VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi provozovaných aktivit a práci, která se za nimi skrývá. Naším cílem jsou spokojení návštěvníci a účastníci našich programlů a akcí, kteří si od nás odnesou silné zážitky, poznání a také podněty k zamyšlení a ke změně svého jednání. Za to, že se nám tento náš cíl daří naplňovat, vděčíme unikátnímu prostoru Toulcova dvora. Neméně důležití jsou ale naši zaměstanci, kteří svými nápady a pracovním nasazením Toulcův dvůr oživují stovkami úžasných programů a akcí. Po mnoha letech přemýšlení a práce se nám na samém konci roku 2010 podařilo spustit nové internetové stránky Toulcova dvora. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se nám práce povedla. Narůstá totiž nejen návštěvnost webových stránek, ale hlavně aktivit na nich propagovaných. Do dalších let si můžeme jen přát, aby slibný rozvoj našich výchovných a vzdělávacích aktivit nebyl ohrožen nedostatkem grantových peněz, který se již na ministerstvech a obcích začíná projevovat. Jan Chvátal předseda ZČ HB Botič - 1 -

3 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, jehož výroční zprávu za rok 2010 držíte právě v rukou, bylo založeno v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze. Místem působení organizace je již šestnáctým rokem Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr v Praze 10 Hostivaři. Posláním naší organizace je vychovávat sebe i ostatní k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, podporovat takový životní styl, který nepoškozuje naše společné životní prostředí a je základem kvalitního života. Naše organizace se věnuje především práci s dětmi, mládeží a rodinami s malými dětmi. Pro tyto cílové skupiny připravujeme ekologické výukové a osvětové programy. Jedním z našich cílů je podporovat sounáležitost lidí s místem, kde žijí, a tím posílit fungování občanské společnosti regionu. Proto jsou některé akce zaměřené také na obnovu místních lidových zvyků, tradic a řemesel. ZČ HB Botič je jednou ze čtyř členských organizací Zájmového sdružení Toulcův dvůr, které je správcem a provozovatelem Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Společně s partnerskými organizacemi usiluje o to, aby byl celý areál vhodným zázemím pro praktickou aplikaci ekologické výchovy a přispíval tak ke zvyšování ekologické gramotnosti široké veřejnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 CÍLOVÁ SKUPINA Nejpočetnější cílovou skupinu v roce 2010 tvořily děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Pro maminky s dětmi od 0 do 6 let je určen mateřský klub Mateřídouška. Do klubu docházejí převážně z přilehlých městských částí. V průběhu školního roku přichází na Toulcův dvůr denně až sedm školních kolektivů z mateřských, základních, středních i speciálních škol, aby se zúčastnily ekologických výukových programů. Školní zařízení, jejichž žáci navštěvují tyto programy, jsou ze všech pražských částí. Často k nám dojíždějí i mimopražské děti. Akce pro volný čas jsme organizovali většinou tak, aby se jich mohly zúčastnit rodiny s malými dětmi. Účastníky našich akcí pro veřejnost byli především občané přilehlých pražských částí (Praha 4, 10, 11 a 15). V roce 2010 navštívilo akce pořádané ZČ HB Botič celkem osob, což je přibližně o osob více než v roce

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PROGRAMY A PROJEKTY Ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy Příprava a realizace ekologických výukových programů pro předškolní a školní kolektivy v areálu Toulcova dvora je naší stěžejní činností. Nabízíme mateřským, základním a středním školám možnost doplnit výuku o praktickou ekologickou výchovu. Toulcův dvůr k tomu nabízí ideální podmínky. K dispozici je zde rozsáhlý přírodní areál (les, louky, mokřad, rybníčky ), vybavené učebny v historicky cenných budovách, farma s původními plemeny domácích zvířat a člověkem obdělávané plochy (sad, zahrada, pole). ZČ HB Botič je hlavním koordinátorem ekologických výukových programů na Toulcově dvoře, na jejichž realizaci spolupracujeme s partnerským občanským sdružením SRAZ. Koordinujeme i zajišťování ekologicko-výchovných služeb pro Magistrát hl. města Prahy na celopražské úrovni. Nabídka ekologických výukových programů je každoročně aktualizována a do zainteresovaných škol distribuována v srpnu, před zahájením nového školního roku. V roce 2011 byla tištěná nabídka rozeslána na cca 800 adres. Aktuální nabídka programů je zveřejněna též na internetových stránkách Toulcova dvora. Ve školním roce 2010 obsahovala nabídka programů, lektorovaných ZČ HB Botič, 8 programů pro mateřské školy a 58 programů a exkurzí pro základní a střední školy. V roce 2010 byly nově zařazeny programy Vstávej semínko holala a Vrbníček. V průběhu roku se intenzivně pracovalo na kvalitativním zdokonalení programů. Lektoři se pilně vzdělávali v oblasti metodologie. Průběžně byly doplňovány a aktualizovány pracovní listy, metodické materiály a pomůcky používané při ekologických výukových programech. Hodně času bylo věnováno údržbě přírodního areálu a farmy domácích zvířat, které jsou intenzivně využívány pro praktickou ekologickou výchovu. Realizovali jsme celkem 696 několikahodinových programů, kterých se zúčastnilo dětí. To je o přibližně účastníků více, než v roce Programy byly realizovány z 18% pro mateřské školy, ze 68% pro I. stupeň ZŠ, z 12 % pro II. stupeň ZŠ a ze 2% pro střední školy

5 Programy pro pedagogy, studenty učitelství a vedoucí dětských kroužků Pro pedagogy, kteří se snaží začleňovat praktickou ekologickou výchovu do školního vyučování, připravujeme řadu zajímavých a podnětných akcí. Od roku 2005 jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogů. Stejně tak byly akreditovány naše semináře a jsou započitatelné do dalšího vzdělávání pedagogů. V roce 2010 připravil ZČ HB Botič 9 seminářů a exkurzí pro pedagogy, kterých se zúčastnilo 100 pracovníků s dětmi a mládeží. Specializační studium pro pražské koordinátory EVVO v předškolní výchově Od září 2010 do září 2011 realizujeme specializační studium pro pražské koordinátory Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v předškolní výchově. Pro učitele mateřských škol je toto první možnost v České republice účastnit se podobného specializačního studia. Vzhledem k tomu, že studium je financováno Magistrátem hl. města Prahy, je určeno výhradně koordinátorům působícím na území hlavního města. Studium je díky získané finanční podpoře pro studenty bezplatné. Značná část studia je věnována nácviku dovedností potřebných pro plánování a začleňování EVVO do každodenního života školky. Studenti se krok za krokem seznámili se sestavováním školního plánu EVVO a postupně pod vedením lektorů zpracovávají své závěrečné práce. Studium obsahuje celou řadou dalších témat. Všechna ale spojuje jejich praktická využitelnost pro práci pedagogů. Týkají se nejen přímé práce s předškolními dětmi a přímého působení na environmentálně příznivé postoje dětí, ale i lidského fungování učitelů v pracovním kolektivu školky, jejich spolupráce s kolegy, vedením školky, rodiči, veřejností a jinými institucemi. Věříme, že další podobná studia se budou na základě našich pozitivních zkušeností dále rozvíjet a otevírat i v dalších krajích a letech. Specializačního studia se v roce 2010 / 2011 účastní 22 pedagogů VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Síť pedagogů ZŠ a SŠ se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V: Metodika a realizace komplexní ekologické výuky Jedná se o dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jehož záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního EVVO. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací a podporovat učitele při začleňování EVVO jako průřezového tématu do Školních vzdělávacích programů. Pražská část sítě M.R.K.E.V. je koordinována naší organizací. Učitelé dostávají ročně 6 rozesílek materiálů a časopisu pro ekogramotnost Bedrník. Vznikly také webové stránky k podpoře sdílení metodických materiálů a ke komunikaci mezi učiteli a ekocentry. V roce 2010 bylo v síti přihlášeno 37 škol. Regionální setkání se konalo na Základní škole Pertoldova za účasti 101 pedagogů. Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu MRKVIČKA. Jedná se o obdobný projekt jako M.R.K.E.V., tentokráte však zaměřený na pedagogy mateřských škol. I u tohoto projektu jsme pražskými koordinátory. V roce 2010 proběhly v jejím rámci čtyři rozesílky informačních a metodických materiálů. Učitelé dostali kromě informačních bulletinů řadu cenných publikací. V roce 2010 bylo do sítě zapojeno 49 pedagogů. Regionální setkání se uskutečnilo za účasti 62 učitelů, zástupců neziskového sektoru a veřejné správy

7 Volný čas dětí, mládeže a rodin Také v roce 2010 jsme pravidelně pořádali akce pro aktivní vyplnění volného času veřejnosti. Programy byly připravovány převážně tak, aby se jich mohly účastnit rodiny s malými dětmi. Velmi nás těšila skutečnost, že se na přípravě a vlastní realizaci akcí podílela řada organizací i jednotlivců. Naše programy se za dobu, kdy je pořádáme, staly nedílnou součástí kulturního života regionu. V roce 2010 realizoval ZČ HB Botič celkem 67 programů, dílen, seminářů, vycházek a výstav pro volný čas dětí, mládeže a rodin. Celkem se těchto akcí zúčastnilo osob, což je o účastníků více než v roce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Mateřský klub Mateřídouška Mateřský klub nabízí pravidelné i jednorázové programy pro maminky s dětmi od narození do 6 let. Cílem není jen chystat zajímavé programy pro momentální pobavení rodičů s dětmi, ale naše malé i velké návštěvníky i vytrvale inspirovat a posilovat, aby se nové poznatky a dovednosti staly nedílnou součástí jejich každodenního života. Programová nabídka vychází z možností lektorek převážně maminek na mateřské dovolené. Některé programy odráží momentální trendy, jiné naopak sledují nadčasovou nit. Mateřídouška tak vytváří velmi pestré seskupení s působením ekologickým, kulturním i sociálním. Tvořivá spolupráce, laskavá ohleduplnost, vzájemná pomoc a komunikace mezi všemi zúčastněnými je pevným základem našeho snažení. Toulcův dvůr nám navíc umožňuje zcela mimořádným způsobem aktivně utvářet i vztahy ke zvířátům na farmě i k rostlinám a stromům na naší zahradě a obnovovat tak základy praktické inteligence, která lidem ve městech často chybí. V roce 2010 navštívilo klub 3374 účastníků, o 840 více než v předcházejícím roce

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Knihovna ekologické, přírodovědné a regionální literatury Na konci roku nabízela knihovna okolo 911 titulů především z oblastí ochrany přírody, ekologie a pedagogiky. Jejich seznam je přístupný také na internetových stránkách. Zájemci si mohou v běžnou denní hodinu vypůjčit poptávané knihy nebo časopisy. Odborné publikace byly využívány hlavně lektory při přípravě a realizaci ekologických výukových programů pro školní kolektivy. V roce 2010 bylo 21 knih zapůjčeno prezenčně a 110 absenčně. Ekoporadna Pomáhá občanům řešit drobné problémy v oblasti ochrany životního prostředí, se kterými se v životě setkávají. Poradna má otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Mimo tuto dobu je možné vznést své dotazy pomocí telefonu či u. Na internetových stránkách postupně zveřejňujeme odpovědi na často kladené dotazy. V roce 2010 bylo pracovníky ekoporadny zodpovězeno 127 dotazů. Služby pro návštěvníky Toulcova dvora - aktivní trávení volného času Také v době mimo pořádané akce byl Toulcův dvůr, na jehož provozu se podílí i naše organizace, vyhledáván veřejností jako cíl klidných procházek a odpočinku od hluku a stresu velkoměsta. Zhruba osmihektarový přírodní areál Toulcova dvora je zdarma přístupný veřejnosti denně od 8 do 18 hodin. Zájemci mohou navštívit obyvatele naší farmy - v současné době chováme králíky, husy, kachny, slepice, kozy, ovce, prasata, krávu, koně a včely - či si projít naučnou stezku vedoucí přes přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, louky ). V roce 2010 byly v přírodním areálu mimo jiné instalovány dřevěné siluety našich dravců s doplňkovou informační tabulí. Odhadujeme, že počet návštěvníků Toulcova dvora mimo organizované akce pro veřejnost se v roce 2010 pohyboval okolo

9 SPOLUPRÁCE Spolupráce na koordinaci běžného chodu a dalším rozvoji Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Členové ZČ HB Botič se spolu s ostatními členskými organizacemí ZS Toulcův dvůr podíleli na koordinaci chodu Toulcova dvora. Velký význam pro rozvoj areálu má dobrovolná výpomoc sympatizantů Toulcova dvora, například z řad ostatních základních článků Hnutí Brontosaurus či firemních dobrovolníků. Statutární zástupci ZČ HB Botič se aktivně účastnili jednání Výkonného výboru a Správní rady Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Mezinárodní spolupráce program EVS V roce 2010 jsme pokračovali v projektu European Voluntary Service - Evropská dobrovolná služba. V rámci tohoto projektu vystupuje ZČ HB Botič jako hostitelská organizace pro dobrovolníky, kteří k nám přijíždějí na zkušenou, naučit se, či zdokonalit se v češtině, poznat kulturu České republiky a v neposlední řadě přispět svou dobrovolnou prací k rozkvětu naší činnosti. V září 2010 vystřídala Aitora Calderóna ze Španělska nová dobrovolnice Antonietta Tonička Lopes z Portugalska. ZČHB Botič působí také jako koordinující organizace pro dobrovolnické projekty partnerské organizace Youth and Environment Europe. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Spolupráce s dalšími subjekty Velmi úzce jsme spolupracovali s odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Pro tento odbor jsme od února zajišťovali koordinaci a realizaci veřejné zakázky na ekologicko-výchovné služby. V roce 2010 pokračovala úspěšná spolupráce s Fórem dárců na projektu firemního dobrovolnictví. Skupiny dobrovolníků z velkých firem nám pomáhají s přípravou akcí pro veřejnost, vedou na nich rukodělné dílny a další aktivity, či nám pomáhají s přípravou pomůcek na výukové programy. V roce 2010 se 22 dobro-volnických akcí zúčastnilo 82 firemních dobrovolníků. Mezi nejvýznamnější spolupracující organizace patřily Zájmové sdružení Toulcův dvůr, o.s. SRAZ - Společně za radostí a zdravím, 4. ZO ČSOP Botič-Rokytka, Mateřská škola Semínko o.p.s., Sdružení TEREZA či Ekocentrum Podhoubí. V roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s Ligou ekologických alternativ. Společně jsme připravili 17. Biojarmark a Dožínkové slavnosti dvoudenní setkání příznivců ekologického zemědělství obohacené o tradiční dožínkové slavnosti a program pro děti. Akce se během dvou dnů zúčastnilo na účastníků. Pokračovali jsme v navázané spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Dendrologickou zahradou v Průhonicích při organizaci oslav Dne stromů. ZČ HB Botič je aktivním členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím Pavučiny jsme i v roce 2010 úzce spolupracovali s dalšími středisky ekologické výchovy z celé České republiky. Řada organizací využila v roce 2010 rozsáhlé možnosti areálu a vnitřních prostor Toulcova dvora k realizaci vlastních aktivit

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 LIDÉ V ZČ HB BOTIČ Zpráva o členské základně ZČ HB Botič měl v roce členů a asi 150 dalších spolupracovníků. Na pracovní úvazek jsme zaměstnávali 12 osob, s řadou externích spolupracovníků byly uzavírány krátkodobé pracovní smlouvy. Statutární orgán ZČ HB Botič v roce 2010 předseda organizace: Ing. Jan Chvátal hospodář organizace: Ing. Tomáš Hodina Zaměstnanci organizace v roce 2010 Ing. Jan Chvátal - koordinace aktivit organizace, web, grafika, pronájmy prostor Ing. Tomáš Hodina - ekonomika, fundraising, koordinace aktivit pro pedagogy Mgr. Eva Stebelská - lektorka programů pro školní kolektivy, od července hlavní lektorka Zdeňka Hrubá - vedoucí mateřského klubu Mateřídouška: koordinace, lektorka programů Eva Kopecká - lektorka programů pro školy, seminářů pro pedagogy a tvůrčích dílen Jana Suchánková, DiS (do června) - lektorka programů pro školní kolektivy RNDr. Dagmar Chytilová - lektorka programů pro školní kolektivy, ekoporadna Jitka Rajdlová administrativa, objednávání programů Mgr. Zuzana Letovská (do srpna) - koordinace sítí M.R.K.E.V. a Mrkvička Mgr. Hana Mrkvičková (od dubna) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Alexandra Vokálová (od září) - lektorka programů pro školní kolektivy Mgr. Martina Chvátalová (od září) koordinátorka specializačního studia, lektorka Nejvýznamnější externí spolupracovníci ZČ HB Botič v roce 2010 Marie Moravcová - koordinace akcí pro volný čas Jindřiška Kapuciánová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Anna Pohanková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jitka Machová - lektorka programů klubu Mateřídouška Kateřina Schwarzová - lektorka programů klubu Mateřídouška Iva Veselá Benešová - lektorka programů klubu Mateřídouška Pavlína Štěpánková - lektorka programů klubu Mateřídouška Jiří Grossmann - lektor programů klubu Mateřídouška Pavlína Tomášová - lektorka programů klubu Mateřídouška Martina Chvátalová - lektorka programů klubu Mateřídouška Věra Konůpková - lektorka programů klubu Mateřídouška Lenka Rumlerová - lektorka programů klubu Mateřídouška Jana Vlášková - lektorka programů klubu Mateřídouška Radka Klikarová - úklid klubu Mateřídouška Zdeňka Kupková - vedení účetnictví Miroslava Andrová úklid prostor Josef Rohn úklid prostor Dobrovolníci v rámci programu Evropská dobrovolná služba Aitor Calderón do září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost Antonietta Lopes od září pomoc s přípravou a realizací programů pro školní kolektivy a akcí pro veřejnost - 9 -

11 Příjmy a výdaje v roce 2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samosprávy 487 Granty EU 242 Tržby za služby Členské příspěvky 163 Dary 40 Výnos veřejné sbírky 92 Ostatní příjmy 27 VÝDAJE CELKEM v tis Kč Mzdové náklady: hrubé mzdy zaměstnanců dohody o provedení práce sociální a zdravotní pojištění Materiálové náklady 484 Opravy a udržování 24 Spotřeba elektrické energie, plynu a vody 238 Cestovné 30 Poskytnuté členské příspěvky 2 Dar poskytnutý 7 Daň darovací 1 Jiné náklady 44 Služby: poradenská, zprostředkovatelská a lektorská činnost nájemné stravovací služby náklady na dobrovolníky účetnictví telefon, fax, internet tisk dopravné poštovné vzdělávání zaměstnanců školení, semináře praní prádla, úklid, údržba software ostatní služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 Rozvaha k Úhrn aktiv ,- Stálá aktiva ,- Hmotný investiční majetek ,- Oprávky 0,- Oběžná aktiva ,- Pohledávky, zálohy ,- Zásoby ,- Finanční majetek - peníze v hotovosti a bankovní účty ,- Finanční majetek dlouhodobý, půjčky ,- Příjmy příštích období ,- Úhrn pasiv ,- Vlastní jmění ,- Náklady a výdaje příštích období 0,- Nerozdělený zisk ,- Krátkodobé závazky ,- Oceňovací rozdíly ,- Dohadové účty pasivní 0,- Hospodářský výsledek ,- Komentář k příjmům Jako každý rok byly finanční zdroje ZČ HB Botič velice různorodé. Projekty organizace podpořily na rok 2010 tyto subjekty: Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zemědělství Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Zentiva, a.s. Národní institut dětí a mládeže MŠMT Za velmi důležitý zdroj považujeme program MŽP administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tento program přispívá k zajištění větší stability středisek ekologické výchovy v celé ČR. Významnou položku rozpočtu činily příjmy za služby ekologicko-výchovného charakteru, popřípadě jiné vlastní činnosti, které tvořily 73,6% rozpočtu. Tento rok rovněž pokračovala veřejná sbírka za účelem získávání finančních prostředků na výukové, výchovné a kulturní aktivity, pořádané ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Výtěžek sbírky byl převeden do příjmů organizace na další období. Komentář k výdajům V roce 2010 tvořily mzdové náklady včetně pojistného 48% nákladů organizace. S řadou externích pracovníků jsme uzavřeli dohody o provedení práce. Tradičně vysoké částky jsou spojeny s provozními náklady a výdaji na materiální zajištění ekologicko-výchovných aktivit

13 Přehled dotačních prostředků ZČ HB Botič čerpaných v roce 2010 Projekt Donátor Účel čerpání Čerpaná částka Environmentální vzdělávání MŽP DHDM, mzdy, OON ,- a výchova dětí předškolního věku v Toulcově dvoře Environmentální vzdělávání, MŽP DHDM, materiál, mzdy ,- výchova a osvěta rodin v Toulcově dvoře Environmentální poradna ve MŽP Knihy, DHDM, materiál, ,- Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr tisk, energie, telefony, nájemné, mzdy Mateřský klub Mateřídouška MPSV mzdy, energie, materiál, ,- Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Ekologické programy pro děti předškolního věku v areálu Toulcova dvora Osvětové akce pro veřejnost v areálu Toulcova dvora Environmentální poradna ve středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Volný čas veřejnosti Mládež v akci Mládež v akci Mládež v akci Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2011) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (na rok 2010) Rada hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ Národní institut dětí a mládeže ČNA MLÁDEŽ nájem, telefon, OON 500,- OON 600,- OON, služby ,- Mzdy, OON, služby ,- mzdy ,- materiál, OON, služby ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- náklady na dobrovolníka ,- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010 PODĚKOVÁNÍ Za podporu odbornou, fyzickou, uměleckou či morální a přátelskou v roce 2010 děkujeme následujícím organizacím a spolkům: 4. ZO ČSOP Botič Rokytka Agrodružstvo Košetice (pan Kopic) Cesta přírody (Tomáš Síbek) Česká společnost pro ochranu netopýrů Praha (Petra Schnitzerová a Jana Neckářová) Česká společnost ornitologická Praha ( rodina Sládečkova) Dědova dudácká muzika Praha, (vedoucí p. Jindra Janeček) Dětská lidová muzika Osminka (vedoucí Jana Pavlíčková) Dětská lidová muzika Hájíček Praha (vedoucí p. Jiří Janoušek) Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic (vedoucí Ludmila Kolářová) Dětský folklorní soubor Javorový Kolíček Praha (Lucie Pečená) Dětský folklorní soubor Kytice Praha, (vedoucí pí. Milena Pittrová) Dětský folklorní soubor Modřenec (vedoucí pí. Eva Špačková) Dětský folklorní soubor Pramínek při ZUŠ Černošice (vedoucí Marcela Látalová) Dětský folklorní soubor Vrbina (vedoucí pí. Martina Krajská) Dětský folklorní soubor Vonička při ZŠ Čestlice (vedoucí pí. Jaroslava Vondráková) Dětský soubor Mikeš Říčany (Iveta Sinkulová) Dětský taneční folklorní soubor Klíček z Řevnic (vedoucí pí. Ludmila Chroustová) Divadélko Kůzle z Kutné Hory (manželé František a Sylvie Pokorní) Dům ochránců přírody, ing. Zuzana Pokorná Ekocentrum Podhoubí Fa Morvet Praha (Pavel Moravec) Fa Mlýnec (Jaroslava Marková) Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí (vedoucí p.profesor Bohumil Chochola) Folklorní soubor Lučinka (vedoucí pí. Kaucká) Folklorní soubor Melodika Praha (vedoucí Veronika Stejskalová) Folklorní soubor Šafrán Jablonec/Nisou Fórum dárců Harmonie rodiny Dvorníkových Praha Hnutí Brontosaurus (včetně jeho základních článků) Kapelka Bejvávalo Praha, (vedoucí p. Pavel Machek) Kitl s.r.o. Jablonec/Nisou (Jana Čapková a Martina Círusová) Konopářský svaz České republiky (Majka Široká) Loutkové divadlo Vysmáto (vedoucí Aleš Bílek) Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu (pí. Marcela Slavíková) MŠ Semínko, Toulcův dvůr (ředitelka Magda Kapuciánová) Malá česká muzika Jiřího Pospíšila (vedoucí pí. Růžena Sršňová) Muzika Špalíček Praha (vedoucí p. Roman Holk) Nobilis Tilia Krásná Lípa Soubor Gaudeamus při VŠE z Prahy Obec Chlumany (pí. Věra Fenzlová) Obvodní myslivecký spolek Praha 10 Soubor Villanella (pí. Jitka Sochová) Pohádkový hrad Točník (Aleš Bílek) Stanice pro poraněné dravce Česká POHODA občanské sdružení Třebová (pí. Věra Malátková) Sdružení Arnika Výzkumný ústav Silva Taroucy pro Sdružení SRAZ krajinu a okrasné zahradnictví Sdružení středisek ekologické výchovy Dendrologická zahrada (p. Zdeněk Pavučina (včetně jeho členů) Kiesenbauer) SEV Lesy hl. města Prahy Youth and Environment Europe (pí Fišerová, p. Neumann) Zájmové sdružení Toulcův dvůr Sdružení Arnika Praha Zahradnictví Hlaváčkovi, Říčany Sdružení TEREZA ZO ČSOP 11/30 Nyctalus Praha, Dáša Zieglerová

15 Z velké řady dobrovolných spolupracovníků, přívrženců, sympatizantů a přátel patří speciální poděkování a uznání za podporu těmto osobám: Anete Váchová, dobrovolnice Andrea Rollová, studentka, pomocnice Barbora Kačmáčková, Botanický ústav Eva Houdková Vlašim, lektorka Eva Mazancová, dobrovolnice Eva Nedozrálová, dobrovolnice Dana Cerhanová, Klub lidové tvorby Dana Drazdíková, Klub lidové tvorby Dana Prokopová, dobrovolnice Edita Pešková, studentka, dobrovolnice Eva Dudová, studentka, dobrovolnice Eva Jungmannová, dobrovolnice Eva Myslíková, dobrovolnice František Slavík Křivoklát, řezbář František a Květa Toulcovi, potomci posledního nájemce Toulcova dvora Hana Beránková, Klub lidové tvorby Hanka Korvasová, Lipka Brno, lektorka Helena Nováčková, Sluňákov Olomouc, lektorka Helena Kratochvílová, řezbářka Honzík Talaga, student, dudák Iva Koutná, Vsetín, lektorka Ivan Větvička, lektor Iveta Dandová, Mnichovo Hradiště, lektorka Jakub Krulich, zahradnictví Jan Vít, Říčany, dudák, dobrovolník Jan Slunský, lektor Jakub Dolínek, včelař Jana Donátová, dobrovolnice Jana Janků, studentka, lektorka Jana Navrátilová, dobrovolnice Jana Zoubková, lektorka výtvarných dílen Jarmila Šochová, Klub lidové tvorby lektorka Jarmila Horná, Klub lidové tvorby, lektorka Jakub Moravec, zvučení akcí Jarda Hlaváček, dobrovolník Jaroslav Škopek RNDr, ornitolog, přednáška Jindra Kapucianová, dobrovolnice Jiří Jedlička, lektor Jiří Kopecký, dobrovolník Jiří Pobuda, herec dobrovolník Jitřenka Svobodová, Klub lidové tvorby Josef Moravec, zástupce ČSOP Josef Mrňák Hejnice, umělecký řezbář, lektor Karel Kerouš, lektor Karel Kříž, umělecký řezbář, lektor Karel Boublík, Botanický ústav Průhonice Karel Prach, lektor Kateřina Lewingerová, dobrovolnice Kristýna Ešnerová, studentka, pomocnice Květa Patočková, včelařka Ladislav Řehák, zahradnictví Lucie Kulhavá, stará řemesla Luboš Mansfeld, řezbář, lektor Lucka Nová,výstava - květinové aranžmá Ludmila Dominová, lektorka Magdalena Dobromila Staňková spisovatelka, výtvarnice Magda Nováková, lektorka Marie Dušková, dobrovolnice Marie Zdeňková, MČ Praha 15 Martina Kubátová, příznivkyně, pomocnice Martina Syrovátková, aranžérka, dobrovolnice Martina Zelenková, pomocnice Milan Reich, všeuměl Miroslav Hule Ing., vodohospodář, spisovatel,komponovaný program Milena a Jiří Pitterovi, tanečníci Miroslav Kučera, Botanický ústav ČSAV Míla Benešová, SOŠ Poděbrady, lektorka Míša Snopková, studentka Ondra Tobiáš, student, dobrovolník Pavel Sopoušek, fotograf Patrik Volšín, pomocník Pavla Šerberová, Klub lidové tvorby Petr Dobrý, řezbář Petr Dostál, PedF UK Praha Petr Nohel, lektor Petr Malát, galerie dřeva, umělecký řezbář Radmila Kopecká, dobrovolnice Rita Smolíková, příznivkyně, pomocnice Růžena a Jakub Sršňovi, samostatné vystoupení Saša Vokálová, studentka, lektorka Standa a Renata Zemenovi, dobrovolníci Tomáš Chvátal, dobrovolník Tomáš Gabriel Kočí, lektor Vanda Jiříkovská, historička, etnografka Věra Bidlová, Botanická zahrada v Praze Věra Hubrtová, dobrovolnice Zdeněk Kiesenbauer, Dendrologická zahrada v Průhonicích Zdeněk Raban, dobrovolník, lektor Zdeněk Šesták, lektor Zuzka Machatová, lektorka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2010

16 - 15 -

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ČLÁNEK HNUTÍ BRONTOSAURUS BOTIČ Název: Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič Adresa: Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař IČ: 61387096 DIČ: CZ61387096-1- Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 ÚVOD ÚVOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2009 Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2009. Je těžké na několika málo stránkách vystihnout rozsah námi

Více

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva Botič o.p.s. za rok 2013 Základní údaje: Botič o.p.s. Kubatova 32/1 102 00, Praha 10 - Hostivař Zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 -0- VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÈ HB BOTIÈ ZA ROK 2012 Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci, držíte v ruce výroční zprávu Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič za rok 2012. V tomto roce pokračovaly naše

Více

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr.

V roce 2007 se na činnosti podíleli: Ředitelka: Mgr.Pavla Novotná Vedení účetnictví: Milena Petrtýlová Koordinátorky projektu EVP : Mgr. Výroční zpráva 2007 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu vzdělávání,

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s.

Obsah OBSAH. výroční zpráva 2014 1. ORGANIZACE 3. 2. BOTIČ, o.p.s. 7. 3. MŠ SEMÍNKO, o.p.s. 10. 4. SDRUŽENÍ SRAZ, z.s. 12. 6. ENVIRA, o.p.s. V roce 2014 jsme dokončovali proces transformace. Na pravidelných schůzkách členové správní rady připravovali jinou strukturu organizace tak, aby co nejlépe odpovídala hlavním cílům Toulcova dvora. Společně

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 142 ze dne 7.2.2012 k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 Rada

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zájmové sdružení Toulcův dvůr Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Zájmového sdružení Toulcův dvůr. Chceme Vám touto cestou podat zprávu o aktivitách zastřešující

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s.

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. Jediný zakladatel: Ing. Jan Chvátal r.č. 790220/0372 trvale bytem: Čestlická 67, 251 01 Dobřejovice ve smyslu 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 13 Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Aktivitami přispíváme ke svému POSLÁNÍ Sdružení SRAZ vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravujeme výchovně - vzdělávací

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 Obsah EkoCentrum Brno Stěžejní aktivity v roce 2001 Členství ve sdruženích a další aktivity Valná hromada Finanční zpráva Poděkování EkoCentrum Brno Občanské sdružení EkoCentrum

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013

Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Roční zpráva o hospodaření za rok 2013 a roční závěrka za rok 2013 Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová Datum: 28.5.2014 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více