ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST C9PID14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 30 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut. Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. U všech úloh/podúloh je právě jedna odpověď správná. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se neudělují záporné body. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení. 2 Pravidla správného zápisu odpovědí Odpovědi zapisujte do záznamového archu modře nebo černě píšící propisovací tužku, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Hodnoceny budou pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku. A B C D 4 Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. A B C D 4 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď. Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude vaše odpověď považována za nesprávnou. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám Odpovědi pište čitelně do vyznačených bílých polí. 16 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá písmena. Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do stejného pole. Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice vyznačeného pole. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2 1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Těším se na náš společně strávený víkend. B) Na stěnách galerie vysely reprodukce známých malířů. C) Po náročném terénním závodě se mi začalo viklat přední kolo. D) Cenově výhodná nabídka se vztahovala pouze na výsuvný žebřík. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2 [ ] zapomínání se nemusí rovnat stáří v případě, že mozek budete denně pořádně procvičovat. Při čtení knih si ani neuvědomujete, že jej cvičíte, protože jste nucení zapojovat svou fantazii. Ještě účinnější trénink šedých buněk je přeříkávání textů nahlas! (Překvapení, ) 2 Které z následujících slov není ve výchozím textu podstatným jménem? A) čtení B) nucení C) přeříkávání D) zapomínání VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 3 4 Podle primátora by se měl do ulic města vrátit obraz prvorepublikového četníka, o kterém lidé vědí, je vidět a všichni ho znají. (www.novinky.cz, upraveno) 3 Která z následujících možností odstraňuje nedostatky ve výstavbě výchozího textu? A) Podle primátora by se měl do ulic města vrátit obraz prvorepublikového četníka, o kterém lidé vědí, znají a je vidět. B) Podle primátora by se měl do ulic města vrátit obraz prvorepublikového četníka, o kterém lidé vědí, vidí a všichni ho znají. C) Podle primátora by se měl do ulic města vrátit obraz prvorepublikového četníka, o kterém lidé vědí, kterého v ulicích vidí a všichni znají. D) Podle primátora by se měl do ulic města vrátit obraz prvorepublikového četníka, o kterém lidé vědí, kterého všichni znají a který je v ulicích vidět. 4 Vypište z první věty souvětí přísudek: 2 body

3 5 Přiřaďte k vynechaným místům (*****) v jednotlivých větách ( ) odpovídající slovo (A E): max. 2 body (Každé slovo můžete přiřadit pouze jednou.) 5.1 Jezuitští kněží museli nosit ***** hábit. 5.2 Na obrázku je ***** dům s dispozicí ***** termín zkoušek lze najít na webových stránkách školy. A) řádný B) řadicí C) řádící D) řádový E) řadový VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6 Nejstarší slečna Dashwoodová měla jemnou pleť, pravidelné rysy a pozoruhodně půvabnou postavu. Marianna byla ještě hezčí. Neměla sice sestřiny vyvážené proporce, zato byla vyšší, impozantní, s krásnou tváří: o té když se řeklo, že je to děvče jako obrázek, nebylo to v tak hrubém rozporu s pravdou jako obvykle. (J. Austenová, Rozum a cit) 6 Který z následujících slohových postupů se ve výchozím textu uplatňuje nejvýrazněji? A) popisný B) úvahový C) vyprávěcí D) informační 7 Ve které z následujících možností má slovo je platnost slovesa? A) Je, diktát z češtiny jsem dnes skutečně nečekal. B) Nechal jsem je doma poprvé bez dozoru dospělých. C) Matematika je pro mě jeden z nejzajímavějších předmětů. D) Dívky se opalovaly, když vtom je Matěj začal polévat studenou vodou.

4 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 8 9 Petrovi se v poslední době dařilo, tedy mě to tak připadalo. Dobil srdce své vyvolené začal se soukromně učit Španělsky a v práci byl povýšen. Myslel jsem si, že má všechno, ale to jsem se zkutečně zmýlil. (CERMAT) 8 Přepište výchozí text bez pravopisných chyb: max. 4 body max. 4 body 9 Určete osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid u slovního tvaru byl povýšen: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Budiž po pravdě řečeno: s krásou Neapole to je tak trochu švindl. Neapol není krásná, pokud se na ni nedíváte zdálky. Zdálky to leží zlatě ve sluníčku, moře je modré, jak si jen můžete představit, tuhle napřed pěkná pinie, tamto modré je Capri, Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty, Sorrento daleko a čisťounce svítí, bože, je to hezké. A pak se udělá soumrak, vše promodrá a proskočí světélky, a teď to je celý polokruh jiskřiček a po moři se nese loď a svítí zelenými, modrými, zlatými světly: bože, je to hezké! Ale pojď do města, člověče; putuj ulicemi, mrkej na vše českými kukadly a těš se, jak můžeš, z malebnosti tohoto života; za chvíli ti bude z něho trochu nanic. Snad jsou ty ulice pitoreskní; ale rozhodně jsou velmi ošklivé. Potloukáš se pod girlandami špinavého prádla, razíš si cestu mezi všelikou verbeží, osly, všiváky, kozami, dětmi, auty, koši se zeleninou a jinými podezřelými svinstvy, dílnami, jež vyhřezly přes chodník do půl ulice, odpadky, plavci, rybami, drožkami, hlavaticemi, kameloty, načesanými holkami, umazanými haranty rozvalenými na zemi; všecko se tlačí, povykuje, řeže bez milosti do hovad, vyvolává, nabízí, řve, práská bičem a šidí. (Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.) 10 Kterým z následujících výrazů lze beze změny smyslu výchozího textu nahradit slovo vyhřezly? (Posuzované slovo je ve výchozím textu zvýrazněno.) A) se vyřízly B) se objevily C) se promíchaly D) se rozprostřely

5 11 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje personifikace? A) mrkej na vše českými kukadly B) razíš si cestu mezi všelikou verbeží C) Vesuv vydechuje kousek bělavé vaty D) s krásou Neapole to je tak trochu švindl 12 Která z následujících možností nejlépe vystihuje charakter výchozího textu? A) odborný popis B) cestopisná próza C) zeměpisný výklad D) historická povídka 13 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N): 13.1 Přestože je Neapol hustě osídlená, daří se v ulicích zachovávat čistotu Neapol žije rušným životem, na ulicích můžeme potkat mnoho lidí i zvířat Dominantou mořského pobřeží je maják, který svými světly navádí lodě do přístavu Čech ocení zejména malebnost neapolských uliček, které jsou okouzlující nejen na první pohled. max. 3 body A N

6 14 Uspořádejte jednotlivé části textu (A E) tak, aby byla dodržena textová návaznost: body A) Pak už se díval jen na černý vnitřek klobouku a čekal. Hmm, ozval se tichý hlásek v jeho uchu. Tohle je těžké, velice těžké. Máš velkou odvahu, to ano. A nemáš špatnou hlavu. Nadání ti také nechybí, přisámbůh, to tedy ne - a máš opravdovou chuť předvést, co všecko dokážeš, ano, to je zajímavé Takže kam tě mám poslat? B) Nesmírně se mu ulevilo, že ho vybrali do Nebelvíru a neoctl se ve Zmijozelu, takže si málem ani nevšiml, že mu tleskají ze všech nejhlasitěji. Prefekt Percy vstal a rázně mu potřásl rukou, a Weasleyova dvojčata vřeštěla: Máme Pottera! My máme Pottera! C) Harry slyšel, jak klobouk to poslední slovo vykřikl na celou síň. Sundal si ho z hlavy a vratkým krokem se vydal ke stolu své nové koleje. D) Poslední, co Harry ještě uviděl, než mu klobouk spadl přes oči, byla síň plná lidí, kteří natahovali krky, aby si ho mohli pořádně prohlédnout. E) Harry se přidržel hran stoličky a říkal si v duchu: Jenom ne do Zmijozelu, tam ne. Říkáš, že do Zmijozelu ne? pronesl tichý hlásek. Víš to určitě? Mohl by z tebe být veliký kouzelník, tady v hlavě to všecko máš a Zmijozel by ti pomohl na cestě k velikosti, o tom nepochybuj takže ne? Jestli to víš určitě, ať je to tedy NEBELVÍR! (J. K. Rowlingová, Harry Potter a Kámen mudrců)

7 VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 15 Výskyt onemocnění ve vybraných městech (v %) (CERMAT) max.. 3 body 15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi ve výchozím grafu (A), či nikoli (N): A N 15.1 Jako nejbezpečnější se z hlediska možné nákazy příušnicemi jeví Plyšánky Výskyt spalniček v Myškově dosáhl stejné hodnoty jako výskyt příušnic v Maliníku Ve všech sledovaných městech onemocnělo nejméně lidí neštovicemi, výskyt spalniček a příušnic byl všude vyšší Ve Sluníčkově byl zaznamenán n nejvyšší výskyt spalniček, naopak případů neštovic se v tomto t městě objevilo nejméně.

8 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Pojí-štěnic, opakoval Mrakoplaš, tak nějak totiž tomu zvuku rozuměl. To je ale srandovní slovo. Co to znamená? No, tak řekněme, že bys měl například loď naloženou zlatými cihlami. Mohla by se dostat do bouře, nebo by ji mohli zajmout piráti. Ty nechceš, aby se něco takového stalo, takže se vypravíš k nám a zařídíš si pojí-štěnic. Já vypočítám pravděpodobnost ztráty nákladu. Výpočet je založen na zprávách o počasí a záznamech o pirátech za posledních dvacet let, přidám k tomu kousek a ty mi potom zaplatíš peníze určené touhle pravděpodobností přidám kousek řekl Mrakoplaš, kterému začal těžknout jazyk, a vážně na něj zahrozil prstem. a když potom o svůj náklad opravdu přijdeš, budu ti ho refundovat. Re co? Zaplatím ti tvůj náklad, vysvětloval Dvoukvítek trpělivě. Aha, já už tomu rozumim. Je to jako sázka! Loterie? Svým způsobem by se to tak dalo říci. A dá se v tom vašem pojí-štěnic vyhrát hodně? Přinejmenším dostaneš zpět své peníze, samozřejmě. Mrakoplaš, který už se začal halit do měkké, nažloutlé záře vypitého vína, se pokusil představit si, jak by asi tohle pojí-štěnic fungovalo v podmínkách zemí Kruhového moře. (Terry Pratchett, Barva kouzel) max. 3 body 16 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu (A), či nikoli (N): 16.1 Mrakoplaš se živí jako pirát, proto se zajímá o refundaci Během vysvětlování podstaty pojí-štěnic pije Dvoukvítek víno Obyvatelé zemí Kruhového moře se ptají na podrobnosti pojí-štěnic Dvoukvítek se vsadil s Mrakoplašem, že přesně vypočítá dlouhodobou předpověď počasí. A N 17 Napište jedním slovem, co označuje ve výchozím textu slovo pojí-štěnic: 18 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje obecná čeština? A) já už tomu rozumim B) budu ti ho refundovat C) tak nějak totiž tomu zvuku rozuměl D) už se začal halit do měkké, nažloutlé záře vypitého vína

9 19 Která z následujících možností označuje vypravěče výchozího textu? A) Mrakoplaš B) Dvoukvítek C) spisovatel Terry Pratchett D) postava neúčastnící se děje 20 Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova refundace? A) výhra v loterii B) náhrada výdajů C) úprava podmínek D) ochrana v ohrožení 21 Přiřaďte k uvedeným literárním dílům ( ) příslušného spisovatele (A F): (Každé jméno můžete přiřadit pouze jednou.) 21.1 Hamlet 21.2 Lakomec 21.3 Malý princ 21.4 Robinson Crusoe max. 3 body A) Antoine de Saint-Exupèry B) Daniel Defoe C) Homér D) Jean de La Fontaine E) Molière F) William Shakespeare

10 22 Ve které z následujících možností je správně zapsána interpunkce? A) Na bahnitém terénu nebylo vůbec znát, že domácí kteří se pohybují ve spodní polovině tabulky, nastoupili proti lídrovi soutěže. B) Na bahnitém terénu, nebylo vůbec znát, že domácí, kteří se pohybují ve spodní polovině tabulky nastoupili proti lídrovi soutěže. C) Na bahnitém terénu, nebylo vůbec znát, že domácí kteří se pohybují ve spodní polovině tabulky, nastoupili proti lídrovi soutěže. D) Na bahnitém terénu nebylo vůbec znát, že domácí, kteří se pohybují ve spodní polovině tabulky, nastoupili proti lídrovi soutěže. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23 Mnohoznačná slova mají jeden význam základní (např. u slova oko význam zrakový orgán), ostatní významy jsou druhotné, vznikají často přenesením pojmenování na jinou věc (např. ucho jako část těla a pak také jako část nádoby). Homonyma jsou naopak slova různého původu a významu, např. kolej ve významu ubytovna pro studenty (z lat. collegium) a kolej ve významu stopa po kole. (J. Melichar, V. Styblík, Český jazyk, upraveno) 23 Která z následujících možností obsahuje homonyma? A) los (zvíře) los (poukázka v loterii) B) list (rostliny) list (dvě strany knihy) C) plášť (kabát) plášť (svrchní obal předmětu) D) posluchač (rozhlasu) posluchač (student vysoké školy) 24 Ve které z následujících vět je chyba v psaní velkých písmen? A) Brzy se přestěhuje do pražské ulice U Pošty. B) Bitva u Lipan byla jedním z mezníků husitských válek. C) Do jižních Čech často jezdíme za krásami šumavských hvozdů. D) Letošní vánoce jsme strávili v rodinném kruhu ve Špindlerově Mlýně.

11 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Hvězdy ve vesmíru pracují se záchrannou sítí, a proto nám žádná nespadne na hlavu. (R. Gómez de la Serna, Co vykřikují věci) 25 Ve které z následujících možností je uvedena základní skladební dvojice? A) pracují se sítí B) nám nespadne C) žádná nespadne D) pracují ve vesmíru 26 Vypište z výchozího textu přívlastek neshodný: max. 2 body VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM TEXT 1 Na obličej slunce kreslilo mi milióny teček řeka teče mezi stromy mezi stromy řeka teče a já chodím bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi (J. Nohavica, Podzemní prameny) TEXT 2 EPANASTROFA umělecký prostředek, který je založen na opakování stejného slova či slovního spojení na konci jednoho a na začátku následujícího verše. (www.wikipedia.cz, upraveno) 27 Který z následujících básnických prostředků se uplatňuje ve druhém verši TEXTU 1? A) protiklad B) nadsázka C) přirovnání D) zosobnění 28 Vypište z TEXTU 1 dva verše, v nichž se vyskytuje EPANASTROFA: 2 body

12 29 Která z následujících možností je souvětím? A) Bankovky měl nacpané nejen v kapsách kalhot, ale i za opaskem. B) Nejraději sleduje filmy odehrávající se během druhé světové války. C) Vůbec se neomluvil za svůj pozdní příchod ani hostitelce nepřinesl žádný dárek. D) Každá jeho píseň je vyznáním nesmiřitelnému osudu i nenaplněným touhám, zkrátka a jednoduše životu. 30 Která z následujících možností obsahuje chybně užitý tvar slova? A) Náhle ho k sobě přitiskl tak silně, až otec na chvíli přestal dýchat. B) Přemýšlej během prázdnin o tom, zda by ses k nám nechtěl v září přestěhovat. C) Často si k nám chodí půjčovat peníze sousedovo dcera, protože její manžel je hazardní hráč. D) Když skončila porada, pokusil jsem se o tom problému promluvit ještě se dvěma nebo třemi lidmi. ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST TS-L9C0CINT ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 60 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 40 úloh. Časový

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY MSK 2011 DIDAKTICKÝ TEST CJ9ID11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 36 úloh. Časový

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIVD11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 32 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 CJ2ACZZ906DT DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE didaktický test B Testový sešit obsahuje 25 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou?

1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 2 Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou? 1 Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? A) Zatemnění tohoto sálu je zcela postačující. B) Když z toho kopce shlédli, uviděli jen temnou propast. C) Musíš pochopit, že tamnější zvyky jsou odlišné.

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OZMZD12C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 92 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut.

OZ2VCZMZ08DT - 1. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 Vyšší úroveň obtížnosti OZ2VCZMZ08DT OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD DIDAKTICKÝ TEST - vyšší úroveň obtížnosti Testový sešit obsahuje 49 úloh. Na řešení úloh

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE

CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE CESTA HVĚZDNÉHO SPISOVATELE Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity Čtu a vím v rámci projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více