Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity (šablony) Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Novověk tematický test Chv_III/2_05_15 Mgr. Martin Chovanec Dějepis / 1. ročník Novověk Novověk test opakování, tematický test, novověk Způsob použití výukového materiálu Test pro prověření znalostí a dovedností z dějin novověku. Datum vytvoření DUMu Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 A třída jméno a příjmení 1. Jaké hlavní důvody přiměly Evropany k objevným plavbám? 2. Vysvětli následující pojmy: fundamentální články... Rýnský spolek... národní dílny... třetí stav Popiš stručně průběh války za nezávislost amerických osad bodů 4. Jaké byly poměry ve Francii před vypuknutím Velké francouzské revoluce? 5. Jak souvisí rakousko-uherský dualismus s politikou pasivní rezistence českých poslanců? 6.Která z částí USA byla na práci otroků závislá a proč tedy sytém otroctví ve válce Severu proti Jihu bránila? 7. Seřaď chronologicky následující události (od nejstarší po nejmladší): zahájení reformace Martin Lutherem, první doplutí do Indie kolem Afriky, Augsburský mír, porážka českého stavovskéhopovstání, vznik česko-rakousko-uherského soustátí, první Kolumbova výprava, 8. Jakým způsobem potrestal Ferdinand I. Habsburský odboj českých stavů z roku 1547? 9. Popiš stručně Napoleonovo tažení do Ruska (důvody, průběh, výsledek) bodů 10. Charakterizuj národnostní strukturu habsburské monarchie v 1. polovině 19. století. 11. Čím se lišily britské korunní kolonie od dominií? 12. Doplň následující text: Do soupeření o zámořské kolonie se nezapojily dva významné evropské státy -... a Rakousko- Uhersko. První zmíněný stát se angažoval na Balkáně, ve střední Asii a na Dálném Východě. Zde došlo v letech ke konfliktu s... o Korejský poloostrov a Mandžusko, který skončil... evropského státu. Na přelomu 19. a 20. století došlo na jihu Afriky k dalšímu válečnému konfliktu, a to mezi Velkou Británií a potomky nizozemských osadníků známými jako.... Tento konflikt byl zapříčiněn objevením nalezišť... a skončil vítězstvím bodů 13. Popiš prostorové a časové šíření průmyslové revoluce. 14. Jak se změnily hlavní trasy mezinárodního obchodu v důsledku zámořských objevů? 15. Proč vypukla občanská válka v USA? 16. Popiš co konkrétně chtěli náboženští reformátoři změnit body

3 B třída jméno a příjmení 1. V čem spočíval tzv. začarovaný kruh středověkého zemědělství a proč od 16. století již neexistoval? 2. Popiš rozdíly mezi Severem a Jihem USA před občanskou válkou. 3. Co dala Amerika Evropě a Evropa Americe díky zámořským objevům? Jak ovlivnila rozdílnost vyznání mapu Evropy? 5. Vysvětli následující pojmy: gilotina... buržoazie... manufaktura tezí Uveď alespoň tři konkrétní opatření v hlavních osvícenských reformách v habsburské monarchii. 7. Vysvětli o co usilovala protireformace bod 8. Jak Napoleon Bonaparte po státním převratu v roce 1799 upevnil svoji moc? 9. Seřaď chronologicky následující události (od nejstarší po nejmladší): vznik Rakouského císařství, dobytí Bastily, bitva u Waterloo, vyhlášení nezávislosti USA, bitva u Slavkova, zprovoznění koněspřežky na trase Linz Č. Budějovice 10. Vysvětli velkoněmeckou a maloněmeckou koncepci sjednocení Německa. 11. Uveď cíle zahraniční politiky Ruska a Rakouska-Uherska na přelomu 19. a 20. století. 12. Kdo podal v praxi důkaz o kulatosti Země, jak a kdy?... 2 body 13. Doplň následující text: Během průmyslové revoluce došlo k významným změnám v tehdejší společnosti. Především k došlo k razantnímu nárůstu počtu... (za 60 let vzrostl tento počet v Evropě o 80 milionů). Další změnou byl růst..., který byl zapříčiněn zvýšenou urbanizací a vznikem průmyslových center (zejména v jižní a střední Anglii nebo v Porúří). Posledním sociálním zvratem byl vznik dvou zcela nových společenských tříd na jedné straně vznikla... (tu tvořili továrníci, bankéři, velcí obchodníci a inteligence), na straně druhé vznikl..., který byl zastoupen především dělníky v továrnách. Nutno podotknout, že tato vrstva obyvatel měla velmi nuzné životní podmínky a nízkou životní úroveň. 14. Zdůvodni proč roku1547 vyvrcholila nespokojenost českých nekatolických s politikou krále Ferdinanda I. 15. Která území patřila na přelomu 19. a 20.století Velké Británii? 16. Uveď hlavní znaky barokního slohu body 17. Proč se průmyslová revoluce prosadila nejdříve ve Velké Británii?

4 C třída jméno a příjmení 1. Doplň následující text: Největší koloniální mocností ve 2. polovině 19. století byla.... Měla nadvládu nad ¼ světové populace a 1 / 5 souše. Nejvýznamnější državou byla..., která se roku 1876 stala císařstvím. Koncem 19. století tato koloniální velmoc začala rozšiřovat državy v..., kde se snažila tyto kolonie spojit severojižním směrem. Druhou nejvýznamnější koloniální velmocí byla..., která měla své kolonie v Africe, Karibiku, Oceánii a v jihovýchodní bodů 2. Čeho chtěl Napoleon Bonaparte dosáhnout kontinentální blokádou? 3. Popiš portugalský způsob při objevování cesty do Indie. 4. Jaká byla hlavní zásada Augsburského míru z roku 1555?... 1 bod 5. Stručně popiš proč došlo k bitvě na Bílé hoře, jak tato bitva dopadla a jaké to mělo důsledky Jmenuj přední barokní malíře a hudebníky v Evropě body 7. Které svobody zaručovala Deklarace práv člověka a občana? 8. Vysvětli ideje austroslavismu a rusofilství. 9. Jak ovlivnila průmyslová revoluce tehdejší společnost? 10. Proč nově objevený kontinent dostal název Amerika?... 1 bod 11. Stručně vysvětli historický význam knihtisku. 12. Vysvětli rozdíl mezi absolutismem a parlamentarismem. Uveď konkrétní státy, ve kterých se tato státní zřízení v novověku uplatňovala Proč byl Sever na občanskou válku v USA připraven lépe než Jih? 14. Která území ovládala před 1. světovou válkou Francie? 15. Seřaď chronologicky následující události (od nejstarší po nejmladší): vyhlášení vestfálského míru, zavraždění Albrechta z Valdštejna, vydání pragmatické sankce, vydání robotního patentu Leopoldem I., konec panování Fridricha Falckého v českých zemích, české země ztrácí Slezsko 16. Charakterizuj průběh osidlování amerického západu. 17. Vysvětli následující pojmy: inkunábule... tereziánský katastr... proletariát... britská korunní kolonie... hamr... 5 bodů

5 Zdroje: ČORNEJ, P. a kol. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha : SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více