Multiple Event Support

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multiple Event Support"

Transkript

1 Multiple Event Support Jan Miketa, Martin Hříbek Abstrakt: Tento projekt slouží k objasnění funkce Multiple Event Support, která v rámci Embedded Event Manageru umožňuje reagovat na složené události. Je zde vysvětleno jakým způsobem se Multiple Event Support používá, požadavky kladené na software pro správnou funkci a také praktické ukázky použití na uživatelské politice reprezentované Tcl skriptem. Klíčová slova: Multiple Event Support, Embedded Event Manager, Tcl, trigger, correlate, attribute, tag, occurs, period, period-start, delay, event, andnot, and, or 1 Úvod Podpora Struktura složené události trigger correlate attribute Testovací topologie Konfigurace testovací topologie Příklady použití Multiple Event Support Příklad Příklad Závěr Použitá literatura a citace...6 leden /6

2 1 Úvod Do zavedení Multiple Event Support se mohly provádět reakce pouze na jednoduché události, tedy šlo o podporu základních událostí. Reakce na složené události umožňují řešení složitých problémů s více závislostmi, stejně jako robustnější metody konfigurace a monitorování zařízení. Vše funguje tak, že dojde k sladění několika základních událostí a na základě takovéto komplexní události je následně vyvolána patřičná akce. 2 Podpora Pro použití Multiple Event Support je nutné mít Embedded Event Manager verze 2.4 a výš, které jsou podporovány v cisco IOS verze 12.4(20)T, 12.2(40)SE, 12.2(40)SG, 12.2(33)SXI a novějších. Ve starších verzích není možné Multiple Event Support použít. 3 Struktura složené události Struktura složené události obsahuje tři klíčová slova: trigger, correlate a attribute. Nejprve je však nutné zaregistrovat jednotlivé základní události a řádně je označit pomocí atributu tag následovaného identifikačním řetězcem. Tento řetězec (respektive atribut tag) je pro funkci Multiple Event Support klíčový, protože pomocí něj dochází k samotnému propojení jednoduchých událostí do složeného celku. ::cisco::eem::event_register_xxx tag event1... ::cisco::eem::event_register_yyy tag event2... ::cisco::eem::event_register_zzz tag event trigger V těle triggeru se specifikuje výsledná složená událost. - syntaxe: trigger {} [occurs?] [period?] [period-start?] [delay?] occurs period periodstart delay (volitelný) Specifikuje počet výskytů složené události který je nutný k vyvolání výsledné EEM události. Pokud není tento atribut uveden, EEM událost se vyvolá při prvním výskytu. Rozsah je 1 až (volitelný) Časový interval v sekundách, případně i milisekundách, během kterého musí požadované události nastat. Specifikuje se ve formátu ssssssssss[.mmm], kde ssssssssss je počet sekund (v rozsahu 0 až ) a mmm jsou milisekundy (0 až 999). (volitelný) Specifikuje start korelačního okna. Pokud není uveden, začne se s vyhodnocováním událostí hned po první CRON periodě. (volitelný) Čas v sekundách, případně i milisekundách, po kterém dojde k vyvolání události, jsou li splněny podmínky Specifikuje se ve formátu ssssssssss[.mmm], kde ssssssssss je počet sekund (v rozsahu 0 až ) a mmm jsou milisekundy (0 až 999). Tabulka 1: Argumenty příkazu trigger leden /6

3 3.2 correlate Vytváří jednotlivé složené události pomocí logických operací a v rámci Tcl skriptu tak lze sloučit až 8 událostí. Bohužel zde není možnost použití závorek, takže je automaticky přiřazována priorita logických operátorů od největší z leva, tedy výraz A and B or C and D je brán jako (((A and B) or C) and D). - syntaxe: correlate event? track? [andnot and or] event? track? event Specifikuje událost, která se podílí na spuštění složené události. track Číslo objektu ke sledování (pokud je sledovaný objekt nastaven, vyhodnoceno jako true). Rozsah je 1 až 500. andnot (volitelný) Logický operátor k spojení jednotlivých událostí. Akce se spustí proběhne-li první událost, ale ne ta druhá. and (volitelný) Logický operátor k spojení jednotlivých událostí. Akce se spustí proběhnou-li obě události. or (volitelný) Logický operátor k spojení jednotlivých událostí. Akce se spustí proběhne-li alespoň jedna z událostí. Tabulka 2: Argumenty příkazu correlate 3.3 attribute Specifikuje komplexní událost, co se týče počtu dílčích událostí. - syntaxe: attribute tag? [occurs?] tag occurs Označení události, ke které se tento příkaz vztahuje. (volitelný) Specifikuje počet výskytů události potřebné k vyvolání spuštění složené události. Rozsah je 1 až Tabulka 3: Argumenty příkazu attribute leden /6

4 4 Testovací topologie V rámci testování MES jsme použili síťový simulátor GNS3, který umožňuje emulovat některá Cisco zařízení. Topologie obsahuje 2 směrovače Cisco 7200 (R1, R2) s IOSem verze 12.4(24)T3 propojené sériovou linkou a aby bylo možné nahrát do směrovače R1 potřebný Tcl skript, je k němu pomocí FastEthernetu připojen mrak s virtuálním připojením na fyzický počítač na kterém mimo GNS3 běží i TFTP server (s IP adresou /24). 4.1 Konfigurace testovací topologie Na směrovači R1 bylo třeba nastavit IP adresu na rozhraní FastEthernet, tak aby bylo možně se připojit k mraku (v našem případě /24), dále pak sériové spojení s druhým směrovačem, přičemž na směrovači R1 byla nastavena adresa /24 a na směrovači R2 adresa /24. Následně bylo spuštěno ještě rozhraní Loopback0 s IP adresou /24 (pro více možností testování). 5 Příklady použití Multiple Event Support Při emulaci IOSu, který jsme použili, se vyskytly problémy, a to nefunkčnost disků flash na simulovaných směrovačích, proto bylo nutné použít pro spuštění EEM politiky na směrovači R1 disk disk0: místo disku flash: a politika byla spuštěna následovně: 1. naformátování disku disk0: (jinak by jej nebylo možné použít) R1#format disk0: Obrázek 1: Testovací topologie 2. zkopírování Tcl skriptu z TFTP servru na disk0: R1#copy tftp:// /policy.tcl disk0: 3. nastavení cesty pro uživatelské skripty do disku disk0: R1(config)#event manager directory user policy disk0: 4. registrace skriptu v Embedded Event Manager R1(config)#event manager policy policy.tcl Cílem projektu bylo ukázat použití Multiple Event Support, proto tedy pro snadné pochopení této funkce následující příklady neobsahují žádné sofistikované reakce na události, ale pouze jednoduchý výpis na konzoli, založený na událestech, které je možně vyčíst taktéž z konzole směrovače (R1). Funkčnost těchto příkladů byla úspěšně vyzkoušena na testovací topologii. 5.1 Příklad 1 Jednoduchý příklad Tcl skriptu s využitím Multiple Event Support, kdy po vypnutí všech 3 typů rozhraní dojde k výpisu řetězce All interfaces changes status to down, a to s časovým zpožděním 5 vteřin od doby kdy bylo vypnuto poslední z rozhraní. leden /6

5 Obsah Tcl skriptu použitého v příkladu 1: # registrace jednotlivych dilcich udalosti ::cisco::eem::event_register_syslog tag n1 pattern "Interface Loopback.* down" period 1 ::cisco::eem::event_register_syslog tag n2 pattern "Interface FastEthernet.* down" period 1 ::cisco::eem::event_register_syslog tag n3 pattern "Interface Serial.* down" period 1 # klicovy prikaz trigger s atribudem pro zpozdeni 5 sekund ::cisco::eem::trigger { # spojeni udalosti funkci correlate a logickymi operatory AND ::cisco::eem::correlate event n1 and event n2 and event n3 ::cisco::eem::attribute tag n1 occurs 1 ::cisco::eem::attribute tag n2 occurs 1 ::cisco::eem::attribute tag n2 occurs 1 } occurs 1 delay 5 # vysledny vypis puts "All interfaces changes status to down" 5.2 Příklad 2 Tento příklad detekuje situaci, kdy na rozhraní sériové linky po změně stavu na down a násleném uvedení zpět do stavu up dojde k opětovné změně stavu rozhraní na down (opětovný pád linky), a to v rozmezí 30 sekund. Obsah Tcl skriptu použitého v příkladu 2: # registrace jednotlivych dilcich udalosti ::cisco::eem::event_register_syslog tag n1 pattern "Line protocol on Interface Serial.* down" period 1 ::cisco::eem::event_register_syslog tag n2 pattern "Line protocol on Interface Serial.* up" period 1 # klicovy prikaz trigger s atributem periody 30 sekund ::cisco::eem::trigger { # spojeni udalosti funkci correlate a logickymi operatory AND ::cisco::eem::correlate event n1 and event n2 and event n3 # zajištění že k události n1 dojde alespon 2-krat ::cisco::eem::attribute tag n1 occurs 2 ::cisco::eem::attribute tag n2 occurs 1 } occurs 1 period 30 # vysledny vypis puts "Interface Serial changes state to down twice in 30 seconds" 6 Závěr V závěru lze říci, že Multiple Event Support přinesl v rámci Embedded Event Manager nové možnosti do Tcl scriptingu, ovšem neoplývá příliš silnými prostředky. To se týče nemožnosti vytvořit složitější kombinace událostí, což je zapříčiněno absencí možnosti použít závorky v kombinaci s logickými operátory, či jinak tyto operátory hierarchizovat. leden /6

6 7 Použitá literatura a citace [1] Writing Embedded Event Manager Policies Using Tcl. Dostupné na <http://www.cisco.com> [2] Cisco IOS Embedded Event Manager Version 2.4 Expanded Capabilities and New Interfaces. Dostupné na <http://www.cisco.com> [3] Informace o Tcl Scriptingu. Dostupné na <http://wh.cs.vsb.cz/mil051/index.php/tcl_scripting> leden /6

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

HWg-Trigger2 MANUÁL HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí.

HWg-Trigger2 MANUÁL HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. HWg-Trigger2 MANUÁL HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. Úvod HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. Událostí může být např. detekce odpojení senzoru, hodnoty mimo rozsah

Více

Nasazení bezdiskových pracovních stanic

Nasazení bezdiskových pracovních stanic Nasazení bezdiskových pracovních stanic soslinuxvsítifaiutb Implementation of diskless workstations running OSLinuxinFAIUTBnetwork Petr Kohout Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

Implementace knihovny základních. Implementation of a Simple Library for a Linux Kernel configuration Based on the NetLink Socket

Implementace knihovny základních. Implementation of a Simple Library for a Linux Kernel configuration Based on the NetLink Socket VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Implementace knihovny základních funkcí a sady příkladů použití NetLink socket pro řízení Linuxového jádra Implementation

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářská práce 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikace pro profilování přístupových seznamů Matěj

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie

Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie Formální analýza počítačových sítí a jejich modelování Ing. Vladimír Veselý studijní materiál ke kurzu Vyspělé technologie Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační,

Více

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc.

Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution. Bc. Konfigurace aktivních síťových prvků finanční instituce Configuration of active network elements for a financial institution Bc. Jiří Klimeš Diplomová práce 2012 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO

Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra Softwarového inženýrství Diplomová práce Síťový simulátor pro výukové účely na bázi směrovačů CISCO Bc. Stanislav Řehák Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Zpracovali: BUČKOVÁ Dagmar, BUC061 PTOSZEK Michal, PTO001 Datum prezentace: 8. 1. 2008 Datum odevzdání: 25. 1.2008 Verze: 2 Technologie počítačových sítí 1. Zadání Prostředky pro testování Service Level

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Měření výkonnosti sít ových zařízení Plzeň 2013 Jaroslav Pouzar Prohlášení Prohlašuji,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Systém pro základní monitoring serverů a domén Marek

Více

Konfigurace MS Windows 2003 serveru

Konfigurace MS Windows 2003 serveru Konfigurace MS Windows 2003 serveru System configuration of MS Windows 2003 server Vlastimil Palouš Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Tato bakalářská

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě LAN sítě = Původní LAN sítě =

Více

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích

Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Rychlost konvergence v IP/MPLS sítích Jméno a příjmení: Martin Lipinský Osobní číslo: A05450 Studijní skupina: Dálkové studium Obor: INIB-INFB E-mail: martin@lipinsky.cz Předmět: KIV/PRJ5 Datum odevzdání:

Více

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Ústav aplikované informatiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER Instalační manuál a uživatelská příručka Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více

Uživatelský manuál. Kerio Technologies

Uživatelský manuál. Kerio Technologies Uživatelský manuál Kerio Technologies C 1997-2004 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 25. srpna 2004 Tento manuál popisuje produkt Kerio Personal Firewall ve verzi 4.1.0. Změny vyhrazeny.

Více

Monitorování stavu rozsáhlých sítí

Monitorování stavu rozsáhlých sítí Monitorování stavu rozsáhlých sítí Status monitoring of Wide Networks Bc. Jindřich Matúšů Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací kompletního monitoringu pro

Více