Automatizace konfigurace v síti Cisco

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatizace konfigurace v síti Cisco"

Transkript

1 Automatizace konfigurace v síti Cisco Zdeněk Chvilíček (CHV055) Martin Ševčík (SEV198) Abstrakt: Tato práce obsahuje postupy pro instalaci a používání Smart Install a Smart Ports. Také popisuje používání souvisejících příkazů. Klíčová slova: Smart Install, Smart Ports, Cisco, SPS, VŠB 1 Úvod Smart Install Smart Install komponenty Smart Install Director Smart Install Klienti Smart Install skupiny Konfigurace Cisco Smart Install zařízení Konfigurace directora jako DHCP server Příprava TFTP Serveru Připojení nového přepínače Vytvoření zálohy Podporované zařízení Smart Ports Povolení Smart Port makra Konfigurace výchozích hodnot parametrů Auto Smart Ports Konfigurace statických Smart Port macros Aplikování Smart Port macra Aplikování Smart Port triggeru pro IP telefon Závěr Použitá literatura Březen /14

2 1 Úvod V naší práci popíšeme a otestujeme dvě funkce Smart Install a Auto Smart Ports, které spadají do balíčku Cisco Catalyst Smart Operations. Tento balíček je tvořen sadou nástrojů určených pro zjednodušení nasazení, správu a řešení problémů v sítích Cisco. 2 Smart Install Jedná se o plug-and-play nastavení, které poskytuje bezobsluhové nasazení nových přepínačů. Může se použít pro nastavení direktora (hlavní prvek, který pomáhá při instalaci dalších přepínačů), který pak automaticky konfiguruje další zařízení se stejným obrazem softwaru nebo na základě nastavení pravidel. Typický příklad použití je v organizacích s vyšším počtem distribuovaných pobočkových míst, jako jsou banky nebo školy. Pokud má pobočka více než jeden přepínač, může IT pracovník po síti nastavit jeden přepínač v každé větvi jako director. Místní pracovníci, pak připojí další přepínače na directora a ty si automaticky stáhnou své konfigurace. SmartInstall síť může být: Síť, kde všechny klientské přepínače mají stejnou identifikaci ID (PID). Síť, která zahrnuje přepínače s různými PID. V těchto sítích, můžete konfigurovat skupiny přepínačů a stanovit, že tytéž obrazy a konfigurační soubory jsou aplikovány na všechny přepínače ve skupině. Skupina může být na základě předem definované PID, nebo se můžou vytvořit skupiny založené na ID produktu, MAC adresy, čísla balíčku přepínače nebo připojení klienta na upstream souseda. Poté, co má přepínač obraz a základní konfiguraci se můžou nakonfigurovat specifické funkce jednotlivých přepínačů a uložit nastavení do konfiguračních souborů. [2] Mezi výhody patří snadné nasazení, jelikož se jedná o jednorázový úkol. 2.1 Smart Install komponenty Smart Install pracuje v režimu klient-server skládající se z těchto komponent: Director Přepínač nebo směrovač, který pomáhá při instalaci dalších přepínačů. Klient - Dostane obraz a konfiguraci od directora. Pokud na klientském zařízení není konfigurační soubor, proběhne proces automatické instalace. Touto automatickou instalací na klienty je umožněno pracování Smart Install. Auto instalace se provede pouze tehdy, pokud chybí konfigurační soubor. Skupiny - Klientské zařízení je přijato do skupiny na základu modelu zařízení a parametrů pro lepší řízení. Všechny klientské zařízení ve stejné skupině dostanou stejný obraz a konfigurační soubor. Skupinu tvoří sada klientských zařízení, pro která je třeba přijmout stejná opatření. Externí TFTP server - Externí TFTP server slouží jako úložiště obrazových souborů pro různé modely klientských zařízení a jejich příslušných konfiguračních souborů. Použití externího TFTP serveru není nutně vyžadováno. Funkci TFTP serveru může plnit director systému Smart Install. DHCP - Director systému Smart Install může sloužit jako DHCP server. Tuto funkci může zastávat i externí zařízení. [1] Obrázek 1: Smart Install komponenty [1] Březen /14

3 2.2 Smart Install Director Director Smart Install sítě musí být přepínač běžící na Cisco IOS verze 12.2(52)SE nebo novější. Pokud chceme manuálně konfigurovat directora, použije se příkaz vstack director ip_adresa. A dále pro jeho povolení slouží příkaz vstack basic. Pokud je zařízení nakonfigurováno jako director, začne vytvářet svou databázi ve VLAN 1. Pokud chceme přidat další VLAN do správy Smart Install, použije se příkaz vstack startup-vlan vlan_hodnota. Pomocí DHCP snooping director identifikuje nové přepínače, které jsou propojeny do sítě (známé jako non-vlan1 přepínače.) Databáze zahrnuje seznam klientských zařízení pro Smart Install síť a obsahuje tyto informace: Typ všech přepínačů (PID), včetně těch v zásobníku MAC adresu všech přepínačů, včetně těch v zásobníku IP adresu přepínačů v zásobníku Hostname Topologii sítě, včetně sousedů propojené s přepínačem Sériové číslo (pouze přepínače podporující Smart Install) Pokud síť používá DHCP pro přidělení adres, pak se konfiguruje pouze director a klienti nevyžadují žádné nastavení. Přesto se můžou zadat příkazy na klientovi, ale ty se projeví pouze, pokud tento klient převezme roli directora. Může být pouze jeden director pro sadu klientů a nemůže být nastaven záložní director. Pokud tedy selže: Databáze directora musí být znovu sestavena. Jakákoliv aktualizace prováděná na přepínačích může selhat. Zálohování konfigurace nemusí nastat před restartováním directora. Director může změnit stav na klienta pokud: Vypne rozhraní se svou IP adresou. Vymaže rozhraní se svou IP adresou. Pokud je adresa directora změněna. Jakmile se director stane klientem, je zakázáno DHCP snooping a jeho databáze se přestane používat. Director sestavuje databázi shromažďováním informací ze sítě a využívá ji, chcete-li přiřadit konfigurační soubor a obraz ke klientovi nebo jako odkaz pro získání PID, názvu obrazu a konfiguračních souborů při aktualizaci přepínačů. Také tuto databázi pravidelně aktualizuje na základě CDP aktualizace, které obdrží od sousedních přepínačů. Aktualizace obsahuje informace o klientových sousedech. [2] 2.3 Smart Install Klienti Klienské přepínače jsou přímo nebo nepřímo spojeni s directorem, aby si mohli stáhnout obraz a konfigurační soubor. Přepínač se stane Smart Install klientem, když je objeven director nebo když je na přepínači IP adresa directora nastavena manuálně. Klientské přepínače použijí databázi directora pro stažení obrazu a konfiguračních souborů z TFTP serveru. Klienti, kteří nepodporují Smart Install si mohou stáhnout obraz a konfiguraci z directora, ale jsou vloženi do databáze, pouze pokud jsou připojeni k přepínači, který podporuje Smart Install. Director se může programem telnet připojit ke klientskému přepínači a v privilegovaném režimu stáhnout software do přepínače. Director musí znát heslo tohoto klientského přepínače. Smart Install podporované přepínače mohou komunikovat přímo s directorem a předávat mu aktuální informace o přepínači, mohou stahovat obraz a konfigurační soubory. Klientské přepínače také mohou být pomocí directora spravovány. Smart Install podporovaní klienti s IP adresou directora a přepínače připojené k directorovi odesílají informace sousedům pomocí Smart Install protokolu. Přepínače běžící na Cisco IOS XE Releases 3.2(0)SE a novější instalaci softwaru. [2] Březen /14

4 Obrázek 2: Příklad propojení klientů [2] Všechny přepínače v síti, ve které se nachází i director Smart Install mohou být klienti, ať už jsou nebo nejsou systémem Smart Install podporovány. Klientský přepínač V databázi directora Zdroj informací z databáze Klient 1 ano Naučil se z CDP a od Smart Install. Vysílá informaci o svém sousedovi (klient 2). Klient 2 ano Informace získal od klienta 1. Klient 3 ano Naučil se od CDP. Klient 4 ne Nemá informace k dispozici. Klient není bezprostředním sousedem directora nebo jiného podporovaného Smart Install přepínače. Klient 5 ano Naučil se od CDP. Klient 6 ne Nemá informace k dispozici. Klient není bezprostředním sousedem directora nebo jiného podporovaného Smart Install přepínače. Klient 7 ano Naučil se z CDP a od Smart Install. Klient také posílá informaci o jeho sousedovy (klient 8). Klient 7 je non-vlan 1 přepínač. Klient 8 ano Informace klientovi 8 budou zaslány klientem 7 přes non-vlan 1. Klient 8 je non-vlan 1 přepínač. Tabulka 1: Obsah databáze direktora o klientech [2] 2.4 Smart Install skupiny Pokud máme všechny přepínače v sítí se stejným PID, můžeme na ně použít stejný obraz a konfigurační soubor. V případě pokud existuje více než jeden PID nebo chceme-li jiný konfigurační soubor pro některé z přepínačů v závislosti na jejich funkci v sítí, nabízí se nastavení Smart Install skupin. Každé skupině přepínačů můžeme přiřadit jiný obraz a konfigurační soubor. Rozdělení do skupin může být realizováno podle různých kritérií (typologie sítě, MAC adresa, PID, Stack skupiny). [2] Tento příklad popisuje vytvoření skupiny podle MAC adres přepínačů. Skupina nese označení Group1 a tvoří ji tři přepínače. Vytváření skupin podle jiného kritéria než je MAC adresa probíhá na stejném principu. Po vytvoření skupiny Pokus1 je na její prvky aplikována bitová kopie c3750-ipbase-tar se.tar a konfigurační soubor ipbase_config.txt. Březen /14

5 1. Director(config)# vstack director Director(config)# vstack basic 3. Director(config)# vstack group custom Group1 mac 4. Director(config-vstack-group)# match mac ca.c Director(config-vstack-group)# match mac 001a.a1b4.ee00 6. Director(config-vstack-group)# match mac 00:1B:54:44:C6:00 7. Director(config-vstack-group)# image tftp:// /c3750-ipbase-tar SE.tar 8. Director(config-vstack-group)# config tftp:// / ipbase_config.txt 2.5 Konfigurace Cisco Smart Install zařízení Chceme-li provést bezobsluhové aktualizace, pak musí mít Smart Install síť spuštěn DHCP server. Tento server může být director, jiné Cisco zařízení běžící na Cisco IOS, nebo server třetí strany bez Cisco IOS. Jsou dvě možnosti konfigurace: Konfigurace directora jako DHCP sever Konfigurace jiného zařízení jako DHCP server V našem zapojení využíváme direktora i jako DHCP server. Obrázek 3: Testované zapojení pro Smart Install Konfigurace directora jako DHCP server Následující příkazy se provedou na directorovi pro jeho konfiguraci jako DHCP server. 1. (config)# vstack director (config)# vstack basic 3. (config)# vstack dhcp-localserver pool1 4. (config-vstack-dhcp)# address-pool (config-vstack-dhcp)# default-router (config-vstack-dhcp)# file-server (config)# ip dhcp remember 8. (config)# vstack config tftp:// /lanbase_config.txt Popis: Ad. 1 V konfiguračním režimu se nastaví zařízení jako director, zadáním IP adresy na rozhraní. Ad. 2 Povolení directora. Ad. 3 Definování jména pro DHCP pool (vstup do konfiguračního módu vstack) Ad. 4 Určení podsítě a masky pro DHCP pool Ad. 5 Určení IP adresy výchozího routeru Ad. 6 Určení IP adresy TFTP serveru Ad. 7 Uloží na dhcp serveru vazby IP Ad. 8 Nastavení cesty ke konfiguračnímu souboru Březen /14

6 2.5.2 Příprava TFTP Serveru Smart Install ukládá uživatelem daný obraz a konfigurační soubory na TFTP server. Director může také fungovat jako TFTP server, odpadá tedy potřeba externího TFTP serveru. Pokud je director zároveň i TFTP server, ukládají se soubory do jeho flash paměti. Velikost flash paměti nás omezuje v počtu uložených obrazů a konfiguračních souborů. Pokud Smart Install síť zahrnuje klientské přepínače s více než jedním ID produktu, měli byste použít externí TFTP server. V novějších verzích IOS se nemusí konfigurovat directora jako TFTP server. Director automaticky získává požadovaný obraz a konfigurační soubory a jeho flash paměť slouží pro jejich uložení. [2] Director řídí tyto konfigurační soubory: Spuštění konfigurace konfigurace, které klient používá při zavádění Seed konfigurace konfigurace na directorovi, která je základem pro konfiguraci spuštění klienta Záložní konfigurace přesná kopie spouštěcí konfigurace, uložená u directora V našem testovaném zapojení jsme využili externí TFTP server. Instalace a nastavení TFTPD $ sudo apt-get install xinetd tftpd tftp Vytvoříme adresář /tftpboot, nastavíme práva a poté server spustíme. $ sudo mkdir /tftpboot $ sudo chmod R 777 /tftpboot $ sudo /etc/init.d/xinetd start Do vytvořené složky se vloží konfigurační soubor LANBase_config.txt, ze kterého budou načítány konfigurační příkazy pro nově připojené přepínače. Ukázka z konfiguračního souboru: version 12.2 no service pad enable secret cisco username cisco password 0 cisco macro auto global processing interface fastethernet0/1 switchport access vlan 5 switchport mode access switchport port-security spanning-tree portfast vstack director Březen /14

7 2.5.3 Připojení nového přepínače Po připojení nového přepínače, detekuje director nové zařízení. *Apr 29 11:43:21.917: %SMI-6-SWITCH_ADD: New Device detected by Director with mac address: 001a.cac *Apr 29 11:43:21.917: %SMI-5-DIRECTOR: Director is enabled Poté se aplikuje konfigurace z konfiguračních souborů. V průběhu zpracování se nesmí stisknout žádná klávesa. V tom případě by se operace přerušila. *Apr 29 11:45:12.212: %SMI-6-UPGR_STARTED: Device (IP address: ) startup-config upgrade has started Loading LANBase_config.txt from (via Vlan1): [OK bytes] Úspěšné provedení. Apr 29 11:46:05.628: %SMI-6-UPGR_STARTED: Device (IP address: ) startup-config has upgraded successfully Kontrola nastavení na nově připojeném přepínači. 1. #show run Building configuration Current configuration : 2138 bytes Version interface fastethernet0/1 switchport access vlan 5 switchport mode access switchport port-security spanning-tree portfast.. end Vytvoření zálohy Smart Install umožňuje funkci automatické zálohy konfiguračních souborů. Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta. Po zapnutí je v paměti directora vytvořena složka vstack. Jelikož máme k dispozici TFTP server můžeme zálohu uložit do něj. Definujeme tedy TFTP server a zapneme funkci zálohy. 1. (config)# vstack backup file-server tftp:// (config)# vstack backup *Apr 29 12:01:55.626: %SMI-6-SMI_DIRECTOR_BACKUP_SUCCES: Client Device ( ) startup configuration backup successful on repository: tftp:// / Březen /14

8 2.6 Podporované zařízení Přepínač Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T-10GE Může být Director? Může být klient? Směrovač Ano No Cisco 3900 Series Integrated Services Routers G2 Může být Director? Ano Může být klient? Ne Catalyst 4500 Supervisor Engine, 6E, 6LE, 7E, 7LE Ano Ne Cisco 2900 Series Integrated Services Routers G2 Ano Ne Catalyst 3850 Ano Ano Cisco 1900 Series Integrated Services Routers G2 Catalyst 3750-X Ano Ano Cisco 3800 Series Integrated Services Routers Catalyst 3750-E Ano Ano Cisco 2800 Series Integrated Services Routers Catalyst 3750 Ano Ano Cisco 1800 Series Integrated Services Routers Catalyst 3650 Ano Ano Catalyst 3560-X Ano Ano Catalyst 3560-E Ano Ano Catalyst 3560-C Ne Ano Catalyst 3560 Ano Ano Catalyst 2960-S Ne Ano Catalyst 2960-X Ne Ano Catalyst 2960-XR Ne Ano Catalyst 2960-SF Ne Ano Catalyst 2960-C Ne Ano Catalyst 2960 Ne Ano Catalyst 2975 Ne Ano SM-ES2-16-P Ne Ano SM-ES3 SKUs Ne Ano NME-16ES-1G-P Ne Ano NM-16-ESW Ano Ne SM-X-ES3-16-P Ano Ano SM-X-ES3-24-P Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne Tabulka 2: Podporované zařízení pro Smart Install [2] Březen /14

9 3 Smart Ports Auto Smart Ports dynamicky nastavuje porty přepínače v závislosti na typu připojeného zařízení. Pokud přepínač na portu detekuje nové zařízení, aplikuje politiky spjaté s konkrétním typem zařízení. Pokud například připojíme nový IP telefon, služba Auto Smart Port automaticky nastaví profil pro IP telefony, který má specifické požadavky na zajištění kvality služby QoS. Pro detekci nových zařízení služba využívá různých mechanizmů jako Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Media Access Control (MAC) a Cisco Discovery Protocol. Trigger se používá k mapování makra ke zdrojovému portu události. Nejčastější triggery jsou založeny na CDP zprávě obdržené z jiného zařízení. Událost nastává, když jsou detekovány tato zařízení: Cisco Switch Cisco Router Cisco IP phone Cisco Wireless Access Points Cisco IP video kamera Cisco digital media player Také se může určit vzdálené umístění serveru pro uživatelem definované makro soubory. Tím se může aktualizovat a udržovat jedna sada maker pro více přepínačů v síti. [3,4] 3.1 Povolení Smart Port makra Následující příkazy ukazují jak povolit Auto Smart Ports a jak zakázat funkci na konkrétním rozhraní. 1. (config)#macro auto global processing 2. (config)#interface id_rozhraní 3. (config-if)#no macro auto processing 3.2 Konfigurace výchozích hodnot parametrů Auto Smart Ports Přepínače automaticky mapují události a tím spouští vestavěné makra. Tímto postupem můžeme nahradit výchozí hodnoty parametrů, hodnotami specifickými pro náš přepínač. 1. #show macro auto device zařízení 2. (config)#macro auto device {access-point ip-camera lightweight-ap media-player phone router switch} [parameter=value] 3. # copy running-config startup-config Popis Ad. 1 Zobrazí výchozí hodnoty macro parametrů. Ad. 2 Výměna výchozích parametrů za nové hodnoty (podle potřeby). access-point NATIVE_VLAN=1 ip-camera ACCESS_VLAN=1 lightweight-ap ACCESS_VLAN=1 media-player ACCESS_VLAN=1 phone ACCESS_VLAN=1 VOICE_VLAN=2 router NATIVE_VLAN=1 switch NATIVE_VLAN=1 Ad. 3 Uložení nových hodnot do konfiguračního souboru Březen /14

10 3.3 Konfigurace statických Smart Port macros Statické makra poskytují konfiguraci portů, které aplikujeme manuálně na základě zařízení připojeného k portu. Název macra cisco-global cisco-desktop cisco-phone cisco-switch cisco-router cisco-wireless Popis Použitím tohoto makra umožníme Rapid PVST+, loop guard a dynamické zotavení chyby portu. Použitím tohoto macra získáme zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti sítě při připojování stolního zařízení (např. PC), na portu přepínače. Tohle macro je rozšíření pro cisco-desktop. Používá se při propojení PC a IP telefonu do portu přepínače. Použití tohoto rozhraní při propojení přístupového a distribučního přepínače. Použití tohoto rozhraní při propojení přepínače a WAN směrovače. Použití tohoto rozhraní při propojení přepínače a bezdrátová AP. Tabulka 3: Statické makra [4] Když je makro aplikováno globálně na přepínač nebo jeho rozhraní, tak jsou zachovány i všechny existující konfigurace na rozhraní. Pokud selže příkaz z důvodu syntaxe nebo chyby v konfiguraci, pak makro pokračuje v dalších příkazech. Jakmile aplikujeme makro, tak se název makra automaticky přidá k přepínači nebo k rozhraní. Můžeme tak zobrazit použité příkazy a názvy maker pomocí příkazu show running-config. 3.4 Aplikování Smart Port macra Jedná se tedy o předlohy, které lze definovat na Cisco přepínačích. Tyto předlohy se používají pro aplikování stejné konfigurace na více portů. Provedeme tedy konfiguraci vlastního macra a přiřadíme ho na několik portů. Toto macro definuje hodnoty access Vlan a voice Vlan. 1. (config)# macro name MACRO switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 110 spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter 2. (config)# interface range fastethernet 0/ (config-if-range)# macro apply MACRO Kontrola správně aplikované konfigurace. 1. # show running-config interface fastethernet 0/1 Building configuration... Current configuration : 182 bytes interface fatethernet 0/1 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport voice vlan 110 spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable Březen /14

11 3.5 Aplikování Smart Port triggeru pro IP telefon Stolní zařízení, třeba jako počítač, může být připojený k IP telefonu. Jak IP telefon tak i počítač mají přístup k síti a internetu prostřednictvím portu přepínače. V případě nastavení Smart Ports pro IP telefon je upřednostněn hlasový provoz v průběhu přenosu dat, pro jasný hlasový příjem. Ukázka průběhu po připojení IP telefon: Obrázek 4: Cisco Smart Port [5] Popis: Ad. 1 Počítač a telefon si vymění CDP; Důvěryhodné rozhraní se posune k telefonu Ad. 2 Telefon nastaví Class of Service (CoS) na 5 pro hlasový provoz a na 3 pro signalizaci Ad. 3 Telefon přepíše CoS dat z portu na 0 Ad. 4 Přepínač věří CoS z telefonu a mapuje CoS Na tomto přikladu připojíme Cisco IP telefon 7940 na rozhraní přepínače. V tomto případě klasifikátor zařízení používá pro detekci LLDP mechanizmus. Pro správnou funkčnost musí být LLDP povolen. 1. (config)# lldp run Vytvoření vlastního triggeru má následující syntaxi shell trigger <trigger_name> <trigger_description>. Vytvořili jsme tedy vlastní trigger s názvem CISCO_IP_PHONE. 1. (config)# shell processing full 2. (config)# shell trigger CISCO_IP_PHONE Trigger pro telefon Klasifikátor zařízení obsahuje vestavěné profily pro různá zařízení. Zjištění dostupných profilů a propojení nově vytvořeného triggeru s profilem se provede následovně. 1. # show macro auto monitor type table Valid Type Profile Name min Conf ID =========== ========= ================== ======== ==== Valid Default Cisco-IP-Phone 20 6 Valid Default Cisco-IP-Phone Valid Default Cisco-IP-Phone (config)# macro auto trigger CISCO_IP_PHONE 3. (config-macro-trigger)# profile Cisco-IP-Phone-7940 Definování macra Klasifikátor zařízení detekuje připojení nového zařízení a na základě této klasifikace použije specifickou konfiguraci. V našem případě definujeme popis portu, VLAN a voice VLAN, který umožňuje portům provádět hlasový provoz z IP telefonu. Macro zajišťuje i odstranění dříve aplikované konfigurace v případě, že je telefon odpojen. Březen /14

12 (config)# macro auto execute CISCO_IP_PHONE { if [[ $LINKUP == YES ]]; then conf t interface $INTERFACE fi macro description $TRIGGER description Je pripojen Cisco telefon switchport access vlan 10 switchport mode access switchport voice vlan 110 exit if [[ $LINKUP == NO ]]; then conf t interface $INTERFACE fi end } no macro description $TRIGGER no description Není pripojen Cisco telefon no switchport access vlan 10 no switchport mode access no switchport voice vlan 110 exit Pro správné pracování triggeru musí být globálně povoleno zpracování macra. 1. (config)# macro auto global processing Pro kontrolu konfigurace se může zadat příkaz: 1. #show run sec lldp shell macro Po připojení IP telefonu do portu přepínače se toto zařízení automaticky detekuje a provedou se daná nastavení. %LINK-3-UPDOWN: Interface fastethernet0/1, changed state to up %AUTOSMARTPORT-5-INSERT: Device Cisco-IP-Phone-7940 detected on interface fastethernet0/1, executed CISCO_IP_PHONE Kontrola správného nastavení rozhraní. 1. # show run interface fastethernet 0/1 interface fastethernet 0/1 description Je pripojen Cisco telefon switchport access vlan 10 switchport mode access switchport voice vlan 110 macro description CISCO_IP_PHONE spanning-tree portfast end Březen /14

13 4 Závěr Seznámili jsme se se dvěma funkcemi z balíčku Smart Operations. Smart Install usnadňuje nasazení nových přepínačů a její využití je například ve školách. Popsali jsme Smart Install komponenty a také jakým způsobem přebírají klienti od directora konfigurace. V reálném nasazení jsme si odzkoušeli nakonfigurování directora, který byl zároveň DHCP server a vytvoření TFTP serveru. K directorovi jsme připojili nenakonfigurovaný přepínač. Director tomuto přepínači předložil z TFTP serveru konfiguraci a díky tomu se bezobslužně nakonfiguroval. Nevyužili jsme možnost aktualizace IOS a to z důvodu, že směrovač c1701, který nám byl svěřen, nepodporuje Smart Install (viz tabulka č. 2). Vyzkoušeli jsme si i automatickou zálohu konfiguračních souborů, které se uložili na TFTP server. Smart Ports dynamicky nastavuje porty přepínače v závislosti na typu připojeného zařízení. Popsali jsme, jak nakonfigurovat výchozí hodnoty pro vestavěná makra. Také jsme popsali statické makra, které poskytují konfiguraci portů aplikované manuálně na základě připojeného zařízení. V laboratoři jsme si odzkoušeli jak vytvořit vlastní macro, které jsme aplikovali na určitý rozsah portů. Toto macro definovalo hodnoty accces vlan a voice vlan. Dále jsme si vytvořili trigger pro IP telefon. Při zapojení telefonu do portu směrovače se zařízení automaticky detekuje a jsou na něj aplikovány příkazy z triggeru. V našem případě rozlišení datového a hlasového provozu pomocí Vlan. Trigger také zaručuje odstranění konfigurace v případě, že je telefon odpojen. Březen /14

14 5 Použitá literatura [1] SmartInstall for Zero Touch Switch Deployment White Paper [online]. [ ]. Dostupný z www: < [2] Smart Install Configuration Guide Paper [online]. [ ]. Dostupný z www: < [3] Auto SmartPort Macro [online]. [ ]. Dostupný z www: < [4] Auto Smartports Configuration Guide, Release 15.0(1)SE [online]. [ ]. Dostupný z www: < [5] Multimediální vlastnosti síťové infrastruktury [online]. [ ]. Dostupný z www: < Březen /14

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

Konfigurace sítě s WLAN controllerem

Konfigurace sítě s WLAN controllerem Konfigurace sítě s WLAN controllerem Pavel Jeníček, RCNA VŠB TU Ostrava Cíl Cílem úlohy je realizace centrálně spravované bezdrátové sítě, která umožní bezdrátovým klientům přistupovat k síťovým zdrojům

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

VLAN Membership Policy Server a protokol VQP Dynamické přiřazování do VLANů.

VLAN Membership Policy Server a protokol VQP Dynamické přiřazování do VLANů. VLAN Membership Policy Server a protokol VQP Dynamické přiřazování do VLANů. Úvod Protokol VLAN Query Protocol (dále jen VQP) je proprietární protokol firmy Cisco Systems (dále jen Cisco) pro dynamické

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Technologie počítačových sítí Ověření přenosu multicastových rámců a rámců řídících protokolů PAgP a LACP pro agregaci linek do virtuálního svazku přes tunelované VLAN pomocí technologie 802.1QinQ Tomáš

Více

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek

Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS. Vladimír Jarotek Pokročilé možnosti DHCP serveru v Cisco IOS Vladimír Jarotek Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností DHCP serveru a relay agenta v CISCO IOS Klíčová slova: Cisco, IOS, DHCP server, relay

Více

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7 Možnosti IPv6 NAT Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky IPv6 NAT. Součástí je návrh topologií zapojení a praktické otestovaní. Kontrola

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Model: Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Model: Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model: 065-1785 108 Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Úvod 3 Rozhraní 4 Použití webovského rozhraní pro nastavení parametrů AP 5 Current Status 6 Configuration

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express

Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Instalace Microsoft SQL serveru 2012 Express Podporované OS Windows: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,

Více

1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System. Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS.

1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System. Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS. 1. Cisco směrovače (routery) a Cisco Internetwork Operating System Zadání: Úkolem je vyzkoušet základní funkce systému IOS. 1. Připojit se k routeru pomocí portu console. 2. Změnit jméno routeru. 3. Nastavit

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Cisco IOS 3 - nastavení interface/portu - access, trunk, port security

Cisco IOS 3 - nastavení interface/portu - access, trunk, port security Cisco IOS 3 - nastavení interface/portu - access, trunk, port security Vložil/a Samuraj [1], 17 Září, 2007-14:20 Networks & Protocols [2] V pokračování popisu operačního systému Cisco Switchů se věnuji

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020

SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt. DHCP snooping. Petr Gurecký gur020 SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ semestrální projekt DHCP snooping Petr Gurecký gur020 15. května 2006 LS 2005/2006 Obsah 1 Cíl projektu 2 2 Jak DHCP snooping funguje 2 3 Konfigurace DHCP snoopingu na switchi

Více

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Vicher M., Vojáček L. Abstrakt: Tento dokument popisuje ověření technologie podmíněné propagarace cest do BGP protokolu. Klíčová slova: bgp injection-map, BGP

Více

Cisco IOS 1 - úvod, příkaz show

Cisco IOS 1 - úvod, příkaz show Cisco IOS 1 - úvod, příkaz show Vložil/a Samuraj [1], 13 Srpen, 2007-15:49 Networks & Protocols [2] Firma Cisco je v oblasti aktivních prvků známa asi každému. Velká část jejich zařízení je vybavena jednotným

Více

Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560

Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560 Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560 Dvouletý Pavel, Krhovják Roman Abstrakt: Práce zkoumá možnosti a funkčnost nastavení private VLAN na switchi Cisco Catalyst 3560. Na praktickém

Více

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE

Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Připojení k eduroam.cz: Nastavení síťových komponent Meraki a konfigurace ISE Podrobní postup připojení organizace k eduroamu v ČR je detailně popsán na stránkach eduroam.cz (https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/uvod

Více

Přepínače: VLANy, Spanning Tree

Přepínače: VLANy, Spanning Tree Přepínače: VLANy, Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Virtuální sítě VLANy Oddělení provozu na spojové vrstvě (L2) Oddělení broadcastových domén softwarově Rámce Ethernetu mezi VLANy nejsou propouštěny

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express

Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Instalace MS SQL Server Express a MS SQL Server Management Express Následující kroky popisují instalaci SQL serveru 2005 Express. Důležitá nastavení jsou popsána u jednotlivých obrázků. Jednotlivé kroky

Více

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED.

Hlas. Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás Hlas Robert Elbl 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel Lucent OmniPCX Enterprise & OmniSwitch IP Touch OmniSwitch 2. Praktická ukázka: Vytvoření

Více

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače

Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Kabelážní systémy Základy IOS přepínače Počítačové sítě 2. cvičení Praktický úkol Popis: Propojení dvou switchů (přepínačů) Přímý kabel Křížený kabel Program minicom Základy IOSu IOS je operační systém,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS Otestování speciálních vlastností přepínači Cisco Catalyst: - port security - protected port - broadcast

Více

NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení

NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení NAS 242 Aplikace AiMaster pro mobilní zařízení Naučte se používat AiMaster na vašich mobilních zařízeních A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Použít AiMaster pro správu

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Vítáme Vás 1 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED. Hlas Robert Elbl 6.3.2013 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. 2 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT. ALL RIGHTS RESERVED.

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Multiple Event Support

Multiple Event Support Multiple Event Support Jan Miketa, Martin Hříbek Abstrakt: Tento projekt slouží k objasnění funkce Multiple Event Support, která v rámci Embedded Event Manageru umožňuje reagovat na složené události. Je

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Počítačové sítě Systém pro přenos souborů protokol FTP

Počítačové sítě Systém pro přenos souborů protokol FTP Počítačové sítě Systém pro přenos souborů protokol FTP Autorizovaný přístup do souborového systému hostitelského uzlu Informace o obsahu souborového systému hostitelského uzlu Obousměrný přenos kopií souborů

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení

Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Téma 2 - DNS a DHCP-řešení Všechny virtuální servery jsou částečně předkonfigurovány. V provozu je služba Active Directory Domain Controller, díky které jsou vytvořena doména ITAcademy a subdomény SW.ITAcademy

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka Pokud jste se již zaregistrovali na webu ReVirt, jste nyní připraveni zahájit instalaci našeho řešení BaaS/DRaaS ReVirt Cloud Connect. Krok 1. Spusťte průvodce nastavením

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalační a uživatelská příručka aplikace PSImulator2 Obsah

Instalační a uživatelská příručka aplikace PSImulator2 Obsah Instalační a uživatelská příručka aplikace PSImulator2 Obsah 1 Systémové požadavky...2 2 Spuštění simulátoru...2 3 Frontend rozhraní...2 3.1 Editor...3 3.2 Simulátor...4 4 Backend shell...5 4.1 Souborový

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Konfigurace směrovače, CDP

Konfigurace směrovače, CDP Konfigurace směrovače, CDP CCNA2 modul č. 3 Datum: 1. dubna 2007 Autor: Petr Hanyáš xhanya01@stud.fit.vutbr.cz Tomáš Duda xdudat00@stud.fit.vutbr.cz Obsah Úvod...3 1. Režimy práce...3 1.1. Uživatelský

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Případová studie datové sítě

Případová studie datové sítě ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Případová studie datové sítě X32KDS - Komunikace v datových sítích Skupina: Vypracovali: X32KDS PO 9.15h Daniel

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru:

Konfigurace Nagios. Zadání: Příprava a prvotní problémy: Instalace a konfigurace serveru: Konfigurace Nagios Zadání: Nakonfigurovat dohledový systém Nagios nad 9 pracovními stanicemi a jedním datovým serverem. Na stanicích jsou nainstalovány operační systémy Windows 2000 a Windows XP. Na serveru

Více

Implementace redundance pomocí virtuálních přepínačů a multichassis link aggregation na aktuálních platformách významných výrobců síťových prvků

Implementace redundance pomocí virtuálních přepínačů a multichassis link aggregation na aktuálních platformách významných výrobců síťových prvků Implementace redundance pomocí virtuálních přepínačů a multichassis link aggregation na aktuálních platformách významných výrobců síťových prvků Aleš Procházka (PRO0055) Abstrakt: Dokument popisuje možnosti

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří

Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Poseidon 3266 THset starting guide Poseidon 3266 THset Starting Guide - Poseidon 3266 THset První kroky s měřením teploty, vlhkosti a otevření dveří Balení Poseidon 3266 THset obsahuje: Poseidon model

Více

IntraVUE 2.0.5 Co je nového

IntraVUE 2.0.5 Co je nového IntraVUE 2.0.5 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci sítí Ethernet

Více

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289

Ing. Michal Martin. Spojení PLC CLICK s NA-9289 Propojení PLC CLICK s NA-9289 Autor: Ing. Michal Martin Copyright TECON spol. s r. o., Vrchlabí, Česká republika Tato publikace prošla jen částečnou jazykovou korekturou. Tato publikace vznikla na základě

Více

uvysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS

uvysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS uvysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS Otestování speciálních vlastností přepínačů Cisco Catalyst: - port security - Unidirectional Link

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze

Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Příloha č. 1: Technická specifikace Předmět VZ: Dodávka nových switchů a jejich integrace do stávající IT infrastruktury inspektorátu SZPI v Praze Požadavky zadavatele na předmět VZ: - 1x Switch 48 Port

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Konfigurace Cisco směrovače

Konfigurace Cisco směrovače Konfigurace Cisco směrovače V tomto textu najde čten{ř z{kladní příkazy pro konfiguraci směrovačů s operačním systémem IOS firmy Cisco, informace o režimech pr{ce směrovače, konfiguraci směrovací tabulky

Více

Route reflektory protokolu BGP

Route reflektory protokolu BGP SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ Route reflektory protokolu BGP Jakub WAGNER Michal BODANSKÝ Abstrakt: Tato práce se zabývá testováním technologie route reflektorů na přístrojích firmy Cisco při dodržení podmínek

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494

Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Návod na změnu nastavení modemu s aktivní Wi-Fi ARRIS TG 2494 Obsah Popis modemu... 3 Základní nastavení routeru... 4 Přístup ke konfiguraci routeru... 4 Základní nastavení (Basic setup)... 5 Nastavení

Více

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci revize 1.0.203 Příprava pro úspěšné nainstalování a otestování WABOXu potřebujete následující vybavení: 1. Počítač s tímto funkčním síťovým rozhraním: - adaptér

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Uživatelský modul. DF1 Ethernet

Uživatelský modul. DF1 Ethernet Uživatelský modul DF1 Ethernet APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí Důležité upozornění, jež může mít vliv na bezpečí osoby či funkčnost přístroje. Pozor Upozornění na možné

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Jak funguje SH Síť. Ondřej Caletka

Jak funguje SH Síť. Ondřej Caletka Jak funguje SH Síť Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Mapy sítí Topologie IP adresy, VLANy DUSPS Účty na serverech, přístupy Zabezpečení Port Security NAT a IPv6

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 5 Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových

Více