Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8"

Transkript

1 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8

2 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému serveru prostřednictvím sítě WAN (internet). Aby spojení bylo navázáno, bylo bezproblémové a bezchybné, je třeba nakonfigurovat parametry síťových prvků v síti na straně uživatele. Jako návod slouží právě tato příručka. Popis zapojení Jelikož vnitřní komunikace VTZ je postavena na standardech RS-485 a RS-232, pro připojení k síti WAN je použito převodníku RS232 / Ethernet. Tento převodník GNOME 232 od firmy Papouch s.r.o.- je součástí VTZ (nachází se uvnitř jednoho z terminálů). K převodníku je připojen a ze stroje vyveden ethernetový kabel UTP zakončený konektorem RJ45. Před zapojením VTZ do lokální počítačové sítě je nutno právě tento síťový prvek nakonfigurovat. Základní síťové informace IP adresa: GNOME musí mít v síti, ke které je připojen, nastavenu masku sítě, IP adresu brány a unikátní IP adresu. Z výroby je nastavena maska sítě a IP adresa Výchozí IP adresa: _192 _._168_. 1._254_ Výchozí IP adresa brány: Výchozí maska sítě: _255 _._255_._255_. 0 Pokud některé z údajů změníte, doporučujeme si nové hodnoty poznačit. Výchozí IP adresa: Výchozí IP adresa brány: Výchozí maska sítě: MAC adresa: Unikátní adresa uvedená na štítku zboku zařízení. Je jedinečnou adresou převodníku. Jedná se o šest hexadecimálních číslic oddělených pomlčkami ve formátu A-xx-xx-xx (xx čísla uvedená na štítku) MAC adresa: A Strana: 2 / 8

3 Konfigurace převodníku Způsoby nastavení: Webovým prohlížečem Ethernet configuratorem Webovým prohlížečem 1. Připojte VTZ přes aktivní síťový prvek (router, switch,...) do lokální počítačové sítě. Pokud chcete konfigurovat VTZ přímo z PC, je nutno použít křížený UTP kabel (!)(není součástí dodávky) 2. Spusťte na PC (které je připojeno ke stejné síti jako VTZ) jakýkoliv internetový prohlížeč podporující Java Script a do řádku adresa napište adresa převodníku] např. 3. Prohlížeč bude po Vás vyžadovat heslo pro připojení. Ve výchozí konfiguraci není nastaveno žádné heslo. Není tedy třeba vyplňovat ani jméno, ani heslo. Stačí dotaz potvrdit. Po připojení si lze heslo změnit, ale v tom případě se doporučuje si změny zapsat. 4. Po úspěšném připojení se otevřou webové stránky převodníku 5. V záhlaví stránky je název produktu, verze firmwaru a MAC adresa převodníku. Vlevo je hlavní menu stránky. Nyní budou popsány pouze položky menu, které je nutné nastavit pro správný provoz VTZ. Strana: 3 / 8

4 Network: V této části menu se zadávají základní síťová nastavení jako IP adresa, maska sítě a rychlost Ethernetu. Tyto údaje musí uživatel požadovat po svém správci lokální počítačové sítě. Např. Strana: 4 / 8

5 Serial Settings Zde je třeba nastavit přenosovou rychlost na straně sériové komunikace (parametry spojení mezi převodníkem a VTZ). V základním nastavení je baudrate 9600 b/s. Tu je nutno přenastavit na b/s. Další parametry již zůstávají stejné: character size: 8 bit, stop bit: 1, parity: none, flow control: none. Strana: 5 / 8

6 Connection Pod touto položkou menu se nastavují vlastnosti síťových protokolů. Je třeba se ubezpečit, že je vybrán protokol TCP. Od svého správce počítačové sítě obdrží uživatel číslo portu, které zadá do kolonky Local Port. Pokud není požadována změna přihlašovacího hesla, zůstávají ostatní položky v tomto menu nezměněny. Všechny provedené změny je třeba potvrdit položkou Apply Settings. V případě, že byla změněna IP adresa, je třeba se znovu připojit k převodníku pod již nově nastavenou IP adresou (např. ) Strana: 6 / 8

7 Ethernet configuratorem V případě, že IP adresa převodníku není známá (uživatel ji zapomněl, špatně nakonfiguroval, apod.), je výhodné použít k nastavení Ethernet configurator. Ethernet configurator slouží k nastavení základních síťových parametrů zařízení, které je zde identifikováno ne svojí IP adresou, ale MAC adresou. Software je k dispozici zdarma ke stažení na Před spuštěním softwaru je třeba připojit zařízení do počítačové sítě buď přes aktivní síťový prvek (hub, switch, router) nebo přímo k PC (nutno použít křížený kabel). Program je v Českém a Anglickém jazyce a obsahuje také malou nápovědu, jak postupovat při nastavení IP adresy. Po spuštění se objeví v seznamu zařízení všechna, která jsou připojena na lokální síť. Mezi nimi by se měl objevit i konfigurovaný převodník. Vybere se odpovídající položka ze seznamu a nastaví se nová IP adresa. Změna se potvrdí tlačítkem Nastavit. V případě, že se převodník v seznamu neobjeví, v políčku MAC adresa se nastaví stejné číslo, jaké je na štítku převodníku, vyplní se IP adresa a potvrdí se tlačítkem Nastavit. Strana: 7 / 8

8 Směrování portů routeru Vzdálený server se připojuje k VTZ z globální počítačové sítě (z internetu). Spojkou mezi touto globální sítí a lokální počítačovou sítí v provozu je aktivní síťový prvek tzv. router (směrovač). Toto zařízení přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Je proto nutné zadat, jaká data přicházející zvenčí se budou přeposílat VTZ do lokální sítě to se provede právě nasměrováním portů. Př. Postup nastavení směrování záleží na použitém routeru. Uživatel má tři možnosti: zpřístupní router (zveřejní přihlašovací údaje) servisnímu technikovi výrobce VTZ a ten router nakonfiguruje požádá svého správce lokální sítě o nasměrování portů bude postupovat podle návodu routeru Uživatel je povinnen zveřejnit správci vzdáleného serveru vnější IP adresu a port routeru, na kterém naslouchá VTZ. Tuto informaci nahlásí na tel.čísle: +420 / (ing. Anderová) popř. mail: Strana: 8 / 8