké návštěvníky vytrvale inspirovat a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. Programová nabídka vychází z možností lektorek převážně maminek na mateřské dovolené. Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i sociálním. Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířátům na farmě i k rostlinám a stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve městech často chybí. V roce 2012 navštívilo klub 4393 účastníků, o 1000 více než v předcházejícím roce

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Knihovna ekologické, přírodovědné a regionální literatury Na konci roku nabízela knihovna okolo 925 titulů především z oblastí ochrany přírody, ekologie a pedagogiky. Jejich seznam je přístupný také na internetových stránkách. Zájemci si mohou v běžnou denní hodinu vypůjčit poptávané knihy nebo časopisy. Odborné publikace byly využívány hlavně lektory při přípravě a realizaci ekologických výukových programů pro školní kolektivy. V roce 2012 byly 4 knihy zapůjčeny prezenčně a 145 absenčně. Ekoporadna Pomáhá občanům řešit drobné problémy v oblasti ochrany životního prostředí, se kterými se v životě setkávají. Poradna má otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Mimo tuto dobu je možné vznést své dotazy pomocí telefonu či u. Na internetových stránkách postupně zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy. V roce 2012 bylo pracovníky ekoporadny zodpovězeno 95 dotazů, což je takřka o 100% více než v roce To bylo umožněno zařazením do konsorcia ekoporaden ekoporadnypraha.cz, které je podporováno hlavním městem Prahou. Služby pro návštěvníky Toulcova dvora - aktivní trávení volného času Také v době mimo pořádané akce byl Toulcův dvůr, na jehož provozu se podílí i naše organizace, vyhledáván veřejností jako cíl klidných procházek a odpočinku od hluku a stresu velkoměsta. Zhruba osmihektarový přírodní areál Toulcova dvora je zdarma přístupný veřejnosti denně od 8 do 18 hodin. Zájemci mohou navštívit obyvatele naší farmy - v současné době chováme králíky, husy, kachny, slepice, kozy, ovce, prasata, krávy, koně a včely - či si projít naučnou stezku vedoucí přes přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, louky ). Odhadujeme, že počet návštěvníků Toulcova dvora mimo organizované akce pro veřejnost se v roce 2012 pohyboval okolo

9 SPOLUPRÁCE Spolupráce na koordinaci běžného chodu a dalším rozvoji Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Členové ZČ HB Botič se spolu s ostatními členskými organizacemi ZS Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Toulcova dvora. Velký význam pro rozvoj areálu má dobrovolná výpomoc sympatizantů Toulcova dvora, například z řad ostatních základních článků Hnutí Brontosaurus či firemních dobrovolníků. Statutární zástupci ZČ HB Botič se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Mezinárodní spolupráce program EVS V roce 2012 jsme pokračovali v projektu European Voluntary Service - Evropská dobrovolná služba. V rámci tohoto projektu vystupuje ZČ HB Botič jako hostitelská organizace pro dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí na zkušenou, naučit se, či zdokonalit se v češtině, poznat kulturu České republiky a v neposlední řadě přispět svou dobrovolnou prací k rozkvětu naší činnosti. V listopadu 2012 odjel dobrovolník Dmitrij Dima Shugaev z Ruska. Toho v září 2012 nahradila Ramona Alexandra Costin z Rumunska. ZČHB Botič působí také jako koordinující organizace pro dobrovolnické projekty partnerské organizace Youth and Environment Europe. VÝROČNÍ ZPRÁV ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Spolupráce s dalšími subjekty Velmi úzce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Pro tento odbor jsme od února zajišťovali koordinaci a realizaci veřejné zakázky na ekologicko-výchovné služby. V roce 2012 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků z velkých firem nám pomáhají s přípravou akcí pro veřejnost, vedou na nich rukodělné dílny a další aktivity, či nám pomáhají s přípravou pomůcek na výukové programy. V roce 2012 se 31 dobrovolnických akcí zúčastnilo 135 firemních dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patřily Zájmové sdružení Toulcův dvůr, o.s. SRAZ - Společně za radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP Botič-Rokytka, Mateřská škola Semínko o.p.s., Sdružení TEREZA či Ekocentrum Podhoubí. V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ. Společně jsme připravili 19. Biojarmark a Dožínkové slavnosti dvoudenní setkání příznivců ekologického zemědělství obohacené o tradiční dožínkové slavnosti a program pro děti. Akce se během dvou dnů zúčastnilo na účastníků. ZČ HB Botič je aktivním členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím Pavučiny jsme i v roce 2012 úzce spolupracovali s dalšími středisky ekologické výchovy z celé České republiky. Řada organizací využila v roce 2012 rozsáhlé možnosti areálu a vnitřních prostor Toulcova dvora k realizaci vlastních aktivit

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 LIDÉ V ZČ HB BOTIČ Zpráva o členské základně ZČ HB Botič měl v roce 2012 devět členů a asi 150 dalších spolupracovníků. Na pracovní úvazek jsme zaměstnávali 12 osob, s řadou externích spolupracovníků byly uzavírány krátkodobé pracovní smlouvy. Statutární orgán ZČ HB Botič v roce 2012 předseda organizace: Ing. Jan Chvátal hospodář organizace: Ing. Tomáš Hodina Zaměstnanci organizace v roce 2012 Ing. Jan Chvátal - koordinace aktivit organizace, web, grafika, pronájmy prostor Ing. Tomáš Hodina - ekonomika, fundraising, koordinace aktivit pro pedagogy Mgr. Eva Stebelská - hlavní lektorka programů pro školní kolektivy Zdeňka Hrubá do 30.1.vedoucí mateřského klubu Mateřídouška Ing. Věra Konůpková od 1.2. hlavní lektorka rodinného centra Mateřídouška Eva Kopecká - lektorka programů pro školy, seminářů pro pedagogy a tvůrčích dílen RNDr. Dagmar Chytilová - lektorka programů pro školní kolektivy, ekoporadna Jitka Rajdlová - administrativa, objednávání programů Mgr. Hana Mrkvičková - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Alexandra Vokálová - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Martina Chvátalová - koordinátorka specializačního studia, lektorka Marie Moravcová - koordinace akcí pro volný čas Nejvýznamnější externí spolupracovníci ZČ HB Botič v roce 2012 Anička Štefíková - lektorka ekologických výukových programů pro školy Zdeňka Volšínová - lektorka ekologických výukových programů pro školy Radka Hlavatá - lektorka ekologických výukových programů pro školy Bára Hančíková - lektorka ekologických výukových programů pro školy Anna Pohanková - lektorka programů klubu Mateřídouška Halina Holá - lektorka programů klubu Mateřídouška Iva Veselá Benešová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jiřina Hovorková - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavla Kylhofová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jitka Plechatová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Rumlerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Zemanová - lektorka programů klubu Mateřídouška Lucka Kelnerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Hillerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Petra Lukačovičová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jindřiška Kapuciánová - lektorka programů klubu Mateřídouška Dáša Folková - lektorka programů klubu Mateřídouška Alžběta Svobodová - lektorka programů klubu Mateřídouška Silvia Štastná - lektorka programů klubu Mateřídouška Katka Holubová - lektorka programů klubu Mateřídouška Veronika Diamantová - lektorka programů klubu Mateřídouška Monika Machovčáková - úklid prostor Miroslava Andrová - úklid prostor Josef Rohn - úklid prostor - 9 -

11 Příjmy a výdaje v roce 2012 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč 8563 Dotace ze státního rozpočtu 561 Příspěvky samosprávy 328 Ostatní dotace 25 Tržby z hlavní činnosti 6576 Tržby z vedlejší činnosti 752 Tržby za zboží 1 Přijaté příspěvky 282 Úroky 2 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Ostatní příjmy 3 VÝDAJE CELKEM v tis Kč 8765 Mzdové náklady: 4087 hrubé mzdy zaměstnanců 2675 dohody o provedení práce 506 sociální a zdravotní pojištění 906 Materiálové náklady 410 Spotřeba energie 339 Prodané zboží 1 Cestovné 100 Poskytnuté členské příspěvky 2 Dar poskytnutý 7 Kurzové ztráty 1 Daně a poplatky -3 Jiné náklady 34 Služby 3787 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Rozvaha k Úhrn aktiv v tis. Kč 2604 Půjčky 301 Dlouhodobý finanční majetek 50 Pokladna 163 Bankovní účty 1804 Odběratelé 5 Poskytnuté zálohy 46 Náklady příštích období 74 Nároky na dotace 161 Úhrn pasiv v tis. Kč 2604 Vlastní jmění 1530 Výnosy příštích období 733 Výdaje příštích období 8 Dodavatelé 74 Účet výsledku hospodaření -201 Neuhrazená ztráta z minulých let -106 Přijaté zálohy 178 Zaměstnanci 182 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 102 Ostatní přímé daně 13 Oceňovací rozdíly 17 Ostatní závazky 74 Komentář k příjmům Jako každý rok byly finanční zdroje ZČ HB Botič velice různorodé. Projekty organizace podpořily na rok 2012 tyto subjekty: Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Národní institut dětí a mládeže MŠMT Městská část Praha 15 Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 85% rozpočtu. Tento rok rovněž pokračovala veřejná sbírka za účelem získávání finančních prostředků na výukové, výchovné a kulturní aktivity, pořádané ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Výtěžek sbírky byl převeden do příjmů organizace na další období. Komentář k výdajům V roce 2012 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 46% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků jsme uzavřeli dohody o provedení práce. Tradičně vysoké částky jsou spojeny s provozními náklady a výdaji na materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit

13 Přehled dotačních prostředků ZČ HB Botič čerpaných v roce 2012 Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná částka Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí OON Kč Metodické materiály pro pedagogy aneb jak snadno, rychle a účinně zpracovat environmentální téma Volný čas pro děti a mládež Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Rada hl. m. Prahy, Odbor rozvoje veřejného prostoru Rada hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ mzdy OON, služby náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka náklady na dobrovolníka Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 PODĚKOVÁNÍ Za podporu odbornou, fyzickou, uměleckou či morální a přátelskou v roce 2012 děkujeme následujícím organizacím a spolkům: 4. ZO ČSOP Botič Rokyta Alla Breve, Praha - Marketa Petrová AMWA Organic, (Jana Růžičková) Česká přírodní péče o tělo (Richard Zeman) Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha (Petra Schnitzerová a Jana Neckářová) Česká společnost ornitologická Praha ( rodina Sládečkova) Dětská lidová muzika Osminka (vedoucí Jana Pavlíčková) Dětský folklorní soubor Kamýček, Kamýk nad Vltavou (vedoucí Jaroslava Špačková) Dětský folklorní soubor Modřenec (vedoucí pí. Eva Špačková) Dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice (vedoucí Marcela Látalová) Dětský folklorní soubor Vrbina (vedoucí pí. Martina Krajská) Dětský folklorní soubor Vonička při ZŠ Čestlice (vedoucí pí. Jaroslava Vondráková) Dětský soubor Mikeš Říčany (Iveta Sinkulová) Dětský soubor Motáček, Praha (vedoucí Kačka Schreiberová) Divadélko Kůzle z Kutné Hory (manželé František a Sylvie Pokorní) Divadélko Paleček, Praha, (Jana Boháčová) Divadélko Pruhované Panenky, Praha (Lenka Hušková) Divadlo u tří koziček, Hradec Králové Alžběta Trojanová Dům ochránců přírody, ing. Zuzana Pokorná Fa Morvet Praha (Pavel Moravec) Folklorní soubor Kamýk, Kamýk nad Vltavou (vedoucí Jaroslava Špačková) Folklorní soubor Laskavec, Praha (vedoucí Zuzana Kacafírková) Folklorní soubor Lučinka (vedoucí pí. Kaucká) Folklorní soubor Melodika Praha (vedoucí Veronika Chudobová) Fórum dárců Konopářský svaz České republiky (Majka Široká) Kralupské žestě, Kralupy nad Vltavou A. Dvořák Loutkové divadlo Vysmáto (vedoucí Aleš Bílek) Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu (pí. Marcela Slavíková) MŠ Horolezecká, Praha 10 pí. Čurgaliová MŠ Semínko, Toulcův dvůr (ředitelka Magda Kapuciánová) Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (vedoucí pí. Růžena Sršňová) Muzika Špalíček Praha (vedoucí p. Roman Holk) O.s. Švagr z Písku, Jiří Jedlička Zahradnictví Hlaváčkovi, Říčany Pohádkový hrad Točník (Aleš Bílek) ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, Renesanční taneční soubor Anello, Dáša Zieglerová Praha, (vedoucí Klára Raková) ZŠ Kateřinky, Praha 4 žáci 8. třídy Soubor Villanella, Praha, (vedoucí pod vedením pí. učitelky Blanky Jitka Sochová) Novotné Sdružení Arnika Praha Sdružení SRAZ Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (včetně jeho členů) Sdružení TEREZA Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Dendrologická zahrada (p. Zdeněk Kiesenbauer) Youth and Environment Europe Zájmové sdružení Toulcův dvůr

15 Z velké řady dobrovolných spolupracovníků, přívrženců, sympatizantů a přátel patří speciální poděkování a uznání za podporu těmto osobám: Alois Točík, Loukonosy, předvádění řemesla Anička Volčíková, lektorka Barbora Kačmáčková, Botanický ústav Blanka Strachotová, praktikantka Bronislava Burešová, praktikantka Dana Cerhanová, Klub lidové tvorby Dana Drazdíková, Klub lidové tvorby Daniel Flek, řezbář Eva Houdková, lektorka Eva Horáčková, dobrovolnice Eva Myslíková, dobrovolnice František Slavík Křivoklát, řezbář František Šusta, přednášející, kejklíř Hana Beránková, Klub lidové tvorby Hana Francová, kramářské písně Hanka Korvasová, Lipka Brno, lektorka Helena Nováčková, Sluňákov Olomouc, lektorka Helena Kratochvílová, řezbářka Igor Heinz, Valdek u Šluknova Iva Koutná, Vsetín, lektorka Iveta Machátová, Chaloupky o.p.s., lektorka Josef Rybářský, muzeum Varnsdorf Jan Slunský, lektor Jakub Dolínek, včelař Jana Donátová, dobrovolnice Jarmila Šochová, Klub lidové tvorby lektorka Jarmila Horná, Klub lidové tvorby, lektorka Jakub Moravec, zvučení akcí Jaroslav Škopek RNDr, ornitolog, přednáška Jaroslav Jandourek, příznivec, lektor Jirka Kopecký jun., student, lektor Jindra Kapucianová, dobrovolnice Jiří Kopecký, dobrovolník Jitřenka Svobodová, Klub lidové tvorby Josef Moravec, zástupce ČSOP Josef Mrňák Hejnice, umělecký řezbář, lektor Karel Kerouš, lektor Karel Kříž, Varnsdorf, řezbář a brusič dřeva Karel Boublík, Botanický ústav Průhonice Karel Prach, lektor Karolína Bendová, dobrovolník Kateřina Lewingerová, dobrovolnice Kristýna Ešnerová, studentka, pomocnice Květa Patočková, včelařka Ladislav Řehák, zahradnictví Lenka Bartáková, novinářka Lenka Weinbergerová Luboš Mansfeld, řezbář, lektor Lucie Šmídová, praktikantka Lucka Nová,výstava - květinové aranžmá Magda Nováková, lektorka Maminkám z rodinného centra za materiální podporu Mariana Fendrychová, praktikantka Marie Dušková, dobrovolnice Marie Zdeňková, MČ Praha 15 Martin Věříš, lektor Martina Jindrová, praktikantka Martina Kubátová, příznivkyně, pomocnice Martina Syrovátková, aranžérka, dobrovolnice Martina Zelenková, pomocnice Monika Davidová, MŠ Myslibořice, lektorka Monika Kovalská, MŠ Nové Veselí, lektorka Miroslav Hule Ing., vodohospodář, spisovatel,komponovaný program Milena a Jiří Pitterovi, tanečníci Miroslav Kučera, Botanický ústav ČSAV Míla Benešová, SOŠ Poděbrady, lektorka Oxana Otomanská, příznivkyně, pomocnice Petr Duda, ředitel trubačské školy Petr Dobrý, Zelená domácnost, příznivec Petr Theimer, příznivec, kejklíř, kouzelník Petr Valenta, Praha, prodejce občerstvení během Vánočních výstav Studenti trubačské školy J. Selementa Patrik Volšín, pomocník Pavla Šerberová, Klub lidové tvorby Petr Dobrý, řezbář Petr Dostál, PedF UK Praha Petr Malát, galerie dřeva, umělecký řezbář Radmila Kopecká, dobrovolnice Rita Smolíková, příznivkyně, pomocnice Růžena a Jakub Sršňovi, shudebníci Standa a Renata Zemenovi, dobrovolníci Tereza Jirková, praktikantka Tomáš Gabriel Kočí, lektor Tomáš Otáhal, praktikant Vanda Jiříkovská, historička, etnografka Vilém Podrázský, přednášející Veronika Samcová, praktikantka Věra Hubrtová, dobrovolnice Zdeněk Kiesenbauer, DZ v Průhonicích Zdeněk Raban, dobrovolník, lektor Zdeňka Vološínová, lektorka Zuzka Machatová, lektorka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

16

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Výroční zpráva 2011 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři a příznivci Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, další rok uběhl a vy si můžete přečíst, co nového přinesl uplynulý rok 2011

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVOD... 3 Naše poslání... 4 Osvěta a služby pro obce a veřejnost... 5 Informační stan Ekodomova a Vivat Kompostela... 5 Kompostovací poradna a Středočeská síť Ekoporaden... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více