INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen číslo: 44 ročník: VIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost. Květen - 2005 číslo: 44 ročník: VIII."

Transkript

1 INFORMAČNÍ OBČASNÍK - lanškrounská farnost Květen číslo: 44 ročník: VIII. ZDARMA Minulé, březnové číslo Svítání začínalo citátem Jana Pavla II.: Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Věřit těmto slovům znamená začít stavět na těchto slovech a učit se podle nich žít... Učit se, pokoušet se, ne si myslet, že už to umím nebo že je mi to jasné a není co řešit... Vztah, ať už mezi Bohem a člověkem nebo mezi lidmi navzájem je založen na průtoku informací, vazbě, otázkách, naslouchání, důvěře... Vždy je možné odněkud začít a nikdy tento kruh není uzavřen, zapečetěn, hermeticky izolován... Podívejme se na člověka. Je povolán k tomu, aby objevoval, vnitřně se pohyboval, byl vystavován různým situacím, ať chtěně či nechtěně. Člověk je nucen vytvářet spojnice mezi odlišnými typy informací a s množstvím věcí se vyrovnávat. Nic není vyjmuto z rámce vnímání světa a neexistují třinácté komnaty. Zaplavují nás také různé duchovní informace, ať už jako určité typy duchovních nauk nebo experimenty a způsoby, které ovlivňují duchovní bázi člověka. V poslední době jsem se setkal s fenoménem tzv. diamantové vody a projel jsem si to na internetu a nestačím se divit, čemu je možné věřit a jak dokonalé webové stránky k tomu existují. Pro zvědavce si stačí do vyhledávače Google zadat pouze ona dvě klíčová slova a čtení bude na hodiny... Jak obyčejně a prostě znějí pak Kristova slova vedle tajemných čaker, aur, vibrací a energií. A přesto jsou to jediná slova, která jsou schopna dát věčný život a životu samému dát vnitřní smysl a řád. Velmi často jsou také celebrity společenského života tázány na svoji víru. Odpověď jedné missky hbitě zněla, že v Boha věří, ale v neděli kvůli tomu přece nemusí chodit do kostela a raději vyveze strejdu na vozejčku ven... No, kéž by tomu tak bylo a každou neděli, říkám si. Nicméně je vůbec možné, aby dobrý a praktický skutek suploval bohoslužbu? Asi nikoli, protože skutky víry nebo milosrdenství jsou určitou samozřejmostí, přesněji řečeno přirozeností, ke které by věřící člověk měl dorůstat. Další celebrita zase sděluje, že po utrpěném traumatickém zážitku byla schopna vysílat pozitivní energii ostatním a že tuto energii čerpá ze všeho a též ji může předávat dál. Existence Stvořitele, Boha či Krista často lidem jaksi uniká, raději věří v něco, co je možné ovládat, využívat, používat a předávat... Stačí se podívat na nějaké duchovní jogínské praktiky, hnutí New age a nebo hnutí Reiki. Stačí se jen podívat do těchto hnutí a začne to u čaker, aury, přes automatickou kresbu či energetické přenosy. Pochopitelně, že nestačí jen vidět nějaké reflexní masáže nebo hudbu, ale důležité je vnímat právě duchovní pozadí některých těchto směrů. A pokud je člověk křesťan, tak je překvapen, jaký druh novodobé modloslužby někdy může vyrůstat. Jistě, tyto věci mají svou logiku a dokonce inteligenci a řád. Ovšem toto není kritérium hodnověrnosti, stejně jako komunismus, když něco nazval jako vědecký světový názor, tak to, jak víme, neznamenalo, že to skutečně bylo vědecké a světové... Před lety jsem si vážil tzv. něcistů, kteří hledají a v něco věří. Sám jsem k nim kdysi patříval. Ale s průběhem polistopadové doby mé nadšení k nim uvadá a upřímně řečeno se mi zdá, že dlouhodobá víra v cosi bez snahy o větší poznání je spíše jen produktem strachu nebo duchovní apatie nebo dokonce i produktem jakéhosi společenského klimatu, který církvím není příliš nakloněn a nebo zase církve mají velký problém vůbec lidi důvěryhodně oslovit. A tak lidé věří v něco a nebo někoho či Někoho, v energii nebo boha či Boha. Jaké skutečné představy a úmysly se za tím skrývají je těžké říci. Přesto ale věřím v to, že Bůh je schopen všechno obrátit v dobré a přijmout poctivou a upřímnou snahu každého člověka. Pro křesťany je obrovským darem a požehnáním sám Duch svatý, který není žádnou energetickou nedefinovatelnou vibrací či něčím, s čím je možno libovolně bez uzardění zacházet. Duch svatý je Boží hlas, je to ten, o kterém je psáno, že nás uvede do veškeré pravdy a připomene nám Kristova slova a skutky. Jak to ale chápat? Znamená to, že budeme nějací všeználkové? Ne, Duch svatý vede k naslouchání, provází nás Božím slovem, dává nám pocítit jeho naléhavost a hodnotu. V tom se pak učíme slovu porozumět. Duch svatý s námi může v životě i pořádně hnout a otevřít mysl pro věci, ke kterým jsme neměli nebo nemáme vztah. Vyvádí nás z naší náboženské uspokojenosti a nabízí nové pohledy. Nabízí nám své dary, pročišťuje duši, naplňuje život a prohlubuje víru a lásku. Možná si někdy myslíme, že jsme dost silní, inteligentní a schopní, abychom si odpovědi na mnohé otázky našli sami a zapomeneme jaksi věci konzultovat se Šéfem. Věci víry začneme stylizovat do vysvětlitelných mantinelů psychologicko-sociologických a nedáme prostor pro ušlechtilé mystérium našeho Stvořitele, pro Boží lásku, která otvírá srdce lidí. Mnoha věcem porozumíme, ale nebudeme-li slyšet Boží hlas a jako křesťané mít otevřené srdce pro Ducha svatého, tak se zcela zbytečně připravíme o Boží pokoj, požehnání a dary, které nám Bůh nabízí. Jistě, otázka darů je hodně abstraktní a každý má hlavně svou životní zkušenost. Bude snad více prosperovat podnik, zvýší mi vedení plat, a nebo se uzdravím z nemoci? Vyhraji ve sportce a nebo se mi bude chtít více vstávat do kostela? Pravděpodobně ani jedno z toho, ale přesto se něco může změnit. Satan nabízel Ježíši, když jej pokoušel, vládu, bohatství a moc. Ježíš toto odmítl. Proč asi Ježíš odmítal veřejné a honosné zbožné projevy, proč odmítal pokrytecké zjevné modlitby farizeů, proč je nazýval obílenými hroby a proč vyháněl kupce z nádvoří chrámu? Proč Ježíš hledal cestu k pokorným, chudým, trpícím a hříšníkům? Věděl velmi dobře, že věci mají svou vnitřní stránku, která je mnohem hodnotnější a pravdivější než povrchní tužby, než to co vidíme zjevně. Existuje na to jeden 1

2 pěkný citát o tom, že my se díváme pouze do tváře, ale Bůh do srdce... A právě proto Kristus zvítězil a stal se Beránkem obětovaným za hříchy nás všech. Věděl totiž, že ani bohatství, ani zdraví, ani moc, ani inteligence, ani jakékoli vnější poznání skutečnosti nemůže překonat to, co Bůh člověku nabízí v životě věčném. A Duch svatý byl tou úžasnou silou, která umožnila apoštolům nejenom promluvit, ale i obětovat životy pro Mistra, kterému občas i nevěřili, a také jej znali poměrně krátkou dobu. Duch svatý byl odpovědí, silou i nadějí. A právě tento Duch svatý je živý i dnes a každý se k němu může obracet. O letnicích užaslý zástup naslouchal apoštolům a zpočátku byli nechápaví a v rozpacích a ozývaly se posměšky, že jsou opilí (Sk ), ale po slavném proslovu apoštolů lidé užasli a jejich srdce bylo zasaženo a měli jedinou otázku Bratři, co máme dělat? (Sk 2.37) Odpovědí jim bylo: Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého... (Sk 2.38) A v ten den se nerozdávalo žádné zboží pod cenou, nechválilo se před davy a nábožensky se nerozumovalo. Bůh sám sestoupil s mocí a slávou mezi svůj lid a v ten den se k apoštolům přidalo na tři tisíce lidí. Část Skutků považuji za jednu z nejkrásnějších pasáží Nového zákona. Lidé žili v požehnání, bratrském společenství a těšili se všeobecné oblibě. Vrátím-li se k úvodním slovům Jana Pavla II., tak skutečně výrok: Nebojte se! je zcela na místě. Apoštolové se přestali bát a ten tam byl jejich strach, který zažívali bezprostředně po ukřižování svého Mistra. Zbavili se svého pudového, omezeného a svazujícího strachu; strachu, který ubírá na lidské důstojnosti a svobodě. Vyzbrojeni mocí z výsosti byli schopni nechat se vést Bohem a začít uskutečňovat ušlechtilejší ideál života. Stejně tak to platí pro každého člověka a v každé době. Chce-li poznat hlubší skutečnost svého života, nestačí jen chtít být dobrý, ale často to chce vnitřní obrat, nasměrování a ukotvení; zbavení se takového plíživého strachu co řeknou ostatní. Bůh má schopnost vidět srdce každého člověka bez výjimky a zná limity každého z nás. Jan Pavel II. zval do Kolína nad Rýnem na Světový den mládeže slovy: Obraťte se na Krista a nebudete zklamáni. Přesto, že setkání bude přibližně za tři měsíce a Jan Pavel II. již není mezi námi, jeho slova mají význam stále. - mk Duch počítá s každým Sestavil Angelo Scarano DUCH, DUCHOVNÍ... Mnoha lidem se při slově duch vybaví něco pohádkového či hororového. Mnoho dalších si myslí, že výraz duch je určen pouze filozofům, nebo nábožensky orientovaným lidem. Pro další je tento pojem synonymem přímo pro cosi nereálného. Na druhé straně jsme ale v souvislosti s vlnou nových náboženství svědky stoupajícího zájmu o vše, co nese duchovní v názvu. Mezi těmito extrémy leží představa "čehosi" neviditelného, neurčitého, záhadného - co "někde" musí být Ani ta však nemá mnoho společného s křesťanským pojetím. KDO JE DUCH SVATÝ? Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem. Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe. Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.(1Kor 12,13) CO V NÁS DUCH PŮSOBÍ? Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvořit společenství lásky, vztah. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby nás proměňoval a i z nás navzájem udělal jedno společenství - církev. Podívejme se na toto dvojí působení Ducha svatého podrobněji. DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život. V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu Abba, Otče! (srov. Řím 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění. Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky. Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto: Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo - nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných. 2

3 DUCH SVATÝ - DUŠE CÍRKVE Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary. (podle Lumen gentium) Základním rysem působení Ducha svatého v církvi je sjednocovat a vytvářet společenství (stejně jako v Boží Trojici). Používá k tomu nejrůznější prostředky. Vede ji a vyučuje skrze službu nástupců apoštolů, skrze dar proroctví dává v každé době poznat zvláštní Boží záměry a povolává a uschopňuje k jejich uskutečnění. Díky Duchu svatému jsou svátosti skutečně místem setkání s Bohem a pramenem jeho milosti. Rozmnožují v nás Boží život, posilují církevní společenství. Duch svatý probouzí církev ze soustředěnosti na ni samotnou. Nepřestává posílat hlasatele evangelia, dává odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem lidem. Dotvrzuje toto svědectví znameními a dodává mu účinnost. V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo se mu dá k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar: Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1Kor 12,7) JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO? Nejjistější kritérium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná po ovoci, které přináší. A apoštol Pavel dodává: Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5,16-17) Sám Duch svatý navíc dává některým věřícím dar rozlišování duchů. JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT? Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu vdechováním Ducha a vysvětluje: Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způsobem modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnosti. Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba rozdmýchává tento plamen. Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! Nechme ho jednat! LETNICE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Latinský název letnic - Pentecostec znamená padesátý den velikonoční slavnosti. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice tu byly už před letnicemi... Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských. Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý. Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia. (Podle Raniero Cantalamessy) TLUČTE Proste a dostanete,,tlučte, a otevře se vám. Tato slova jsme mohli letos slyšet o 17. neděli během roku ( ) v perikopě z Lukášova evangelia (Lk 11, 1-13). Kazatel v ten den vyzval přítomné, aby své prosby k Bohu vyslovovali s důvěrou, že On je schopen naše prosby vyplnit. O tom konečně není pochyb. Kdesi jsem slyšel zásadu, že v každém kázání má být vyjádřeno celé evangelium. To neznamená, že při každém kázání musí kazatel říci všechno, co ví a co umí, ale má to kazatele uchránit před tím, aby nevykládal čtený text z bible bez dalších biblických souvislostí; tedy stručně řečeno aby nevytrhával jednotlivé části bible ze souvislosti celé bible. To se právě při výkladu této perikopy snadno stane, když se začne kázat o potřebě vytrvalé prosebné modlitby. Ale už se zapomene např. na Ježíšova slova: - nebuďte mnohomluvní jako pohané (Mt 6,7) - ví zajisté nebeský otec, že toho potřebujete (Mt 6,32b). Poznámka 1. Pravidelně se při výkladu výše uvedeného úryvku z evangelia cudně zapomene mluvit o závěru dnešní perikopy: čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. K tomu jen krátce. My Hospodina prosíme mnohdy jen o drobnosti pro náš všední život. Ale on nám nabízí daleko víc, on je zatím ochoten dát nám ze sebe, dát nám Ducha svatého. Ale o to my nestojíme, to nás nezajímá, ani nás nenapadne, že bychom Ducha svatého mohli k něčemu potřebovat, že bychom předně po něm měli toužit. 3

4 Poznámka 2. Kazatel v ten den raději upozornil na smutnou skutečnost, že asi nebude mnoho těch z nás přítomných, kteří si ještě po mši budou pamatovat úmysly proseb, se kterými se farní obec při mši obracela k Bohu. V tom se jistě nemýlil. Jsem ale přesvědčen, že právě kazatelem naznačený problém mešních přímluvných proseb je zcela v něčem jiném, než v nepamatování si a nebo v naší nepozornosti. Problém spíše bude v tom, že jeden z nás čte přímluvy připravené dokonce v knížce. Tyto přímluvy vyjadřují sice věci důležité, ale věci a vztahy řekl bych zcela mimo náš život. Vyjadřují starosti a potřeby, které skoro nikdo ze shromážděné farní obce osobně necítí z nejrůznějších důvodů - jako své vlastní, necítí je jako své nejdůležitější životní starosti. Každý z nás má jiné starosti. To plyne už z toho důvodu, že náš vztah k celku tedy církvi, lidstvu, světu není až tak intenzivní, jak by měl být, a mohl být a proto nás tyto globální problémy osobně a soukromě příliš netrápí a nedělají nám starosti. Běžný člověk to shrne do slov: To já nevyřeším, a jde od toho. A tak by se dalo říci, že připravené a používané přímluvy jsou sice chytré, pravdivé, snad je i potřebné se takto modlit, ale nejdou nám ze srdce, nejsou o našem životě. To je jeden vážný nedostatek předně nás samotných, že tyto starosti světa, celku neprožíváme, ale současně je to i nedostatkem oněch připravených přímluv, že věc tak samozřejmou a obecně známou právě uvedený postoj jednotlivců ke světovým problémům autoři těchto přímluvných textů nereflektují, ponechávají bez povšimnutí. Poznámka 3. Jde i o vlastní obsah mnohých přímluv. V přímluvách se snažíme neustále Bohu radit např. jak si mají upravit a urovnat vztahy v Trojici (aby to mezi nimi lépe fungovalo a konečně se mezi sebou domluvili - breviář úterý 6. týden velikonoční, chvály, přímluvy, kde je napsáno: Bože,.., pamatuj na utrpení a vzkříšení ukřižovaného Beránka a slyš ho, jak se stále za nás přimlouvá ), radíme Bohu, jak má řídit svět a církev a když už ho nenapomínáme a ani nepoučujeme, tak ho alespoň informujeme o všem možném, jako by neměl (snad proto, že toho má moc nebo snad pro stáří) dostatečný přehled o dění ve světě a církvi. Poznámka 4. Bůh, když člověka stvořil, a tak ho ihned také zmocnil, pověřil, poslal jak např. o tom čteme v Písmu: - svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo, aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu. (Mdr 9,1-3) - Co je člověk, že na něho myslíš, učinils ho jen o málo menším než jsou andělé, dals mu vládnout nad dílem svých rukou, položils mu k nohám všechno. - V ekumenickém překladu pak to zní: Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. (Ž 8, 6-7) Nu a co my? My na plnění těchto každému z nás svěřených úkolů při spoluúčasti dokončení světa zcela rezignujeme. Milému Pánu Bohu to obratně a ve vší své zbožnosti vracíme zpět v tom, že to co máme udělat sami, to, co on svěřil jako úkol nám, tak mu poradíme přímluvnou prosbou aby to udělal on sám. Jsme zbožní a on všemohoucí, ať se tedy postará. A my jsme z toho všeho krásně venku. My se za to budeme vytrvale modlit v duchu kázání k dnešnímu čtení z evangelia vytrvale budeme cosi odříkávat, ale dělat nebudeme nic. Jednak ono je to často práce a ta je nepříjemná, jednak bychom to mohli pokazit, ušmudlat se u toho, a byl by třeba průšvih a potom. kde by byla naše neporušená svatost. A nakonec - ono je to modlení pohodlnější, nezadýcháme se u toho, neunavíme, ani toho průšvihu se nedopustíme. A my zůstáváme svatí, zbožní. Poznámka 5. Krátká poznámka závěrem. Když ta naše modlitba má být vytrvalá musí to být nutně modlitba prosebná? Ježíš nikde neřekl, že nutně a jako jediná forma naší modlitby, musí být prosebná. Nemohla by to být i modlitba chvály a díků? Není spíše na místě Bohu vytrvale děkovat za dar stvoření, za spásu a vytrvale ho chválit? Dokonce děkovat i za to, že nás k tak vznešenému úkolu mít podíl na dotváření světa, Božího stvoření že nás k tomu přizval téměř jako sobě rovné, jako své nejbližší spolupracovníky. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. skrze tvého Syna, Ježíše Krista Takto nebo velice podobně začíná každá eucharistická modlitba, tak začíná skutečná modlitba církve. A jak se modlíme my? Často jak nicotné a malicherné problémy Bohu přednášíme? Karel Tuháček ROZHOVOR Cesta do Říma. Položili jsme několik otázek panu Samkovi, který se osobně zúčastnil cesty do Říma na rozloučení s papežem Janem Pavlem II. Tímto mu velmi děkujeme za ochotu a spolupráci. Malé představení se: Jmenuji se Samko Lubomír a narodil jsem se do nevalné doby LP Už několik let pracuji pro biskupství HK jako stavební technik pro oblast orlickoústeckého vikariátu. 1/ Jak byla organizována doprava do Říma? Do Říma jsem odjel spolu s manželkou s cestovní kanceláří AWER TOUR z Olomouce. Několik cestovek tuto pouť nabízelo, ale potýkali se s malým počtem zájemců. Proto některé cestovky tento poutní zájezd zrušili pro nedostatek zájmu. Ani cestovní kancelář, s kterou jsme nakonec odjeli, autobus nenaplnila, přesto se jelo. 2/ Kdo se staral o organizaci zájezdu, kolik lidí se účastnilo.. Tak jak jsem se zmínil: Poutní cestu do Říma organizovala cestovní kancelář AWER TOUR, která s námi vyslala průvodkyni a také duchovní doprovod. Celkem nás cestovalo 30 poutníků z toho 12 převážně z okolí Olomouce a 18 poutníků z Bratislavy a okolí. Takže československý poutní zájezd. 3/ Kde jste byli ubytováni a odkud jste sledovali smuteční obřady? Do Říma jsme odjížděli z Olomouce kolem třetí hodiny přes Bratislavu, kde nastoupilo 18 slovenských poutníků. Cesta byla velice příjemná, po seznámení jsme se například modlili československý sv. růženec, zpívali jsme mariánské písně aj. Všichni jsme byli plní očekávání, co všechno během několika málo hodin prožijeme, a kam se vůbec dostaneme. Cesta ubíhala celkem dobře a co se týče hustoty provozu, mám zato, že to byl běžný standard určitě zvýšený počet autobusů s polskou 4

5 espézetkou. Po probděné noci jsme ve čtvrtek ráno ve velké koloně autobusů popojížděli kolem cedule označující město Řím. Po třech hodinách strávených v autobuse navíc jsme konečně zaparkovali v okrajové části na malém nádraží, z kterého jsme se dostali městskou dopravou (asi 20 min. jízdy) k Vatikánu. Městská doprava v těchto dnech byla zdarma. Kolem Vatikánu už byl úplně jiný ruch a to jak aut, tak i poutníků. Davy lidí směřovaly po vyznačených ulicích na hlavní třídu, kde byl několika kilometrový koridor ve směru k bazilice. Tento dav lidí, který se nedal spočítat, se pozvolna posouval k náměstí sv. Petra před baziliku. Byl nádherný, téměř letní den. Po čtyřech hodinách jsme se ocitli na náměstí před bazilikou. Po stranách ulic byly umístěny velkoplošné obrazovky, na kterých jsme sledovali, co se odehrává uvnitř baziliky. Pořadatelé se snažili zvládat celou situaci a musím přiznat, že nato jaký tam byl ruch a pohyb poutníků, to zvládali velmi dobře. Nouze nebyla ani o občerstvení (vodu, pečivo, sušenky), které do davu pořadatelé nepřetržitě rozdávali (zdarma). Při vstupu do baziliky se dav ztišil a zavládlo posvátné ticho. Plynule jsme postupovali kupředu, kde byly uloženy ostatky Sv. otce. Bazilika byla vyklizena a po stranách natažena plátna. Před ostatky sv. otce nebylo možné se zastavit a zůstat stát. Museli jsme pomalu procházet. Poklonit se člověku takových rozměrů a velikosti byl hluboký vnitřní prožitek, osobní setkání. Cítil jsem, jak z papeže vyzařuje obrovská energie, jako by nás všechny objímal, dotýkal se našich srdcí. V jeho tváři už nebyla jiskra živého člověka, ale rozhodně to nebyl pohled na bezduchou mrtvolu. Lidé kolem reagovali různě, těžko se to popisuje. Také jsem poprvé viděl tolik zástupců různých církví, jak v modlitbách děkují papeži za vše, co vykonal. Pomalým krokem jsme odcházeli postranním vchodem ven. Vatikánské ulice byly přelidněné, a tak jsme se snažili dostat zpět k městské dopravě, která nás dopravila k našemu autobusu. Na nádraží jsme dorazili kolem desáté večer. Autobus nás zavezl do penzionu na okraji Říma, kde jsme se ubytovali. V pátek ráno jsme odjížděli na stejné parkoviště už po čtvrté hodině ranní. V půl šesté už jsme byli u vatikánských hradeb. Všude bylo spousta lidí, některé spící jsme překračovali. Pohyb byl velice složitý. Na Svatopetrské náměstí jsme se nedostali, byli jsme v postranní ulici hned vedle u velkoplošné obrazovky. Takže jsme měli možnost vidět celý obřad. Ulicemi se šířil potlesk jako šum větru. Nezapomenutelné okamžiky. 4/ Jaké byly možnosti pohybu po městě, dopravy, stravování... Tak jak jsem se už zmínil pohyb ve vatikánských ulicích byl omezen hlavně množstvím lidí, stejně tak v přilehlých ulicích. V odlehlejších ulicích Říma už panoval, řekl bych, běžný život s množstvím vylepených plakátů Sv. otce. V římských ulicích byl ale cítit smutek. Městská doprava jezdila nepřetržitě - jak autobusy, tak metro. Stravovali jsme se hlavně z vlastních zásob. 5/ Jaká byla celková atmosféra z cesty i setkání... Celková atmosféra byla různá. Mladí poutníci skandovali viva Papa a byli veselí. Jiní byli více usebraní a vážní. Největší projev a hold Sv. otci byl neustále propukající potlesk, který se šířil celým davem ven z Vatikánu do ulic Říma. 6/ Nějaký osobní zážitek, dojem, něco co bylo zajímavé nebo oslovilo... Osobní zážitek byl už to, že jsem se mohl osobně poklonit ostatkům Sv. otce v bazilice a taky ta masa lidí různých národností a také barvy kolem shromážděná. Takové to shromáždění a atmosféru jsem ještě nikdy nezažil. Člověka napadají v té chvíli spousty myšlenek. Bůh si nás shromáždil kolem svého stolu, aby se ukázal v nás celému světu. 7/ Jak probíhal samotná cesta tam a zpět...? Cesta probíhala celkem v poklidu. Na silnici byl zvýšený počet autobusů, ale žádné větší zácpy. Samozřejmě při příjezdu do Říma, kam všichni směřovali, byla doprava dost složitá. 8/ Jaký vztah jste měl k Janu Pavlu II.? Sv. otce jsem začal vnímat prakticky až v roce 1989, kdy se nám zhroutil komunistický režim a Sv. otec krátce nato navštívil naši zemi. Byl jsem moc rád a také jsem měl možnost ho vidět v Praze na letenské pláni asi z pěti metrů v papamobilu. Bylo to vnitřní hluboké setkání. Papež totiž měl schopnost dotýkat se lidských srdcí. Duch svatý ho naplňoval vším, co mohl jenom člověku dát. Takovéto pohlazení jsem pociťoval také v Římě. Tato pouť byla pro mě životním setkáním s nadrozměrnou velikostí jak duchovní, tak i co se týče poutníků z celého světa. Tady bych ukončil své vyprávění. Neumím svoje všechny zážitky dost dobře popsat a mám zato, že to asi ani nejde. Nakladatelství Paulínky nabízí VIDEOKAZETA Čtvrt století s Janem Pavlem II. Režie: Clemente J. Mimun Dokument italské televize RAI. Český dabing Fabio Zavattaro, Délka: 60 min. Cena 395 Kč. Jedná se o dokument, který obrazem i slovem zachycuje nejdůležitější události ze života tohoto velkého papeže. V bohatém filmovém materiálu nechybí záběry z jeho cest, politických a ekumenických setkání a ze setkání s mladými lidmi. Film vystihuje Jana Pavla II. jako člověka, který celým svým životem podporoval a budoval dialog mezi lidmi, národy, politickými špičkami i náboženstvími, jako člověka neúnavně usilujícího o mír a pokoj ve světě, jako papeže, který významně ovlivnil dějiny celé církve i lidstva. České diváky potěší záběry z návštěv Svatého otce v České republice! Film je s českým komentářem a českým dabingem papežových promluv. z jeho cest, politických a ekumenických setkání a ze setkání s mladými lidmi. Film vystihuje Jana Pavla II. jako člověka, který celým svým životem ODPUŠTĚNÍ Pramen uzdravení b Daniel Ange Brož., str. 112, cena 110 Kč. Chyba a selhání, ať sebezávažnější, neznamená a priori zatracení a zničení. Tato choroba však nezmizí sama od sebe! Pramenem uzdravení, protijedem a protilátkou je má otevřenost, pokora, lítost, touha po smíru a odpuštění. Řekou porozumění tuto darovanou Milost předávám dál, jinak se Voda Milosrdenství zakalí, choroba se stane chronickou, neléčitelnou, nakažlivou Autor zvolil k vylíčení fenoménu odpuštění netradiční formu: vypůjčil si pojmy z medicíny, přitom ovšem srozumitelné a nadto obrazné. 5 - mk -

6 Přijmout Ježíše jako Krista Podněty k prohloubení víry Christoph kardinál Schönborn Vázaná, str. 144, cena 198 Kč. rody, politickými špičkami i náboženstvími, jako člověka neúnavně usilujícího o mír a pokoj Knihy tohoto vídeňského kardinála a profesora dogmatické teologie si získávají čtenáře po celém světě. Také jeho pravidelné katecheze, pořádané v katedrále sv. Štěpána ve Vídni, přivádějí každý měsíc do tohoto chrámu mnoho lidí. A právě výběr z jeho katechezí přináší tato kniha. Vybrány byly katecheze z přelomu let 2000/01, věnované výkladu základních pravd obsažených ve Vyznání víry.diváky potěší záběry z návštěv Svaté O svátku matek O oslavách Mezinárodního dne žen 8. března se již popsalo hodně papíru, ale o svátku matek podstatně méně. Chtěl bych přispět svou troškou do mlýna připomenutím významu svátku matek - toho svátku, který byl v určitých obdobích nedávných let téměř zapomínán. Většina mladých lidí i lidí středního věku má celou spoustu zájmů a priorit, ale s přibývajícími léty, nabytými zkušenostmi a mnohdy šrámy na těle a na duši u nich dochází ke změně žebříčku hodnot. O úspěších i neúspěších více přemýšlejí a dostávají se i k úvahám o smyslu života a poslání člověka. Ve vzpomínkách se vracejí k bezstarostnému dětství, do doby dospívání, do období, kdy začali společný život se svým partnerem atd. Velká většina měla to štěstí, že vyrůstala s oběma rodiči, u kterých vždy našla oporu a zázemí. Maminka však byla vždycky právě tím člověkem, u kterého jsme hledali útočiště, kterému jsme se svěřovali se svými problémy a nezdary, a to počínaje rozbitým kolenem nebo špatnou známkou ze školy, později třeba s nešťastnou láskou. Právě maminka byla ten člověk, který dovedl pohladit, utěšit a povzbudit. Sama unavená z práce ještě musela obstarat domácnost, uklidit, uvařit, vyprat a vyžehlit. To bylo radosti, když se objevily první pračky, ždímačky a jiné technické vymoženosti. To ale nebylo hned, až později. A tak si vybavuji právě svou maminku, jak drobné kousky přepírala ve valše, jak chodila máchat vyprané prádlo na potok, jak se starou, na plotně ohřívanou žehličkou po večerech žehlila nebo se skláněla nad roztrhanými ponožkami a štepovala je. To už se dnes ani nedělá. Přesto ale na maminkách zůstává velký díl práce, kterému se sebelepší manželé a děti snaží vyhýbat. Co naše mámy probděly nocí nad našimi lůžky, když jsme byli nemocní, co si užily návštěv u lékaře a u zubaře, co musely vyslechnout o našem chování nebo o prospěchu ve škole. Mohl bych pokračovat ve výčtu "radostí", které jsme jim přinesli za to, že nás přivedly na svět. Měli bychom si také uvědomit, že i my budeme jednou staří a nemocní a jedinou útěchou, kterou můžeme našim maminkám dát, je projevit o ně zájem, dát najevo svůj vztah, cit a vděčnost. Právě svátek matek (samozřejmě nejen ten) nám dává možnost přinést mamince kytičku, posedět s ní a popovídat si a projevit jí svoji lásku a vděčnost za všechno, co pro nás udělala a ještě dělá. A i když nám už nemůže pomoci, buďme rádi, že ji ještě máme. Proto, vážení čtenáři, připomínám význam svátku matek a přeji své mamince, ale i všem ostatním maminkám vše nejlepší. A. Obst (broumovský zpravodaj) Přejeme všem maminkám k jejich svátku hodně radosti, lásky a zdraví. Závěrečné miniinformace: 16. května v 18. hodin v kavárně U Pastýře ekumenické setkání června - proběhne slavnostní veřejná kolaudace RDD v Žichlínku. (K této události vyjde speciální číslo Svítání.) 25. června První svátost smíření pro ty, kdo se připravují na první svaté přijímání. 26. června první svaté přijímání Vážení čtenáři, vzhledem k časové tísni jsme nemohli doručit poslední stranu k textovým korekturám, prosíme o shovívavost při nálezu případné chybičky. Děkujeme Vám. (redakce)komentářem Svítání je určeno pouze pro vnitřní potřebu vydavatele a farnosti s ohledem na ustanovení 46/2000 Sb. 2, odst.2 a 3, odst.f. redakce: Jana a Mirek Kuťákovi ( Lidická 823, LA ) Tel.: , textové korektury: Olga Skalická 6

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE Latinský název letnic - Pentecostec znamená padesátý den velikonoční slavnosti. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události velikonoc, je jejich naplněním a

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více