NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2"

Transkript

1 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně z obsahu: Poznání Boží vůle Volby Konference naší církve Oslavy 100. výročí Izrael aktuálně Manželské večery Prázdninové akce a něco dalšího... červen 2010 ročník 11, číslo 2

2 úvodník Poznání Boží vůle. Náš bratr kazatel Tadeáš je velmi pracovitý, pokud pamatujete, na členském shromáždění dal k dispozici vizi pro sbor, byla to téměř kniha s mnoha stránkami. Ale pak začal nás, starší sboru, pobízet, abychom si pro sebe vytvořili svou vizi osobní, profesní i pracovní. Nejsem zastáncem vytváření vizí, a tak jsem se tomu bránil. Přemýšlel jsem o tom a uvědomil jsem si, že to může být pro nás dobré, ale musíme se vyvarovat obou extrémů. Jeden extrém je nemít žádnou vizi, nic, co by nás motivovalo v životě, žádné plány, brát život jen tak, jak běží. A druhý je vytvořit si vizi podle sebe, bez vedení Duchem, bez vztahu k okolí a bezhlavě se jí držet. Protože jsem ani v jednom extrému nechtěl být, hledal jsem, co by mne motivovalo k nějaké vizi pro mne. Možná, že to, co mne napadlo, není úplně vize, jak má být, ale odpovídá to tomu, co cítím a po čem toužím. Nedávno jsem si četl úsek z Bible citovaný níže a najednou jsem začal vnímat, že přesně vyjadřuje, co cítím, když myslím na nějaký plán pro sebe nebo vizi. Kol , Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Apoštol Pavel prosí otce, abychom my - plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli. Je to určité úsilí, které musíme vynaložit pro to, abychom poznali Boží vůli. Otec zřejmě nedá poznat každému svou vůli, jen tomu, kdo ji hledá, a tady je napsáno i jak ji má hledat - plně, moudře a s pochopením. A taktéž pokud Otec bude vidět, že nechceme plnit jeho vůli, tak nám svou vůli nedá poznat. On nedělá zbytečné věci.

3 Ale na druhé straně, když poznáme Boží vůli, nenechá nás to nečinnými, ale něco to v nás bude dělat. Je tam šest věcí, které mají úžasnou hodnotu. 1 - budeme svým životem dělat Bohu čest Jsme tady na zemi vyslanci Boha a děláme v tom Bohu radost? Ti, kdo nás obklopují v rodině, v práci vidí, že ctíme Otce? 2 - budeme se stále líbit Bohu Už jen poznání Boží vůle v nás dělá to, že se Jemu líbíme. 3 - ve všem ponesete ovoce dobrých skutků Tady je zajímavá posloupnost. Nejdříve se líbíme Bohu a pak neseme ovoce. Někdy máme pocit, že nejdříve musíme nést ovoce, abychom se líbili Bohu. Nic není vzdálenější pravdě. To, že se líbíme Bohu, v nás vypůsobí touhu dělat dobré skutky, pokud to je naopak, tak chceme zásluhami být dobří před Bohem, svou vlastní silou a svými skutky, které Bůh nechce ani neplánoval. 4 - budeme růst v poznání Boha Naše společenství s Bohem bude automaticky v nás působit poznání Boha. Pokud žijeme s někým, stále více ho poznáváme, to je něco velice přirozeného. Pokud tomu tak není, nemáme společenství s Ním. 5 - nabudeme síly k trpělivosti a vytrvalosti Obě vlastnosti jsou podobné a v posledním čase asi stále více poznávám, že neumím čekat a že nejsem vytrvalý. Pokud mi něco Bůh nedá hned, tak si pomohu svým úsilím, a vlastně dávám Bohu najevo, že tak nějak ho nepotřebuji a že to zvládnu svými silami sám. A to je pak život o svých možnostech, který není podřízen Bohu, protože neumím čekat. 6 - a budeme děkovat Otci Budeme vděčni. Náš život bude uspokojován Bohem, budeme Mu projevovat vděčnost, protože si budeme vědomi toho, že vše, co máme, je od Něj, ne ze svých sil a svých možností. A to vše v nás vypůsobí poznání Boží vůle. To je moje modlitba, můj cíl i moje vize pro můj život. Stanislav Boszczyk

4 Volby Tento článek vznikl těsně před tím, než vyšel minulý NejenInformátor. Dostal se mi do ruky až po tom, co jsem dodělal konečnou úpravu NI. Pro krátkost času pro tisk našeho časopisu, jsem ho nemohl zařadit do něj, i když bylo před volbami a tématicky byl vhodnější do minulého čísla. Omlouvám se autorovi, že tento článek otiskneme až teď. St. Boszczyk 1. Před více než dvěma roky jsi šel "do politiky", jak se nyní díváš na politiku očima zúčastněné osoby. Splnilo to tvé očekávání? Jak se nyní díváš na působení křesťanů v politice? Ovlivnila tvůj pohled tvá zkušenost? Nejsou to dva roky, ale čtyři. Jo, ten čas tak rychle letí, že volební období na podzim končí. Zásadně jsem změnil pohled na politické dění, myslím hlavně na komunální politiku. Když jsem jednou dorostencům vyprávěl o tom, co dělám jako politik, sám jsem si musel položit otázku co je vůbec politika? Chtěl bych dát mnohým z nás odpověď je to starost o věci veřejné. Pak jsem si položil otázku, kdo by měl mít zájem o věci veřejné? Odpověď zní, každý křesťan by měl mít zájem o to, co se děje v jeho městě, kdo řídí toto město, jací jsou to lidé, atd. Nevím, zda se splnilo mé očekávání já jsem vůbec netušil, co to bude obnášet. Dneska vím, že díky modlitbám a přímluvám za naše město, staré vedení muselo odstoupit a na radnici jsou křesťané, kteří významným způsobem ovlivňují dění v Českém Těšíně. Křesťanů v politice by mohlo být samozřejmě víc. Pro nás, kteří jsme zaangažovaní ve veřejném životě, je to nová zkušenost a potřebujeme se učit vzájemně se přijímat a respektovat. Myslím si, že církev by se měla za nás více přimlouvat. Můj pohled je takový, že nejsme na radnici proto, abychom vystupovali v zájmu církve, ale jsme tam proto, abychom jako křesťané jednali v zájmu dobra nás všech. 2. Je zřejmé, že i v politice by měli být křesťané, byť jenom proto, že by měli mít dobrý morální kredit. Jaké vlastnosti by měl mít křesťan,

5 který touží jít do politiky, je něco specifické? Jsem přesvědčen, že přítomnost křesťanů je všude stejná, jak ve veřejném životě, v práci, tak i ve škole. Jsme solí a světlem pro tento svět a toho bychom si měli být vědomi. Máme významný úkol od našeho Pána, který nás povolal za svoje učedníky. Každý z nás máme svoje obdarování a poslání, každý dělá věci jiným způsobem, ale to neznamená, že někdo je lepší a někdo horší. Důležité je, abychom byli shledáni věrnými služebníky. Ano, když jinak nedáš. Tak je něco specifické nebát se jít s kůží na trh. Člověk se setká s mnohými pohledy a hodnocením, které musí unést. 3. Je rozdíl v místní (komunální) politice a ve vyšší (Sněmovna a Senát)? Zdá se, že tam křesťanů moc není (KDU-ČSL a i tam je to různé), myslíš, že by se to mělo změnit? Obstojí křesťan v tomto tlaku? V minulosti se říkalo, že je občanskou povinností jít k volbám, já si ale myslím, že je to výsada těch, kdo mají zájem o dění v našem národě nebo ve městě. V květnu tohoto roku jsou před námi parlamentní volby a v září komunální. Nechci dělat hrdinu, že ve vysoké politice bych to ustál, ale jsem přesvědčen, že je to opravdu o Božím vedení a povolání. Boží slovo říká, že On na nás nenaloží více, než můžeme unést. Otázka je, zda věříme, že se to týká všech oblastí našeho života. A co se týče politické příslušnosti, měli bychom být pravicovými voliči a nebát se více mluvit o věcech veřejných i v církvi. 4. Jak by se církve měly modlit do dalšího období - za naše město a jak za náš stát? Kdybychom mohli přijmout pravidlo mluvit s Bohem o lidech a s lidmi o Bohu, byli bychom ušetřeni mnohého trápení a problémů. Nepředkládejme Bohu naše představy, ale bojujme duchovní boj podle biblických pravidel za naše město, aby se Boží vůle mohla zjevovat mezi námi. Vyprošujme pokoj pro město Český Těšín, pro naši zem, abychom mohli žít v pokoji a byli jeden druhému oporou.

6 Přeji vám, sestry a bratři, požehnání a pokoj Mgr.Jan Czudek, radní a zastupitel města Český Těšín Postřehy z Konference Církve bratrské Ve dnech se v časných ranních hodinách vydala delegace z našeho sboru na konferenci do Náchoda. V samotném centru města nás vítal vydatný déšť a pořadatelé, kteří pro účastníky konference rezervovali půlku náměstí před hotelem Beránek (název hotelu, ve kterém probíhala konference, se všem líbil). Všechna jednání řídili 4 schopní moderátoři, navržení novou radou RCB. O čem se jednalo?: Mnoho času jsme věnovali zprávě předsedy RCB. Zpráva je dlouhá, uvedu jen pár myšlenek, které mě hodně zaujaly. Výňatek ze zprávy předsedy Pokusím se o osobní pohled na některé zásadní oblasti, které dle mého názoru přímo ovlivňují život v naší církvi. Poslání CB Máme-li na mysli poslání CB, potom musíme mluvit o poslání samotné Kristovy církve. Z jakých biblických principů a řekněme ideálů, se tedy rodila naše církev? Jaké hodnoty v sobě skrývá? O čem má být její svědectví dnes? 1. O kráse církve Církev je o skupině lidí, kteří následují Ježíše Krista, milují se radikální Kristovou láskou. Zápasí o posvěcení a přitom se nedělají lepšími, sdílejí se v tom, co mají a potřebují. Modlí se, zpívají, inspirují se Písmem, radují se s radujícími a pláčou s plačícími, žijí obyčejný každodenní život.

7 2. O moci církve Existuje jediná moc, která může řešit nejen problémy jednotlivců, ale i společnosti. Je to moc Boží lásky, která byla zjevena na Golgotě. Na jedné straně solidní zakotvenost v Písmu, na druhé straně horlivost a nadšení pro Krista je nosná i dnes. Důraz na osobní zbožnost musí být ovšem vyvážen stejně tak silným důrazem na život ve společenství a na vyznávání Krista v sekulárním prostředí. 3. O potenciálu církve Církev je nadějí pro tento svět. Je sloupem a oporou pravdy (I Tm 3,15). Je svatá, posvěcena Kristovou přítomností, současně je společenstvím lidským, a tedy hříšným. Církev se Duchem svatým stále obnovuje, nikdy nevyčerpá své možnosti, a proto nemusí imitovat imitované. Bůh nám žehná, pomalu rosteme, jak počtem členů, tak sborů. Pokud bychom chtěli v tomto trendu pokračovat, je třeba za pochodu i něco měnit, jak se o to průběžně pokoušíme. Je zřejmé, že se CB nedá efektivně řídit stejným způsobem, jako když jsme mívali do šedesáti sborů. Spolu s mnoha kolegy kazateli jsem přesvědčen, že je třeba posílit význam seniorátů a seniorů. Seniorát by měl být sdružením místních sborů CB za účelem spolupráce a vzájemného povzbuzení. Skrze tuto spolupráci mohou místní sbory lépe rozvíjet svoje misijní poslání v regionu, strategicky plánovat a společně se podílet na zakládání sborů a vytvářet nový prostor k duchovní službě. Kazatelé, staršovstva a sboroví pracovníci mohou účelně koordinovat svoji práci, povzbuzovat se a vzájemně si sloužit v duchovním růstu. K jednoduché správě seniorátu by sloužila seniorátní staršovstva např. již osvědčená praxe Těšínského nebo SČ seniorátu. Kolegium seniorů by se scházelo cca dvakrát do roka s Radou nebo Předsednictvem CB. Povzbuzením by byla seniorátní shromáždění na různých úrovních. Užší spolupráce v rámci seniorátů by posílila jednotu a sounáležitost sborů k celé církvi, což by bylo protiváhou tendencím směrem k atomizaci církve. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Ž 67,2-3 Daniel Fajfr

8 O čem se ještě jednalo?: Dost času se představovalo a jednalo o hlasování navržených vikářů k ordinaci. Kromě mé maličkosti byl ordinován i jeden bratr ze Slovenska (Ľudo Fekete), který se chystá nastoupit do Trenčína, do sboru, který zakládal tatínek Zuzky Filipkové. Také byl ordinován jeden Kanaďan- Mark Potma, žijící v ČR již 19 let. Kromě bratra ze Slovenska, všech 5 nových kazatelů je ve věku let! Evangelizační odbor vede nyní David Novák, mládežnický odbor předává Petru Tučkovi dosavadní tajemník D. Nováka, vedoucí mládeže v Horních Počernicích. V CB se stále staví nové modlitebny: V Letovicích dokončili přestavbu sborového domu, stějně tak v Sušici u Klatov a také Brno- Betánie je od v nových prostorech. V plném proudu stavění jsou sbory v Litomyšli a Černošicích (jihozápadním okraji Prahy). Ani na Těšínsku bratři stavebníci nezaháleli. V Třinci Lyžbicích se po 80 letech existence sboru nastěhoval kazatel do bytu ve sborových prostorech. V Třinci Lištné velmi pěkně zrekonstruovali sborový dům. (Ještě jim zbývá položit zámeckou dlažbu na prostorném parkovišti.) V roce 2009 úspěšně ukončili studium na ETS mezi jinými Bc. Michal Zvonař a Johanka Czudková, Dis (členové našeho sboru). O čem se rozhodovalo? O ordinaci 6 kazatelů, schválili jsme navrhované parametry pro systemizaci sborů, nové pravidla pro solidaritu větších sborů k menším. Naše církev má 6710 členů (o 119 více než loni), má 9990 duší, 73 sborů, je rozdělena do 12 senioratů a na konferenci bylo 190 delegátů. Pokud máte tu zkušenost, že kde jsou dva, neb tři bratři, tam jsou tři, neb čtyři názory, potom na této početné konferenci jsme byli přikrytí Boží milosti a měli jsme pěknou atmosféru jednoty. Děkujeme těm, kteří nás vyslali na tuto konferenci. Josef Sliž Pohled na Konferenci CB jinýma očima. Byl jsem vděčný za příležitost poprvé se zúčastnit konference CB, a

9 to asi hlavně proto, že to není tak dlouho, co jsem členem této církve. Trošku jsem už poznal jeden její sbor, ale zajímala mne, jaká "atmosféra" panuje v denominaci jako celku. První pozitivní zkušeností byla pro mne už společná cesta autem do Náchoda s bratry Firlou, Sližem a Filípkem, plná zajímavých rozhovorů. Dalším, co mne pozitivně naladilo, bylo nádherné prostředí, ve kterém se konference konala - pěkný prostorný sál místního divadla (tam probíhala jednání i večerní shromáždění),na který bezprostředně navazovaly prostory hotelu s opravdu vhodným názvem "U beránka". Tyto prostory byly tak velké, že byly schopny pojmout zhruba 200 delegátů a hostů, aby obědvali současně. V tomto hotelu jsme byli i ubytováni, takže až na jednu výjimku jsme mohli celý konferenční program absolvovat "suchou nohou" (první den totiž skoro celý propršel - což asi nikoho tento květen nepřekvapovalo). Tou zmiňovanou výjimkou, kdy jsme vyšli ven, byl páteční podvečer, kdy nám místní sbor připravil bohatou večeři ve sborové budově, kterou jsme díky tomu mohli vidět. Nechci unavovat čtenáře podrobným líčením konferenčního jednání, tak snad několik mých dojmů. Byl jsem dopředu "varován", že to nebude konference duchovního, ale spíše organizačního charakteru. Přesto si myslím, že i toho duchovního se tam dalo najít dost (ranní Večeře Páně či pobožnost, večerní shromko), nehledě na to, že analyzovat v Duchu svatém stav církve, jejích sborů či vikářů, a hledat cestu dál, je samo o sobě "dost" duchovní. Překvapilo mne, že o vhodnosti některých kandidátů na kazatelskou ordinaci se docela diskutovalo, to ovšem neplatilo o našem bratru Josefovi, který měl (doufám, že neporušuji nějaké "konferenční tajemství":-) 100% podporu delegátů. Během přestávek jsem měl několik hezkých setkání, zvlášť vzpomínám na oběd s bratrem Petrem Šimmerem, který byl pro mne hodně povzbuzující. Vrcholem celé koference byl pro mne páteční večer, kdy se konalo slavnostní shromáždění u příležitosti 130. výročí vzniku Církve bratrské. Toto shromko bylo otevřené pro všechny příchozí a opravdu se jich sešlo hodně. Program byl velmi pestrý:

10 sborový zpěv, chvály, vzpomínky pamětníka, multimediální prezentace, divadelní scénka, Boží slovo a jeho výklad...nejsilnějším momentem byly ale asi chvíle, kdy šest mladších, ale i zralých mužů (mezi nimi i náš Josef Sliž) předstoupilo, aby složilo slib a přijalo kazatelskou ordinaci. Abych pravdu řekl, s trochou dojetí jsem si vzpomněl i na kněžské svěcení v katolické církvi, které je jiné, ale přece jen i něčím podobné...jsem vděčný za Josefovo rozhodnutí i za to, že Církev jeho povolání rozpoznala. Takže můj převládající dojem při odjezdu domů byl: zdá se, že jsme v dobré společnosti...:-) Jaroslav Pokorný Cyklovýlet Letos, i přes nepřízeň počasí, se cyklovýletu zúčastnilo 13 cyklistů. Hlavně děti se velmi těšily, a proto je kapky deště ani trochu neodradily. Trasa vedla přes Borek do Horní Lištné, kde se konala přestávka na občerstvení. Dále jsme pokračovali směrem na Dziengielow, a nízkým stoupáním do Cisovnice, kde se za války těžil kámen a dopravoval se po lanové dráze do pracovního tábora v Golešově. Po příjezdu na Agrostatek jsme na chvíli zaparkovali kola a obdivovali nádhernou přírodu kolem nás. Po krátkém odpočinku nás čekal oběd. Děti si pochutnaly na bramborových plackách se smetanou a cukrem a dospělí (rodiče) na bramborových plackách s masem. Po velmi chutném obědě následovala prohlídka starého stavení. Statek nás zaujal svým originálním vybavením. Během prohlídky jsme se mohli vrátit o několik desíítek let zpátky a vidět domácnost, v jaké lidé přebývali. Na zpáteční cestě nás neminula ani oprava kola. Na tuto situaci jsme byli samozřejmě připraveni, a tak jsme se s tím vypořádali. Po několikaminutovém zdržení jsme pokračovali dále v cestě,směrem na Cieszyn. Výlet končí v parku u Olzy, kde jsme udělali společnou fotografii. Největším potěšením byly pro nás úsměvy na tváří všech dětí. Ručka Jan

11 Cyklovýlet do Cisownicy Moc jsem se těšila na 1. máj, neboť jsme měli jet na cyklovýlet do Cisovnicy v Polsku. Sraz byl u Billy, odkud jsme vyjížděli. Všichni byli v dobré náladě a cesta nám hezky utíkala pod koly. Jeli jsme moc krásnou krajinou. Po příjezdu do Cisownicy jsme byli pohoštěni domácími plackami se smetanou, které všem tak chutnaly, až se olizovali za ušima! Potom co si dospělí dali kafe, jsme ještě šli na prohlídku věcí, které použivali naší předkové, jako žehlička, kuchyňské potřeby a nábytek. Tatínkovi se velice líbilo švarné děvče, které bylo oblečené do lidového kroje. Ještě že to byla pouze figurína. Tento výlet byl velmi hezký a doporučuji všem jet i příští rok A i když se zdálo, že nám počasí nevyjde, dobrá nálada zahnala všechny mraky! Monika Sližová 9 let Oslavy 100. výročí Svazu rozhodných křesťanů Tak jako v mnoha jiných letech tak i v tomto roce si připomínáme různé událostí, které se staly v minulosti. Minulým rokem jsme oslavovali vznik protestantského hnutí na Slezsku, kterého významným mezníkem

12 bylo zahájení stavby kostela na Vyšší bráně v Cieszynie před třemi sty léty. Vždy takovou událost chceme si nějak důstojně připomenout a oslavit. V neděli dne 23.května ve sportovní hale v Cieszynie se konala také jedna významná slavnost. Připomínali jsme si 100 leté výročí vzniku Svazu Rozhodných křesťanů. Přítomno bylo necelé 2000 lidí. První shromáždění bylo dopoledne za účastí nejvyšších představitelů čtyřech denominací, kde jsme si připomněli dějiny, jak to vše začalo a kde jsou naše kořeny. Odpoledne bylo druhé shromáždění, které již mělo trochu jiný charakter. Jednalo se o probuzenecké shromáždění. Dopoledne jsme si poslechli smíšený pěvecký sbor Církve Bratrské Těšínského seniorátu za doprovodu smyčcového orchestru. Dirigoval Ewald Danel koncertní mistr a dirigent Slovenské Filharmonie, rodák z Horní Suché. Slyšeli jsme pozdravy biskupů jednotlivých denominací, které pořádaly tuto slavnost. Jednalo se tedy o Apoštolskou církev Moravskoslezká oblast, Církev bratrskou Těšínský seniorát, Ewangeliczna Wspolnote Zielonoswiatkowa z Bieszczad a Kosciol Zielonoswiatkowy Okreg Poludniowy. Co bylo na začátku před sto léty? 15.července 1910 skupina pouze 15 osob zaregistrovala na těšínském úřadu starosty Svaz pro Rozhodné křesťanství, později byl přejmenován na Svaz Rozhodných křesťanů. Tento svaz byl ustaven jako skupina společenství působícího uvnitř Evangelické církve. Rostl početně, zakládal nové sbory a existoval až do 50 let 20.století. Procházel mnoha transformacemi, rozdělením hranicí polsko-českoslevenskou, pronásledováním komunistickým režimem, a dalšími složitými situacemi. Dnes evangelikální sbory, které zachovávají dědictví rozhodných křesťanů čítají 6 až 7 tisíc členů, fungují v rámci 4 církví a to ve dvou sousedních státech. Jsme to my, kteří se můžeme hlásit ke kořenům naších otců, a kterých modlitby a živá víra v Boha nás převedla přes všechna úskalí až do dnešního dne. Tadeusz Filipek

13 100. výročí Rozhodných křesťanů na Těšínsku Těšín, Působení Rozhodných křesťanů na Těšínsku ukazuje, jak důležité jsou v dějinách církve obnovná hnutí. Hnutí vždy přináší něco, na co církve zapomněly. Hnutí nechtějí ignorovat církve, přestože je kritizují, chtějí s nimi spolupracovat. Hnutí přicházejí a odcházejí, církev zůstává. Důležité je, aby hnutí vypůsobená Duchem svatým vykonala, k čemu byla určena, tedy aby oživila stávající církve a dala život novým společenstvím živé víry. Duchovní probuzení na Těšínsku na počátku 20. století, které se později transformovalo do svazu Rozhodných křesťanů, splnilo své poslání. Ovlivnilo nejen region Slezska, ale i další místa někdejšího Československa. Právě v 50. letech minulého století, kdy komunistické úřady znemožnily další působení svazu Rozhodných kř., se některá společenství na Hrádku, Žukově, Tyře, Suché připojila jako jedno společenství k tehdejší Jednotě Čsb. S tím přišel do církve nový závan s jasným důrazem na Ducha svatého. Výrazní bratři ovlivnili svým nadšením pro Krista naši církev. Ti, kteří přijeli na Těšínsko, aby se účastnili ročnic a jiných probuzeneckých shromáždění, se vraceli domů nadšeni a povzbuzeni. Jeden z nich to vyjádřil takto: Na Těšínsku každé Boží dítě okřeje, jako kdyby bylo na čas v duchovním sanatoriu. Na rozdíl od Apoštolské církve, která z hnutí povstala, byla již 70 let existující tehdejší Jednota českobratrská obohacena živým společenství Těšínských sborů. Zmíním 3 věci, které přineslo hnutí Rozhodných křesťanů do dnešní CB: Přineslo čerstvý důraz na pokání a obrácení k PJK, na působení Ducha sv., na osobní posvěcení. Víme, že je důležité teologické vzdělání, exegetická příprava kázání, dobrý rétorický přednes. Nesmí ovšem chybět pokorný postoj k autoritě Bible, závislost na Duchu svatém, která vede k mocnému zvěstování J. Krista Ukřižovaného a Vzkříšeného, který má být oslaven v životě jednotlivce, rodiny a sboru. To spolu s horlivým srdcem nově okysličilo naši zbožnost. Byli jsme inspirováni větším důrazem na službu starších sboru a

14 laiků. Naše sbory tíhly spíše ke kazatelské/farářské církvi, tzv. einman systém. Způsob sborové práce na Těšínsku dával velký důraz na silné staršovstvo a duchovní obdarování jednotlivých členů, kteří se mají zapojit do služby. Církev byla obohacena během dosavadních šedesáti let o 20 kazatelů, kteří nesloužili jenom v těšínském regionu, ale i v Praze a po celé republice. Máme být tedy za co vděčni. Já osobně jsem vždy povzbuzen, když přijedu na Těšínsko. A nejen v CB, AC, ale i v SCEAV, která byla též ovlivněna tímto probuzením. Naši členové jezdili pro povzbuzení na Bieszczady, atd. Dílo Rozhodných kř. na Těšínsku tedy nezapadlo, vykonalo, k čemu bylo sesláno. Naplnilo se proroctví Izaiáše proroka, které bylo řečeno o Božím slově: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal (Iz 55:11). Na závěr bych chtěl zdůraznit, že je nutné se čas od času ohlédnout, neboť platí: Kdo nezná svou minulost, nemá budoucnost. Na druhou stranu, z minulosti se žít nedá. Bůh má pro nás nové a čerstvé požehnání. Církev Kristova má budoucnost, a proto je třeba se modlit a vyhlížet nové vanutí Ducha svatého, které oživí společenství víry a vyvýší Pána Ježíše Krista ke spáse mnohých. Daniel Fajfr Izrael - aktuálně Souhrnná rekapitulace Krvavá srážka na širém moři Cíl byl jednoznačný: flotila Svobodná Gaza měla se 700 mírovými aktivisty a tunami humanitárního materiálu na palubě prolomit cestu do Gazy, po níž by pak každý měsíc následovaly podobné konvoje. Tak to prohlásil Mohammed Kaya, vedoucí kanceláře Mezinárodní humanitární nadace (IHH) v Gaze 21. května. Kromě hnutí Svobodná Gaza (FG) a Evropské kampaně pro skončení blokády Gazy

15 (ECESG), byla turecká IHH hlavním sponzorem spektakulární akce šesti lodí, kterou podle vlastních údajů podporují stovky skupin a organizací z celého světa. Tři další lodě zůstaly kvůli technickým potížím na cestě. Připomeňme si: Izrael blokuje území Gazy, protože je zde od léta 2006 držen v zajetí izraelský voják Gilad Šalit bez jakéhokoli kontaktu s vnějším světem. Dokonce ani Červený kříž jej dosud nesměl navštívit. Kromě toho má být blokádou Palestincům jasně řečeno: ostřelování jižního Izraele raketami je nepřijatelné. Před válkou na přelomu 2008/2009 bylo z Gazy na Izrael vypáleno přes raket, a od února 2009 už bylo opět skoro 500. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vysvětluje politiku své vlády docela prostě : Humanitární a běžné zboží tam pustíme. Zbraně a zboží vojenské povahy nikoliv. Ostatně: Egypt, který ovládá celou jižní hranici území Gazy bez jakékoli možnosti ovlivňování Izraelem, měl až dosud dost vlastních důvodů, proč pohyb osob a zboží přes hranici s pobřežním územím ovládaným radikálně islámským Hanusem, co nejvíce omezovat. Izraelské ministerstvo obrany už několik týdnů poskytovalo novinářům podrobné seznamy zboží, které bylo do Gazy nepřetržitě dodáváno - možná v tušení bouřkového mračna humanitární flotily, které se začínalo chmuřit na mezinárodním nebi. Izrael dodává do Gazy každý týden daleko více materiálu, než tam chtěl dopravit celý lodní konvoj Svobodná Gaza. Izraelci tvrdí: Žádná humanitární krize v Gaze neexistuje! Pro-palestinské organizace oponují, že dodávky zdaleka nestačí uspokojit enormní potřeby vyčerpaného obyvatelstva. Faktem je, že už záhy po válce přetékaly trhy v Gaze vším, co člověk potřebuje ke každodennímu životu. Benzin tam v březnu 2009 stál přesně polovinu toho, co v Izraeli. Jak Izraelci prohlašují, nikdy jim nešlo o to, aby lidé v Gaze trpěli nedostatkem životních potřeb. Stále trvá nabídka, že humanitární dodávky budou na místo určení v Gaze po bezpečnostní kontrole dopraveny z přístavu v Ašdodu. Míroví aktivisté ovšem tuhle nabídku odmítli stejně jako prosbu Noama Šalita, aby jeho synovi - unesenému vojáku -předali balíček a dopis. Nelze tedy jen tak snadno odmítnout závěr náměstka ministra zahraničí Daniho Ayalona: Akce Svobodná Gaza nikdy neměla žádné humanitární cíle, byla to čirá provokace na podporu Hamásu. Kupodivu dosud nikoho z politiků ani novinářů, o mírových aktivistech ani nemluvě, nenapadlo požadovat od Hamásu propuštění Gilada Šalita

16 nebo zastavení raketového ostřelování Izraele, aby tak alespoň připravili Izrael o záminku k blokádě Gazy. Posádky šesti lodí časně ráno 31. května 2010 opakovaně odmítaly podřídit se výzvě izraelského námořnictva, aby změnily kurz a přistály v Ašdodském přístavu. Izraelské vedení se tedy rozhodlo, že je ke změně kurzu přinutí. Na pěti nákladních lodích flotily Svobodná Gaza se námořníkům podařilo bez problémů převzít kormidlo. Na osobní lodi Mavi Marmara byli však míroví aktivisté na příchod izraelských vojáků dobře připraveni jak potvrzují záběry bezpečnostních kamer z lodě i filmové záběry aktivistů.[1] Proudy vody a paralyzující granáty měly elitním vojákům zabránit ve vstupu. Záběry izraelské armády ukazují[2], jak byli vojáci, kteří se spouštěli na palubu Mavi Marmary z vrtulníku, brutálně zmláceni. Očekávali jsme pasivní odpor a pokojné demonstranty, a podle toho jsme byli vyzbrojeni, vypráví kapitán R., a najednou jsme stáli proti teroristům, kteří nás chtěli zabít. Na vojáky se střílelo ostrými náboji ze zbraní, které byly na palubě. Na lodi byly nalezeny nábojnice, které nepocházely z izraelských zbraní. Nečekané přijetí od prolamovačů blokády nemělo izraelské vojáky a jejich velitele vlastně vůbec překvapit. Den předtím dr. Abd Al-Fatáh Šajek Naaman, hostující jemenský docent na univerzitě v Gaze, v hamásovské televizi Al-Aksa oznamuje: Samozřejmě budou klást odpor zuby nehty. Jsou to lidé, kteří touží po mučednictví pro Alláha. I když by se do Gazy dostali rádi, mučednictví je jim přednější. Existují záběry účastníků konvoje Svobodná Gaza, na nichž otevřeně vyslovují své přání stát se šahídy, mučedníky.[3] Buďto mučednictví, nebo se dostaneme do Gazy, prohlašuje vášnivě jedna muslimka na závěr zpravodajství arabského vysílače Al-Džazíra z 29. května 2010.[4]

17 Khaibar, khaibar, vy židé! Mohamedova armáda se vrací! skandují míroví aktivisté na Mavi Marmaře sborovým unisonem, kterému nezasvěcenec sotva rozumí. Khaibar je oáza na severozápadě arabského poloostrova, kde v dobách proroka Mohameda žili početní židé. Ještě další sem pak utekli z Mediny, když je odtamtud Mohamed vyhnal. Pokřik Khaibar, Khaibar je připomínkou bitvy proti nepřátelům, dokud se nepodrobí islámu. Tuto bitvu vedl zakladatel islámu původně v r Khaibarský spolek podle některých vykladačů znamená, že muslimové mohou židy vyhánět, kdy a jak se jim zamane. Izraelské tajné služby měly vlastně vědět předem, jaký druh mírových aktivistů, se sešel na palubě flotily Svobodná Gaza. Počet obětí zprávy přeháněly, jak se už v pro-palestinských médiích dávno stalo dobrým zvykem, kdykoli referují o izraelských vojenských akcích. Nejdříve se mluvilo o 19 mrtvých. To pak bylo opraveno na 15 mrtvých. Nakonec se ukázalo, že o život přišlo devět tureckých mírových aktivistů, z nichž jeden měl americký pas. Na izraelské straně bylo sedm zraněných, někteří těžce. Utrpěli zlomeniny, bodné rány do břicha a střelná poranění. Jeden měl proraženou lebku. Zhruba 40 mírových aktivistů nemělo u sebe žádný doklad totožnosti. Zato měli plynové masky, neprůstřelné vesty, infra-dalekohledy pro noční vidění a nejrůznější zbraně. Každý z těch mužů měl u sebe v kapse přesně stejnou částku v hotovosti, dohromady více než milión dolarů. Izrael se domnívá, že šlo o žoldnéře Al-Kaidy. Izraelci zajistili obušky, železné tyče, nože, kovové předměty, praky a řetězy. Turci přesto trvají na tom, že na palubě Mavi Marmary žádné zbraně nebyly. Turecké úřady přece všechny cestující nechali projít moderní bezpečnostní kontrolou. K osobám, které se prohlídce podrobily, však zřejmě nepatřil člen jemenského parlamentu šejk Muhammad Al-Hasmí, který před izraelským zákrokem pózoval fotografům se svou zakřivenou dýkou.[5] Al-Hasmí patří ke straně Al-Islá, která je napojena na egyptské Muslimské bratrstvo. Přítomnost člena parlamentu při akci tohoto druhu by vlastně měla zaručovat, že vše proběhne bez násilí. Izrael a celý svět však nejpozději od Arafatova projevu v OSN v r. 1974, kde se představil jako palestinský vůdce s olivovou ratolestí a pistolí, musely vědět, že představitelé národa mávající zbraní nejsou v arabském světě ničím nepřístojným.

18 Arabská média a jejich sympatizanti bleskově zareagovali pokřikem o masakru na širém moři. Izraelci kontrovali prohlášením, že jejich vojáci byli lynčováni. Na internetových fórech a na Facebooku se starý známý antisemitský repertoár dočkal svého nejnovějšího vydání. Dlouho předtím, než mohla být známa veškerá fakta, svět se už preventivně rozčiloval nad krvelačným postupem židovského státu. Smrt Izraelcům! žádaly nálepky v Turecku, které stejně jako pořadatel fotbalového světového mistrovství, Jižní Afrika, odvolalo z Izraele svého vyslance k poradám. Středoamerická Nicaragua přerušila s Izraelem diplomatické styky. Z iniciativy arabských států se komise pro lidská práva při OSN usnesla na vyšetřování přičemž už rezoluce zřizující vyšetřovací komisi Izrael tvrdě odsoudila. Izraelský ministr a člen kabinetu Benjamin Ben- Eliezer je si jist, že Izrael nemá důvod se nějaké vyšetřovací komise obávat, protože nemá co skrývat. Od Goldstoneovy zprávy ovšem už sotva někdo v Izraeli věří tomu, že vyšetřovací komise OSN dokáže být nestranná. Tato vyšetřovací komise má údajně podobně jako Goldstoneova obdržet mandát pouze k vyšetřování Izraele, nikoli už ohledně chování Turecka či násilnických aktivistů. Írán Evropě výslovně poděkoval za tvrdou reakci na barbarskou operaci izraelského komanda. Během několika dnů po této události Izrael už všechny účastníky flotily Svobodná Gaza ze svého území vypověděl, včetně těch, kteří se dopustili násilných činů proti izraelským vojákům. Mezi mírovými aktivisty bylo více než 100 občanů z jedenácti arabských států, 380 Turků, ale také jedenáct Němců a čtyři Češi. Náklad flotily Svobodná Gaza byl naložen na 33 nákladních aut. Osm z nich čeká na hraničním přechodu Kerem Šalom, ostatní v Ašdodském přístavu. Hamas jim totiž odepřel vstup. Zřejmě ani v Gaze nemají použití pro léky, které jsou už dávno prošlé, pro oděvy, přikrývky, invalidní vozíky ani hračky. Zato Egypt má patrně obavy, aby ho někdo jednou nehodil do stejného pytle se židovským státem a otevřel jižní hranici s územím Gazy. Další lodě jsou prý už na cestě. Finanční náklady a osobní riziko účastníků tohoto propagandistického tažení se zřejmě nepřátelům židovského státu pořád ještě bohatě vyplatí. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP

19 Manželské večery. Byli jsme sborem SCEAV v Třinci přizváni k vedení Manželských večerů v Třinci. Spolu jestě s jedním párem jsme se střídali v slovu. Další dva páry se staraly o prostředí a občerstvení. Večerů se spolu s námi zúčastnilo celkem 16 párů. Byly tam manželé až ze Starého Jičína a taky z Bohumína a Karviné. Věkové pozpětí bylo 6-45 let v manželství. Před třemi týdny jsme ještě měli společný jednodenní pobyt na chatě v Tyře, kde všichni vyjadřovali, že večery jim velice obohatily manželství a ptali se, zda není jejich pokračování. Myslím, že tyto manž. večery splnily svůj účel. Myšlenku dělat tyto Manželské večery nosíme v srdci už dlouho, ale teď je chceme pořádat i v našem sboru. Plánujeme začít s Manželskými večery pro náš sbor (i další) v září. Potřebujeme k tomu ještě pomoc 2 párů. Pokud byste měli touhu nebo chuť pomoct, dejte vědět. Chtěl bych vyzvat všechny manželské páry, nejen z našeho sboru, aby se zúčastnily Manž. Večerů, ať už tohoto nebo i dalších. Je to výborná pomůcka, jak popracovat na svém manželství. Nebojte se, nebudete muset nic hovořit, pouze se svým partnerem. První večer z těchto večerů jsme meli před rokem v Malenovicích, takže ti, kdo tam byli, už mají představu. Co vše se probírá na těchto večerech, je uvedeno níže. 1. večer Vybudovat pevné základy 2. večer Umění komunikace 3. večer Řešení konfliktu 4. večer Síla odpuštění 5. večer Rodiče a rodiče partnera 6. večer Dobrý sex 7. večer Láska v akci 8. večer Manželská párty Stanislav a Vladislava Boszczykovi

20 Prázdninové akce Nedělní škola - pobyt na chatě v Tyře , vedoucí Ručka J. Mládež - Sportovní kemp , vedoucí Ramik S., Rajca D. - English Camp , vedoucí Rakowski R. Awana - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Supik M. Dorost - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Czudek J. Klub Fontána - tábor Horní Údolí, Jeseník , vedoucí Bednarz R. Fusion - pobyt Střední zem. a les. škola, Bílá, Beskydy vedoucí Bednarz R. Sborová dovolená Hotel Beskydka, Dolní Lomná další informace o připravovaných akcích najdete na NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Příprava a korektura: Stanislav Boszczyk, Silvie Boszczyková čtvrtletník, náklad cca 100 ks Uzávěrka příštího vydání: 25. srpna 2010 Své příspěvky můžete zasílat na ovou adresu: Za případné tiskové či jazykové chyby se omlouváme

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla 1 Legitimita specifičnosti Nepoužíváme pojem Výjimečnost sborů, jelikož opravdu nejsme výjimeční. Nemáme

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více