NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2"

Transkript

1 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně z obsahu: Poznání Boží vůle Volby Konference naší církve Oslavy 100. výročí Izrael aktuálně Manželské večery Prázdninové akce a něco dalšího... červen 2010 ročník 11, číslo 2

2 úvodník Poznání Boží vůle. Náš bratr kazatel Tadeáš je velmi pracovitý, pokud pamatujete, na členském shromáždění dal k dispozici vizi pro sbor, byla to téměř kniha s mnoha stránkami. Ale pak začal nás, starší sboru, pobízet, abychom si pro sebe vytvořili svou vizi osobní, profesní i pracovní. Nejsem zastáncem vytváření vizí, a tak jsem se tomu bránil. Přemýšlel jsem o tom a uvědomil jsem si, že to může být pro nás dobré, ale musíme se vyvarovat obou extrémů. Jeden extrém je nemít žádnou vizi, nic, co by nás motivovalo v životě, žádné plány, brát život jen tak, jak běží. A druhý je vytvořit si vizi podle sebe, bez vedení Duchem, bez vztahu k okolí a bezhlavě se jí držet. Protože jsem ani v jednom extrému nechtěl být, hledal jsem, co by mne motivovalo k nějaké vizi pro mne. Možná, že to, co mne napadlo, není úplně vize, jak má být, ale odpovídá to tomu, co cítím a po čem toužím. Nedávno jsem si četl úsek z Bible citovaný níže a najednou jsem začal vnímat, že přesně vyjadřuje, co cítím, když myslím na nějaký plán pro sebe nebo vizi. Kol , Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Apoštol Pavel prosí otce, abychom my - plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. Je to určité úsilí, které musíme vynaložit pro to, abychom poznali Boží vůli. Otec zřejmě nedá poznat každému svou vůli, jen tomu, kdo ji hledá, a tady je napsáno i jak ji má hledat - plně, moudře a s pochopením. A taktéž pokud Otec bude vidět, že nechceme plnit jeho vůli, tak nám svou vůli nedá poznat. On nedělá zbytečné věci.

3 Ale na druhé straně, když poznáme Boží vůli, nenechá nás to nečinnými, ale něco to v nás bude dělat. Je tam šest věcí, které mají úžasnou hodnotu. 1 - budeme svým životem dělat Bohu čest Jsme tady na zemi vyslanci Boha a děláme v tom Bohu radost? Ti, kdo nás obklopují v rodině, v práci vidí, že ctíme Otce? 2 - budeme se stále líbit Bohu Už jen poznání Boží vůle v nás dělá to, že se Jemu líbíme. 3 - ve všem ponesete ovoce dobrých skutků Tady je zajímavá posloupnost. Nejdříve se líbíme Bohu a pak neseme ovoce. Někdy máme pocit, že nejdříve musíme nést ovoce, abychom se líbili Bohu. Nic není vzdálenější pravdě. To, že se líbíme Bohu, v nás vypůsobí touhu dělat dobré skutky, pokud to je naopak, tak chceme zásluhami být dobří před Bohem, svou vlastní silou a svými skutky, které Bůh nechce ani neplánoval. 4 - budeme růst v poznání Boha Naše společenství s Bohem bude automaticky v nás působit poznání Boha. Pokud žijeme s někým, stále více ho poznáváme, to je něco velice přirozeného. Pokud tomu tak není, nemáme společenství s Ním. 5 - nabudeme síly k trpělivosti a vytrvalosti Obě vlastnosti jsou podobné a v posledním čase asi stále více poznávám, že neumím čekat a že nejsem vytrvalý. Pokud mi něco Bůh nedá hned, tak si pomohu svým úsilím, a vlastně dávám Bohu najevo, že tak nějak ho nepotřebuji a že to zvládnu svými silami sám. A to je pak život o svých možnostech, který není podřízen Bohu, protože neumím čekat. 6 - a budeme děkovat Otci Budeme vděčni. Náš život bude uspokojován Bohem, budeme Mu projevovat vděčnost, protože si budeme vědomi toho, že vše, co máme, je od Něj, ne ze svých sil a svých možností. A to vše v nás vypůsobí poznání Boží vůle. To je moje modlitba, můj cíl i moje vize pro můj život. Stanislav Boszczyk

4 Volby Tento článek vznikl těsně před tím, než vyšel minulý NejenInformátor. Dostal se mi do ruky až po tom, co jsem dodělal konečnou úpravu NI. Pro krátkost času pro tisk našeho časopisu, jsem ho nemohl zařadit do něj, i když bylo před volbami a tématicky byl vhodnější do minulého čísla. Omlouvám se autorovi, že tento článek otiskneme až teď. St. Boszczyk 1. Před více než dvěma roky jsi šel "do politiky", jak se nyní díváš na politiku očima zúčastněné osoby. Splnilo to tvé očekávání? Jak se nyní díváš na působení křesťanů v politice? Ovlivnila tvůj pohled tvá zkušenost? Nejsou to dva roky, ale čtyři. Jo, ten čas tak rychle letí, že volební období na podzim končí. Zásadně jsem změnil pohled na politické dění, myslím hlavně na komunální politiku. Když jsem jednou dorostencům vyprávěl o tom, co dělám jako politik, sám jsem si musel položit otázku co je vůbec politika? Chtěl bych dát mnohým z nás odpověď je to starost o věci veřejné. Pak jsem si položil otázku, kdo by měl mít zájem o věci veřejné? Odpověď zní, každý křesťan by měl mít zájem o to, co se děje v jeho městě, kdo řídí toto město, jací jsou to lidé, atd. Nevím, zda se splnilo mé očekávání já jsem vůbec netušil, co to bude obnášet. Dneska vím, že díky modlitbám a přímluvám za naše město, staré vedení muselo odstoupit a na radnici jsou křesťané, kteří významným způsobem ovlivňují dění v Českém Těšíně. Křesťanů v politice by mohlo být samozřejmě víc. Pro nás, kteří jsme zaangažovaní ve veřejném životě, je to nová zkušenost a potřebujeme se učit vzájemně se přijímat a respektovat. Myslím si, že církev by se měla za nás více přimlouvat. Můj pohled je takový, že nejsme na radnici proto, abychom vystupovali v zájmu církve, ale jsme tam proto, abychom jako křesťané jednali v zájmu dobra nás všech. 2. Je zřejmé, že i v politice by měli být křesťané, byť jenom proto, že by měli mít dobrý morální kredit. Jaké vlastnosti by měl mít křesťan,

5 který touží jít do politiky, je něco specifické? Jsem přesvědčen, že přítomnost křesťanů je všude stejná, jak ve veřejném životě, v práci, tak i ve škole. Jsme solí a světlem pro tento svět a toho bychom si měli být vědomi. Máme významný úkol od našeho Pána, který nás povolal za svoje učedníky. Každý z nás máme svoje obdarování a poslání, každý dělá věci jiným způsobem, ale to neznamená, že někdo je lepší a někdo horší. Důležité je, abychom byli shledáni věrnými služebníky. Ano, když jinak nedáš. Tak je něco specifické nebát se jít s kůží na trh. Člověk se setká s mnohými pohledy a hodnocením, které musí unést. 3. Je rozdíl v místní (komunální) politice a ve vyšší (Sněmovna a Senát)? Zdá se, že tam křesťanů moc není (KDU-ČSL a i tam je to různé), myslíš, že by se to mělo změnit? Obstojí křesťan v tomto tlaku? V minulosti se říkalo, že je občanskou povinností jít k volbám, já si ale myslím, že je to výsada těch, kdo mají zájem o dění v našem národě nebo ve městě. V květnu tohoto roku jsou před námi parlamentní volby a v září komunální. Nechci dělat hrdinu, že ve vysoké politice bych to ustál, ale jsem přesvědčen, že je to opravdu o Božím vedení a povolání. Boží slovo říká, že On na nás nenaloží více, než můžeme unést. Otázka je, zda věříme, že se to týká všech oblastí našeho života. A co se týče politické příslušnosti, měli bychom být pravicovými voliči a nebát se více mluvit o věcech veřejných i v církvi. 4. Jak by se církve měly modlit do dalšího období - za naše město a jak za náš stát? Kdybychom mohli přijmout pravidlo mluvit s Bohem o lidech a s lidmi o Bohu, byli bychom ušetřeni mnohého trápení a problémů. Nepředkládejme Bohu naše představy, ale bojujme duchovní boj podle biblických pravidel za naše město, aby se Boží vůle mohla zjevovat mezi námi. Vyprošujme pokoj pro město Český Těšín, pro naši zem, abychom mohli žít v pokoji a byli jeden druhému oporou.

6 Přeji vám, sestry a bratři, požehnání a pokoj Mgr.Jan Czudek, radní a zastupitel města Český Těšín Postřehy z Konference Církve bratrské Ve dnech se v časných ranních hodinách vydala delegace z našeho sboru na konferenci do Náchoda. V samotném centru města nás vítal vydatný déšť a pořadatelé, kteří pro účastníky konference rezervovali půlku náměstí před hotelem Beránek (název hotelu, ve kterém probíhala konference, se všem líbil). Všechna jednání řídili 4 schopní moderátoři, navržení novou radou RCB. O čem se jednalo?: Mnoho času jsme věnovali zprávě předsedy RCB. Zpráva je dlouhá, uvedu jen pár myšlenek, které mě hodně zaujaly. Výňatek ze zprávy předsedy Pokusím se o osobní pohled na některé zásadní oblasti, které dle mého názoru přímo ovlivňují život v naší církvi. Poslání CB Máme-li na mysli poslání CB, potom musíme mluvit o poslání samotné Kristovy církve. Z jakých biblických principů a řekněme ideálů, se tedy rodila naše církev? Jaké hodnoty v sobě skrývá? O čem má být její svědectví dnes? 1. O kráse církve Církev je o skupině lidí, kteří následují Ježíše Krista, milují se radikální Kristovou láskou. Zápasí o posvěcení a přitom se nedělají lepšími, sdílejí se v tom, co mají a potřebují. Modlí se, zpívají, inspirují se Písmem, radují se s radujícími a pláčou s plačícími, žijí obyčejný každodenní život.

7 2. O moci církve Existuje jediná moc, která může řešit nejen problémy jednotlivců, ale i společnosti. Je to moc Boží lásky, která byla zjevena na Golgotě. Na jedné straně solidní zakotvenost v Písmu, na druhé straně horlivost a nadšení pro Krista je nosná i dnes. Důraz na osobní zbožnost musí být ovšem vyvážen stejně tak silným důrazem na život ve společenství a na vyznávání Krista v sekulárním prostředí. 3. O potenciálu církve Církev je nadějí pro tento svět. Je sloupem a oporou pravdy (I Tm 3,15). Je svatá, posvěcena Kristovou přítomností, současně je společenstvím lidským, a tedy hříšným. Církev se Duchem svatým stále obnovuje, nikdy nevyčerpá své možnosti, a proto nemusí imitovat imitované. Bůh nám žehná, pomalu rosteme, jak počtem členů, tak sborů. Pokud bychom chtěli v tomto trendu pokračovat, je třeba za pochodu i něco měnit, jak se o to průběžně pokoušíme. Je zřejmé, že se CB nedá efektivně řídit stejným způsobem, jako když jsme mívali do šedesáti sborů. Spolu s mnoha kolegy kazateli jsem přesvědčen, že je třeba posílit význam seniorátů a seniorů. Seniorát by měl být sdružením místních sborů CB za účelem spolupráce a vzájemného povzbuzení. Skrze tuto spolupráci mohou místní sbory lépe rozvíjet svoje misijní poslání v regionu, strategicky plánovat a společně se podílet na zakládání sborů a vytvářet nový prostor k duchovní službě. Kazatelé, staršovstva a sboroví pracovníci mohou účelně koordinovat svoji práci, povzbuzovat se a vzájemně si sloužit v duchovním růstu. K jednoduché správě seniorátu by sloužila seniorátní staršovstva např. již osvědčená praxe Těšínského nebo SČ seniorátu. Kolegium seniorů by se scházelo cca dvakrát do roka s Radou nebo Předsednictvem CB. Povzbuzením by byla seniorátní shromáždění na různých úrovních. Užší spolupráce v rámci seniorátů by posílila jednotu a sounáležitost sborů k celé církvi, což by bylo protiváhou tendencím směrem k atomizaci církve. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Ž 67,2-3 Daniel Fajfr

8 O čem se ještě jednalo?: Dost času se představovalo a jednalo o hlasování navržených vikářů k ordinaci. Kromě mé maličkosti byl ordinován i jeden bratr ze Slovenska (Ľudo Fekete), který se chystá nastoupit do Trenčína, do sboru, který zakládal tatínek Zuzky Filipkové. Také byl ordinován jeden Kanaďan- Mark Potma, žijící v ČR již 19 let. Kromě bratra ze Slovenska, všech 5 nových kazatelů je ve věku let! Evangelizační odbor vede nyní David Novák, mládežnický odbor předává Petru Tučkovi dosavadní tajemník D. Nováka, vedoucí mládeže v Horních Počernicích. V CB se stále staví nové modlitebny: V Letovicích dokončili přestavbu sborového domu, stějně tak v Sušici u Klatov a také Brno- Betánie je od v nových prostorech. V plném proudu stavění jsou sbory v Litomyšli a Černošicích (jihozápadním okraji Prahy). Ani na Těšínsku bratři stavebníci nezaháleli. V Třinci Lyžbicích se po 80 letech existence sboru nastěhoval kazatel do bytu ve sborových prostorech. V Třinci Lištné velmi pěkně zrekonstruovali sborový dům. (Ještě jim zbývá položit zámeckou dlažbu na prostorném parkovišti.) V roce 2009 úspěšně ukončili studium na ETS mezi jinými Bc. Michal Zvonař a Johanka Czudková, Dis (členové našeho sboru). O čem se rozhodovalo? O ordinaci 6 kazatelů, schválili jsme navrhované parametry pro systemizaci sborů, nové pravidla pro solidaritu větších sborů k menším. Naše církev má 6710 členů (o 119 více než loni), má 9990 duší, 73 sborů, je rozdělena do 12 senioratů a na konferenci bylo 190 delegátů. Pokud máte tu zkušenost, že kde jsou dva, neb tři bratři, tam jsou tři, neb čtyři názory, potom na této početné konferenci jsme byli přikrytí Boží milosti a měli jsme pěknou atmosféru jednoty. Děkujeme těm, kteří nás vyslali na tuto konferenci. Josef Sliž Pohled na Konferenci CB jinýma očima. Byl jsem vděčný za příležitost poprvé se zúčastnit konference CB, a

9 to asi hlavně proto, že to není tak dlouho, co jsem členem této církve. Trošku jsem už poznal jeden její sbor, ale zajímala mne, jaká "atmosféra" panuje v denominaci jako celku. První pozitivní zkušeností byla pro mne už společná cesta autem do Náchoda s bratry Firlou, Sližem a Filípkem, plná zajímavých rozhovorů. Dalším, co mne pozitivně naladilo, bylo nádherné prostředí, ve kterém se konference konala - pěkný prostorný sál místního divadla (tam probíhala jednání i večerní shromáždění),na který bezprostředně navazovaly prostory hotelu s opravdu vhodným názvem "U beránka". Tyto prostory byly tak velké, že byly schopny pojmout zhruba 200 delegátů a hostů, aby obědvali současně. V tomto hotelu jsme byli i ubytováni, takže až na jednu výjimku jsme mohli celý konferenční program absolvovat "suchou nohou" (první den totiž skoro celý propršel - což asi nikoho tento květen nepřekvapovalo). Tou zmiňovanou výjimkou, kdy jsme vyšli ven, byl páteční podvečer, kdy nám místní sbor připravil bohatou večeři ve sborové budově, kterou jsme díky tomu mohli vidět. Nechci unavovat čtenáře podrobným líčením konferenčního jednání, tak snad několik mých dojmů. Byl jsem dopředu "varován", že to nebude konference duchovního, ale spíše organizačního charakteru. Přesto si myslím, že i toho duchovního se tam dalo najít dost (ranní Večeře Páně či pobožnost, večerní shromko), nehledě na to, že analyzovat v Duchu svatém stav církve, jejích sborů či vikářů, a hledat cestu dál, je samo o sobě "dost" duchovní. Překvapilo mne, že o vhodnosti některých kandidátů na kazatelskou ordinaci se docela diskutovalo, to ovšem neplatilo o našem bratru Josefovi, který měl (doufám, že neporušuji nějaké "konferenční tajemství":-) 100% podporu delegátů. Během přestávek jsem měl několik hezkých setkání, zvlášť vzpomínám na oběd s bratrem Petrem Šimmerem, který byl pro mne hodně povzbuzující. Vrcholem celé koference byl pro mne páteční večer, kdy se konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 130. výročí vzniku Církve bratrské. Toto shromko bylo otevřené pro všechny příchozí a opravdu se jich sešlo hodně. Program byl velmi pestrý:

10 sborový zpěv, chvály, vzpomínky pamětníka, multimediální prezentace, divadelní scénka, Boží slovo a jeho výklad...nejsilnějším momentem byly ale asi chvíle, kdy šest mladších, ale i zralých mužů (mezi nimi i náš Josef Sliž) předstoupilo, aby složilo slib a přijalo kazatelskou ordinaci. Abych pravdu řekl, s trochou dojetí jsem si vzpomněl i na kněžské svěcení v katolické církvi, které je jiné, ale přece jen i něčím podobné...jsem vděčný za Josefovo rozhodnutí i za to, že Církev jeho povolání rozpoznala. Takže můj převládající dojem při odjezdu domů byl: zdá se, že jsme v dobré společnosti...:-) Jaroslav Pokorný Cyklovýlet Letos, i přes nepřízeň počasí, se cyklovýletu zúčastnilo 13 cyklistů. Hlavně děti se velmi těšily, a proto je kapky deště ani trochu neodradily. Trasa vedla přes Borek do Horní Lištné, kde se konala přestávka na občerstvení. Dále jsme pokračovali směrem na Dziengielow, a nízkým stoupáním do Cisovnice, kde se za války těžil kámen a dopravoval se po lanové dráze do pracovního tábora v Golešově. Po příjezdu na Agrostatek jsme na chvíli zaparkovali kola a obdivovali nádhernou přírodu kolem nás. Po krátkém odpočinku nás čekal oběd. Děti si pochutnaly na bramborových plackách se smetanou a cukrem a dospělí (rodiče) na bramborových plackách s masem. Po velmi chutném obědě následovala prohlídka starého stavení. Statek nás zaujal svým originálním vybavením. Během prohlídky jsme se mohli vrátit o několik desíítek let zpátky a vidět domácnost, v jaké lidé přebývali. Na zpáteční cestě nás neminula ani oprava kola. Na tuto situaci jsme byli samozřejmě připraveni, a tak jsme se s tím vypořádali. Po několikaminutovém zdržení jsme pokračovali dále v cestě,směrem na Cieszyn. Výlet končí v parku u Olzy, kde jsme udělali společnou fotografii. Největším potěšením byly pro nás úsměvy na tváří všech dětí. Ručka Jan

11 Cyklovýlet do Cisownicy Moc jsem se těšila na 1. máj, neboť jsme měli jet na cyklovýlet do Cisovnicy v Polsku. Sraz byl u Billy, odkud jsme vyjížděli. Všichni byli v dobré náladě a cesta nám hezky utíkala pod koly. Jeli jsme moc krásnou krajinou. Po příjezdu do Cisownicy jsme byli pohoštěni domácími plackami se smetanou, které všem tak chutnaly, až se olizovali za ušima! Potom co si dospělí dali kafe, jsme ještě šli na prohlídku věcí, které použivali naší předkové, jako žehlička, kuchyňské potřeby a nábytek. Tatínkovi se velice líbilo švarné děvče, které bylo oblečené do lidového kroje. Ještě že to byla pouze figurína. Tento výlet byl velmi hezký a doporučuji všem jet i příští rok A i když se zdálo, že nám počasí nevyjde, dobrá nálada zahnala všechny mraky! Monika Sližová 9 let Oslavy 100. výročí Svazu rozhodných křesťanů Tak jako v mnoha jiných letech tak i v tomto roce si připomínáme různé událostí, které se staly v minulosti. Minulým rokem jsme oslavovali vznik protestantského hnutí na Slezsku, kterého významným mezníkem

12 bylo zahájení stavby kostela na Vyšší bráně v Cieszynie před třemi sty léty. Vždy takovou událost chceme si nějak důstojně připomenout a oslavit. V neděli dne 23.května ve sportovní hale v Cieszynie se konala také jedna významná slavnost. Připomínali jsme si 100 leté výročí vzniku Svazu Rozhodných křesťanů. Přítomno bylo necelé 2000 lidí. První shromáždění bylo dopoledne za účastí nejvyšších představitelů čtyřech denominací, kde jsme si připomněli dějiny, jak to vše začalo a kde jsou naše kořeny. Odpoledne bylo druhé shromáždění, které již mělo trochu jiný charakter. Jednalo se o probuzenecké shromáždění. Dopoledne jsme si poslechli smíšený pěvecký sbor Církve Bratrské Těšínského seniorátu za doprovodu smyčcového orchestru. Dirigoval Ewald Danel koncertní mistr a dirigent Slovenské Filharmonie, rodák z Horní Suché. Slyšeli jsme pozdravy biskupů jednotlivých denominací, které pořádaly tuto slavnost. Jednalo se tedy o Apoštolskou církev Moravskoslezká oblast, Církev bratrskou Těšínský seniorát, Ewangeliczna Wspolnote Zielonoswiatkowa z Bieszczad a Kosciol Zielonoswiatkowy Okreg Poludniowy. Co bylo na začátku před sto léty? 15.července 1910 skupina pouze 15 osob zaregistrovala na těšínském úřadu starosty Svaz pro Rozhodné křesťanství, později byl přejmenován na Svaz Rozhodných křesťanů. Tento svaz byl ustaven jako skupina společenství působícího uvnitř Evangelické církve. Rostl početně, zakládal nové sbory a existoval až do 50 let 20.století. Procházel mnoha transformacemi, rozdělením hranicí polsko-českoslevenskou, pronásledováním komunistickým režimem, a dalšími složitými situacemi. Dnes evangelikální sbory, které zachovávají dědictví rozhodných křesťanů čítají 6 až 7 tisíc členů, fungují v rámci 4 církví a to ve dvou sousedních státech. Jsme to my, kteří se můžeme hlásit ke kořenům naších otců, a kterých modlitby a živá víra v Boha nás převedla přes všechna úskalí až do dnešního dne. Tadeusz Filipek

13 100. výročí Rozhodných křesťanů na Těšínsku Těšín, Působení Rozhodných křesťanů na Těšínsku ukazuje, jak důležité jsou v dějinách církve obnovná hnutí. Hnutí vždy přináší něco, na co církve zapomněly. Hnutí nechtějí ignorovat církve, přestože je kritizují, chtějí s nimi spolupracovat. Hnutí přicházejí a odcházejí, církev zůstává. Důležité je, aby hnutí vypůsobená Duchem svatým vykonala, k čemu byla určena, tedy aby oživila stávající církve a dala život novým společenstvím živé víry. Duchovní probuzení na Těšínsku na počátku 20. století, které se později transformovalo do svazu Rozhodných křesťanů, splnilo své poslání. Ovlivnilo nejen region Slezska, ale i další místa někdejšího Československa. Právě v 50. letech minulého století, kdy komunistické úřady znemožnily další působení svazu Rozhodných kř., se některá společenství na Hrádku, Žukově, Tyře, Suché připojila jako jedno společenství k tehdejší Jednotě Čsb. S tím přišel do církve nový závan s jasným důrazem na Ducha svatého. Výrazní bratři ovlivnili svým nadšením pro Krista naši církev. Ti, kteří přijeli na Těšínsko, aby se účastnili ročnic a jiných probuzeneckých shromáždění, se vraceli domů nadšeni a povzbuzeni. Jeden z nich to vyjádřil takto: Na Těšínsku každé Boží dítě okřeje, jako kdyby bylo na čas v duchovním sanatoriu. Na rozdíl od Apoštolské církve, která z hnutí povstala, byla již 70 let existující tehdejší Jednota českobratrská obohacena živým společenství Těšínských sborů. Zmíním 3 věci, které přineslo hnutí Rozhodných křesťanů do dnešní CB: Přineslo čerstvý důraz na pokání a obrácení k PJK, na působení Ducha sv., na osobní posvěcení. Víme, že je důležité teologické vzdělání, exegetická příprava kázání, dobrý rétorický přednes. Nesmí ovšem chybět pokorný postoj k autoritě Bible, závislost na Duchu svatém, která vede k mocnému zvěstování J. Krista Ukřižovaného a Vzkříšeného, který má být oslaven v životě jednotlivce, rodiny a sboru. To spolu s horlivým srdcem nově okysličilo naši zbožnost. Byli jsme inspirováni větším důrazem na službu starších sboru a

14 laiků. Naše sbory tíhly spíše ke kazatelské/farářské církvi, tzv. einman systém. Způsob sborové práce na Těšínsku dával velký důraz na silné staršovstvo a duchovní obdarování jednotlivých členů, kteří se mají zapojit do služby. Církev byla obohacena během dosavadních šedesáti let o 20 kazatelů, kteří nesloužili jenom v těšínském regionu, ale i v Praze a po celé republice. Máme být tedy za co vděčni. Já osobně jsem vždy povzbuzen, když přijedu na Těšínsko. A nejen v CB, AC, ale i v SCEAV, která byla též ovlivněna tímto probuzením. Naši členové jezdili pro povzbuzení na Bieszczady, atd. Dílo Rozhodných kř. na Těšínsku tedy nezapadlo, vykonalo, k čemu bylo sesláno. Naplnilo se proroctví Izaiáše proroka, které bylo řečeno o Božím slově: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal (Iz 55:11). Na závěr bych chtěl zdůraznit, že je nutné se čas od času ohlédnout, neboť platí: Kdo nezná svou minulost, nemá budoucnost. Na druhou stranu, z minulosti se žít nedá. Bůh má pro nás nové a čerstvé požehnání. Církev Kristova má budoucnost, a proto je třeba se modlit a vyhlížet nové vanutí Ducha svatého, které oživí společenství víry a vyvýší Pána Ježíše Krista ke spáse mnohých. Daniel Fajfr Izrael - aktuálně Souhrnná rekapitulace Krvavá srážka na širém moři Cíl byl jednoznačný: flotila Svobodná Gaza měla se 700 mírovými aktivisty a tunami humanitárního materiálu na palubě prolomit cestu do Gazy, po níž by pak každý měsíc následovaly podobné konvoje. Tak to prohlásil Mohammed Kaya, vedoucí kanceláře Mezinárodní humanitární nadace (IHH) v Gaze 21. května. Kromě hnutí Svobodná Gaza (FG) a Evropské kampaně pro skončení blokády Gazy

15 (ECESG), byla turecká IHH hlavním sponzorem spektakulární akce šesti lodí, kterou podle vlastních údajů podporují stovky skupin a organizací z celého světa. Tři další lodě zůstaly kvůli technickým potížím na cestě. Připomeňme si: Izrael blokuje území Gazy, protože je zde od léta 2006 držen v zajetí izraelský voják Gilad Šalit bez jakéhokoli kontaktu s vnějším světem. Dokonce ani Červený kříž jej dosud nesměl navštívit. Kromě toho má být blokádou Palestincům jasně řečeno: ostřelování jižního Izraele raketami je nepřijatelné. Před válkou na přelomu 2008/2009 bylo z Gazy na Izrael vypáleno přes raket, a od února 2009 už bylo opět skoro 500. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vysvětluje politiku své vlády docela prostě : Humanitární a běžné zboží tam pustíme. Zbraně a zboží vojenské povahy nikoliv. Ostatně: Egypt, který ovládá celou jižní hranici území Gazy bez jakékoli možnosti ovlivňování Izraelem, měl až dosud dost vlastních důvodů, proč pohyb osob a zboží přes hranici s pobřežním územím ovládaným radikálně islámským Hanusem, co nejvíce omezovat. Izraelské ministerstvo obrany už několik týdnů poskytovalo novinářům podrobné seznamy zboží, které bylo do Gazy nepřetržitě dodáváno - možná v tušení bouřkového mračna humanitární flotily, které se začínalo chmuřit na mezinárodním nebi. Izrael dodává do Gazy každý týden daleko více materiálu, než tam chtěl dopravit celý lodní konvoj Svobodná Gaza. Izraelci tvrdí: Žádná humanitární krize v Gaze neexistuje! Pro-palestinské organizace oponují, že dodávky zdaleka nestačí uspokojit enormní potřeby vyčerpaného obyvatelstva. Faktem je, že už záhy po válce přetékaly trhy v Gaze vším, co člověk potřebuje ke každodennímu životu. Benzin tam v březnu 2009 stál přesně polovinu toho, co v Izraeli. Jak Izraelci prohlašují, nikdy jim nešlo o to, aby lidé v Gaze trpěli nedostatkem životních potřeb. Stále trvá nabídka, že humanitární dodávky budou na místo určení v Gaze po bezpečnostní kontrole dopraveny z přístavu v Ašdodu. Míroví aktivisté ovšem tuhle nabídku odmítli stejně jako prosbu Noama Šalita, aby jeho synovi - unesenému vojáku -předali balíček a dopis. Nelze tedy jen tak snadno odmítnout závěr náměstka ministra zahraničí Daniho Ayalona: Akce Svobodná Gaza nikdy neměla žádné humanitární cíle, byla to čirá provokace na podporu Hamásu. Kupodivu dosud nikoho z politiků ani novinářů, o mírových aktivistech ani nemluvě, nenapadlo požadovat od Hamásu propuštění Gilada Šalita

16 nebo zastavení raketového ostřelování Izraele, aby tak alespoň připravili Izrael o záminku k blokádě Gazy. Posádky šesti lodí časně ráno 31. května 2010 opakovaně odmítaly podřídit se výzvě izraelského námořnictva, aby změnily kurz a přistály v Ašdodském přístavu. Izraelské vedení se tedy rozhodlo, že je ke změně kurzu přinutí. Na pěti nákladních lodích flotily Svobodná Gaza se námořníkům podařilo bez problémů převzít kormidlo. Na osobní lodi Mavi Marmara byli však míroví aktivisté na příchod izraelských vojáků dobře připraveni jak potvrzují záběry bezpečnostních kamer z lodě i filmové záběry aktivistů.[1] Proudy vody a paralyzující granáty měly elitním vojákům zabránit ve vstupu. Záběry izraelské armády ukazují[2], jak byli vojáci, kteří se spouštěli na palubu Mavi Marmary z vrtulníku, brutálně zmláceni. Očekávali jsme pasivní odpor a pokojné demonstranty, a podle toho jsme byli vyzbrojeni, vypráví kapitán R., a najednou jsme stáli proti teroristům, kteří nás chtěli zabít. Na vojáky se střílelo ostrými náboji ze zbraní, které byly na palubě. Na lodi byly nalezeny nábojnice, které nepocházely z izraelských zbraní. Nečekané přijetí od prolamovačů blokády nemělo izraelské vojáky a jejich velitele vlastně vůbec překvapit. Den předtím dr. Abd Al-Fatáh Šajek Naaman, hostující jemenský docent na univerzitě v Gaze, v hamásovské televizi Al-Aksa oznamuje: Samozřejmě budou klást odpor zuby nehty. Jsou to lidé, kteří touží po mučednictví pro Alláha. I když by se do Gazy dostali rádi, mučednictví je jim přednější. Existují záběry účastníků konvoje Svobodná Gaza, na nichž otevřeně vyslovují své přání stát se šahídy, mučedníky.[3] Buďto mučednictví, nebo se dostaneme do Gazy, prohlašuje vášnivě jedna muslimka na závěr zpravodajství arabského vysílače Al-Džazíra z 29. května 2010.[4]

17 Khaibar, khaibar, vy židé! Mohamedova armáda se vrací! skandují míroví aktivisté na Mavi Marmaře sborovým unisonem, kterému nezasvěcenec sotva rozumí. Khaibar je oáza na severozápadě arabského poloostrova, kde v dobách proroka Mohameda žili početní židé. Ještě další sem pak utekli z Mediny, když je odtamtud Mohamed vyhnal. Pokřik Khaibar, Khaibar je připomínkou bitvy proti nepřátelům, dokud se nepodrobí islámu. Tuto bitvu vedl zakladatel islámu původně v r Khaibarský spolek podle některých vykladačů znamená, že muslimové mohou židy vyhánět, kdy a jak se jim zamane. Izraelské tajné služby měly vlastně vědět předem, jaký druh mírových aktivistů, se sešel na palubě flotily Svobodná Gaza. Počet obětí zprávy přeháněly, jak se už v pro-palestinských médiích dávno stalo dobrým zvykem, kdykoli referují o izraelských vojenských akcích. Nejdříve se mluvilo o 19 mrtvých. To pak bylo opraveno na 15 mrtvých. Nakonec se ukázalo, že o život přišlo devět tureckých mírových aktivistů, z nichž jeden měl americký pas. Na izraelské straně bylo sedm zraněných, někteří těžce. Utrpěli zlomeniny, bodné rány do břicha a střelná poranění. Jeden měl proraženou lebku. Zhruba 40 mírových aktivistů nemělo u sebe žádný doklad totožnosti. Zato měli plynové masky, neprůstřelné vesty, infra-dalekohledy pro noční vidění a nejrůznější zbraně. Každý z těch mužů měl u sebe v kapse přesně stejnou částku v hotovosti, dohromady více než milión dolarů. Izrael se domnívá, že šlo o žoldnéře Al-Kaidy. Izraelci zajistili obušky, železné tyče, nože, kovové předměty, praky a řetězy. Turci přesto trvají na tom, že na palubě Mavi Marmary žádné zbraně nebyly. Turecké úřady přece všechny cestující nechali projít moderní bezpečnostní kontrolou. K osobám, které se prohlídce podrobily, však zřejmě nepatřil člen jemenského parlamentu šejk Muhammad Al-Hasmí, který před izraelským zákrokem pózoval fotografům se svou zakřivenou dýkou.[5] Al-Hasmí patří ke straně Al-Islá, která je napojena na egyptské Muslimské bratrstvo. Přítomnost člena parlamentu při akci tohoto druhu by vlastně měla zaručovat, že vše proběhne bez násilí. Izrael a celý svět však nejpozději od Arafatova projevu v OSN v r. 1974, kde se představil jako palestinský vůdce s olivovou ratolestí a pistolí, musely vědět, že představitelé národa mávající zbraní nejsou v arabském světě ničím nepřístojným.

18 Arabská média a jejich sympatizanti bleskově zareagovali pokřikem o masakru na širém moři. Izraelci kontrovali prohlášením, že jejich vojáci byli lynčováni. Na internetových fórech a na Facebooku se starý známý antisemitský repertoár dočkal svého nejnovějšího vydání. Dlouho předtím, než mohla být známa veškerá fakta, svět se už preventivně rozčiloval nad krvelačným postupem židovského státu. Smrt Izraelcům! žádaly nálepky v Turecku, které stejně jako pořadatel fotbalového světového mistrovství, Jižní Afrika, odvolalo z Izraele svého vyslance k poradám. Středoamerická Nicaragua přerušila s Izraelem diplomatické styky. Z iniciativy arabských států se komise pro lidská práva při OSN usnesla na vyšetřování přičemž už rezoluce zřizující vyšetřovací komisi Izrael tvrdě odsoudila. Izraelský ministr a člen kabinetu Benjamin Ben- Eliezer je si jist, že Izrael nemá důvod se nějaké vyšetřovací komise obávat, protože nemá co skrývat. Od Goldstoneovy zprávy ovšem už sotva někdo v Izraeli věří tomu, že vyšetřovací komise OSN dokáže být nestranná. Tato vyšetřovací komise má údajně podobně jako Goldstoneova obdržet mandát pouze k vyšetřování Izraele, nikoli už ohledně chování Turecka či násilnických aktivistů. Írán Evropě výslovně poděkoval za tvrdou reakci na barbarskou operaci izraelského komanda. Během několika dnů po této události Izrael už všechny účastníky flotily Svobodná Gaza ze svého území vypověděl, včetně těch, kteří se dopustili násilných činů proti izraelským vojákům. Mezi mírovými aktivisty bylo více než 100 občanů z jedenácti arabských států, 380 Turků, ale také jedenáct Němců a čtyři Češi. Náklad flotily Svobodná Gaza byl naložen na 33 nákladních aut. Osm z nich čeká na hraničním přechodu Kerem Šalom, ostatní v Ašdodském přístavu. Hamas jim totiž odepřel vstup. Zřejmě ani v Gaze nemají použití pro léky, které jsou už dávno prošlé, pro oděvy, přikrývky, invalidní vozíky ani hračky. Zato Egypt má patrně obavy, aby ho někdo jednou nehodil do stejného pytle se židovským státem a otevřel jižní hranici s územím Gazy. Další lodě jsou prý už na cestě. Finanční náklady a osobní riziko účastníků tohoto propagandistického tažení se zřejmě nepřátelům židovského státu pořád ještě bohatě vyplatí. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP

19 Manželské večery. Byli jsme sborem SCEAV v Třinci přizváni k vedení Manželských večerů v Třinci. Spolu jestě s jedním párem jsme se střídali v slovu. Další dva páry se staraly o prostředí a občerstvení. Večerů se spolu s námi zúčastnilo celkem 16 párů. Byly tam manželé až ze Starého Jičína a taky z Bohumína a Karviné. Věkové pozpětí bylo 6-45 let v manželství. Před třemi týdny jsme ještě měli společný jednodenní pobyt na chatě v Tyře, kde všichni vyjadřovali, že večery jim velice obohatily manželství a ptali se, zda není jejich pokračování. Myslím, že tyto manž. večery splnily svůj účel. Myšlenku dělat tyto Manželské večery nosíme v srdci už dlouho, ale teď je chceme pořádat i v našem sboru. Plánujeme začít s Manželskými večery pro náš sbor (i další) v září. Potřebujeme k tomu ještě pomoc 2 párů. Pokud byste měli touhu nebo chuť pomoct, dejte vědět. Chtěl bych vyzvat všechny manželské páry, nejen z našeho sboru, aby se zúčastnily Manž. Večerů, ať už tohoto nebo i dalších. Je to výborná pomůcka, jak popracovat na svém manželství. Nebojte se, nebudete muset nic hovořit, pouze se svým partnerem. První večer z těchto večerů jsme meli před rokem v Malenovicích, takže ti, kdo tam byli, už mají představu. Co vše se probírá na těchto večerech, je uvedeno níže. 1. večer Vybudovat pevné základy 2. večer Umění komunikace 3. večer Řešení konfliktu 4. večer Síla odpuštění 5. večer Rodiče a rodiče partnera 6. večer Dobrý sex 7. večer Láska v akci 8. večer Manželská párty Stanislav a Vladislava Boszczykovi

20 Prázdninové akce Nedělní škola - pobyt na chatě v Tyře , vedoucí Ručka J. Mládež - Sportovní kemp , vedoucí Ramik S., Rajca D. - English Camp , vedoucí Rakowski R. Awana - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Supik M. Dorost - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Czudek J. Klub Fontána - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Bednarz R. Fusion - pobyt Střední zem. a les. škola, Bílá, Beskydy vedoucí Bednarz R. Sborová dovolená Hotel Beskydka, Dolní Lomná další informace o připravovaných akcích najdete na NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Příprava a korektura: Stanislav Boszczyk, Silvie Boszczyková čtvrtletník, náklad cca 100 ks Uzávěrka příštího vydání: 25. srpna 2010 Své příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: Za případné tiskové či jazykové chyby se omlouváme

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR

SPRÁVCE SBORU. Tadeáš Firla SEKCE SPRÁVNÍ. Tadeáš Filipek HOSPODÁŘSKÝ ODBOR. Boguslav Czudek KOMUNIKAČNÍ ODBOR. Stanislav Boszczyk FINANČNÍ ODBOR SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ Frýdecká 28 Bohoslužby: Neděle 9. 00 Adresa: Studentská 1631/ 25 tel: +420 558746626 http://cb.cz/cesky.tesin Kazatel: tel.: 731494925 STRUKTURA SBORU CB e- mail: tadeas.firla@cb.cz

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více